JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE"

Transkript

1 JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

2 I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet Opp Kantebakk 5 Klubbmesterskap i terrengløp på Kalvøya 6 Bestemannspremie til skigruppa 7 Hornigjengen - allsidig trening for voksne jenter 7 Jutul fotball skal utvikle sportsplan 7 A-lag menn: Alltid mål fra Henning og Alex 8 Gommerud Cup 9 Jutultreffen Skisportens dag 10 Idrettsskolen for barn 10 Strategisamling for Idrettsskolen 11 Bærum Vest Rotary Klubb kjøper hjertestarter til Jutul 11 Årets topptur 11 Fest, kurs, møte eller kick-off Jutul har lokalene! 12 Knut Enli 85 år 13 Ishockey: Seriegull til Jutul G97 13 Skøyteskole for jenter og gutter fra 4-9 år 14 Godt gjennomført sesong i 1-divisjon av The giants og Bærum 14 Hockeycamp vinterferien Klubbmesterskap på ski - klassisk 15 Jutuler i Marcialonga 16 Vestmark-kalenderen Skisportens dag med Statoil 17 Jutul fyller 80 år og det skal feires 19 Sommertips for den idrettsglade 20 Jutul-farger 22 Aleksander Claussen - 15 årig superklatrar 24 På Skuisletta noen tilfeldige vårdager VIKTIGE JUTUL-KONTAKTER NAVN VERV E-POST MOBIL JUTUL ARBEIDSUTVALG Jan Kjetil Paulsen Leder Marianne Lefdal Nestleder Jonas Claussen Kasserer Kjell Ove Kvam Styremedlem Trond Smestad Styremedlem Anne-Karine Sundsli Styremedlem Siri Klemetzen Norum Varamedlem GRUPPELEDERE - MEDLEMMER HOVESTYRE Elling Enger Leder fotball Hanne Helgar-Carlsen Leder Idrettsskole Erik Frogner Leder ski Marianne Lefdal Kontaktpers. Volleyball Johan Hougen Leder Ishockey Knut Bolstad Leder Anlegg Peder Kielland Leder repr.skap JUTULEN IL JUTULS KLUBBAVIS JUTULEN UTGIS 2 GANGER ÅRLIG OPPLAG Jutuls Arbeidsutvalg er ansvarlig for utgivelse av Jutulen REDAKTØR Kjell Ove Kvam Redaksjonsmedlem Jan Kjetil Paulsen ANNONSEANSVARLIG: Nikolay Dyrhol Paulsen Grafisk fremstilling og trykk: Comitas Kommunikasjon AS, Distribusjon: Distribueres til alle postkasser i Jutuls nærområde på Skui og Vøyenenga, og sendes pr post til de av klubbens medlemmer som ikke har adresse innenfor nærområdet. Jutulen gjøres også tilgjengelig elektronisk på ANDRE KONTAKTPERSONER Monicha Bredesen Vestmarkparkering Tore Hansen Idrettsdelen/Jutulstua Frank Hansen Leder Jutulkara Anne Lomsdal Leder Hornigjengen Espen Claussen Leder Valgkomite Per Claussen Leder kalender Kjell Nakstad 1.revisor Rickie Poulsen Utleie Jutulstua Dag Egil Strømme Daglig leder AS Bærum Ishall Anne Turid Nordli Medlemsregister Bærum Ishall Telefon Jutulstua og idrettsdelen Skui Grendehus Ishallen kiosk Postadresse: IL JUTUL, Boks 6, 1313 Vøyenenga E-post: Bankgiro: Medlemskontingentkonto: Organisasjonsnr Forsidebilde: Thea Hasle kjemper seg forbi motstanderne under oppsyn fra Lene Nilsen Duesund. Fra Jutuls damelags fotballturnering i April. Foto: Jan K. Paulsen. Neste nr. av JUTULEN er planlagt til desember 2010 Tekst og bilder oversendes Arbeidsutvalget. Nærmere info på 2 JUTULEN NR

3 Lederen har ordet Det er utrolig hvilket engasjement og innsatsvilje som utvises på mange plan i Jutul; Ikke bare blant aktive utøvere men kanskje aller mest blant de som legger ned et stort antall timer med eller uten Jutuldrakt som ledere og administratorer. Dette er en viktig forutsetning for at de aktive kan fortsette å være nettopp det aktive. Jeg velger å tro at dette ikke gjøres kun av plikt, det må også være lystbetont og gøy for de involverte: Trenger du en hobby? Bli trener eller leder i Jutul! Å drive idrettslag blir også mer og mer utfordrende både økonomisk og administrativt. Vi bør ha som ambisjon å stadig jobbe for å forbedre kvaliteten på våre tilbud. Dette gjelder ikke bare kostbare anlegg eller nytt utstyr men går også på kompetanse og holdninger blant ledere og trenere. Hovedstyret ønsker å bidra i denne retningen og det er på årets budsjett avsatt kr som er øremerket opplæring og kurs i gruppene. Det er allerede gjennomført bla. førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter, og gruppene oppfordres til å komme med forslag om andre kursopplegg som bidrar til å sikre kvaliteten på de trenings- og aktivitetstilbud som vi har. Vi står også foran store utfordringer og oppgaver, både administrativt, sportslig og på anleggsiden: På kunstgressbanen planlegges en mindre tribune som vil heve kvaliteten på det flotte anlegget. Snøproduksjonsanlegg i skileiken og deler av lysløypa er under planlegging, og selv om det kommer kommunale midler og tippemidler så vil en vesentlig kostnad måtte dekkes i form av egenkapital og dugnad. Ved ishallen planlegges det en utendørs plastisflate, denne er også tatt med under kommunale bevilgninger men forutsetter en vesentlig egenkapital. For at gruppene skal kunne realiser disse planene vil det være nødvendig også med økonomisk bidrag fra Hovedstyret. Medlemskontingent er Hovedstyrets aller Jan Kjetil Paulsen. Foto: Inger Espevik. viktigste inntektskilde og en forutsetning for å kunne bidra med disse investeringene. Husk derfor å betale medlemskontingenten før du drar på ferie. På vegne av Hovedstyret ønskes alle medlemmer en god sommer. Jan Kjetil Paulsen Leder IL Jutul Medlemskontingent og medlemsfordeler Av Jan Kjetil Paulsen Årets faktura for medlemskontingent har nå havnet i medlemmenes postkasser og innbetalingene har begynt å strømme på. Medlemskap i Jutul er obligatorisk for de som driver organisert idrettsaktivitet i regi av en av Jutuls grupper. Dette er ikke noe som Jutul har funnet på, men som er bestemt sentralt i idrettens organer. Vi har i år sendt ut rekordmange fakturaer, og dette skyldes hovedsakelig at vi har hatt en grundig gjennomgang og samkjøring med registrene over aktive fra de respektive gruppene, sier hovedstyrets kasserer Jonas Claussen. For å lette oversikten og bidra til bedre kvalitetssikring av medlemsregisteret, har vi i år også påført hvilken gruppe medlemmet er registrert i. For familemedlemskap har vi også ført opp navn på familemedlemmene som er registrert sammen. Familiemedlemskap er en rabattordning som gjør det billigere for en familie med feks. 2 voksne og 1 eller flere barn å være medlem i klubben. Dette gjelder frem til barnet fyller 20 år. For de som er eldre enn 20 år kreves individuelt medlemskap, og denne overføringen skjer nå automatisk. Hjelp oss å holde registeret oppdatert. Dersom det er feil ved navn, gruppetilhørighet eller du ikke ønsker å være medlem, så send en epost til online.no så får vi rettet dette opp. Priser Årsmøtet vedtok i år en moderat økning etter at kontingenten har vært uforandret i mange år. Satsene er: Voksen: 360 Barn under 20: 180 Pensjonist: 200 Student 20-25: 200 Familie (2 voksne + barn under 20): 600 Vi ber også om at fakturaen betales i tide. Det koster både ekstra nattarbeid og porto å sende purringer. Dersom du har mottatt faktura men ikke ønsker å være medlem så send oss en melding så strykes fakturaen og vi sparer arbeid og porto på å sende purring. Medlemsfordeler og rabattordninger Flere av gruppene i Jutul har inngått avtaler om rabattordninger med butikker og leverandører. Disse ordningene vil også kunne benyttes av alle medlemmene. Ta med medlemskortet som er vedlagt fakturaen! Skigruppa : Avtale med Bull Ski- og Kajakk i Sandvika Forballgruppa: Avtale med Umbro og Sportshuset på Slependen Hockey: Avtale med Torshov Sport Jutul vil jobbe videre for å utvide tilbudet med flere fordeler og rabattordninger for våre medlemmer. Vi introduserer vårt nyeste produkt: Concept2 SkiErg! Stakeergometeren er bygget på samme lest som vår kjente romaskin og hjelper deg med å trene styrke og utholdenhet spesifikt for langrenn. Justerbar motstand og monitoren PM4 gir deg full kontroll på pulsen og treningen. Concept2 Norge Lis Schjøtt / Svein Nielsen Smestadkroken 69, N-1340 Skui, Norway Tlf Fax : JUTULEN NR

4 Årsmøtet 2010 Jutuls årsmøte for 2010 ble avholdt 17. mars med ca. 30 medlemmer tilstede. Møtet forløp uten dramatikk og fra sakslista kan kort nevnes: Jutul organisasjon Av jan Kjetil Paulsen Regnskap for 2009 viser et overskudd for Hovedstyret på 14,274. For klubben samlet (alle gruppene konsolidert) var resultatet kr. Jutul har solid økonomi med en total egenkapital på ca. 3,3 mill kr som hovedsakelig består av bankinnskudd. Hovedstyrets egenkapital er ca. 1,5 mill kr. Budsjett 2010 Inntektene består av medlemskontingent, tilskudd fra Bærum kommune samt diverse dugnadsinntekter som salg av Vestmarkkalender og parkeringsavgift på Vestmarksetra. Overføringer til gruppene utgjør ca Øvrige kostnader er hovedsakelig knyttet til vedlikehold av Jutulstua og Klubbhus og diverse adm. Kostnader som administrasjon regnskap, forsikring samt produksjon av Jutulen etc. Det ble også på årets budsjett vedtatt en ekstra post på kr. Øremerket Kurs og opplæring. Det ble også vedtatt å betale kompensasjon på inntil kr til Jutuls leder. Ny lov for IL Jutul Det ble på årsmøtet vedtatt ny lov for IL Jutul. Jutuls lov ble sist gang revidert og godkjent av NIF i Denne var ikke lenger i samsvar med NIF s nye basis lovnorm, og det var dermed behov for en oppdatering og samkjøring. Hovedstyret nedsatte høsten 2009 et lovutvalg som hadde til oppgave å utarbeide det nye forslaget som ble lagt frem og vedtatt av årsmøtet Jutul organisasjon Hovedstyret (HS) består av medlemmer valgt direkte av Årsmøtet (Arbeidsutvalget) samt gruppeledere valgt av de respektive grupper og godkjent av Årsmøtet. Valgt direkte av Årsmøtet: Leder: Jan Kjetil Paulsen Nestleder: Marianne Lefdal Kasserer: Jonas Claussen Styremedl.: Kjell Ove Kvam Trond Smestad Anne-Karine Sundsli Varamedlem: Siri Klemetzen Norum(ny) Planer og mål for 2010 Valgt av de respetive gruppene: Fotball: Elling Enger Hockey: Johan Peter Hougen Idrettsskolen: Hanne Helgar-Carlsen Ski-/Friidrett: Erik Frogner Volleyball: Ingen valgt Satsing på opplæring, Viktig at barn og unge gis et grunnleggende godt tilbud både sosialt og idrettsfaglig. Medlemsregister og medlemskontingent Rutiner for samkjøring av medlemsregister mellom gruppene og HS videreutvikles. Snøproduksjonsanlegg - forprosjekt Det vil bli jobbet med forberedelser til snøproduksjonsanlegg, bla. søknad til NVE om uttak av vann fra Stovivannet. Vedlikehold Jutulstua Det må påregnes kostnader også utover normalt vedlikehold. Oppussing av Klubbhuset Det er behov for diverse innendørs maling og oppussing av Klubbhuset. Lisens for A-laget i Ishockey Det foreslås å søke om lisens for A-laget for spill i 1. divisjon ishockey også for neste sesong. Det har vært lite aktivitet i Volleyballgruppa høsten Det er registrert interesse fra flere ungdommer som ønsker å spille Volleyball. HS ønsker å bidra til at aktivitetene i volleyballgruppa opprettholdes og videreutvikles. Våre annonsører hjelper oss med å finansiere Jutulen. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å støtte disse annonsørene. 4 JUTULEN NR

5 Opp Kantebakk For 6.gang gikk dette tradisjonsrike motbakkeløpet av stabelen på Jordbru den Vi hadde en form for generasjonsskifte i arrangørgjengen i år, hvor Bjørn Meinicke tok over stafettpinnen som arrangementansvarlig etter løpets grunnlegger Elin Bolstad. Klubbmesterskap i terrengløp på Kalvøya Av Erik Frogner, foto Kjell Ove Kvam Vi fikk fortsatt med en god andel av de gamle traverne for en solid erfaringsoverføring, en stor takk rettes til alle som bidro. Det meste klaffet; Regnet holdt seg unna og vi snuste på deltakerrekorden fra ifjor med ca 180 løpere. Det var dog et skår i gleden ved at vi slet en times tid med å få utskrift av riktige resultatlister. Med målgang på toppen av Ramsåsen, manuell registrering av tid og startnummer i et hektisk målområde og videreformidling over jaktradio til bua på Jordbru er det sårbart for feil. Et stresset sekretariat fikk imidlertid funnet avvikene etter en gjennomgang av backup videoen fra Tvillingene Torjus og Sondre With like før start. Målet var å slå pappaen sin, Thomas, noe de klarte med 45 sek. Veldig bra. Bjørn Meinicke overtar staffetpinnen fra Elin Bolstad målområdet, slik at de verdige vinnere fikk sin velfortjente honnør, glass og pengekonvolutt i 21-tida. Speaker Espen gjorde en formidabel innsats med å holde humøret oppe, og jeg tror de fleste koste seg med pølser, kaffe og godprat. Arrangørgjengen har allerede avtalt et debriefingsmøte for å finpusse ytterligere på gjennomføringen til neste år, og det prates allerede om brikker for automatisk tidtaking. Vi fikk et hyggelig innslag av ca 35 håndballspillere fra Haslum og Stabekk iår, som tok løpet som en inspirerende alternativ treningsøkt. En slik utfordring går herved til ulike lag/grupper i Jutul også: Det er rom for vesentlig flere Jutulere i løypa til neste år! Vinner av klasse 11 år, Emil Hæreid Steen. Av Odd Arild Karlsen, foto Kjell Ove Kvam Ski-/friidrettsgruppa ved Jutulkara inviterte til klubbmesterskap i terrengløp på Kalvøya torsdag 29. april. Det var et flott vær, tørt i skogen og fin løpetemperatur. Det ble rekord med antall deltakere da 80 medlemmer stilte til start i alder fra 4 til 70 år. Det var også en del tilskuere tilstede slik at Jutul hadde i overkant av 100 medlemmer som deltok, var heiagjeng samt arrangerte et prikkfritt løp. De yngste deltakerne løp 600 meter og deres litt eldre søstre og brødre løp 1200 meter. Den siste gruppen som var fra 13 til 70 år løp en eller to runder i en 2 km løype. Det er imponerende med 21 deltakere over 50 år i en klubb Tim Roswall, Ikke store krabaten ennå, men gjennomførte med stil sammen med bestefar Knut Bolstad. som Jutul, det sier en del om aktiviteten og miljøet som er hos Jutulkara og Hornigjengen. Starten går for jenter og gutter fra 12 år og oppover. Trenerne på fotball gutter 9 år bestemte at det skulle være alternativ trening denne kvelden med deltagelse i Jutuls klubbmesterskap. Klasse gutter 9 år har vel aldri hatt større deltagelse en denne dagen. Flott tiltak av trenerne. Fv: Jonas August Larsen, Jens Ek, Andreas Rahd, André Otterstad, Sebastian Marterer, Ulrik Øverby Angell, Eskil Kvam, Jonas Ulbråten, Markus Dehn (bak-217), Cristopher Dehn, Eirik Stene. Bak: Trenerne Morten Eriksen, Thomas Marterer JUTULEN NR

6 BESTEMANNSPREMIE TIL SKIGRUPPA Bestemannspremien i IL Jutul ble innstiftet i 1988 for å honorere spesielt gode resultater i aktiv konkurranseidrett. Den kan gis til det lag eller den enkelt person som har vist et ekstra godt, sportslig resultat gjennom året. På årets årsmøte i IL Jutul mottok fv: Aleksander Ek, Stina Meinicke og Aleksander Claussen hedersbeviset Jutuls bestemannspris. Vi gratulerer våre flotte representanter i skigruppa Foto: Kjell Ove Kvam Av Erik Frogner Denne utmerkelsen er ikke delt ut på noen år, og det var dermed desto hyggeligere når tre blide ambassadører fra skigruppa fikk bestemannspremien ifm IL Jutul sitt årsmøte i år. Skigruppa i IL Jutul har et høyt aktivitetsnivå med fokus på trivsel og bredde, men har også vist gode individuelle sportslige resultater gjennom siste året/sesong. Langrenn er i utgangspunktet en individuell sportsgren, men samhold og bredde i hele gruppa anses vesentlig for å dyrke frem de beste. Aleksander Ek, menn 17 år. Av noen resultater i vinter nevnes 1.plass i Rossignolrennet, 4.plass i Jardarrennet/KM, 5.plass i Drøbaksrennet samt hederlige Trenger du nye nøkler til: Skiboksen? Bilen? Vi utfører service hele døgnet for bedrifter, private og sameier. Ring vår vakttelefon: Ta kontakt med oss dersom du opplever at låsene ikke fungerer etter dine ønsker! Du finner oss på Hytta? Båten? Accesio Lås & Sikkerhet AS Vøyenengtunet Vøyenenga Tlf: Fax: Bolig? X plasseringer på ca 30.plass i alle tre rennene i Norgescup/landsrennet med ca 130 av Norges beste på startstreken. Diplomteksten lød: Aleksander Ek representerer de eldste aktive ungdommene i skigruppa, og har vært med i mange år. Han har vist imponerende resultater i en årsklasse og idrettsgren med tøff konkurranse, spesielt nevnes hederlig plassering i Norgescup/ landsrennet. Aleksander Claussen, gutter 15 år. Har deltatt på renn denne vinteren, og av resultater nevnes 3.plass i Lierrennet, 7.plass i Lommedalsrennet, 11.plass i Oslo sprint, samt hederlige plasseringer i alle 4 øvelsene i hovedlandsrennet med 22.plass i skicross hvor ca 150 deltok. Aleksander ble nr 17 av 75 i Spar Cup, og fullførte Ungdomsbirken på en hederlig 35.plass av 170 startende. I tillegg nevnes at Aleksander har imponerende resultater i ulike løp gjennom året hvor snøen uteblir, og forsvarer friidrettsdelen av gruppa. Diplomtekst: Aleksander Claussen har vist en iherdig treningsfokus og gjennomført imponerende mange skirenn denne sesongen med hederlige plasseringer bl.a. i Hovedlandsrennet. Aleksander er i tillegg aktiv med joggesko på beina, og har prestert gode resultater i ulike terrengløp. Stina Meinicke, jenter 13 år. Stina vant DnB-NOR rekrutteringscup, her vant hun 5 av 6 renn. I tillegg har Stina vunnet følgende renn denne sesongen: Jardarrennet/KM langløp, 3 renn i 6 løper n/telenorkarusellen samt VUL DUO Sprintstafett sammen med sin gode lagvenninne Cecilia Kristiansen. Videre ble hun nummer 10 i ungdommens Holmenkollrenn (121 startende) og nummer 15 i Ungdomsbirken. Det nevnes også at Stina som første Jutuler har vunnet et birkenløp. Diplomtekst: Stina Meinicke har vært eneren i sin klasse denne sesongen, og vunnet et tosifret antall skirenn. Hun ligger an til å vinne DnB-NOR rekrutteringscup med god margin, og er med sitt blide åsyn en forbilledlig Jutul ambassadør. I tillegg er Stina superbirkebeiner og oppnådde klasseseier i birkebeinerløpet som den første jutulen i historien. I statuttene for Bestemannspremien er det et kriterie om at kandidatene skal være medlem, representere Jutul og bruke Jutuldrakt. Her kan det nevnes at alle tre profilerer Jutul på en positiv måte i de nye flotte skidressene våre både på trening og i konkurranser. Vi i skigruppa er glad og stolt over en hyggelig oppmerksomhet, og er sikker på at tildelingen vil virke inspirerende for hele gruppa på ca 50 aktive. 6 JUTULEN NR

7 Hornigjengen allsidig trening for voksne jenter Jutul fotball skal utvikle sportsplan Jan Frode Skålevåg I år 2000 satte Jutul fotball seg tre hovedmål: * Kunstgressbane * Over 500 aktive i fotballgruppen * A-lag menn i 3. divisjon anlegg, treningsfokus for ulike årsklasser, etc. En sportsplan både skal være til nytte de som er opptatt av langsiktig utvikling av fotballgruppen og de som kommer inn som ferske trenere/ lagledere og trenger en dokument å holde i. Fv: Marit Dyrnes Hansen, Laila Sandberg, Anne Lomsdal, Berit Skjerve, Jorun Sønsthagen, Bak: Anne Liang Foto: Kjell Ove Kvam Ryktet sier at noen vegrer seg for å bli med I Hornigjengen fordi de har hørt at alle er topp trente der. Slike rykter skal man ikke tro på, for her er tilbud på mange nivå. Har du lyst til å løpe/gå/gå på ski sammen med andre, er Hornigjengen stedet. Masse sosial hygge får du med på kjøpet. Av: Toril Gylterud Stammen I Hornigjengen er godt voksne jenter som har holdt det gående I mange år, mens stadig nye kommer til. I dag teller vi snart sytti i alderen 33 til over 70år. Vi løper I to grupper: Mandager er det rolig langtur (1-1 1/2 time); oppstart ved Jutulstua kl Onsdager trener løpegruppene intervall. Da er det i tillegg en gågruppe (rask gange); oppstart 1800 (Jutulstua). Når snøen kommer tar vi på oss ski vanlig skigang mandager og intervall/teknikktrening onsdager. Frammøtested kan variere når vi går på ski, så sjekk nærmere (www.jutul.net eller telefon under) Årlig weekendtur, temakvelder, isbading, sommer- og julefest, Holmenkollstafett, fellesturer til idrettsarrangementer med mere tradisjonsvise aktiviteter og nye påfunn hånd I hånd! Frister det? Møt opp eller ta kontakt med Anne Lomsdal (leder) på telefon Du finner også info på (ski/ friidrett hornigjengen). Hjertelig velkommen skal du være! Tilleggskommentar fra redaktøren: For alle dere som har gått tur I nærmiljøet og har truffet på denne treningsglade gjengen så opplever man at de ofte høres lenge før man ser de. Da alle tre målene er nådd, det at styret og medlemmer ønsker å utvikle fotballgruppen videre samt at samarbeidsklubben Stabæk Fotball krever en sportsplan, gjør arbeidet med ny sportsplan aktuelt. En sportsplan beskriver mål setninger for fotballgruppen, hospitering av spillere i ulike aldersgrupper, trenerutvikling, uttak til Stabæk-/sone-/ kretslag, utvikling og bruk av Elling Enger På fotballtinget i mars ble det besluttet å spisse toppen av breddefotballen i Norge, noe som medførte at man reduserte antall avdelinger i 3. divisjon fra 24 til 12. For lag som i 2010-sesongen spiller i 3. divisjon betyr det at 6 av 12 lag rykker ned. For A-laget for menn betydde det derfor at sesongens hovedmål var ikke å rykke ned. Etter 2 cup-kvalifiseringskamper og 7 seriekamper har det gått over all forventning. Skuidalens stolthet ligger pr 1. juni på Jutul fotball ønsker å trekke med alt fra nåværende og tidligere spillere, trenere, lagledere og ressurs personer, til personer utenfor Jutul og personer fra andre særgrupper i idrettslaget. Sportsplanen skal ikke bli en styregreie og en sentral person i arbeidet blir sportslig leder Jan Frode Skålevåg. Dersom noe noen har noe å bidra med så håper vi at man tar kontakt med noen i Jutul fotball. A-lag menn: Alltid mål fra Henning og Alex! annenplass i 3. divisjon med 5 seire, 1 uavgjort og 1 tap. Man oppnår selvsagt ikke en slik plassering uten gode keepere, et bra forsvar, en god midtbane og et godt angrep men det er artig å trekke frem spissparet Alexander Nansen og Henning Stien som sjelden går av banen uten 2-3 mål. Så langt har duoen stått bak 24 av 28 mål. Ikke verst på 9 kamper. Vi gleder oss til fortsettelsen. A-lag menns hjemmekamper før sommerferien: Lørdag 26. juni kl 15:00 mot Langhus. JUTULEN NR

8 Gommerud Cup Siste helg i april gikk Gommerudcupen av stabelen, og i klassen for 8 og 9 åringer stilte IL Jutul med 8 guttelag (4 i hvert årskull) og 2 jentelag i 2001, dvs nærmere 75 spillere totalt. Av: Are Kristiansen / Kjell Ove Kvam Håkon Fredriksen (gutter 2002) Foto: Aleks Karlsen Gutter 2002 bestod av de fryktinngytende Jutul Pumaene (spillere fra Emma Hjorth skole), Jutul Løvene, Jutul Tigrene og Jutul Jaguarene. Navnet i seg selv skremt nok motstanderne. Stammen i denne gjengen har trent sammen siden de var 5 år gamle, dvs de er nå inne i sitt 4 år. På Gommerud spilte årsklasse kamper til sammen og vant i 10 av disse, noe man må si er meget bra. Dette var første turneringen for året, og de hadde hatt kun en utetrening, så dette lover bra for sesongen! De spiller serie for første året med alle 4 lagene og klarer seg bra. Trenerteamet består av Anders Fjellhaugen, Bjørn Kulvik, Are Kristiansen og Åsmund Holen. På Jutultreffen siste år fikk Pumaene, som da ble ledet av Stine Berntsen og Julie Wang, fair-play pokalen i pulja si. Jentene har lært spillerne gode holdninger. André Otterstad svinger godfoten og fyrer av en kanon mot Bærumsverk, en kamp Jutul vant 3-2. (foto: Kjell Ove Kvam) Mads Mikalsen sender av gårde en suser, men kompisen hans som stod i mål for Bærums Verk trakk det lengste strået og reddet skuddet. Foto: Kjell Ove Kvam. Jenter 2001 stilte med 2 lag Jentene har trent inne en dag i uken siden januar og Gommerudcupen ble sesongstart ute. De gjennomførte sine kamper på en gode måte og de fikk en uavgjort og resten ble hederlige tap. Trenerne er Gro Thrane Øen og Martine Farstad. Her skyter Kristoffer Karlsen ballen nådeløst rett i mål. Foto: Aleks Karlsen. Gutter 2001 stilte også med 4 lag, Jutul 1 til 4. Disse spilte 13 kamper og vant 9 av disse. Stammen av disse spillerne har spilt sammen i mange år og innsatsen var veldig bra. I vinter hadde de inntrening og de leverte allerede på de første kampene denne sesongen et høyt nivå på sine fotballferdigheter. Trenerne her er Rolf Ulbråten, Morten Eriksen og Thomas Marterer Jenter Bilde er tatt etter en trening på Jutulbanen. Foran: Julia Kjellsen. 1. rad: Filippa Hallgren, Julie Sofie Aas, Johanne Ueland, Marthine Herger Lindgren, Martina Hæreid Steen, Cecilia Møller. 2. rad: Ylva Holmen, Sigrid Eline Skotteberg, Henriette Farstad Moe, Kaja Hammerstad, Rikke Solberg, Helene Jacobsen. Bak: Oda Thrane Øen. Foto: Kjell Ove Kvam. 8 JUTULEN NR

9 Jutultreffen 2010 Av Elling Enger august og 4-5. september går Jutuls fotballtreff for de yngste av stabelen. Med rundt 330 deltagende lag er Jutultreffen en av Norges største fotballarrangementer etter Norway Cup. Jutultreffen spilles på Skuisletta, med mange av kampene på kunstgress. Velkommen! For 27. gang inviterer Jutul til fotballtreff og med fjorårets deltagelse av 19 klubber og 328 deltagende lag og 992 spilte kamper, viser dette at Jutultreffen er ett av årets høydepunkter blant kretsens minispillere. Vi skal også i år ha den samme klasseinndelingen som vi har hatt de siste årene. Vi ønsker oss nå flere jentelag med i Jutultreffen, så alle jentelag oppfordres til å melde seg på. Alle spiller 5 er fotball. Mat skal man ha og det gikk mest i pølser. Skisportens dag Av: Hanne helgar-carlsen, foto: Jan Kjetil Paulsen Med en flott, kald og hvit vinter kunne Idrettsskolen med glede invitere til Skisportens dag. Ca 250 barn med familier dukket opp på Skuisletta 14. mars. Her kunne de prøve hopp, slalåm, klavertramp, skiskyting og romperacerenn for å nevne noe. Barn og voksne koste seg i deilig solskinn (om enn litt sur vind ), og alle barna fikk en velfortjent medalje etter strålende innsats! Skisportens dag arrangeres av Idrettsskolen hvert år så sant det er føre til det. Med rundløyper i forskjellige lengder, og flere varianter av utstyr i forbindelse med skiskyting (bla tennisballer og lasergevær) er dette et arrangement som passer for alle barn i alle aldre. A: Miniputter født 2000 (4-5. september) B: Miniputter født 2001 (4-5. september) C: Miniputter født 2002 ( august) D: Microputter født 2003 og senere ( august) E: Minijenter født 2000 (4-5. september) F: Minijenter født 2001 (4-5. september) G: Minijenter født 2002 ( august) H: Minijenter født 2003 og senere ( august) Kommentar fra redaktøren: Som dere alle foreldre forstår så er dette helgene for å gjøre en dugnadsinnsats. Det er bare å krysse av datoene i kalenderen og møt opp. Eneste legitime fraværsgrunn er Birkebeinerrittet den første helgen. Fravær vil bli kontrollert mot startlisten. Ballkast på ski, ny olympisk gren? Her gjelder det å holde balansen. Kommende skiskytter? JUTULEN NR

10 Idrettsskolen for barn Av: Katrine Johansen IL Jutuls Idrettsskole for barn arrangeres i fra høsten av for 21. gang. I alle disse årene har tusenvis av barn deltatt på allsidige aktiviteter både vinter, vår og høst. Vi tar sikte på å gi barna et aktivitetstilbud som er tilpasset barnas egne forutsetninger og behov. Dette gjøres ved å aktivisere barna gjennom lek og allsidig bevegelsestrening. For 5 og 6 åringene er det inne- og ute-aktiviteter med skiskole i vinterhalvåret. Fra 7 år og oppover omfatter opplegget bla grunnleggende innføring i friidrett, orientering, sykling, klatring, pil og bue, skyting, friluftsliv, turn, bowling, ski, skøyter og snowboard. Vi benytter aktivt det flotte området i Skui Idrettspark og den nære tilknytningen til skogen og marka. I tillegg til sport og idrett legger vi vekt på sosiale sammenkomster som omfatter bålkos med grilling, jule og sommeravslutning, romperacerrenn og skisportens dag. Hensikten med idrettskolen er å gi deltakerne et godt grunnlag for videre idrettslig utvikling samt å gi dem en positiv opplevelse av idrett som gjør at de har lyst til å fortsette med fysisk aktivitet også senere. Treningen skal gi en basis for et harmonisk forhold til fysisk aktivitet og stimulere barnas fysiske og sosiale utvikling. Det viktigste for barna er imidlertid å ha det GØY, og dette har vi klart å få til gjennom alle årene vi har holdt på. Over 200 barn er med hvert år og har det gøy sammen med voksne som bidrar som instruktører og ledere. Foreldre eller eldre søsken som ønsker å være med på moroa som instruktører eller organisatorer oppfordres også til å ta kontakt. Gjennom trivsel og glede skapes resultater Lyst på en forandring? Vi er en gjeng dyktige og kreative frisører. Strategisamling for Idrettsskolen (Fv): Sissel Milvang, Katrine Johansen, Hanne Helgar-Carlsen, Christine Østenheden (bak), Kristian Kjus, Alf Robert Håland og Kjellaug Jacobsen Foto: Jørgen Jacobsen. Styret i Idrettsskolen ble satt sammen i løpet av Ingen hadde vært i styret tidligere, og man kjente lite til hverandre. Vi fant da ut at vi skulle ta en strategisamling. For å bli litt bedre kjent, og for å få ned på papiret litt tanker og noen strategier. Av: Hanne helgar-carlsen Fredag 22. januar møttes styrets medlemmer, Kjellaug, Kjellaugs mann Jørgen, og HS-leder Jan Kjetil Paulsen på Leangkollen Quality Hotell. Det hele ble innledet av Jan Kjetil som presenterte Jutul for oss. Alle har vi barn med på Idrettsskolen, men få av oss er vokst opp med Jutul som vår klubb. Fredagen fortsatte med en deilig middag, og hyggelig samvær i baren etter på. Lørdagen var den store seminar-dagen. Ledet av Jørgen, en herre som har vært en vel av Jutul i mange år, og som har god kjennskap til klubben og til Idrettsskolen. Etter en lang dag, avbrutt av en deilig lunsj, fikk vi satt ned på papiret våre mål, og måter å nå dem på. Det var en flott måte å jobbe på, og en flott måte å bli kjent på. ALT I GLASSARBEID Småjobber, STORE jobber og Prosjekter EKSPERTER PÅ GLASS! Kom innom for en prat eller timebestilling! Rykkinn Rykkinn Tlf Tlf Vøyenenga Vøyenenga Tlf Tlf ALLTID GODE TILBUD RING TLF: RING TLF: Haugen s Glass-service AS Haugen s Pb. 46, Glass-service 1314 Vøyenenga AS Ringeriksveien Besøksadresse: 117, 1339 Vøyenenga Ringeriksvn. Mobil , Vøyenenga Fax Faks: E-post: Henvis til annonse og få gratis befaring Dører og vinduer Energispareglass Solsvskjermingsglass Isolerglass (thermo) Verandaskjerming Speil etter mål Bly-/messinginnfatning Plast Dusjløsninger i glass Helglassdører Glassrekkverk Beslag i rustfritt stål 10 JUTULEN NR

11 Bærum Vest Rotary Klubb kjøper hjertestarter til Jutul Av Jan Kjetil Paulsen Bærum Vest Rotary Klubb og Idrettslaget Jutul har inngått et samarbeid om å plassere hjertestarter på Jutulstua ved Skui Idrettspark. Hjertestarteren er kjøpt inn av Rotary og IL Jutul skal stå for opplæring og tilsyn. Apparatet er enkelt i bruk og gir brukeren beskjed hva han skal gjøre steg for steg. - I Skui idrettspark er det stor aktivitet hele året, både på idrettsbanen og i tilknytning til grendehuset. En hjertestarter på stedet og personer som tør å ta den i bruk kan bidra til å redde liv i de kritiske minuttene før medisinsk personell kommer til, sier leder i Idrettslaget Jutul Jan Kjetil Paulsen. Vi er veldig glad for dette initiativet fra den lokale Rotary klubben og dette tiltaket passer godt med idrettslagets satsing på opplæring og skolering av trenere og ledere i både førstehjelp og idrettsfaglig. - Bærum Vest Rotary Klubb har i mange år støttet Skui Ungdomsklubb som har gjort en fin innsats for ungdomsmiljøet på Skui. Siden ungdomsklubben ikke lenger er i drift, valgte vi å samarbeide med IL Jutul om kjøp av hjertestarter, sier Peter Jebsen som er president i Bærum Vest Rotary Klubb. Dette vil komme mange brukere til gode, men vi håper selvsagt at det ikke blir behov for apparatet, sier Jebsen. Høytidelig overreking av hjertestarter under IL Jutuls årsmøte. Jan Kjetil Paulsen mottar på vegne av IL Jutul hjertestarteren fra Peter Jebsen, president i Bærum Vest Rotary. (Foto Kjell Ove Kvam) ÅRETS TOPPTUR I år, som i tidligere år, vil Andreas Orheim arrangere topptur i august for alle interesserte. Av Andreas Orheim / Kjell Ove Kvam Turen vil være lørdag 21 august med Leirvassbu som utgangspunkt og Visbretind (2234) som et av mange mulige mål for turen. Leirvassbu ligger ved Leirvatnet, rett under foten av det karakteristiske fjellet Kyrkja. Med en beliggenhet på hele 1400 moh, er Leirvassbu et ypperlig utgangspunkt for fjellvandring, toppturer, breturer, brekurs, vårskiløping, klatring og fisking. Leirvassbu har alltid vært et knutepunkt for fjellvandrere i Jotunheimen. Du kan bestige minst 40 topper over 2000 moh. fra Leirvassbu. Fest, kurs, møte eller kick-off JUTUL har lokalene! Av Jonas Claussen På Skui er det gode muligheter til å holde store eller små sosiale arrangementer. Vi har lokaler og anlegg så her kan fysisk aktivitet på dagtid avsluttes med innendørs kos om kvelden og natten. Jutul leier ut JUTULSTUA ved Grendehuset og KLUBBHUSET på andre siden av Isielvea. Jutul kan også arrangere events i våre anlegg så hvorfor ikke legge team building til Skui? Jutulstua er til utleie for alle som trenger et lokale til sine arrangementer. Stedet er ypperlig til kurs og møter både på dagtid og om kvelden. I helgene er det et attraktivt sted å avholde selskapeligheter som bursdag, jubilé, konfirmasjon og barnedåp. Jutulstua egner seg for mellom personer. Komplett kjøkken har utstyr til 50 personer, alt fra glass, kopper og bestikk til middagsservise. Trivelige bonderøde møbler med stofftrekk på setet og furuplater på spisebordene og koselig fyr på peisen. Her blir stemningen god! Jutuls gamle klubbhus leies ut til selskaper, fester, møter og andre mindre arrangementer. Klubbhuset ble oppført på dugnad på 50-tallet, og er et sjarmerende alternativ til nymotens minimalisme... Lokalet har panelte vegger, mørke av tidens tann og egner seg for personer. Det er garderobe både i inngangspartiet og i kjeller. Enkelt servise til ca. 30 personer finnes på kjøkkenet, som også har oppvaskmaskin. Rickie Paulsen er den som drifter utleievirksomheten for Jutul. Han tar i mot og holder styr på bestillinger, avtaler praktiske saker med leietakere, organiserer vask, holder orden, vedlikeholder, etterser, kontrollerer, bestiller service eller reparasjoner Det er mye som skal fungere når man driver med utleie, og alt dette tar Rickie seg av på en utmerket måte. Så skal du arrangere noe og trenger lokaler, ta kontakt med Rickie på eller telefon / Han hjelper deg helt sikkert gjerne! JUTULEN NR

12 Knut Enli 85 år En idrettskarriere fra Ordensvakt til Æresmedlem Knut Enli fylte 85 år den 31. mai og med 63 år i Jutul er han en av de som har vært med lengst. Knut er Æresmedlem i klubben og tar gjerne en prat om gamle dager i en pause fra snekringen i carporten hjemme i Ståviveien. Av Jan Kjetil Paulsen Knut ble valgt inn i styret i Jutul i 1947 og har vært med i forskjellige funksjoner og verv nesten hele tiden som ordensvakt, redaktør, formann, oppmann Ski, leder husstyret etc. Vi bruker jo begrepet like etter krigen om noe som skjedde for veldig lenge siden, men for Knut er dette friske minner og han har mange morsomme historier på lager. - Den gangen hadde vi generalforsamling både om våren og høsten, og det var alltid fest etter møtet som ble valg inn i styret som Ordensvakt av vårmøtet i Jutulmedlemmer var også den gang ivrige og engasjerte både på møtet og ikke minst på festen etterpå. Det var spesielt en av de kraftige karene, som også var kommunepolitiker, som hadde sterke argumenter. Av og til kunne det være greit å ha en ordensvakt, og det var jeg som fikk den oppgaven som nykommer i styret, ler han. Noen flere detaljer får vi nok ikke om den saken, for det som skjer på Jutulfest, skal forbli på Jutulfest. Knut må nok også ha brukt sitt gode smil og diplomatiske evner som ordensvakt, for allerede på høstmøtet samme år ble han forfremmet til redaktør, og våren etter valgt til formann. I løpet av krigsårene hadde driften av klubben ligget nede, så det var mye å ta tak i for å bygge opp nye aktiviteter og et godt idrettsmiljø. Kulturlag og barnehagedrift Ungdommen i bygda hadde mange interesser, og vi i Jutul slo oss sammen med ungdomsklubben FART på Vøyenenga. Der var det Jon Årønes som var leder og de drev med amatørteater og revy som etterhvert ble faste innslag på årsmøtene. - Vi holdt til mye på Teasletta, omtrent der hvor Olsen Maskin er i dag, og hadde vi underholdning og dans. Etter hvert meldte det seg behov for et eget lokale, og Klubbuset ble påbegynt i 1948 etter mye styr for å få alle tillatelser fra kommunen. Vi måtte til slutt inngå en avtale om at det skulle være barnehage i lokalene på dagtid. Selve Klubbhuset ble bygget opp rundt noen tyskerbrakker som vi fikk tak i for en billig penge. Finansiering ble skaffet ved å selge lånebrev til 25 kr pr stk. De fleste ble kjøpt av privatpersoner, men vi fikk også solgt ett lånebrev til Skui Samvirkelag, og dette må vel regnes som den første sponsoravtalen for Jutul. Det var vel ikke mange som hadde regnet med at lånet ville bli betalt tilbake, men en Foto: Jan Kjetil Paulsen. stor del av beløpet ble faktisk tilbakebetalt etter noen år, mens resten ble ettergitt. Andre inntekstkilder for klubben var papirinnsamling organisert gjennom arbeidskontoret. - Vi fikk 10 øre pr kilo papir, som gikk rett i klubbkassa. Varierte idrettsaktiviteter og Drakamp Idrettsaktivitetene vi hadde var Ski, Friidrett, Volleyball og Drakamp, sier Knut. Jutulens lesere kjenner jo godt til alle disse aktiviteter også i dag, men at Drakamp også skulle være idrettsgren krever en nærmere forklaring: - Dette foregikk ved at et lag med sterke karer dro i hver sin ende av et tau, og det offisielle navnet var vel Tautrekking, sier Knut. På midten var tauet festet til et måleapparat som viste hvilket lag som hadde overtaket. På Skui var det et solid arbeider- og landbruksmiljø med mange sterke karer, sier Knut stolt. Jutuls argeste konkurrent var Lilleaker, der det også bodde mange kraftkarer fra industrimiljøet langs Lysakerelva. - Men vi gutta fra Skui klarte oss veldig bra i disse lokaloppgjørene, sier Knut og gjør oppmerksom på at Tautrekking var olympisk øvelse helt frem til Jutulbanen nedenfor Klubbhuset ble etter hvert hjemmearenaen for både friidrett, volleyball og fotball, og på vinteren ble det lagt is som var med og dannet grunnlaget for Jutuls hockeymiljø. Vi hadde også en hoppbakke i Breskebakken, dvs. i skråningen fra banen opp mot Berghoff. Bakkerekorden ble satt i 1948 eller 49 av Dag Otto Ullevålseter, som for øvrig er far til Pål Anders, den kjente motorsykkel kjøreren. Det var også et aktivt friidrettsmiljø i Jutul og i 1955 ble Kristian Johansen Norgesmester i diskos. Norgesmesterskapet gikk på Bislett på en lørdag, og på søndagen ble mange av de beste utøverne fra NM med ut til Skui til et improvisert stevne på Jutulbanen. Det året var også et gullår på flere måter siden Jutul feiret 25 års jubileum og damelaget i Volleyball ble Norgesmestre nok en gang. Allsidig idrettsmann Knut begynte sin varierte idrettskarriere med slalåm i Kirkerudbakken. Stå på ski kaller vi det i dag, men den gang bar det nok i større grad preg av også å tråkke på ski da hele bakken måtte preppes, dvs. tråkkes med egne ski før de kunne begynne å kjøre. Vi hadde ikke skiheis eller trekk, men det var ungdommer som var med og da 12 JUTULEN NR

13 gikk det raskt å få tråkka løype. De fleste var fra lokalmiljøet, men mange kom også helt fra Stabekk og til og med fra Asker siden Kirkerudbakken var den beste alpinbakken i området. Erfaringen og treningen fra slalom kom veldig godt med i skisporet, sier Knut som ble en ivrig skiløper etter at han kom med i Jutul. Man fikk god reaksjonsevne og smidighet i kroppen i alpinbakken, og jeg husker spesielt en gang jeg kom nedover en isete løype på langrennski og det lå en kar som hadde ramla midt i sporet. Det var ikke plass til å svinge unna eller å stoppe, og da var det bare å ta sats og hoppe over ham. Jeg er sikker på at dette ikke hadde gått bra uten erfaringene fra alpint, sier Knut. Jutul arrangerte 30 km langrenn hver vinter. Starten var ved Skui skole, videre inn til Persbråtan, opp Skoslitern mot Svartvann og videre oppover dalen der løypa krysset E18 like nedenfor Sollihøgda. Tilbaketuren gikk på elveisen ned Kjaglidalen, via Knappnæring, Bjørum og tilbake til Skui. Første gang jeg stilte til start gikk jeg på 2 timer og 21 minutter. Jeg var ikke helt fornøyd med den tiden da vinneren, Arthur Reindalsen gikk på 2 timer. Jeg prøvde å trøste meg selv med at den dårlige tiden nok kunne forklares med at jeg like før start hadde slått skulderen ut av ledd. Dette skjedde ganske ofte og skyldtes en skade jeg fikk etter å ha ramla på en issvull i Sandvika et par år tidligere. Jeg lærte meg etter hvert en teknikk med å dra og vri i armen for å få skuldra på plass igjen på egen hånd, sier Knut mens han demonstrerer ivrig hvordan det skal gjøres. - Litt vondt var det nok, men det gikk over med en gang skuldra kom på plass. På grunn av ryggplager oppsøkte Knut en dokter så fort han fikk tid etter skisesongen. Legen anbefalte styrketrening for både ryggen og skulderen. Siden Knut åpenbart hadde fått kurert sine plager, hadde intervjueren på dette stadiet tenkt å spørre forsiktig hvilket treningssenter og fysioterapeut han hadde gått til. Men forklaringen kom av seg selv: - Jeg syntes dette var en god ide og dro til et hogstfelt oppe på Ringsås der jeg fant noen stubber som jeg drev og løftet på, og i løpet av noen få måneder var både ryggen og armen helt bra. I sin skikarriere har Knut gått Holmenkollmarsjen 14 ganger, siste gang i -97 i 20 minus, Vestergyllen 10 ganger og Krokskogrennet et utall ganger. Han har også løpt baneløp og terrengløp med personlig rekord på 2.07 på 800 m 4.24 på 1500, begge på Bislett. For mange av oss som har vokst opp en generasjon eller to etter Knut, kan det nok virke som han sitter og forteller skrøner på høylys dag: Tråkke opp Kirkerudbakken, eller gå 30 km på ski med skulderen halvveis ut av ledd høres jo litt uvirkelig. Men det var visst sånn de gjorde det i gamle dager, sies det. Knut har opplevd gamle dager, og er fortsatt sprek. Selv mener han at både kameratskapet og den fysiske treningen han har fått gjennom idretten har vært veldig verdifullt. God fysikk er viktig for en god psyke, og er med på å forme personligheten, sier han. Det fysiske og mentale henger sammen, og med idrett som basis blir man sterkere og bedre rustet til å tåle også vanskelige ting i livet. Knut er selv et godt eksempel på denne filosofien som i sitt 85. år er sprek og smidig, og akkurat nå travelt opptatt med å reparere en mur og et rekkverk i carporten hjemme i Ståviveien. Han er også medlem i Jutulkara, og selv om det ikke blir så mye skigåing lenger, er han med på de forskjellige sosiale sammenkomster og jubileumsfester som Jutulkara arrangerer. Mange av gutta i Jutulkara er jo sånne som jeg lærte å gå på ski på 50-tallet, og jeg må jo følge med at de fortsatt skikker seg vel, ler Knut før han går løs på snekkerjobben igjen. Kjære Knut, Jutul gratulerer deg med 85-års jubileet! Seriegull til Jutul G97 Fra venstre bak: Martin Øvergaard, Andreas Schumacher, Philip Hauger, Alexander Bjerke, Tord Carlin, Jan Emil Nordberg, Håkon Homlung, Øyvind Løkholm og Marcus Young, fra venstre foran: Matej Dimosky, Viktor Granholm, Skjalg Hougen og Thomas Lystad Av Per-Gustav Granholm Før påsken avsluttet Jutul G97 serien med gull. Gjennom sesongen har de kun tapt en kamp og spilt en uavgjort. Resten av kampene har vært seiere. Best av alt var det nok å slå erkerivalene Frisk og Holmen. De tre lagene fra Asker og Bærum har vært de beste i serien i hele år. Her har Asker-Bærum hockey en god årgang, og det blir spennede å se hva klubbene kan få til sammen i årene som kommer. Med seier i avdeling B regner Jutul med å spille i avdeling A neste år. Sesongens siste aktivitet for Jutul G97 var deltagelse i en internasjonal ishockeyturnering i Paris i påskeferien. I turneringen deltok 10 lag, og Jutul møtte lag fra Frankrike, Sveits, Nederland og Belgia. Spesielt lagene Av Kjell Ove Kvam Grunnleggende ferdigheter på skøyter lærer man best som barn. Hvorfor ikke la ditt barn ta del i dette og lære seg å stå på skøyter i trygge, lekende omgivelser med entusiastiske trenere. IL Jutul arrangerer ishockey/ skøyteskole for barn i alderen 4-9 år i Bærum Ishall med oppstart til høsten (lenge før kulden setter inn og snøen legger seg). Her kan barna legge grunnlaget for å fortsette på aldersbestemte lag, eller man kan finne ut at dette ikke var rette fra Sveits holdt et høyt nivå, og turneringen ble også vunnet av Zurich, som stilte med et meget godt lag. Jutul kvalifiserte seg greit til mellomspillet der de spilte seg til en bronsefinale. Kampen om tredjeplassen var mot et nederlandsk lag. Kampen endte 1-1 etter full tid og gikk dermed til sudden death. Jutul avgjorde etter 1 minutt og 53 sekunder, og kunne juble over tredjeplassen. Jutul fikk også fair-play prisen for færrest utvisningsminutter og en pokal for best oppførsel utenfor banen. Den største opplevelsen for noen av gutta var nok likevel en gruppe franske jenter som taktfast heiet på Jotoll hele turneringen, og løp skrikende etter bussen når de dro. Yesss!!- det er herlig å være hockeyspiller!!! Skøyteskole for jenter og gutter fra 4-9 år idrett for ditt barn. Uansett så har man tilegnet seg basiskunnskaper i å stå på skøyter og prøvd seg i en ny idrett. Ishockey gir koordinasjon, balanse, kondisjon og trening av alle kroppens muskler. Ishocky er en lagidrett som gir ungdommen et sunt alternativ til alkohol og dataspill samt et felleskap på isen, i garderoben og som venner på fritiden. Vil du vite mer, ta kontakt med Svend Johansen på eller mobil nr: JUTULEN NR

14 Godt gjennomført sesong i 1-divisjon av The giants of Bærum Jutuls Hockeys A-lag har nå lagt bak seg første sesong med seriespill det nest øverste nivået i norske hockey. Det har vært en lærerik sesong både sportslig og administrativt, og laget satser friskt på en ny runde i 1. Divisjon for neste sesong Denne sesongen har vært veldig lærerik på mange måter, sier Johan Peter Hougen, leder av Jutul Hockey. Vi har hatt mange bådde sportslige og administrative/økonomiske utfordringer og dette hadde ikke vært mulig uten alle våre ildsjeler som stiller opp. Jeg vil særlig fremheve Ole Stubberud og Cato Myhre som har vært i ishallen både tidlig og sent for å legge forholdene til rette for spillerne. - De har skaffet sponsorer, arrangert hockeykamper og ellers lagt til rette for at spillere og trener skulle ha best mulige arbeidsforhold på både trening og kamp. Vanskelig start Serien startet litt i motbakke med tre strake tap på hjemmebane mot henholdsvis Lillehammer 2, Frisk 2 og Lørenskog 2. Men så begynte poengene å komme jevnt og trutt, og til slutt havnet laget på en 11 plass - midt på tabellen. - Dette var nok i henhold til det vi kunne forvente, sier Johan. Men det skal sies at vi til tider slet med å få uttelling, og det var mange som dømte oss nord og da vi startet opp igjen etter juleferien. - Men det var kanskje etter julepausen at vi oppnådde de beste resultatene anført av Magnus Willi Danielsen og Jon Are Hårstad Evjen samt nyervervelsen Andrew Proskuewski, som stilte med erfaring fra bla. New York Rangers og farmerligaen AHL. Fokus på økonomi Økonomi og kostnader er en av lagets største utfordring, og vi ser at vi må ha mer inntekter og være mer forsiktige med hva vi bruker penger på, sier Johan. Laget er helt avhengige av å få sponsorinntekter for å sikre budsjettet. I fjor fikk vi inn ca 175,000 mens budsjettet for i år er hevet til 250, Dette er den kritiske posten på budsjettsiden som vi er nødt til å lykkes med for å kunne forsvare 1. divisjonssatsingen. Det er opprettet en egen markedsgruppe med Andrew Young og Eirik Rake Helgesen i spissen, som begge har profesjonell erfaringer fra markeds- og salgsarbeid. - Er det noen som har bekjentskaper eller har en bedrift som ønsker å være med på en sponsorpakke med Jutul the Giants of Bærum så kan de kontakte Andrew og Erik, sier Johan. Det jobbes også hardt med å skaffe dugnadsinntekter. Det er lettest å få til nå utenom spillesesongen, og både spillere, ledere og foreldre stiller entusiastisk opp på jobbene som vi har klart å skaffe. En tredjedel av budsjettet er allerede i boks, og med den entusiasmen som er hittil så regner jeg med at det ikke blir vanskelig å skaffe resten, sier Johan Ny trener og satsing på egne spillere Bernie Lynch forlot Jutul etter sesongslutt, og det arbeides nå med å finne en ny hovedtrener. - Det er ønskelig med en trenertype som vil satse på unge spillere fra egen klubb, og vi kommer til å være restriktive med å ta inn utenlandske spillere denne sesongen, sier Johan. - Vi er veldig komfortable med de utlendinger vi har i stallen i dag, men vil heller prioritere norske spillere og supplere med egne juniorer. - Vi hadde også i forrige sesong med 4 juniorer fra egne rekker som gjorde en veldig bra jobb, og i ettertid ser vi at disse burde vært brukt mer og spilt flere kamper, fremhever Johan Til forskjell fra tidligere år er laget allerede i gang med barmarkstrening. Gutta trener to ganger pr uke og kommer til å spille inline-hockey i hallen gjennom hele sommeren. Laget kommer dermed til å være godt rustet ved inngangen til neste sesong. Spillerstallen for neste sesong Hele spillerstallen er ikke helt klar, men denne kjernegruppen er med: Løpere: Kristian Magnus Lingsom Magnus Willy Danielsen Jon Are Hårstad Evjen Andrew Proskujewski Jørgen Palmgren Eriksson Tommy Løken Markus Øverli Håkon Sagfossen Sondre Stokke Hougen (jr) Backer: Garth Lunde Smestad Kristoffer Torgersen Eirik Rake Helgesen Stian Iversen Joakim Rud Oppøyen Lars Martin Berglund Joakim Kaarstad (Jr) Målvakter Halvor Hårstad Evjen Christine Smestad Hockeycamp vinterferien 2010 Av: Kjell Ove Kvam I skolens vinterferie arrangerte Jutul Hockey camp for skøyteglade gutter og jenter. Årets camp hadde rekorddeltagelse med 60 påmeldte deltagere. I tillegg til egne trenere ble det hentet inn godt kvalifiserte trenere fra Sverige til å gjennomføre årets camp. Deltagerne ble delt inn i 2 grupper etter alder, og i 3 dager hadde de 3 treninger daglig på is, teori, teknikk, puckføring, skuddtrening og kamper. Mellom istreningene var det meningen å gjennomføre barmarkstrening, men den måtte endres noe da kuldegradene var så lave at det ikke var forsvarlig å gjennomføre utetrening. Christopher Dehn, Joakim Opsahl, Eskil Kvam og Jonas Ulbråten var veldig fornøyd med Campen. Foto: Kjell Ove Kvam. Det ble servert 2 måltider pr dag og deltagerne var slitne, men godt fornøyd etter de daglige treningsøktene. 14 JUTULEN NR

15 Klubbmesterskap på ski - klassisk Årets klubbmesterskap i klassisk stil ble arrangert tirsdag 16. mars på Jordbru med flotte løyper og fint vær. 91 påmeldte er ny rekord for rennet. Antall deltagere ble 78 spreke jutuler i alder fra 2 til 72 år som alle gjorde en flott innsats. Her ser vi ekte Jutuler i 3 generasjoner som fullførte årets klubbmesterskap. VF: Frida Bjørkedal Thrane, Truls Bjørkedal Thrane, Vetle Thrane Øen, Oda Thrane Øen, VB: Gro Thrane Øen, Solveig Hilde Thrane, Elin Hilde Thrane. Foto: Kjell Ove Kvam. Kvelden ble avsluttet med utdeling av premier; vårt tradisjonelle klubbmesterskapkrus og gavepremier fra Bull Ski og Kajakk og Sportsmaster. Jutuler i Marcialonga Av: Roger Harboe Marcialonga er et populært turrenn i Nord-Italia. Distansen er 70 km med mulighet for en kortversjon på 45 km. Traseen er ganske snill med små høydeforskjeller. Rennet gikk i år for 37. gang, og mange jutuler har gjennom årene beæret det med sin deltagelse. I år var vi en gruppe på 10 som reiste sammen. Vi fløy til Verona og hadde leiebiler videre til Predazzo i Val di Fiemme. Vi hadde to dager til å bli kjent med forholdene før rennet og to dager etter til å utforske de vakre fjellområdene i Dolomittene. Underveis stiftet vi også bekjentskap med diverse hyggelige spisesteder. Renndagen var det passe kaldt med minus 6 grader. Rennet ble en kjempefin søndagstur i storslagne omgivelser. Dagen er som en lokal folkefest, og italienerne er flinke til å stille opp og heie på alle. Samtlige jutuler fullførte i fin stil og kunne Briller Leser du med lange armer? Er det uklart på lang avstand? Vi kontrollerer synet timeavtale LIENS OPTISKE GÅGATEN Sandvika ÅPENT kontaktlinser Nytilpassing og kontroll av alle typer linser timebestilling LIENS OPTISKE GÅGATEN Sandvika Mandag-fredag 9-17, lørdag På bildet er fra venstre: Grethe Engebretsen, Erik Engebretsen, Harald Kolstad, Viggo Kristiansen, Randi Glimstad, Reidun Thorberg, Roger Harboe. Kjellaug og Jørgen Jacobsen var ute og trente da bildet ble tatt. Foto: Inger Espevik, ikle seg medaljen til kveldens bankett. På banketten deltok også Svein Ola Hope som hadde fullført på en imponerende tid. Likeledes vet vi at Jorun Røegh leverte et storfint løp, men hun gikk så fort at vi ikke så noe til henne. Turen bød på et par overraskelser, som for eksempel at skiene våre ikke var med flyet da vi landet i Verona. Men neste formiddag var skiene på plass i Predazzo! Litt skummelt var det også at den ene leiebilen stoppet oppe i fjellene med dieselfilter tett av is og skitt. Men den stoppet tilfeldigvis rett utenfor et bilverksted, så det ordnet seg også etter noen timer. JUTULEN NR

16 Vestmark-kalenderen 2010 Av Per Claussen Stor takk til alle Jutuler som har gjort en god jobb og salgsinnsats med kalenderen! Når dette skrives i slutten av mai er ikke det endelige resultatet helt klart, for vi har noen etternølere. Uansett får vi en nettofortjeneste på over kr Det er over budsjettet og noe å glede seg over i disse finanskrisetider. Vi har solgt mer enn 2100 kalendere. Forløpige tall viser at Skigruppa som alltid er best med 525 stk. Gratulerer! Like bak ligger Idrettsskolen med 491 stk. Det er virkelig imponerende hva disse barna og deres foresatte! får til. Et klart bevis på at godt organisert salgsarbeid og planlegging i gruppa gir resultater. Som avtalt får de som de andre gruppene overført 50% av salgssummen nærmere Kr Ikke dårlig. Dessuten må vi skryte av Kiwi-butikken på Vøyenenga som var med for første gang med et salg på 116 stk., og Coopen på Skui som alltid er positiv og selger gratis for Jutul Det er heldigvis også mange bedrifter i vårt nærområde som hvert år kjøper kalenderen med egen logo. Veldig bra! Igjen tusen takk til både selgere og kjøpere! Dette var årgang nr. 29. Vi tar ett år av gangen, men jubileumsnummer 30 er planlagt. For at det skal bli en realitet trenger vi imidlertid bilder, for Harald s arkiv begynner å tømmes. Flere av oss gamle travere kan sikkert finne frem sort/hvite fotografier fra egen barndom, og grave i foreldrenes arkiv før det er for sent. Ha en god sommer og høst med Vestmark-kalenderen på veggen og hold deg i form til ny innsats i november/desember. Skisportens dag med Statoil For å gjøre dette til Statoil sin dag i skileiken ble det blant annet leid inn eget hoppanlegg for miniski. Neste løper ble i reneste kollen stil annonsert høyt og tydelig, og jubelbrølene kunne fint konkurrere med originalen. Foto. Alf Robert Nyborg Håland. Av Alf Robert Nyborg Håland Ryktene om Idrettsskolens flotte skileikanlegg gikk i vinter helt inn til Statoils personalkontor. Da Statoil skulle arrangere skidag for sine ansatte med og uten barn, ble det lett høyt og lavt etter et godt skianlegg. Valget ble enkelt når de kom frem til Skui! Her var alt tilrettelagt for et flott arrangement og med gode råd fra idrettsskolens trenere var det bare å begynne å glede seg. Mer enn Mer bare Mer enn enn elinstallasjoner bare bare elinstallasjoner elinstallasjoner Gjelder det elektriske installasjoner, sikkerhet, telefoni eller data gj r Lefdal Installasjon det enkelt for deg. Vi tilbyr komplette Gjelder tekniske det leveranser elektriske som installasjoner, gj r ditt hjem sikkerhet, triveligere, telefoni tryggere eller og data mer gj r moderne. Gjelder Lefdal det En Installasjon elektriske stor stab installasjoner, av det erfarne enkelt for fagfolk sikkerhet, deg. foretar Vi tilbyr telefoni alle komplette typer eller data tekniske gj r installasjon Lefdal leveranser Installasjon og service. som det gj r enkelt ditt hjem for deg. triveligere, Vi tilbyr tryggere komplette og mer moderne. tekniske Kontakt oss leveranser En for stor konkurransedyktige stab som av gj r erfarne ditt hjem fagfolk priser. triveligere, foretar Vi er alle kjent tryggere typer for rask og mer installasjon moderne. tilbakemelding En og stor service. og stab kort oppdragstid. av erfarne fagfolk foretar alle typer Kontakt installasjon oss og for service. konkurransedyktige priser. Vi er kjent for rask tilbakemelding Kontakt Elektrikere oss for med og konkurransedyktige kort lang oppdragstid. erfaring og kompetanse priser. Vi er Energisparing kjent for rask for lavere str mregninger Sikkerhet mot innbrudd/brann EL-sjekken for tilbakemelding og kort oppdragstid. kontroll Elektrikere av det med elektriske lang erfaring anlegget og kompetanse Tele/data med Energisparing varierte tjenester for lavere Elektrikere str mregninger innen telefoni med og lang Sikkerhet internett erfaring og mot Servicebiler kompetanse innbrudd/brann med Energisparing EL-sjekken rikholdig lager for for lavere kontroll str mregninger av det elektriske Sikkerhet anlegget mot Tele/data innbrudd/brann med varierte EL-sjekken tjenesterfor kontroll innen av telefoni det elektriske og internett anlegget Servicebiler Tele/data med med rikholdig varierte lager tjenester innen telefoni og internett Servicebiler med rikholdig lager BÊrum BÊrumsveien 375, BÊrum 1346 Gjettum BÊrumsveien Tlf.: , BÊrum Faks: Gjettum Tlf.: BÊrumsveien , Faks: Gjettum Tlf.: Faks: e-post: e-post: e-post: Vi gir deg livtidsgaranti Vi gir deg livtidsgaranti Vi gir deg livtidsgaranti Oslo Ole Deviks v Oslo Oslo Tlf.: Ole Deviks v. 44 Faks: Oslo Oslo Tlf.: Ole Deviks v Faks: 0668 Oslo Tlf.: Faks: KLUBB OG TØMRERMESTER ESPEN CLAUSSEN Horniveien 94,1339 Vøyenenga. Tlf : Mobil : E-post : NYE OG BRUKTE BILDELER VRAKPANT PRØV NOE NYTT - KJØP BRUKT! ÅPNINGSTIDER: MAND.-ONSD.: TORSD.: FRED.: LØRD.: Stengt ISIVEIEN 59, 1340 SKUI TLF FAX JUTULEN NR

17 JUTUL FYLLER 80 ÅR OG DET SKAL FEIRES ALLE JUTULER OVER 18 ÅR ØNSKES VELKOMMEN TIL EN KOSELIG FEIRING AV IDRETTSLAGET VÅRT. FEIRINGEN FOREGÅR PÅ GRENDEHUSET 9. OKTOBER KL DET VIL BLI SERVERT VELKOMSTDRIKK, GOD MAT MED DRIKKE OG KAFFE UTDELING AV HEDERSTEGN DANSENSKOA KAN SVINGE SEG TIL VARIERTE TONER FRA SING-SING FESTEN KOSTER KR. 200,- PR. PERS, SOM BETALES VED INNGANGEN. BENYTT ANLEDNINGEN, BLI MED PÅ EN MORSOM OG HYGGELIG FEST SAMMEN MED MEDJUTULER I ALLE ALDRE! VELKOMMEN! PÅMELDING INNEN 25/9 TIL Tove Hasle: Sverre Tverli: Arild Solberg: Tore Hansen: Din lokale elektriker Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad - Tlf JUTULEN NR

18 18 JUTULEN NR

19 Sommertips for den idrettsglade Har dere ennå ikke spikret sommerferien og har lyst på fysisk utfordring i naturskjønne omgivelser sammen med verdenseliten på ski? Av: Kjell Ove Kvam Da kan jeg anbefale NEAS Sommerskiskole for barn 7-10 august i Aure på Nordmøre. Skiskolen er for barn i alderen 9-16 år. Der får man Øystein Pettersen, foto: Norway events. muligheten til å bli trent av Tor Arne Hetland, Marit Bjørgen, Øystein Pølsa Pettersen, Therese Johaug, Sandra Hansson og Trond Einar Elden. Barna vil overnatte i egen camp sammen og i tillegg til treningen vil de delta på masse sosiale aktiviteter. For de voksne kan man gå rulleskikonkurranse med de beste skiløperne ifra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Italia. De kommer til Aure 1 uke om sommeren for å trene og konkurrere. Er du en hobbysyklist kan du delta på et 3,6 mil langt offroadritt sammen med mange av de samme personene. Marit Bjørgen og Therese Johaug, foto: Norway events. Øystein Pølsa Pettersen er i tillegg til å være en skiløper i verdensklassen også en utrolig god syklist og har de siste årene deltatt i offroadrittet med meget gode resultater. I fjor tapte han knepent for Ola Kjøren som er i norgeseliten. For mere informasjon: FAX NYBYGG MODERNISERING FLISLEGGING SERVICE GULVVARME VARMEPUMPER Varme & Sanitærteknikk A.S Mobiltlf. Ole Mobiltlf. Arnfinn Åses v Sandvika Skui Gård - Der juli-trærne kommer fra Unngå stress i desember Sats på Juli-tre i år Velkommen! Gamle Jarenvei 119 Enkelte overliggere fra julen 2009 til sterkt reduserte priser - fagkunnskap gir trygghet. Juli-trær! Norske og Ferske! Ikke la de danske og visne trær herske Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange Ikke vent til nettene blir lange Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen JUTULEN NR

20 JUTUL-FARGER Av Per Claussen Etter forskjellige samtaler med kjente og kjære aner det meg at jeg ikke skårer plusspoeng på dette innlegget. Tvertimot! Men det får stå sin prøve. Det gjelder bruken av Jutul s klubb-farger. Den dominerende fargen har så lenge jeg kan huske vært grønn. Jeg vet ikke om det er stadfestet noe sted at det er Jutul s klubbfarge. For et år eller to år siden var det noen aktive personer i Skigruppa som på prisverdig måte tok initativet til å lage nye ski- og treningsdrakter. De ble veldig fine og i en design og kvalitet som ble meget godt likt ikke minst av ungdommen. Derfor er det mange som anskaffet og bruker de. Men etter min KORT VENTETID RIMELIGE RESERVEDELER EU KONTROLL Per Claussen, engasjert Jutuler. Foto: J. K. Paulsen. mening passer de bare ikke inn i Jutul s fargetradisjon for basisfargen er knall rød. Dessuten har det kommet inn en sort farge. Grønnfargen er omtrent helt borte. DITT LOKALE BILVERKSTED Km. service Eksos Clutch Bremser Støtdempere Forstilling RINGERIKSVEIEN SKUI Leserinnlegg: Jutulen er ikke kjent for å være den store debattmediet, men vi gjør et unntak i dette nummeret. Siden bladet ikke kommer ut så ofte har vi valgt å la mottakeren av innlegget få kommentere dette samtidig. Dette er ikke Jutul s farger!. Jeg har selv anskaffet drakten, men føler meg ikke vel i den og ikke lenger som en ekte Jutul. Har jeg skiftet klubb eller blitt julenisse? Hvis jeg ser nedover meg selv når kreftene røyner på ser jeg bare rødt i rødt. I brev om Vestmark-kalenderen kan man ikke lenger skrive om de greie grønnkledde Jutulene. Vi lever i tider med stadige forandringer. Men vi må også ta vare på tradisjoner. Det kan heller ikke være riktig at vi lager en drakt i de fargene som barna vår liker best, eller at vi skal være så takknemlige for at noen tok bryet med å lage nye drakter at vi skal bifalle det de kommer med uansett resultat. Heldigvis har vi mange resurspersoner i klubben. Jeg har som nevnt luftet temaet med flere personer, og blitt nedstemt av alle. Jeg var gammeldags og tålte ikke forandringer. Forleden talte jeg heldigvis med et medlem med tyngde i klubben som støttet meg selv om ektefellen var uenig. Da fattet jeg mot og satt meg ned med pc en. Får heller tåle kritikken. Jeg tror det er flere enn oss to. Vi må ikke miste vår identitet under påvirkning av motestrømninger. Mitt forslag er at gruppen som gjorde en god jobb sist - bortsett fra fargevalget - setter seg ned igjen og lager en JUTUL-drakt. Lykke til! Svar fra skigruppen: Av Erik Frogner Det er kjempeflott at en ildsjel som Per er opptatt av å ta vare på Jutul-tradisjonene. Det trenger idrettslaget, sier leder av Ski-/friidrettsgruppa gruppa Erik Frogner i en kommentar. I mangel på egnet skidress tok Skigruppa for ca 3 år siden initiativ til en ny bekledning som skulle være bedre egnet i skisporet enn de grønne overtrekksdraktene og sorte fleece-jakkene som fantes sentralt i Jutul. Det ble tatt utgangspunkt i fargene i Jutul-logoen, og i tillegg ble det lagt frem ønske om et moderne og tidsriktig design som ville gjøre det attraktivt å bruke dressene også for ungdommen. Den foreslåtte løsningen ble tilslutt besluttet av styret i skigruppa etter en høring der de aktive fikk si sin mening. Erik Frogner, leder ski-/friidrettsgruppa. Foto: J. K. Paulsen. 20 JUTULEN NR

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

IL Jutul. Informasjonsmøte for foreldre og foresatte «Idrettsskolen for barn» 10.9 2014. Mer informasjon om JUTUL:

IL Jutul. Informasjonsmøte for foreldre og foresatte «Idrettsskolen for barn» 10.9 2014. Mer informasjon om JUTUL: 2013 IL Jutul Informasjonsmøte for foreldre og foresatte «Idrettsskolen for barn» 10.9 2014 Mer informasjon om JUTUL: https://www.facebook.com/idrettslagetjutul http://jutul.net/ 1 Grunnleggende verdier

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

IL Jutul. Informasjonsmøte for foreldre og foresatte «Idrettsskolen for barn» Mer informasjon om JUTUL:

IL Jutul. Informasjonsmøte for foreldre og foresatte «Idrettsskolen for barn» Mer informasjon om JUTUL: 2013 IL Jutul Informasjonsmøte for foreldre og foresatte «Idrettsskolen for barn» 19.9 2013 Mer informasjon om JUTUL: https://www.facebook.com/idrettslagetjutul http://jutul.net/ 1 Grunnleggende verdier

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister IL Jardar Hoppgruppas program Vinter 2016 Velkommen til Jardarrennet 30. januar 2016 Hopp og kombinertrenn Program/startlister Kjære løpere og publikum IL Jardar ved hoppgruppen ønsker alle velkommen til

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2016-50. årgang www.slastad-il.no Fyller 50 år Orienteringsgruppa i Slåstad idrettslag startet klubbavisa uten navn i mars i 1966. Mannen bak var Ole Sverre Moss.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE SØNDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - SØNDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer Gamle nyheter: 2004 TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole Se hvor bra de klarte seg!! Sjetne skole stilte med 3 lag fra 7. klasse og 4 lag fra 8. klasse. De beste lagene i 7. klasse kom på 16. og 17.plass

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer