Seksjon TITTEL Foredragsholder F12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjon TITTEL Foredragsholder F12"

Transkript

1 Plastikkirurgi ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA VED BRUK AV SILIKONPROTESE SørensenI BRYSTREKONSTRUKSJON: K EN KASUIST Gastro - Øvre «DRØMMEN OM PANCREAS» - EN TREDIMENSJONAL ANALYSE MED Grong OPTISK PROJEKSJONSTOMOGRAFI. E Gastro - Øvre 5-ÅRS RESULTATER ETTER LAPAR0SKOPISK GASTRIC BYPASS OPERASJON Kleive FOR SYKELIG OVERVEKT D Mamma - Endokrin 8 ÅRS ERFARING MED BRYSTKREFTOPERASJONER UTFØRT SOM DAGKIRURGISKE Mevik INNGREP K Gastro - Diverse ADJUVANT RADIOTERAPI VED BEHANDLING AV RETROPERITONEALE Trovik SARKOM. EN SSG-STUDIE LH AV 98 PASIENTER. Gastro - Diverse ADMINISTRERING AV EN ENKELTDOSE KARBOHYDRATDRIKK UMIDDELBART Gjessing FØR KIRURGI PFDEMPER UTVIKLINGEN Gastro - Øvre AKUTTE INNLEGGELSER I SYKEHUS PGA MAGESMERTER ETTER FEDMEKIRURGI-DIAGNOSER Kjellevold K OG BEHANDLING Plastikkirurgi ALLOPURINOL-INDUSERT TOXISK EPIDERMAL NEKROLYSE, EN KASUISTIKK Nygård OG LITTERATURGJENNOMGANG I Mamma - Endokrin ANALYSE AV NPE SKADESAKER I ENDOKRINKIRURGI Brauckhoff M Gastro - Øvre ANEMI OG JERNMANGEL ETTER GASTRISK BYPASS FOR SYKELIG FEDME Høgestøl IK Urologi - Cancer ANGIOGENETISKE MARKØRER I PROSTATAKREFT Nordby Y Plastikkirurgi ANSIKTSSPALTER: EN OVERSIKT OG KASUISTIKK Frich L Plastikkirurgi ANTEROLATERAL THIGH FLAPS ( ALT) VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Oliver NK Urologi - Cancer ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE VED TRANSREKTALE PROSTATABIOPSIER Nilsen EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT F STUDIE AV Gastro - Nedre APPENDECTOMIER VED UNIVERSITETESSYKEHUSET NORD-NORGE Medby TROMSØ E Urologi - Cancer ARBEIDSSTATUS OG SYKMELDING ETTER RADIKAL PROSTATEKTOMI: DahlEN PROSPEKTIV KLINISK S. STUDIE. Plastikkirurgi AXILLÆR OG SUPRAKLAVIKULÆR LYMFADENOPATI SOM FØLGE AV Gullestad RUMPERTE POLY IMPLANT K PROTHESE (PIP) BR Gastro - Øvre BARIATRISK KIRURGI REDUSERER RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING Nestvold AV DIABETES MELLITUS TN TYPE 2 HOS SYKELI Karkirurgi BEHANDLING AV ENDOLEKKASJE ETTER EVAR FOR AAA. Mathisen SR Gastro - Øvre BEHANDLING AV EPIFRENISK ØSOFAGUSDIVERTIKKEL Hauge T Gastro - Diverse BEHANDLING AV HØY PRODUKTIVE POSTOPERATIVE ENTEROKUTANE Kjæve FISTLER. TILFELLER J HVOR DET ER NYTTIG Thoraxkirurgi BEHANDLING AV THORAKOABDOMINELT AORTAANEURISME MED Winnerkvist GRENET STENTGRAFT NA Gastro - Nedre BEHANDLING AV UKOMPLISERT DIVERTIKULITT UTEN ANTIBIOTIKA Jakobsen GS Karkirurgi BELASTNINGSSMERTER HOS PASIENTER UNDER 40 ÅR KRONISK Slagsvold LOSJESYNDROM SOM DIFFERENSIALDIAGNOSE CE Plastikkirurgi BLØTDELSDEKNING MED PECTORALIS MAJOR LAPP ETTER MEDIASTINITT Berg T Urologi - Cancer BRUK AV MR VED "ACTIVE SURVEILLANCE" HOS MENN MED CANCER GillPROSTATA S Plastikkirurgi BRUK AV MUSKELSPARENDE TRAM LAPP I POSTPNEUMONECTOMY DeWeerd EMPYEM L Mamma - Endokrin BRYSTKREFT HOS ELDRE Aas T Plastikkirurgi CANCER I UNDERLEPPE. EN RETROSPEKTIV STUDIE AV 113 PASIENTER Høgevold BEHANDLET VED OUS M I PERIODEN Mamma - Endokrin CONN SYNDROM OPERASJONSMATERIALE ST. OLAV Steffensen L Side 1/9

2 Thoraxkirurgi CONTINUOUS MONITORING OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION WITH Fiane A 3-AXIS ACCELEROMETER A DURING LEFT VE Gastro - Øvre CT SOM VERKTØY FOR Å DIAGNOSTISERE INTERN HERNIERING ETTER Grønvold LGBP LB Plastikkirurgi CULTURING OF HUMAN ADIPOSE DERIVED MESENCHYMALE STEM Gullestad CELL (ADSCS) UNDER HYPOXIC HPG CONDITIONS AF Gastro - Barn CURRARINO SYNDROM. ET 50 ÅRS PASIENTMATERIALE FRA RIKSHOSPITALET Monclair T Gastro - Diverse DEN RELATIVE BETYDNINGEN AV ULIKE REKONVALESENSMÅL OG Aahlin BEHANDLINGSELEMENTER: EK EN UNDERSØKELS Plastikkirurgi DIEP KIRURGI OG PROSJEKTENE «OPERASJONSTID» OG «TIDLIG OPPSTART» Tiller C Gastro - Nedre DOES GEWF SOLUTION IMPROVE LYMPH NODE HARVEST IN COLORECTAL BørretzenCANCER SPECIMENS A WITH AND WITHOU Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN Thoraxkirurgi EFFEKTER AV ET ECMO PROGRAM Myrmel T Urologi - Barn EKTOPISK MUNNENDE URETER SOM ÅRSAK TIL URININKONTINENS Engebretsen HOS UNG JENTE AH Traumatologi EMBOLISERING AV MILTSKADER - ET TI-ÅRS MATERIALE Dehli T Gastro - Diverse EN APPENDECTOMI MED ALVORLIG KOMPLIKASJON Dehli T Mamma - Endokrin EN MANN MED INFLAMMERT TUMOR PÅ HALSEN, EN KASUSTIKK Vik R Urologi - Diverse EN RANDOMISERT STUDIE PÅ HUDLUKNING VED LAPAROSKOPISK LIVING VormdalDONOR NEFRECTOMI: SM VEVSLIM (CYANO Mamma - Endokrin ENDOKRIN HALSKIRURGI SOM DAGKIRURGI. ET 10 ÅRSMATERIALE Aas FRA HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS. T Gastro - Øvre ENDOSKOPISK BEHANDLING AV TIDLIG ØSOFAGUSCANCER VED HAUKELAND Pham UNIVERSITETSSYKEHUS KD-C (HUS) Gastro - Nedre ENDOSKOPISK MUCOSAL RESEKSJON AV BENIGNE OG PRE-MALIGNE Rushfeldt ADENOMER I COLON CR OG RECTUM Karkirurgi ENDOVENØS KJEMISK ABLASJON AV VENA SAPHENA MAGNA OG VENA SchelpSAPHENA PARVA MED CH CYANOAKRYLATE Plastikkirurgi EPIDERMOLYSIS BULLOSA - EIT SJELDANT BRANNSKADELIKNANDE Almeland SYNDROM SK Gastro - Øvre ER DET NØDVEINDIG MED RUTINEBLODPRØVER 1. POSTOPERATIVE Kleive DAG ETTER LAPAROSKOPISK D GASTRIC BYPAS Karkirurgi ER VEV KONSTRUERTE ALLOGENE VENEKLAFFER KOMPETENTE OG Rosales MOTSTANDSDYKTIGE AMOT REFLUX TRYKK? E Gastro - Øvre ERFARINGER MED TOTAL TORAKOLAPAROSKOPISK RESEKSJON FOR Førland CANCER ØSOFAGI DT Urologi - Cancer ET TVERRFAGLIG PROSTATA-SENTER - GJØR DET EN FORSKJELL? Sebakk KS Gastro - Nedre ETABLERING OG DRIFT AV EN KIRURGISK-ONKOLOGISK LANDSFUNKSJON: Larsen FRA PSEUDOMYXOM SG TIL PERITONEAL Gastro - Øvre EVALUERING AV RESULTATER ETTER KIRURGI FOR SYKELIG OVERVEKT Lambrecht I ET NYSTARTET JBARIATRISK SENTER VE Karkirurgi EVAR FOR AORTO-ILIACALE ANEURISMER MED BEVARING AV A. ILIACA Mathisen INTERNA SR Plastikkirurgi FALLSKERMTEKNIKK FOR LUKNING AV ENTEROKUTANE FISTLER Nergård S Thoraxkirurgi FEM-ÅRS ERFARING MED KATETERBASERTE KLAFFEIMPLANTASJONER Busund VED UNN R Urologi - Cancer FLEKSIBEL CYSTOSKOPI MED HEXIX BLÅLYS VED POLIKLINIKK- EN Kornmo MULTISENTER PROSPEKTIV TS KLINISK KVALITE Mamma - Endokrin FOREKOMST AV AXILLEMETASTASER VED ULIK RESEPTORSTATUS Brandt - KONSEKVENSER FOR BKIRURGISK BEHANDLIN Side 2/9

3 Plastikkirurgi FOREKOMST OG BEHANDLING AV PASIENTER MED PIERRE ROBIN SEQUENCE Vindenes I NORGE. PASIENT HA EKSEMPEL MED A Maxillofascial kirurgi FORSØKSORDNING SYKEHUSODONTOLOGI Ziegler CM Gastro - Diverse FOURNIERS GANGREN - EN KASUISTIKK Holte SH Gastro - Øvre FREKVENS AV MAKROSKOPISKE FUNN SORTERT ETTER SYMPTOM Brudvik I GASTROSKOPIER KWVED DIAKONHJEMMET Gastro - Nedre FREKVENS AV PATOLOGISK KOMPLETT RESPONS ETTER NEOADJUVANT Wasmuith RADIOTERAPI VED HHKURATIV OPERASJON Plastikkirurgi FRI MUSKELLAPP VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Buhagen S Plastikkirurgi FØREBYGGING OG FØRSTEHJELP VED BRANNSKADAR BLANT NORSKE Brekke HELSEARBEIDARARL Gastro - Øvre GALLEGANGSSKADE VED LAPAROSKOPISK KOLECYSTECTOMI HOS Yaqub EN PASIENT TIDLIGERE S OPERERT FOR SYKELIG Gastro - Nedre GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST) I TYNNTARM Hølmebakk DATA FRA SARKOMGRUPPEN T VED OSLO UNI Gastro - Barn GASTROSCHISE; IDENTIFISERING AV PASIENTER MED HØY RISIKO FOR Valeberg ØKT MORBIDITET. M Gastro - Øvre GASTROSTOMI MED FORSKJELLIGE TEKNIKKER. 15 ÅRS ERFARING Gleditsch I EN KIRURGISK AVDELING. D Gastro - Barn GIR UKENTLIG DILATASJON AV KIRURG FÆRRE ANASTOMOSESTRIKTURER Valeberg ETTER TRANSANAL M GJENNOMTREKNIN Gastro - Diverse GOD EFFEKT AV STRUKTURERT LAPAROSKOPISK SIMULATORTRENING EftangVED KIRKENES SYKEHUS LL Karkirurgi GRADERT BELASTNINGSTEST FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FYSISK Gjerdalen AKTIVITET HOS PASIENTER GF MED MARFAN S Gastro - Diverse GRUNNKURS I PRAKTISK KIRURGI BSS-KURSEFFEKT MÅLT VED OSATS Mauland Mansoor S Plastikkirurgi HANDLINGSALTERNATIV FÖR ATT RÄDDA BRÖSTPROTES VID EXPONERAT CederqvistIMPLANTAT ELLER B HOTANDE EXTRUS Urologi - Diverse HAR VEKTREDUKSJON EFFEKT PÅ VANNLATINGSSYMPTOMER HOS Kornmo OVERVEKTIGE SOM GJENNOMGÅR TS GASTRIC B Urologi - Cancer HELSERELATERT LIVSKVALITET (HRQOL), PERSONLIGHET OG MESTRING BeislandER ASSOSIERT HOS E NYREKREFTPASIENTE Gastro - Øvre HELSERELATERT LIVSKVALITET HOS GASTRISK BYPASS PASIENTER Risstad MED OG UTEN FEDMERELATERT H SYKDOM Thoraxkirurgi HOFTESEMENT GA HJERTETAMPONADE Steensrud T Mamma - Endokrin HUDBESPARENDE MASTECTOMI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON MED LINDFORS IMPLANTAT VED DRAMMEN C SYKEHUS Mamma - Endokrin HUDBESPARENDE MASTECTOMI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON MED L'ORANGE IMPLANTAT VED DRAMMEN IC SYKEHUS - LIVS Thoraxkirurgi HVA ER DIAMETER PÅ EN PHYSIORING LAGET SIRKULÆR? Dahle G Plastikkirurgi HVA ER PIERRE ROBIN SEKVENS? Rashidi M Plastikkirurgi HVA ER RESULTATET AV EKSTRA ØKONOMISK STØTTE FOR PASIENTER Tønseth SOM HAR BEHOV FOR KA BRYSTREKONSTRUK Karkirurgi HVORDAN ER SAMMENHENGEN MELLOM ENDOTELFUNKSJON I ARTERIER Sundby I UNDEREKSTREMITETER ØH OG OVEREKST Gastro - Øvre HVORFOR VIL SYKELIGE OVERVEKTIGE KVINNER FEDMEOPERERES Røstad OG HVILKET RESULTAT SRFORVENTER DE? Thoraxkirurgi HYBRIDOPERASJONER AV THORACOABDOMINALE AORTAANEURISMER Lindberg B Maxillofascial kirurgi HYPERTELORISME Galteland PG Mamma - Endokrin IDEOPATISK GRANULOMATØS MASTITT - BEHANDLING OG FORLØP. Opsahl ERFARING FRA 5 PASIENTER EM VED OSLO UNIVE Side 3/9

4 Karkirurgi IN VITRO TESTING AV VENEKLAFF FUNKSJON Hisdal J Plastikkirurgi INFEKSIØS MYOSITT EN ALVORLIG INFEKSJONSSYKDOM SCHOU M Thoraxkirurgi INFLAMMASJON VED AORTAKLAFFKIRURGI Hauge KK Gastro - Barn INFLAMMATORISK RESPONS ETTER LAPAROSKOPISK OG ÅPEN NISSEN Knatten FUNDOPLIKASJON HOS CK BARN. EN RANDOM Plastikkirurgi INJEKSJONSBEHANDLING AV DUPUYTREN S KONTRAKTUR -VÅR ERFARING Furholt ETTER 200 BEHANDLINGER K Gastro - Nedre INSIDENSRATE SOM INDIREKTE INDIKATOR FOR FORANDRING I PATOLOGI Spasojevic STAGING- DATA MFRA NORSK KREFTERG Gastro - Diverse INTESTINAL MALROTASJON ETTER BARNEALDER Nymo LS Mamma - Endokrin INTRAOPERATIV NEVROMONITORERING VED THYROIDEAKIRURGI Vik R Urologi - Øvre urinveierkasustikk AV TO PASIENTER BEHANDLET MED LAPAROSKOPISK URETEROCALICOSTOMI Nilsen FS Urologi - Diverse KATETERISERINGSPROBLEM OG LØSNINGER Jacobsen IN Gastro - Øvre KIRURGISK BEHANDLING AV GASTROINTESTINALE STROMALE TUMORER Sandvik (GIST) I VENTRIKKEL O OG TYNNTARM Plastikkirurgi KIRURGISK BEHANDLING AV OCULO-AURICULO-VERTEBRALT SPEKTRUM Stuedal (OAV) C Thoraxkirurgi KIRURGISK BEHANDLING AV TRACHEO-ØSOFAGEAL FISTEL Haaverstad RH Mamma - Endokrin KIRURGISK MATERIALE AV GRAVES SYKDOM ET 6-ÅRS MATERIALE Karsrud VED OUS AKER I Thoraxkirurgi KNIV ELLER KANYLE? BEHANDLING AV AORTASTENOSE HOS ELDRE Haga PASIENTER P Gastro - Nedre KOLONDIVERTIKULITT VED SYKEHUSET LEVANGER Talabani A Mamma - Endokrin KONTINUERLIG INTRAOPERATIV NERVEMONITORERING VED HØY RISIKO Brauckhoff THYREOIDEA KIRURGI M Thoraxkirurgi KORONARARTERIEDISSEKSJON ETTER STUMPT THORAXTRAUME Nordhaug D Gastro - Nedre KORRELASJON MELLOM RESERVOARFUNKSJON OG SEKSUALFUNKSJON Sunde HOS PASIENTER MED ML IPAA Karkirurgi KORROSION OCH UTSLÄPP AV METALLER FRÅN PERIFERA STENTAR Jonung (ENSTAKA OCH STENT T I STENT) MED ELLER U Gastro - Øvre KORT- OG LANGTIDSRESULTAT ETTER OPERASJON FOR AKALASI VED Saeed OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, U ULLEVÅL I P Gastro - Diverse KVALITETSSIKRINGSDATABASE GASTROKIRURGISK AVD LILLEHAMMER Engebretsen B Gastro - Øvre KVANTIFISERING AV GLUTATION I HEPATOCYTTER MED N-ETHYLMALEIMIDE Florholmen-Kjær OG VÆSKEKROMATOGRAFI-TANDE Å Urologi - Øvre urinveierkymerax HALVVEIS ROBOTKIRURGI ELLER NYTTIG HJELPEMIDDEL Müller I LAPAROSKOPI S INITIALE ERFARI Gastro - Diverse LANGTIDSOPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT FOR LYSKEBROKK Gunnes A.M. LICHTENSTEIN OG TEPROLEN HERNIA SYST Gastro - Øvre LANGTIDSRESULTATER AV DUODENOJEJUNOSTOMI OG SLEEVE GASTREKTOMI Grong SOM BEHANDLING E FOR DIABETES Karkirurgi LANGTIDSRESULTATER VED BEHANDLING AV KRONISKE AORTADISSEKSJONER Mattsson MED SEPTUM E OKLUDERS Gastro - Øvre LAPAROSKOPISK RESEKSJON AV VENTRIKKELDIVERTIKKEL, KIRURGISK Osaland BEHANDLING Muis AV MDÅRLIG ÅNDE Gastro - Nedre LAPAROSKOPISK VENTRAK NETTREKTOPEXI - EN KVALITETSKONTROLL Loge PÅ AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS E Gastro - Øvre LEKKASJE ETTER LAPAROSKOPISK SLEEVE GASTREKTOMI MED ETTERFØLGENDE Svanevik ØSOFAGUS MS STENOSE Side 4/9

5 Gastro - Barn LIK REKONVALESENS ETTER LAPAROSKOPISK OG ÅPEN NISSEN FUNDOPLIKASJON Fyhn TJ Plastikkirurgi LUKNING AV KOMLEKSE BAKRE MIDTLINJEDEFEKTER ETTER SPINALKIRURGI Valen MED SENSIBEL K MIDTLINJEBASERT P Gastro - Nedre LYMFEKNUTE SPREDNING SOM RISIKO STRATIFISERING VED KOLOREKTAL Seeberg KREFT LT Gastro - Diverse LYSKEBROKKOPERASJONER V/ SØRLANDETS SYKEHUS KRISTIANSAND Larsen ETT ÅRS MATERIALE CS Gastro - Diverse MAGESMERTER UTEN SIKKERT DIAGNOSE; ER NOE OVERSETT? Bjerke CE Plastikkirurgi MALIGNT MELANOM OG VAKTPOSTLYMFEDIAGNOSTIKK VED BRESLOW Styles 1-2MM. T Gastro - Diverse MALROTASJON HOS 25 ÅR GAMMEL MANN - KASUISTIKK Haug HM Plastikkirurgi MASTECTOMIES OG UMIDDELBAR BRYST REKONSTRUKSJON I EN SEANSE Zakaria MED PROTESER. A Urologi - Barn MEDFØDTE URETHRAKLAFFER NYREFUNKSJON OG BLÆREFUNKSJON Lundar L Thoraxkirurgi MICRORNA EKSPRESJON I HUMANT HJERTEVEV Slagsvold KH Mamma - Endokrin MOLEKYLÆRE FORSKJELLER MELLOM SCREENINGOPPDAGET CANCER Riis OG INTERVALLCANCER M Mamma - Endokrin MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE Engstrøm VED BRYSTKREFTMJ Gastro - Nedre MOTILITETSFORSTYRRELSER ETTER D3-KIRURGI VED HØYRESIDIG Thorsen KOLONCANCER? Y Urologi - Øvre urinveiermultidetektor CT VS KONTRASTFORSTERKED ULTRALYD VED UTREDNING Geisler AV TILFELDIG JD OPPDAGETE NYRETU Gastro - Øvre MULTIMODAL BEHANDLING VED RESEKTABELT DUKTALT ADENOKARSINOM Labori I PANKREASKJ Thoraxkirurgi MYEKTOMI VED HYPERTROFISK OBSTRUKTIV KARDIOMYOPATI Våge RA Plastikkirurgi NEKROTISERENDE FASCIITT VED SUS Rasdal KV Karkirurgi NEOKLAFF-KONSTRUKSJON. ER TEKNIKKEN REPRODUSERBAR? ROSALES A Gastro - Diverse NETTBASERT LYSKEBROKKREGISTER OPPRETTET I HELSE-FINNMARK Liyanarachi DR Plastikkirurgi NYOPPRETTET PLASTIKKIRURGISK TILBUD VED BÆRUM SYKEHUS Knudsen CW Urologi - Barn OPERASJONER FOR OVERGANGSSTENOSE HOS BARN OVER 1 ÅR Urdal A Urologi - Barn OPERASJONER FOR OVERGANGSSTENOSE HOS BARN UNDER 1 ÅR Urdal A Karkirurgi OPTIMERING AV STØTTEBANDAGE Mattsson E Urologi - Cancer OVERLEVELSE ETTER BEHANDLING AV TCC I ØVRE URINVEIER. - SLUTTANALYSE Beisland 25 ÅR ETTER C KIRURGISK BEHAN Urologi - Øvre urinveieroverlevelse OG BEVARING AV NYRE ETTER ENDOSKOPISK BEHANDLING Almås AV UROTELIAL BCANCER I ØVRE URINV Gastro - Øvre OVERLEVELSE VED RESEKJSON FOR CANCER ØSOFAGI Johnson EJ Gastro - Diverse OVERSIKT OVER SYKEHUSINNLEGGELSER RELATERT TIL SYKKELULYKKER Nygaard I VEST-AGDER AN I 2012 Gastro - Øvre PALLIATIV BEHANDLING AV MALIGN OESOPHAGUS OBSTRUKSJON. Øvrebø K Gastro - Diverse PARASTOMALE HERNIER - PRESENTASJON AV OPERASJONSMETODEKjellevold K Mamma - Endokrin PARATHYROMATOSE ETTER TIDLIGERE PARATHYROIDEAKIRURGI Paulsen - EN KASUISTIKK TH Side 5/9

6 Plastikkirurgi PARENTAL AGE AND THE RISK OF ORAL CLEFT Berg E Maxillofascial kirurgi PASIENTER TILBUDT ORTOGNATISK KIRURGI: HVORFOR AVSLÅR MANGE HågensliPASIENTER TILBUDET? N Gastro - Øvre PASIENTOPPLEVELSE OG RISIKOFAKTORER FOR SMERTER RELATERT Glomsaker TIL ERCP-PROSEDYREN T Gastro - Diverse PASIENTSELEKSJON TIL LAPAROSKOPISK, DISTAL PANKREASRESEKSJON ÅnonsenUTEN ENDOSKOPISK KV ULTRALYD MED CY Gastro - Nedre PEDUNKULERTE ADENOMER OG ADENOCARCINOMER I REKTUM DIFFERENSIALDIAGNOSTISKE Beuke AC UTFORDRINGER Plastikkirurgi PERFORANT BASERTE LAPPER I ANSIKT Gunnarsson GL Karkirurgi PERIGRAFT SEROM. VÆSKE RUNDT AORTAGRAFT. FLØRENES TL Gastro - Øvre PERIOPERATIV KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JHFRA HAUKELAND UNI Urologi - Cancer PET-MR I DIAGNOSTIKKEN AV LYMFEKJERTELSPREDNING VED AGGRESSIV Bertilsson PROSTATAKREFT- H BEDRE SELEKSJON E Mamma - Endokrin PHYLLODESTUMOR I MAMMA DATA FRA SARKOMGRUPPEN Hølmebakk VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS T Plastikkirurgi PIERRE ROBIN SEKVENS - FORSLAG TIL NASJONAL PROTOKOLL Rashidi M Plastikkirurgi PLASMINOGENAKTIVATOR OG HYPERBAR OXYGENBEHANDLING VED Løkebø FROSTSKADER JE Thoraxkirurgi POSTOPERATIV ATRIEFLIMMER OG FJERN ISKEMISK PREKONDISJONERING Wahba EN RANDOMISERT A KLINISK STUDIE Urologi - Diverse POSTPROSTATEKTOMI-INKONTINENS: PREVALENS, RISIKOFAKTORER Holm OG URODYNAMISKE HV FUNN Gastro - Nedre PRELIMINÆRE ERFARINGER MED ROBOTASSISTERT KOLOREKTAL KIRURGI MortensenVED UNN KE Plastikkirurgi PREOPERATIV SCREENING VED FETTRANSPLANTASJON VED BRYSTKREFT Schneider M Plastikkirurgi PREOPERATIV VURDERING AV PASIENTER SOM SKAL BRYSTREKONSTRUERES Tønseth MED DIEP-LAPP KA Gastro - Diverse PREOPERATIVT INNTAK AV KARBOHYDRATER REDUSERER DEN INFLAMMATORISKE Gjessing RESPONSEN PF OG UTVIKLING A Gastro - Diverse PRESENTASJON AV SIRINO-STUDIEN - EN RANDOMISERT KONTROLLERT Haugvik STUDIE MED SELEKTIV SP INTERN RADIOTER Mamma - Endokrin PRIMER BRYSTREKONSTRUKSJON VED SYKEHUSET TELEMARK 2013Gunnarsson GL Mamma - Endokrin PRIMÆRE REKONSTRUKSJONER MED PROTESE VED BRYSTKREFTOPERASJONER Moberg IO Urologi - Cancer PRL-3 EN POTENSIELL MARKØR FOR VURDERING AV RISIKO FOR METASTASERING Vandsemb VED PROSTATAKREFT E Urologi - Cancer PSYKOMETRISK VALIDERING AV ET DIAGNOSESPESIFIKT SPØRRESKJEMA BeislandOM HELSERELATERT E LIVSKVALITET (HR Karkirurgi PTA OG TRENING EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE. RESULTATER Bø ETTER ETT ÅRS E OPPFØLGING Gastro - Øvre RANDOMISERT STUDIE AV GASTRISK BYPASS OG DUODENAL SWITCH Risstad - RESULTATER ETTER H FEM ÅR Gastro - Øvre RANDOMISERT STUDIE AV PROKSIMAL VERSUS DISTAL LAPAROSKOPISK Svanevik GASTRISK BYPASS MSHOS SUPEROBESE PA Gastro - Nedre REDUSERT ANASTOMOSELEKKASJE ETTER INNFØRING AV LAPARASKOPISK Mortensen REKTUMKIRURGI K E VED ET HØYVOLUM Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV GANEDEFEKT ETTER TUMORKIRURGI MED FRI Rydningen RADIALISLAPP I Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV INTRA-ORAL CANCER DEFEKTER VED BRUK Sørensen AV FRI MSAP (MEDIAL KSURAL ARTERY PERFOR Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV UNDERLEPPE MED MODIFISERT WEBSTERTEKNIKK Vatne ETTER CANCERRESEKSJON M Side 6/9

7 Gastro - Nedre REKTAL PROLAPS RESEKSJON MED PERINEAL STAPLING TEKNIKK LAUZIKAS G Gastro - Barn REN TRANSANAL OPERASJON FOR HIRSCHSPRUNGS SYKDOM GIR FLERE Stensrud SKADER I INTERNE KJANALSFINKTER Gastro - Nedre REOPERASJON AV BEKKENRESERVOARER VED AHUS Sunde ML Gastro - Øvre RESEKSJON FOR CANCER ØSOFAGI Johnson EJ Gastro - Diverse RESULTATER ETTER 386 OVERVEKTSOPERASJONER VED HAUGESUND Folkestad SJUKEHUS. O Karkirurgi RESULTATER ETTER CAROTIS KIRURGI I LOKAL ANESTESI. ET 4 ÅRS Pettersen MATERIALE. M Urologi - Cancer RETROPUBISK RADIKAL PROSTATEKTOMI (RRP) VED SUS.LANGTIDSRESULTATER Tasdemir AV 130 PASIENTER I OPERERT I 19 Mamma - Endokrin RETROSPEKTIV STUDIE AV PASIENTER MED BRYSTKREFT UNDER 40 Brynildsbakken ÅR BEHANDLLET Huse VED I OUS, ULLEVÅL, I PERIO Gastro - Nedre REVISJON AV KONTINENTE ILEOSTOMIER VED AHUS Sunde ML Gastro - Øvre RISIKOFAKTORER FOR KOMPLIKASJONER VED ERCP Glomsaker T Mamma - Endokrin RISIKOREDUSERENDE MASTEKTOMI, BRYST REKONSTRUKSJON OG Hagen PASIENTFORNØYDHET AI HOS NORSKE BRCA1/2 Urologi - Cancer RISIKOSTRATIFISERING AV MULIG PROSTAKREFT VED HJELP AV MRI, Picker EN MULTISENTERSTUDIE W Gastro - Øvre ROC ANALYSE AV MORTALITET OG ALVORLIGE KOMPLIKASJONER Thorsen VED PERFORERTE ULCUS. K Gastro - Øvre RUTINE FOR BEHANDLING AV LEKKASJE ETTER SLEEVE GASTREKTOMI Nielsen HJ Gastro - Nedre SAKRALNERVEMODULERING SOM BEHANDLING FOR ANAL INKONTINENS Rydningen HOS PASIENTER MMED ILEOANALT RESER Karkirurgi SCREENING FOR AAA HOS 65-ÅRIGE MENN I OSLO-OPPDATERING OG Jørgensen VEIEN VIDERE JJ Thoraxkirurgi SEKS ÅRS ERFARING MED REKONSTRUKTIV KIRURGI VED AORTAINSUFFISIENS Vatnaland OG ANEURISME I I AORTAROTEN Mamma - Endokrin SEKTORRESEKSJON MED RAQUET -INSISJON; EN ENKEL METODE SOM Østhus ER ANVENDELIG I FLERE P KVADRANTER Urologi - Cancer SERUM VEGF (VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR) HOS PASIENTER Gudbrandsdottir MED NYREKREFT G OG LITEN KONTRA Plastikkirurgi SJELDEN KOPLIKASJON FOR 20 ÅR GAMLE MENTOR SALINE PROTESER. Zakaria A Karkirurgi SKADER FRA FRAGMENTERENDE AMMUNISJON Jørgensen JJ Traumatologi SKADER FRA FRAGMENTERENDE AMMUNISJON Jørgensen JJ Plastikkirurgi SKANDINAVISKE BELL S PARESE STUDIEN EFFEKT AV PREDNISOLON BergOG VALACIKLOVIR TI FORHOLD TIL PASIENT Plastikkirurgi SKANDINAVISKE BELL S PARESE STUDIEN PREDNISOLON OG VALACIKLOVIR Berg VED BELL S TPARESE Gastro - Diverse SKJELETTMUSKEL-MITOKONDRIER HAR LAVERE KAPASITET FOR PYRUVAT-OKSIDASJON Hagve OG M PRODUSERER ØKT M Gastro - Diverse SLEEVE GASTREKTOMI SOM STANDARDOPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT Nielsen HJ Mamma - Endokrin SN-PROSEDYREN UTEN FRYSESNITT I HENHOLD TIL Z0011-STUDIEN-ERFARINGER PODHORNY FRA DET NFØRSTE ÅRET Thoraxkirurgi SOLITÆR FIBRØS TUMOR I THORAX Ellensen VS Gastro - Øvre SPONTAN ATRAUMATISK MASSIV INTRAABDOMINAL MILTBLØDNING Kazaryan HOS UNGE KVINER: AM VIKTIGHETEN AV ATLS- Gastro - Nedre STARR - ER DET EN GOD BEHANDLING AV PASIENTER MED ODS Zahid N Side 7/9

8 Karkirurgi STENTGRAFT BEHANDLING AV INFRARENALE ABDOMINALE AORTAANEURISMER Nyheim (AAA) HOS TD PASIENTER OVER 80 Gastro - Nedre STENTING AV MALIGN OBSTRUKSJON I TYKKTARM VED NORSKE SYKEHUS WasmuithVED ETT AV DEM. HH Plastikkirurgi STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C Karkirurgi STUMPE HALSKARSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVÅL Jørgensen JJ Traumatologi STUMPE HALSKARSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVÅL Jørgensen JJ Thoraxkirurgi TAVI FOR AI - EN KASUISTIKK Dahl PE Gastro - Øvre TIDLIG REOPERASJON ETTER LAPARASKOPISK GASTRIC BYPASS FOR Wexels SYKELIG OVERVEKTJC Urologi - Cancer TO SKJELDNE TILFELLER AV URAKALT CARCINOM MUHEDDIN N Plastikkirurgi TOMMELBASENS MUSKULÆRE MYSTERIUM AVSLØRT Mobargha N Plastikkirurgi TOMMELENS TOMMELREGLER SMÅ LIGAMENT MED STOR INNERVASJON. MobarghaDEL 1 N Plastikkirurgi TOMMELENS TOMMELREGLER SMÅ LIGAMENT MED STOR INNERVASJON. MobarghaDEL 2: DISTRIBUSJON N AV RESEPTORER Mamma - Endokrin TOP2A OG HER2 GEN AMPLIFIKASJON VED BRYSTKREFT Engstrøm MJ Gastro - Øvre TRANSGASTRISK ERCP VED GALLEGANGSSTEIN ETTER ROUX-EN-Y Røstad GASTRISK BYPASS PRESENTASJON SR AV PROSE Thoraxkirurgi TRANSKATETER BEHANDLING AV DEGENERERT BIOPROTESER OG SVIKTENDE Dahle PLASTIKKER G Thoraxkirurgi TRANSKATETER BEHANDLING AV DEGENERT BIOPROTESE I TRIKUSPIDAL Dahle OG PULMONAL GPOSISJON HOS SAMME P Thoraxkirurgi TRANSKATETER-BASERT KLAFFEINTERVENSJON AV MEDTRONIC COREVALVE Geisner MED KIRURGISK T TILGANG Gastro - Nedre TRANSPERINEAL INJEKSJON AV AUTOLOGT FETT SOM BEHANDLING Norderval AV PERSISTERENDE RECTOVAGINALE S FISTLE Maxillofascial kirurgi TRAUMATISK DISLOKASJON AV MANDIBULAKONDYL TIL MIDTRE SKALLEGROP Risheim OG UTVIKLING H AV EPIDURALT HE Urologi - Diverse URETEROBSTRUKSJON MED HYDRONEFROSE PÅ GRUNN AV TROMBOSERT Honoré HYPERTROFISK AKOLLATERAL SIRKULA Plastikkirurgi VAKTPOSTLYMFEKNUTEBIOPSI I STAVANGER 2,5 ÅR ETTER Davik B Gastro - Diverse VAKUM-ASSISTERT LUKKING AV ENTEROATMOSFÆRISKE FISTLER Rekkedal HOS PASIENTER MED ÅPEN LM BUK - ERFARINGER Gastro - Nedre VELDIG LANGT TIDS OPPFØLGING ETTER KURATIV KIRURGI FOR STADIE Veen I-II KOLOREKTAL TKREFT I PASIENTER < 75 Gastro - Diverse VENTRAL- OG UMBILICALHERNIEOPERASJONER V/ SØRLANDETS SYKEHUS Larsen KRISTIANSAND CS ETT ÅRS MATERIALE Plastikkirurgi VERTIKAL PANNIKULEKTOMI HOS OVERVEKTIGE OG SYKELIG OVERVEKTIGE Ramirez Cabello PASIENTER- CM ER DET FORSVARLIG? Plastikkirurgi VEVESEKSPANSJON VED REKONSTRUKTIV KIRURGI Ausen K Gastro - Nedre VIDEO PRESENTASJON AV LAPAROSKOPISK ANATOMISK KORREKT Næsgaard D3 RESEKSJON FOR HØYRESIDIGCOLON JM CANCE Gastro - Diverse VIDEO: LAPAROSKOPISK OPERASJON AV STRANGULERT TYNNTARM Dumont UNDER ARTERIA ILIACA KA EXTERNA SIN. Mamma - Endokrin VURDERING AV RESEKSJONSFLATER VED BRYSTBEVARENDE KIRURGI Fjøsne BASERT PÅ MR SPEKTROSKOPI HE (MRS). MU Plastikkirurgi WEBBED PENIS Tønseth KA Gastro - Nedre ØKT RISIKO FOR ANASTOMOSELEKKASJER VED BRUK AV DICLOFENAC Agledahl POSTOPERATIVT U Side 8/9

9 Gastro - Øvre ØSOFAGUSPERFORASJONER VED OUS ULLEVÅL Kleven OC Side 9/9

Publikasjoner fra NORCCAP (oppdatert 11.11.2009) Publiserte originalarbeider

Publikasjoner fra NORCCAP (oppdatert 11.11.2009) Publiserte originalarbeider 1 Publikasjoner fra NORCCAP (oppdatert 11.11.2009) Publiserte originalarbeider 1. M Bretthauer G Gondal, I K Larsen, E Carlsen, TJ. Eide, T Grotmol, E Skovlund, K M Tveit, M H. Vatn, G Hoff. Design, organisation

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod SMM-rapport Nr. 4/2003 Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod Medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgranskning 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering (SMM)

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1. oktober 2014 Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport 1 1 Sammendrag 2 2 Registerbeskrivelse 3 2.1 Bakgrunn og forma

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader ULLEVÅLNYTT Ullevål universitetssykehus nr. 4, 2006 ULLEVÅL Lang kamp for å bli frisk Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13 Behandler flere håndskader side 3 Aktivitetsvekst ga underskudd

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer