ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM"

Transkript

1 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

2 2 ÅRSRAPPORT

3 ÅRSRAPPORT INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden 15 Andre utviklingsprosjekter 16 Salto og miljøet 18 Årsberetning 20 Nøkkeltall 22 Styrets årsberetning 24 Årsregnskap Noter til regnskapet 30 Kontantstrømanalyse 41 Revisjonsberetning 42

4 4 ÅRSRAPPORT 2013 VISJON GJENNOM ENGASJEMENT, ENTUSIASME OG KLOKSKAP SKAPE EN ARENA FOR DE BESTE HANDELSOPPLEVELSER!

5 ÅRSRAPPORT DET HANDLER OM MENNESKER! Salto Eiendom har siden oppstarten i 2006 hatt en klar strategi om å bli ledende i Norge innen segmentet små og mellomstore kjøpesentre. Så langt har vi lykkes og vi fortsetter veien videre med å rendyrke og styrke Salto Eiendom gjennom kjøp, drift og videreutvikling av kjøpesentre ble hittil vårt beste år! Kjennemerke på våre kjøpesentre er sterk lokal forankring og identitet. Et annet fellestrekk er at vi søker etter bysentre som skal være med å styrke det lokale sentrum. Et sterkt kjøpesenter med beliggenhet i sentrum er fullstendig avgjørende for at sentrum skal lykkes. Bysentrum må utvikles videre, det må bygges tett og arkitektonisk godt, det må investeres i offentlige rom og i gode uteplasser, det må legges til rette for boliger, handel, kultur og parkering. På Oddensenteret i Grimstad har vi engasjert den prisbelønte arkitekten Niels Torp nettopp for å klare å integrere et utvidet kjøpesenter med optimal sentrumsutvikling. Men det å bygge opp et kjøpesenterselskap handler egentlig ikke om hverken eiendommer eller om murstein. Det handler om mennesker! Om mennesker som bryr seg, som vil noe, som brenner for å utvikle handel og gode byrom, som ser verdien av å skape gode handelsplasser som et ledd i en større byutvikling. Nettopp dette, å få en organisasjon til sammen å skape gode resultater, er det mest kritiske vi i Salto holder på med. Fra å være et lite selskap med få ansatte ved oppstart, er vi i dag over 70 personer på lønningslisten, hvor 25 av disse jobber på hovedkontoret i Asker. I forbindelse med oppkjøp av eiendommer har vi vært heldige og fått med oss mange nye, svært dyktige medarbeidere. Mange med solid kompetanse innen kjøpesenterdrift og som villig deler sin kunnskap og erfaring videre i organisasjonen. Senterlederne i Salto har i gjennomsnitt års erfaring med kjøpesenterdrift og mange med sterk lokal profil i sitt lokalmiljø en stor styrke for laget. Det er sammen vi blir gode og Salto har en klar filosofi om «å spille ball» og ha det gøy på jobben. Vi investerer mye ressurser i å utvikle et best mulig lag. Gjennom året avholder vi flere samlinger av både faglig og sosial karakter for å styrke nettverket og samholdet. Flere av bildene i denne årsrapporten er hentet fra disse turene. De geografiske avstandene i vår kjøpesenterportefølje er jo stor, fra Harstad i nord til Grimstad i sør og med hovedkontor i Asker. Vi legger derfor ofte samlinger og møter lokalt for at flest mulig skal bli kjent med våre kjøpesentre og lokale markeder. Vi i Salto jobber hver dag for å bli bedre på drift, forvalting og markedsføring av våre kjøpesentre. Det handler om detaljer og gode rutiner, men det handler vel så mye om holdninger, kompetanseoppbygging og den gode opplevelsen det er å klare å sette seg et mål og gjennomføre dette sammen med gode kolleger. Det handler jo tross alt om mennesker!

6 6 ÅRSRAPPORT 2013 Arne Vannebo elsker utfordringer, jo vanskeligere jo bedre. Han måtte velge det vanskeligste innenfor eiendom, alt annet ville vært for enkelt.! TETT PÅ Det er skrevet mange artikler om Arne, «eiendomsbaron» og «kjøpesenterkonge» er to titler som ofte går igjen. Fellesnevneren i artiklene er beskrivelsen av gründeren bak et selskap som har levert svært gode resultater i en årrekke. Hvem er mannen bak tallene egentlig? 22 år gammel etablerte Arne sitt første AS. I dag er han en av dem i Norge som har kjøpt flest næringseiendommer og han er ennå ikke halvveis til hundre. Vi jobber ikke med murstein, men med mennesker, begynner Arne. Det å bygge gode relasjoner, det å få et lag til å fungere samtidig som man skaper trygghet og glede, er det artigste, men kanskje også det mest krevende, sier han. Jeg inspireres av lederstilen til Marit Breivik fremfor Ketil Rekdals. Trygge mennesker presterer best! HUSVARM PÅ ANFIELD ROAD Arne forteller nøkternt om seg selv. Han er en lagspiller og er ikke like komfortabel med å være i sentrum. Han skildrer en oppvekst som beskriver en usedvanlig aktiv gutt. Født og oppvokst i Asker i en stor familie med mor, far, tre brødre og en søster. En kjernefamilie hvor mor var hjemmeværende, og far som professor/lærer hadde mulighet til å ta med familien på lange ferier på hytta i Arendal hver sommer. Barndommen var preget av idrett, men fotball var definitivt viktigst. Arne ble kretsmester flere ganger, norgesmester, vant Norway Cup og Skandia Cupen. Fotballen ble lagt på hylla først for noen få år siden, men som fotballpappa og som ihuga Liverpool fan er han fortsatt godt over middels ivrig og forteller at han nylig var over på Anfield Road og så favorittlaget Liverpool «knuse» Arsenal. FREMTIDEN KUNNE BLITT SKIKJØRING Arne har alltid klart å takle kombinasjonen av jobb og fritid ved å utnyttet døgnet maksimalt, og ved å ha et tempo som mange ville fått pusteproblemer av etter kort tid. I tillegg til alle de sportslige aktivitetene hadde han jobb som avisbud ved siden av skolen. Som 15-åring begynte han å jobbe deltid i matvareforretningen Oluf Lorentzen mens han fullførte Asker gymnas. Jobben i matbutikken ga interesse for butikkdrift.

7 ÅRSRAPPORT For Arne Vannebo har aldri noe vært umulig. Så hvorfor skulle han ikke bli kjøpesentereier også? MANNEN SOM ELSKER UTFORDRINGER Etter gymnaset ble det et år i ABC bank i Sandvika. Her ble unge Vannebo tilbudt fast jobb, men han ønsket å studere videre og gikk over veien til siviløkonomistudier ved BI. Like gjerne kunne han ha stått på ski i Alpene, da Arne året før søkte om å bli skiinstruktør i Sveits. Han ble innstilt som nr. 2, men innrømmer at om jobben hadde blitt hans, så hadde nok fremtiden blitt mer fjell og skikjøring enn kjøpesenter og økonomi. PANTSATTE HUSET Interessen for økonomi kom tidlig, og bare 22 år gammel opprettet Arne og kjæresten Toril sitt første regnskapsfirma. BI-studenten jobbet hos rederiet Leif Høegh under studietiden, i tillegg til å kjøre taxi. Han takket pent nei til fast jobb i rederiet, for å fortsette å jobbe videre med eget selskap. Klassekameratene syntes han var fullstendig sprø som takket nei til en så attraktiv stilling, men Arne har alltid likt å gå egne veier. Før han fylte 30 år hadde han mer enn 30 ansatte og var eier av seks forskjellige virksomheter. I 1999 solgte han fem av selskapene for å satse videre på eiendom sammen med broren Geirr. Fra å være 40 personer var de nå kun to. Fokuset ble dreid mot næringseiendom, og brødrene sluttet å forvalte eiendommer for andre. Nå var det egne investeringer som sto for tur. Huset ble pantsatt til langt over pipa, men Arne beholdt lav puls. Sakte men sikkert fikk selskapet mer handlefrihet. I dag er Arne Vannebo kanskje en av dem i Norge som har kjøpt flest næringseiendommer med over 100 eiendommer totalt. Og ser man på resultatene, så har mannen bak tallene lyktes. FAMILIEFAR OG FORRETNINGSMANN Bak enhver suksessfull mann står en sterk kvinne. Kona Toril var alltid med på laget. Familien har blitt prioritert foran businessen hele veien. Tre aktive barn som blir fulgt opp med skirenn på vinteren og fotball om sommeren, er en stor del av hverdagen. Positivt påfyll er viktig i en hektisk jobbtilværelse, sier Arne. Han stortrives i rollen som pappa og misliker egentlig å være kjent forretningsmann. Folk skal hele tiden diskutere forretninger, men han selv har behov for det motsatte. Da er det bedre med barndomsvenner som ikke er opptatt av at om man har lyktes som forretningsmann, men som setter pris på en for den man er, sier Arne. KOMPLISERT MED KJØPESENTER Arne utfordres av det kompliserte, og at kjøpesenter er den vanskeligste delen av eiendom er noe av det som driver ham. Drift av kjøpesenter handler om markedsføring, teknisk drift og kompliserte bygg. Hver dag blir man målt av kundene som handler. Derfor ville jeg satse på dette i 2003, forteller Arne. Alt annet ville vært for enkelt.

8 8 ÅRSRAPPORT 2013 Viktige hendelser /2013

9 ÅRSRAPPORT RUNE EILERTSEN Eiendomssjef S ERLING SKOVLI Eiendomssjef Salto har igjen levert sitt beste resultat noensinne i 2013, med en underliggende, positiv kontantstrøm på over 85 millioner kroner. Nedenfor gjengir vi noen av de viktigste begivenhetene i året som har gått. Gjennom året har vi styrket hovedkontoret med 6 nye ansatte. Markedsavdelingen styrkes spesielt og vi vrir fokuset bort fra tradisjonell kjøpesenter-markedsføring 1. januar 2013 overtok Salto kjøpesentrene Bryn Senter i Oslo og Kuben Senter i Hønefoss. Begge sentrene har en solid markedsposisjon med høy butikkomsetning. Eiendommene ble kjøpt for ca. 1,2 milliarder kroner. I forbindelse med kjøpene av Bryn Senter og Kuben gjennomføres Trinn 2 i emisjonen fra året før. Totalt økes egenkapitalen med 300 millioner kroner den 4. januar Byggingen av det siste byggetrinnet på Berja Senter (Blokk A) ble gjennomført i De nye arealene står ferdig tidlig i STEIN HÅVARD LANDMARK Eiendomssjef Salto forhandlet frem en avtale med Vefsn kommune om kjøp av bibliotek-arealene og flere tomter rundt Sjøsiden i Mosjøen. Vi kjøpte også en innvendig seksjon fra en ekstern eier. Detaljreguleringen igangsettes for å utvide Sjøsiden med ca nye kvm. Ryensvingen 5 i Oslo bygges gjennom Eiendommen blir totalt på kvm. og flere lange leiekontrakter inngås med solide leietagere. Vi solgte eiendommen Colosseum Park i Oslo for ca. 185 millioner kroner. Salget medførte en 9-dobling av innskutt egenkapital på 5 år. Salget utløser en betydelig gevinst som vil bli inntektsført i 1. kvartal BENEDICTE S. NILSEN Eiendomssjef I oktober 2013 fikk vi politisk godkjennelse for vårt planforslag om en utvidelse av Rortunet i Slemmestad. Rortunet planlegges doblet i areal, til kvm., og med 200 boliger på egen tomt. Det hentes inn flere anbud på en utvidelse av Stortorvet i Kongsberg. Arbeidet bestilles tidlig i 2014, med planlagt ferdigstillelse høsten Dette vil styrke Stortorvet som regionens ledende kjøpesenter. I 2013 signerte Salto leiekontrakter for 316 millioner kroner og arealledigheten i porteføljen lå mellom 2,1 % og 2,6 % gjennom året. HEGE ENGLUND Eiendomssjef FLERE ANSATTE SPESIELT STYRKES MARKEDSAVDELINGEN +6 HENRIK T. AKSELSEN Utleieansvarlig

10 10 ÅRSRAPPORT 2013 KRONEN PÅ VERKET Med sin unike beliggenhet midt mellom riksveien og gågaten i Kongsberg sentrum har Stortorvet gjennom flere tiår innarbeidet seg som et populært kjøpesenter. For oss i Salto har Stortorvet en spesiell posisjon da kjøpet av senteret var starten på Saltoeventyret. STORTORVET Kongsberg M mill Stortorvet har en lang historie som kjøpesenter. Etableringen av senteret går flere tiår tilbake, da flere lokale gårdeiere slo sammen sine eiendommer til et lite kjøpesenter som ble kalt Lilletorvet. I 1995 kom den første store utvidelsen på Stortorvet. I den forbindelse ble det utlyst en publikumskonkurranse i byen hva skulle senteret hete? Byens befolkning mente at senteret nå burde bytte navn fra Lilletorvet til Stortorvet og slik ble det! Utvidelsen ble en suksess og ikke mange år etter kom en ny utvidelse som stod ferdig i På dette tidspunktet hadde senteret rundt 35 butikker, og en stadig voksende omsetning. I 2003 ble Stortorvet solgt. De nye eierne, som den gang jobbet med næringseiendom, fikk interesse for kjøpesenterbransjen og Salto Eiendom ble etablert noen år senere. Planlegging av en ny utvidelse startet raskt, da et konkurrerende senter var under prosjektering. Nå var det viktig og ytterligere styrke markedsposisjonen til Stortorvet. Våren 2006 ble det første spadetaket tatt og byggingen var i gang. 4. oktober 2007 sto det nye senteret ferdig. Stortorvet var da blitt dobbelt så stort og mange spennende nye butikkonsepter var etablert. Utvidelsen av senteret hadde positive ringvirkninger i Kongsberg sentrum. Næringslivet i byen opplevde økning i handelen og en reduksjon i handelslekkasjen. Det ble aldri to konkurrerende kjøpesentre i Kongsberg, eierne av de to prosjektene fant ut at det var bedre å samarbeide enn å konkurrere. De slo seg derfor sammen og satset på å utvikle Stortorvet

11 ÅRSRAPPORT Salto jobber med å utvikle og styrke markedsposisjonen til Stortorvet ytterligere, og siste etappe av utbyggingen er nå i gang. som kjøpesenter og området på Berja som storhandelssenter. Resultatet ble to flotte handelseiendommer i Kongsberg sentrum som kompletterer hverandre. Siden re-åpningen i 2007 har Stortorvet hatt en fin utvikling med et godt og stabilt leietakerlag og en positiv omsetningsutvikling. De siste årene har flere av dagens leietakere ønsket seg større lokaler, samtidig er det behov for å tilføre senteret og lokalmarkedet nye spennende konsepter. Salto har derfor jobbet videre med å utvikle og styrke markedsposisjonen til Stortorvet ytterligere, og siste etappe av utbyggingen settes nå i gang. Vi skal nå sette «kronen på verket» på vårt flotte senter. I tillegg til å utvide senteret med ca kvm, legger vi til rette for bedre parkeringsadkomst og bedre kundeflyt i senterets fellesarealer. Utbyggingen er planlagt ferdig til julehandelen Med større dagligvarebutikk og økt butikkutvalg vil senteret forsterke sin posisjon i Kongsberg og omegn. Fra 1. januar 2014 tok Salto Eiendom selv over forvaltningen av Stortorvet og vårt «hjemvendte barn» er nå trygt i «hus». Vi gleder oss til å drifte og videreutvikle senteret selv og ikke minst er vi veldig takknemlige for å kunne samarbeide med den dyktige staben på senterkontoret. Vi er veldig stolte eiere av Stortorvet, vårt første kjøpesenter og utviklingsprosjekt!

12 12 ÅRSRAPPORT 2013 ODDENSENTERET Grimstad M mill STOA SENTER Arendal M mill Storhandelssenter TUVEN SENTERET Notodden M mill PP SENTERET Porsgrunn M mill STORTORVET Kongsberg M mill BERJA SENTER Kongsberg M mill Storhandelssenter SENTRUMSGÅRDEN Kongsberg M mill Kombinasjonsbygg RYENSVINGEN Oslo M Kombinasjonsbygg BRYN SENTER Oslo M mill RORTUNET KJØPESENTER Slemmestad M mill

13 SJØSIDEN SENTER Mosjøen M mill TORGHJØRNET Hamar M mill STORHAMARSENTERET Hamar M mill VIK SENTER Brumunddal M mill Storhandelssenter OLRUD HANDELSPARK Ringsaker M mill Storhandelssenter KUBEN SENTER Hønefoss M mill

14 Salto senteroversikt i tall SALTO BYSENTERET Harstad M mill SORTLAND STORSENTER Sortland M mill

15 ÅRSRAPPORT SENTEROVERSIKT KUBEN SENTER HØNEFOSS Senterleder: Anne Trine Høibakk. Tlf: Eiendomssjef: Oddbjørn Oland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: BRYN SENTER OSLO Senterleder: Sasha Valdez Ytternes. Tlf Eiendomssjef: Tarjei Sandnes. Tlf: Eiendomssjef: Hege Englund. Tlf: STORTORVET SENTER KONGSBERG Senterleder: Truls Klippen. Tlf: Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: RORTUNET SENTER SLEMMESTAD Senterleder: Marianne Mevik. Tlf: Eiendomssjef: Hege Englund. Tlf: TUVEN SENTERET NOTODDEN Senterleder: Margit Bakken. Tlf: Eiendomssjef: Hege Englund. Tlf: SJØSIDEN SENTER MOSJØEN Senterleder: Harald Forbergskog. Tlf: Eiendomssjef : Stein Håvard Landmark. Tlf: TORGHJØRNET HAMAR Senterleder: Gard Engh. Tlf: Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: PP SENTERET PORSGRUNN Senterleder: Thomas Aasland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: STOA SENTER ARENDAL Senterleder: Erik Mørland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: BERJA SENTER KONGSBERG Senterleder: Truls Klippen. Tlf Eiendomssjef: Stein Håvard Landmark. Tlf: STORHAMARSENTERET HAMAR Senterleder: Gard Engh. Tlf: Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: RYENSVINGEN OSLO Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: OLRUD HANDELSPARK RINGSAKER Eiendomssjef: Henrik Teigen Akselsen. Tlf SORTLAND STORSENTER Senterleder: Ronny Johansen. Tlf: Eiendomssjef: Rune Eilertsen. Tlf: SALTO BYSENTERET HARSTAD Senterleder/eiendomssjef: Rune Eilertsen. Tlf: ODDENSENTERET GRIMSTAD Senterleder: Erik Mørland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: VIK SENTER BRUMUNDDAL Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: SENTRUMSGÅRDEN KONGSBERG Eiendomssjef: Stein Håvard Landmark. Tlf HVEDINGKVARTALET HARSTAD Eiendomssjef: Rune Eilertsen. Tlf: Henrik Teigen Akselsen. Tlf

16 14 ÅRSRAPPORT 2013! PRO SJEK TER RORTUNET, SLEMMESTAD Salto Eiendom har siden kjøpet av Rortunet i 2012 jobbet aktivt med utviklingsmulighetene av kjøpesenteret. Rortunet er et veletablert senter med variert butikkmiks og god beliggenhet langs Slemmestadveien. Rortunet har gjennom mange år levert solide omsetningstall. Det er stor interesse for nyetableringer og Salto ser et potensiale i en utvidelse og oppgradering av senteret. Tanken er å bygge et helt nytt og moderne kjøpesenter både utvendig og innvendig. Vi ønsker å oppgradere utearealene og skape gode og hyggelig uterom til glede for nærmiljøet og besøkende. Planen er å bygge kvm kjøpesenterareal samt et parkeringsareal som rommer ca parkeringsplasser. I tillegg er det planlagt ca. 200 boliger innenfor planområdet. Utbyggingen vil skje trinnvis og målet er å holde senteret åpent under hele byggeperioden. Prosjektet er estimert til 1,0 1,2 milliarder kroner. Målet er at planforslag med konsekvensutredning behandles politisk i løpet av 2014 og at vi kan starte byggingen i 2015 med ferdigstillelse høsten 2017.

17 ÅRSRAPPORT ! PRO SJEK TER ODDENSENTERET, GRIMSTAD Oddensenteret er et veldrevet kjøpesenter beliggenhet midt i sentrum av Grimstad. Området rundt Oddensenteret har et betydelig utviklingspotensial og Salto Eiendom ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne sammenheng. Et velfungerende kjøpesenter i sentrum er det beste utgangspunkt for en god sentrumsutvikling. En utvidelse av Oddensenteret vil styrke Grimstad som handelsby og redusere handelslekkasjen til nabobyene betydelig. Niels Torp er engasjert som arkitekt i prosjektet og visjonen er å skape en ny bydel i Grimstad. Tanken bak utformingen av prosjektet er å ivareta den sørlandske byggestilen samt skape gode, hyggelig byrom i kombinasjon med handel. Planen er å beholde dagens bygningskropp med kvm handel og kvm kontor/bolig. Det er totalt planlagt en utvidelse på nye kvm hvorav ca kvm handel ca kvm bolig og ca kvm med parkering. Antatt prosjektkostnad er estimert til millioner kroner. Salto har en målsetting om å få godkjent regulering i løpet av høsten 2014 og går alt etter planen blir det byggestart høsten 2015 med ferdigstillelse før sommeren 2017.

18 16 ÅRSRAPPORT 2013 ANDRE UTVIKLINGS- PROSJEKTER STORTORVET, KONGSBERG Utvidelse av kjøpesenteret som gir kvm brutto nytt handelsareal. SJØSIDEN, MOSJØEN Utvidelse med kvm over to plan, p-kjeller ca kvm og inntil 32 leiligheter (ca kvm). BRYN SENTER, OSLO Dagens senter er totalt på kvm., herav kvm handel, kvm kontor og kvm parkering og åpne arealer. Nye arealer utgjør kvm. Utvidelsen fordeler seg på kvm kontor, kvm bolig og barnehage, kvm handel, kvm parkering. PP-SENTERET, PORSGRUNN Mulighetsstudie viser et potensiale på kvm handel og kvm bolig.

19 ÅRSRAPPORT STORHAMARSENTERET, HAMAR Mulighetsstudie viser et potensiale på 100 stk. nye leiligheter (9 300 kvm). HVEDINGKVARTALET, HARSTAD Utvidelse av handel, parkering, bolig og kontor. TUVEN SENTERET, NOTODDEN Muligheter til utvidelse med kvm handel. STOA SENTER, ARENDAL Muligheter til utvidelse med kvm detaljhandel over to plan.

20 18 ÅRSRAPPORT 2013 TETT OPPFØLGING AV ENERGIFORBRUKET PÅ VÅRE EIENDOMMER GIR RESULTATER Energiforbruket på Salto-sentrene blir loggført kontinuerlig og egne energirapporter utarbeides og gjennomgås internt. Forbruket sammenlignes mot historiske tall og måles mot bransjestandarder. Dette er et viktig verktøy for å oppnå optimal miljøbevisst drift av kjøpesentrene. Etter at dette arbeidet ble profesjonalisert har energiforbruket i Salto utviklet seg meget positivt. Denne trenden skyldes ikke nødvendigvis store investeringer og ombygninger. Økt fokus på driftsrutiner, oppfølging og behovsstyring av tekniske anlegg, samt opplæring/kompetanseheving av driftspersonell, har gitt meg gode resultater.

21 ÅRSRAPPORT Med riktig fagkompetanse og høy fokus jobber teknisk avdeling i Salto tett med vårt operative driftspersonell for å finne de energiriktige og beste løsningene. Salto jobber kontinuerlig med ulike prosjekter og ombygninger av eiendomsporteføljen. Hvert prosjekt blir nøye gjennomgått og tidsenergiriktige installasjoner blir montert. For oss i Salto handler det om å finne gode og riktige løsninger med et langsiktig perspektiv. Vi har et ansvar! Riktige valg og «hands on» forvaltning gir gode resultater. Som et eksempel nevnes Stoa Senter i Arendal. Eiendommen har vært gjennom en større oppgradering både estetisk og teknisk. Energiforbruket på denne eiendommen ble redusert med 40 % fra 2012 til 2013 og vi ser potensialet til å redusere energiforbruket ytterligere fremover. Et annet eksempel er Berja Senter i Kongsberg, som er et nytt senter med moderne og avanserte tekniske installasjoner. Med riktig styring og fokus på drift har vi hittil redusert forbruket med 12 % fra 2012 til 2013, noe som utgjør ca kwh i årlig forbruk.

22 20 ÅRSRAPPORT 2013

23 ÅRS BERET NING ÅRSRAPPORT

24 22 ÅRSRAPPORT 2013 nøkkeltall MNOK Driftsinntekter Leieinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger (% av driftsinntekter) 133 % 80 % 71 % 71 % 75 % 72 % 75 % 75 % Driftsresultat Driftsresultat (% av driftsinntekter) 113 % 70 % 56 % 54 % 61 % 54 % 61 % 60 % Netto finans Resultat før skatt Resultatgrad 54 % 50 % 19 % 7 % 16 % 8 % 14 % 11 % Kontantstrøm justert for utviklingskostnader Eiendeler Egenkapital bokført Egenkapitalandel 23 % 36 % 32 % 30 % 28 % 26 % 29 % 29 % Langsiktig gjeld hvorav rentebærende Rentedekningsgrad 2,3 4,0 2,0 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 Antall aksjonærer Antall aksjer Resultat pr aksje (før skatt)

25 ÅRSRAPPORT Leieinntekter 300 Driftsresultat før avskrivninger Eiendeler 4000 Kontantstrøm justert for utviklingskostnader

26 24 ÅRSRAPPORT 2013 Selskapet har fortsatt å ekspandere med kjøp av attraktive kjøpesentre. I januar overtok selskapet Bryn Senter i Oslo og Kuben Kjøpesenter i Hønefoss. Styrets beretning VIRKSOMHETENS ART Salto Eiendom AS er et eiendomsselskap lokalisert i Asker, som eier og forvalter små- og mellomstore kjøpesentre i Norge. Selskapet arbeider for å bli et ledende kjøpesenterselskap innenfor denne nisjen. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ORGANISASJON OG MILJØ Ved årsskiftet var det 36 fast ansatte i Salto Eiendom konsernet, samt en rekke deltidsansatte på sentrene. Selskapet har hatt noe sykefravær, men det har ikke vært skader eller ulykker av betydning i Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Styret, i samarbeid med ledelsen i selskapet, har i løpet av 2013 utarbeidet en oppdatert strategi for selskapet. Denne tar sikte på å ytterligere forbedre selskapet i de kommende årene gjennom fokus på drift, utvikling og ekspansjon. Styret har ambisjoner om å utvikle selskapet til å bli den ledende eieren av små og mellomstore kjøpesentre i Norge.

27 ÅRSRAPPORT Konsernet påvirker det ytre miljø gjennom bygging og drift av fast eiendom. Gjennom investeringer i miljøvennlige løsninger, opplæring og holdningsskapende arbeid søker konsernet å bidra til et bedre miljø, også ved å stille krav til leietagere. Konsernet har således løpende fokus på kildesortering, avfallshåndtering, energieffektivisering og etterleving av offentlig miljøkrav. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Etter 31. desember 2013 har det skjedd tre større endringer i selskapets struktur; 1) Salg av Salto Centra Colosseum AS (eid 50,1 % av Salto Eiendom, 49,9 % av Centra Eiendom) til FIL Properties (Norway) AS, et datterselskap av Pembroke Real Estate. Salto Centra Colosseum AS eide kjøpesenteret Colosseum Park på Majorstua i Oslo. Senteret ble kjøpt under finanskrisen i Salto Eiendom og Centra Eiendom har i etterkant av kjøpet forbedret leietakermiksen og reforhandlet de større kontraktene på senteret og derigjennom økt leieinntektene og resultatet betydelig. Senteret ble kjøpt for 117 MNOK og solgt for 185 MNOK og utløser derfor en betydelig gevinst for Salto Eiendom som vil regnskapsføres i ) Kjøp av Olrud Handelspark i Ringsaker kommune. I mai 2014 overtok Salto Eiendom AS Olrud Handelspark i Ringsaker kommune, et storhandelssenter på kvm med lang historikk og solid posisjon i sitt nærområde, fra Olrud Gruppen AS. 3) Utstillingsplassen Eiendom AS selger sine aksjer. I februar 2014 solgte Utstillingsplassen Eiendom AS sine resterende aksjer i Salto Eiendom AS (ca 7 %). Aksjene ble kjøpt av Schage Eiendom AS, Varner Kapital AS, Sportsmagasinet AS og AVA Invest AS alle eksisterende aksjonærer i Salto Eiendom. VIRKSOMHETEN I SELSKAPET Norske kjøpesentre økte omsetningen i 2013 med 1,9 % inkludert ombygninger og utvidelser, rapporter tyder på at like-for-like utvikling var tilnærmet flat. Med andre ord ble også 2013 et år hvor veksten i kjøpesenteromsetningen var moderat. Dog var veksten i den generelle butikkhandelen marginalt lavere slik at kjøpesentre fortsatte å styrke sin relative posisjon. Selskapets kjøpesentre hadde en flat omsetningsutvikling i 2013 noe vi er fornøyd med da ingen større ombygninger har blitt ferdigstilt i Konsernet eier i dag 20 kjøpesentre og handelseiendommer med ca. 5,5 milliarder kroner i butikkomsetning. Gjennom 2013 ble det skrevet mye i nasjonale medier om den eksplosive veksten i netthandelen og hvordan dette vil kunne påvirke kjøpesentermarkedet fremover. Det er ingen tvil om at handelen nå gjennomgår store endringer. Dette temaet har vært høyt på selskapets styres diskusjonsageda i flere år og man jobber proaktivt i selskapet med å til enhver tid tilpasse enkeltsentres strategi i forhold til denne nye virkeligheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at den fysiske handelen fortsatt er, og vil være, fullstendig avgjørende for de aller fleste varegrupper. Det faktum at det er så få, men store, aktører som eier norske kjøpesentre, er også i dette tilfelle en klar styrke. Det bygges lite nye kjøpesenterareal for tiden. INVESTERINGER OG SALG Gjennom 2013 har Salto Eiendom AS ytterligere styrket sin posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. Selskapet har fortsatt å ekspandere med kjøp av attraktive kjøpesentre. I januar overtok selskapet Bryn Senter i Oslo og Kuben Kjøpesenter i Hønefoss fra Schage Eiendom AS for ca 1,2 milliarder kroner. Begge sentrene har solide posisjoner i sine områder og med sin størrelse så vil de være viktige i selskapet i årene fremover begge sentrene leverte også bedre tall enn budsjettert i I forbindelse med overtakelsen kom også Trinn 2 av emisjonen gjennomført i desember 2012 på plass gjennom at Schage Eiendom AS tok deler av oppgjøret i aksjer og dermed ble 51 % eier i selskapet. Selskapet har også i 2013 forhandlet frem kjøp av ytterligere tomt rundt Sjøsiden Senter i Mosjøen fra kommunen dette muliggjør en potensiell utvidelse på opp mot kvm og dermed en ytterligere styrking av selskapets enerådende posisjon i Mosjøen. I oktober 2013 ble eiendommen Colosseum Park lagt ut for salg transaksjonen ble gjennomført i februar 2014 (se «Hendelser etter balansedagen») med svært tilfredsstillende resultat. På Kuben i Hønefoss solgte man gjennom hybler slik at det ved årets slutt kun gjensto seks hybler i selskapets balanse. Ytterligere to av disse har blitt solgt etter årets slutt. Hyblene er alle ferdig bygget og selskapet har ingen gjeld på dem. DRIFT, UTLEIE OG UTVIKLING 2013 har vært et aktivt år for utleieavdelingen i selskapet. Totalt ble det signert leiekontrakter for over 316 MNOK. Ledigheten i selskapets kjøpesentre har vært lav gjennom hele året, og ved utgangen av året utgjorde ledige arealer 2,6 % av totalen. Gjennom 2013 har det vært arbeidet med en rekke reguleringsprosesser. Detaljreguleringen av Rortunet i Slemmestad går sin gang med politisk godkjennelse av planforslaget i oktober Man har gjennomført en ekstern handelsanalyse av handelspotensialet i Røyken/Slemmestad. Konklusjonene i denne handelsanalysen viser at det er et betydelig potensial for nytt kjøpesenterareal. Vi planlegger å doble vårt handelsareal på Rortunet, og vi ser et betydelig boligpotensiale. På Oddensenteret i Grimstad har man gjennom 2013 jobbet videre med reguleringen og et kjøp av nabotomta slik at man kan utvikle Oddensenteret til sitt fulle potensiale. Også på Oddensenteret ser man for seg nesten en dobling av eksisterende areal. Gjennom 2013 fikk man også jobbet seg detaljert gjennom en mindre utvidelse på Stortorvet i Kongsberg. Denne utvidelsen ble vedtatt tidlig i 2014 og man forventer oppstart etter sommeren Utvidelsen vil også heve det estetiske uttrykket på senteret. Byggingen av Ryensvingen 5 (som selskapet eier 50/50 med Energiflex AS) har pågått gjennom hele 2013 og man nærmer seg ferdigstillelse av dette kvm store bygget. Utleiearbeidet har gått noe tregere enn forventet (ca 70 % utleid per årsskiftet), men ankerleie-takere som Rema 1000 og Elixia er allerede innflyttet.

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012. Salto Eiendom AS

Årsrapport 2012. Salto Eiendom AS Årsrapport 2012 Salto Eiendom AS SALTO EIENDOM AS med fokus på små og mellomstore kjøpesentre. Salto Eiendom er et rendyrket kjøpesenterselskap. Vår målsetning er å bli ledende på drift, forvaltning og

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport 2011 salto EIENDoM as

Årsrapport 2011 salto EIENDoM as Årsrapport 2011 SALTO EIENDOM AS Årsrapport 2011 SALTO EIENDOM AS med fokus på små- og mellomstore kjøpesentre. Salto Eiendom er et rendyrket kjøpesenterselskap. Vår målsetning er å bli ledende på drift,

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer