P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Kjell Rønningen Anne-Marte Kolbjørnshus Varamedlem Monica Andersson Svein Rønningsveen NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 20. juni Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Orienteringssak vedr Kommuneplanens arealdel trekkes. Sendes ut som ordinær sak til ekstra formannskapsmøte 2. juli. Ny orienteringssak godkjent: - Brev til grunneiere i planområdene Synnfjell Syd og Øst. Innkalling og saksliste godkjent. Tove Haug innvilget permisjon under sak 80, 81, 82/14 og sakene SAK NR.: 56/14 ORIENTERING Forslag fra ordfører: 1. Kommuneplanens arealdel: Saken utsettes til ekstra formannskapsmøte 2. juli Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 1. Orienteringssak vedr Kommuneplanens arealdel utsettes og sendes ut som ordinær sak til ekstra formannskapsmøte 2. juli. 2. Orienteringssak vedr. brev til grunneiere ble ikke gjennomført. SAK NR.: 57/14 DELEGERTE SAKER 14/ DS 2/14 TDEI//AKH 611 &55 Morten Harbu Fossum SØKNAD OM KJØP AV TOMT I TONLIA, GNR. 124, BNR. 305 Delegerte saker tatt til etterretning. SAK NR.: 58/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 104 BNR. 7 I NORDRE LAND

3 Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for eiendom 104/7. SAK NR.: 59/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 68 BN. 98 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for 68/98 Livasshyttadamanlegg. SAK NR.: 60/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 148 BNR. 1 FNR. 32, 113, 115, 123,124, 186 OG 188 Kommunestyret vedtar å innvilge søknad om fritak for eiendomsskatt for Torpa Fjellstyres eiendommer 148/1/32,113, 115, 123, 124, 186 og 188. SAK NR.: 61/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSAVGIFT GNR. 113 BNR. 14 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for bygningn nr på eiendommen 113/14. SAK NR.: 62/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSAVGIFT GNR. 31 BNR. 19 I NORDRE LAND

4 Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen 31/19. SAK NR.: 63/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 69 BNR. 1 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendom 69/1. SAK NR.: 64/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 91 BNR. 4 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for 91/4 Hanssvea. SAK NR.: 65/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSAVGIFTER GNR. 63 BNR. 1 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 63/1.

5 SAK NR.: 66/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR 119 BNR 1 - RØBERG NEDRE Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 119/1 Røberg Nedre. SAK NR.: 67/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR./ BNR 58/70 OG GNR/ BNR 56/7 Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 fritas fra eiendomsskatt: 1. Bygningsnr Jordstampehuset på eiendommen 56/7 - Tomter 2. Gnr/bnr 58/70 - Skogen Forslag fra Arnfinn Eng satt opp mot rådmannens innstilling. Engs forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling for øvrig vedtatt 1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 fritas fra eiendomsskatt: Bygningsnr Jordstampehuset på eiendommen 56/7 - Tomter 2. Kommunestyret vedtar å avslå søknader om fritak for eiendomsskatt for eiendommen 58/70 Skogen. SAK NR.: 68/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2014 GNR. 78 BNR. 120, 121, 122, 123, 124 Kommunestyret velger å avslå søknad om fritak for hyttetomtene tomtene Gnr. 78 bnr. 120, 121, 122, 123 og 124 i Synnadalen.

6 SAK NR.: 69/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT. GNR. 25 BNR. 16 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 25/16 Stuveåsen skog. SAK NR.: 70/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2014 GNR. 121 BNR. 229 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 121/229. SAK NR.: 71/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2014 GNR. 80 BNR. 1-5 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å innvilge fritak for eiendomsskatt for 80/1 Bratlien Søre for eiendomsskatteåret SAK NR.: 72/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2014 GNR 121 / BNR 8 Forslag fra Liv S Alfstad: Eiendommen fritas for eiendomsskatt i medhold av eiendomskattelovens 7 B pga at bygningen i reguleringsplanen for Dokka er markert som bevaringsverdig. Liv S Alfstads forslag enstemmig vedtatt. Eiendommen fritas for eiendomsskatt i medhold av eiendomskattelovens 7 B pga at bygningen i reguleringsplanen for Dokka er markert som bevaringsverdig.

7 SAK NR.: 73/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 99 BNR. 8 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for 99/8 Haugtun. SAK NR.: 74/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2014 GNR. 93 BNR. 3 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt på våningshuset på 93/3 Walhovd. SAK NR.: 75/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2014 GNR. 127 BNR. 1 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for 127/1.

8 SAK NR.: 76/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT I 2014 GNR. 53 BNR. 1 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 53/1 Erstad Søndre. SAK NR.: 77/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 115 BNR. 3 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 115/3. SAK NR.: 78/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 25 BNR. 2 OG 3 I NORDRE LAND Forslag fra Arnfinn Eng til nytt punkt 1: Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 fritas Hallen 25/3 Forslag fra Arnfinn Eng om nytt punkt 1 satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling vedtatt Rådmannens innstilling i punkt 2 enstemmig. Kommunestyret vedtar: 1. Søknad om fritak for eiendomsskatt for 25/3 Hallen avslås 2. Søknad om fritak for eiendomsskatt for 25/2 Øvre Stuve innvilges. SAK NR.: 79/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 111 BN. 2 FNR. 1 I NORDRE LAND Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt for 111/2/1 Lauvlielva Kraft AS.

9 SAK NR.: 80/14 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I GJØVIKREGIONEN - STATUS OG VIDERE ARBEID Forslag fra Liv S Alfstad om at kulepunkt 2 og 3 i innstillingens punkt 1 strykes, og erstattes av følgende to kulepunkt.: Nordre Land kommune deltar ikke i et felles skatt/innfordringskontor for alle fem kommuner. Nordre Land kommune inviterer Søndre Land til en vurdering av et felles skatt/innfordringskontor for Land. Forslag fa Tore Stensrud: Ordet fortrinnsvis i innstillingens punkt 5 strykes. Forslag fra Liv S Alfstad med nytt kulepunkt 2 i innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. Forslag fra Liv S Alfstad med nytt kulepunkt 3 i innstillingens punkt 1 vedtatt med 5 mot 1 stemmer. Tore Stensruds forslag enstemmig vedtatt. 1. Det tas til etterretning at Gjøvik og Vestre Toten. kommuner etablerer felles skatte- og innfordringskontor fra med lokalisering på Gjøvik. Nordre Land kommune deltar ikke i et felles skatt/innfordringskontor for alle fem kommuner. Nordre Land kommune inviterer Søndre Land til en vurdering av et felles skatt/innfordringskontor for Land. 2. Det igangsettes ikke et forprosjekt for en felles enhet for lønn/regnskap for alle fem kommunene. 3. Grunnlaget for utforming av en felles generell kostnadsfordelingsmodell for administrative fellesfunksjoner er ikke til stede. Kostnadsfordelingen må derfor avklares i hvert enkelt tilfelle. 4. Det gjennomføres en forstudie rundt en mulig etablering av et felles tilsynskontor for byggesaker. 5. Felles forsterket enhet (FSE) etableres, med lokalisering i Søndre Land kommune. Det forutsettes at alle fem kommuner enes om lokalisering og driftsavtale. SAK NR.: 81/14 TORPA FJELLSTYRE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

10 Årsmelding og regnskap 2013 for Torpa Fjellstyre godkjennes. SAK NR.: 82/14 TV-AKSJONEN ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÈ Forslag: 1. Som leder av kommuekomitèen velges: Bernt Øistad 2. Som nestleder av kommunekomitèen velges: Arnfinn Eng Forslaget enstemmig vedtatt. Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. 1. Som leder i kommunekomiteen velges: Bernt Øistad 2. Som nestleder i kommunekomiteen velges: Arnfinn Eng Øvrige medlemmer: Aase Marie Rød Roger Jøranli Torild Slåttsveen Wenche Eimann Berit Rinde Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Fellestjenesten. SAK NR.: 83/14 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger inntil kr ,- til Synnfjellporten AS. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. SAK NR.: 84/14 SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING AV TOUR DE SYNNFJELL 1. Formannskapet, som fondsstyre, innvilger søknaden fra Synnfjell Arrangementer SA med kr ,-. 2. Tilskuddet finansieres med overføringer fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. 3. Tilskuddet gis under forutsetning av at Etnedal kommune også innvilger søknaden.

11 SAK NR.: 85/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLYTTING OG UTSALG 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger inntil kr ,- til Bakstfjøla AS. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. SAK NR.: 86/14 VIDEREFØRING AV SYNNFJELLGUIDEN Forslag fra Liv S Alfstad: Punkt 1 i innstillingen strykes. Ordene «samarbeid og» tas inn i innstillingens punkt 2, etter ordet «vedr.». Forslagene fra Liv S Alfstad enstemmig vedtatt. Øvrige deler av rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak vedr. samarbeid og finansiering senest i formannskapsmøte den 1. oktober 2014 SAK NR.: 87/14 KLAGE TILKNYTTINGSAVGIFT VA ROSTEINVEGEN EIENDOM 1. Formannskapet vedtar å sette ned tilknytningsavgiften for Rosteinvegen fra kroner til kroner. 2. For nytt tilbygg på Gnr 39 Bnr 107, på et tilbygg på 300 kvadratmeter reduseres tilknytningsavgiften fra til kroner. SAK NR.: 88/14 REGIONAL FOLKEHELSESTRATEGI Forslag fra Liv S Alfstad om å stryke punkt 2 i innstillingen. Forslaget fra Liv S Alfstad enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.

12 1. Stillingen som samfunnsmedisiner hos Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn utvides fra 60 % til 100 % fra 2015, med ansvar for å ivareta Folkehelselovens 5 for alle kommunene i regionen. Finansiering av stillingen tas inn i budsjettbehandlingen Nordre Land kommunestyre godkjenner den regionale folkehelsestrategien med følgende endringer: i. Nordre Land kommune inkluderer det systematiske folkehelsearbeidet i det kommunale plansystemet, men vil ikke legge opp til en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel om ikke kommunestyret vedtar dette gjennom planstrategien. (a) ii. Nordre Land kommune støtter ikke anbefalingen (b) om å utarbeide en felles regional mal for helseoversikt og påvirkningsfaktorer siden dette er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen. iii. Mandatet og sammensetningen av tverrfaglig folkehelseforum/ folkehelsegruppa skal vurderes i forbindelse med den kommunale tiltaksplanen for folkehelse. (i) iv. Nordre Land kommune støtter ikke anbefalingen om å opprette en 50 % regional stilling som folkehelseressurs/-pådriver. (j) SAK NR.: 89/14 GNR. 123, BNR. 1, FNR. 63 I NORDRE LAND - MULIG INNLØSING AV PARSELL II VARSEL OM REGULERING 1. Nordre Land kommune erverver restarealet av tomt 63 (parsell II) av Opplysningsvesenets fond til en pris av kr. 70,- pr. kvm. 2. Omkostninger kommer i tillegg. 3. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på kr ,-. SAK NR.: 90/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNKJØP AV GRAVSTEDTRAKTOR Kjell Rønningen vurdert som inhabil som del av Kirkelig fellesråd, og fratrådte. I innstillingen endres «imøteser» til «imøtekommer». 1. Kommunestyret imøtekommer kirkelig fellesråd sitt ønske om innkjøp av traktor til bruk på gravplassene i Østsinni menighet. 2. Kommunestyret gir en tilleggsbevilgning på kr ,- til fellesrådet. 3. Tilleggsbevilgningen finansieres ved omdisponering av midler til prosjekt Pumpe fyranlegg Dokkahallen. SAK NR.: 91/14 VOKKS - ØKNING AV ANSVARLIG LÅN

13 Som medlemmer av styret i VOKKS AS var Liv Solveig Alfstad, Bernt Øistad, Tove Haug inhabile. Formannskapet var da ikke beslutningsdyktige, og legger saken fram for kommunestyret uten forslag til vedtak. Saken settes på sakslista til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. SAK NR.: 92/14 BUDSJETT FORELØPIGE RAMMER Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista:

14 Forslag fra SP, H og BY.L - handlings- og økonomiplan for med budsjett for 2015: Med utgangspunkt i rådmannens salderte budsjettforslag, lagt frem for formannskapet 10. juni, ønsker SP, H og BY.L og foreslå følgende endringer til saldert budsjett UTEN UTVIDELSE AV EIENDOMMSKATT: Kutt: Sentraladm Hall-leie /2 årsverk barnehage Ubetalt spisepause Reversere tilskudd skiløyper Reversering folkehelsetiltak Generelt kutt 3 % av rammene Nye tiltak Tilbakeført tilrettelagte tjenester Tilbakeført kultur Andre tiltak: redusert handlingsrom Dette betyr at SP, H og BY.L foreslår følgende foreløpige rammer: Rammer Rådmannens foreløpige forslag til seminar Opposisjonens 3 % endringer kutt + spisepause Opposisjonens forslag 11 Politisk styring Sentral lønnsavsetning Sentraladministrasjon Næring Kirkelige formål Pensjonsforhold 0 0 Skolene samlet Nordre Land læringssenter Skoleskyss Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Generell barnehage- og skoleadm Kulturskole NAV/sosialtjenesten Familie og Helse Tilrettelagte tjenester Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Teknisk drift og eiendom TDE Selvkost VARF Kultur Plan og næring Forslag fra Liv S Alfstad om nytt punkt 2 i innstilingen: Rådmannen legger fram konsekvenser av 3 % kutt i administrasjon og enheter. I Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista satt opp mot rådmannens innstilling punkt 1. Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. II II Rådmannens innstilling punkt II enstemmig vedtatt. Forslag fra Liv S Alfstad konsekvenser av 3 % kutt i administrasjon og tjenester enstemmig vedtatt.

15 1. Formannskapet vedtar slike foreløpige rammer for budsjett 2015 for enhetene: Foreløpige rammer Politisk styring Sentral lønnsavsetning Sentraladministrasjon Næring Kirkelige formål Pensjonsforhold Skolene samlet Nordre Land læringssenter Skoleskyss Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Generell barnehage- og skoleadm Kulturskole NAV/sosialtjenesten Familie og Helse Tilrettelagte tjenester Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Teknisk drift og eiendom TDE Selvkost VARF Kultur Plan og næring Rammene til den enkelte skole fordeles etter skolenes rammefordelingsmodell. 3. Rådmannen legger frem konsekvenser av 3 % kutt i enhetenes/administrasjonens rammer. SAK NR.: 93/14 FRIIDRETTSANLEGGET PÅ DOKKA STADION - FORSTUDIE/FORPROSJEKT Forslag fra Liv S Alfstad: Kommunestyret viser til avtalen fra 1988 mellom Nordre Land IL (NLI) og Nordre Land kommune, og ønsker at denne overholdes. Erfaringene med praktiseringen av avtalen oppsummeres, og eventuelle forbedringspunkter synliggjøres, før forprosjektet behandles på nytt. Forslag fra Liv S Alfstad satt opp mot rådmannens innstilling. Forslag fra Liv S Alfstad enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til avtalen fra 1988 mellom Nordre Land IL (NLI) og Nordre Land kommune, og ønsker at denne overholdes. Erfaringene med praktiseringen av avtalen oppsummeres, og eventuelle forbedringspunkter synliggjøres, før forprosjektet behandles på nytt.

16 Unntatt offentlig ofl 13 SAK NR.: 94/14 SØKNAD OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE AV UTLIGNET EIENDOMSSKATT Unntatt offentlig ofl 13 SAK NR.: 95/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE/NEDSETTELSE AV EIENDOMSSKATT GNR 57 BNR 18 - SOLVOLD EIENDOMSSELSKAP Unntatt offentlig ofl 13 SAK NR.: 96/14 GNR. 133 BNR. 54. SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSAVGIFT Unntatt offentlig ofl 13 SAK NR.: 97/14 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSAVGIFT GNR. 67 BNR. 233 I NORDRE LAND SAK NR.: 98/14 GODKJENNING AV PLAN FOR FLOM- OG EROSJONSSIKRING AV KVERNSVEBEKKEN OG ANDRE FLOMSIKRINGSTILTAK 1. Kommunestyret vedtar å opprette investeringstiltak flomsikring for kr ,- som finansieres med låneopptak. Flomsikring inneholder flomsikring distriktsandel Kvernsvebekken, Rostadbekken og Ankaltrudbekken samt konsulentkostnader til flomberegninger og flomsikringstiltak i Tonvollbekken. 2. Nordre Land kommune overfører ikke en andel av distriktsandelen til grunneierne, men tar selv hele kostnaden med distriktsandelen. 3. Nordre Land kommune pålegger ikke grunneierne kostnaden med ettersyn, drift og skjøtsel av anlegget, men tar selv ansvar for disse fremtidige kostnadene. 4. Teknisk drift og Eiendom får fullmakt til å forhandle fram, om mulig, en økonomisk mer gunstig distriktsandel med NVE. 5. Prosjektering av flomsikring for en 200-års flom i bekkene Kvernsvebekken, Tonvollbvekken, bekk i Bårlivegen/Granervegen, bekk i Granervegen/Dokken og Pusrudelva utføres i Kostnad belastes investeringsbudsjett Gjennomføring av flomsikring av en 200-års flom i bekkene Kvernsvebekken, Tonvollbvekken, bekk i Bårlivegen/Granervegen, bekk i Granervegen/Dokken og Pusrudelva planlegges slik at kostnadene kan tas inn i Handlingsplan

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 23.04.2013 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 14/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer