årsmelding HANDBALL rekneskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding HANDBALL rekneskap"

Transkript

1 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon.

2 FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning Magnus Jansen Bjarne Dahl Harald Nordenborg Magne Mugås 1926 Harald Nordenborg Tor Haugland Harald Nordenborg 1931 Ludvig Ytterdal BARNEIDRETTEN FRIIDRETT Halvdan Hystad John Fadnes Reidar Hystad 1940 John Fadnes 1945 John Engelsen Reidar Hystad 1948 John Fadnes Trygve Grøsvik Amund Engelsen 1954 Svein Barmen Trygve Grøsvik Johann Belsvik Eyvind Haugland Gudmund Sørensen Eyvind Hagland Harald Karlsson Hans Aaserud Jarle Myklebust Marit Sætre Cuickshanks Henning R. Iversen

3 FOTBALL årsmelding BARNEIDRETTEN ÅRSMELDING rekneskap FOTBALL Dagsorden årsmøte den 29. mars FRIIDRETT 1. Åpning. 2. Valg av ordstyrer og møtereferenter. 3. Valg av to representanter til underskrift av protokoll. 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Årsmelding fra hovedstyret. 6 A. Årsmelding fra gruppene. 6. B Årsmelding fra allianseidrettslag. 7. Godkjenning av årsregnskap fra hovedstyret og gruppene. 8. Innkomne forslag. 9. Godkjenning av hovedlaget og gruppenes budsjett Fastsette kontingent for Godkjenning av gruppestyrene. 12. Valgkomiteens innstilling. 13. Hedersmerker. 14. Avslutning. 5

4 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 6 7

5 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 8 9

6 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 10 11

7 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 12 13

8 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG 14 15

9 SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET SAK 5 - ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN Sak 6.0 A Årsmelding fra gruppene STORD IDR FOTB. STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Sak 6.1 Håndballgruppen STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Sak 6.2 Friidrettsgruppen Sak 6.3 Turngruppen STORD IDRETTSLAG Sak 6.4 Handicapgruppen Sak 6.5 Skigruppen Sak 6.6 Skøytegruppen Sak 6.7 Volleyballgruppen Sak 6.8 Basketballgruppen STORD IDR BARNEID Sak 6.9 Idrettsmerket Sak 6.0 B Årsmelding fra allianseidrettslag. Sak B 1 Stord Fotball Sak B 2 Stord Orientering Sak B 3 Stord Svømming Sak B 4 Stord Håndball Elite. 16 STORD IDR 17 FRIID

10 SAK ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN **************************************************************** ÅRSMELDING 2011 Sak 6.2.A FRIIDRETTSGRUPPA SIL **************************************************************** STYRET Styret i friidrettsgruppa for 2011 har vore Styreleiar Sportsleg leiar og sektor økonomi Sektor anlegg og utstyr Sekretær Styremedlem STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant Runar Øvrebø Nils Hetleflåt Harald Engevik Eva Bakken Havn Jane Lunde Anne Thorland Løken Tjerand Espeland Sondre Øvrebø Det har i 2011 vore halde 10 styremøte og vore oppe 41 saker. MEDLEMMENE Friidrettsgruppa hadde pr totalt: 120 medlemmer (2010=120) fordelt på: <12 år år > 17 år SUM Kvinner Menn SUM Medlemstalet i friidrettsgruppa har no leie stabilt rundt av 120 medlemmer, i 2010 var me 120 personar. Det er viktig å prøva og få born og ungdommar til å driva med friidrett lengre, og difor har me ei stor utfordring for å gjera friidrett meir attraktivt for denne aldersgruppa. Det er positivt at me framleis har god oppslutnad på treningane for dei yngre. Friidrettsgruppa har registrert 11 krinsdommarar, 2 hoppaspiranter og 3 forbundsdomarar (FD) p.r Når det gjeld startarar har me for tida ingen autoriserte startarar. Klubben treng å ta tak i dette og vil prøva å få i gang eit krinsdommar kurs denne våren slik at me kan arrangera stemnene våra etter reglane. Friidrettsgruppa slit framleis med å få tak i trenarar, slik at me ikkje klarar å ha eit optimalt tilbod til dei ulike årsgruppene. I 2011 har fleire av ungdomsutøvarane våre teke del i treningane for dei yngste. For at friidrettsgruppa skal få ytterlegare framgong og tilby utøvarane sine gode treningsbetingelsar, må det likevel satsast på utdanning av nye trenarar og vidareutdanning av dei eksisterande. SEKTOR ARRANGEMENT 18 I 2011 har friidrettsgruppa gjennomført følgjande større arrangement: 19

11 20 SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN DATO Hallstemne Parkløpet/KM terrengløp Fredsstafetten Stord Rett Opp TINE-stafetten Bruløpet Stordleikane Stordløpet Hallstemne I tillegg har me arrangert dei vanlege seriestemna og fleire hoppstemner innandørs. Denne sommaren arrangerte klubben for første gong friidrettsskule for barn i alderen 7-12 år og det var eit positivt tiltak, som og gav oss fleire medlemmer etter sommarferien på det yngste trinnet. Dei største utfordringane i år var Stordleikane og Stordløpet. Stordleikane samla nær 350 deltakarar frå Hordaland og Rogaland og var lagt opp med eit sosialt tilbod i tillegg til alle øvingane som vart gjennomført. Arrangementet gjekk greitt, det vart oppnådd mange gode resultat og tilbakemeldingane på arrangementet var gode. Stordløpet gjekk av stabelen for 34.gong i år, og er eit tradisjonelt løp. Her er det heilt klart eit potensiale for større oppmøte, men det krev nye idear og betre marknadsføring frå oss som arrangør. SEKTOR IDRETT Friidrettsgruppa har mange gode prestasjonar å sjå tilbake på i I senior NM på Byrkjelo fekk klubben sølv ved Tom Erling Kårbø på 3000 m hinder. I junior NM i Kristiansand vart det 1 gull, 1 sølv og 1 bronsemedalje til våre utøvarar. Tom Erling Kårbø (22) vann gull på 3000 m hinder og sølv på 1500m og Harald Kårbø (19) bronse på 5000m. I Ungdomsmeisterskapet, uoffisielt NM for år vart det 1 sølv og 5 bronse. Celina M. Solend (18) sølv i tresteg, Asbjørn Lunde dy (15) bronse i kula, Jørund Løken (15) bronse i spyd, Sondre Mæland (15) bronse på 1500 m hinder, Sondre Egeli Øvrebø (18) bronse i diskos og Thomas M. Heggøy (17) bronse på 800m.. Trenarar: Gutar/jenter < 11 år Gutar/jenter (12-15 år) Gutar/jenter ( > 16 år) Utmerkingar På premiefesten vart følgjande utmerkingar utdelt: Beste gut Beste jente Mest allsidige gut Mest allsidige jente Harald Kårbø, Marthe Johanne T. Mehus, Nils Hetleflåt. Åshild Rygg Tonning, Ulf Bloch, Nils Hetleflåt Åge Bjelland, Øyvind Rønhovde, Nils Hetleflåt Lars Lunde Celina M. Solend Lars Lunde Mari Aarskog Nesse STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN Gullmerket ( over 1000 poeng) vart utdelt til følgjande for sine resultat: Lars Lunde (14) for 4,39,81 på 1500m hinder, Sondre Mæland Mæland (15) for 4,40,15 på 1500m hinder og Thomas M. Heggøy (17) for 50,95 på 400m. Lagsrekordar Tom Erling Kårbø 3000 m Hinder 8,45, m Hinder 8,42,40 Samandrag: Friidrett har blitt ein heilårsidrett. Både for dei aktive og for oss i styret. Stadig fleire finn vegen til gruppa vår og vil vere med. Det gir inspirasjon til vidare satsing slik at vi på ein betre måte kan STORD leggje tilhøva IDRETTSLAG best mogeleg STORD til IDRETTSLAG rette for dei aktive. FRIIDRETT Då er det viktig å ha gode og forutsigbare samarbeidspartnarar i ryggen som gir økonomisk tryggleik til å utvikle oss i rett retning både blant dei aktive, i trenarapparatet og oss på styrerommet. Vi er og stolte over å ha fått opp eit slagkraftig ungdomsstyre som har fått sitt eige forum til å fronte ungdomslinja i klubben. Stord friidrett har og hatt fire ungdommar på seminar i Bergen der Ung i klubben har vore tema. Med det håpar vi på å rekruttere og motivere ungdommane til å ta eit tak for eiga utvikling både på banen og i drifta av gruppa vår. Sportsleg har vi på ny lagt bak oss eit sportsleg sluttresultat som vi kan vere stolte av. Vi er ikkje mange, men vi plukkar stadig med oss medaljar både i senior og ungdomsmeisterskapa. Det ligg mykje hardt arbeid gjennom vinteren for å nå opp blant dei beste. Tom Erling Kårbø har på ny gått i tet og vist at det går an å bli god gjennom målretta og hardt arbeid gjennom seriøs satsing. Vi var stolte den dagen då vi såg Tom Erling, direkte på Eurosport vinne kvalifiseringsheatet på 3000 meter hinder og bli nummer 8 i U23 EM i Ostrava. Bak han kjem det nye svoltne ulvar som vil opp og fram både på jente og gutesida. Vi håpar at vi berre har sett toppen av isfjellet. Men vi har og våre utfordringar på anleggsida. Banedekket har følgt oss som eit vondt og langt mareritt. Vi har hatt mange nedturar, men i tett og godt samarbeid med Ole Håkon Sætre (Stord kommune) håpar vi å få på plass eit dekkje som held og gir oss eit anlegg vi kan leva med for framtida. Difor må vi ty til våre naboar i Haugesund, Bremnes og Fitjar for å få fast dekkje å løpe på denne våren. Eit godt naboskap er viktig å byggje vidare på. HIL med Kåre Osnes i spissen har blitt som ein god storebror som vi har knytte tette og gode band med. Vi stiller oss i køen av gratulantar og er imponert av kva dei har fått til gjennom sin nye innandørshall til ein verdi av 50 millionar kroner. Det går an å drauma. Eg håpar og at 2012 kan bli eit nytt godt år der breidda i Stord-samfunnet blir med på våre trimarrangement. Stord Rett Opp, Bruløpet og ikkje minst Stord-løpet i september. La oss gå mann av huse og bruke den flotte Landåsen og fjellet til både å gå på tur eller jakta på å slå eigne rekordar. Eg vil til slutt takk styret og alle foreldra og trufaste slitarar som stiller opp og tar eit viktig tak for Stord Friidrett. Ein stor takk og til våre viktige samarbeidspartnarar som har tru på oss. Vi håper vi kan gje noko att gjennom mange og flotte ungdommar som både sportleg og sosialt trekk lasset i lag. Mvh Runar Øvrebø Styreleiar Stord Friidrett 21

12 SEKTOR IDRETT SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN Friidrettsgruppa har mange gode prestasjonar å sjå tilbake på i I senior NM på Sandnes fekk klubben sølv ved Tom Erling Kårbø på 3000 m hinder. I junior NM på Askøy vart det 1 gull og 2 sølvmedaljar til våre utøvarar. Tom Erling Kårbø (21) vann gull på 3000 m hinder og sølv på 1500m og Hilde Nordtveit (22) sølv i kula. I Ungdomsmeisterskapet, uoffisielt NM for år vart det 2 sølv og 2 bronse. Celina M. Solend (17) sølv i tresteg, Asbjørn Lunde dy (15) sølv i kula, Harald Kårbø (18) bronse på 2000m hinder og Sondre Egeli Øvrebø (17) bronse i diskos. I veteranklassen kan Harald Engevik (50) sjå tilbake på ein sesong som gav NM-gull i sin årsklasse. Utmerkingar På premiefesten vart følgjande utmerkingar utdelt: Beste gut Beste jente Mest allsidige gut Mest allsidige jente Harald Kårbø Ingvild Rønhovde Asbjørn Lunde dy Tuva Skulstad Gullmerket ( over 1000 poeng) vart utdelt til følgjande for sine resultat: Ingvild Rønhovde (19) for 12,51 m i kula (4 kg), Harald Kårbø (18) for 9,20,38 på 3000m hinder, Jørund Løken (14) for 47,01 m i spyd Lagsrekordar Tom Erling Kårbø 3000 m Hinder 8,54, m Hinder 8,53, m Hinder 8,52,97 STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG SAK ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Vi er og stolte over at Nils Hetleflåt blei kåra til årets idrettsnamn i lokalavisa vår. Nils er ein unik person som sidan 1984 har langt ned eit stort arbeid for fridretten her på øya. Utan Nils sitt engasjement hadde ikkje gruppa vår sett slik ut i dag. Etter nokre år med underskot kan vi leggje fram eit solid årsrekneskap på om lag kr i overskot. Gjennom beinhard jobbing med dugnadar og gode samarbeidspartnarar kan vi sjå lyst på framtida. Overskotet vil vi nytte til å hente inn utstyr slik at vi kan jobbe smartare og meir rasjonelt, og fremstå som meir profesjonelle under våre arrangement. Vi har og mange STORD IDRETTSLAG lovande utøvarar som deltar på nasjonale stemner, og vi stiller sjølvsagt opp for dei slik at vi BARNEIDRETTEN kan være der det skjer med størst mulig tropp og på ein best mogeleg måte. Vi har og håp om å kome opp med ei ny og forbetra heimesida der Stord friidrett kan yte betre service og profilering av våre tilbod. Vi i styret er og glad for den støtta vi får av foreldre og andre slitarar som alltid seier ja når vi ringer og treng hjelp til å avvikle våre stemner. Særleg er Stordleikane eit stort løft for oss i fridretten, Vi set og stor pris på våre naboar i Bremnes og Fitjar. Dei har gode fridrettsmiljø og dyktige inspiratorar. Saman kan vi skape gode vekstforhold for våre utøvarar i Sunnhordland Vi kan samarbeide og utveksle erfaringar og dra lasset saman mot nye mål. Eg vil med dette takket styret for eit godt år. Saman har vi skapt ei trygg framtid for fridretten der mange barn og unge får smake på gleda av å lukkast og bruke kroppen på ein sunn og fornuftig måte. Runar Øvrebø Styreleiar 2010 SAMANDRAG Vi har lagt bak oss eit nytt og innhaldsrik friidrettsår. Der vi har hatt suksess både sportsleg og økonomisk. Nyskapningen Stord Rett Opp fekk og sjå dagens lys, og det kan vere starten på ein ny opptur med ekstreme utfordingar i Stord-fjellet. Vi har store forventningar til årets utgåve. Vår Amerika-farar Tom Erling Kårbø syter og stadig for å halde interessa oppe gjennom sine gode prestasjonar gjennom heile vinteren på amerikansk jord. Han er eit godt døme på at topp skaper bredde. For Stord Fridrett er han ein viktig inspirator og ambassadør for unge utøvarar som vil opp og fram. Gjennom knallhardt og målbevisst arbeid har han vist at tilhøva i klubben og i lokalmiljøet ligg til rette for gode prestasjonar har og vore prega av stor spenning rundt framtida for Stord Idrettslag. Noko som førte til i at fotball, symjing og orientering valde å forlate familien, og å gå ut i eigne allianseidrettslag. Eit samla styre i Stord fridrett valde å bli under hovudlaget og jobbe vidare for at vi kan stå saman og vere med å feire ein sprek 100-åring i Gleda var og stor då salet av Åsbanen gjekk i boks. Ei lang og strevsam periode var over, og det skaper optimisme og von om ei lys framtid i Stord Idrettslag. Salet gav og friidretten kr til innkjøp av nye hekkar og utbetring av kastburet. Stord stadion har og fått eit nytt ansikt. Saman med kommunen har vi hatt eit tett og godt samarbeid og ser fram til ny sesong på nytt og flott dekke

13 24 SAK ÅRSMELDING GRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING GRUPPEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN AKTIVITETAR/ ARRANGEMENT/ DUGNADAR/ MØTER: Juleoppvisninga vart arrangert 4. desember i Stord Idrettspark. Alle gruppene for barn og ungdom i alderen 3 16 år deltok. I tillegg var det oppvisning av konkurranseturnarane. Nytt av året var ei gruppe turnarar frå Etne IL som deltok på oppvisninga. Gjennom året har turngruppa hatt to pizzakveldar og ei sosial samling på Big Horn Steak House for instruktørane. I tillegg har me kalla inn til instruktørmøte i Idrettsstova. Det har vore god oppslutnad og nyttige tiltak for å auka kontakten mellom instruktørar og turnstyret. HEIDERSTEIKN På Årsmøtet i Stord Idrettslag vart heidersteikn i bronse delt ut til Anne Sissel Mugaas. Paul Skjønberg vart utnemnt til æresmedlem i idrettslaget. I tillegg vart Paul Skjønberg kåra til årets trenar i 2011 under nyttårssamlinga for apparatturn i Trondheim. Konkurransegruppa i 2011 har bestått av: Lars Eik Breirem (1997) Jacob Teetzmann (1996) Magnus Mugaas Hegland (1996) Sigvald Leirvik (1996) Andreas Taraldsøy (1997) Lars Mugaas Hegland (2001) CristofferAgasøster Gangdal (2000) Tobias Mortensen (2003) Petter Holm Neset (2000) Trym Lande Skår (2000) Torje Simonsen (2001) 25

14 SAK ÅRSMELDING GRUPPEN Stord IL har hatt deltakarar på desse konkurransane: Konkurranse Stad Dato Seriekonkurranse Nr1 Stord Norges Cup Elverum Jr NM Oslo Norges Cup Trøgstad Nordisk Mesterskap U14 Halmstad (SWE) Seriekonkurranse Nr2 + KM Enkle Apparat Bergen Seriekonkurranse Nr3 Bergen KM Bergen Norges Cup Sandnes Seriekonkurranse Nr4 Bergen Vestlandsmesterskapet Bergen Norges Cup Finalen Oslo STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING GRUPPEN Leiarane for konkurransegutane har vore: Paul Skjønberg Henning Nielsen Jarle Mortensen Erik Skar ØKONOMI Økonomien i gruppa har vore god i 2011 til tross for at me ikkje har hatt nokre store arrangement. Me nyttar oss av N3sport sitt system på innkreving av treningsavgift. Dette har me nytta i nokre år, og no ser me verkeleg nytte av dette. Desse inntektene er dominerande i rekneskapen vårt. Utstyr kjøpt for ca. kr ,- i 2011: - stillbar svingstang - løpebane Rekneskapen viser detaljane rundt drifta av gruppa. MAGNE MUGAAS FOND Fondsstyre 2011: Kjartan B. Grov, Lars Mugaas og Erik Skar. Det har ikkje vore nokon aktivitet i fondet i år. Renter i perioden er på kr 1.091,-. Fondsmidlar pr er kr ,75. STORD IDRETTSLAG 26 27

15 SAK ÅRSMELDING HANDICAPGRUPPEN STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL SAK ÅRSMELDING GRUPPEN Sak 6.4.A. Årsmelding Handicapgruppen. Styrets leder har vært: Sven-Endre Hannevig. Gruppen har for andre gang unnlatt å levere årsmelding og hovedstyret er ikke kjent med hvem som ellers bekler verv i gruppen. Gruppen har derimot lever regnskapsbilag til vår regnskapsfører og den delen av gruppens drift er med i årets regnskap. Styrets leder er kontaktet både skriftlig og muntlig, uten at dette synes å ha noen virkning, og det er hovedlagets oppfatning at gruppen for fremtiden legges ned, slik vedtak på forrige års årsmøte vedtok For Hovedlaget Henning R. Iversen. STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT 28 29

16 SAK ÅRSMELDING GRUPPEN 30 STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING GRUPPEN 31

17 32 Skøytegruppen SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN Sak 6.6. A Årsmeldingen omhandler Skeisegruppas organisering og aktiviteter i perioden Følgende styre har fungert i 2011: Leiar Nestleiar Kasserar Sekretær Styremedl Styremedl Styremedl Økonomigruppa Kjell Håvard Belsvik Bjørn Dalen Onar Westerheim Ole Jacob Henriksen Svein Gunnar Notland Sigmund Almås Jan Aas Bjørn Dalen Henning Nordfonn Onar Westerheim Medlemmer: Skeisegruppa har 64 medlemmer pr 31/ Møtevirksomhet: Det har vært avviklet 7 styremøter i Eksterne møter og representasjoner: Skeisegruppa har hatt 10 samarbeidsmøter med Stord Idrettspark. Svein Gunnar Notland representerte Skeisegruppa på kretstinget. Aktiviteter: Sesongavsluttningsfest for medlemmene ble arrangert fredag 29. april Sportslige kommentarer: Rekruttgjengen i Stord IL Skeisegruppa. Rekruttane har hatt faste treningar kvar tirsdag kl både haust og vinter. Då etterveksten er liten og våre rekruttar er vorte relativt flinke er øvingsprogrammet endra til meir målretta skeisetrening med mest vekt på bevegelse, teknikk og koordinasjon. Trenarar siste år har vore: Cornelia Bloch Kjell Håvard Belsvik På grunn av vanskelege istilhøve på Skeisebanen er det ingen nye rekruttar i STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN Mange har skaffa seg klappskeiser, og framgongen for desse er stor. Det er tydeleg at farten aukar skeisegleda. Talentgruppa : Gruppa har bestått av Kristian Aas ( sesongen 2010 / 2011) Trener : Ole Jacob Henriksen Kristian Aas Den sportlige fremgangen til Kristian var også denne sesongen meget bra, spesielt med tanke på at vi ikke hadde mulighet for trening på is. Kristian gjekk inn til 2 pl. I Landsdelsmesterskapet for Junior C. Han gjekk også meget gode løp under Landsmesterskapet i Stavanger og sette nye personlige rekorder på alle distanser i dette stevnet. Elitegruppa. Årets gruppe har bestått av Terje Almås, Espen Brask Nordfonn, Magne Notland, Magnus Brask Nordfonn, Jon Greger Notland. Kristian Aas kom inn i elitegruppa til sesongen 2011/2012 Trenerteam: Kjell Storelid og Henning Nordfonn Løperne deltok på kretsstevner, Norgescup, NM for junior og senior og Olympic Oval final i Calgary, Canada Den sportslege fremgangen i gruppa er markant. Dei fleste løperne har utviklet seg meget positivt. Det er blitt satt mange personlige bestenoteringer, klubbrekorder osv. i sesongen. Når vi vet at kunstisbanen på Vikahaugane lå brakk grunnet maskinhavari frem til jul og eneste treningsmulighet ligger i å reise til Bergen eller Stavanger, da er kansje noen av prestasjonene i årets sesong meget gode. Det blir jobbet meget hardt med å skaffe økonomi til rehabilitering av banen. Det ble da mye mere reising en vi hadde tenkt. Økonomisk ble dette krevende da reiseutgiftene ble større og tap av store inntekter på banen (skeiseutleige,kiosk osv..) bortfalt. Så mye reising sliter også mentalt på både løpere og støtteapparat. Men som alltid, vi står på videre. Terje Almås. Terje fikk mange flotte plasseringer i Norgescup stevner i årets sesong. Terje gikk noen gode 5000m løp i denne sesongen. Noe å bygge videre på for en løper som har ambisjoner om å gå 6.40 til neste sesong. NM enkeltdistanser i Stavanger ble en flott opptur, med en fin 13. plass på 5000m. Terje fikk også gå m. NM allround i Tønsberg gikk bra. Terje endte her på 17 plass. Espen Brask Nordfonn: Espen har fortsatt den fine utviklingen sin og blir stadig betre og betre. Ha klatrer stadig på resultatlistene både i NC og NM sammenheng. En av sesongens store mål var å kvalifisere til sitt første senior mesterskap, NM sprint i Arendal. Espen ble tatt ut og fikk en flott 13. plass etter fire jamne løp. Han fikk også sin første KM tittel i sprint senior på Slotthaug. (2011/2012 sesongen) Den største prestasjonen i sesongen kom i Calgary, der han satte to klubb rekorder. 33

18 SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN Det å være første løperen i gruppas historie som går under 38 sek på 500 har vert ett klart mål og en god motivasjonsfaktor en stund no. Magne Notland: Magne fortsetter den fine fremgangen sin frå sist sesong. Magne greide også å kvalifisere til både NM allround og NM sprint med henholdsvis 19. og 17. plass. En av hans beste prestasjoner i sesongen var en 1500m på tida i NC 7 på Hamar. Han pyntet ytterligere på denne tida noen uker senere, i Calgary KM sprint i Bergen fikk han en fin 2. plass i klasse junior A. Magnus Brask Nordfonn Magnus blir bedre og bedre for kvar sesong.han deltok i flere Norges cupløp, med mange fine plasseringer. Årets LM var Magnus`s siste løp i aldersbestemte klasse. LM var derfor sesongens store mål for han. LM gikk av stabelen i den nye skøytehallen i Stavanger. I gutter 16 år gikk han inn til en flott 5.plass på 500m. KM allround i Bergen endte med 1. plass i gutter jun. B. (2010/2011sesongen) Han avsluttet årets sesong i Calgary med flotte perser. Jon Greger Notland. Jon Greger utvikler seg svært positivt. Han har hatt stor teknisk fremgang. Han greide også å kvalifisere til norgescup i slutten av sesongen. Dette er meget sterkt med tanke på hans unge alder. Han gikk mange fine resultater i sesongen. Verdt å nevne er: Landsmesterskapet i Stavanger med en flott 5 plass på 500m og 1500m, og 6.plass på1000m. Eller gikk han en meget sterk 5000m på Hamar med tiden Han ble også kretsmester i sprint i klasse junior B. (2011/2012 sesongen) Han avsluttet sesongen med flotte perser i Calgary. Kristian Aas Kristian har nettopp kommet opp fra talentgruppa. Kristian er en meget spennende løper, med gode tekniske ferdigheter i forhold til alder. Han har allerede funnet seg godt til rette i gruppa og ser ut til å trivest. Grunnet manglende is på hjemmebane ble det ikke så mange løp på han i dette året. Han har på tross av dette satt 3 nye personlige rekorder. Kristian vant kretsmesterskapet i sprint i klasse junior C i 2011/2012 sesongen. STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING SKØYTEGRUPPEN I denne forbindelse så har skeisegruppa vært sterkt delaktig i prosjektledergruppen for renovering av skeisebanen. Skeisegruppa har gjennomført hundrevis av dugnadstimer i forbindelse med renoveringen. Ein liten periode i sesongen 2010/2011 laga me bane på Ulvatjødno. Drift av kiosk / skeiseutleie: Vaktliste vart oppsatt av styret, men ble aldri aktivert pga stengt skeisebane. Treningsavgift: Medlemmer over 17 år: kr. 300,- Medlemmer under 17 år: kr. 150,- Støttemedlemmer: kr. 150,- Sponsorer: Avtale med Sunnhordland Kraftlag (Hovedsponsor). Styret: Styret takker alle som har bidratt i året som ligger bak oss for flott innsats i utførelse av store dugnader. Stor innsats blir også utført av trenere som bruker mykje tid på idretten vår. Takk også til alle våre sponsorer som ser verdien i vår aktivitet. Stord, 21. Februar 2011 Kjell Håvard Belsvik (leder) Bjørn Dalen (nestleder) Onar Westerheim (kasserer) Ole Jacob Henriksen (sekretær) Sigmund Almås (styremedl.) Svein Gunnar Notland (styremedl.) Jan Aas (styremedl.) Veterangruppa år 2011 Veterangruppa kan sjå tilbake på eit aktivt år med mange gode resultat. I gruppa er det 8-10 veteranar. 7 av desse har delteke på fylgjande løp: Kretsløp : 4 deltakarar. TC-løp i Stavanger 6 deltakarar NM for veteranar i Bjugn : 4 deltakarar Masters i Salt Lake City : 3 deltakarar VM Sprint Masters i Berlin : 2 deltakarar VM Allround Masters i Calgary : 3 deltakarar. Driftsoppgaver knyttet til skeisebanen. Skeisebanen har dessverre dette året vært ute av drift pga havari på kjøleanlegget

19 36 SAK ÅRSMELDING VOLLEYGRUPPEN I 2011 har volleyballgruppa hatt følgjande lag med i serien: Lag Sesongen 2010/11 Sesongen 2011/12 Damer senior X X Herrer senior X Jenter U19 X Jenter U16 X X Jenter U14 X Gutar U19 X Gutar U16 X X Gutar U14 X X Jenter/gutar U12 X Arrangement I 2011 har me hatt fire arrangement. To yngre serieturneringar over 2 dagar og to HobbyVolley-turneringar (ein-dags arrangement). Talet på påmelde til HobbyVolleyturneringane har teke seg opp att etter ein nedadgåande trend i nokre år. Dei siste turneringane har me hatt over 30 påmelde lag. Både medlemmar og foreldre var i sving på dugnad under arrangementa, som gir viktige inntekter til drifta av volleyballgruppa. Damer senior Sesongen 2010/2011 var ein god sesong for damelaget som kniva om bronsjemedaljen i 2. divisjon heilt til siste seriekamp. Dei endte på ein 4. plass etter å ha større settforskjell enn Lyderhorn. Gry Tuset og Turid Verdal delte treneransvaret og damelaget gjorde sin beste sesong på fleire år. I sesongen 2011/2012 har damelaget slite med å avgjera jamne kampar i deira favør. Sjølv om dei spelar jamnt med alle laga i serien, har det blitt få sigrar i haust. Damelaget består i år av ein gjeng vaksne damer (gj. snitt 36 år) som likar å spela og trena volleyball. Det er ingen damer under 23 år og det er kanskje betenkelig i forhold til rekruttering. Gry Tuset er spelande trenar i denne sesongen også. Sesongen 2011/12 forsøkte me å etablera ei volleyballtrimgruppe for damer ein gong i veka. Oppmøtet varierte frå 2-5 spelarar. Gruppa vart lagt ned etter ca. 2 mnd drift pga labert oppmøte. Herrer senior Herrene sleit med svært få spelarar i sesongen , og greidde så vidt å stilla nok spelarar etter frivillig nedrykk til 3. divisjon. I og med at dei var så få valde me å ikkje stilla herrelag i serien 2011/12. I staden har me hatt trimtreningar for menn ein gong i veka med varierande oppmøte. Jenter 16 J16 laget deltok på alle fire serieturneringane sesongen 2010/11. Dette var første sesongen dette laget tok til med spelesystem og spesialisering av spelarar. Spelarane utvikla seg mykje i løpet av sesongen både sportsleg og strategisk. Frå ein plass nedst på tabellen i 3. divisjon i første turneringa, spelte dei seg til slutt opp til 2. plass i 2. divisjon i JU16. Trenarar var Nina Sørli og Tove Aas Lindahl. Alle spelarane frå sesongen 2010/11 rykka opp til U17/19 sesongen etterpå. STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT SAK ÅRSMELDING VOLLEYGRUPPEN Sesongen 2011/12 består J16 laget av fjorårets J14 spelarar. Trenar er Vibecke Elde og Knut Ove Handeland. Dette laget trenar to gonger i veka og er ca. 8 spelarar. Dei har delteke i to serieturneringar som J16. Per spelar dei i 3. divisjon J16. Dei har vunne to kampar denne sesongen og hatt mange jamne kampar. Jenter 19 Laget som var Jenter 16 sesongen 2010/2011 spelar ved slutten av 2011 i 2. divisjon i Jenter 19-klassen. Dei er ein stabil gjeng på 10 spelarar og har delteke på alle serieturneringane. Laget har denne sesongen gått over frå 4-2 til 5-1 spelesystem. Det er det same systemet som damelaget nyttar, slik at overgangen til senior skal bli lettare for jentene. Hausten 2011 deltok dei på to serieturneringar. Første turneringa var dei veldig nære på å gå vidare til sluttspelet. Etter det har dei hatt litt dårlegare resultat poengmessig, noko som i stor grad skuldast at dei har vore i ein innlæringsperiode med det nye systemet. Trenar er Nina Sørli. Gutar 16/19 G16-laget deltok sesongen på alle fire seriehelger. Laget vann den første seriehelga, og konkurrerte sterkt med Matre og Rossvoll gjennom sesongen. Til slutt vart det bronseplass, med knappast mogleg margin til Rossvoll på sølvplass. Gutane hadde med andre ord ein god sportsleg sesong med god framgang for laget og enkeltspelarar. Det var også hyggeleg å få med ungdomar frå Sagvåg mottak, og eit par spelarar der har følgt treningane over tid. I inneverande sesong STORD IDRETTSLAGhar gutane stilt lag i både 16- og 19-årsklassen. Tre av spelarane er for gamle for G16, i tillegg er det sportslege nivået høgare i G19. Tilsvarande har det blitt færre lag med tilsvarande lågare sportsleg nivå i G16-klassen. Her stiller t.d. fire av seks lag med G14-lag. G16-laget har i år Rossvoll som sterkaste konkurrent. Det er om lag 12 spelarar som følgjer treningane. Tre spelarar kom opp frå 14-årsklassen. I haust spelte laget inn 4-2 systemet, medan dette i vårsesongen er endra til 5-1. Innføring av system verkar motiverande og gjev også klårare speleroller for den einskilde. I desember 2011 deltok G16 i Regionmeisterskapen i Sveio. Med andre plass her vart laget kvalifisert til NM 16 i Oslo i april 2012, og laget er no påmeldt. Dette blir ei fin sportsleg utfordring og sosial oppleving. Trenar for G16/19 er Svein Andersland, med Kjetil Djuve som oppmann. Jenter 14/Gutar 14 Jenter 14 vart sesongen 2010/11 trena av Oda Ladehaug og Valentina Jewah frå J16- laget. Laget deltok på ei serieturnering på heimebane der dei spelte jamne kampar. Laget hamna sist på tabellen. Sesongen 2011/12 spelar dei same jentene på J16-laget. Nokre få jenter trenar i inneverande sesong saman med Gutar 14. men dei stiller ikkje eige lag i serien. Gutar 14 deltok i seriespelet i sesongen 2010/ spelarar har trent ein gong i veka med Ragnhild Kalleklev Voreland og Anna Lindahl som trenarar. Dette laget deltok på tre serieturneringar sesongen 2010/11. Laget vann mange kampar og var blant laga øvst på tabellen. Hausten 2011 var fleire spelarar klare for G16. Det var difor i starten berre tre spelarar som møtte på U14-treningane. Utover hausten har det kome fleire til, særleg i november og desember, slik at det per februar 2012 er 13 stk som møter fast på trening. Auka skuldast mellom anna at ein får med seg klassekameratar. I tillegg vart det gjort avtale med utdanningskonsulent i Hordaland Volleyballregion, Eilev Nyland, om skulebesøk i november med invitasjon til trening påfølgjande kveld. Nyland fekk napp 37

20 SAK ÅRSMELDING VOLLEYGRUPPEN ved Leirvik skule, og hadde i løpet av ein onsdag alle 6.- og 7. klassingane. Til neste år er dette opplegget noko ein bør få til tidleg i skuleåret også ved Hystad og Langeland skule. STORD IDRETTSLAG FOTBALL STORD IDRETTSLAG FOTBALL SAK ÅRSMELDING VOLLEYGRUPPEN eit nøyaktig bilde av den økonomiske situasjonen. Differansen mellom utgåande og inngåande balanse er truleg større enn overhenget av rekningar, og økonomien verkar trygg. Vi har dei siste åra fått på plass meir sponsorinntekter, noko vi er glade for. Laget har delteke på to serierunder sesongen 2011/12 den første i Øystese i desember og den andre i januar på Husnes. Til den fjerde og siste serierunden kan laget vurdera å stilla med to lag. Det er ei blanding av gutar og jenter (fire stk) som trenar saman. Dei trenar difor som eit U14, men har i år stilt som G14 i seriespelet. Trenarar for U14 sesongen er Erik Onarheim Nilsen og Håvard Utbjoe Andersland frå G16/19-laget. 29. februar 2012 Nina Sørli Leiar i volleyballgruppa STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN STORD IDRETTSLAG BARNEIDRETTEN Jenter/gutar 12 Sesongen forsøkte me med ei gruppe U12-spelarar. Fleire spelarar var innom i starten av sesongen, men etter kvart falt det til 3-5 spelarar. Det var lite til å halda i gang eit slikt tilbod, men me valde å halda fram treninga ut sesongen. U12-laget deltok på ei serieturnering. Trenar var Anna Laupsa Helvik frå damelaget. Dei spelarane som heldt fram spelar U14 i inneverande sesong. Sesongen 2011/12 har me ikkje hatt U12- lag. STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT STORD IDRETTSLAG FRIIDRETT Volleyballgruppa på nett heimeside, Google og Facebook Volleyballgruppa har i mange år hatt ei god og oppegåande nettside Vevmeister er Guttorm Hveem, som trass geografisk plassering i Kirkenes, framleis administrerer nettsida. I løpet av året er det meininga å overføra nettsidene frå Joomla-systemet til Wordpress. Dette vil gje meir stabilitet og vera meir brukarvenleg. Nettsidene har særleg mange treff i samband med HobbyVolley-turneringane. I forkant av desse kan treff-frekvensen vera og høgare. Biletgalleria i etterkant har gjerne mellom 500 og 1000 treff. STORD IDRETTSLAG I fjor gjekk også styret over til å bruka Google aktivt med oppretting av eigen konto for gruppa. Det gjev eigen e-postadresse, kalender og påmeldingssystem i samband med HobbyVolley. Kalendaren gjev mellom anna varsel om ulike milepælar i løpet av sesongen. Det er og mogleg å laste opp dokument som andre kan ha nytte av i gruppa. Den elektroniske påmeldinga til HobbyVolley, via heimesida, har også fungert bra og gjer det meir oversiktleg for arrangør. Gruppa har no to meir eller mindre aktive Facebook-kontoar. Ein meir offisiell konto som speglar mykje sakene på heimesida. I tillegg er det ein spesifikk for dei yngre laga. Volleyballgruppa bør halde fram med å vere aktive på nettet og i sosiale medium. Dette for å vere synleg og styrka rekrutteringa. Økonomi Volleyballgruppa har nok likvide midlar til at vi året igjennom klarar å betale ut dei kostnadane som vi har. Vi strevar etter å ha ei forsiktig drift med eit begrensa behov for dugnad og utan loddsal. Inntektene kjem frå arrangement (75 000), treningsavgift (36 000) og støtte (27 000). Utgiftene er i hovedsak halleige (57 000), kampavvikling (reiser, avgifter til HVBK mv, ) og trenarhonorar (16 000). Vi har hatt ei forsiktig fornying på utstyrssida (4 000), og andre utgifter på ca kr. Volleyballgruppa har meir pengar i kasse og på bok ved utgangen enn ved inngangen av Dette skuldast i stor grad, dessverre, eit overheng av ubetalte rekningar til SIP og HVBK. Økonomimedarbeidaren beklagar dette overhenget, som gjer det vanskeleg å få 38 39

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag

Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag RIL har hatt nok eit aktivt år. Me har hatt mange arrangement, treningar, konkurransar og kampar. Både RUBBHALLEN og KUNSTGRASBANEN har husa mange treningsglade medlemmar.

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2016

Årsmelding Øystese Fotball 2016 Årsmelding Øystese Fotball 2016 Styret Leiar: Ola Fjerdingen Kasserar Martin Lunestad Styremedlem: Arne Skeie Styremedlem: Jarle Ystebø Styremedlem: Camilla Fykse Vara: Lene Huun Valkomité: Rekneskap:

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2014

Årsmelding Øystese Fotball 2014 Årsmelding Øystese Fotball 2014 Styret Leiar: Terje Melstveit Kasserar Martin Lunestad Skrivar: Ove Sandven Styremedlem: Siri Kaale Styremedlem: Elisabeth Henriksen Valkomité: Rekneskap: Rune Vik, Hallgeir

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

årsmelding rekneskap Fotball, Puttefestival.

årsmelding rekneskap Fotball, Puttefestival. 1914 2013 årsmelding rekneskap Fotball, Puttefestival. Årsmelding SIL 2013.indd 1 25.03.14 13:24 Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL 2015-2017 Hødd si rolle Hødd som breiddeklubb Hødd som medspelar Organisasjonen Anlegg Økonomi Hødd som toppklubb LITEN, MEN STOR! VISJON OG VERDIGRUNNLAG VISJON LITEN, MEN

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

IL Valder Ein liten introduksjon for deg som er ny i klubben eller vil melde deg inn IL VALDER SKAL GJERE VALDERØYA TIL EIN BETRE PLASS Å BU

IL Valder Ein liten introduksjon for deg som er ny i klubben eller vil melde deg inn IL VALDER SKAL GJERE VALDERØYA TIL EIN BETRE PLASS Å BU IL Valder 2016 Ein liten introduksjon for deg som er ny i klubben eller vil melde deg inn Visjon: IL Valder skal gjere Valderøya til ein betre plass å bu Verdier: Fair Play Il Valder satsar på Fair Play

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

IL Valder Ein liten introduksjon for deg som er ny i klubben eller vil melde deg inn IL VALDER SKAL GJERE VALDERØYA TIL EIN BETRE PLASS Å BU

IL Valder Ein liten introduksjon for deg som er ny i klubben eller vil melde deg inn IL VALDER SKAL GJERE VALDERØYA TIL EIN BETRE PLASS Å BU IL Valder 2017 Ein liten introduksjon for deg som er ny i klubben eller vil melde deg inn Visjon: IL Valder skal gjere Valderøya til ein betre plass å bu Verdier: Fair Play Il Valder satsar på Fair Play

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har Årsmelding 2010 Brusand idrettslag har hatt eit godt driftsår i 2010, med svært god inntening. Det har vore auka inntekt på mange, også nye områder, som gjer at det er god økonomi i laget. Gode rutinar

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2013 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 3 2.4. Gothia Cup...

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB

ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB ÅRSMELDING FOR KVAM BOWLINGKLUBB for perioden 01/01 til 31/12 2016 1. STYRET SI SAMANSETJING: 1.1) Leiar: Dag Tjosaas( - >2018) 1.2) Kasserar: Finn Olesen(på val) 1.3) Nestleiar/skrivar: Olav Ludvig Haabrekke(på

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer