Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg"

Transkript

1 6. januar 215

2 2 blir for Oslo Børs del stående som lite lystig og volatilt. Til tross for en meget sterk periode på forsommeren endte året på 576,4 poeng, en oppgang på snaue 5 %. Indeksen ble reddet ev det sedvanlige nyttårsrallyet, som ble drevet av kraftige rekyler i olje og oljeservice. I USA avsluttet aksjemarkedet året med et lite fall, men til tross for dette fallet endte indeksen på 258,9 poeng, 8,9 poeng over den øvre rangen på vårt initielle estimat. Globalt ble året preget av krisen i Ukraina, mislighold av lån i det kinesiske kredittmarkedet, kollaps i oljeprisen og fremgangen til IS. Til tross for dette var det den sterke underliggende utviklingen i amerikansk økonomi som for oss framsto som årets store story. USA er og blir verdens økonomiske lokomotiv, og utviklingen i 2 var sterk nok til å holde en ellers svak verdensøkonomi flytende. Inngangen til det nye året har blitt preget av uro i verdens finansmarkeder. Spøkelser fra nær fortid har innhentet oss, og Hellas har brutt ut i nytt politisk kaos. Nyvalget 25. januar har i følge tyske Der Spiegel potensiale til å sende landet hodestups ut av Eurosonen. Denne nyheten har foreløpig overskygget Mario Draghis uttalelser om at de tar deflasjonsfaren alvorlig og er klare til å handle før situasjonen forverre seg. De siste dagers PMIer fra Eurosonen kombinert med fraværende prisvekst i Tyskland øker sjansen for QE fra ECB kraftig. Som vi snart har gjentatt til det kjedsommelige, mye står og faller på generaladvokaten i EUs uttalelse om lovligheten av OMT som er ventet 15. januar. En tolkning som er i tråd med noen av alternativene ECB skisserer vil kunne gi QE allerede 22. januar. En annen ting som har preget starten på det nye året er oljeprisen. Mens verdens oljeanalytikere er samstemte om at oljeprisen kan falle videre, kanskje så lavt som 2 dollar, så beveger prisen seg med relativt hurtige steg mot 5 dollar pr fat. Oljeprisen har ikke vært noe verdens kredittanalytikere har måttet forholde seg så mye til de seneste årene, dette bildet er nå dramatisk endret. Vårt eget finansielle flaggskip, DNB, har selv uttalt at så lenge oljeprisen holder seg over 6 dollar, frykter de ikke tap relatert til oljefyrt virksomhet i sine porteføljer. 6 dollar er også gjennomsnittsnivået for amerikanske skiferoljeprodusenter. Faller oljeprisen ned mot 4 dollar, som av mange er trukket frem som bunnen i denne omgang, er det få produserende brønner utenom Midtøsten og den mest lønnsomme delen av Nordsjøen som er lønnsomme. Hva bunnen blir vet ingen, men det vi vet, er at ved vedvarende priser under 6 dollar, begynner lønnsomheten til flere tungt forgjeldete selskaper å bli satt under press. I USA alene er det over 4 milliarder USD i gjeld knyttet til High Yield delen av markedet, og døren til refinansiering av allerede dyr gjeld kan bli trang om ikke lukket for de mest utsatte selskapene. Mislighold fra oljeproduserende selskaper kan utløse langt større sjokkbølger og føre til spredning til øvrig High yield. I USA står olje- og leteselskaper for ca 15 % av markedet. Obligasjoner knyttet til olje- og oljeservice har allerede falt mye, Seadrills 221 lån handles nå til 76 % av pålydende. Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg

3 Kombinerer vi dette med den høyst reelle faren for kollaps i Russland, står vi ovenfor det meste skremmende scenariet på denne siden av Hellaskrisen. Den gang var det markedets frykt for en oppløsning av Eurosonen som sendte verdens børser i kjelleren. Nå er det en High Yield katastrofe i kjølvannet av oljepriskollapsen som har størst skadepotensiale. Da Subprime sto på som verst i 28, priset markedet inn at alle obligasjoner ville ha en % recovery rate. I en modell samme år påpekte OECD at dette var et resultat av panikk i markedet, og at recovery-raten under normale omstendigheter villr føre til at de totale tapene i forbindelse med Subprime ville bli på milliarder dollar. Det er panikken og ikke rasjonelle analyser som senker aksjemarkeder. For at et slikt scenario skal utfolde seg trenger vi en utløsende hendelse. I 27/28 førte utallige rapporter om potensialet i krisen til forhøyet volatilitet i markedene. Det var først kollapsen til de to amerikanske bankene Bear Sterns og Lehman Brothers som sendte verden ut i en ny finanskrise. Vi endrer likevel ikke vårt markedssyn. Vi ser fortsatt oppside i aksjemarkedene dersom oljeprisen henter seg inn i 2. halvår. Lave oljepriser vil stimulere både verdensøkonomien og etterspørselen etter olje. Over tid vil dagens lave priser også føre til fall i produksjonen og dertil overreaksjon når balansen i markedet skifter. Skulle oljeprisen forbi på disse nivåene ut over 1. halvår i år, så kan dette utløse en langt mer alvorlig markedssituasjon en det vårt hovedscenario innebærer. Enn så lenge er situasjonen isolert til oljebransjen, men dette kan endre seg ved obligasjonsmislighold, noe som kan gi spredning og verdifall i øvrige deler av High-Yield markedet. Da vil krisen kunne spre seg til andre deler av aksje- og kredittmarkedene, og dermed også til verdensøkonomien. Vi forventer derfor at markedene vil være volatile mens dette scenariet fordøyes. Markedet trenger triggere for å kunne stige videre fra disse nivåene. Allerede i midten av måneden kan det igjen være full fart forover drevet av håp om stimuli fra ECB. Det vil skifte fokus til de lyspunkter som finnes, spesielt i USA. Resultatsesongen starter også for fullt samme uke som ECBs rentemøte. Før dette ser vi få positive triggere i markedet. Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg

4 M andag Event Ko nsensus F o rrige 1:3 EC Sentix Investor Confidence Jan :3 US RBC Consumer Outlook Index Jan : GE CPI YoY Dec P.3%.6% : GE CPI EU Harmonized M om Dec P.2%.% : GE CPI EU Harmonized YoY Dec P.2%.5% 15:45 US ISM New York Dec US Wards Total Vehicle Sales Dec 16.9M 17.8M GE Retail Sales YoY Nov.6% 1.7% Nybilsalget ventes å vise en årstakt på 16,9 millioner i årets siste måned. Vi tror på 17,1 millioner Tidspunkt/ Dato bekreftet Hovedlisting Kvartal EPS EBITDA Omsetning

5 T irsdag Event Ko nsensus F o rrige :5 JN M onetary Base YoY Dec % 2:45 CH HSBC China Composite PM I Dec :45 CH HSBC China Services PM I Dec : NO M anufacturing PM I Dec :55 GE M arkit Germany Services PM I Dec F :55 GE M arkit/bm E Germany Composite PM IDec F : EC M arkit Eurozone Services PM I Dec F : EC M arkit Eurozone Composite PM I Dec F :45 US M arkit US Composite PM I Dec F :45 US M arkit US Services PM I Dec F : US Factory Orders Nov -.4% -.7% 16: US ISM Non-M anf. Composite Dec ISM for tjenestesektoren ventes inn på 58. Vi venter en indeks på 57,8 Fabrikkordre ventes å falle,4 %. Vi venter et fall på,7 %, likt med nedgangen i Durable goods. CES starter i Las Vegas. Dette pleier å være arenaen for en rekke teknologilanseringer Tidspunkt/ Dato bekreftet Hovedlisting Kvartal EPS EBITDA Omsetning

6 Onsdag Event Ko nsensus F o rrige 9:55 GE Unemployment Change ('s) Dec -7K -K 9:55 GE Unemployment Rate Dec 6.6% 6.6% 1:1 GE M arkit Germany Retail PM I Dec :1 EC M arkit Eurozone Retail PM I Dec : EC Unemployment Rate Nov 11.5% 11.5% 11: EC CPI Estimate YoY Dec -.1% -- : US M BA M ortgage Applications 37257, --.9% :15 US ADP Employment Change Dec 226K 28K :3 US Trade Balance Nov -$42.B -$43.4B 2: US Fed Releases M inutes from Its Dec FOM C M eeting ADPs sysselsettingsrapport ventes å vise at 225. nye jobber ble skapt desember. Vi venter 24. Minutes fra FEDs rentemøte vil dreie seg om når medlemmene ser for seg innstramminger i pengepolitikken. Vi venter at dette skjer fra sensommeren, markedet venter det samme Tidspunkt/ Dato bekreftet Hovedlisting Kvartal EPS EBITDA Omsetning Nei SAMSUN-GDR London Intl Y 11896, , Bef-mkt Ja MONSANTO CO New York Q1,35 566,9 285

7 T o rsdag Event Ko nsensus F o rrige 8: GE Factory Orders M om Nov -.8% 2.5% 1: NO Credit Indicator Growth YoY Nov 5.4% 5.4% 1: NO Industrial Production M om Nov % 1: NO Ind Prod M anufacturing M om Nov -.2% 1.6% 11: EC PPI M om Nov -.2% -.4% 11: EC Retail Sales M om Nov.2%.4% 11: EC Business Climate Indicator Dec : EC Consumer Confidence Dec F :3 US Challenger Job Cuts YoY Dec % :3 US Initial Jobless Claims 37622, 29K 298K 21: US Consumer Credit Nov $15.B $.226B Initial Jobless Claims ventes til 29., vi venter 285. Forbrukerkreditt ventes inn å 15 mrd USD, fallende bensinpriser gjør at risikoen ligger på nedsiden Detaljhandelen i Eurosonen ventes å vokse,2 % i desember. Svake PMIer gjør oss usikre, men vårt estimat tilsier,4 %. Tidspunkt/ Dato bekreftet Hovedlisting Kvartal EPS EBITDA Omsetning

8 F redag Event Ko nsensus F o rrige 2:3 CH PPI YoY Dec -3.1% -2.7% 2:3 CH CPI YoY Dec 1.5% 1.4% 8: GE Industrial Production SA M om Nov.2%.2% Non Farm Payrolls ventes å vise at 24. nye jobber ble skapt i september. Vi venter 25.. Vi venter at arbeidsledighetsraten faller til 5,7 %. 8: GE Trade Balance Nov 2.4B 21.9B 1: NO CPI M om Dec.%.1% 1: NO Retail Sales W/Auto Fuel M om Nov.3%.6% :3 US Change in Nonfarm Payrolls Dec 243K 321K :3 US Unemployment Rate Dec 5.7% 5.8% :3 US Average Hourly Earnings M om Dec.2%.4% 16: US Wholesale Inventories M om Nov.3%.4% Tidspunkt/ Dato bekreftet Hovedlisting Kvartal EPS EBITDA Omsetning

9 Oljeprisen faller videre og handles nå rundt 53 USD Forventningene til resultatene for 4. kvartal er nå et fall i inntektene på 2 %. 1. oktober var det på aggregert nivå ventet en vekst på 6 % for oljeselskapene på S&P5 indeksen. Statoil har satt Valemon i produksjon Sektoren fikk en etterlengtet rekyl frem mot jul, men vi venter nå at denne oppgangen vil bli tatt bort av den fallende oljeprisen Olje DNO ASA Middels Negativ Avtagende 6,5,15,1-24 % Ja Full dekning Kjøp 3 STATOIL ASA Høy Negativ Avtagende,2,53,55-7 % Ja Full dekning Selg 16 CONOCOPHILLIPS Høy Negativ Avtagende 18,7 5,7 5,636-1 % Ja Delvis dekning - - ANADARKO PETROLEUM CORP Høy Negativ Avtagende 23,1 4, 4, % Nei Delvis dekning - - APACHE CORP Høy Negativ Avtagende 21,7 7,92 5, % Nei Delvis dekning - - DET NORSKE OLJESELSKAP ASA Lav Negativ Tiltagende 6,2 -,31 2,75-76 % Ja Delvis dekning Kjøp 85, EXXON MOBIL CORP Høy Negativ Avtagende 16,3 7,37 7,29-1 % Ja Delvis dekning - - TOTAL SA Høy Negativ Avtagende 11,5 4,75 4,638-2 % Nei Delvis dekning - - CHEVRON CORP Høy Negativ Avtagende 15,7 11,9 9,68 - % Nei Delvis dekning - - BP PLC Høy Negativ Avtagende,5,71,666-6 % Ja Delvis dekning - - ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Høy Negativ Avtagende 11,9 3,1 3, % Ja Delvis dekning - - CHESAPEAKE ENERGY CORP Høy Negativ Avtagende 15,4 1,5 1,632 9 % Nei Ikke dekning - - ENI SPA Høy Negativ Avtagende 23,9 1,22 1,1-8 % Nei Ikke dekning - - COBALT INTERNATIONAL ENERGY Høy Negativ Avtagende -,59 -,9 55 % Nei Ikke dekning - - LUNDIN PETROLEUM AB Høy Negativ Tiltagende 8,1,55,54-9 % Ja Ikke dekning - - NOBLE ENERGY INC Høy Negativ Avtagende 23,3 2,89 2,487 - % Nei Ikke dekning - - Saudi Aramco kutter prisen på olje til USA med 6 cent. Samtidig reduseres rabbatten til Asia med 6 cent. Før rabattreduksjonen til Asia er rabatten mot regional gjennomsnittspris den største på år, 2 USD Side 9

10 Sektoren har hatt en meget sterk utvikling gjennom romjulen, og flere av selskapene har brutt opp i våte modeller. Vi regner imidlertid med at gleden blir kortvarig gitt den fallende oljeprisen, og regner også i oljeservice med at gamle bunner skal testes. CGG hadde en flåtetilgjengelighetsrate på 87 % i 4. kvartal mot 83 % i samme periode 2. Multiklientsalget var på 29 MUSD i 4. kvartal. Oljeservice SUBSEA 7 SA Middels Negativ Tiltagende 5,9,99 2,96 1 % Nei Full dekning SAIPEM SPA Høy Negativ Avtagende 1,5 -,92, % Ja Delvis dekning - - SCHLUMBERGER LTD Høy Negativ Avtagende 15,7 4,75 5, % Ja Delvis dekning - - HALLIBURTON CO Høy Negativ Avtagende 1,3 3,15 3, % Ja Delvis dekning - - BAKER HUGHES INC Høy Negativ Avtagende,9 2,62 3, % Ja Delvis dekning - - NATIONAL OILWELL VARCO INC Høy Negativ Avtagende 1,4 5,52 6,2 9 % Ja Delvis dekning - - FMC TECHNOLOGIES INC Høy Negativ Avtagende,3 2,23 2, % Ja Delvis dekning - - OCEANEERING INTL INC Høy Negativ Sterkt avtagende,8 3,42 3, % Nei Ikke dekning - - Seismikk TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA Middels Negativ Avtagende 9,6 2,63 2,473-6 % Ja Full dekning PETROLEUM GEO-SERVICES Middels Positiv Sterkt tiltagende 11,6 1,16, % Ja Full dekning Selg - ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES Lav Positiv Sterkt tiltagende -,8, % Ja Delvis dekning - - POLARCUS LTD Lav Negativ Tiltagende,8 -,3-8 % Ja Delvis dekning - - DOLPHIN GROUP ASA Lav Negativ Tiltagende 2,9,5,99 16 % Ja Delvis dekning - - CGG Middels Positiv Avtagende 154,3 -,36-1, % Ja Delvis dekning - - Rig SEADRILL LTD Høy Negativ Avtagende 3,9 3,55 2, % Ja Full dekning Selg - FRED OLSEN ENERGY ASA Lav Negativ Tiltagende 4,1 26,24 9,3-65 % Nei Full dekning - - TRANSOCEAN LTD Høy Negativ Avtagende 6,9 4,11 4, % Nei Delvis dekning - - AWILCO DRILLING PLC Lav Negativ Avtagende 2,4 4,7 4,36 7 % Ja Delvis dekning - - SONGA OFFSHORE Lav Negativ Avtagende -, -,6-95 % Ja Delvis dekning - - NOBLE CORP PLC Høy Negativ Avtagende 7,6 2,95 2,983 1 % Nei Ikke dekning - - DIAMOND OFFSHORE DRILLING Høy Positiv Sterkt tiltagende,2 4,24 3, % Nei Ikke dekning Side 1

11 Sektoren er i et svakt moment og det er få tegn til at dette vil snu med det første. Frykten om at en ny regjering i Hellas vil føre til at landet bryter med termene som er satt av IMF og EU for landets budsjettbruk ligger som en klamhånd rundt banksektoren. Samtidig fører den svake veksten i Europa til økt sannsynlighet for tap på låneporteføljen og svakere omsetningsvekst til bankene, dette er med på å legge trykk på resultatforventningen i sektoren som helhet. ESBs ABS-pakke og utsiktene for ytterligere kvantitative lettelser i form av oppkjøp av statsgjeld er helt forbigått av markedet. Eurosonens bankers beholdning av statsgjeld steg med EUR 292 mrd. i perioden 211 til 2, samtidig ble bankenes aggregerte utlånsportefølje til bedrifter redusert med EUR 419 mrd. i samme periode. ESBs oppkjøp av ABSer og nå mulig kjøp av statsobligasjoner kan løse opp dette misforholdet slik at bankene igjen kan starte med utlån og snu vektskålen i ESBs favør. DNB ASA Høy Negativ Sterkt avtagende 8,7 1,76,61 17 % Ja Full dekning Høy nedsiderisiko - NORDEA BANK AB Høy Negativ Avtagende 1,2,77,84 9 % Ja Delvis dekning - - WELLS FARGO & CO Høy Positiv Tiltagende,9 3,89 4,98 5 % Ja Delvis dekning - - JPMORGAN CHASE & CO Høy Positiv Sterkt tiltagende 1,5 5,7 5,52-3 % Ja Delvis dekning - - BANK OF AMERICA CORP Høy Positiv Sterkt tiltagende,4 1,16 1, % Ja Delvis dekning - - MORGAN STANLEY Høy Positiv Sterkt tiltagende,2 1,96 2, % Nei Delvis dekning - - DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED Høy Positiv Sterkt tiltagende 3,37 1,9-43 % Ja Delvis dekning Kjøp 35, SOCIETE GENERALE SA Høy Negativ Sterkt avtagende 4,62 3, % Ja Delvis dekning Høy nedsiderisiko - UNICREDIT SPA Høy Negativ Avtagende,8, % Ja Delvis dekning Kjøp 7,5 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS Høy Positiv Tiltagende,3 22,52 24,2 7 % Ja Delvis dekning - - SWEDBANK AB - A SHARES Høy Positiv Tiltagende,4,9 15,51 % Ja Delvis dekning - - SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A Høy Positiv Sterkt tiltagende,1 6,74 8,9 19 % Ja Delvis dekning - - COMMERZBANK AG Høy Negativ Sterkt avtagende 11,5,44, % Ja Delvis dekning Høy nedsiderisiko - LLOYDS BANKING GROUP PLC Høy Negativ Sterkt avtagende,6,75 29 % Ja Delvis dekning Høy nedsiderisiko - ING GROEP NV-CVA Høy Negativ Sterkt avtagende 8,1,85 1,32 22 % Ja Delvis dekning Høy nedsiderisiko - CITIGROUP INC Høy Positiv Tiltagende 1,4 4,34 4,664 7 % Ja Ikke dekning - - BNP PARIBAS Høy Negativ Tiltagende 4,87 4,523-7 % Ja Ikke dekning - - GOLDMAN SACHS GROUP INC Høy Positiv Tiltagende 11,4 16,1 17,8 6 % Ja Ikke dekning - - BANCO SANTANDER SA Høy Negativ Avtagende 1,,4, % Ja Ikke dekning - - DANSKE BANK A/S Høy Positiv Sterkt tiltagende 11,7 8,17, % Ja Ikke dekning Kjøp 188 Forsikring GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Middels Negativ Avtagende 17,2 7,34 8,42 1 % Ja Full dekning - - STOREBRAND ASA Lav Negativ Avtagende 6,1 5,65 5,366-5 % Ja Full dekning - - TRYG A/S Middels Positiv Tiltagende 39,23 4,27 2 % Ja Delvis dekning - - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Høy Positiv Sterkt tiltagende 11,5 4,56 4,743 4 % Nei Ikke dekning - - AXA SA Høy Positiv Tiltagende 1,85 2,78 % Ja Ikke dekning - - MUENCHENER RUECKVER AG-REG Høy Positiv Tiltagende 1,2 18,4 18,31-2 % Ja Ikke dekning - - TRAVELERS COS INC/THE Høy Positiv Tiltagende 11,4 9,46 9,934 5 % Ja Ikke dekning Side 11

12 Kjemikalier/ Gjødsel Urea fortsetter svakt oppgangen fra begynnelsen av september og nærmer seg nå august-nivåer 2. Urea fob ut av Svartehavet handles til USD 324 per tonn fredag. Hvete-kontrakter faller tilbake under USD 6 inn i nyåret og aktiv kontrakt handles i dag til USD 59. Ammoniakk-markedet viser den samme utviklingen og går inn i nyåret ved USD 5 per tonn ut av Svartehavet. Flere aktører har nå hentet inn effekten av fallende energipriser, etter at aksjene reagerte lite på det initielle olje- og gassprisfallet etter OPEC-møtet i november. Yara International og Potash Corp of Saskatchewan har etablert seg på vår hotlist etter det vi opplever som noe lysere utsikter i nitrogen, og fortsatt attraktive priser i kalium. Aluminium. Aluminiumsprisene faller videre, drevet av noe økning i kinesisk eksport. Kinesisk alumina-produksjon steg til 4,18 millioner tonn i november. Veksten i kinesisk produksjon i 2 er på like under 7 %. Produksjonen drives også av prisoppgang i alumina. Aluminiumsproduksjonen fortsetter også å øke, og var på 2, millioner tonn i november. Dette er opp 9 % år over år. Fra 1. desember vil skatteregimer for energi endres, og mye avhenger av hvordan lokale myndigheter løser dette. Skatten settes nå utfra pris og ikke volum. Det er dermed mulig at produksjonen i energikrevende industri har vært kunstig høy i forkant av dette. YARA INTERNATIONAL ASA Høy Positiv Sterkt tiltagende,1 21,92 28,4 3 % Ja Full dekning Kjøp 33, CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Høy Positiv Sterkt tiltagende,6 23,6 18,921-2 % Nei Delvis dekning - - K+S AG-REG Høy Positiv Tiltagende,1 2,17 1,871 - % Ja Delvis dekning - - POTASH CORP OF SASKATCHEWAN Høy Positiv Sterkt tiltagende 17,6 2,9 1,84 - % Nei Delvis dekning Nøytral 35, MONSANTO CO Høy Positiv Tiltagende 2, 4,56 5,21 % Ja Ikke dekning - - MOSAIC CO/THE Høy Positiv Sterkt tiltagende 15,3 2,92 2,46-18 % Ja Ikke dekning - - URALKALI PJSC Middels Negativ Sterkt avtagende 7,74, % Nei Ikke dekning - - AGRIUM INC Høy Positiv Tiltagende,5 7,31 5, % Nei Ikke dekning - - NORSK HYDRO ASA Høy Positiv Tiltagende,4,75 1,33 77 % Ja Full dekning Kjøp 48, ALCOA INC Høy Negativ Sterkt avtagende,9,33, % Ja Delvis dekning Høy nedsiderisiko - ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H Lav Positiv Sterkt tiltagende 2,9 -,29 -, % Nei Ikke dekning - - UNITED CO RUSAL PLC Lav Positiv Tiltagende 4,7 -,3, % Nei Ikke dekning - - HINDALCO INDUSTRIES LTD Middels Negativ Avtagende 15,81 11,71-26 % Nei Ikke dekning - - ALUMINA LTD Middels Positiv Sterkt tiltagende,, Ja Ikke dekning - - FREEPORT-MCMORAN INC Høy Negativ Avtagende 11,6 2,62 2,95-2 % Ja Delvis dekning - - BOLIDEN AB Høy Positiv Tiltagende 11,3 6,44 6,418 % Ja Delvis dekning - - CLIFFS NATURAL RESOURCES INC Høy Negativ Avtagende 16,9 3,84 -,6-12 % Nei Delvis dekning - - KAZ MINERALS PLC Lav Negativ Tiltagende 33,,37,7-6 % Nei Ikke dekning - - GLENCORE PLC Høy Negativ Avtagende 11,5,33,319-3 % Nei Ikke dekning - - NEWMONT MINING CORP Høy Negativ Avtagende 23,7 1,4,95-35 % Nei Ikke dekning - - RIO TINTO PLC Høy Negativ Tiltagende 1,9 5,53 4,828 - % Ja Ikke dekning Side

13 Sektoren er i et blandet moment etter høytiden som heller mot positivt tiltagende. Apple Watch har i løpet av julen fått mye kritikk for å ikke være like banebrytende som lanseringen av iphone og ipad, og at dette vil føre til at vi ikke vil se de samme salgstallene som vi har sett for iphone. I vår analyse legger vi til grunne at Apple Watch salget vil komme opp i 11,2 mill. enheter på mnd. rullerende basis det første året i salg, eller USD 4,5 mrd. i omsetning. Dette tilsvarer 2 % av Apples estimerte omsetning i perioden. Det som derimot kan drive omsetningsveksten i perioden er at telefoner med skjermstørrelse på 5,5 tommer eller høyere stadig blir mer populære. Yahoo eide Flurry rapporterte at % av aktiveringer etter julaften var i denne kategorien, mot 4 % i 2 og 3 % i 2. Dette tyder på at iphone 6 Plus driver salgsveksten i dette segmentet, samtidig har telefonen den høyeste startprisen på USD 749. Apple går et lovende kvartal i møte. GOOGLE INC-CL A Høy Negativ Avtagende 18,2 18,21 25,73 41 % Ja Full dekning Nøytral - SCHIBSTED ASA Middels Positiv Tiltagende 79,8 3,8, % Ja Full dekning - - AMAZON.COM INC Høy Negativ Avtagende 1,2,59 1, % Nei Delvis dekning Nøytral 3 EBAY INC Høy Positiv Tiltagende 17,4 2, 2, % Ja Delvis dekning - - NETFLIX INC Høy Negativ Avtagende 69,4 2, 4,533 1 % Ja Delvis dekning - - FACEBOOK INC-A Høy Negativ Sterkt avtagende 42,,6 1, % Nei Delvis dekning Høy nedsiderisiko - YAHOO! INC Høy Positiv Tiltagende 44,9 1,26 1,58 25 % Nei Delvis dekning selg 42 OPERA SOFTWARE ASA Middels Positiv Sterkt tiltagende,51, % Ja Delvis dekning Kjøp 5 Hardware APPLE INC Høy Positiv Avtagende,6 5,68 6,341 % Ja Full dekning Kjøp 7, MICROSOFT CORP Høy Negativ Sterkt avtagende 16, 2,65 2,687 1 % Ja Full dekning Høy nedsiderisiko - HEWLETT-PACKARD CO Høy Positiv Sterkt tiltagende 1, 3,56 3,726 5 % Ja Full dekning Nøytral 4, INTL BUSINESS MACHINES CORP Høy Negativ Avtagende 9,5 16,99 16,21-6 % Ja Delvis dekning Selg - INTEL CORP Høy Positiv Avtagende,9 1,96 2, % Ja Delvis dekning Kjøp 46, NOKIA OYJ Høy Negativ Avtagende 2,9,2, % Ja Delvis dekning - - ORACLE CORP Høy Positiv Sterkt tiltagende,3 2,23 2,94 3 % Nei Ikke dekning - - EMC CORP/MA Høy Positiv Tiltagende, 1,5 1, % Ja Ikke dekning - - CITRIX SYSTEMS INC Høy Negativ Avtagende 17,4 3,2 3,229 7 % Nei Ikke dekning - - INFINEON TECHNOLOGIES AG Høy Positiv Sterkt tiltagende 16,7,25, % Ja Ikke dekning - - ADVANCED MICRO DEVICES Høy Negativ Avtagende 42,2 -,11, % Ja Ikke dekning - - SAMSUNG ELECTR-GDR Høy Positiv Sterkt tiltagende, #N/A Field Not 721,2 Applicable Ja Ikke dekning - - Software MICROSOFT CORP Høy Negativ Sterkt avtagende 16, 2,65 2,687 1 % Ja Full dekning Høy nedsiderisiko - GOOGLE INC-CL A Høy Negativ Avtagende 18,2 18,21 25,73 41 % Ja Full dekning Nøytral - SAP SE Høy Positiv Sterkt tiltagende 15,3 3,37 3,466 3 % Ja Delvis dekning Side

14 Telekomsektoren er i positivt moment, med Telenor som sterkeste selskap. Det ventes at telekomsektorens omsetning fortsatt vil ble drevet av ytterligere kapitalisering på ytterligere etterspørsel etter datakvoter i 215. Vi ser denne trenden vokse med dekningsgraden av 4G globalt og stadig større telefoner som fordrer til mer interaktivbruk. Konkurransen vil fortsette å være hard i samtlige markeder med stadig press på tilbudspakker, etterspørselen av data vil derimot sidestille dette. Samtidig vil den svake økonomiske veksten i store deler av vesten legge press på selskapene, vi kan dermed ikke vente at forbrukertilliten vil dra omsetningsveksten i nevneverdig grad. Euro Stoxx 6 Telecom gikk steg 9,5 % i 2, markedet målt i Euro Stoxx 6 steg 4,9 %. Vi forventer at sektoren fortsette denne trenden i 215 tiltros for at sektoren ikke har vært høyere priset siden 28. Dette pga. av at sektoren i mindre grad blir påvirket av fallende oljepris og svak økonomisk vekst, ettersom etterspørselen er drevet av atferdsendring. TELENOR ASA Høy Positiv Tiltagende 15,3 8,86 8,31-6 % Ja Full dekning Kjøp 162, AT&T INC Høy Negativ Avtagende,3 2,5 2,543 2 % Ja Delvis dekning - - DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Høy Positiv Tiltagende,63,622-2 % Ja Delvis dekning - - TELIASONERA AB Høy Positiv Avtagende 11,8 4,16 3,915-6 % Ja Delvis dekning - - VERIZON COMMUNICATIONS INC Høy Negativ Sterkt avtagende,8 2,84 3, % Ja Ikke dekning - - TELEFONICA SA Høy Negativ Avtagende 1,1, % Nei Ikke dekning Side

15 Fly Lavere oljepriser gir videre oppside i flyselskapene i det korte bildet. Norwegian Air Shuttle leverer trafikktall for siste måned i 2 onsdag. Fokus vil ligge på inntjeningsvekst som følge av kutt i kapasitetsveksten. I 215 ventes en produksjonsvekst på 5 % og når selskapet nedjusterer ekspansjonstakten vil inntjeningsevnen komme mer i fokus. Ryanair leverer sterke passasjertall mandag, med 2 % fremgang i passasjerer og kabinfaktor på 88 % i desember, mot 81 % i samme periode i 2. Bil BMWs betaling til kinesiske bilforhandlere på USD 82 millioner er et nødvendig utlegg for å opprettholde salgsnivåene i landet. Misnøye blant bilforhandlere i Kina som følge av heftige produksjons- og salgsmål fra produsentene fører til at BMW vil betale USD 82 millioner til forhandlerne. Utviklingen gir mindre hold i salgsveksten produsentene har levert i Kina i år og kan være begynnelsen på en trend blant bilprodusenter grunnet varelagerbygging og dårlig inntjening hos forhandlerne. Amerikanske bilsalg ventes å stige til en årlig sesongjustert årlig rate på 16,9 millioner i desember. Vi ser risiko på oppsiden av dette og forventer at indikatoren opprettholder en årlig rate på 17,1 millioner enheter fra november. Mercedes Benz presenterer mandag kveld på teknologimessen CES. Daimler har foreløpig avslørt at selskapet vil presentere en ny konseptbil, mens fokuset ellers ventes å ligge på teknologisk innovasjon i bilindustrien. VOLKSWAGEN AG-PREF Høy Positiv Tiltagende 18,63 22, % Ja Full dekning Kjøp 25 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES Høy Positiv Tiltagende 4, 6, % Ja Full dekning Kjøp 72, FORD MOTOR CO Høy Negativ Tiltagende 9,6 1,62 1,1-31 % Ja Full dekning Kjøp 21, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Høy Positiv Tiltagende 9, 8,1 8, % Ja Full dekning Kjøp 95, GENERAL MOTORS CO Høy Positiv Sterkt tiltagende 8,3 3,18 2, % Ja Delvis dekning - - PEUGEOT SA Høy Negativ Tiltagende -5,6 -,3-97 % Ja Delvis dekning - - RENAULT SA Høy Positiv Tiltagende 4,29 6, % Ja Delvis dekning - - TESLA MOTORS INC Høy Negativ Sterkt avtagende 18,4,7,6 757 % Nei Delvis dekning Høy nedsiderisiko - TOYOTA MOTOR CORP Lav Positiv Tiltagende 1, 33,82 594,99 96 % Nei Ikke dekning - - Flyselskaper NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS Middels Positiv Sterkt tiltagende 24,5 9,6-11, % Ja Full dekning Nøytral 24, DEUTSCHE LUFTHANSA-REG Høy Positiv Sterkt tiltagende 1,39 1,5-19 % Ja Delvis dekning Nøytral 15, RYANAIR HOLDINGS PLC Høy Positiv Sterkt tiltagende,39,368-7 % Ja Ikke dekning Kjøp 11 EASYJET PLC Høy Positiv Tiltagende 1, 1,9 15 % Ja Ikke dekning - - AIR FRANCE-KLM Høy Positiv Sterkt tiltagende -1,18-1,316 % Ja Delvis dekning Kjøp 9,1 DELTA AIR LINES INC Høy Positiv Sterkt tiltagende 11, 3,2 3,31 3 % Nei Ikke dekning - - UNITED CONTINENTAL HOLDINGS Høy Positiv Sterkt tiltagende 8,2 2,84 5,8 76 % Nei Ikke dekning - - SOUTHWEST AIRLINES CO Høy Positiv Tiltagende 15,1 1, 1,97 76 % Ja Ikke dekning Side 15

16 Cruise Få nyheter i bransjen, men fortsatt gjennomgående sterkt moment i de tre største aktørene. MARINE HARVEST Høy Positiv Sterkt tiltagende 1,4 4,22 6, % Ja Full dekning - - BAKKAFROST P/F Lav Positiv Tiltagende 9,6,6,535 4 % Ja Delvis dekning - - SALMAR ASA Lav Negativ Tiltagende 9,8 9,44 11,86 25 % Ja Delvis dekning - - AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Lav Positiv Sterkt tiltagende 8,5 3,48 4, % Ja Ikke dekning - - CERMAQ ASA #VERDI! Negativ #DIV/! 37,4 7,59-81 % Ja Ikke dekning #DIV/! #DIV/! GRIEG SEAFOOD ASA Lav Negativ Avtagende 8,3 2,6 1, % Ja Ikke dekning - - ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Middels Positiv Sterkt tiltagende 17,9 #N/A Field Not 3,481 Applicable Nei Full dekning Kjøp 562 CARNIVAL CORP Høy Positiv Sterkt tiltagende 17,7 1,58 1,89 2 % Nei Delvis dekning Kjøp 45 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN Høy Positiv Tiltagende 17,5 1,41 2, % Nei Ikke dekning - - Shipping GOLDEN OCEAN GROUP LTD Lav Negativ Avtagende 2,6,15 -,2-1 % Ja Delvis dekning Selg 5, WILH. WILHELMSEN ASA Lav Negativ Tiltagende 6,3 1,24, % Nei Delvis dekning AP MOELLER-MAERSK A/S-B Høy Negativ Avtagende 9, 167,81 186,81 11 % Ja Delvis dekning - - D/S NORDEN Lav Negativ Tiltagende -1,22-3,73 26 % Ja Ikke dekning - - STOLT-NIELSEN LTD Lav Positiv Sterkt tiltagende 9,2 1,34 1,96-18 % Nei Ikke dekning - - ODFJELL SE-A SHS Lav Positiv Sterkt tiltagende -,6 -, % Ja Ikke dekning - - FRONTLINE LTD Lav Positiv Sterkt tiltagende -1,37 -, % Nei Ikke dekning - - CHINA COSCO HOLDINGS-H Lav Positiv Tiltagende -,95 -,7-87 % Nei Ikke dekning Side 16

Konsensus beveger seg i ekspressfart Forrige uke gikk det opp for de fleste større. Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg

Konsensus beveger seg i ekspressfart Forrige uke gikk det opp for de fleste større. Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg 19. januar 215 Forrige uke ble nok en gang en volatil affære. Amerikanske markeder falt kraftig, og opplevde sin andre periode med fem dagers sammenhengende fall i 215. i 2 var det ingen tilfeller av mer

Detaljer

Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg

Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg 8. desember 214 Aksjemarkedene steg videre forrige uke, til tross for stor turbulens rundt rentemøtet i den Europeiske sentralbanken torsdag. Uken ble avsluttet med en meget sterk arbeidsmarkedsrapport.

Detaljer

18.11.2014. Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg

18.11.2014. Kilder: World Bank, Nordic Research, Bloomberg 17. november 2 Amerikanske aksjer fortsatte oppturen forrige uke og endte uken med ny bestenotering for S&P 5 indeksen. Uken ble avsluttet med sterke detaljhandelstall, som føyet seg inn i rekken av amerikansk

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer