GREP HØYRE TAR PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20"

Transkript

1 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE 15-20

2 SLIK TAR HØYRE GREP I ARBEIDSFØR ALDER LEVER AV TRYGD ELLER ANDRE SOSIALE YTELSER Det er flere i arbeidsfør alder som lever av sosiale ytelser enn det er alderspensjonister.. HØYRE VIL AT UNGE MENNESKER SKAL «SNU I DØRA» PÅ SOSIALKONTORET Å stille krav er å ta mennesker på alvor. Høyre vil belønne aktivitet fremfor å gi penger som motytelse for passivitet. Flere Høyre-styrte kommuner har gått foran med prosjekter hvor ungdom som oppsøker sosialkontoret, får tilbud om jobb umiddelbart. I statsbudsjettet foreslo Høyre penger til «snu i døra»-prosjekter. Forslaget ble nedstemt.. HØYRE VIL AT DET SKAL LØNNE SEG Å JOBBE Har du vært sykemeldt i åtte uker, er det bare 50 prosent sjanse for å komme tilbake i samme jobb. Har du vært sykemeldt i ett år, er det kun 17 prosent sjanse for overhodet å komme tilbake i arbeid. Sentrum/Høyre-regjeringen startet en prøveordning med trygdepenger som lønnstilskudd i bedrift. Denne bør gjøres nasjonal og permanent. Én av fire vil tape på å gå fra trygd til jobb. Høyre har økt både grensen og prosentsatsen i minstefradraget kraftig det betyr aller mest for dem med lav inntekt eller deltidsjobb.. HØYRE VIL HA EN AKTIV SENIORPOLITIKK I 2005 var gjennomsnittlig reell pensjonsalder i Norge 57,1 år. Høyre vil fjerne avkortingen i pensjon for arbeidstakere over 67 år som jobber.. HØYRE VIL MØTE INNVANDRERE MED NORSKOPPLÆRING OG JOBBTILBUD Innvandrere skal møtes med jobbtilbud, ikke informasjon om trygdeordninger. Innvandrere må på skolebenken fra første dag for å lære seg norsk.. HØYRE VIL HA EN SKOLE MED KVALITET OG INNHOLD I FOKUS voksne har lese- og skrivevansker som gjør det vanskelig å fungere i dagliglivet. To av tre på uføretrygd oppgir lese- og skrivevansker som medvirkende årsak til at de ble trygdemottakere. Høyre har fremmet forslag i Stortinget om at voksne med lese- og skrivevansker skal få en ny sjanse til å tilegne seg slike ferdigheter i voksen alder. 2 / MULIGHETER 1-07 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 15 Høyremagasinet MULIGHETER NR. 01:2007 TEMA: MULIGHETER FOR ALLE Klondykestemning preger norsk økonomi, alle piler peker til himmels og arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft. Samtidig står nordmenn utenfor arbeidslivet. Les hva Høyre vil gjøre for å gi dem en ny sjanse. LES MER OM TEMA SIDE KRONIKK: PAUL CHAFFEY 71 GRADER NORD MED HØYRE I Honningsvåg har Arbeiderpartiet regjert nærmest alene siden krigen. Her er venstresiden så sterk at mange Høyre-mennesker velger å være anonyme. Det kan være vanskelig å være næringsdrivende og åpent Høyre-medlem. Men nye medlemmer kommer til likevel. Bli med 71 grader nord med Høyre. MULIGHETER I NORD fylkesleder i Finnmark ser lyst på fremtiden 10Høyres i nord, men gjesper av Regjeringens nordområdestrategi. 12 Nytt 14 Smånytt HVA SKJER PÅ STORTINGET fra Høyre på Stortinget. SMÅNYTT fra Høyre Han har startet debatten om nødvendigheten av flere eliteskoler for flinke elever. Debatten fremover må ikke bare handle om hva som er best for dagens offentlige skoler. Den må ta utgangspunkt i om hva som er best for elever og foreldre, skriver han i denne kronikken. LEDER 22 PORTRETTET Ingen vinner et valg ved å overlate til andre å beskrive sin egen politikk. Vi håper dette bladet skal gjøre det mulig å presentere mer av Høyres politikk på en ny og bedre måte, skriver Høyres leder Erna Solberg. Jeg har bare utvist én person fra Norge i hele mitt liv. Og han er her fortsatt. Les portrettintervjuet med Erna Solberg skrevet av Niels Chr. Geelmuyden. FOTOKONKURRANSE med i vår fotokonkurranse. De ti beste bildene av leseren med medlemsbladet i hånden vinner flotte 28Bli premier. Les mer om vårt nye intranett for deg som er medlem. Hva skjer fremover i Høyre, og hva kommer i neste nummer? Dette er siden som gir deg svarene. Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 3

4 KOLOFON: NR. 01:2007 Høyremagasinet: Muligheter Muligheter kommer ut ti ganger i året til Høyres betalende medlemmer. Redaktør: Christian I. Wangberg Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Astrid Arnslett, Mudassar Kapur, Tonje Sølland, Christian Angell, Hans Kristian Hogsnes. LEDER KJÆRE HØYRE-MEDLEM! En klok fransk forfatter, Luc de Clapiers de Vauvenargues, sa allerede på 1700-tallet at «vi har mer unyttig informasjon enn kunnskap om hva som er nyttig». Bidragsytere Høyres stortingsgruppe sekretariat: Thor Kleppen Sættem, Allon Groth, Nikolai Astrup og Lars Øy. Bidragsytere i dette nummeret: Niels Chr. Geelmuyden er forfatter og skribent, og har i denne utgaven skrevet portrettintervju med Erna Solberg. Særlig kjent for sine portrettintervjuer i Kapital og Henne. Frøy Lode Wiig er frilansjournalist og har skrevet temareportasje om dem som faller utenfor arbeidslivet. Hun har tidligere arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden. Kiese og har mastergrad innen internasjonal politikk. Tomas Moss har besøkt Nordkapp Høyre og også tatt flere av de andre bildene i denne utgaven. Han er 32 år gammel og har tatt bilder siden han var fem. Jobbet som pressefotograf og fotografert over store deler av verden. I dag jobber han i sitt eget fi rma, ICU fotografi ske tjenester. Tips oss: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Adresse: Høyremagasinet Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo Opplag: Design: Gazette Forsidefoto: Tomas Moss Trykk: Rolf Ottesen Grafi sk Produksjon Takk til Gekko Klatring i Oslo for lån av klatrevegg. Det har vel aldri vært mer aktuelt enn nå. Vi oversvømmes av informa sjon gjennom aviser, tidsskrifter, ukeblader, sakspapirer, reklame, bøker, e-poster og Internett. I denne overfloden av informasjon kan det kanskje være litt pussig å lansere Høyres nye medlemsblad. Hensikten er imidlertid god: Vi skal bidra til å skille vesentlig fra uvesentlig. I en tid der partiet må kjempe om sekunder og centimeter på TV og i avisene, er arenaer der vi kan kommunisere med våre egne, enda viktigere enn før. Alle som er medlemmer av Høyre, er også naturlige ambassadører for Høyres politikk. En god ambassadør trenger imidlertid gode verktøy. Et 10-sekunders TV-klipp, ofte tatt ut av sammenheng, er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fortelle en venn eller bekjent om sammenhengene i Høyres politikk. Vi håper dette bladet skal gjøre det mulig å presentere mer av Høyres politikk på en ny og bedre måte. Ingen vinner valg ved å overlate til andre å beskrive sin egen politikk. Høyres medlemsblad skal være et tilbud som gir informasjon og interessant lesestoff om hva Høyre mener og gjør, sentralt og lokalt. Vi håper det skal bli en viktig kanal for kontakt med medlemmene, og i større grad enn de mange målrettede e-posttjenestene partiet tilbyr, være en avis som alle medlemmer vil finne det nyttig å lese. Vi skal kombinere informasjon om Høyres standpunkt i aktuelle saker på Stortinget, valgkampstoff og lokale eksempler, med reportasjer, meningsbrytninger og intervjuer som viser mangfoldet blant medlemmer og lokalforeninger i hele landet. I denne utgaven fokuserer vi på Høyres mål om å skape muligheter for alle, og spesielt ser vi på hvordan vi kan bidra til å gi flere av de menneskene som står utenfor arbeidsmarkedet, en «ny sjanse til å bidra og bety noe Lyspunktet er at det er menneskene med de største hjertene som nå finner veien til Høyre. Vi har alltid vært et sosialt ansvarlig parti. FOTO: CF-WESENBERG for andre. Mange både ønsker og kan bidra, men fi nner at veien tilbake er full av hindringer. Slik kan vi ikke ha det. Det betyr mye for det enkelte menneske at vi lykkes, men det betyr også mye for landet at flere går fra passivitet til aktivitet. Én av fi re mennesker i arbeidsfør alder lever helt eller delvis av offentlige ytelser. Og det i en tid der Norge mangler arbeidskraft. Vi retter også blikket mot Nord-Norge. Nordområdene representerer både muligheter og utfordringer, ikke minst for innbyggerne i landsdelen. Vi trenger å utvise langt mer handlekraft enn Regjeringen gjør i Nordområdemeldingen, hvis vi skal realisere potensialet innen fiskeri, reiseliv, energi og miljø. Men Nord-Norge representerer også et stort potensial for partiet. Nordkapp Høyre gir oss et innblikk i hvor vanskelig det er å være Høyre-medlem i nord. Høyre får skylden for det meste som er galt, selv om vi bare har tre representanter i kommunestyret. Lyspunktet er at det er menneskene med de største hjertene som nå finner veien til Høyre. Vi har alltid vært et sosialt ansvarlig parti. Vi må bare bli fl inkere til å fortelle andre om det. PARTILEDER Erna Solberg 4 / MULIGHETER / 1-07 / Høyremagasinet

5 KRONIKK KAN MAN VINNE EN DEBATT OM PRIVATE SKOLER? PAUL CHAFFEY adm. direktør Abelia Provosert av den rødgrønne regjeringens forslag til ny lov om friskoler og inspirert av Helge Ole Bergesens utmerkede bok «Kampen om kunnskapsskolen», begikk jeg for en stund siden litt høyttenkning om hvorfor vi i Norge tillater videregående eliteskoler for idrettstalenter, men ikke for andre talenter. Reaksjonene på utspillet fra utdanningsministeren var helt forutsigbare, og fordi dette er den debatt Øystein Djupedal mer enn gjerne vil ha, ble det en solid medierunde med diskusjoner om friskolenes plass i vårt skolesystem. Men bortsett fra SVs helt forutsigbare reaksjon kom det mest positive reaksjoner på tanken om en mer variert og individtilpasset skole. Og selv om mange ikke liker begrepsparet «privat» og «eliteskole», er det likevel mange som ser fordelene ved at en større del av ansvaret kan legges til private aktører som opererer innenfor et offentlig regelverk og med statlig fi nansiering. Men med mulighet til å prøve ut andre modeller enn det offentlige skoler gjør. Debatten fremover må ikke bare handle om hva som er best for dagens offentlige skoler. Den må ta utgangspunkt i hva som er best for elever og foreldre. Om valgfrihet og mulighet til selv å vurdere hva som er den beste utdanningsveien. Men i tillegg til en diskusjon om valgfrihet er dette en diskusjon som også bør komme inn på minst tre andre temaer: For det første må debatten dreie seg om at Regjeringen ønsker å lovfeste prinsippløshet og populistisk velgerfrieri. Dels ved å legalisere private eliteskoler med statlig finansiering på et bestemt område (toppidrett), men forby tilsvarende elitesatsinger på alle andre områder. Men enda mer alvorlig er det at den nye loven legaliserer skoler som bygger på alternative pedagogiske retninger, men bare dersom disse er «velrenommert», «utprøvd», «utførlig beskrevet» og «relativt utbredt». Dette er i realiteten en lovfesting av Steinerskolens og Montesorri-skolenes rett til statstilskudd, og et forbud mot at noen andre skal få utvikle noe nytt i fremtiden. Forsøksgym ville ikke blitt godkjent med Djupedals nye lov. For det andre må debatten handle om hvorvidt den offentlige skolen er så bra som det kan høres ut som hver gang man diskuterer private skoler. Realiteten er jo at dagens offentlige skole ikke produserer de faglige resultatene som den burde gjøre ut fra ressursbruken. Den fungerer åpenbart ikke som noen sosial utjevningsmekanisme heller. De sosiale forskjellene som alt finnes i samfunnet, blir bekreftet og kanskje også forsterket i den offentlige enhetsskolen. Derfor bør en diskusjon om friskoler ha et offensivt siktemål om å skape et mangfold og en individuelt tilpasset opplæring som i større grad enn dagens skole gir talenter mulighet til å utvikle seg uavhengig av sosial bakgrunn. For det tredje dreier dette seg om nye krav og utfordringer i arbeidslivet. Norge er et høykostland. Det gir oss noen ulemper, men ganske mange fordeler så lenge næringslivet klarer å tilpasse seg og bli innovativ og spesialisert nok til å konkurrere på forskning, innovasjon, kompetanse og omstillingsevne. Et slikt næringsliv kan bare konkurrere internasjonalt dersom det kan trekke til seg meget høyt kvalifi sert spisskompetanse. En enhetsskolemodell der alle skal lære akkurat det samme uavhengig av motivasjon og talent, er ikke noen god plattform å bygge verdensledende kunnskapsbedrifter på. Arbeidslivet trenger en god offentlig skole med høy kvalitet. Men arbeidslivet trenger i økende grad utdanningsmiljøer som gjør ting den offentlige skolen ikke klarer. Det at noen klarer noe ekstra, er ikke noe problem. Det gir andre noe å lære av og strekke seg etter. ILLUSTRASJON: GURO MARKENGBAKKEN Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 5

6 71 GRADER NORD / TEKST OG FOTO Tomas Moss Under jorden på 6 / MULIGHETER 1-07 / Høyremagasinet

7 Nordkapp HONNINGSVÅG: I Norges nordligste kommune er venstresiden sterk. Faktisk så sterk at mange Høyre-velgere velger å være anonyme. p Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 7

8 71 GRADER NORD / TEKST OG FOTO Tomas Moss MEDLEMSMØTE I Nordkapp Høyre på puben Nøden. MARITA STIKKER innom gründer og nytt Høyre-medlem Kristine Sandvik. Sammen med henne i butikken er Katja Iversen (t.v.). HØYRE-LEDEREN FÅR en innføring i fiskernes daglige gjøren og laden. KÅRE HENRIKSEN har nettopp investert i ny båt. Vi har det bra i Honningsvåg, men vi trenger flere arbeidsplasser, sier han. HURTIGRUTA ER fortsatt svært viktig for befolkningen langs kysten. Noe av det første man legger merke til som nybegynner i mørketid i Nord-Norge, er stillheten. En fiskeriby som Honningsvåg pleier da å ha fugler som markerer seg? Man burde høre måkene som skriker og hyler og krangler ved kaia. Men det er helt stille. Det er som om både mennesker og dyr har gått i hi mens de venter på at sola skal komme tilbake igjen. Ap regjert siden krigen Her har Arbeiderpartiet regjert nærmest alene siden krigen, forteller Marita Melsbø Nilsen, leder av Nordkapp Høyre. Vi sitter på Corner i Honningsvåg, kafeen mannen hennes eier og driver, og hvor hun selv arbeider som servitør. Det er vanskelig å være Høyre-medlem i Nordkapp kommune. Mange støtter nok politikken vår, men er redd for å vise det offentlig. Arbeiderpartiet har vært det ledende partiet så lenge, og har så dype røtter, at det kan være vanskelig å være næringsdrivende hvis man er åpent Høyre-medlem. Også andre føler at det er bedre å holde stemmen sin hemmelig, for å unngå å bli «stemplet». Det er folksomt i kafeen. Kanskje det kommer av at det ikke er veldig mange serveringstilbud i Honningsvåg? Er man sulten eller kaffetørst, kommer tydeligvis partipolitikk i annen rekke. Ap-folkene i kafeen pleier å spørre hva vi skal med Høyre, når Arbeiderpartiet har styrt siden krigen. Men hvis vi aksepterer at Ap bestemmer alt, har vi ikke noe demokrati! Flere medlemmer kommer til Nordkapp Høyre har i den senere tiden opplevd et løft i medlemsmassen. Vi ser en tilstrømning til partiet nå. Høyre har vært et kjedelig «gubbeparti». Nå kommer det unge, søte damer med store hjerter og stort engasjement. Engasjement er et nøkkelord for meg. Man trenger ikke nødvendigvis stemme Høyre, bare man engasjerer seg! sier Marita Melsbø Nilsen. Det var aldri noen tvil om at det måtte bli Høyre for Marita. Jeg pleier å si at folkene med de største hjertene stemmer Høyre. Det er høyt under taket hos oss. Du blir respektert for den du er. Det viktigste for meg er respekt, toleranse og engasjement. Vi trenger alle typer mennesker, sier hun. Høyre ofte syndebukk Det er ikke mange medlemmer i det lokale Høyre-laget, men de markerer seg. Vi ser at Høyre er lett å bruke som syndebukk. Med tre representanter i kommunestyret har vi liten faktisk makt, så det er litt merkelig at vi så fort får skylden når noe er galt. Men vi blir hørt! Og det at vi fortsetter å snakke om sakene som opptar oss, er nok med på å vise folk at det ikke er farlig å stemme Høyre. Politikk er ikke skummelt. Det handler bare om engasjement, og et ønske om å forandre ting til det bedre, sier hun og kikker ut i mørket. Kanskje ser hun et lys i Høyre-tunnelen der DISKUTER VIDERE: Har du gode tips eller erfaringer om hva medlemmer kan gjøre for å lettere markere sine saker der Høyre er i mindretall? Logg deg på våre medlemssider via 8 / MULIGHETER / 1-07 / Høyremagasinet

9 HONNINGSVÅG BLE kåret til «Norges sommerby» av P1 Reiseradioen i sommer. DET SER øde og forlatt ut nå, men snart begynner kanskje et oljeeventyr for Honningsvåg. KIRKEN VAR den eneste bygningen som sto igjen etter tyskernes herjinger under annen verdenskrig. Alle innbyggerne i Honningsvåg, og husdyrene deres, bodde her mens de bygde opp byen igjen. BEGYNN PÅ skytetrening og treff nye venner Marita har nylig begynt i den lokale skytterklubben, og gjør det bra allerede.! FAKTA MARITA MELSBØ NILSEN: Leder i Nordkapp Høyre på andre året, 34 år. To barn: Hanne på 6 og Magnus på 3. Medlem siden Utdannet lærer, nordisk grunnfag. Jobber som servitør. NORDKAPP KOMMUNE: Norges nordligste kommune innbyggere. Hovednæringene i kommunen er fiske og turisme. Fastlandsforbindelse siden Den videregående skolen i Honningsvåg er kystens hovedskole innen fiske og fangst. Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 9

10 LANDSMØTET NORDOMRÅDENE / TEKST OG FOTO Torbjørn Ittelin MULIGHETER I NORD VESTRE JAKOBSELV: Høyres fylkesleder i Finnmark Robert Gærnæ ser svært lyst på fremtiden i landets nordligste fylke. FYLKESLEDER I Finnmark, Robert Gærnæ, ser mange muligheter i nord. I tillegg til olje tror han turisme blir den største næringen i fylket om noen år. Til tross for en lite konkret nordområdestrategi og lavt ambisjonsnivå fra dagens regjering, finnes det muligheter i nord. Det er svært synd at ikke Stoltenberg ville videreføre mange av de konkrete tiltakene som bygger på Høyres nordområdemelding i Denne fi kk bred tilslutning i Stortinget, sier Gærnæ. I UDs strategi ble menneskerettigheter og demokrati i Russland kun nevnt stikkordsmessig. Høyre mener det er grunn til bekymring for hvilken vei Russland går på disse områdene, og at disse spørsmålene må prioriteres opp i det norske prosjektsamarbeidet med Russland, sier han. Historisk sett har Finnmark vært avhengig av fiskerinæringen, som på flere steder dessverre ikke er nok til å opprettholde helårige arbeidsplasser. Heldigvis har vi de senere årene fått to nye bein å stå på: olje og gass, samt turisme. Det er vi nødt til å utnytte maksimalt. Den lange trenden med en betydelig nedgang i antall innbyggere i Finnmark er vi nødt til å snu, sier han. Finnmark, og Vest-Finnmark spesielt, har opplevd vekst på flere områder etter at Snøhvit ble en realitet. Mulighetene innen olje/gass finnes også lenger øst i fylket, men Gærnæ frykter at det kan gå mange år før man får i gang noen form for drift i dette området. Den politikken som Regjeringen legger opp til innenfor olje og gass, er for lite ambisiøs. Vi må huske på at det tok over 20 år fra Snøhvit ble oppdaget til utbyggingen startet, sier han. Han sier at foreløpig vet vi for lite om de ressursene som ligger i havet utenfor Øst- Finnmark. Derfor er det viktig at vi trapper opp letingen, slik at vi ikke må vente flere tiår før vi eventuelt kan komme i gang med drift også her. Norge må også ligge i front når det gjelder teknologien dersom vi skal få innpass innenfor russiske olje- og gassområder. På grunn av for stor kapasitet har konkurser og nedleggelser av fiskeribedrifter vært hverdagen for mange små fiskerisamfunn i Finnmark de senere årene. Gærnæ mener imidlertid å ha registrert en viss optimisme langs kysten de siste årene. Ludvigsens fiskeripolitikk la grunnlaget for den gryende optimismen som nå rår i fi skerinæringen. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne opprettholde levedyktige samfunn langs Finnmarkskysten. Det avhenger av at fi skerne får større forutsigbarhet i sin hverdag, og ikke kortsiktige nødløsninger, som for eksempel distriktskvotene er. Vi må samtidig ha enda større oppmerksomhet på kvalitet i alle ledd, fra fiskebåten og helt frem til markedet, sier Gærnæ. Åpne grenser mot øst gir muligheter Kun et steinkast fra grensen i Sør-Varanger ligger et befolkningsgrunnlag på størrelse med det en har i hele østlandsområdet. Dette mener Gærnæ man bør kunne utnytte på norsk side. Skal vi lykkes med å utvikle Finnmark, må vi få mer åpne grenser mot øst. Den dagen vi får åpne grenser, har vi et enormt marked i! NORDOMRÅDENE NORGE rår over meget store havområder og naturressurser i forhold til sitt folketall og i forhold til sin politiske innflytelse. Den politiske avspenningen mellom Norge og Russland siden Murens fall, den teknologiske utvikling og prisutviklingen på olje gjør at mulighetene for å nyttiggjøre seg ressursene i nordområdene i dag er vesentlig større enn tidligere. SAMARBEIDSREGJERINGEN nedsatte i mars 2003 et ekspertutvalg for nordområdene som skulle identifisere nye utfordringer og muligheter i nord, samt vise hvordan norske interesser best kan ivaretas. Utvalgets rapport ble utgitt som NOU 2003: 32 Mot nord! Utfordringer og muligheter i nordområdene. Den ble sendt på høring til en lang rekke institusjoner som arbeider med nordområdespørsmål. PÅ GRUNNLAG av utredningen og høringene fremla samarbeidsregjeringen stortingsmelding nr. 30 ( ) Muligheter og utfordringer i nord som fikk bred tilslutning i Stortinget. Etter regjeringsskiftet høsten 2005 gav den rødgrønne regjeringen uttrykk for at nordområdepolitikken skulle stå øverst på dagsordenen. Den uttalte samtidig at delelinjespørsmålet i Barentshavet snart ville bli løst; dette er imidlertid ennå ikke skjedd. I DESEMBER 2006 fremla den rødgrønne regjeringen en såkalt nordområdestrategi. Strategien fikk en blandet mottakelse i pressen, miljøbevegelsen og på Stortinget. Samtidig har Russland opplevd stadig forverrede kår for demokrati, ytrings- og organisasjonsfrihet. Nordvest-Russland, og befolkningen der er i ferd med å få klart bedre kjøpekraft enn det de har hatt tidligere. Høyre foreslo i sitt budsjett tre millioner som en startbevilgning for jernbanen mellom Norge og Russland. Regjeringens svar var å vurdere om de skulle utrede jernbanen, sier han. 10 / MULIGHETER / 1-07 / Høyremagasinet

11 Hos oss kan du velge mellom mer enn 30 studier og kurs Reiseliv Interiør Grafisk design Regnskap og økonomi Markedsføring Helseadministrasjon Kontorfag Ledelse IT Alle trenger en plan Er du ute etter en jobb? En god og spennende jobb som tar deg et skritt videre? Problemet er bare å vite hvilken utdanning du skal velge. Hos NæringsAkademiet kan du velge mellom mer enn 30 forskjellige studier og kurs som varer fra et halvt til to år. Har du en plan? Hvis ikke kan våre studieveiledere hjelpe deg å legge en. Bestill studiekatalog tlf eller send nakat1 til 1900 NæringsAkademiet - skoler over hele landet Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 11

12 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Besøk Høyre klar til forhandlinger Det er ventet snarlige forhandlinger om den viktige pensjonsmeldingen. Høyre vil i forhandlingene være opptatt av at det skal bli mer lønnsomt å ta høyere utdanning og at privat pensjonssparing ikke skal straffes skattemessig i det nye systemet. Høyre jobber for frivillighet På Høyres initiativ samarbeider Frp, KrF, Venstre og Høyre om et representantforslag om frivillig sektor. Høyre mener at frivillig engasjement har en egenverdi. Høyres Olemic Thommessen utfordrer Regjeringen til å legge frem en stortingsmelding om de mange viktige problemstillingene som angår den frivillige innsatsen i samfunnet vårt. Vil bedre rekrutteringen Rekrutteringsproblemene som fiskeri- og skipsfartsnæringen sliter med, er tema for et representantforslag fra Torbjørn Hansen, Svein Flåtten, Elisabeth Røbekk Nørve og Finn Martin Vallersnes. Konkret foreslås det å oppheve fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), slik at offshorefl åten kan benytte en andel utenlandsk mannskap og samtidig være under norsk fl agg og ha norsk besetning med nettolønnsordning. Det er berammet høring om forslaget den 31. januar. FOTO: CF WESENBERG Skjerpet kontroll med vaktselskaper Høyres André Dahl og Elisabeth Aspaker har fremmet forslag om skjerpet kontroll med private vaktselskaper. De foreslår blant annet skjerpet offentlig kontroll, utvidet adgang for selskapene til å kreve politiattest av sine ansatte og plikt for politiet til å varsle selskapene om ansatte som mistenkes for eller har begått straffbare handlinger. Forslaget skal avgis fra justiskomiteen i løpet av våren SV tar etter Høyre I meldingen om sosial utjevning begraves SVs mangeårige idé om at man ikke skal stille krav til elevene. En god kunnskapsskole som tar den enkelte elev på alvor, er den mest sosiale skolen som fi nnes. SV tar etter Høyres skolepolitikk. Heldigvis. Men nå trengs handling ikke en gjentakelse av det som allerede ligger i Kunnskapsløftet. ODD ROGER ENOKSEN REDDET AV REGNET STERK ØKNING I ANTAL- LET UFØRETRYGDEDE DNA FELLER KRIMINELLE VELFERDSMELDINGEN FØLGER HØYRE-FORSLAG FOTO: CF WESENBERG Denne vinteren ble strømkundene og Odd Roger Enoksens politiske liv reddet av regnet når kraftkrisen uteble. Børge Brende og Ivar Kristiansen, sammen med Frp, krever at Regjeringen fremmer en sak om en energipolitisk handlingsplan. FOTO: CF WESENBERG Martin Engeset og Per-Kristian Foss har tatt initiativ til en vurdering av alternative modeller for vurdering av søkernes funksjonsevne og medisinske forhold i uføresaker. Saken skal avgis fra arbeids- og sosialkomiteen innen 6. mars. På noen områder har Regjeringen fortjenestefullt etterkommet gode Høyre-forslag. For eksempel utvidelse av DNA-registeret. Det vil bidra til å fakke langt flere kriminelle og er en sak Høyre reiste på landsmøtet i mai I Velferdsmeldingen (avgis 12. mars) foreslår Regjeringen blant annet et kvalifiseringsprogram for langtidsmottakere av sosialhjelp. Meldingen, som kunne vært mer ambisiøs, er på mange måter en oppfølging av sentrum/ Høyre-regjeringens NAVreform og innsats for å hjelpe dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet. 12 / MULIGHETER / 1-07 / Høyremagasinet

13 Bøker fra tankesmien Civita Helge Ole Bergesen Kampen om kunnskapsskolen Hva skjedde med skolepolitikken under forrige regjering? Hvilke slag sto underveis, og hva førte fram til Kunnskapsløftet? Hvor står vi i dag; er kunnskapsskolen kommet for å bli? Disse spørsmålene er tema tidligere statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet Helge Ole Bergesen tar opp i boken. Kr 199,- Lars Peder Nordbakken MULIGHETER FOR ALLE Nordbakken gir en god innføring i betydningen av økonomisk vekst og entreprenørskap i en fri økonomi. En viktig bok i debatten om veivalg for økt verdiskaping i Norge -Jens Ulltveit-Moe, Umoe AS. Kr 249,- Bøkene kjøpes i bokhandelen eller på Ønsker du å vite mer om Civita, registrer deg for nyhetsbrev på hjemmsiden! BJØRGVIN AS PB 1357 Vika, 0113 Oslo Dronning Mauds gt Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 13

14 i IMPULSER FRA NORGE Les mer: Nesten 40 prosent har en Høyre-ordfører Nylig var ordførere og ordførerkandidater fra Høyre samlet på konferanse i Oslo for å legge strategien til hvordan partiet skal vinne valget i høst. Gleden var stor da de kunne se bilde av seg selv på en flere meter høy søyle som forteller at 37 prosent av alle nordmenn i dag har en Høyreordfører. FORNØYDE ORDFØRERE: Rune Kjølstad, Røyken (t.v.), Per Berger, Hole, Anders Werp, Øvre Eiker, Jonni Solsvik, Andøy og Petter Steen, Haugesund. FOTO: CHRISTIAN I. WANGBERG Årets internettredaktør kåret Rogaland og Ålesund fikk prisen «Årets internettredaktør» for Prisen går til den internettredaktøren i det fylket som produserer flest artikler i løpet av ett år, sammenlagt med nye artikler som lokalforeningene produserer. I tillegg kåres den beste lokalforeningen. Rogaland og alle lokalforeningene produserte til sammen 972 artikler, mens den beste lokalforeningen ble Ålesund med til sammen 270 artikler. Det er i gjennomsnitt fem artikler i uken. Premien er heder og ære, samt et reisegavekort til begge. Vi gratulerer! De nominerte er Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre har innstilt Erling Lae på førsteplass, som byrådslederkandidat og Annelise Høegh på andreplass, som ordførerkandidat til kommunevalget Trondheim Høyre har nominert Frank Jenssen som ordførerkandidat. Trude Drevland er nominert som ordførerkandidat i Bergen og Monica Mæland som byrådsleder. Malvik Høyre har nominert som ordførerkandidat Brit Aune. Narvik Høyre har nominert Tore Nysæter som ordførerkandidat. Han er 36 år og fra Trøndelag, relativt ny i politikken, og ønsker å bli ordfører i blodrøde Narvik. Rana har vært sosialistenes høyborg gjennom tidene. I en nettavstemning i Rana Blad, med spørsmål om hvem som bør bli ordfører til høsten, knuste Høyres kandidat Ap-kandidaten. For flere nominasjoner, se og velg ditt fylke fra menyen øverst. EGET KONTOR FOR HØYRE-TILLITSVALGTE VALGKAMPSAKENE FOTO: CHRISTIAN I. WANGBERG Er du i Oslo, på besøk i Stortinget, departement eller i annet Høyreærend, er det ikke lenger nødvendig å gå hvileløst omkring uten å få gjort helt nødvendig kontorarbeid. Et eget kontor, for Høyres lokalpolitikere og tillitsvalgte, står nå og venter på deg i Høyres Hus i Stortingsgata 20. Under stor applaus fra kommunalutvalgets medlemmer og en lang rekke andre tilstedeværende ble snoren klippet og kontoret høytidelig åpnet av lederen for kommunalutvalget Petter Steen og generalsekretær Trond R. Hole. KONTOR ÅPNET: Petter Steen (t.v) og Trond R. Hole åpner kontor for tillitsvalgte i Høyres Hus. Kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og trygge lokalsamfunn er Høyres viktigste saker i valget til høsten. Det bestemte Høyres sentralstyre 15. januar. De tre temaene kan du lese mer om i de neste utgavene av Les mer på: 14 / MULIGHETER / 1-07 / Høyremagasinet

15 TEMA: NYE MULIGHETER / TEKST: Frøy Lode Wiig / FOTO: Tomas Moss Veien tilbake i jobb Klondykestemning preger norsk økonomi, alle piler peker til himmels og arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft. Samtidig står nordmenn utenfor arbeidslivet. Høyre vil gi dem en ny sjanse. Flere i arbeid gir nye muligheter både for den enkelte og for norsk næringsliv. p Høyremagasinet / MULIGHETER 1-07 / 15

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

HØYRE VIL HA TRYGGE LOKALSAMFUNN TEMA SIDE 12-17 NR. 02:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER

HØYRE VIL HA TRYGGE LOKALSAMFUNN TEMA SIDE 12-17 NR. 02:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 02:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TØFFE DAGER FOR ORDFØREREN PÅ FEDJE/SIDE 6 MODERATERNA: LYKKE TIL MED VALGET, HØYRE!/SIDE 5 MED VERDEN SOM ARBEIDSPLASS/SIDE 10 HØYRE VIL HA TRYGGE LOKALSAMFUNN TEMA

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer