I!~ Sulitjelma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I!~ Sulitjelma 16.02.09"

Transkript

1 MONS PETTER FESTIVALEN Glastunes 23B 8230 SULITJELMA Tlf: ~ Klassering ~ F~uske kommune -lul L SaksIi~h. SLO L q/i- Oci ~1! ~JQl1 'd6t I!~ Sulitjelma Fauske kommune Kultur v/stig Løvseth ( 8200 FAUSKE SØKNAD OM TILSKUDD TIL MONS PETTER-FESTIVALEN Mons Petter-festivalen gjør et spenstig veivalg i Vi satser sterkt på å være en arbeiderkulturfestival, og vi vil ha arbeiderkultur som en rød tråd gjennom festivalen. Det betyr ikke en kjedelig historisk festival, men en festival som bygger på særegenhetene for Sulitjelma: arbeiderkultur, gruva og historikken tilpasset tiden vi lever i: fortid - nåtid - framtid. Satsing på mulighetene som ligger der. I stedet for å satse på tradisjonell festivaldrift i kamp med mange slike festivaler i Nordland, vil vi satse på det vi kan i Sulitjelma og på det som er spesielt for Sulis. Dermed får Fauske fram en del av sin særegenhet. Sulis har en klang innenfor arbeiderbevegelsen. Slike ensidige arbeiderkulturbygder fantes det mange av i Norge, og det er en viktig del av norsk kulturarv vi da er med på å ta vare på. (. Kampen for tilværelsen var hard, tøffe arbeidsforhold, boforhold med mange i hver køye og på hvert rom og et tøft samfunn, mannsdominert og preget aven enerådende ledelse. I 2009 er satsingen slik: * Hovedfestivalen er flyttet fra juni/juli til 27. april til 3. mai. Dette for å styrke fokuset på arbeiderkultur som særegenhet. i. mai er jo allerede en særegenhet og et arrangement fr hele regionen, og nå bygges festivalen rundt dette. I tilegg blir det en andre del, sommerfestivalen, i. juni Til sammen er det festival i i i dager * 1. mai, en av de store satsingene i Sulitjelma, er midt inne i festivalen. Her satser Sulis på å bli en av de beste arrangørene i landet. Allerede er det slik at folk fra hele distriktet kommer til Sulis på 1. mai. Samarbeid mellom LO Sulitjelma og Mons Petter-festivalen. * Tema i 2009 blir samisk kultur. I 2-3 dager blir det sterkt fokus på denne elden av kulturlivet (se lenger ned i søknaden). I tilegg dukker samisk kultur opp som gjennomgangstema hele veien. * Kulturstønt 2009 for ungdom fra hele Salten. Her skal talenter fra hele distriktet på scenen. Det blir også samisk innslag. Camp for ungdom. Satsing på glassproduksjon som tema. * Konsert i gruva, med Mari Boine som hovedartist.

2 * Kjente danseband til Sulis. 1. og 2. mai kommer 2 av Norges beste danseband for tiden til Sulis. Sie Gubba 1. mai og Too far gone 2. mai. Ei skikkelig dansehelg. Lokale Feijk er også med. Målet er alltid å blande amatører og profesjonelle. * Vi har bestilt musikalen Slusk i Fauske idrettshall 2. og 3. mai. Det blir det største løftet som er gjort i Indre Salten. Amatører og profesjonelle. * Det blir konferanse med aktuelt tema på dagsorden for næringslivet. Fauske hotell mandag 27. april. * Festivalsus over hele helga mai. * Eldres dag avvikles under sommerfestivalen. 200 eldre får oppleve kultur og samold. Samarbeid med SKS. * Flott og spesiell åpningskonsert i inngangen til Besøksgrva. * Turistforeningen skal ha markering på Hanken. * Turarsj i flotte omgivelser. * Historiske dager. * Driftsutvalget har sitt møte i Sulitjelma. * Utdeling av "Årets Bus", "Årets Albertine" og "Årets "Æres-Slusk". * Barneskolen satser på samisk kultu denne uka. * Topp korpskonsert avslutter sommerdagene. Samisk kultur som tema: Her vil vi engasjere skoleverket. Alt er klar for skikkelig camp i Sulitjelma for ungdomsskoleelever fra april. Pedagogisk entreprenørskap.med samisk kultu som tema en av dagene og glassproduksjon som tema den andre dagen. Sulis har nettopp fàtt en nye arbeidsplass, som skal gi arbeid til 15 personer innen glassproduksjon. I tilegg har vi den nyutviklede bedriften CK-Design på stedet. Vi vil engasjere 5 kunstnere innen glasskunstnerfaget, og vil at disse skal jobbe i 1 døgn med glass - med 20 elever på hver grppe. Vi tar altså fatt i noe som er under utvikling i Sulitjelma og lar ungdommen kjenne på faget. Utstiling og stor lærdom for disse elevene som snart skal på videregående skole. 100 elever på camp i Sulis. Det er spekt og fremtidsrettet. Gruen til at vi satser på samisk kultur er at lenge før de første fastboende slo seg ned i Sulitjelma (ca. 1850) var det samer oppe i fjellene rudt Sulis. Ja det er fuet en lapp grav helt tilbake på 1300 tallet. Det betyr at røttene for gruve- og arbeidersamfuet ligger helt tilbake til 1300-tallet, med samene som de aller første. I tilegg fant jo lappen Mons Petter den førsdte malmsteinen in Sulis, noe som betydde 104 år med gruvedrift. I disse dager prøver de igjen å få til gruvedrift. Kanskje et nyt "eventyr" starer, med en ny Mons Petter...Da er vi igjen aktelle, men samtidig tar vi vare på røttene og en viktig del av historien. En viktig del av Sulitjelmas, Fauskes, Nordlands og Norges historie. Vi er i samarbeid med Høyskolen i Bodø om et seminar for lærere og andre der samisk kultu står på dagsorden: "Samisk kultu og matematikk". Dette er den røde tråden for disse dagene. Elevene på skolen i Sulis, O. klasse skal ha samisk kultu på dagsorden i tilegg til campen. Her vil vi invitere også andre skoler til å delta. Vi ser for oss en satsing på samisk kunst, musikk, levevis, byggekunst, historie, reinsdyr osv. Fokuset er samisk kultur, og den delen av læreplanen som omhandler samisk kultu. Alle elever skal ha dette på timeplanen iflg. Læreplanen. Vi skal ha egen stamcafe under Mons Petter-festivalen. Cafe Iris, miljøkafeen som har hentet navnet sitt fra boka til arbeiderforfatteren Dag Skogheim.

3 Mons Petter-festivalen skal være landets eneste arbeiderkultufestival, og skal ta utgangspunt i Norges industrihistorie generelt og gruvesamfuet Sulitjelmas historie spesielt, og skal trekke linjene til aktelle kultu- og samfustemaer i vår tid. Vi skal ta vare på historien, men skal også tenke nyt og være i front. Festivalen har vært arangert årlig siden Vår nye mål fremover er å få festivalen in på statsbudsjettet som Norges eneste arbeiderkulturfestival. Der håper vi på drahjelp fra Fauske kommune. Mulighetene er store. Mons Petter-festivalen har siden oppstarten vært et av "fyrtårene" for kulturlivet i Indre Salten. For mange lokale og regionale akører har festivalen vært det store målet for sesongen. Vi har skapt en arena der lokale og regionale artister har fått bruke Mons Petter-festivalen som et utstilingsvindu for sin videre satsing som arist. Eksempler på dette er Lena Krstin Ellngsen og Chrstel Alsos Monsen som i dag regnes som nasjonale artister. Et av våre mål er å skape arenaer for kunst og kultur - ikke bare for sang og musikk, men for biledkust, idrett, anen kultur og ikke minst - kulturbasert tuisme. Der ser vi store muligheter for Sulitjelma og for Mons Petter-festivalen, i samarbeid med en rekke andre lag, foreninger og organsasjoner og med næringsliv i in- og utland. Satsing og utvikling vil bli nøkkelord fremover. Vår håp er at Fauske kommune ser verdien av å ha en slik festival som satser på mangfold og alle aldersgrpper. En festival som kan brues enda mer til å sette Fauske på karet. Vi mener at Fauske ikke må gå bort fra å se på Mons Petter som hovedfestivalen i Fauske, og få opp igjen bidraget innen økonomi, slik at det er mulig å ha en ansatt på kontoret. Hele kommunen vil ha nyte av det. I år har det ikke vært mulig pga nedgang i tilskuddet, og folk kan bli utbrente, noe som igjen kan føre til at vi mister denne flotte festivalen, en festival som erkjent langt utenfor Fauskes grenser. Hvis Fauske kommune skal være en av de 4 hovedsamarbeidspartnerne til Festivalen må beløpet over Interessen for samarbeid med MPF er stor både blant arister og næringslivet, og vi synes det er natulig at Fauske kommune er en av hovedsamarbeidsparterne, for å vise de øvrige samarbeidsparerne at festivalen betyr mye for Fauske. I år var ikke kommunen en av disse, noe som oppfattes rar utenfor kommunegrensene. Tenk hva vi mr igjen for de kronene som blir investert her, fra skatt og oppdrag for lokale arister og kunstnere til samarbeid over grenser og positiv omtale. Vi mener at Mons Petter-festivalen representerer en viktig nisje blant norske festivaler. Særegenheter som arbeiderkultur (den eneste arbeiderkulturfestivalen i landet), tar vare på gruvehistorien, viderefører begrepene "Slusk", "Bus", "Albertine" (kokka) og ser fremover mot nye nisjer: grüderfestival, den regionale ungdoms satsingen Kulturstønt 2009, en faglig del med seminarer og blant anet satsing på årets tema: Samisk kultu og levevis. Håper dette viser noe av det som blir ny satsing fremover i MP-festivalen. For at vi skal klare det er vi avhengig av at egen kommune bidrar og viser at vi er på rett vei med satsing - særegenhet, varasjon, bredde, men også på nisjene arbeiderkultur og dette året -samisk kultur.. Vi er på hugget, vi har inspirasjon - men: vi må ha litt økonomisk drahjelp. Det vi får igjen av kultu og optimisme i Salten vil være det mangedobbelte. En slik katalysator som vi er for kulturlivet i Indre Salten må ha en ansatt på kontoret. Det får vi til om kommunen bidrar med det vi søker om. Mons Petter-festivalen 2009 kommer til å bli meget spennende. Vi søker derfor om at Fauske kommune bidrar med kroner ,- i støtte til Mons Petter-festivalen i Vi ber også om at vi får støtte for 3 år fremover, slik at det blir

4 mer forutsigbart i det videre arbeidet. Slik gjøres det overfor festivaler i en del sammenlignbare kommuner. Det er vanskelig for oss nå når datoen er blitt 1. mars. Det betyr at vi er kloss oppi festivalen når vi vet hva vi får i støtte. Vi lover en festival som vil vise vei fremover, og vi tar gjerne imot tips fra kommunen om tema dere vil ha på dagsorden. Med vennlig hilsen Mons Petter-festivalen 1 ~C-& Bernt Gøran Lund Styreleder ( Vedlegg: 1. Årsmelding Regnskap Budsjettforslag 2009.

5 ~'\\l ~. \ rir, ii~'j ";l.. "' I., ( STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

6 STYRET Styreleder Nestleder Styremedlemmer Bernt Gøran Lund Pia Helland Sigurd Myhra Tom Vidar Karlsen Martin Andreassen Bjørn Hagen (Ottar Skjellhaug fungerte fra juni til MPF var ferdig, fordi Hagen jobbet utenfor Sulitjelma) Vegard Dybvik Varamedlemmer: Elisabeth Pettersen Linn Normann Godtfredsen Egil Setså Valgkomite Revisorer: Tonje Liland Jon Egil Larsen, Ott Skjellhaug Robert Norman Thor Åge Jensen Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. Det har vært behandlet hele 138 saker i styret. I tilegg har det vært to ekstraordinære årsmøter - 1 for å få valgt styre for 2008 (27.1) og 1 for å bestemme seg for om vi skulle gå for et nyt tidspunt for avvikling av festivalen (15. mai). ADMINISTRASJON Mons Petter-festivalen har ikke hatt ansatt personell på kontoret. Posten har vært mottatt og ekspedert av styreleder. En periode har vi hatt Hege Pedersen inne på NA V -midler, der MPF har betalt 25 % av lønnsutgiftene. Styeleder har fugert som ulønnet daglig leder. Vi har hatt kontorlokaler i de gamle bakerilokalene, men har ikke betalt leie. Tak til Stein Kristoffersen som ikke har krevd oss for leie. Vi leier kopimaskin hos Antonsen, Fauske. REGNSKAPIRVISJON Vi bruker Consis Fauske AS til regnskapsførsel. Vår mann lokalt har vært styremedlem Sigurd Myhra, som har gjort en solid jobb. Når det gjelder revisjon så har vi valgte revisorer, Thor Åge Jensen og Robert Normann. De mottar kr hver for jobben. ARBEIDSMILJØ Økonomien tilater ikke at vi har fast ansatt på kontoret. Det betyr mye ekstra arbeid på styreleder og på deler av styret. Hege Pedersen har vært inne noen uker på NAV -midler, noe som var veldig positivt for festivalen. Dessverre har vi ikke henne lenger, noe som gjør at det er veldig hektisk i forbindelse med oppstaren av Slusk og med andre oppgaver. Vi har kontorlokaler i Bakerigården, og der er det greie arbeidsforhold men vi må låne inn datamaskin, noe som ikke er holdbart i lengden. Vi forurenser ikke det ytre miljø. :4

7 AKTIVITETER Antall arangement sommerfestival Antall arangement vinterfestival Antall andre arrangement Antall besøkende sommerfestival Antall besøkende vinterfestival Antall besøkende andre arangement Totalt antall besøkende SOMMERFESTIV AL PUB - BOLSAR'N MARRIG VED MINESMERKT OPPTOG TIL SAMFUNNSHUSET ÅPNING ÅPNING CAFE IRIS BAKNFEST ÅPNINGSFEST MED FEIJK OG INTERMEZZO 50-ÅRS KONFIRMANTER CAFE IRIS 2005 BOLSARN PUB KOMMUNESTYRMØTE MUSIKKSTUND PÅ SAGATUN KONSERT MED SMK QUIZ KONSERT MED KETIL M.FL. LYSBILDESHOW CATO HULTMAN V ANDRlG I ANA KINODAGEN FJELLFEST P Å HAKEN BANANA AIRLINES & ABSOLUTE 80'S ELDRES DAG TUR P Å GAMLE TOMTER MALMDIL TEN KUL TURSTØNT SAL TEN 2008 SKUMPARTY KONFERANSEN SANKT HAS. SJØNST Å TILSAMMEN : 30 : O : O : : O : O : VINTERFESTIVAL: O ANDRE ARGEMENTER: O JULESHOW Det ble ikke arrangert juleshow i år. VINTERFESTIV AL P.g.a. bemanningssituasjonen har det ikke vært arangert vinterfestival på flere år, selv det har et stort potensiale. I Sulis er det snø på fjellet uansett om det er fritt andre steder. om 3

8 SOMMERFESTIV AL Etter en tjuvstar med vellykket pub på Bolsar'n fredag 20. jun staret sommerfestivalen ved minnesmerket i Furulund. I år var det Sulitjelma musikkorps, Sulitjelma skolekorps, Fauske blandakor og Ketil Hugaas som sto for de musikalske innslagene. Ordfører Odd Henriksen holdt en rørende tale og tidligere gruvearbeider Almar Pedersen la ned blomster ved minnesmerket. Åpningsdag Den offisielle åpningen av festivalen foregikk ved samfunnshuset. Det ble en stilfull åpning som viste mangfold i kulturlivet i Fauske. Her varierte det fra skolekorps, musikkorps og popbandet Camarilla til vokalinnslag fra Marthe Ekeberg Skaugvold og Ketil Hugaas, sang fra Fauske blandakor, gameldans fra Cato Hultmann m/venner, danseinnslag fra Susane Barkhald og Thorbjørn Urskog og offsiell åpning av statssekretær Vegard Harsvik. Flagget ble stilfullt båret inn av styret i MPF, og tradisjonen tro var det Pia Helland som heiste Mons Petter-flagget til ekte bergmans salutt og nasjonalsangen fra Fauske blandakor og begge Suliskorpsene. Det var stor begeistring da festivalleder Bernt Gøran Lund delte ut hederstitlene Årets Albertine til Tonje Liland og Årets Bus til Rolf Knoph. Erik Alvestad var programleder, og bandt programet fint samen. Bakenfesten på Skihyta samlet fullt hus, og det er ingen tvil om at historiske kvelder er populært. Styret setter stor pris på at Historielaget bidrar med historiske programposter under MPF. Festivalen er jo tuftet på Sulishistorien. Tak til styret i Historielaget. Åpningsfesten var et samarbeidsprosjekt med Saltenposten, og ca. 250 mennesker kom. Av disse var sikkert halvparen utenfra. Det har vist seg de siste årene at en god del publikum kommer utenfa. Det er supert at de har lyst til å komme til våre arrangementer. Ungdomsbandet Feijk og dansebandet Intermezzo sørget for musikken. Et overskuddsarrangement. Her var også våre samarbeidspartere invitert. Øvrig program Malmdilten er fortsatt populær, med 200 deltakere. Bra at vi også har programposter der folk sendes ut på trim. 50-årskonfrmantene hadde sitt treff første søndagen, slik det er hvert år. Om kvelden hadde Ketil Hugaas konsert på samfunnshuset. Stort sett fullt hus. Samen med seg hadde han Grete Vollan, Robin Evenstrøm, Stig Børre Hanssen, Cato Hultman og Atle Nymo. Flott produk. Mandag hadde vi flott samarbeid med Folkets hus på Sjønstå, og det ble et fint St.Hansarrangement. Flott forarbeid av Egil Setså og de mange grilerne. Tidligere på dagen gikk kommunestyremøtet på Sulitjelma samfushus. Rekrtteringskonferansen ble meget vellykket. Tom Vidar gjorde en kjempeinnsats her og fikk både økonomiske samarbeidsparnere og gode forelesere. Over 50 deltakere. Samme dag gikk ungdomsarangementet "Kulturstønt Salten 2008". Det ble et meget vellykket arrangement. Først fikk talenter fra hele Salten konkurere i flere klasser. Vinnerne i klassen "andre musikalske innslag" ble Anders Brodersen Johansen og Dink vant klassen for band. Six feet vant i klassen "dans/drama". Ca. 80 ungdommer på scenen. Meget høy kvalitet. Etter dette kom populære Surferosa på scenen. Mariann laget topp stemning. Til slutt var det skumpary. Meget populært. Et av de beste arrangementene vi har hatt på mange år, 4

9 programessig. Økonomisk gikk vi vel et underskudd på ca , men sett i forhold til hva vi tilbød ungdommen må vi si at det var vellykket. En av årsakene til for få påmeldte var at kommunene ikke kue bidra med buss til arangementet. Innsatsen ti Linn, Elisabeth og Marin var helt utrolig. Et arangement med masse program- og PR -arbeid rundt. Lysbildeshowet med Cato Hultman var som tidligere år flott, men det burde hatt et større publikum. Kanskje vi kan lage en vri på dette? Kosestunden på Sagatu ble et flott arrangement. Nyt av året var at det ble sunget arbeidersanger, og det satte publikum pris på. Kultunnslag: Wiggo Lund, Kjell Basse Lund og Cato Hultman. Komite: Ottar Skjellhaug, Bodil Myhra, Fran Holmstrøm, Einar Lund Festival-quizen var lagt opp på en moderne måte, med varierte spørsmål musikkeksempler, lerret og projektor. Dessverre var der alt for få-18 stykker. og bru av Eldres dag hadde for første gang en egenandel på 125 kroner. Kanskje det var årsaken til at deltakerantallet gikk ned. 125 kroner av 450 mener vi ikke er for mye. Litt må man kunne bidra med, som andre grupper. Det ble en meget vellykket kveld for de eldre, og de var godt fornyd med underholdning, mat og dans. Tor Åge Johansen med 14 trekkspilvenner spilte både på underholdnng og på dans, med Tor Hugaas som ypperlig konferansier. Trekkspilerne kalte seg for "Sulis-bæljeran". Andre som opptrådte: Linn Normann Godtfredsen (klarinett), Marhe Ekeberg Skaugvold, Hege Stien & Natalie Storjord, Sverre Breivik, Grete V ollan og Cato Hultman. Flott program. "Den store kinodagen" på Fauske ble ikke vellykket besøksmessig. Bare et fåtall gikk på kino. Gode filmer og godt arangert. Fint samarbeid med Fauske kino og kiosjef Jan Helge Johansen. Fotballpuben ble heller ikke vellykket, fordi bare en kom for å se på storskjerm... Hanenfesten er et samarbeid vi har hatt i flere år med Turstforenigen. Vellykket som vanig oppe på Hanen med rømmegrøt, kaffe m.m. Historielagets "Vandring i Ana" samlet over 80 deltakere. Faglig innold og frisk luft drar alltid deltaere. Tak til Historielaget v/kjell Lund Olsen. Bygdefesten med "Banana airlines" og "Absolute eightees" fra Trondheim ble en kaonsuksess. Det var ca. 500 mennesker på samfunnshuset og høy partfaktor. Det viser at dansemusikk med far i og dans på lokalet er in. Antagelig var 350 av disse utenfa. Flott. Tur til Furuaugen samet bare 5 deltakere, så vi må se på dette arangementet. Guide Andreas Spjelkavik kan sine saker, så det er ikke der det ligger. Vi må se på markedsføring og opplegget rudt. SMK trekker alltid fulle hus. Denne gangen var det en del ledige seter, uten at vi vet hvorfor. I motsetning til tidligere år gikk arangementet i idrettshallen. Tidligere år har de fylt Mekken. Det var vel rudt 400 i idrettshallen (?). Konserten var meget god, med gjesteartister som Ott "Big Hand" Johansen, Tore Andersen, Grete Vollan, Gr Stemland, Stig Børre Hanssen og Monica SolvolL. Årets "Æres-Slusk" ble Thor Hugaas, som har bidratt mye i Sulitjelmasamfuet, blant anet som forman for SMK i mange år og som speaker og konferansier på utallge idrettsarangementer og show. Utearrangementet ble ikke så vellykket fordi publikum ikke kom. Vaktmester'n opptrådte på scenen, men noe av det øvrige måtte avlyses. 5

10 Matopplegg Pia sin innsats med matopplegg og organisering på matfronten må nevnes spesielt. Fenomenalt. Cafe Iris hører med under MPF. Der samles folk, der kan de ta en kopp kaffe, og vi har middag noen av dagene. Dette kan vi videreutvikle. Mange gjorde en dugnadsinnsats her. Tak. Det same gjaldt grilling på St. Hans. Lys og lyd Vi er meget godt fornøyd med lyd og lys under årets festival. Når det gjaldt lyden vekslet vi mellom Helge Inge Olsen og Lydteamet fra Bodø. Begge gjorde en meget god jobb. Eirik Solli gjorde en glimrende innsats på lyssiden. Det same gjorde Leo Sørensen og Joachim Pettersen. Mange ungdommer bidro som bærehjelp for lyd, lys og for Ottar Skjellhaug. Ottar må få ekstra ros for at han hoppet inn i styret til utallge oppgave bare et par uker før festivalen, fordi Bjørn Hagen ble borteist på gr av jobb. Takk, Ottar! MARKEDSFØRING Vi har ikke bru store midler til markedsføring i år. Vi har brukt flygeblad, plakater og NRK Nordland. Saltenposten har vært vår samarbeidsparter som lokalavis. Festivalavisen ble laget av varamedlem til styret, Linn Norman Godtfredsen, og anonsene ble solgt av varamedlem til styret, Elisabeth Pettersen. Avisen ble distribuert av Saltenposten. I tilegg ble programmet lagt ut på vår nye hjemmeside ww.monspetter.no. Siden er laget av og ajourføres av Johny Bruun. Tak til han. Vi annonserte også i avisa Nordland og i nettavisen ab24, der vi når store deler av kultulivet. Festivalen lå også inne på VGs festivalside på nettet. Festivalplakaten ble utformet av styremedlem Vegard Dybvik, og han laget også layouten på ungdomsplakaten, samen med styremedlem Martin Andreassen. Elisabeth og Linn gjorde en fin jobb med å få ut plakater i hele distriktet, pluss markedsføring av ungdoms arrangementet. Martin og Elisabeth la ned med arbeid i å markedsføre ungdomsarrangementet på forskjellge måter på nettet. Bra. Bernt Gøran har laget mange flygeblad, har markedsført på nettet, laget stoff til hjemmesida og gjennomført en rekke intervjuer på radio og i avisene. Lokalavisa har skrevet en god del om MPF. ØKONOMI Økonomien for festivalen er mye bedre enn tidligere. Styret har gjort en kjempeinnsats fra februar og frem til festivalen var avsluttet. Da det nye styret staret arbeidet hadde vi regninger liggende for ca I dag er vi i balanse. Vi har ca liggende i regninger, men har like mye utestående. Vi gikk kr i årsoverskudd, penger som stort sett er brukt for å betale gamel gjeld. Kjempejobb, og all honnr til styret. Tom Vidar Karlsen og Sigurd Myhra fortjener en blomst for arbeidet de la ned på dette feltet. Tak til alle som bidro med sanering av gjeld og som ventet i en lang periode før de fikk det vi skyldte dem. Dette underskuddet har festivalen slitt med i flere år. Tak også til alle som har bidratt med økonomisk støte, og en spesiell tak til våre hovedsamarbeidsparnere Salten kraftsamband, Saltenposten og til våre øvrige større bidragsytere, Sparebankl, Nordlandsbanen, AOF, LO, Vekferdsfondet, Nordland fylke og Fauske kommune. Tak også til alle som har bidratt med annonser, små beløp og i andre sammenhenger. Det er trist at Fauske kommune har redusert støten til festivalen så voldsomt, fra i 2007 til bare i Vi håper dette blir rettet opp fremover. Mons Petter er mer enn en festival. Det ligger mange kulturpolitiske prinsipper til grunn for festivalen, som gjør at vi kommer videre med kultulivet i Fauske. Det håper vi politikerne i Fauske kommunestyre ser. Vi er med på å løse mange av de kultuolitiske utfordringene for kommunen. Kommuner 6

11 som Hamarøy og Steigen satser flere hundre tusen på sin hovedfestival, og ser verdien for kulturkreftene i regionen og at egen kommune Ïar Det er ikke m kulturersoner som har debutert under Mons Petter-festivalen eller fått fart på sin utvikling fordi MPF har satset på talenter. Denne verdien håper vi politikerne vil se bedre fremover. EIENDELER Festivalen eier: 1 kopimaskin, 1 bar, 2 kjølere, 1 datamaskin, 1 matriseskriver, 1 mobiltelefon, 1 kassettspiler, 3 telefonapparater, 3 griler, 1 transportabel scene, kostyme-/kulisselager, diverse skilt, 2 utstilingsduker + at vi er medeier aven mobil scene som oppbevares på Fauske. Vi har vært med og kjøpt 200 stoler til samfushuset og vi har en god del effekter på lager. AVSLUTNING Styret er godt fornyd med innoldet i årets festival og med at vi har snudd flere års underskudd til overskudd. Vi er også storfornyd med at gjelden er betalt. Styret ønsker å take alle som har bidratt til at festivalen 2008 kue gjennomføres. Frivilige og lokale ildsjeler må vi ha også i framtiden. Hele 280 personer bidro med dugnad under årets festival. Det er fantastisk og viser at dugnadsånden fortsatt lever, selv om vi trenger enda mer hjelp, for her er mange oppgaver. Hvis de i snitt jobbet 4 timer hver, og vi vet at mange jobbet mye mer, så kan det være snak om verdier for kanskje Skulle festivalen ha lønet folk til disse oppgavene så vile det ikke ha vært mulig å ha en festival. Styet vil likevel vurdere å betale noen kroner til lag, foreninger og organisasjoner, som bidrar på fester, med et symbolsk beløp for innsatsen. Styrets innsats er også betydelig. En spesiell tak til vararepresentantene Linn, Elisabeth og Egil, som jobber minst like mye som de øvrige, selv om de bare er vara. Takk. Det hadde ikke gått uten de to jentene - garantert. Festivalstyret arbeider for tiden hardt med å heve kvaliteten på festivalen, og jobber med en helt ny profil som skal presenteres i 2009, der festivalen er todelt - en del fra og den andre delen fra 19. til 21. juni. Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med festivalen i Sulitjelma Bernt Gøran Lund Leder Pia Helland Nestleder Sigurd Myhra Styremedlem Tom Vidar Karlsen Styremedlem Vegrd Dybvik Styremedlem BjømHagen/Ottar Skjellhaug Styremedlem Marin Andreassen Styemedlem Elisabeth Pettersen "ararepresentat Linn Norman Godtfredsen "ararepresentat Egil Setså Vararepresentant 7

12 Mons Petter-Festivalen Org Årsregnskap Utarbeidet av Consis Fauske AS Sjønståveien 2, Boks FAUSKE Tlf

13 M ons Petter-Festivalen Org Resultatrapport Note Billettinntekter Salg arrangemanger Annonsesalg Andre inntekter Tilskudd Sum Inntekter Varekostnad Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat (90 476) Finansinntekter Finanskostnader Resultat (99 928)

14 Mons Petter-Festivalen Org Balanserapport Pr EIENDELER Varige driftsmidler Anleggsmidler Noter Hittil i år Hittil i fjor Varebeholdning Kundefordringer 7000 Bank skattetrekk Bank og kontanter Omløpsmidier EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Annen egenkapital Udekket tap Egenkapital Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld GJELD OG EGENKAPITAL Sulitjelma den 2008 I Styret for Mons Petter-Festivalen Bernt Gjøran Lund Pia Helland Sigurd Myhra Tom Vidar Karlsen Vegard Dybvik Martin Andreassen Bjørn Hagen Ottar Skjell haug

15 Mons Petter-Festivalen Org Noter Salg arrangemanger kr ,- består av salg mat og drikker 2 Andre inntekter består av loddsalg, deltakeravgift, medlemskontingent, arbeid for andre og salg av tjenester. 3 Tilskudd kr ,- er tilskudd fra kommune, fylkeskommune og andre samarbeidsparnere. Inntektene er ført etter kontantprinsippet. 4 Lønnskostnader kr ,- er lønn til kontoransatt med fradrag av refusjon lønn og sosiale kostnader til frivillige. 5 Andre driftskostnader på kr ,07 Se egen spesifikasjon. 6 Varebeholdningen består av div kontorrekvisita 7 Leverandørgjeld består i hovedsak av gamle saldoer fra 2006 / 2007

16 Mons Petter-Festivalen Org Kontospesifisert Balanse pr Råvarer 1, Beholdning Kontorrekvisita 250, Kundefordringer 1572 Avsetning tap på kundefordringer 1900 Kontanter 2 955, Bankinnskudd , Bank Annonse , Bank S-Iaget 1 132, Bank Skattetrekk 97, , Annen Egenkapital , Udekket Tap , Leverandørgjeld , Forskuddstrekk 2 000,09

17 Mons Petter-Festivalen Org Kontospesifisert Resultatrapport for Salg Effekter 3110 Billettinntekter 3111 Matsalg på arrangementer 3112 Loddsalg 3114 Deltakeravgift 3115 Medlemskontingent 3116 Arbeid for andre 3117 Annonsesalg 3118 Annen Salgsinntekt 3119 Samarbeidsavtaler 3120 Salg av tjenester 3440 Tilskudd Sum Driftsinntekter 4001 Innkjop av Brennvin 4002 Innkjop av Vin 4003 Inkjøp av øl -cider 4301 Innkjøp av Varer Sum Varekostnad 5001 Lønn Ansatte 5002 Refusjon av lønn 5990 Sosiale Kostnader Styret Sum personalkostnader 6300 Leie lokale 6301 Møteutgifter 6341 Lys og varme 6430 Leie andre kontormaskiner 6440 Leie transportmidler 6560 Rekvisita 6700 Revisjonshonorar 6705 Regnskapshonorar 6790 Annen fremmed tjeneste 6791 Innleid arbeidskraft 6792 Honorar artister 6793 Leie utstyr 6800 Kontorrekvisita 6860 Møte, kurs, oppdatering 6900 Telefon 6940 Porto 7001 Drivstoff bil 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik 7322 Markedsføring 7420 Gave, fradragsberettiget 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 7820 Innkommet på tidl nedskrevet tap Sum andre driftskostnader Sum driftsresultat 8050 Annen renteinntekt 8155 Rentekostnader Leverandører Sum finansposter Sum Resultat -750, , , , , , , ,00-100, , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 50, , , , ,00-500, , ,17-131,00 501,00 370, ,17

18 BUDSJETTFORSLAG 2009 FESTIVALEN: UTGIFTER: Innjøp drikke: Innjøp mat: Reise artister/andre: Band/arister: Lyd: Lys: Hotell/overnatting: Bespisning arister: Telefon: Kjøreutgifter: Husleie: Regnskap: Revisjon: Kopiering: Diverse: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kr INTEKTER: Salg drikke: Salg Cafe Iris: Salg av mat på fester: Bilettinntekter: Støte: Julekonsert (netto): Takk te dåk netto): Info.hefte: Med1.kontingent: Effekter: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kr Overskudd Mons Petter-festivalen:

19 Kulturdagan i Valnesfjord Valnesfjord v/leder Svein Idar Hansen Er7- - _ ~,:t Fauske kommune,_ lcl sãì~;b~.$lq bol ẏ '- oci Klasseririg - -nj----eri i~)~?i R3l~O Fauske kommune v/kultursjef 8200 Fauske Søknad støtte til KIV 2009 Søker Lag/organisasjon/: Kulturdagan i Valnesfjord 2009 (KIV 2009) Leder/kontaktperson: Svein Idar Hansen Adresse: -Berglia 6,8215 Valnesfjord- Telefon: -mob E-post: sveinidar~gmaii.com Kulturdagan i Valnesfjord (KIV) er en paraplyorganisasjon for Valnesfjords mange lag og foreninger, og representerer i dag 13 lag og foreninger. Målsetningen for KIVer å skape samhandling mellom de forskjellige lagene, gi økt kompetanse spesielt for barn og unge gjennom kurs og seminar. Med dette øker trivselen i ei bygd som ønsker videreutvikling. Hvert år samarbeider alle medlems lagene om gjennomføringen av et felles kulturarrangement som strekker seg over fire dager, og alt skjer på dugnad. Evt. overskudd pløyes hvert år tilbake til medlemslagene etter søknad. Her prioriteres barn og unge. KI er politisk og religiøst nøytralt. Tiltak Søker støtte til: Gjennomføring av kulturdagan i Valnesfjord. Kulturdagan er et årlig arrangement med konserter, seminarer og utstilinger for både barn og voksne. Motto for kulturdagan er: * Vi skal lære oss * Vi skal utvikle oss * Vi skal oppleve noe * Vi skal samarbeide

20 Kulturdagan er Valnesfjords sin dugnadsfest, der vi som bygd lærer TIL hverandre det noen kan, og A V hverandre det andre kan. Hjemmesiden til KIV gir en fyldig presentasjon av aktivitetene under Kultudagan, htt://www.valnesfiord.no/kivlindex.htm. Siden det enda er tidlig på året, er ikke årets program fastlagt. Men vi vil etterstrebe å holde minst like god kvalitet på årets program som de foregående. jobber med til årets program er: hip-hop/street dans for barn og unge, datalan, jubileumsmarkering for Valnesfjord Hobby og Husflidslaug, kurs for bmk og vedlikehold av sykler, foto-kurs i flere nivåer, Noen av forslagene vi kokkekurs, seminar om Valnesfjords situasjon under krigen, konserter og andre sosiale aktiviteter. Vi vil få kostnader ved innleid kompetanse, reiseutgifter, utstyrsutgifter, samt leie av lokaler, noe som er blitt betraktelig dyrere de siste årene. Kostnad Kostnadsoverslag: Viser til vedlagte budsjett Finansiering: Viser til vedlagte budsjett Søknadssum: kr Daton i!lr'1 Sted: l l4d Signatur: dtt'ø/ _

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok.

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 48 artikler Nyhetsklipp Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Matfestival og Frostadag Frostingen 15.03.2012 14:13 4 Frostingen

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer