UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMMENS SJAKKFORBUND"

Transkript

1 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa) Lie Reinen Skole Tromsø Lørdag 23. april 2005 kl

2 Innholdsfortegnelse USFs 28. årsmøte, Tromsø 23. april 2005 kl Side: 2 Innkalling til USFs 28. ordinære årsmøte med forslag til dagsorden 3-15 ÅRSBERETNING FOR USF januar - desember Innledning Hedersbevisninger Organisasjon Årsmøtet Styrets arbeid Faste utvalg og komitéer Arbeidsutvalget Uttakningskomitéen Disiplinærkomitéen Reisefordelingsutvalget Jenteutvalget Ungdomsutvalg Administrasjon Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Nordisk Sjakkforbund Nordisk Skolesjakkomité Landskamper Myndigheten og LNU Bufetat LNU Andre NTG Sportslig satsning og utvikling Turneringer Landslagsgrupper Kurs 7 5. Informasjon Førsteraden Løperseddelen USF-post Internett USFs nyhetsside på Internett Side: Arrangementer, aktiviteter, representasjon USFs turneringer Nordiske turneringer Landskamper VM og EM Andre internasj. turneringer Andre turneringer Barnas Grand Prix Økonomi Regnskap Statsstøtte og fremtiden 15 USFs lokallag og medlemmer pr 31/ Aldersfordelingen i USF 17 Kretsvis medlemsstatistikk for USF Regnskap for USF 1/1-31/ Resultatregnskap for perioden 1/1 til 31/ Balanse pr 31/ Noter til regnskapet Regnskap for USFs fond Budsjettforslag for Budsjettforsalg Kommentarer til budsjettforslaget 27 Innkomne forslag Forslag om endring av Årsmøtetidspunkt 2. Forslag om endring av Årsmøtetidspunkt 28 Forslag til endring av rutine for kontingentinnbetaling Referat fra USFs 27. årsmøte, Sandnes 24. april

3 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND Frennings vei 3, N-0588 Oslo Tlf , fax Internett: eller E-post: Til alle USFs kretser og lokallag INNKALLING TIL USFs 28. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tromsø 23. april kl Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte på Reinen Skole i Tromsø lørdag 23. april 2005 klokken USF kommer tilbake med mer informasjon om årsmøtet senere. I følge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Kun registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet. Ifølge USFs lover 7 skal årsmøtet behandle følgende saker: 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet. 4. Årsberetning. 5. Regnskap med revisjonsberetning. 6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF v/forbundsstyret i hende seinest to måneder før årsmøtet, altså innen 24. februar Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjettkommentarer, og forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer vil være vedlagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet. Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes Vel møtt til årsmøte i Tromsø. Oslo 23. januar Med vennlig hilsen Ungdommens Sjakkforbund Espen Andersen (sign.) leder Bjarke Kristensen generalsekretær

4 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Innledning Denne årsmeldingen omhandler perioden 1. januar 2004 til 31. desember Årsmeldingen følger heretter regnskapsåret, og ikke som tidligere, sesongåret. Perioden har vært preget av fortsatt økt aktivitet. Deltagerrekord i NM for ungdom og i BGP (i år igjen) vitner om en stabil vekst både i topp og bredde. At veksten er størst i organisatorisk store regioner som Buskerud, Hordaland, Oslo/Akershus, Troms, mens flere mindre regioner har opplevd tilbakegang i 2004, viser verdien av å ha en solid organisasjon omkring seg. Den voksende ulikheten er selvsagt en utfordring for USF i de kommende årene. Utviklingen viser at sjakkaktivitetene gjerne blomstrer, når de først har slått rot, og også i 2004 kom en rekke nye lokallag til verden. Samlet sett hadde vi en synlig medlemsvekst (5%) og med 4626 registrerte medlemmer per 31. desember 2004 nærmer USF seg raskt medlemsrekorden fra 1992 (5236). I år har vi igjen hatt problemer med å finne en kvalifisert redaktør av Førsteraden. Styret mener fortsatt at det er vanskelig å overvurdere verdien av et levende og aktiviserende medlemsblad. Derfor har utgivelsen av Førsteraden har blitt prioritert i budsjettlegningen for den kommende perioden. De sportslige resultatene vi beretter om viser at vi er fullt på høyde med de øvrige nordiske landene. Selv uten deltakelse av flere av våre sterkest spillende barn og unge har vi hevdet oss godt i EM og VM samt i de nordiske mesterskaper. Føy til den store oppslutning omkring landslagsgruppene på NTG og det videre arbeidet med Jentebrigaden, for ikke at nevne de individuelle prestasjoner til Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer, og den sportslige fremtiden for USF virker usedvanlig lys og spennende. Styret er også veldig takknemlig over å kunne være med på å styrke lokallagenes økonomi gjennom Frifond-støtten. USF har engasjert seg aktivt i LNU for å kunne beholde denne støtteordningen så lenge som mulig, da den bidrar sterkt til å sikre en positiv kommunikasjon fra USF til lokallagene (og omvendt). I det politiske miljøet finnes fortsatt krefter som ønsker at denne støtte skal distribueres via kommunene, hvilket i høy grad vil minske den ovennevnte positive effekten og kanskje også gjøre det vanskeligere for de enkelte lokallag å få del i den. Som alltid ønsker styret å benytte anledningen til å takke alle dere som har brukt tid og krefter på å jobbe med barn og ungdom i USFs regi. Uten aktive lokale tillitsvalgte hadde hele USFs organisatoriske grunnfjell forsvunnet. Vi er stolte over all den frivillige innsats som finnes i organisasjonen, og vi håper vi kan nyte godt av den i årene fremover. 1.1 Hedersbevisninger I perioden har USF ikke delt ut hedersdiplomer eller hederstegn i gull. 2. Organisasjon 2.1 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Residence i Sandnes 24. april Det var 24 fremmøtte delegater. Styrets årsberetning og regnskap med revisjonsberetning ble godkjent. Referatet er vedlagt denne beretningen. I perioden fra 1. januar 2004 og frem til årsmøtet var de valgte styremedlemmer følgende: Styret, som det konstituerte seg etter årsmøtet i 2003: Leder: Espen L. Andersen, Moss SKU Nestleder: Liv Holen, Sørum SKU Kasserer: Per Blikra, Stavanger SKU Turneringssjef: Hans-Inge Kongevold, Moss SKU Styremedlemmer: Marte Egeland, Rosseland SKU Anita Hersvik, Bergens SKU 3

5 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 Henning Pettersen Lillehammer SKU Varamedlemmer: Silje Bjerke, Bærum SSU Øyvind Bentsen, Molde SKU Revisorer: Tore Hansen, Remis SKU Petter Lund, Bærum SSU Personlige varamenn: Dag Lauvås Drammens SKU (for Tore Hansen) Tom J. Johansen OSSU (for Petter Lund) Valgkomite: Leder: David Lilleøren, Trondheim SFU Medlemmer: Trond Romsdal, Tromsø SKU Stein Tore Gausdal Sandnes SKU Varamedlem: Bjørn Åge Christenson, Nordstrand SKU USFs reisefordelingsfond: Hans Inge Kongevold Moss SKU Karl Johan Knutsen Alta SKU Stein Jensen Harstad SKU Valgene på årsmøtet 24. april 2004 i Sandnes gav følgende resultat: Styret, som konstituerte seg slik: Leder: Espen L. Andersen, Moss SKU (gjenvalg, 1 år) Nestleder: Silje Bjerke, Bærum SSU (ny 2 år) Kasserer: Per Blikra, Stavanger SKU (gjenvalg 2 år) Turneringssjef: Hans-Inge Kongevold, Moss SKU (ikke på valg) Styremedlemmer: Marte Egeland, Rosseland SKU (ikke på valg) Anita Hersvik, Bergens SKU (ikke på valg) Harald Bonaventura Borchgrevink, Bergens SKU (ny 2 år) Varamedlemmer: David Lilleøren, Trondheim SKU (ny 1 år) Ivan Radjelovic, Nordstrand SKU (ny 1 år) Revisorer: Tom J. Johansen, OSSU (ny 1 år) Petter Lund, Bærum SSU (gjenvalg) Valgkomite: Leder: Øystein Brekke, Modum SKU Medlemmer: Kristian D. Trygstad, OSSU Stein Tore Gausdal Sandnes SKU Varamedlem: Håvard Løvik, Stavanger SKU USFs reisefordelingsfond: Hans Inge Kongevold Moss SKU (som turneringssjef) Karl Johan Rist Alta SKU (ikke på valg) Stein Jensen Harstad SKU (2 år, gjenvalg) 2.2 Styrets arbeid Det har vært avholdt syv styremøter i perioden, tre før og fire etter Årsmøtet i Sandnes. Generalsekretær Bjarke Kristensen har vært tilstede på de fleste av møtene. Styret avholdt også et foreldre-/ledermøte under NM for ungdom i Nord-Odal. 2.3 Faste utvalg og komiteer Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget, bestående av Espen L. Andersen, Silje Bjerke og Hans Inge Kongevold har ikke hatt møter i perioden Uttakningskomiteen UK besto frem til våren 2004 av leder Hans Inge Kongevold (Moss SKU) og medlemmene Kristian D. Trygstad (OSSU) og Eirik Gullaksen (Bergens). Heretter ble Kristian Trygstad erstattet av Gro Ferkingtad (OSSU). UK har i perioden foretatt uttak til all viktig representasjon som ikke har vært avgjort ved direkte kvalifisering. I sesongen 2004 har de største oppgavene vært uttak til Landslagsgruppene, VM og EM og firelandskampen. Av praktiske årsaker har flesteparten av uttakene blitt tatt via e-post USF s disiplinærkomite USF s disiplinærkomite har i perioden bestått av Egil Arne Standal, Ørsta SLU, Øystein Brekke, Modum SKU og Gunnar Lie, Brattås USK. Komiteen har ikke hatt noen saker til behandling i perioden. 4

6 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Reisefordelingsfondet Styret i USFs reisefordelingsfond har bestått av Hans Inge Kongevold (Moss SKU), Karl Johan Rist (Alta SKU) og Stein Jensen (Harstad SKU). Søknad fra Tromsø SKU har vært behandlet i Jenteutvalget Jenteutvalget har i perioden bestått av Sheila Barth Berntsen, Bærum SSU (leder) og medlemmene Silje Bjerke (Bærum SSU), Anita Hersvik (Bergens SKU) og Leif Magne Svendsen (Jåtten SSK). Utvalget har videreført sin store satsning på Jentebrigaden, som treffer målgruppen godt. I løpet av året deltok omkring 40 jenter i brigadens aktiviteter. Aktivitetene var i år bygget opp omkring Jentebrigadetreff i forbindelse med NM for jenter, NSFs landsturnering i Molde, Sommersjakkleiren på Bygdøy, NM for ungdom samt en turneringsreise i desember til Malmø Open i Sverige. Særlig vellykket var bruken av brigadehelter, hvor 2-3 jenter delte en helt (en deltager i øverste gruppe i NM for Ungdom) som analyseog sparringspartner. Turen til Malmø fikk så god respons at vi vil forsøke det samme neste sesong. Jenteutvalget sender en varm takk til alle de unge mester- og elitespillere som på denne måten har stilt opp som helter for våre brigadejenter. Jenteutvalget ønsker å fortsette arbeidet med Jentebrigaden, men da arven etter Anne Elisabeth Westerlund snart er oppbrukt vil prosjektets fremtid være avhengig av økonomisk støtte fra USF. Da det ikke var så lett å trekke nye jenter til Brigaden i år, vil målet for neste års jentebrigade være å stabilisere medlemstallet på 30+ og å øke aktivitetsnivået. Sheila Berntsen Leder for jenteutvalget Ungdomsutvalget Dette utvalget har i perioden bestått av Marte Egeland Sandnes SKU (leiar), Sture Magne Alne Drammens SKU, Ellisiv Reppen Kongsvinger SKU, Nye medlem: Stefan Randlejovic Norstand SKU, Magne Sagafoss Porsgrunn SKU og Kristian Aandal Porsgrunn SKU. Tidlegare medlem: Ivar Abusdal Nordstrand SKU og Askild Bryn Lillehammer SKU. Utvalet har blitt aktive og satt seg som mål å jobbe for å auke talet på spelarar i aldersgruppa år, planen er å minske fråfallet av dei som startar med sjakk på barneskulen. Utvalet har hatt sitt første store prosjekt og med støtte frå Ung i Europa arrangerte dei ein tur til Spania i samband med Sjakk OL 2004.Turen vart særs vellukka og utanom utvalet sjølv var det 10 ungdomar i alderen år og ein vaksen leiar med på reisa. I midten av april er det planlagt ein hyttetur med sosiale og sjakklege aktivitetar. Utvalet ser fram til hausten med mange nye spanande prosjekt og arbeidsoppgåver. Marte Egeland 2.4 Administrasjon USF s lokaler er i Frenningsvei 3 på Lofthus i Oslo nord, der USF og NSF frem til 31/ leier et helt hus og har felles kontorer i første etasje. Leiligheter i andre etasje leies ut. Administrasjonen har i perioden bestått av følgende ansatte: Generalsekretær Bjarke Kristensen (BK), som tiltrådte stillingen den 1. mai 1998, er tilsatt på åremål frem til august Kontorets øvrige ansatte i perioden: Medlemssekretær Bendik Bjerke, Maria Andersen, Victor Hansen og som kontorhjelp Ingvild Andersen og Johannes Kvisla. Carsten Bjelke fra regnskapsføreselskapet Paragon har ivaretatt regnskapsføringen i USF. Styret er for øvrig klar over kontorets arbeidspress, og vi ønsker med dette å rette en stor takk for arbeidet de har nedlagt. 3. Samarbeid med andre 3.1 Norges Sjakkforbund USF har et organisatorisk samarbeid med NSF. Dette samarbeidet innebærer et kontorfellesskap, gjensidig rett til deltakelse i styremøter og felles Internettportal mv. Under NSFs Landsturnering arrangerte USF sin årlige Sommersjakkleir. 5

7 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Nordisk Sjakkforbund Presidentene i NSF, Hugo Parr og Torstein Bae samt USFs leder Espen L. Andersen har representert Norge i Nordisk Sjakkforbund. Sistnevnte i sin egenskap av leder av Nordisk Skolesjakkomité Nordisk skolesjakkomite Denne komiteen har ansvar for at det blir arrangert nordiske skolesjakk mesterskap. Vi har deltatt på mesterskap i Sverige og på Island, samt arrangert et mesterskap i Oslo. Espen Andersen er leder i skolesjakkkomiteen. 3.3 Landskamper Etter en aktiv tid, som er omtalt i fjorårets årsmelding, har vi i denne perioden kun deltatt i den tradisjonelle firelandskampen som vi arrangerte i Vikersund. 3.4 Myndighetene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Bufetat Den viktigste inntektskilden til USF er den offentlige støtten vi mottar fra staten ved Barne-, ungdoms-, og familieetaten (Bufetat). Offentlig driftsstøtte: USF mottok i 2004 en generell driftsstøtte på kr Dette er utregnet på grunnlag av det medlemstallet, antall lokallag og deltakelsen i internasjonal aktivitet USF hadde i Prosjektstøtte: USF mottok i overkanten av kr i støtte fra UNG i Europa til prosjektet Chess Across Borders, en reise til Granada og sjakk-ol på Mallorca høsten Bufetat er også tilsynsmyndighet for støtteordningen, og i 2003 ble USF uttrukket til kontroll. Denne kontrollen ble gjennomført i Kontrollen viste et mindre avvik i det rapporterte tall for tellende medlemmer (2915 mot opprinnelig opplyst 2889). USFs opplyste medlemstall ble godkjent med en anmerkning om at: Der er derfor viktig at USF bruker tid og ressurser på å forbedre sine rutiner og interne kontroll slik at det ikke forekommer avvik i fremtiden LNU USF er sammen med om 69 andre barne- og ungdomsorganisasjoner medlem av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Paraplyorganisasjonen LNU ivaretar især medlemmenes interesser overfor diverse etater og departementet samt andre bevilgende myndigheter. Det gjelder fremfor alt Frifondordningen som opprinnelig kom i stand takket LNUs lobbyarbeide. LNU har i dag overordnet fordelingsansvar for de Frifondmidler som via USF deles ut til alle lokallag. USF organisasjonssekretær Maria Andersen sitter i LNU sitt styre, og Torstein Bae er medlem av LNUs kontrollkomité. USF har i tidligere år mottatt betydelig støtte gjennom de støtteordninger LNU forvalter og det er hensikten at Ungdomsutvalget skal initiere nye tiltak basert på disse støttemuligheter. Frifond-midlene fordeles via LNU. I år 2004 ble det i alt delt ut kr til USFs lokallag. Herav fikk USF knappe 5% til administrasjon. 3.5 Andre NTG NTG har i denne perioden vært USFs viktigste samarbeidspartner innenfor området talentutvikling. I tillegg til å være et tilbud til sjakkspillere i den videregående skole, har NTG for annet år på rad stått for undervisning av landslagsgruppene (se 4.2). USF er klar over den kompetansen NTG innehar, og vi ønsker å benytte oss av dette også fremtiden. 4. Sportslig satsning og utvikling 4.1 Turneringer Årets var preget av høy aktivitet rundt omkring i landet. Nye deltakerrekorder i BGP/UGP og NM for ungdom er noe vi merker oss positivt. Styret ønsker også å trekke frem Tromsø SKUs mange barnearrangementer og Sommersjakk-leieren på Bygdøy i Oslo. I tørre tall satte BGP/UGPsesongen 2004 rekorder i antall deltagere (1268) 6

8 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 til tross for at antallet av turneringer (69) var en tilbakegang på tre i forhold til fjoråret. Det gode deltakerantallet skyldes nok både økning i antall aktive medlemmer og et bedre turneringstilbud der det er mange spillere. Styret ønsker å takke alle våre dyktige lokale arrangører, og vi retter en spesiell takk til de som i 2004 tok på seg et av våre nasjonale eller nordiske mesterskap. 4.2 Landslagsgruppene I Samarbeid med NTG har USF etablert fem treningsgrupper for årsklassene fra 15 år til 11 år og yngre. Hver gruppe har ca 15 deltagere. Disse treningsgruppene følger skoleåret,og tas ut en gang i året. I løpet av 2004 er defor en sesong avsluttet, og en annen påbegynt. Dette har vært et populært tiltak, og på grunn av USFs medlemsstruktur har det særlig vært rift om plassene i de yngre gruppene. USF bruker årlig kr på dette prosjektet. 4.3 Kurs USF har i samarbeid med Modum SKU arrangert et instruktørkurs i denne perioden. Styret ønsker at flere instruktørkurs blir arrangert i løpet av Informasjon 5.1 Førsteraden I 2004 har Førsteraden kommet ut som et selvstendig 32-siders blad. Totalt er det utkommet bare tre numre (to blader) i perioden. Victor Hansen var redaktør av dobbeltnummeret nr 1-2/2004 mens Stig K. Martensen har stått for nr 3/ Løperseddelen, USF-post og USF-info Det kom ut i alt sent ut 9 nummer av Løperseddelen i LS vil bli opprettholdt som en enkel og grei måte å informere sentrale og lokale tillitsvalgte og aktivister. USF-post er blitt sendt ut en gang tidlig på året. Innholdet gjaldt primært informasjon om medlemsregistrering. I tillegg blir det også i år sendt ut selvstendige påminnelser om Frifond og søknadsskjemaer til dette. I tillegg til dette har USF i stigende grad begynt å anvende Internett til utsending av fast informasjon til lokallag, kretser og tillitsvalgte. To ganger i løpet av året har USF sendt ut medlemsoversikt på e-post, og generelt anslås det at meldinger via Internett med e-post i dag står for størsteparten av kommunikasjonen mellom USF, kretsene, lokallagene - og ikke minst de sentrale tillitsvalgte. 5.3 Internett USF anvender Internett på mange måter i sitt daglige organisatoriske arbeide. Viktigst er her: BGP/UGP resultatsider redigert av Hans-Inge Kongevold. Sjakktuelt organisatoriske sider redigert av Sjakkontoret. I tillegg til dette har især Bergens SKs hjemmesider redigert av Eirik Gullaksen løst oppgaven med å bringe ferske resultater og nyheter for sjakkspillende barn og unge. En ser også at det er flere gode lokale sider som dekker barnesjakk. 5.4 USFs Nyhetsside på Internett Ungdommens sjakkforbunds nyhetsside har i hovedsak dekket BGP/UGP med hyppig resultatsservice. I tillegg er de største USFarrangementer dekket. Særlig Bergens SKs hjemmesider, redigert av Eirik Gullaksen, har dekket mange av de sakene USF ellers burde dekket. 6 Arrangementer, aktiviteter, representasjon 6.1 USFs turneringer NM for jenter februar i Masfjorden 72 deltakere Miniputt 1. Katrin Tjølsen Bergens SKU 7 a 7 2. Ingeborg Bjurholt Bærum Ssu 6 3. Elin Totland Masfjorden SKU 5 7

9 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Ingrid K Tande Masfjorden SKU 5 5. Thanja Ahilan Østensjø SKU 4,5 6. Elise Forså Tromsø SKU 4,5 7. Vilde Y Holmøy Sørum SKU 4,5 8. Sasja Savinova, Tomsø SKU 4 9. Synne K.S. Holmaas Masfjorden SKU Helena C.N. Vikse Vandaskog SK 4 Lilleputt 1. Line J Jørgensen Sevland SK 6,5 2. Marianne W Haug SK 1911u 6 3. Evy Færavaag Masfjorden SKU 5 4. Lisbeth Haugsvær Masfjorden Sku 5 5. Maren Stangeland Sandved SKU 4,5 6. Kristin Schmidt Sørum SKU 4 7. Hege Erlandsen Tromsø SKU 4 8. Kjersti S Holmaas Masfjorden SKU 4 9. Helen Andvik Masfjorden SKU Silje Iren Nes Sevland SK 4 Kadett (spilte sammen med ungdom) 1. Katarina H Kvinge Masfjorden SKU 5,5 2. Tone Namtvedt OSSU 4,5 3. Katrine S Kvinge Masfjorden SKU 4 4. Aina M Svendsen Stavanger SKU 4 5. Line Holen Sørum SKU 4 6. Synnøve Lind Lillehammer SKU 4 7. Anita Brattbakk Åsane USK 4 8. Maria P Jacobsen Nordstrand SKU 3,5 9. Margrethe Smelvær Sevland Sk 3,5 10. Anette S Holmås Masfjorden SKU Ungdom (spilte sammen med kadett) 1. Anita Hersvik Bergens SKU 7 2. Sissel J Stava Hauge SK 5 3. Anne L.T. Kvingedal Masfjorden SKU 2 KM for skolelag 2004 Disse kretsene har meldt fra til kontoret: Krets Barneskoler Ungdomsskoler Hordaland: Haukedalen Sandnes 1 Åpne NM for juniorer 2004 Turneringen ble ikke spilt dette året. NM for skolelag april i Sandnes Ungdomsskolelag (9 lag) 1. Skøyenåsen Oslo På vinner laget spilte: Stefan Randjelovic, Jørgen Flo, Lasse Engebretsen og Hanrik Sander 2. Nordberg Oslo 3. Nordseter Oslo 4. Tromstun Tromsø 5. Hinna Rogaland Bestebordspremier: 1. bord: Ørnulf Stubberud, Nordberg, Oslo 6,5/7 2. bord: Daniel Jacobsen, Nordseter, Oslo 4,5/5 3. bord: Silje Totland, Sandnes, Hordaland, 5,5/7 4. bord: William Magnor, Nordberg, Oslo, 6/7 Barneskole (36 lag) 1. Solås Rogaland På vinnerlaget spilte: Kristoffer Madland, Jon Kristian Haarr, Even Emberland og Sondre Midtskogen 2. Smestad Oslo 3. Kjelsås Oslo 4. Kringsjå konger Oslo 5. Skøyen Oslo 6. Veien Buskerud 7. Sandnes Hordaland 8. Lye Rogaland 9. Sand Hedmark 10. Kringsjå springer Oslo Bestebordspremier: 1. bord: Nicolai Getz, Skøyen, Oslo, 7/7 2. bord: Thomas Oftedal Næss, Karlsrud, Oslo, 7/7 3. bord: Andreas Kvinge Hindenes, Sandnes 1, Hordaland, 6/7 4. bord: Fredrik Grøvdal, Kringsjå Konger, Oslo, 7/7 NM for juniorlag 2004 Bærum (Bærum SKU) september 20 deltakende lag 1. Brattås På vinnerlaget spilte: Geir Sune Tallaksen, Espen Lie, Magne Sagafos og Kristian Andal. 2. Bærum OSSU Stavanger OSSU

10 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning SK Nordstrand Bestebordspremier: 1 bord Geir Sune Tallaksen Brattås 5,5 2 bord Espen Lie Brattås 5,5 3 bord Magne Sagafos Brattås bord Håkon Strand Stavanger SKU 6 KM for ungdom Kontoret har mottatt følgende resultater: Akershus, A(17-25) Emil Agdestein B(15-16) Brede Hagen C(13-14) Anders p. Bay D (12) Martin Øversveen E (11) Vilde Holmøy F (10) Rolf Brage Lafton G (9) Thomas E. Lone Asker SKU Bærum SKU Asker SKU Nittedal SKU Sørun SKU Sørum SKU NTG Buskerud, A Øystein Edvardsen Drammens SKU B Ingar Edvardsen Drammens SKU C Vegar Koi Gandrud Veien SKU D Even Tingstad Modum SKU E Andreas Strand Modum SKU F Anders Thingstad Modum SKU G Fredrik B. Jacobsen Veien SKU Hedmark A Fredrik Natvik Hanstad SSL B Sigmund Reppen Kongsvinger SKU C Anders G.Hagen Våler-solør USK D Kristoffer Opsal, Hamar E Ada Mellem, Våler-solør USK F Andreas Noer, Kongsvinger G Oliver Lode, Våler Hordaland, 78 deltakere A Kjetil Stokke Fana SKU B Knut T. Sundberg Sotra SKU C Evy Færevaag Masfjorden SKU D Elias DeMac Bergens SKU E Katrine Tjølsen Bergens SKU F Anette Strømmen Vandaskog SK G Jørgen Hoel Bergens SKU Oslo, 178 deltakere A Inge S. Skrondal OSSU B Aleksander Omtvedt SK 1911U C Jon Ludvig Hammer OSSU D Endre Larsplass SK 1911U E Frode O.O. Urkedal SK 1911U F Odd M Guttulsrud SK 1911U G Jathavan SuntharalingamSK 1911U H* Jacob O Grande SK 1911U Rogaland 112 deltakere A Odin Blikra Vea Stavanger SKU B Daniel Snerthammer Ålgård SKU C Sondre T. Waage Stavanger SKU D Lasse Østebø Løvik Stavanger SKU E Benoni Frøland Sandnes SKU F Andre Warland Stavanger SKU G Ole Vignisson Stavanger SKU Telemark A Bertil Svendsen Kragerø SKU B Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda C Martin T Johannesen Kragerø SKU D Hermann Thorsås Kjørbekkhøgda E Levi A Tallaksen Brattås SKU F Anders Hobber Brattås SKU G Hans A L Møller Kragerø SKU H* Henrik Pedersen Brattås SKU Trøndelag A Philip Selnes Namsos SKU B Espen Jensen Trondheim SFU C Emil Mona Orkdal SKU D Per Aslak Myraunet Frosta SKU F Pål Andreas Hansen Verda SKU G Sindre Fonn Stjørdal SKU Østfold A Lars Sevald Leknes Åvangen BSK B Aleksander Andersen Fredrikstad SSU C Kenneth Hamre Sarpsborg SKU D Tobias Leknes Årvangen BSK E Annette Motvik Fredrikstad SSU F Henrik Solli Åvangen BSK * (f.1995 og senere) NM for Ungdom 2004 Nord-Odal november 298 deltakere Klasse A 25 delt. 9

11 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Torstein Bae Oslo 6,0 2. Øystein B. Fossum Buskerud 5,0 3. Carl Fredrik Ekeberg Akershus 5,0 4. Daniel Hersvik Hordaland 5,0 5. Odin B. Vea Rogaland 4,5 6. Askild Bryn Oppland 4,5 7. Bertil Svendsen Telemark 4,5 8. Inge S. Skrondal Oslo 4,0 9. Stig K. Martinsen Hordaland 4,0 10. David J. Kovachev Oslo 4,0 Klasse B 25 delt. 1. Ørnulf Stubberud Oslo 6,5 2. Mats Bergvoll Troms og NN 6,5 3. Stefan Randjelovic Oslo 5,0 4. Atle B. Fossum Buskerud 4,5 5. Sigmund Reppen Hedmark 4,5 6. Willy Kristiansen Rogaland 4,5 7. Line Holen Akershus 4,0 8. Ingar Edvardsen Buskerud 4,0 9. Tone Namtvedt Oslo 4,0 10. Brede Hagen Akershus 4,0 Klasse C 63 delt. 1. Jon Ludvig Hammer Oslo 7,0 2. Jonatan Time Rogaland 5,5 3. Johannes L. Kvisla Oslo 5,5 4. Anders G. Hagen Hedmark 5,0 5. Espen Forså Troms og NN. 5,0 6. Vegar K. Gandrud Buskerud 5,0 7. Anders Rønningen Hedmark 5,0 8. Kristoffer Madland Rogaland 5,0 9. Jostein Munz Oslo 5,0 10. Magnus A. Jahrnes Oslo 5,0 Klasse D 41 delt. 1. Jon Kristian Haarr Rogaland 6,5 2. Even Thingstad Buskerud 5,5 3. Katrine Tjølsen Hordaland 5,5 4. Lasse Ø. Løvik Rogaland 5,5 5. Magnus Herregården Oppland 5,0 6. Marius S. Lode Rogaland 5,0 7. Maren Stangeland Rogaland 5,0 8. Erlend Halvorsen Østfold 5,0 9. Elias DeMac Hordaland 4,5 10. Jo Kristian Løberg Oslo 4,5 Klasse E 41 delt 1. Frode O. O. Urkedal Oslo 6,0 2. Levi Andre Tallaksen Telemark 6,0 3. Bendik B.-Øybø Oslo 6,0 4. Joachim B. Nilsen Hordaland 5,5 5. Andreas Strand Buskerud 5,5 6. Ulv G. Alsos Troms og NN 5,0 7. Iver J. Brække Oslo 5,0 8. Snorre Brun Oslo 5,0 9. Erik Heesbråten Hedmark 5,0 10. Andre Shukla Oslo 4,5 Klasse F 47 delt 1. Anders Hobber Telemark 6,5 2. Anders Thingstad Buskerud 6,0 3. Rolf B. Lafton Akershus 5,5 4. Shervin Malou Rogaland 5,0 5. David Lange Akershus 5,0 6. Sigve Haugsdal Hordaland 5,0 7. Jørgen Sørbøl Oslo 5,0 8. Martin Ek Akershus 4,5 9. Jens H. Kjølberg Oslo 4,5 10. Saharat Subpatkul Telemark 4,5 Klasse G 56 delt 1. Jathavan Suntharalingam Oslo 6,5 2. Tor Botheim Oslo 6,0 3. Ådne T. Matsen Oslo 5,5 4. Adam Sunde Oslo 5,5 5. Monim Elabdoni Oslo 5,5 6. Jakob O. Grande Oslo 5,0 7. Thomas O. Næss Oslo 5,0 8. Tormod Brændshøi Oslo 5,0 9. Johannes H. Bøhler Oslo 5,0 10. Ole V. Aase Rogaland 5,0 6.2 Nordiske turneringer Nordisk for ungdom individuelt 2004 Karlstad, Sverige februar Gruppe A (18-20 år) 1. Christian K. Pedersen Danmark 4,5/6 4. Espen Lie Norge 3,5 7. Geir Sugne Tallaksen Norge 3 Gruppe B (16-17 år) 1. Nikolaj Mikkelsen Danmark 5/6 2. Øystein B. Fossum Norge Ørnulf Stubberud Norge 3,5 Gruppe C (14-15 år) 1. Jon Ludvig Hammer Norges 4,5/6 10

12 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 (18,5/21,5) 2 Atli F. Krisjánsson Island 4,5 (18,5/18,5) 11. Anders G. Hagen Norge 1 Gruppe D (12-13 år) 1. Lucas Wickström Sverige 4,5/6 4. Kai Inge Esbensen Norge 3,5 10. Line Jin Jørgensen Norge 2,5 Gruppe E (11 år og yngre) 1. Hjövar S. Gretarsson Island 5/6 3. Frode O. Urkedal Norge 4 4. Even Tingstad Norge 3,5 Nasjonskonkurransen: 1. Sverige 36,5 2. Norge Danmark 31,5 4. Island Finland 28,5 6. Færøyene 20,5 Nordisk for ungdomsskolelag 2004 Stockholm, september 1. Fruängen, Sverige 2. Finland 3. ISGR, Sverige 6. Skøyenåsen, Norge Stefan Randjelovic Jørgen Flo Lasse Engebretsen Henrik Sander Nordisk for barneskolelag 2004 Island, september 1. Rimaskóli, Island 15,5 2. Laugalækjarskóli, Island Sverige Danmark 7 5. Solås, Norge 6 Kristoffer Madland Jon Kristian Haarr Even Emberland Sondre Midtskogen Thomas Hogemark 6. Finland 4,5 Nordisk for videregående skoler 2004 Oslo, Norge, september 1. Sverige 14,5 2. NTG, Norge 1 9,5 Øystein Fossum 3 av 5 Emil Adgestein 2 av 3 Askild Bryn 2,5 av 3 Jorunn Brekke 3 av 3 Ellisiv Reppen 0,5 av 2 Magnus Danielsen 3 av 4 3. Island 9 4. Danmark 4 5. Finland 3 Berg VGS, Norge 2 deltok utenfor konkurranse 6.3 Landskamper Firelandskamp for junior og kadett Tyrifjord, Norge, oktober 1. Sverige 13,5 ind 4 lagp 2. Danmark 11, Norge Geir S Tallaksen 0,5/2 2. Carl Fr. Ekeberg 0,5 3. Øystein B. Fossum 0,5 4. Odin B. Vea 1 5. Emil Adestein 0 6. Øyvind Riisem 0,5 7. Espen Forså 0,5 8. Atle B. Fossum 0 9. Sigmund Reppen Willy Kristiansen 0,5 Bord 1-6 er juniorbord, bord 7-10 kadettbord. 6.4 Verdens- og europeiske mesterskap Junior-VM (U20) 2004 India, Jenter 34. Jorunn Brekke Norge 5 av 13 Gutter 44. Geir S. Tallaksen Norge 6 11

13 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 VM for ungdom 2004 Kreta november Jenter Klasse U Ellisiv Reppen Norge 4 Gutter U Øystein B. Fossum Norge 5,5 Jenter Klasse U Line Holen Norge 4,5 Gutter U Ørnulf Stubberud Norge 5 Jenter U Line Jin Jørgensen Norge 4 Gutter U Jon L. Hammer Norge 6,5 Jenter U Katrine Tjølsen Norge 5,5 Gutter U Frode O.O. Urkedal Norge 5 EM for ungdom 2004 Tyrkia, Gutter U Daniel J. Kovachev Norge 3,5 Jenter U Tone Namtvedt Norge 2 Gutter U Atle B. Fossum Norge 3 Jenter U Synnøve Lind Norge 2,5 Gutter U Johannes Kvisla Norge 4 Jenter U Marianne W. Haug Norge 5 Gutter U Endre Larsplass Norge Andre internasjonale turneringer Manhem Open 2004 Göteborg november 1. Vitalijs Samolis Latvia 6,5 27. Jørgen Flo Norge Vegard Aaberge Norge Andre turneringer Landsturneringen (NSF) 2004 Molde juli Miniputt (52 deltakere) 1. Even Thingstad Modum 8 2. Katrine Tjølsen Bergens 7,5 3. Andreas Strand Modum 6,5 4. Ada Mellem Våler 6 5. Anders Hobber Brattås 6 Lilleputt (46 deltakere) 1. Frode O.O. Urkedal ,5 2. Jonatan E. Time Hauge 6,5 3. Lasse Ø. Løvik Stavanger 6,5 4. Line J. Jørgensen Sevland 6,5 5. Sondre W. Tofte Stavanger 6,5 Kadett A (20 deltakere) 1. Ørnulf Stubberud OSS 8,5 2. Espen Forså Tromsø 8 3. Joachim Thomassen Mo 6 4. Willy Kristiansen Sandbes 5 5. Mats Bergvoll Tromsø 5 Kadett B (16 deltakere) 1. Espen Haugstad Sandnes 8,5 2. Kenneth Hamre Sarpsborg 6,5 3. Magnus K. Tande Masfjorden 6,5 4. Jonatan M. Andersen Moss 5 5. Håkon Øksnevad Nittedal 5 Junior (26 deltakere) 1. Carl Fredrik Ekeberg Asker 8 2. Odin B. Vea NTG 7,5 3. Øystein B. Fossum NTG 6,5 4. Emil Agdestein NTG 6 5. Håkon Haugsrud Fredrikstad 5,5 12

14 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 NM i lynsjakk 2004 Molde 11. juli Miniputt: 1. Anders Hobber, Porsgrunn 2. Katrine Tjølsen, Bergen 3. Håkon E. Hansen, Mo 3. Tor Botheim, SK av 1911 Lilleputt: 1. Lasse A. Løvik, Stavanger 2. Jonatan Time, Hauge 2. Sondre W. Tofte, Stavanger Kadett: 1. Ørnulf Stubberud, OSS 2. Sigmund Reppen, Kongsvinger 3. Mats Bergvoll, Tromsø Junior: 1. Magne Sagafoss, Porsgrunn 2. Geir S. Tallaksen, Porsgrunn 3. Inge S. Skrondal, ASKO 6.7 BGP/UGP 2004 I takt med økning i medlemsmassen, ble det satt deltagerrekord i BGP/UGP i Hele 1268 barn og unge spilte en BGP/UGP-turnering dette året. Legger en sammen deltagerantallene for alle turneringer, viser det seg en liten nedgang i forhold til rekordåret Det ble registrert resultater fra 69 turneringer. Miniputt Pl Navn Klubb Sum 1 Jathavan Suntharalingam OSSU Bendik Berntsen-Øybø 1911U Andreas Strand Modum Even Thingstad Modum Joachim B Nilsen Bergens 98 6 Anders Thingstad Modum 97 7 Odd Martin Guttulsrud 1911U 95 7 Benoni Frøland Sandnes 95 9 Ada Mellem Våler Tor Botheim 1911U 92 (860 deltagere) 4 Lasse Østebø Løvik Stavanger 98 5 Anders Hobber Brattås 96 5 Even Thingstad Modum 96 7 Frode Olav Olsen Urkedal 1911U 95 8 Jo Kristian Løberg OSSU 94 8 Sondre Waage Tofte Stavanger Katrine Tjølsen Bergens 93 (244 deltagere) Kadett Pl Navn Klubb Sum 1 Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda Johannes L Kvisla 1911U Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda Nicolai Getz OSSU Brede Hagen Asker 99 6 Anders Gjerdrum Hagen Våler 98 7 Erlend R Blom Fana 97 8 Daniel Nygård Våler 96 8 Aina Marie Svendsen Stavanger Anita Brattbakk Åsane 94 (123 deltagere) Ungdom Pl Navn Klubb Sum 1 Kjetil Stokke Bergens Inge Sandstad Skrondal OSSU 99 2 Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda 99 4 Jørgen Grønvold Bøe Hanstad 94 5 Sissel Janneth Stava Sevland 89 6 Bertil Svendsen Kragerø 85 7 Fredrik Natvik Hanstad 69 8 Torkel Kvinge Tande Masfjorden 68 8 Håkon Strand Stavanger Joar Gullestad Pettersen Stavanger 67 (41 deltagere) Lilleputt Pl Navn Klubb Sum 1 Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda Nicolai Getz OSSU Vegar Koi Gandrud Veien

15 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Økonomi 7.1 Regnskap - kommentar Ungdommens Sjakkforbunds regnskap viser at underskuddet (se regnskap) i år ble mindre end budsjettert. Man bør likevel merke seg de relativt mange avvik fra budsjettet. De største avvik finns på budsjettet for Førsteraden samt aktivitetene for ungdommer (representasjoner og prosjekter). Det blir derfor USFs evner som prosjektsarrangør og salgsorganisasjon som avgjør når kontingenten og/eller avgiftene må økes. Dette gjelder dersom man fortsatt ønsker å oppebære den maksimale administrative støtten. Økonomisk sett er USF fortsatt inne i en svært gunstig periode og kravet til økt omsetning bør automatisk føre til at mange nye muligheter åpner seg med positiv virkning i alle deler av organisasjonen vår. 7.2 Statsstøtten og fremtiden Med fremgangen i medlemstallet for 2004 nærmer USF seg raskt det antall medlemmer (5000) som gir organisasjonen maksimalt økonomisk støtte per medlem. Som alltid må den positive utvikling tilskrives at stadig flere, foreldre som lokale ledere, engasjerer seg i arbeidet med barna. Støtten fra Frifondmidlene hjelper naturligvis godt med, men den direkte positiv effekten er her uventet vanskelig å påvise. For USF sentralt har kombinasjonen av medlemsøkning og favorable tilskuddsregler medført en merkbar og fortsatt stigning i driftsstøtten USF mottar fra staten via Bufetat. De forbedrede økonomiske vilkårene for USF kommer imidlertid ikke helt uten en pris, da forutsetningen for å ta imot støtten fra staten er at den maksimalt må utgjøre 75% av organisasjonens omkostninger til drift. Oppfyldes ikke dette kravet må den overskytende støtten tilbakebetales. Dette innebærer at: For ekstra hver kr 1.000,- USF mottar i administrativ støtte trenger vi å finne andre inntekter på kr 334,-. Eller: Når USF øker medlemstallet sitt med 500 medlemmer stiger statsstøtten på sikt med godt kr hvorved behovet for andre inntekter økes med kr ,-. USFs øvrige inntekter kan kategoriseres som: Medlemskontingenter Aktivitetsavgifter Salg Prosjekter 14

16 MEDLEMSOVERSIKT 2004 FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUND PR Akershus SKU Asker SKU 111 Bærum SSU 100 Lørenskog SKU 78 Nittedal SKU 34 NTG Bærum 588 Setskog USK 9 Strømmen SKU 8 Sørum SKU 36 Akershus SKU 964 Aust-Agder SKU Arendal SSU 5 Risør SKU 5 Aust-Agder SKU 10 Buskerud SKU Drammens SKU 48 Haugsbygd SSK 16 Konnerud SKU 10 Modum SKU 43 Remis SKU 7 Tyristrand SSK 19 Veien SSK 47 Buskerud SKU 190 Finnmark SKU Alta SKU 46 Kirkenes SKU 22 Vadsø SKU 24 Finnmark SKU 92 Hedmark SKU Hanstad SSL 30 Kongsvinger SKU 11 Lovisenberg SKU 18 Nord-Odal SKU 32 Ridabu ssl 16 Tynset SKU 19 Våler-Solør USK 16 Hedmark SKU 142 Helgeland og Salten Moskus 59 Helgeland og Salten 59 Hordaland BUS Bergens SKU 47 Fana SKU 23 Masfjorden SKU 100 Nordås JSK 9 Sotra SKU 13 Vandaskog SK 23 Åsane SKU 22 Hordaland BUS 237 Møre og Romsdal SKU Askvoll SSL 8 Molde SKU 11 Ørsta SLU 15 Møre og Romsdal SKU 34 Nord-Trøndelag SKU Frosta BSK 10 ODV SKU 6 Steinkjer USL 25 Stjørdal SKU 8 Verdal SLU 2 Nord-Trøndelag SKU 51 Oppland SKU Gjøvik SKU 9 Lillehammer SSU 22 Oppland SKU 31 Oslo SU Black Knights 7 Kampen SKU 36 Nordstrand SKU 341 OSSU 645 Sjakkam. Ungdom 135 Sk av 1911 U 478 Tiger USK 94 Østensjø USK 32 Oslo SU Rogaland SSU Figgjo BSK 33 Frøyland SSK 18 Hauge SK 33 Iglemyr SKU 24 Lye SSL 30 Randaberg SKU 20 Røyneberg SSK 12 Sandnes USK 19 Sandved SSK 32 Sevland SKU 38 Solås/Ålgård SSL 12 Stavanger SKU 124 Varhaug SSL 14 Vikedal USK 10 Rogaland SSU 419 Sogn og Fjordane SKU Sandane SKU 16 Sogn og Fjordane SKUSanda 16 Sør-Trøndelag SKU Orkdal SKU 10 Røros SKU 2 Trondheim SFU 19 Sør-Trøndelag SKU 31 Telemark SKU Brattås USK 73 Kjørbekkhøgda SK 42 Kragerø SKU 17 Skauen SKU 21 Telemark SKU 153 Troms og N.Nordland Harstad SKU 28 Kila skolelag 11 Narvik SKU 13 Sentrum Skolelag 19 Skjervøy SKU 41 Tromsø SKU 150 Troms og N.Nordland 262 Vest-Agder SKU Kristiansand SKU 8 Vest-Agder SKU 8 Vestfold SKU Caissa SKU 27 Tjodalyng BSK 20 Åsgårdstrand bsk 6 Vestfold sku 53 Østfold SKU Black and White 16 Fredrikstad FUS 40 Moss SKU 13 Saltnes BUSK 4 Sarpsborg SKU 28 Åvangen BSK 5 Østfold SKU 106 Sum totalt: ==============================

17 Ungdommens Sjakkforbunds medlemstall Aldersfordeling i Ungdommens Sjakkforbund Medlemmer (0-26 år) fordelt etter alder Totalt

18 Ungdommens Sjakkforbunds medlemstall MEDLEMSSTATISTIKK FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF) PR 31/ KRETS AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HELGELAND* HELGELAND OG SALTEN HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDRE NORDLAND* NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SSU SOGN OG FJORDANE SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS TROMS OG N NORDLAND VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD TOTALT * Nordre-Nordland SKU er fra 1/1-93 delt mellom Helgeland og Salten SKU og Troms og N. Nordland SKU. ** Tallene fra 98 og 99 inkluderer "Andre", bl.a. klubbformenn i NSF og mottagere av Presse-service. Det reele tallet for 99 som er sammenlignbart med 2000 er Medlemsutvikling i USF

19 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2004 Resultat for perioden 1/1-31/ Justert BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP INNTEKTER: Noter 2003 Medlemskontingent NM-avgifter BGP-avgifter Administrasjonsstøtte Husleieinntekter Salgsartikler Sjakktuelt Annonser, sponsorinntekter Gaver, bidrag, fond Egenandeler int. mesterskap Sjakkleir Kurs delt. avgifter Div. inntekter Renteinntekter Prosjekter (netto) UTGIFTER Undervis.matr., kjøp/utvikling Salgsartikler Innkjøp av stevneartikler Personalutgifter Husleie, strøm, olje Kontorutgifter, rekvisita Avskrivninger inventar Internettutvikling Telefon Porto (netto) Forsikring Kostnader tillitsvalgte "Førsteraden" Turneringer, representasjon Treningsgrupper Kontingenter (LNU og Nordisk) Premier, gaver, blomster Tap på krav Sjakkleir (netto) Lederkurs Renteutgifter, gebyrer Revisjon av medlemstall og regnskap Diverse utgifter Jentesjakk, støtte Ungdomsutvalget/prosjekter Prosjekter PERIODENS DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Ekstraordinære inntekter 0 0 Renteutgifter Gebyrer ÅRSRESULTAT

20 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2004 Balanse pr 31/ EIENDELER Kontanter, bank, postgiro Høyrentekonto i K-bank Bankinnskudd fonds 0 0 Påløbne inntekter Debitorer Andre fordringer Mellomregning NSF Materiellbeholdning Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Feriepengefond Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital 20 Kapitalkonto pr : Årets resultat Sum gjeld og egenkapital Oslo den 22. mars 2005 Espen Andersen (sign) leder USF Per Blikra (sign) kasserer USF 19

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 27. årsmøte 2004 Full konsentrasjon Håvard Halvorsen fra Sarpsborg ga alt han hadde i Miniputtklassen i Landsturneringa i Fredriksstad i juli. Foto: Leif Magne Svendsen Quality

Detaljer

Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03

Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03 Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03 Sted: OSS lokaler, Bogstadveien 30B, Oslo. Til stede: Espen Andersen (leder), Nils P. Mikkelsen, Tore Nilssen (vara for XXX) Fra administrasjonen:

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10:30. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret)

Detaljer

Referat NSFs 88. Kongress 2009

Referat NSFs 88. Kongress 2009 Referat NSFs 88. Kongress 2009 Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl 20.00. President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte

Detaljer

Referat Forbundsstyremøte USF torsdag den 4.9.2000 Konstituering Referater Orientering v/leder Kontorssaker Økonomi Diverse kurs Turneringer

Referat Forbundsstyremøte USF torsdag den 4.9.2000 Konstituering Referater Orientering v/leder Kontorssaker Økonomi Diverse kurs Turneringer Referat Forbundsstyremøte USF torsdag den 4.9.2000 Hvor: Frennings vei 3 Hvem: Espen Andersen, Tore Hansen, Hans Olav Lahlum, Hans-Inge Kongevold, Ole Vallaker og Bjarke Kristensen Tlf: Nils Å Mikkelsen

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 4 04/05 Referat Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 7 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 7 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 7 04/05 Referat Sted: Sjakkontoret, Frennings vei 3, Oslo. Tid: Torsdag 26. mai 2005 kl 18. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl (visepresident,

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK

REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK REFERAT FRA MØTE NR. 1 I USFs UTVALG FOR JENTESJAKK Tidspunkt: Onsdag 03.09.97 kl. 16.45 Sted: Frennings vei 3 Tilstede: Hans Olav Lahlum, Sheila Barth Berntsen, Sigmund Salamonsen (pr. telefon) og Dag

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

Referat Forbundstyremøte nr. 2 2001-2002, 26/9 2001

Referat Forbundstyremøte nr. 2 2001-2002, 26/9 2001 Referat Forbundstyremøte nr. 2 200-2002, 26/9 200 Sted: Frenningsvei 3 Tilstede: Espen Andersen (EA), Tore Hansen (TH), Hans Olav Lahlum (HOL). og Bjarke Kristensen (BK). På telefon: Nils P. Mikkelsen

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 Sted: Telefonmøte. REFERAT Tilstede: Håvard Løvik, (Stavanger, leder), Truls Jørgensen (Kragerø, styremedlem), Bjørn Benjaminsen (Masfjorden, styremedlem),

Detaljer

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post.

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post. Årsberetning 2010 Sotra Sjakklubb Klubben Sotra Sjakklubb har holdt til i ungdomsklubbens lokaler i Einarsengården i hele 2010, med klubbkvelder om torsdagene. Medlemsutviklingen har vært alldeles eventyrlig

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 25. Årsmøte 2002 Fire stolte norgesmestere! De fire vinnere ved NM for jenter 2002 i Sørum var fra venstre: Kadett-NM Rannveig Blikra Vea (Stavanger), Ungdoms-NM Silje Bjerke (Bærum),

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Innkalling til Sørum SKUs 9. ordinære årsmøte

Innkalling til Sørum SKUs 9. ordinære årsmøte Sørum Sjakklubbs Ungdom Solvegen 3, 1923 Sørum, Tlf 63 82 48 42/936 76 10 Internett: http://www.sorumsjakk.org E-post: post@sorumsjakk.org Til Medlemmer eller forsatte av medlemmer til Sørum Sjakklubbs

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 2 05/06 REFERAT. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00.

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 2 05/06 REFERAT. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 2 05/06 REFERAT Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Oslo. Tid: Søndag 11. september 2005 kl 10.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Helge Nordahl

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0405 Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0405 Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0405 Tirsdag 29/6-04 kl. 17:00 i Frenningsvei 3. Tilstede: David Lilleøren (DL), Hans-Inge Kongevold (HIK), Espen Andersen (EA), Bjarke Kristensen (BK), Silje Bjerke (SB). På telefon:

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 24. Årsmøte 2001 Jublende vinnere! Humøret til ungene fra Sandnes Skule i Masfjorden var på topp etter seieren deres i barneskoleklassen ved NM for Skolelag i Heggedal. Foto: Erik

Detaljer

NSKU - Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. Årsberetning 2008

NSKU - Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Styret Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Sissel Haagaas Nestleder: Arne-Birger Lund Kasserer: Odd Moripen Sekretær: Inger Johanne Baastø Styremedlem: Jon Andersson

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 23. Årsmøte 2000 Kristi L Kalvenes (Kampen) i dyp konsentrasjon mot Kelsey Jørgensen (Paradis). I bakgrunnen spiller Rannveig Blikra Vea mot Nikolai Riise. Fra NM for skolelag 2000

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND STYREMØTE 6-05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Torsdag 16. februar kl 17.00. STYREMØTE 6-05/06 REFERAT Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Øistein Yggeseth (turneringssjef),

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 3 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND. Styremøte nr 3 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 3 05/06 REFERAT Sted: Frennings vei 3, Oslo. Tid: Onsdag 12. oktober kl 17.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident, på telefon)

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forbundsstyrets beretning. Organisasjon. Administrasjonen. Samarbeid med andre. Hedersbevisninger. Økonomi.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forbundsstyrets beretning. Organisasjon. Administrasjonen. Samarbeid med andre. Hedersbevisninger. Økonomi. INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning Organisasjon Administrasjonen Samarbeid med andre Hedersbevisninger Økonomi Medlemsoversikt Sportslig aktivitet Annen aktivitet KURS FØRSTERADEN SJAKK I SKOLEN

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund

- Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund Forslag til NSFs Kongress: - Norges Sjakkforbund skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund 1. Bakgrunn Spørsmålet om norsk sjakk 1 skal søke om medlemskap i NIF har vært utredet en

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Referat Forbundsstyremøte nr.1/0506 Tirsdag 3/5-05 kl. 17:00 i Frennings vei 3.

Referat Forbundsstyremøte nr.1/0506 Tirsdag 3/5-05 kl. 17:00 i Frennings vei 3. Referat Forbundsstyremøte nr.1/0506 Tirsdag 3/5-05 kl. 17:00 i Frennings vei 3. Til stede: David Lilleøren, Øystein Bjurholt, Silje Bjerke, Hans-Inge Kongevold, Jan Søyland og Trond Gabrielsen. På telefon:

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12

Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12 Tilstede: Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund Fra NDF-styret: på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12 Leder: Bjørn G. Pettersen Nestleder: Petter Steen Styremedlem:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer