Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l i s i k t e

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 D e t s t r ø m m e r p å 6 S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t 8 E n r e i s e i n n i B i b e l e n 1O M e d F j e l l t u n i f e l t e n 12 F j e l l t u n g l i m t 14 M e d e t s t o r t m å l i s i k t e 01/09 Vi ønsker alle våre lesere en velsignet påskehøytid! Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: 3500 Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: Fax: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Johnny Vågen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Christine Stonghaugen og Liv Margunn Grødem tar en pust i bakken i Sirdal.

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Bibelvekkelse Fjelltun har nå 36 studenter i bibelskolen. Det var ingen som sluttet til jul, og seks nye begynte etter nyttår. Selv om vi har hatt kapasitet til flere, har antall studenter i bibelskolen stoppet på litt over tjue de siste årene. Når vi nå er langt oppe på tretti-tallet, er dette veldig gledelig. Dette betyr mye for skolen og for miljøet på Fjelltun. Det er også flere søkere til neste skoleår enn det var på samme tid i fjor. Så hvis denne tendensen holder seg, kan vi gå mot nytt rekordår på Fjelltun. Det er nesten som vi kan snakke om en bibelvekkelse blant ungdommen. Ny lov for bibelskolene Fjelltun Bibelskole drives med godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. Vi får statsstøtte etter visse regler i privatskoleloven. Nå foreslår departementet at bibelskolene skal over i en ny lov. Fjelltun vil også etter den nye loven kunne få statsstøtte og studentene våre vil kunne søke om lån og stipend som før. I den nye loven havner vi sammen med voksenopplæring og studieforbund og ikke sammen med andre skoler, som for eksempel folkehøyskoler eller videregående skoler. Disse skolene har en gunstigere støtteordning enn det bibelskolene har. Den nye loven vil sannsynligvis ikke innebære store endringer for driften på Fjelltun. For oss er det viktig at vi kan beholde vårt særpreg som bibelskole uansett hvilken lov vi godkjennes etter. For oss er det viktig at vi kan o beholde vart saerpreg som bibelskole uansett hvilken lov vi godkjennes etter. Tirsdag er en god dag Undervisning i bibelfag vil alltid være en hovedsak på Fjelltun Bibelskole. Vi ønsker å vise nye kull av unge at Bibelen er vår viktigste bok. Vi har også noen andre fag på skolen vår. Idrett og friluft startet vi opp med for noen år siden. Det har vist seg at de unge setter stor pris på å ha en dag i uka der de kan være fysisk aktive. Nytt av året er at vi tilbyr valgfaget Media og misjon. Her skal studentene øve seg på å presentere misjonsstoff med bilde, tekst og lyd på nettet. Et annet nytt valgfag er kokekunst. Dette valgfaget er blitt til etter ønske fra studentene om å lokke fram noen hemmeligheter fra vår dyktige kokk, Jan Erik Vagle. Det er kanskje unødvendig å fortelle at faget er blitt veldig populært på hele skolen. Det er nemlig slik at alle får smake på godsakene til middag hver tirsdag. 3

4 glimtandakt Av Ragnhild Helle Student ved UiS o o (Har bodd snart fire aår pa studentheimen.) Gud hans veg er fullkommen, Herrens ord er reint. Han er eit skjold for alle dei som set si lit til han. Sal 18,31 Dette bibelverset har lenge vore eit av mine favorittvers. Herren er verkeleg fullkommen! Og vi kan få lov å følgje hans veg den rette vegen. Det er godt å vite at vi har ein som passar på oss. Han står med opne armar sjølv om vi fell, og hjelper oss opp igjen. Tid til Gud? Å ta seg tid til Gud og bibellesing i ein hektisk studentkvardag er ikkje alltid like lett. Bibelen blir altfor fort nedprioritert etter ein lang dag på skulen der ein ikkje har gjort noko anna enn å lese. Men for å bli enda betre kjent med Han, er Bibelen ei utømmeleg kjelde. Gled deg i Herren! Så skal han gje deg det ditt hjarta trår etter. Legg din veg i Herrens hand, lit på han, så skal han gripe inn. Sal 37, 4-5. Tør du gi slepp? Eg trur at dei fleste av oss ønskjer å ha kontroll over livet sitt. Det er noko eg kjenner sterkt på. Det å gi slepp og overlate roret til Gud er vanskeleg. Men Han har ein plan for kvar enkelt sitt liv. Han er eit skjold Han er vår største beskyttar, og det einaste vi treng, er å gi litt slepp og setja vår lit til han. 4

5 Det strømmer på - Det virker som det er en bibelvekkelse blant ungdom i Norge. De mange som søker, ønsker å bli bedre kjent med Bibelen. Det er også vårt hovedmål på Fjelltun å la dem bli det, - sier en oppglødd rektor på Fjelltun Bibelskole, Odd Geir Norland. Tekst og foto: Johnny Vågen Fjelltun opplever et veldig godt år, med 30 studenter i høst og 6 nye etter nyttår. Søkningen til neste år ligger 40 % over samme tid i fjor. Så hvis tendensen holder seg, ser det veldig bra ut, uttaler Odd Geir. - Tradisjonelt kommer en del av søkerne litt seint til Fjelltun, særlig blant guttene. Så det kan hende at vi kommer til å fylle opp de fleste av de 60 rommene vi har i internatet til bibelskolestudenter neste år. Men vi regner fortsatt med også å kunne ønske andre studenter velkommen til å bo i studentheimen, legger han til. - Vet du hvordan søkningen er til andre bibelskoler? - Alle de lutherske bibelskolene opplever en økende interesse. Det virker som det er en bibelvekkelse blant ungdom i Norge. De som søker, ønsker å bli bedre kjent med Bibelen. Det er også vårt hovedmål på Fjelltun å la dem bli det. Samtidig ønsker vi at de får oppleve et godt kristent og menneskelig fellesskap, noe som er viktig ved en internatskole, avslutter en optimistisk rektor. Det som har vært spesielt de siste årene på Fjelltun Bibelskole, er at forholdsvis mange har yrkesmessig bakgrunn. Det er fint med bredde i erfaringen, uttaler rektor. Kjekt å undervise folk med ulik bakgrunn. I år er det spesielt mange nordsjøarbeidere. Det begynte med én i høst, og så kom det tre nye etter jul. Hvis dette sprer seg, kan vi kanskje måtte danne en egen offshoreklasse, fortsetter han med et smil. Disse studentene setter pris på undervisningen, samtidig som det kristne fellesskapet betyr mye for dem. De fleste av disse har hybel på Fjelltun, men ellers har vi god erfaring med voksne studenter som bor hjemme. Dette er en fin mulighet. Det går også an å være deltidsstudent. Odd Geir Norland ønsker velkommen til Fjelltun Bibelskole. 5

6 Som stiv kuling fra nordvest Som eit friskt pust kom Geir Ove Larsen til Fjelltun etter jul, eller som han seier sjølv: som stiv kuling frå nordvest... Og det har han ikkje angra på eit sekund berre dagen før, seier han med eit smil. Tekst: Georg Stensland Foto: Johnny Vågen Då ein skulle starte opp igjen på Fjelltun etter juleferien, var det nye andlet å skode frå kateteret. Klasserommet hadde vorte i minste laget i fellestimane, og nye lottar var å høyre i gangane. Av dei nye elevane som slutta seg til oss etter jul, er tre av dei nordsjøarbeidarar. Med ein i same kategorien som starta i haust, teller dei altså heile fire personar i studentmassen på bibelskulen. Ein av desse er Geir Ove Larsen frå Sævelandsvik på Karmøy, ei to timars reis nordvest for Stavanger. Sidan han vart fødd den 5. desember i 1986, har Geir Ove gjort seg mange erfaringar. Han gjekk ut frå Åkrehamn vidaregåande skule og vart lærling i Åkra Elektriske, kor han òg avla fagprøve i februar Det skulle ikkje verte mange månadane som fagmann på land. Allereie i mai same året sat Geir Ove ikledd ei overlevingsdrakt om bord i eit helikopter med Alvheimfeltet som destinasjon. Eg lurar på kvifor Geir Ove skifta arbeidsplass frå land til vann. Det er mindre stikk-kontaktar i Nordsjøen, svarer han med eit glis. Arbeidet i Nordsjøen verka òg kjekkare, og friperiodane på fire veker freista meir enn 8-16 rutinen på land, fortset han. Det er heller ikkje til å stikke under ein stol at verdsetjinga av arbeidet er større offshore enn på land reint økonomisk meinar eg, legg Geir Ove til. Sjølv om Geir Ove har flytta ut av redet og busett seg i Åkrehamn, ser han attende på barneåra på Sævland som ei god tid. Eg har vakse opp i ein kristen heim, og heilt sidan eg var liten, har foreldra mine tatt meg med til Ljosheim. Ljosheim er namnet på det lokale bedehuset på Sævland der Geir Ove var aktiv i både gutelag og sundagsskule. Når tenåra banka på døra, fann han seg ein heim i ungdomsforeininga på huset. Godt lag, kjekke folk og omsorgsfulle leiarar gjorde sitt til at Geir Ove framleis går i ungdomsforeininga på Ljosheim, sjølv om han no bur i Åkrehamn. Einaste skilnaden er at no er det han som er ein av leiarane. Dei leiarane som tok imot meg, har gitt meg eit godt førebilete på korleis eg bør vere, seier Geir Ove. Som eit friskt pust kom Geir Ove til Fjelltun etter jul, eller som han seier sjølv: som stiv kuling frå nordvest. Det heile byrja med at det var nokre venninner som byrja på bibelskulen i august. På bibelskulen møtte dei ein annan gut som òg var nordsjøarbeidar. Då byrja maset, fortel Geir Ove. Som ein klok gut, visste Geir Ove å høyre på dei to jentene som berre ville han det beste. Tankane spann rundt hjå han, for at det gjekk an å gå på bibelskule samstundes som han kunne behalda jobben i Nordsjøen, hadde aldri nokon fortalt han. Til slutt bestemte han seg for å byrja. Det er jo betre å bruke fire veker fri på noko fornuftig, enn å gå rundt på Karmøy og tvinne tommeltottar, seier han med ettertrykk. Etter at Geir Ove byrja på Fjelltun, har han ikkje angra eit sekund berre dagen før, seier han med eit smil. Her på Fjelltun lærer eg mykje verdifullt, både for min eigen del og 6

7 den tenesta eg står i på Karmøy. Før Geir Ove byrja på Fjelltun, kjente han til både misjon og NLM. Eg reiste på UL og kjente til dei som jobba i NLM Ung Haugesund krins. Sjølvsagt har misjon alltid vore viktig, men det var berre teori. No har eg eit forhold til misjon. Eg har misjonærbarn i klassen, og misjon er noko som vert snakka om dagleg. Etter bibelskulen skal Geir Ove attende til det vanlege nordsjølivet, og fagprøven som automatikkar står for tur. Men Geir Ove er ikkje i tvil han vil oppfordre alle til å ta eit år på bibelskule, særleg dei som jobbar i Nordsjøen. Du har både tid og råd til det! slår Geir Ove fast. Geir Ove Larsen trives med både teknikk og Bibel.

8 En reise inn i Bibelen En hel måned på reise høres lenge ut, men jeg kjeda meg ikke en eneste dag. Da vi skulle dra hjem igjen, fikk jeg faktisk tårer i øynene, sier Linn Marie Hansen (19) om Israelsturen til Fjelltun Bibelskole. Tekst: Knut Reier Indrebø Gjengitt med tillatelse fra Utsyn Det er torsdag på Fjelltun bibelskole i Stavanger, og friluftslinja har vært ute på aktiviteter. Denne dagen har curling stått på programmet, noe som falt i smak hos både Linn Marie og klassekamerat Oddbjørn Bauge (19). Men når de skal skryte av Fjelltun, handler det først og fremst om den fire uker lange Israelsturen skolen tilbyr hver høst. At reisen skjer sammen med en arabisk israeler som snakker norsk, er av stor betydning. Å få se Bibelens land med egne øyne har vært med på å åpne Bibelen for meg. Når jeg leser i Bibelen nå vet jeg hvordan det ser ut der og hvor langt det er mellom de forskjellige stedene. Det er mer spennende å lese når du kan kjenne deg igjen, hevder Oddbjørn. En reise inn i Bibelen Rogalendingene mener Israel er et naturlig reisemål når en går på bibelskole. Det er jo der en finner mange av de bibelske stedene. Det er det bibelske landet, og passer derfor perfekt, mener Linn Marie. Israel er og bør være et spesielt land for alle kristne, understreker Oddbjørn. Han synes det er Når jeg leser i Bibelen nå vet jeg hvordan det ser ut og hvor langt det er mellom de forskjellige stedene, sier Oddbjørn Bauge på Fjelltun. Her sammen med Linn Marie Hansen. Foto: Knut Reier Indrebø 8

9 vrient å finne bare ett høydepunkt fra turen. Går det an å si ti ting? spør Linn Marie, og ramser opp kamelridning, telttur i ørkenen og besøk på Oljeberget og ved Genesaretssjøen som noen av de største opplevelsene. Ble turen et åndelig høydepunkt, eller mer som en vanlig ferie? Begge deler. Vi var jo turister også, innrømmer Linn Marie. Det var masse åndelig og det handla mye om Bibelen. Det var først og fremst en studietur, der vi fikk sett mye annet i tillegg. Den første uka var rein ferie, med shopping, strand og hotell, forteller Oddbjørn. Godt kjent fra start Omkring fem hele dager ble satt av til undervisning. I tre uker bodde reisefølget i huset til reiseguiden i Galilea, der det hver kveld var samling på taket med bønn og vitnesbyrd. Slik fikk vi fort et bra åndelig fellesskap, sier Linn Marie. Det er bra med en sosial tur tidlig i året, slik at vi blir godt kjent. Vennene du får på bibelskole kan du dele det aller viktigste med. Det er også en fordel for resten av skoleåret at vi kjenner hverandre så godt fra starten av, sier Oddbjørn. Nyttig for hele livet De forteller at Israelsturen var en viktig faktor da de bestemte seg for å gå på Fjelltun. Det var det de tidligere elevene snakka mest om, og jeg vil si at det er verdt å gå på Fjelltun nesten bare for den turen. Men det er mye kjekt på skolen ellers også, understreker Linn Marie. Hun gikk internatskole på videregående og tenkte det ville være fint med enda et år på internat, bare uten lekser og innetider. Her får vi dypere innsikt i Bibelen. Dessuten blir vi stadig vekk utfordra, for eksempel til å holde andakter. Et år på bibelskole er det viktigste friåret du kan ta, og er absolutt ikke sløsing med tid, sier hun. Linn Marie Hansen på Genesaretsjøen med Tiberias i bakgrunnen. Foto: Johnny Vågen Oddbjørn Bauge koser seg i Middelhavets bølger sammen med Aslak Larsen og Johan Emil Hernes. Foto: Johnny Vågen Oddbjørn var skolelei og trengte et friår der han samtidig kunne gjøre noe fornuftig. Dessuten ønska jeg å lære mer om hva jeg kunne svare når folk stiller spørsmål om troen min, sier han. Linn Marie setter også pris på ny kunnskap. Når jeg drar hjem til Karmøy, har jeg masse å fortelle om. På Fjelltun lærer vi om mange av de typiske spørsmålene som en møter på i hverdagen. Kunnskap om Bibelen er noe du får bruk for, sier hun. Sånn sett kan man kanskje si at reisen inn i Bibelens land har fortsatt også i etterkant av Israelsturen.

10 Med Fjelltun i felten I slutten av januar vart bibelskulen delt opp i grupper og reiste ut på det som vert kalla for distriktsbibelskule. Dette året var det tre grupper med svært ulike opplegg. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Einar Christian Drange På hyttetur med rektor Største gruppa fekk rektor Odd Geir med seg til Hidra. Då vart skulebussen fylt opp, og Agder på sørlege breiddegrader var målet. Basen for gruppa var altså rektor si hytte på Hidra, ei øy like utafor Flekkefjord. Det er eit hus som ligg heilt i sjøkanten og som tidlegare var butikk på øya. Her ordna ein seg sjølv, med matlaging og oppvask team-work i beste forstand. På kveldane var det møter rundt i distriktet som sto på programmet. Likt med alle gruppene vart ulike oppgåver fordelte, leiing, opning, vitnesbyrd og info om skulen gjekk på omgang. Som å vere med far på hyttetur var ein av kommentarane som fall då dei var attende til Fjelltun. Eit herleg avbrekk frå timeplan og stramt tidsskjema. I fotspora til ein ungdomsarbeidar I tillegg til å vere lærar på Fjelltun, har Georg og ei 50% stilling som ungdomsarbeidar i Haugesund krins. Den andre gruppa la seg på hjul etter Georg, og fekk vere med på det undervisningopplegget som han er med på. Det vert kalla for Basic, og består av grunnleggande kristendomsopplæring retta mot ungdom. Jakob Steinnes og Wenche Riskedal har Fjelltunpresentasjon på bedehuset på Hidra. 1O

11 Basic er lagt til nokre faste plassar. Dei starta på Lundeneset Vgs og fortsette vidare til Karmøy, der eit av stoppa var Vea bedehus. Også her vart det tid til ein hyttetur oppe i det heile. På innsida av ein internatskule Siste gruppa reiste i lag med Jan Helge til Framnes Vgs ved Norheimsund. Der var me òg med på kveldsmøta på skulen, hadde undervisningstimar og vart kjende med elevane på skulen. Me budde på internatet og var med i måltida likt med dei som var på skulen. Også her vart det ein liten utflukt, og den gjekk til vestlandshovudstaden Bergen. På distriktsbibelskulen får studentane prøvd seg i ulike praktiske oppgåver. Det er flott å få vere med og høyre nokon ha eit av sine første forsiktige vitnesbyrd, eller få delta på eit møte som er leia av ein som gjer det for første gang. Ofte skjer det etter mykje uro og mange tankar. Då er det godt å kunne oppmuntre kvarandre med korleis Guds rike veks. Det var ikkje dei dyktige og kloke råd frå snarrådige læresveinar som Jesus brukte ved Genesaretsjøen då folket mangla mat. Nei, han tok imot to fiskar og fem brød. Ein liten nistepakke til ein gut. Det var lite, men når Jesus fekk velsigna, vart det mat nok til alle, og endå rikeleg til overs. Slik opplevde me det på årets distriktsbibelskule òg. Takk til Jesus! Line Marie Værnes, Solveig Strand og Marianne Nybro i godt humør på Fjelltunbussen. 11

12 glimtalbum Foto: Johnny Vågen, Kristin Træland (bilde 1), Einar Christian Drange (bilde 4) Hanne Ravnskog gjør seg klar til å treffe blink. 2 Glade kakebakere! Fra v. Kristin Træland, Gunnhild Dalane, Annbjørg Medhaug og Hanne Ravnskog. 3 Misjonsmuseum er spennende! Fra v. Jone Askeland, Kjersti Helen Vadla, Mari Hanssen, Einar Chr. Drange, Christine Stonghaugen og Liv Margunn Grødem. 4 Oppvask hører også med til valgfaget Kokekunst! Fra v. Jan Erik Vagle, Annbjørg Medhaug og Runar Lyseng. 5 Etter møte på Gann, fikk vi spennende omvisning. Fra v. Runar Lyseng, en elev på Gann, Marianne Nybro, Line Marie Værnes, Alise Nystøyl, Liv Margunn Grødem, Ruben Torsvik, Rani Odeh og Oddbjørg Kvangarsnes. 6 Forsamlingsleder i Internasjonalt Kristen Fellesskap i Salem i Stavanger, Paul Odeh, forteller om spennende muligheter i arbeidet. Fra v., Einar Chr. Drange, Espen Kyrre Kvamen, Solveig Strand, Lene Stokkeland, Johan Emil Hernes, Kjersti Helen Vadla, Oddbjørg Kvangarsnes, Line Marie Værnes og Sigurd Bruvoll. 7 Linn Marie Hansen og Else Marie Frafjord i fin stil i Sirdal. 8 Linn Marie Hansen, Runar Lyseng, Annbjørg Medhaug, Jone Askeland og Gunnhild Dalane koser seg i Sola i Sirdal. 9 Else Marie Frafjord, Liv Margunn Grødem og Alise Nystøyl koser seg på Solastranda under Åpen helg i februar. 10 Else Marie Frafjord i luftig svev på Solastranda

13

14 Med et stort mål i sikte - Fint å tenke på at de pengene vi samler inn går til å bygge Guds rike. Tiden vår er noe av det viktigste vi kan bruke til å tjene Jesus med, sier en optimistisk prosjektleder, Annbjørg Medhaug. Tekst og foto: Johnny Vågen Årets bibelstudenter har satt seg som mål å samle inn kr ,- til to prosjekter i Peru lederopplæring og menighetsarbeid i Arequipa. Hvis det skulle bli mer, vil det gå til misjonen uansett, sier Annbjørg, enten til Fjelltun eller til ytre misjon. Pengene trengs i disse tider med finanskrise På spørsmål om hva studentene har gjort så langt for å samle inn penger, svarer Annbjørg: Elevkveld med utlodning av gevinster hver av oss hadde med, matsalg etter enkelte møter på Fjelltun, innsamling av tomflasker som vi panter, salg av bok av Herlaug Norenes med fortellinger fra Peru (passer godt til prosjektet), en del småjobber for folk og dekkskift. - Hvilke tiltak har dere planer om framover? - Vi skal arrangere dekkskift ved påsketider. 17. mars skal vi ha misjonsløp. Da skaffer hver enkelt sponsorer blant familie, venner eller bedrifter som enten lover et beløp per runde eller gir et engangsbeløp. Det gjelder å få flest runder á ca 900 m i løpet av 2 timer. Hvis noen har lyst til å være med å sponse, er det bare å ta kontakt med noen på Fjelltun! Dette er noe som engasjerer alle studentene, derfor tror jeg det vil skape større bevissthet om prosjektet blant dem også, sier Annbjørg ivrig, og fortsetter: april er det basar på Fjelltun. Det blir også solgt lodder på forhånd. Ellers håper hun at mange vil henvende seg til dem om småjobber utover våren. De som ønsker å ta kontakt, kan henvende seg til hotmail.com eller til hennes mobil, Det er mye arbeid igjen før målet er nådd hvordan er stemningen blant studentene? - Jeg tror de fleste ser det som en fin måte å bidra med noe til misjonen på. Fint å tenke på at de pengene vi samler inn går til å bygge Guds rike. Tiden vår er noe av det viktigste vi kan bruke til å tjene Jesus med, sier en optimistisk prosjektleder, som også er ansvarlig for økonomien. 14 Hun har positiv erfaring fra et større misjonsprosjekt på en av NLM s videregående skoler og har god tro på at det skal lykkes denne gangen også!

15 Oppslagstavla Loppemarked Lørdag 28. mars kl Auksjon kl Elevstevnet Lørdag 20. og søndag 21. juni 2009 Vi gratulerer Forlovet Kjellaug Lerbrekk (07-08) og Kjetil Røynås (07-08) Marianne Nybro (08-09) og John Trygve Haaverstad (07-08) Gunn Helen Sandanger og Kåre Gilje (07-08) Monica Jøssang (05-06) og Fredrik Smetana Venneringen Venneringen Fast giver Mye innsats og penger blir investert av mennesker for å oppnå lykke. Dessverre ligger det en innbilning i vår syndige natur om at vi blir mer lykkelige jo mer vi får. Men Herren Jesus setter det i rett perspektiv når han sier: Pr Totalt Pr Totalt Det er saligere å gi enn å ta imot. Apg 20,35b Fjelltun har heldigvis mange venner som har forstått dette. Den største lykken ligger riktignok i evigheten for et Guds barn. Men vi håper at du også allerede her i livet erfarer noe av lykken og velsignelsen ved å være med å gi! For oss på Fjelltun er det i alle fall en velsignelse! Hjertelig takk for en fin stigning på kr 30563,- fra 2007 til 2008! 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Gave til Fjelltun Bibelskole via AvtaleGiro Nå kan du gi din gave regelmessig til Fjelltun Bibelskole via AvtaleGiro. Hvis du registrerer deg med AvtaleGiro, binder du deg til et fast beløp som på en bestemt dato overføres fra din konto til Fjelltun Bibelskole. AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: Du blir varslet minst 7 dager før forfall via e-post da har du full kontroll med hva som trekkes fra din konto Din konto blir automatisk belastet ved forfall da slipper du å betale giroen i nettbanken Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften da får du god oversikt Slik kommer du i gang Enten: Fyll ut vedlagte svarkupong i innstikket, signer og send den til Fjelltun Bibelskole. Eller: Inngå avtale om å betale via AvtaleGiro i din eventuelle nettbank. Du kan enten gå inn på rubrikken Betalinger eller svare JA når det dukker opp tilbud om å overføre til Fjelltun Bibelskole via AvtaleGiro. Det skal skje etter at du første gang har utfylt en giro elektronisk med et gavebeløp til Fjelltun. Endringer Du står selvsagt fritt til å si opp en AvtaleGiro når du måtte ønske. På forhånd mange takk for din gave! Med vennlig hilsen Fjelltun Bibelskole

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik!

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik! september/oktober 2009 9/10 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Gi deg rik! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta mars 2009 3 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21.

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21. NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015 Mange nye misjonsavtaler side 20-21 God faste og påske! Ung trønder i Brasil side 7 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer