Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l i s i k t e

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 D e t s t r ø m m e r p å 6 S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t 8 E n r e i s e i n n i B i b e l e n 1O M e d F j e l l t u n i f e l t e n 12 F j e l l t u n g l i m t 14 M e d e t s t o r t m å l i s i k t e 01/09 Vi ønsker alle våre lesere en velsignet påskehøytid! Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: 3500 Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: Fax: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Johnny Vågen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Christine Stonghaugen og Liv Margunn Grødem tar en pust i bakken i Sirdal.

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Bibelvekkelse Fjelltun har nå 36 studenter i bibelskolen. Det var ingen som sluttet til jul, og seks nye begynte etter nyttår. Selv om vi har hatt kapasitet til flere, har antall studenter i bibelskolen stoppet på litt over tjue de siste årene. Når vi nå er langt oppe på tretti-tallet, er dette veldig gledelig. Dette betyr mye for skolen og for miljøet på Fjelltun. Det er også flere søkere til neste skoleår enn det var på samme tid i fjor. Så hvis denne tendensen holder seg, kan vi gå mot nytt rekordår på Fjelltun. Det er nesten som vi kan snakke om en bibelvekkelse blant ungdommen. Ny lov for bibelskolene Fjelltun Bibelskole drives med godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. Vi får statsstøtte etter visse regler i privatskoleloven. Nå foreslår departementet at bibelskolene skal over i en ny lov. Fjelltun vil også etter den nye loven kunne få statsstøtte og studentene våre vil kunne søke om lån og stipend som før. I den nye loven havner vi sammen med voksenopplæring og studieforbund og ikke sammen med andre skoler, som for eksempel folkehøyskoler eller videregående skoler. Disse skolene har en gunstigere støtteordning enn det bibelskolene har. Den nye loven vil sannsynligvis ikke innebære store endringer for driften på Fjelltun. For oss er det viktig at vi kan beholde vårt særpreg som bibelskole uansett hvilken lov vi godkjennes etter. For oss er det viktig at vi kan o beholde vart saerpreg som bibelskole uansett hvilken lov vi godkjennes etter. Tirsdag er en god dag Undervisning i bibelfag vil alltid være en hovedsak på Fjelltun Bibelskole. Vi ønsker å vise nye kull av unge at Bibelen er vår viktigste bok. Vi har også noen andre fag på skolen vår. Idrett og friluft startet vi opp med for noen år siden. Det har vist seg at de unge setter stor pris på å ha en dag i uka der de kan være fysisk aktive. Nytt av året er at vi tilbyr valgfaget Media og misjon. Her skal studentene øve seg på å presentere misjonsstoff med bilde, tekst og lyd på nettet. Et annet nytt valgfag er kokekunst. Dette valgfaget er blitt til etter ønske fra studentene om å lokke fram noen hemmeligheter fra vår dyktige kokk, Jan Erik Vagle. Det er kanskje unødvendig å fortelle at faget er blitt veldig populært på hele skolen. Det er nemlig slik at alle får smake på godsakene til middag hver tirsdag. 3

4 glimtandakt Av Ragnhild Helle Student ved UiS o o (Har bodd snart fire aår pa studentheimen.) Gud hans veg er fullkommen, Herrens ord er reint. Han er eit skjold for alle dei som set si lit til han. Sal 18,31 Dette bibelverset har lenge vore eit av mine favorittvers. Herren er verkeleg fullkommen! Og vi kan få lov å følgje hans veg den rette vegen. Det er godt å vite at vi har ein som passar på oss. Han står med opne armar sjølv om vi fell, og hjelper oss opp igjen. Tid til Gud? Å ta seg tid til Gud og bibellesing i ein hektisk studentkvardag er ikkje alltid like lett. Bibelen blir altfor fort nedprioritert etter ein lang dag på skulen der ein ikkje har gjort noko anna enn å lese. Men for å bli enda betre kjent med Han, er Bibelen ei utømmeleg kjelde. Gled deg i Herren! Så skal han gje deg det ditt hjarta trår etter. Legg din veg i Herrens hand, lit på han, så skal han gripe inn. Sal 37, 4-5. Tør du gi slepp? Eg trur at dei fleste av oss ønskjer å ha kontroll over livet sitt. Det er noko eg kjenner sterkt på. Det å gi slepp og overlate roret til Gud er vanskeleg. Men Han har ein plan for kvar enkelt sitt liv. Han er eit skjold Han er vår største beskyttar, og det einaste vi treng, er å gi litt slepp og setja vår lit til han. 4

5 Det strømmer på - Det virker som det er en bibelvekkelse blant ungdom i Norge. De mange som søker, ønsker å bli bedre kjent med Bibelen. Det er også vårt hovedmål på Fjelltun å la dem bli det, - sier en oppglødd rektor på Fjelltun Bibelskole, Odd Geir Norland. Tekst og foto: Johnny Vågen Fjelltun opplever et veldig godt år, med 30 studenter i høst og 6 nye etter nyttår. Søkningen til neste år ligger 40 % over samme tid i fjor. Så hvis tendensen holder seg, ser det veldig bra ut, uttaler Odd Geir. - Tradisjonelt kommer en del av søkerne litt seint til Fjelltun, særlig blant guttene. Så det kan hende at vi kommer til å fylle opp de fleste av de 60 rommene vi har i internatet til bibelskolestudenter neste år. Men vi regner fortsatt med også å kunne ønske andre studenter velkommen til å bo i studentheimen, legger han til. - Vet du hvordan søkningen er til andre bibelskoler? - Alle de lutherske bibelskolene opplever en økende interesse. Det virker som det er en bibelvekkelse blant ungdom i Norge. De som søker, ønsker å bli bedre kjent med Bibelen. Det er også vårt hovedmål på Fjelltun å la dem bli det. Samtidig ønsker vi at de får oppleve et godt kristent og menneskelig fellesskap, noe som er viktig ved en internatskole, avslutter en optimistisk rektor. Det som har vært spesielt de siste årene på Fjelltun Bibelskole, er at forholdsvis mange har yrkesmessig bakgrunn. Det er fint med bredde i erfaringen, uttaler rektor. Kjekt å undervise folk med ulik bakgrunn. I år er det spesielt mange nordsjøarbeidere. Det begynte med én i høst, og så kom det tre nye etter jul. Hvis dette sprer seg, kan vi kanskje måtte danne en egen offshoreklasse, fortsetter han med et smil. Disse studentene setter pris på undervisningen, samtidig som det kristne fellesskapet betyr mye for dem. De fleste av disse har hybel på Fjelltun, men ellers har vi god erfaring med voksne studenter som bor hjemme. Dette er en fin mulighet. Det går også an å være deltidsstudent. Odd Geir Norland ønsker velkommen til Fjelltun Bibelskole. 5

6 Som stiv kuling fra nordvest Som eit friskt pust kom Geir Ove Larsen til Fjelltun etter jul, eller som han seier sjølv: som stiv kuling frå nordvest... Og det har han ikkje angra på eit sekund berre dagen før, seier han med eit smil. Tekst: Georg Stensland Foto: Johnny Vågen Då ein skulle starte opp igjen på Fjelltun etter juleferien, var det nye andlet å skode frå kateteret. Klasserommet hadde vorte i minste laget i fellestimane, og nye lottar var å høyre i gangane. Av dei nye elevane som slutta seg til oss etter jul, er tre av dei nordsjøarbeidarar. Med ein i same kategorien som starta i haust, teller dei altså heile fire personar i studentmassen på bibelskulen. Ein av desse er Geir Ove Larsen frå Sævelandsvik på Karmøy, ei to timars reis nordvest for Stavanger. Sidan han vart fødd den 5. desember i 1986, har Geir Ove gjort seg mange erfaringar. Han gjekk ut frå Åkrehamn vidaregåande skule og vart lærling i Åkra Elektriske, kor han òg avla fagprøve i februar Det skulle ikkje verte mange månadane som fagmann på land. Allereie i mai same året sat Geir Ove ikledd ei overlevingsdrakt om bord i eit helikopter med Alvheimfeltet som destinasjon. Eg lurar på kvifor Geir Ove skifta arbeidsplass frå land til vann. Det er mindre stikk-kontaktar i Nordsjøen, svarer han med eit glis. Arbeidet i Nordsjøen verka òg kjekkare, og friperiodane på fire veker freista meir enn 8-16 rutinen på land, fortset han. Det er heller ikkje til å stikke under ein stol at verdsetjinga av arbeidet er større offshore enn på land reint økonomisk meinar eg, legg Geir Ove til. Sjølv om Geir Ove har flytta ut av redet og busett seg i Åkrehamn, ser han attende på barneåra på Sævland som ei god tid. Eg har vakse opp i ein kristen heim, og heilt sidan eg var liten, har foreldra mine tatt meg med til Ljosheim. Ljosheim er namnet på det lokale bedehuset på Sævland der Geir Ove var aktiv i både gutelag og sundagsskule. Når tenåra banka på døra, fann han seg ein heim i ungdomsforeininga på huset. Godt lag, kjekke folk og omsorgsfulle leiarar gjorde sitt til at Geir Ove framleis går i ungdomsforeininga på Ljosheim, sjølv om han no bur i Åkrehamn. Einaste skilnaden er at no er det han som er ein av leiarane. Dei leiarane som tok imot meg, har gitt meg eit godt førebilete på korleis eg bør vere, seier Geir Ove. Som eit friskt pust kom Geir Ove til Fjelltun etter jul, eller som han seier sjølv: som stiv kuling frå nordvest. Det heile byrja med at det var nokre venninner som byrja på bibelskulen i august. På bibelskulen møtte dei ein annan gut som òg var nordsjøarbeidar. Då byrja maset, fortel Geir Ove. Som ein klok gut, visste Geir Ove å høyre på dei to jentene som berre ville han det beste. Tankane spann rundt hjå han, for at det gjekk an å gå på bibelskule samstundes som han kunne behalda jobben i Nordsjøen, hadde aldri nokon fortalt han. Til slutt bestemte han seg for å byrja. Det er jo betre å bruke fire veker fri på noko fornuftig, enn å gå rundt på Karmøy og tvinne tommeltottar, seier han med ettertrykk. Etter at Geir Ove byrja på Fjelltun, har han ikkje angra eit sekund berre dagen før, seier han med eit smil. Her på Fjelltun lærer eg mykje verdifullt, både for min eigen del og 6

7 den tenesta eg står i på Karmøy. Før Geir Ove byrja på Fjelltun, kjente han til både misjon og NLM. Eg reiste på UL og kjente til dei som jobba i NLM Ung Haugesund krins. Sjølvsagt har misjon alltid vore viktig, men det var berre teori. No har eg eit forhold til misjon. Eg har misjonærbarn i klassen, og misjon er noko som vert snakka om dagleg. Etter bibelskulen skal Geir Ove attende til det vanlege nordsjølivet, og fagprøven som automatikkar står for tur. Men Geir Ove er ikkje i tvil han vil oppfordre alle til å ta eit år på bibelskule, særleg dei som jobbar i Nordsjøen. Du har både tid og råd til det! slår Geir Ove fast. Geir Ove Larsen trives med både teknikk og Bibel.

8 En reise inn i Bibelen En hel måned på reise høres lenge ut, men jeg kjeda meg ikke en eneste dag. Da vi skulle dra hjem igjen, fikk jeg faktisk tårer i øynene, sier Linn Marie Hansen (19) om Israelsturen til Fjelltun Bibelskole. Tekst: Knut Reier Indrebø Gjengitt med tillatelse fra Utsyn Det er torsdag på Fjelltun bibelskole i Stavanger, og friluftslinja har vært ute på aktiviteter. Denne dagen har curling stått på programmet, noe som falt i smak hos både Linn Marie og klassekamerat Oddbjørn Bauge (19). Men når de skal skryte av Fjelltun, handler det først og fremst om den fire uker lange Israelsturen skolen tilbyr hver høst. At reisen skjer sammen med en arabisk israeler som snakker norsk, er av stor betydning. Å få se Bibelens land med egne øyne har vært med på å åpne Bibelen for meg. Når jeg leser i Bibelen nå vet jeg hvordan det ser ut der og hvor langt det er mellom de forskjellige stedene. Det er mer spennende å lese når du kan kjenne deg igjen, hevder Oddbjørn. En reise inn i Bibelen Rogalendingene mener Israel er et naturlig reisemål når en går på bibelskole. Det er jo der en finner mange av de bibelske stedene. Det er det bibelske landet, og passer derfor perfekt, mener Linn Marie. Israel er og bør være et spesielt land for alle kristne, understreker Oddbjørn. Han synes det er Når jeg leser i Bibelen nå vet jeg hvordan det ser ut og hvor langt det er mellom de forskjellige stedene, sier Oddbjørn Bauge på Fjelltun. Her sammen med Linn Marie Hansen. Foto: Knut Reier Indrebø 8

9 vrient å finne bare ett høydepunkt fra turen. Går det an å si ti ting? spør Linn Marie, og ramser opp kamelridning, telttur i ørkenen og besøk på Oljeberget og ved Genesaretssjøen som noen av de største opplevelsene. Ble turen et åndelig høydepunkt, eller mer som en vanlig ferie? Begge deler. Vi var jo turister også, innrømmer Linn Marie. Det var masse åndelig og det handla mye om Bibelen. Det var først og fremst en studietur, der vi fikk sett mye annet i tillegg. Den første uka var rein ferie, med shopping, strand og hotell, forteller Oddbjørn. Godt kjent fra start Omkring fem hele dager ble satt av til undervisning. I tre uker bodde reisefølget i huset til reiseguiden i Galilea, der det hver kveld var samling på taket med bønn og vitnesbyrd. Slik fikk vi fort et bra åndelig fellesskap, sier Linn Marie. Det er bra med en sosial tur tidlig i året, slik at vi blir godt kjent. Vennene du får på bibelskole kan du dele det aller viktigste med. Det er også en fordel for resten av skoleåret at vi kjenner hverandre så godt fra starten av, sier Oddbjørn. Nyttig for hele livet De forteller at Israelsturen var en viktig faktor da de bestemte seg for å gå på Fjelltun. Det var det de tidligere elevene snakka mest om, og jeg vil si at det er verdt å gå på Fjelltun nesten bare for den turen. Men det er mye kjekt på skolen ellers også, understreker Linn Marie. Hun gikk internatskole på videregående og tenkte det ville være fint med enda et år på internat, bare uten lekser og innetider. Her får vi dypere innsikt i Bibelen. Dessuten blir vi stadig vekk utfordra, for eksempel til å holde andakter. Et år på bibelskole er det viktigste friåret du kan ta, og er absolutt ikke sløsing med tid, sier hun. Linn Marie Hansen på Genesaretsjøen med Tiberias i bakgrunnen. Foto: Johnny Vågen Oddbjørn Bauge koser seg i Middelhavets bølger sammen med Aslak Larsen og Johan Emil Hernes. Foto: Johnny Vågen Oddbjørn var skolelei og trengte et friår der han samtidig kunne gjøre noe fornuftig. Dessuten ønska jeg å lære mer om hva jeg kunne svare når folk stiller spørsmål om troen min, sier han. Linn Marie setter også pris på ny kunnskap. Når jeg drar hjem til Karmøy, har jeg masse å fortelle om. På Fjelltun lærer vi om mange av de typiske spørsmålene som en møter på i hverdagen. Kunnskap om Bibelen er noe du får bruk for, sier hun. Sånn sett kan man kanskje si at reisen inn i Bibelens land har fortsatt også i etterkant av Israelsturen.

10 Med Fjelltun i felten I slutten av januar vart bibelskulen delt opp i grupper og reiste ut på det som vert kalla for distriktsbibelskule. Dette året var det tre grupper med svært ulike opplegg. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Einar Christian Drange På hyttetur med rektor Største gruppa fekk rektor Odd Geir med seg til Hidra. Då vart skulebussen fylt opp, og Agder på sørlege breiddegrader var målet. Basen for gruppa var altså rektor si hytte på Hidra, ei øy like utafor Flekkefjord. Det er eit hus som ligg heilt i sjøkanten og som tidlegare var butikk på øya. Her ordna ein seg sjølv, med matlaging og oppvask team-work i beste forstand. På kveldane var det møter rundt i distriktet som sto på programmet. Likt med alle gruppene vart ulike oppgåver fordelte, leiing, opning, vitnesbyrd og info om skulen gjekk på omgang. Som å vere med far på hyttetur var ein av kommentarane som fall då dei var attende til Fjelltun. Eit herleg avbrekk frå timeplan og stramt tidsskjema. I fotspora til ein ungdomsarbeidar I tillegg til å vere lærar på Fjelltun, har Georg og ei 50% stilling som ungdomsarbeidar i Haugesund krins. Den andre gruppa la seg på hjul etter Georg, og fekk vere med på det undervisningopplegget som han er med på. Det vert kalla for Basic, og består av grunnleggande kristendomsopplæring retta mot ungdom. Jakob Steinnes og Wenche Riskedal har Fjelltunpresentasjon på bedehuset på Hidra. 1O

11 Basic er lagt til nokre faste plassar. Dei starta på Lundeneset Vgs og fortsette vidare til Karmøy, der eit av stoppa var Vea bedehus. Også her vart det tid til ein hyttetur oppe i det heile. På innsida av ein internatskule Siste gruppa reiste i lag med Jan Helge til Framnes Vgs ved Norheimsund. Der var me òg med på kveldsmøta på skulen, hadde undervisningstimar og vart kjende med elevane på skulen. Me budde på internatet og var med i måltida likt med dei som var på skulen. Også her vart det ein liten utflukt, og den gjekk til vestlandshovudstaden Bergen. På distriktsbibelskulen får studentane prøvd seg i ulike praktiske oppgåver. Det er flott å få vere med og høyre nokon ha eit av sine første forsiktige vitnesbyrd, eller få delta på eit møte som er leia av ein som gjer det for første gang. Ofte skjer det etter mykje uro og mange tankar. Då er det godt å kunne oppmuntre kvarandre med korleis Guds rike veks. Det var ikkje dei dyktige og kloke råd frå snarrådige læresveinar som Jesus brukte ved Genesaretsjøen då folket mangla mat. Nei, han tok imot to fiskar og fem brød. Ein liten nistepakke til ein gut. Det var lite, men når Jesus fekk velsigna, vart det mat nok til alle, og endå rikeleg til overs. Slik opplevde me det på årets distriktsbibelskule òg. Takk til Jesus! Line Marie Værnes, Solveig Strand og Marianne Nybro i godt humør på Fjelltunbussen. 11

12 glimtalbum Foto: Johnny Vågen, Kristin Træland (bilde 1), Einar Christian Drange (bilde 4) Hanne Ravnskog gjør seg klar til å treffe blink. 2 Glade kakebakere! Fra v. Kristin Træland, Gunnhild Dalane, Annbjørg Medhaug og Hanne Ravnskog. 3 Misjonsmuseum er spennende! Fra v. Jone Askeland, Kjersti Helen Vadla, Mari Hanssen, Einar Chr. Drange, Christine Stonghaugen og Liv Margunn Grødem. 4 Oppvask hører også med til valgfaget Kokekunst! Fra v. Jan Erik Vagle, Annbjørg Medhaug og Runar Lyseng. 5 Etter møte på Gann, fikk vi spennende omvisning. Fra v. Runar Lyseng, en elev på Gann, Marianne Nybro, Line Marie Værnes, Alise Nystøyl, Liv Margunn Grødem, Ruben Torsvik, Rani Odeh og Oddbjørg Kvangarsnes. 6 Forsamlingsleder i Internasjonalt Kristen Fellesskap i Salem i Stavanger, Paul Odeh, forteller om spennende muligheter i arbeidet. Fra v., Einar Chr. Drange, Espen Kyrre Kvamen, Solveig Strand, Lene Stokkeland, Johan Emil Hernes, Kjersti Helen Vadla, Oddbjørg Kvangarsnes, Line Marie Værnes og Sigurd Bruvoll. 7 Linn Marie Hansen og Else Marie Frafjord i fin stil i Sirdal. 8 Linn Marie Hansen, Runar Lyseng, Annbjørg Medhaug, Jone Askeland og Gunnhild Dalane koser seg i Sola i Sirdal. 9 Else Marie Frafjord, Liv Margunn Grødem og Alise Nystøyl koser seg på Solastranda under Åpen helg i februar. 10 Else Marie Frafjord i luftig svev på Solastranda

13

14 Med et stort mål i sikte - Fint å tenke på at de pengene vi samler inn går til å bygge Guds rike. Tiden vår er noe av det viktigste vi kan bruke til å tjene Jesus med, sier en optimistisk prosjektleder, Annbjørg Medhaug. Tekst og foto: Johnny Vågen Årets bibelstudenter har satt seg som mål å samle inn kr ,- til to prosjekter i Peru lederopplæring og menighetsarbeid i Arequipa. Hvis det skulle bli mer, vil det gå til misjonen uansett, sier Annbjørg, enten til Fjelltun eller til ytre misjon. Pengene trengs i disse tider med finanskrise På spørsmål om hva studentene har gjort så langt for å samle inn penger, svarer Annbjørg: Elevkveld med utlodning av gevinster hver av oss hadde med, matsalg etter enkelte møter på Fjelltun, innsamling av tomflasker som vi panter, salg av bok av Herlaug Norenes med fortellinger fra Peru (passer godt til prosjektet), en del småjobber for folk og dekkskift. - Hvilke tiltak har dere planer om framover? - Vi skal arrangere dekkskift ved påsketider. 17. mars skal vi ha misjonsløp. Da skaffer hver enkelt sponsorer blant familie, venner eller bedrifter som enten lover et beløp per runde eller gir et engangsbeløp. Det gjelder å få flest runder á ca 900 m i løpet av 2 timer. Hvis noen har lyst til å være med å sponse, er det bare å ta kontakt med noen på Fjelltun! Dette er noe som engasjerer alle studentene, derfor tror jeg det vil skape større bevissthet om prosjektet blant dem også, sier Annbjørg ivrig, og fortsetter: april er det basar på Fjelltun. Det blir også solgt lodder på forhånd. Ellers håper hun at mange vil henvende seg til dem om småjobber utover våren. De som ønsker å ta kontakt, kan henvende seg til hotmail.com eller til hennes mobil, Det er mye arbeid igjen før målet er nådd hvordan er stemningen blant studentene? - Jeg tror de fleste ser det som en fin måte å bidra med noe til misjonen på. Fint å tenke på at de pengene vi samler inn går til å bygge Guds rike. Tiden vår er noe av det viktigste vi kan bruke til å tjene Jesus med, sier en optimistisk prosjektleder, som også er ansvarlig for økonomien. 14 Hun har positiv erfaring fra et større misjonsprosjekt på en av NLM s videregående skoler og har god tro på at det skal lykkes denne gangen også!

15 Oppslagstavla Loppemarked Lørdag 28. mars kl Auksjon kl Elevstevnet Lørdag 20. og søndag 21. juni 2009 Vi gratulerer Forlovet Kjellaug Lerbrekk (07-08) og Kjetil Røynås (07-08) Marianne Nybro (08-09) og John Trygve Haaverstad (07-08) Gunn Helen Sandanger og Kåre Gilje (07-08) Monica Jøssang (05-06) og Fredrik Smetana Venneringen Venneringen Fast giver Mye innsats og penger blir investert av mennesker for å oppnå lykke. Dessverre ligger det en innbilning i vår syndige natur om at vi blir mer lykkelige jo mer vi får. Men Herren Jesus setter det i rett perspektiv når han sier: Pr Totalt Pr Totalt Det er saligere å gi enn å ta imot. Apg 20,35b Fjelltun har heldigvis mange venner som har forstått dette. Den største lykken ligger riktignok i evigheten for et Guds barn. Men vi håper at du også allerede her i livet erfarer noe av lykken og velsignelsen ved å være med å gi! For oss på Fjelltun er det i alle fall en velsignelse! Hjertelig takk for en fin stigning på kr 30563,- fra 2007 til 2008! 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Gave til Fjelltun Bibelskole via AvtaleGiro Nå kan du gi din gave regelmessig til Fjelltun Bibelskole via AvtaleGiro. Hvis du registrerer deg med AvtaleGiro, binder du deg til et fast beløp som på en bestemt dato overføres fra din konto til Fjelltun Bibelskole. AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: Du blir varslet minst 7 dager før forfall via e-post da har du full kontroll med hva som trekkes fra din konto Din konto blir automatisk belastet ved forfall da slipper du å betale giroen i nettbanken Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften da får du god oversikt Slik kommer du i gang Enten: Fyll ut vedlagte svarkupong i innstikket, signer og send den til Fjelltun Bibelskole. Eller: Inngå avtale om å betale via AvtaleGiro i din eventuelle nettbank. Du kan enten gå inn på rubrikken Betalinger eller svare JA når det dukker opp tilbud om å overføre til Fjelltun Bibelskole via AvtaleGiro. Det skal skje etter at du første gang har utfylt en giro elektronisk med et gavebeløp til Fjelltun. Endringer Du står selvsagt fritt til å si opp en AvtaleGiro når du måtte ønske. På forhånd mange takk for din gave! Med vennlig hilsen Fjelltun Bibelskole

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole

Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Fjelltunglimt Årgang 34 02/09 Va l g e t s k v a l E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n B a s a r f o r a l l e p e n g a B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n E n e k t e v

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer