Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8"

Transkript

1 U-NYTT Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro Spire-bilag s 5-8 Spire

2 Eiendomsrett for de fattige Norske myndigheter har tatt initiativ til at det skal dannes en mellomstatlig høynivåkommisjon for å styrke fattiges eiendomsrettigheter. Kommisjonen skal lanseres under FNs generalforsamling i september. Eiendomsrettigheter for fattige er viktig. Likevel frykter vi at denne kommisjonen begynner i feil ende, og at den fort kan ende opp som en ny, hvit bistandselefant. Inspirasjonen kommer fra boka The Mystery of Capital av den peruanske økonomen Hernando de Soto. Han har fått mye oppmerksomhet de siste årene for sitt budskap om at de fattige sitter på enorme verdier, men at verdiene er bundet i deres hjem og eiendommer. De fattige har normalt ikke formelle papirer på det de eier, og kan derfor ikke bruke hus og jord som sikkerhet for å få lån. Uten lån, ingen investeringer. Uten investeringer, ingen økonomisk vekst. Teorien har nok noe for seg, spesielt i urbane slumstrøk og i land hvor korrupsjonsnivået er noenlunde under kontroll. En formalisering av fattige bønders rett til å eie jorda de bor på og dyrker, vil i mange tilfeller virke positivt. Imidlertid er det usikkert hvordan de Sotos modell fungerer andre steder. Hva med landsbygda i de deler av Afrika der flere folkegrupper bruker den samme jorda på forskjellige tider av året? Hva med (regn)skogen, som benyttes som et felleseie av urfolk mange steder? Hva med risikoen for at småbønder vil selge sine jordlapper for å skaffe seg litt mat når de blir utsatt for tilbakevendende katastrofer? Regjeringen, og spesielt utviklingsministeren, har imidlertid blitt svært så entusiastisk over de Soto. Ikke bare har de tatt initiativet til opprettelsen av kommisjonen, de har også invitert de Soto til å lede arbeidet, sammen med USAs tidligere utenriksminister, Madeleine Albright. Måten dette skjer på er ytterst uheldig. I det store og hele er dette et initiativ fra bistandsgiverne, som ikke har vist nevneverdig interesse for å spørre seg til råds hos de det gjelder. Ingen av de som er oppnevnt til kommisjonen så langt kommer fra noen av de store organisasjoner som organiserer fattigbønder og slumbeboere. Etter press fra blant annet Utviklingsfondet, sier myndighetene nå at de vil ta med representanter for de fattige. Men disse risikerer i så fall å komme til et bord der kortene ikke bare er lagt, men de første rundene allerede spilt. Og der de Soto sitter på alle essene. Trumfen sitter Norge og de andre bistandsgiverne med, og dette gir makt som kan brukes eller misbrukes. Når hele formaliseringsagendaen møter så stor entusiasme som nå, risikerer vi at det blir lagt utilbørlig press på fattige land for å gjennomføre de reformene som kommisjonen går inn for. Viktig arbeid vil likevel kunne gjøres i kommisjonen, ikke minst i de permanente arbeidsgruppene som skal nedsettes. Disse gruppene må både få et godt mandat, og en sammensetning som sikrer solid representasjon av de dette angår, nemlig blant annet fattige bønder og slumbeboere. Blir ikke prosessen radikalt forbedret før lanseringen av kommisjonen i september, risikerer vi å bli sittende med et toppstyrt initiativ som ikke tjener dem som faktisk betyr noe i denne sammenhengen, nemlig verdens fattige. Teplantasjer opptar mye av den beste jorda i Malawi. Uten en forutgående jordreform, vil en eventuell formalisering av rettigheter, dermed sementere den skjeve jordfordelingen. (Se leder for mer om dette). Foto: Sigurd Kihl/Utviklingsfondet Utviklingsfondet er en frittstående miljø- og utviklingsorganisasjon. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-nytt trykkes på G-print 115g papir, som er trefritt, mattbestrøket og ikke klorbleket. Papiret er sertifisert ISO14001, EMAS. Ansvarlig redaktør: Aksel Nærstad. Redigering: Christoffer R. Klyve. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet E-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/ Forsidebildet er fra Honduras. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet 2

3 Malawi: Sola steiker over Mulanje Noen ganger kan litt gjøre mye. En geit og en kjøkkenhage sikrer fremtiden i landsbyen Chakuma i Malawi. Sola steiker over Mulanje sør i Malawi. Svette fotturister legger av gårde oppover bratte stier for å beskue fossefall og utsikten til Mosambik på den andre siden. Bønder med store kurver på ryggen beveger seg langsomt fremover i det grønne havet av tebusker som strekker seg oppover fjellsiden. Langs motorveien lenger ned i dalbunnen kan du få kjøpt landets beste bananer, ifølge lokalkalkjente. Du kan ikke forlate Malawi uten å ha sett Mulanje, står det i reisehåndbøkene, men for de fleste av innbyggerne finnes det heller ikke noe alternativ. Shire Highlands i Mulanje er ett av de fattigste distriktene i ett av verdens aller fattigste land. De som bor her er avhengig av det som kommer opp av jorda, og at det kommer regn. Gjør det ikke det, er faren stor for at hele familier ikke kan forsørge seg selv uten hjelp fra enten myndigheter eller internasjonale nødhjelpsorganisasjoner. Men i landsbyen Chakuma har geita Chiosom fått et nytt hjem og Mis Bandawe har fått en ny gjødselprodusent. Inni i et lite trehus plassert på påler sitter Chiosom, eller Grace oversatt til engelsk, og titter ut på de nye besøkende. Jeg er veldig glad for geita mi. Jeg tør ikke en gang slippe henne ut, sier Mis Bandawe. Trolig uten å vite om det selv er Grace med på å sikre at Mis Bandawe kan dyrke grønnsaker og forsørge seg selv og sin egen familie. Under trehuset samler nemlig Mis Bandawe sammen geitemøkk som hun bruker som gjødsel på sitt eget jorde. tilbake for å se hva som har skjedd i hagen i løpet av dagen. Kjøkkenhagen forsyner familien med grønnsaker, i tillegg til at de får muligheten til å jobbe ved siden av. Tomatene kommer to ganger i år, sier Mr Kuzambo stolt og forklarer: Jeg gikk på kurs for over et år siden. Først lærte jeg å dyrke jorda, så lærte jeg om hvordan jeg skal bevare frøene fra det jeg dyrker, slik at jeg kan så dem på nytt. Nå har jeg lyst til å utvide! Regnet lar vente på seg På flere måter blir geita Grace og kjøkkenhagen til Mr Kuzambo representanter for selvstendige løsninger som vil gi innbyggerne i Shire Highlands mulighet til å bestemme over sin egen hverdag og sin egen husholdning. For mens sola steiker på fjellet i Mulanje, forbereder fredelige Malawi seg på nok en periode hvor opptil to millioner mennesker kommer til å være avhengig av statlige kornlagre og store nødhjelpsoperasjoner for å overleve. Uten kystlinje og uten rike mineralforekomster som storebroren Sør-Afrika eller naboen Zambia, er de 11 millioner innbyggerne i Malawi spesielt utsatt hvis regnet lar vente på seg, som det har gjort i år. Utstyrt med verdens beste humør og bredeste smil innstiller også landsbyene i Shire Highlands seg på en usikker høst, men nå med en geit og kjøkkenhage. Sigurd Kihl er medlem i Spires kjernegruppe. Identifiserer problemene selv Landsbyen Chakuma er en del av et prosjekt hvor lokalbefolkningen selv identifiserer sine egne problemer for så å få utdelt blant annet såkorn, eller som Mis Bandawe, en geit. Forutsetningen er at de som mottar støtte fordeler overskuddet videre. Når geita får killinger gis de videre til en annen bonde som får samme gleden av geita. På den måten kan landsbyene etter hvert forsørge seg selv, uten hjelp fra år til år. Litt lenger borte har ekteparet Kuzambo stilt seg opp inni den nye kjøkkenhagen sin. Hver morgen går Mr. Kuzambo til hagen, før han må jobbe på jordet utenfor landsbyen. Hver kveld etter jobb drar han «Jeg gikk på kurs for over ett år siden. Først lærte jeg å dyrke jorda, så lærte jeg om hvordan jeg skal bevare frøene fra det jeg dyrker så jeg kan så dem på nytt. Nå har jeg lyst til å utvide!», sier Mr. Kuzambo, her sammen med sin kone. Foto: Sigurd Kihl/Utviklingsfondet. 3

4 Den lange marsjen Midt i all ødeleggelsen og tragedien førte tsunamien med seg et fredshåp på Sri Lanka. Den massive medmenneskeligheten og solidariteten som viste seg den første tiden etter katastrofen, fikk mange til å se muligheter for å bygge opp igjen og løse konflikter i samme dugnadsånd. Tsunamien førte dessverre ikke til noe massivt løft for fredsprosessen. Etter noen få uker haglet igjen beskyldningene fra ideologer og ledere i de forskjellige gruppene mot hverandre. Beskyldningene om forskjellsbehandling ble typisk nok mer og mer riktige ettersom ordkrigen skred fram. Nødhjelpen ble politisert. Det norskledede internasjonale forsøket på å få i stand et gjenoppbyggingsfond ligger vingestekket. Fondet skulle ha en styringsmekanisme som deler makten i de nordlige og østlige områdene mellom regjeringen og de tamilske tigrene (LTTE). Både regjeringen og geriljaen undertegnet til slutt. Men juniorpartneren i regjeringen, det ytterliggående partiet JVP, brøt ut av regjeringen på grunn av avtalen. De sørget deretter for å hindre det symbolsk viktige kompromisset, ved å oppnå en høyesterettsdom som satt fondet ut av spill før det kom i funksjon. møtes hinduer, muslimer, buddhister, og andre til felles religiøs dyrking. Kovil, moské og stupa ligger side om side inne på tempelområdet, uten at det noen gang har vært utbrudd av vold. Stedet kan derfor stå som et symbol på at felleskapet tross alt er en sterkere kraft enn det som splitter gruppene. Mange av pilegrimene kommer langs østkysten og har derfor i år vandret gjennom tsunamirammede områder. Utviklingsfondets partner, Green Movement of Sri Lanka, jobber blant mye annet med rensing av brønner og levering av drikkevann i deler av det østlige distriktet Ampara. Green Movement leverte rent vann til pilegrimene fra store vanntanker før de legger i vei på den siste femdagersetappen gjennom nasjonalparken Yala. Ellers i området har det vært mulig å rense mange brønner til en akseptabel vannkvalitet, mens andre steder, som på dette siste stoppestedet, er det fremdeles for mye salt i grunnen. Brønnvannet vil derfor forbli ubrukelig til regntiden har fått skylt saltet ut igjen. Ola Westengen er Utviklingsfondets fredskorpser hos Green Movement of Sri Lanka. Oppløftende Det kan virke håpløst å bygge opp igjen kystsamfunnene i de konfliktutsatte områdene. Nyhetsbildet preges av daglige politiske drap og strid mellom geriljaen, militæret, tamilske utbrytergrupper og en stadig mer misfornøyd muslimsk befolkning. Men om det politiske liv er deprimerende, er situasjonen blant folk flest desto mer oppløftende. Hver juli og august siden uminnelige tider har pilegrimer fra hele øya, mange helt fra Jaffna i nord, lagt i vei til fots mot den hellige byen Kataragama i sør. I Kataragama Rensing av drikkevannsbrønner. Foto: Ola Westengen/Utviklingsfondet USA mot tusenårsmålene - Utviklingslandenes krav er ignorert, hevder den britiske organisasjonen World Development Movement, som tidligere denne uka la fram sin analyse av utkastet til slutterklæring fra FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring i september. Likevel fremmet USAs nye FN-ambassabør, John Bolton, forslag om omfattende endringer i utkastet, herunder forslag om å fjerne alle henvisninger til FNs tusenårsmål. Statssekretær Vidar Helgesen i Utenriksdepartementet sa at Norge ikke støtter Boltons forslag og mener det er viktig at man får en slutterklæring fra FN-toppmøtet med reelt innhold på alle de viktige områdene. Her hjemme har organisasjonsnettverket ForUM, der Utviklingsfondet er medlem, sett nærmere på utkastene til slutterklæring. I et brev til utenriksministeren og utviklingsministeren den 19. august presenterte ForUM sine kommentarer. ForUMs brev berører en rekke temaer, som kvinners rettigheter; fred, sikkerhet og utvikling; miljø; gjeldslette; handel; global styring og nye finansieringsmekanismer, såvel som rammer for sivilsamfunnet. Dette er en forkortet og tilpasset versjon av en artikkel fra 4

5 Spire Bestemmer banken din hva du skal spise? er navnet på den første av Spires årlige kampanjer. På de neste sidene kan du lese om kampanjens innhold og om Spires andre aktiviteter. 5

6 Spire Bestemmer banken din hva du skal spise? Dette spørsmålet ønsker Spire å stille den norske WTO-delegasjonen som skal til Hong Kong i desember (se bilde side 8). Spires årlige kampanje skal fokusere på sammenhengen mellom sultsituasjonen i fattige land, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gjeldssituasjonen mange av landene er i. Spire ønsker å rette fokuset mot den pinlige og unødvendige sultsituasjonen 850 millioner mennesker må forholde seg til hver dag. Mat er det mest grunnlegende behovet menneskene har, og er dermed å regne som en menneskerett. Hva har dette med banken å gjøre? Mat er nemlig også en vare på det globale markedet, og er dermed underlagt WTOs arbeid for stadig mer frihandel. Samtidig har mange av landene, etter år med betingelser fra Verdensbanken, blitt tvunget til å satse på eksportorientering av landbruket. Dette innebærer den paradoksale situasjonen at det dyrkes varer som kaffe, te, bomull og tobakk for eksport, mens landets egen befolkning ikke har nok å spise. Dersom en krisesituasjon skulle oppstå, kan man jo ikke spise bomull! Nøkkelen til problemet her er at det ikke er de fattige som får nyte godt av eksportinntektene. Landenes avhengighetsforhold til Verdensbanken og andre långivere legger også begrensninger på hvilke virkemidler landene kan ta i bruk i blant annet jordbrukssektoren. Selv om Verdensbanken i dag i mindre grad stiller den samme typen betingelser, fører WTO-medlemskap til at land låses i en ugunstig situasjon, og får innskrenket sine muligheter til å bruke toll- og kvotepolitikk som verktøy i kampen mot sult. Spire ønsker i denne kampanjen å fremme kravet om at matsuverenitet skal respekteres i WTO og i Verdensbanken. Matsuverenitet handler nettopp om land og folkegruppers rett til å utvikle strategier for matsikkerhet, bærekraftig matproduksjon, distribusjon og konsum av mat. Ved å respektere matsuverenitet blir makten over maten brakt tilbake til dem det gjelder, samtidig som det vil være mulig å finne ulike løsninger for ulike forhold. Hva skjer? I anledning Spires aller første kampanje er høsten tettpakket med begivenheter. Vi har allerede begynt å spre budskapet på en håndfull sommerleire vi har vært invitert til i sommer. Selve kampanjen ble sparket i gang helgen august. Lørdagen er satt av til markering og sosialt samvær. Søndagen vil være seminardag med mange spennende gjester. I oktober vil det bli arrangert ulandsseminar på Blindern. Åsgruppa har fått Halvors verden til å kretse rundt Spires kampanje. Vi i Kjernegruppa gleder oss til å sette i gang med Spires aller første kampanje. Bli med du også og møt opp til et eller flere av høstens arrangementer! Oppdatert informasjon om kampanjen finner du på spire. Linda Bjoland er kampanjeansvarlig i Spires kjernegruppe. Fra Hvite bånd-markeringen utenfor Stortinget 1. juli. Foto: Spire 6

7 Spire krever at G8- landene tar ansvar Spire I juli var en håndfull spirer i Skottland for å demonstrere under G8-møtet. Ragnhild Lorentzen var en av dem. Hvert år møtes det Ragnhild Lorentzen fra Spire beskriver som en rik gutteklubb, G8-lederne, og diskuterer hvordan verden skal styres. -I år var vi der og demonstrerte for å støtte opp om kravene til whitebandkampanjen, og dermed vise verden hvor viktig fattigdomsbekjempelsen er. Det at opptil 250,000 mennesker møtte opp, viser at vi er mange, og at vi ikke kan ignoreres. Men hvorfor demonstrere når nøden i Afrika er fremmet som første prioritet, og mye av gjelden blir slettet? -Prat løser ingen problemer! Vi står bak de internasjonale kravene og stopper ikke før det blir innfridd 100% gjeldslette, mer og bedre bistand, rettferdig handel, og ikke minst, internasjonale demokratiske prosesser. Verdenslederne kommer med tomme ord, men nå vet alle hva G8 er, og det blir vanskeligere og vanskeligere for dem å snakke over hodene til folk. Sånn sett fikk vi utrettet masse. Jørgen Jensehaugen er fagansvarlig i Spires kjernegruppe. Fra demonstrasjonene under G8-møtet i Gleneagles, Skottland. Foto: Spire Kva er Spire? Spire er Utviklingsfondet si ungdomsgruppe, som kom i gong hausten Spire skal vere for dei litt eldre ungdommane, og interesserar seg for miljø, handel og utvikling. Det vart tidleg bestemd at me skulle ha ein flat struktur, der hovudvekta av aktiviteten skulle foregå i grupper som har fokuset mot eit tema eller eit område. Den valde Kjernegruppa skal koordinere arbeidet til gruppene, og etter Stormøtet i april har ho og fått ansvar for å drive ei kampanje som er satt av Stormøtet. Kjernegruppa har og teke på seg kose-ting som å ha dokumentarfilmkveldar. Spire har og etter det same Stormøtet fått seg ein vald leiar som skal vera vårt andlet utad, samt søkje samarbeid med andre ungdomsorganisasjonar. Ambisjonar Spire har no nytta eit år til å komme seg på beina, gjere seg bemerka og finne ei organisasjonsform som funkar. No er tida kommen for å sjå utover og framover. White Band-aksjonen har igjen fått namnet vårt ut, og saman med arbeidet rundt G8- møtet har dette fått oss i nærare kontakt med likesinna ungdomsgrupper. Dette er og integrert i kampanjen vår; jo fleir me er jo sterkare slår me igjennom. Me har og store ambisjonar om å komme oss litt lengre ut av Oslo-gryta. Gruppa på Ås står sterkt, men me vil gjerne i det minste og vere tilstades ved dei andre universiteta i landet. Og det er ikkje så langt unna! Etter foredrag ved folkehøgskular og opne arrangement har Spire fått eit etter måten stort kontaktnett med interesserte, der mange no til hausten skal byrje med studiane sine. Og då vil Spire koble desse flotte folka saman i Bergen, Stavanger, Trondheim, med meir, slik at me kan verte landsdekkjande. Me er på god veg fram, og lengre skal me komme! Nils Hallvard Korsevoll er verveansvarlig i Spires kjernegruppe. 7

8 Spire Kva gjer Spire? Vakre grupper i samspel Siri Gilbert i kjernegruppa har vorte gruppekoordinator, og skal vere ein informasjonskanal mellom gruppene og kjernegruppa. Eg vil at informasjon om aktivitetane i kjernegruppa skal gli lettare ut til gruppene, samstundes som det er veldig viktig å gjere det lett for gruppene å komme med innspel og forslag til kjernegruppa. Gruppane er Sri Lanka-gruppa, Afrikagruppa, Handel og Etikk, Mellom-Amerikagruppa og Handel og Miljø-gruppa på Ås. Dette er ganske vide områder, og så har og gruppene vald sine eigne måtar å gjere ting på. Til dømes har Afrika-gruppa konsentrert seg om å lage til seminar og debattar, medan Sri Lanka-gruppa har stor kontakt med srilankiske ungdomsgrupper her i Oslo og i Sri Lanka. Siri vil òg ha fast kontakt med gruppene for å heile tida vere klar over kva dei driv med, samt forsøke å tilretteleggje for at dei kan drive med noko relatert til den årlege kampanjen. Siri fortel òg at ho kunne tenkje seg ei slags utveksling mellom gruppene; ei ordning der folk deltok på eit møte hjå ei anna gruppe, for slik å få innsikt i deira arbeid og knytte kontaktar på tvers av gruppene. Siri Gilbert i kjernegruppa har vorte gruppekoordinator, og skal vere ein informasjonskanal mellom gruppene og kjernegruppa. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet. Fra Hvite bånd-markeringen 1. juli. Foto: Spire Intellektuelle filmkveldar Torsdag den 26. mai var første kvelden i noko som me håpar vil verte ein lang og god tradisjon hjå Spire; dokumentarfilmkveld! Spirer samla seg foran lerretet i Grensen 9b, med heimelaga popkorn i kremmerhus, økologisk te og øl. Filmsjef Jørgen Jensehaugen troppa opp med eit rikt utval kjende og kjære klassikarar for dei som er vel bevandra i dei politiske dokumentarfilmane si verd. Her vert Micheal Moore som lettvektar å rekne... Etter ein som alltid kort og klar beslutningsprosess byrja me med Manufacturing Consent om Noam Chomsky sitt arbeid, men utover kvelden glei over til Team America, World Police. Dette framifrå tiltaket skal etter planen gå føre seg den siste torsdagen i kvar månad, og vil derfor verte eit sosialt og intellektuelt must for gamle og nye spirer! Nils Hallvard Korsvoll er verveansvarlig i Spires kjernegruppe. Nye spirer søkes No har Spire eksistert i nesten eitt år, og funne ein organisatorisk form me kan fungere innanfor. Då vert det neste punktet å prøve å få fleire medlemmer, og kanskje òg få grupper ved andre universitet enn Oslo. Dette trur eg vil vere veldig viktig, seier verveansvarleg i kjernegruppa, Nils Hallvard Korsvoll. Me må nytte dei allereie ganske mange kontaktane våre, føre dei saman og hjelpe dei å få i gong grupper utover i landet. Kontaktinformasjon Kontortid: tirsdager Telefon: E-post: For mer informasjon, se 8

9 Solceller i Etiopia På taket av de små steinhusene i Tukul gir sollyset gjenskinn i små plater som gjør landsbyen unik i Tigray. Inne i husene blir det ikke mørkt om kvelden, og fra åpne dører strømmer det ut musikk og radiostemmer. Folk har reagert med glede. De som nå har strøm til lamper, radio og kassettspiller sparer tid og penger på å skaffe brensel og batterier, forteller Berhan Gebregziabher. Hun er Etiopias første kvinnelige landsbyingeniør i solcellesystemer. Tobarnsmoren hadde bare gått fem år på skolen da hun sammen med bonden Solomon Haile ble valgt fra landsbyen sin som teknikere til energiprosjektet. Begge forlot hjemregionen nord i Etiopia for første gang i sine liv og satte seg på flyet til hovedstaden Addis Abeba og videre helt til India. Der ble de tatt imot på et barfotuniversitet, hvor de tilbrakte seks måneder i en fremmed kultur med et ukjent språk. Men de lærte å kople opp elektriske kretsløp, installere og vedlikeholde solcellepanel, transformatorer og batterier. Barfot-univer- sitetet er en indisk organisasjon i delstaten Rajasthan. De driver teknisk opplæring av landsbybeboere innen vannhøsting og utnyttelse av solenergi gjennom praktisk trening. I begynnelsen var det vanskelig i og med at vi ikke snakket samme språk, medgir Berhan. - Men etter hvert lærte vi oss å kommunisere på andre måter. Gjennom å se, observere og å gjenta selv, lærte vi alt vi trengte for å sette opp og vedlikeholde solcellesystemet i vår egen landsby. Leser til eksamen Nå har 52 hus, inkludert en skole og en helsestasjon, tilgang til den alternative energikilden. -Alle som ikke har lampe i eget hus kommer til klasserommet for å lese etter at det har blitt mørkt, særlig på tiden når det nærmer seg eksamen, forteller elevene i tredje klasse på barneskolen i Tukul. De bruker også radio og tv drevet av fornybar solenergi i undervisningen og for nyheter og underholdning i friminuttene. For sykepleier Girum Gebretsadik har arbeid etter mørkets frambrudd blitt lettere. Jeg blir ofte tilkalt på nattestid. En lampe i undersøkelsesrommet har gjort umiddelbar diagnostisering mulig, framholder han. Også i hjemmene vil folk kunne se en helseeffekt idet sotende oljelamper har blitt erstattet av ikke-forurensende strøm. Pilotprosjektet er et initiativ i samarbeid mellom Universitetet i Mekelle og Relief Society of Tigray (REST) i Etiopia, barfotuniversitetet i India og Utviklingsfondet i Norge. Dagnew Menan, avdelingsleder i REST, har vært prosjektkoordinator for trekantsamarbeidet i Etiopia: Problemet er at vi ikke har nok apparater. Behovet er større enn kapasiteten på utstyret vi importerte i pilotfasen. Nå håper vi å utvide slik at alle 70 husholdningene i Tukul får elektrisitet, og å spre teknologien til andre deler av Tigray. Utvidet bruk av solenergi vil ha kolossale effekter for bevaring av naturressursene i områder som dette, der avskoging og ørkenspredning er alvorlige problemer. I Etiopia kan en bruke sollyset hele året. Teknologien er enkel, og økonomisk vil investering i solenergi på sikt være lønnsomt for de fattige husholdningene som i dag har høye utgifter til brensel. Interessen for elektrisitetssystemet har spredt seg også til andre deler av Etiopia. Berhan har allerede vært i Afar-regionen i øst og demonstrert solcelleinstrumentene. Både hun og kollega Solomon er ivrige etter å spre kunnskapen. -Vi tar gjerne imot nye utfordringer ved å videreføre teknologien til andre landsbyer, sier de to ekspertene. Marit Fikke er nylig hjemvendt fredskorpser fra Etiopia. Skille mellom by og land Øverst: Berhan Gebregziabher er Etiopias første kvinnelige landsbyingeniør i solcellesystemer. Nederst: De elevene som ikke har lamper hjemme kommer til klasserommet for å lese etter at det har blitt mørkt. På skolen har de også radio og tv drevet av fornybar solenergi som brukes i undervisningen, og som underholdning i friminuttene. Foto: Marit Fikke/Utviklingsfondet. I sommerens valg i Etiopia så vi for første gang et tydelig skille mellom by og land. Selv om valget var friere enn tidligere valg, skjemmes resultatet av vold mot demonstranter og politiske motstandere. Regjeringskoalisjonen EPRDF gjorde det fortsatt sterkt på landsbygda, men mistet kontrollen over de fleste byområdene. I hovedstaden Addis Ababa vant opposisjonskoalisjonen Coalition for Unity and Democracy (CUD) samtlige seter. Alle sider anklager de andre for valgfusk, og mye gjenstår før Etiopia kan kalles et fullverdig demokrati. Minst 36 studenter ble drept av opprørspoliti under en demonstrasjon i Addis Ababa i juni, og tusenvis av politiske fanger er blitt arrestert. 9

10 En liten lomme likestilling Dette er min business. Mannen min eier de andre dyrene, huset vårt og et stykke land, men disse to dyra er mine. Når jeg selger dem, er det jeg som bestemmer hva jeg skal bruke pengene til, slår Nara Abdullah bestemt fast. Rundt huset til Nara, i den eritreiske landsbyen Tokombia, hviler et titalls dyr i varmen; sauer, geiter og tre kyr. Men de er mannens dyr. Og det er mannens hus. I den etniske gruppen Nara, som familien hører til, har kvinner normalt ingen kontroll over økonomiske ressurser, og heller ikke over særlig annet. Men for seks måneder siden lånte Nara 1000 nakfa (ca. 500 kroner) gjennom mikrokredittprosjektet til Den eritreiske arbeiderunionen, støttet av Utviklingsfondet. For pengene kjøpte hun tre lam. Etter bare tre-fire måneder hadde lammene vokst til slaktevekt, og hun solgte det ene for hele 1100 nakfa. Nara har altså betalt ned hele lånet, men har fortsatt to sauer! De andre skal også selges, men hun vil vente til neste gang det skal være fest i Nara Abdullah lånte penger gjennom Den eritreiske arbeiderunionen for å kjøpe lam. Nå har hun betalt ned lånet, men sitter fortsatt igjen med to sauer. Foto: Øyvind Eggen/Utviklingsfondet. Det regner på Afrikas horn Regntiden har vært bedre enn på lenge i Etiopia og Eritrea. Utviklingsfondets partnere bekrefter at det har vært mye regn over store områder. Fortsatt må det regne noen uker til før avlingene er sikret, men gresset gror så godt at husdyra mange steder kan være trygge helt fram til neste regntid. Det betyr at nødhjelpsinnsatsen til Utviklingsfondet har langsiktig virkning: 2030 pastoralistfamilier (husdyrnomader) i Afar som mistet sine geiter i fjorårets tørke, fikk 12 geiter hver i erstatning. Geitene ble kjøpt i nærliggende områder med overskudd. Nå gir dyra melk til barna, og det anslås at om lag 80 prosent allerede har fått killinger. Det gir inntekter fra salg av dyr og skinn. Uten de 12 geitene som startkapital, ville familiene mest sannsynlig ha vært avhengig av matvarehjelp. For bøndene er det for tidlig å juble. For at avlingene skal bli vellykket, må det fortsette å regne til begynnelsen av september. Noen områder har ikke fått noe regn, og der er avlingene allerede tapt. Med den ustabile nedbørstypen som kjennetegner Afrikas horn, er det ingen mulighet for å forutsi dette. Men millioner av mennesker ber til Gud og Allah om at de gode tidene skal fortsette noen uker til. bygda; ved en religiøs festival eller bryllup øker prisene. På veien mot mer likeverdig kontroll over ressursene, bidrar Utviklingsfondet til å styrke kvinners økonomi. Kvinner med en god forretningsidé får et lån på inntil 1000 nakfa. De fleste bruker lånet til å kjøpe lam eller killinger som de aler opp. Andre kjøper varebeholdning til en liten butikk, eller råvarer og utstyr for håndarbeid. Lånene må alltid garanteres av en gruppe på 3-5 kvinner, og alle må først gå på kurs og lære blant annet økonomistyring. Slik kan man sikre at kvinnene bruker ressursene fornuftig, og at de betaler tilbake. 100 prosent tilbakebetaling Denne modellen er velkjent og viser ofte gode resultater. Likevel er prosjektet i Tokombia spesielt: Landsbyen ble evakuert under krigen med Etiopia for noen år siden, og de nylig returnerte flyktningene har nesten ingenting. Flere år med lite regn har gjort folk avhengige av matvarehjelp. Men mens andre formidler mat for å lindre den verste nøden, formidler Utviklingsfondet tillit: Ved å tilby lån til de fattigste, viser vi at vi tror på kvinnene og deres potensiale. Kvinnene her i Tokombia jobber hardt i alle sektorer, men inntektene er lave. Gjennom dette prosjektet får de mulighet til å øke inntektene fra arbeidet de allerede driver med. De får også større selvstendighet i sine familier, forteller Freweini Ghide, leder for kvinneuinonen i Tokombia. Det bidrar også til å styrke kvinnenes posisjon i samfunnet. Dette er veldig dyktige kvinner som vet hvordan man skal møte lokale problemer. Når de blir økonomisk selvstendige, får de også en sterk rolle i den lokale administrasjonen, slår hun fast. Erfaringene hittil viser at kvinnene er verdig tilliten; siden prosjektet startet for halvannet år siden, har tilbakebetalingen vært 100 prosent. Etter hvert vil man nok oppleve at noen må be om forsinket nedbetaling hvis f.eks dyra dør. Trenden viser imidlertid helt tydelig at kvinnene er i stand til å utvikle gode forretningsvirksomheter. Det har ringvirkninger når det legges merke til både i familiene og i landsbyen som helhet. Øyvind Eggen er leder for programavdelingen. 10

11 Kremmeren i Opatoro Livet kan være hardt for innbyggerne i den lille landsbyen på den honduranske landsbygda. En gruppe kvinner har tatt tak i sin egen situasjon og gått sammen om å starte sin egen lille butikk. Vi begynte med å starte en dagligvarebutikk her i landsbyen Opatoro, forteller Josephina López. - Vi fikk et lite lån til å kjøpe inn det nødvendigste til å begynne med, og opplæring fra Adroh i hvordan man driver butikk. Opatoro har bare 500 innbyggere, men det går rundt likevel. López er medlem i lokalgruppa Luz de futuro, Framtidens lys på norsk. Denne gruppa er bare en av 183 grupper som Utviklingsfondets partner Adroh organiserer på landsbygda i Honduras. Luz de futuro består av seks kvinner, og har eksistert siden Vi har ansvaret for butikken på turnus, én måned av gangen. I tillegg driver jeg min egen lille butikk her i huset mitt. Den ligger rett over veien for skolen, og mange elever kommer i friminuttene og kjøper snacks. Spesielt populært er de hjemmelagde ispinnene og posene mine, sier hun. I løpet av den snaue timen vi er på besøk, er det sikkert fem-seks skoleunger innom og kjøper is. Til én lempira (ca 40 øre) stykket er det såpass billig at de fleste har råd til å unne seg det i blant. Kaffe og bjørnebær Etter hvert fikk vi hjelp av Adroh til å begynne med produksjon av økologisk kaffe, fortsetter López. - Litt senere begynte vi med økologisk dyrking av grønnsaker og bønner, og med produksjon av syltetøy, vin og saft. Det meste av dette er framstilt av bjørnebær, som det finnes mye av i skogen rundt her. Andre av Adrohs lokalgrupper plukker bær i skogen og selger til oss, og så videreforedler vi og selger i butikken vår. Hun forteller at de gjerne vil selge til markedene i storbyene, men foreløpig blir det meste solgt lokalt. Det er fordi gruppa ikke har fått de nødvendige godkjenningene. Ikke at det er noe galt eller uhygienisk med det de produserer, skynder hun seg å fortelle oss, der vi sitter og nyter bjørnebærsaften hennes. Unntaket er kaffen, som er sertifisert som økologisk. Det gjør at vi får bedre pris, og at vi kan være sikre på å få en stabil pris hele tiden, forteller hun. Det globale kaffemarkedet har de siste årene vist en ustabil, men jevnt nedadgående trend. Det har vært spesielt hardt for småbønder i land som Honduras, som ofte er ganske avhengige av kaffe. Livet er ganske hardt her, men det er bedre enn å bo i byen. Det er få arbeidsplasser her, og de aller fleste jobber med jordbruk. Adroh har hjulpet mange, gjennom organiseringen av folk i lokale grupper som gjør noe for å forbedre sin egen situasjon. Men fortsatt er det mange som flytter til byene på grunn av arbeidsledigheten. Guttene blir ofte sikkerhetsvakter, mens jentene får arbeid i los maquiladoras, klesfabrikkene som produserer kjente merkenavn for eksport. Resultatet blir at det ikke er noen ungdom igjen her, bare småbarn, voksne og gamle. I tillegg til å drive butikk sammen med den lokale gruppa Luz de futuro, driver Josephina López butikk i huset sitt. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet. Christoffer Ringnes Klyve er informasjonsmedarbeider. Udemokratisk høst i sikte Det vil bli et råkjør uten like i Verdens handelsorganisasjon (WTO) fram mot ministermøtet i i desember. Alt vil bli gjort for å forhindre et sammenbrudd som i Cancun i 2003 og i Seattle i Vedakene i WTO får langt større betydning for levekår, økonomi og miljø enn de fleste avgjørelsene i Stortinget. Likevel er det ingen utredninger, høringer og debatter om hvilken politikk Norge skal føre i de pågående forhandlingene fram mot ministermøtet. Spørsmål som det i normale nasjonale prosesser tar måneder og år å avgjøre, kan i realiteten bli avgjort over natta i hemmelige forhandlinger blant noen få stater. Frivillige organisasjoner, deriblant de store bondeorganisasjonene, fiskerorganisasjoner og fagforeninger, forbereder seg på en hektisk høst. Det viktigste blir folkeopplysning og mobilisering i de enkelte landene, men det blir også mobilisert til ulike typer aksjoner. Samtidig er det viktig å snu den defensive kampen mot de forverringene som kommer gjennom WTO, til en offensiv kamp for et helt annet handelsregime. - Vi er nødt til å sette vår egen agenda, sier Pablo Solon som har stått i spissen for kampen mot privatiseringen av vannforsyningen i Bolivia. - Vi må fremme hva vi er for, og ikke la oss binde av de trange rammene i WTO. Vi må bl.a. stille krav om at vann og andre fellesgoder må holdes utenfor WTO. Det er grunnleggende tjenester som ikke har noe i en internasjonal handelsorganisasjon å gjøre. Slik må vi tenke på alle områder, vi må fremme det som er i folks interesser. 11

12 B - B L A D Returadresse: Utviklingsfondet Grensen 9B 0159 Oslo MatRett 2005 Aksjon for mat som menneskerett! Lørdag 15. oktober gjennomfører Utviklingsfondet og Spire MatRett 2005, aksjon for mat som menneskerett. 16. oktober er verdens internasjonale matdag, og da passer det fint å lage oppmerksomhet rundt retten til mat, og at den må gjennomføres for alle. Vi lager en flott kalender med oppskrifter fra kjendiskokker i Norge som blant andre Arne Brimi og Lars Barmen. Oppskriftene er inspirert av, og basert på ingredienser fra, Utviklingsfondets samarbeidsland. Kalenderen selges for en rimelig penge, og det hviskes om at dette blir årets heteste julegaveide. Overskuddet går til Utviklingsfondets prosjekter. 15. oktober blir det stand på Egertorget i Oslo. Godlukt skal spres til en stadig mer matglad befolkning, slik at flest mulig stopper og gir et solidarisk bidrag gjennom å kjøpe den flotte kalenderen. Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag støtter aksjonen sammen med flere andre organisasjoner. Vi håper på mange lokale aksjoner. Hvis du vil bidra med lokalt tiltak rundt verdens matdag, ta kontakt pr telefon eller Mer info? Følg med på Bli en drømmefanger du også! NRKs TV-aksjon 23. oktober går til FOKUS sitt internasjonale arbeid mot vold mot kvinner. TV-aksjonen Drømmefanger ønsker en verden der trygghet og håp har erstattet vold og frykt hos de millioner av kvinner som i dag utsettes for overgrep. Derfor skal vi samle inn mest mulig penger til prosjekter i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika, Øst- og Sørøst- Europa. Utviklingsfondet er en av de 64 organisasjonene tilknyttet FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål). Utviklingsfondet har fått innvilget ett av våre foreslåtte prosjekter, og en andel av de innsamlede midlene vil derfor gå til vår partner Women s Association of Tigray i Etiopia. Utviklingsfondet oppfordrer alle sine støttespillere til å bidra til årets tv-aksjon, gjerne som bøssebærer eller i en lokal TV-aksjonskomité. Se mer informasjon på eller no eller ta kontakt med Sissel Henriksen på / Slik kan du støtte Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Uansett er dette billig for oss, og enkelt for deg. Kampanjer: Vi kan sende deg kampanjene våre en gang i blant. Givertelefon: Ring , og 100 kroner blir belastet telefonregningen. Presanger, bøsseinnsamling, minnegaver, testamentariske gaver, bedriftsgaver: Ta kontakt for mer informasjon, eller se Spar skatt Alle givere som i løpet av et år støtter Utviklingsfondet med kroner, kan få skattefradrag tilsvarende 28 % av det beløpet. Personnummer: For at du skal få det fradraget du har rett til, må vi ha personnummer (11 siffer). Send det gjerne på e-post, per brev, eller ring. Les mer på eller ring

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

Et grenseløst problem

Et grenseløst problem Side 2: Gry Larsen er ny leder i CARE Side 4: 16 dagers aktivisme mot vold Side 8: Margaret Berger og Maya Vik i Burundi nr. 4 2014 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner hjelper flere Et grenseløst

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger Syklonen i Burma Kvinner og barn rammet hardest Frontlinjer Verdens verste land for kvinner Plikt og rett Likestillingskamp i verdens fattigste land Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger nr. 2 2008

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

bistandsaktuelt Strid om gjeldslette IMF/Verdensbanken sier betal først og få gjeldslette etterpå

bistandsaktuelt Strid om gjeldslette IMF/Verdensbanken sier betal først og få gjeldslette etterpå Utgitt av NORAD okt. 2000 MIDT-ØSTEN : Få palestinere i egen stat Fredsprosessen i Midt-Østen har kjørt seg fast. Dermed vil det gå enda lengre tid inntil det eventuelt blir funnet varige løsninger for

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning u-nytt nr. 1 2011 Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

Detaljer