Utsikter for norsk økonomi og BA-næringen. Foredrag i Rådgivende ingeniørers forening. November 2013 Dag Aarnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsikter for norsk økonomi og BA-næringen. Foredrag i Rådgivende ingeniørers forening. November 2013 Dag Aarnes"

Transkript

1 Utsikter for norsk økonomi og BA-næringen Foredrag i Rådgivende ingeniørers forening. November 2013 Dag Aarnes

2 Internasjonal økonomi: fra helsvart til en lysning i 2014 "In the absence of adverse events, growth in advanced economies should strengthen gradually after the middle of 2013 and through 2014, helped by improving financial market conditions and a gradual restoration of confidence." Kilde: OECD Economic Outlook 2

3 Renter på 10-års statsobligasjoner 3

4 Utviklingen i aksjemarkedene. Indeks med jan.2010 = 100 4

5 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 Apr-2012 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 OECD: Composite leading indicator 101, , ,5 99 United States Euro area (17 countries) OECD - Total Major Five Asia 98,5 98 5

6 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 1.kv.12 2.kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 NHOs markedsindikator og BNP-veksten i fastlands-norge BNP FN Markedssituasjonen Markedsutsikter 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 6

7 Vurdering av markedssituasjonen i øyeblikket. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative NHO total Petroleumsintensiv* Eksportintensiv* * Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning til henholdsvis petroleumsnæringen eller eksport. SPERREFRIST 17. september kl.10:00 Kilde: NHO 7

8 Petroleumsinvesteringer og anslag* for Millioner kroner. Løpende priser Rørtransport Leting Felt i drift Feltutbygging Landvirksomhet Anslag *Anslaget for 2013 er hentet fra SSBs investeringstelling i aug. For 2014 er Norsk olje og gass sitt anslag fra forrige konjunkturrapport benyttet (omregnet til løpende priser). Kilde: SSB/ NHO/ Norsk olje og gass 8

9 2006M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Produksjonsutvikling 10 utvalgte industrinæringer Bygging av skip og oljeplattformer Maskinreparasjon og installasjon Metallvareindustri Data-, elektrisk utstyrsindustri Kjemiske råvarer Næringsmiddelindustri Ikke-jernholdige metaller Trelast- og trevareindustri Møbel oa Papir- og papirvare 0 9

10 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M09 Kredittindikatoren K2: Lån til bedrifter fra banker 12 mnd vekst 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 SPERREFRIST 31. mai kl

11 11

12 Sparing og forbruk Sesongjustert vekst i husholdningenes forbruk omregnet i årsvekst i forbruk og sparerate. I prosent Årsvekst i forbruk Sparerate (prosent) Kilde: SSB/ NHO 12

13 Avtakende vekst i norske økonomi i 2013 Prosent endring, NHOs anslag for 2013 og BNP - Fastland 2,5 3,4 2 2 Privat forbruk 2,5 1,8 2 2 ½ Brutto investeringer 7,6 8,1 5 3 av dette: fastlandsnæringer 3,4 2,8 0 0 Eksport -1,8 1,8-1 1 ¾ Kilde: SSB/ NHO 13

14 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 Har vi god nok flyt i det norske arbeidsmarkedet? Antatt sysselsettingsvekst NHObedriftene i 2014 Antall arbeidsledige, AKU 120 Troms 2,6 Rogaland Trøndelag 1,8 2,6 100 Hordaland Oslo og Akershus 1,8 1,7 80 Sogn og Fjordane* 1,6 Finnmark* Buskerud 1,6 1,6 60 Vestfold NHO totalt 1,3 1,3 40 Telemark 1,0 Nordland 0,7 20 Innlandet 0,5 Agder Østfold 0,4 0,2 0 Møre og Romsdal -0,1-0,5 0,5 1,5 2,5 14

15 Vurdering av markedssituasjonen i BAnæringene Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative NHO total Bygge- og anleggsvirksomhet Kilde: NHO 15

16 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Brutto realinvesteringer i næringsvirksomhet, 2010-priser Oljeutvinning Næringer i fastlandsøkonomien 16

17 Investeringer i næring fastlandet priser Industri og bergverk Annen vareproduksjon Tjenestesektoren 17

18 Boliginvesteringer og offentlige investeringer Boliginvesteringer Offentlige investeringer 18

19 Den store risikofaktoren: Oljeprisene faller Ulike "fortellinger" om oljeavhengigheten Slik kan et oljekrakk påvirke norsk økonomi Makroøkonomiske analyser Virkninger av nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Aktiviteten i petroleumsvirksomheten vil gå ned. Leverandørindustrien kommer, før eller senere, til å oppleve tøffere tider med fall i norsk etterspørsel. Det trenger imidlertid ikke innebære store utfordringer for Ekspert forklarer og sier Kina sitter på nøkkelrollen. NYHETER Eirik Winsnes Publisert: :49, Oppdatert: :49 Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene. Fra begynnelsen av februar til midten av april har Slik vil et oljekrakk kunne ramme Norge Hilde C. Bjørnland er forskningsleder ved CAMP («Centre for Applied Macro- and Petroleum Economics») og ekspert på drivere og effekter av endret oljepris. Hennes forskning viser at Kina sitter på en nøkkelrolle. - Asia, og spesielt Kina, er en stor driver for oljeprisen og en betydeligere svakere vekst der vil kunne trekke oljeprisen ytterligere ned, sier hun til E24. Skulle det skje, vil norsk økonomi ifølge Bjørnland kunne rammes på tre måter: Direkte ved at oljeinntekter og inntekter til tjenesteytende næringer som leverer til oljesektoren reduseres. Indirekte ved at næringslivet som har vokst i kjølvannet av oljen vil møte svakere etterspørsel. På grunn av Asias rolle i verdensøkonomien, vil lavere etterspørsel der også kunne ramme tradisjonell industri gjennom at den globale etterspørselen avtar. norsk økonomi samlet sett. Det viser rapporten Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten. Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? skrevet av Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo. Her presenterer forskerne noen av konklusjonene: "Våre beregninger kan oppsummeres med at det går bra. Våre analyser kan imidlertid ikke tas til inntekt for at næringslivets organisasjoner, politikere og embetsverk kan lene seg tilbake å tro at ting ordner seg selv. 19

20 Et oljeprisfall virkninger i Norge Kraftig aktivitetssvikt i leverandørnæringer Ringvirkninger i tjenesteytende næringer Svekket arbeidsmarked Redusert etterspørsel fra husholdningene Uro i finansmarkedet (aksjekurser, kredittflyt) Finans og pengepolitisk handlingsrom Skattekutt økte utgifter Mulig med noe rentesenkning Svekket krone sannsynlig sammen med vekst ute? Kompetent arbeidskraft tilgjengelig for andre næringer Fare for boligprisfall!! 20

21 BA-næringen fremover Investeringene i fastlands-næringsliv er "unormalt lave" Boligetterspørselen vil være vedvarende høy i flere år Høy befolkningsvekst og stort vedlikeholds- og byggebehov i offentlig sektor Utfordringene i samferdselssektoren er store. Det skal bygges mye veier og jernbane i Norge i mange år framover. Vi har både privat og offentlig betalingsevne 21

22 BA-næringen mer konkurranseutsatt? TBU: Stadig større deler av norsk næringsliv utsettes for konkurranse fra utlandet. K-næring: produsentprisene i stor grad bestemt på verdensmarkedet S-næring priser viser forholdet mellom tilbud og etterspørsel innenlands. Økt globalisering: større deler av norsk næringsliv utsettes for konkurranse fra utlandet. Bygg og anlegg er typisk i en mellomstilling men mer og mer på vei inn i K-sektoren. 22

23 Produktivitetsutfordringene i BA-næringen Det komplekse arbeidskraftbildet: BA-næringen den mest heterogene med input fra et stort antall profesjoner og yrkesgrupper Sektoren er arbeidsintensiv, i økende grad kunnskapsintensiv og med mobil arbeidskraft Det tiltakende kontrollregimet: Det endelige produktet former samfunnet med liten reversibilitet Lite egentlige stordriftsfordeler, de fleste prosjektene er "prototyper" Mange og store eksternaliteter: Vær, klima og naturgitte forhold Desentralisert med krav til logistikk og transport 23

24 NHOs kommentarer til (endelig) statsbudsjett for 2014 Positiv omlegging av den økonomiske politikken med vilje til reell prioritering Vilje til å utrede og foreslå endringer i skattepolitikken i takt med skiftende krav Fornuftig med en vilje til å ligge på en 3-prosent bane for bruk av oljepenger Passe på samlet utgiftsvekst og jobbe langsiktig for bedre fordeling av off utgifter Noen uheldige forslag (fradrag for renter i interessefellesskap), (politikk ift kvinners yrkesdeltakelse) SPERREFRIST 31. mai kl

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Nr. juni Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver,

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen

Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen Desember 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 20-01-2014 Innhold Eksportutviklingen Vareeksporten side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Oktober 2013. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Oktober 2013. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Oktober 2013 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 19-11-2013 Innhold Eksportutviklingen Vareeksporten side 3 Import og handelsbalanse side 8 Fylkesfordelt vareeksport side 9

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer