SI STEFAN VODA ER CHARTRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SI STEFAN VODA ER CHARTRET"

Transkript

1 krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem klubben, fkk ett av to utdelte æresmedlemsbevs på julemøtet 2014! Se sde 3 og 4 Organ for Larvk soroptmstklubb nr Årgang sssel går på, oktober, som ny presdent - for annen gang! I mens er hun blant annet på Askjems og deler ut pølser med rund hånd! Les mer på sde 11 og 12 SI STEFAN VODA ER CHARTRET Da er vår egen klubb Moldova en realtet! 25. ma ble charteret sgnert med 24 nye soroptmster fra Moldova tl stede. Lll Bjørvk er klubbens norske gudmor og v Larvk har fått mange nye medlemmer som v skal holde god kontakt med. På bldet står gudmor Lll og klubbens presdent Aurela. En stor og vktg anlednng for de nye soroptmstene Moldova, gudmoren og alle oss Larvk soroptmstklubb! Les mer på sde 33 ANe var aktv med på VANNdrngen med mann og to barn dårlg vær mars! sde 17 og 18

2 PRESIDENTENS 2 MINUTTER P R E S I D E N T E N S 2 M I N U T T E R Kjære alle sammen! Det hjertet er fyllt av renner munnen over med. Det er vel kke akkurat et ordtak, men en sannhet som mange har erfart. Og akkurat nå stter soroptmstenes tur tl Moldova fremst mnnet. Moldova graders varme, akasetrær så langt øyet kan se, grønne sletter og frodghet overalt. De små landsbyene som kan se ltt stusselge ut oktober, ser nå ut som dyller. Med grønne hus og llla gjerder og ender gaten er bldet et annet enn det v er vant tl. V blr møtt med vennlghet overalt, og det er en glede å treffe gjen mennesker man har hlst på tdlgere, selv om kommunkasjonen begrenser seg tl sml og «norok» (skål). Det er kke alle som synes det er morsomt eller nteressant å treffe folk fra andre kulturer, men hvs man synes det, så er det en ekstra bonus å rese som soroptmst og treffe andre soroptmster. Man reser kke tl Moldova for å se på store attraksjoner. Jeg tror vel knapt at det fnnes så mange. Men å besøke en russsk ortodoks krke under gudstjeneste, med troende som synger og forbpasserende som korser seg på krkeplassen, er også en opplevelse. Og det å kjøre på veer man må være lokalkjent for å vte om, er også morsomt. Det å besøke sykehus, barnehjem og skoler kan vanskelg gjøres som prvatperson når man kke kan språket. Og det brnger meg egentlg tl salg av llla sløyfer. Det er salg av llla sløyfer som bl.a. skaffer penger tl Educatng Youth for the Future, Norgesunonens prosjekt Moldova (se mer om det artkkel om Moldova). Jeg tror det kan være fornuftg å markedsføre oss lokalt gjennom salg av sløyfene. V tar opp det tl høsten. Men før høsten kommer skal v ha en lang, fn, passe regnfull og varm sommer. V skal bade og være fyssk aktve og kanskje kan v stlle en gruppe på neste års Granfondo Don Pedro. Hadde kke det vært gøy :-). S JA. GOD SOMMER! Sommerhlsen fra Lll Kontaktnfo Larvk Soroptmstklubb Presdent Lll Bjørvk Sekretær Torunn H. Haarberg Kasserer Gro Stalsberg Klubbens adresse: Larvksveen 3, 3290 Stavern Redaksjonen for Sorord: Torunn H. Haarberg Sølv Snedal Tufte Margaret Støle Karlsen Lll Bjørvk Hanne Clason 2

3 JULEMØTET Julemøtet på Løktørka, 2014 Julemøtet Julemøtet 8. desember 2014 V gjorde ltt ekstra ut av julemøtet denne gang ford klubben fylte 45 år Programkomteen utvste stor fantas og bestlte tapasbord på Løktørka Brunlanes. Den drves av de to foretaksomme damene Hlde Sannerholt og Brt A. Stensgaard, og lokalene er den gamle Holhjem skole på Helgeroaveen. Da medlemmene ankom, var et flott langbord dekket ferdg og buffeten med tapas stod klar. Dempet belysnng og mange stearnlys bdro tl stemnngen. Stor var overraskelsen da hele Stavern Mannskor entret salen etter at v hadde satt oss tl bords. De holdt nesten en hel konsert for oss, tok det som generalprøve tl konserten de skulle holde Stavern noen dager senere. De høstet godord og stor applaus. Med god mat og medbrakt Medlemmer på Larvk-klubbens julemøte, desember 2014 Medlemmer av Stavern Mannskor underholdt og skapte julestemnng! Tove Akre fra programkomteen takket trvelge sangere! 3

4 ÆRESMEDLEMMER Våre første æresmedlemmer er Lv Høbø og Else Karlsson. drkke, både med og uten alkohol, ser det seg selv at det ble et hyggelg taffel. Og sden klubben hadde et aldr så lte jubleum, så hadde undertegnede gått gjennom noen av de tdlgste møteprotokollene og kunne g et lte hstorsk tlbakeblkk fra klubbens spede begynnelse. Kvelden toppet seg da to av våre «grand old lades», Else Karlsson og Lv Høbø, ble utnevn tl klubbens æresmedlemmer. Else er chartermedlem, har altså vært med helt fra første dag, og Lv ble medlem et par år senere. Ingen av dem ante noe om dette, og de gav uttrykk for stor glede og overraskelse. De ble tldelt dplom og blomster, og både de og hele klubben ble behørg fotografert. Og utnevnelsen fkk stor omtale med blder unonens blad, Soroptma, nnsendt av Margaret. En svært hyggelg og munter kveld for oss alle. SISSEL HOBÆK Lv Høbø og Else Karlsson snakker nok om sne nye æresdplomer! :-) Tove Akre og Trne-Lse Fevk smlende medlemmer programkomteen! Vel blåst! Sssel Hobæk leste fra gamle protokoller og tok for seg klubbens hstore 4

5 NYE KLUBBMEDLEMMER To nye medlemmer ønskes velkommen! På medlemsmøtet februar ble Ane Rnghem Erksen tatt opp som medlem klubben! Hun er rådgver, født 1977, har forfattet boken Stalns norske fanger, er hstorker og arbeder nå med grevskapshstore og publkumskontakt på Larvk Museum sammen med vår egen Gro Stalsberg. Gro er også én av hennes to faddere, den andre er Sssel Hobæk. Allerede på marsmøtet fkk v gleden av å ønske Krstn Aall Dons-Wallebek velkommen som nytt medlem klubben! Hun har Hanne Clason og Hlde Eskedal som sne to stolte faddere. På bldet er det Mara Brekke- Jakobsen som, på vegne av presdenten, festet nålen på Krstn. Dermed har klubben fått to nye, flotte medlemmer som v ønsker varmt velkommen. V håper de begge vl trves og engasjere seg klubbens mange aktvteter! Kjell Standal 5

6 MØTER Klubbmøteglmt Her dskuteres gruppeoppgaver. F.v.: Tove, Maron, Ina-Mara, Sølv og Jorunn Klubbmøtene våre samler nteresserte medlemmer hver andre mandag måneden. Oftest er v på klubbhytta,hotell Wassloff Stavern, men v reser også ut også og opplever spennende bedrfter og nteressante knutepunkter. Vår dataekspert, Mara, nformerte om Moldovas mljøprofl mens presdent Lll følger godt med. Klubbens programkomté har vært produktve og kreatve. De har gtt klubben mange gode opplevelser både form av forelesere og steder å dra for å få nput. Andre møter, som dette, var kvelden vet tl nformasjoner fra våre egne medlemmer. Tove holdt nnlegg om relgoner Moldova Akkurat dette møtet var det Moldova som sto fokus og alle medlemmene fra Moldovagruppa hadde nnlegg om landet. V tok for oss geograf, økonom, avser, nettsder og mljøprofl, det relgøse aspektet og landets hstore. En nformasjonskveld som ga oss alle ny vten om landet der v nå er ferd med å chartre ny klubb og g kvnner Moldova kunnskap om soroptmstenes arbed og vsjoner. 6

7 BOK I FOKUS dyrene fra dyrehagen også er med, forlser skpet og gutten ender, som eneste overlevende en lvbåt sammen med en bengalsk tger, med navn Rchard Parker. 227 dager er gutten lvbåten med tgeren. Boken er peroder noe grotesk, men hele bokens nnhold beskrves på en svært fornøyelg måte. Jeg kunne se lvbåten med gutten og tgeren levende for meg, selv hvor uvrkelg det enn vrker. Og forfatteren lykkes med å utfordre temaet om sannhetens relatvtet. Lfe of P ble også flmatsert 2012 og har vunnet flere prser. Flmen beskrves som svært vakker og verdt å se for de som enda kke har sett den - meg nkludert! ELLEN KATRINE SNEDAL Lfe of P (Hstoren om P) av Yann Martel, publsert Lfe of P er en fantasroman, som handler om en ndsk gutt som heter Pscne Patel. Boken starter med å beskrve en 14 år gammel gutt som forholder seg tl flere relgoner samtdg. Han er vokst opp som Hndu, men oppsøker tllegg krstendom og slam. Han søker å forstå Gud ut fra de ulke relgonene og ser fordeler ved alle sammen. Han smpelthen bare ønsker å elske Gud. Måten dette er beskrevet, gjør at man bare må fortsette å lese om denne speselle llle gutten. Hans far eer en dyrehage Pondcherry Inda. På grunn av skftende poltske retnngslnjer, beslutter faren å selge dyrehagen og emgrerer med sn kone og sønn tl Canada. På ve over Stllehavet med skp, hvor flere av Send bestllngen tl og spar mljøet for plastposer samtdg som du hjelper tl med å g jenter utdannng! 7

8 LARVIK-KLUBBENS AVISINNLEGG V trår tl - gjen! LARVIK SOROPTIMISTKLUBB trår tl gjen! V har kreert nye julemerker som om kke så lenge er klare tl å sendes land og strand rundt! Selv om det kan se ut tl at noen kke sender så mye julepost lenger, er det tross alt noen som fortsatt sender julehlsnnger og pakker! Posten forventer at det blr sendt nærmere 90 mlloner kort og brev frem mot jul.,, Når posten forventer at det vl bl sendt så mye julepost, ja da er det et marked for julemerker også! :-) Sssel Hobæk har skrevet dette tankevekkende nnlegget som ble trykket ØP 7. mars forb. med den nternasjonale kvnnedagen. Det er vktg at Larvk soroptmstklubb markerer seg pressen. NÅR DU TRENGER ET KOMPLETT REGNSKAPSFIRMA: Nye merker trykkes der v alltd har trykket dem, hos Wera Sken. Ltt mer skal de ha for jobben, men det får stå sn prøve. Julemerkearkene våre selges for kr 25,- pr ark med 10 merker på hver. Så får v bare krysse fngrene og håpe v får solgt mange tl nntekt for utdannngsfondet som soroptmstene selv har, etter dé fra blant annet vår egen Wenche Klunderud! Alt fra fakturerng tl kundeoppfølgng med purrng/nkasso, leverandøroppfølgng med betalng, lønnskjørng med lønnsnnberetnng, bokførng og avstemmnger, utarbedelse av resultatrapporter hver måned/ hver 2. måned og komplett årsoppgjør m/lgnngspaprer. Konkurransedyktge prser, kunnskap og effektvtet. Stavernsveen 2, Larvk l l 8

9 ANNONSE Kom gang med å lese eavsen. Les morgendagens avs kvelden før fra kl 23.00! eavs er hele papravsen elektronsk format. Du kan lese den på PC, lesebrett eller mobl. Last ned ny forbedret eavs app, og logg nn. Del avsen med dn famle husstanden: 9

10 RETTFERDIG HANDEL FAIRTRADE VOKSER Fartrade vokser globalt og andelen mennesker som opplever effekt av Fartrade øker. I dag fnnes det mer enn 1,5 mlloner bønder og arbedere som tlhører Fartradesertfserte produsentorgansasjoner. Den sjette utgaven av Fartrade Internatonals rapport, «Montorng the scope and benefts of Fartrade», er nå publsert. Rapporten er en oppsummerng av Fartradesertfserte produsentorgansasjoners egne data, bred forsknng og ulke evaluernger som vser hvlken effekt Fartradesertfserng har for bønder og arbedere. Rapporten peker også på områder der det er nødvendg med forbedrnger. Rapporten vser at antallet Fartrade-sertfserte produsentorgansasjoner har økt fra 827 (2009), tl 1210 (2013). Dette betyr at antallet bønder og arbedere som får tryggere arbedsforhold og bedre handelsbetngelser gjennom Fartrade, er betraktelg større enn tdlgere. Effekten av Fartrade er betydelg for den enkelte bonden og deres lokalsamfunn. Blant annet ser man at den såkalte Fartrade-Premumen ofte nvesteres kvaltet- og produktutvklng, helse, utdannng og andre utvklngstltak som har stor betydnng lokalsamfunnet. Totalt sett utgjorde Fartrade-Premum fjor 95,2 mlloner Euro, en øknng på 10 prosent fra foregående år. V megler fram dne verder SOROPTIMIST- RINGER sølv eller gull Husk å kjøpe LILLA SLØYFER fra unonen og støtt arbedet mot handel av kvnner! KONTONR.: AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK Sgurdsgt. 1, tlf Ta kontakt med gullsmed Anne-Brt Hellerud på og få prser og mer nfo! 10

11 PØLSEVAKT GIR RESULTATER Julegave tl klubben Det er ngen av medlemmene Larvk soroptmstklubb som kke vet hvor Askjems er! Nå har de fleste av oss vært flere ganger hos Askjems og gjort oss godt kjent langs E-18 tl Semkrysset. Hvor mange pølser v har delt ut, har v kke tall på, men det er mange. Brus og pølser brød eller lefser... går over dsken som varmt hvetebrød! Tl stor glede for kundene hos Askjems og oss som er så heldge å ha fått en så trvelg jobb tl glede for Larvk-klubbens mange gode prosjekter! V har vært så heldge å få denne jobben, og v har tllegg fått en større pengegave tl vårt arbed Moldova. På toppen av det, kunne v lese på Askjems nettsder at de ønsket kke å g julegaver eller sende julekort tl sne kunder julen 2014, men vlle heller støtte soroptmstenes arbed for utdannng av kvnner og vårt arbed mot traffckng (handel med kvnner). Fantastsk! Stor takk tl Askjems ved eer og daglg leder Odd Askjem. V har nå hatt pølse-jobben mer enn ett år og det fungerer veldg godt etter oppsatte planer. Det er en hyggelg oppgave å ta på seg, v møter svært trvelge ansatte hos campnggganten ved Sem og v, som er to og to soroptmster på vakt, får et tettere samhold og kjennskap tl hverandre. Her er det en vnn-vnnstuasjon tl glede for de v hjelper va våre prosjekter og oss selv! Jorunn Sjønnesen er en av medlemmene som er på vakt hos Askjem og deler ut sml og pølser To av gutta hos Askjems som sjarmerer oss; Fred Karlsen tl venstre og Odd Askjem. 11

12 PØLSEVAKT GIR RESULTATER Sssel Hobæk, Hanne Clason og Maron Andersen er for veteraner å regne bak pølsegrytene! Dette er et klubbprosjekt som alle kan være med på og som gr oss selv mye glede. V treffer hyggelge mennesker som er på bo-bljakt, blr spurt om modellvalg og blr fortalt om trvelge boblturer kundene har hatt og regner med å få! Utdelng av grats pølser gr mange opplevelser og setter våre manglende boblkunnskaper på prøve! :-) Her er et lte knppe blder fra fornøyde soroptmster jobb hos Askjems! Hanne Clason, Mara-Brekke Jakobsen og Torunn H. Haarberg Her serverer Krstn All Dons-Wallebek pølse tl Sølv Snedal Tufte 12

13 GJESTESKRIBENTEN Krst Guttormsen: SOROPTIMISTNETTVERKET - en klde tl nsprasjon og nnsats! Forberedelsene tl overtagelse av unonsstyret 1.oktober har allerede startet. V blr flere styremedlemmer fra Oslo II pluss 1. og 2.vsepresdent fra hhv Fredrkstad og Bærum, og v samles med jevne mellomrom og går gjennom hva unonsstyrets oppgaver er. Det er mye nytt for de fleste og mange oppgaver, men også mulgheter for lærng, stfte nye bekjentskaper organsasjonen og å lære organsasjonen bedre å kjenne. Dette er en postvt nnstlt samlng med damer, og jeg satser på at alle skal få postve opplevelser og lærng tlbake. Å være soroptmst og å engasjere seg er og skal være en plussfaktor både unon og klubb. Den strategplanen som skal vedtas på representantskapsmøtet Stavanger ma blr et sentralt arbedsdokument for unonsstyret og for klubbene. Her fastsettes satsnngsområder og helt konkrete tltak for å oppnå vårt formål. En god del klubber melder at planen er et hjelpemddel for å strukturere klubbarbedet, og jeg håper flere klubber vl bruke den nye planen aktvt. V anbefaler alle klubber å utarbede en handlngsplan, men at klubben selv avpasser omfanget. Når v alle arbeder med dsse satsnngene vl v oppnå mer, og det blr lettere for både medlemmer og eksterne å gjenkjenne vårt formål og hvlke områder v arbeder med. Det har betydnng for synlghet, påvrknng, rekrutterng og prosjektarbed. I forslaget tl strategplan er et vktg fokus at våre medlemmer blr enda bedre kjent med soroptmsmen, hva v står for (hva er vårt hovedbudskap) og hvlke aktvteter v har. Et aktuelt tltak er for eksempel organsasjonsopplærng (kanskje dstrktsvs). Kanskje kan det også være nyttg å summe om hvlken soroptmst denttet v har - den varerer skkert mellom medlemmene klubben. Jeg vl tro en slk øvelse vl gjøre oss mer bevsst på det flotte nettverket v har og samtdg har v klart for oss hva soroptmsmen er og hva medlemskapet betyr for oss når folk spør. For meg er nettverket og kke mnst mangfoldet av erfarne og engasjerte yrkeskvnner ulke aldersgrupper nsprerende. Kontakt kan også knyttes over landegrenser, ved vennskapsklubber og fadderklubber, prosjektarbed andre land, nternasjonale møter eller ved å ta kontakt med lokale klubber på utenlandsreser. Selv har jeg fortsatt god kontakt med soroptmstvenner SI Haag (Nederland) hvor jeg tdlgere var medlem og med SI Strasbourg (Frankrke) fra et språk/tranee opphold. Mulgheten for å utrette noe sammen med andre er også et moment jeg pleer å trekke frem for hvorfor jeg ønsker å engasjere meg som soroptmst og at soroptmstene kan være et sted for andre engasjerte kvnner. 13

14 GJESTESKRIBENTEN HAR DU TENKT GJENNOM HVA SOM INSPIRERER DEG? At vår organsasjon består av medlemmer med mye yrkeskompetanse og kke mnst varert kunnskap og erfarng er et vktg varemerke og en vktg ressurs for det nettverket v er. Jeg håper v kan få løftet dette bedre frem tden som kommer. Kjenner v tl yrkesbakgrunnen tl alle klubbens medlemmer og gjør v bruk av den tl foredrag på klubb - og dstrktsmøter, åpne møter, prosjektarbed, bruke dem som skrbenter på nett og medlemsblad? En runde om dette på et klubbmøte kan være nyttg for alle medlemmer, og særlg de nye som ønsker å bl bedre kjent med klubbens medlemmer. I unonen kommer v tl å forsøke å forbedre medlemsregsteret på dette punktet slk at utdannng og erfarng kommer bedre frem. Jeg oppfordrer også klubbene tl å starte prosjekter som vser vår yrkesaktve sde. Mentorprogrammet vårt er rettet mot utenlandske kvnner med høyere utdannng som arbeder for å få relevant arbed. Flere klubber har nå gått gang med dette, og jeg håper andre klubber vl la seg nsprere tl å engasjere seg dette. Vdere var jeg på besøk Odal soroptmstklubb forrge uke. De har mange år arrangert yrkesmesse for 10.klassnger sammen med andre lokale forennger. En fn arena for å vse tl soroptmster og vårt yrkesengasjement for yngre aldersgrupper! Jeg vl også mnne om SIs langtdsprogram Utdannng og Ledelse - to vktge tema for utvklng av jenter og kvnners potensale. Her er mange mulgheter for å bevsstgjøre oss selv og andre, sette tema på agenda og drve prosjektar- bed hjemme og ute. Tl sst vl jeg oppfordre klubben tl aktvt å bruke vår nettsde og å sende bdrag tl den. Det er forøvrg mye nformasjon å hente på vårt medlemsområde, og v kommer tl å satse enda mer på den tden som kommer. Jeg er opptatt av at unonen har god kontakt med klubbene, så forslag og konstruktv krtkk er velkommen. Jeg ønsker Larvk soroptmstklubb lykke tl vdere med stt aktve soroptmstarbed, og særlg den vktge fadderoppgaven for snart etablerte SI Stefan Voda Moldova. Med vennlg hlsen Krst Guttormsen 1.vsepresdent Norgesunonen Påtroppende unonspresdent 1.oktober 2015 Dynamske bevegelser gr økt fleksbltet, stabltet og styrke. Gledesfylt trenng gr deg bevssthet om dn egen holdnng og mulghet tl en mer funksjonell hverdag. Programmet styrker skjelettet og bedrer balansen. Påmeldng/ nformasjon: Anne-Grete Hopen Krstn Ruder Bones for lfe Wellness Through Movement Intellgence 14

15 TILLITSKVINNER Larvkklubbens tlltskvnner! Her er våre tlltskvnner styret samlet på ett brett! F.v. presdent Lll Bjørvk, styremedlem Mara Brekke Jakobsen, sekretær Torunn H. Haarberg, kasserer Gro Stalsberg, styremedlem Hlde Eskedal og suppleantene tl styret, Ina-Mara Snedal Tufte og Maron Andersen Dsse loser oss gjennom soroptmståret 2014 tl 2015, fra oktober tl oktober. Valgkomtéen hadde en gre jobb ford medlemmene våre er postve tl å stlle som kanddater tl de forskjellge vervene. V gleder oss over jobben som er gjort og skal gjøres og takker for at v har vllge og nteresserte medlemmer som gjerne tar et tak for en god sak: soroptmsmen! tlltskvnner fra oktober 2014/15 PRESIDENT : Lll Bjørvk KASSERER: Gro Stalsberg SEKRETÆR: Torunn H. Haarberg STYREMEDLEM: Hlde Eskedal STYREMEDLEM: Mara Brekke Jakobsen 1. SUPPLEANT: Ina-Mara Snedal Tufte 2. SUPPLEANT: Maron Andersen REPRESENTANTER TIL UNIONEN, 1. REPRESENTANT: Lll Bjørvk, presdent 2. REPRESENTANT: Torunn H. Haarberg SUPPLEANTER TIL UNIONEN, 1. SUPPLEANT: Kar Lnnestad 2. SUPPLEANT: Ellen Kathrne Snedal 3. SUPPLEANT: Mona Svestrup PROGRAMANSVARLIG Leder: Margaret Støle Karlsen Assstent: Sssel Hobæk PROGRAMKOMITÉ, Trne-Lse Fevk Maron Andersen Tove Akre EKSTENSJONSKOMITÉ, Sølv Snedal Tufte Ina-Mare Snedal Tufte Mara Brekke Jakobsen Torunn Hammer Haarberg VALGKOMITEEN Jane Sandl Sssel Hobæk REVISOR Jorunn Sjønnesen 2015 Brtt Ohrem Brasten Nettansvarlg Ellen Katrne Snedal, leder Mara Brekke Jakobsen PR/Markedsansvarlg Margaret Støle Karlsen Redaksjonen for Sorord Lll Bjørvk, Torunn H. Haarberg, Hanne Clason Margaret Støle Karlsen, Sølv Snedal Tufte FAKTA Det er kke det at v er så mange eldre klubbene... - det er at v er så få unge. Maranne Kalleberg - Arendal 15

16 VANN FAKTA Vann fnnes nesten overalt på Jorda og er lvsnødvendg for alt kjent lv. Omtrent 70 % av Jordas overflate er dekket av åpent vann (hav, nnsjøer og elver). En voksen person trenger mellom 2 og 2,5 lter drkkevann per dag. Vann er vktg for mennesker ford det transporterer nærngsstoffer rundt kroppen. I tllegg beskyttes både hjernen, ryggmargen, leddene og øynene av vann. Stuasjonen blr bedre Et av FNs tusenårsmål handler om rent drkkevann. Tusenårsmålene er felles mål alle land verden har satt seg for å bekjempe fattgdom nnen I 2012 ble det klart at målet om å halvere andelen mennesker som kke har tlgang tl rent drkkevann er nådd. Det er et stort framskrtt. Lkevel er det noen områder verden der vannstuasjonen fortsatt er dårlg. Over 40 prosent av menneskene som mangler tlgang tl rent vann bor Afrka sør for Sahara. Tlgang tl rent drkkevann 11 prosent av verdens befolknng 783 mlloner mennesker mangler tlgang tl rent drkkevann. Klde: Verdens helseorgansasjon Rent drkkevann - grunnleggende for lvet Klkk deg nn på og sjekk vannkalkulatoren. Der ser du hvor mye vann kroppen dn trenger! 16

17 ÅRETS VANNdrng VANNdrng 2015 Verdens offselle vanndag er 22 mars. Lll og Hlde hadde gått opp løypa ved Eftang tdlgere mnd. Været var kke på vår sde - snø, slaps, vnd og kaldt var det. Men mange trosset været og hadde møtt opp soldartet med kvnner som må gå flere km hver dag for å hente vann. 27 stk hadde møtt opp, Ane hadde tatt m hele fam (små og store ). Etter en god nfo om verdens vanndag av Lll delte v oss 2grupper. Hlde tok m seg de som vlle gå den lengste løypa, mens Lll og jeg tok den korte. V lette etter den luneste plassen v vannet og tente opp grllene. Pølser og tlbehør var sponset av TOOLS. Nygrlla pølser og varme rundstykker smakte nok bra etterhvert som turgåerne kom fram. Etter et par tmer pakket v sammen og ryddet opp etter oss. Det ble en vellykket og koselg dag fjæra. V trosset vær og vnd:) ANNE-BRIT HELLERUD 17

18 ÅRETS VANNdrng VANNdrng ble det - år også! Ikke dårlg, det - været var kke det beste! :-) Her er noen bldeglmt som vser standhaftge soroptmster - også fra Sandefjord - og andre turglade personer! VANNdrngsgruppa gr seg kke - de slår nok tl neste år også! V krysser fngre for fnt turvær 2016! Lll, tl høyre, kommer med nformasjon om VANNdrngen og soroptmstene, mens Gro, tl venstre, og Hlde er kledd for tur! Ane hadde med seg hele famlen på tur! Lll har funnet en lun om kke tørr plass og er klar med pølser tl kalde turgåere! 18

19 ANNONSER S t ø t t v å r e a n n o n s ø r e r - d e s t ø t t e r o s s! Larvksveen 55 - Stavern tlf SENTRUM Ønsker du velednng om frsyre og mage, hårplee eller fargedesgn vår spsskompetanse alle fagets dsplner står tl dn dspossjon. BYENS INNOVATIVE FRISØR TORGET LARVIK TLF Mandag-fredag Lørdag V trykker kvaltetsmaterell tl X-dé as, Larvk KONGEGATA Borgejordet 26 21LARVIK soroptmstene! 3269 Larvk Tlf X-dé as, Fjellhamar Marcus Tranesv Fjellhamar Tlf Tlf tlf Olavsgate 5, 3256 Larvk Denne plassen er sponset av anonym annonsør. Beløpet er gtt som støtte tl arbedet Larvk Soroptmstklubb gjør for å g kvnner u-land hjelp tl utdannng. Trelast - byggevarer - dører/vnduer - garderobe malng/bes - jernvarer - låser/beslag beleggngssten - heller - AEG-verktøy STAVERN Terneveen Ryesgt Larvk 19

20 SE MED SOLFANGERE! soroptmster jobber Europa, Afrka og Mdtøsten! De jobber med prosjekter som har fokus på utdannng og mulgheter som kan g jenter og kvnner et bedre lv. Sden oktober 2012 har soroptmster samlet nn mer enn 60 mlloner kroner tl 2900 forskjellge prosjekter og har med dette hjulpet 1,3 mlloner kvnner! Og v vet at hjelper v en kvnne hjelper v hele famlen. Så det aktuelle tallet er mye høyere! Dette vser at soroptmstenes småskalaprosjekter har stor nnvrknng når v alle jobber sammen for å hjelpe jenter og kvnner! Vårt smarte prosjekt, SEE SOLAR, COOK SOLAR har blant annet hjulpet tl at skoler Musasa, Kasese den vestlge delen av Uganda, har fått satt opp solfangere på skoletaket og lykkes å få PC n opp og gå. Tl stor glede for skolebarna som nå er kontakt med verden omkrng. Det er SI Dumfermlne Skottland som har nettopp denne og flere lgnende skoler som stt klubb-prosjekt og som har stått for fnanserngen av solfangere etc. Stor glede og begestrng rundt PC n! Her er det kke naturlg å ha én PC hver! S O R O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L Et verdensomspennende nettverk av kvnner fra ulke yrker, sosale forhold og kulturer. V arbeder for å styrke kvnners rettgheter, bekjempe vold og g kvnner utdannng. Soroptmstene er en global stemme for kvnner. 20

21 FACEBOOK Gjør deg kjent med vår nye, åpne FACEBOOK-SIDE V har satt gang vår egen åpne Facebookgruppe tllegg tl vår lukkede. Vær med på å gjøre den levende og aktuell. Dersom du har tps tl nnlegg på sden, ta kontakt med Mara eller Ina-Mara. :-) POESIPARKEN PÅ APRILMØTET Poesparken Lavk er godt kjent, kke bare blant Larvks befolknng, men langt utenfor byens grenser. Lous Jacoby, Poesparkens far, nformerte levende om parkens start og vsjoner. Poesparken er et kommunalt ledet prosjekt samarbed mellom det offentlge og nærngslvet. Poesparken har følgende mål: Larvk skal bl poesby nr. 1 Europa. Dkt, poes og ltterære stater skal prege det offentlge rom og parken skal utgjøre en stlle røst bybldet en tlleggsverd. Poesparken skal fremme ltterære verder. Larvksamfunnet skal bruke poesen tl refleksjon, tl nsprasjon og tl å få fram de gode følelsene oss vår hverdag der v ferdes. Ønsker du å bl medlem, har Poesparken sn egen vennegruppe. 21

22 Mljønett tl soroptmster Det er et flott syn for Larvksoroptmster å se mljønett så langt øyet rekker! I Stavanger tar de mljø på alvor og ga ett nett tl hver soroptmst som kom på representantskapsmøtet! I nettet lå sakspaprer og all nformasjon som var nødvendg for møtedelegatene :-) Denne plassen er sponset av anonym annonsør. Beløpet er gtt som støtte tl arbedet Larvk soroptmstklubb gjør for å g kvnner hjelp tl utdannng. INTERIØRDESIGNER KJØKKENMONTERING KJØKKENUTSTYR Tegnng/salg av kjøkken, garderobe og nterør. Interørarktekt hjelper tl med desgn og nnrednng. Ledende leverandører: Mele, AEG, FALCON, Røros Metall, Thermex. Sophus Buggesv Nanset BESTILL MILJØNETT! Flotte tl eget bruk, tl vennnnegaver eller tl gjester på klubbmøtene! Kr 30,- pr. stk. pluss porto! 3 for 100,- kroner! :-) 22

23 UT PÅ REISE Noen betraktnnger vedrørende det å rese Rese ja det kunne man vel ha gjort hele året. Hatt ubegrenset med penger og td - det hadde vært noe. Når jeg nå tenker tlbake, er det ganske mange turer jeg har fått vært med på. Men akkurat det er jeg kke alene om. Det er nesten kke ett møte klubben vår hvor kke en eller annen er på tur. Første gang v var «Syden» var Da var våre 2 døtre på pluss/mnus 10 år med. Mens v foreldre da var godt voksne før v var på vår første chartertur. Men det skal ses, det var kke sste gangen. Ofte har Tenerfe vært resemål og et par uker der februar er kker å forakte. På en måte er det gret å komme tlbake tl et kjent sted, hvor en vet hvor alt er. Men selvfølgelg, moro med nye steder også. En del turer rundt om Europa har det bltt, enten med famle, venner eller jobbsammenheng. Med en mann som tdlgere var svært aktv Cvtan, både lokalt, nasjonalt og nternasjonalt, ble det også to turer tl USA. Der fkk jeg være med på Conventon. Den første turen dt ble kombnert med famlefere 2 uker Florda, med besøk på Dsney World og ellers andre fornøyelsesparker. elendghet. Ute på landsbygda våknet v tdlg om morgenene av at kuene ble drevet gjennom landsbyen. De skulle tydelgvs på bete ett stykke unna. Ellers ble det brukt hest og vogn tl daglge gjøremål. Men folk var veldg gjestfre og dsket opp med det beste de hadde tl oss. V kjørte vdere tl Ukrana, og der følte jeg vel at forholdene var ltt bedre. Eller det er mulg v ble vst de beste sdene av landet. Men det er kke bare utlandet det er fnt å rese tl. V har et flott land selv. I fjor sommer var v Lofoten for første gang. Selvfølgelg langt å kjøre, men mye fnt å se. Og v var tllegg heldge med været. Sol døgnet rundt der oppe nord. På ve sørover gjen valgte v å kjøre Kystrksveen. En streknng jeg gjerne skulle kjørt en gang tl. I skrvende stund, har jeg akkurat pakket for en ny tur. V drar tl Itala og Gardasjøen for en lten uke. Jeg var på jentetur tl Gardasjøen fjor høst, og det ga mersmak. I det hele tatt er Itala et fantastsk land syntes jeg. Selv om v har ferert mye Portugal de sste åra, heller jeg mer og mer over tl Itala. Så jeg håper jeg kan snu meg på ve nn flyet når v skal hjem og s «Arrvederc». Ellers ønsker jeg dere alle en god sommer. BRITT OHREM BRASTEIN Cvtan brakte oss også tl Ungarn, Romana og Ukrana I 2003 dro v av gårde buss med en gjeng ungarere fra Budapest tl Romana og Ukrana. Bussen var fylt opp med mat og drkke for hele turen, en sekk med brød, pålegg og kke mnst vn. Så stoppet v på rasteplasser der det måtte passe. Forholdene Romana vlle jeg tro var mye lkt det det er Moldova. Mye fattgdom og 23

24 KLUBBMØTE I MAI 2015 Lyst øl og elegante dråper Jorunn Sjønnesen testet tre typer lyst øl og særlg én av dem falt smak! Gründer Inger M. Gulvk Holten fortalte om deen om å starte produksjon av drkke på gården. Aldr kjedelg på Larvk soroptmstklubbs møter, e heller på møtet ma! Denne kvelden tlbrakte v på Café Annekset den gamle, lange, røde bygnngen på Stavern Torg. Omgvelsene harmonerte veldg bra med kveldens tema; ølsmakng! Vår programkomte overrasker og nsprerer oss tl å oppleve nye produkter og gründere! Denne gang traff v Inger M. Gulvk Holten som sammen med sn mann har startet opp produksjon av lyst øl og musserende vn på sn gård Brunlanes. Interessert publkum; forgrunnen Sssel Hobæk og Trne-Lse Fevk Prøvesmakere: Torunn H. Haarberg, Unn Rød Holden (SI Røros, opprnnelg fra Larvk), Torld Gusland, Krstn A. Dons-Wallebek 24

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015 INGER Bjørnstad Jensrud fra Hamar har vært på verdenskongressen Istanbul og har sendt oss sne nntrykk derfra. Får du kke lyst tl å rese på soroptmstevenementer nn og utland, er det alle fall kke Ingers

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Nordsjørittet 10 års jubileum

Nordsjørittet 10 års jubileum nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun 2007 www.nordsjorttet.no Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet?

U-land eller i-land hvor ligger løsningen på klimaproblemet? Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Økonomske analyser 3/2008 Uland eller land hvor lgger løsnngen på klmaproblemet? Bjart Holtsmark Løsnngen på klmautfordrngen lgger lten grad begrensnng

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden.

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden. klar tl bruk klar tl bruk Holst Foods og Pro Innova har utvklet ferdgretter fra Thaland som passer tl de fleste nnen den gastronomske verden. Thamatens hemmelghet Thamat skjuler hemmelgheter mange kke

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Med et nyhetsbilde som dreier seg om opptøyer i lran og

Med et nyhetsbilde som dreier seg om opptøyer i lran og REPORTASJ E Med et nyhetsblde som dreer seg om opptøyer lran og et regme som stadg strammer grepet om sn befolknng, med mullaer og kvnner med slør og med George Bush som beskrver landet som djevelens akse,

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

ru fu ff,*:). -3 {ÅF}

ru fu ff,*:). -3 {ÅF} R* 'F T.*r\ l ru fu ff,*:). -3 {ÅF},s*åF*ry L5:': Bwnaden er endelg ey hus' Det er børe,* d'rlrorn står gen før den er kornplett: søluet, h uktg elernent drakthstoren, weft kke øtttd lke anerkent sorn

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS. Migranorsk ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no Mgranorsk ARBEIDSNORSKKURS Mgranorsk Arbedsnorsk senker terskelen nn arbedslvet gjennom å utvkle begrepsforståelse nnenfor spesfkke fagområder. Arbedsnorsk kan kombneres med Mgranorsk Allmenn eller brukes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer