Årsberetning Innholdsfortegnelse -2-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2-"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse HOVEDSTYRETS BERETNING... 4 Hovedstyremøter... 4 Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene... 4 Informasjon til klubbledere og medlemmer... 4 Lederen har ordet... 4 Infoside i Fotografi... 4 Retningslinjer... 4 Kontakt med andre Fotoorganisasjoner... 5 Nordic Light... 5 Stiftelsen SE... 5 Fotografiens Hus... 5 Folkehøgskoler... 5 Statsarkivet i Stavanger... 5 Tillitsvalgte Pressemeldinger... 6 NSFF Skolen... 7 Intranett... 7 Synliggjøring av medlemsfordeler... 7 Medlemsfordeler i Rabatt på Nordic Light... 7 Rabatt på Adobe og Microsoft programvare... 7 Rabatt på boken Digital fotografi i praksis... 8 Rabatt på Fotografi... 8 Kursstøtte gjennom Folkekulturforbundet... 8 Kursbevis... 8 Idebank... 8 NSFF Pokal... 8 Arrangementstøtte... 8 Stipend... 8 Hederstegn... 8 Plaketter... 8 Internasjonale konkurranser... 9 Landskonkurransene... 9 Landsmøte... 9 Presentasjon av Landskonkurransen... 9 Utstilling av Årbokbilder... 9 Årbok... 9 Medlemsverving... 9 Kontakt med sponsorer Nikon Norge

3 Epson Arctic Paper Norge Historisk materiell Økonomi og nøkkeltall Landsmøte i NSFF Pokal til nasjonale konkurranser og arrangementer Stipend og arrangementstøtte Årbokutstilling Fotografi Fotografiets dag Websidene Facebook Søknader om økonomisk støtte til prosjekter NSFF Hederstegn og plaketter Medlemsklubber Utvikling i medlemstallene over tid Medlemsklubber i Utmeldte klubber i ÅRBOKREDAKSJONENS BERETNING KONKURRANSEUTVALGETS BERETNING Landskonkurransen vår 2009 Fritt motiv Landskonkurransen høst 2009 Urbant KURS OG PROGRAMUTVALGETS BERETNING Kursvirksomhet i regi av Folkekulturforbundet Kursbevis Idébank Presentasjoner av Landskonkurransene INTERNASJONALT UTVALGS BERETNING FIAP Biennialer FIAP Club World Cup FIAP Hederstegn UNGDOMSUTVALGETS BERETNING

4 HOVEDSTYRETS BERETNING Hovedstyremøter Hovedstyret har i 2009 hatt 11 styremøter. Styremøtene foregår på skypetelefoni, som er en effektiv og grei møteform, og har en varighet på ca. 2 2 ½ time. Det er viktig at tillitsvalgte kommer sammen for å drøfte videreutvikling av NSFF, og Hovedstyret hadde et møte i Oslo i mars. Møtet varte i 8 timer og representanter fra Landsmøtearrangøren Tønsberg KK var også tilstede under deler av møtet. Hovedstyret hadde også et møte under Landsmøtet i Kristiansund. Leder i Konkurranseutvalget og Årbokredaktør, har deltatt på de Hovedstyremøter der saker som angår deres område har vært tatt opp. Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene Hovedstyret har hatt kontakt med mange av klubblederne i løpet av året pr. telefon og på e- post. Denne kontakten har ofte dreid seg om kursvirksomhet, medlemslister, kontingent, konkurranser, redaksjonelt stoff til etc. Kasserer har hatt noe kontakt med direktemedlemmene vedrørende innmelding i NSFF. Informasjon til klubbledere og medlemmer All informasjon blir nå sendt ut på e-post til klubblederne og lagt ut på Ved 2 anledninger ble det sendt ut informasjon i papirutgave til alle medlemmene i sammenheng med utsendelse av Nikon Pro-katalogen. Ved første utsendelse var Årbok 2008 med. Lederen har ordet Det er skrevet 10 lederartikler i løpet av 2009, som tar for seg planer for den kommende perioden, og aktiviteter som er gjennomført. Infoside i Fotografi NSFF sin informasjonsside i Fotografi er en fin mulighet for å vise aktiviteter. Nordnorsk Fotomaraton, Fotomaraton i regi av Haugaland FK, 19. Hønefoss nasjonale konkurranse, og Ålesund Nasjonale konkurranse, samt Landskonkurransene er blitt presentert med bilder og begrensete resultatlister. Noe informasjon er også skrevet, men da som en ingress med henvisning til Våre medlemmer har en rabattordning kr.295,- mot ordinær abonnementspris kr.394,- Fotografi har fått en begrenset medlemsliste som de kan bruke som sjekkliste. Retningslinjer Det ble i 2009 utarbeidet nye/korrigert retningslinjer for: Årbok Ungdomsutvalg Internasjonalt utvalg Pokaler Kurs støttet av Folkekulturforbundet -4-

5 Kurs- og programutvalget Kjøp av programvare Konkurranseutvalget Intranett Hovedstyret Bordvimpler Godtgjørelser, reiseutgifter, honorarer, Landsmøtearrangør Det er nå totalt 22 ulike retningslinjer til bruk for tillitsvalgte i NSFF Kontakt med andre Fotoorganisasjoner Nordic Light Samarbeidet med Nordic Light har også i 2009 vært godt. NSFF har vært tilstede og synlig under festivalen og vi fikk markedsført oss med brosjyrer, plakater og roll-ups ovenfor potensielle nye klubber. Dette arrangementet er en glimrende møteplass, hvor vi får treffe medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere. Se eget punkt vedrørende Årbokutstilling Stiftelsen SE Per Harald Strøm er NSFF sin kontakt med Stiftelsen Se. Stiftelsen Se har ikke hatt noen møtevirksomhet i 2009, og det er usikkert om den vil består i fremtiden. Fotografiens Hus NSFF bruker adressen til Fotografiens Hus i Rådhusgaten som vår formelle postadresse. All post som kommer til den adressen blir videresendt til Leder i NSFF. Folkehøgskoler Det er sendt ut informasjonsmateriell om NSFF og Årbøker til 26 Folkehøgskoler som har fotolinjer eller relaterte fagområder. Vi mener det er viktig at elevene får vite om at det er et aktivt fotoklubbmiljø i Norge og at en oversikt viser om det er klubb i deres nærmiljø. Statsarkivet i Stavanger Roald Synnevåg har ved flere anledninger besøkt Statsarkivet, for å levere inn historisk materiale. Tillitsvalgte 2009 Hovedstyret (før Landsmøtet) Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Jan Standal Bekkalokket FK Sekretær Per Harald Strøm Oslo KK Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket FK Styremedlem Are Olaussen Vardø FK Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal FK Styremedlem Olav-Inge Alfheim Bodø FK Hovedstyret (etter Landsmøtet) -5-

6 Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Per Harald Strøm Oslo KK Sekretær Linda Grønseth Kristiansund KK Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket FK Styremedlem Tor Henrik Furmyr Kristiansund KK Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal FK Styremedlem Olav-Inge Alfheim Bodø FK FIAP Liason Revisorer Revisorer Einar Aune (før Landsmøtet) Kolbjørn Renås Trygve Orf Venæs (etter Landsmøtet) Jan Standal Kolbjørn Renås Lier FK Salangen FK Bekkalokket FK Lier FK Valgkomité Leder Øyvind Brodersen Tønsberg KK Medlem Erik Tandberg Tønsberg KK Medlem Turid Skilbred Tønsberg KK Konkurranseutvalget før Landsmøtet var alle fra Bekkalokket Fotoklubb Leder: Unni Brekke Medlem. Tor Henning Olsen Medlem. Roy Birger Nilsen Medlem. Tom Jarane Medlem. Terje Bergesen Medlem. Torbjørn Helgesen Medlem. Halvor Larsen Konkurranseutvalget etter Landsmøtet er alle fra Bodø Fotoklubb Leder: Andreas Skjervold Medlem: Boye Eilertsen Medlem: Hans Birkelund Medlem: Olav-Inge Alfheim Medlem: Torill Lundquist Medlem: Camilla Elstad Karlsen Medlem: Kate Marita Pettersen Medlem: Ole Marius Tørresplass Pressemeldinger Det er sendt ut pressemeldinger i forbindelse med Landskonkurransene og Landsmøtet. o Fotografi o Foto.no -6-

7 o Fotopia o Digit o Akam Årsberetning NSFF Skolen På grunn av stor omsetning av dataprogramvare i 2009, ble NSFF momspliktig. Vi har derfor opprettet en egen avdeling som blir hetende NSFF-skolen. Vi måtte også ha hjelp av et regnskapsfirma, og valgte regnskapsbyrået Kvestor. De er landsdekkende og er derfor å foretrekke for NSFF med tanke på et senere skifte av kasserer i Hovedstyret. Regnskapsbyrået tok seg av registrering i momsregisteret i desember. NSFF er ikke revisjonspliktige, slik at dagens ordning med intern revisjon opprettholdes. Vi får kid nr. på alle fakturaer, noe som forenkler regnskapsførselen. Bilagene føres online i Kvestor sitt system. Rutiner rundt bestilling og fakturering gjøres i tråd med dagens regnskapskrav. Honorarer over kr.4.000,- må innberettes som lønn. Vi skal ikke betale arbeidsgiveravgift. Kasserer Halvor Larsen har hatt mye arbeid med å håndtere salg av programvare. Det er også takket være ham at vi har avtalen med Snorredata. Intranett Intranettet til NSFF er hovedsakelig vårt arkiv og innholder: referater, skannete dokumenter, resultatlister og Power Point presentasjoner av Landskonkurransene. Vi har for tiden tilgjengelig 15 GB Synliggjøring av medlemsfordeler Hovedstyret har også i 2009 hatt stor fokus på å få vise hvilke medlemsfordeler vi har i NSFF. Det er i hovedsak på vi får vist hvilken nytte klubbene og medlemmene har av NSFF. Det er laget en oppdatert Power Point presentasjon som kan lastes ned fra nettsiden, den er også vist på klubbmøter hvor tillitsvalgte fra NSFF har vært tilstede. Vår brosjyre inneholder også en opplisting av medlemsfordeler, og brosjyren er i hovedsak benyttet ovenfor klubber som vi ønsker å verve Medlemsfordeler i 2009 Rabatt på Nordic Light NSFF har også i 2009 hatt en avtale om 20% rabattert festivalpass Rabatt på Adobe og Microsoft programvare NSFF sin samarbeidsavtale med Folkekulturforbundet gir medlemsklubbene mulighet til å kjøpe Adobe og Microsoftprodukter til student eller Edu (Educational) priser. Denne avtalen er SVÆRT verdifull. Det er knyttet noen betingelser for kjøp. -7-

8 Rabatt på boken Digital fotografi i praksis Prisen pr bok er kr 250 og vil bli sendt fraktfritt samlet til klubben. Normalprisen er kr 428, medlemmer i NSFF sparer kr 178. Om klubben bestiller ti eller flere bøker blir prisen kr 225 pr bok. Boken er utgitt av Abrakadabra forlag, forfatter Magnar Fjørtoft Rabatt på Fotografi Rabattpris på bladet Fotografi for medlemmene er kr 295,- pr år (ordinær abonnementspris kr 394,-). Fotografi er Norges største og ledende fotografiske tidsskrift. Kursstøtte gjennom Folkekulturforbundet NSFF sin samarbeidsavtale med Folkekulturforbundet gir medlemsklubbene rett til å søke om støtte til avholding av kurs. Medlemskapet i Folkekulturforbundet kan skaffe klubbene kjærkomne inntekter ved å arrangere enkle, interne kurs. Kursbevis Kursdeltagere som deltar på kurs som arrangeres i klubbene, kan få tilsendt kursbevis Idebank Det er for medlemsklubbene laget en idebank med tips om hvordan drive en fotoklubb og forslag til aktivitetsprogram, etc. NSFF Pokal Nasjonale konkurranser og regionale arrangementer som arrangeres av NSFF medlemsklubber, kan søke NSFF om pokal Arrangementstøtte Klubbene kan søke om støtte fra NSFF sitt hovedstyre til arrangementer på inntil kr ,- Må ha vært medlem i min. 2 år. Søknadsfrist 1.september Stipend Medlemmer har anledning til å søke stipend på inntil kr ,- Må ha vært medlem i min. 2 år. Søknadsfrist 1.september Hederstegn NSFF sine hederstegn tildeles medlemmer for arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet Plaketter NSFF sine nasjonale plaketter gis medlemmer for oppnådde resultater i Landskonkurransene. mens NSFF sine internasjonale plaketter gis for oppnådde resultater i FIAP- registrerte internasjonale konkurranser. -8-

9 Internasjonale konkurranser NSFF har en veiledning på om hvordan medlemmer kan delta i internasjonale konkurranser. Vår FIAP Liasion, Einar Aune, kan også veilede på telefon eller besøke klubben dersom reiseavstand fra Sandefjord er overkommelig. Landskonkurransene Dette uoffisielle norgesmesterskapet i amatørfotografering er åpent kun for NSFF sine medlemmer, og består hvert år av en vårkonkurranse og en høstkonkurranse. Årets klubb, Årets fotograf og Årets ungdomsfotograf blir kåret, med fine premier. Landsmøte Hvert år arrangeres et Landsmøte. Alle medlemmer har møterett og talerett på Landsmøtet. På et Landsmøte kan det arrangeres kurs, foredrag, billedvisninger, fotoutflukter, fotoutstilling, i tillegg til at rammen rundt et Landsmøte er en sosial møteplass for fotografer fra hele landet. Her utveksles ideer til klubbprogram og foto generelt. Landskonkurransen blir offentliggjort, med billedvisning av de premierte bildene. Bildene fra Landskonkurransen blir også utstilt. Presentasjon av Landskonkurransen Alle Landskonkurransene fra 1971 til 2009 er digitalisert og det er laget Power Point presentasjon av alle antatt og premierte bilder. CD med presentasjon det siste års Landskonkurranser blir sendt til de klubber som ønsker det. Det er også mulig å laste ned presentasjoner fra Utstilling av Årbokbilder NSFF har siden 2006, hvert år stilt ut bildene fra Årboken under Nordic Light festivalen i Kristiansund. Årbok Et utvalg av medlemmenes egne bilder i egen bok som nå utgis hvert år og blir sendt gratis til alle medlemmer. Bildene skal være tatt det året årboken representerer. Alle samarbeidsparter/sponsorer og alle de europeiske medlemslandene i FIAP får tilsendt årboken til NSFF. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på kvaliteten av layout og bildene. Medlemsverving Medlemsverving er et tidkrevende og langsiktig arbeid, og vi har tro på at dette etter hvert vil gi resultater i form av flere medlemsklubber i NSFF. Hovedstyret har sendt årbøker, brosjyrer og informasjonsbrev til 26 Folkehøgskoler og til alle klubber i Norge som ikke er medlem av NSFF. Styremedlem Olav-Inge Alfheim har ved et par anledninger besøkt klubber i Nordland. Øyvind Brodersen- Tønsberg KK har besøkt noen klubber i Vestfold. Styremedlem Liv Anette Trædal har hatt telefonisk kontakt med klubber. Tusen takk til dem for denne innsatsen. Det dukker stadig opp nye fotoklubber i Norge, pr desember er det ca 70 klubber som ikke er medlem. Hovedstyret driver jevnlig søk på internett etter nye klubber og oppdaterer kontaktinformasjon i vår medlemsdatabase. -9-

10 Kontakt med sponsorer 2009 Hovedstyret takker våre sponsorer for et godt samarbeid i 2009 Nikon Norge Nikon Norge AS ga bort premier til Landskonkurransene 2007/2008, med henholdsvis kameraene D700 til Årets fotograf og 1 stk D90 kit til Årets ungdomsfotograf Nikon Norge AS stilte også med en Coolpix s640 til beste portrett i 19. Hønefoss nasjonale konkurranse. To utgaver av Nikon Pro-katalogen ble sendt ut til alle medlemmer. Den ene utsendelsen av Nikon Pro kom sammen med Årbok En slik utsendelse har en verdi på over kr ,- Samarbeidsavtalen mellom Nikon Norge AS forlenget for Epson Epson ble sponsor i 2009 og gav premier til Årets klubb i Landskonkurransene 2008/2009. Vinnerklubben, Oslo KK, kunne velge mellom en printer Epson Stylus Pro 3800 eller en projektor Epson EMP-TW700 Arctic Paper Norge Arctic Paper Norge AS har sponset Årbok 2008 med papir. Det har de gjort med alle våre Årbøker og vi er svært takknemlige for det. Det har gitt oss en vesentlig kostnadsreduksjon i trykkingen av Årbøkene. Papiret i årboken har en verdi på over kr ,- Historisk materiell Thor Melhuus fra Trondhjem KK, var så sjenerøs å overrekke NSFF sin samling av bladet Kamera fra Dette er vi svært takknemlige for, og medlemsbladene avdekker mye historisk materiale. Trondhjems KK har sendt en del Kamera fra 1954 og Ole Didriksen- Kristiansund KK har sendt oss medlemsblader, Fotografi, fra og Oslo KK sitt Fotografi Roald Synnevåg har skannet store deler av det vi har mottatt i 2009 i tillegg til 300 sider med materiell fra Statsarkivet i Stavanger. Roald Synnevåg har oppdatert NSFF sin historie, dette finner dere på Direktelink: Økonomi og nøkkeltall I 2009 har NSFF hatt store positive endringer i økonomien. Vi har solgt programvare for ca kr, og sammen med økt medlemsmasse, har vi totalt inntekter på kr ,- Utgiftene utgjorde kr ,- Vi ble i oktober 2009 mva-pliktige, fordi da hadde NSFF omsatt programvare for over kr ,- Som følge av den endringen, har vi etablert avdelingen NSFF-Skolen, samt engasjert regnskapsbyrået Kvestor til å håndtere vår mva-pliktige regnskap. -10-

11 NSFF Skolen håndterer inntekter og utgifter knyttet til programvare og årbok. Avdelingen har (som NSFF generelt) et mål om å gå i null regnskapsmessig, slik at programvaren blir så rimelig som mulig. Som følge av mva/regnskapsplikt, vil disse reglene være absolutte: - All innbetaling til NSFF skal gjøres ut fra en faktura - Alle utgifter må ha et godkjent bilag. - Reiseregning skal alltid føres. - Lønn og honorar må være på bakgrunn av et styrevedtak eller en vedtatt retningslinje. Sponsorene har gitt oss gaver for til sammen kr ,- Landsmøte i 2009 NSFF sitt 50. Landsmøte ble åpnet torsdag 21.mai av ordføreren i Tønsberg. Utover ettermiddagen var det foredrag og bildevisning i Støperiet ved gallerifotograf Geir Moseid og astrofotograf Tom Victor Kolkin. Etter dette var det åpning av utstillingen med de premierte bildene fra Landskonkurransen, Ungdomsutstillingen til Tønsberg KK og Stipendutstilling til Runar Tveiten. Disse utstillingene var i en gammel sjøbod på Brygga i Tønsberg. Seinere på kvelden viste Simen Gjerseth lysbilder fra bymiljø og landskap i 6 6 format i Støperiet I Støperiet var det Årbokutstilling og Roy Birger Nilsen- Bekkalokket FK hadde også der sin utstilling The lonely hour Foto-halvmaraton startet torsdag formiddag med tema trivsel i Tønsberg og lys Foto halvmaraton med innleveringsfrist fredag ettermiddag. Fredag var forhandlernes dag. Nikon, Epson, Profildata og FotoVideo bidro med produktinfo, og utstyrsprøving. Per Anfinn Persen fra Profildata hadde et kurs om printing fra Lightroom. Nikon fotografen Roy Mangersnes viste en bildeserie/kåseri fra Svalbard og fuglefotografering i Finland. På ettermiddagen var det satt av et par timer til Klubbledertimen, hvor tillitsvalgte kommer sammen for å ha en uformell dialog med Hovedstyret. Ut på kvelden var det premieutdeling av Foto-halvmaraton og offentliggjøring av Landskonkurransen. Etter dette var det Fotoklubbtimen hvor Bergen Kameraklubb presenterte et utstillingsprosjekt og Bekkalokket Fotoklubb viste bilder fra Trierenberg Super Circuit. Lørdag formiddag var tid for Landsmøteforhandlinger. 14 klubber var representert og det var et greit og konstruktivt møte. Hovedstyret la frem sine planer og ideer som det ønskes å jobbe med fremover. Fotosprint for barn ble også arrangert med tema morsomme ansikter. På ettermiddagen var det utflukt til Preus Museum, hvor vi fikk en omvisning med foredrag av konservator Hanne Holm Johnsen. -11-

12 Lørdagskvelden var det stor Festmiddag inne på Støperiet med bl.a. Leif Preus og Thor Melhuus til stede. Under middagen ble resultater fra Landskonkurransen offentliggjort. Det ble delt ut plaketter, hederstegn og hele tre æresmedlemskap ble tildelt denne kvelden. Thor Melhuus, Terje Skåre og Knut Førsund ble tildelt Æresmedlemskap i NSFF. Roar Ree Kirkevold, et langvarig medlem av Tønsberg KK, var toastmaster og ledet det hele på en glimrende måte. Søndag ble Landsmøtet avsluttet med flott båttur med Berntine rundt Nøtterøy og mange bilder ble tatt i det fine været. Hovedstyret takker arrangørklubben Tønsberg KK for et godt gjennomført arrangement. NSFF Pokal til nasjonale konkurranser og arrangementer Hønefoss Kameraklubb og Ålesund Kameraklubb arrangerte i 2009 nasjonale digitale fotokonkurranser. Begge konkurransene fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til beste fotograf. 19. Hønefoss nasjonale konkurranse ble markedsført gjennom informasjonssidene i Fotografi og e-post til alle klubbledere. Nikon stilte med et kamera til premielisten, Nikon Coolpix s640 som ble tildelt Kari Bernardini- Bekkalokket FK for beste menneskeportrett. Oddvar Johnsen- Sandnes Fotoklubb fikk NSFF pokal for beste fotograf. Resultatlister og bilder ble presentert på og på NSFF sin infoside i Fotografi Ålesund Nasjonal digitale fotokonkurranse 2009 ble markedsført gjennom informasjonssidene i Fotografi og e-post til alle klubbledere. Jarle Harkestad fra Lier Fotoklubb ble tildelt NSFF pokal som beste fotograf Nordnorsk Fotomaraton ble arrangert av Bodø Fotoklubb. Jørn-Henning Vikjord fra Bodø Fotoklubb ble tildelt NSFF pokal som sammenlagtvinner. Fotomaraton i Haugesund fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til sammenlagtvinner. Årets vinner av NSFF pokalen ble Steinar Røgenes fra Haugaland Fotoklubb Disse 4 arrangementene ble presentert på og på NSFF sin infoside i Fotografi. Fotokonkurransen Østfoldfotografen fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til beste fotograf. Årets Østfoldfotograf og vinner av NSFF pokalen ble Øyvind Hansen fra Fredrikstad Fotoklubb. Bilder og resultatliste ble presentert på Stipend og arrangementstøtte Runar Tveiten fra Tønsberg Kamera Klubb ble innvilget et stipend på kr.5.000,- til prosjektet Street art i Vestfoldbyene Billedserie med hovedvekt på sjablong og graffiti. -12-

13 Tønsberg Kamera Klubb ble innvilget arrangementstøtte på kr ,- til tiltak for verving av yngre fotografer, gjennom fotokurs og fotokonkurranse med påfølgende utstilling. Årbokutstilling 2009 NSFF var en av utstillerne på Nordic Light med 84 bilder fra Årbok Bildene fra årbok 2008 var utstilt i 1. etasje i Caroline kino i Kristiansund og ble hengt opp i den samme rekkefølgen som de står i årboken. Roald Synnevåg og Halvor Larsen- Bekkalokket FK tok seg av utskifting av bilder og opphenging av bildene. Roald hadde ansvaret for printing av bildene til utstillingen. 40 nye rammer i 40x50 cm ble innkjøpt og skiftet ut med tilsvarende antall i 30x40 cm. Årbokutstillingen ble stilt ut i Vågå under Vågå dågå 12.juni på Kleppe gård, og hang der hele sommeren Vågå Kameraklubb hadde ansvar for transport og opphenging av utstillingen. Nye bilder fra Årbok 2008 ble printet ut i A4, og stilt ut under Landsmøtet i Tønsberg Hovedstyret retter en stor takk til alle som gjorde sitt for at utstillingene ble en suksess. Fotografi 2009 NSFF hadde en stand med roll-up og brosjyrer på denne fotomessen i Oslo. Bilder fra Årbok 2008 var hengt opp i samarbeid med Stiftelsen SE. Fotografiets dag Fotografiets dag ble arrangert for tredje gang av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Pressefotografenes Klubb, Norsk Selskap For Fotografi, Norske Naturfotografer, BioFoto og Norsk Fotohistorisk Forening. Tønsberg Kamera Klubb stod også i år som arrangør av fotosprinten på Fotografiets dag i Horten 16. August. Fotosprint er en slags mini fotomaraton. Det ble et friskt og populært innslag blant utstillere og foredrag. Roald Synnevåg representerte NSFF på Fotografiets Dag i Horten 16.august. Det var en stands sammen med de andre fotoorganisasjonene i Norge. Rita Askvik fra Narvik Kameraklubb var NSFF sin inviterte utstiller. 6 av NSFF sine medlemmer var av en jury valgt ut til å stilte ut i åpen klasse. Nina Staff- Oslo KK, Erik Tandberg- Tønsberg KK, Bjørgulf Breivik- Tønsberg KK, Norbert Lûmmen- Bergen KK, Jarle Harkestad- Lier KK, Sigrid Aalandslid- Lier KK. Websidene - Vi ser at besøket på websidene øker sterkt før og etter Landskonkurransene. -13-

14 Medlemsdatabasen er nå tilgjengelig for alle registeransvarlige i klubbene. Klubbene har nå selv ansvar for å oppdatere adresser, epost, telefon, fødselsdato for klubbens medlemmer. ble den 18. nov flyttet til en annen server, og alle filer fikk da nye filbaner. Dette påvirket blant annet filopplastingen. Jan Arild har hatt mye arbeid med å rydde opp i problemene. Det er gjort noen forbedringer på sidene som omhandler hederstegn Nye skjema for klubbrapportering, fullmakt, innmelding av ny klubb. Summering av poeng i Landskonkurransene er blitt ordnet Vi kan nå registrere hederstegn og plaketter i konkurransedatabasen. Roald har lagt inn alle Hederstegn og Plaketter i databasen. Roald har registrert resultater fra Landskonkurransene: 1930, 1931, 1932, 1933, 1944, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, Det er nå totalt registrert bilder i konkurransedatabasen Forsiden på har fått en børstikker som brukes til påminnelser om tidsfrister etc. Webmaster Jan Arild Andresen- Tønsberg KK har gjort en veldig god jobb med å utvikle sammen med Hovedstyret. Spesielt har det vært mye arbeid med å gjøre medlemsdatabasen funksjonell. Facebook NSFF har siden 2007 hatt en egen gruppe på Facebook. Aktiviteten har tatt seg litt opp i 2009, og det er nå 200 medlemmer. Nasjonalt Fototreff 2009/Landsmøtet er opprettet som eget arrangement. -14-

15 Søknader om økonomisk støtte til prosjekter Vi fikk ikke fullfinansiert følgende prosjekter: Digitalisering og arkivering av lysbildesamling og Historisk prosjekt Vi omgjorde budsjettene, noe som gjorde at vi fikk utbetalt ,- fra Norsk Kulturråd. Det gjør at vi får realisert mye av det arbeidet som gjenstår. NSFF Hederstegn og plaketter NSFF internasjonale plaketter Steinar Haugland Fokus FK Gullplakett Dagfinn Vemmelvik Fokus FK Gullplakett Bente Dybesland Fokus FK Bronseplakett Tove Hamre Fokus FK Bronseplakett Kolbjørn Dekkerhus Trondhjems KK Bronseplakett Kolbjørn Dekkerhus Trondhjems KK Sølvplakett Kolbjørn Dekkerhus Trondhjems KK Gullplakett Kolbjørn Dekkerhus Trondhjems KK Bronse plakett m/emalje Jan Standal Bekkalokket FK Gullplakett Tom Jarane Bekkalokket FK Bronseplakett Unni Brekke Bekkalokket FK Bronseplakett Olav Døskeland Bekkalokket FK Bronseplakett Rita Askvik Narvik KK Bronseplakett NSFF nasjonale plaketter Rita Askvik Narvik KK Gullplakett Anne Lise Kirsebom Oslo KK Bronseplakett Liz Palm Oslo KK Bronseplakett Pål Nome Tønsberg KK Bronseplakett ENSFF Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (Sølvnål og diplom) utmerkelse for fremragende nasjonal og Internasjonal fotoaktivitet, er i 2009 tildelt: Rita Askvik Narvik KK EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (Sølvnål og diplom) utmerkelse for utmerket administrativ tjeneste, er i 2009 tildelt: Ole Didriksen Steinar Jostedt Terje Bergesen Jan Robert Williamsen Trygve Rønnestad Terje Skåre Thor Melhuus Kristiansund KK Mandal FK Bekkalokket FK Oslo KK Bergen KK Oslo KK Trondhjem KK HonENSFF Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (Gullnål og diplom) -15-

16 Tildeles den som tidligere har blitt tildelt: ANSFF, ENSFF og EsNSFF. Trygve Rønnestad Terje Skåre Bergen KK Oslo KK Æresmedlem Den som blir utnevnt til Æresmedlem må ha gjort en betydelig innsats for NSFF og/eller norsk fotografi og fotomiljø gjennom mange år. Terje Skåre Oslo KK o Terje Skåre har i over 20 år drevet med fotokurs i Oslo Kamera Klubb, med over1600 deltagere. Noe som har generert mange hundre medlemmer til klubben og til NSFF. Han har også bidratt i mange aktiviteter i Oslo KK. Han ble også tildelt HonENSFF. Terje er fra før Æresmedlem i Oslo Kamera Klubb Thor Melhuus Trondhjems KK o Thor Melhuus har hatt flere tillitsverv i NSFF, og har blant annet vært President i 4 år og Visepresident i 2 år. Han har også mange år vært tillitsvalgt i Trondhjems Kameraklubb, og vært en stor inspirator for klubbens medlemmer. Han var redaktør for Kamera i en lang årrekke på 50 og 60 tallet. Kamera var forløperen til dagens Fotografi. Thor er fra før Æresmedlem i Trondhjems Kamera Klubb og i Norges Fotograf Forbund Knut Førsund o Knut Førsund har alltid vært en god ambassadør for NSFF og norsk amatørfotomiljø. Som redaktør i Fotografi gav han mange fotoklubber muligheten til å presentere seg ved å vise sine bilder og fortelle om sine aktiviteter. Redaksjonen i Fotografi fungerte også som et sekretariat for NSFF i en periode på 80 tallet. Knut har ved flere anledninger holdt foredrag på NSFF sine Landsmøter. Han har alltid vis velvillighet ovenfor NSFF og har blant annet vært NSFF sin kontaktperson til Fotografi-messen i Oslo og til Stiftelsen Se. Mange av NSFF sine medlemmer har fått inspirasjon og kunnskap gjennom de mange kurs som er avholdt og fotobøker som han har utgitt. Medlemsklubber Utvikling i medlemstallene over tid År Ant. klubber Ant.medlemmer Herav direkte

17 Medlemsklubber i Alta Fotoklubb 2. Andøy Fotoklubb 3. Askim Fotoklubb 4. Bekkalokket Fotoklubb 5. Bergen Kameraklubb 6. Bodø Fotoklubb 7. Bryne Fotoklubb 8. Drammen Fotoklubb 9. f/ Fotomax Kameraklubb 11. Femund Billedgruppe 12. Fokus Fotoklubb 13. Fokus Fotoklubb Sarpsborg 14. Focus Fotoklubb 15. Førde Fotoklubb 16. Gisund Fotoklubb 17. Gjesdal Fotoklubb 18. Gjøvik Fotoklubb 19. Grenseland Fotoklubb 20. Harstad Fotoklubb 21. Halden Kameraklubb 22. Haugaland Fotoklubb 23. Hedemarken Digitale Fotoklubb 24. Homborsund Fotoklubb 25. Holmestrand Fotoklubb 26. Hønefoss Kamera Klubb 27. IBM Fotogruppa 28. Inderøy Fotoklubb 29. Kongsberg Kameraklubb 30. Kristiansund Kameraklubb 31. Kvinnherad Fotoklubb 32. Kvinesdal Fotoklubb 33. Klub Zdobywcow 34. Larvik Fotoklubb 35. Lier Fotoklubb 36. Linselusa Vinstra 37. Lofoten Fotoklubb 38. Longyearbyen Fotoklubb 39. Lukkertid 40. Mandal Fotoklubb 41. Molde Kamera klubb 42. Moelv Kamera klubb 43. Moss Fotoklubb 44. Narvik Kameraklubb 45. Nesbyen Fotoklubb 46. Nordhordland Fotoklubb 47. Nordfjord Fotoklubb 48. Notodden Fotoklubb 49. Oslo Kamera Klubb 50. Photo Night 51. Rakkestad Fotoklubb 52. Salangen Fotoklubb 53. Sandnes Fotoklubb 54. Saltdal Fotoklubb 55. Sjumilskogen bildegruppe 56. Smøla Fotoklubb 57. Standal Fotoklubb 58. Stavanger Fotoklubb 59. Stord Fotoklubb 60. Svolvær Fotoklubb 61. Toten Fotoklubb 62. Trondhjems Kameraklubb 63. Tjøme Fotoklubb 64. Tønsberg Kamera Klubb 65. Valdres Fotoklubb 66. Vardø Foto og Film Klubb 67. Vingelen Fotoklubb 68. Vågå Kameraklubb 69. Øksnes Fotoklubb 70. Ørsta og Volda Fotoklubb 71. Ålesund Kameraklubb Utmeldte klubber i 2009 På grunn av ingen/liten aktivitet er disse klubbene utmeldt i desember 2009: 1. Ørsta og Volda Fotoklubb 2. Vardø Foto og Film Klubb 3. Standal Fotoklubb -17-

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00.

Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00. Innkalling til Ordinært Årsmøte Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00. På Årsmøtet behandles a. Årsberetning b. Innkomne forslag c. Regnskap

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2015 41297/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet 24.06.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2011 www.kna.no Innhold Hilsen til KNA... s. 3 Aktiviteter 2011 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Forside: FIA-president Jean Todt (midten) besøkte Oslo og KNA i 2011. Her er han

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Filos 2011 11.-13.november

Filos 2011 11.-13.november MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2012 Skål for de 125 år! Den 11.11. kl.11 gikk følgende invitasjon til OFKs 508 medlemmer: Du er invitert til jubileumsmiddag på Grand Hotell søndag 11.12.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer