UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMMENS SJAKKFORBUND"

Transkript

1 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa) Lie Reinen Skole Tromsø Lørdag 23. april 2005 kl

2 Innholdsfortegnelse USFs 28. årsmøte, Tromsø 23. april 2005 kl Side: 2 Innkalling til USFs 28. ordinære årsmøte med forslag til dagsorden 3-15 ÅRSBERETNING FOR USF januar - desember Innledning Hedersbevisninger Organisasjon Årsmøtet Styrets arbeid Faste utvalg og komitéer Arbeidsutvalget Uttakningskomitéen Disiplinærkomitéen Reisefordelingsutvalget Jenteutvalget Ungdomsutvalg Administrasjon Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Nordisk Sjakkforbund Nordisk Skolesjakkomité Landskamper Myndigheten og LNU Bufetat LNU Andre NTG Sportslig satsning og utvikling Turneringer Landslagsgrupper Kurs 7 5. Informasjon Førsteraden Løperseddelen USF-post Internett USFs nyhetsside på Internett Side: Arrangementer, aktiviteter, representasjon USFs turneringer Nordiske turneringer Landskamper VM og EM Andre internasj. turneringer Andre turneringer Barnas Grand Prix Økonomi Regnskap Statsstøtte og fremtiden 15 USFs lokallag og medlemmer pr 31/ Aldersfordelingen i USF 17 Kretsvis medlemsstatistikk for USF Regnskap for USF 1/1-31/ Resultatregnskap for perioden 1/1 til 31/ Balanse pr 31/ Noter til regnskapet Regnskap for USFs fond Budsjettforslag for Budsjettforsalg Kommentarer til budsjettforslaget 27 Innkomne forslag Forslag om endring av Årsmøtetidspunkt 2. Forslag om endring av Årsmøtetidspunkt 28 Forslag til endring av rutine for kontingentinnbetaling Referat fra USFs 27. årsmøte, Sandnes 24. april

3 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND Frennings vei 3, N-0588 Oslo Tlf , fax Internett: eller E-post: Til alle USFs kretser og lokallag INNKALLING TIL USFs 28. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tromsø 23. april kl Ungdommens Sjakkforbund innkaller med dette til årsmøte på Reinen Skole i Tromsø lørdag 23. april 2005 klokken USF kommer tilbake med mer informasjon om årsmøtet senere. I følge lovene har hver krets rett til å stille med en representant pr. påbegynt 100-talls medlemmer, og hvert lokallag med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer. Kun registrerte medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet. Ifølge USFs lover 7 skal årsmøtet behandle følgende saker: 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet. 4. Årsberetning. 5. Regnskap med revisjonsberetning. 6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være USF v/forbundsstyret i hende seinest to måneder før årsmøtet, altså innen 24. februar Forslag til dagsorden sammen med årsberetning, regnskap, budsjett med budsjettkommentarer, og forslag som skal behandles, blir sendt alle kretser og lokallag 1 måned før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer vil være vedlagt. Forøvrig viser vi til USFs lover om hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet. Alle representanter for norsk barne- og ungdomssjakk ønskes Vel møtt til årsmøte i Tromsø. Oslo 23. januar Med vennlig hilsen Ungdommens Sjakkforbund Espen Andersen (sign.) leder Bjarke Kristensen generalsekretær

4 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Innledning Denne årsmeldingen omhandler perioden 1. januar 2004 til 31. desember Årsmeldingen følger heretter regnskapsåret, og ikke som tidligere, sesongåret. Perioden har vært preget av fortsatt økt aktivitet. Deltagerrekord i NM for ungdom og i BGP (i år igjen) vitner om en stabil vekst både i topp og bredde. At veksten er størst i organisatorisk store regioner som Buskerud, Hordaland, Oslo/Akershus, Troms, mens flere mindre regioner har opplevd tilbakegang i 2004, viser verdien av å ha en solid organisasjon omkring seg. Den voksende ulikheten er selvsagt en utfordring for USF i de kommende årene. Utviklingen viser at sjakkaktivitetene gjerne blomstrer, når de først har slått rot, og også i 2004 kom en rekke nye lokallag til verden. Samlet sett hadde vi en synlig medlemsvekst (5%) og med 4626 registrerte medlemmer per 31. desember 2004 nærmer USF seg raskt medlemsrekorden fra 1992 (5236). I år har vi igjen hatt problemer med å finne en kvalifisert redaktør av Førsteraden. Styret mener fortsatt at det er vanskelig å overvurdere verdien av et levende og aktiviserende medlemsblad. Derfor har utgivelsen av Førsteraden har blitt prioritert i budsjettlegningen for den kommende perioden. De sportslige resultatene vi beretter om viser at vi er fullt på høyde med de øvrige nordiske landene. Selv uten deltakelse av flere av våre sterkest spillende barn og unge har vi hevdet oss godt i EM og VM samt i de nordiske mesterskaper. Føy til den store oppslutning omkring landslagsgruppene på NTG og det videre arbeidet med Jentebrigaden, for ikke at nevne de individuelle prestasjoner til Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer, og den sportslige fremtiden for USF virker usedvanlig lys og spennende. Styret er også veldig takknemlig over å kunne være med på å styrke lokallagenes økonomi gjennom Frifond-støtten. USF har engasjert seg aktivt i LNU for å kunne beholde denne støtteordningen så lenge som mulig, da den bidrar sterkt til å sikre en positiv kommunikasjon fra USF til lokallagene (og omvendt). I det politiske miljøet finnes fortsatt krefter som ønsker at denne støtte skal distribueres via kommunene, hvilket i høy grad vil minske den ovennevnte positive effekten og kanskje også gjøre det vanskeligere for de enkelte lokallag å få del i den. Som alltid ønsker styret å benytte anledningen til å takke alle dere som har brukt tid og krefter på å jobbe med barn og ungdom i USFs regi. Uten aktive lokale tillitsvalgte hadde hele USFs organisatoriske grunnfjell forsvunnet. Vi er stolte over all den frivillige innsats som finnes i organisasjonen, og vi håper vi kan nyte godt av den i årene fremover. 1.1 Hedersbevisninger I perioden har USF ikke delt ut hedersdiplomer eller hederstegn i gull. 2. Organisasjon 2.1 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Residence i Sandnes 24. april Det var 24 fremmøtte delegater. Styrets årsberetning og regnskap med revisjonsberetning ble godkjent. Referatet er vedlagt denne beretningen. I perioden fra 1. januar 2004 og frem til årsmøtet var de valgte styremedlemmer følgende: Styret, som det konstituerte seg etter årsmøtet i 2003: Leder: Espen L. Andersen, Moss SKU Nestleder: Liv Holen, Sørum SKU Kasserer: Per Blikra, Stavanger SKU Turneringssjef: Hans-Inge Kongevold, Moss SKU Styremedlemmer: Marte Egeland, Rosseland SKU Anita Hersvik, Bergens SKU 3

5 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 Henning Pettersen Lillehammer SKU Varamedlemmer: Silje Bjerke, Bærum SSU Øyvind Bentsen, Molde SKU Revisorer: Tore Hansen, Remis SKU Petter Lund, Bærum SSU Personlige varamenn: Dag Lauvås Drammens SKU (for Tore Hansen) Tom J. Johansen OSSU (for Petter Lund) Valgkomite: Leder: David Lilleøren, Trondheim SFU Medlemmer: Trond Romsdal, Tromsø SKU Stein Tore Gausdal Sandnes SKU Varamedlem: Bjørn Åge Christenson, Nordstrand SKU USFs reisefordelingsfond: Hans Inge Kongevold Moss SKU Karl Johan Knutsen Alta SKU Stein Jensen Harstad SKU Valgene på årsmøtet 24. april 2004 i Sandnes gav følgende resultat: Styret, som konstituerte seg slik: Leder: Espen L. Andersen, Moss SKU (gjenvalg, 1 år) Nestleder: Silje Bjerke, Bærum SSU (ny 2 år) Kasserer: Per Blikra, Stavanger SKU (gjenvalg 2 år) Turneringssjef: Hans-Inge Kongevold, Moss SKU (ikke på valg) Styremedlemmer: Marte Egeland, Rosseland SKU (ikke på valg) Anita Hersvik, Bergens SKU (ikke på valg) Harald Bonaventura Borchgrevink, Bergens SKU (ny 2 år) Varamedlemmer: David Lilleøren, Trondheim SKU (ny 1 år) Ivan Radjelovic, Nordstrand SKU (ny 1 år) Revisorer: Tom J. Johansen, OSSU (ny 1 år) Petter Lund, Bærum SSU (gjenvalg) Valgkomite: Leder: Øystein Brekke, Modum SKU Medlemmer: Kristian D. Trygstad, OSSU Stein Tore Gausdal Sandnes SKU Varamedlem: Håvard Løvik, Stavanger SKU USFs reisefordelingsfond: Hans Inge Kongevold Moss SKU (som turneringssjef) Karl Johan Rist Alta SKU (ikke på valg) Stein Jensen Harstad SKU (2 år, gjenvalg) 2.2 Styrets arbeid Det har vært avholdt syv styremøter i perioden, tre før og fire etter Årsmøtet i Sandnes. Generalsekretær Bjarke Kristensen har vært tilstede på de fleste av møtene. Styret avholdt også et foreldre-/ledermøte under NM for ungdom i Nord-Odal. 2.3 Faste utvalg og komiteer Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget, bestående av Espen L. Andersen, Silje Bjerke og Hans Inge Kongevold har ikke hatt møter i perioden Uttakningskomiteen UK besto frem til våren 2004 av leder Hans Inge Kongevold (Moss SKU) og medlemmene Kristian D. Trygstad (OSSU) og Eirik Gullaksen (Bergens). Heretter ble Kristian Trygstad erstattet av Gro Ferkingtad (OSSU). UK har i perioden foretatt uttak til all viktig representasjon som ikke har vært avgjort ved direkte kvalifisering. I sesongen 2004 har de største oppgavene vært uttak til Landslagsgruppene, VM og EM og firelandskampen. Av praktiske årsaker har flesteparten av uttakene blitt tatt via e-post USF s disiplinærkomite USF s disiplinærkomite har i perioden bestått av Egil Arne Standal, Ørsta SLU, Øystein Brekke, Modum SKU og Gunnar Lie, Brattås USK. Komiteen har ikke hatt noen saker til behandling i perioden. 4

6 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Reisefordelingsfondet Styret i USFs reisefordelingsfond har bestått av Hans Inge Kongevold (Moss SKU), Karl Johan Rist (Alta SKU) og Stein Jensen (Harstad SKU). Søknad fra Tromsø SKU har vært behandlet i Jenteutvalget Jenteutvalget har i perioden bestått av Sheila Barth Berntsen, Bærum SSU (leder) og medlemmene Silje Bjerke (Bærum SSU), Anita Hersvik (Bergens SKU) og Leif Magne Svendsen (Jåtten SSK). Utvalget har videreført sin store satsning på Jentebrigaden, som treffer målgruppen godt. I løpet av året deltok omkring 40 jenter i brigadens aktiviteter. Aktivitetene var i år bygget opp omkring Jentebrigadetreff i forbindelse med NM for jenter, NSFs landsturnering i Molde, Sommersjakkleiren på Bygdøy, NM for ungdom samt en turneringsreise i desember til Malmø Open i Sverige. Særlig vellykket var bruken av brigadehelter, hvor 2-3 jenter delte en helt (en deltager i øverste gruppe i NM for Ungdom) som analyseog sparringspartner. Turen til Malmø fikk så god respons at vi vil forsøke det samme neste sesong. Jenteutvalget sender en varm takk til alle de unge mester- og elitespillere som på denne måten har stilt opp som helter for våre brigadejenter. Jenteutvalget ønsker å fortsette arbeidet med Jentebrigaden, men da arven etter Anne Elisabeth Westerlund snart er oppbrukt vil prosjektets fremtid være avhengig av økonomisk støtte fra USF. Da det ikke var så lett å trekke nye jenter til Brigaden i år, vil målet for neste års jentebrigade være å stabilisere medlemstallet på 30+ og å øke aktivitetsnivået. Sheila Berntsen Leder for jenteutvalget Ungdomsutvalget Dette utvalget har i perioden bestått av Marte Egeland Sandnes SKU (leiar), Sture Magne Alne Drammens SKU, Ellisiv Reppen Kongsvinger SKU, Nye medlem: Stefan Randlejovic Norstand SKU, Magne Sagafoss Porsgrunn SKU og Kristian Aandal Porsgrunn SKU. Tidlegare medlem: Ivar Abusdal Nordstrand SKU og Askild Bryn Lillehammer SKU. Utvalet har blitt aktive og satt seg som mål å jobbe for å auke talet på spelarar i aldersgruppa år, planen er å minske fråfallet av dei som startar med sjakk på barneskulen. Utvalet har hatt sitt første store prosjekt og med støtte frå Ung i Europa arrangerte dei ein tur til Spania i samband med Sjakk OL 2004.Turen vart særs vellukka og utanom utvalet sjølv var det 10 ungdomar i alderen år og ein vaksen leiar med på reisa. I midten av april er det planlagt ein hyttetur med sosiale og sjakklege aktivitetar. Utvalet ser fram til hausten med mange nye spanande prosjekt og arbeidsoppgåver. Marte Egeland 2.4 Administrasjon USF s lokaler er i Frenningsvei 3 på Lofthus i Oslo nord, der USF og NSF frem til 31/ leier et helt hus og har felles kontorer i første etasje. Leiligheter i andre etasje leies ut. Administrasjonen har i perioden bestått av følgende ansatte: Generalsekretær Bjarke Kristensen (BK), som tiltrådte stillingen den 1. mai 1998, er tilsatt på åremål frem til august Kontorets øvrige ansatte i perioden: Medlemssekretær Bendik Bjerke, Maria Andersen, Victor Hansen og som kontorhjelp Ingvild Andersen og Johannes Kvisla. Carsten Bjelke fra regnskapsføreselskapet Paragon har ivaretatt regnskapsføringen i USF. Styret er for øvrig klar over kontorets arbeidspress, og vi ønsker med dette å rette en stor takk for arbeidet de har nedlagt. 3. Samarbeid med andre 3.1 Norges Sjakkforbund USF har et organisatorisk samarbeid med NSF. Dette samarbeidet innebærer et kontorfellesskap, gjensidig rett til deltakelse i styremøter og felles Internettportal mv. Under NSFs Landsturnering arrangerte USF sin årlige Sommersjakkleir. 5

7 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Nordisk Sjakkforbund Presidentene i NSF, Hugo Parr og Torstein Bae samt USFs leder Espen L. Andersen har representert Norge i Nordisk Sjakkforbund. Sistnevnte i sin egenskap av leder av Nordisk Skolesjakkomité Nordisk skolesjakkomite Denne komiteen har ansvar for at det blir arrangert nordiske skolesjakk mesterskap. Vi har deltatt på mesterskap i Sverige og på Island, samt arrangert et mesterskap i Oslo. Espen Andersen er leder i skolesjakkkomiteen. 3.3 Landskamper Etter en aktiv tid, som er omtalt i fjorårets årsmelding, har vi i denne perioden kun deltatt i den tradisjonelle firelandskampen som vi arrangerte i Vikersund. 3.4 Myndighetene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Bufetat Den viktigste inntektskilden til USF er den offentlige støtten vi mottar fra staten ved Barne-, ungdoms-, og familieetaten (Bufetat). Offentlig driftsstøtte: USF mottok i 2004 en generell driftsstøtte på kr Dette er utregnet på grunnlag av det medlemstallet, antall lokallag og deltakelsen i internasjonal aktivitet USF hadde i Prosjektstøtte: USF mottok i overkanten av kr i støtte fra UNG i Europa til prosjektet Chess Across Borders, en reise til Granada og sjakk-ol på Mallorca høsten Bufetat er også tilsynsmyndighet for støtteordningen, og i 2003 ble USF uttrukket til kontroll. Denne kontrollen ble gjennomført i Kontrollen viste et mindre avvik i det rapporterte tall for tellende medlemmer (2915 mot opprinnelig opplyst 2889). USFs opplyste medlemstall ble godkjent med en anmerkning om at: Der er derfor viktig at USF bruker tid og ressurser på å forbedre sine rutiner og interne kontroll slik at det ikke forekommer avvik i fremtiden LNU USF er sammen med om 69 andre barne- og ungdomsorganisasjoner medlem av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Paraplyorganisasjonen LNU ivaretar især medlemmenes interesser overfor diverse etater og departementet samt andre bevilgende myndigheter. Det gjelder fremfor alt Frifondordningen som opprinnelig kom i stand takket LNUs lobbyarbeide. LNU har i dag overordnet fordelingsansvar for de Frifondmidler som via USF deles ut til alle lokallag. USF organisasjonssekretær Maria Andersen sitter i LNU sitt styre, og Torstein Bae er medlem av LNUs kontrollkomité. USF har i tidligere år mottatt betydelig støtte gjennom de støtteordninger LNU forvalter og det er hensikten at Ungdomsutvalget skal initiere nye tiltak basert på disse støttemuligheter. Frifond-midlene fordeles via LNU. I år 2004 ble det i alt delt ut kr til USFs lokallag. Herav fikk USF knappe 5% til administrasjon. 3.5 Andre NTG NTG har i denne perioden vært USFs viktigste samarbeidspartner innenfor området talentutvikling. I tillegg til å være et tilbud til sjakkspillere i den videregående skole, har NTG for annet år på rad stått for undervisning av landslagsgruppene (se 4.2). USF er klar over den kompetansen NTG innehar, og vi ønsker å benytte oss av dette også fremtiden. 4. Sportslig satsning og utvikling 4.1 Turneringer Årets var preget av høy aktivitet rundt omkring i landet. Nye deltakerrekorder i BGP/UGP og NM for ungdom er noe vi merker oss positivt. Styret ønsker også å trekke frem Tromsø SKUs mange barnearrangementer og Sommersjakk-leieren på Bygdøy i Oslo. I tørre tall satte BGP/UGPsesongen 2004 rekorder i antall deltagere (1268) 6

8 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 til tross for at antallet av turneringer (69) var en tilbakegang på tre i forhold til fjoråret. Det gode deltakerantallet skyldes nok både økning i antall aktive medlemmer og et bedre turneringstilbud der det er mange spillere. Styret ønsker å takke alle våre dyktige lokale arrangører, og vi retter en spesiell takk til de som i 2004 tok på seg et av våre nasjonale eller nordiske mesterskap. 4.2 Landslagsgruppene I Samarbeid med NTG har USF etablert fem treningsgrupper for årsklassene fra 15 år til 11 år og yngre. Hver gruppe har ca 15 deltagere. Disse treningsgruppene følger skoleåret,og tas ut en gang i året. I løpet av 2004 er defor en sesong avsluttet, og en annen påbegynt. Dette har vært et populært tiltak, og på grunn av USFs medlemsstruktur har det særlig vært rift om plassene i de yngre gruppene. USF bruker årlig kr på dette prosjektet. 4.3 Kurs USF har i samarbeid med Modum SKU arrangert et instruktørkurs i denne perioden. Styret ønsker at flere instruktørkurs blir arrangert i løpet av Informasjon 5.1 Førsteraden I 2004 har Førsteraden kommet ut som et selvstendig 32-siders blad. Totalt er det utkommet bare tre numre (to blader) i perioden. Victor Hansen var redaktør av dobbeltnummeret nr 1-2/2004 mens Stig K. Martensen har stått for nr 3/ Løperseddelen, USF-post og USF-info Det kom ut i alt sent ut 9 nummer av Løperseddelen i LS vil bli opprettholdt som en enkel og grei måte å informere sentrale og lokale tillitsvalgte og aktivister. USF-post er blitt sendt ut en gang tidlig på året. Innholdet gjaldt primært informasjon om medlemsregistrering. I tillegg blir det også i år sendt ut selvstendige påminnelser om Frifond og søknadsskjemaer til dette. I tillegg til dette har USF i stigende grad begynt å anvende Internett til utsending av fast informasjon til lokallag, kretser og tillitsvalgte. To ganger i løpet av året har USF sendt ut medlemsoversikt på e-post, og generelt anslås det at meldinger via Internett med e-post i dag står for størsteparten av kommunikasjonen mellom USF, kretsene, lokallagene - og ikke minst de sentrale tillitsvalgte. 5.3 Internett USF anvender Internett på mange måter i sitt daglige organisatoriske arbeide. Viktigst er her: BGP/UGP resultatsider redigert av Hans-Inge Kongevold. Sjakktuelt organisatoriske sider redigert av Sjakkontoret. I tillegg til dette har især Bergens SKs hjemmesider redigert av Eirik Gullaksen løst oppgaven med å bringe ferske resultater og nyheter for sjakkspillende barn og unge. En ser også at det er flere gode lokale sider som dekker barnesjakk. 5.4 USFs Nyhetsside på Internett Ungdommens sjakkforbunds nyhetsside har i hovedsak dekket BGP/UGP med hyppig resultatsservice. I tillegg er de største USFarrangementer dekket. Særlig Bergens SKs hjemmesider, redigert av Eirik Gullaksen, har dekket mange av de sakene USF ellers burde dekket. 6 Arrangementer, aktiviteter, representasjon 6.1 USFs turneringer NM for jenter februar i Masfjorden 72 deltakere Miniputt 1. Katrin Tjølsen Bergens SKU 7 a 7 2. Ingeborg Bjurholt Bærum Ssu 6 3. Elin Totland Masfjorden SKU 5 7

9 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Ingrid K Tande Masfjorden SKU 5 5. Thanja Ahilan Østensjø SKU 4,5 6. Elise Forså Tromsø SKU 4,5 7. Vilde Y Holmøy Sørum SKU 4,5 8. Sasja Savinova, Tomsø SKU 4 9. Synne K.S. Holmaas Masfjorden SKU Helena C.N. Vikse Vandaskog SK 4 Lilleputt 1. Line J Jørgensen Sevland SK 6,5 2. Marianne W Haug SK 1911u 6 3. Evy Færavaag Masfjorden SKU 5 4. Lisbeth Haugsvær Masfjorden Sku 5 5. Maren Stangeland Sandved SKU 4,5 6. Kristin Schmidt Sørum SKU 4 7. Hege Erlandsen Tromsø SKU 4 8. Kjersti S Holmaas Masfjorden SKU 4 9. Helen Andvik Masfjorden SKU Silje Iren Nes Sevland SK 4 Kadett (spilte sammen med ungdom) 1. Katarina H Kvinge Masfjorden SKU 5,5 2. Tone Namtvedt OSSU 4,5 3. Katrine S Kvinge Masfjorden SKU 4 4. Aina M Svendsen Stavanger SKU 4 5. Line Holen Sørum SKU 4 6. Synnøve Lind Lillehammer SKU 4 7. Anita Brattbakk Åsane USK 4 8. Maria P Jacobsen Nordstrand SKU 3,5 9. Margrethe Smelvær Sevland Sk 3,5 10. Anette S Holmås Masfjorden SKU Ungdom (spilte sammen med kadett) 1. Anita Hersvik Bergens SKU 7 2. Sissel J Stava Hauge SK 5 3. Anne L.T. Kvingedal Masfjorden SKU 2 KM for skolelag 2004 Disse kretsene har meldt fra til kontoret: Krets Barneskoler Ungdomsskoler Hordaland: Haukedalen Sandnes 1 Åpne NM for juniorer 2004 Turneringen ble ikke spilt dette året. NM for skolelag april i Sandnes Ungdomsskolelag (9 lag) 1. Skøyenåsen Oslo På vinner laget spilte: Stefan Randjelovic, Jørgen Flo, Lasse Engebretsen og Hanrik Sander 2. Nordberg Oslo 3. Nordseter Oslo 4. Tromstun Tromsø 5. Hinna Rogaland Bestebordspremier: 1. bord: Ørnulf Stubberud, Nordberg, Oslo 6,5/7 2. bord: Daniel Jacobsen, Nordseter, Oslo 4,5/5 3. bord: Silje Totland, Sandnes, Hordaland, 5,5/7 4. bord: William Magnor, Nordberg, Oslo, 6/7 Barneskole (36 lag) 1. Solås Rogaland På vinnerlaget spilte: Kristoffer Madland, Jon Kristian Haarr, Even Emberland og Sondre Midtskogen 2. Smestad Oslo 3. Kjelsås Oslo 4. Kringsjå konger Oslo 5. Skøyen Oslo 6. Veien Buskerud 7. Sandnes Hordaland 8. Lye Rogaland 9. Sand Hedmark 10. Kringsjå springer Oslo Bestebordspremier: 1. bord: Nicolai Getz, Skøyen, Oslo, 7/7 2. bord: Thomas Oftedal Næss, Karlsrud, Oslo, 7/7 3. bord: Andreas Kvinge Hindenes, Sandnes 1, Hordaland, 6/7 4. bord: Fredrik Grøvdal, Kringsjå Konger, Oslo, 7/7 NM for juniorlag 2004 Bærum (Bærum SKU) september 20 deltakende lag 1. Brattås På vinnerlaget spilte: Geir Sune Tallaksen, Espen Lie, Magne Sagafos og Kristian Andal. 2. Bærum OSSU Stavanger OSSU

10 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning SK Nordstrand Bestebordspremier: 1 bord Geir Sune Tallaksen Brattås 5,5 2 bord Espen Lie Brattås 5,5 3 bord Magne Sagafos Brattås bord Håkon Strand Stavanger SKU 6 KM for ungdom Kontoret har mottatt følgende resultater: Akershus, A(17-25) Emil Agdestein B(15-16) Brede Hagen C(13-14) Anders p. Bay D (12) Martin Øversveen E (11) Vilde Holmøy F (10) Rolf Brage Lafton G (9) Thomas E. Lone Asker SKU Bærum SKU Asker SKU Nittedal SKU Sørun SKU Sørum SKU NTG Buskerud, A Øystein Edvardsen Drammens SKU B Ingar Edvardsen Drammens SKU C Vegar Koi Gandrud Veien SKU D Even Tingstad Modum SKU E Andreas Strand Modum SKU F Anders Thingstad Modum SKU G Fredrik B. Jacobsen Veien SKU Hedmark A Fredrik Natvik Hanstad SSL B Sigmund Reppen Kongsvinger SKU C Anders G.Hagen Våler-solør USK D Kristoffer Opsal, Hamar E Ada Mellem, Våler-solør USK F Andreas Noer, Kongsvinger G Oliver Lode, Våler Hordaland, 78 deltakere A Kjetil Stokke Fana SKU B Knut T. Sundberg Sotra SKU C Evy Færevaag Masfjorden SKU D Elias DeMac Bergens SKU E Katrine Tjølsen Bergens SKU F Anette Strømmen Vandaskog SK G Jørgen Hoel Bergens SKU Oslo, 178 deltakere A Inge S. Skrondal OSSU B Aleksander Omtvedt SK 1911U C Jon Ludvig Hammer OSSU D Endre Larsplass SK 1911U E Frode O.O. Urkedal SK 1911U F Odd M Guttulsrud SK 1911U G Jathavan SuntharalingamSK 1911U H* Jacob O Grande SK 1911U Rogaland 112 deltakere A Odin Blikra Vea Stavanger SKU B Daniel Snerthammer Ålgård SKU C Sondre T. Waage Stavanger SKU D Lasse Østebø Løvik Stavanger SKU E Benoni Frøland Sandnes SKU F Andre Warland Stavanger SKU G Ole Vignisson Stavanger SKU Telemark A Bertil Svendsen Kragerø SKU B Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda C Martin T Johannesen Kragerø SKU D Hermann Thorsås Kjørbekkhøgda E Levi A Tallaksen Brattås SKU F Anders Hobber Brattås SKU G Hans A L Møller Kragerø SKU H* Henrik Pedersen Brattås SKU Trøndelag A Philip Selnes Namsos SKU B Espen Jensen Trondheim SFU C Emil Mona Orkdal SKU D Per Aslak Myraunet Frosta SKU F Pål Andreas Hansen Verda SKU G Sindre Fonn Stjørdal SKU Østfold A Lars Sevald Leknes Åvangen BSK B Aleksander Andersen Fredrikstad SSU C Kenneth Hamre Sarpsborg SKU D Tobias Leknes Årvangen BSK E Annette Motvik Fredrikstad SSU F Henrik Solli Åvangen BSK * (f.1995 og senere) NM for Ungdom 2004 Nord-Odal november 298 deltakere Klasse A 25 delt. 9

11 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Torstein Bae Oslo 6,0 2. Øystein B. Fossum Buskerud 5,0 3. Carl Fredrik Ekeberg Akershus 5,0 4. Daniel Hersvik Hordaland 5,0 5. Odin B. Vea Rogaland 4,5 6. Askild Bryn Oppland 4,5 7. Bertil Svendsen Telemark 4,5 8. Inge S. Skrondal Oslo 4,0 9. Stig K. Martinsen Hordaland 4,0 10. David J. Kovachev Oslo 4,0 Klasse B 25 delt. 1. Ørnulf Stubberud Oslo 6,5 2. Mats Bergvoll Troms og NN 6,5 3. Stefan Randjelovic Oslo 5,0 4. Atle B. Fossum Buskerud 4,5 5. Sigmund Reppen Hedmark 4,5 6. Willy Kristiansen Rogaland 4,5 7. Line Holen Akershus 4,0 8. Ingar Edvardsen Buskerud 4,0 9. Tone Namtvedt Oslo 4,0 10. Brede Hagen Akershus 4,0 Klasse C 63 delt. 1. Jon Ludvig Hammer Oslo 7,0 2. Jonatan Time Rogaland 5,5 3. Johannes L. Kvisla Oslo 5,5 4. Anders G. Hagen Hedmark 5,0 5. Espen Forså Troms og NN. 5,0 6. Vegar K. Gandrud Buskerud 5,0 7. Anders Rønningen Hedmark 5,0 8. Kristoffer Madland Rogaland 5,0 9. Jostein Munz Oslo 5,0 10. Magnus A. Jahrnes Oslo 5,0 Klasse D 41 delt. 1. Jon Kristian Haarr Rogaland 6,5 2. Even Thingstad Buskerud 5,5 3. Katrine Tjølsen Hordaland 5,5 4. Lasse Ø. Løvik Rogaland 5,5 5. Magnus Herregården Oppland 5,0 6. Marius S. Lode Rogaland 5,0 7. Maren Stangeland Rogaland 5,0 8. Erlend Halvorsen Østfold 5,0 9. Elias DeMac Hordaland 4,5 10. Jo Kristian Løberg Oslo 4,5 Klasse E 41 delt 1. Frode O. O. Urkedal Oslo 6,0 2. Levi Andre Tallaksen Telemark 6,0 3. Bendik B.-Øybø Oslo 6,0 4. Joachim B. Nilsen Hordaland 5,5 5. Andreas Strand Buskerud 5,5 6. Ulv G. Alsos Troms og NN 5,0 7. Iver J. Brække Oslo 5,0 8. Snorre Brun Oslo 5,0 9. Erik Heesbråten Hedmark 5,0 10. Andre Shukla Oslo 4,5 Klasse F 47 delt 1. Anders Hobber Telemark 6,5 2. Anders Thingstad Buskerud 6,0 3. Rolf B. Lafton Akershus 5,5 4. Shervin Malou Rogaland 5,0 5. David Lange Akershus 5,0 6. Sigve Haugsdal Hordaland 5,0 7. Jørgen Sørbøl Oslo 5,0 8. Martin Ek Akershus 4,5 9. Jens H. Kjølberg Oslo 4,5 10. Saharat Subpatkul Telemark 4,5 Klasse G 56 delt 1. Jathavan Suntharalingam Oslo 6,5 2. Tor Botheim Oslo 6,0 3. Ådne T. Matsen Oslo 5,5 4. Adam Sunde Oslo 5,5 5. Monim Elabdoni Oslo 5,5 6. Jakob O. Grande Oslo 5,0 7. Thomas O. Næss Oslo 5,0 8. Tormod Brændshøi Oslo 5,0 9. Johannes H. Bøhler Oslo 5,0 10. Ole V. Aase Rogaland 5,0 6.2 Nordiske turneringer Nordisk for ungdom individuelt 2004 Karlstad, Sverige februar Gruppe A (18-20 år) 1. Christian K. Pedersen Danmark 4,5/6 4. Espen Lie Norge 3,5 7. Geir Sugne Tallaksen Norge 3 Gruppe B (16-17 år) 1. Nikolaj Mikkelsen Danmark 5/6 2. Øystein B. Fossum Norge Ørnulf Stubberud Norge 3,5 Gruppe C (14-15 år) 1. Jon Ludvig Hammer Norges 4,5/6 10

12 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 (18,5/21,5) 2 Atli F. Krisjánsson Island 4,5 (18,5/18,5) 11. Anders G. Hagen Norge 1 Gruppe D (12-13 år) 1. Lucas Wickström Sverige 4,5/6 4. Kai Inge Esbensen Norge 3,5 10. Line Jin Jørgensen Norge 2,5 Gruppe E (11 år og yngre) 1. Hjövar S. Gretarsson Island 5/6 3. Frode O. Urkedal Norge 4 4. Even Tingstad Norge 3,5 Nasjonskonkurransen: 1. Sverige 36,5 2. Norge Danmark 31,5 4. Island Finland 28,5 6. Færøyene 20,5 Nordisk for ungdomsskolelag 2004 Stockholm, september 1. Fruängen, Sverige 2. Finland 3. ISGR, Sverige 6. Skøyenåsen, Norge Stefan Randjelovic Jørgen Flo Lasse Engebretsen Henrik Sander Nordisk for barneskolelag 2004 Island, september 1. Rimaskóli, Island 15,5 2. Laugalækjarskóli, Island Sverige Danmark 7 5. Solås, Norge 6 Kristoffer Madland Jon Kristian Haarr Even Emberland Sondre Midtskogen Thomas Hogemark 6. Finland 4,5 Nordisk for videregående skoler 2004 Oslo, Norge, september 1. Sverige 14,5 2. NTG, Norge 1 9,5 Øystein Fossum 3 av 5 Emil Adgestein 2 av 3 Askild Bryn 2,5 av 3 Jorunn Brekke 3 av 3 Ellisiv Reppen 0,5 av 2 Magnus Danielsen 3 av 4 3. Island 9 4. Danmark 4 5. Finland 3 Berg VGS, Norge 2 deltok utenfor konkurranse 6.3 Landskamper Firelandskamp for junior og kadett Tyrifjord, Norge, oktober 1. Sverige 13,5 ind 4 lagp 2. Danmark 11, Norge Geir S Tallaksen 0,5/2 2. Carl Fr. Ekeberg 0,5 3. Øystein B. Fossum 0,5 4. Odin B. Vea 1 5. Emil Adestein 0 6. Øyvind Riisem 0,5 7. Espen Forså 0,5 8. Atle B. Fossum 0 9. Sigmund Reppen Willy Kristiansen 0,5 Bord 1-6 er juniorbord, bord 7-10 kadettbord. 6.4 Verdens- og europeiske mesterskap Junior-VM (U20) 2004 India, Jenter 34. Jorunn Brekke Norge 5 av 13 Gutter 44. Geir S. Tallaksen Norge 6 11

13 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 VM for ungdom 2004 Kreta november Jenter Klasse U Ellisiv Reppen Norge 4 Gutter U Øystein B. Fossum Norge 5,5 Jenter Klasse U Line Holen Norge 4,5 Gutter U Ørnulf Stubberud Norge 5 Jenter U Line Jin Jørgensen Norge 4 Gutter U Jon L. Hammer Norge 6,5 Jenter U Katrine Tjølsen Norge 5,5 Gutter U Frode O.O. Urkedal Norge 5 EM for ungdom 2004 Tyrkia, Gutter U Daniel J. Kovachev Norge 3,5 Jenter U Tone Namtvedt Norge 2 Gutter U Atle B. Fossum Norge 3 Jenter U Synnøve Lind Norge 2,5 Gutter U Johannes Kvisla Norge 4 Jenter U Marianne W. Haug Norge 5 Gutter U Endre Larsplass Norge Andre internasjonale turneringer Manhem Open 2004 Göteborg november 1. Vitalijs Samolis Latvia 6,5 27. Jørgen Flo Norge Vegard Aaberge Norge Andre turneringer Landsturneringen (NSF) 2004 Molde juli Miniputt (52 deltakere) 1. Even Thingstad Modum 8 2. Katrine Tjølsen Bergens 7,5 3. Andreas Strand Modum 6,5 4. Ada Mellem Våler 6 5. Anders Hobber Brattås 6 Lilleputt (46 deltakere) 1. Frode O.O. Urkedal ,5 2. Jonatan E. Time Hauge 6,5 3. Lasse Ø. Løvik Stavanger 6,5 4. Line J. Jørgensen Sevland 6,5 5. Sondre W. Tofte Stavanger 6,5 Kadett A (20 deltakere) 1. Ørnulf Stubberud OSS 8,5 2. Espen Forså Tromsø 8 3. Joachim Thomassen Mo 6 4. Willy Kristiansen Sandbes 5 5. Mats Bergvoll Tromsø 5 Kadett B (16 deltakere) 1. Espen Haugstad Sandnes 8,5 2. Kenneth Hamre Sarpsborg 6,5 3. Magnus K. Tande Masfjorden 6,5 4. Jonatan M. Andersen Moss 5 5. Håkon Øksnevad Nittedal 5 Junior (26 deltakere) 1. Carl Fredrik Ekeberg Asker 8 2. Odin B. Vea NTG 7,5 3. Øystein B. Fossum NTG 6,5 4. Emil Agdestein NTG 6 5. Håkon Haugsrud Fredrikstad 5,5 12

14 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning 2004 NM i lynsjakk 2004 Molde 11. juli Miniputt: 1. Anders Hobber, Porsgrunn 2. Katrine Tjølsen, Bergen 3. Håkon E. Hansen, Mo 3. Tor Botheim, SK av 1911 Lilleputt: 1. Lasse A. Løvik, Stavanger 2. Jonatan Time, Hauge 2. Sondre W. Tofte, Stavanger Kadett: 1. Ørnulf Stubberud, OSS 2. Sigmund Reppen, Kongsvinger 3. Mats Bergvoll, Tromsø Junior: 1. Magne Sagafoss, Porsgrunn 2. Geir S. Tallaksen, Porsgrunn 3. Inge S. Skrondal, ASKO 6.7 BGP/UGP 2004 I takt med økning i medlemsmassen, ble det satt deltagerrekord i BGP/UGP i Hele 1268 barn og unge spilte en BGP/UGP-turnering dette året. Legger en sammen deltagerantallene for alle turneringer, viser det seg en liten nedgang i forhold til rekordåret Det ble registrert resultater fra 69 turneringer. Miniputt Pl Navn Klubb Sum 1 Jathavan Suntharalingam OSSU Bendik Berntsen-Øybø 1911U Andreas Strand Modum Even Thingstad Modum Joachim B Nilsen Bergens 98 6 Anders Thingstad Modum 97 7 Odd Martin Guttulsrud 1911U 95 7 Benoni Frøland Sandnes 95 9 Ada Mellem Våler Tor Botheim 1911U 92 (860 deltagere) 4 Lasse Østebø Løvik Stavanger 98 5 Anders Hobber Brattås 96 5 Even Thingstad Modum 96 7 Frode Olav Olsen Urkedal 1911U 95 8 Jo Kristian Løberg OSSU 94 8 Sondre Waage Tofte Stavanger Katrine Tjølsen Bergens 93 (244 deltagere) Kadett Pl Navn Klubb Sum 1 Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda Johannes L Kvisla 1911U Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda Nicolai Getz OSSU Brede Hagen Asker 99 6 Anders Gjerdrum Hagen Våler 98 7 Erlend R Blom Fana 97 8 Daniel Nygård Våler 96 8 Aina Marie Svendsen Stavanger Anita Brattbakk Åsane 94 (123 deltagere) Ungdom Pl Navn Klubb Sum 1 Kjetil Stokke Bergens Inge Sandstad Skrondal OSSU 99 2 Dennis Nygaard Kjørbekkhøgda 99 4 Jørgen Grønvold Bøe Hanstad 94 5 Sissel Janneth Stava Sevland 89 6 Bertil Svendsen Kragerø 85 7 Fredrik Natvik Hanstad 69 8 Torkel Kvinge Tande Masfjorden 68 8 Håkon Strand Stavanger Joar Gullestad Pettersen Stavanger 67 (41 deltagere) Lilleputt Pl Navn Klubb Sum 1 Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda Nicolai Getz OSSU Vegar Koi Gandrud Veien

15 Ungdommens Sjakkforbunds årsberetning Økonomi 7.1 Regnskap - kommentar Ungdommens Sjakkforbunds regnskap viser at underskuddet (se regnskap) i år ble mindre end budsjettert. Man bør likevel merke seg de relativt mange avvik fra budsjettet. De største avvik finns på budsjettet for Førsteraden samt aktivitetene for ungdommer (representasjoner og prosjekter). Det blir derfor USFs evner som prosjektsarrangør og salgsorganisasjon som avgjør når kontingenten og/eller avgiftene må økes. Dette gjelder dersom man fortsatt ønsker å oppebære den maksimale administrative støtten. Økonomisk sett er USF fortsatt inne i en svært gunstig periode og kravet til økt omsetning bør automatisk føre til at mange nye muligheter åpner seg med positiv virkning i alle deler av organisasjonen vår. 7.2 Statsstøtten og fremtiden Med fremgangen i medlemstallet for 2004 nærmer USF seg raskt det antall medlemmer (5000) som gir organisasjonen maksimalt økonomisk støtte per medlem. Som alltid må den positive utvikling tilskrives at stadig flere, foreldre som lokale ledere, engasjerer seg i arbeidet med barna. Støtten fra Frifondmidlene hjelper naturligvis godt med, men den direkte positiv effekten er her uventet vanskelig å påvise. For USF sentralt har kombinasjonen av medlemsøkning og favorable tilskuddsregler medført en merkbar og fortsatt stigning i driftsstøtten USF mottar fra staten via Bufetat. De forbedrede økonomiske vilkårene for USF kommer imidlertid ikke helt uten en pris, da forutsetningen for å ta imot støtten fra staten er at den maksimalt må utgjøre 75% av organisasjonens omkostninger til drift. Oppfyldes ikke dette kravet må den overskytende støtten tilbakebetales. Dette innebærer at: For ekstra hver kr 1.000,- USF mottar i administrativ støtte trenger vi å finne andre inntekter på kr 334,-. Eller: Når USF øker medlemstallet sitt med 500 medlemmer stiger statsstøtten på sikt med godt kr hvorved behovet for andre inntekter økes med kr ,-. USFs øvrige inntekter kan kategoriseres som: Medlemskontingenter Aktivitetsavgifter Salg Prosjekter 14

16 MEDLEMSOVERSIKT 2004 FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUND PR Akershus SKU Asker SKU 111 Bærum SSU 100 Lørenskog SKU 78 Nittedal SKU 34 NTG Bærum 588 Setskog USK 9 Strømmen SKU 8 Sørum SKU 36 Akershus SKU 964 Aust-Agder SKU Arendal SSU 5 Risør SKU 5 Aust-Agder SKU 10 Buskerud SKU Drammens SKU 48 Haugsbygd SSK 16 Konnerud SKU 10 Modum SKU 43 Remis SKU 7 Tyristrand SSK 19 Veien SSK 47 Buskerud SKU 190 Finnmark SKU Alta SKU 46 Kirkenes SKU 22 Vadsø SKU 24 Finnmark SKU 92 Hedmark SKU Hanstad SSL 30 Kongsvinger SKU 11 Lovisenberg SKU 18 Nord-Odal SKU 32 Ridabu ssl 16 Tynset SKU 19 Våler-Solør USK 16 Hedmark SKU 142 Helgeland og Salten Moskus 59 Helgeland og Salten 59 Hordaland BUS Bergens SKU 47 Fana SKU 23 Masfjorden SKU 100 Nordås JSK 9 Sotra SKU 13 Vandaskog SK 23 Åsane SKU 22 Hordaland BUS 237 Møre og Romsdal SKU Askvoll SSL 8 Molde SKU 11 Ørsta SLU 15 Møre og Romsdal SKU 34 Nord-Trøndelag SKU Frosta BSK 10 ODV SKU 6 Steinkjer USL 25 Stjørdal SKU 8 Verdal SLU 2 Nord-Trøndelag SKU 51 Oppland SKU Gjøvik SKU 9 Lillehammer SSU 22 Oppland SKU 31 Oslo SU Black Knights 7 Kampen SKU 36 Nordstrand SKU 341 OSSU 645 Sjakkam. Ungdom 135 Sk av 1911 U 478 Tiger USK 94 Østensjø USK 32 Oslo SU Rogaland SSU Figgjo BSK 33 Frøyland SSK 18 Hauge SK 33 Iglemyr SKU 24 Lye SSL 30 Randaberg SKU 20 Røyneberg SSK 12 Sandnes USK 19 Sandved SSK 32 Sevland SKU 38 Solås/Ålgård SSL 12 Stavanger SKU 124 Varhaug SSL 14 Vikedal USK 10 Rogaland SSU 419 Sogn og Fjordane SKU Sandane SKU 16 Sogn og Fjordane SKUSanda 16 Sør-Trøndelag SKU Orkdal SKU 10 Røros SKU 2 Trondheim SFU 19 Sør-Trøndelag SKU 31 Telemark SKU Brattås USK 73 Kjørbekkhøgda SK 42 Kragerø SKU 17 Skauen SKU 21 Telemark SKU 153 Troms og N.Nordland Harstad SKU 28 Kila skolelag 11 Narvik SKU 13 Sentrum Skolelag 19 Skjervøy SKU 41 Tromsø SKU 150 Troms og N.Nordland 262 Vest-Agder SKU Kristiansand SKU 8 Vest-Agder SKU 8 Vestfold SKU Caissa SKU 27 Tjodalyng BSK 20 Åsgårdstrand bsk 6 Vestfold sku 53 Østfold SKU Black and White 16 Fredrikstad FUS 40 Moss SKU 13 Saltnes BUSK 4 Sarpsborg SKU 28 Åvangen BSK 5 Østfold SKU 106 Sum totalt: ==============================

17 Ungdommens Sjakkforbunds medlemstall Aldersfordeling i Ungdommens Sjakkforbund Medlemmer (0-26 år) fordelt etter alder Totalt

18 Ungdommens Sjakkforbunds medlemstall MEDLEMSSTATISTIKK FOR UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF) PR 31/ KRETS AKERSHUS AUST-AGDER BUSKERUD FINNMARK HEDMARK HELGELAND* HELGELAND OG SALTEN HORDALAND MØRE OG ROMSDAL NORDRE NORDLAND* NORD-TRØNDELAG OPPLAND OSLO ROGALAND SSU SOGN OG FJORDANE SØR-TRØNDELAG TELEMARK TROMS TROMS OG N NORDLAND VEST-AGDER VESTFOLD ØSTFOLD TOTALT * Nordre-Nordland SKU er fra 1/1-93 delt mellom Helgeland og Salten SKU og Troms og N. Nordland SKU. ** Tallene fra 98 og 99 inkluderer "Andre", bl.a. klubbformenn i NSF og mottagere av Presse-service. Det reele tallet for 99 som er sammenlignbart med 2000 er Medlemsutvikling i USF

19 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2004 Resultat for perioden 1/1-31/ Justert BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP INNTEKTER: Noter 2003 Medlemskontingent NM-avgifter BGP-avgifter Administrasjonsstøtte Husleieinntekter Salgsartikler Sjakktuelt Annonser, sponsorinntekter Gaver, bidrag, fond Egenandeler int. mesterskap Sjakkleir Kurs delt. avgifter Div. inntekter Renteinntekter Prosjekter (netto) UTGIFTER Undervis.matr., kjøp/utvikling Salgsartikler Innkjøp av stevneartikler Personalutgifter Husleie, strøm, olje Kontorutgifter, rekvisita Avskrivninger inventar Internettutvikling Telefon Porto (netto) Forsikring Kostnader tillitsvalgte "Førsteraden" Turneringer, representasjon Treningsgrupper Kontingenter (LNU og Nordisk) Premier, gaver, blomster Tap på krav Sjakkleir (netto) Lederkurs Renteutgifter, gebyrer Revisjon av medlemstall og regnskap Diverse utgifter Jentesjakk, støtte Ungdomsutvalget/prosjekter Prosjekter PERIODENS DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Ekstraordinære inntekter 0 0 Renteutgifter Gebyrer ÅRSRESULTAT

20 Ungdommens Sjakkforbunds regnskap 2004 Balanse pr 31/ EIENDELER Kontanter, bank, postgiro Høyrentekonto i K-bank Bankinnskudd fonds 0 0 Påløbne inntekter Debitorer Andre fordringer Mellomregning NSF Materiellbeholdning Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Feriepengefond Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital 20 Kapitalkonto pr : Årets resultat Sum gjeld og egenkapital Oslo den 22. mars 2005 Espen Andersen (sign) leder USF Per Blikra (sign) kasserer USF 19

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4

Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester. Tallaksen og Lie i stikkamp om NM. nr. 4 Katrine Tjølsen (14) kadettnorgesmester Tallaksen og Lie i stikkamp om NM nr. 4 2007 I just received my first copy of New In Chess, and after spending the last 24 hours devouring it, I thought I d give

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer