Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017"

Transkript

1 Østre Toten kommune Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet

2 Innhold 1. Forord/innledning 1.1 Fysisk akivitet 1.2 Idrett 1.3 Friluftsliv 1.4 Idrettsanlegg 1.5 Nærmiljøanlegg 1.6 Trening og mosjonsanlegg 2. Lokale føringer og vedtatte mål 3. Beskrivelse av dagens anleggssituasjon i Østre Toten kommune. 4. Befolkningsutvikling vurdert mot idrettsanlegg 5. Prognoser for fremtidige utviklingstrekk. 3.1 Oversikt over anlegg i Østre Toten kommune 3.2 Anleggssituasjonen sammenlignet med andre kommuner. 3.3 Anleggsundersøkelse, resultat av den. 3.4 Interkommunale anlegg 3.5 Bruksanalyse 3.6 Driftsanalyse 6. Anleggssituasjonen i Østre Toten mot Anleggsplanens betydning for kommuneplan 6.1 Vurdering av nye idrettsanlegg og rehabilitering 6.2 Spillemiddelsøknader og handlingsprogram 6.3 Fremtidig prioritering

3 1. Forord/innledning Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det krever aktiv samfunssplanlegging for å ivareta disse interessene i arealforvaltning, og for å få til en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. For å oppnå dette blir det stadig viktigere å utvikle gode planer som politiske styringsredskaper for utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Gjennom planen skal området bli gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Ref.Paul Glomsaker KKD Vedlagt følger anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet Østre Toten kommune Planen har som hovedmål å være kommunens planleggingsverktøy for anleggsutviklingen i kommunen. Planperioden har et perspektiv frem til år 2020, men har et hovedfokus på perioden Planen legges frem for Kultur, Bygde og Næringsutvalg For å kunne søke om spillemidler krever kulturdepartementet at hver kommune skal en politisk vedtatt anleggsplan. Dette er en anleggsplan og ikke en kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen vil likevel omtale en rekke utfordringer med hensyn til aktiviteten anleggene fylles med.

4 Begrepsavklaring: 1.1 Fysisk aktivitet forstås: Aktivitet i form av trening eller mosjon organisert i og utenfor lag tilsluttet Norges idrettsforbund. Egenorganisert trening og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv, aktiviteter preget av lek og egentransport umotorisert. 1.2 Idrett Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten. 1.3 friluftsliv Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Friluftsaktiviteter kan også innebære ferdsel i sentrumsnære områder, samt ikke motorisert ferdsel fra for eksempel hjem til arbeid. 1.4 Idrettsanlegg Idrettsanlegg er i hovedsak nært knyttet til trenings og konkurransevirksomhet for den organiserte idretten. Krav til mål og utforming tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Noen idrettsanlegg i Østre Toten kommune brukes aktivt av skolene på dagtid. 1.5 Nærmiljøanlegg Med nærmiljøanlegg menes utendørs anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg er ikke utformet for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. Mange av disse anleggene er plassert ved grunnskolene sånn at de kan brukes både på dagtid og kveldstid. 1.6 Trening og mosjonsanlegg. Med trenings og mosjonsanlegg menes bygg og plasser som er tilrettelagt for ulike typer fysisk aktivitet, men som ikke har utforming som tilfredstiller avvikling og er tilrettelagt for idrettskonkurranser. Den organiserte idretten bruker noen av disse anleggene til trening. De fleste friluftsanlegg kan også benyttes til trening og mosjon.

5 2. Lokale føringer og vedtatte mål. Høsten 2013 starter revidering av kommuneplanen som skal gjelde i Nedenfor følger de mest sentrale mål med betydning for idretts og friluftsanlegg fra denne planen: Vi skal jobbe for at dette blir overordnet mål i kommuneplanen: 1. Gode oppvekstvilkår med variert og godt utbygget tilbud av barnehager, skoler og fritidsaktiviteter i nærmiljøet. 2. Bredt og mangfoldig kulturtilbud for alle aldersgrupper. Skolenes uteområder skal være tilrettelagt for lek og fysisk fostring Jobbe for at kommunale bygninger står til gratis disposisjon til aktiviteter for ban og unge. Oppgradering og vedlikehold av eksisterende anlegg skal prioriteres. Legge til rette for at flest mulig skal ha muligheter for fysisk aktivitet i nærheten av der de bor Opprettholde, lage nye og forbedre bruken av stier, løyper og sykkelløyper i samarbeid med grunneierlag, andre lag og foreninger. Tilrettelegging for idrettstilbud for funksjonshemmede. Samarbeide med nabokommuner om kostnadskrevende regionale anlegg. Når utbetaling av spillemidler lar vente på seg pga lang behandlingstid, kan i enkelte tilfeller Østre Toten kommunen bidra med løsninger som f.eks garantist på gunstige lån for byggherren. Sikring av områder for eventuelle nye anlegg.

6 3.Beskrivelse av dagens anleggssituasjon i Østre Toten Kommune Karidalen skisenter vinteren Er en total oversikt over alle idretts/aktivitetsanlegg på Østre Toten kommune fordelt etter aktivitetstype. 3.2 Viser hvordan eierstrukturen er på de større anleggene sammenlignet med våre nabokommuner. 3.3 Et resultat av svar på spørreskjema fra ØTIR hvor lag/foreninger samt innspill fra andre aktører er grunnlaget for denne oversikten.

7 Idrettshaller ØTIP Hall A ØTIP Hall B Skreiahallen 3.1 Anleggsoversikt Svømmebasseng Lena Ungdomskole Skreia Ungdomskole Strandområder Tallodden Pannengen Hersjøen Evja Heksus Fotballbaner ØTIP 1 kunstgressbane Lena IF 2 gress og 1 grus LSK 1 gress Toppen 1 gress og 1 grus Skreia IL 2 gress Kapp IL 1 gress Kolbu IL 2 gress KK 2 gress Gymsaler Lund Kolbu Skole Lena Ungdomskole Toten Folkehøgskole Hovsvangen skole Kapp Skole Norlia Skole Totenvika skole Stange skole Vilberg skole Skreia ungdomskole Lysløyper Kolbu IL IL Kolbukameratene ØTSkilag Viken Skiklubb Toppen IL Lensbygda SK Modellflyplass Flaterudhagen modellflyplass Hoppbakker Kolbjørnerud ØTS Søbergbakken K10 Dystekollen Slettumsbakken Skytteranlegg ØT Skytterlag Kapp Viken skytterlag Skreia Lena pistolklubb ØTIP Tur-skiløyper Totenåsen (Viken SK-Totenåsløyper-Toppen IL-LSK-KK) Kulturlandskapet (ØTS-KK-KIL-LSK-Toppen IL) Skiskytteranlegg ØTS Karidalen Kulturstier Pilgrimsleden Eina-Kolbu-Hoff Hoff-Balke-Totenvika Hoff-Kapp-Norlia Naturstier Totenåsen Ådalen Rideanlegg Starum Ridehall Norsk hestesenter bane Is-anlegg Skreia skøyteklubb Toten Rulleskøyteanlegg asfalt Motorsenter Krabyskogen Motorsenter Nærmiljøanlegg Skreia Ungd.skole Kolbu skole Lena Videregående skole Kapp IF Bjørnsgård skole Hoffsvangen skole Lund skole Stange skole Kapp skole Vilberg skole Sletta Vel Sauhagan vel Toppen IL Helgestadfeltet Vel Aksjumlia vel Norlia skole Totenviken skole O-kart Enger S Herva Hveemsåsen Myrsjøen Laupen Torseterkampen Skreia Stange Karidalen Lensbygda Fodstadvollen Lena Starum Håndballbane ute KK plassen Totenvika skole Skreia Ungdomskole Lena Ungdomskole Kapp skole LSK LSK Sandhåndballbane Lena Videregående sandhåndballbane Klubbhus Skreia IL Toppen IL KK Lena IF Karidalen ØTS Lensbygda Sportsklubb Klubbhus Kapp IF ØTSkytterhus Viken skytterhus Skreia Skøyteklubb Toten Ballbinge/slette Lund Totenvika Norlia Sandhåndballbane LSK Toppen IL

8 3.2 Eierstruktur Type anlegg Østre Toten Vestre Toten Gjøvik Gran Skøytebaner idrett kommune Skianlegg idrett idrett idrett idrett Flerbrukshall idrett kommune Kommune Kom/fylke Kunstgress idrett idrett Idrett/kom idrett Hoppanlegg idrett idrett Ishall kommune Gressbaner idrett idrett Idrett/kom. idrett Friidrett idrett kommune kommune Svømmebasseng kommune kommune kommune kommune Tabellen viser at eierstrukturen er forskjellig i alle kommunene. Dette vanskeliggjør en sammenligning. Ingen av kommunene har organisert dette likt. Utfordringen ved vår modell er kontinuitet og økonomi. Fordelene er økt eierfølelse og større muligheter ved dugnad. Spillemiddelreglene krever at kommunene står juridisk ansvarlig ved utbygging.

9 3.3 Oversikt over innspill til renovering og nyanlegg. Anleggseier Type anlegg Renoveres Nytt anlegg Tidsperiode Spillemidler godkjent Spillemidler søkes Investerings sum visjon beløp Østre Toten Idrettspark Flerbrukshall, Kunstgressbane Rømningsdører Vinduer El-instal. Gulv B-hall kunstgress Kunstgressb Servicebygg Skreia IL Fotballbane Klubbhus Fotballbane Garderobe Kunstgress Østre Toten skilag skianlegg klubbhus Skiskytteran WC handic Ja ja Viken skytterlag Klubbhus 100 m bane Div.renov. Oppgrad Toppen IL Næmiljøan. Hinderløype Klatrerigg Sandv.bane Lysløype Ja Ja ja OL Totentroll kart Oppgrad IL Kolbukam Klubbhus Skianlegg Skianlegg Ren. 1etasje Ren.2etasje Skistadion Skileikeanl Ja ja Nytt skistad. V.hoppbakk Skreia skøyte klubb klubbhus Garderober trimrom

10 Anleggseier Type anlegg Renoveres Nytt anlegg Tidsperiode Spillemidler godkjent Østre Toten skytterlag Lensbygda sportsklubb Totenåsløyper Starum Hestesports Lena IF skytebane El.skiver Lysløype Lys Trasse skiløyper Trasse 1. Trasse 2 Trasse Ridehall Ridehall Klubbhus Gressbane skateanlegg Gar/dusj/kj renoveres Treningsanl Ja Ja ja Spillemidler søkes Invetserings sum CK-Totent. sykkelsti Trasse Visjon planer beløp Østre Toten Kommune Toten folke Kolbu skole Kolbu skole Kolbu skole Hovsvangen Hovsvangen Hovsvangen Fossenfeltet Skreia ungd. Skreia ungd. Kolbu skole Vilberg sk. Stange skole Stange skole Totenv. Sk Kapp skole Norlia skole Norlia skole gymsal ballslette ballslette Asfaltbane Gymsal Asfaltbane Asfaltbane Gymsal Asfalbane Asfaltbane Gymsal Gymsal hinderløype jungelløype bålhus ballslette Nærmiljøanl akebakke Friskus Friskus- Senter Flerbruksh. Ja Kolbu skole

11 Tabellen viser at det er stort behov for rehabilitering og nye anlegg i vår kommune. Mva-reformen på spillemidler og drift har gitt lagene mer muskler til anleggsutbygging. Oversikten viser også behovet for et styringsverktøy til dette. Viktig at lag og foreninger sammen med ØTIR og ØTK følger en plan som grunnlag for fremtidige utbygging og vedlikehold. Bygging av anlegg kan ikke reguleres av en plan. Det skjer gjennom prioritering av spillemidler. 3.4 Interkommunale anlegg Store idrettsanlegg er dyre å bygge og kan være kostnadskrevende i drift. For enkelte idretter er det naturlig med utøvere fra flere kommuner og at flere aktører spleiser på investeringer og drift. De tre siste årene har dette utviklet seg i vår region og Karidalen skiskytteranlegg er et resultat av sånn samarbeid. For å premiere den type samarbeid gir kulturdepartementet 30% ekstra i spillemidler. Da må minst 2 kommuner ha en avtale om dette spesifikke anlegget. Østre Toten kommune har inngått avtale med Vestre Toten og Gjøvik kommune. 3.5 Bruksanalyse De sentrale idrettsanleggene har størst belastning. Særlig kan nevnes anleggene til ØTIP, Skreia IL, Kapp IF og IL Kolbukameratene. Skianleggene får ikke samme slitasjen, men klubbhytta i Karidalen og lysanleggene langs løypene er utsatt. Anleggene besøkes av flere hundre aktive hver uke med ØTIP på topp. Dette anlegget brukes av Lena Videregående skole på dagtid og idrettslagene på kveldstid. Derfor kreves det en hel annen driftsmodell og hyppigere vedlikeholdsintervaller. Hvordan vi bruker anlegget er forskjellig fra idrett til idrett. Det er langt færre brukere av idrettsanleggene som i dag dusjer etter trening. Mange av anleggene som ble bygd på tallet er enten nylig oppgradert eller må oppgraderes i nærmeste fremtid.

12 3.6 Driftsanalyse Alle anlegg med unntak av ØTIP er drevet på dugnad. Dette er forskjellig bygd opp, men de fleste har en anleggsansvarlig i styret. Denne personen styrer enten en anleggsgruppe og/eller har ansvaret for å innkalle til dugnad blant medlemmene. ØTIP er styrt av eierklubbene, driftet av daglig leder med hjelp av vaktmestere, renhold og kioskpersonell. Driften hos de andre er basert på dugnad. Lagene får kr ,- i årlig kommunalt driftstilskudd og det samme i aktivitetstilskudd. Dette fordeles etter en fordelingsnøkkel som administrasjonen og idrettsrådet har utarbeidet sammen. Utfordringer Vanskelig å få noen som ansvarlige De frivillige blir brukt opp og blir borte fra nettverket til klubben Dårlig kontinuitet i vedlikeholdet og langsiktig planlegging Varierende kvalitet på jobben som blir utført Tungt å forholde seg til søknader, skjemaer osv. Manglende kompetanse Samarbeid mellom idretter og klubber. Fordeler Skaper samhold i laget Utfører jobben på en rimelig måte Foreldre blir nødt til å engasjere seg Større utbedringer kan gjøres på liten tid ved hjelp av dugnad. Overbygging mellom generasjoner

13 4.Befolkningsutvikling vurdert mot idrettslag. Kommunen har et stabilt men en svak økende befolkningsvekst. Økningen skyldes tilflytting og ikke fødselsoverskudd. Befolkningens gjennomsnittsalder øker og stadig flere godt voksne trimmer. De bruker i større grad stier og løyper ute mer en den yngre befolkningen gjør. Oppmerkede stier, kart og oppkjørte løyper er viktig for denne store gruppa. Deler av tilflyttingen er av utenlandsk opprinnelse. De har en annen kultur og driver andre typer sport. Dette gir utfordringer for lagene som skal tilpasse seg nye ønsker. Antall registrerte unger som skal begynne på grunnskolen er: Befolkningsutviklingen er ikke det som vil påvirke idrettslagene sin virksomhet i vesentlig grad. Det handler mer om evnen til omstilling, anlegg og driftsmodellen tilpasset fremtidens behov. Den spredte bo strukturen vil fortsatt prege behovet for anlegg både lokalt men også større sentrale anlegg.

14 5. Prognoser for fremtidige utviklingstrekk Stadig flere mennesker ønsker å være utendørs på fritiden ved fysisk aktivitet, mosjon og sport. Årsaken kan være inspirasjon fra land med annerledes klima og kultur eller kanskje mer sannsynlig det økende fokus på mosjon, som er en av de viktigste faktorer for å forbedre vilkårene for et godt liv og samfunnets sunnhetstilstand. Hvis mosjonister får velge mellom innendørs og utendørs aktivitet vil over halvparten foretrekke utendørs. Dette tallet er stigende. Løp, sykling, turgåing og andre selv-organiserte mosjonsaktiviteter har fortrengt fotball og turn, som de mest populære mosjons og idrettsgrener. Mellom 40 til 50% av befolkningen sier at de er regelmessig aktive med sport og trening. Grensene mellom sport, trening og mosjon på forskjellige nivå og vår fysisk aktivitet i hverdagen viskes ut og endres. Jakten på en god helse og et aktivt liv kombinerer tradisjoner innenfor sport med nye tendenser innenfor kulturelle og sosiale vaner. Utendørsmiljøet og naturen byr på nye muligheter og inspirasjon. Naturstier og tematurer, blandet med virtuelle spill og teknologibaserte produkter byr på nye utendørsmuligheter for å kombinere mosjon og opplevelser. Kilde Lars Wiskum Østre Toten kommune skiller seg ikke markant ut fra andre kommuner i landet. Det er de samme behovene og den samme utvikling som landet ellers. Helsestudio sammen med uteaktivitet er dagens vinnere. I fremtiden vil vi se behov for ungdomsanlegg som fenger denne utfordrende gruppen og mosjonsanlegg for de voksne. Noe må bygges som nye anlegg men justering av de anlegg som finnes til å tilpasse seg ny utvikling er det beste. Eksempel på dette er løypetraseer på Totenåsen som er bygd om tilpasset skøyting. Idrettslagene er tradisjonelle i måten å drive på. Dette gir et gap mellom ungdommens ønsker og hva tilbudet faktisk er.

15 6.1 Vurdering av nye anlegg Tabellen øverst viser dekningsgraden for kommunene i GLT med innbyggere pr kunstgressbane, langrennsanlegg og hoppanlegg. De to sistenevnte har etter tabellen en god dekning. Det bygges kunstgressbaner i begge landkommunene, samtidig som Raufoss IL i Vestre Toten og Skreia IL i Østre Toten har konkrete planer om det samme. ØTIP har også lagt inn ønsker om en avlastningsbane/treningsbane i anlegget sitt. Behovet for en treningsbane av kunstgress er tilstede i vår kommune. En sånn bane vil yngle mer aktivitet og føre til at flere ungdommer driver aktivitet lengre. Den nedre tabellen forteller oss antall innbyggere per flerbrukshall og aktivitetshall (gymsal). Her ser vi at halldekningen er grei i forhold til andre kommuner men behovet for hall viser at det ikke er problemer med å fylle en ny hall med aktivitet. Det er flere idretter i dag som lider av dårlig hallmulighet samtidig som det ikke er plass for frie hallkvelder til ungdom generelt. Valle videregående skole har 60 hybelelever. Disse ungdommene har behov for hall til aktiviteter og vil gjerne ha en hall til i Lena området. Kolbu IL/IL Kolbukameratene har spilt inn interesse for en hall ved Kolbu skole. Den vil kunne dekke opp skolens behov på dagtid og idrettslagene på kveldstid. Østre Toten kommune har ikke økonomi til å bygge eller drifte en sånn hall pr dags dato, sånn at det må finnes andre økonomiske løsninger på ev. ny hall.

16 Østre Toten idrettspark En beskrivelse av rehabilitering og nyanlegg. Anlegget består av 2 flerbrukshaller med tilstøtende garderober og dusjer, kiosk med kantine og møterom, div klasserom/lærerrom, treningssal, spinningrom, lagerrom og skytebane. Totalt bygningsmessig areal ca 5000m2 I 2010 ble det laget en tilstandanalyse av hele idrettsparken. Den fastslo at det var behov for omfattende rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Selskapet lagde så en vedlikehold og investeringsplan som ble godtjent av departementet. Denne planen er retningsgivende for spillemiddelsøknader og prioriteringer fra idrettsparken. De får en årlig investeringstøtte på kr av Østre Toten kommune over 4 år Støtten skal bistå som egenandel når de søker om spillemidler. Arbeidets art er blant annet: Nytt ventilasjonsanlegg i B-hallen.(bygd i 1973) Nye garderober og dusjer i B-hallen. Maling og ny belysning i B-hallen. Nye dører, vinduer og ombygging av lagerrom. Tekking av tak utvendig. Nytt gulv B-hallen. Utbedring av trapper Retting av gulv A-hallen.(bygd i 1992) M.mere Det er utført noe av disse jobbene og det er søkt om spillemidler til en del av dette. Problemet er at det er 4-5 års ventetid på disse midlene i vår kommune. Utearealet er ikke helt tilfredsstillende i forhold til behovet. Når skolen har tilstelninger samtidig med sportslige aktiviteter er det utfordringer med parkeringen. Hvis det er aktuelt med utvidelse av idrettsparken må arealet som ligger mellom den og nye avlastningsveien reguleres på en slik måte at det ikke stenger for fremtidig utvikling. Den nye veien med bussterminal gjør anlegget mer sentralt med god tilkost. Årlig kommunalt driftstilskudd er kr ,-.

17 Skreia IL og Skreiahallen Resturering og nyanlegg. Skreia IL har det anlegget etter OTIP som det er størst belastning. Aktiviteten er stor både på uteanlegget sommertid og hallen inne. Driver med fotball, håndball, volleyball, bueskyting og idrettsskole. Ca 350 aktive medlemmer. Anlegget bestå av 2 gressbaner, gresslette, flerbrukshall, garderober, møterom, sal, kontorer, lagerrom, redskapshus og garasje. Gressbanen sist renovert i Idrettslaget ønsker å øke organisert og uorganisert aktivitet. Samtidig utvikle plassen til et samlingspunkt og tilrettelegge for lavterskelaktiviteter. De ønsker å anlegge en kunstgressbane der hovedbanen ligger, med billig undervarme fra KIMS. KIMS har avløpsvann(overskudd) fra produksjonen som går i rør under banen og ned til renseanlegget. Dette vannet kan brukes til oppvarming både av banen og hall/garderober. Dette varmeanlegget kan også utvides til å varme opp mer av Skreia sentrum. Årlig kommunalt driftstilskudd til hallen er kr ,- Skreia ungdomskole, Stange skole, Totenviken skole og barnehagene i Skreia området vil kunne bruke anlegget kostnadsfritt. Idrettslaget ser også på muligheten for å etablere en idretts SFO. Anleggets beliggenhet midt i sentrum gir både laget og Skreia som tettested en store utviklingsmuligheter. Prisoverslag ca 5-7 mill. Garderobeanlegg i gamlehytta er veldig slitt og moden for en renovering. Fordeler med en utvidelse av anlegget på Skreia er: Det kan bety at flere ungdommer driver lengre med sin idrett. Muligheter for at uorganisert barn/ungdom kan drive aktivitet pga god kapasitet. Utnytte spillvarme fra KIM til billig energi for anlegget. Plassen kan bidra til et løft for sentrum sammen med muligheter langs elva. Ulemper Forholdet til ØTIP kan påvirkes av følgende. Ved utleie av oppvarmet bane kan ikke ØTIP konkurrere med Skreia IL da energiprisen er langt høyere på Lena. Hvis det etableres et lag på seniornivå på Skreia, vil fundamentet i Toten FK forsvinne. Toten FK er den største leietakeren på ØTIR sin kunstgressbane.

18 Østre Totens største idrettsanlegg Det er anlegget som vi har rundt oss der vi bor. Alle veger og stier i kulturlandskapet sammen med Totenåsen gir oss et nett av stier, sykkel og skiløyper i en flott natur. For å til rettelegge dette lages det kart, traseer og merking. Pilgrimsleden og Totenåsstien har blitt merket tidligere sammen med en del stier på Totenåsen, Karidalen og Totenåsen for øvrig. På Totenåsen jobbes det med prosjekter for sykkelstier. Dette er et samarbeid mellom CK Totentråkk, Toten almenning og ØTK. Målet med prosjektet er å merke sykkeltrasseer, lage kart og legge til rette for å kunne sykle i nye områder. Her er det også lagt opp til et samarbeid med Markadatabsen som legger dette ut på nettsiden slik at det er lett å finne sykkelmuligheter i vårt distrikt via nettet. Skiløypenettet blir vedlikeholdt og kjørt av idrettslagene og Totenåsløyper. Det gis et årlig kommunalt tilskudd på kr ,-. Dette inkluderer også tilgang til Skisporet.no som er en nettside for skigåere som vil ut på ski. Den viser til en hver tid hvor prepareringsmaskinene befinner seg. Skisporten har utviklet seg og skøyting er blitt mer vanlig. For å imøtekomme denne trenden har Totenåsløyper, Toppen, LSK og ØTS laget traseer for dette med større bredde og plass for både klassisk/skøyte stil. Løypekjøringen blir gjort på dugnad. Det er en helt utrolig bra jobb som blir gjort både i bygda og på Totenåsen. Det er ikke få timer i året som blir lagt ned i denne jobben. Dette er et stort bidrag til folkehelsa.

19 6.3 Handlingsprogram Prioritering Østre Toten kommune Hvilke Søkes om Anleggsnr Godtjent Søknads- Status Antatt å få Spillemidler idretter År beløp spillemidler Ordinære anlegg Anleggsutbygger 10 Østre Toten skilag Skiskyting Bygg Fornyet Østre Toten skilag Skiskyting Ny trase fornyet Østre Toten skilag skiskyting Asfalt løype fornyet 2015 merknader 11 Østre Toten skilag skiskyting Snøprod fornyet Østre toten komm. fotball Undervar fornyet ØTIpark Flerbrukshall Renovering fornyet Totenåsløyper ski Ny trase fornyet Totenåsløyper ski Ny trase fornyet Totenåsløyper ski Ny trase fornyet IL Kolbukam Klubbhus Renovering fornyet IL Kolbukam klubbhus Renovering fornyet CK Totentråkk sykkel Trase Ny 14 Lensb.Sportkl ski Nye lys Ny 15 Lensb.sportkl ski Ny trase Ny 12 ØTIP flerbrukshall renovering Ny 19 Skreia IL fotball kunstgress Ny 20 Skreia IL fotball undervarme ny 17 Lena IF Fotball Nytt gress Ny 18 Lena IF Fotball Ren.hytte Ny 16 Toppen IL Allidrett Ren.Lysløy Ny Nærmiljøanlegg 1 Toppen IL Allidrett Sandv.ball fornyet ØTK skoleanlegg Kolbu skole Ny 3 Toppen Il Allidrett klatrerigg Ny 4 ØTK Skoleanlegg Kolbu skole Ny 5 ØTK Skoleanlegg Kolbu skole Ny 6 Lena IF Allidrett Nærmiljøanl ny 7 ØTK Div skoleanlegg Div anlegg

20 Anleggsplanens betydning for kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel står overfor en revisjon og det vedtatte planprogrammet ligger til grunn at det skal settes fokus på noen utvalgte samfunnsområder. Av disse er det fire som har klar relevans til idrettens videre utvikling og utfordringer: - Struktur, dvs hvordan er det hensiktsmessig at den lokale samfunnsstrukturen utvikle framover ( ifhr boligbygging, infrastruktur, transport, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester herunder også og idrettens tilbud) - Folkehelse, som har en klart grensesnitt inn mot idretten og idrettens anlegg - Integrering, der idretten har en rolle å spille, både i selve aktiviteten og i tilretteleggingen av anlegg - Ung i Østre Toten, der målgruppa barn/unge også er idrettens hovedmålgrupper Det er m.a.o. viktig at idrettens interesser og hensyn fanges opp i den forestående planrevisjonen, og at idrettens samfunnsmessige betydning blir belyst.. Når det gjelder anleggsplanens evt. innvirkning på arealbruk, så vil den gjeldende arealdelen av kommuneplanen i prinsipp ligge fast i noe tid, men deler av denne (kommunedelplanene) kan bli gjenstand for en revisjon, bl.a Lena.

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Rulleskitrase Eiker Skiklubb Ordinært anlegg ,5 mill

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Rulleskitrase Eiker Skiklubb Ordinært anlegg ,5 mill Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for fysisk aktivitet og idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Sykkelcrossløype,

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL SLUTTRAPPORT Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL Forord og sammendrag Om idrettsslaget IL STIL er stiftet 28. oktober 1945 og holder til i Igeldas i Porsanger kommune.

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse Østre Toten - livskvalitet ved Mjøsa Fakta om Østre Toten kommune Innbyggertallet per 01.07.2012 14.813 Kommunen har en geografisk tredeling med Mjøsa, bygda og Totenåsen, og har et rikt og variert kulturog

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6174 Klassering: 243/D11 Saksbehandler: Anita Saugestad SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL

Detaljer

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler I.F. HERKULES 13/12545 Herkules idrettspark - friidrettsbane, Egenkapital Kr 910 625 9 rehabilitering banedekke Kommunale anleggsmidler 15 114 000 Ny søknad Lån 2015 Anleggskostnader kr. 1 751 527,- Dugnad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL PRIORITERING Arkivsaksnr: 2016/6472 Klassering: 243/D11 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle komme med innspill til den.

Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle komme med innspill til den. Evje ungdomsskole- 9. klasse. 14. september 2017 kl 09.00-11.30. 47 stk, 9-1, 9-2, 9-3. Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering av handlingsprogram 2012-2013 aaab/01.02.13 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultur Saksmappe: 2007/9837-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer