Regnskapsformat. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsformat. Innhold"

Transkript

1 Regnskapsformat Innhold Regnskapsformat Ecolink Visma Rubicon BAAN ASW-FIN (Securitas) SU (gammel layout) SU (ny layout) SU (I.K. Lykke) Smedvig Offshore Agresso EBI (SU OLFI) ErgoSoft InfoEasy Visma Global GL (Novit/SMN1) FD Fellesdata SAP (Dyno) Wintime Maconomy (SAP) SAP (Agip) SAP (Astra Zeneca) Sun Account (Pfizer AS) Standard Regnskapsformat Utvidet Regnskapsformat ML3 Standard Format ML3 Standard Prosjekt Navision (Runit) Oracle (Nammo) BAAN (KDA) Agresso (Widerøe) BAAN (KDC) Oracle General Ledger Visma Business Agresso (Asker Kommune) Oracle (KPMG) SU (TOBB) HL Utvidet Standard SAP (Furnes Hamjern) Sweco Grøner InfoEasy (GAIA) Visma Business (Thon) Masterpiece GL Oracle (Pfizer) Coda (IKEA) Oracle (Onninen) MERIT (Södra Cell Tofte) SAP (Hydro Raufoss) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 370

2 Regnskapsformat 49 - Maconomy (Bioforsk) ML3 (R&M Industrier) Ecolink utvidet standard Oracle (Statens Veivesen) HL (TOBB) Oracle (Tietoenator) Axapta (Moelven Nordia) Navision (Brødrene Sunde) IFS (Netcom) Visma Business (NV) SAP (SCA Tissue) Agresso (Eksportfinans) SAP (Møller) Oracle (Fortum) Maconomy (Rambøll) Maconomy (ErgoRunit) Axapta (I.K.Lykke) Navision (Takservice) Movex (SIO) JDEdwards (Husqvarna) Visma (Dagsavisen) SU (Posten) Oracle (Aker Drilling) Agresso (Eidsiva Energi) Agresso (CapGemini) IBS (Veidekke) Maconomy (NGI) Lindorf (Coop Orkla Møre) Visma Global (Proffice) Maconomy (Thales) Movex (Jula) InfoEasy (Norgesbuss) Visma Global (LO) IBS regnskap uten splitt Maconomy(Norner) Maconomy (Teknobygg) InfoEasy (Cominor) HL Utvidet std(byggmaker) HL standard Movex (LKAB) HL standard MVA Visma Business (Logistics) Axapta (Vaktservice) Navision (AGR) Fellesdata (Sp.bank Møre) IBS (Br. Reme) Navision (Alliance) Raindance (Åhlens) SAP (Norwegian) IFS (Ergo) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 370

3 Regnskapsformat 99. Navision (Triangel) DIRegnskap Maritech (Salmar) Visma Business (GoExellent) Maconomy (Scandpower) IFS (Seawell) Shipnet (Fred Olsen) SAPBusinessOne (Fred Olsen) Agresso (Fred Olsen) Maconomy (NEAS) HL Utvidet std(optimera) Oracle (DHL) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 370

4 Regnskapsformat Regnskapsformat Definisjon av regnskapssystem Aditro Lønn leveres med definisjoner av flere regnskapssystem. Feltet Regnskapssystem kan settes lik det regnskapsystemet du skal overføre lønnsdata fra Aditro Lønn til. Aditro Lønn leveres med definisjoner av mange regnskapssystem som du kan levere data til, de fleste er spesifikke for enkeltkunder. Du kan justere enkelte definisjoner hvis det skulle være behov for dette, eller få laget et format som er tilpasset dine krav. Følgende bilde gir anledning til dette. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 370

5 Regnskapsformat Systemadministrasjon Def. Overføringer Kommentarer til bildet. Identiteten til regnskapssystemet bør inntil videre følge oppsettet fra tabell nedenfor. Kodenavn: Dette er en henvisning som benyttes ved les av konverteringstabellen i..\personec\pl\xml\tpl_fields.xml. XML-skjema og XSLT-program benyttes for å lage eksportfil til aktuelt regnskapssystem. Hvis XML-skjema ikke inneholder noe filnavn, vil det ikke bli foretatt validering av dataen som overføres. Eksportfil: Her kan det eksempelvis benyttes koder (se oversikt nedenfor). Hvis filnavnet har etternavnet (extention).xml, skal eksportfilen være av XML-format, ellers er eksportfilen en vanlig tekst-fil. Du kan også referere til en systemvariabel midt i et filnavn, men da må du angi en blank karakter etter systemvariabelen. Eks. (#1 er det samme som &1, så filen kan også kalles Splitt eksportfil: Eksporten kan splittes i 3 forskjellige filer, én for hovedbok, én for kundereskontro og én for leverandørreskontro. XML-tag: Dette er en henvisning som benyttes på dette feltet I XML-skjemaet (her er det forskjell på store og små bokstaver). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 370

6 Regnskapsformat Normalverdi: Du kan angi hvilken normalverdi feltet skal ha når du starter overføring til regnskap. Hvis du angir &1 som de 2 første tegnene, vil programmet hente normalverdien fra systemvariabelen som er angitt i de neste posisjonene (her: systemvariabel B2FIRMR). Dersom du og datatypen er 2 Dato, vil dagens dato hentes. Hvis du angir &U, så hentes brukeridentifikasjonen på vedkommende som kjører programmet. Teller: Du kan angi at et felt skal oppføre seg som en teller. Det betyr at du får opprettet en systemvariabel som heter RSTELLnn hvor nn er nummeret på den frivariabel du valgte i Tilgjengelige felt. Denne telleren økes med 1 for hver overføring du kjører. Linjenr: Du kan angi at et felt skal oppføre seg som en linjeteller. Denne telleren økes med 1 for hver transaksjon dom leses inn. Lukket betyr at feltet ikke kan endres når du bestiller overføring til regnskap. Tilgjengelige felt inneholder opptil 12 felt som kan defineres for bruk til hvert regnskapssystem (maks. 8 numeriske eller alfanumeriske, og maks. 4 datofelt). Valgte felt har i utgangspunktet samme navn som I Tilgjengelige felt, men etter at du har lagt inn Ledetekst, vil navnet endres til dette. Koder som kan benyttes i eksportfilnavn Kode Inneværende år (2 Inneværende måned (2 Løpenummer på 2 siffer. Dvs. at programmet finner neste ledige filnavn på Aditro Lønns Aditro @T $1 $2.. $9 $A $B $C &1<Systemparameter> + blank #1 kan også benyttes Streng Dagens dato Klokkeslett $1: Byttes ut med innholdet i 1. valgte felt. Numeriske felt blir fylt med nuller slik at de blir like lange som de er definert (dvs. hvis feltet er definert med lengde 4 og innholdet kun er 2, vil det fylles ut med 2 nuller foran i filnavnet). For alfanumeriske felt og datofelt blir aktuelt innhold benyttet (dvs. at evt. blanke foran og bak blir fjernet). $2-$9: Tilsvarende $1 $A=10. felt, $B=11. felt, $C=12. felt Byttes ut med innholdet i angitt systemparameter. OBS! Etter systemparameteren må det ligge et blankt tegn. Dette for å skille hva som er systemparameter og hva som er fast tekst. Eks. Angitt eksportfil X:\Personec\PL\Export\&1B0PFM01 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 370

7 Regnskapsformat #1=&1 Systemparameter B0PFM01 inneholder Salg Eksportfilen blir da lagt på området X:\Personec\PL\Export\Salg\ Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 370

8 1 - Ecolink 1 - Ecolink Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er er firmanummer regnskap $1 er løpenummer fra Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til EcoLink. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i Valgte = firmanummer $1 = Løpenummer fra Husk å tilpasse plassering av eksportfil. Du kan endre navn og plassering. Etterpå setter du regnskapssystem som aktivt ved å trykke på knappen Sett som aktivt regn skapssystem Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 370

9 1 - Ecolink Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bestillingbildet må du fylle ut feltene: Periode i EcoLink = ååpp Bilagsart Bilagsnummer Bunkenr. Regn. Intern Periode (pp) Bilagsart I.mon (Ikke monitær art) Valutakode Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 370

10 2 - Visma Rubicon 2 - Visma Rubicon Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast c2&1b2firmr bunt.csv, der &1B2FIRMR = firmanummer. (Eks. c240bunt.csv). Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Visma Rubicon. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap Bestillingsparametre Pdato (ddmmyy) Bilagsnummer Bilagsart MVA-kode Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 370

11 2 - Visma Rubicon Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må du angi: Posteringsdato(ddmmyy) Bilagsnummer Bilagsart Momskode Tekst Transaksjoner fra Aditro lønn til Visma Rubicon. Hovedbok- og Reskontroposter. Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 2 Høyrestilt Transtype. Fast verdi 01. Feltseparator 1 Fast verdi,. Posteringsdato 6 ddmmåå Posteringsdato. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi,. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi,. Bilagsdato 6 ddmmåå Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Feltseparator 1 Fast verdi,. Bilagsart 4 Høyrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi,. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi,. Avdeling 4 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Feltseparator 1 Fast verdi,. Prosjekt 5 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Feltseparator 1 Fast verdi,. Debet konto 6 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLKONTO. Feltseparator 1 Fast verdi,. Kredit konto 6 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLKONTO. Feltseparator 1 Fast verdi,. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 370

12 MVA kode 2 Høyrestilt Prosjekt. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi,. Valuta kode 3 Høyrestilt Valutakode. Fast verdi 000. Feltseparator 1 Fast verdi,. Valuta kurs 13 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Valuta beløp 14 Høyrestilt Valutabeløp. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Beløp 14 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Feltseparator 1 Fast verdi,. Motbilag 6 Høyrestilt Motbilag. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Forfallsdato 6 ddmmåå Forfallsdato. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Motpostreferanse 10 Høyrestilt Motpostreferanse. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Mengde 14 Høyrestilt Mengde. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Faktura referanse(kid) 25 Venstrestilt Fakturareferanse(KID). Fast verdi 25 blanke karakterer. Sign 1 Høyrestilt Fast verdi Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 370

13 3 - BAAN 3 - BAAN Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: dlds98ff.ban hvor ff er firmanummer regnskap. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap, Ingen valgte felt til bestillingsbilde Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 370

14 3 - BAAN Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ingen verdi å angi ved bestilling av fil. Transaksjoner fra Aditro lønn til BAAN. Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 1 Høyrestilt Transaksjonstype. Kontonummer 10 Kontonummer. Kontonummer settes blankt hvis kontonummer er mellom og Dimensjon A 10 Dimensjon A. Dimensjon B 10 Dimensjon B. Dimensjon C 10 Dimensjon C. Dimensjon D 10 Dimensjon D. Moms 2 Høyrestilt Momskode Kontotype 1 Kontotype Kjøredato 8 ååååmmdd Kjøredato Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp Kontonavn 25 Kontonavn Bilagsart 2 Bilagsart til regnskap Ansattkonto 8 Ansattkonto. Kontonummer settes lik kontonummer fra SL + 2 blanke, hvis kontonummer er mellom og Reisenummer 6 Høyrestilt Reisenummer. Hvis lønnsperiode er 0, settes denne til dimensjon D. Oppdragsid 8 Oppdragsidentifikasjon. Hvis lønnsperiode er 0, settes denne til dimensjon C. Regnskapsperiode 6 Regnskapsperiode. Hvis lønnsperiode er ulik 0, settes denne til de 6 siste posisjonene i kontonavn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 370

15 4 - ASW-FIN (Securitas) 4 - ASW-FIN (Securitas) Generelle kommentarer. Overføringsfilene skal være i tekstformat. Filenavnene er fast og hvor ff er firmanummer regnskap: sqoibtff.txt sqokbpff.txt sqolbaff.txt Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til ASW-FIN Securitas. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfiler lagres ut fra defineringen i disse feltene. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap. Bestillingsparametre Regnskapsperiode Firmanr regnskap hentes fra parameter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 370

16 4 - ASW-FIN (Securitas) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må du angi: Regnsk.periode = ååååpp Firmanr hentes fra systemparameter Transaksjoner fra Aditro lønn til ASW-FIN Securitas. Layout for fil sqoibtff.txt: Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 1 Status. Alltid 1 blank. Dimensjon 1 5 Dimensjon 1. De 4 siste siffer i SLKONTO + 1 blank. Dimensjon 2 4 Dimensjon 2. De 4 siste siffer i SLDIMA. Avdeling. Dimensjon 3 2 Dimensjon 3. De 2 siste siffer i SLDIMB. Tjenestegren. Dimensjon 4 7 Dimensjon 4. 7 blanke karakterer. Dimensjon 5 9 Dimensjon 5. 9 blanke karakterer. Dimensjon 6 1 Dimensjon 6. 1 blank karakter. Dimensjon 7 1 Dimensjon 7. 1 blank karakter. Dimensjon 8 1 Dimensjon 8. 1 blank karakter. Bilagsnummer 7 Høyrestilt Bilagsnummer. Fast verdi 0. Moms 2 VAT handling code. 2 blanke karakterer. Kjøredato 8 ååååmmdd Docum. date. Hentes fra SLDATO. Antall 13 Antall. 13 nuller, hvis SLTRTYP = 0,1 eller 2. Hvis SLTRTYP = 3 eller 4 hentes verdi fra SLBELOP. Tilrettelegges med 2 desimaler. Beløp 17 Høyrestilt Beløp. 17 nuller, hvis SLTRTYP = 3 eller 4. Hvis SLTRTYP = 0,1 eller 2 hentes verdi fra SLBELOP. Tilrettelegges med 3 desimaler. Beløp i valuta 17 Beløp i valuta. Initieres med 17 blanke karakterer? VAT i innenl. mynt 17 VAT i innenl. mynt. Initieres med 17 blanke karakterer? Valutakode 4 Valutakode. Fast verdi lik NOK + 1 blank. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 370

17 4 - ASW-FIN (Securitas) Tekst 30 Tekst. Hentes fra SLTEKST. År 4 År. Avledet fra inntastet regnskapsperiode. Periode 6 MÅ angis Periode. Hentet fra inntastet regnskapsperiode. Interfacetype 4 Interfacetype. Fast verdi lik L1 + 2 blanke karakterer. Entrycode 1 Entrycode. Fast verdi lik X. Referansenummer 9 Referansenummer. Initieres med 0. Quantitycode 4 Quantitycode. Initieres med 4 blanke. Layout for fil sqokbpff.txt: Item Lengde Input Type Kommentar Identity 2 Identity. Fast verdi lik L1. Status 1 Status. Fast verdi lik 1 blank. Debitornummer 11 Høyrestilt Debitornummer. Hentes fra SLKONTO. Bilagsnummer 7 Høyrestilt Bilagsnummer. Fast verdi 0. Trans curr. amount 17 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Tilrettelegges med 3 desimaler. System curr. amount 17 System curr. amount. Initieres med 17 blanke karakterer. Trans. curr val.code 4 Trans. curr val.code. Fast verdi lik NOK + 1 blank. Paym. date 8 ååååmmdd Paym. date. Hentes fra SLDATO. Tekst 30 Tekst. Hentes fra SLTEKST. År 4 Høyrestilt Account year. Initieres lik verdi 0. Journalnumber 5 Høyrestilt Journalnumber. Initieres lik verdi 0. Sequenceno. 5 Høyrestilt Sequenceno. Initieres lik verdi 0. Errorcode 1 Errorcode. Fast verdi lik 1 blank. Layout for fil sqolbaff.txt: Item Lengde Input Type Kommentar Identity 2 Identity. Fast verdi lik L1. Status 1 Status. Fast verdi lik 1 blank. Journalnumber 5 Høyrestilt Journalnumber. Initieres lik verdi 0. Sequenceno. 7 Høyrestilt Sequenceno. Initieres lik verdi 0. År 4 Høyrestilt År. Initieres lik verdi 0. Periode 6 MÅ angis Høyrestilt Periode. Hentet fra inntastet regnskapsperiode. Status 1 Status. Fast verdi lik N. Transtype 1 Transtype. Hvis SLBELOP < 0 er verdi lik I. Hvis SLBELOP >= 0 er verdi lik C. Text key 3 Text key. Fast verdi lik 3 blanke. Invoice no. 7 Høyrestilt Invoice no. Initieres lik verdi 0. Voucher no 7 Høyrestilt Voucher no. Initieres lik verdi 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 370

18 4 - ASW-FIN (Securitas) Voucher date 8 Høyrestilt Voucher date. Initieres lik verdi 0. Docum. date 8 Høyrestilt Docum. date. Hentes fra SLDATO. Paym. code 1 Forced payment code. Initieres lik verdi 0. Suppl. no. 11 Høyrestilt Suppl. no. Hentes fra SLKONTO. Trans beløp 17 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Tilrettelegges med 3 desimaler. Trans valuta 4 Trans valuta. Fast verdi lik NOK + 1 blank. Primary curr. amount Primary curr. valuta System curr. amount 17 Primary curr. amount. Initieres med 17 blanke karakterer. 4 Primary curr. valuta. Initieres med 4 blanke karakterer. 17 System curr. amount. Initieres med 17 blanke karakterer. Due date 8 Due date. Initieres med 8 blanke karakterer. Suppl. inv.no. 15 Suppl. inv.no. Initieres med 15 blanke karakterer. Suppl. inv.date 8 Suppl. inv.date. Initieres med 8 blanke karakterer. Free 1 Initieres med 1 blank karakter. Approved for payment 1 Approved for payment. Initieres med 1 blank karakter. Attestor 3 Attestor. Initieres med 3 blanke karakterer. Cash discount 17 Cash discount. Initieres med 17 blanke karakterer. Cash discount dato 8 Cash discount dato. Initieres med 8 blanke karakterer. Cash discount % 5 Cash discount %. Initieres med 5 blanke karakterer. Cash discount dato 2 8 Cash discount dato 2. Initieres med 8 blanke karakterer. Cash discount % 2 5 Cash discount % 2. Initieres med 5 blanke karakterer. Retrieved date 8 Retrieved date. Initieres med 8 blanke karakterer. Transtext 30 Transtekst. Initieres med 30 blanke karakter. Exch. rate period rate 1 Exch. rate period rate. Initieres med 1 blank karakter. Exch. rate level 1 Exch. rate level. Initieres med 1 blank karakter. Exch. rate time 8 Exch. rate time. Initieres med 8 blanke karakterer. Vouch. type 2 Vouch. Type. Initieres med 2 blanke karakterer. Turnover amount 17 Turnover amount. Initieres med 17 blanke karakterer. Cost centre 7 Cost centre. Initieres med 7 blanke karakterer. Name 30 Name. Initieres med 30 blanke karakterer. Adr.1 30 Adr.1. Initieres med 30 blanke karakterer. Adr.2 30 Adr.2. Initieres med 30 blanke karakterer. Adr.3 30 Adr.3. Initieres med 30 blanke karakterer. Adr.4 30 Adr.4. Initieres med 30 blanke karakterer. Postal code 16 Postal code. Initieres med 16 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 370

19 4 - ASW-FIN (Securitas) Custom number 30 Custom number. Initieres med 30 blanke karakterer. Contract number 30 Contract number. Initieres med 30 blanke karakterer. Nat. bank number 30 Nat. bank number. Initieres med 30 blanke karakterer. Ref. no 9 Ref. no. Initieres med 9 blanke karakterer. A/R-A/P group 2 A/R-A/P group. Initieres med 2 blanke karakterer. Already posted to contr. acc Already posted to cost acc Pseudo-acc. for cost Trans curr VATamount Pseudo-acc. for VAT 1 Already posted to contr. acc. Initieres med 1 blank karakter. 1 Already posted to cost acc. Initieres med 1 blank karakter. 7 Pseudo-acc. for cost. Initieres med 7 blanke karakterer. 17 Trans curr VAT-amount. Initieres med 17 blanke karakterer. 7 Pseudo-acc. for VAT. Initieres med 7 blanke karakterer. Stop code 1 Stop code. Initieres med 1 blank karakter. Error code 1 Error code. Initieres med 1 blank karakter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 370

20 5 - SU (gammel layout) 5 - SU (gammel layout) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: suspostf.txt Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Malklientid fri systemparameter B0SUMALC Regnskapsperiode (pp) Bilagsnummer Bilagsserie Firmanr regnskap fra systemparameter Signatur fra brukerid Behandling dimensjon fra systemparameter B0DIMDEF Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 370

21 5 - SU (gammel layout) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Malklientid fri systemparameter B0SUMALC Regnskapsperiode (pp) Bilagsnummer Bilagsserie Firmanr regnskap fra systemparameter Signatur fra brukerid Behandling dimensjoner hentes fra systemparameter B0DIMDEF. Feltet består av 12 posisjoner. Pos. 1-4 er dimensjon A-D, pos er prosj.dim. 1-7 samt kontonummer i pos. 12. Verdiene består av tallene 0 og 1, der 0=Alfanumerisk og 1=Numerisk. Verdiene blir automatisk opprettet ut ifra hva som er definert i DictionaryDL for konteringskoder. Dette betyr at verdi i dimensjon A i dette tilfelle er numerisk og blir derfor høyrejustert i eksportfilen. Ved ny overføring skrives over tidligere overføringsfil. Transaksjoner fra Aditro lønn til SU gammel layout. Item Lengde Input Type Kommentar Eier av SU- 3 Eier av SU-Economy. Malklient id hentes fra Economy B0SUMALC (1 pos.) + firmanummer (2 pos.). Unikt sekvensnr 18 Unikt sekvensnr. hvis indexert. Initiert med 6sifret løpenr blanke karakterer. Posteringsår 2 Posteringsår. År på 2 pos. fra lønnsperiode. Regnskapsperiode 2 Regnskapsperiode. Inntastet regnskapsperiode. Bilagsserie 2 Bilagsserie. Initieres til 0. 2 pos. Bilagsdato 6 (ååmmdd) Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Tekstkode 3 Tekstkode. Initieres fast til verdi lik blank. Tekst 20 Tekst. Fast LØNN + 16 blanke karakterer. Avdeling 15 Høyre- /Venstrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA 3 siffer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 370

22 5 - SU (gammel layout) Prosjekt 15 Venstrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Objekt 15 Venstrestilt Objekt. Hentes fra SLDIMC. Kontotype debet 1 Kontotype debet. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer debet 15 Venstrestilt Kontonummer debet. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode debet 2 Venstrestilt MVA-kode debet. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Kontotype kredit 1 Kontotype kredit. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer kredit 15 Venstrestilt Kontonummer kredit. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode kredit 2 Venstrestilt MVA-kode kredit. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Beløp 14 Høyrestilt Beløp (12.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra SLBELOP. Ledende nuller. Valutatype 5 Valutatype. Initieres med 5 blanke karakterer. Valutadato 6 Valutadato. Initieres med 6 blanke karakterer. Valutakurs 17 Valutakurs. Initieres med 17 blanke karakterer. Fakturanummer 20 Fakturanummer. Initieres med 20 blanke karakterer. Fakturanummer, kreditnota 20 Fakturanummer, kreditnota. Initieres med 20 blanke karakterer. Forfallsdato 6 Forfallsdato. Initieres med 6 blanke karakterer. Type 15 Venstrestilt Type. Hentes fra SLDIMD. Kvantum 14 Kvantum. Initieres med 14 blanke karakterer. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med 1 blank karakter. Status 1 Status. Hentes fra SLTYPE og omformes. Hvis debet og SLTYPE=1=F=Kunde eller SLTYPE=2=U=Leverandør. Hvis kredit og SLTYPE=1=I=Kunde eller SLTYPE=2=F=Leverandør. Kontering 6 15 Kontering 6. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 7 15 Kontering 7. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 8 15 Kontering 8. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 9 15 Kontering 9. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering Kontering 10. Initieres med 15 blanke karakterer. Konteringsstatus 11 Konteringsstatus. Initieres med 11 blanke karakterer. Fakturadato 6 Fakturadato. Initieres med 6 blanke karakterer. Signatur 3 Signatur. Hentes fra VBBRUKID (Fra system masterkartotek). Bilagsnummer 10 Høyrestilt Bilagsnummer. Tastes inn. Ledende nuller. Enhet kvantum 3 Enhet kvantum. Initieres med 3 blanke karakterer. Bankreferanse 10 Venstrestilt Bankreferanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Referanse 10 Venstrestilt Referanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Filler 128 Venstrestilt Filler. Initieres med 128 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 370

23 6 - SU (ny layout) 6 - SU (ny layout) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: suspostf.txt. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Malklientid fri systemparameter B0SUMALC Regnskapsperiode (pp) Bilagsnummer Bilagsserie Firmanr regnskap fra systemparameter Signatur fra brukerid Index(Løpenummer) Behandling dimensjon fra systemparameter B0DIMDEF Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 370

24 6 - SU (ny layout) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Malklientid hentes fra systemparameter Regnskapsperiode (pp) Bilagsnummer Firmanummer låst felt Bilagsserie Signatur brukerid kan verstyres Index(Løpenummer) Behandling dimensjoner hentes fra systemparameter B0DIMDEF. Feltet består av 12 posisjoner. Pos. 1-4 er dimensjon A-D, pos er prosj.dim. 1-7 samt kontonummer i pos. 12. Verdiene består av tallene 0 og 1, der 0=Alfanumerisk og 1=Numerisk. Verdiene blir automatisk opprettet ut ifra hva som er definert i DictionaryDL for konteringskoder. Dette betyr at verdi i dimensjon A i dette tilfelle er numerisk og blir derfor høyrejustert i eksportfilen. Transaksjoner fra Aditro lønn til SU ny layout. Item Lengde Input Type Kommentar Eier av SU- 3 Må Eier av SU-Economy. Malklient id hentes fra Economy angis B0SUMALC (1 pos.) + firmanummer (2 pos.). Unikt sekvensnr 18 Må angis Unikt sekvensnr. hvis indexert. Initiert med 6sifret løpenr blanke karakterer. Posteringsår 4 Posteringsår. År på 4 pos. fra lønnsperiode. Regnskapsperiode 2 Må Regnskapsperiode. Inntastet regnskapsperiode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 24 av 370

25 6 - SU (ny layout) angis Bilagsserie 10 Må angis Høyrestilt Bilagsserie. Initieres til 0. Bilagsdato 8 (hhååmmdd) Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Tekstkode 3 Tekstkode. Initieres fast til verdi lik blank. Tekst 20 Tekst. Fast LØNN + 16 blanke karakterer. Avdeling 15 Høyre- /Venstrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA 3 siffer. Prosjekt 15 Venstrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Objekt 15 Venstrestilt Objekt. Hentes fra SLDIMC. Kontotype debet 1 Kontotype debet. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer debet 15 Venstrestilt Kontonummer debet. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode debet 2 Venstrestilt MVA-kode debet. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Kontotype kredit 1 Kontotype kredit. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer kredit 15 Venstrestilt Kontonummer kredit. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode kredit 2 Venstrestilt MVA-kode kredit. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Beløp 14 Høyrestilt Beløp (12.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra SLBELOP. Ledende nuller. Valutatype 5 Valutatype. Initieres med 5 blanke karakterer. Valutadato 8 Valutadato. Initieres med 8 blanke karakterer. Valutakurs 17 Valutakurs. Initieres med 17 blanke karakterer. Fakturanummer 20 Fakturanummer. Initieres med 20 blanke kar. Kar. Fakturanummer, kreditnota 20 Fakturanummer, kreditnota. Initieres med 20 blanke karakterer. Forfallsdato 8 Forfallsdato. Initieres med 8 blanke karakterer. Type 15 Venstrestilt Type. Hentes fra SLDIMD. Kvantum 14 Kvantum. Initieres med 14 blanke karakterer. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med 1 blank karakter. Status 1 Status. Hentes fra SLTYPE og omformes. Hvis debet og SLTYPE=1=F=Kunde eller SLTYPE=2=U=Leverandør. Hvis kredit og SLTYPE=1=I=Kunde eller SLTYPE=2=F=Leverandør. Kontering 6 15 Kontering 6. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 7 15 Kontering 7. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 8 15 Kontering 8. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 9 15 Kontering 9. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering Kontering 10. Initieres med 15 blanke karakterer. Konteringsstatus 11 Konteringsstatus. Initieres med 11 blanke kar. Fakturadato 8 Fakturadato. Initieres med 8 blanke karakterer. Signatur 3 Må Signatur. Hentes fra VBBRUKID (Fra system Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 25 av 370

26 6 - SU (ny layout) angis Bilagsnummer 10 Må angis Høyrestilt masterkartotek). Bilagsnummer. Tastes inn. Ledende nuller. Enhet kvantum 3 Enhet kvantum. Initieres med 3 blanke karakterer. Bankreferanse 10 Venstrestilt Bankreferanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Referanse 6 Venstrestilt Referanse. Initieres med 6 blanke karakterer. Filler 114 Venstrestilt Filler. Initieres med 114 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 26 av 370

27 7 - SU (I.K. Lykke) 7 - SU (I.K. Lykke) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: suspostf.txt Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Malklientid fri systemparameter B0SUMALC Regnskapsperiode (pp) Bilagsnummer Bilagsserie Firmanr regnskap fra systemparameter Signatur fra brukerid Index(Løpenummer) Behandling dimensjon fra systemparameter B0DIMDEF Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 27 av 370

28 7 - SU (I.K. Lykke) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Malklientid Regnskapsperiode (pp) Bilagsnummer Firmanr regnskap låst felt Bilagsserie Signatur brukerid - kan overstyres Index(Løpenummer) Behandling dimensjoner - hentes fra systemparameter B0DIMDEF. Feltet består av 12 posisjoner. Pos. 1-4 er dimensjon A-D, pos er prosj.dim. 1-7 samt kontonummer i pos. 12. Verdiene består av tallene 0 og 1, der 0=Alfanumerisk og 1=Numerisk. Verdiene blir automatisk opprettet ut ifra hva som er definert i DictionaryDL for konteringskoder. Dette betyr at verdi i dimensjon A i dette tilfelle er numerisk og blir derfor høyrejustert i eksportfilen. Transaksjoner fra PL til SU spesial I.K. Lykke. Item Lengde Input Type Kommentar Eier av SU- 3 Eier av SU-Economy. Fast verdi lik 100. Economy Unikt sekvensnr 18 Må angis Venstrestilt Unikt sekvensnr. hvis indexert. Initiert med 6sifret løpenr blanke karakterer. Posteringsår 2 Posteringsår. År på 2 pos. fra lønnsperiode. Regnskapsperiode 2 Må angis Regnskapsperiode. Inntastet regnskapsperiode. Bilagsserie 2 Må angis Venstrestilt Bilagsserie. Initieres til 0. 2 pos. Bilagsdato 6 (ååmmdd) Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Tekstkode 3 Tekstkode. Initieres fast til verdi lik blank. Tekst 20 Tekst. Fast LØNN + 16 blanke karakterer. Avdeling 15 Må angis Venstrestilt Avdeling. Hentes fra B0SUMALC (1 pos.) + Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 28 av 370

29 7 - SU (I.K. Lykke) firmanummer (2 pos.) + 12 blanke Prosjekt 15 Høyre/Venstrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMA. Objekt 15 Høyre/Venstrestilt Objekt. Hentes fra SLDIMC. Kontotype debet 1 Kontotype debet. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer debet 15 Høyre/Venstrestilt Kontonummer debet. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode debet 2 Venstrestilt MVA-kode debet. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Kontotype kredit 1 Kontotype kredit. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer kredit 15 Høyre/Venstrestilt Kontonummer kredit. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode kredit 2 Venstrestilt MVA-kode kredit. Hentes fra SLMOMS + 1 blank Beløp 14 Høyrestilt Beløp (12.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra SLBELOP. Ledende nuller. Valutatype 5 Valutatype. Initieres med 5 blanke karakterer. Valutadato 6 Valutadato. Initieres med 6 blanke karakterer. Valutakurs 17 Valutakurs. Initieres med 17 blanke karakterer. Fakturanummer 20 Fakturanummer. Initieres med 20 blanke kar. FaktNr, kr.nota 20 Fakturanummer, kreditnota. Initieres 20 blanke. Forfallsdato 6 Forfallsdato. Initieres med 6 blanke karakterer. Type 15 Høyre/Venstrestilt Type. Hentes fra SLDIMD. Kvantum 14 Kvantum. Initieres med 14 blanke karakterer. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med 1 blank karakter. Status 1 Status. Hentes fra SLTYPE og omformes. Hvis debet og SLTYPE=1=F=Kunde eller SLTYPE=2=U=Leverandør. Hvis kredit og SLTYPE=1=I=Kunde eller SLTYPE=2=F=Leverandør. Kontering 6 15 Kontering 6. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 7 15 Kontering 7. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 8 15 Kontering 8. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 9 15 Kontering 9. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering Kontering 10. Hentes fra SLDIMB. Konteringsstatus 11 Konteringsstatus. Initieres med 11 blanke karakterer. Fakturadato 6 Fakturadato. Initieres med 6 blanke karakterer. Signatur 3 Må angis Signatur. Hentes fra VBBRUKID (Fra system masterkartotek). Bilagsnummer 10 Må angis Høyrestilt Bilagsnummer. Tastes inn. Ledende nuller. Enhet kvantum 3 Enhet kvantum. Initieres med 3 blanke karakterer. Bankreferanse 10 Venstrestilt Bankreferanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Referanse 10 Venstrestilt Referanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Filler 128 Venstrestilt Filler. Initieres med 128 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 29 av 370

30 8 - Smedvig Offshore. 8 - Smedvig Offshore. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fra 1 til 99. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Smedvig Offshore er lik type 8. Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer Bestillingsparametre Dagens dato henter dagens dato Firmanummer Set of books 1 systemparameter SETOFBOOKS1 Set of books 2 systemparameter SETOFBOKKS2 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 30 av 370

31 8 - Smedvig Offshore. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Firmanummer Set of Books 1 versi fra systemparameter Set of Books 2 verdi fra systemparameter Dagens dato foreslår dagens dato Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til Smedvig Offshore. Item Lengde Input Type Kommentar Diverse verdier 3 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi NEW. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 7 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi SOS_ASA. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 7 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi SOS_ASA. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 12 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi Vita Payroll. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 7 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi Payroll. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Dagens dato 8 ååååmmdd Dagens dato. Inntastet dato. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Valutakode 3 Venstrestilt Valutakode. Fast verdi NOK. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Dagens dato 8 ååååmmdd Dagens dato. Inntastet dato. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 1 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi A. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 31 av 370

32 Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Kontonummer 4 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra SLDIMA. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Dimensjon A 5 Høyrestilt Dimensjon A. Hentes fra SLKONTO. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Dimensjon B 4 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra SLDIMB. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Dimensjon C 3 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Dimensjon D 2 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra SLMOMS. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Prosjektdimensjon 1 6 Høyrestilt Prosjektdimensjon 1. Hentes fra SLDIMD. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Debet-/kreditkode 2 Høyrestilt Debet-/kreditkode. Hentes fra SLDIMD. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Debet beløp i NOK 9.2 Høyrestilt Beløp i norske kroner. Hentes fra SLBELOP. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Kredit beløp i NOK 9.2 Høyrestilt Beløp i norske kroner. Hentes fra SLBELOP. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Lønnsfirma 2 Høyrestilt Lønnsfirma. Inntastet verdi. Dagens dato 8 ååååmmdd Dagens dato. Inntastet dato. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 7 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi Salary Transaction. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Diverse verdier 2 Venstrestilt Diverse verdier. Fast verdi 01. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Feltseperator 1 Feltseparator. Fast verdi ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 32 av 370

33 9 - Agresso 9 - Agresso Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Agresso. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Agresso er lik type 9. Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre Versjon hentes fra systemparameter B0AGRVER Type hentes fra systemparamter B0AGRTYP Client hentes fra systemparameter B0AGRCLI Fri tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 33 av 370

34 9 - Agresso Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Version Types Client Fri tekst forslag ÅÅMM Lønnsbilag Transaksjoner fra Aditro lønn til Agresso. Layout hvis B0AGRVER=4 - Agresso versjon 4 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans_type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Høyrestilt Postnummer (PMP). Initieres med 1 blank + 0. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. Cur_amounth 16 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 16 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 16 Beløp 2. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 34 av 370

35 9 - Agresso Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 8 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 16 Rabatt. Fast verdi 16 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Fast verdi R. Apar_ID 8 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Apar_name 30 Reskontronavn. Fast verdi 30 blanke. Adress 60 Postadresse. Fast verdi 60 blanke. Place 30 Sted. Fast verdi 30 blanke. Bank_account 13 Bank-/Postgiro. Fast verdi 13 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 8 Postnummer. Fast verdi 8 blanke. Layout hvis B0AGRVER=5 Agresso versjon 5 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Interface 2 Eksternt system. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Avgiftskode. Fast verdi 0 og 1 blank. Tax system 2 Avgiftssystem. Fast verdi 2 blanke. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 35 av 370

36 DC flag 2 Debet/Kredit. Fast verdi 00. Cur_amounth 20 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 20 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 20 Beløp 2. Fast verdi Value_2 20 Beløp 3. Fast verdi Value_3 20 Beløp 4. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 9 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Tax_id 1 ESL. Fast verdi 1 blank. Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 20 Rabatt. Fast verdi 20 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Fast verdi R. Apar_ID 9 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Pay_flag 1 Forskudd. Fast verdi 0. Voucher_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Sequence_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Intrule_ID 6 Inkassokode. Fast verdi 6 blanke. Factor_short 8 Bet.mottager. Fast verdi 8 blanke. Responsible 6 Att.ansvarlig. Fast verdi 6 blanke. Apar_name 50 Reskontronavn. Fast verdi 50 blanke. Adress 160 Postadresse. Fast verdi 160 blanke. Province 50 Stat/Provins. Fast verdi 50 blanke. Place 50 Sted. Fast verdi 50 blanke. Bank_account 35 Bank-/Postgiro. Fast verdi 35 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 15 Postnummer. Fast verdi 15 blanke. Curr_license 3 Val dok. Fast verdi 3 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 36 av 370

37 10 - EBI (SU OLFI) 10 - EBI (SU OLFI) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: E_$3.nvs der $3 = Bokf.(mmdd). Li00$2&1B2FIRMR.txt der $2 = Bunkenummer, &1B2FIRMR = Firmanummer regnskap. Det dannes 2 filer, en regnskapsfil og en fakturafil. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $3 = Bokf.(mmdd). $2 = Bunkenummer. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap Bestillingsparametre Firmanummer regnskap systemparameter B2FIRMR Bunkenummer Bokføringsdato (mmdd) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 37 av 370

38 10 - EBI (SU OLFI) Bokføringsdato (yymmdd) ÅrPeriode(yppp) Firmanummer EBI systemparameter B0TILEBI Lønnskode Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Firmanummer regnskap hentes fra systemparameter Bunkenummer Bokføringsdato (mmdd) Bokføringsdato (yymmdd) ÅrPeriode(yppp) Firmanummer EBI hentes fra systemparameter Lønnskode Transaksjoner fra Aditro lønn til EBI. Fil til EBI: Item Lengde Input Type Kommentar Transaksjonstype 4 Transaksjonstype. E325=Resultatkto, og E330=Balansekto. Firmanummer 3 Firmanummer. Fra systemvariabel B0TILEBI. Distriktskode 2 Distriktskode. 2 første fra konto. Pos. 4-5 i SLKONTO. Kontonummer 5 Kontonummer. Balanse-/prosjektkonto i lønn. 5 siste fra konto. Pos i SLKONTO. Kode 8 Kode. Fastlønte=99LTåppp, Timelønte=99LKåppp. Kostnadsart 5 Kostnadsart. Dim A i lønn. NB! Blank for balansekonto. Hentes fra SLDIMA. Undernummer 12 Undernummer. Dim C i lønn. Hentes fra SLDIMC. Initieres med 2 blanke først. Debetbeløp 13 Venstrestilt Debetbeløp. Med 2 desimaler uten komma. Kreditbeløp 13 Venstrestilt Kreditbeløp. Med 2 desimaler uten komma. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 38 av 370

39 Ledig 46 Ledig. 46 posisjoner. Bokføringsdato 6 ååmmdd Bokføringsdato. På formen ååmmdd. Tastes inn som kjøreparameter. Kode 2 3 Kode 2. LAR=Arbeidere, LTJ=Tjenestemenn. Ledig 2 8 Bokføringsdato. 8 posisjoner. Transfil til SU OLFI (semikolonseparet): Item Lengde Input Type Kommentar Jobbnummer 10 Høyrestilt Jobbnummer. Hentes fra SLDIMC. Semikolon 1 ; Fast ; Lønnssats 10 Høyrestilt Lønnssats. Hentes fra SLDIMD. Semikolon 1 ; Fast ; Antall timer 12 Høyrestilt Antall timer. Hentes fra SLBELOP. Semikolon 1 ; Fast ; Ansattnummer 10 Høyrestilt Ansattnummer. Hentes fra SLDIMB. Semikolon 1 ; Fast ; Prosjektnummer 10 Venstrestilt Prosjektnummer. Hentes fra SLKONTO. Semikolon 1 ; Fast ; Semikolon 1 ; Fast ; Ansattnavn 8 Ansattnavn. Hentes fra personal.persna (P1NAVN). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 39 av 370

40 11 - ErgoSoft ErgoSoft. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Bestillingsparametre Bilgsdato normalverdi: Dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 40 av 370

41 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Bilagsdato dagens dato foreslås Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til ErgoSoft. Item Lengde Input Type Kommentar Faste verdier 10 Diverse verdier. Fast verdi Bilagsdato 8 dd.mm.åå Bilagsdato. Inntastet dato. Faste verdier 3 Diverse verdier. Fast verdi 3 blanke. Kontonummer 6 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Faste verdier 8 Diverse verdier. Fast verdi ". Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra PL. Diverse verdier 17 Diverse verdier. Fast verdi " " " Beløp 15 Høyrestilt Beløp. Hentes fra PL. Faste verdier 1 Diverse verdier. 1 blank. Dimensjon A 4 Høyrestilt Dimensjon A. Hentes fra PL. Ledende nuller. Faste verdier 40 Diverse verdier. " " 0 " " Beløp 15 Høyrestilt Beløp. Hentes fra PL. Faste verdier 8 Diverse verdier Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 41 av 370

42 12 - InfoEasy InfoEasy. Generelt Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = Firmanummer = Løpenummer Bestillingsparametre Regnskapsperiode Bunkenummer Bilagsnr Bilags tekstkode Momskode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 42 av 370

43 12 - InfoEasy. Overføring Regnskap Behandling dimensjon hentes fra systemparameter - B0DIMDEF I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Firmanummer Regnskapsår(åå) Regnskapsperiode(pp) Bunkenummer Bilagsnummer Bilags tektkode Momskode Behandling dimensjoner hnts fra systemparameter Ved ny overføring søkes etter neste ledige fil i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til InfoEasy. Item Lengde Input Type Kommentar Recordtype 1 Recordtype. Fast verdi 4. Bunkenummer 5 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Registreringsår 2 Høyrestilt Registreringsår. Inntastet verdi. Registreringsper. 2 Høyrestilt Registreringsperiode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Postnummer PMP 6 Høyrestilt Postnummer PMP. Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ddmmåå Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Forfallsdato 6 Høyrestilt Forfallsdato. Fast verdi 0. Tekstkode 2 Høyrestilt Tekstkode. Inntastet verdi. MVA-kode 1 Momskode. Inntastet verdi. Hovedbok 1 Fast verdi H =Hovedbok, R =Kunde/Leverandør. Kontonummer 6 B0DIMDEFstyrt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Sted 3 B0DIMDEF- Sted. Hentes fra SLDIMA. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 43 av 370

44 styrt Bærer 6 B0DIMDEFstyrt Dimensjon C 6 B0DIMDEFstyrt Dimensjon D 6 B0DIMDEFstyrt Bærer. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC. Dimensjon D. Hentes fra SLDIMD. Avgiftskode 2 Høyrestilt Avgiftskode. Fast verdi 00. ID-nummer 14 Venstrestilt ID-nummer. Fast verdi 14 blanke. Revisjonsområde 2 Venstrestilt Revisjonsområde. Fast verdi 2 blanke. Kode motkonto 1 Venstrestilt Kode motkonto. Fast verdi 1 blank. Motkonto 6 Høyrestilt Motkonto. Fast verdi 0. Beløp 11.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Fast verdi 5 blanke. Valutakurs 4.3 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 0. Beløp i org.val Høyrestilt Beløp i originalvaluta. Hentes fra SLBELOP. Tekst 12 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Timer fra PL. Hovedprosj.nr. 6 Høyrestilt Hovedprosjektnummer. Fast verdi 0. Prosj.nr. 6 Høyrestilt Prosjektnummer. Fast verdi 0. Inntekts/kostn.art 9 Høyrestilt Inntekts-/kostnadsart. Fast verdi 0. Antall 6.2 Høyrestilt Antall. Initieres til 0. Ansattnr. 6 Høyrestilt Ansattnummer. Initieres til 0. Lønnsart 3 Høyrestilt Lønnsart. Initieres til 0. Timer 4.2 Høyrestilt Timer. Initieres til 0. Lønnsperiode 2 Høyrestilt Lønnsperiode. Initieres til 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 44 av 370

45 14 - Visma Global 14 - Visma Global Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i excelformat. Filenavn er fast: c2&1b2firmr bunl.csv. Der &1B2FIRMR =Firmanummer. Eksempel (c240bunl.csv). Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Visma Global er lik type 14. Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap Bestillingsparametre Pdato (ddmmyy) posteringsdato Bdato (ddmmyy) bilagsdato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 45 av 370

46 14 - Visma Global Bilagsart Bilagsnummer Tekst max 20 posisjoner Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må du angi: Posteringsdato(ddmmåå) Bilagssdato(ddmmåå) Bilagsart Bilagsnummer Tekst Transaksjoner fra Aditro lønn til Visma Global. Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 5 Transtype. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Posteringsdato 6 ddmmåå Posteringsdato. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. Bilagsnummer 9 Bilagsnummer. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. Bilagsdato 6 ddmmåå Bilagsdato. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. Bilagsart 9 Bilagsart. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 25 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. Avdeling 9 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMC. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 46 av 370

47 14 - Visma Global Komma 1, Fast verdi,. Prosjekt 9 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMD. Komma 1, Fast verdi,. Debet konto 4 Debet konto. Hentes fra SLKONTO. Hvis feltet er utfylt er kredit konto 0. Komma 1, Fast verdi,. Kredit konto 4 Kredit konto. Hentes fra SLKONTO. Hvis feltet er utfylt er debet konto 0. Komma 1, Fast verdi,. Mva. kode 2 Mva. kode. Hentes fra SLMOMS. Komma 1, Fast verdi,. Valutakode 3 Valutakode. Fast verdi 000. Komma 1, Fast verdi,. Valutakurs 6 Valutakurs. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Valutabeløp 4 Valutabeløp. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Beløp 14 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Komma 1, Fast verdi,. Motbilag 1 Motbilag. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Forfallsdato 6 Forfallsdato. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Kjedenummer 1 Kjedenummer. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Mengde 4 Mengde. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. Faktura.ref (KID) 25 Fakturareferanse (KID). Fast verdi 25 blanke. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. Produktnummer 9 Høyrestilt Produktnummer. Hentes fra SLDIMB. Komma 1, Fast verdi,. Selgernummer 9 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLDIMA. Komma 1, Fast verdi,. Diverse felter 8 Venstrestilt Beløp. Fast verdi 0,0,0,0, Hermetegn 1 Fast verdi. Lev. fakt.nr. 25 Høyrestilt Leverandørs fakturanr. Fast verdi 25 blanke. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. Diverse felter 13 Venstrestilt Beløp. Fast verdi 0,0,0,0,0,0,0 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 47 av 370

48 16 - GL (Novit/SMN1) 16 - GL (Novit/SMN1) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til GL (Novit/SMN1). Kun beløpspostering som danner trans. SLTYPE = 0,1 eller 2. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer fra $1 = Firmanummer ($1 henviser til 1. valgte felt I dobbellisten, og her blir det Firmanr. regnsk) Bestillingsparametre Firmanr regnskap hentes fra systemparamter Dato (ddmmyy) Index Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 48 av 370

49 16 - GL (Novit/SMN1) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Firmanummer hentes fra systemparameter Dato Index (løpenummer) Transaksjoner fra Aditro lønn til GL (Novit/SMN1). Item Lengde Input Type Kommentar String 120(2) Fast verdi 26. (4) Fast verdi (3) Fast verdi ***. (4) Fast verdi (3) Fast verdi W99. (4) Må tastes (1) Fast verdi 7. (1) Fast verdi 0. (2) Fast verdi 13. (3) Fast verdi 990. (4) Høyrestilt m/ledende nuller (4) Høyrestilt m/ledende nuller (6) Må tastes ddmmåå Løpenummer. Økes med 1 for hver record. Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Dato. Inntastet dato. (11) Fast verdi (1) Sign. Fast verdi + eller -. (11) Beløp. Hentes fra SLBELOP. (2) Må tastes Høyrestilt m/ledende nuller Dag. Hentes fra inntastet dato. (2) Fast verdi >*. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 49 av 370

50 17 - FD Fellesdata 17 - FD Fellesdata Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til FD Fellesdata. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = løpenummer &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap og må opprettes hvis den ikke finnes. Bestillingsparametre Gruppe hentes fra fri systemparameter - FDGRUPPE Dato (ddmmyy) Buntnummer Bunkenummer hentes fra systemparameter - FDREGBNK Verdi fra dimensjon hntes fra systemparameter - DDIM Løpenummer Teller Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 50 av 370

51 17 - FD Fellesdata Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Gruppe normalverdi fra parameter Dato (ddmmåå) dato på format ddmmyy uten sklletegn Buntnummer Banknummer normalverdi fra parameter Verdi fra dimensjon normalverdi fra parameter Løpenummer 1 Løpenummer 2 Teller Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til FD Fellesdata. Headertrans (34posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (34)(2) Fast verdi 80. (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 181. (2) Fast verdi BA. (4) Fast verdi (5) Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Gruppe (4) Gruppe. Hentes fra systemparameter FDGRUPPE. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til GSBA. Dato (6) Må tastes ddmmåå Dato. Inntastet dato. Banknummer (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 51 av 370

52 17 - FD Fellesdata Løpenummer (2) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Buntstart (28 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 10. Buntnummer (4) Må tastes (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 000. (2) Fast verdi BA. (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til (5) Høyrestilt m/ledende nuller Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Buntnummer. Inntastet verdi. Dato (6) Må tastes ddmmåå Dato. Inntastet dato. Buntrecord (437 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 20. (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 013. (2) Fast verdi BA. (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til (5) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. W1KAPTRA (121)(11) Kontonummer. Hvis systemparameter FDREGBNK = 3900 settes verdi til Hvis FDREGBNK = 9021 settes verdi til Ellers settes verdi default til (11) Fast verdi (1) Sign. Enten + eller -. (13) Høyrestilt m/ledende nuller (6) Må tastes ddmmåå Beløp. Hentes fra SLBELOP. Dato. Inntastet dato. (14) Fast verdi (4) Må Høyrestilt Buntnummer. Inntastet verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 52 av 370

53 17 - FD Fellesdata tastes m/ledende nuller (4) Høyrestilt m/ledende nuller (4) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Løpenummer. Økes med 1 hver gang. (13) Fast verdi (14) Fast verdi (14) Fast verdi (12) Fast verdi Blanke (200) Fast verdi 200 blanke. Fast verdi (1) Fast verdi N. Blanke (57) Fast verdi 57 blanke. W1K9INNH (40)(1) Fast verdi Y. (4) Fast verdi 0030 (3) Fast verdi 013 (3) Fast verdi 011 (2) Fast verdi 01 (5) Høyrestilt m/ledende nuller (3) Fast verdi 013 (3) Fast verdi 011 (2) Fast verdi 02 (5) Høyrestilt m/ledende nuller Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Dimensjoner. Hentes fra SLDIMA-D eller SLPDM1-4 avhengig av systemparameter FDDIM. Hvis FDDIM = 0 hentes SLDIMA. Buntslutt (84 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 15. Buntnummer (4) Må tastes Dato (6) Må tastes (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 000. (2) Fast verdi BA. (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til (5) Høyrestilt m/ledende nuller Høyrestilt m/ledende nuller ddmmåå Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Buntnummer. Inntastet verdi. Dato. Inntastet dato. Filler (14) Fast verdi (1) Sign. Enten + eller -. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 53 av 370

54 17 - FD Fellesdata (13) Høyrestilt m/ledende nuller Sum debetbeløp. Hentes fra SLBELOP. (1) Sign. Enten + eller -. (13) Høyrestilt m/ledende nuller Sum kreditbeløp. Hentes fra SLBELOP. (14) Fast verdi Headerslutt (34 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 80. (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 182. (2) Fast verdi BA. (4) Fast verdi (5) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Gruppe (4) Gruppe. Hentes fra systemparameter FDGRUPPE. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til GSBA. Dato (6) Må tastes ddmmåå Dato. Inntastet dato. Banknummer (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til Løpenummer (2) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 54 av 370

55 18 - SAP (Dyno) 18 - SAP (Dyno) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer SAP Dyno er lik type 18. Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = firmanummer Bestillingsparametre Periode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 55 av 370

56 18 - SAP (Dyno) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Periode to posisjoner Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP Dyno. Header: Item Lengde Input Type Kommentar Periode Periode. Initieres til mmdd. Tabulator Fast Tabulator Tabulator. Fast verdi ZS. Tabulator. Fast Fast verdi 800. Tabulator Posting date Tabulator Periode Tabulator Fast Tabulator ExchangeRate Tabulator DocumentNumber Tabulator TranslationDate Tabulator ReferenceDocNum Tabulator CrossCompCodNo Tabulator DocHeaderTxt Tabulator Tabulator. Kjøredato. Initeres til hhååmmdd. Tabulator. Periode. Initieres til pp(mm). Tabulator. Fast verdi NOK. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Periode. Initieres med aarlnperiode. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 56 av 370

57 18 - SAP (Dyno) TradPartBusinArea Tabulator Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Transaksjon: Item Lengde Input Type Kommentar Kontokode Kontokode. Initieres til 40 hvis debet, eller 50 hvis kredit. Tabulator Kontonummer Tabulator G/L indicator Tabulator Transtype Tabulator Beløp Tabulator Tax amount Tabulator CalculateTax Tabulator Taxcode Tabulator DimA Tabulator DimB Tabulator DimC Tabulator Transtype Tabulator TradPartnerNum Tabulator PartnerProfCenter Tabulator Allocation Tabulator Tekst Tabulator Tabulator. Kontonummer. Hentes fra PL. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Beløp. Hentes fra PL. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Dimensjon A. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon B. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon C. Hentes fra PL. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Tekst. Initieres fast til lønnsdata. Tabulator. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 57 av 370

58 19 - Wintime Wintime. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er =Firmanummer lønn Filene blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre Bilagsserie Bilagsnummer Bilagsbunkenummer Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 58 av 370

59 19 - Wintime. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Bilagsserie Bilagsnummer Bilagsbunkenummer Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 59 av 370

60 20 - Maconomy (SAP) 20 - Maconomy (SAP) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: $1_tl_lønnstrans.txt. $1=Firmanummer. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer Bestillingsparameter Fnrr Maconomy hentes fra Fri systemparameter MACOFM Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 60 av 370

61 20 - Maconomy (SAP) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer Bank/Regnskap I bildet må du angi: Firmanummer Maconomy hentes fra systemparameter Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP Maconomy. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til Type Fast verdi Fast verdi. Initieres til Nummerserie Fast verdi Fast verdi. Initieres til Firmanr. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kasse Fast verdi Fast verdi. Initieres til Lønnsbilag Firmanummer Firmanummer. Tastes inn som kjøreparameter. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med KLASSEKLADD Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til KASSEKLADD:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til Post.dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 61 av 370

62 20 - Maconomy (SAP) Fast verdi Fast verdi. Initieres til Tekst Fast verdi Fast verdi. Initieres til FDK Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kontonr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Debet Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kredit Fast verdi Fast verdi. Initieres til Firmanr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Saksnr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Oppgave Fast verdi Fast verdi. Initieres til Medarbeidernr. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst 10 Fast verdi. Initieres til KASSEKLADD Posteringsdato 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.åå Tekst 25 Kontonavn. Hentes fra PL. FDK 1 Posteringstype. Fast verdi = F Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Dersom prosjekt er utfylt benyttes ikke kontonummer her. Debet beløp Debet beløp. Hentes fra PL. Kredit beløp Kredit beløp. Hentes fra PL. Firmanummer Firmanummer. Inntastet verdi. Saksnummer Saksnummer(Prosjekt). Hentes fra PL. Oppgave 3 Oppgave(Konto). Hentes fra PL. Lik konto dersom prosjekt er benyttet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 62 av 370

63 21 - SAP (Agip) Medarbeidernr. Dimensjon B. Hentes fra PL. Firmanr+Dim B. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med 21 - SAP (Agip) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = firmanummer Bestillingsparameter Company Code verdi hentes fra fri systemparameter - SAPAGAC Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 63 av 370

64 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: CompanyCode Verdi hentes fra systemparameter Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP Agip. Item Lengde Input Type Kommentar CompanyCode 4 Company Code. Tastes inn. Kontonummer 10 Ventrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Dimensjon A 10 Ventrestilt Dimensjon A. Hentes fra PL. Dimensjon B 15 Ventrestilt Dimensjon B. Hentes fra PL. Pos 1-4 i DimB + N + resten av DIMB. Dimensjon D 18 Ventrestilt Dimensjon D. Hentes fra PL. Beløp 14 Høyrestilt Beløp. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 64 av 370

65 22 - SAP (Astra Zeneca) 22 - SAP (Astra Zeneca) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn @3=Løpenummer (Neste ledige filnavn på disken). Filene blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = = Løpenummer Ingen valgte felt til bestillingsparametre. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 65 av 370

66 22 - SAP (Astra Zeneca) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ved ny overføring søkes etter neste ledige filnr i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP Astra Zeneca. Item Lengde Input Type Kommentar Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Tabulator DebetKreditKode Tabulator Tabulator. Kode. Hvis debet og kontonummer på 7-siffer er verdi 40, hvis ikke 7-siffer 21. Hvis kredit og kontonummer på 7-siffer er verdi 50, hvis ikke 7-siffer 31. Tabulator. Beløp debet/kredit 13.2 Beløp. Hentes fra PL. Tabulator Dimensjon A Tabulator Dimensjon B Tabulator Dimensjon C Tabulator TaxCode Tabulator ItemShortTxt Tabulator Assignment Tabulator Tabulator. Dimensjon A. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon B. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon C. Hentes fra PL. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Blank. Ikke i bruk. Tabulator. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 66 av 370

67 23 - Sun Account (Pfizer AS) 23 - Sun Account (Pfizer AS) Generelle kommentarer Overføringsfilen skal være i tekstformat og ha fast recordlengde lik 512. SUN har ingen krav til filenavn/extention, da dette defineres i Sun import. Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. Control Record benyttes ikke. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen dette = firmanummer fra systemparameter Regnskapsfima nummer Tilgjengelige felt i bestillingsbilde Account period Entry period Linjenummer Transactions date Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 67 av 370

68 23 - Sun Account (Pfizer AS) Overføringsdato settes lik Dagens dato Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: AccountPeriod = yyyyppp EntryPeriod= yyyyppp TransactionDate=ddmmyy Overføringsdato settes lik Dagens dato Ved danning av fil, overskrives tidligere dannet overføringsfil. Transaksjoner fra Aditro lønn til Sun Accounting Item Lengde Input Kommentar Account Code 10 Kontonummer i Aditro lønn Filler 5 Blanke Accounting Period 7 MÅ Angis Transaction Date 8 MÅ Angis Filler 2 Blanke Record Type 1 Fast = M Journal Number 7 Blankes yyyyppp (year number, period number). Angis ved bestilling av overføring og SKAL inneholde 7 posisjoner yyyymmdd (year, month, and day number). Angis ved bestilling av overføring. Du kan velge dato fra kalender eller taste inn datoen (ddmmyy)) Line 5 Linjenummer, venstrejustert, økes med 1 for hver linje Filler 2 Blanke Amount 18 Beløp, høyrestilt 15siffer + 3 desimaler, ingen punktum. Ledende nuller. Debit/Credit Marker 1 Fast = D eller C Allocation Indicator 1 Blanke Journal Type 5 Settes til fast = TIETO Journal Source 5 Settes til fast = TIETO Transaction Reference 10 Legges inn dato når overføringen utføres (ddmmyy) sammen med fast tekst TIET, eksempel = TIET for 14 august 2002 Filler 5 Blanke Description 25 Tekst lik kontospesifikasjon kan legges ut. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 68 av 370

69 Entry Date 8 Blanke (genereres av SUN) Entry Period 7 MÅ Angis Due Date 8 Blanke Filler 6 Blanke Payment/Allocation Ref 9 Blanke Payment/Allocation Date 8 Payment/Allocation Period yyyyppp (year, periode). Angis ved bestilling av overføring. SKAL inneholde 7 posisjoner Blanke 7 Blanke Asset Indicator 1 Blanke Asset Code 10 Blanke Asset Sub-code 5 Blanke Conversion Code 5 Blanke Conversion Rate 18 Blanke Other Amount 18 Blanke Other Amount Dec. 1 Blanke Operator Id 3 Blanke Operator Id 3 Blanke Operator Id 3 Blanke Next Period Reversal 1 Blanke Text Linked 1 Blanke Rough Book Flag 1 Blanke In Use Flag 1 Blanke Analysis Code 0 15 Produktkode, venstrejustert, hentes fra Dimensjon C i Aditro lønn Analysis Code 1 15 Avdeling, venstrejustert, hentes fra Dimensjon A i Aditro lønn Analysis Code 2 15 Divisjon, venstrejustert, Fast verdi = 01 i første versjonen. Analysis Code 3 15 Marked, venstrejustert, Fast verdi = 470. Analysis Code 4 15 Blanke Analysis Code 5 15 Blanke Analysis Code 6 15 Prosjekt, venstrejustert, hentes fra prosjektdimensjon B på kostnadskonti. Analysis Code 7 15 Ansatt, venstrejustert, hentes fra dimensjon D. Dersom ikke utfylt i Aditro lønn skal det benyttes blanke Analysis Code 8 15 Blanke Analysis Code 9 15 Blanke Posting date 8 Blanke Update Order Bal. Ind 1 Blanke Filler 112 Blanke Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 69 av 370

70 24 - Standard Regnskapsformat 24 - Standard Regnskapsformat Generelle kommentarer I Aditro lønn kan du styre filenavn og hvor den skal lagres på server. Betegnelser : 'DIM' er det samme som alfanummerisk 'FORM' er det samme som nummerisk. Dimensjon A-B kan pr. firma styres om de skal være høyre eller venstrejustert. Alle øvrige felt som er definert som DIM (Alfanummerisk) lagres venstrejustert Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer I oppbygging av filnavn og mappe benyttes verdi fra systemparameter i navn på mappe, i tillegg til firmanummer i filnavnet. Ingen felt valgt for inntasting av verdier i bestillingsbilde. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 70 av 370

71 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Recordbeskrivelse Datanavn type Pos. Fra Til Forklaring SLTRTYP FORM Transaksjons-type 0 og 1 ===> Regnskap 3 og 4 ===> Fakturering SLKONTO DIM Kontonummer SLDIMA DIM Dimensjon A SLDIMB DIM Dimensjon B SLDIMC DIM Dimensjon C SLDIMD DIM Dimensjon D SLMOMS FORM Moms-kode SLTYPE FORM Kontotype SLDATO FORM Kjøredato (transaksjonsdato) SLBELOP FORM Beløp Dato for periodens Avlønningsdato SLNAVNL DIM Kontoens navn SLBILART DIM Bilagsart til regnskap Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 71 av 370

72 25 - Utvidet Regnskapsformat 25 - Utvidet Regnskapsformat Regnskapsfil har fast feltlengde. Generelle kommentarer I Aditro lønn kan du styre filenavn og hvor den skal lagres på server. Betegnelser : 'DIM' er det samme som alfanummerisk 'FORM' er det samme som nummerisk. Dimensjon A-B og prosjektdimensjon (1-6) kan pr. firma styres om de skal være høyre eller venstrejustert. Alle øvrige felt som er definert som DIM (Alfanummerisk) lagres venstrejustert Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer I oppbygging av filnavn og mappe benyttes verdi fra systemparameter i navn på mappe, i tillegg til firmanummer i filnavnet. Ingen felt valgt for inntasting av verdier i bestillingsbilde. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 72 av 370

73 25 - Utvidet Regnskapsformat Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Recordbeskrivelse Datanavn type Pos. Fra Til Forklaring SLTRTYP FORM Transaksjons-type 0 og 1 ===> Regnskap 3 og 4 ===> Fakturering SLKONTO DIM Kontonummer SLDIMA DIM Dimensjon A SLDIMB DIM Dimensjon B SLDIMC DIM Dimensjon C SLDIMD DIM Dimensjon D SLPDM1 DIM Prosjektdimensjon 1 SLPDM2 DIM Prosjektdimensjon 2 SLPDM3 DIM Prosjektdimensjon 3 SLPDM4 DIM Prosjektdimensjon 4 SLPDM5 DIM Prosjektdimensjon 5 SLPDM6B DIM Prosjektdimensjon 6 Beløp SLPDM6T DIM Prosjektdimensjon 6 Timer SLMOMS FORM Moms-kode SLTYPE FORM Kontotype SLDATO FORM Kjøredato (transaksjonsdato) SLBELOP FORM Beløp Dato for periodens Avlønningsdato SLNAVNL DIM Kontoens navn SLBILART DIM Bilagsart til regnskap SLFM DIM FirmaId SLARLPER FORM Lønnsperiode. Fra lønn ÅÅÅÅPPP, fra andre 0 SLANSNR FORM Ansattnummer SLGRLAG FORM Grunnlag SLFREE DIM Ledig Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 73 av 370

74 26 - ML3 Standard Format. SLSONE FORM Arbeidsgiveravgiftsone SLLTART FORM Lønn-/trekkart 26 - ML3 Standard Format. Generelle kommentarer Overføringsfilen skal være i tekstformat. Standard ML3 filenavn er: UTRANS.HLC Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. XSLT filenavn = X:\Personec\PL\Xml\ml3standard_flat.xsl Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer ML3 Standard er lik type 26 Eksportfile lagres ut fra defineringen dette feltet. (aktuelt dataområdet må være opprettet) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 74 av 370

75 26 - ML3 Standard Format. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet vises aktuelt regnskapsformat. Du trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. ved ny overføring overskrives tidligere dannet overførings fil. Transaksjoner fra Aditro lønn til ML3 Standard Item Lengde Input Type Kommentar Konto 6 Høyrestilt ledende Kontonummer i Aditro lønn nuller Avdeling 7 Høyrestilt ledende nuller Prosjekt 8 Høyrestilt ledende nuller Filler 4 Blanke Avdelingsnummer, hentes fra Dimensjon A i PL. Prosjektnummer, hentes fra Dimensjon B i PL. Dato 6 ddmmåå Her benyttes lønnskjøringsdato Antall 10 Høyrestilt ledende nuller Sats 10 Høyrestilt ledende nuller Feltet har fast verdi lik ti nuller. Feltet har fast verdi lik ti nuller. Fortegn 1 Blank (space) = positiv Beløp 9 Høyrestilt ledende nuller - = negativ Numerisk i ører Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 75 av 370

76 27 - ML3 Standard Prosjekt 27 - ML3 Standard Prosjekt Generelle kommentarer Overføringsfilen skal være i tekstformat. Standard ML3 filenavn = firmanummer Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. XSLT filenavn = X:\Personec\PL\Xml\ml3standardprosjekt_flat.xsl Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette = firmanummer. Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 76 av 370

77 27 - ML3 Standard Prosjekt Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Du trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved ny overføring overskrives tidligere dannet overførings fil. Transaksjoner fra Aditro lønn til ML3 Standard Prosjekt (en pr. transaksjon) Item Lengde Input Type Kommentar Konto 7 Høyrestilt ledende nuller Kontonummer i Aditro lønn Avdeling 7 Høyrestilt ledende nuller Avdelingsnummer, hentes fra Dimensjon A i PL. Prosjekt 8 Høyrestilt ledende nuller Prosjektnummer, hentes fra Dimensjon B i PL. Element 8 Høyrestilt ledende nuller Element, hentes fra Dimensjon C i PL. Reskontro 8 Høyrestilt ledende nuller dersom verdi ellers blank Filler 4 Blanke Reskontronummer (ansattnummer), hentes fra Dimensjon D i PL. NB! Dersom ingen verdi, skal feltet være blank. Dato 8 Tastes? ddmmåååå Her benyttes lønnskjøringsdato Filler 3 Blanke Dato 6 ddmmåå Her benyttes lønnskjøringsdato Antall 10 Høyrestilt ledende nuller Feltet har fast verdi lik ti nuller. Sats 10 Høyrestilt ledende nuller Feltet har fast verdi lik ti nuller. Fortegn 1 Blank (space) = positiv og - = negativ Beløp 9 Høyrestilt ledende nuller Numerisk i ører Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 77 av 370

78 28 - Navision (Runit) 28 - Navision (Runit) Generelle kommentarer Denne versjonen er tilpasset Runit. Fastlengde-fil og ingen heading i filen Konverteringstabell på konto per firma pga ulike kontoplaner Månedlig filbasert overføring. Filnavn: TPL_RRI_lønnsdata_nav.txt Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. XSLT filenavn = X:\Personec\PL\Xml\navision_flat.xls Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette feltet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 78 av 370

79 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet vises aktuelt regnskapsformat. Man trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved ny overføring overskrives tidligere overførings fil. Transaksjoner fra Aditro lønn til Navision (Runit) (en pr. transaksjon) Item Lengde Input Type Kommentar ImportKontonr 7 Høyrestilt NB! Kontonummer konverteringstabell per firma ImportAvdeling 7 Høyrestilt Kostnadssted = Hjemstedavdeling (dimensjon A) ImportProsjekt 8 Venstrestilt Lønnsprosjekt (Dimensjon C) ImportAntall 10 Høyrestilt ImportFortegn 1 Høyrestilt Debet/Kredit = pluss/minus ImportBeløp 9 Høyrestilt Beløp med to desimaler uten komma Importbeskrivelse 50 Venstrestilt Ansattnummer (på enkelte kontoer) (Dimensjon B) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 79 av 370

80 29 - Oracle (Nammo) 29 - Oracle (Nammo) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Oracle_Nammo.txt. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 80 av 370

81 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi ingen informasjon. Firmanummer er lagt inn under definisjonen som normalverdi under valgte felt. Kan overstyres Transaksjoner fra Aditro lønn til Oracle Nammo. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Avdeling 8 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Tekstfelt 40 Venstrestilt Fast verdi,. Timer 5.2 Høyrestilt Timer. Fast verdi 0. Fortegn 1 Fast verdi + eller -. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Firmanummer 2 Venstrestilt Fast verdi 08. Motbilag 6 Høyrestilt Motbilag. Fast verdi Feltseparator 1 Fast verdi,. Lønningsdato 8 ååååmmdd Lønningsdato. Hentes fra SLDATO. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 81 av 370

82 30 - BAAN (KDA) 30 - BAAN (KDA) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: dlds98&1b2firmr.ban. Der &1B2FIRMR = fimanummer regnskap. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer BAAN for KDA er lik type 30. XSLT-program: baan_kda_flat.xsl Semikolonseparert: baan_kda_tabulert_flat.xsl Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap og må opprettes hvis den ikke finnes. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 82 av 370

83 30 - BAAN (KDA) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ingen verdier å angi i bestillingsbilde Transaksjoner fra Aditro lønn til BAAN for KDA. Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 1 Høyrestilt Transtype. Hentes fra SLTRTYP. Kontonummer 10 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO hvis mindre enn eller større enn , ellers 10 blanke karakterer. Dimensjon A 10 Venstrestilt Dimensjon A. Fast verdi 10 blanke. Dimensjon B 10 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C 10 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC hvis større enn 1, ellers 10 blanke karakterer. Dimensjon D 10 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra SLDIMB. Momskode 2 Fast verdi 00. Kontotype 1 Kontotype. Hentes fra SLTYPE. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra SLNAVN. Bilagsart 2 Høyrestilt Bilagsart. Hentes fra SLBILART. Ansattkonto 8 Høyrestilt Ansattkonto. Henter 6 siffer fra SLKONTO hvis denne er mellom og , med 2 blanke pos. til slutt, ellers 8 blanke pos. Dimensjon D 6 Høyrestilt Dimensjon D. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes SLDIMD, ellers 6 blanke. Dimensjon B 8 Høyrestilt Dimensjon B. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes SLDIMB, ellers 0. Regnskapsperiode 6 Høyrestilt Regnskapsperiode. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes 6 blanke, ellers benyttes de 6 siste pos. i SLNAVN. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 83 av 370

84 Eller semikolonseparert fil Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 1 Høyrestilt Transtype. Hentes fra SLTRTYP. Kontonummer 10 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO hvis mindre enn eller større enn , ellers 10 blanke karakterer. Dimensjon A 10 Venstrestilt Dimensjon A. Fast verdi 10 blanke. Dimensjon B 10 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C 10 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC hvis større enn 1, ellers 10 blanke karakterer. Dimensjon D 10 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra SLDIMB. Prosjektdimensjon 1 10 Høyrestilt Prosjektdimensjon 1. Hentes fra SLPDIM1. Prosjektdimensjon 2 10 Høyrestilt Prosjektdimensjon 2. Hentes fra SLPDIM2. Prosjektdimensjon 3 10 Høyrestilt Prosjektdimensjon 3. Hentes fra SLPDIM3. Momskode 2 Fast verdi 00. Kontotype 1 Kontotype. Hentes fra SLTYPE. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra SLNAVN. Bilagsart 2 Høyrestilt Bilagsart. Hentes fra SLBILART. Ansattkonto 8 Høyrestilt Ansattkonto. Henter 6 siffer fra SLKONTO hvis denne er mellom og , med 2 blanke pos. til slutt, ellers 8 blanke pos. Dimensjon D 6 Høyrestilt Dimensjon D. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes SLDIMD, ellers 6 blanke. Dimensjon B 8 Høyrestilt Dimensjon B. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes SLDIMB, ellers 0. Regnskapsperiode 6 Høyrestilt Regnskapsperiode. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes 6 blanke, ellers benyttes de 6 siste pos. i SLNAVN. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 84 av 370

85 31 - Agresso (Widerøe) 31 - Agresso (Widerøe) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Agresso. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 85 av 370

86 31 - Agresso (Widerøe) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bestillingsbilde hentes verdier fra systemparamtre, men kan overstyres Version Types Client Transaksjoner fra Aditro lønn til Agresso for Widerøe. Layout hvis B0AGRVER=4 Aresso versjon 5 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans_type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Høyrestilt Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Høyrestilt Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Høyrestilt Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. 8 blanke. Dimensjon 5 12 Høyrestilt Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Fast 2 blanke Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Høyrestilt Postnummer (PMP). Initieres med 1 blank + 0. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. Cur_amounth 16 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 16 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 16 Beløp 2. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 86 av 370

87 31 - Agresso (Widerøe) Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 8 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 16 Rabatt. Fast verdi 16 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Hvis kontotype = 0 så 1 blank, ellers fast verdi R. Apar_ID 8 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Apar_name 30 Reskontronavn. Fast verdi 30 blanke. Adress 60 Postadresse. Fast verdi 60 blanke. Place 30 Sted. Fast verdi 30 blanke. Bank_account 13 Bank-/Postgiro. Fast verdi 13 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 8 Postnummer. Fast verdi 8 blanke. Layout hvis B0AGRVER=5 Aresso versjon 5 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Interface 2 Eksternt system. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Høyrestilt Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Høyrestilt Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 3 8 Høyrestilt Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. 8 blanke. Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hvis SLKONTO er mellom 3000 og 9999 benyttes 2 blanke Ellers 4 blanke. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Avgiftskode. Fast verdi 1 blank + 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 87 av 370

88 31 - Agresso (Widerøe) Tax system 2 Avgiftssystem. Fast verdi 2 blanke. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. DC flag 2 Debet/Kredit. Fast verdi 00. Cur_amounth 20 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 20 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 20 Beløp 2. Fast verdi Value_2 20 Beløp 3. Fast verdi Value_3 20 Beløp 4. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 9 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Tax_id 1 ESL. Fast verdi 1 blank. Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 20 Rabatt. Fast verdi 20 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Hvis kontotype = 0 så 1 blank, ellers fast verdi R. Apar_ID 9 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Pay_flag 1 Forskudd. Fast verdi 0. Voucher_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Sequence_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Intrule_ID 6 Inkassokode. Fast verdi 6 blanke. Factor_short 8 Bet.mottager. Fast verdi 8 blanke. Responsible 6 Att.ansvarlig. Fast verdi 6 blanke. Apar_name 50 Reskontronavn. Fast verdi 50 blanke. Adress 160 Postadresse. Fast verdi 160 blanke. Province 50 Stat/Provins. Fast verdi 50 blanke. Place 50 Sted. Fast verdi 50 blanke. Bank_account 35 Bank-/Postgiro. Fast verdi 35 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 15 Postnummer. Fast verdi 15 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 88 av 370

89 32 - BAAN (KDC) Curr_license 3 Val dok. Fast verdi 3 blanke BAAN (KDC) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast dlds98&1b2firmr.ban. Der &1B2FIRMR = fimanummer regnskap. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. &1B2FIRMR = Firmanummer i regnskap og må opprettes hvis den ikke finnes. Ingen bestillingsparametre benyttes Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 89 av 370

90 32 - BAAN (KDC) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Transaksjoner fra Aditro lønn til BAAN for KDC. Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 1 Høyrestilt Transtype. Hentes fra SLTRTYP. Kontonummer 10 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Dimensjon A 10 Venstrestilt Dimensjon A. Hentes fra SLDIMA. Dimensjon B 10 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C 10 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC. Dimensjon D 10 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra SLDIMD. Momskode 2 Fast verdi 00. Kontotype 1 Kontotype. Hentes fra SLTYPE. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra SLNAVN. Bilagsart 2 Høyrestilt Bilagsart. Hentes fra SLBILART. Ansattkonto 8 Høyrestilt Ansattkonto. Henter 6 siffer fra SLKONTO hvis denne er mellom og , med 2 blanke pos. til slutt, ellers 8 blanke pos. Dimensjon D 6 Høyrestilt Dimensjon D. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes SLDIMD, ellers 6 blanke. Dimensjon B 8 Høyrestilt Dimensjon C. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes SLDIMC, ellers 0. Regnskapsperiode 6 Høyrestilt Regnskapsperiode. Hvis aarlnperiode = 0 benyttes 6 blanke, ellers benyttes de 6 siste pos. i SLNAVN. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 90 av 370

91 33 - Oracle General Ledger 33 - Oracle General Ledger Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Dagens dato. Filen blir lagt på angitt katalog. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato. Bestillingsparametre: Dagens dato foreslås i bestillingsbilde Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 91 av 370

92 33 - Oracle General Ledger Overføring Regnskap Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet foreslås dagesn dato, kan overstyres Transaksjoner fra PL til Oracle General Ledger. Item Lengde Input Type Kommentar TransType 2 Venstrestilt Fast verdi IW. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Dagens dato 8 Venstrestilt Dagens dato. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Valuta kode 3 Venstrestilt Valutakode. Fast verdi NOK. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Dagens dato 8 Venstrestilt Dagens dato. Inntastet verdi. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Prosjektdimensjon 1 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 1. Hentes fra SLPDIM1. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Kontonummer 10 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Kontonummer 10 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Beløp debet 9.2 Venstrestilt Beløp debet. Hentes fra SLBELOP. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Beløp kredit 9.2 Venstrestilt Beløp kredit. Hentes fra SLBELOP. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Referanse 1 del 1 7 Venstrestilt Referanse 1 del 1. Fast verdi PAY_IW_. Referanse 1 del 2 8 Venstrestilt Referanse 1 del 2. Inntastet dagens dato. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Referanse 2 del 1 7 Venstrestilt Referanse 2 del 1. Fast verdi PAY_IW_. Referanse 2 del 2 8 Venstrestilt Referanse 2 del 1. Inntastet dagens dato. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Referanse 4 del 1 7 Venstrestilt Referanse 4 del 1. Fast verdi PAY_IW_. Referanse 4 del 2 8 Venstrestilt Referanse 4 del 1. Inntastet dagens dato. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra SLNAVN. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 92 av 370

93 34 - Visma Business Feltseparator 1 Fast verdi ;. Feltseparator 1 Fast verdi ;. Feltseparator 1 Fast verdi ; Visma Business Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i excelformat. Filenavn er fast: Visma_Business.txt. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Valuteringsdato dagens dato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 93 av 370

94 34 - Visma Business Bilagsart forslag hentes fra systemparameter Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Valuteringsdato dagens dato foreslås Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato dagens dato foreslås Bilagsart forslag hentes fra systemparameter Transaksjoner fra Aditro lønn til Visma Business. Record 1 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 20 Venstrestilt Transtype. Fast (ValDt,Descr). Record 2 Item Lengde Input Type Kommentar Valuteringsdato 8 ååååmmdd Valuteringsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Record 3 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 94 av 370

95 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 4 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 77 Venstrestilt Transtype. Fast (VoNo,VoDt,VoTp,Txt,DbAcNo,DbTxCd,DbAcCL,CrAcNo, CrTxCd,CrAcCL,Am,R1,R2). Record 5 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 6 Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsnummer 9 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 7 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Lønn PL. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer debet/kredit. Hentes fra SLKONTO. Blank 1 Fast verdi. Avgiftskode 1 Avgiftskode debet/kredit. Fast verdi 0. Blank 1 Fast verdi. Kontotype 1 Kontotype debet/kredit. Blank 1 Fast verdi. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp debet/kredit. Hentes fra SLBELOP. Blank 1 Fast verdi. Avdeling 10 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Blank 1 Fast verdi. Prosjekt 10 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 95 av 370

96 35 - Agresso (Asker Kommune) 35 - Agresso (Asker Kommune) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Agresso. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillilngsparametre Version systemparameter B0AGRVER Types systemparameter B0AGRTYPE Client systemparameter B0AGRCLI Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 96 av 370

97 35 - Agresso (Asker Kommune) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet hentes verdier fra systemparametre, men kan overstyres Version Types Client Transaksjoner fra PL til Agresso for Asker Kommune. Layout hvis B0AGRVER=4 Agresso versjon 4 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Voucher type 4 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans_type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Venstrestilt Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Venstrestilt Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Venstrestilt Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 4 8 Venstrestilt Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 5 12 Venstrestilt Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Venstrestilt Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Høyrestilt Momskode. Hentes fra SLMOMS. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. Cur_amounth 16 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 16 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 16 Beløp 2. Fast verdi Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 97 av 370

98 35 - Agresso (Asker Kommune) Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 8 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 16 Rabatt. Fast verdi 16 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Hvis kontotype = 0 så 1 blank, ellers fast verdi R. Apar_ID 8 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Apar_name 30 Reskontronavn. Fast verdi 30 blanke. Adress 60 Postadresse. Fast verdi 60 blanke. Place 30 Sted. Fast verdi 30 blanke. Bank_account 13 Bank-/Postgiro. Fast verdi 13 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 8 Postnummer. Fast verdi 8 blanke. Layout hvis B0AGRVER=5 Agresso versjon 5 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Voucher type 4 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans_type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Venstrestilt Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Venstrestilt Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Venstrestilt Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 4 8 Venstrestilt Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 5 12 Venstrestilt Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Venstrestilt Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Høyrestilt Momskode. Hentes fra SLMOMS. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 98 av 370

99 35 - Agresso (Asker Kommune) Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. DC flag 2 Debet/Kredit. Fast verdi 00. Cur_amounth 20 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 20 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 20 Beløp 2. Fast verdi Value_2 20 Beløp 3. Fast verdi Value_3 20 Beløp 4. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 9 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Tax_id 1 ESL. Fast verdi 1 blank. Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Fast verdi 15 blanke. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Fast verdi 8 blanke. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 20 Rabatt. Fast verdi 20 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Hvis kontotype = 0 så 1 blank, ellers fast verdi R. Apar_ID 9 Reskontronr. Fast verdi 9 blanke. Pay_flag 1 Forskudd. Fast verdi 0. Voucher_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Sequence_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Intrule_ID 6 Inkassokode. Fast verdi 6 blanke. Factor_short 8 Bet.mottager. Fast verdi 8 blanke. Responsible 6 Att.ansvarlig. Fast verdi 6 blanke. Apar_name 50 Reskontronavn. Fast verdi 50 blanke. Adress 160 Postadresse. Fast verdi 160 blanke. Province 50 Stat/Provins. Fast verdi 50 blanke. Place 50 Sted. Fast verdi 50 blanke. Bank_account 35 Bank-/Postgiro. Fast verdi 35 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 15 Postnummer. Fast verdi 15 blanke. Curr_license 3 Val dok. Fast verdi 3 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 99 av 370

100 36 - Oracle (KPMG) 36 - Oracle (KPMG) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer. Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 100 av 370

101 36 - Oracle (KPMG) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ingen verdier skal angis ved bestilling. Transaksjoner fra Aditro lønn til Oracle KPMG. Item Lengde Input Type Kommentar TransType 1 Transaksjonstype. Hentes fra SLTRTYP. Kontonummer 10 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Dimensjon A 10 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra SLDIMA. Dimensjon B 10 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C 10 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra SLDIMC. Dimensjon D 10 Venstrestilt Kontonummer. Hentes fra SLDIMD. Prosjektdimensjon 1 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 1. Hentes fra SLPDIM1. Prosjektdimensjon 2 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 2. Hentes fra SLPDIM2. Prosjektdimensjon 3 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 3. Hentes fra SLPDIM3. Prosjektdimensjon 4 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 4. Hentes fra SLPDIM4. Prosjektdimensjon 5 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 5. Hentes fra SLPDIM5. ProsjDimensjon 6B 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 6B. Hentes fra SLPDIM6B. ProsjDimensjon 6T 10 Venstrestilt Prosjektdimensjon 6T. Hentes fra SLPDIM6T. Momskode 2 Høyrestilt Momskode. Hentes fra SLMOMS. Kontotype 1 Høyrestilt Kontotype. Hentes fra SLTYPE. Bilagsdato 8 Høyrestilt Momskode. Hentes fra SLDATO. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra SLNAVN. Dummy 10 Venstrestilt Dummy. 10 blanke. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Hentes fra SLBILART. Firmanummer 2 Venstrestilt Firmanummer. Hentes fra firmanummer i PL. Lønnsperiode 7 Venstrestilt Lønnsperiode. Hentes fra lønnsperiode i PL. Ansattnummer 6 Høyrestilt Ansattnummer. Hentes fra ansattnummer i PL. Grunnlag 9.2 Høyrestilt Grunnlag. Hentes fra SLBELOP. Dummy 10 Venstrestilt Dummy. 10 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 101 av 370

102 37 - SU (TOBB) Arbeidsgiversone 1 Arbeidsgiversone. Hentes fra arb.giversone i PL. Lønns&trekkart 4 Høyrestilt Lønns&trekkart. Hentes fra lønns&trekkart i PL SU (TOBB) SU for TOBB - Gammel layout Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: suspostf.txt. Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til SU gammel layout. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Malklient hentes fra systemparameter Regnskapsperiode Bilagsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 102 av 370

103 37 - SU (TOBB) Bilagsserie Firmanummer regnskap hentes fra systmparamter Signatur settes lik Brukerid Behandling dim. hentes fra systemparameter Index Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bestillingsbilde må du angi: Malklient hentes fra systemparameter Regnskapsperiode Bilagsnummer Bilagsserie Firmanummer regnskap hentes fra systmparamter Signatur settes lik Brukerid Behandling dim. hentes fra systemparameter Index Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra PL til SU gammel layout TOBB. Item Lengde Input Type Kommentar Eier av SU- 3 Eier av SU-Economy. Malklient id hentes fra B0SUMALC Economy (1 pos.) + firmanummer (2 pos.). Unikt sekvensnr 18 Unikt sekvensnr. hvis indexert. Initiert med 6sifret løpenr blanke karakterer. Posteringsår 2 Posteringsår. År på 2 pos. fra lønnsperiode. Regnskapsperiode 2 Regnskapsperiode. Inntastet regnskapsperiode. Bilagsserie 2 Bilagsserie. Initieres til 0. 2 pos. Bilagsdato 6 (ååmmdd) Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Tekstkode 3 Tekstkode. Initieres fast til verdi lik blank. Tekst 20 Tekst. Fast LØNN + 16 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 103 av 370

104 37 - SU (TOBB) Avdeling 15 Høyre-/Venstrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Prosjekt 15 Høyre-/Venstrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Objekt 15 Høyre-/Venstrestilt Objekt. Hentes fra SLDIMC. Kontotype debet 1 Kontotype debet. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer debet 15 Høyre-/Venstrestilt Kontonummer debet. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode debet 2 Venstrestilt MVA-kode debet. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Kontotype kredit 1 Kontotype kredit. Hentes fra SLTYPE og omformes til H/K eller L. Kontonummer kredit 15 Høyre-/Venstrestilt Kontonummer kredit. Hentes fra SLKONTO avhengig av om SLBELOP er < eller > enn 0. MVA-kode kredit 2 Venstrestilt MVA-kode kredit. Hentes fra SLMOMS + 1 blank. Beløp 14 Høyrestilt Beløp (12.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra SLBELOP. Ledende nuller. Valutatype 5 Valutatype. Initieres med 5 blanke karakterer. Valutadato 6 Valutadato. Initieres med 6 blanke karakterer. Valutakurs 17 Valutakurs. Initieres med 17 blanke karakterer. Fakturanummer 20 Fakturanummer. Initieres med 20 blanke karakterer. Fakturanummer, kreditnota 20 Fakturanummer, kreditnota. Initieres med 20 blanke karakterer. Forfallsdato 6 Forfallsdato. Initieres med 6 blanke karakterer. Type 15 Høyre-/Venstrestilt Type. Hentes fra SLDIMD. Kvantum 14 Kvantum. Initieres med 14 blanke karakterer. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med 1 blank karakter. Status 1 Status. Hentes fra SLTYPE og omformes. Hvis debet og SLTYPE=1=F=Kunde eller SLTYPE=2=U=Leverandør. Hvis kredit og SLTYPE=1=I=Kunde eller SLTYPE=2=F=Leverandør. Kontering 6 15 Kontering 6. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 7 15 Kontering 7. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 8 15 Kontering 8. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering 9 15 Kontering 9. Initieres med 15 blanke karakterer. Kontering Kontering 10. Initieres med 15 blanke karakterer. Konteringsstatus 11 Konteringsstatus. Initieres med 11 blanke karakterer. Fakturadato 6 Fakturadato. Initieres med 6 blanke karakterer. Signatur 3 Signatur. Hentes fra VBBRUKID (Fra system masterkartotek). Bilagsnummer 10 Høyrestilt Bilagsnummer. Tastes inn. Ledende nuller. Enhet kvantum 3 Enhet kvantum. Initieres med 3 blanke karakterer. Bankreferanse 10 Venstrestilt Bankreferanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Referanse 10 Venstrestilt Referanse. Initieres med 10 blanke karakterer. Filler 128 Venstrestilt Filler. Initieres med 128 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 104 av 370

105 38 - HL Utvidet Standard 38 - HL Utvidet Standard Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer. Filen blir lagt på angitt katalog. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparameter Lønnsperiode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 105 av 370

106 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ved bestilling må du angi Lønnsperiode Transaksjoner fra Aditro lønn til HL Utvidet Standard. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Dimensjon A 8 Høyrestilt Dimensjon A. Hentes fra PL. Dimensjon B 8 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra PL. Dimensjon C 8 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra PL. Dimensjon D 8 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra PL. Hvis 0 så settes denne til 8 blanke. Fast verdi 4 Fast verdi. Initieres med 4 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Antall 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Sats 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med - eller +. Beløp 10 Høyrestilt Beløp (8.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 106 av 370

107 39 - SAP (Furnes Hamjern) 39 - SAP (Furnes Hamjern) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til SU gammel layout. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i @3=Løpenummer ( Fil blir dannet til neste ledige filnavn på disken. Bestillingsparametre Kjøredato dagens dato Bilagsdato dagens dato Firmakode normalverdi 3000 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 107 av 370

108 39 - SAP (Furnes Hamjern) Overføring Regnskap Konteringsdato dagens dato RegnskMnd Posisjonstxt 1 Posisjonstxt 2 I bildet må du angi: Kjøredato Bilagsdato Firmakode Konteringsdato RegnskMnd Posisjonstxt 1 Posisjonstxt 2 Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP Furnes Hamjern. Record 1: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres til 0FI-DOC Fast verdi 6 Fast verdi. Initieres med 6 blanke karakterer. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres til 300LØNN Fast verdi 8 Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. Dagens Dato 8 Dagens Dato. På formen hhyymmdd. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres til X Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til / Record 2: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 5 Fast verdi. Initieres til 1FB01 Fast verdi 16 Fast verdi. Initieres med 16 blanke karakterer. Bilagsdato 8 Bilagsdato. På formen ddmmhhyy. Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres til ZS Firmakode 4 Firmakode. Initieres til Posteringsdato 8 Posteringsdato. På formen ddmmhhyy. Regnskapsmåned 2 Regnskapsmåned. Inntastet regnskapsmåned. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 108 av 370

109 39 - SAP (Furnes Hamjern) Valutakode 5 Valutakode. Initieres til NOK. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 15 Fast verdi. Initieres med 15 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 15 Fast verdi. Initieres med 15 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 24 Fast verdi. Initieres med 24 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 5 Fast verdi. Initieres med 5 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 39 Fast verdi. Initieres med 39 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres med 2 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 1 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 49 Fast verdi. Initieres med 49 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Record 3: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 6 Fast verdi. Initieres til 2ZBSEG Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 109 av 370

110 Fast verdi 25 Fast verdi. Initieres med 25 blanke karakterer. Posting Key 2 Posting Key. Initieres til 40 =Debet eller 50 =Kredit. Kontonummer 17 Kontonummer. Hentes fra PL. Hvis kontonummer=0 settes verdi lik /+16blanke. Beløp 16 Beløp. Hentes fra PL. Cost Center 10 Cost Center. Dimensjon A. Hentes fra PL. Hvis dimensjon A=0 settes verdi lik /+9blanke. Ansattnummer 8 Ansattnummer. Hentes fra PL. Hvis ansattnummer=0 settes verdi lik /+7blanke. Posisjonstekst 50 Posisjonstekst. Tastes inn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 110 av 370

111 40 - Sweco Grøner 40 - Sweco Grøner Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 111 av 370

112 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Det er ingen verdier som skal tstes inn ved bestilling. Transaksjoner fra Aditro lønn til Sweco Grøner. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 8 Høyrestilt m/ledende nuller Kontonummer. Hentes fra PL. Dimensjon A 8 Høyrestilt m/ledende nuller Dimensjon B 8 Høyrestilt m/ledende nuller Dimensjon C 8 Høyrestilt m/ledende nuller Dimensjon D 8 Høyrestilt m/ledende nuller Dimensjon A. Hentes fra PL. Dimensjon B. Hentes fra PL. Dimensjon C. Hentes fra PL. Dimensjon D. Hentes fra PL. Hvis 0 så settes denne til 8 blanke. Fast verdi 4 Fast verdi. Initieres med 4 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Antall 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Sats 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med - eller +. Beløp 10 Høyrestilt Beløp (8.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller. Kontonavn 20 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 112 av 370

113 41 - InfoEasy (GAIA) 41 - InfoEasy (GAIA) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Der $1 =Firmanummer = Løpenummer. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = = Løpenummer Bestillingsparametre Firmanummer Regnskapsår(åå) Regnskapsperiode(pp) Bunkenummer Bilagsnummer BilagsTxtKode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 113 av 370

114 41 - InfoEasy (GAIA) Momskode Behandling dimensjoner Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Firmanummer Regnskapsår(åå) Regnskapsperiode(pp) Bunkenummer Bilagsnummer BilagsTxtKode Momskode Behandling dimensjoner Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til InfoEasy for GAIA. Item Lengde Input Type Kommentar Recordtype 1 Recordtype. Fast verdi 4. Bunkenummer 5 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Registreringsår 2 Høyrestilt Registreringsår. Inntastet verdi. Registreringsper. 2 Høyrestilt Registreringsperiode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Postnummer PMP 6 Høyrestilt Postnummer PMP. Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ddmmåå Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Forfallsdato 6 Høyrestilt Forfallsdato. Fast verdi 0. Tekstkode 2 Høyrestilt Tekstkode. Inntastet verdi. MVA-kode 1 Momskode. Hentes fra PL. Er 0 hvis reskontro. Hovedbok 1 Fast verdi H =Hovedbok, R =Kunde/Leverandør. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 114 av 370

115 Kontonummer 6 B0DIMDEF-styrt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Sted 3 B0DIMDEF-styrt Sted. Hentes fra SLDIMA. Bærer 6 B0DIMDEF-styrt Bærer. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C 6 B0DIMDEF-styrt Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC. Dimensjon D 6 B0DIMDEF-styrt Dimensjon D. Hentes fra SLDIMD. ID-nummer 14 Venstrestilt ID-nummer. Fast verdi 14 blanke. Revisjonsområde 2 Venstrestilt Revisjonsområde. Fast verdi 2 blanke. Kode motkonto 1 Venstrestilt Kode motkonto. Fast verdi 1 blank. Motkonto 6 Høyrestilt Motkonto. Fast verdi 0. Beløp 11.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Fast verdi 5 blanke. Valutakurs 4.3 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 0. Beløp i org.val Høyrestilt Beløp i originalvaluta. Hentes fra SLBELOP. Tekst 12 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Timer fra PL. Hovedprosj.nr. 6 Høyrestilt Hovedprosjektnummer. Fast verdi 0. Prosj.nr. 6 Høyrestilt Prosjektnummer. Fast verdi 0. Inntekts/kostn.art 9 Høyrestilt Inntekts-/kostnadsart. Fast verdi 0. Antall 6.2 Høyrestilt Antall. Initieres til 0. Ansattnr. 6 Høyrestilt Ansattnummer. Initieres til 0. Lønnsart 3 Høyrestilt Lønnsart. Initieres til 0. Timer 4.2 Høyrestilt Timer. Initieres til 0. Lønnsperiode 2 Høyrestilt Lønnsperiode. Initieres til 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 115 av 370

116 42 - Visma Business (Thon) 42 - Visma Business (Thon) Generell informasjon Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Visma_Business.txt. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Besttillingsparametre Valuteringsdato hent dagens dato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato hent dagens dato Bilagsart normalverdi 50 kan overstyres Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 116 av 370

117 42 - Visma Business (Thon) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Valuteringsdato foreslår: Dagens dato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato foreslår: Dagens dato Bilagsart henter verdi fra systemparameter Transaksjoner fra PL til Visma Business Thon. Record 1 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 20 Venstrestilt Transtype. Fast (ValDt,Descr). Record 2 Item Lengde Input Type Kommentar Valuteringsdato 8 ååååmmdd Valuteringsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Record 3 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 4 Item Lengde Input Type Kommentar Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 117 av 370

118 Transtype 77 Venstrestilt Transtype. Fast (VoNo,VoDt,VoTp,Txt,DbAcNo,DbTrnCL,DbTxCd,DbAcCL, Record 5 CrAcNo,CrTrnCL,CrTxCd,CrAcCL,Am,R1,R3). Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 6 Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsnummer 9 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 7 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Lønn PL. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer debet/kredit. Hentes fra SLKONTO. Blank 1 Fast verdi. Omsetningsklasse 2 Høyrestilt Omsetningsklasse. Verdi settes avhengig av momskode. Blank 1 Fast verdi. Avgiftskode 1 Avgiftskode debet/kredit. Hentes fra PL. Fast verdi 0 hvis den ikke er angitt. Blank 1 Fast verdi. Kontotype 1 Kontotype debet/kredit. Blank 1 Fast verdi. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp debet/kredit. Hentes fra SLBELOP. Blank 1 Fast verdi. Avdeling 10 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Blank 1 Fast verdi. Prosjekt 10 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 118 av 370

119 43 - Masterpiece GL 43 - Masterpiece GL Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer regnskap. Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Masterpiece GL. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre Beskrivelse Bunkenummer Brukernummer Bilagsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 119 av 370

120 43 - Masterpiece GL Posteringsdato Kjøredato Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Beskrivelse Bunkenummer Brukernummer Bilagsnummer Posteringsdato Kjøredato Transaksjoner fra Aditro lønn til Masterpiece GL. Transaksjonsheader: Item Lengde Input Type Kommentar Bunkenummer 6 Bunkenummer. Tastes inn. Fast verdi 1 Fast verdi. Initiert med A. Posteringsår 2 Posteringsår. Tastes inn. Posteringsperiode 2 Posteringsperiode. Tastes inn. Valutakode 3 Valutakode. Initieres til NOK. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med nuller m/overstans. Kode 1 Kode. 1 = Header, 2 = Detalj Posteringsdato 10 18/01/2005 Posteringsdato. Tastes inn. Bunketekst 40 Venstrestilt Bunketekst. Tastes inn. De 4 siste posisjonene i feltet skal inneholde brukernummer. Fast verdi 1 Fast verdi. Initiert med T. Fast verdi 10 Fast verdi. Initieres med 10 blanke karakterer. Bunkesum 17 Høyrestilt Bunkesum. Sum alle debetposteringer m/overstans. Fast verdi 17 Fast verdi. Initieres med 17 nuller m/overstans. Fast verdi 74 Fast verdi. Initieres med 74 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 120 av 370

121 43 - Masterpiece GL Dagens dato 10 Dagens dato. Tastes inn. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 1 blank karakterer. Fast verdi 1 Fast verdi. Initiert med 1. Fast verdi 1 Fast verdi. Initiert med 1. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fast verdi 1 Fast verdi. Initiert med 1. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 0. Fast verdi 10 Fast verdi. Initieres med 10 blanke karakterer. Transaksjonslinje: Item Lengde Input Type Kommentar Bunkenummer 6 Bunkenummer. Tastes inn. Fast verdi 1 Fast verdi. Initiert med A. Posteringsår 2 Posteringsår. Tastes inn. Posteringsperiode 2 Posteringsperiode. Tastes inn. Valutakode 3 Valutakode. Initieres til NOK. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med nuller m/overstans. Kode 1 Kode. 1 = Header, 2 = Detalj Kontonummer 45 Venstrestilt Konteringsstreng. Hvis kontoklasse = 51010, initieres konteringsstrengen med Konto(5)+DimA(3)+DimC(4)+DimD(5)+28 blanke. Hvis kontoklasse = 2, initieres konteringsstrengen med Konto(5)+DimA(3)+DimD(5)+32 blanke. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 1 blank karakter. Brukernummer 6 Venstrestilt Brukernummer. Tastes inn. Bilagsnummer 16 Høyrestilt Bilagsnummer. Dette ligger i de 9 første posisjonene og er høyrejustert med ledende nuller, de neste 7 pos. er blanke. MVA-kode 2 Venstrestilt MVA-kode. Hentes fra PL. Fast verdi 46 Fast verdi. Initieres med 46 blanke karakterer. Bilagsdato 10 Bilagsdato. Hentes fra PL. Bilagstekst 40 Venstrestilt Bilagstekst. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 121 av 370

122 43 - Masterpiece GL Beløp 17 Høyrestilt Beløp (15.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller m/overstans i siste pos. Fast verdi 17 Fast verdi. Initieres med 17 nuller m/overstans. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 1 blank karakter. Fast verdi 17 Fast verdi. Initieres med 17 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 17 Fast verdi. Initieres med 17 nuller m/overstans. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 17 Fast verdi. Initieres med 17 nuller m/overstans. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 1 blank karakter. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med S. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 0. Fast verdi 4 Fast verdi. Initieres med NOK. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 13 nuller m/overstans. Fast verdi 54 Fast verdi. Initieres med 54 blanke karakterer. Fast verdi 85 Fast verdi. Initieres med 85 blanke karakterer. Fast verdi 17 Fast verdi. Initieres med 17 nuller m/overstans. Fast verdi 100 Fast verdi. Initieres med 100 blanke karakterer. Overstans i siste posisjon: (En teknikk som benyttes for å angi negative tall). Dersom siste siffer er 0 skal det stå å i siste posisjon. Dersom siste siffer er 1 skal det stå J i siste posisjon. Dersom siste siffer er 2 skal det stå K i siste posisjon. Dersom siste siffer er 3 skal det stå L i siste posisjon. Dersom siste siffer er 4 skal det stå M i siste posisjon. Dersom siste siffer er 5 skal det stå N i siste posisjon. Dersom siste siffer er 6 skal det stå O i siste posisjon. Dersom siste siffer er 7 skal det stå P i siste posisjon. Dersom siste siffer er 8 skal det stå Q i siste posisjon. Dersom siste siffer er 9 skal det stå R i siste posisjon. Overstans i siste posisjon: (Hvis positive tall med 0 i siste siffer). Dersom siste siffer er 0 skal det stå æ i siste posisjon. Kontostrengen i overføringsfilen er totalt på 45 posisjoner og er ulikt oppbygd for de 7 fimaene i HM og har 2 forskjellige layouter avhengig av verdi i kontoklassen. Dvs. brukskonto og balansekonto. For firma 11 ble det lagt opp til at verdi i kontoklasse i utgangspunktet skulle utløse BruksKto. Dette ble i ettertid endret til at hvis første siffer i kontoklasse har verdi 5 så skal dette utløse BruksKto. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 122 av 370

123 Spesifisering av kontostreng: Firma Type konto KtoKlasse AntPos Ansvar AntPos Tjeneste AntPos KostArt AntPos Prosjekt AntPos Blanke AntPos 01=Nordmøre og Romsdal BruksKto Verdi 3000 i KtoKlasse =Nordmøre og Romsdal 03=St:Olav BalanseKto BruksKto Verdi 1 i KtoKlasse =St:Olav BalanseKto =SunnMøre BruksKto Verdi 312 i KtoKlasse =SunnMøre BalanseKto =St:Olav BruksKto =St:Olav 11=St:Olav BalanseKto Verdi 1 eller 2 i KtoKlasse BruksKto Verdi 5 i KtoKlasse =St:Olav BalanseKto =NordTr.lag BruksKto Verdi 1 i KtoKlasse =NordTr.lag BalanseKto =Apotek BruksKto Verdi 7 i KtoKlasse =Apotek BalanseKto =Rus BruksKto Verdi 4 i KtoKlasse =Rus BalanseKto Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 123 av 370

124 44 - Oracle (Pfizer) 44 - Oracle (Pfizer) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer regnskap. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Oracle Pfizer. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre Set Of Books ID Reporting Entity Kjøredato Klokkeslett Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 124 av 370

125 44 - Oracle (Pfizer) Recordteller Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Set Of Books ID normalverdi 123, kan ovrstyres Reporting Entity normalverdi 1234, kan overstyres Kjøredato Klokkeslett Recordteller Transaksjoner fra Aditro lønn til Oracle Pfizer. Technical header: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres til TH. Source Location Code 17 Fast verdi. Initiert med PAY00-NOR-ALL-OSL. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke karakterer. Dagens dato 8 Dagens dato. Tastes inn. På formen hhyymmdd. Klokkeslett 6 Klokkeslett. Tastes inn. På formen hhmmss. Fast verdi 55 Fast verdi. Initieres med 55 blanke karakterer. Line Item - Repeats: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres med LI. Status 50 Fast verdi. Initieres med NEW+47 blanke. Fast verdi 20 Fast verdi. Initieres med 20 blanke karakter. Set Of Books ID 15 Venstrestilt Fast verdi. Tastes inn. Initieres med blanke. Source 25 Venstrestilt Fast verdi. Initieres med Payroll+18 blanke. Category 25 Venstrestilt Fast verdi. Initieres med Payroll+18 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 125 av 370

126 Bilagsdato 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen hhyymmdd. Currency 3 Fast verdi. Initieres med NOK. Actual Flag 1 Fast verdi. Initieres med A. Fast verdi 8 Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. Fast verdi 13 Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. Fast verdi 15 Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. Reporting Entity 5 Venstrestilt Reporting Entity. Tastes inn. Initieres med blank. Cost Center 8 Venstrestilt Avdeling. Hentes fra PL. Natural Account 6 Venstrestilt Konto. Hentes fra PL. Fast verdi 5 Venstrestilt Fast verdi. Initieres med 4 nuller + 1 blank karakter. Fast verdi 6 Venstrestilt Fast verdi. Initieres med 5 nuller + 1 blank karakter. Fast verdi 11 Venstrestilt Fast verdi. Initieres med 11 nuller. Fast verdi 6 Venstrestilt Fast verdi. Initieres med 5 nuller + 1 blank karakter. Debit 15 Høyrestilt Debetbeløp. Hentes fra PL. Foranstilte nuller m/punktum som desimaltegn. Credit 15 Høyrestilt Kreditbeløp. Hentes fra PL. Foranstilte nuller m/punktum som desimaltegn. Fast verdi 50 Fast verdi. Initieres med 50 blanke karakterer. Fast verdi 100 Fast verdi. Initieres med 100 blanke karakterer. Fast verdi 100 Fast verdi. Initieres med 100 blanke karakterer. Fast verdi 240 Fast verdi. Initieres med 240 blanke karakterer. Fast verdi 240 Fast verdi. Initieres med 240 blanke karakterer. Fast verdi 100 Fast verdi. Initieres med 100 blanke karakterer. Technical trailer: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres til TT. Tot. Ant. Linjer 5 Høyrestilt Totalt antall linjer i denne filen. Akkumuleres u/kjøringen. Dagens dato 8 Dagens dato. Tastes inn. På formen hhyymmdd. Klokkeslett 6 Klokkeslett. Tastes inn. På formen hhmmss. Fast verdi 5 Fast verdi. Initieres med 5 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 126 av 370

127 45 - Coda (IKEA) 45 - Coda (IKEA) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer regnskap. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre Beskrivelse Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 127 av 370

128 45 - Coda (IKEA) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Beskrivelse Transaksjoner fra Aditro lønn til Coda IKEA. Item Lengde Input Type Kommentar Description Variabelt Beskrivelse. Tastes inn. Beskrivelse av lønnsperiode. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Accountnumber Variabelt Kontonummers fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Fixed value 5 Dimensjn C. Fast verdi RET28 benyttes hvis dimensjon C ikke er initiert. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Dimension A Variabelt Dimensjn A. Hentes fra PL. Verdi 006 skal hete SO006, verdi 011 skal hete CSC011. Alle andre verdier skal ha STO foran verdien. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Dimension B Variabelt Dimensjn B Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Dimension D Variabelt Dimensjn D Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Debit amount Variabelt Debet beløp. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Credit amount Variabelt Kredit beløp. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 128 av 370

129 46 - Oracle (Onninen) 46 - Oracle (Onninen) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Dagens dato. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato Bestillingsparametre Sluttbruker Kjøredato foreslår dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 129 av 370

130 46 - Oracle (Onninen) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Sluttbruker Kjøredato Transaksjoner fra Aditro lønn til Oracle Onninen. Item Lengde Input Type Kommentar Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Company Code 2 Fast verdi. Initiert med 30. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Status Variabelt Fast verdi. Initiert med NEW. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Accounting Date 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Currency Code 3 Fast verdi. Initiert med NOK. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Date Created 8 Kjøredato. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Created By Variabelt Sluttbruker. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Actual Flag 1 Fast verdi. Initiert med A. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Category Name Variabelt Fast verdi. Initiert med PAYROLL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Category Name Variabelt Fast verdi. Initiert med PAYROLL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Conversion Date 8 Kjøredato. Tastes inn som kjøreparameter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 130 av 370

131 46 - Oracle (Onninen) Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Conversion Type Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Conversion Type Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 1 4 Kontonummer. Initiert med pos. 1-4 i konto fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 2 2 Kontonummer. Initiert med pos. 5-6 i konto fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 3 Variabelt Dimensjon A. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 4 Variabelt Dimensjon B. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 5 Variabelt Dimensjon C. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 6 Variabelt Dimensjon D. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 7 Variabelt Fast verdi. Initiert med 30. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 8-17 Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Entered DR Variabelt Beløp debet. Hentes fra PL. Desimaltegn er.. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Entered CR Variabelt Beløp kredit. Hentes fra PL. Desimaltegn er.. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Accounted DR Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Accounted CR Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference 1-4 Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference 5-9 Variabelt Fast verdi. Initiert med # # # #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 131 av 370

132 Reference Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Attribute 1-10 Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Attribute Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Context 1-3 Variabelt Fast verdi. Initiert med # #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fast verdi Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Update Date 8 Kjøredato. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Updated By Variabelt Sluttbruker. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reserved 1-10 Variabelt Fast verdi. Initiert med # # # # # # # # #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Purge Date Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Archieved Flag Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. PostedToGLInterf Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Error Text Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 132 av 370

133 47 - MERIT (Södra Cell Tofte) 47 - MERIT (Södra Cell Tofte) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Dagens dato. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato Bestillingsparametre Verifikasjonsnummer Posteringsdato foreslår dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 133 av 370

134 47 - MERIT (Södra Cell Tofte) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Verifikasjonsnummer Posteringsdato foreslår dagens dato, kan overstyres Transaksjoner fra PL til MERIT Södra Cell - Tofte. Item Lengde Input Type Kommentar Verifikasjonsnr. 12 Fast verdi. Initiert med 12 blanke karakterer. Dato 6 yymmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen yymmdd. User 6 Fast verdi. Initiert med LONN. Period 4 yymm Posteringsperiode. Posteringsdato tastes inn. På formen yymm. H-Status 3 Fast verdi. Initiert med 000. Kontonummer 6 Kontonummer. Hentes fra PL. Dimensjon B 6 Bilagsdato. Hentes fra PL. Venstrejustert 5 siffer. Dimensjon C 6 Dimensjon B. Hentes fra PL. Kostnadssted 6 Dimensjon C. Hentes fra PL. KOD4 10 Dimensjon A. Hentes fra PL. Beløp 15 Beløp. Hentes fra PL siffer uten desimaltegn. Kvantitet 15 Fast verdi. Initiert med 15 blanke karakterer. Rad-tekst 30 Fritekst. Hentes fra PL. Rad-status 3 Fast verdi. Initiert med 000. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 134 av 370

135 48 - SAP (Hydro Raufoss) 48 - SAP (Hydro Raufoss) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til SU gammel layout. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i @3=Løpenummer (Neste ledige filnavn på disken). Bestillingsparametre Kjøredato- forslag: Dagens dato Bilagsdato- forslag: Dagens dato Firmakode Konteringsdato- forslag: Dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 135 av 370

136 48 - SAP (Hydro Raufoss) RegnskMnd Posisjonstxt 1 Posisjonstxt 2 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Kjøredato Bilagsdato Firmakode Konteringsdato RegnskMnd Posisjonstxt 1 Posisjonstxt 2 NB! Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP Hydro Raufoss. Record 1: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres til 0FI-DOC Fast verdi 6 Fast verdi. Initieres med 6 blanke karakterer. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres til 100LOE_H Fast verdi 8 Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. Dagens Dato 8 Dagens Dato. På formen hhyymmdd. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres til X Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til / Record 2: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 5 Fast verdi. Initieres til 1FB01 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 136 av 370

137 48 - SAP (Hydro Raufoss) Fast verdi 16 Fast verdi. Initieres med 16 blanke karakterer. Bilagsdato 8 Bilagsdato. På formen ddmmhhyy. Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres til ZS Firmakode 4 Firmakode. Initieres til blank karakter. Posteringsdato 8 Posteringsdato. På formen ddmmhhyy. Regnskapsmåned 2 Regnskapsmåned. Inntastet regnskapsmåned. Valutakode 5 Valutakode. Initieres til NOK. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 15 Fast verdi. Initieres med 15 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 15 Fast verdi. Initieres med 15 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 24 Fast verdi. Initieres med 24 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 5 Fast verdi. Initieres med 5 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 39 Fast verdi. Initieres med 39 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 7 Fast verdi. Initieres med 7 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 2 Fast verdi. Initieres med 2 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 1 Fast verdi. Initieres med 1 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 9 Fast verdi. Initieres med 9 blanke karakterer. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 49 Fast verdi. Initieres med 49 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 137 av 370

138 Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Record 3: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi 6 Fast verdi. Initieres til 2ZBSEG Fast verdi 25 Fast verdi. Initieres med 25 blanke karakterer. Posting Key 2 Posting Key. Initieres til 40 =Debet eller 50 =Kredit. Kontonummer 10 Kontonummer. Hentes fra PL. Hvis kontonummer=0 settes verdi lik /+9blanke. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke karakterer. Beløp 16 Beløp. Hentes fra PL. Cost Center 10 Cost Center. Dimensjon A. Hentes fra PL. Hvis dimensjon A=0 settes verdi lik /+9blanke. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initieres til /////. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 138 av 370

139 49 - Maconomy (Bioforsk) 49 - Maconomy (Bioforsk) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er dato. Filene blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 139 av 370

140 49 - Maconomy (Bioforsk) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ingen verdier skal angis ved bestilling Transaksjoner fra PL til Maconomy Bioforsk. Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til KASSEKLADD:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til Post.dato Fast verdi Fast verdi. Initieres til Tekst Fast verdi Fast verdi. Initieres til FDK Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kontonr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Debet Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kredit Fast verdi Fast verdi. Initieres til Prosjekt Fast verdi Fast verdi. Initieres til Aktivitet Fast verdi Fast verdi. Initieres til Valutakode Fast verdi Fast verdi. Initieres til Medarbeidernr. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 140 av 370

141 Fast verdi Fast verdi. Initieres til Firmanr. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst 10 Fast verdi. Initieres til KASSEKLADD Posteringsdato 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.åå Tekst 25 Kontonavn. Hentes fra PL. FDK 1 Posteringstype. Fast verdi = F Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Dersom prosjekt er utfylt benyttes ikke kontonummer her. Debet beløp Debet beløp. Hentes fra PL. Kredit beløp Kredit beløp. Hentes fra PL. Prosjekt Dimensjon B. Hentes fra PL. Aktivitet Aktivitet. Hentes fra PL. Lik konto dersom prosjekt er benyttet. Valutakode 3 Fast verdi. Initieres til NOK Medarbeidernr. Dimensjon D. Hentes fra PL. Ansattnummer. Firmanummer Dimensjon A. Hentes fra PL. Firmanr. Pos. 1-2 i avd. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 141 av 370

142 50 - ML3 (R&M Industrier) 50 - ML3 (R&M Industrier) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: ML$1TRP.csv. $1 = Klientnummer. Filene blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = Klientnummer Bestillingsparametre Klientnr Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 142 av 370

143 50 - ML3 (R&M Industrier) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Klientnummer Transaksjoner fra Aditro lønn til ML3 R&M Industrier. Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Konto 8 Venstrejustert med Kontonummer. Hentes fra PL. nuller Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Avdeling 8 Venstrejustert med nuller Avdeling. Hentes fra PL. Dimensjon A. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Prosjekt 8 Venstrejustert med nuller Prosjekt. Hentes fra PL. Dimensjon B. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Element 8 Venstrejustert med nuller Element. Hentes fra PL. Dimensjon C. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Filler 8 Fast verdi. Initieres til Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Filler 8 Fast verdi. Initieres til Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Lønnstaker 5 Venstrejustert med nuller Lønnstaker. Hentes fra PL. Ansattnummer. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Lønnsart 3 Venstrejustert med nuller Fast verdi. Initieres til 000 Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 143 av 370

144 Bilagsdato 6 Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen ddmmåå. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Antall 12 Høyrejustert Antall. Hentes fra PL. Transtype = 3. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Sats 12 Høyrejustert Sats. Initieres til.00. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Beløp 12 Høyrejustert Beløp. Hentes fra PL. Transtype = 0,1,2 eller 6. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Avsatte feriepenger 12 Høyrejustert Fast verdi. Initieres til.00. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Avsatt arb.g.avg. FP 12 Høyrejustert Fast verdi. Initieres til.00. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Avsatt arb.g.avg. 12 Høyrejustert Fast verdi. Initieres til.00. Feltseparator Fast verdi. Initieres med, Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 144 av 370

145 51 - Ecolink utvidet standard Ecolink utvidet standard. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er = løpenummer fra &1B2FIRMR = firmanummer regnskap. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til EcoLink. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer fra &1B2FIRMR = Firmanummer Bestillingsparametre Behandling dim systemparameter B0DIMDEF Periode i EcoLink = ååpp Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 145 av 370

146 51 - Ecolink utvidet standard. Bilagsart Bilagsnummer Bunkenr. Regn. Intern Periode (pp) Bilagsart I.mon (Ikke monitær art) Valutakode valutakode systemparameter B0VALKOD Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Periode i EcoLink = ååpp Bilagsart Bilagsnummer Bunkenr. Regn. Intern Periode (pp) Bilagsart I.mon (Ikke monitær art) Valutakode valutakode i lønnsfirma Behandling dim hentes fra sytemparameter Feltet består av 12 posisjoner. Pos. 1-4 er dimensjon A-D, pos er prosj.dim. 1-7 samt kontonummer i pos. 12. Verdiene består av tallene 0 og 1, der 0=Alfanumerisk og 1=Numerisk. Verdiene blir automatisk opprettet ut ifra hva som er definert i DictionaryDL for konteringskoder. Dette betyr at verdi i dimensjon A i dette tilfelle er numerisk og blir derfor høyrejustert i eksportfilen. Ved ny overføring søkes etter neste ledige fil i intervallet Transaksjoner fra PL til EcoLink utvidet standard. Hovedbokposter F1/2 (Kontotype = 0). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 146 av 370

147 51 - Ecolink utvidet standard. Item Lengde Input Type Kommentar Prefix 2 Høyrestilt Prefix. Fast verdi F1. Posteringstype 2 Høyrestilt Posteringstype. Fast verdi 2. Bunkenummer 8 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Periode 4 Høyrestilt Periode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Fast verdi 8 Høyrestilt Fast verdi 7 blanke + 0. Dimensjon A 10 Dimensjon A. Hentes fra PL. Dimensjon B 10 Dimensjon B. Hentes fra PL. Dimensjon C 10 Dimensjon C. Hentes fra PL. Dimensjon D 10 Dimensjon D. Hentes fra PL. Bilagsart 2 Høyrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Avhengig av om beløp eller timer/antall. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Valuteringsdato 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Inntastet verdi. Valutakurs 7 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 3 blanke Omregningsfaktor 7 Høyrestilt Omregningsfaktor. Fast verdi 3 blanke Dimensjon E 6 Dimensjon E. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon F 6 Dimensjon F. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon G 6 Dimensjon G. Fast verdi 5 blanke + 0. Hovedprosjekt 6 Hovedprosjekt. Fast verdi 5 blanke + 0. Prosjekt 6 Prosjekt. Fast verdi 5 blanke + 0. Aktiv 6 Aktiv. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon H 6 Dimensjon H. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon I 6 Dimensjon I. Fast verdi 5 blanke + 0. Mva-kode 2 Høyrestilt Momskode. Hentes fra PL. Beløp 15 Høyrestilt Beløp. Hentes fra PL. Hvis transtype = 0,1,2,6 så er det et beløp, hvis transtype = 3,4 er det henholdsvis timer eller antall. Bilagstekt 15 Venstrestilt Bilagstekst. Fast verdi OVERF.FRA LØNN hvis transtype 0,1,2,6, Timer TPLønn hvis transtype 3 og Antall TPLønn hvis transtype 4. Internperiode 2 Høyrestilt Internperiode. Inntastet verdi. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Avg.beløp 15 Høyrestilt Avg.beløp. Fast verdi 14 blanke + 0. Reskontroposter F3/7 (Kontotype = 1(Kunde) eller 2(Leverandør)). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 147 av 370

148 51 - Ecolink utvidet standard. Item Lengde Input Type Kommentar Prefix 2 Høyrestilt Prefix. Fast verdi F3. Posteringstype 2 Høyrestilt Posteringstype. Fast verdi 7. Bunkenummer 8 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Periode 4 Høyrestilt Periode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Kontonummer 6 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Postnummer 6 Høyrestilt Postnummer. Hvis kontotype = 1 så hentes inntastet verdi for bilagsnummer. Hvis kontotype = 2 og dimensjon D er 0 så hentes inntastet verdi for bilagsnummer, men hvis dimensjon D er ulik null benyttes dimensjon D. Fast verdi 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Fast verdi 4 Fast verdi 4 blanke. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Bilagsart 2 Høyrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Valuteringsdato 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Inntastet verdi. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Valutakurs 7 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 3 blanke Omregningsfaktor 7 Høyrestilt Omregningsfaktor. Fast verdi 3 blanke Recordtype 1 Recordtype. Hvis kontotype = 1 så er verdi 4, hvis kontotype = 2 så er verdi 5. Beløp 14 Høyrestilt Beløp. Hentes fra PL. Bilagstekt 15 Venstrestilt Bilagstekst. Fast verdi OVERF.FRA LØNN. Forfallsdato 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Valuteringsdato 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Fast verdi 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Fast verdi 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Fast verdi 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Fast verdi 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Fast verdi 1 Fast verdi 1. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Lev.ref. 15 Fast verdi 15 blanke. Fast verdi 8 Fast verdi 8 blanke. Konto 8 Fast verdi 7 blanke + 0. Dimensjon A 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon B 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon C 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 148 av 370

149 51 - Ecolink utvidet standard. Dimensjon D 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Avg.kode. 2 Fast verdi 1 blank + 0. Fast verdi 1 Fast verdi 1. LT-art 3 Lønns- og trekkart. Hentes fra PL. OppgB 12 Høyrestilt Fast verdi 11 blanke + 0. Reskontroposter F1/12 (Kontotype = 1(Kunde) eller 2(Leverandør)). Item Lengde Input Type Kommentar Prefix 2 Høyrestilt Prefix. Fast verdi F1. Posteringstype 2 Høyrestilt Posteringstype. Fast verdi 12. Bunkenummer 8 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Periode 4 Høyrestilt Periode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Fast verdi 8 Høyrestilt Fast verdi 7 blanke + 0. Dimensjon A 10 Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon B 10 Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon C 10 Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon D 10 Fast verdi 5 blanke + 0. Bilagsart 2 Høyrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Valuteringsdato 6 Fast verdi 5 blanke + 0. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Inntastet verdi. Valutakurs 7 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 3 blanke Omregningsfaktor 7 Høyrestilt Omregningsfaktor. Fast verdi 3 blanke Dimensjon E 6 Kontonummer. Hentes fra PL. Dimensjon F 6 Dimensjon F. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon G 6 Dimensjon G. Fast verdi 5 blanke + 0. Hovedprosjekt 6 Hovedprosjekt. Fast verdi 5 blanke + 0. Prosjekt 6 Prosjekt. Fast verdi 5 blanke + 0. Aktiv 6 Aktiv. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon H 6 Dimensjon H. Fast verdi 5 blanke + 0. Dimensjon I 6 Dimensjon I. Fast verdi 5 blanke + 0. Mva-kode 2 Høyrestilt Momskode. Fast verdi 1 blank + 0. Beløp 15 Høyrestilt Beløp. Hentes fra PL. Bilagstekt 15 Venstrestilt Bilagstekst. Fast verdi OVERF.FRA LØNN. Internperiode 2 Høyrestilt Internperiode. Inntastet verdi. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Fast verdi 1 Fast verdi 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 149 av 370

150 Fast verdi 1 Fast verdi 0. Avg.beløp 15 Høyrestilt Avg.beløp. Fast verdi 14 blanke + 0. Sluttpost F9/99 Totaler. Item Lengde Input Type Kommentar Prefix 2 Høyrestilt Prefix. Fast verdi F9. Posteringstype 2 Høyrestilt Posteringstype. Fast verdi 99. Bunkenummer 8 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Periode 4 Høyrestilt Periode. Inntastet verdi. Bunkesum 1F 15 Høyrestilt Fast verdi 14 blanke + 0. Bunkesum 2F 13 Høyrestilt Fast verdi 12 blanke + 0. Bunkesum 3F 13 Høyrestilt Fast verdi 12 blanke + 0. Bunkesum 4F 13 Høyrestilt Fast verdi 12 blanke + 0. Bunkesum 1M 15 Høyrestilt Fast verdi 14 blanke + 0. Bunkesum 2M 13 Høyrestilt Fast verdi 12 blanke + 0. Bunkesum 3M 13 Høyrestilt Fast verdi 12 blanke + 0. Bunkesum 4M 13 Høyrestilt Fast verdi 12 blanke + 0. Beløp debet tot. 15 Høyrestilt Totalt akk. Beløp debet. Beløp kredit tot. 15 Høyrestilt Totalt akk. Beløp kredit. Ant. poster type 01 6 Høyrestilt Fast verdi 5 blanke + 0. Ant. poster type 02 6 Høyrestilt Totalt antall poster F1/2. Ant. poster type 03 6 Høyrestilt Fast verdi 5 blanke + 0. Ant. poster type 04 6 Høyrestilt Fast verdi 5 blanke + 0. Ant. poster type 05 6 Høyrestilt Fast verdi 5 blanke + 0. Ant. poster type 06 6 Høyrestilt Fast verdi 5 blanke + 0. Ant. poster type 07 6 Høyrestilt Totalt antall poster F3/7. Ant. poster type 08 6 Høyrestilt Fast verdi 5 blanke + 0. Ant. poster type 12 6 Høyrestilt Totalt antall poster F1/12. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 150 av 370

151 52 - Oracle (Statens Veivesen) 52 - Oracle (Statens Veivesen) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Dagens dato. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato Bestillingsparametre Bilagskilde Bilagskategori GruppeID Firmanr Bunkenavn Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 151 av 370

152 52 - Oracle (Statens Veivesen) Bilagsnavn Bilagsbeskrivelse Beskrivelse bilagslinje Bilagsdato forslag: Dagens dato Kjøredato forslag: Dagens dato Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet kan du angi: Bilagskilde normalverdi: PR Bilagskategori normalverdi: PR Lønn GruppeID normalverdi: GRID Firmanummer regnskapsfirmanr - systemparameter B0FIRMR Bunkenavn normalverdi: PR lønnsoverføring Bilagsnavn normalverdi: Reference4 Bilagsbeskrivelse normalverdi: Reference5 Beskrivelse bilagslinje normalverdi: Reference10 Bilagsdato foreslår: Dagens dato Kjøredato foreslår: Dagens dato Transaksjoner fra PL til Oracle for Statens Veivesen. Item Lengde Input Type Kommentar Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Status Variabelt Fast verdi. Initiert med NEW. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. SetOfBooksID Variabelt Fast verdi. Initiert med 1. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. UserJeSourceName Variabelt Bilagskilde. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. UserJeCategoryName Variabelt Bilagskategori. Tastes inn som kjøreparameter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 152 av 370

153 52 - Oracle (Statens Veivesen) Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. AccountingDate 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Currency Code 3 Fast verdi. Initiert med NOK. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Date Created 8 Kjøredato. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. CreatedBy Variabelt Fast verdi. Initiert med 3. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Actual Flag 1 Fast verdi. Initiert med A. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 1 Variabelt Prosjekt. Initiert med dimensjon C fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 2 Variabelt Ansvar. Initiert med dimensjon A fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 3 Variabelt Art. Initiert med kontonummer fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 5 Variabelt Bevilgning. Initiert med dimensjon B fra PL. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 8 Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment 9 Variabelt Fast verdi. Initiert med 0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Segment Variabelt Fast verdi. Initiert med 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Entered DR Variabelt Beløp debet. Hentes fra PL. Desimaltegn er.. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Entered CR Variabelt Beløp kredit. Hentes fra PL. Desimaltegn er.. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference 1 Variabelt Bunkenavn. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 153 av 370

154 Reference 2-3 Variabelt Fast verdi. Initiert med ##. Reference 4 Variabelt Bilagsnavn. Tastes inn som kjøreparameter. Fieldseparator 1 Fast # Fast verdi. Initiert med #. Reference 5 og 10 Variabelt Fast verdi. Initiert med ##. Reference Variabelt Fast verdi. Initiert med ##########. Reference Variabelt Fast verdi. Initiert med ##########. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 154 av 370

155 53 - HL (TOBB) 53 - HL (TOBB) utvidet standard for TOBB Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = Firmanummer. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 155 av 370

156 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Fil dannes til angitt område Transaksjoner fra PL til HL Utvidet Standard for TOBB. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Dimensjon A 8 Høyrestilt Dimensjon A. Hentes fra PL. Dimensjon B 8 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra PL. Dimensjon C 8 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra PL. Dimensjon D 8 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra PL. Hvis 0 så settes denne til 8 blanke. Prosjektdimensjon1 8 Høyrestilt Prosjektdimensjon 1. Hentes fra PL. Fast verdi 4 Fast verdi. Initieres med 4 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Antall 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Sats 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med - eller +. Beløp 10 Høyrestilt Beløp (8.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller. Kontonavn 25 Venstrestilt Kontonavn. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 156 av 370

157 54 - Oracle (Tietoenator) 54 - Oracle (Tietoenator) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = = Dagens dato Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato Bestillingsparametre FirmaD Dagens dato forslag: Dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 157 av 370

158 54 - Oracle (Tietoenator) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: FirmaID Dagens dato foreslås av systemet Transaksjoner fra Aditro lønn til Oracle Tietoenator. Item Lengde Input Type Kommentar Company Code Variabelt Verdi tastes inn. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Fast verdi 3 Fast verdi. Initiert med 140. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Kjøredato 8 Kjøredato. Verdi tastes inn. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Bilagsdato 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Valutakode 3 Valutakode. Initiert med NOK. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Beløp debet Variabelt Beløp debet. Hentes fra PL. Desimaltegn er.. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Beløp kredit Variabelt Beløp kredit. Hentes fra PL. Desimaltegn er.. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Kontonummer Variabelt Kontonummer. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Kostnadssted Variabelt Kostnadssted. Hentes fra PL. Dimensjon A. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Fast verdi 6 Fast verdi. Initiert med 0;0;0;. Produkt Variabelt Produkt. Hentes fra PL. Dimensjon B. Fieldseparator 1 Fast ; Fast verdi. Initiert med ;. Fast verdi 5 Fast verdi. 0;0;; Fast verdi 35 Fast verdi. Initiert med Employee Salary;;;;;;;;;;;;;;NEW;1;. Fast verdi 42 Fast verdi. Initiert med TE Payroll;TE Payroll;- 1;A;;;;;;;;;;;;;;;;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 158 av 370

159 55 - Axapta (Moelven Nordia) 55 - Axapta (Moelven Nordia) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er = = Firmanummer regnskap. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparameter Bokføringsdato foreslår: Dagens dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 159 av 370

160 55 - Axapta (Moelven Nordia) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Bokføringsdato forslag: Dagens dato Transaksjoner fra PL til Axapta Moelven Nordia. Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsdato(Bokføringsdato) 8 På formen dd.mm.åå Bilagsdato. Tastes inn. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Ansattnummer Variabelt Ansattnummer. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Prosjektnummer Variabelt DimB Prosjektnummer. Hentes fra PL. Dimensjon B. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Lønnsart Variabelt Lønnsart. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Antall 4 Fast verdi. Initiert med Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med,. Beløp Variabelt Beløp. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med,. Finanskonto Variabelt Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Fast verdi. Initiert med,. Avdeling Variabelt DimA Avdeling. Hentes fra PL. Dimensjon A. Feltene erstattes med en blank karakter hvis disse er 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 160 av 370

161 56 - Navision (Brødrene Sunde) 56 - Navision (Brødrene Sunde) Generelle kommentarer Denne versjonen er tilpasset Brødrene Sunde. Fastlengde-fil og ingen heading i filen Konverteringstabell på konto per firma pga ulike kontoplaner Månedlig filbasert overføring. Filnavn: Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette feltet. Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 161 av 370

162 56 - Navision (Brødrene Sunde) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet vises aktuelt regnskapsformat. Du trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved ny overføring overskrives tidligere dannet overførings fil. Transaksjoner fra PL til Navision for Brødrene Sunde. Felt nr Tekst Anm. 1 Konto Kontonr regnskap hentes fra transaksjon. 10 posisjoner venstrejustert. 2 Produktgruppe Avdeling hentes fra transaksjon. Dimensjon A. 10 posisjoner venstrejustert. 4 Anlegg/fabrikk Anlegg/fabrikk hentes fra transaksjon. Dimensjon B. 10 posisjoner venstrejustert. 5 Varegruppe Varegruppe hentes fra transaksjon. Dimensjon C. 10 posisjoner venstrejustert. 6 Prosjekt Prosjekt hentes fra transaksjon. Prosjektdimensjon posisjoner venstrejustert. 7 Maskin/biler Maskin/biler hentes fra transaksjon. Prosjektdimensjon posisjoner venstrejustert. 8 Ansatt Ansatt hentes fra transaksjon. Prosjektdimensjon posisjoner venstrejustert. 9 Selger Selger hentes fra transaksjon. Prosjektdimensjon posisjoner venstrejustert. 10 Bransje Bransje hentes fra transaksjon. Prosjektdimensjon posisjoner venstrejustert. 11 Tegn Fast verdi = + eller - 12 Beløp Beløp hentes fra transaksjon. 9 posisjoner høyrejustert med 2 desimaler uten komma. 13 Beskrivelse Bilagstekst hentes fra transaksjon. 50 posisjoner venstrejustert. Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 162 av 370

163 57 - IFS (Netcom) 57 - IFS (Netcom) Generelle kommentarer Denne versjonen er tilpasset Netcom. Fastlengde-fil og ingen heading i filen Konverteringstabell på konto per firma pga ulike kontoplaner Månedlig filbasert overføring. Filnavn: Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette feltet. Bestillingsparametre Bilagstype fast verdi EXH Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 163 av 370

164 57 - IFS (Netcom) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet vises aktuelt regnskapsformat Bilagstype er i dette tilfellet fast verdi EXH. Man trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved ny overføring overskrives tidligere dannet overførings fil. Transaksjoner fra Aditro lønn til IFS for Netcom. Felt Lengde Input Kommentar VOU_TYPE Variabelt Tastes inn. (Fast verdi). Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Bilagsdato 8 Bilagsdato i Aditro lønn på formen dd.mm.åååå Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Kontonummer Variabelt Kontonummer i Aditro lønn Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Dimensjon A Variabelt Dimensjon A i Aditro lønn Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Dimensjon B Variabelt Dimensjon B i Aditro lønn Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Dimensjon C Variabelt Dimensjon C i Aditro lønn Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Dimensjon D Variabelt Dimensjon D i Aditro lønn Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Momskode Variabelt Momskode i Aditro lønn Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 164 av 370

165 57 - IFS (Netcom) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Nettobeløp 12 Beløp i Aditro lønn justert for moms, høyrestilt 9siffer + 2 desimaler. Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Momsbeløp 12 Momsbeløp, høyrestilt 9siffer + 2 desimaler. Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Momsbeløp 12 Momsbeløp, høyrestilt 9siffer + 2 desimaler. Feltseparator 1 Verdi = ; Fast verdi. ; (semikolon) Kontonavn 25 Kontonavn i Aditro lønn Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Netto = Bruttobeløp / 125 * 100, der moms er 25 % Mva = Bruttobeløp / 125 * 25, der moms er 25 % Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 165 av 370

166 58 - Visma Business (NV) 58 - Visma Business (NV) Visma Business for Norges Varemesse Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i excelformat. Filenavn Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Valuteringsdato forslag: Dagens dato Beskrivelse Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 166 av 370

167 58 - Visma Business (NV) Overføring Regnskap Bilagsnummer Bilagsdato forslag: Dagens dato Bilagsart normalverdi: 50 I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Valuteringsdato forslag: Dagens dato kan overstyres Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato forslag: Dagens dato kan overstyres Bilagsart forslag: 50, kan overstyres Transaksjoner fra PL til Visma Business for Norges Varemesse. Record 1 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 20 Venstrestilt Transtype. Fast (ValDt,Descr). Record 2 Item Lengde Input Type Kommentar Valuteringsdato 8 ååååmmdd Valuteringsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Record 3 Item Lengde Input Type Kommentar Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 167 av 370

168 58 - Visma Business (NV) Blank 1 Fast verdi. Record 4 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 77 Venstrestilt Transtype. Fast (VoNo,VoDt,VoTp,Txt,DbAcNo,DbTxCd,DbAcCL, Record 5 CrAcNo,CrTxCd,CrAcCL,Am,R1,R2,R3,R8). Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 6 Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsnummer 9 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 7 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Lønn PL. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer debet/kredit. Hentes fra SLKONTO. Blank 1 Fast verdi. Avgiftskode 1 Avgiftskode debet/kredit. Fast verdi 0. Blank 1 Fast verdi. Kontotype 1 Kontotype debet/kredit. Blank 1 Fast verdi. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp debet/kredit. Hentes fra SLBELOP. Blank 1 Fast verdi. Avdeling 10 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMD. Blank 1 Fast verdi. Prosjekt 10 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMA. Blank 1 Fast verdi. Bærer 10 Høyrestilt Bærer. Hentes fra SLDIMB. Blank 1 Fast verdi. Ansatt 10 Høyrestilt Ansatt. Hentes fra SLDIMC. Blank 1 Fast verdi. Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 168 av 370

169 59 - SAP (SCA Tissue) 59 - SAP (SCA Tissue) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer SAP SCA Tissue er lik type 59. Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = = Løpenummer Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 169 av 370

170 Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Ved ny overføring søkes etter neste ledige file i intervallet Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP SCA Tissue. Trans: Item Lengde Input Type Kommentar Posting key Kontokode. Initieres til 40 hvis debet, eller 50 hvis kredit. Tabulator Account Tabulator Amount Tabulator Taxcode Tabulator Cost Center Tabulator Order Tabulator Profit center Tabulator Assignment Tabulator. Kontonummer. Hentes fra PL. Tabulator. Beløp. Hentes fra PL. Tabulator. Momskode. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon B. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon D. Hentes fra PL. Tabulator. Dimensjon A. Hentes fra PL. Tabulator. Ansattnummer eller Dimensjon C. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 170 av 370

171 60 - Agresso (Eksportfinans) 60 - Agresso (Eksportfinans) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er Filen blir skrevet til angitt mappe. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Agresso. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre Version systemparameter B0AGRVER Types systemparameter B0AGRTYPE Client systemparameter B0AGRCLI Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 171 av 370

172 60 - Agresso (Eksportfinans) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Version hentes fra systemparamdeter Types hentes fra systemparameter Client hentes fra systemparameter Transaksjoner fra Aditro lønn til Agresso. Layout hvis B0AGRVER=4: Agresseo versjon 4 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans_type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Høyrestilt Postnummer (PMP). Initieres med 1 blank + 0. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. Cur_amounth 16 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 16 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 16 Beløp 2. Fast verdi Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 172 av 370

173 60 - Agresso (Eksportfinans) Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 8 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 16 Rabatt. Fast verdi 16 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Fast verdi R. Apar_ID 8 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Apar_name 30 Reskontronavn. Fast verdi 30 blanke. Adress 60 Postadresse. Fast verdi 60 blanke. Place 30 Sted. Fast verdi 30 blanke. Bank_account 13 Bank-/Postgiro. Fast verdi 13 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 8 Postnummer. Fast verdi 8 blanke. Layout hvis B0AGRVER=5: Agresso versjon 5 Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Fast "LØNN" + 8 blanke. Interface 2 Eksternt system. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL. Dimensjon 2 8 Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL. Dimensjon 3 8 Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 173 av 370

174 60 - Agresso (Eksportfinans) Tax code 2 Avgiftskode. Fast verdi 0 og 1 blank. Tax system 2 Avgiftssystem. Fast verdi 2 blanke. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. DC flag 2 Debet/Kredit. Fast verdi 00. Cur_amounth 20 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 20 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 20 Beløp 2. Fast verdi Value_2 20 Beløp 3. Fast verdi Value_3 20 Beløp 4. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 9 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Tax_id 1 ESL. Fast verdi 1 blank. Ext_inv_ref 15 hhååmmdd Fakturanummer. Avlønningsdato fra PL. Due_date 8 hhååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 8 Rabattdato forfall. Fast verdi 8 blanke. Discount 20 Rabatt. Fast verdi 20 blanke. Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Order_ID 9 Ordrenummer. Fast verdi KID 27 KID-nr. Fast verdi 27 blanke. Pay_transfer 2 Belalingsoverføring. Fast verdi 2 blanke. Status 1 Status. Fast verdi 1 blank. Apar_type 1 Reskontrotype. Fast verdi R. Apar_ID 9 Reskontronr. Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Pay_flag 1 Forskudd. Fast verdi 0. Voucher_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Sequence_ref 9 Fakturaref. Fast verdi Intrule_ID 6 Inkassokode. Fast verdi 6 blanke. Factor_short 8 Bet.mottager. Fast verdi 8 blanke. Responsible 6 Att.ansvarlig. Fast verdi 6 blanke. Apar_name 50 Reskontronavn. Fast verdi 50 blanke. Adress 160 Postadresse. Fast verdi 160 blanke. Province 50 Stat/Provins. Fast verdi 50 blanke. Place 50 Sted. Fast verdi 50 blanke. Bank_account 35 Bank-/Postgiro. Fast verdi 35 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. VAT_reg_no 25 Mva. reg.nr. Fast verdi 25 blanke. ZIP_code 15 Postnummer. Fast verdi 15 blanke. Curr_license 3 Val dok. Fast verdi 3 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 174 av 370

175 61 - SAP (Møller) 61 - SAP (Møller) Generelle kommentarer Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Ut000trs.hlt. Filen blir skrevet til angitt mappe. Det legges opp til en variabel sti, der første ledd består av bokstaven F og så selskap på 3 posisjoner. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Bestillingsparametre Selskap satt til normalverdi 001 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 175 av 370

176 61 - SAP (Møller) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Selskap kan overstyre forslag Feltet inngår i stien til regnskapsfilen på formen X:\Fsss\Huldt\Ut000trs.hlt Filen skal legges på et område i Møller systemet som heter: P: \\M001mq1\DataF Innunder her skal filene legge seg på mappen for det juridiske selskapskoden (eks F030) og undermappe som heter Huldt. Dette området er tilgjengelig for alle brukerne og mappene er styrt iht at en kun har tilgang til sine egne mapper(/selskaper). Eksempel på to filområder er da: P:\F030\Huldt\Ut000trs.hlt P:\F001\Huldt\Ut000trs.hlt Transaksjoner fra Aditro lønn til SAP for Møller. Beskrivelse Lengde Fra pos. Til pos. Kommentar Kontonummer Høyrestillt, ledende nuller Avdelingsnummer Høyrestillt, ledende nuller. Tilsvarer dimensjon A (KostnDimA) i PL Prosjektnummer(ordre nummer i SAP) Element 1-nummer (reskontronr.deb) Høyrestillt, ledende nuller. Tilsvarer dimensjon B (KostnDimB) i PL Høyrestillt, ledende nuller. Tilsvarer Dimensjon C (KostnDimC) i PL Filler Dato Format: ddmmåå Antall Høyrestillt, ledende nuller. Settes alltid lik 0 brukes ikke i SAP Sats Høyrestillt, ledende nuller. Settes alltid lik 0 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 176 av 370

177 61 - SAP (Møller) brukes ikke i SAP. MVA Høyrestillt, (ledende nuller). Tilsvarer mva-kode i PL (KodeMVA) Fortegn (beløp) Blank = positiv, '-'=negativt Beløp Høyrestillt, ledende nuller. Beløp angis i øre (uten desimalseparator) CR (Carriage retur) ASCII = 13 (Hex: 0D) LF (Line Feed) ASCII = 10 (Hex: 0A) MVA kodene som vi har / bruker i SAP i dag er: 00 ingen inngående mva 20 ingen utgående mva 30 ingen utgående mva utland 40 utgående mva (25%) 46 utgående mva lav sats (13%) 48 utgående mva (6%) 60 inngående mva (25%) 66 inngående mva(13%) 68 - inngående mva(6%) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 177 av 370

178 62 - Oracle (Fortum) 62 - Oracle (Fortum) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Dagens dato. Bestillingsparametre CompanyCode normalverdi 9499 Dagens dato foreslår dagensd dato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 178 av 370

179 62 - Oracle (Fortum) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: CompanyCode Dagens dato Transaksjoner fra Aditro lønn til Oracle Fortum. General definitions - GL Data Extract File Layout See Data Example 1 All records are in same file Fields are always delimitted by char ; (That means you must exclude every occurance of char ; out of column data) Records are delimitted by CR + LF Date format is always DDMMYYYY Character data is aligned left and number data is aligned right (e.g. ; COMPANY X ; 3456;) Positive values appears without sign mark (e.g ) Negative values appear with sign mark (e.g ) Debet and Credit values are always represented without sign marks Numbers always appear with two decimals without decimal separator unless otherwise defined (e.g. -256,75 = ). Currency rate is exception to above definition which always appears with seven decimals (e.g = ). /NULL in comment column means that NULL value (represented ;; ) is allowed Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 179 av 370

180 62 - Oracle (Fortum) Field Name Datatype Max Comments Length record_type char 3 Constant 001 batch_id char 30 Unique batch id (like company code + application name + date + time) Comment: (like = 9499PERSONEC ) application_id char 30 Application name, sender. Like ACCOUNTING SOFTWARE X Comment: (like = Fixed value PERSONEC ) org_id char 30 Company code (from Corporate accounting / CFS) Comment: (like = 9497=Fortum Distribution AS or 9499=Fortum Markets AS) check_sum number 15 Number of lines in batch (including 001-record) Comment: (like = Total number of records in file) Field Name Dataty Max Comments pe Length record_type char 3 Constant 002 batch_id char 30 Batch_id (same as in 001-record, collects data in one batch by this) Comment: (like = 9499PERSONEC ) org_id char 30 Company code (=same as in 001-record) Comment: (like = 9497=Fortum Distribution AS or 9499=Fortum Markets AS) and the value is keyed in each time the program is executed. source char 30 Data source code (code table managed by Fina_support). Example "IFS" document_numb er document_catego ry Comment: (like = Fixed value PERSONEC ) number 15 Subledger document number. One document number per batch, splits journals by this. (Not related to Fina document number) Comment: (like = aarlnperiode from Aditro lønn) char 30 Journal category (code table managed by Fina_support). Example "4242" Comment: (like = Fixed value 4990 ) gl_date date 8 Accounting date for transaction (date format "DDMMYYYY") Comment: (like = Voucher date) company char 30 Company code (required) response char 30 Respons (required) account char 30 Account (required) Comment: (like = 9497=Fortum Distribution AS or 9499=Fortum Markets AS) And the value is keyed in each time the program is executed. Comment: (like = dimension A from Aditro lønn) Comment: (like = account from Aditro lønn) project char 30 Project (not null, 0 if no value) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) invcost char 30 Invcost (not null, 0 if no value) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 180 av 370

181 62 - Oracle (Fortum) Field Name Dataty pe Max Length Comments Comment: (like = Not in use, set to ;0;) partner char 30 Partner (not null, 0 if no value) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) product char 30 Product (not null, 0 if no value) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) customer char 30 Customer (not null, 0 if no value) country char 30 Country (required) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) Comment: (like = Fixed value NO ) contract char 30 Contract (not null, 0 if no value) purpose char 30 Purpose (not null, 0 if no value) Comment: (like = If account is greater than '2999' and account less '8944 than contract is set to value like ;3;. In other cases the value is set to ;0;. Comment: (like = dimension B from Aditro lønn) as char 30 As (not null, 0 if no value) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) taxper char 30 Taxper (not null, 0 if no value) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) abc char 30 ABC (not null, 0 if no value) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) local 1 char 30 Local 1 (not null, 0 if no value) Comment: (like = dimension C from Aditro lønn) local 2 char 30 Local 2 (not null, 0 if no value) Comment: (like = dimension D from Aditro lønn) currency_code char 3 ISO currency code (like "USD") Comment: (like = Fixed value NOK ) conversion_type char 15 User / Spot / Corporate Comment: (like = Fixed value USER ) currency_rate number 15 If conversion type is User (NOTE: always with seven decimals) Comment: (like = Fixed value ) conversion_date date 8 If conversion type is Spot or Corporate (date format "DDMMYYYY") Comment: (like = Not in use, set to NULL) debet_sum number 15 Always with two decimals, without decimal separator and without sign mark! Comment: (like = debetvalue from Aditro lønn) credit_sum number 15 Always with two decimals, without decimal separator and without sign mark! Comment: (like = kreditvalue from Aditro lønn) stat_amount number 15 Statistical amount. Always with two decimals, without decimal separator and With sign mark! (e.g litres, hours, tons) Comment: (like = Not in use, set to ;0;) description char 30 Journal line description / NULL Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 181 av 370

182 Field Name Dataty pe Max Length gldata_attribute1 char 150 NULL Comments Comment: (like = Fixed value PERSONEC ) Comment: (like = Not in use, set to NULL) gldata_attribute2 char 150 Agreement number / NULL Comment: (like = Not in use, set to NULL) gldata_attribute3 char 150 Device/serial number / NULL gldata_attribute4 char 150 NULL gldata_attribute5 char 150 NULL gldata_attribute6 char 150 NULL gldata_attribute7 char 150 NULL gldata_attribute8 char 150 NULL gldata_attribute9 char 150 NULL gldata_attribute1 0 char 150 NULL flex_build_flag char 1 NULL Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) tax_code char 15 Tax code for journal line (code table). "NTJ" can be used if no tax code needed. reserved1 N/A NULL reserved2 N/A NULL reserved3 N/A NULL Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Comment: (like = Not in use, set to NULL) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 182 av 370

183 63 - Maconomy (Rambøll) 63 - Maconomy (Rambøll) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: $1 = Løpenummer. Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = Løpenummer Bestillingsparametre Fnr Maconomy systemparameter MACOFM Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 183 av 370

184 63 - Maconomy (Rambøll) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Fnr Maconomy fra systemparameter Transaksjoner fra PL til Maconomy for Rambøll. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL: Format Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalType Fast verdi Fast verdi. Initieres til TransactionNumberSeries Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kasse Fast verdi Fast verdi. Initieres til Lønnsbilag Firmanummer Firmanummer. Tastes inn som kjøreparameter. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med KASSESLADD Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til GENERALJOURNAL:Format Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 184 av 370

185 63 - Maconomy (Rambøll) Fast verdi Fast verdi. Initieres til DateOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til TextOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til TypeOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til AccountNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til DebitBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CreditBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til EmployeeNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til LocationName Fast verdi Fast verdi. Initieres til FinanceVATCode Fast verdi Fast verdi. Initieres til PurposeName Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst 10 Fast verdi. Initieres til GENERALJOURNAL Posteringsdato 10 Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.åååå Tekst 25 Kontonavn. Hentes fra PL. FDK 1 Posteringstype. Hvis kontotype = 1 så legges fast verdi lik D ut i feltet, hvis ikke legges fast verdi = F ut i feltet. Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Dersom kontotype = 1 så legges ansattnummer (dimensjon C) ut i feltet, hvis ikke legges kontonummer ut i feltet. Debet beløp Debet beløp. Hentes fra PL. Kredit beløp Kredit beløp. Hentes fra PL. Firmanummer Firmanummer. Inntastet verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 185 av 370

186 Medarbeidernr. Dimensjon C. Medarbeidernummer hvis kontotype = 2. Hentes fra dimensjon C i PL. Hvis kontotype <> 2 legges ingen verdi ut i dette feltet. Location Location. OrganisasjonsID. Hentes fra dimensjon A i PL. Hvis dimensjon A inneholder verdi forskjellig fra 0 eller blank skrives XX etter organisasjonsid. Momskode Momskode. Hentes fra PL. Purpose Purpose. OrganisasjonsID. Hentes fra dimensjon A i PL. Hvis dimensjon A inneholder verdi forskjellig fra 0 eller blank skrives XX etter organisasjonsid. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 186 av 370

187 64 - Maconomy (ErgoRunit) 64 - Maconomy (ErgoRunit) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: $1_tl_lønnstrans.txt Filene blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer Bestillingsparametre Forretningsområde Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 187 av 370

188 64 - Maconomy (ErgoRunit) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Forretningsområde Transaksjoner fra PL til SAP Maconomy for ErgoRunit. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til Type Fast verdi Fast verdi. Initieres til Nummerserie Fast verdi Fast verdi. Initieres til Firmanr. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kasse Fast verdi Fast verdi. Initieres til Lønnsbilag Fast verdi Fast verdi. Initieres til inntastet verdi lik Dimensjon C. Det dannes en fil pr. inntastet dimensjon C. Det testes på inntastet dimensjon C mot dimensjon C på trans-nivå, og hvis likhet så skrives transaksjonen. Kvitteringslisten vil dog inneholde alle transene for alle Dimensjon C. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med KASSESLADD Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 188 av 370

189 64 - Maconomy (ErgoRunit) Fast verdi Fast verdi. Initieres til KASSEKLADD:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til Post.dato Fast verdi Fast verdi. Initieres til Tekst Fast verdi Fast verdi. Initieres til FDK Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kontonr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Debet Fast verdi Fast verdi. Initieres til Kredit Fast verdi Fast verdi. Initieres til Firmanr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Saksnr. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Oppgave Fast verdi Fast verdi. Initieres til Medarbeidernr. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst 10 Fast verdi. Initieres til KASSEKLADD Posteringsdato 8 Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.åå Tekst 25 Kontonavn. Hentes fra PL. FDK 1 Posteringstype. Fast verdi = F Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Dersom prosjekt er utfylt benyttes ikke kontonummer her. Debet beløp Debet beløp. Hentes fra PL. Kredit beløp Kredit beløp. Hentes fra PL. Firmanummer Firmanummer. Inntastet verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 189 av 370

190 64 - Maconomy (ErgoRunit) Saksnummer Saksnummer(Prosjekt). Hentes fra PL. Oppgave 3 Oppgave(Konto). Hentes fra PL. Lik konto dersom prosjekt er benyttet. Medarbeidernr. Dimensjon B. Hentes fra PL. Firmanr+Dim B. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 190 av 370

191 65 - Axapta (I.K.Lykke) 65 - Axapta (I.K.Lykke) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer = Firmanummer regnskap. Bestillingsparameter Bokføringsdato forslag: Dagens dato Regnsk-firmanr systemparameter MacoFM Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 191 av 370

192 65 - Axapta (I.K.Lykke) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Bokføringsdato Dagens dato, kan overstyres Regnsk-firmanummer fra systemparameter Transaksjoner fra Aditro lønn til Axapta for I.K.Lykke. Item Lengde Input Type Kommentar Firmanummer 3 Firmanummer. Hentes fra systemparameter MACOFM og verdi vises som en kjøreparameter, men denne er lukket. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Bilagsdato(Bokføringsdato) 8 På formen dd.mm.åå Bilagsdato. Tastes inn. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Ansattnummer Variabelt DimC Ansattnummer. Hentes fra PL. Dimensjon C. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Prosjektnummer Variabelt DimB Prosjektnummer. Hentes fra PL. Dimensjon B. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Antall 4 Fast verdi. Initiert med Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Beløp Variabelt Beløp. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Finanskonto Variabelt Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Fieldseparator 1 Komma Fast verdi. Initiert med,. Avdeling Variabelt DimA Avdeling. Hentes fra PL. Dimensjon A. Feltene erstattes med en blank karakter hvis disse er 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 192 av 370

193 66 - Navision (Takservice) 66 - Navision (Takservice) Generelle kommentarer Denne versjonen er tilpasset Takservice AS. Fastlengde-fil og ingen heading i filen. Konverteringstabell på konto per firma pga ulike kontoplaner. Månedlig filbasert overføring. Filnavn: Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. XSLT filenavn = :\Personec\PL\XML\navision_takservice_flat.xls Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette teller fra - firmanummer Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 193 av 370

194 66 - Navision (Takservice) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Du trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved ny overføring overskrives tidligere dannet overførings fil. Transaksjoner fra PL til Navision for Takservice AS. Felt nr Tekst Anm. 1 Konto Kontonr regnskap hentes fra transaksjon. 10 posisjoner venstrejustert. 2 Avdeling Avdeling hentes fra transaksjon. Dimensjon A. 10 posisjoner venstrejustert. 4 Prosjekt Prosjekt hentes fra transaksjon. Dimensjon B. 10 posisjoner venstrejustert. 5 Ressurs Ressurs hentes fra transaksjon. Dimensjon C. 10 posisjoner venstrejustert. 6 Ledig Ledig felt. Hentes fra transaksjon. Dimensjon D. 10 posisjoner venstrejustert. 7 Tegn Fast verdi = + eller - 8 Timer Timer hentes fra transaksjon. Timer bestemmes ut ifra at transaksjonstype = 3. Hvis timer ikke er beregnet settes verdi lik 0 med positivt fortegn. 9 posisjoner høyrejustert med 2 desimaler uten komma. 9 Tegn Fast verdi = + eller - 10 Beløp Beløp hentes fra transaksjon. Beløp bestemmes ut ifra at transaksjonstype = 0,1,2 og 6. Hvis timer ikke er beregnet settes verdi lik 0 med positivt fortegn. 9 posisjoner høyrejustert med 2 desimaler uten komma. 11 Beskrivelse Bilagstekst hentes fra transaksjon. 50 posisjoner venstrejustert. Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 194 av 370

195 67 - Movex (SIO) 67 - Movex (SIO) Generelle kommentarer Denne versjonen er tilpasset Studentsamskipnaden i Oslo (SIO). Fastlengde-fil og ingen heading i filen Månedlig filbasert overføring. Filnavn: Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette teller fra firmanummer lønn Bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 195 av 370

196 67 - Movex (SIO) Firmanummer regnskap hentes fra Regnskapsfirma Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet vises aktuelt regnskapsformat. I bildet må du angi: Firmanummer regnskap hentes fra systemparameter Man trenger ikke angi noe inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved danning av fil, søkes på neste ledige nummer fra Transaksjoner fra Aditro lønn til Movex for SIO. Item Lengde Input Type Kommentar ID 2 ID-nummer. Unik ID pr grensesnitt. Alle poster skal ha samme (f.eks. GB, Grensesnitt XX) RNNO 9 På formen åååånnn Kjørenummer. Unik ID pr kjøring. Alle poster skal ha samme (eks. periode). Lønnsperiode fra Aditro lønn. GRNR 8 Gruppenummer. Firmakode Movex. Firmanummer regnskap hentes fra Aditro lønn. DIVI 3 Divisjon Movex. Initieres med 3 blanke karakterer. EICD 1 Intern/ekstern trans. Initiert med fast verdi 0. AIT1 8 Venstrejustert Kontonummer. Hentes fra PL. Kontonummer. AIT2 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT3 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT4 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT5 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT6 8 Venstrejustert Fast verdi. Hentes fra PL. Dimensjon D. AIT7 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 196 av 370

197 67 - Movex (SIO) ACQT 17 Antall. Initieres med 16 blanke karakterer. CUCD 3 Valutakode. Initieres med fast verdi NOK. CRTP 2 Vekselkurstype. Initieres med 2 blanke karakterer. ARAT 13 Kurs. Initieres med 13 blanke karakterer. CUAM 17 Høyrejustert Valutabeløp. Hentes fra PL. Med desimalkomma og fortegn tilslutt. Blank eller -. ACDT 8 På formen yyyymmdd Bokføringsdato. Hentes fra PL. Bilagsdato. VTCD 2 MVA-kode. Initieres med 2 blanke karakterer. VTXT 40 Bilagstekst. Hentes fra PL. Bilagstekst. Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 197 av 370

198 68 - JDEdwards (Husqvarna) 68 - JDEdwards (Husqvarna) Generelle kommentarer Denne versjonen er tilpasset Husqvarna Norge. Filnavn: Det genereres en transaksjon pr. transaksjon fra Aditro lønn, dvs. ingen akkumulering på noe nivå. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen på dette teller fra firmaid lønn Bestillingsparametre Transaksjonsnr fast verdi 0 Linjenummer fast verdi 0 Batchnummer fast verdi Tekst normalverdi: Lønnkj Mnd Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 198 av 370

199 68 - JDEdwards (Husqvarna) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Transaksjonsnummer - 0 Linjenummer -0 Batchnummer Tekst norrmalverdi kan overstyres Man trenger ikke angi inputdata, utenom det å velge aktuell bunke for overføring. Ved danning av fil, søkes på neste ledige nummer fra Transaksjoner fra PL til JDEdwards for Husqvarna. Item Lengde Input Type Kommentar Type record 1 Type record. Fast verdi lik 1. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI User ID 10 S EDI-User ID. Fast verdi lik NSALARY. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Type record 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Record Sequence 2 N Fast verdi lik 1 blanke karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Transaction Number 22 S EDI-Transaction number. Initiert med fast verdi 0001, som økes med 1 for hver kjøring. Vi foreslår at du taster inn dette nummeret som en kjøreparameter idet du starter kjøringen. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Document Type 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Line Number 7 N EDI-Line number. Initieres med 0001 og økes med 1 for hver transaksjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 199 av 370

200 68 - JDEdwards (Husqvarna) Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Transaction Set Number 6 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Translation Format 10 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Transmission Date 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Send/Reicive Indicator 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Detail Lines Processed 5 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Successfully Prosessed 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Transaction Action 1 C EDI-Transaction Action. Initieres med fast verdi A. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Transaction Type 1 C EDI-Transaction Type. Initieres med fast verdi J. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. EDI-Batch Number 15 S EDI-Batch Number. Initieres med verdi lik " ", og verdi økes med 1 for hver kjøring. Vi foreslår at du taster inn dette nummeret som en kjøreparameter idet du starter kjøringen. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Batch File Create G/L Record 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. User Adress Number 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Company 5 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Type 2 S Document Type. Initieres med fast verdi U3. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document (Voucher, Invoice, etc) 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date For G/L (and Voucher) - Julian 6 D Date. På formen DD.MM.YYYY. Dette er bilagsdato som hentes fra Aditro lønn. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Journal Entry Line Number 7 N Journal Entry Line Number. Initieres med 0001 og økes med 1 for hver transaksjon. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Line Extension Code 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Posted Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 200 av 370

201 68 - JDEdwards (Husqvarna) Batch Number 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Batch Type 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date-Batch (Julian) 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date-Batch System Date 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Batch Time 6 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Company 5 S Company. Fast verdi lik for Husqvarna Norge. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Account Number 29 S Account Number. Her bygges det opp en kontostreng som er separert med komma. Denne må spesifiseres!! Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Account Mode G/L 1 C Account Mode. Fast verdi lik 2. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Account ID 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Business Unit 12 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Object Account 6 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Subsidiary 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Subledger G/L 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Subledger Type 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Ledger Type 2 S Ledger Type. Fast verdi lik AA. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Period Number G/L 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Century 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Fiscal Year 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Fiscal Quarter 4 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Currency Code - From 3 S Currency Code. Fast verdi lik NOK. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Currency Conversion Rate 15 N Currency Conversion Rate. Fast verdi lik " ". Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 201 av 370

202 68 - JDEdwards (Husqvarna) Spot Rate Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Historical Currency Conversion Rate 15 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Historical Date - Julian 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Amount 15 N Amount. Med 2 desimaler uten desimaltegn, høyrejustert med ledende nuller og sign foran. Eksempel " " Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Units 15 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Unit of Measure 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Offset 4 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Reverse or Void (R/V) 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Name Alpha Explanation 30 S Tekst. Vi foreslår at du taster inn denne teksten som en kjøreparameter idet du starter kjøringen. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Name Remark Explanation 30 S Tekst. Se feltet ovenfor. Samme tekst. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Reference 1 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Reference 2 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Reference 3 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Pay Item 3 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document - Original 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Type 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Pay Item 3 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Company 5 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Company 5 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Document Type 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 202 av 370

203 68 - JDEdwards (Husqvarna) Adress Number 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Payment Number 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Check - Julian 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Check Cleared 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Serial Number 25 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Batch Rear End Posted Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Reconciled Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. SummariZed Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Purge Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Flag for C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt 1 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt 2 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt 3 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt 4 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt 5 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Cash 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Commitment Relief Flag 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Billing Control 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Currency Update 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt 0 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt T 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 203 av 370

204 68 - JDEdwards (Husqvarna) G/L Postingcode Alt U 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Stocked Inventory Commitment 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt W 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Consumption Tax Cross Reference 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. G/L Postingcode Alt Z 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Delete Not AIIJDEed 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Client Free Form Alt 1 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Client Free Form Alt 2 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Lease Cost Ledger Posted Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Bill Code 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Supplier Invoice Number 25 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Invoice 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Categories Work Order 01 4 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Purchase Order 8 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Purchase Order Suffix 3 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Order Type 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Line Number 6 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Fiscal Year - Weekly 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Fiscal Period - Weekly 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Closed Item 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 204 av 370

205 68 - JDEdwards (Husqvarna) Sequence Number 5 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Job Type (Craft) Code 6 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Job Step 4 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Business Unit - Home 12 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. DOI Sub 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Outsider Lease or Well ID 25 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. ID Type 2 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Service/Tax 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Transaction Originator 10 S Transaction Originator. Fast verdi lik NSALARY. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Registration Number 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Payment ID (Internal) 15 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. User ID 10 N User ID. Fast verdi lik NSALARY. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Program ID 10 N Program ID. Fast verdi lik EP0911Z1. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Work Station ID 10 N Work Station ID. Fast verdi lik NSALARY. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Updated 6 D Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Time Last Updated 6 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Currency Mode 1 C Currency mode. Fast verdi lik D. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Amount - Currency 15 N Amount - Currency. Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date For G/L - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date For G/L - DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date For G/L - YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 205 av 370

206 68 - JDEdwards (Husqvarna) Date For G/L - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Batch - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Batch DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Batch YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Batch - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Batch Sytem date - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Batch Sytem date - DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Batch Sytem date - YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Batch Sytem date - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Check - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Check - DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Check - YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Check - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Service/Tax - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Service/Tax - DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Service/Tax - YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date - Service/Tax - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Historical Date - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Historical Date DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Historical Date YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 206 av 370

207 68 - JDEdwards (Husqvarna) Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Historical Date - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Check Cleared - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Check Cleared - DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Check Cleared - YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Check Cleared - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Invoice - MO 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Invoice DA 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Invoice YR 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Date Invoice - CTRY 2 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 1 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 2 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 3 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 4 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 5 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 6 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 7 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 8 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 9 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Posting Code 10 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Ty 1 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 207 av 370

208 Managerial Analysis Co 1 12 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Ty 2 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Co 2 12 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Ty 3 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Co 3 12 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Ty 4 1 C Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Managerial Analysis Co 4 12 S Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Identifier Short Item 8 N Fast verdi lik 1 blank karakter.. Fieldseparator 1 S Fast verdi lik ;. Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 208 av 370

209 69 - Visma (Dagsavisen) 69 - Visma (Dagsavisen) Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Visma_Business.txt. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. Ved danning av fil, skrives tidligere fil over. Bestillingsparametre Valuteringsdato dagens dato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato dagens dato Bilagsart Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 209 av 370

210 69 - Visma (Dagsavisen) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Valuteringsdato forslag: Dagens dato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato forslag: Dagens dato Bilagsart forslag 50 Transaksjoner fra PL til Visma Business Dagsavisen. Record 1 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 20 Venstrestilt Transtype. Fast (ValDt,Descr). Record 2 Item Lengde Input Type Kommentar Valuteringsdato 8 ååååmmdd Valuteringsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Record 3 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 4 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 210 av 370

211 69 - Visma (Dagsavisen) Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 77 Venstrestilt Transtype. Fast (VoNo,VoDt,VoTp,Txt,DbAcNo,DbTxCd, DbAcCL,CrAcNo,CrTxCd,CrAcCL,Am,R1,R2,R3,R4). Record 5 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 6 Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsnummer 9 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 7 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Lønn PL. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer debet/kredit. Hentes fra SLKONTO. Blank 1 Fast verdi. Avgiftskode 1 Avgiftskode debet/kredit. Fast verdi 0. Blank 1 Fast verdi. Kontotype 1 Kontotype debet/kredit. Blank 1 Fast verdi. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp debet/kredit. Hentes fra SLBELOP. Blank 1 Fast verdi. Avdeling 10 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Blank 1 Fast verdi. Prosjekt 10 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Blank 1 Fast verdi. Ansatt 10 Høyrestilt Ansattnummer. Hentes fra SLDIMC. Blank 1 Fast verdi. Dimesion D 10 Høyrestilt Til fremtidig benyttelse. Hentes fra SLDIMD. Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 211 av 370

212 70 - SU (Posten) 70 - SU (Posten) Generelle kommentarer Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette teller fra Ingen bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 212 av 370

213 70 - SU (Posten) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi ingen verdier Ved danning av fil, finner program neste ledige filnummer, fra Transaksjoner fra Aditro lønn til SU Posten. Hovedbok Det dannes en fil per splittdimensjon for posten Dim A. Dette løses ved splitting i program ved danning av filer. (skriv til ny fil DimA ulik foregående record) Omposteringsfil Den 1. i hver måned overføres fravær fra fraværsmodul til lønn for å beregne kostnaden ved fraværet og postere denne til foregående måned. Avsetningsfil Hovedboksfil SU standard fil Denne kjøringen skal foreta regnskapsmessig avsetning i foregående periode av transaksjoner som vedkommer foregående regnskapsperiode. Hovedlønnsfil Hovedboksfil SU standard fil Dannes etter lønnskjøring hovedlønn den 12. og reiseregning den 25. hver måned. Hovedboksfil SU standard fil RefusjonKrav/Mottak/Avvik Overføringsfilen dannes for foregående måneder før den siste i måneden. Hovedboksfil SU standard fil Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 213 av 370

214 70 - SU (Posten) Danning av filer til postens regnskapsfører Lønnskjøring foregående måned Lønn utbetales 12. i hver måned, i tillegg kjøres avregnig av reiseregning ca 25. Lønnskjøring Den 12. posteres regnskapsmessig i utbetalingsmåned innen utgangen av måneden Reiseregning Posteres i utbetalingsmåned og fil oversendes så snart som mulig etter kjøring. Omposteringsfil 1. i hver måned overføres fravær fra fraværsmodul til lønn for å beregne kostnaden ved fraværet og postere denne til foregående måned. Dette er en ordinær lønnskjøring uten utbetalinger. faste transer stoppes / ingen utbetaling variable transer kun fravær Avsetningsfil Det skal leveres en hovedboksfil med avsetning på variable transer tilhørende foregående periode. Den sendes Postens regnskapsfører 3.virkedag i måned innen kl Avsetningskjøring beskrivet i egen DRS Avsetningsfil har samme utseende som hovedboksfil Refusjoner Når det gjelder refusjoner er det noe usikkerhet rundt tilleggsfil som skal leveres Postens regnskapsfører. Punktet blir av den grunn nærmere beskrevet i egen spesifikasjon. Hovedboksfil til SU standard fil som beskrevet for lønnskjøring. Beskrivelse av løsning Regnskapsbunke blir splittet på dimensjonsnivå ved danning av filer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 214 av 370

215 70 - SU (Posten) Ved splitting angis hvilke verdier som skal splittes, og det forusettes at dimensjon bunke splittes på er med i all kontering. Ved danning av regnskapsfil summeres debet og kredit, og det dannes en differansepost ved avslutning av hver fil. For å kunne benytte verdi fra systemparameter ved danning av filnavn, opprettes en systemparameter for midlertidig lagring av verdier for splitting. Det opprettes nye systemparametre for splitting av regnskapsfil. B0SPLRFI - Splitt regnskapsfil på dimensjon B0SPLVER - Verdier for splitting av fil B0SPLHELP - Verdi fra B0SPLVER (oppdateres i kjøringen, dima (en av gangen))for benyttelse i filnavn B0SPLDIFF - Angir konteringskode for differansepostering Det er laget ett felt for splitting av regnskapsfiler og ett for splittverdier. Systemvedlikehold Systemparametrer Overføringer Overføring til regnskap Program oppdaterer hjelpesystemparameter B0SPLHELP med verdi fra feltet Splittverdier B0SPLVER en ad gangen. Innhold fra B0SPLHELP benyttes for å kunne danne filnavn. Det summeres debet og kredit innen dimensjon, og genereres en differanselinje dersom fil ikke går i null. Differanse posteres til konteringskode R8DIFFog Dette dokumenteres i kvitteringslisten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 215 av 370

216 70 - SU (Posten) Eksempel på konteringskode for differansepostering; Aditro lønn Ajourhold faste opplysninger Konteringskode Innhold hovedboksfil Hovedboksfil fixed position Feltnavn Type Posisjon Beskrivelse/innhold Post Char (4) Fast verdi Post Konto N(5) Konto (trunkeres til 4 siffer ved at siste siffer strykes) Enhet N(6) Enhet (Dim B) Fortegn Char (1) Fortegn til beløpsfeltet Indikerer om det er DEBET / KREDIT post Beløp N(11.2) Beløp som skal posteres Her inkluderes.2 decimaler. Fri ledige Posisjoner Mva Char (4) Mva koder (eks 2B01 2B21) nytt fra Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 216 av 370

217 71 - Oracle (Aker Drilling) 71 - Oracle (Aker Drilling) Genrelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast: #1B0FIRMR Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Dagens dato Bestillingsparametre Dagens dato Firmanr. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 217 av 370

218 71 - Oracle (Aker Drilling) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: DagensDato Firmanummer GL Transaksjoner fra PL til Oracle GL for Aker Drilling. Field GL Interface mapping Example Description/Comment Accounting date ACCOUNTING_DATE Format yyyymmdd. Bilagsdato fra PL. Accounting segment 1 Accounting segment 2 Accounting segment 3 Accounting segment 4 Accounting segment 5 Accounting segment 6 SEGMENT1 101 Company segment, 3 characters Systemparameter MACOFM SEGMENT Account segment, 5 characters. Kontonummer fra PL. SEGMENT3 505 Cost Center, 3 characters. Dimensjon A fra PL. SEGMENT4 01 Contract segment, 2 characters. Dimensjon C fra PL. SEGMENT Project segment, 8 characters. Dimensjon B fra PL: SEGMENT Segment for future use, 5 characters. Fast verdi Currency code CURRENCY_CODE NOK Three character international standard code. Fast verdi NOK. Amount debit ENTERED_DR Beløp skal fremkomme med desimaler, og punktum som desimaltegn. Amount credit ENTERED_CR Beløp skal fremkomme med desimaler, og punktum som desimaltegn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 218 av 370

219 72 - Agresso (Eidsiva Energi) 72 - Agresso (Eidsiva Energi) Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til Agresso. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i valgte = firmanummer $1 = Løpenummer fra Bestillingsparametre Version systemparameter B0AGRVER Types systemparameter B0AGRTYPES Client systemparameter B0AGRCLI Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 219 av 370

220 72 - Agresso (Eidsiva Energi) BatchID normalverdi: LONN Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 220 av 370

221 72 - Agresso (Eidsiva Energi) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Version verdi hentes fra parameter Types verdi hentes fra parameter Client verdi hentes fra parameter BatchID normalverdi LONN, kan overstyres Transaksjoner fra PL til Agresso for Eidsiva Energi. Vi gjør oppmerksom på at den versjon av Agresso som kjøres her styres av systemparameter B0AGRVER som her settes til verdi 5 i kjøreparameterverdi. Verdien blir tatt vare på, og blir foreslått som kjøreparameter neste gang du starter programmet. Kjøreparameter for Interface og Vouchertype styres fra systemparameter B0AGRTYP, der Interface er posisjon 1-2 i B0AGRTYP og Vouchertype er posisjon 3-4 i B0AGRTYP. Disse verdiene blir oppdaterte hvis du endrer verdiene ved oppstart av programmet. Verdien blir tatt vare på, og blir foreslått som kjøreparameter neste gang du starter programmet. Client hentes fra systemparameter B0AGRCLI. Denne kan tastes som kjøreparameter ved start av programmet. Verdien blir tatt vare på, og blir foreslått som kjøreparameter neste gang du starter programmet. BatchID kan tastes som kjøreparameter ved start av programmet. Denne verdien kan settes til en fast verdi om du vil. Dette gjøres i definisjonen av inntastingsfeltene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 221 av 370

222 72 - Agresso (Eidsiva Energi) Layout hvis B0AGRVER=5: Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Venstrestilt Buntnummer. Tastes inn ved start av programmet. Initieres fast med verdien LONN. Interface 2 Eksternt system. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Trans type 2 Trans type. Fast GL eller AR. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. Account 8 Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon B i PL. Ansvar. Dimensjon 2 8 Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon C i PL. Prosjekt. Dimensjon 3 8 Dimensjon 3. Benyttes ikke. Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Arbeidsordre. Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Benyttes ikke. Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hentes fra dimensjon D i PL. Virksomhet. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Benyttes ikke. Tax code 2 Avgiftskode. Hentes fra PL. Tax system 2 Avgiftssystem. Fast verdi 2 blanke. Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. DC flag 2 Debet/Kredit. Fast verdi 00. Cur_amounth 20 Høyrestilt Valutabeløp. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Amount 20 Høyrestilt Beløp i firmavaluta. Hentes fra PL m/foranstilte nuller. Number_1 11 Antall. Fast verdi Value_1 20 Beløp 2. Fast verdi Value_2 20 Beløp 3. Fast verdi Value_3 20 Beløp 4. Fast verdi Description 50 Venstrestilt Tekst. Fast verdi 50 blanke. Trans_date 8 hhååmmdd Valuteringsdato. Hentes fra PL. Voucher_date 8 hhååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Voucher_no 9 Bilagsnummer. Fast verdi Period 6 Periode. Fast verdi Tax_id 1 ESL. Fast verdi 1 blank. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 222 av 370

223 73. Agresso (CapGemini). 73. Agresso (CapGemini). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til CapGemini. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre Version systemparameter B0AGRVER Types systemparameter B0AGRTYPES Client systemparameter B0AGRCLI BatchID normalverdi: 000 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 223 av 370

224 73. Agresso (CapGemini). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Version verdi hentes fra parameter Types verdi hentes fra parameter Client verdi hentes fra parameter BatchID normalverdi 000, kan overstyres Transaksjoner fra Persona Lønn til Agresso for CapGemini. Vi gjør oppmerksom på at den versjon av CapGemini som kjøres her styres av systemparameter B0AGRVER som her settes til verdi 5 i kjøreparameterverdi. Verdien blir tatt vare på, og blir foreslått som kjøreparameter neste gang man starter programmet. Layout hvis B0AGRVER=5: Item Lengde Input Type Kommentar BatchID 12 Høyrestilt Buntnummer. Fast verdi 000mm der mm er måned. Voucher type 2 Bilagsart. Hentes fra systemparameter B0AGRTYP pos Fast verdi BP Trans_type 2 Trans type. B0AGRTYP pos Fast verdi GL. Client 2 Klient. Hentes fra systemvariabel B0AGRCLI. FirmaID Account 6 Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Dimensjon 1 8 Dimensjon 1. Hentes fra dimensjon A i PL./EksternID Dimensjon 2 8 Dimensjon 2. Hentes fra dimensjon B i PL./Avdeling Dimensjon 3 8 Dimensjon 3. Hentes fra dimensjon C i PL. 8 blanke felter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 224 av 370

225 73. Agresso (CapGemini). Dimensjon 4 8 Dimensjon 4. Hentes fra dimensjon D i PL. 8 blanke felter Dimensjon 5 12 Dimensjon 5. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. 12 blanke felter Dimensjon 6 4 Dimensjon 6. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Ressurstype/ Medarbeiderundergruppe. Se erstatningsverdier under. Dimensjon 7 4 Dimensjon 7. Fast 4 blanke. Tax code 2 Fast 2 blanke (Ikke aktuelt å overføre mva-kode, sjekk) Currency code 3 Valutakode. Fast verdi NOK. Cur_amounth 17 Høyrestilt Valutabeløp. Amount 17 Høyrestilt Beløp i firmavaluta.. Number_1 11 Antall. Fast verdi ' 0' Value_1 17 Beløp 2. Fast verdi ' 0' Value 2 17 Fast verdi ' 0' Description 25 Venstrestilt Regnskapskontonummerbeskrivelse Ext_inv_ref 15 Fast verdi 15 blanke. Voucher_date 6 ååmmdd Bilagsdato. Hentes fra PL. Due_date 6 ååmmdd Forfallsdato. Avlønningsdato fra PL. Disc_date 6 ååmmdd Rabattdato forfall. Fast verdi 6 blanke. Discount money 17 Rabatt. Fast verdi ' 0' Voucher_no 8 Bilagsnummer. Fast verdi ' 0' Period 6 Utbetalingsmåned.Periode. Fast verdi ÅÅÅÅMM Commitment 8 Avtale/Commitment. Fast verdi 8 blanke. Apar_type 1 Reskontrotype. Fast verdi en blank Apar_ID 8 Fast verdi ' 0' Hentes fra prosjektdimensjon 3 i PL. Apar_name 25 Reskontronavn. Fast verdi 25 blanke. Address 60 Postadresse. Fast verdi 60 blanke. Place 25 Sted. Fast verdi 25 blanke. Bank_account 13 Bank-/Postgiro. Fast verdi 13 blanke. Pay_method 2 Betalingsmåte. Fast verdi 2 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 225 av 370

226 74. IBS (Veidekke). 74. IBS (Veidekke). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i semikolonseparert fil Filenavnene er fast Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til CapGemini. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = løpenummer fra Bestillingsparametre Transaksjonsdato foreslår: Dagens dato Bilagsdato foreslår: Dagens dato Firmanr settes lik Regnskapsfirma nr Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 226 av 370

227 74. IBS (Veidekke). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Transaksjonsdato foreslår: Dagens dato Bilagsdato foreslår: Dagens dato Firmanr settes lik Regnskapsfirma nr Transaksjoner fra Persona Lønn til IBS for Veidekke. Veidekke skal kjøre overføring til regnskap for flere av sine firma. Felles for alle firma er at splitting av filer styres av verdi DIMA som legges i systemparametrene B0SPLRFI, som sier om man skal ha splitting, og B0SPLVER som angir hvor mange DIMA det skal splittes på. DIMA skal dog ikke være med i filene, men man bør initiere filnavnet med DIMA, slik at man vet hvilke filer som tilhører hvilken avdeling. Ett av fimaene skal ha 6 regnskapsfiler(splittet på 6 DIMA). Hvis man for et firma ikke kjører med splitting av filer pr. DIMA vil man få alt i en fil. Vi gjør oppmerksom på at hvis både timer og beløp skal overføres, så settes beløp til 0 i de tilfellene det er timer som overføres, og tilsvarende settes timer til 0 i de tilfellene det er beløp som overføres. Det er transaksjonstype som beskriver timer eller beløp. TransType = 3 sier at det er Timer, og transtype = 0,1,2 og 6 sier at det er Beløp. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 227 av 370

228 74. IBS (Veidekke). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Firmakode (Region) 2 F.eks. 02 alfanumerisk Firmanummer. Hentes fra Prosjekdimensjon 1 PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Konto (Dimensjon 1 i regnskap) 4 F.eks alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Prosjekt (dimensjon 2 i regnskap) 7 F.eks alfanumerisk Prosjekt. Hentes fra dimensjon B i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Ansatt/Kundenr. (dimensjon 3 i regnskap 11 F.eks. L11555 alfanumerisk Ansattnummer. Hentes fra dimensjon C i PL. Skal ha fast L foran ansattnummer. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Fagkode / Aktivitetskode/(dimensjon 4 i regnskap) 6 F.eks. A010 alfanumerisk Fagkode. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Postnummer 6 Postnummer. Initieres med 0 her. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Beløp 17 F.eks. 5000,00 Beløp. Hentes fra beløp i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Timer 17 F.eks. 5,00 Timer. Hentes fra beløp i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Ansatt navn (Etternavn Fornavn 30 F.eks. Ås Peder Sortert ansattnavn. Hentes fra ansattnavn i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Periode 6 F.eks numerisk Periode. Hentes fra de 6 første posisjonene i inntastet bilagsdato. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Transaksjonsdato 8 F.eks numerisk Transaksjonsdato. Hentes fra inntastet transaksjonsdato. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Dimensjon A? Dimensjon A. Hentes fra dimensjon A i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Prosjektdimensjon 1? Pjosjektdimensjon 1. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. MVA-kode 2 MVA-kode. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 228 av 370

229 75. Maconomy (NGI). 75. Maconomy (NGI). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast der $1 = Firmanumer. Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til CapGemini. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer fra = løpenummer Bestillingsparametre Fnr Maconomy systemparameter MACOFM Bilagsnummer Bilagsdato foreslår: Dagens dato Transaksjonsnr Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 229 av 370

230 75. Maconomy (NGI). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Fnr Maconomy forslag fra systemparameter Bilagsnummer Bilagsdato foreslår: Dagens dato Transaksjonsnr Transaksjoner fra Persona Lønn til Maconomy for NGI. Vi gjør oppmerksom på at firmanummer Maconomy styres av systemparameter MACOFM som her er initiert til verdi 333 i kjøreparameterverdi. Verdien blir tatt vare på, og blir foreslått som kjøreparameter neste gang man starter programmet. Ellers må kjøreparameterene for Transaksjonsnummer, Bilagsnummerg Bilagsdato tastes inn for hver gang man kjører overføring til regnskap. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL: FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til ToBePosted Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 230 av 370

231 75. Maconomy (NGI). Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til #KEEP Fast verdi Bilagsnummer. Tastes inn som kjøreparameter. Firmanummer Firmanummer. Inntastet verdi som initieres fra systemparameter MACOFM. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med KASSESLADD Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til GeneralJournal:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til LineNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryDate Fast verdi Fast verdi. Initieres til TransactionNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryText Fast verdi Fast verdi. Initieres til TypeOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til AccountNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til DebitBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CreditBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til LocationName Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntityName Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 231 av 370

232 75. Maconomy (NGI). Fast verdi Fast verdi. Initieres til ProjectName Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Fast verdi Fast verdi. Initieres til QuantityA Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til GeneralJournal Tekst Fast verdi. Initieres til #KEEP Tekst Fast verdi. Initieres til #KEEP Posteringsdato Bilagsdato. Inntastet verdi. På formen dd.mm.åååå Transaksjonsnummer Transaksjonsnummer. Inntastet verdi. Fast tekst Fast verdi. Initieres med Personec Lonn. Transaksjonstype Posteringstype. Fast verdi F. Kontonummer Kontonummer. Hentes fra PL. Debet beløp Debet beløp. Hentes fra PL. Kredit beløp Kredit beløp. Hentes fra PL. Firmanummer Firmanummer. Inntastet verdi som initieres fra systemparameter MACOFM. LocationName Dimensjon A. Hentes fra dimensjon A i PL. Hvis verdi er blank initieres feltet med bindestrek -. EntityName Dimensjon B. Hentes fra dimensjon B i PL. Hvis verdi er blank initieres feltet med bindestrek -. ProjectName Dimensjon C. Hentes fra dimensjon C i PL. Hvis verdi er blank initieres feltet med bindestrek -. Timer Fast verdi. Initieres med Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 232 av 370

233 76. Lindorf (Coop Orkla Møre). 76. Lindorf (Coop Orkla Møre). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = firmanummer Bestillingsparametre Bilagsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 233 av 370

234 76. Lindorf (Coop Orkla Møre). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet kan du angi: Bilagsnummer Transaksjoner fra Persona Lønn til Lindorf for Coop Orkla Møre. Bilagsnummer er lagt opp slik at det blir generert fortløpende for hver transaksjon i filen. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 234 av 370

235 76. Lindorf (Coop Orkla Møre). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Tjx-ktonr 6 Num Høyrestilt Hovedbokskontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Tjx-avdnr 5 Num Høyrestilt Avdelingsnummer. Hentes fra dimensjon A i PL. Tjx-varegr 4 Num Venstrestilt Varegruppe. 4 blanke posisjoner. Tjx-bilag 6 Num Høyrestilt Bilagsnummer. Genereres fortløpende under kjøringen. Tjx-dato 6 Num Høyrestilt Bilagsdato. Hentes fra bilagsdato i PL. På formen ddmmåå. Tjx-tekstk 2 Num Høyrestilt Tekstkode. Settes til 07 eller 13. Tjx-tekst 20 Alfa Venstrestilt Bilagstekst. Hentes fra bilagstekst i PL. Tjx-utspris 10.2 Num Høyrestilt Utsalgspris. Settes til 0.00 Desimaltegn er punktum. Tjx-blp 10.2 Num Høyrestilt Beløp. Hentes fra beløp i PL. Desimaltegn er punktum. Tjx-forfall 6 Num Venstrestilt Forfallsdato. Settes til 6 blanke. Tjx-ref 6 Num Venstrestilt Referanse. Settes til 6 blanke. Tjx-status/avgkode 2 Num Høyrestilt Status/Avgiftskode. Hentes fra avgiftskode i PL. Tjx-rkode 2 Num Venstrestilt RKode. Settes til 2 blanke. Tjx-rabatt 7.2 Num Høyrestilt Rabatt. Settes til 0.00 Desimaltegn er punktum. Tjx-kunde-id 26 Alfa Venstrestilt Fakturanummer. 18 blanke. + Fakt-ind. Fast verdi 8 blanke. Tjx-type 1 Alfa Type. Fast verdi = 4 = Hovedbok. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 235 av 370

236 77. Visma Global (Proffice). 77. Visma Global (Proffice). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast = Firmanummer. Filen blir lagt på angitt catalog. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre Transtype Bilagsart Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 236 av 370

237 77. Visma Global (Proffice). Bilagsnummer Posteringsdato Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Transtype Bilagsart Bilagsnummer Posteringsdato Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 237 av 370

238 77. Visma Global (Proffice). Transaksjoner fra Persona Lønn til Visma Global for Proffice. Transtype angis som kjøreparameter. Posteringsdato hentes fra høyeste tildatoverdi i feltene mndlonntdt, fireukelonntdt, toukelonntdt eller enukelonntdt i tabellen Period. Bilagsnummer. Initieres med fast verdi 80 + de 3 siste posisjonene i feltet aarlnperiode i tabellen TransferFinanceTrans. Eksempel blir I midlertid blir denne verdien overstyrt av inntastet bilagsnummer som kan angis som kjøreparameter. Bilagstekst. I utgangspunktet benyttes feltet perbeskr som hentes fra tabellen Period. Hvis derimot feltet tekstregnkode fra tabellen LoennArt er satt til verdi lik 1, så erstattes perbeskr med feltet persna fra tabellen Personal. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 5 Num. Transtype. Tastes inn som kjøreparameter. Komma 1, Fast verdi,. Posteringsdato 16 ddmmåå Posteringsdato. Hentes fra høyeste verdi i mndlonntdt eller fireukelonntdt eller toukelonntdt eller enukelonntdt i tabellen Period. Komma 1, Fast verdi,. Bilagsnummer 9 Bilagsnummer. Inntastet kjøreparameterverdi overstyrer verdi som hentes fra aarlnperiode siste pos. fra dette feltet. Eks blir Komma 1, Fast verdi,. Bilagsdato 16 ddmmåå Bilagsdato. Bilagsdato fra tabellen TransferFinanceTrans. Komma 1, Fast verdi,. Bilagsart 9 Bilagsart. Tastes inn som kjøreparameter. Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 50 Tekst. I utg.punktet skal feltet perbeskr fra tabellen Period benyttes, men hvis feltet tekstregnkode fra tabellen LoennArt = 1, så erstattes perbeskr med feltet persna fra tabellen Personal. Hermetegn 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 238 av 370

239 77. Visma Global (Proffice). Komma 1, Fast verdi,. Avdeling 9 Avdeling. Hentes fra prosdim1 i PL. Komma 1, Fast verdi,. Prosjekt 9 Prosjekt. Hentes fra prosdim2 i PL. Komma 1, Fast verdi,. Debet konto 8 Debet konto. Hentes fra kontonummer i PL. Hvis feltet er utfylt er kredit konto 0. Komma 1, Fast verdi,. Kredit konto 8 Kredit konto. Hentes fra kontonummer i PL. Hvis feltet er utfylt er debet konto 0. Komma 1, Fast verdi,. Mva. kode 1 Mva. kode. Hentes fra kodemva i PL. Komma 1, Fast verdi,. Valutakode 9 Valutakode. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Valutakurs 11+6 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Valutabeløp 11+6 Høyrestilt Valutabeløp. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Beløp 11+6 Høyrestilt Beløp. Hentes fra beløp i PL. Komma 1, Fast verdi,. Motbilag 9 Motbilagsnummer. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Forfallsdato 16 Forfallsdato. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Kjedenummer 10 Kjedenummer. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Mengde 11+2 Mengde. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. Faktura.ref (KID) 25 Fakturareferanse (KID). Fast verdi 1 blank karakter. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. Avgiftsklasse 4 Høyrestilt Avgiftsklasse. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. SLAccount 8 Høyrestilt SLAccount. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. Lev. fakturanummer 25 Venstrestilt Lev. fakturanummer. Fast verdi 1 blank karakter. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 239 av 370

240 77. Visma Global (Proffice). Remittance ProfileNo 9 Høyrestilt RemittanceProfileNo. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. Produktnummer 9 Høyrestilt Produktnummer. Hentes fra prosdim3 i PL. Komma 1, Fast verdi,. Medarbeidernr. 9 Høyrestilt Ansattnummer. Hentes fra prosdim4 i PL. Komma 1, Fast verdi,. Ekstra 1 nr 9 Venstrestilt Ekstra 1 nr. Hentes fra kostndima i PL. Komma 1, Fast verdi,. Ekstra 2 nr 9 Venstrestilt Ekstra 2 nr. Hentes fra kostndimb i PL. Komma 1, Fast verdi,. Ekstra 3 nr 9 Venstrestilt Ekstra 3 nr. Hentes fra kostndimc i PL. Komma 1, Fast verdi,. Ekstra 4 nr 9 Venstrestilt Ekstra 4 nr. Hentes fra kostndimd i PL. Komma 1, Fast verdi,. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 240 av 370

241 78. Maconomy (Thales). 78. Maconomy (Thales). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast $1_tl_lønnstrans.txt, der $1=Firmanummer Maconomy. Filen blir lagt på angitt catalog. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer Bestillingsparametre F.nr. Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 241 av 370

242 78. Maconomy (Thales). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Fnr. Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 242 av 370

243 78. Maconomy (Thales). Transaksjoner fra Persona Lønn til Maconomy for Thales. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Recordlayout. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til ToBePosted Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til TransactionNumberSeries Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til 1. Fast verdi Firmanummer Maconomy. Tastes inn som kjøreparameter. Fast verdi Fast verdi. Initieres til Lønn. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med KASSESLADD Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til GeneralJournal:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryDate Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryText Fast verdi Fast verdi. Initieres til TypeOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til AccountNumber Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 243 av 370

244 78. Maconomy (Thales). Fast verdi Fast verdi. Initieres til DebitBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CreditBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber. Fast verdi Fast verdi. Initieres til LocationName Fast verdi Fast verdi. Initieres til QuantityA Fast verdi Fast verdi. Initieres til EmployeeNumber Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til GeneralJournal Posteringsdato Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.åååå. Tekst Kontonavn. Hentes fra PL. FDK Posteringstype. Fast verdi = F Konto Kontonummer. Hentes fra PL. Debet beløp Debet beløp. Hentes fra PL. Kredit beløp Kredit beløp. Hentes fra PL. Firmanummer Firmanummer. Inntastet verdi i Firmanummer Maconomy. LocationName Lokasjon. Dimensjon A. Hentes fra PL. QuantityA Bilagsnummer Hentes fra PL. EmployeeNum Medarbeidernr. Dimensjon C. Hentes fra PL. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 244 av 370

245 79. Movex (Jula). 79. Movex (Jula). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast $1_tl_lønnstrans.txt, der $1=Firmanummer Maconomy. Filen blir lagt på angitt catalog. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre ID-nr. Kjørenummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 245 av 370

246 79. Movex (Jula). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : ID-nr. Kjørenummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 246 av 370

247 79. Movex (Jula). Transaksjoner fra Persona Lønn til Movex for Jula. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar ID 2 ID-nummer. Unik ID pr grensesnitt. Alle poster skal ha samme (f.eks. GL, Grensesnitt XX) RNNO 9 Kjørenummer. Unik ID pr kjøring. Adderes med en for hver kjøring. GRNR 8 Gruppenummer. Initieres med fast verdi lik DIVI 3 Divisjon Movex. Initieres med fast verdi lik 100. EICD 1 Intern/ekstern trans. Initiert med fast verdi 0. AIT1 8 Venstrejustert Kontonummer. Hentes fra PL. Kontonummer. AIT2 8 Venstrejustert Avdeling. Hentes fra PL. Dimensjon A. AIT3 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT4 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT5 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT6 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. AIT7 8 Venstrejustert Fast verdi. Initieres med 8 blanke karakterer. ACQT 17 Antall. Initieres med fast verdi lik CUCD 3 Valutakode. Initieres med fast verdi NOK. CRTP 2 Vekselkurstype. Initieres med fast verdi lik 01. ARAT 13 Kurs. Initieres med fast verdi lik , CUAM 17 Høyrejustert Valutabeløp. Hentes fra PL. Med desimalkomma og fortegn tilslutt. Blank eller -. ACDT 8 På formen yyyymmdd Bokføringsdato. Hentes fra PL. Bilagsdato. VTCD 2 MVA-kode. Initieres med 2 blanke karakterer. VTXT 40 Bilagstekst. Initieres med fast verdi lik Lönefil import. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 247 av 370

248 80. InfoEasy (Norgesbuss). 80. InfoEasy (Norgesbuss). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast der $1=Firmanummer Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer $1 = Firmanummer Bestillingsparametre Firmanummer Regn.år(åå) Regn.per(pp) Bunkenummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 248 av 370

249 80. InfoEasy (Norgesbuss). Bilagsnummer BilagsTxtKode Momskode Behandling dim. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Firmanummer Regn.år(åå) Regn.per(pp) Bunkenummer Bilagsnummer BilagTxtKode Momskode Behandling dimensj. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 249 av 370

250 80. InfoEasy (Norgesbuss). Transaksjoner fra Persona Lønn til InfoEasy for Norgesbuss. Ang. Dim A og B. Hos Norgesbuss ligger det et 5 sifferet avdelingnr i dima. Infoeasy takler ikke så mange tegn og derfor må feltet splittes på følgende måte; - dim A (to første sifrene i dim A) og - dim B (tre siste sifrene i dim A). Det er registrert et reskontonr på samtlige ansatte (i feltet Konto på ansattforholdet) som består av en fast verdi & ansattnr. For å slippe å vedlikeholde dette feltet på hver enkelt ansattforhold settes behandlingskoden for kontonr på konteringskoden for reskonto lik 8 Settes lik ansattnr. For å skille reskontonr fra hovedbokskonti skal det ligge en fast verdi 2 forranstilt reskontonummret/ ansattnummeret i regnskapsfila. Eks. Hvis ansattnr er i PL skal legges ut i regnskapsfila i feltet for kontonummer. For å skille på hva som er restkonto og hovedbok benyttes verdien 1 Kundereskonto i feltet Kontonr type. Dimensjon A,B,C og D benyttes ikke for restkonto. De settes da til 0. Lønnartene som benytter konteringskode for reskonto har en motkoto som konteres mot en hovedbokskonto, men har også Kontonr.type=1 Kundereskonto. Denne settes til 0 Hovedbok slik av regnskapsformatet vet hvilke kontonr som skal ha en defaultverdi 2 foran kontonummer. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Recordtype 1 Recordtype. Fast verdi 4. Bunkenummer 5 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Registreringsår 2 Høyrestilt Registreringsår. Inntastet verdi. Registreringsper. 2 Høyrestilt Registreringsperiode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Postnummer PMP 6 Høyrestilt Postnummer PMP. Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ddmmåå Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Forfallsdato 6 Høyrestilt Forfallsdato. Fast verdi 0. Tekstkode 2 Høyrestilt Tekstkode. Inntastet verdi. MVA-kode 1 Momskode. Inntastet verdi. Hovedbok 1 Fast verdi H =Hovedbok, R =Kunde/Leverandør, P =Prosjektkontering. Kontonummer 5 B0DIMDEFstyrt Sted 3 B0DIMDEFstyrt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Sted. Hentes fra SLDIMA. De 2 første siffer i dimensjon A. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 250 av 370

251 80. InfoEasy (Norgesbuss). Bærer 6 B0DIMDEFstyrt Dimensjon C 6 B0DIMDEFstyrt Dimensjon D 6 B0DIMDEFstyrt Bærer. Hentes fra SLDIMA. De 3 siste siffer i dimensjon A. Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC. Dimensjon D. Hentes fra SLDIMD. ID-nummer 14 Venstrestilt ID-nummer. Fast verdi 14 blanke. Revisjonsområde 2 Venstrestilt Revisjonsområde. Fast verdi 2 blanke. Kode motkonto 1 Venstrestilt Kode motkonto. Fast verdi 1 blank. Motkonto 6 Høyrestilt Motkonto. Fast verdi 0. Beløp 11.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Fast verdi 5 blanke. Valutakurs 4.3 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 0. Beløp i org.val Høyrestilt Beløp i originalvaluta. Hentes fra SLBELOP. Tekst 12 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Timer fra PL. Hovedprosj.nr. 6 Høyrestilt Hovedprosjektnummer. Fast verdi 0. Prosj.nr. 6 Høyrestilt Prosjektnummer. Fast verdi 0. Inntekts/kostn.art 9 Høyrestilt Inntekts-/kostnadsart. Fast verdi 0. Antall 6.2 Høyrestilt Antall. Initieres til 0. Ansattnr. 6 Høyrestilt Ansattnummer. Initieres til 0. Lønnsart 3 Høyrestilt Lønnsart. Initieres til 0. Timer 4.2 Høyrestilt Timer. Initieres til 0. Lønnsperiode 2 Høyrestilt Lønnsperiode. Initieres til 0. Referansenummer 14 Venstrestilt Referansenummer. Initieres til 14 blanke. KIDfelt for OCR 32 Venstrestilt KIDfelt for OCR. Initieres til 32 blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 251 av 370

252 81. Visma Global (LO). 81. Visma Global (LO). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre PostDato(ddmmyy) Bilagsdato(ddmmyy) Bilagsart Bilagsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 252 av 370

253 81. Visma Global (LO). Tekst Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : PostDato(ddmmyy) Bilagsdato(ddmmyy) Bilagsart Bilagsnummer Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 253 av 370

254 81. Visma Global (LO). Transaksjoner fra Persona Lønn til Visma Global for LO. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Buntjournal: Global format (ImportRGBatchLineCSV.ifs). Item Lengde Input Type Kommentar TransType (Type journal) 5 N Transtype. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. EntryDate (Posteringsdato) 16 D ddmmåå Posteringsdato. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. VoucherNo (Bilagsnummer) 9 N Bilagsnummer. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. VoucherDate (Bilagsdato) 16 N ddmmåå Bilagsdato. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. VoucherTypeNo (Bilagsart) 9 N Bilagsart. Inntastet verdi. Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. VoucherText (Bilagstekst) 50 A Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. DepNo (Avd. nummer) 9 N Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Komma 1, Fast verdi,. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 254 av 370

255 81. Visma Global (LO). ProjectNo (Prosjekt nummer) 9 N Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Komma 1, Fast verdi,. DebitAccountNo (Debetkonto) 8 N Debet konto. Hentes fra SLKONTO. Hvis feltet er utfylt er kredit konto 0. Komma 1, Fast verdi,. CreditAccountNo (Kredit konto) 8 N Kredit konto. Hentes fra SLKONTO. Hvis feltet er utfylt er debet konto 0. Komma 1, Fast verdi,. VAT Code (Mva kode) 1 N Mva. kode. Hentes fra SLMOMS. Komma 1, Fast verdi,. CurrencyNo (Valutakode) 9 N Valutakode. Fast verdi 000. Komma 1, Fast verdi,. ExchangeRate (Valuta kurs) 11+6 N Valutakurs. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. ExchangeAmount (Valuta beløp) 11+6 N Valutabeløp. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Amount (Beløp) 11+6 N Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Komma 1, Fast verdi,. ContraEntryNo (Motbilagsnummer) 9 N Motbilag. Fast verdi 0. Komma 1, Fast verdi,. DueDate (Forfallsdato) 16 D Forfallsdato. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. ContraEntryChainNo (Kjedenummer) 10 N Kjedenummer. Fast verdi 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 255 av 370

256 81. Visma Global (LO). Komma 1, Fast verdi,. Quantity (Mengde) 11+2 N Mengde. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. Kid (Kidnummer) 25 A Fakturareferanse (KID). Fast verdi 25 blanke. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. TaxClassNo (Avgiftsklasse) 4 N Høyrestilt Avgiftsklasse. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. SLAccount 8 N Høyrestilt SLAccount. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. Hermetegn 1 Fast verdi. SuppliersInvoiceNo (Lev. Fakturanr) 25 A Høyrestilt Leverandørs fakturanr. Fast verdi 25 blanke. Hermetegn 1 Fast verdi. Komma 1, Fast verdi,. RemittanceProfileNo 9 N Høyrestilt RemittanceProfileNo. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. ProductNo (Produktnr) 9 N Høyrestilt Produktnummer/Aktivitetsnummer. Hentes fra SLDIMC. Komma 1, Fast verdi,. EmployeeNo (Medarbeidernr) 9 N Høyrestilt Medarbeidernummer. Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. ExtraCostUnitINo (Ekstra 1 nr) 9 N Venstrestilt Ekstrafelt for dimensjon (1). Fast verdi Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 256 av 370

257 81. Visma Global (LO). Komma 1, Fast verdi,. ExtraCostUnitIINo (Ekstra 2 nr) 9 N Venstrestilt Ekstrafelt for dimensjon (2). Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. ExtraCostUnitIIINo (Ekstra 3 nr) 9 N Venstrestilt Ekstrafelt for dimensjon (3). Fast verdi Komma 1, Fast verdi,. ExtraCostUnitIVNo (Ekstra 4 nr) 9 N Venstrestilt Ekstrafelt for dimensjon (4). Fast verdi Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 257 av 370

258 82. IBS regnskap uten splitt. 82. IBS regnskap uten splitt. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer Bestillingsparametre Transaksjonsdato Bilagsdato Firmanr. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 258 av 370

259 82. IBS regnskap uten splitt. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Transaksjonsdato Bilagsdato Firmanummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 259 av 370

260 82. IBS regnskap uten splitt. Transaksjoner fra Persona Lønn til IBS regnskap uten splitt. Lagringsområde for fil er eksempelvis - \\<server>\share>\katalog\...\filnavn.txt. Datoformat er både ÅÅÅÅMMDD og DDMMÅÅ. Periodeformat er ÅÅÅÅMM. Desimalskille er, (komma) i alle beløpsfelt. Filformat er semikolonseparert. Vi gjør oppmerksom på at hvis både timer og beløp skal overføres, så settes beløp til 0 i de tilfellene det er timer som overføres, og tilsvarende settes timer til 0 i de tilfellene det er beløp som overføres. Det er transaksjonstype som beskriver timer eller beløp. TransType = 3 sier at det er Timer, og transtype = 0,1,2 og 6 sier at det er Beløp. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Firmakode (Region) 2 F.eks. 02 alfanumerisk Firmanummer. Hentes fra Prosjekdimensjon 1 PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Konto (Dimensjon 1 i regnskap) 4 F.eks alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Prosjekt (dimensjon 2 i regnskap) 7 F.eks alfanumerisk Prosjekt. Hentes fra dimensjon B i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Ansatt/Kundenr. (dimensjon 3 i regnskap 11 F.eks. L11555 alfanumerisk Ansattnummer. Hentes fra dimensjon C i PL. Skal ha fast L foran ansattnummer. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Fagkode / Aktivitetskode/(dimensjon 4 i regnskap) 6 F.eks. A010 alfanumerisk Fagkode. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Postnummer 6 Postnummer. Initieres med 0 her. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 260 av 370

261 82. IBS regnskap uten splitt. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Beløp 17 F.eks. 5000,00 Beløp. Hentes fra beløp i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Timer 17 F.eks. 5,00 Timer. Hentes fra beløp i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Ansatt navn (Etternavn Fornavn 30 F.eks. Ås Peder Sortert ansattnavn. Hentes fra ansattnavn i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Periode 6 F.eks numerisk Periode. Hentes fra de 6 første posisjonene i inntastet bilagsdato. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Transaksjonsdato 8 F.eks numerisk Transaksjonsdato. Hentes fra inntastet transaksjonsdato. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Dimensjon A? Dimensjon A. Hentes fra dimensjon A i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Prosjektdimensjon 1? Pjosjektdimensjon 1. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. MVA-kode 2 MVA-kode. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 261 av 370

262 83. Maconomy(Norner). 83. Maconomy(Norner). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast $1_tl_lønnstrans.csv, der $1=Firmanummer. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer Bestillingsparametre Fnr. Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 262 av 370

263 83. Maconomy(Norner). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Fnr Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 263 av 370

264 83. Maconomy(Norner). Recordlayout. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalType Fast verdi Fast verdi. Initieres til TransactionNumberSeries Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; JOURNAL:FORMAT JournalType TransactionNumberSeries CompanyNumber JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til General Fast verdi Fast verdi. Initieres til Lonnsbilag Fast verdi Firmanummer Maconomy. Hentes fra PL. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; JOURNAL General Lonnsbilag 221 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 264 av 370

265 83. Maconomy(Norner). GENERALJOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til GENERALJOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryDate Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryText Fast verdi Fast verdi. Initieres til TypeOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til AccountNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til DebitBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CreditBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til JobNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til TaskName Fast verdi Fast verdi. Initieres til EmployeeNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til FinanceVATCode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 265 av 370

266 83. Maconomy(Norner). Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; GeneralJournal:FORMAT EntryDate EntryText TypeOfEntry AccountNumber DebitBase CreditBase CompanyNumber LocationName Quantity A EmployeeNumber GENERALJOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til GENERALJOURNAL. EntryDate Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.hhåå EntryText Kontonavn. Hentes fra PL. TypeOfEntry Fast verdi. Fast verdi = G. AccountNumber Kontonummer. Hentes fra PL. DebitBase Debet beløp. Hentes fra PL. På formen 0.00 CreditBase Kredit beløp. Hentes fra PL. På formen 0.00 CompanyNumber Firmanummer. Hentes fra PL. Maconomy s firmanummer. JobNumber JobNumber. Hentes fra PL. Dimensjon?. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 266 av 370

267 83. Maconomy(Norner). TaskName TaskName. Hentes fra PL. Dimensjon?. EmployeeNumber Ansattnummer. Hentes fra PL. Dimensjon C. FinanceVATCode FinanceVATCode. Hentes fra PL. MVA-kode. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; GENERALJOURNAL Lønn F Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 267 av 370

268 84. Maconomy (Teknobygg). 84. Maconomy (Teknobygg). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast $1_tl_lønnstrans.csv, der $1=Firmanummer. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer Bestillingsparametre Fnr. Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 268 av 370

269 84. Maconomy (Teknobygg). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Fnr Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 269 av 370

270 84. Maconomy (Teknobygg). Recordlayout. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalType Fast verdi Fast verdi. Initieres til TransactionNumberSeries Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; JOURNAL:FORMAT JournalType TransactionNumberSeries CompanyNumber JOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til General Fast verdi Fast verdi. Initieres til Lonnsbilag Fast verdi Firmanummer Maconomy. Hentes fra PL. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; JOURNAL General Lonnsbilag 221 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 270 av 370

271 84. Maconomy (Teknobygg). GENERALJOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til GENERALJOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryDate Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryText Fast verdi Fast verdi. Initieres til TypeOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til AccountNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til DebitBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CreditBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til JobNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til TaskName Fast verdi Fast verdi. Initieres til EmployeeNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til FinanceVATCode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 271 av 370

272 84. Maconomy (Teknobygg). Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; GeneralJournal:FORMAT EntryDate EntryText TypeOfEntry AccountNumber DebitBase CreditBase CompanyNumber LocationName Quantity A EmployeeNumber GENERALJOURNAL Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til GENERALJOURNAL. EntryDate Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen dd.mm.hhåå EntryText Kontonavn. Hentes fra PL. TypeOfEntry Fast verdi. Fast verdi = G. AccountNumber Kontonummer. Hentes fra PL. DebitBase Debet beløp. Hentes fra PL. På formen 0.00 CreditBase Kredit beløp. Hentes fra PL. På formen 0.00 CompanyNumber Firmanummer. Hentes fra PL. Maconomy s firmanummer. JobNumber JobNumber. Hentes fra PL. Dimensjon?. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 272 av 370

273 84. Maconomy (Teknobygg). TaskName TaskName. Hentes fra PL. Dimensjon?. EmployeeNumber Ansattnummer. Hentes fra PL. Dimensjon C. FinanceVATCode FinanceVATCode. Hentes fra PL. MVA-kode. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; GENERALJOURNAL Lønn F Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 273 av 370

274 85. InfoEasy (Cominor). 85. InfoEasy (Cominor). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast der Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Løpenummer $1=Firmanummer Bestillingsparametre Firmanummer Regnskapsår(åå) Regnskapsperiode(pp) Bunkenummer Bilagsnummer Bilags tektkode Behandling dimensjoner hnts fra systemparameter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 274 av 370

275 85. InfoEasy (Cominor). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Firmanummer Regnskapsår(åå) Regnskapsperiode(pp) Bunkenummer Bilagsnummer Bilags tektkode Behandling dimensjoner hnts fra systemparameter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 275 av 370

276 85. InfoEasy (Cominor). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Recordtype 1 Recordtype. Fast verdi 4. Bunkenummer 5 Høyrestilt Bunkenummer. Inntastet verdi. Registreringsår 2 Høyrestilt Registreringsår. Inntastet verdi. Registreringsper. 2 Høyrestilt Registreringsperiode. Inntastet verdi. Bilagsnummer 6 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Postnummer PMP 6 Høyrestilt Postnummer PMP. Fast verdi 0. Bilagsdato 6 ddmmåå Bilagsdato. Hentes fra SLDATO. Forfallsdato 6 Høyrestilt Forfallsdato. Fast verdi 0. Tekstkode 2 Høyrestilt Tekstkode. Inntastet verdi. MVA-kode 1 Momskode. Hentes fra PL. For reskontroposteringer er moskode 0. Hovedbok 1 Fast verdi H =Hovedbok, R =Kunde/Leverandør. Kontonummer 6 B0DIMDEFstyrt Sted 3 B0DIMDEFstyrt Bærer 6 B0DIMDEFstyrt Dimensjon C 6 B0DIMDEFstyrt Dimensjon D 6 B0DIMDEFstyrt Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Sted. Hentes fra SLDIMA. Bærer. Hentes fra SLDIMB. Dimensjon C. Hentes fra SLDIMC. Dimensjon D. Hentes fra SLDIMD. Avgiftskode 2 Høyrestilt Avgiftskode. Fast verdi 00. ID-nummer 14 Venstrestilt ID-nummer. Fast verdi 14 blanke. Revisjonsområde 2 Venstrestilt Revisjonsområde. Fast verdi 2 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 276 av 370

277 85. InfoEasy (Cominor). blanke. Kode motkonto 1 Venstrestilt Kode motkonto. Fast verdi 1 blank. Motkonto 6 Høyrestilt Motkonto. Fast verdi 0. Beløp 11.2 Høyrestilt Beløp. Hentes fra SLBELOP. Valutakode 5 Venstrestilt Valutakode. Fast verdi 5 blanke. Valutakurs 4.3 Høyrestilt Valutakurs. Fast verdi 0. Beløp i org.val Høyrestilt Beløp i originalvaluta. Hentes fra SLBELOP. Tekst 12 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Timer fra PL. Hovedprosj.nr. 6 Høyrestilt Hovedprosjektnummer. Fast verdi 0. Prosj.nr. 6 Høyrestilt Prosjektnummer. Fast verdi 0. Inntekts/kostn.art 9 Høyrestilt Inntekts-/kostnadsart. Fast verdi 0. Antall 6.2 Høyrestilt Antall. Initieres til 0. Ansattnr. 6 Høyrestilt Ansattnummer. Initieres til 0. Lønnsart 3 Høyrestilt Lønnsart. Initieres til 0. Timer 4.2 Høyrestilt Timer. Initieres til 0. Lønnsperiode 2 Høyrestilt Lønnsperiode. Initieres til 0. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 277 av 370

278 86. HL Utvidet std(byggmaker). 86. HL Utvidet std(byggmaker). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 278 av 370

279 86. HL Utvidet std(byggmaker). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : (ingen parametre) Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 279 av 370

280 Avdelingsnummer 8 Høyrestilt Dimensjon A. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Prosjektnummer 8 Høyrestilt Dimensjon B. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Element 1 9 Høyrestilt Dimensjon C. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Dim D 8 Høyrestilt Dimensjon D. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Antall 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Sats 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Fortegn 1 Fortegn. Initieres med - eller. Beløp 10 Høyrestilt Beløp (8.2 uten punktum) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller. Semikolon 1 ; Fast verdi. ; Mva-kode 2 Venstrestilt MVA-kode. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 280 av 370

281 87. HL standard. 87. HL standard. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 281 av 370

282 87. HL standard. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : (ingen parametre) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 282 av 370

283 87. HL standard. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 7 Kontonummer. Hentes fra PL. Høyrestilt Dimensjon A 7 Dimensjon A. Hentes fra PL. Høyrestilt Dimensjon B 8 Dimensjon B. Hentes fra PL. Høyrestilt Dimensjon C 8 Dimensjon C. Hentes fra PL. Høyrestilt Fast verdi 12 Fast verdi. Initieres med 12 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke. Bilagsdato 6 ddmmyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Antall 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Sats 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med - eller +. Beløp 9 Høyrestilt Beløp (7.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 283 av 370

284 88. Movex (LKAB). 88. Movex (LKAB). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre: Firmanummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 284 av 370

285 88. Movex (LKAB). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Firmanummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 285 av 370

286 88. Movex (LKAB). Recordlayout. Item Lengde Start/Stopp Type Kommentar Företag Numerisk Firmanummer. Hentes fra B2FIRMR. Datum ååmmdd Dato. Hentes fra bilagsdato. Filler Alfanumerisk Filler. Initieres med 4 blanke. Konto Alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra PL. Filler Alfanumerisk Filler. Initieres med 1 blanke. Ansvar Numerisk Ansvar. Hentes fra Dimensjon B i PL. Aktivitet=Process Alfanumerisk Prosess. Hentes fra Dimensjon C i PL. Filler Alfanumerisk Filler. Initieres med 5 blanke. Anställningsnummer Alfanumerisk Ansattnummer. Initieres med 5 blanke. Filler Alfanumerisk Filler. Initieres med 1 blanke. Probin (Invest, Projekt & Objekt) Alfanumerisk Probin. Hentes fra Dimensjon D i PL. Inv.kod Alfanumerisk Inv.kod. Initieres med 1 blanke. Avvikande ansvar = Arbeidsplass Alfanumerisk Arbeidsplass. Hentes fra Dimensjon A i PL. Avvikande aktivitet Alfanumerisk Avvikende aktivitet. Initieres til 4 blanke. Belopp Numerisk Beløp (11,2 med komma som fortegn). Hentes fra PL. Fortegn Alfanumerisk Fortegn. Initieres med - eller +. Antal timmar Numerisk Antall (6,1 med komma som fortegn). Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 286 av 370

287 89. HL standard MVA. 89. HL standard MVA. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 287 av 370

288 89. HL standard MVA. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : (ingen parametre) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 288 av 370

289 89. HL standard MVA. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Kontonummer 8 Kontonummer. Hentes fra PL. Høyrestilt MVA-kode 2 MVA-kode. Hentes fra PL. Høyrestilt Avdeling 12 Dimensjon A. Hentes fra PL. Høyrestilt Prosjekt 12 Dimensjon B. Hentes fra PL. Høyrestilt Element 1 12 Dimensjon C. Hentes fra PL. Høyrestilt Element 2 12 Dimensjon D. Hentes fra PL. Høyrestilt Element 3 12 Prosjektdimensjon 1. Hentes fra PL. Høyrestilt Element 4 12 Prosjektdimensjon 2. Hentes fra PL. Høyrestilt Element 5 12 Prosjektdimensjon 3. Hentes fra PL. Høyrestilt Fast verdi 12 Fast verdi. Initieres med 12 blanke. Bilagsdato 8 ddmmhhyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Fast verdi 3 Fast verdi. Initieres med 3 blanke. Bilagsdato 8 ddmmyy Bilagsdato. Hentes fra PL. Antall 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Sats 10 Fast verdi. Initieres med 10 nuller. Fortegn 1 Fortegn. Initieres med - eller +. Beløp 10 Høyrestilt Beløp (7.2 uten punkt) (ikke fortegn). Hentes fra PL. Ledende nuller. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 289 av 370

290 90. Visma Business (Logistics). 90. Visma Business (Logistics). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre: Valuteringsdato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato Bilagsart Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 290 av 370

291 90. Visma Business (Logistics). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Valuteringsdato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato Bilagsart Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 291 av 370

292 90. Visma Business (Logistics). Recordlayout. Record 1 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 20 Venstrestilt Transtype. Fast (ValDt,Descr). Record 2 Item Lengde Input Type Kommentar Valuteringsdato 8 ååååmmdd Valuteringsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Record 3 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 4 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 77 Venstrestil t Transtype. Fast (VoNo,VoDt,VoTp,Txt,DbAcNo,DbTxCd,DbAcCL,CrAcNo,CrT Cd,CrAcCL,Am,R10,R8). Record 5 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 292 av 370

293 90. Visma Business (Logistics). Record 6 Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsnummer 9 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 7 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Lønn PL. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer debet/kredit. Hentes fra SLKONTO. Blank 1 Fast verdi. Avgiftskode 1 Avgiftskode debet/kredit. Fast verdi 0. Blank 1 Fast verdi. Kontotype 1 Kontotype debet/kredit. Blank 1 Fast verdi. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp debet/kredit. Hentes fra SLBELOP. Blank 1 Fast verdi. Avdeling 10 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Blank 1 Fast verdi. Prosjekt 10 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 293 av 370

294 91. Axapta (Vaktservice). 91. Axapta (Vaktservice). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 294 av 370

295 91. Axapta (Vaktservice). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : (ingen parametre) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 295 av 370

296 91. Axapta (Vaktservice). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Konto Variabel F.eks alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Region Variabel F.eks. 02 alfanumerisk Avdeling. Hentes fra dimensjon A i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Beløp Variabel F.eks Beløp. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 296 av 370

297 92. Navision (AGR). 92. Navision (AGR). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast TPL_RRI_lønnsdata_nav.txt. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Bestillingsparametre: Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 297 av 370

298 92. Navision (AGR). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 298 av 370

299 92. Navision (AGR). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Lønningsdato 8 DD.MM. ÅÅÅÅ Bilagsdato. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Tekst Variabel Tekst. Tastes inn ved start av programmet. Eks. Lønn Mai Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Kontonummer Variabel Kontonummer. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Kontonavn Variabel Kontonavn. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Beløp Variabel Beløp. Hentes fra PL. Komma som desimaltegn. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Ansatt Variabel Ansatt. Dimensjon B. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Avdeling Variabel Avdeling. Dimensjon A. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 299 av 370

300 93. Fellesdata (Sp.bank Møre). 93. Fellesdata (Sp.bank Møre). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast og &1B2FIRMR =Firmanummer. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Bestillingsparametre: Gruppe Dato(ddmmyy) Buntnummer Banknummer Verdi fra dim. Løpenummer Teller Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 300 av 370

301 93. Fellesdata (Sp.bank Møre). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Gruppe Dato(ddmmyy) Buntnummer Banknummer Verdi fra dim. Løpenummer Teller Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 301 av 370

302 93. Fellesdata (Sp.bank Møre). Recordlayout. Headertrans (34posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (34)(2) Fast verdi 80. (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 181. (2) Fast verdi BA. (4) Fast verdi (5) Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Gruppe (4) Gruppe. Hentes fra systemparameter FDGRUPPE. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til GSBA. Dato (6) Må tastes ddmmåå Dato. Inntastet dato. Banknummer (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til Løpenummer (2) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Buntstart (28 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 10. Buntnummer (4) Må tastes (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 000. (2) Fast verdi BA. (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til (5) Høyrestilt m/ledende nuller Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Buntnummer. Inntastet verdi. Dato (6) Må tastes ddmmåå Dato. Inntastet dato. Buntrecord (437 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 20. (2) Fast verdi 00. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 302 av 370

303 93. Fellesdata (Sp.bank Møre). (3) Fast verdi 013. (2) Fast verdi BA. (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til (5) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. W1KAPTRA (121)(11) Kontonummer. Hvis systemparameter FDREGBNK = 3900 settes verdi til Hvis FDREGBNK = 9021 settes verdi til Ellers settes verdi default til (11) Fast verdi (1) Sign. Enten + eller -. (13) Høyrestilt m/ledende nuller (6) Må tastes ddmmåå Beløp. Hentes fra SLBELOP. Dato. Inntastet dato. (14) Fast verdi (4) Må tastes Høyrestilt m/ledende nuller (4) Høyrestilt m/ledende nuller (4) Høyrestilt m/ledende nuller Buntnummer. Inntastet verdi. Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Løpenummer. Økes med 1 hver gang. (13) Fast verdi (14) Fast verdi (14) Fast verdi (12) Fast verdi Blanke (200) Fast verdi 200 blanke. Fast verdi (1) Fast verdi N. Blanke (57) Fast verdi 57 blanke. W1K9INNH (40)(1) Fast verdi Y. (4) Fast verdi 0030 (3) Fast verdi 013 (3) Fast verdi 011 (2) Fast verdi 01 (5) Høyrestilt m/ledende nuller (3) Fast verdi 013 (3) Fast verdi 011 (2) Fast verdi 02 (5) Høyrestilt m/ledende nuller Kontonummer. Hentes fra SLKONTO. Dimensjoner. Hentes fra SLDIMA-D eller SLPDM1-4 avhengig av systemparameter FDDIM. Hvis FDDIM = 0 hentes SLDIMA. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 303 av 370

304 93. Fellesdata (Sp.bank Møre). Buntslutt (84 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 15. Buntnummer (4) Må tastes Dato (6) Må tastes (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 000. (2) Fast verdi BA. (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til (5) Høyrestilt m/ledende nuller Høyrestilt m/ledende nuller ddmmåå Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Buntnummer. Inntastet verdi. Dato. Inntastet dato. Filler (14) Fast verdi (1) Sign. Enten + eller -. (13) Høyrestilt m/ledende nuller Sum debetbeløp. Hentes fra SLBELOP. (1) Sign. Enten + eller -. (13) Høyrestilt m/ledende nuller Sum kreditbeløp. Hentes fra SLBELOP. (14) Fast verdi Headerslutt (34 posisjoner): Item Lengde Input Type Kommentar Prefix (18)(2) Fast verdi 80. (2) Fast verdi 00. (3) Fast verdi 182. (2) Fast verdi BA. (4) Fast verdi (5) Høyrestilt m/ledende nuller Løpenummer. Økes med 1 hver gang. Gruppe (4) Gruppe. Hentes fra systemparameter FDGRUPPE. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til GSBA. Dato (6) Må tastes ddmmåå Dato. Inntastet dato. Banknummer (4) Banknummer. Hentes fra systemparameter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 304 av 370

305 94. IBS (Br. Reme). Løpenummer (2) Høyrestilt m/ledende nuller FDREGBNK. Hvis denne ikke finnes eller hvis den er blank settes verdi default til Løpenummer. 94. IBS (Br. Reme). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i semikolonseparert fil Filenavnene er fast Det dannes ulike recordtyper avhengig av kravene til CapGemini. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = løpenummer fra Bestillingsparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 305 av 370

306 94. IBS (Br. Reme). Transaksjonsdato foreslår: Dagens dato Bilagsdato foreslår: Dagens dato Firmanr settes lik Regnskapsfirma nr Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet må du angi: Transaksjonsdato foreslår: Dagens dato Bilagsdato foreslår: Dagens dato Firmanr settes lik Regnskapsfirma nr Transaksjoner fra Persona Lønn til IBS u/splitt for Br. Reme. Lagringsområde for fil er eksempelvis - \\<server>\share>\katalog\...\filnavn.txt. Datoformat er både ÅÅÅÅMMDD og DDMMÅÅ. Periodeformat er ÅÅÅÅMM. Desimalskille er, (komma) i alle beløpsfelt. Filformat er semikolonseparert. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 306 av 370

307 94. IBS (Br. Reme). Vi gjør oppmerksom på at hvis både timer og beløp skal overføres, så settes beløp til 0 i de tilfellene det er timer som overføres, og tilsvarende settes timer til 0 i de tilfellene det er beløp som overføres. Det er transaksjonstype som beskriver timer eller beløp. TransType = 3 sier at det er Timer, og transtype = 0,1,2 og 6 sier at det er Beløp. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Firmakode (Region) 2 F.eks. 02 alfanumerisk Firmanummer. Hentes fra Prosjekdimensjon 1 PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Konto (Dimensjon 1 i regnskap) 4 F.eks alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Prosjekt (dimensjon 2 i regnskap) 7 F.eks alfanumerisk Prosjekt. Hentes fra dimensjon B i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Ansatt/Kundenr. (dimensjon 3 i regnskap 11 F.eks. L11555 alfanumerisk Ansattnummer. Hentes fra dimensjon C i PL. Skal ha fast L foran ansattnummer. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Fagkode / Aktivitetskode/(dimensjon 4 i regnskap) 6 F.eks. A010 alfanumerisk Fagkode. Hentes fra prosjektdimensjon 2 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Postnummer 6 Postnummer. Hentes fra PL. Dimensjon D. Kun for Br. Reme som er fimaid = 15 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Beløp 17 F.eks. 5000,00 Beløp. Hentes fra beløp i PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 307 av 370

308 94. IBS (Br. Reme). Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Timer 17 F.eks. 5,00 Timer. Hentes fra beløp i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Ansatt navn (Etternavn Fornavn 30 F.eks. Ås Peder Sortert ansattnavn. Hentes fra ansattnavn i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Periode 6 F.eks numerisk Periode. Hentes fra de 6 første posisjonene i inntastet bilagsdato. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Transaksjonsdato 8 F.eks numerisk Transaksjonsdato. Hentes fra inntastet transaksjonsdato. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Dimensjon A? Dimensjon A. Hentes fra dimensjon A i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. Prosjektdimensjon 1? Pjosjektdimensjon 1. Hentes fra prosjektdimensjon 1 i PL. Feltseparator 1 Separator. Fast verdi ;. MVA-kode 2 MVA-kode. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 308 av 370

309 95. Navision (Alliance). 95. Navision (Alliance). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast TPL_RRI_ldata_nav.txt. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Bestillingsparametre: Posteringsdato Fri tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 309 av 370

310 95. Navision (Alliance). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Posteringsdato Fri tekst Transaksjoner fra Persona Lønn til Navision for Alliance-/Boots apotek. Lagringsområde for fil er eksempelvis - \\<server>\share>\katalog\...\filnavn.txt. Datoformat er både DD.MM.ÅÅÅÅ Desimalskille er, (komma) i alle beløpsfelt. Filformat er semikolonseparert uten overskrift. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 310 av 370

311 95. Navision (Alliance). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Posteringsdato 10 F.eks numerisk Posteringsdato. Tastes inn ved start av overføringen. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Bilagsdato 10 F.eks numerisk Bilagsdato. Hentes fra PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Kontotype Variabelt Kontotype. Hentes fra PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Konto Variabelt F.eks alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Fri tekst Variabelt F.eks. Lønn Mai 2009 alfanumerisk Fri tekst. Tastes inn ved start av overføringen. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Avdeling Variabelt F.eks. 130 alfanumerisk Avdeling. Hentes fra Dimensjon A i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Prosjekt Variabelt F.eks alfanumerisk Prosjekt. Hentes fra Dimensjon B i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; MVA-kode Variabelt MVA-kode. Hentes fra PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Beløp 17 F.eks. 5000,00 Beløp. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 311 av 370

312 96. Raindance (Åhlens). 96. Raindance (Åhlens). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre Fri text Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 312 av 370

313 96. Raindance (Åhlens). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Fri text Transaksjoner fra Persona Lønn til Raindance for Åhlens Lagringsområde for fil er eksempelvis - \\<server>\share>\katalog\...\filnavn.txt. Datoformat er ÅÅMMDD Beløpsfelt er heltall inkludert 2 desimaler. Filformat er basert på at feltene har fast lengde. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 313 av 370

314 96. Raindance (Åhlens). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Datum 6 På formen ÅÅMMDD Bilagsdato. Hentes fra PL. Vertyp 2 Vertyp. Fast verdi = 13. K-ställe 3 Numerisk K-ställe. Hentes fra Dimensjon A i PL. Varuområde 3 Varuområde. Fast verdi = 100. Konto debet 4 Alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra PL. Blankt hvis beløpet er kredit. Konto kredit 4 Alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra PL. Blankt hvis beløpet er debet. Typ 1 Typ. Fast verdi = 1. Belopp 10 Eks Beløp. Hentes fra PL. 10 nuller hvis beløpet mangler. Antal tim 10 Eks Antal tim. Hentes fra PL. 10 nuller hvis antall timer mangler. Ref.nr. 7 Ref.nr. Fast verdi = Text 20 Eks. Lönekörning Fri tekst. Tastes inn ved start av overføringen. Fyller 50 Fast verdi ; Fyller. Fast verdi = 50 blanke karakterer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 314 av 370

315 97 - SAP (Norwegian) 97 - SAP (Norwegian) Generelle kommentarer Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavn er fast: Filen blir skrevet til angitt mappe. Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Systemadministrasjon Def. Overføringer Bestillingsparametre Bilagsnummer Linjeteller Firma Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 315 av 370

316 97 - SAP (Norwegian) Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Bilagsnummer Linjeteller Firma Transaksjoner fra Persona Lønn til SAP for Norwegian. Lagringsområde for fil er eksempelvis - \\<server>\share>\katalog\...\filnavn.txt. Datoformat er ÅÅMMDD Beløpsfelt er 17 posisjoner med 2 desimaler, der desimaltegn er punktum samt at siste posisjon enten er blank eller - for å indikere positivt eller negativt beløp. Filformat er basert på at feltene har fast lengde. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 316 av 370

317 97 - SAP (Norwegian) Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Firma 4 Firma. Verdi hentes fra systemparameter MACOFM(Alfanumerisk 4 posisjoner venstrestilt). Kontrosted 2 Kontorsted. Fast verdi = FO. Bilagsår 2 Bilagsår. Hentes fra Bilagsdato i PL. Bilagstype 2 Bilagstype. Fast verdi = LØ. Bilagsnummer 6 Numerisk Bilagsnummer. Tastes inn ved start av overføringen. Bilagsdato 6 På formen ÅÅMMDD Bilagsdato. Hentes fra PL. Konto del 1 8 Alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra PL. Blankt hvis verdi mangler. Konto del 2 8 Alfanumerisk Kostnadssted. Hentes fra dimensjon A i PL. Blankt hvis verdi mangler. Konto del 3 8 Alfanumerisk Companycode. Hentes fra dimensjon B i PL. Blankt hvis verdi mangler. Konto del 4 8 Alfanumerisk Prosjektnummer. Hentes fra dimensjon C i PL. Blankt hvis verdi mangler. Konto del 5 8 Alfanumerisk Ansattnummer. Hentes fra dimensjon D i PL. Blankt hvis verdi mangler. Konto del 6 8 Alfanumerisk Blankt felt. Konto del 7 8 Alfanumerisk Blankt felt. Konto del 8 8 Alfanumerisk Blankt felt. Konto del 9 12 Alfanumerisk Blankt felt. Avgiftskode 2 Alfanumerisk Blankt felt. Valutakode 4 Blankt felt. Beløp 17 Numerisk Beløp. Hentes fra PL. På formen sign eller -. Beløp 2 17 Numerisk Fast verdi Beløp 3 17 Numerisk Fast verdi Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 317 av 370

318 97 - SAP (Norwegian) Beløp 4 17 Numerisk Fast verdi Datatype 2 Datatype. Fast verdi = VI. Tekst 30 Bilagstekst. Hentes fra PL. Opprinnelse 4 Opprinnelse. Tastes inn ved start av overføringen og økes med 1 for hver rad i filen. Tekst 2 28 Blankt felt. Postnr. 6 Blankt felt. Reskart 2 Blankt felt. Resknr. 8 Blankt felt. Fakt.ref. 12 Fakt.ref. Fast verdi = blanke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 318 av 370

319 98. IFS (Ergo). 98. IFS (Ergo). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 319 av 370

320 98. IFS (Ergo). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi (ingen) Transaksjoner fra Persona Lønn til IFS for Ergo. Lagringsområde for fil er eksempelvis - \\<server>\share>\katalog\...\filnavn.txt. Datoformat er både ÅÅÅÅMMDD. Desimalskille er, (komma) i alle beløpsfelt. Filformat er semikolonseparert. NB!! Det skrives en linje i filen pr. transaksjon fra lønn. Det skjer ingen akkumulering av data. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 320 av 370

321 98. IFS (Ergo). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Lønningsdato 8 F.eks numerisk Lønningsdato. Hentes fra bilagsdato i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Konto Variabelt F.eks alfanumerisk Kontonummer. Hentes fra kontonummer i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Avdeling Variabelt F.eks. 490 alfanumerisk Avdeling. Hentes fra Dimensjon A i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Dim C Variabelt F.eks. 490 alfanumerisk Dim C. Hentes fra Dimensjon C i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Valuta 3 Fast verdi NOK Fast Verdi NOK Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Beløp 17 F.eks. 5000,00 Beløp. Hentes fra PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Beløp 17 F.eks. 5000,00 Beløp. Hentes fra PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Ansatt Variabelt F.eks alfanumerisk Ansatt. Hentes fra Dimensjon C i PL. Feltseparator 1 Fast verdi ; Fast Verdi ; Kontonavn Variabelt F.eks. Lønn til ansatte Beskrivelse kontonummer. Hentes fra bilagstekst i PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 321 av 370

322 99. Navision (Triangel). 99. Navision (Triangel). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast TPL_RRI_lønnsdata_nav.txt. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Bestillingsparametre: Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 322 av 370

323 99. Navision (Triangel). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Tekst Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 323 av 370

324 99. Navision (Triangel). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Lønningsdato 8 DD.MM.ÅÅÅÅ Bilagsdato. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Tekst 20 Venstrejustert Tekst. Tastes inn ved start av programmet. Eks. Lønn Mai Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Kontonummer 10 Venstrejustert Kontonummer. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Kontonavn 25 Venstrejustert Kontonavn. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Beløp 20 Høyrejustert Beløp. Hentes fra PL med komma som desimaltegn. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Ansatt 10 Venstrejustert Ansatt. Dimensjon B. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Avdeling 10 Høyrejustert Avdeling. Dimensjon A. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Projekt 10 Høyrejustert Prosjekt. Prosjektdimensjon 2. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 324 av 370

325 100. DIRegnskap DIRegnskap. Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre Buntart Regnskapsperiode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 325 av 370

326 100. DIRegnskap. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi: Buntart Regnskapsperiode Transaksjoner fra Persona Lønn til DIRegnskap. NB!! Her er dette kodet direkte i Aditro lønn, og data skrives til en XML-fil. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 326 av 370

327 101. Maritech (Salmar) Maritech (Salmar). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = Firmanummer Bestillingsparametre Bilagsnummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 327 av 370

328 101. Maritech (Salmar). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi: Bilagsnummer Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar ProfilNr 2 Numerisk Profilnummer. Fast Verdi = 11 (Lønnstranser) Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) TKodeNr 2 Numerisk Tekstkodenummer. Samme som profilnummer. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Bilagstekst 30 Alfanumerisk Bilagstekst. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 328 av 370

329 101. Maritech (Salmar). BDato 10 DD.MM.ÅÅÅÅ Bilagsdato. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) BilagNr 8 Numerisk Bilagsnummer. Tastes inn ved start av programmet. Skal vel ikke være nødvendig å ha forskjellige bilagsnummer for hver trans fra lønn? Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) DKonto 10 Debet kontonummer. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) KKonto 10 Kredit kontonummer. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) MvaKode 2 Momskode. Hentes fra PL. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) AvdelingNr 10 Avdelingsnummer. Hentes fra PL. Dimensjon A. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) BærerNr 10 Bærernummer. Hentes fra PL. Dimensjon B. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) FDato 10 Forfallsdato. Fast verdi lik blank. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Referanser 8 Numerisk Referanser. Fast verdi lik blank. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) KIDRef 27 Numerisk KID-Referanse. Fast verdi lik blank. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) ValutaBel 13 Numerisk Beløp. Hentes fra PL. 13 siffer. De to siste siffer i beløp er desimaler. Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) Valutakode 3 Alfanumerisk Valutakode. Fast verdi lik NOK. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 329 av 370

330 102. Visma Business (GoExellent). Separator 1 Fast verdi Feltseparator. ; (semikolon) ValutaKurs 3 Numerisk Valutakurs. Fast verdi lik Visma Business (GoExellent). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 330 av 370

331 102. Visma Business (GoExellent). Valuteringsdato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato Bilagsart Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Valuteringsdato Beskrivelse Bilagsnummer Bilagsdato Bilagsart Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 331 av 370

332 102. Visma Business (GoExellent). Recordlayout. Record 1 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 20 Venstrestilt Transtype. Fast (ValDt,Descr). Record 2 Item Lengde Input Type Kommentar Valuteringsdato 8 ååååmmdd Valuteringsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 30 Venstrestilt Tekst. Inntastet verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Record 3 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Record 4 Item Lengde Input Type Kommentar Transtype 77 Venstrestil t Transtype. Fast (VoNo,VoDt,VoTp,Txt,DbAcNo,DbTxCd,DbAcCL,CrAcNo,CrT Cd,CrAcCL,Am,R10,R8). Record 5 Item Lengde Input Type Kommentar Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 332 av 370

333 102. Visma Business (GoExellent). Record 6 Item Lengde Input Type Kommentar Bilagsnummer 9 Høyrestilt Bilagsnummer. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsdato 8 ååååmmdd Bilagsdato. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Bilagsart 2 Venstrestilt Bilagsart. Inntastet verdi. Blank 1 Fast verdi. Hermetegn 1 Fast verdi. Tekst 7 Venstrestilt Tekst. Fast verdi Lønn PL. Hermetegn 1 Fast verdi. Blank 1 Fast verdi. Kontonummer 8 Høyrestilt Kontonummer debet/kredit. Hentes fra SLKONTO. Blank 1 Fast verdi. Avgiftskode 1 Avgiftskode debet/kredit. Fast verdi 0. Blank 1 Fast verdi. Kontotype 1 Kontotype debet/kredit. Blank 1 Fast verdi. Beløp 9.2 Høyrestilt Beløp debet/kredit. Hentes fra SLBELOP. Blank 1 Fast verdi. Avdeling 10 Høyrestilt Avdeling. Hentes fra SLDIMA. Blank 1 Fast verdi. Prosjekt 10 Høyrestilt Prosjekt. Hentes fra SLDIMB. Blank 1 Fast verdi. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 333 av 370

334 103. Maconomy (Scandpower) Maconomy (Scandpower). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast $1_tl_lønnstrans.csv, der $1=Firmanummer. Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette feltet. $1 = firmanummer Bestillingsparametre Fnr. Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 334 av 370

335 103. Maconomy (Scandpower). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi : Fnr Maconomy Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 335 av 370

336 103. Maconomy (Scandpower). Recordlayout. JOURNAL Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til JOURNAL:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til ToBePosted Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalNumber Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; JOURNAL:FORMAT ToBePosted CompanyNumber JOURNAL Linje brukt i Excel: JournalNumber Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til JOURNAL Fast verdi Fast verdi. Initieres til 1 Fast verdi Firmanummer Maconomy. Hentes fra PL. Fast verdi Fast verdi. Initieres til #KEEP Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; JOURNAL 1 10 #KEEP Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 336 av 370

337 103. Maconomy (Scandpower). GeneralJournal Header brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Fast verdi Fast verdi. Initieres til GeneralJournal:FORMAT Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryDate Fast verdi Fast verdi. Initieres til EntryText Fast verdi Fast verdi. Initieres til TypeOfEntry Fast verdi Fast verdi. Initieres til AccountNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til JournalNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til DebitBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CreditBase Fast verdi Fast verdi. Initieres til CompanyNumber Fast verdi Fast verdi. Initieres til LocalSpec2Name Fast verdi Fast verdi. Initieres til LocationName Fast verdi Fast verdi. Initieres til Specification2Name Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 337 av 370

338 103. Maconomy (Scandpower). Fast verdi Fast verdi. Initieres til EmployeeNumber Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; GeneralJournal:FORMAT EntryDate EntryText TypeOfEntry AccountNumber JournalNumber DebitBase CreditBase CompanyNumber LocalSpec2Name LocationName Specification2Name EmployeeNumber GeneralJournal Linje brukt i Excel: Item Lengde Input Type Kommentar Tekst Fast verdi. Initieres til GeneralJournal EntryDate Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen DD.MM.YYYY EntryText Tekstfelt. Fast tekst lik Lønn. TypeOfEntry Fast verdi. Fast verdi = F. AccountNumber Kontonummer. Hentes fra PL. JournalNumber Journalnummer. Fast verdi #KEEP. DebitBase Debet beløp. Hentes fra PL. CreditBase Kredit beløp. Hentes fra PL. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 338 av 370

339 103. Maconomy (Scandpower). CompanyNumber Firmanummer. Hentes fra PL. Maconomy s firmanummer. LocalSpec2Name Office. Hentes fra PL. Dimensjon A. LocationName Department. Hentes fra PL. Dimensjon B. Specification2Name Group. Hentes fra PL. Dimensjon C. EmployeeNumber Ansattnummer. Hentes fra PL. Dimensjon D. Fast verdi TAB Fast verdi. Initieres med Eksempel på linjeverdi; GeneralJournal Lønn F 2701 #KEEP Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 339 av 370

340 104. IFS (Seawell) IFS (Seawell). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre Firmanummer Bilagstype Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 340 av 370

341 104. IFS (Seawell). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi: Firmanummer Bilagstype Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 341 av 370

342 104. IFS (Seawell). Recordlayout. Item Lengde Input Type Kommentar Company Firmanummer Maconomy. Hentes fra Aditro lønn(pl). Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; AccountNumber Kontonummer. Hentes fra PL. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Code B Prof Center. Hentes fra PL. Dimensjon A. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Code C Org. Hentes fra PL. Dimensjon B. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Contract Contract. Hentes fra PL. Dimensjon D. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Code D Product. Hentes fra PL. Prosjektdimensjon 3. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Currency Code Valutakode. Fast verdi NOK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Currency Amount Beløp. Beløp i Persona Lønn. Høyrestilt 9siffer + 2 desimaler. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Text Bilagstekst. Hentes fra PL. Fast Verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Transaction Date Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen YYYY-MM-DD Fast Verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Vouchertype Bilagstype. Tastes inn ved start av programmet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 342 av 370

343 105. Shipnet (Fred Olsen) Shipnet (Fred Olsen). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre Firmanummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 343 av 370

344 105. Shipnet (Fred Olsen). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi: Firmanummer Recordlayout. Item Lengde DecPos Type Kommentar Status 1 Char Status. S for start bilag, E for siste rad i bilag, ellers BLANK. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 344 av 370

345 105. Shipnet (Fred Olsen). Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Companycode 4 Char Firmanummer. Tastes inn ved start av programmet. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Voucherno 7 Decimal Bilagsnummer. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Seq 6 Decimal Sekvensnummer. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Account no 8 Char Kontonummer. Hentes fra PL. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Entry date 8 Char Bilagsdato. Hentes fra PL. På formen YYYYMMDD Fast Verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Text 30 Char Bilagstekst. Hentes fra PL. Fast Verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Amount 15 2 Decimal Beløp. Hentes fra PL. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Currency code 3 Char Valutakode. Fast verdi NOK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Exchange rate 15 9 Decimal Exchange. Fast verdi 1,0000. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Curr amount 15 2 Decimal Currency amount. Samme Verdi som Beløp. Hentes fra PL. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Ship code 8 Char Ship. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Voyage 12 Char Voyage. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 345 av 370

346 105. Shipnet (Fred Olsen). Entry period 7 Char Entry period. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Expense period 7 Char Expense period. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Port 8 Char Port. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Department 8 Char Department. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; VAT-code 1 Decimal VAT-code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; VAT rate code 1 Char VAT rate code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Extra code 1 1 Char Extra code 1. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Extra code 2 1 Char Extra code 2. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Extra code 3 1 Char Extra code 3. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Invoice no 35 Char Invoice no. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Reference 15 Char Reference. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Curr date 8 Char Curr date. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Invoice date 8 Char Invoice date. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 346 av 370

347 105. Shipnet (Fred Olsen). Due date 8 Char Due date. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Purch. date 8 Char Purch. date. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Expense date 8 Char Expense date. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Number of 7 Decimal Number of. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Project 8 Char Project. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Purpose 12 Char Purpose. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Object 15 Char Object. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Ledger type 1 1 Char Ledger type 1. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Ledger type 2 1 Char Ledger type 2. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Ledger code 2 15 Char Ledger code 2. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Ledger code 1 15 Char Ledger code 1. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Ton bunkers 15 2 Decimal Ton bunkers. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; CID code 30 Char CID code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 347 av 370

348 105. Shipnet (Fred Olsen). Contract note no 8 Char Contract note no. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; LTD company 4 Char LTD company. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Opposite company 4 Char Opposite company. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Approved 1 Char Approved. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Po number 4 0 Decimal Po number. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Po year 4 0 Decimal Po year. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Po version 2 0 Decimal Po version. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Classification 12 Char Classification code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Country 3 Char ISO-2 Country code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Asset code 15 Char Asset code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Asset class code 15 Char Asset class code. Fast verdi lik BLANK. Fast verdi ; Fast verdi. Initieres med ; Asset code 15 Char Contract code. Fast verdi lik BLANK. Contract ; Fast verdi. Initieres med ; Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 348 av 370

349 106. SAPBusinessOne (Fred Olsen) SAPBusinessOne (Fred Olsen). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Filen blir lagt på angitt catalog. Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = = Firmanummer Bestillingsparametre(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 349 av 370

350 106. SAPBusinessOne (Fred Olsen). Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen. Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) I bildet Må man angi:(ingen) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 350 av 370

351 106. SAPBusinessOne (Fred Olsen). Recordlayout. Item Lengde Type Kommentar AccountCode 7 Høyrejustert Kontonummer. Verdi hentes fra Aditro lønn. CostingCode 7 Høyrejustert Avdeling. Verdi hentes fra DIMA i Aditro lønn. ProjectCode 8 Venstrejustert Prosjektkode. Verdi hentes fra DIMB i Aditro lønn. Filler 20 Filler. Fast verdi 20 blanke. DueDate 8 DDMMÅÅÅÅ Bilagsdato. Verdi hentes fra Aditro lønn. Filler 29 Filler. Fast verdi 29 blanke. Sign 1 Sign. Fast verdi eller -. Amount 9 Høyrejustert Beløp. Verdi hentes fra Aditro lønn. Foranstilte nuller. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 351 av 370

352 107. Agresso (Fred Olsen) Agresso (Fred Olsen). Generelle kommentarer. Overføringsfilen skal være i tekstformat. Filenavnene er fast Definisjon av Regnskapssystem. I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem SystemAdm Lønn Overføringer Eksportfile lagres ut fra defineringen i dette = firmanummer Bestillingsparametre Version systemparameter B0AGRVER Types systemparameter B0AGRTYPES Client systemparameter B0AGRCLI Fri tekst Firmanummer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 352 av 370

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Introduksjon til E-ompostering

Introduksjon til E-ompostering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen Introduksjon til E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Integrasjon, Import og Eksport

Integrasjon, Import og Eksport Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt...

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Vedlegg 13.2: Konteringsdimensjoner og kobling mot ERV

Vedlegg 13.2: Konteringsdimensjoner og kobling mot ERV Vedlegg 13.2: Konteringsdimensjoner og kobling mot ERV Kontodimensjon 1 (Art), 6 posisjoner Inneholder kontoklasse (pos1), Kostra-art (pos2-4), Intern oppdeling (pos5-6), Numerisk Aktuelle arter for et

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Standard bilagsimport [Vouchers]

Standard bilagsimport [Vouchers] Standard bilagsimport [Vouchers] Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. Beskrivelse Format Kommentar Påkrevd VoucherNo Numerisk

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Section III-A G98.1 Delivering system:

Section III-A G98.1 Delivering system: Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert )

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert ) Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert 23.08.2012) Dette dokumentet beskriver hvordan Duett sin standard for import og bokføring av eksterne fakturadata

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Standard bilagsimport [Vouchers]

Standard bilagsimport [Vouchers] Standard bilagsimport [Vouchers] Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. For bilagstype 2 (utgående faktura/kreditnota) er det

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.3 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.3 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen

Oppgave(r) fra forrige forelesning. Bokføring. BL 7. Bokføring og ajourhold. BF 5-1-2. Angivelse av partene. Hendelsen Oppgave(r) fra forrige forelesning Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon?

Bokføring. Oppgave(r) fra forrige forelesning. BL 7. Bokføring og ajourhold. Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Bokføring Hva skjer fra hendelse til spesifikasjon? Oppgave(r) fra forrige forelesning I hvilke tilfelle skal selger spesifisere salgstransaksjoner per kunde? Hva menes med spørsmålet? Spesifisere på salgsdokumentasjon?

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker

Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker LETTERE OG MER EFFEKTIV HVERDAG Jorunn Møller, Unit4 WWW.EVRY.NO/FORST Spørringer / koblinger og datavarehus Søk og Finn VP10 funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Heretter skal eieren av regnskapet godjkenne forespørselen Firma/Brukerrettigheter/Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang.

Heretter skal eieren av regnskapet godjkenne forespørselen Firma/Brukerrettigheter/Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang. Se i et Demo-Regnskap Se i et Demo-Regnskap. Her kan du ses, hvordan Uniconta anbefaler at systemet settes opp. Det kan anbefales å starte opp en ekstra Uniconta, så demo regnskapets oppsett kan sees,

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Pensjonsrapportering Mercer

Pensjonsrapportering Mercer Innhold Pensjonsrapportering Mercer... 2 Rapportering... 2 Kontrolliste... 3 Sluttårsak... 4 Transaksjonsfil... 5 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 5 Pensjonsrapportering Mercer Rapportering Rapportering

Detaljer

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5 Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV Versjon 1.5 Endringslogg Versjon Dato Endret av Ansvarlig Berørte deler Kort beskrivelse av endring 1.0 24.04.12 Arnstein Fossli Prosjektleder Første

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi Implementeringsguide Hvordan sende til Agder Energi 2 (5) Til våre leverandører Agder Energi med datterselskaper har nå mulighet til å motta gjennom Baswares meldingssentral, Business Transactions. Ved

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Systemspesifikasjon Autogiro

Systemspesifikasjon Autogiro Systemspesifikasjon Autogiro Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5 2.3 Transaksjonsrecord...

Detaljer