ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM"

Transkript

1 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

2 2 ÅRSRAPPORT

3 ÅRSRAPPORT INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden 15 Andre utviklingsprosjekter 16 Salto og miljøet 18 Årsberetning 20 Nøkkeltall 22 Styrets årsberetning 24 Årsregnskap Noter til regnskapet 30 Kontantstrømanalyse 41 Revisjonsberetning 42

4 4 ÅRSRAPPORT 2013 VISJON GJENNOM ENGASJEMENT, ENTUSIASME OG KLOKSKAP SKAPE EN ARENA FOR DE BESTE HANDELSOPPLEVELSER!

5 ÅRSRAPPORT DET HANDLER OM MENNESKER! Salto Eiendom har siden oppstarten i 2006 hatt en klar strategi om å bli ledende i Norge innen segmentet små og mellomstore kjøpesentre. Så langt har vi lykkes og vi fortsetter veien videre med å rendyrke og styrke Salto Eiendom gjennom kjøp, drift og videreutvikling av kjøpesentre ble hittil vårt beste år! Kjennemerke på våre kjøpesentre er sterk lokal forankring og identitet. Et annet fellestrekk er at vi søker etter bysentre som skal være med å styrke det lokale sentrum. Et sterkt kjøpesenter med beliggenhet i sentrum er fullstendig avgjørende for at sentrum skal lykkes. Bysentrum må utvikles videre, det må bygges tett og arkitektonisk godt, det må investeres i offentlige rom og i gode uteplasser, det må legges til rette for boliger, handel, kultur og parkering. På Oddensenteret i Grimstad har vi engasjert den prisbelønte arkitekten Niels Torp nettopp for å klare å integrere et utvidet kjøpesenter med optimal sentrumsutvikling. Men det å bygge opp et kjøpesenterselskap handler egentlig ikke om hverken eiendommer eller om murstein. Det handler om mennesker! Om mennesker som bryr seg, som vil noe, som brenner for å utvikle handel og gode byrom, som ser verdien av å skape gode handelsplasser som et ledd i en større byutvikling. Nettopp dette, å få en organisasjon til sammen å skape gode resultater, er det mest kritiske vi i Salto holder på med. Fra å være et lite selskap med få ansatte ved oppstart, er vi i dag over 70 personer på lønningslisten, hvor 25 av disse jobber på hovedkontoret i Asker. I forbindelse med oppkjøp av eiendommer har vi vært heldige og fått med oss mange nye, svært dyktige medarbeidere. Mange med solid kompetanse innen kjøpesenterdrift og som villig deler sin kunnskap og erfaring videre i organisasjonen. Senterlederne i Salto har i gjennomsnitt års erfaring med kjøpesenterdrift og mange med sterk lokal profil i sitt lokalmiljø en stor styrke for laget. Det er sammen vi blir gode og Salto har en klar filosofi om «å spille ball» og ha det gøy på jobben. Vi investerer mye ressurser i å utvikle et best mulig lag. Gjennom året avholder vi flere samlinger av både faglig og sosial karakter for å styrke nettverket og samholdet. Flere av bildene i denne årsrapporten er hentet fra disse turene. De geografiske avstandene i vår kjøpesenterportefølje er jo stor, fra Harstad i nord til Grimstad i sør og med hovedkontor i Asker. Vi legger derfor ofte samlinger og møter lokalt for at flest mulig skal bli kjent med våre kjøpesentre og lokale markeder. Vi i Salto jobber hver dag for å bli bedre på drift, forvalting og markedsføring av våre kjøpesentre. Det handler om detaljer og gode rutiner, men det handler vel så mye om holdninger, kompetanseoppbygging og den gode opplevelsen det er å klare å sette seg et mål og gjennomføre dette sammen med gode kolleger. Det handler jo tross alt om mennesker!

6 6 ÅRSRAPPORT 2013 Arne Vannebo elsker utfordringer, jo vanskeligere jo bedre. Han måtte velge det vanskeligste innenfor eiendom, alt annet ville vært for enkelt.! TETT PÅ Det er skrevet mange artikler om Arne, «eiendomsbaron» og «kjøpesenterkonge» er to titler som ofte går igjen. Fellesnevneren i artiklene er beskrivelsen av gründeren bak et selskap som har levert svært gode resultater i en årrekke. Hvem er mannen bak tallene egentlig? 22 år gammel etablerte Arne sitt første AS. I dag er han en av dem i Norge som har kjøpt flest næringseiendommer og han er ennå ikke halvveis til hundre. Vi jobber ikke med murstein, men med mennesker, begynner Arne. Det å bygge gode relasjoner, det å få et lag til å fungere samtidig som man skaper trygghet og glede, er det artigste, men kanskje også det mest krevende, sier han. Jeg inspireres av lederstilen til Marit Breivik fremfor Ketil Rekdals. Trygge mennesker presterer best! HUSVARM PÅ ANFIELD ROAD Arne forteller nøkternt om seg selv. Han er en lagspiller og er ikke like komfortabel med å være i sentrum. Han skildrer en oppvekst som beskriver en usedvanlig aktiv gutt. Født og oppvokst i Asker i en stor familie med mor, far, tre brødre og en søster. En kjernefamilie hvor mor var hjemmeværende, og far som professor/lærer hadde mulighet til å ta med familien på lange ferier på hytta i Arendal hver sommer. Barndommen var preget av idrett, men fotball var definitivt viktigst. Arne ble kretsmester flere ganger, norgesmester, vant Norway Cup og Skandia Cupen. Fotballen ble lagt på hylla først for noen få år siden, men som fotballpappa og som ihuga Liverpool fan er han fortsatt godt over middels ivrig og forteller at han nylig var over på Anfield Road og så favorittlaget Liverpool «knuse» Arsenal. FREMTIDEN KUNNE BLITT SKIKJØRING Arne har alltid klart å takle kombinasjonen av jobb og fritid ved å utnyttet døgnet maksimalt, og ved å ha et tempo som mange ville fått pusteproblemer av etter kort tid. I tillegg til alle de sportslige aktivitetene hadde han jobb som avisbud ved siden av skolen. Som 15-åring begynte han å jobbe deltid i matvareforretningen Oluf Lorentzen mens han fullførte Asker gymnas. Jobben i matbutikken ga interesse for butikkdrift.

7 ÅRSRAPPORT For Arne Vannebo har aldri noe vært umulig. Så hvorfor skulle han ikke bli kjøpesentereier også? MANNEN SOM ELSKER UTFORDRINGER Etter gymnaset ble det et år i ABC bank i Sandvika. Her ble unge Vannebo tilbudt fast jobb, men han ønsket å studere videre og gikk over veien til siviløkonomistudier ved BI. Like gjerne kunne han ha stått på ski i Alpene, da Arne året før søkte om å bli skiinstruktør i Sveits. Han ble innstilt som nr. 2, men innrømmer at om jobben hadde blitt hans, så hadde nok fremtiden blitt mer fjell og skikjøring enn kjøpesenter og økonomi. PANTSATTE HUSET Interessen for økonomi kom tidlig, og bare 22 år gammel opprettet Arne og kjæresten Toril sitt første regnskapsfirma. BI-studenten jobbet hos rederiet Leif Høegh under studietiden, i tillegg til å kjøre taxi. Han takket pent nei til fast jobb i rederiet, for å fortsette å jobbe videre med eget selskap. Klassekameratene syntes han var fullstendig sprø som takket nei til en så attraktiv stilling, men Arne har alltid likt å gå egne veier. Før han fylte 30 år hadde han mer enn 30 ansatte og var eier av seks forskjellige virksomheter. I 1999 solgte han fem av selskapene for å satse videre på eiendom sammen med broren Geirr. Fra å være 40 personer var de nå kun to. Fokuset ble dreid mot næringseiendom, og brødrene sluttet å forvalte eiendommer for andre. Nå var det egne investeringer som sto for tur. Huset ble pantsatt til langt over pipa, men Arne beholdt lav puls. Sakte men sikkert fikk selskapet mer handlefrihet. I dag er Arne Vannebo kanskje en av dem i Norge som har kjøpt flest næringseiendommer med over 100 eiendommer totalt. Og ser man på resultatene, så har mannen bak tallene lyktes. FAMILIEFAR OG FORRETNINGSMANN Bak enhver suksessfull mann står en sterk kvinne. Kona Toril var alltid med på laget. Familien har blitt prioritert foran businessen hele veien. Tre aktive barn som blir fulgt opp med skirenn på vinteren og fotball om sommeren, er en stor del av hverdagen. Positivt påfyll er viktig i en hektisk jobbtilværelse, sier Arne. Han stortrives i rollen som pappa og misliker egentlig å være kjent forretningsmann. Folk skal hele tiden diskutere forretninger, men han selv har behov for det motsatte. Da er det bedre med barndomsvenner som ikke er opptatt av at om man har lyktes som forretningsmann, men som setter pris på en for den man er, sier Arne. KOMPLISERT MED KJØPESENTER Arne utfordres av det kompliserte, og at kjøpesenter er den vanskeligste delen av eiendom er noe av det som driver ham. Drift av kjøpesenter handler om markedsføring, teknisk drift og kompliserte bygg. Hver dag blir man målt av kundene som handler. Derfor ville jeg satse på dette i 2003, forteller Arne. Alt annet ville vært for enkelt.

8 8 ÅRSRAPPORT 2013 Viktige hendelser /2013

9 ÅRSRAPPORT RUNE EILERTSEN Eiendomssjef S ERLING SKOVLI Eiendomssjef Salto har igjen levert sitt beste resultat noensinne i 2013, med en underliggende, positiv kontantstrøm på over 85 millioner kroner. Nedenfor gjengir vi noen av de viktigste begivenhetene i året som har gått. Gjennom året har vi styrket hovedkontoret med 6 nye ansatte. Markedsavdelingen styrkes spesielt og vi vrir fokuset bort fra tradisjonell kjøpesenter-markedsføring 1. januar 2013 overtok Salto kjøpesentrene Bryn Senter i Oslo og Kuben Senter i Hønefoss. Begge sentrene har en solid markedsposisjon med høy butikkomsetning. Eiendommene ble kjøpt for ca. 1,2 milliarder kroner. I forbindelse med kjøpene av Bryn Senter og Kuben gjennomføres Trinn 2 i emisjonen fra året før. Totalt økes egenkapitalen med 300 millioner kroner den 4. januar Byggingen av det siste byggetrinnet på Berja Senter (Blokk A) ble gjennomført i De nye arealene står ferdig tidlig i STEIN HÅVARD LANDMARK Eiendomssjef Salto forhandlet frem en avtale med Vefsn kommune om kjøp av bibliotek-arealene og flere tomter rundt Sjøsiden i Mosjøen. Vi kjøpte også en innvendig seksjon fra en ekstern eier. Detaljreguleringen igangsettes for å utvide Sjøsiden med ca nye kvm. Ryensvingen 5 i Oslo bygges gjennom Eiendommen blir totalt på kvm. og flere lange leiekontrakter inngås med solide leietagere. Vi solgte eiendommen Colosseum Park i Oslo for ca. 185 millioner kroner. Salget medførte en 9-dobling av innskutt egenkapital på 5 år. Salget utløser en betydelig gevinst som vil bli inntektsført i 1. kvartal BENEDICTE S. NILSEN Eiendomssjef I oktober 2013 fikk vi politisk godkjennelse for vårt planforslag om en utvidelse av Rortunet i Slemmestad. Rortunet planlegges doblet i areal, til kvm., og med 200 boliger på egen tomt. Det hentes inn flere anbud på en utvidelse av Stortorvet i Kongsberg. Arbeidet bestilles tidlig i 2014, med planlagt ferdigstillelse høsten Dette vil styrke Stortorvet som regionens ledende kjøpesenter. I 2013 signerte Salto leiekontrakter for 316 millioner kroner og arealledigheten i porteføljen lå mellom 2,1 % og 2,6 % gjennom året. HEGE ENGLUND Eiendomssjef FLERE ANSATTE SPESIELT STYRKES MARKEDSAVDELINGEN +6 HENRIK T. AKSELSEN Utleieansvarlig

10 10 ÅRSRAPPORT 2013 KRONEN PÅ VERKET Med sin unike beliggenhet midt mellom riksveien og gågaten i Kongsberg sentrum har Stortorvet gjennom flere tiår innarbeidet seg som et populært kjøpesenter. For oss i Salto har Stortorvet en spesiell posisjon da kjøpet av senteret var starten på Saltoeventyret. STORTORVET Kongsberg M mill Stortorvet har en lang historie som kjøpesenter. Etableringen av senteret går flere tiår tilbake, da flere lokale gårdeiere slo sammen sine eiendommer til et lite kjøpesenter som ble kalt Lilletorvet. I 1995 kom den første store utvidelsen på Stortorvet. I den forbindelse ble det utlyst en publikumskonkurranse i byen hva skulle senteret hete? Byens befolkning mente at senteret nå burde bytte navn fra Lilletorvet til Stortorvet og slik ble det! Utvidelsen ble en suksess og ikke mange år etter kom en ny utvidelse som stod ferdig i På dette tidspunktet hadde senteret rundt 35 butikker, og en stadig voksende omsetning. I 2003 ble Stortorvet solgt. De nye eierne, som den gang jobbet med næringseiendom, fikk interesse for kjøpesenterbransjen og Salto Eiendom ble etablert noen år senere. Planlegging av en ny utvidelse startet raskt, da et konkurrerende senter var under prosjektering. Nå var det viktig og ytterligere styrke markedsposisjonen til Stortorvet. Våren 2006 ble det første spadetaket tatt og byggingen var i gang. 4. oktober 2007 sto det nye senteret ferdig. Stortorvet var da blitt dobbelt så stort og mange spennende nye butikkonsepter var etablert. Utvidelsen av senteret hadde positive ringvirkninger i Kongsberg sentrum. Næringslivet i byen opplevde økning i handelen og en reduksjon i handelslekkasjen. Det ble aldri to konkurrerende kjøpesentre i Kongsberg, eierne av de to prosjektene fant ut at det var bedre å samarbeide enn å konkurrere. De slo seg derfor sammen og satset på å utvikle Stortorvet

11 ÅRSRAPPORT Salto jobber med å utvikle og styrke markedsposisjonen til Stortorvet ytterligere, og siste etappe av utbyggingen er nå i gang. som kjøpesenter og området på Berja som storhandelssenter. Resultatet ble to flotte handelseiendommer i Kongsberg sentrum som kompletterer hverandre. Siden re-åpningen i 2007 har Stortorvet hatt en fin utvikling med et godt og stabilt leietakerlag og en positiv omsetningsutvikling. De siste årene har flere av dagens leietakere ønsket seg større lokaler, samtidig er det behov for å tilføre senteret og lokalmarkedet nye spennende konsepter. Salto har derfor jobbet videre med å utvikle og styrke markedsposisjonen til Stortorvet ytterligere, og siste etappe av utbyggingen settes nå i gang. Vi skal nå sette «kronen på verket» på vårt flotte senter. I tillegg til å utvide senteret med ca kvm, legger vi til rette for bedre parkeringsadkomst og bedre kundeflyt i senterets fellesarealer. Utbyggingen er planlagt ferdig til julehandelen Med større dagligvarebutikk og økt butikkutvalg vil senteret forsterke sin posisjon i Kongsberg og omegn. Fra 1. januar 2014 tok Salto Eiendom selv over forvaltningen av Stortorvet og vårt «hjemvendte barn» er nå trygt i «hus». Vi gleder oss til å drifte og videreutvikle senteret selv og ikke minst er vi veldig takknemlige for å kunne samarbeide med den dyktige staben på senterkontoret. Vi er veldig stolte eiere av Stortorvet, vårt første kjøpesenter og utviklingsprosjekt!

12 12 ÅRSRAPPORT 2013 ODDENSENTERET Grimstad M mill STOA SENTER Arendal M mill Storhandelssenter TUVEN SENTERET Notodden M mill PP SENTERET Porsgrunn M mill STORTORVET Kongsberg M mill BERJA SENTER Kongsberg M mill Storhandelssenter SENTRUMSGÅRDEN Kongsberg M mill Kombinasjonsbygg RYENSVINGEN Oslo M Kombinasjonsbygg BRYN SENTER Oslo M mill RORTUNET KJØPESENTER Slemmestad M mill

13 SJØSIDEN SENTER Mosjøen M mill TORGHJØRNET Hamar M mill STORHAMARSENTERET Hamar M mill VIK SENTER Brumunddal M mill Storhandelssenter OLRUD HANDELSPARK Ringsaker M mill Storhandelssenter KUBEN SENTER Hønefoss M mill

14 Salto senteroversikt i tall SALTO BYSENTERET Harstad M mill SORTLAND STORSENTER Sortland M mill

15 ÅRSRAPPORT SENTEROVERSIKT KUBEN SENTER HØNEFOSS Senterleder: Anne Trine Høibakk. Tlf: Eiendomssjef: Oddbjørn Oland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: BRYN SENTER OSLO Senterleder: Sasha Valdez Ytternes. Tlf Eiendomssjef: Tarjei Sandnes. Tlf: Eiendomssjef: Hege Englund. Tlf: STORTORVET SENTER KONGSBERG Senterleder: Truls Klippen. Tlf: Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: RORTUNET SENTER SLEMMESTAD Senterleder: Marianne Mevik. Tlf: Eiendomssjef: Hege Englund. Tlf: TUVEN SENTERET NOTODDEN Senterleder: Margit Bakken. Tlf: Eiendomssjef: Hege Englund. Tlf: SJØSIDEN SENTER MOSJØEN Senterleder: Harald Forbergskog. Tlf: Eiendomssjef : Stein Håvard Landmark. Tlf: TORGHJØRNET HAMAR Senterleder: Gard Engh. Tlf: Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: PP SENTERET PORSGRUNN Senterleder: Thomas Aasland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: STOA SENTER ARENDAL Senterleder: Erik Mørland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: BERJA SENTER KONGSBERG Senterleder: Truls Klippen. Tlf Eiendomssjef: Stein Håvard Landmark. Tlf: STORHAMARSENTERET HAMAR Senterleder: Gard Engh. Tlf: Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: RYENSVINGEN OSLO Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: OLRUD HANDELSPARK RINGSAKER Eiendomssjef: Henrik Teigen Akselsen. Tlf SORTLAND STORSENTER Senterleder: Ronny Johansen. Tlf: Eiendomssjef: Rune Eilertsen. Tlf: SALTO BYSENTERET HARSTAD Senterleder/eiendomssjef: Rune Eilertsen. Tlf: ODDENSENTERET GRIMSTAD Senterleder: Erik Mørland. Tlf: Eiendomssjef: Erling Skovli. Tlf: VIK SENTER BRUMUNDDAL Eiendomssjef: Benedicte Seland Nilsen. Tlf: SENTRUMSGÅRDEN KONGSBERG Eiendomssjef: Stein Håvard Landmark. Tlf HVEDINGKVARTALET HARSTAD Eiendomssjef: Rune Eilertsen. Tlf: Henrik Teigen Akselsen. Tlf

16 14 ÅRSRAPPORT 2013! PRO SJEK TER RORTUNET, SLEMMESTAD Salto Eiendom har siden kjøpet av Rortunet i 2012 jobbet aktivt med utviklingsmulighetene av kjøpesenteret. Rortunet er et veletablert senter med variert butikkmiks og god beliggenhet langs Slemmestadveien. Rortunet har gjennom mange år levert solide omsetningstall. Det er stor interesse for nyetableringer og Salto ser et potensiale i en utvidelse og oppgradering av senteret. Tanken er å bygge et helt nytt og moderne kjøpesenter både utvendig og innvendig. Vi ønsker å oppgradere utearealene og skape gode og hyggelig uterom til glede for nærmiljøet og besøkende. Planen er å bygge kvm kjøpesenterareal samt et parkeringsareal som rommer ca parkeringsplasser. I tillegg er det planlagt ca. 200 boliger innenfor planområdet. Utbyggingen vil skje trinnvis og målet er å holde senteret åpent under hele byggeperioden. Prosjektet er estimert til 1,0 1,2 milliarder kroner. Målet er at planforslag med konsekvensutredning behandles politisk i løpet av 2014 og at vi kan starte byggingen i 2015 med ferdigstillelse høsten 2017.

17 ÅRSRAPPORT ! PRO SJEK TER ODDENSENTERET, GRIMSTAD Oddensenteret er et veldrevet kjøpesenter beliggenhet midt i sentrum av Grimstad. Området rundt Oddensenteret har et betydelig utviklingspotensial og Salto Eiendom ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne sammenheng. Et velfungerende kjøpesenter i sentrum er det beste utgangspunkt for en god sentrumsutvikling. En utvidelse av Oddensenteret vil styrke Grimstad som handelsby og redusere handelslekkasjen til nabobyene betydelig. Niels Torp er engasjert som arkitekt i prosjektet og visjonen er å skape en ny bydel i Grimstad. Tanken bak utformingen av prosjektet er å ivareta den sørlandske byggestilen samt skape gode, hyggelig byrom i kombinasjon med handel. Planen er å beholde dagens bygningskropp med kvm handel og kvm kontor/bolig. Det er totalt planlagt en utvidelse på nye kvm hvorav ca kvm handel ca kvm bolig og ca kvm med parkering. Antatt prosjektkostnad er estimert til millioner kroner. Salto har en målsetting om å få godkjent regulering i løpet av høsten 2014 og går alt etter planen blir det byggestart høsten 2015 med ferdigstillelse før sommeren 2017.

18 16 ÅRSRAPPORT 2013 ANDRE UTVIKLINGS- PROSJEKTER STORTORVET, KONGSBERG Utvidelse av kjøpesenteret som gir kvm brutto nytt handelsareal. SJØSIDEN, MOSJØEN Utvidelse med kvm over to plan, p-kjeller ca kvm og inntil 32 leiligheter (ca kvm). BRYN SENTER, OSLO Dagens senter er totalt på kvm., herav kvm handel, kvm kontor og kvm parkering og åpne arealer. Nye arealer utgjør kvm. Utvidelsen fordeler seg på kvm kontor, kvm bolig og barnehage, kvm handel, kvm parkering. PP-SENTERET, PORSGRUNN Mulighetsstudie viser et potensiale på kvm handel og kvm bolig.

19 ÅRSRAPPORT STORHAMARSENTERET, HAMAR Mulighetsstudie viser et potensiale på 100 stk. nye leiligheter (9 300 kvm). HVEDINGKVARTALET, HARSTAD Utvidelse av handel, parkering, bolig og kontor. TUVEN SENTERET, NOTODDEN Muligheter til utvidelse med kvm handel. STOA SENTER, ARENDAL Muligheter til utvidelse med kvm detaljhandel over to plan.

20 18 ÅRSRAPPORT 2013 TETT OPPFØLGING AV ENERGIFORBRUKET PÅ VÅRE EIENDOMMER GIR RESULTATER Energiforbruket på Salto-sentrene blir loggført kontinuerlig og egne energirapporter utarbeides og gjennomgås internt. Forbruket sammenlignes mot historiske tall og måles mot bransjestandarder. Dette er et viktig verktøy for å oppnå optimal miljøbevisst drift av kjøpesentrene. Etter at dette arbeidet ble profesjonalisert har energiforbruket i Salto utviklet seg meget positivt. Denne trenden skyldes ikke nødvendigvis store investeringer og ombygninger. Økt fokus på driftsrutiner, oppfølging og behovsstyring av tekniske anlegg, samt opplæring/kompetanseheving av driftspersonell, har gitt meg gode resultater.

21 ÅRSRAPPORT Med riktig fagkompetanse og høy fokus jobber teknisk avdeling i Salto tett med vårt operative driftspersonell for å finne de energiriktige og beste løsningene. Salto jobber kontinuerlig med ulike prosjekter og ombygninger av eiendomsporteføljen. Hvert prosjekt blir nøye gjennomgått og tidsenergiriktige installasjoner blir montert. For oss i Salto handler det om å finne gode og riktige løsninger med et langsiktig perspektiv. Vi har et ansvar! Riktige valg og «hands on» forvaltning gir gode resultater. Som et eksempel nevnes Stoa Senter i Arendal. Eiendommen har vært gjennom en større oppgradering både estetisk og teknisk. Energiforbruket på denne eiendommen ble redusert med 40 % fra 2012 til 2013 og vi ser potensialet til å redusere energiforbruket ytterligere fremover. Et annet eksempel er Berja Senter i Kongsberg, som er et nytt senter med moderne og avanserte tekniske installasjoner. Med riktig styring og fokus på drift har vi hittil redusert forbruket med 12 % fra 2012 til 2013, noe som utgjør ca kwh i årlig forbruk.

22 20 ÅRSRAPPORT 2013

23 ÅRS BERET NING ÅRSRAPPORT

24 22 ÅRSRAPPORT 2013 nøkkeltall MNOK Driftsinntekter Leieinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger (% av driftsinntekter) 133 % 80 % 71 % 71 % 75 % 72 % 75 % 75 % Driftsresultat Driftsresultat (% av driftsinntekter) 113 % 70 % 56 % 54 % 61 % 54 % 61 % 60 % Netto finans Resultat før skatt Resultatgrad 54 % 50 % 19 % 7 % 16 % 8 % 14 % 11 % Kontantstrøm justert for utviklingskostnader Eiendeler Egenkapital bokført Egenkapitalandel 23 % 36 % 32 % 30 % 28 % 26 % 29 % 29 % Langsiktig gjeld hvorav rentebærende Rentedekningsgrad 2,3 4,0 2,0 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 Antall aksjonærer Antall aksjer Resultat pr aksje (før skatt)

25 ÅRSRAPPORT Leieinntekter 300 Driftsresultat før avskrivninger Eiendeler 4000 Kontantstrøm justert for utviklingskostnader

26 24 ÅRSRAPPORT 2013 Selskapet har fortsatt å ekspandere med kjøp av attraktive kjøpesentre. I januar overtok selskapet Bryn Senter i Oslo og Kuben Kjøpesenter i Hønefoss. Styrets beretning VIRKSOMHETENS ART Salto Eiendom AS er et eiendomsselskap lokalisert i Asker, som eier og forvalter små- og mellomstore kjøpesentre i Norge. Selskapet arbeider for å bli et ledende kjøpesenterselskap innenfor denne nisjen. FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ORGANISASJON OG MILJØ Ved årsskiftet var det 36 fast ansatte i Salto Eiendom konsernet, samt en rekke deltidsansatte på sentrene. Selskapet har hatt noe sykefravær, men det har ikke vært skader eller ulykker av betydning i Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Styret, i samarbeid med ledelsen i selskapet, har i løpet av 2013 utarbeidet en oppdatert strategi for selskapet. Denne tar sikte på å ytterligere forbedre selskapet i de kommende årene gjennom fokus på drift, utvikling og ekspansjon. Styret har ambisjoner om å utvikle selskapet til å bli den ledende eieren av små og mellomstore kjøpesentre i Norge.

27 ÅRSRAPPORT Konsernet påvirker det ytre miljø gjennom bygging og drift av fast eiendom. Gjennom investeringer i miljøvennlige løsninger, opplæring og holdningsskapende arbeid søker konsernet å bidra til et bedre miljø, også ved å stille krav til leietagere. Konsernet har således løpende fokus på kildesortering, avfallshåndtering, energieffektivisering og etterleving av offentlig miljøkrav. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Etter 31. desember 2013 har det skjedd tre større endringer i selskapets struktur; 1) Salg av Salto Centra Colosseum AS (eid 50,1 % av Salto Eiendom, 49,9 % av Centra Eiendom) til FIL Properties (Norway) AS, et datterselskap av Pembroke Real Estate. Salto Centra Colosseum AS eide kjøpesenteret Colosseum Park på Majorstua i Oslo. Senteret ble kjøpt under finanskrisen i Salto Eiendom og Centra Eiendom har i etterkant av kjøpet forbedret leietakermiksen og reforhandlet de større kontraktene på senteret og derigjennom økt leieinntektene og resultatet betydelig. Senteret ble kjøpt for 117 MNOK og solgt for 185 MNOK og utløser derfor en betydelig gevinst for Salto Eiendom som vil regnskapsføres i ) Kjøp av Olrud Handelspark i Ringsaker kommune. I mai 2014 overtok Salto Eiendom AS Olrud Handelspark i Ringsaker kommune, et storhandelssenter på kvm med lang historikk og solid posisjon i sitt nærområde, fra Olrud Gruppen AS. 3) Utstillingsplassen Eiendom AS selger sine aksjer. I februar 2014 solgte Utstillingsplassen Eiendom AS sine resterende aksjer i Salto Eiendom AS (ca 7 %). Aksjene ble kjøpt av Schage Eiendom AS, Varner Kapital AS, Sportsmagasinet AS og AVA Invest AS alle eksisterende aksjonærer i Salto Eiendom. VIRKSOMHETEN I SELSKAPET Norske kjøpesentre økte omsetningen i 2013 med 1,9 % inkludert ombygninger og utvidelser, rapporter tyder på at like-for-like utvikling var tilnærmet flat. Med andre ord ble også 2013 et år hvor veksten i kjøpesenteromsetningen var moderat. Dog var veksten i den generelle butikkhandelen marginalt lavere slik at kjøpesentre fortsatte å styrke sin relative posisjon. Selskapets kjøpesentre hadde en flat omsetningsutvikling i 2013 noe vi er fornøyd med da ingen større ombygninger har blitt ferdigstilt i Konsernet eier i dag 20 kjøpesentre og handelseiendommer med ca. 5,5 milliarder kroner i butikkomsetning. Gjennom 2013 ble det skrevet mye i nasjonale medier om den eksplosive veksten i netthandelen og hvordan dette vil kunne påvirke kjøpesentermarkedet fremover. Det er ingen tvil om at handelen nå gjennomgår store endringer. Dette temaet har vært høyt på selskapets styres diskusjonsageda i flere år og man jobber proaktivt i selskapet med å til enhver tid tilpasse enkeltsentres strategi i forhold til denne nye virkeligheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at den fysiske handelen fortsatt er, og vil være, fullstendig avgjørende for de aller fleste varegrupper. Det faktum at det er så få, men store, aktører som eier norske kjøpesentre, er også i dette tilfelle en klar styrke. Det bygges lite nye kjøpesenterareal for tiden. INVESTERINGER OG SALG Gjennom 2013 har Salto Eiendom AS ytterligere styrket sin posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. Selskapet har fortsatt å ekspandere med kjøp av attraktive kjøpesentre. I januar overtok selskapet Bryn Senter i Oslo og Kuben Kjøpesenter i Hønefoss fra Schage Eiendom AS for ca 1,2 milliarder kroner. Begge sentrene har solide posisjoner i sine områder og med sin størrelse så vil de være viktige i selskapet i årene fremover begge sentrene leverte også bedre tall enn budsjettert i I forbindelse med overtakelsen kom også Trinn 2 av emisjonen gjennomført i desember 2012 på plass gjennom at Schage Eiendom AS tok deler av oppgjøret i aksjer og dermed ble 51 % eier i selskapet. Selskapet har også i 2013 forhandlet frem kjøp av ytterligere tomt rundt Sjøsiden Senter i Mosjøen fra kommunen dette muliggjør en potensiell utvidelse på opp mot kvm og dermed en ytterligere styrking av selskapets enerådende posisjon i Mosjøen. I oktober 2013 ble eiendommen Colosseum Park lagt ut for salg transaksjonen ble gjennomført i februar 2014 (se «Hendelser etter balansedagen») med svært tilfredsstillende resultat. På Kuben i Hønefoss solgte man gjennom hybler slik at det ved årets slutt kun gjensto seks hybler i selskapets balanse. Ytterligere to av disse har blitt solgt etter årets slutt. Hyblene er alle ferdig bygget og selskapet har ingen gjeld på dem. DRIFT, UTLEIE OG UTVIKLING 2013 har vært et aktivt år for utleieavdelingen i selskapet. Totalt ble det signert leiekontrakter for over 316 MNOK. Ledigheten i selskapets kjøpesentre har vært lav gjennom hele året, og ved utgangen av året utgjorde ledige arealer 2,6 % av totalen. Gjennom 2013 har det vært arbeidet med en rekke reguleringsprosesser. Detaljreguleringen av Rortunet i Slemmestad går sin gang med politisk godkjennelse av planforslaget i oktober Man har gjennomført en ekstern handelsanalyse av handelspotensialet i Røyken/Slemmestad. Konklusjonene i denne handelsanalysen viser at det er et betydelig potensial for nytt kjøpesenterareal. Vi planlegger å doble vårt handelsareal på Rortunet, og vi ser et betydelig boligpotensiale. På Oddensenteret i Grimstad har man gjennom 2013 jobbet videre med reguleringen og et kjøp av nabotomta slik at man kan utvikle Oddensenteret til sitt fulle potensiale. Også på Oddensenteret ser man for seg nesten en dobling av eksisterende areal. Gjennom 2013 fikk man også jobbet seg detaljert gjennom en mindre utvidelse på Stortorvet i Kongsberg. Denne utvidelsen ble vedtatt tidlig i 2014 og man forventer oppstart etter sommeren Utvidelsen vil også heve det estetiske uttrykket på senteret. Byggingen av Ryensvingen 5 (som selskapet eier 50/50 med Energiflex AS) har pågått gjennom hele 2013 og man nærmer seg ferdigstillelse av dette kvm store bygget. Utleiearbeidet har gått noe tregere enn forventet (ca 70 % utleid per årsskiftet), men ankerleie-takere som Rema 1000 og Elixia er allerede innflyttet.

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer