Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese"

Transkript

1 Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet Referat fra styremøtet Viktig informasjon fra distriktet DGs månedsbrev

2 Redaktørens hjørne: : President: Jan Arne Broen e-post: Tlf: Past president: Ole Tamlag Tlf: Visepresident: Arne Rolf Vestli e-post: Tlf: Sekretær: Hans Kristian Kollsrud e-post: Tlf: Kasserer: Egil Nordkvelle e-post: Tlf: Redaktør: Hans Otto Glomsås e-post: Tlf: Og så er olympiaden endelig over, i skrivende stund i alle fall nesten. Det har vært slitsomt for patriotiske sofaslitere som atter en gang erfarte at også andre nasjoner har forberedt seg til dette. Men mye moro har det vært, med eller uten istykkerklipte langrennsdresser, feil slip og smøring, formsvikt, sykdom, nasjonalsang, overraskelser, gleder og skuffelser, - men mange medaljer! Jeg er enig med Heidi Weng som sa: Jeg bøyer meg i hatten for dem! På lionsfronten har vi de vanlige møtene og aktivitetene foran oss. Jeg tror valgene i vår klubb vil gå greit i år og vi sender full kvote til distriktsmøtet. Dette er svært ryddig av en stor klubb som LC Odal. De som reiser på DM vil få oppleve prosjektleder for Lions Røde Fjær 2015, Lise Gulbransen. Hun er et fyrverkeri og engasjement er bare forbokstaven på entusiasmen hennes. Tulipanaksjonen er i år 26. april, og jeg håper at alle krysser av den datoen i kalenderen. Opplegget blir sannsynligvis som i fjor, og det har fungert bra. Den 24.mai arrangeres den tradisjonelle fagdagen for alle fagkontaktene, presidenter, sekretærer og kasserere i vårt distrikt. Her får alle møte instruktør i Det er mitt valg kursene, Trond Rekstad. Han vil ta hele forsamlingen gjennom en leksjon i Det er mitt valg og det vil gi de fleste av oss en aha opplevelse. Trond er en etterspurt kar, holder kurs over hele Norge, og vi er glade for at han kommer til oss denne dagen. Se for øvrig egen invitasjon til fagdagen i dette Løvebrølet. Sommerleieren på Strandenga ved Biri er i ferd med å bli fylt opp. Vi har meldt på to ungdommer. Leiren er finansiert av klubbene i distriktet, så vi har vært med å betale tiltaket som er for barn/ungdom som ellers ikke kommer på ferie. Innen 1. mai må vi ha levert inn navn og personalia.

3 Presidenten har ordet: Landbruk har vært den røde tråden i programmet for Lions-året Det er så mye spennende som skjer innen landbruk i vårt nærområde, så det er nok til å fylle medlemsmøtene med aktuelle foredrag og besøk i lengre tid. I Lions mål står det at bevegelsen skal være nøytral i politiske mål, så det er kanskje på kanten å invitere en politisk rådgiver til medlemsmøtet i mars. Det er nå allikevel slik at norsk landbruk styres av politikere og deres rådgivere. Fra juni 2012 til september 2013 var det en ung dame fra Ullern i Sør-Odal, som hadde stor påvirkningskraft på landbruket i Norge. Anne Marie Aanerud var rådgiver for Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum i den perioden han var landbruksminister. Anne Marie kommer ikke på medlemsmøtet for å drive politisk arbeid, men for å fortelle om hvordan Landbruks- og matdepartementet fungerer, og om sine erfaringer som politisk rådgiver. På marsmøtet skal vi gjennomføre en undersøkelse på medlemmenes syn på ulike forhold i klubben, en såkalt trivselsundersøkelse (Minitrivda). Denne undersøkelsen er gjort tidligere i LC Odal, og vi kan finne ut hvordan medlemmene ønsker at klubben skal drives og om det er endringer på medlemmenes oppfatning av klubben. Vi sees på marsmøtet. Jan Arne Broen President

4 Referat fra medlemsmøtet mandag 3. febr Tid og sted: kl på Hvam videregående skole. I gårdsbutikken Beite. Vi møttes i en intim og koselig butikk inne på skolens område som kunne friste besøkende med mange ulike produkter. Det var mat i forskjellige varianter som kjøtt, grønnsaker, saft, syltetøy, honning, flatbrød, sennep, godterier etc., samt pynteting, strikkeartikler, bilder og malerier for å nevne noe. Her var det noe for enhver smak, selv karene så ut til å finne noe selv om utvalget manglet verktøy.. Etter en halvtimes tid og oppfylte handleposer fikk vi sette oss vis a vis butikken som ble kalt veksthuset. Det hadde vært bruken tidligere, et oasepreget miljø. Koselig! Presidenten Jan Arne ønsket alle velkommen til bords. Sekretæren leste opp Lions etiske norm og foretok opprop. 26 medlemmer, 1 observatør og 10 ledsagere var til stede, en frammøteprosent på 65. Dermed ble det kaffe/te og rundstykker med påfølgende deilig gulrotkake. Vi skulle så bli orientert om Hvam videregående skole av stedets driftssjef, men av ukjent grunn dukket han ikke opp slik at dette måtte utgå fra kveldens program. Imidlertid fikk presidenten stedets butikkvertinne Kristine Østreng til å fortelle litt om Beite og skolen for øvrig. Butikken Beite ble etablert for snaut 10 år siden, og det skulle være en butikk med kortreiste varer, produsert på denne og omkringliggende gårder. Det er gartneri ved skolen som leverer grønnsaker etc i de aktuelle årstider. Til jul har de juletresalg samt mye annet knyttet til høytiden. Etter hvert har omlandet til leverandører blitt større, nå er de fra det meste av Akershus og noen fra Østfold. Kundene er lokalbefolkningen, skolens ansatte og elever, lag og foreninger som har møter der osv.

5 Da vil vi møtes igjen på Jerstad. Gjest for kvelden blir Anne Marie Ånerud, opprinnelig fra Ullern. Hun er rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum. Han var statsråd i forrige regjering, nå er han medlem av utenrikskomiteen. Det kommer til å bli et meget interessant foredrag! Presidenten takket alle for frammøtet og vi forlot Hvam i kristelig tid. Sekr. Det ble en liten handel på flere av oss! Det var trivelig i Godt Beite.

6 Referat fra styremøte i ODAL LIONS CLUB Møte: Styremøte for februar, mandag 14. kl Sted: Jan Arne Til stede: Jan Arne, Arne Rolf, Egil, Ole T., Hans Kr. Vidar V møtte for Hilde Saksliste: Sak nr.: Sak/vedtak: 44/13-14: Referat fra styremøtet 20. januar Ingen kommentarer 45/13-14: Evaluering av medlemsmøtet 3. februar Ingen kommentarer, enighet om at det ble et fint møte. 46/13-14: Marsmøtet 3. mars Anne Marie Aanerud kommer og vil fortelle om livet rundt politikerne på Stortinget hvor hun er politisk rådgiver. Dette blir et spennende foredrag! 47/13-14: Forberedelse av MiniTrivda til marsmøtet Medlemmene vil gå gjennom MiniTrivda, si sin mening gjennom et skjema for utfylling hvor vi kan mene noe om livet i og omkring klubben vår. Her vil vi også komme innpå et par konkrete emner styret spesielt ønsker svar på. Skjemaene samles inn, gjennomgås av styret og resultatet samt eventuelle kommentarer vil komme i neste Løvebrøl for april. 48/13-14: Valg 14/15 (status) Arne Rolf presenterte et forslag, bra jobbet og fin sammensetning! Så blir det opp til oss medlemmer om vi synes det samme når lista kommer ut til marsmøtet. I etterkant av medlemsmøtet har medlemmene en klagefrist. Det endelige valget blir foretatt på aprilmøtet. 49/13-14: Påmelding til Distriktstmøtet 2014 (frist 1. mars) Dette avholdes på Quality Airport Hotell Gardermoen lørdag 5. april. Arrangør er LC Ullensaker. Denne gang er det kun dagmøte. Vi kan stille med 4 representanter, styret innstiller på at vi nytter kvoten. Jan Arne, Arne Rolf, Ole T og Hans Kristian meldes på, sum deltakeravgift kr /13-14: Påmelding til Riksmøtet 2014 Foregår i Oslo på Raddisson Blue Plaza Hotell siste helgen i mai. Påmeldingsfrist 31. mars. Hvem som eventuelt deltar tas opp på styremøtet i mars.

7 51/13-14: Søknader om støtte Først: - Gjennomgang av den økonomiske situasjonen i klubben ved kasserer Egil. Det som avviker pr dato og som sannsynligvis også til slutt vil avvike mest fra budsjettet er salg av strøsingel. Årets vinter har ikke vært med oss på denne sektoren. Ellers ingen store svingninger. - Katastrofefondet Det er brukt mye fra dette fondet, til Syria, Fillipinene, Lærdal etc. Alvorlige og store ulykker som har krevd store ressurser. Derfor oppfordres det fra sentralt hold påfyll på dette fondet fra landets klubber.vi har i inneværende år samlet gitt kr. 8000, det dobbelte av opprinnelig budsjett. Nye bevilgninger får eventuelt komme på neste fiskal-års budsjett. - LMS (Landsforbundet mot stoffmisbruk) forening i Nord Odal Nystartet forening i Nord-Odal med mulig etablering i Sør-Odal senere. Det er Sidsel Hellebakken som er leder for denne. Styret synes tiltaket er godt, det rettes mot en gruppe som også er Lions sitt virkefelt. Vi ønsker å se den videre utviklingen og eventuelt samarbeide/få mer informasjon senere. Vedtak: Søknaden innvilges med kr Bike for Peace Fredsritt jorden rundt. Styret mener dette ligger utenfor vårt målområde. Vedtak: Søknaden avslås. - Aktivitet på HDO (HelDøgnsOmsorg) i regi av Sør-Odal Sanitetsforening, LHL avd. Sør-Odal og Sør-Odal frivilligsentral. Dette er en søknad som absolutt er innenfor vår ånd. De lager til hyggekvelder for beboere på HDO og gjør arbeid som vi i Lions også burde gjort mer av. Vedtak: Søknaden innvilges med kr /13-14: Søknad om opptak av nytt medlem. Stein Engebråten har vært observatør på noen møter hos oss og ønsker medlemskap i LC Odal. Styret går inn for hans medlemskap, men klubbmedlemmene skal i henhold til lovverket ha mulighet for en eventuell innsigelse. Presidenten sender ut e-post til medlemmene med en gitt frist angående dette. Møtet hevet kl Takk for god servering, kringla smakte fortreffelig! Sekr.

8 Intervjuet: Tidligere dette lionsåret har vi hatt intervju med våre ferskeste medlemmer. Denne gangen er turen kommet til vårt eldste medlem, Per Fløtten, som nylig fylte 86 år. Per var med fra starten av klubben i 1968 og husker godt stiftelsesmøte i mai 1968 som ble arrangert på hytta til Arne Mæhlum. Per har forøvrig ei utrulig lang tjeneste med kommunale verv i Nord-Odal: Han har sittet seks perioder (24 år) i kommunestyret og en periode i formannskapet, han var medlem av skolestyret og sosialstyret, vært formann i overformynderiet i 38 år ( du leste riktig), formann i Eldrerådet i 12 år og formann i friluftsnemda noen år. Han var ansatt som kirkeverge i 12 år. Ei ubegripelig lang liste i samfunnets tjeneste! Per Fløtten 86 år. Pensjonert jordbruker og innehaver av eget regnskapsfirma. Enkemann. Per har tre døtre og seks barnebarn. Mange husker Per som hoppdommer, noe han var i hele 48 år. Han var forbundsdommer og dømte blant annet i Holmenkollen og i flere norgesmesterskap. Han var selv en habil skihopper, med 61 m fra Gullbekkåsen i 1950 som lengstehopp. Alle vet at Per er værobservatør for Meteorolgisk Institutt. Det har vi lest i Glåmdalen. Han har holdt på med dette siden 1967 og er tredje generasjon med den jobben som hans bestefar startet med i Men nå går det mot slutten, jobben blir automatisert. -Jeg setter stor pris på Lions, sier Per. Jeg liker Lions ide og det organisasjonen bygger på, det vi yter av hjelp og samhørigheten og hyggen ved å være medlem. Han har hatt de fleste verv i vår klubb, han var soneleder og ble spurt om å være kandidat til distriktsguvernørvervet. Det sa han nei til av arbeidsmessige årsaker. Da vår klubb feiret sitt 40 års jubileum, ble Per tildelt en velfortjent Melvin Jones, lionsbevegelsens høyeste utmerkelse.

9 Fra vår klubbhistorie: LC Odal flytter rundt. LC ODAL hadde den første tida møter i Bøndernes Hus på Skarnes. Etter at Bøndernes brant ned, måtte klubben søke ut etter nye lokaler, noen hadde vi over litt lengre perioder. Men vi kan godt si at klubben av ulike grunner førte en omflakkende tilværelse. Fra januar 1970 og til langt ut i 1972 var møta på Morkens Gjestehus på Vestre Os. I 1973, 1974 og 1975 var mange møter hos Arne Mæhlum på Korsmo. Fra våren 1976 begynte vi å ha klubbmøter på Veikroer Slobrua. Så lenge klubben var forholdsvis liten, medlemmer, var det mange aktuelle møtelokaler. Det blei holdt møter på Odalsbua, på Speiderhytta ved Skarnes, heime hos Vesla og Per Fløtten, på restauranten Karjolen og på Gartnerhallen på Skarnes. Det siste var et dårlig lokale som lå like ved jernbanen. Foredragsholdere måtte ta pause når toget durte forbi. Det blei visstnok bare fire møter på Gartnerhallen. Mari og Kolbjørn Hagen hadde hytte oppe ved Sætersjøen i Nord-Odal. Flere år starta vi lionsåret der. Vi hadde også møter på Solbakken Folkehøgskole, på Odalstunet og i Brannkassebygget. Da medlemmene var samlet til møte i Roe-gården kom praten inn på de frekke biltyveriene som hadde vært på Skarnes de siste dagene: Dermed stakk nesten alle ut for å låse bilene sine. Vi husker ikke alltid på at farene kan lure. Vi fikk tilbud om lokale i Den norske Bank på Skarnes. Eineste krav var vel at vi skulle flytte klubbens bankkonti dit. Det var et godt møterom med god plass, det var to rom slik at vi kunne ha klubbmøte i det ene og program i det andre. Men da vilkåra blei forandret, sa vi opp der og skiftet til Odal Sparebank igjen som bankforbindelse. Da Hans Henrik på Jerstad bygde om den gamle stallen blei den det faste møtelokalet vårt. Jubileum og en del andre spesielle arrangement har vi hatt i de vanlige møtelokalene i bygda. I 1982 hadde vi et møte i kantina på kommunehuset i Nord-Odal. Det var der Ivar Tovseth foreslo at sonen skulle kjøpe narkohund. Det blei gjort og sommeren 1985 presenterte tollinspektør Torunn Knapperholen narkohunden Acke for oss på et møte i Vardelia. Ordfører Einar Olav Skogholt i Nord-Odal spurte om klubben ville gå i spissen for arbeidet med en kommunal veiviser. Det sa klubbnmedlemmene ja til. En komite med Kalle som formann fikk oppdraget med å utrede og seinere redigere en slik veiviser. Som tidligere nevnt ble det fire slike hefter og for begge kommunene, i 1976, 1980, 1984 og Da det blei foreslått å lage nye hefter i 1992, syntes medlemmene det ble vel mye arbeid og la bort denne aktiviteten. Magnus.

10 Klubben hadde flere møter i Bøndernes Hus, her litt over midt i bildet. Det staselige huset brant ned i mars 1969, se forrige side.

11 EVALUERING Til stede: Hans Arne Neskvern, Ivar Tovseth, Per Landfald, Hans Henrik Hagen, og Ola Haukerud. (Vidar Våltorp som observatør) Fraværende: Hans Oddvar Vikerhaugen og Ole Vangen Dato/Møtested: Ekornhol, 8.februar 2013 kl Sak: Nek -og juletrekomiteen. LC-Odal Vedlegg: Kopi til: Hans Otto Glomsås og Jan Arne Broen Evaluering av nek- og juletresaslget Total omsetning kr ,-, en økning med kr ,- fra Antall solgte trær var på 2012 nivå, og omsetningsøkningen skyldes noen høgere pris pr. solgte tre. Kostnadene var også høgere, da vi måtte gå til innkjøp av 100 norske trær til en merkostnad av kr. 70,- pr. stk. 11 danske og 11 norske trær forble usolgte. Neksalget ble redusert med ca 50 stk. til 750 nek, men er fortsatt meget bra. Vi må avvente regnskapet for de endelige tallene, men pr. dato ser det ut til å bli et overskudd på ca kr ,-. Budsjettet er kr ,- netto. Gjenomføringen av årets salg gikk bra. Vi startet fredag 13.12, og holdt det gående fram til Tilbakemeldingen er at vi tapte noe salg ved ikke å begynne kl på lørdagene Vi er nå godt synlige på Skarnes med fine vimpler og annet profileringsmateriell ut mot vegen. Vi mener dette er god markedsføring av juletresalget. Vi må bli bedre på informasjon om salgstidene. Vår oppfatning er at markedet er redusert, da vi har registrert at mange juletrehandlere hadde massevis av usolgte trær. Vi har lojale kunder og sammen med god markedsføring bidro dette til at vi beholdt vår markedsandel av juletresalget på Skarnes. Årets prisnivå bør videreføres til neste år. Kr. 550,- for edelgran og kr. 300,- for norske. Nekene selges for henholdsvis kr. 40,- og kr. 50,- (uten eller med sløyfe) Riktig nivå for innkjøpene til neste år vil være 80 danske edelgraner, 220 norske kortreiste trær, (+ merking av ytterligere 40 norske trær som kan hentes ved behov) samt 750 nek. Kvaliteten på de danske edelgranene var i år bedre enn tidligere og fra ny leverandør. Til neste år: -vurdere åpningstider på lørdag. -plakatene må oppgraderes. -bedre innformasjon om salgstider. -leie av bankterminal (vannskiklubben) Ola Haukerud referent

12 DG S MÅNEDSBREV MARS Hei igjen Lionsvenner. Det er nå en travel periode i Lions både i klubbene, sonene, distriktet og Lions Norge. Valg skal forberedes, sonemøter avholdes, distriktsmøtet og riksmøtet planlegges. Jeg ser frem til å treffe flere av dere på distriktsmøtet på Quality Airport Hotell Gardermoen lørdag 5. april. Husk å sende påmeldingene innen 1. mars. Rekrutteringsarbeidet i klubbene er godt. Det er foreløpig i dette Lionsåret tatt opp 31 nye medlemmer. Det som ikke er så bra er at vi har 27 medlemmer som har sluttet. I tillegg er 10 medlemmer gått bort. Dette gjør at vi i dag er 1246 medlemmer hvorav 13,7 % kvinner. Vi har alle en jobb å gjøre for å beholde medlemmene våre. Medlemspleie og klubbmiljø er viktige faktorer her. Håper og tror på medlemsøkning. Lykke til! Lions Røde Fjær er vår største, landsomfattende innsamlingsaksjon Og den gjennomføres ca. hvert femte år. Vår neste aksjon finner sted med aksjonsuke februar Selve aksjonsdagen er satt til søndag 8. februar. Klubbene må ha en Lions Røde Fjær kontakt og en Røde Fjær komite. Formålet for Lions Røde Fjær aksjonen 2015 er det forebyggende og holdningsskapende undervisningsprogrammet "Det er mitt valg". Følg med på facebooksidene til Lions Røde Fjær DET ER MITT VALG er et holdningsskapende klassemiljøprogram som kan følge barna gjennom hele utdanningsløpet fra barnehagen til videregående skole. Det er finansiert av Lionsklubbene i Norge. Opplegget er av Utdanningsdirektoratet plassert i gruppen med dokumenterte resultater. Dette fremgår av oversikten over programmer for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Jeg ønsker dere alle lykke til videre med Lionsarbeidet og husk at vi er stolte Lions og gode venner som hjelper andre! Jan Olav

13 INFORMASJON FRA DISTRIKTET TIL KLUBBENE FEBRUAR Hei Lionsvenner. Jeg vil her på vegne av distriktet komme med informasjon og spørsmål til klubbene. 1. DISTRIKTETS ILDSJEL Jeg ønsker forslag på kandidater til distriktets ildsjel. Det er alltid vanskelig å peke ut en person fremfor en annen, da alle gjør en god jobb. Men det er alltid et medlem som i mange sammenhenger skiller seg ut. Dette medlemmet ønsker vi å hedre også i år. Jeg ønsker forslag på et slikt medlem, med begrunnelse, innen 1. mars LIONS RØDE FJÆR AKSJON På Riksmøtet i fjor ble det bestemt at inntektene av Lions Røde Fjær aksjon 2015 skulle gå til stiftelsen Det er mitt valg. Selve aksjonsdagen blir søndag 8. februar 2015 og aksjonsuken med arrangementer etc. blir i uke 6 i Målet for aksjonen er å tilføre stiftelsen Det er mitt valg 20 millioner kroner. Det viktigste nå er å øke kunnskapen om Det er mitt valg hos våre medlemmer. Her vil verktøy og forslag til opplegg bli sendt klubbene. Forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom er meget viktig. Slagordet Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne benyttes her. Distriktskomiteen med leder Kjell Børresen er på plass. I distriktet nedsettes et arbeidsutvalg bestående av Kjell og 2 andre. I klubbene vil vi foreslå at NAK er Lions Røde Fjær klubbkontakt. Hvis klubben ønsker noe annet ber vi om at dette meldes til Kjell Børresen, epost innen 1. mars. Klubbene må så snart mulig også få på plass sine Lions Røde Fjær komiteer og begynne planleggingen av aksjonen i sitt område. Sonene og pilotene vil også få en betydelig rolle i arbeidet frem mot LRF DISTRIKTSMØTET Vil minne om at påmelding til årets distriktsmøte på Jessheim sendes inn på tilsendte skjemaer innen 1.mars. Vi er stolte Lions og Gode venner som hjelper andre! Jan Olav (Distriktsguvernør) epost:

14 Informasjon fra PRC (leder for PR og informasjon) til klubbene om ting som skjer i distrikt 104K. INFORMASJONSBREV PRESSEOPPSLAG SISTE MÅNED. Totens Blad 2201: LC Østre Toten deler ut spørreskjemaer om trivselsundersøkelse i kommunen. Eidsvoll-Ullensaker Blad : Eidsvoll LC åpner skikafe. Hurdal kommunes forside : LC Hurdal arrangerer grunnlovsmarkering sammen med kommunen. KLUBBAVISKONKURRANSE. I forbindelse med årets distriktsmøte i begynnelsen av april, vil det også i år bli delt ut en påskjønnelse. Fristen for innsending av aviser vil være 20.mars. Det vil komme nærmere beskjed om hvor det skal sendes inn aviser til vurdering. DISTRIKT 104K PÅ FACEBOOK. Det er laget en egen facebookside for distrikt 104 K. DG er administrator, og det er mulig for alle medlemmer å bli med der og få god informasjon. Det er også laget en egen side for et distriktsprosjekt i sone 6 i forbindelse med hjelp til en landsby i Kenya: Mbita. Her skjer det mye! Sida blir administrert av Einar Lyngar, og der er det også plass til flere. Søk på Lions 104K Mbita for å sjekke. PRESENTASJON LC NES.

15 LC Nes ble stiftet 8.januar 1990 med LC Brumunddal som fadderklubb. Klubben har i dag 22 medlemmer, 5 kvinner og 17 menn, og av disse er 6 chartermedlemmer. Medlemstallet har vært ganske stabilt de siste åra på ca. 20. Vi har medlemsmøter 3.mandag i hver måned på Bjørkvang på Helgøya. Det har vært stor aktivitet i klubben i alle år, og vi har fått stor anseelse for arbeidet vi gjør for nærmiljøet. Klubbens viktigste aktivitet og inntektskilde de siste åra, har vært kalendersalg med historiske bilder. I 2013 solgte vi 850 kalendere som ga ca ,- i overskudd. Medlemmene går fra dør til dør, og dette er noe bygdefolket kjøper og venter på hvert år. Overskuddet blir på forhånd øremerket til ulike tiltak på bygda. Vi har bl.a. brukt noe av overskuddet til å kjøpe 2 minibusser til Bo- og aktivitetssenteret på Nes, bygd sansehage på Sund, arrangerer hvert år julebord for de eldre og deler ut juleblomster til institusjonene på bygda. Andre aktiviteter som kan nevnes, er ungdomsutveksling, og her prøver vi hvert år å sende ut minst en ungdom til ulike leire i Europa og de oversjøiske land. Vi har og arrangert flere temamøter om ulike helseproblemer som har vært svært populære. Midlene vi har fått inn på tulipanaksjonen, har vi i alle år brukt til kurs for lærere i «Det er mitt valg» og et informasjonsmøte for foreldre og elever på ungdomsskolen. Klubben har egen avis, Løvebrølet, som gis ut 10 ganger i året, og til annen informasjon brukes lokalmedia. Hilsen Torstein Nærbøe PRC (leder for PR og informasjon) i 104K

16 Hei alle sammen. Invitasjon til fagopplæring lørdag 24.mai kl på Ringsaker Videregående skole i Brumunddal Da er tiden igjen kommet til å tenke fagopplæring i Lionssammenheng. Lørdag 24.mai samles vi for opplæring av fagkontakter på klubbnivå på Ringsaker videregående skole i Brumunddal. I år vil vi bruke en lørdag til fagopplæring, mot to lørdager tidligere. Håper dere setter av datoen nå, slik at flest mulig av klubbens fagpersoner får informasjon om opplæringen. Vi vet at mange av klubbene har valg på aprilmøtene. Da er det viktig at de som blir valgt får denne informasjonene så raskt som mulig og gjerne før valget. Fagopplæring av klubbkontaktene er en svært viktig del av det å drive Lions videre. Dette skal være en arena for påfyll av kompetanse, sette seg inn i de funksjoner dere har sagt ja til, treffe andre medlemmer og utveksle erfaringer. Vi må heller ikke glemme det sosiale aspekt i dette. Husk et av lions mål: «Å forene medlemmer i vennskap og gjensidig forståelse.» Fagopplæringen gjelder følgende fagkontakter i klubbene: Presidenter Sekretær Kasserere (RFK)- klubbkontakt, Røde fjær ITK kontaktperson, informasjonsteknologi og eventuelt hjemmesideredaktører NAK kontaktperson, arbeid mot narkotika YEK kontaktperson, ungdomsarbeid MEK kontaktperson, klubb og medlemsutvikling PRK kontaktperson, PR og ungdomsarbeid IRK kontaktperson, internasjonalt arbeid Program vil komme når alle poster er på plass. Vi vil etter hvert sette en tidsfrist for påmelding, men kom gjerne med tilbakemelding allerede nå. Send tilbakemeldinger til en av oss:

17 En bønn for oss som begynner å bli gamle...(men også for de litt yngre..) Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg begynner å eldes og snart vil bli gammel. Fri meg fra den uvanen at jeg må si noe ved enhver anledning. Frels meg fra lysten til alltid å skulle ordne opp i andres affærer. La meg ta vanskeligheter alvorlig uten å bli tungsindig, være hjelpsom uten å dominere. Det er jo synd å ikke bruke min store livserfaring, men som Du vet, Herre, trenger jeg å ha noen venner igjen til slutt. Stopp meg når jeg kommer med lange enetaler fulle av detaljer. Gi mine tanker vinger så jeg kan komme til poenget. Jeg tør ikke håpe på at Du kan gi meg bedre hukommelse, men at jeg kan bli litt mer føyelig så jeg ikke er så påståelig når min hukommelse kolliderer med andres. La meg ikke glemme den viktige læresetningen at jeg kan ta feil av og til. Gjør meg litt snill og hyggelig. Gi meg evnen til å se de gode sidene ved mine medmennesker. Og, Herre, gi meg den nådegave å kunne si det til dem. /

18 Hurra for: Stein N. Hans Kristian Ole T. Ole Sverre Oddvar Anne Mette Vidar Karl Hartvig 2. mars 8. mars 13. mars 16. mars 18. mars 19. mars 22. mars 26. mars Vi gratulerer! Endre kurs, takk! Dette er et autentisk utdrag fra en radiosamtale mellom et skip fra den amerikanske marinen og kanadiske sjøfartsmyndigheter utenfor kysten av Newfoundland 10. oktober 1995: Amerikanerne: Vennligst endre din kurs 15 grader nordover for å unngå kollisjon! Kanadierne: Anbefaler deg å endre DIN kurs 15 grader sørover for å unngå kollisjon! Amerikanerne: Dette er kapteinen på et amerikansk marinefartøy. Jeg sier igjen: Endre DIN kurs! Kanadierne: Nei, jeg sier igjen, du bør endre DIN kurs! Amerikanerne: Dette er hangarskipet USS Lincoln. Det nest største skipet i USAs atlanterhavsflåte. Vi er støttet av tre torpedobåter, tre kryssere og en rekke støtteskip. Jeg anmoder DEG om å skifte DIN kurs 15 grader norover, eller regn med at nødvendig handling vil bli tatt for å sørge for dette skips sikkerhet! Kanadierne: Dette er et fyrtårn. Over.

19 Innkalling til medlemsmøte Mandag 3. mars, kl Sted: Jerstadstallen Til marsmøtet har vi invitert Anne Marie Aanerud, til å fortelle om hvordan landbruket i Norge styres av byråkratene og den politiske ledelsen i Landbruks- og matdepartementet. Anne Marie er oppvokst i Ullern og var en periode aktivt med i LC Odals sin ungdomsorganisasjon (LEO). Etter å ha jobbet med utenrikspolitikk, ble hun våren 2012 politisk rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum. Hun var Vedums rådgiver i hele hans ministerperiode, men er nå politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe Saksliste 1. Velkommen Lions mål 2. Forslag til medlemmer i komiteene for Minitrivda trivselsundersøkelse blant medlemmene 4. LC Odals utsendinger til Distriktsmøte og Riksmøte 5. Søknad om medlemsskap i LC Odal 6. Eventuelt 7. Foredrag av Anne Marie Aanerud Anne Marie har studert ved universitetet i Beirut, Libanon (emne: Historie og samfunnsforhold i Midtøsten) og Universitetet i Ghana (samfunnsgeografi) Hun har mastergrad fra universitetet i Oslo i Peace and Conflict Studies (fred og konfliktstudier). Hun har jobbet i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Utenriksdepartementet, vært med i den norske delegasjonen til FN og i Senterpartiet stortingsgruppe.,

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer