Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve"

Transkript

1 Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon

2 Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

3 5 Innholdsfortegnelse leder ved adm. direktør Sveinung Flem Side 9 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte Side 11 REPRESENTANTSKAPSMØTE mai 2010 Side 13 Styrets beretning Side 21 Nøkkeltall grafisk Side 26 resultatregnskap Side 28 Balanse Side 31 Noter Side 32 Revisjonsberetning Side 38 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap Side 41 Driftsrapport Side 43

4 6 7 surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

5 Myter om fersk og frys Ei myte er en betegnelse for muntlig overleverte forestillinger om forhistoriske hendelser, vesener, priser har rammet ferskfisk-flåten hardt mens fryseflåten har solgt sine fangster på auksjon til den konklusjon at mer og mer av den fisken som selges gjennom Surofi sendes ut av landet uten 9 ja endog guder. Summen av myter har blitt til langt høyere priser. Og trodde du at ferskfisken bearbeiding, og at det var det fiskeriministeren myto logier. Siden de stammer fra forhistorisk tid, som landes også blir videresolgt fersk? Langt ville prøve å snu? Grunnlag for nok en myte, men kan ingen etterprøve om de har noen som helst ifra, det meste går til klippfiskindustrien, som sannheten er en annen. I 2010 tok den lokale sannhet i seg. De fleste vil nok likevel mene at de like gjerne, ja, kanskje aller helst, bruker fryste klippfiskindustrien unna nesten tonn fleste av disse mytene er ren og skjær diktning. råvarer. Så hvor ble det av verdiskapingen ved å av det råstoffet vi omsatte (37%), nesten Først og fremst er de blott til lyst, så usanne de satse på fersk? Gjennom satsing på fersk fisk tonn mer enn for 10 år siden! Bygget stein på enn måtte være. skaper vi gode, trygge arbeidsplasser i kystdistrik- stein, ferskt, men mest fryst råstoff for å sikre Verre er det nok med myter fra vår egen tid, fore- tene, sa Helga. Hvordan er det mulig at ei bedrift jevn produksjon, tradisjonsrikt norsk håndverk stillinger som blir omgjort til sannheter, som som ikke vet fra den ene dagen til den neste om og kunnskap kombinert med industriell tenk- gir grunnlag for aktive handlinger, politiske me- den har råstoff kan skape trygge arbeidsplasser? ning, solid fotfeste i markedet, gode produkter ninger og vedtak. I fiskerinæringen er det også Hva når uværet kommer, fangstene er dårlige som møter den økte etterspørselen i viktige ek- slike. Sats ferskt! het det i 2007, da daværende eller sesongen er over? Hva når fiskemarkedet i sport land. Dette har gitt verdiskapning og trygge fiskeriminister Helga Pedersen lanserte Regjer- Paris eller hvor det skulle være fylles opp av gode arbeidsplasser i norske kystdistrikter både på sjø ningens ferskfiskstrategi under Husøy-dagene fangster fra andre land? Fersk fisk kan ikke lagres. og land! på Senja. Dagens forbrukere etterspør i stadig Ingen marked er så følsomme for svingninger i For all del, ferskfisken vil forhåpentligvis alltid større grad ferske sjømatprodukter av høy kvali- tilbud og etterspørsel som ferskfiskmarkedet. Da ha sin plass i markedet. Kystflåten som kommer tet, sa Helga. Senere har grøntfôr spisende billig hjelper det ikke engang å dumpe prisen. Blir det og går daglig i sesongen, ferskfisk på kaia og i fryst pangasius-filét fra Mekongdeltaet i Vietnam trygge arbeidsplasser av slikt? Og ta den ferske fiskedisken, det vil vi og mange forbrukere rundt flommet inn i våre europeiske markeder og fylt laksen, som hentes sprell levende ut av mærene om i verden ha. Vi vil ha mangfoldet, mulighe- opp fiskediskene til prisbevisste forbrukeres gle- til slakteriet, langs hele kysten og i stadig større tene. Men for de fleste forbrukere strekker ikke de. Ferske sjømatprodukter oppfyller forbruker- mengder? Hvor ble det av arbeidsplassene som tiden til, og etter hvert kanskje heller ikke evnene. nes ønske om sunn mat som er lett å tilberede, ordførerne og kystbefolkningen hadde forventet? Fiske produktene skal konkurrere om forbruker- sa Helga. Hvor hadde hun det fra at fersk sjømat Politiske vedtak fattet på myter. Distriktskvoter, nes knappe tid og ganer, der pizza, kyllingfilét og er sunnere enn fryst, saltet, tørket eller for den ekstrakvote for levendelagring, satsing på tor- annen lettvint (ferdig)mat har prioritet. saks skyld, hermetisert fisk? Og hvem har sagt at skeoppdrett, kvotebank (hvor ble det forresten av Sats ferskt!, sa Helga. La oss for all del håpe at fersk fisk er enkel å tilberede? Senere har mang- den?). Bygget på myter, det høres litt bedre ut enn noen vil lykkes med det også i fremtiden. Men det foldet av ferdigretter, gjerne porsjonspakket og usannheter. blir ikke grunnfjellet i norsk fiskerinæring. Fiske- aller mest i frysediskene, blitt stadig større. Og For ti år siden, i år 2000, ble det omsatt ripolitikk i Norge er ikke enkelt, men det hjelper pizzafabrikken på Stranda går dag og natt, så tonn fersk fisk (rundvekt) i Surofi, da utgjorde å lytte til næringen og se på fakta. å si hele året rundt. Gjennom satsing på fersk dette ca 23% av totalt omsatt kvantum. Noen år fisk kan den totale verdiskapingen i næringen før dette var ferskkvantumet vesentlig høyere. I Det er lurt å la de gamle mytene ligge, og dumt økes, sa Helga. Senere har kvotene av torsk og årene etter 2000 har det fortsatt å gå ned, og var å lage nye. hyse skutt i været. Vi har fortsatt en stor flåte av i fjor vel tonn. Da var andelen sunket til kystfartøy som leverer sine fangster fersk. Men 14% av totalkvantumet. Omsetningen av fryst det er lenge siden pristapet ved å levere fersk HG har til gjengjeld vokst mye, også på bekost- sammenlignet med fryst har vært større. Lave ning av ombordproduksjon. Så trekker du sikkert Sveinung Flem Adm. direktør

6 STYRET knut støbakk, styreleder Viktor Hauge, Nestleder Giske Haugsbygda Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Fridtjov Vorren Hjørungavåg Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Helge Lønes Vidar Hareide Varamedlem: Øyvind Bendal Arve Teige Bodvar Åsbø Bud Ola Inge Grønnevet Hareid Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølvik Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet trond h. magnussen Grytestranda Einar remøy Ålesund " Å fiske er den eneste filosofi man blir mett av." Peter Bamm Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy terje blomvik Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Dag Arne Gjøsund Remi Teistklubb Vigdis Torheim (Ansatte representant), Ålesund Varamedlem: Marit Furnes Anita Husevik

7 REPRESENTANTSKAPET ORDFØRER: Jan Ole Stokke, Langevåg v.m. Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Tore Roaldsnes, Vigra Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Johan Karsten Skjong, Valderøy LØNS- OG VALGNEMND LEDER: Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Arve Teige 13 VARAORDFØRER: Dag A. Gjøsund, Valderøy Hallgeir Holmeset, Grytastranda Eivind Volstad, Ålesund Øvrige medlemmer: Magne Dyb, Godøy Helge Lønes, Hareid Øvrige: v.m. Jermund Hide, Fridtjov Vorren Magne Grytten, Vatne Nummeriske vararepresentanter; Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Pål Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Bjørn Giske, Giske Jan Erik Fiskerstrand, Stian Skjong, Per Kjell Ståle Dyb, Godøy v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Vågsholm, Jørn Remøy, Ole Edvardsen d.y. v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Ståle Otto Dyb, Godøy Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Jon Ivar Leine, Jarle Valderhaug, Vigra v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Lise Strand, Kjetil Holmeseth, Arild Alnes, v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Martin Leinebø, Leinøy Janne Grethe Strand Aasnæs. Fred O. Urkedal, Grytastranda v.m. Tore Hauge, Hans Kvalsvik v.m. Magne Grytten, OleEdvardsen d.y. Hans Ole Inderhaug, Bud Vidar Hareide, Eidsdal Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Per Magne Sunde, Karl Otto Risbakk Helge Lønes, Hareid v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Bjørn Sande, Eggesbønes Erling Viseth, Ørskog v.m. Gunnar Stokke, Runar Kvalsund Steinar Krøvel, Fiskåbygd Bernt Åsbø, Hustad HJELPEFONDET v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Nummeriske vararepresentanter: Fredd Nilsen, Skodje Sindre Johan Dyb, Godøy Vebjørn Hellton, Inge Henden Førde, Jarle v.m. Jermund Hide v.m. Per Oskar Rotnes, Kåre Egil Dyb Østringen, Tracy Hichey, Lars Hessen, Frank Oddvar Urkedal, Vatne Alf Inge Leine, Leinøy Robert Brandal, Knut Åge Sandnes, Terje v.m. Narve Engeseth v.m. Halvard Leine, Crister Remø Leinebø Slagnes. Vigdis Torheim, Ålesund Frode Kvalsvik, Fosnavåg v.m. Janita Arhaug v.m. Willy Andre Kvalsvik, Kjell Inge Hole Kjetil Måløy, Ålesund KONTROLLNEMNDA v.m. Kåre Giske, Ivar Bjørnevik LEDER: REVISOR Tormund Grimstad, Valderøy Anders Solheim, Bud KPGM Ålesund v.m Stian Skjong, Pål Arne Roaldsnes v.m. Vidar Klokk, Reidar Finnøy V/Statsautorisert revisor Rune Grøvdal Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m. Anders Solheim, Stig Jansen ØVRIGE MEDLEMMER: Geir Arve Sandøy, Sandøy Per Jan Giske, Ellingsøy LAGERS OFFENTLIGE KONTROLLØR v.m. Kjell Ove Solheim, Kristian Breivik v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad Ståle Vidar Gjerde, Bud Leif Steinar Alnes, Godøy v.m. Svein Tormod Pedersen, Kåre Håksnes v.m. Kjetil Holmeseth, Jørgen Ervik

8 REPRESENTANTSKAPSMØTE I SUROFI 5. MAI 2010 Møtet ble avholdt på Radisson Blue Hotell i Ålesund. tilbake, etter at strek er satt. Norsk Sjømannsforbund: KONTROLLNEMNDA riforening. B. Valg av styremedlemmer Møtet starter kl Innkalling referert 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, Jarle Østringen Per Jan Giske Jan Erik Strøm hilste fra salgslaga. C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. og godkjent. Til åpningen ble Mellom bakkar med mindre lagets vedtekter bestemmer Frank Robert Brandal Anders Solheim D. Valg av kontrollnemnd. og berg ut mot havet sunget. noe annet. Ordfører refererte saksliste. E. Valg av ordfører og varaordfører i Representantskapet. 6. Hvis noen av representantene forlanger det, Representantskapet består således av 23 godkjente LØNS- OG VALGNEMNDA SAK 1 ÅPNING skal valgene foregå skriftlig. representanter for gjeldende møte. Hans Sande SAKLISTE Ordfører Jan Ole Stokke holdt åpningstalen. 7. Gjester har talerett. SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET TALE SAK 8: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING Ordfører mintes de som hadde gått bort av 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Gjesteliste HJELPEFONDET VED ORDFØREREN. FOR ÅR 2010 lagets medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året. Forretningsorden godkjent Fiskeri- og kystdepartementet Vidar Landmark Fredd Nilsen Godkjent Ordfører mintes spesielt tidligere direktør i Oddvar Urkedal SAK 2: KONSTITUERING. Surofi Jakob Sætre. SAK 2 C OPPROP AV REPRESENTANTER Fiskeridirektoratet Trond Almendingen A. Godkjenning av innkallingen. SAK 2 F VALG AV REDAKSJONSNEMND Fiskeridirektoratet, Kristin Skarbøvik og GJESTER STYRET B. Forretningsorden. Kjetil Måløy, Kurt Skjong, Geir Arve Sandøy, region M&R SAK 2 KONSTITUERING REPRESENTANTSKAPET Knut Støbakk C. Opprop av representanter og gjester. Arnstein Leinebø, Frank Robert Brandal. Ordføreren bad om at Johan Karsten Skjong ble Møre og Romdal Fiskarlag: Norges Råfisklag Jan Erik Strøm Viktor Hauge D. Godkjenning av saklisten. Godkjent godkjent som sette varaordfører. Jan Ole Stokke Vest-Norges Fiskesalslag Magnar Åsebø Leif-Richard Sande E. Valg av sekretærer. Godkjent Magne Grytten Norges Sildesalslag Øyvind Furnes Bodvar Åsbø F. Valg av redaksjonsnemnd. Formann: Kjetil Måløy Jarle Valderhaug Norges Fiskarlag Arve Myklebust Ola Inge Grønnevet Godkjent SAK 2 E VALG AV SEKRETÆRER Kurt Skjong Nork Fiskerinæring Hans Morten Sunnes Trond Magnussen SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Marit Furnes Paul-Gustav Remøy Martin Leinebø FHL Jorulf Straume Vidar Klokk ÅR Til å underskrive protokollen: Godkjent Hans Ole Inderhaug NSL Per Mjelva Fridtjov Vorren A. Revisors beretning. Kurt Skjong og Helge Gjøsund Bjørn Sande Aalesund rederiforening Paul Gustav Remøy Terje Blomvik B. Melding fra Kontrollnemnda. Godkjent SAK 2 B FORRETNINGSORDEN Bernt Åsbø Møre og Romsdal Ole Morten Sorthe Fiskarlag Vigdis Torheim C. Regnskap Hjelpefondet. Ordfører refererte forretningsorden sålydende: Kåre Egil Dyb SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Halvard Leine Sparebanken Møre Johnny Dyb FRA ADMINISTRASJONEN SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD - ÅR 2009 FORRETNINGSORDEN Kjetil Måløy Sparebanken Møre Frode Amundsen Sveinung Flem, Jon Grimstad, Ragnhild Skog prisopplegg FOR Ordfører gikk gjennom beretningen punktvis. 1. Representantskapets forhandlinger er offentlige Tormund Grimstad Møreforskning Marin Lisbeth Fjørtoft og Marit Furnes. Følgende hadde ordet: Sveinung Flem, Jack Remøy, i den utstrekning Representant- Geir Arve Sandøy KPMG Rune Grøvdal SAK 5: FAGTEMA 1: Jon Grimstad, Ole Morten Sorthe, Knut skapet ikke selv vedtar noe annet. Ståle Vidar Gjerde Lagets offentlige Bjørn Inge Rørstad STATENS KONTROLLØR Hvitfisksektoren Situasjon i markedet og industrien. Regnskap. Støbakk. kontrollør 2. Representantskapets forhandlinger ledes av Bjørn Inge Rørstad ordfører og varaordfører. Disse ordner selv Aalesund Rederiforening; Ålesund Maritime skole Otto Giskeødegård Innleder: Bransjeanalytiker Fisk Kyrre Dale, Sveinung Flem gikk igjennom regnskapet for innbyrdes fordelingen av arbeidet. Tore Roaldsnes Dalan Advokatfirma Stein Owe REVISOR Nordea 2009, og utviklingene i første kvartal i Til 3. Ordfører skal, når han finner det påkrevet, Arnstein Leinebø Nordea Kyrre Dale KPMG, Rune Grøvdal regnskapet Jack Remøy, Knut Støbakk. foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes Johan Karsten Skjong Nordea Marianne Kvinnesland SAK 6: FAGTEMA 2: Replikk; Jack Remøy. foreslå strek satt med de inntegnede Dag A. Gjøsund Norsk Sjøoffiseresforbund Asbjørn Furnes Følgende hilste møtet: Orientering om samvirkeloven. talere. Magne Dyb Vidar Landmark hilste fra Fiskeri- og kystdepartementet. Innleder: Advokat Stein Owe SAK 3 A REVISORS BERETNING 4. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører Jack Remøy Ålesund Rederiforening Petter Geir Smådal Rune Grøvdal refererte sålydende beretning. og undertegnes av forslagstilleren. Forslag Helge Gjøsund Fiskeribladet/Fiskaren Einar Lindbæk Petter Geir Smådal hilste fra Norges Fiskarlag, SAK 7: VALG: Til generalforsamlingen i Sunnmøre og Romsdal til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes Kjetil Holmeset Sunnmørsposten Svein Aam Møre og Romsdal Fiskarlag og Aalesunds Rede- A. Valg av styreleder og nestleder. Fiskesalslag AL

9 REVISJONSBERETNING FOR 2009 Uttalelse Regnskapet for 2009 ble gjennomgått av adm. Til sak: Ole Morten Sorthe, Fredd Nilsen, Ole SAK 5 HVITFISKSEKTOREN SITUASJONEN Etter Representantskapets vurdering er det der Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi mener at direktør. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredstil- Morten Sorthe 2. gang og Fredd Nilsen 2. gang. I MARKEDET OG INDUSTRIEN. for mange faktorer som gir grunn til optimisme - årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov lende besvart. Innleder: Kyrre Dale. på hvitfisknæringens vegne fremover. Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag AL for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr ,- herunder opplysningene i årsregnskapet om forslag til anvendelse av overskuddet. Vi har og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overenstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk Revisor gikk gjennom revisjonsrapport for 2009 og Revisjonsberetning for 2009 ble fremlagt. Vi har ingen merknader til drifta av salgslaget Ordfører la fram forslag til vedtak sålydende: C: Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2009 for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond. Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: Representantskapet tar innledningen fra bransjeanalytiker Kyrre Dale i Nordea til orientering. Til debatt: Jon Grimstad Kyrre Dale svarte på spørsmål. Ensteming vedtatt også revidert opplysningene i årsberetningen i Norge. og meiner; Godkjent Representantskapet er tilfreds med at etter- om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt - ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for spørselen etter sei har vist god utvikling med Møtet hevet for kaffepause kl drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er etter vårt syn i samsvar med gjeldende lover og SAK 4 PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD - OMSETNINGSOPPLEGG FOR stigende priser gjennom det siste året. Dette er et viktig bidrag for å holde oppe lønnsomheten Møtet satt kl Regnskapslovens regler og god regn- skapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen - opplysningene i årsberetning om årsregnskapet og forutsetninger er fortsatt drift er regler og at vedtak og retningslinjer fra Representantskapet og styret, er gjennomført av administrasjonen Jon Grimstad orienterte. for flåten i en periode hvor prisene på de fleste andre arter av hvitfisk er svært lave. På tross av SAK 6 ORIENTERING OM Samvirke- LOVEN av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskifter. Permisjonssøknad fra Jarle Østringen innvilget. disse lave prisene er det likevel gledelig at markedet nå, selv med betydelig høyere kvoter på Innleder: Stein Owe Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige - opplysningene i årsregnskapet om forslaget Vi viser til Revisjonsberetning for 2009 og godkjenner både torsk og hyse, er i bedre balanse og at etterspørselen vedtak: forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse til anvendelse av overskuddet er i samsvar med lov og forskrifter. det fremlagte Årsregnskapet. Ålesund, Styret la fram følgende forslag til vedtak som ble referert av ordfører. er langt bedre enn for ett år siden. Dette gir håp om at også prisene gradvis kan komme tilbake til et mer normalt nivå. Representantskapet tar innledningen fra advokat Stein Owe til orientering. Vi har utført revisjon i samsvar med lov, forskrift Ålesund, 22. mars 2010 Per Jan Giske Styret vil tilrå representantskapet å gjøre Representantskapet er også tilfreds med at den Representantskapet konstater at Lov om og god revisjonsskikk i Norge herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening, Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå KMPG AS Rune I. Grøvdal Statsautorisert revisor Anders Solheim Leif Steinar Alnes Ordfører bad om godkjenning for følgende: følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte pris- og omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne økonomiske situasjonen i kjøperkorpset her i distriktet synes å være tilfredsstillende på tross av de vanskelighetene det har vært spesielt i torskeomsetningen de siste to år. Klippfiskindustrien samvirke foretak (samvirkelova) også vil omfatte fiskesalslagene fra Som følge av dette er det nødvendig for Surofi å foreta en gjennomgang av vedtekter og even- betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke SAK 3 B MELDING FRA KONTROLLNEMNDA SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR de mest formålstjenlige omsetningsformene for er i denne sammenheng særlig viktig tuelt andre av lagets bestemmelser for å sikre at inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innhodet i og presentasjon av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonssikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Per Jan Giske refererte nemndas melding sålydende.. MELDING FRA KONTROLLMEMNDA FOR ÅRET 2009 Kontrollnemnda har hatt to møter på kontoret i Ålesund. Vi har hatt samtaler med adm.dir og tillitsvalgt for de ansatte. Medlemmene i nemnda har også snakket med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda, fikk vi svar på Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: A. Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2009 som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året B. Representantskapet tar årsmeldingen for 2009 til orientering. Adm.dir. Sveinung Flem orienterte om regnskapet for hjelpefondet. de ulike flåtegrupper, fiskeslag og anvendelser. Til debatt; Kjetil Holmeset, Fredd Nilsen, Jorulf Straume, Per Mjelva, Paul-Gustav Remøy. Jon Grimstad oppsummerte. Ordfører tok styrets forslag til avstemming. Enstemmig godkjent Møtet hevet for lunch kl Møtet satt: kl og det er både imponerende og svært gledelig at denne industrien viser så stor levedyktighet. Økningen i markedsavgiften, som representantskapet gikk inn for på forrige årsmøte, er nå vedtatt. Dette gir rom for økt markedinnsats i Eksportutvalget sin regi. Muligheten denne økningen gir, må benyttes til å forbedre markedsposisjonene for norsk hvitfisk både i eksisterende og nye markeder. MSC-merkingen av torsk og hyse vil også bidra positivt til å opprettholde markedsadgang eller til å gjenåpne markeder der vi midlertidig har vært utestengt. disse er i harmoni med loven når den trer i kraft. Representantskapet gir styret i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet, herunder knytte til seg nødvendig juridisk ekspertise. Styret gis videre fullmakt til å nedsette et utvalg av tillitsvalgte fra eierorganisasjonene dersom dette anses nødvendig for å drøfte og forankre eventuelle forslag til vedtektsendringer. Saken fremlegges til behandling på representantskapsmøte i 2011.

10 18 Til debatt: Knut Støbakk, Ole Morten Sorthe, Fredd Nilsen, Jack Remøy, Vidar Landmark, - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred O. Urkedal Ordfører valgte å ta saken opp igjen enda en gang. LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Paul-Gustav Remøy. - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Tore Roaldsnes Fra valgnemnda foreslo Hans Sande at Vidar Styreleder Kr ,- Oppsummering; Stein Owe. - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Klokk ble valgt som første vara for Anders Nesleder Kr ,- Ordføreren tok saken opp til vortering. Solheim i kontrollnemnda. Styremedlemmer Kr ,- Enstemmig vedtatt. Leder: Hans Sande Ordfører i Representantskapet Kr ,- Alle valgt etter valgnemndas reviderte forslag. Varaordfører Kr ,- Valg av kontrollnemnd Møtegodtgjørelse representantskapets medlemmer. Kr ,- pr. møtedag SAK 7 VALG Anders Solheim Hans Sande la frem lønnsnemndas innstilling Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder Kr ,- pr. møtedag Leder i valgnemnda Hans Sande las opp valg- - v.m. Vidar Klokk, Reidar Finnøy til vedtak sålydende: Sekretær årsmøte Kr ,- pr. møtedag nemndas innstilling sålydende: Leif Steinar Alnes - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Statens reiseregulativ. Valg av styreleder: Per Jan Giske Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Knut Støbakk - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke - v.m. Svein Giske, Kåre Giske Valg av nestleder: Viktor Hauge Leder: Anders Solheim Ålesund, Valg av styremedlemmer: Ordfører og varaordfører i Hans Sande Tore Roaldsnes Jarle Valderhaug Fred Ove Urkedal Einar Remøy Representantskapet - v.m Dag Arne Gjøsund, Remi Teistklubb Ordfører: Jan Ole Stokke Godkjent Terje Blomvik Varaordfører: Hallgeir Holmeset - v.m. Leif Midtflø, Helge Remøy Fridtjov Vorren Kontrollnemnda påpekte at Remi Teistklubb Avslutning; - v.m Helge Lønes, Vidar Hareide satt både kontrollnemnda og som vara til styret Knut Støbakk takket for tilliten, og ga blomster til utgående styremedlem Vidar Klokk. Trond Magnussen i henhold til valgnemndas forslag. Dette er ved- - v.m. Johan Karsten Skjong, Sigmund Finnøy tektsstridig. Gud signe vårt dyre fedreland ble sunget under ledelse av Sveinung Flem. Valg av val- og lønsnemnd Tore Roaldsnes foreslo at Tormund Grimstad Møtet hevet. Helge Lønes gikk inn som vara til styret. Oppklaring i vedtek- - v.m. Jermund Hide, Fridtjov Vorren tene viste at regelen det ble vist til kun gjaldt fas- Kurt Skjong Helge Gjøsund Jan Ole Stokke Ståle Vidar Gjerde te medlemmer. Tore Roaldsnes trakk forslaget. - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Marit Furnes Johan Karsten Skjong Paul-Gustav Remøy Hans Sande Ordfører foretok så votering punktvis. - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige Ståle Dyb Fra kontrollnemnda ble det på nytt reist spørs- - v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy mål ved at Remi Teistklubb kunne sitte både i Jarle Valderhaug kontrollnemnda og som vara til styret.

11 Styrets beretning Virksomheten ling utover mot slutten av året. Også på øvrige fersk torsk er relativt små i vårt distrikt, er det Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet. Alle fiskere og rederier fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter fisk gjennom Surofi, er medlemmer av salgslaget. Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. Omsetning og marked Omsetningen i 2010 kom opp i 2,133 mill. kr. Dette er 326 mill. kr. (18 %) høyere enn i 2009 og blant de beste år i salgslagets historie. Omsatt kvantum var uendret fra året før med tonn (rund vekt). Av den totale omsetningsverdi utgjorde landinger fra utenlandske fartøy 45 mill. kr. (2,1 %). Tilsvarende i 2009 var 31 mill. kr. (1,7 %). Styret er godt tilfreds med den totale omsetningen. Hvitfiskmarkedet med unntak av sei utviklet seg som kjent svært dårlig gjennom 2008/2009 med sterkt synkende priser. På torsk og hyse sank prisene fra toppåret 2007 til 2009 med i gjennomsnitt 40 %. Styret konstaterer at bunnen er passert, og i 2010 steg førstehåndsprisene for torsk og hyse omsatt i Surofi med ca 10 % sammenlignet med 2009, og særlig på torsk var det underliggende god prisutvik- fiskeslag var det stort sett positiv prisutvikling. I gjennomsnitt økte prisene på all fisk omsatt i Surofi med 18 % i Etterspørselen i alle viktige eksportmarkeder har tatt seg opp, men det er grunn til å understreke at prisnivået på tross av økningen i fjor fortsatt er lavt både på torsk, hyse og flere andre fiskeslag. Sei er fortsatt det viktigste fiskeslaget i Surofi, og omsetningsverdien av denne arten ble nær 900 mill. kr. i 2010, som er det høyeste noen gang. Årsaken til dette er prisoppgang på 25%, og prisnivået som ble oppnådd i 2010 er det høyeste gjennom historien registrert i Surofi. Det har vært stor etterspørsel etter sei i eksportmarkedene både som klippfisk og andre produkter. Dette kombinert med begrenset tilgang, og i alle fall periodevis sviktende fiske, har trukket prisene oppover også i førstehåndsmarkedet. Kvantum av sei landet i Surofi sitt distrikt har gått ned med ca tonn (8 %) på grunn av dårligere fiske i Nordsjøen og de sørlige deler av Norskehavet. Likevel utgjør sei 50 % av totalt landet kvantum i Surofi, og 42 % av verdien. Landingene av torsk i Surofi økte i 2010 med ca tonn (20%). Dette skyldes økte kvoter. Langt på vei oppveiet dette nedgangen i kvantum på sei, slik at totalt landet kvantum holdt seg uendret på tonn. Også omsatt kvantum av uer og brosme viste god økning. Etter den vanskelige markedssituasjonen for torsk i 2009 lyktes det ikke å komme til enighet med kjøperorganisasjonene om nye minstepriser for torsk under forhandlingene i begynnelsen av januar Surofi hadde en mer positiv markedsvurdering basert på at etterspørselen av torsk i flere marked viste tydelige tegn på oppgang. Selv om landingene av etter styrets vurdering viktig at minsteprisen avspeiler markedsforventningene. Hvis ikke, vil avstanden mellom prisene for den flåten som selger fryst fisk og som har tilgang til et globalt marked med stor konkurranse om råstoffet bli urimelig store sammenlignet med prisene for små, ferske leveranser fra den minste flåten. Forhandlingene endte således med brudd, og Surofi fastsatte deretter minsteprisen på torsk i tråd med siste tilbud gitt under forhandlingene. For de øvrige fiskeslag ble det oppnådd enighet. Styret er tilfreds med at det har vært en god omsetningssituasjon gjennom Etterspørselen har for de fleste fiskeslag vært god, noe som også avspeiler seg i de stigende prisene. Det har ikke vært nødvendig å justere noen minstepriser i løpet av året. Det er heller ikke iverksatt reguleringer i fisket, bortsett fra at det i hummerfisket i høst ble innført tørnordning for levering for å jevne ut leveransene. Økonomisk stilling og resultat Det økonomiske resultatet i 2010 ble tilfredsstillende. Provisjonsinntektene avspeiler veksten i omsetningen og økte fra 13,0 til 15,2 mill. kr. fra 2009 til I prosent av omsetningen utgjorde provisjonen 0,71 %, mot 0,72 % i foregående år. Andre driftsinntekter utgjorde 1,6 mill. kr., mot 2,2 mill. kr. i Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven. Driftskostnadene økte fra 15,8 mill. kr. i 2009 til 16,6 mill. kr. i Av de totale driftskostnader utgjorde perso-

12 Arbeidsmiljø og ytre miljø. Surofi hadde gjennom hele ansatte, tilsvarende 12,6 årsverk. Sykefraværet var i ,6 %, en reduksjon fra 2,8 % året før. Det har ikke vært noe langtidsfravær i Det er heller ikke registrert noen personskader. Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Pr består bemanningen av 9 kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). Styret konstaterer at det med den lave kvinneandelen i næringen er vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Likevel vil styret anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til representantskapet, som igjen kan danne grunnlag for rekruttering til styreverv. nalkostnadene 8,9 mill. kr., en økning på ca investering i et nytt internettbasert auksjonssystem tapsrisiko på 10% (+ eventuelle rentekrav) i hen ,3 mill. kr. fra året før. Bemanningen ble fra redusert fra 13,0 til 12,6 årsverk. Andre driftskostnader var tilnærmet uendret på 6,3 mill. kr. En av de større enkeltpostene er kostnader ved kontrollvirksomheten, som i 2010 utgjorde knapt 1,3 mill. kr. Dette er riktignok noe lavere enn året før da denne posten ble belastet med avtalte kostnader i forbindelse med miljøsertifisering (MSC) av sei. Kontrollvirksomheten er finansiert av inndratte midler (se ovenfor) så langt disse rekker, men disse midlene var i 2010 ikke tilstrekkelige, slik at ca 0,5 mill. kr. av kontrollkostnadene er dekket av ordinær drift. I løpet av 2010 er salgslagenes kontrollplikt blitt ytterligere utvidet, og kostnadene til kontrollvirksomheten vil øke som følge av dette. Styret forventer derfor at en større del av kontrollkostnadene i årene fremover må dekkes av ordinær drift. Som følge av at noen kjøpere også i 2010 har gått konkurs, er Surofi påført tap på kundefordringer med 0,5 mill. kr., det samme som i foregående år. Tapet skyldes egenandel på 10 % på fordringer som er kredittforsikret i Giek Kredittforsikring AS samt ubetalte rentekrav. Pr var det ingen misligholdte fordringer i Surofis utestående kundeportefølje. Delkrederefondet på 2 mill. kr. står uendret som en buffer mot eventuelle fremtidige tap, og styret har ikke funnet behov for å foreta ytterligere avsetninger til fondet. Avskrivningene økte i 2010 med nær 0,6 mill. kr. og endte på 1,4 mill. kr. Økningen skyldes til en kostnad på knapt 3 mill. kr. Investe- ringen avskrives etter saldoprinsippet med 30 % p.a., som gir relativt store avskrivninger i de første årene etter at investeringen er gjennomført. Driftsresultatet for 2010 viser + 0,2 mill. kr. mot - 0,6 mill. kr. i Forbedringen skyldes som det fremgår ovenfor økte provisjonsinntekter som følge av større omsetning. Netto finansinntekter gikk ned med 0,2 mill. kr fra 2009 og var i fjor på 3,5 mill. kr. Nedgangen skyldes mindre endringer på flere poster, herunder at fiskerne i mindre grad har hatt behov for å benytte forskuddsordningen for utbetaling av fangstverdi. Resultatet før skatt ble 3,7 mill. kr. i 2010, en forbedring fra 3,1 mill. kr. året før. Skattekostnaden var tilnærmet uendret og årsresultatet ble dermed på nær 2,6 mill. kr. mot 1,9 mill. kr. i Ved årsskiftet hadde Surofi en egenkapital på 63,3 mill. kr., tilsvarende 35% av totalkapitalen. Totalkapitalen, som for en vesentlig del består av kundefordringer, svinger mye gjennom året, men var pr tilnærmet på samme nivå som ved forrige årsskifte. Styret er opptatt av at Surofi skal ha en høy egenkapital og en god likviditet. Finansiell risiko Den største fnansielle risikoen i Surofi er knyttet til utestående kundefordringer. Siden de fleste kjøpere nå stiller sikkerhet gjennom kredittforsikring i stedet for bankgarantier, har Surofi på en vesentlig del av kundefordringene en hold til polisevilkårene for denne type forsikringer. Erfaringene viser at de interne rutinene for sikring av fordringene fungerer, og forsikringsoppgjør i de aktuelle sakene er mottatt i henhold til polisevilkårene. På tross av flere konkurser, er således de realiserte tapene begrenset. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på 56,3 mill. kr., en forbedring på 1,6 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere utestående fordringer til kjøperne. I tillegg har Surofi en driftsfinansieringsramme på 100 mill. kr. hos vår bankforbindelse. Driftskreditten har vært benyttet i store deler av året, og i en kort periode etter avslutningen av vintersesongen fikk vi innvilget en utvidelse av driftskreditten på grunn av stram likviditet. Surofi er direkte utsatt for markedssvingninger, siden provisjonsinntektene beregnes som prosent av omsetningsverdien. Endringer i landet kvantum og prisnivå har derfor stor betydning for inntekter og resultat. Diskriminering Surofi legger vekt på å etterkomme formålet i Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gjennom utforming av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsplasser bestreber selskapet seg på å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Selskapet har som mål at ansatte uavhengig av etnisitet, religion mv gis like rettigheter og muligheter for utvikling.

13 Fremtidsutsikter 24 Omsatt kvantum av sei har gått ned over flere år, og kvotene er i 2011 satt ytterligere ned med nær tonn. Bestandssituasjonen må vurderes som usikker. Prisøkning har hittil mer enn kompensert for nedgangen i kvantum, men det gjenstår å se om dagens prisnivå på sei vil vedvare. Erfaringene fra tidligere perioder med sterk prisstigning gir grunn til tvil. Styret forventer at omsetningsverdien av sei vil gå vesentlig ned i Derimot er det svært positivt at kvotene på torsk og hyse er økt med til sammen ca tonn for den norske flåten. Det meste av disse artene omsettes utenom Surofis distrikt, men det er likevel grunn til å forvente økte landinger av torsk og hyse i Selv om prisene steg noe i 2010, er prisnivået på disse fiskeslagene fortsatt lavt etter fallet i de foregående årene. Likevel vil det nok i beste fall bli en relativt moderat prisøkning på disse artene på grunn av høye kvoter og også god tilgang på hvitfisk fra andre deler av verden. Styret forventer ut fra disse vurderingene at omsetningsverdien av torsk og hyse vil øke noe i For andre arter, som i sum utgjør ca 20 % av den totale omsetningsverdien, viser de senere år betydelige svingninger for enkeltarter, men det er grunn til å anta at disse i sum vil holde et relativt stabilt nivå. Totalt sett forventer styret en omsetning i 2011 på linje med fjoråret og et fortsatt positivt, men noe svakere resultat enn i Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i Ålesund, 1. mars 2011 Knut Støbakk Viktor Hauge Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Trond H. Magnussen Einar Remøy Leif-Richard Sande Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Vigdis Torheim Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

14 12 Prisutvikling pr kg rundfisk omsatt i Surofi de siste 5 år 10 8 kroner Omsetning i kvantum (høyre akse) og verdi (venstre akse) de siste 5 år Resultatutvikling i Surofi de siste 5 år TUSEN KRONER TONN RUND VEKT TUSEN KRONER ÅRSRESULTAT VERDI KVANTUM DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER

15 RESULTATregnskap Kr Kr Driftsinntekter og driftskostnader: Brutto omsetning note , ,00 -Brutto fiskekjøp , ,00 Provisjon note , ,00 Andre driftsinntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 29 Lønn og sosiale kostnader note , ,00 Andre driftskostnader , ,00 Ordinære avskrivninger note , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansinntekter/finanskostnader: Finansinntekter note , ,00 Finanskostnader note , ,00 Netto finansposter: , ,00 Resultat før skattekostnader , ,00 Skattekostnader note , ,00 Årsoverskudd , ,00 Overføringer : Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00

16 BALANSe Eiendeler anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc note , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer note , ,00 Andre langsiktige fordringer note , ,00 Sum finansielle driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer note , ,00 Andre fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd og kontanter note , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,00 egenkapital note 10 Andelskapital 7 743, ,00 Felleseid andelskapital , ,00 Sum innskutt egenkapital , ,00 Opptjent egenkapital Bunden egenkapital iht vedtekter , ,00 Annen egenkapital , ,00 Sum opptjent egenkapital , ,00 Sum egenkapital , ,00 kortsiktig gjeld Skyldig fiskere og andre leverandører , ,00 Betalbar skatt note , ,00 Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Ålesund, 1. mars 2011 Knut Støbakk Viktor Hauge Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Trond H. Magnussen Einar Remøy Leif-Richard Sande Fridtjov Vorren Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Vigdis Torheim Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

17 Vi som er fiskere, vet at etter en høy bølgetopp kommer det en større bølgedal... Kjell Inge Røkke 32 Note 1: Note 2: Omsetning: kr kr regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Avgiftspliktig omsetning , ,00 Avgiftsfri omsetning , ,00 Eksport , , , ,00 Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 3: Provisjonsinntekter: kr kr Provisjon av avgiftspliktig omsetning , ,00 Provisjon av avgiftsfri omsetning , ,00 Provisjon av eksport , , , ,00 Gjennomsnitt provisjonsats 0,71 0,72 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Pensjoner Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende regelverk. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det renskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av inntekts- og formueskatt. Note 4: 4: Lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/nærstående parter. Antall årsverk i år 2010 var 12,6. Lønnskostnader på 5 mill kr er redusert med kr ,- som er belastet kontrollvirksomheten i tråd med brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18.jan Lønn til daglig leder kr ,- er inkludert skattepliktig del av gruppelivsforsikring, IPA, behandlingsfors. og elektronisk kommunikasjon. Annen godtgjørelse som bil, diett etc utgjør kr 2.504,-. Kostnader til foretakspensjon var kr ,-. Godtgjørelse til styret kr hvorav kr er lønn til styrets formann. Revisjonshonorar utgjør kr ,- hvorav kr ,- gjelder bistand ved møter og annet arbeid. Daglig leder har ett langsiktig lån hos selskapet, stort kr ,-. Rentesatsen er økt fra 2% til 2,75% i løpet av 2010 og restløpetid er 4 år og 6 mnd. Samlede lån til øvrige ansatte utgjør kr ,-. Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført. Samtlige ansatte er med i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en foretakspensjon som oppfyller kravene til denne lov. Foretakspensjonens premiefond pr var kr ,-. Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette medfører. I år 2010 hadde laget to tidligere ansatte med i ordningen, totale kostnader for disse to ble kr ,-. Selskapets kostnader til foretakspensjon var i år 2010 kr ,- Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr ,-. Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremedlemmer.

18 Selv en dråpe gjør havet større Russiske ordtak 34 Note 5: Note 8: Varige driftsmidler Omb. Kontorlokalet Edb-utstyr Sum kr kr kr Anskaff.kost Tilgang Avgang Anskaff.kost Samlede avskrivinger Bokført verdi Årets avskrivninger Permanente avskrivningsdifferanser gjelder kontrollinvesteringer, år 2010 pål. kr ,- Note 6: Finansinntekter: kr kr Rente fra kjøpere ,00 Rente til kjøpere , , ,00 Rente bank m.m , ,00 Rente ved forskudd til fiskere , ,00 Sum , ,00 Note 7: Finanskostnader: kr kr Renter kassekreditt , ,00 Div.renteutgifter/gebyrer , ,00 Sum , ,00 Betalbar skatt: kr kr Resultat før skattekostnad , ,00 Permanente forskjeller , ,00 Endring midlertidig tidsforskjeller , ,00 Grunnlag betalbar skatt , ,00 Inntektsskatt , ,00 Formuesskatt , ,00 Sum skattegjeld pr , ,00 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat og formue , ,00 Avsatt for mye/lite tidligere år 0,00-29,00 Årets totale skattekostnad , ,00 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat og formue , ,00 Sum betalbar skatt , ,00 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel: Driftsmidler , ,00 Fordringer m.m , ,00 Regnskapsavsetning til Markedsfond, Miljømerking og sporing , ,00 Underskudd til fremføring 0,00 0,00 Sum , ,00 Utsatt skattefordel som ikke balanseføres , ,00 Note 9: Bankinnskudd og kontanter: kr kr Inklusive i regnskapslinjen er det bundne bankinnskudd: Skattetrekk , ,00 Sum , ,00 Selskapet er innvilget en kassakreditt på 100 mill. kr pr Som sikkerhet er det pantsatt kundefordringer med kr 100 mill.

19 36 Note 10: Note 14: Egenkapital og andelshaverinformasjon EK Årets endringer i EK EK kr kr kr Andelskapital 7 743,00 0, ,00 Bunden egenkapital ,00 0, ,00 Annen egenkapital , , ,00 Felleseid andelskapital ,00 0, ,00 Sum , , ,00 Andelskapitalen i laget, kr , er innbetalt av høvedsmenn i lagets distrikt i årene Note 11: Kundefordringer: kr kr Tilgode kjøpere o.a , ,00 Overtakelse av egne fangster m.v , ,00 Sum , ,00 Kundefordringer er redusert med en samlet regnskapsmessig nedskrivning på 2 mill kr. Nedskrivningen utgjør ca 1,45% av samlede kundefordringer. Note 12: Antall Pålydende kr kr Fiskernes Hus AS 90 aksjer KR , ,00 Sunnmørshallen-Ålesund AS 500 aksjer KR , ,00 Den Norske Matfestival 2 aksjer KR , , ,00 Unidos AS 1 aksje KR , ,00 Andel CatchCertificate SA 1 andel KR , , ,00 SUM , ,00 Kontrollvirksomhet kr Selskapet er pålagt kontrolloppgaver i henhold til havressursloven og råfiskloven. Verdien av inndratte midler kan benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten. Inntekter fra kontrollvirksomheten ,00 Kostnader i forbindelse med kontrollvirksomheten ,00 Kontrollvirksomheten gikk med underskudd i år 2010 med kr ,- Inkludert i kostnadene er kr ,- som beskrevet i note 4. Transaksjoner med faglag/eierorganisasjoner: kr Møre og Romsdal Fiskarlag ,00 Norges Kystfiskarlag ,00 Indre Oslo Fiskarlag 5 000,00 Totalt ,00 kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter kr kr Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Ordinære avskrivninger kvotekontrollen Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Note 13: Leiekontrakter: Leieperiode Årlig leie Selskapet leier kontorlokaler i Ålesund 1/ ==> ,00 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

20 38

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2011-2012 Styret Leder: Nestleder: Arnstein Næss, 6570 Smøla* Bjørn Thomassen, 6515 Kristiansund Arve Flø, 6689 Aure Per Jan Kvalsvik, 6094 Leinøy*

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Å r s r a p p o rt 2008

Å r s r a p p o rt 2008 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer