årsmelding HANDBALL rekneskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding HANDBALL rekneskap"

Transkript

1 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon.

2 FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning Magnus Jansen Bjarne Dahl Harald Nordenborg Magne Mugås 1926 Harald Nordenborg Tor Haugland Harald Nordenborg 1931 Ludvig Ytterdal BARNEIDRETTEN FRIIDRETT Halvdan Hystad John Fadnes Reidar Hystad 1940 John Fadnes 1945 John Engelsen Reidar Hystad 1948 John Fadnes Trygve Grøsvik Amund Engelsen 1954 Svein Barmen Trygve Grøsvik Johann Belsvik Eyvind Haugland Gudmund Sørensen Eyvind Hagland Harald Karlsson Hans Aaserud Jarle Myklebust Marit Sætre Cuickshanks Henning R. Iversen

3 FOTBALL årsmelding BARNEIDRETTEN ÅRSMELDING rekneskap FOTBALL Dagsorden årsmøte den 29. mars FRIIDRETT 1. Åpning. 2. Valg av ordstyrer og møtereferenter. 3. Valg av to representanter til underskrift av protokoll. 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Årsmelding fra hovedstyret. 6 A. Årsmelding fra gruppene. 6. B Årsmelding fra allianseidrettslag. 7. Godkjenning av årsregnskap fra hovedstyret og gruppene. 8. Innkomne forslag. 9. Godkjenning av hovedlaget og gruppenes budsjett Fastsette kontingent for Godkjenning av gruppestyrene. 12. Valgkomiteens innstilling. 13. Hedersmerker. 14. Avslutning. 5

4 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 6 7

5 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 8 9

6 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 10 11

7 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 12 13

8 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 14 15

9 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN Sak 6.0 A Årsmelding fra gruppene STORD IDR FOTB. STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Sak 6.1 Håndballgruppen STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Sak 6.2 Friidrettsgruppen Sak 6.3 Turngruppen STORD IDRETTSLAG Sak 6.4 Handicapgruppen Sak 6.5 Skigruppen Sak 6.6 Skøytegruppen Sak 6.7 Volleyballgruppen Sak 6.8 Basketballgruppen STORD IDR BARNEID Sak 6.9 Idrettsmerket Sak 6.0 B Årsmelding fra allianseidrettslag. Sak B 1 Stord Fotball Sak B 2 Stord Orientering Sak B 3 Stord Svømming Sak B 4 Stord Håndball Elite. 16 STORD IDR 17 FRIID

10 SAK ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN **************************************************************** ÅRSMELDING 2011 Sak 6.2.A FRIIDRETTSGRUPPA SIL **************************************************************** STYRET Styret i friidrettsgruppa for 2011 har vore Styreleiar Sportsleg leiar og sektor økonomi Sektor anlegg og utstyr Sekretær Styremedlem STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant Runar Øvrebø Nils Hetleflåt Harald Engevik Eva Bakken Havn Jane Lunde Anne Thorland Løken Tjerand Espeland Sondre Øvrebø Det har i 2011 vore halde 10 styremøte og vore oppe 41 saker. MEDLEMMENE Friidrettsgruppa hadde pr totalt: 120 medlemmer (2010=120) fordelt på: <12 år år > 17 år SUM Kvinner Menn SUM Medlemstalet i friidrettsgruppa har no leie stabilt rundt av 120 medlemmer, i 2010 var me 120 personar. Det er viktig å prøva og få born og ungdommar til å driva med friidrett lengre, og difor har me ei stor utfordring for å gjera friidrett meir attraktivt for denne aldersgruppa. Det er positivt at me framleis har god oppslutnad på treningane for dei yngre. Friidrettsgruppa har registrert 11 krinsdommarar, 2 hoppaspiranter og 3 forbundsdomarar (FD) p.r Når det gjeld startarar har me for tida ingen autoriserte startarar. Klubben treng å ta tak i dette og vil prøva å få i gang eit krinsdommar kurs denne våren slik at me kan arrangera stemnene våra etter reglane. Friidrettsgruppa slit framleis med å få tak i trenarar, slik at me ikkje klarar å ha eit optimalt tilbod til dei ulike årsgruppene. I 2011 har fleire av ungdomsutøvarane våre teke del i treningane for dei yngste. For at friidrettsgruppa skal få ytterlegare framgong og tilby utøvarane sine gode treningsbetingelsar, må det likevel satsast på utdanning av nye trenarar og vidareutdanning av dei eksisterande. SEKTOR ARRANGEMENT 18 I 2011 har friidrettsgruppa gjennomført følgjande større arrangement: 19

11 20 SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN DATO Hallstemne Parkløpet/KM terrengløp Fredsstafetten Stord Rett Opp TINE-stafetten Bruløpet Stordleikane Stordløpet Hallstemne I tillegg har me arrangert dei vanlege seriestemna og fleire hoppstemner innandørs. Denne sommaren arrangerte klubben for første gong friidrettsskule for barn i alderen 7-12 år og det var eit positivt tiltak, som og gav oss fleire medlemmer etter sommarferien på det yngste trinnet. Dei største utfordringane i år var Stordleikane og Stordløpet. Stordleikane samla nær 350 deltakarar frå Hordaland og Rogaland og var lagt opp med eit sosialt tilbod i tillegg til alle øvingane som vart gjennomført. Arrangementet gjekk greitt, det vart oppnådd mange gode resultat og tilbakemeldingane på arrangementet var gode. Stordløpet gjekk av stabelen for 34.gong i år, og er eit tradisjonelt løp. Her er det heilt klart eit potensiale for større oppmøte, men det krev nye idear og betre marknadsføring frå oss som arrangør. SEKTOR IDRETT Friidrettsgruppa har mange gode prestasjonar å sjå tilbake på i I senior NM på Byrkjelo fekk klubben sølv ved Tom Erling Kårbø på 3000 m hinder. I junior NM i Kristiansand vart det 1 gull, 1 sølv og 1 bronsemedalje til våre utøvarar. Tom Erling Kårbø (22) vann gull på 3000 m hinder og sølv på 1500m og Harald Kårbø (19) bronse på 5000m. I Ungdomsmeisterskapet, uoffisielt NM for år vart det 1 sølv og 5 bronse. Celina M. Solend (18) sølv i tresteg, Asbjørn Lunde dy (15) bronse i kula, Jørund Løken (15) bronse i spyd, Sondre Mæland (15) bronse på 1500 m hinder, Sondre Egeli Øvrebø (18) bronse i diskos og Thomas M. Heggøy (17) bronse på 800m.. Trenarar: Gutar/jenter < 11 år Gutar/jenter (12-15 år) Gutar/jenter ( > 16 år) Utmerkingar På premiefesten vart følgjande utmerkingar utdelt: Beste gut Beste jente Mest allsidige gut Mest allsidige jente Harald Kårbø, Marthe Johanne T. Mehus, Nils Hetleflåt. Åshild Rygg Tonning, Ulf Bloch, Nils Hetleflåt Åge Bjelland, Øyvind Rønhovde, Nils Hetleflåt Lars Lunde Celina M. Solend Lars Lunde Mari Aarskog Nesse STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN Gullmerket ( over 1000 poeng) vart utdelt til følgjande for sine resultat: Lars Lunde (14) for 4,39,81 på 1500m hinder, Sondre Mæland Mæland (15) for 4,40,15 på 1500m hinder og Thomas M. Heggøy (17) for 50,95 på 400m. Lagsrekordar Tom Erling Kårbø 3000 m Hinder 8,45, m Hinder 8,42,40 Samandrag: Friidrett har blitt ein heilårsidrett. Både for dei aktive og for oss i styret. Stadig fleire finn vegen til gruppa vår og vil vere med. Det gir inspirasjon til vidare satsing slik at vi på ein betre måte kan STORD leggje tilhøva IDRETTSLAG best mogeleg STORD til IDRETTSLAG rette for dei aktive. FRIIDRETT Då er det viktig å ha gode og forutsigbare samarbeidspartnarar i ryggen som gir økonomisk tryggleik til å utvikle oss i rett retning både blant dei aktive, i trenarapparatet og oss på styrerommet. Vi er og stolte over å ha fått opp eit slagkraftig ungdomsstyre som har fått sitt eige forum til å fronte ungdomslinja i klubben. Stord friidrett har og hatt fire ungdommar på seminar i Bergen der Ung i klubben har vore tema. Med det håpar vi på å rekruttere og motivere ungdommane til å ta eit tak for eiga utvikling både på banen og i drifta av gruppa vår. Sportsleg har vi på ny lagt bak oss eit sportsleg sluttresultat som vi kan vere stolte av. Vi er ikkje mange, men vi plukkar stadig med oss medaljar både i senior og ungdomsmeisterskapa. Det ligg mykje hardt arbeid gjennom vinteren for å nå opp blant dei beste. Tom Erling Kårbø har på ny gått i tet og vist at det går an å bli god gjennom målretta og hardt arbeid gjennom seriøs satsing. Vi var stolte den dagen då vi såg Tom Erling, direkte på Eurosport vinne kvalifiseringsheatet på 3000 meter hinder og bli nummer 8 i U23 EM i Ostrava. Bak han kjem det nye svoltne ulvar som vil opp og fram både på jente og gutesida. Vi håpar at vi berre har sett toppen av isfjellet. Men vi har og våre utfordringar på anleggsida. Banedekket har følgt oss som eit vondt og langt mareritt. Vi har hatt mange nedturar, men i tett og godt samarbeid med Ole Håkon Sætre (Stord kommune) håpar vi å få på plass eit dekkje som held og gir oss eit anlegg vi kan leva med for framtida. Difor må vi ty til våre naboar i Haugesund, Bremnes og Fitjar for å få fast dekkje å løpe på denne våren. Eit godt naboskap er viktig å byggje vidare på. HIL med Kåre Osnes i spissen har blitt som ein god storebror som vi har knytte tette og gode band med. Vi stiller oss i køen av gratulantar og er imponert av kva dei har fått til gjennom sin nye innandørshall til ein verdi av 50 millionar kroner. Det går an å drauma. Eg håpar og at 2012 kan bli eit nytt godt år der breidda i Stord-samfunnet blir med på våre trimarrangement. Stord Rett Opp, Bruløpet og ikkje minst Stord-løpet i september. La oss gå mann av huse og bruke den flotte Landåsen og fjellet til både å gå på tur eller jakta på å slå eigne rekordar. Eg vil til slutt takk styret og alle foreldra og trufaste slitarar som stiller opp og tar eit viktig tak for Stord Friidrett. Ein stor takk og til våre viktige samarbeidspartnarar som har tru på oss. Vi håper vi kan gje noko att gjennom mange og flotte ungdommar som både sportleg og sosialt trekk lasset i lag. Mvh Runar Øvrebø Styreleiar Stord Friidrett 21

12 SEKTOR IDRETT SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN Friidrettsgruppa har mange gode prestasjonar å sjå tilbake på i I senior NM på Sandnes fekk klubben sølv ved Tom Erling Kårbø på 3000 m hinder. I junior NM på Askøy vart det 1 gull og 2 sølvmedaljar til våre utøvarar. Tom Erling Kårbø (21) vann gull på 3000 m hinder og sølv på 1500m og Hilde Nordtveit (22) sølv i kula. I Ungdomsmeisterskapet, uoffisielt NM for år vart det 2 sølv og 2 bronse. Celina M. Solend (17) sølv i tresteg, Asbjørn Lunde dy (15) sølv i kula, Harald Kårbø (18) bronse på 2000m hinder og Sondre Egeli Øvrebø (17) bronse i diskos. I veteranklassen kan Harald Engevik (50) sjå tilbake på ein sesong som gav NM-gull i sin årsklasse. Utmerkingar På premiefesten vart følgjande utmerkingar utdelt: Beste gut Beste jente Mest allsidige gut Mest allsidige jente Harald Kårbø Ingvild Rønhovde Asbjørn Lunde dy Tuva Skulstad Gullmerket ( over 1000 poeng) vart utdelt til følgjande for sine resultat: Ingvild Rønhovde (19) for 12,51 m i kula (4 kg), Harald Kårbø (18) for 9,20,38 på 3000m hinder, Jørund Løken (14) for 47,01 m i spyd Lagsrekordar Tom Erling Kårbø 3000 m Hinder 8,54, m Hinder 8,53, m Hinder 8,52,97 STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Vi er og stolte over at Nils Hetleflåt blei kåra til årets idrettsnamn i lokalavisa vår. Nils er ein unik person som sidan 1984 har langt ned eit stort arbeid for fridretten her på øya. Utan Nils sitt engasjement hadde ikkje gruppa vår sett slik ut i dag. Etter nokre år med underskot kan vi leggje fram eit solid årsrekneskap på om lag kr i overskot. Gjennom beinhard jobbing med dugnadar og gode samarbeidspartnarar kan vi sjå lyst på framtida. Overskotet vil vi nytte til å hente inn utstyr slik at vi kan jobbe smartare og meir rasjonelt, og fremstå som meir profesjonelle under våre arrangement. Vi har og mange STORD IDRETTSLAG lovande utøvarar som deltar på nasjonale stemner, og vi stiller sjølvsagt opp for dei slik at vi BARNEIDRETTEN kan være der det skjer med størst mulig tropp og på ein best mogeleg måte. Vi har og håp om å kome opp med ei ny og forbetra heimesida der Stord friidrett kan yte betre service og profilering av våre tilbod. Vi i styret er og glad for den støtta vi får av foreldre og andre slitarar som alltid seier ja når vi ringer og treng hjelp til å avvikle våre stemner. Særleg er Stordleikane eit stort løft for oss i fridretten, Vi set og stor pris på våre naboar i Bremnes og Fitjar. Dei har gode fridrettsmiljø og dyktige inspiratorar. Saman kan vi skape gode vekstforhold for våre utøvarar i Sunnhordland Vi kan samarbeide og utveksle erfaringar og dra lasset saman mot nye mål. Eg vil med dette takket styret for eit godt år. Saman har vi skapt ei trygg framtid for fridretten der mange barn og unge får smake på gleda av å lukkast og bruke kroppen på ein sunn og fornuftig måte. Runar Øvrebø Styreleiar 2010 SAMANDRAG Vi har lagt bak oss eit nytt og innhaldsrik friidrettsår. Der vi har hatt suksess både sportsleg og økonomisk. Nyskapningen Stord Rett Opp fekk og sjå dagens lys, og det kan vere starten på ein ny opptur med ekstreme utfordingar i Stord-fjellet. Vi har store forventningar til årets utgåve. Vår Amerika-farar Tom Erling Kårbø syter og stadig for å halde interessa oppe gjennom sine gode prestasjonar gjennom heile vinteren på amerikansk jord. Han er eit godt døme på at topp skaper bredde. For Stord Fridrett er han ein viktig inspirator og ambassadør for unge utøvarar som vil opp og fram. Gjennom knallhardt og målbevisst arbeid har han vist at tilhøva i klubben og i lokalmiljøet ligg til rette for gode prestasjonar har og vore prega av stor spenning rundt framtida for Stord Idrettslag. Noko som førte til i at fotball, symjing og orientering valde å forlate familien, og å gå ut i eigne allianseidrettslag. Eit samla styre i Stord fridrett valde å bli under hovudlaget og jobbe vidare for at vi kan stå saman og vere med å feire ein sprek 100-åring i Gleda var og stor då salet av Åsbanen gjekk i boks. Ei lang og strevsam periode var over, og det skaper optimisme og von om ei lys framtid i Stord Idrettslag. Salet gav og friidretten kr til innkjøp av nye hekkar og utbetring av kastburet. Stord stadion har og fått eit nytt ansikt. Saman med kommunen har vi hatt eit tett og godt samarbeid og ser fram til ny sesong på nytt og flott dekke

13 24 SAK ÅRSMELDING GRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING GRUPPEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN AKTIVITETAR/ ARRANGEMENT/ DUGNADAR/ MØTER: Juleoppvisninga vart arrangert 4. desember i Stord Idrettspark. Alle gruppene for barn og ungdom i alderen 3 16 år deltok. I tillegg var det oppvisning av konkurranseturnarane. Nytt av året var ei gruppe turnarar frå Etne IL som deltok på oppvisninga. Gjennom året har turngruppa hatt to pizzakveldar og ei sosial samling på Big Horn Steak House for instruktørane. I tillegg har me kalla inn til instruktørmøte i Idrettsstova. Det har vore god oppslutnad og nyttige tiltak for å auka kontakten mellom instruktørar og turnstyret. HEIDERSTEIKN På Årsmøtet i Stord Idrettslag vart heidersteikn i bronse delt ut til Anne Sissel Mugaas. Paul Skjønberg vart utnemnt til æresmedlem i idrettslaget. I tillegg vart Paul Skjønberg kåra til årets trenar i 2011 under nyttårssamlinga for apparatturn i Trondheim. Konkurransegruppa i 2011 har bestått av: Lars Eik Breirem (1997) Jacob Teetzmann (1996) Magnus Mugaas Hegland (1996) Sigvald Leirvik (1996) Andreas Taraldsøy (1997) Lars Mugaas Hegland (2001) CristofferAgasøster Gangdal (2000) Tobias Mortensen (2003) Petter Holm Neset (2000) Trym Lande Skår (2000) Torje Simonsen (2001) 25

14 SAK ÅRSMELDING GRUPPEN Stord IL har hatt deltakarar på desse konkurransane: Konkurranse Stad Dato Seriekonkurranse Nr1 Stord Norges Cup Elverum Jr NM Oslo Norges Cup Trøgstad Nordisk Mesterskap U14 Halmstad (SWE) Seriekonkurranse Nr2 + KM Enkle Apparat Bergen Seriekonkurranse Nr3 Bergen KM Bergen Norges Cup Sandnes Seriekonkurranse Nr4 Bergen Vestlandsmesterskapet Bergen Norges Cup Finalen Oslo STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING GRUPPEN Leiarane for konkurransegutane har vore: Paul Skjønberg Henning Nielsen Jarle Mortensen Erik Skar ØKONOMI Økonomien i gruppa har vore god i 2011 til tross for at me ikkje har hatt nokre store arrangement. Me nyttar oss av N3sport sitt system på innkreving av treningsavgift. Dette har me nytta i nokre år, og no ser me verkeleg nytte av dette. Desse inntektene er dominerande i rekneskapen vårt. Utstyr kjøpt for ca. kr ,- i 2011: - stillbar svingstang - løpebane Rekneskapen viser detaljane rundt drifta av gruppa. MAGNE MUGAAS FOND Fondsstyre 2011: Kjartan B. Grov, Lars Mugaas og Erik Skar. Det har ikkje vore nokon aktivitet i fondet i år. Renter i perioden er på kr 1.091,-. Fondsmidlar pr er kr ,75. STORD IDRETTSLAG 26 27

15 SAK ÅRSMELDING HANDICAPGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL SAK ÅRSMELDING GRUPPEN Sak 6.4.A. Årsmelding Handicapgruppen. Styrets leder har vært: Sven-Endre Hannevig. Gruppen har for andre gang unnlatt å levere årsmelding og hovedstyret er ikke kjent med hvem som ellers bekler verv i gruppen. Gruppen har derimot lever regnskapsbilag til vår regnskapsfører og den delen av gruppens drift er med i årets regnskap. Styrets leder er kontaktet både skriftlig og muntlig, uten at dette synes å ha noen virkning, og det er hovedlagets oppfatning at gruppen for fremtiden legges ned, slik vedtak på forrige års årsmøte vedtok For Hovedlaget Henning R. Iversen. STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT 28 29

16 SAK ÅRSMELDING GRUPPEN 30 STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING GRUPPEN 31

17 32 Skøytegruppen SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN Sak 6.6. A Årsmeldingen omhandler Skeisegruppas organisering og aktiviteter i perioden Følgende styre har fungert i 2011: Leiar Nestleiar Kasserar Sekretær Styremedl Styremedl Styremedl Økonomigruppa Kjell Håvard Belsvik Bjørn Dalen Onar Westerheim Ole Jacob Henriksen Svein Gunnar Notland Sigmund Almås Jan Aas Bjørn Dalen Henning Nordfonn Onar Westerheim Medlemmer: Skeisegruppa har 64 medlemmer pr 31/ Møtevirksomhet: Det har vært avviklet 7 styremøter i Eksterne møter og representasjoner: Skeisegruppa har hatt 10 samarbeidsmøter med Stord Idrettspark. Svein Gunnar Notland representerte Skeisegruppa på kretstinget. Aktiviteter: Sesongavsluttningsfest for medlemmene ble arrangert fredag 29. april Sportslige kommentarer: Rekruttgjengen i Stord IL Skeisegruppa. Rekruttane har hatt faste treningar kvar tirsdag kl både haust og vinter. Då etterveksten er liten og våre rekruttar er vorte relativt flinke er øvingsprogrammet endra til meir målretta skeisetrening med mest vekt på bevegelse, teknikk og koordinasjon. Trenarar siste år har vore: Cornelia Bloch Kjell Håvard Belsvik På grunn av vanskelege istilhøve på Skeisebanen er det ingen nye rekruttar i STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN Mange har skaffa seg klappskeiser, og framgongen for desse er stor. Det er tydeleg at farten aukar skeisegleda. Talentgruppa : Gruppa har bestått av Kristian Aas ( sesongen 2010 / 2011) Trener : Ole Jacob Henriksen Kristian Aas Den sportlige fremgangen til Kristian var også denne sesongen meget bra, spesielt med tanke på at vi ikke hadde mulighet for trening på is. Kristian gjekk inn til 2 pl. I Landsdelsmesterskapet for Junior C. Han gjekk også meget gode løp under Landsmesterskapet i Stavanger og sette nye personlige rekorder på alle distanser i dette stevnet. Elitegruppa. Årets gruppe har bestått av Terje Almås, Espen Brask Nordfonn, Magne Notland, Magnus Brask Nordfonn, Jon Greger Notland. Kristian Aas kom inn i elitegruppa til sesongen 2011/2012 Trenerteam: Kjell Storelid og Henning Nordfonn Løperne deltok på kretsstevner, Norgescup, NM for junior og senior og Olympic Oval final i Calgary, Canada Den sportslege fremgangen i gruppa er markant. Dei fleste løperne har utviklet seg meget positivt. Det er blitt satt mange personlige bestenoteringer, klubbrekorder osv. i sesongen. Når vi vet at kunstisbanen på Vikahaugane lå brakk grunnet maskinhavari frem til jul og eneste treningsmulighet ligger i å reise til Bergen eller Stavanger, da er kansje noen av prestasjonene i årets sesong meget gode. Det blir jobbet meget hardt med å skaffe økonomi til rehabilitering av banen. Det ble da mye mere reising en vi hadde tenkt. Økonomisk ble dette krevende da reiseutgiftene ble større og tap av store inntekter på banen (skeiseutleige,kiosk osv..) bortfalt. Så mye reising sliter også mentalt på både løpere og støtteapparat. Men som alltid, vi står på videre. Terje Almås. Terje fikk mange flotte plasseringer i Norgescup stevner i årets sesong. Terje gikk noen gode 5000m løp i denne sesongen. Noe å bygge videre på for en løper som har ambisjoner om å gå 6.40 til neste sesong. NM enkeltdistanser i Stavanger ble en flott opptur, med en fin 13. plass på 5000m. Terje fikk også gå m. NM allround i Tønsberg gikk bra. Terje endte her på 17 plass. Espen Brask Nordfonn: Espen har fortsatt den fine utviklingen sin og blir stadig betre og betre. Ha klatrer stadig på resultatlistene både i NC og NM sammenheng. En av sesongens store mål var å kvalifisere til sitt første senior mesterskap, NM sprint i Arendal. Espen ble tatt ut og fikk en flott 13. plass etter fire jamne løp. Han fikk også sin første KM tittel i sprint senior på Slotthaug. (2011/2012 sesongen) Den største prestasjonen i sesongen kom i Calgary, der han satte to klubb rekorder. 33

18 SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN Det å være første løperen i gruppas historie som går under 38 sek på 500 har vert ett klart mål og en god motivasjonsfaktor en stund no. Magne Notland: Magne fortsetter den fine fremgangen sin frå sist sesong. Magne greide også å kvalifisere til både NM allround og NM sprint med henholdsvis 19. og 17. plass. En av hans beste prestasjoner i sesongen var en 1500m på tida i NC 7 på Hamar. Han pyntet ytterligere på denne tida noen uker senere, i Calgary KM sprint i Bergen fikk han en fin 2. plass i klasse junior A. Magnus Brask Nordfonn Magnus blir bedre og bedre for kvar sesong.han deltok i flere Norges cupløp, med mange fine plasseringer. Årets LM var Magnus`s siste løp i aldersbestemte klasse. LM var derfor sesongens store mål for han. LM gikk av stabelen i den nye skøytehallen i Stavanger. I gutter 16 år gikk han inn til en flott 5.plass på 500m. KM allround i Bergen endte med 1. plass i gutter jun. B. (2010/2011sesongen) Han avsluttet årets sesong i Calgary med flotte perser. Jon Greger Notland. Jon Greger utvikler seg svært positivt. Han har hatt stor teknisk fremgang. Han greide også å kvalifisere til norgescup i slutten av sesongen. Dette er meget sterkt med tanke på hans unge alder. Han gikk mange fine resultater i sesongen. Verdt å nevne er: Landsmesterskapet i Stavanger med en flott 5 plass på 500m og 1500m, og 6.plass på1000m. Eller gikk han en meget sterk 5000m på Hamar med tiden Han ble også kretsmester i sprint i klasse junior B. (2011/2012 sesongen) Han avsluttet sesongen med flotte perser i Calgary. Kristian Aas Kristian har nettopp kommet opp fra talentgruppa. Kristian er en meget spennende løper, med gode tekniske ferdigheter i forhold til alder. Han har allerede funnet seg godt til rette i gruppa og ser ut til å trivest. Grunnet manglende is på hjemmebane ble det ikke så mange løp på han i dette året. Han har på tross av dette satt 3 nye personlige rekorder. Kristian vant kretsmesterskapet i sprint i klasse junior C i 2011/2012 sesongen. STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN I denne forbindelse så har skeisegruppa vært sterkt delaktig i prosjektledergruppen for renovering av skeisebanen. Skeisegruppa har gjennomført hundrevis av dugnadstimer i forbindelse med renoveringen. Ein liten periode i sesongen 2010/2011 laga me bane på Ulvatjødno. Drift av kiosk / skeiseutleie: Vaktliste vart oppsatt av styret, men ble aldri aktivert pga stengt skeisebane. Treningsavgift: Medlemmer over 17 år: kr. 300,- Medlemmer under 17 år: kr. 150,- Støttemedlemmer: kr. 150,- Sponsorer: Avtale med Sunnhordland Kraftlag (Hovedsponsor). Styret: Styret takker alle som har bidratt i året som ligger bak oss for flott innsats i utførelse av store dugnader. Stor innsats blir også utført av trenere som bruker mykje tid på idretten vår. Takk også til alle våre sponsorer som ser verdien i vår aktivitet. Stord, 21. Februar 2011 Kjell Håvard Belsvik (leder) Bjørn Dalen (nestleder) Onar Westerheim (kasserer) Ole Jacob Henriksen (sekretær) Sigmund Almås (styremedl.) Svein Gunnar Notland (styremedl.) Jan Aas (styremedl.) Veterangruppa år 2011 Veterangruppa kan sjå tilbake på eit aktivt år med mange gode resultat. I gruppa er det 8-10 veteranar. 7 av desse har delteke på fylgjande løp: Kretsløp : 4 deltakarar. TC-løp i Stavanger 6 deltakarar NM for veteranar i Bjugn : 4 deltakarar Masters i Salt Lake City : 3 deltakarar VM Sprint Masters i Berlin : 2 deltakarar VM Allround Masters i Calgary : 3 deltakarar. Driftsoppgaver knyttet til skeisebanen. Skeisebanen har dessverre dette året vært ute av drift pga havari på kjøleanlegget

19 36 SAK ÅRSMELDING VOLLEYGRUPPEN I 2011 har volleyballgruppa hatt følgjande lag med i serien: Lag Sesongen 2010/11 Sesongen 2011/12 Damer senior X X Herrer senior X Jenter U19 X Jenter U16 X X Jenter U14 X Gutar U19 X Gutar U16 X X Gutar U14 X X Jenter/gutar U12 X Arrangement I 2011 har me hatt fire arrangement. To yngre serieturneringar over 2 dagar og to HobbyVolley-turneringar (ein-dags arrangement). Talet på påmelde til HobbyVolleyturneringane har teke seg opp att etter ein nedadgåande trend i nokre år. Dei siste turneringane har me hatt over 30 påmelde lag. Både medlemmar og foreldre var i sving på dugnad under arrangementa, som gir viktige inntekter til drifta av volleyballgruppa. Damer senior Sesongen 2010/2011 var ein god sesong for damelaget som kniva om bronsjemedaljen i 2. divisjon heilt til siste seriekamp. Dei endte på ein 4. plass etter å ha større settforskjell enn Lyderhorn. Gry Tuset og Turid Verdal delte treneransvaret og damelaget gjorde sin beste sesong på fleire år. I sesongen 2011/2012 har damelaget slite med å avgjera jamne kampar i deira favør. Sjølv om dei spelar jamnt med alle laga i serien, har det blitt få sigrar i haust. Damelaget består i år av ein gjeng vaksne damer (gj. snitt 36 år) som likar å spela og trena volleyball. Det er ingen damer under 23 år og det er kanskje betenkelig i forhold til rekruttering. Gry Tuset er spelande trenar i denne sesongen også. Sesongen 2011/12 forsøkte me å etablera ei volleyballtrimgruppe for damer ein gong i veka. Oppmøtet varierte frå 2-5 spelarar. Gruppa vart lagt ned etter ca. 2 mnd drift pga labert oppmøte. Herrer senior Herrene sleit med svært få spelarar i sesongen , og greidde så vidt å stilla nok spelarar etter frivillig nedrykk til 3. divisjon. I og med at dei var så få valde me å ikkje stilla herrelag i serien 2011/12. I staden har me hatt trimtreningar for menn ein gong i veka med varierande oppmøte. Jenter 16 J16 laget deltok på alle fire serieturneringane sesongen 2010/11. Dette var første sesongen dette laget tok til med spelesystem og spesialisering av spelarar. Spelarane utvikla seg mykje i løpet av sesongen både sportsleg og strategisk. Frå ein plass nedst på tabellen i 3. divisjon i første turneringa, spelte dei seg til slutt opp til 2. plass i 2. divisjon i JU16. Trenarar var Nina Sørli og Tove Aas Lindahl. Alle spelarane frå sesongen 2010/11 rykka opp til U17/19 sesongen etterpå. STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING VOLLEYGRUPPEN Sesongen 2011/12 består J16 laget av fjorårets J14 spelarar. Trenar er Vibecke Elde og Knut Ove Handeland. Dette laget trenar to gonger i veka og er ca. 8 spelarar. Dei har delteke i to serieturneringar som J16. Per spelar dei i 3. divisjon J16. Dei har vunne to kampar denne sesongen og hatt mange jamne kampar. Jenter 19 Laget som var Jenter 16 sesongen 2010/2011 spelar ved slutten av 2011 i 2. divisjon i Jenter 19-klassen. Dei er ein stabil gjeng på 10 spelarar og har delteke på alle serieturneringane. Laget har denne sesongen gått over frå 4-2 til 5-1 spelesystem. Det er det same systemet som damelaget nyttar, slik at overgangen til senior skal bli lettare for jentene. Hausten 2011 deltok dei på to serieturneringar. Første turneringa var dei veldig nære på å gå vidare til sluttspelet. Etter det har dei hatt litt dårlegare resultat poengmessig, noko som i stor grad skuldast at dei har vore i ein innlæringsperiode med det nye systemet. Trenar er Nina Sørli. Gutar 16/19 G16-laget deltok sesongen på alle fire seriehelger. Laget vann den første seriehelga, og konkurrerte sterkt med Matre og Rossvoll gjennom sesongen. Til slutt vart det bronseplass, med knappast mogleg margin til Rossvoll på sølvplass. Gutane hadde med andre ord ein god sportsleg sesong med god framgang for laget og enkeltspelarar. Det var også hyggeleg å få med ungdomar frå Sagvåg mottak, og eit par spelarar der har følgt treningane over tid. I inneverande sesong STORD IDRETTSLAGhar gutane stilt lag i både 16- og 19-årsklassen. Tre av spelarane er for gamle for G16, i tillegg er det sportslege nivået høgare i G19. Tilsvarande har det blitt færre lag med tilsvarande lågare sportsleg nivå i G16-klassen. Her stiller t.d. fire av seks lag med G14-lag. G16-laget har i år Rossvoll som sterkaste konkurrent. Det er om lag 12 spelarar som følgjer treningane. Tre spelarar kom opp frå 14-årsklassen. I haust spelte laget inn 4-2 systemet, medan dette i vårsesongen er endra til 5-1. Innføring av system verkar motiverande og gjev også klårare speleroller for den einskilde. I desember 2011 deltok G16 i Regionmeisterskapen i Sveio. Med andre plass her vart laget kvalifisert til NM 16 i Oslo i april 2012, og laget er no påmeldt. Dette blir ei fin sportsleg utfordring og sosial oppleving. Trenar for G16/19 er Svein Andersland, med Kjetil Djuve som oppmann. Jenter 14/Gutar 14 Jenter 14 vart sesongen 2010/11 trena av Oda Ladehaug og Valentina Jewah frå J16- laget. Laget deltok på ei serieturnering på heimebane der dei spelte jamne kampar. Laget hamna sist på tabellen. Sesongen 2011/12 spelar dei same jentene på J16-laget. Nokre få jenter trenar i inneverande sesong saman med Gutar 14. men dei stiller ikkje eige lag i serien. Gutar 14 deltok i seriespelet i sesongen 2010/ spelarar har trent ein gong i veka med Ragnhild Kalleklev Voreland og Anna Lindahl som trenarar. Dette laget deltok på tre serieturneringar sesongen 2010/11. Laget vann mange kampar og var blant laga øvst på tabellen. Hausten 2011 var fleire spelarar klare for G16. Det var difor i starten berre tre spelarar som møtte på U14-treningane. Utover hausten har det kome fleire til, særleg i november og desember, slik at det per februar 2012 er 13 stk som møter fast på trening. Auka skuldast mellom anna at ein får med seg klassekameratar. I tillegg vart det gjort avtale med utdanningskonsulent i Hordaland Volleyballregion, Eilev Nyland, om skulebesøk i november med invitasjon til trening påfølgjande kveld. Nyland fekk napp 37

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen

Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen ÅRSMELDING 2011 FOR IDROTTSLAGET I BUL 2011 har vore nok eit særs godt år for IL. Sentrumsløpet veks framleis og hadde i år om lag 8 000 påmeldte. Dette har sikra Idrottslaget ein god økonomi. Det har

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2007 Til årsmøtet i Osterøy Idrottslag 3. mars 2008 kl. 19.00 OIL sin hovedsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Hovedstyret... 3 Styret i OIL for 2007.... 3 Gruppestyra

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer