NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE"

Transkript

1 NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, Dalenveien 347, 4849 Arendal Tlf: / Faks: Design/konsept: Trykk:

2 Innhold # Agder Renovasjon IKS Oversikt over ansatte i Agder Renovasjon IKS (Pr ) Ca ,- Innbyggere Ca ,- Abonnenter (husholdning) Årsrapport 2012 Om Agder Renovasjon 03, - Tingenes tilstand * 06,- Virksomhetsområder 07,- Avfallshåndtering 08,- Daglig leder har ordet 09,- Driftsavdelingen 10,- Husholdningsavdelingen 10,- Dumpet * 11,- Årsberetning ,- Resultatregnskap 15,- Balanse 16,- Kontantstrømoppstilling 18,- Noter 19,- Avfallsstatistikk 29,- Nøkkeltall 31,- Spill - Idégenerator * 32,- Totalt innhold > 2012, - Administrasjon Anita Aanonsen Jernquist (Daglig leder) Eirik Kristiansen (Økonomisjef) Kjetil Øygarden (Driftsleder) Hilde Hvoslef (Avd. leder, husholdning) Trygve Olsen (IT/Seniorrådgiver) Siri Hegerlund (Regnskapsfører) Husholdning/slam Berit Haugereid (Slam/husholdning) Hege Langerød (Husholdning/slam) Frits Bendiksen (Resepsjon/kundesenter) Marit Dertz (Kundesenter/vekt) Jenny Ellen Myrland (Kundesenter/vekt) Liv Kjersti Dalholt (Kundesenter/vekt) Drift, Heftingsdalen Jørgen Hurvedal (Formann) Øystein Stea (Formann/verneombud) Finn Petter Larsen (Lager/verksted) Leif Magne Kråkedal (Anlegg) Rein Lepson (Gjenvinningsstasjon) May Britt Gundersen (Gjenvinningsstasjon) Zia Ahmade (Anlegg) Kåre Jan Messel (Anlegg) Arnt Espen Tveit (Anlegg) Reidar Rønningen (Anlegg) Raimond Berulfsen (Anlegg/butikk) Ghamai Abdul Rasouli (Anlegg) Seb Cato Larsen (Anlegg) Tor Atle Gundersen (Anlegg) Tore Amundsen (Anlegg) Kristine Martinsen (Gjenbruksbutikk) Bente Ulsted (Gjenbruksbutikk) Beate Kjenndalen (Vikar Line Abusland) (Deltid gjenbruksbutikk klær) Agder Renovasjons servicebil: Jan Erik Tellefsen Østerhus avfallsmottak Arild Snøløs (Formann) Einar Andersen (Vekt) Bjørn Mykland (Anlegg) Anita Botterli (Gjenvinningsstasjon) Erik Usterud (Anlegg) Jens Rino Haugen (Anlegg, deltid) Agder Renovasjon Næring AS Øystein Reinhardtsen (Daglig leder) Gunn Tove Jensen (Bedrift/HMS rådgiver) Gry Schjølberg (Bedriftskunder/fakturering) Helga Olsbu (Bedriftskunder) INNBLIKK INNBLIKK Selskapet ledes av et representantskap som er valgt av eierkommunene, og et styre som er valgt av representantskapet. Funksjonstiden for representantskapet følger kommunevalgperioden, mens styret velges hvert 2. år. Styret har også en representant for de ansatte. Om Agder Renovasjon IKS - Selskapet ble interkommunalt (IKS) 1. januar 2012, og eies av komunene Arendal, Froland og Grimstad. Formålet er å løse kommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk og miljømessig god måte. Agder Renovasjon jobber også med viktig holdningsskapende arbeid innenfor avfall og avfallssortering, og bistår eierkommunene i avfallsspørsmål. Agder Renovasjon IKS har to mottaksanlegg, Heftingsdalen (Arendal) og Østerhus (Grimstad). Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften i Heftingsdalen. Selskapet har deponi i Heftingsdalen og et nedlagt deponi i Skrubbedalen. I Heftingsdalen er det også anlegg for kompostering, sortering, slambehandling og sikkerhetsmakulering. Innsamling av slam og avfall er konkurranseutsatt og utføres på vegne av Agder Renovasjon IKS, av private aktører. Oppgavefordeling mellom Agder Renovasjon IKS og eierkommunene. Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak. Kommunene har ansvar for abonnement, renovasjonsgebyr, forsøpling og andre forvaltningssaker. Agder Renovasjon IKS har ansvar for praktiske oppgaver som tømming av avfall og slam, avfallsmottak, behandling og omsetning av gjenvunnet vare, utplassering av beholdere, utdeling av sekker, poser o.l. Agder Renovasjon IKS skal i samarbeid med eierkommunene informere forbrukere og næringsliv om nasjonale, regionale og lokale mål og virkemidler. Representantskapet Representantskapet i Agder Renovasjon IKS består av 10 medlemmer. 5 medlemmer fra Arendal kommune 3 medlemmer fra Grimstad kommune 2 medlemmer fra Froland kommune. Representantskapets medlemmer 2012: Anne Merete Holmberg (Grimstad) - representantskapsleder Frode Filseth (Arendal) nestleder Andre Roshan (Arendal) Irene Henriksen Aune (Arendal) Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal) Elin Mee Lunde (Arendal) Hans Antonsen (Grimstad) Synnøve Jomås (Grimstad) Tom Eivind Koveland (Froland) Mari Mykland (Froland) Styrets medlemmer 2012 Tormod Vågsnes (styreleder) Per Svenningsen (nesleder) Trygve Olsen (ansattes representant) Åshild Bruun- Gundersen Nina Jentoft Bjørg Engeset Eide Åge Nystøl Styret 2012 Styret, fra venstre: Åge Nystøl, Trygve Olsen (ansattes representant), Per Svenningsen (nestleder), Bjørg Engeset Eide, Tormod Vågsnes (styreleder), Nina Jentoft, Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Åshild Bruun-Gundersen. 4

3 TINGENES TILSTAND Et år har PASSERT, trender HAR GÅTT UT PÅ DATO. Mye BLIR ERSTATTET FØR DET ENGANG REKKER ut av emballasjen. Veien fra øverste butikkhylle til bunnen av avfallshierarkiet ER kort. RESTAVFALLET ER ikke ENESTE UTVEIEN, NÅR TINGENES TILSTAND IKKE LENGER FALLER I SMAK. NÅR ER EGENTLIG NOE MODENT FOR Å KASTES? OG HVA ER EGENTLIG STYGT OG PENT? DET DU HAR FORLATT, KAN FOR ANDRE BLI EN SKATT. SER DU IKKE LENGER POTENSIALENE? KANSKJE TRENGS BARE ET PAR NYE ØYNE. NOEN SOM SER TINGENE I ETT NYTT LYS, EN ANNEN FARGE, NY FORM, NY FUNKSJON. KORTLEVDE TRENDER GJØR OSS BARE TIL KOPIER AV HVERANDRE. GJENBRUK OG REDESIGN GIR PERSONLIG STIL. DET INVITERER TIL KREATIVITET, TIL Å GJENSKAPE, UTNYTTE POTENSIALER, FORLENGE TINGENES LEVETID. HVA OM gamle gardiner igjen får blafre i sommerbris - som kjole? EN GAMMEL KOFFERT KAN BLI ET FINT BORD. LA NOSTALGISKE serviser FÅ dekke til nye selskap. MORALEN ER, FØLG IKKE ALLTID MOTEN, Gå nye veier, HELST i BRUKTE såler. Når ting går av moten er veien fra butikkhylle til restavfallet for kort 6

4 Virksomhetsområder Innsamling av avfall og slam: Agder Renovasjon samler inn avfall fra husholdninger og hytter i vår region. I tillegg tømmer vi slam fra slamavskiller/septiktanker for våre eierkommuner. Vi har husholdningsabonnenter og ca 4300 slamanlegg. Sortering: Vi har 2 sorteringshaller, på Heftingsdalen og på Østerhus, her blir avfall sortert og omlastet. Det som ikke kan gjenvinnes (restavfall) transporteres til Returkraft, og omdannes til fjernvarme og strøm gjennom forbrenning. Oversikt over avfallshåndtering hos Agder Renovasjon IKS Slambehandling: Slam fra septiktanker tømmes i store tanker, før det avvannes i Heftingsdalen. Avvannet slam har i 2012 blitt kompostert i Lillesand (Lillesand og Birkenes avfallsselskap). Kompostering: Ca 5000 tonn matavfall komposteres årlig på Heftingsdalen. Matavfall blandes med kalk, og kvernet hageavfall og sand, og blir til ypperlig kompostjord i løpet av ½ år. Drift av gjenvinningsstasjoner: Vi har 2 betjente gjenvinningsstasjoner, på Heftingsdalen og på Østerhus. Her kan både husholdninger og bedrifter levere og kildesortere sitt avfall. Kundeservice og informasjon Agder Renovasjon skal bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne, og arbeider aktivt med informasjon og holdningsskapende arbeid. Vi informerer hovedsakelig via annonsering i lokalaviser, i nettavis, på egen hjemmeside, i den årlige renovasjonskalenderen, blogg og facebook. Vi leverer ut renovasjonskalendere årlig til alle husholdningsabonnentene, og med disse følger det med 4 gratis billetter. Vi har kundebehandlere som administrerer og har kontakt med husholdningskunder, og kundeveiledere på gjenvinningsstasjonene som bistår kundene. Drift av deponi og gassuttak: Virksomheten har Skrubbedalen nedlagte deponi (miljøkontroll i 30 år etter drift), og deponi på Heftingsdalen. Etter deponiforbudet er det nå kun ikke nedbrytbart avfall som kan deponeres, som stein, mur etc samt lett forurensede masser. Gass fra deponiet tas ut fra 30 brønner, og leveres som energikilde til varmesentralen i Arendal. Det tas månedlige analyseprøver av både sigevann, overflatevann samt grunnvann rundt deponiet, for å kontrollere at ikke sigevann lekker ut og forurenser grunnvannet. Gjenbruksbutikk: Vi ønsker å fokusere på viktigheten av gjenbruk. PÅ Heftingsdalen har vi en populær GjenbruksbutikK. den er godt besøkt av folk som ønsker å kjøpe rimelig brukt, OG SOM LEVERER til gjenbruk. Kompostering Matavfall og hageavfall går til komposterig og blir næringsrik jord/gjødsel Kildesortert avfall hentes og kjøres til mottak/omlastning. Her ser du hva som skjer med avfallet. Materialgjenvinning Dette gjenvinnes til nye produkter: Plastemballasje, glass- og metallemballasje, papp, papir og kartong, metaller, og EE-avfall Energiutnyttelse Restavfall og trevirke med maling, lim og lakk går til forbrennning og blir til strøm og fjernvarme. Destruksjon Farlig avfall blir sortert og forsvarlig destruert. Datterselskap Agder Renovasjon Næring AS Agder Renovasjon Næring AS er eid av Agder Renovasjon IKS. Det er et lokalt forankret selskap som tilbyr så kortreiste løsninger som mulig for næringsavfallet, og sørger for at verdiskapningen kommer fellesskapet i eierkommunene til gode. Selskapet ble opprettet for å ta hånd om avfall fra bedrifter og institusjoner, private og offentlige virksomheter, både små og store. Det er fri konkurranse om innsamling og behandling av næringsavfall, og i vår region er Agder Renovasjon Næring AS en av flere aktører. Deponi / Søppelfylling Gass fra deponiets 30 brønner leveres som energikilde til varmesentralen i Arendal. Gassbrønner Sugeslanger 1 fra hver brønn Vi gir bla lys og varme til Amfi Arena i Arendal og Sørlandet sykehus. Vi er opptatt av å tilby en seriøs og smidig avfallshåndtering, samt å være konkurransedyktige på pris og service. Selskapet har etablert et nært samarbeid med Bråtlund Transport AS. Deres tidligere avfallskunder betjenes nå av Agder Renovasjon Næring AS. Bråtlund Transport AS utfører all transport. 7,5 km Øystein Reinhardtsen Daglig leder, Agder Renovasjon Næring As Prosessbygg med fakkel Fjernvarmesentral Fjernvarmerør 8

5 Anita Aanonsen Jernquist Daglig leder «Vanligvis kastet vi mer i fjor enn i forfjor, og vi kaster dessuten mer enn vi tror» (Thomas Hylland Eriksen) Kjetil Øygarden Driftsleder Hilde Hvoslef Avd. leder - husholdningsrenovasjon Daglig leder HAR ORDET Agder Renovasjon IKS sin viktigste oppgave er å gjøre en best mulig jobb for eierkommunene og tilby innbyggere en best mulig avfallstjeneste. Avfallsbransjen er igjennom større omstillinger hva angår kundefokus, benchmarking, konkurranseutsetting, service og oppfølging - og ikke minst å få synliggjort hvilke muligheter som ligger i miljøriktig avfallsbehandling. Gjennom mange ulike tiltak fokuserer Agder Renovasjon på informasjon, åpningstider, avfallsløsninger og kildesortering for husholdningene, løsninger på gjenvinningsstasjonene, fokus på gjenbruk (gjenbruksbutikk), for å oppnå en mest mulig bærekraftig og miljøriktig avfallsbehandling. Agder Renovasjon gjennomførte i 2012 en ny kundeundersøkelse for privathusholdningene (Markedsføringshuset). Vårt mål var minst å opprettholde totalkundetilfredsheten fra Vi oppnådde hele 85 poeng i totalbildet, en ytterligere økning på 4 poeng fra sist måling. Spesielt er det gledelig å trekke frem at vi scoret meget høyt på pålitelighet og serviceinnstilling, det som ble lovet ble fulgt opp i praksis! Dette er vi svært godt fornøyd med, men vi fortsetter å ha fokus på forbedringsmuligheter. Agder Renovasjon sitt overordnede mål er å håndtere avfallet etter avfallshierarkiet. Det aller viktigste er å redusere avfallsmengden, så bruke ting om igjen (gjenbruk), så lage nytt av brukt (materialgjenvinning), så brenne (energiutnyttelse) for deretter til sist som det minst ønskelige, å legge på fyllinga. Det er et mål å være høyest opp i hierarkiet, både for å få maksimalt ut av ressursene, men også for å begrense forurensede utslipp. I 2012 har Agder Renovasjon levert over tonn restavfall fra husholdningene til forbrenning til Returkraft, et viktig bidrag til energiutnyttelse med produksjon av fjernvarme og strøm. Vi sparer dermed miljøet for store negative konsekvenser om vi skulle ha gravd dette ned slik det ble gjort tidligere, «på dynga» eller om alt dette skulle vært transportert over lange avstander eksempelvis til Sverige. Samtidig utnytter vi gassen fra det gamle avfallet på søppeldynga, til energiutnyttelse i fjernvarmesentralen i Arendal sentrum. Avfallspyramiden Figuren illustrerer avfallshierarkiet og prioriteringene i Norsk avfallspolitikk. Avfallsreduksjon Gjenbruk Materialgjenvinning Energiutnyttelse Deponi Redusere forbruket Bruke ting om igjen Lage nye produkter av avfall Forbrenning av avfall Legge på fyllinga Rapport fra Driftsavdelingen Driften har gjennomført de fleste tiltak ut fra tiltaksplanen for Driften har gjennomført driftsmøter som planlagt. Der har vi gått gjennom avvik og samarbeidspunkter, samt implementert internkontrollsystemet (HMS-fokus og risikovurdering). Rutiner for innkjøp og samordning mellom anleggene Heftingsdalen og Østerhus er iverksatt for å gi nødvendig synergieffekt og for å være kostnadsbevisste. Nødvendige endringer i personell er gjennomført, selv om dette er en kontinuerlig prosess som også er sikret gjennom nye arbeidsavtaler. Internt i driften har vi jobbet konkret med informasjonsflyt og kommunikasjon. Her ser vi fremgang, men når det gjelder å bli enda flinkere til å samordne kommunikasjonen mellom drift og administrasjon så trengs det langvarig fokus på dette. Vi har gjort forbedringer i byggmassen (driftsbygninger), spesielt med tanke på sikkerhet for ansatte og samarbeidspartnere, men også for å være mer effektive i avfallshåndtering. Vi har laget ferdig intern vei på Heftingsdalen, slik at tilgangen for brannvesenet er enkel ved brann på anlegget. Langtidsplan for fornyelse av maskinpark ble utarbeidet, hvor første anbudsrunde ble gjennomført i personer i Driften har gjennomført farligavfallskurs i Kundeveileder kurs var på tiltakslisten, det er ikke gjennomført, men videreføres på tiltakslisten. Mange i driften er kundeveiledere. Vi har omvisningsrunde med nye skilt som forklarer de forskjellige arbeidsstasjoner og som også gir generell informasjon til besøkende. Kontroller fra Fylkesmannen, Mattilsynet, Grønn punkt Norge er gjennomført i Gjennom 2012 har vi hatt 4 personer inne på tiltak og som har jobbet ute på anlegget, det er personer som trenger ekstra støtte. Enten for videre utvikling i arbeidslivet eller videre til utdanning. Dette har vært gjennom NAV eller attføringsbedrifter. Samfunnsansvar er blitt et viktig fokus for Agder Renovasjon i Tilbudet om fysisk aktivitet for driftspersonell i arbeidstiden er gjennomført og godt mottatt. Gjenbruksbutikken har hatt omsetningsrekord i Rapport fra husholdningsrenovasjon, slam og kommunikasjon I løpet av 2012 har Agder Renovasjon IKS, i samarbeid med kommunene, arbeidet med nye avfallsforskrifter. Disse blir gjort gjeldende fra Det er fjernet en del utrangerte avfallsboder til hytterenovasjon flere steder i Arendal, Grimstad og Froland. Disse er erstattet med 8 m3 containere. Nå kan abonnenter kjøpe 120 liter plastbeholdere (blå) til plastavfall. Dette gjør at abonnentene slipper å huske på å sette ut sekken før tømming. I tillegg hindres skadedyr å dra plasten utover. Dataverktøyet (Gemini slam) som benyttes til å drifte slamtømming er forbedret i Alle abonnenter skal nå få varselbrev før slamtanken tømmes. Det er i 2012 sendt ut renovasjonskalender med 4 gratisbilletter til alle husholdningene. Hytteabonnentene har fått eget hyttebrev med informasjon og èn gratisbillett. Det legges ut informasjon om sortering og gjenvinning på vår hjemmeside, facebookside og i vår blogg. Det er i 2012 jobbet med et kunnskapsnotat om avfall og klima i samarbeid med Kilmapartnere og Avfall Sør AS. Dette notatet skal gis ut våren I samarbeid med Avfall Norge har det vært gjennomført en kommunikasjonskampanje i 2012 med fokus på hva avfall blir til. Frontfigur her var Alex Rosen. I 2012 ble det nye Vitensenteret åpnet i Arendal. Her har Agder Renovasjon IKS deltatt i utviklingen av søppelbanken som er en installasjon som skal gi besøkende kunnskap om avfall og gjenvinning. 10

6 DUMPET FORHOLD TAR SLUTT. TING MISTER GLANSEN, GÅR OPP I SØMMENE, RAKNER. DU GIDDER IKKE Å REPARERE. DET FRISTER MER Å FINNE SEG NOE NYTT. DET ER JO SÅ ENKELT. BARE Å VELGE - OG VRAKE. EN YNGRE MODELL, BEDRE UTGAVE AV DET DU HAR. KANSKJE DU ANGRER, DU HANDLET PÅ IMPULS. DET DU LOT DEG FORFØRE AV, HAR DU IKKE LENGER SANS ROM FOR. OG NÅR GAMLE SYNDER SKAL UT AV SKAPET SÅ DUMPES DE OFTE TANKELØST. UT AV SYNE, UT AV SINN. GAMMEL BAGGASJE har man ofte godt av å KVITTE SEG MED, MEN noen TING HAR MAN IKKE HJERTE TIL Å DUMPE. DET KAN VÆRE MYE FØLELSER I GAMMEL VINYL, OG MYKE MINNER I GAMMEL FLØYEL. MEN SKAL MAN SAMLE PÅ ALT, SÅ BLIR OGSÅ NOSTALGI OG EMOSJONELL VERDI FORT EN STØVSAMLENDE BYRDE. DA ER DET FINT Å TENKE PÅ, - NÅR MAN GIR BORT TIL GJENBRUK, DA KAN NOEN BLI NYFORELSKET I DET DU ENGANG ELSKET. DA ER DET JO IKKE helt BORTKASTA, MEN EGENTLIG VELDIG FINT. Gi ting nye historier 12

7 ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art og beliggenhet: Selskapets virksomhet omfatter innsamling, mottak, behandling, sortering av avfall, drift av gjenbruksbutikk, og drift av eget deponi på Heftingsdalen og overvåkning av nedlagt deponi i Skrubbedalen. Selskapet er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene Arendal, Grimstad og Froland. Selskapet driver avfallsanlegg i Heftingsdalen i Arendal kommune og avfallsmottak på Østerhus i Grimstad kommune. Selskapets administrasjon er lokalisert i Heftingsdalen. All innsamling av husholdningsavfall og slam er i henhold til prinsippet om selvkost og det føres et selvkostregnskap som viser status på selvkostfondet ved årslutt. Agder Renovasjon IKS eier selskapet Agder Renovasjon Næring AS (100 %). Virksomheten er samlokalisert med Agder Renovasjon IKS på Heftingsdalen. Agder Renovasjon Næring AS driver innsamling av næringsavfall i regionen i konkurranse med andre private aktører. Selskapets utvikling, resultat og forutsetning om fortsatt drift: Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av selskapets og konsernets virksomhet og stilling pr Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Arbeidsmiljø og ansatte Selskapet hadde ved årsskiftet 40 ansatte herav 15 kvinner og 25 menn. et hadde ved årsskiftet 41 ansatte herav 15 kvinner og 26 menn. Utover det er det viktig at selskapet fortsetter å arbeide med helse, miljø og sikkerhetstiltak for å motvirke støy, tunge løft, luftkvalitet og andre helsemessige problemstillinger for den enkelte ansatte. Alle uønskede hendelser inkl. personskader registreres i eget avviksregister. Det har vært rapportert om 2 mindre klemskader, en av dem en ulykke (med truck) på vårt anlegg på Østerhus hvor det ble mindre materielle skader. Ytre miljø: Innsamling, behandling og deponering av avfall påvirker miljøet gjennom utslipp til luft, vann og grunn. Selskapet er derfor pålagt omfattende kontroll- og rapporteringsrutiner til Fylkesmannen. Driften i 2012 har vært godt innenfor alle myndighetskrav. Sigevannet fra deponiet i Heftingsdalen og det nedlagte deponiet i Skrubbedalen blir samlet opp og går til kommunalt renseanlegg. Det meste av deponigass i Heftingsdalen blir samlet opp og sendes i gassledning fra Heftingsdalen til varmesentralen i Arendal. I 2012 produserte Agder Energi Varme AS 4,95 GWh (utnyttelse på 86,8 % av deponigassen) en positiv økning fra 2011 hvor produksjonen var på 4,3 GWh (utnyttelse 71,8 % ) Resultat, investeringer, likviditet og finansiering Selskapets årsresultat ble et underskudd på 3,1 mill. i 2012 (budsjett 2012 var et underskudd på 5 mill.) mot et underskudd på 0,2 mill. i Driftsinntektene til Agder Renovasjon har sunket fra 95,1 mill. i 2011 til 93,2 mill. i Driftskostnadene økte fra 97 mill. i 2011 til 99,6 mill. i 2012, det ble netto finansinntekter på ca. 3 mill. i 2012 mot netto finansinntekter på 0,3 mill. i ets årsresultat ble et underskudd på 4,6 mill. i 2012 mot et overskudd på 1,5 mill. i Driftsinntektene til konsernet har sunket fra 104,6 mill. i 2011 til 103,1 mill. i Driftskostnadene økte fra 104,4 mill. i 2011 til 108,5 mill. i 2012, det ble netto finansinntekter på 1,0 mill. i 2012 mot netto finansinntekter på 0,5 mill. i ets årsresultat inkluderer 1,6 mill. i gevinst etter oppløsning av datterselskapet Agder Gjenvinning AS i Årets underskudd, kr er i sin helhet dekket av selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital er etter dette kr hvilket gir en egenkapitalandel på 25,8 % (27,05 % i 2011). Etter styrets vurdering er selskapets egenkapital forsvarlig. Selskapets og konsernets likvide situasjon ansees som god. Selskapet og konsernet hadde en god likviditetsbeholdning pr og har i 2012 gjort planlagte investeringer, samt noen investeringer som anses som nødvendige for å opprettholde driften på normalt nivå. Finansiell risiko Agder Renovasjon IKS har kun renterisiko på sin langsiktige gjeld og har lite handel i valuta som minimerer risikoen angående dette. Kredittrisikoen vurderes rimelig da eierne er de største debitorene, ellers er det kun mindre debitorer. Historisk har det vært lite tap på fordring i selskapet. Selskapet har ingen kortsiktige aksjer og har god likviditet i driften. På konsernbasis er risikoen tilsvarende ettersom datterselskapet ikke har langsiktig gjeld eller utstrakt handel i valuta. Det har vært noe større tap på fordringer i Agder Renovasjon Næring AS ettersom de har en vesentlig større kundemasse som er næringsdrivende og private. Fremtidig utvikling Alt av restavfall leveres til Returkraft AS, til forbrenning, og dette bidrar til produksjon av fjernvarme og strøm. Avfallsbransjen er en bransje som er i stadig utvikling både i form av innsamlingsløsninger og behandling av avfall, og selskapet arbeider for å tilpasse seg dette. Det arbeides fortløpende med å tilpasse selskapet etter nye krav fra myndigheter og nye tilpasninger i tjenesten for eierkommunene. Arendal, Tormod Vågsnes Styrets leder Nina Jentoft Selskapet tilstreber lik lønn for likt arbeid og arbeider aktivt for å ivareta likestilling. Styret for Agder Renovasjon IKS har gjennom året 2012 bestått av 3 kvinner og 4 menn. Det er blitt gjennomført en ny spørreundersøkelse (bedriftshelsetjeneste) for de ansatte, om arbeidsmiljøet i virksomheten i Hovedinntrykket i rapporten er høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Det er også styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er bra, men at nærværet til tross for dette er noe lavt. Sykefraværet i 2012 har vært 7,5 % (2 % korttidsfravær og 5,5 % langtidsfravær). Korttidsfravær er inntil 3 dagers fravær. Til sammenligning var sykefraværet i 2011 på 8 %, 2010 på 9,3 % og 2009 på 12,1 %. Mål for sykefravær i virksomheten er maks 7 % (2 % korttidsfravær og 5 % langtidsfravær). Sykefraværet føres kvartalsvis og styret legger vekt på at det fortsatt arbeides med tiltak for å holde sykefraværet lavest mulig, og på sikt reduseres. et sykefravær er tilsvarende Agder Renovasjon IKS sitt fravær, da det ikke har vært fravær i datterselskapet. Deponigass Selskapets langsiktige gjeld pr er kr (Tilsvarende for 2011 er kr ). Selskapets langsiktige gjeld er i sin helhet lån i Kommunalbanken. De samlede investeringene i 2012 var på 7,4 mill. Investeringene fordeler seg slik: Oppgradering av tekniske anlegg mv. Investeringer til kostnadsreduksjon Strategiske investeringer 1,7 mill. 0,0 mill. 5,7 mill. Tilsvarende for konsernet er samlede investeringer på 2 mill. Oppgradering av tekniske anlegg mv. Investeringer til kostnadsreduksjon Strategiske investeringer 1,9 mill. 0,0 mill. 0,1 mill. Per Svenningsen Nestleder Åshild Bruun -Gundersen Aage Nystøl Trygve Olsen Bjørg Engeset Laurendz Eide Anita Aanonsen Jernquist Daglig leder 14

8 RESULTATREGNSKAP BALANSE Note Driftsinntekter Salgsinntekt 1 70,410,000 69,060,000 89,078,431 85,058,893 Annen driftsinntekt 1 22,776,259 26,052,499 13,975,259 19,504,910 Sum inntekter 93,186,259 95,112, ,053, ,563,803 Balanse pr. 31. desember Eiendeler Anleggsmidler Note Driftskostnader Varekostnad 25,670,220 22,181,953 29,225,273 25,890,696 Innsamling avfall 27,301,074 24,191,980 31,403,664 27,520,960 Deponiavgift 223, , , ,315 Lønns- og personalkostnader 2, 12 21,218,298 22,201,784 22,292,478 22,201,784 Avskrivning varige driftsmidler 3 9,038,109 10,385,082 9,654,105 10,781,785 Nedskrivning varige driftsmidler 3-398, ,931 Tap på fordringer -2,881-71, ,734 Annen driftskostnad 3, 4 16,106,270 17,440,674 15,622,806 17,221,497 Sum driftskostnader 99,554,205 97,006, ,492, ,379,702 Driftsresultat -6,367,946-1,894,220-5,439, ,101 Gevinst salg maskiner og eiendom - 1,417,185-1,417,185 Finansinntekter og finanskostnader Inntekt eliminering av datterselskap 1,635, Renteinntekt 1,905,009 1,938,831 2,190,983 2,142,926 Annen finansinntekt - utbyttte 8 936, , , ,440 Rentekostnad -1,464,852-1,748,647-1,465,331-1,772,027 Annen finanskostnad , ,601 Netto finansposter 3,012, , , ,738 Immatrielle eiendeler Goodwill ,073,333 1,353,333 Sum immatrielle eiendeler - - 1,073,333 1,353,333 Varige driftsmidler Bygninger 3 31,434,432 30,546,089 31,434,432 31,614,120 Tomter og andre grunnareal 3 6,468,666 2,076,376 6,468,666 5,805,967 Teknisk anlegg, deponi og gassanlegg 3 22,717,053 26,249,488 22,717,053 26,249,488 Anleggsmaskiner og transportmidler 3 3,816,004 6,481,038 3,924,281 6,662,606 Containere, materiell og utstyr 3 4,432,502 5,037,510 5,315,614 6,102,002 Kontormaskiner og EDB-utstyr 3 192, , , ,369 Sum varige driftsmidler 69,061,114 70,670,870 70,052,503 76,714,552 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 8 500,000 3,500, Investeringer i tilknyttet selskap 8 3,491,100 3,491,100 3,491,100 3,491,100 Egenkapitalinnskudd KLP 8 264, , , ,468 Langsiktige fordringer 8, 9 12,406,000 13,331,000 12,406,000 12,406,000 Sum finansielle anleggsmidler8 16,661,416 20,558,568 16,162,153 16,133,568 Sum anleggsmidler 85,722,530 91,229,438 87,287,989 94,201,453 Ordinært resultat før skattekostnad -3,355, ,012-4,477,206 2,086,024 Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 5-267, , ,191 Årets resultat -3,088, ,012-4,623,448 1,535,833 Overføringer/disponering: Overført fra/til annen egenkapital 6-3,088, ,012-4,623,448 1,535,833 Sum disponert -3,088, ,012-4,623,448 1,535,833 Omløpsmidler Varer 7 884, ,096 1,138,877 1,030,327 Fordringer Kundefordringer 25,653,078 24,704,856 29,548,508 28,417,661 Andre fordringer 9 1,682,485 1,167, ,610 1,265,519 Sum fordringer 27,335,563 25,872,196 30,060,118 29,683,180 Bankinnskudd, kontanter og lignende 10 36,531,599 39,655,498 43,223,718 44,263,357 Sum omløpsmidler 64,752,118 66,322,790 74,422,713 74,976,864 Sum eiendeler 150,474, ,552, ,710, ,178,317 16

9 BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING Note Balanse pr. 31. desember Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 6 38,831,438 42,619,639 47,051,599 51,065,338 Minoritetsinteresser Sum egenkapital 38,831,438 42,619,639 47,051,599 51,065,338 Gjeld Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad -3,355, ,012-4,477,206 2,086,024 Periodens betalte skatt , ,843 Ordinære avskrivninger 9,038,109 10,385,082 9,654,105 10,781,785 Nedskrivning anleggsmidler 0 398, ,931 Endring i kundefordringer -948,222 2,259,927-1,130,844 2,988,429 Endring i leverandørgjeld -1,600, , ,551-2,159,512 Endring i varelager -89, , , ,324 Endring i andre tidsavgrensningsposter 1,804,862 4,557, ,840 3,904,840 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4,848,474 18,482,575 3,426,524 17,800,978 Avsetninger for forpliktelser Etterdriftsfond 13 15,705,043 15,705,043 15,705,043 15,705,043 Utsatt skatt - - 3,789 - Pensjonsforpliktelse 12 4,432,699 5,278,470 4,549,774 5,278,470 Sum avsetninger for forpliktelser 20,137,742 20,983,513 20,258,606 20,983,513 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 55,373,870 57,424,750 55,373,870 57,709,100 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 55,373,870 57,424,750 55,373,870 57,709,100 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 6,289,888 7,890,391 8,626,765 8,970,316 Betalbar skatt 5-267, , ,010 Skyldige offentlige avgifter 3,981,568 4,686,127 3,995,005 4,845,632 Avsatt utbytte 700, Annen kortsiktig gjeld 9 25,160,142 23,680,098 25,994,662 24,786,408 Sum kortsiktig gjeld 36,131,598 36,524,326 39,026,627 39,420,366 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler, inkludert goodwill -7,428,354-7,203,251-2,102,348-9,374,213 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 1,063, ,063,931 Utbetaling ved egenkapitalinnskudd KLP -27,848-24,925-28,585-24,925 Innbetalinger ved salg av aksjer/avvikling av datterselskap 609, Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -6,846,493-6,164,245-2,130,933-8,335,207 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -2,050,880-6,103,500-2,335,230-6,266,004 Opptak av langsiktig gjeld Ut-/innbetaling langsiktige fordringer 925, Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1,125,880-6,103,500-2,335,230-6,266,004 Netto endring i kontanter og bankinnskudd -3,123,899 6,214,830-1,039,639 3,199,767 Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse 39,655,498 33,440,668 44,263,357 41,063,590 Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt 36,531,599 39,655,498 43,223,718 44,263,357 Sum gjeld 111,643, ,932, ,659, ,112,979 Sum egenkapital og gjeld 150,474, ,552, ,710, ,178,317 Arendal Tormod Vågsnes Styreleder Åshild Bruun -Gundersen Bjørg Engeset Laurendz Eide Trygve Olsen Per Svenningsen Nestleder Nina jerntoft Aage Nystøl Anita Aanonsen Jernquist Daglig leder 18

10 NOTER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt tilleggskrav for interkommunale selskaper iht. egen forskrift. Selskapet er en videreføring av den virksomheten som ble drevet som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Året 2012 blir første regnskapsår for det nye interkommunale selskapet. I tråd med selskapets aktivitet og krav i regnskapsloven, er det utarbeidet konsernregnskap. Tall for 2011 er gjort sammenlignbare. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet samt nedenforstående datterselskap, og viser selskapenes økonomiske stilling og resultat av årets virksomhet som en samlet økonomisk enhet. Følgende selskap inngår i konsolideringen: Datterselskaper: Agder Renovasjon Næring AS Selskapet er konsolidert på 100%-basis. Det er ingen minoritetsinteresser. Øvrige selskaper: Returkraft AS Retura Sør AS Rekom AS Egenkapitalinnskudd KLP 100 % % % 2.87 % mindre enn 1 % Aksjer og andeler med eierandel mindre enn 35 % er oppført i selskaps- og konsernregnskapet etter kostmetoden. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er interne fordringer og gjeld, samt transaksjoner mellom konsern selskapene, eliminert. Prinsipp for inntekts- og kostnadsføring Inntekt resultatføres når den er opptjent, for salg av varer og tjenester regnes dette å være på leveringstidspunktet. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominellt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominellt beløp på etablerings-tidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere fordisse nedenfor. Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel og goodwill blir balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid og avskrivningene fordeles planmessig over denne periode. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med dette. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper og andre anleggsaksjer, samt andeler er bokført etter kostmetoden i morselskapsregnskapet. I dette regnskapet blir gevinst ved salg av aksjer og andeler rapportert som finansinntekter, mens tap oppgis under finanskostnader. Omløpsmidler Varer. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser. et har en pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsordningene er ytelsesbasert og finansieres gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Beregnet pensjonsforpliktelse ved utgangen av året fremkommer i balansen under avsetning til forpliktelser, med fradrag for pensjonsmidler knyttet til ordningen. Skatter Skatter bokføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt og utsatt skattefordel utlignes og nettoføres i konsernregnskapet kun i den utstrekning konsernet kan nyttiggjøre seg skatteposisjonene. Det er kun datterselskapet som er skattepliktig. Deponiforpliktelser - etterdriftsfond et har iht. forurensningsloven ansvar for avfallsdeponiene i Heftingsdalen og Skrubbedalen i 30 år etter lukking. Fremtidig drift og håndtering av deponi er beregnet og avsatt i balansen som en langsiktig forpliktelse. Kontantstrømsanalyse. Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Note 1 - Driftsinntekter Renovasjon - husholdning og næring 70,410,000 69,060,000 * 89,078,431 85,058,893 Øvrige inntekter 22,776,259 26,052,499 ** 13,975,259 19,504,910 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 93,186,259 95,112, ,053, ,563,803 * Inntekter fra eierkommunene vedrørende utført lovpålagt renovasjon - fastavfall og slam. Næringsavfall er skilt ut og inngår i datterselskapets inntekter med MNOK 18,7 i ** Inkludert i morselskapet inntekter inngår MNOK 0,78 for viderefakturering av utlegg på vegne av datter. Ordinært salg til datter utgjør MNOK 8,5. Note 2 - Ansatte, Godtgjørelse mv Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønninger 16,081,279 16,294,455 16,638,945 16,294,455 Arbeidsgiveravgift 2,330,034 2,606,145 2,444,647 2,606,145 Pensjonskostnader 1,788,461 2,678,837 1,978,047 2,678,837 Styrehonorar, møtegodtgjørelse, mv. 352, , , ,505 Andre lønnsrelaterte ytelser 666, , , ,842 Sum 21,218,298 22,201,784 22,292,477 22,201,784 Gjennomsnittlig antall årsverk Det er 1 ansatt i datterselskapet. Ellers kjøpes personalressurser av morselskapet Ytelser til ledende personer: Lønn daglig leder 782, ,373 1,284, ,373 Andre ytelser Sum daglig leder 782, ,373 1,284, ,373 Daglig leder er tilknyttet selskapets pensjonsordning på lik linje med øvrige ansatte. Honorar til styret gjelder godtgjørelse til styret i morselskapet. 352, , , ,505 Gjelder honorar samt reisegodtgjørelse etter statens satser Kostnadsført revisjonshonorar utgjør: Revisjon 48,000 39,000 77,560 60,988 Regnskapsmessig bistand 32,000 31,000 32,000 35,875 Sum 80,000 70, ,560 96,863 Annen bistand Totalt 80,000 70, ,560 96,863 20

11 Note 3 - Varige driftsmidler Bygninger, tomter, mv. Tekniske anlegg etc. Anleggsmask. og transportm. Containere, materiell etc. Kontor- og EDB-utstyr Anskaffelseskost ,220,801 52,972,428 20,757,056 12,849,758 1,341, ,141,103 Tilgang 6,663,802 39, , ,040 80,113 7,428,054 Avgang 0 Anskaffelseskost ,884,603 53,011,527 20,857,056 13,394,798 1,421, ,569,157 Akkumulerte av- og nedskrivninger ,981,505 30,294,474 17,041,052 8,962,296 1,228,716 66,508,043 Balanseført verdi pr ,903,098 22,717,053 3,816,004 4,432, ,457 69,061,114 Årets avskrivninger 1,383,169 3,571,534 2,765,034 1,150, ,324 9,038,109 Årets nedskrivning* 0 Økonomisk levetid, antall år , 10 3 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Anskaffelser er finansiert med lån og egne midler. * Nedskrivning av anleggsmidler gjøres basert på en individuell gjennomgang av alle aktiverte driftsmidler. Bygninger, tomter, mv. Tekniske anlegg etc. Anleggsmask. og transportm. Containere, materiell etc. Kontor- og EDB-utstyr Anskaffelseskost ,018,423 53,011,527 20,928,018 14,299,605 1,341, ,598,633 Tilgang 1,866, , ,464 80,113 2,711,758 Avgang 0 Anskaffelseskost ,884,604 53,011,527 21,028,018 14,965,069 1,421, ,310,391 Akkumulerte av- og nedskrivninger ,981,505 30,294,474 17,103,737 9,649,455 1,228,716 67,257,887 Balanseført verdi pr ,903,099 22,717,053 3,924,281 5,315, ,457 70,052,504 Årets avskrivninger 1,383,169 3,571,534 2,799,226 1,451, ,324 9,374,105 Årets nedskrivning 0 Økonomisk levetid, antall år , 10 3 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ervervet goodwill i datterselskap: Anskaffelseskost 1.1 1,400,000 Tilgang/avgang 0 Anskaffelseskost ,400,000 Akkumulert avskrivning ,667 Balanseført verdi ,073,333 Årets avskrivning - lineær, 5 år 280,000 Goodwill gjelder kjøp av virksomhetsområde i Det foreligger ikke konsern-goodwill, da datterselskap ble stiftet av morselskap - ikke oppkjøp. Årets kostnadsførte avskrivninger i konsern fremkommer slik: Avskrivninger på varige driftsmidler 9,374,105 Nedskrivning på varige driftsmidler 0 Avskrivning på ordinær goodwill 280,000 Sum avskrivning i konsern 9,654,105 Totalt Totalt Note 4 - Leiekostnader og leieforpliktelser et leier grunnen i Heftingsdalen. Leiekontrakten er ikke tidsbegrenset. Selskapet har ensidig rett til å si opp leieforholdet med 12 måneders varsel. Leiesummer er for tiden kr pr. år, og indeksreguleres hvert 5. år Kostnadsført husleie 242, , , ,554 Leie av driftsløsøre - leasing 50,493 83,904 50,493 83,904 Sum kostnadsført leie 293,375 1,003, ,375 1,003,458 Note 5 - Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt , ,191 Endring utsatt skatt - - 3,789 - Tilbakeføring avsetning , ,710 - Skattekostnad på ordinært resultat -267, , ,191 et driver lovpålagt innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Skatteetaten har senest i 2010 bekreftet at det ikke foreligger skatteplikt for selskapets virksomhet. Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skatt -3,355, ,012-4,477,206 2,086,024 Forventet skatt 28% -939,655-48,443-1,253, ,087 Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader/permanente forskjeller 939,655 48,443 1,595,049 47,779 Endring midlertidige forskjeller 68,731-81,675 Endring midlertidige forskjeller - balanseført 3,789 - Tilbakeført avsetning fra 2005, ikke innkrevet -267, ,710 - Kostnadsført skatt i resultatregnskapet -267, , ,191 Effektiv skattesats 8.0 % 0.0 % -3.3 % 26.4 % Forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat og årets skattegrunnlag fremkommer slik: Resultat før skatt -3,355, ,012-4,477,206 2,086,024 Ikke fradragsberettigede kostnader/permanente forskjeller 3,355, ,012 5,696, ,918 Goodwillavskrivninger i konsern - - Endring i midlertidige forskjeller driftsmidler 155, ,810 Pensjonsforpliktelse 117,076 - Fordringer -26,848-23,885 Årets skattepliktige resultat - - 1,464,982 1,965,247 Grunnlag for betalbar skatt 1,464,982 1,965,247 Årets betalbare skatt, 28% 0 410, ,269 Avsatt - ikke utliknet betalbar skatt 0 267, ,741 Skyldig betalbar skatt pr , , ,010 22

12 Note 7 - Varelager Beregnet utsatt skatt (-fordel) av midlertidige forskjeller: Agder Renovasjon IKS er ikke skattepliktig og har ingen skatteposisjoner Beholdning av ferdigvarer - anskaffelseskost 884, ,096 1,138,877 1,030, Pensjonsforpliktelse -117,075 0 Fordringer -91, ,398 Varige driftsmidler 222, ,511 Netto midlertidige forskjeller - 13, ,113 Utsatt skatt 28 % 3,789 72,552 Utsatt skattefordel er ikke balanseført i selskapsregnskapene eller i konsernregnskapet. Note 6 - Egenkapital Annen egenkapital Egenkapital ,619,639 42,619,639 Avsatt utbytte -700, ,000 Årets resultat -3,088,202-3,088,202 Egenkapital pr ,831,437 38,831,437 Totalt Note 8 - Finansielle anleggsmidler Selskapet har følgende eierandeler i andre selskaper: Firma Kontoradr. Eierandel % Bokført verdi Utbytte 2012 Andel egenkapital Rekom AS* Bergen , , ,199 Retura Sør AS Arendal , ,000 1,145,786 Returkraft AS Kristiansand ,101, Agder Renovasjon Næring AS Arendal , ,000 8,056,727 3,991, ,376 10,069,712 Det er kun heleid datterselskap som inngår i konsolideringen. 3,491,000 Bokført verdi av aksjer og andeler i konsern utgjør da: Egenkapitalinnskudd i KLP utgjør en ubetydelig eierandel. * Gjelder andel av bokført egenkapital pr pga. manglende årsregnskap på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. I langsiktige fordringer inngår ansvarlig lån til tilknyttet selskap Returkraft AS med kr iht. aksjonæravtale. Lånet er renteberegnet med 2,32 % i Aksjekapital Overkursfond Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritets interesse Egenkapital ,065,337-51,065,337 Justering bokførte anleggsmidler - Agder Gjenvinning AS* 609, ,709 Årets resultat -4,623,448-4,623,448 Egenkapital pr ,051,599-47,051,599 * et kjøpte Agder Gjenvinning AS anleggsmidler i forbindelse med oppløsning av selskapet i Netto merverdi utover bokførte verdier i forbindelse med kjøpet, er godskrevet konsernets anleggsmidler og egenkapital i sin helhet pr et er et interkommunal selskapet iht. Lov om interkommunale selskaper. Selskapet kan ikke gå konkurs og eierne har ubegrenset ansvar. Selskapet har derfor ingen bunden egenkapital tilsvarende aksjekapital pga. ubegrenset ansvar overfor kreditor. Aksjekapital i datter utgjør kr Selskapets eiere: Navn Eierandel Arendal kommune 62.0 % Grimstad kommune 30.0 % Froland kommune 8.0 % 100% Totalt Note 9 - Kortsiktige fordringer og gjeld i konsern Kortsiktige fordringer Agder Renovasjon Næring AS 443,953 13,894 Agder Gjenvinning AS* 0 58,637 Kortsiktig gjeld Agder Renovasjon Næring AS -32,236 77,826 Langsiktige fordringer Agder Gjenvinning AS* 0 925,000 Mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. *Agder Gjenvinning AS er oppløst i løpet av

13 Note 10 - Bundne bankinnskudd I posten bankinnskudd inngår bundne midler med følgende poster: Skattetrekksmidler 760, , , ,135 Sum bundne midler 760, , , ,135 Note 11 - Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld består av: Lån kommunalbanken 55,373,870 57,424,750 55,373,870 57,709,100 Sum langsiktig gjeld 55,373,870 57,424,750 55,373,870 57,709,100 Gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedagen 34,865,070 28,575,000 34,865,070 28,575,000 Note 12 - Pensjonsforpliktelser forts: Pensjonskostnad: Årets opptjening 2,553,061 2,270,671 Rentekostnad 637, ,461 Forventet avkastning -438, ,297 Adm.kostnader 102,594 98,139 Resultatført estimatavvik -1,285, ,966 Plan endring 0 0 Netto pensjonskostnad 1,568,803 2,833,940 Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad 211, ,834 Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 1,780,625 3,224,774 Spesifikasjon av brutto pensjonspremiefond - Beste estimat Brutto pensjonspremiefond ,786,461 8,606,807 Forfalt premie inkl. adm. 2,301,836 1,879,224 Administrasjonskostnad -102,594-98,139 Utbetalinger -368, ,067 Forventet avkastning 438, ,297 Avvik i estimat -423, ,661 Brutto pensjonspremiefond ,633,118 9,786,461 Note 12 -Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring i KLP Forsikring. Pensjonsordningen er ytelsesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk for offentligtjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden. Det var 41 ansatte som er med i ordningen pr Balanseført verdi for pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste estimat pr beregnet av KLP. Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse Beste estimat Brutto pensjonsforpliktelse ,412,640 12,285,940 Årets opptjening 2,553,061 2,270,671 Rentekostnad 637, ,461 Utbetalinger -368, ,067 Avvik i estimat -1,717, ,365 Brutto pensjonsforpliktelse ,518,043 14,412,640 Netto pensjonsforpliktelse 3,884,925 4,626,179 Beregnet AGA på netto pensjonsforpliktelse 547, ,291 Balanseført netto forpliktelse inkl. aga 4,432,699 5,278,470 Estimatendringer pr er resultatført etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler. FRA JORD HAR DU KOMMET, TIL JORD SKAL DU BLI. Ca 5000 tonn MATAVFALL KOMPOSTERES ÅRLIG PÅ HEFTINGSDALEN. i løpet av ½ år BLIR matavfallet TIL NÆRINGSRIK jord FOR NYE SPIRER! Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4.20% 3.80% Forventet lønnvekst 3.50% 3.50% Forventet G-reg/pensjonsreg. 3.25% 3.25% Pensjonsregulering 2.48% 2.48% Forventet avkastning 4.00% 4.10% Datterselskapet har tilsvarende pensjonsavtale hvor en ansatt er tilknyttet. Netto forpliktelse datterselskap, inkl. aga, utgjør kr pr Pensjonskostnaden er på kr

14 Note 13 - Kassekreditt, pantstillelser og garantier m.v. Det er ikke stillet sikkerhet i form av pant i selskapets eller konsernets driftsmidler pr Avsetning til etterdriftsfond skal dekke kostnadene ved avfallsdeponiene etter at deponering av avfall er avsluttet. Etterdriftsansvaret påløper i utgangspunktet i 30 år. På grunnlag av beregnede framtidige kostnader er det i regnskapet for 2012 avsatt kr pr Det er overført et beløp tilsvarende avsetningen til bankkonto , som er øremerket dette formålet. I henhold til konsultentrapport utarbeidet av Sørlandskonsult AS, i samarbeid med Agder Renovasjon i 2009, er avsetningen til etterdriftsfondet nå tilstrekkelig. Note 14 - Budsjett morselskap 2012 Budsjett 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt -70,409 Annen driftsinntekt -24,370 Sum inntekter -94,779 Driftskostnader Varekostnad 23,550 Innsamling avfall 29,645 Deponiavgift 300 Lønns- og personalkostnader 22,500 Avskrivning varige driftsmidler 9,700 Nedskrivning varige driftsmidler 300 Tap på fordringer 50 Annen driftskostnad 14,430 Sum driftskostnader 100,474 Note 14 - Selvkostregnskap for husholdning, slam og næring Selvkost Regnskap Selvkost Regnskap Regnskap Regnskap Etterkalkyle for 2012 Slam Slam Husholdningsrenovasjon Husholdningsrenovasjon Næringsrenovasjon Sum alle Driftsutgifter 76,112,861 76,112,861 4,972,952 4,972,838 9,430,396 90,516,096 Avskrivining regnskapsmessig 6,947, ,867 1,935,161 9,038,109 Avskrivningskostnad 7,001, ,093 0 Finansutgifter (8-serien, inkl betalbar skatt) 2,207 1,126, ,289 45,931 1,197,684 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 1,168,371 33,127 0 Sum kostnader 84,285,193 84,186,406 5,163,287 5,153,994 11,411, ,751,888 Inntekter 77,755,456 77,757,663 4,817,289 4,817,289 10,611,307 93,186,259 Finansinntekter (8-serien) - 2,954, ,031 1,339,660 4,477,429 Sum direkte inntekter 77,755,456 80,712,401 4,817,289 5,000,320 11,950,967 97,663,688 +/- Regnskapsført bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 128,038 13, /- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel Sum inntekter fra fond mv. 128,038 13,208 0 Sum inntekter 77,883,494 80,712,401 4,830,497 5,000,320 11,950,967 97,663,688 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 92% 94% 0% Foreløpig selvkostresultat (inntekter minus kost- -6,401,699-3,474, , , ,479-3,088,200 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen 0 0 Selvkostresultat (til selvkostfond) -6,401, ,790 Inngående balanse - Selvkostfond 8,448, ,707 Utgående balanse - Selvkostfond 2,046, ,917 I forbindelse med at husholdningsrenovasjonen og slamrenovasjon ikke skal gi overskudd til selskapet er det foretatt en selvkostberegning på hva husholdningsrenovasjonen og slamrenovasjonen har kostet. Den gjennomførte analysen viser at inntekter fra kommunene pr er på mer enn selvkost på husholdningsrenovasjonen. Tilsvarende beløp for slamrenovasjonen er på ,- Driftsresultat 5,695 Gevinst salg maskiner og eiendom -400 Finansinntekter og finanskostnader Inntekt eliminering av datterselskap - Renteinntekt -2,000 Annen finansinntekt - utbyttte - Rentekostnad 1,700 Annen finanskostnad - Netto finansposter -300 Ordinært resultat før skattekostnad 4, Poeng- score på kundetilfredshet Vi oppnådde hele 85 poeng i totalbildet i ny kundeundersøkelse for privathusholdningene. Det er EN økning på 4 poeng fra FORRIGE måling. Vi scoret høyt på pålitelighet og serviceinnstilling, det som ble lovet ble fulgt opp i praksis! 28

15 Avfallsstatistikk Innkjørte avfallsmengder (tonn) (Heftingsdalen og Østerhus) Avfall til deponi Restavfall til forbrenning Papir, papp og drikkekartong Treavfall inkl impr. tre Kvist og hageavfall Matavfall til kompostering Frityrfett Plastavfall EE-avfall inkl bilbatterier Asfalt og betong Bildekk Klær og sko til UFF Farlig avfall Våtslam fra septikktanker Avvannet slam fra kommunale renseanlegg Fett/vann til lagertank Metall Glass- og metallemballasje Antall tonn Årlig totale avfallsmengder per innbygger i 2012 (kg) Avfall fra husholdning 2011 og 2012 Årlig totale avfallsmengder i tonn Hva skjedde med husholdningsavfallet 2009, 2010, 2011 og 2012 (%) Husholdningsavfall pr innbygger. Fra (kg pr person pr år) Prosent Antall kg Antall tonn 30

16 VÆR EN gjenvinner! NØKKELTALL Antall innbyggere (pr ): Arendal: Froland: Grimstad: Totalt: Antall husholdningskunder: abonnenter Totale mengder husholdningsavfall: tonn Husholdningsavfall pr innbygger: 396 kg Hva skjedde med husholdningsavfallet: Energigjenvinning (forbrenning): Materialgjenvinning: Kompostering: Deponi: 48% 31% 17% 4% - GLASS & METALLSkap noe nytt av glass eller metall. Til pynt eller nytte. Økonomi: 93,2 mill Driftsinntekter: 8,7 mill Av driftsinntekter utgjør salg av gjenvunnet vare: 99.5 mill Driftskostnader: 1,6 mill Salg i gjenbruksbutikken: 3,4 mill Netto driftsresultat: 55,4 mill Gjeld: 787 kr Gjeld pr innbygger tilsvare: - RESTAVFALL - - MATAVFALL- Idéer til hva som kan redusere restavfallet, hvordan vi kan bli flinkere til å kildeorte. Tenk ut en eller flere Idéer til hvordan vi kan redusere matavfallet? VI kaster for mye mat! - ARBEIDSMILJØ - - redesign PAPIR GJENBRUK ETIKETTER Lim på papp og klipp ut, fest til ting som kan gjenbrukes, så blir de hyggelige å gi bort til nytt formål og ny eier. LIMITED EDITION MAKEN TIL MEG SKAL DU LETE LENGE ETTER Velg en skole, forening, arbeidsplass. Lag en idé/plan på hvordan de kan bli mer miljøvennlige Redesign: Idé til noe nytt, nyttig eller dekorativt av papp/ papir. LIMITED EDITION LIMITED EDITION GRATIS Hvordan gjenbruke plast? Idé til noe nyttig eller dekorativt av plast/ emballasje LIMITED EDITION LIMITED EDITION ÅRSMODELL: SIST BRUKT: - UTSTYR - redesign - PLAST - GJENBRUK MEG Design en ny idé til renovasjon/miljø Feks: en miljøstasjon, dunk, redskap, annet redesign - Klær Design (skissér) et nytt plagg som man kan lage ved å gjenbruke. Del gjerne idéene med oss IdEgenerator! En øvelse i å tenke nytt om brukt, og inspirere til gjenbruk og redesign. DU TRENGER KUN PENN, PAPIR OG IDEER. Gå gjerne sammen i team. Kast terning og gå til stopp. Brainstorm og skissér ideer. Heng gjerne opp på veggen. Dette trenger du: Tegneutstyr, skissepapir og tusj Terning Brikke: Bruk eks. korker, knapp Stoppeklokke om tidsfrist Tips: bruk maks 3-5 min pr. oppgave, det utfordrer kreativiteten. Inspirasjon/Eksempler: Ideene er kun skisser og har ingen budsjett eller kreative begrensninger. Tenk ut av boksen, tenk nytt om gammelt. Gamle plastflasker kan bli flåte, putetrekk kan bli strandbag, glass kan bli lykter og lamper, en gammel koffert kan bli bord. Ting kan få hjul, farger, nye funksjoner og form. Hva om det fantes vakre containere? Kan skilt, plakater, spill, eller leker gjøre sortering enklere og gøy? Hvordan kan vi informere bedre? Tips: På nett er det mye inspirasjon å finne om gjenbruk og redesign. 32

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer