SI STEFAN VODA ER CHARTRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SI STEFAN VODA ER CHARTRET"

Transkript

1 krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem klubben, fkk ett av to utdelte æresmedlemsbevs på julemøtet 2014! Se sde 3 og 4 Organ for Larvk soroptmstklubb nr Årgang sssel går på, oktober, som ny presdent - for annen gang! I mens er hun blant annet på Askjems og deler ut pølser med rund hånd! Les mer på sde 11 og 12 SI STEFAN VODA ER CHARTRET Da er vår egen klubb Moldova en realtet! 25. ma ble charteret sgnert med 24 nye soroptmster fra Moldova tl stede. Lll Bjørvk er klubbens norske gudmor og v Larvk har fått mange nye medlemmer som v skal holde god kontakt med. På bldet står gudmor Lll og klubbens presdent Aurela. En stor og vktg anlednng for de nye soroptmstene Moldova, gudmoren og alle oss Larvk soroptmstklubb! Les mer på sde 33 ANe var aktv med på VANNdrngen med mann og to barn dårlg vær mars! sde 17 og 18

2 PRESIDENTENS 2 MINUTTER P R E S I D E N T E N S 2 M I N U T T E R Kjære alle sammen! Det hjertet er fyllt av renner munnen over med. Det er vel kke akkurat et ordtak, men en sannhet som mange har erfart. Og akkurat nå stter soroptmstenes tur tl Moldova fremst mnnet. Moldova graders varme, akasetrær så langt øyet kan se, grønne sletter og frodghet overalt. De små landsbyene som kan se ltt stusselge ut oktober, ser nå ut som dyller. Med grønne hus og llla gjerder og ender gaten er bldet et annet enn det v er vant tl. V blr møtt med vennlghet overalt, og det er en glede å treffe gjen mennesker man har hlst på tdlgere, selv om kommunkasjonen begrenser seg tl sml og «norok» (skål). Det er kke alle som synes det er morsomt eller nteressant å treffe folk fra andre kulturer, men hvs man synes det, så er det en ekstra bonus å rese som soroptmst og treffe andre soroptmster. Man reser kke tl Moldova for å se på store attraksjoner. Jeg tror vel knapt at det fnnes så mange. Men å besøke en russsk ortodoks krke under gudstjeneste, med troende som synger og forbpasserende som korser seg på krkeplassen, er også en opplevelse. Og det å kjøre på veer man må være lokalkjent for å vte om, er også morsomt. Det å besøke sykehus, barnehjem og skoler kan vanskelg gjøres som prvatperson når man kke kan språket. Og det brnger meg egentlg tl salg av llla sløyfer. Det er salg av llla sløyfer som bl.a. skaffer penger tl Educatng Youth for the Future, Norgesunonens prosjekt Moldova (se mer om det artkkel om Moldova). Jeg tror det kan være fornuftg å markedsføre oss lokalt gjennom salg av sløyfene. V tar opp det tl høsten. Men før høsten kommer skal v ha en lang, fn, passe regnfull og varm sommer. V skal bade og være fyssk aktve og kanskje kan v stlle en gruppe på neste års Granfondo Don Pedro. Hadde kke det vært gøy :-). S JA. GOD SOMMER! Sommerhlsen fra Lll Kontaktnfo Larvk Soroptmstklubb Presdent Lll Bjørvk Sekretær Torunn H. Haarberg Kasserer Gro Stalsberg Klubbens adresse: Larvksveen 3, 3290 Stavern Redaksjonen for Sorord: Torunn H. Haarberg Sølv Snedal Tufte Margaret Støle Karlsen Lll Bjørvk Hanne Clason 2

3 JULEMØTET Julemøtet på Løktørka, 2014 Julemøtet Julemøtet 8. desember 2014 V gjorde ltt ekstra ut av julemøtet denne gang ford klubben fylte 45 år Programkomteen utvste stor fantas og bestlte tapasbord på Løktørka Brunlanes. Den drves av de to foretaksomme damene Hlde Sannerholt og Brt A. Stensgaard, og lokalene er den gamle Holhjem skole på Helgeroaveen. Da medlemmene ankom, var et flott langbord dekket ferdg og buffeten med tapas stod klar. Dempet belysnng og mange stearnlys bdro tl stemnngen. Stor var overraskelsen da hele Stavern Mannskor entret salen etter at v hadde satt oss tl bords. De holdt nesten en hel konsert for oss, tok det som generalprøve tl konserten de skulle holde Stavern noen dager senere. De høstet godord og stor applaus. Med god mat og medbrakt Medlemmer på Larvk-klubbens julemøte, desember 2014 Medlemmer av Stavern Mannskor underholdt og skapte julestemnng! Tove Akre fra programkomteen takket trvelge sangere! 3

4 ÆRESMEDLEMMER Våre første æresmedlemmer er Lv Høbø og Else Karlsson. drkke, både med og uten alkohol, ser det seg selv at det ble et hyggelg taffel. Og sden klubben hadde et aldr så lte jubleum, så hadde undertegnede gått gjennom noen av de tdlgste møteprotokollene og kunne g et lte hstorsk tlbakeblkk fra klubbens spede begynnelse. Kvelden toppet seg da to av våre «grand old lades», Else Karlsson og Lv Høbø, ble utnevn tl klubbens æresmedlemmer. Else er chartermedlem, har altså vært med helt fra første dag, og Lv ble medlem et par år senere. Ingen av dem ante noe om dette, og de gav uttrykk for stor glede og overraskelse. De ble tldelt dplom og blomster, og både de og hele klubben ble behørg fotografert. Og utnevnelsen fkk stor omtale med blder unonens blad, Soroptma, nnsendt av Margaret. En svært hyggelg og munter kveld for oss alle. SISSEL HOBÆK Lv Høbø og Else Karlsson snakker nok om sne nye æresdplomer! :-) Tove Akre og Trne-Lse Fevk smlende medlemmer programkomteen! Vel blåst! Sssel Hobæk leste fra gamle protokoller og tok for seg klubbens hstore 4

5 NYE KLUBBMEDLEMMER To nye medlemmer ønskes velkommen! På medlemsmøtet februar ble Ane Rnghem Erksen tatt opp som medlem klubben! Hun er rådgver, født 1977, har forfattet boken Stalns norske fanger, er hstorker og arbeder nå med grevskapshstore og publkumskontakt på Larvk Museum sammen med vår egen Gro Stalsberg. Gro er også én av hennes to faddere, den andre er Sssel Hobæk. Allerede på marsmøtet fkk v gleden av å ønske Krstn Aall Dons-Wallebek velkommen som nytt medlem klubben! Hun har Hanne Clason og Hlde Eskedal som sne to stolte faddere. På bldet er det Mara Brekke- Jakobsen som, på vegne av presdenten, festet nålen på Krstn. Dermed har klubben fått to nye, flotte medlemmer som v ønsker varmt velkommen. V håper de begge vl trves og engasjere seg klubbens mange aktvteter! Kjell Standal 5

6 MØTER Klubbmøteglmt Her dskuteres gruppeoppgaver. F.v.: Tove, Maron, Ina-Mara, Sølv og Jorunn Klubbmøtene våre samler nteresserte medlemmer hver andre mandag måneden. Oftest er v på klubbhytta,hotell Wassloff Stavern, men v reser også ut også og opplever spennende bedrfter og nteressante knutepunkter. Vår dataekspert, Mara, nformerte om Moldovas mljøprofl mens presdent Lll følger godt med. Klubbens programkomté har vært produktve og kreatve. De har gtt klubben mange gode opplevelser både form av forelesere og steder å dra for å få nput. Andre møter, som dette, var kvelden vet tl nformasjoner fra våre egne medlemmer. Tove holdt nnlegg om relgoner Moldova Akkurat dette møtet var det Moldova som sto fokus og alle medlemmene fra Moldovagruppa hadde nnlegg om landet. V tok for oss geograf, økonom, avser, nettsder og mljøprofl, det relgøse aspektet og landets hstore. En nformasjonskveld som ga oss alle ny vten om landet der v nå er ferd med å chartre ny klubb og g kvnner Moldova kunnskap om soroptmstenes arbed og vsjoner. 6

7 BOK I FOKUS dyrene fra dyrehagen også er med, forlser skpet og gutten ender, som eneste overlevende en lvbåt sammen med en bengalsk tger, med navn Rchard Parker. 227 dager er gutten lvbåten med tgeren. Boken er peroder noe grotesk, men hele bokens nnhold beskrves på en svært fornøyelg måte. Jeg kunne se lvbåten med gutten og tgeren levende for meg, selv hvor uvrkelg det enn vrker. Og forfatteren lykkes med å utfordre temaet om sannhetens relatvtet. Lfe of P ble også flmatsert 2012 og har vunnet flere prser. Flmen beskrves som svært vakker og verdt å se for de som enda kke har sett den - meg nkludert! ELLEN KATRINE SNEDAL Lfe of P (Hstoren om P) av Yann Martel, publsert Lfe of P er en fantasroman, som handler om en ndsk gutt som heter Pscne Patel. Boken starter med å beskrve en 14 år gammel gutt som forholder seg tl flere relgoner samtdg. Han er vokst opp som Hndu, men oppsøker tllegg krstendom og slam. Han søker å forstå Gud ut fra de ulke relgonene og ser fordeler ved alle sammen. Han smpelthen bare ønsker å elske Gud. Måten dette er beskrevet, gjør at man bare må fortsette å lese om denne speselle llle gutten. Hans far eer en dyrehage Pondcherry Inda. På grunn av skftende poltske retnngslnjer, beslutter faren å selge dyrehagen og emgrerer med sn kone og sønn tl Canada. På ve over Stllehavet med skp, hvor flere av Send bestllngen tl og spar mljøet for plastposer samtdg som du hjelper tl med å g jenter utdannng! 7

8 LARVIK-KLUBBENS AVISINNLEGG V trår tl - gjen! LARVIK SOROPTIMISTKLUBB trår tl gjen! V har kreert nye julemerker som om kke så lenge er klare tl å sendes land og strand rundt! Selv om det kan se ut tl at noen kke sender så mye julepost lenger, er det tross alt noen som fortsatt sender julehlsnnger og pakker! Posten forventer at det blr sendt nærmere 90 mlloner kort og brev frem mot jul.,, Når posten forventer at det vl bl sendt så mye julepost, ja da er det et marked for julemerker også! :-) Sssel Hobæk har skrevet dette tankevekkende nnlegget som ble trykket ØP 7. mars forb. med den nternasjonale kvnnedagen. Det er vktg at Larvk soroptmstklubb markerer seg pressen. NÅR DU TRENGER ET KOMPLETT REGNSKAPSFIRMA: Nye merker trykkes der v alltd har trykket dem, hos Wera Sken. Ltt mer skal de ha for jobben, men det får stå sn prøve. Julemerkearkene våre selges for kr 25,- pr ark med 10 merker på hver. Så får v bare krysse fngrene og håpe v får solgt mange tl nntekt for utdannngsfondet som soroptmstene selv har, etter dé fra blant annet vår egen Wenche Klunderud! Alt fra fakturerng tl kundeoppfølgng med purrng/nkasso, leverandøroppfølgng med betalng, lønnskjørng med lønnsnnberetnng, bokførng og avstemmnger, utarbedelse av resultatrapporter hver måned/ hver 2. måned og komplett årsoppgjør m/lgnngspaprer. Konkurransedyktge prser, kunnskap og effektvtet. Stavernsveen 2, Larvk l l 8

9 ANNONSE Kom gang med å lese eavsen. Les morgendagens avs kvelden før fra kl 23.00! eavs er hele papravsen elektronsk format. Du kan lese den på PC, lesebrett eller mobl. Last ned ny forbedret eavs app, og logg nn. Del avsen med dn famle husstanden: 9

10 RETTFERDIG HANDEL FAIRTRADE VOKSER Fartrade vokser globalt og andelen mennesker som opplever effekt av Fartrade øker. I dag fnnes det mer enn 1,5 mlloner bønder og arbedere som tlhører Fartradesertfserte produsentorgansasjoner. Den sjette utgaven av Fartrade Internatonals rapport, «Montorng the scope and benefts of Fartrade», er nå publsert. Rapporten er en oppsummerng av Fartradesertfserte produsentorgansasjoners egne data, bred forsknng og ulke evaluernger som vser hvlken effekt Fartradesertfserng har for bønder og arbedere. Rapporten peker også på områder der det er nødvendg med forbedrnger. Rapporten vser at antallet Fartrade-sertfserte produsentorgansasjoner har økt fra 827 (2009), tl 1210 (2013). Dette betyr at antallet bønder og arbedere som får tryggere arbedsforhold og bedre handelsbetngelser gjennom Fartrade, er betraktelg større enn tdlgere. Effekten av Fartrade er betydelg for den enkelte bonden og deres lokalsamfunn. Blant annet ser man at den såkalte Fartrade-Premumen ofte nvesteres kvaltet- og produktutvklng, helse, utdannng og andre utvklngstltak som har stor betydnng lokalsamfunnet. Totalt sett utgjorde Fartrade-Premum fjor 95,2 mlloner Euro, en øknng på 10 prosent fra foregående år. V megler fram dne verder SOROPTIMIST- RINGER sølv eller gull Husk å kjøpe LILLA SLØYFER fra unonen og støtt arbedet mot handel av kvnner! KONTONR.: AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK Sgurdsgt. 1, tlf Ta kontakt med gullsmed Anne-Brt Hellerud på og få prser og mer nfo! 10

11 PØLSEVAKT GIR RESULTATER Julegave tl klubben Det er ngen av medlemmene Larvk soroptmstklubb som kke vet hvor Askjems er! Nå har de fleste av oss vært flere ganger hos Askjems og gjort oss godt kjent langs E-18 tl Semkrysset. Hvor mange pølser v har delt ut, har v kke tall på, men det er mange. Brus og pølser brød eller lefser... går over dsken som varmt hvetebrød! Tl stor glede for kundene hos Askjems og oss som er så heldge å ha fått en så trvelg jobb tl glede for Larvk-klubbens mange gode prosjekter! V har vært så heldge å få denne jobben, og v har tllegg fått en større pengegave tl vårt arbed Moldova. På toppen av det, kunne v lese på Askjems nettsder at de ønsket kke å g julegaver eller sende julekort tl sne kunder julen 2014, men vlle heller støtte soroptmstenes arbed for utdannng av kvnner og vårt arbed mot traffckng (handel med kvnner). Fantastsk! Stor takk tl Askjems ved eer og daglg leder Odd Askjem. V har nå hatt pølse-jobben mer enn ett år og det fungerer veldg godt etter oppsatte planer. Det er en hyggelg oppgave å ta på seg, v møter svært trvelge ansatte hos campnggganten ved Sem og v, som er to og to soroptmster på vakt, får et tettere samhold og kjennskap tl hverandre. Her er det en vnn-vnnstuasjon tl glede for de v hjelper va våre prosjekter og oss selv! Jorunn Sjønnesen er en av medlemmene som er på vakt hos Askjem og deler ut sml og pølser To av gutta hos Askjems som sjarmerer oss; Fred Karlsen tl venstre og Odd Askjem. 11

12 PØLSEVAKT GIR RESULTATER Sssel Hobæk, Hanne Clason og Maron Andersen er for veteraner å regne bak pølsegrytene! Dette er et klubbprosjekt som alle kan være med på og som gr oss selv mye glede. V treffer hyggelge mennesker som er på bo-bljakt, blr spurt om modellvalg og blr fortalt om trvelge boblturer kundene har hatt og regner med å få! Utdelng av grats pølser gr mange opplevelser og setter våre manglende boblkunnskaper på prøve! :-) Her er et lte knppe blder fra fornøyde soroptmster jobb hos Askjems! Hanne Clason, Mara-Brekke Jakobsen og Torunn H. Haarberg Her serverer Krstn All Dons-Wallebek pølse tl Sølv Snedal Tufte 12

13 GJESTESKRIBENTEN Krst Guttormsen: SOROPTIMISTNETTVERKET - en klde tl nsprasjon og nnsats! Forberedelsene tl overtagelse av unonsstyret 1.oktober har allerede startet. V blr flere styremedlemmer fra Oslo II pluss 1. og 2.vsepresdent fra hhv Fredrkstad og Bærum, og v samles med jevne mellomrom og går gjennom hva unonsstyrets oppgaver er. Det er mye nytt for de fleste og mange oppgaver, men også mulgheter for lærng, stfte nye bekjentskaper organsasjonen og å lære organsasjonen bedre å kjenne. Dette er en postvt nnstlt samlng med damer, og jeg satser på at alle skal få postve opplevelser og lærng tlbake. Å være soroptmst og å engasjere seg er og skal være en plussfaktor både unon og klubb. Den strategplanen som skal vedtas på representantskapsmøtet Stavanger ma blr et sentralt arbedsdokument for unonsstyret og for klubbene. Her fastsettes satsnngsområder og helt konkrete tltak for å oppnå vårt formål. En god del klubber melder at planen er et hjelpemddel for å strukturere klubbarbedet, og jeg håper flere klubber vl bruke den nye planen aktvt. V anbefaler alle klubber å utarbede en handlngsplan, men at klubben selv avpasser omfanget. Når v alle arbeder med dsse satsnngene vl v oppnå mer, og det blr lettere for både medlemmer og eksterne å gjenkjenne vårt formål og hvlke områder v arbeder med. Det har betydnng for synlghet, påvrknng, rekrutterng og prosjektarbed. I forslaget tl strategplan er et vktg fokus at våre medlemmer blr enda bedre kjent med soroptmsmen, hva v står for (hva er vårt hovedbudskap) og hvlke aktvteter v har. Et aktuelt tltak er for eksempel organsasjonsopplærng (kanskje dstrktsvs). Kanskje kan det også være nyttg å summe om hvlken soroptmst denttet v har - den varerer skkert mellom medlemmene klubben. Jeg vl tro en slk øvelse vl gjøre oss mer bevsst på det flotte nettverket v har og samtdg har v klart for oss hva soroptmsmen er og hva medlemskapet betyr for oss når folk spør. For meg er nettverket og kke mnst mangfoldet av erfarne og engasjerte yrkeskvnner ulke aldersgrupper nsprerende. Kontakt kan også knyttes over landegrenser, ved vennskapsklubber og fadderklubber, prosjektarbed andre land, nternasjonale møter eller ved å ta kontakt med lokale klubber på utenlandsreser. Selv har jeg fortsatt god kontakt med soroptmstvenner SI Haag (Nederland) hvor jeg tdlgere var medlem og med SI Strasbourg (Frankrke) fra et språk/tranee opphold. Mulgheten for å utrette noe sammen med andre er også et moment jeg pleer å trekke frem for hvorfor jeg ønsker å engasjere meg som soroptmst og at soroptmstene kan være et sted for andre engasjerte kvnner. 13

14 GJESTESKRIBENTEN HAR DU TENKT GJENNOM HVA SOM INSPIRERER DEG? At vår organsasjon består av medlemmer med mye yrkeskompetanse og kke mnst varert kunnskap og erfarng er et vktg varemerke og en vktg ressurs for det nettverket v er. Jeg håper v kan få løftet dette bedre frem tden som kommer. Kjenner v tl yrkesbakgrunnen tl alle klubbens medlemmer og gjør v bruk av den tl foredrag på klubb - og dstrktsmøter, åpne møter, prosjektarbed, bruke dem som skrbenter på nett og medlemsblad? En runde om dette på et klubbmøte kan være nyttg for alle medlemmer, og særlg de nye som ønsker å bl bedre kjent med klubbens medlemmer. I unonen kommer v tl å forsøke å forbedre medlemsregsteret på dette punktet slk at utdannng og erfarng kommer bedre frem. Jeg oppfordrer også klubbene tl å starte prosjekter som vser vår yrkesaktve sde. Mentorprogrammet vårt er rettet mot utenlandske kvnner med høyere utdannng som arbeder for å få relevant arbed. Flere klubber har nå gått gang med dette, og jeg håper andre klubber vl la seg nsprere tl å engasjere seg dette. Vdere var jeg på besøk Odal soroptmstklubb forrge uke. De har mange år arrangert yrkesmesse for 10.klassnger sammen med andre lokale forennger. En fn arena for å vse tl soroptmster og vårt yrkesengasjement for yngre aldersgrupper! Jeg vl også mnne om SIs langtdsprogram Utdannng og Ledelse - to vktge tema for utvklng av jenter og kvnners potensale. Her er mange mulgheter for å bevsstgjøre oss selv og andre, sette tema på agenda og drve prosjektar- bed hjemme og ute. Tl sst vl jeg oppfordre klubben tl aktvt å bruke vår nettsde og å sende bdrag tl den. Det er forøvrg mye nformasjon å hente på vårt medlemsområde, og v kommer tl å satse enda mer på den tden som kommer. Jeg er opptatt av at unonen har god kontakt med klubbene, så forslag og konstruktv krtkk er velkommen. Jeg ønsker Larvk soroptmstklubb lykke tl vdere med stt aktve soroptmstarbed, og særlg den vktge fadderoppgaven for snart etablerte SI Stefan Voda Moldova. Med vennlg hlsen Krst Guttormsen 1.vsepresdent Norgesunonen Påtroppende unonspresdent 1.oktober 2015 Dynamske bevegelser gr økt fleksbltet, stabltet og styrke. Gledesfylt trenng gr deg bevssthet om dn egen holdnng og mulghet tl en mer funksjonell hverdag. Programmet styrker skjelettet og bedrer balansen. Påmeldng/ nformasjon: Anne-Grete Hopen Krstn Ruder Bones for lfe Wellness Through Movement Intellgence 14

15 TILLITSKVINNER Larvkklubbens tlltskvnner! Her er våre tlltskvnner styret samlet på ett brett! F.v. presdent Lll Bjørvk, styremedlem Mara Brekke Jakobsen, sekretær Torunn H. Haarberg, kasserer Gro Stalsberg, styremedlem Hlde Eskedal og suppleantene tl styret, Ina-Mara Snedal Tufte og Maron Andersen Dsse loser oss gjennom soroptmståret 2014 tl 2015, fra oktober tl oktober. Valgkomtéen hadde en gre jobb ford medlemmene våre er postve tl å stlle som kanddater tl de forskjellge vervene. V gleder oss over jobben som er gjort og skal gjøres og takker for at v har vllge og nteresserte medlemmer som gjerne tar et tak for en god sak: soroptmsmen! tlltskvnner fra oktober 2014/15 PRESIDENT : Lll Bjørvk KASSERER: Gro Stalsberg SEKRETÆR: Torunn H. Haarberg STYREMEDLEM: Hlde Eskedal STYREMEDLEM: Mara Brekke Jakobsen 1. SUPPLEANT: Ina-Mara Snedal Tufte 2. SUPPLEANT: Maron Andersen REPRESENTANTER TIL UNIONEN, 1. REPRESENTANT: Lll Bjørvk, presdent 2. REPRESENTANT: Torunn H. Haarberg SUPPLEANTER TIL UNIONEN, 1. SUPPLEANT: Kar Lnnestad 2. SUPPLEANT: Ellen Kathrne Snedal 3. SUPPLEANT: Mona Svestrup PROGRAMANSVARLIG Leder: Margaret Støle Karlsen Assstent: Sssel Hobæk PROGRAMKOMITÉ, Trne-Lse Fevk Maron Andersen Tove Akre EKSTENSJONSKOMITÉ, Sølv Snedal Tufte Ina-Mare Snedal Tufte Mara Brekke Jakobsen Torunn Hammer Haarberg VALGKOMITEEN Jane Sandl Sssel Hobæk REVISOR Jorunn Sjønnesen 2015 Brtt Ohrem Brasten Nettansvarlg Ellen Katrne Snedal, leder Mara Brekke Jakobsen PR/Markedsansvarlg Margaret Støle Karlsen Redaksjonen for Sorord Lll Bjørvk, Torunn H. Haarberg, Hanne Clason Margaret Støle Karlsen, Sølv Snedal Tufte FAKTA Det er kke det at v er så mange eldre klubbene... - det er at v er så få unge. Maranne Kalleberg - Arendal 15

16 VANN FAKTA Vann fnnes nesten overalt på Jorda og er lvsnødvendg for alt kjent lv. Omtrent 70 % av Jordas overflate er dekket av åpent vann (hav, nnsjøer og elver). En voksen person trenger mellom 2 og 2,5 lter drkkevann per dag. Vann er vktg for mennesker ford det transporterer nærngsstoffer rundt kroppen. I tllegg beskyttes både hjernen, ryggmargen, leddene og øynene av vann. Stuasjonen blr bedre Et av FNs tusenårsmål handler om rent drkkevann. Tusenårsmålene er felles mål alle land verden har satt seg for å bekjempe fattgdom nnen I 2012 ble det klart at målet om å halvere andelen mennesker som kke har tlgang tl rent drkkevann er nådd. Det er et stort framskrtt. Lkevel er det noen områder verden der vannstuasjonen fortsatt er dårlg. Over 40 prosent av menneskene som mangler tlgang tl rent vann bor Afrka sør for Sahara. Tlgang tl rent drkkevann 11 prosent av verdens befolknng 783 mlloner mennesker mangler tlgang tl rent drkkevann. Klde: Verdens helseorgansasjon Rent drkkevann - grunnleggende for lvet Klkk deg nn på og sjekk vannkalkulatoren. Der ser du hvor mye vann kroppen dn trenger! 16

17 ÅRETS VANNdrng VANNdrng 2015 Verdens offselle vanndag er 22 mars. Lll og Hlde hadde gått opp løypa ved Eftang tdlgere mnd. Været var kke på vår sde - snø, slaps, vnd og kaldt var det. Men mange trosset været og hadde møtt opp soldartet med kvnner som må gå flere km hver dag for å hente vann. 27 stk hadde møtt opp, Ane hadde tatt m hele fam (små og store ). Etter en god nfo om verdens vanndag av Lll delte v oss 2grupper. Hlde tok m seg de som vlle gå den lengste løypa, mens Lll og jeg tok den korte. V lette etter den luneste plassen v vannet og tente opp grllene. Pølser og tlbehør var sponset av TOOLS. Nygrlla pølser og varme rundstykker smakte nok bra etterhvert som turgåerne kom fram. Etter et par tmer pakket v sammen og ryddet opp etter oss. Det ble en vellykket og koselg dag fjæra. V trosset vær og vnd:) ANNE-BRIT HELLERUD 17

18 ÅRETS VANNdrng VANNdrng ble det - år også! Ikke dårlg, det - været var kke det beste! :-) Her er noen bldeglmt som vser standhaftge soroptmster - også fra Sandefjord - og andre turglade personer! VANNdrngsgruppa gr seg kke - de slår nok tl neste år også! V krysser fngre for fnt turvær 2016! Lll, tl høyre, kommer med nformasjon om VANNdrngen og soroptmstene, mens Gro, tl venstre, og Hlde er kledd for tur! Ane hadde med seg hele famlen på tur! Lll har funnet en lun om kke tørr plass og er klar med pølser tl kalde turgåere! 18

19 ANNONSER S t ø t t v å r e a n n o n s ø r e r - d e s t ø t t e r o s s! Larvksveen 55 - Stavern tlf SENTRUM Ønsker du velednng om frsyre og mage, hårplee eller fargedesgn vår spsskompetanse alle fagets dsplner står tl dn dspossjon. BYENS INNOVATIVE FRISØR TORGET LARVIK TLF Mandag-fredag Lørdag V trykker kvaltetsmaterell tl X-dé as, Larvk KONGEGATA Borgejordet 26 21LARVIK soroptmstene! 3269 Larvk Tlf X-dé as, Fjellhamar Marcus Tranesv Fjellhamar Tlf Tlf tlf Olavsgate 5, 3256 Larvk Denne plassen er sponset av anonym annonsør. Beløpet er gtt som støtte tl arbedet Larvk Soroptmstklubb gjør for å g kvnner u-land hjelp tl utdannng. Trelast - byggevarer - dører/vnduer - garderobe malng/bes - jernvarer - låser/beslag beleggngssten - heller - AEG-verktøy STAVERN Terneveen Ryesgt Larvk 19

20 SE MED SOLFANGERE! soroptmster jobber Europa, Afrka og Mdtøsten! De jobber med prosjekter som har fokus på utdannng og mulgheter som kan g jenter og kvnner et bedre lv. Sden oktober 2012 har soroptmster samlet nn mer enn 60 mlloner kroner tl 2900 forskjellge prosjekter og har med dette hjulpet 1,3 mlloner kvnner! Og v vet at hjelper v en kvnne hjelper v hele famlen. Så det aktuelle tallet er mye høyere! Dette vser at soroptmstenes småskalaprosjekter har stor nnvrknng når v alle jobber sammen for å hjelpe jenter og kvnner! Vårt smarte prosjekt, SEE SOLAR, COOK SOLAR har blant annet hjulpet tl at skoler Musasa, Kasese den vestlge delen av Uganda, har fått satt opp solfangere på skoletaket og lykkes å få PC n opp og gå. Tl stor glede for skolebarna som nå er kontakt med verden omkrng. Det er SI Dumfermlne Skottland som har nettopp denne og flere lgnende skoler som stt klubb-prosjekt og som har stått for fnanserngen av solfangere etc. Stor glede og begestrng rundt PC n! Her er det kke naturlg å ha én PC hver! S O R O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L Et verdensomspennende nettverk av kvnner fra ulke yrker, sosale forhold og kulturer. V arbeder for å styrke kvnners rettgheter, bekjempe vold og g kvnner utdannng. Soroptmstene er en global stemme for kvnner. 20

21 FACEBOOK Gjør deg kjent med vår nye, åpne FACEBOOK-SIDE V har satt gang vår egen åpne Facebookgruppe tllegg tl vår lukkede. Vær med på å gjøre den levende og aktuell. Dersom du har tps tl nnlegg på sden, ta kontakt med Mara eller Ina-Mara. :-) POESIPARKEN PÅ APRILMØTET Poesparken Lavk er godt kjent, kke bare blant Larvks befolknng, men langt utenfor byens grenser. Lous Jacoby, Poesparkens far, nformerte levende om parkens start og vsjoner. Poesparken er et kommunalt ledet prosjekt samarbed mellom det offentlge og nærngslvet. Poesparken har følgende mål: Larvk skal bl poesby nr. 1 Europa. Dkt, poes og ltterære stater skal prege det offentlge rom og parken skal utgjøre en stlle røst bybldet en tlleggsverd. Poesparken skal fremme ltterære verder. Larvksamfunnet skal bruke poesen tl refleksjon, tl nsprasjon og tl å få fram de gode følelsene oss vår hverdag der v ferdes. Ønsker du å bl medlem, har Poesparken sn egen vennegruppe. 21

22 Mljønett tl soroptmster Det er et flott syn for Larvksoroptmster å se mljønett så langt øyet rekker! I Stavanger tar de mljø på alvor og ga ett nett tl hver soroptmst som kom på representantskapsmøtet! I nettet lå sakspaprer og all nformasjon som var nødvendg for møtedelegatene :-) Denne plassen er sponset av anonym annonsør. Beløpet er gtt som støtte tl arbedet Larvk soroptmstklubb gjør for å g kvnner hjelp tl utdannng. INTERIØRDESIGNER KJØKKENMONTERING KJØKKENUTSTYR Tegnng/salg av kjøkken, garderobe og nterør. Interørarktekt hjelper tl med desgn og nnrednng. Ledende leverandører: Mele, AEG, FALCON, Røros Metall, Thermex. Sophus Buggesv Nanset BESTILL MILJØNETT! Flotte tl eget bruk, tl vennnnegaver eller tl gjester på klubbmøtene! Kr 30,- pr. stk. pluss porto! 3 for 100,- kroner! :-) 22

23 UT PÅ REISE Noen betraktnnger vedrørende det å rese Rese ja det kunne man vel ha gjort hele året. Hatt ubegrenset med penger og td - det hadde vært noe. Når jeg nå tenker tlbake, er det ganske mange turer jeg har fått vært med på. Men akkurat det er jeg kke alene om. Det er nesten kke ett møte klubben vår hvor kke en eller annen er på tur. Første gang v var «Syden» var Da var våre 2 døtre på pluss/mnus 10 år med. Mens v foreldre da var godt voksne før v var på vår første chartertur. Men det skal ses, det var kke sste gangen. Ofte har Tenerfe vært resemål og et par uker der februar er kker å forakte. På en måte er det gret å komme tlbake tl et kjent sted, hvor en vet hvor alt er. Men selvfølgelg, moro med nye steder også. En del turer rundt om Europa har det bltt, enten med famle, venner eller jobbsammenheng. Med en mann som tdlgere var svært aktv Cvtan, både lokalt, nasjonalt og nternasjonalt, ble det også to turer tl USA. Der fkk jeg være med på Conventon. Den første turen dt ble kombnert med famlefere 2 uker Florda, med besøk på Dsney World og ellers andre fornøyelsesparker. elendghet. Ute på landsbygda våknet v tdlg om morgenene av at kuene ble drevet gjennom landsbyen. De skulle tydelgvs på bete ett stykke unna. Ellers ble det brukt hest og vogn tl daglge gjøremål. Men folk var veldg gjestfre og dsket opp med det beste de hadde tl oss. V kjørte vdere tl Ukrana, og der følte jeg vel at forholdene var ltt bedre. Eller det er mulg v ble vst de beste sdene av landet. Men det er kke bare utlandet det er fnt å rese tl. V har et flott land selv. I fjor sommer var v Lofoten for første gang. Selvfølgelg langt å kjøre, men mye fnt å se. Og v var tllegg heldge med været. Sol døgnet rundt der oppe nord. På ve sørover gjen valgte v å kjøre Kystrksveen. En streknng jeg gjerne skulle kjørt en gang tl. I skrvende stund, har jeg akkurat pakket for en ny tur. V drar tl Itala og Gardasjøen for en lten uke. Jeg var på jentetur tl Gardasjøen fjor høst, og det ga mersmak. I det hele tatt er Itala et fantastsk land syntes jeg. Selv om v har ferert mye Portugal de sste åra, heller jeg mer og mer over tl Itala. Så jeg håper jeg kan snu meg på ve nn flyet når v skal hjem og s «Arrvederc». Ellers ønsker jeg dere alle en god sommer. BRITT OHREM BRASTEIN Cvtan brakte oss også tl Ungarn, Romana og Ukrana I 2003 dro v av gårde buss med en gjeng ungarere fra Budapest tl Romana og Ukrana. Bussen var fylt opp med mat og drkke for hele turen, en sekk med brød, pålegg og kke mnst vn. Så stoppet v på rasteplasser der det måtte passe. Forholdene Romana vlle jeg tro var mye lkt det det er Moldova. Mye fattgdom og 23

24 KLUBBMØTE I MAI 2015 Lyst øl og elegante dråper Jorunn Sjønnesen testet tre typer lyst øl og særlg én av dem falt smak! Gründer Inger M. Gulvk Holten fortalte om deen om å starte produksjon av drkke på gården. Aldr kjedelg på Larvk soroptmstklubbs møter, e heller på møtet ma! Denne kvelden tlbrakte v på Café Annekset den gamle, lange, røde bygnngen på Stavern Torg. Omgvelsene harmonerte veldg bra med kveldens tema; ølsmakng! Vår programkomte overrasker og nsprerer oss tl å oppleve nye produkter og gründere! Denne gang traff v Inger M. Gulvk Holten som sammen med sn mann har startet opp produksjon av lyst øl og musserende vn på sn gård Brunlanes. Interessert publkum; forgrunnen Sssel Hobæk og Trne-Lse Fevk Prøvesmakere: Torunn H. Haarberg, Unn Rød Holden (SI Røros, opprnnelg fra Larvk), Torld Gusland, Krstn A. Dons-Wallebek 24

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

sorord KIRKEKONSERT 2009 TOVE GRO KARI ELLEN KAT. TORUNN Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 27 - Årgang 14-2009

sorord KIRKEKONSERT 2009 TOVE GRO KARI ELLEN KAT. TORUNN Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 27 - Årgang 14-2009 GRO avtroppende president ble invitert på work-shop i Oslo 2.desember 2008 sammen med bla. unionspresident Solveig. Se side 7 TOVE er påtroppende president i klubben vår og var med på julemarkedet i 2008.

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

sorord ELSE LILL ELSE MARIE EVA G ledelig jul til alle Sorords lesere! ELLEN RETRO MOTESHOW se bilder på side 9-10

sorord ELSE LILL ELSE MARIE EVA G ledelig jul til alle Sorords lesere! ELLEN RETRO MOTESHOW se bilder på side 9-10 ELSE har vært medlem siden 1969 og har hatt mange verv i klubben. På novembermøtet fortalte hun om sitt barenbarn som kom på soroptimistmøte i Panama! Se side 27 LILL er i Sorord, Soroptima og tidligere

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

ALL over winner på side 3. SIgrId

ALL over winner på side 3. SIgrId wenche Klunderud fikk idéen til Utdanningsfondet sammen med Bergljot Knutsen fra Voss. Nå har fondet fått anerkjennelse i Europaføderasjonen! Det kan vi i Larvik-klubben også glede oss over! Se side 3

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

vanndringstur på sidene 15 og 16 alice Wells er vår SI-president! Og hun er Sorords gjesteskribent!

vanndringstur på sidene 15 og 16 alice Wells er vår SI-president! Og hun er Sorords gjesteskribent! alice Wells er vår SI-president! Og hun er Sorords gjesteskribent! At hun har tatt seg tid til å skrive til oss er et scoop! Les hva hun skriverpå side 11 og 12 krafttak for lilla sløyfer skjedde over

Detaljer

NR. 6/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Hilsen fra statsministeren Ålesund Soroptimistklubb

NR. 6/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Hilsen fra statsministeren Ålesund Soroptimistklubb NR. 6/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Hilsen fra statsministeren Ålesund Soroptimistklubb UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Så er vinteren her, fortsatt grønn og mild i

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

sorord 40-ÅRSJUBILEUM ANNA KIRSTI ELLEN GERD KATE Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 28 - Årgang 14-2009

sorord 40-ÅRSJUBILEUM ANNA KIRSTI ELLEN GERD KATE Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 28 - Årgang 14-2009 KIRSTI har vært på den 19. Europeiske konferansen i Amsterdam. Les mer om en spennende konferanse og hyggelig fritid på side 4-7 ANNA Sofie Sanderud er blitt 85 år, husmor med stor familie, mange interesser

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer