Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor."

Transkript

1 Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen Sektor Gruppen 2014 Årsrapport

2 3 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / kontakt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / administrerende direktør Om Sektor Gruppen Sektor Gruppen AS utvikler og forvalter 36 kjøpesentre rundt omkring i Norge. For tiden jobber selskapet med 8 store utviklingsprosjekter, som alle er med på å skape nye muligheter. Sektor Gruppen har befestet sin posisjon som landets nest største kjøpesenteraktør. Den samlede senteromsetningen for 2013 var på ca. 22 milliarder kroner, og porteføljen har et samlet bruttoareal på om lag kvadratmeter. Nøkkeltall 2014 Det bygges for fremtiden Leieinntekter 735 mill NOK Kontaktpersoner Økonomi- og finansdirektør Odd Arild Nyholt Tlf: (+47) Mobil: (+47) e-post: Driftsresultat 382 mill NOK Markedsdirektør Marianne Mazarino Håkonsen Tlf: (+47) Mobil: (+47) e-post: Årsresultat 31 mill NOK Administrerende direktør Eirik Thrygg Tlf: Mobil: e-post: Styreleder Petter Stordalen Tlf: e-post: Bokført egenkapitalandel 29,9 prosent Vi la et hektisk 2014 bak oss i trygg forvissning om at vi har satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som bidrar til å legge grunnlaget for videre vekst. Etter en periode med oppkjøp av mange kjøpesentre, realiserer vi gjennom nybygg- og rehabiliteringsprosjektene de potensialene som finnes i eiendommene. Sektor Gruppen går godt og leieinntektene økte med 11,9 prosent og endte på 735 millioner kroner i Driftsinntektene passerte 1,1 milliarder kroner og ga et driftsresultat før avskrivninger på 584 mill. kroner (519 mill. kroner). Resultat før skatt endte på 64 mill. kroner (83 mill. kroner), og påvirkes av riving av bygg med meravskrivning på 59 mill.kr. Gode resultater på flere arenaer Vi er som nevnt godt i gang med flere av prosjektene våre. I november i 2014 ferdigstilte vi arbeidene med et stort utviklingsprosjekt ved Oasen senter i Fyllingsdalen i Bergen, etter å ha utvidet senteret med ca kvm nybygg og kontor, samt kvm parkering. I tillegg har vi bygget om og modernisert ca kvm eksisterende bygg. Resultatene har vært særdeles bra, med en omsetningsøkning på senteret med over 25 prosent. Positive resultater ser vi også innenfor miljøarbeidet, det vi kaller Grønt Lederskap. Kremmertorget på Elverum som var det første BREEAM Nor-sertifiserte kjøpesenteret i Norge, var igjen først ute og ble i 2014 sertifisert etter BREEAM-Nor In- Use. Vi har en målsetning om å sertifisere alle våre sentre etter BREEAM-Nor In-use, og i løpet av 2014 var alle våre driftsledere igjennom BREEAM-Nor In-Use kurs, med påfølgende eksamen. Alle sentrene har gjennomført kartlegging og prekvalifisering, nå gjenstår bare en siste gjennomgang før sertifisering. Vi tar salg og service til Next Level I møte mellom mennesker skapes verdier. Dette er et utsagn som aldri har vært mer aktuelt for varehandelen, der menneskene i butikk er det fremste våpenet i møte med tøffere konkurranse, netthandel og økte forventinger til handleopplevelsen hos kundene. Derfor er menneskene som jobber på våre sentre viktigere enn noen gang, og derfor satser vi i Sektor Gruppen på å forsterke den salgsog servicekulturen som finnes rundt på sentrene. Vi har hentet inn de beste fagmiljøene i Norge for å bistå oss i denne satsingen som har fått navnet Next Level. Bruk av målinger i et lærings- og utviklingsperspektiv skal sette i gang positive prosesser og bidra til en felles holdning til kundebehandling på de enkelte sentrene. Sektor Media 2014 var også året der vi ytterligere profesjonaliserte salg av våre markedsflater gjennom en økt satsing på Sektor Media. Vi mener at den korteste veien fra reklame til kjøp i våre sentre skjer via effektiv og målrettet bruk av markedskanalene i Sektor Media. Gjennom den måten vi organiserer Sektor Media på, er vi alene i markedet om å tilby et så mangfoldig og effektiv markedsføringsverktøy. Vi utvidet også vår felles salgskampanje Crazy days fra tre til fem dager. Den økte satsingen medførte også at vi for første gang markedsførte Crazy days som en felles kampanje i riksmedier. Tilbakemeldingene på Crazy days, fra så vel kunder som leietakere var svært positive og vi bygger videre på de erfaringene når vi gjennomfører to nye Crazy days-kampanjer i God fart inn i 2015 Sektor Gruppen holder også god fart inn i 2015, der flere av utviklingsprosjektene skal ferdigstilles i løpet av året. Det største prosjektet skjer på Buskerud Storsenter med rehabilitering og ombygning av til sammen ca kvm handels- og kontorareal. Deler av byggetrinnet stod ferdig i november 2014, og flere byggetrinn vil stå ferdig i 2015 og I Stavanger er Kilden Kjøpesenter under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm nytt handels og kontorareal, samt rehabilitering av ca kvm eksisterende areal. Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg kommune ble også påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm. Begge prosjektene ferdigstilles i Eirik Thrygg Administrerende direktør Sektor Gruppen

3 4 5 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Utviklingsprosjekter Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Utviklingsprosjekter Våre hovedutviklingsprosjekter Buskerud Storsenter Dette kjøpesenteret har alltid vært en gullgruve. Etter oppgraderingen kommer et nytt klondyke. et av Sektor Gruppens største kjøpesentre. unik beliggenhet på hver side av riksveien. Høy kjennskap og kundelojalitet. Kontakt: Tor Nickelsen Tlf: (+47) storbyen Flere nye butikker, et «nytt» hotell og et pulserende torg: Ekte Storby! Ny hotellbar i toppetasjen nye kvm og flere nye butikker. Pulserende torg med restauranter og uteservering. Kontakt: Cecilie Bruusgaard Tlf: (+47) kilden Når markedet dobles er det dumt å stå utenfor. et av Stavangers raskest voksende markeder. Integrert helse-, velvære- og treningssenter. Markedsområde bestående av familier med høy inntekt og høy utdanning. Kontakt: Tor Nickelsen Tlf: (+47) kongssenteret vest Når dette kjøpesenteret står ferdig, vil det bli områdets handelssentrum. Vi utvikler et sterkt handelsområde. Knytter to kjøpesentre og 1,5 millioner besøkende sammen. utviklingsprosjektet inkluderer boligprosjekt Kontakt: Fredrik Myhre Tlf: (+47) Våre planlagte utviklingsprosjekter down town CC Drammen * Stovner * Byutvikling med fantastisk shopping og museer gjør dette til en destinasjon. I hjertet av Porsgrunn. elvepromenade kobler sentrum og Down Town sammen. Kontakt: Tarjei Sandnes, Tlf: (+47) Her er det arealer for storhandel. utvikler og bygger et nytt og effektivt kjøpesenter. Beliggende ved hovedveien inn til Drammen, i et kjøpesterktområde. Kontakt: Lars Henrik Wold, Tlf: (+47) * Eid av NIAM V 100 butikker og et bredt servicetilbud danner grunnlag for en styrket posisjon. et av Norges største lokale kjøpesentre. Befolkningstett område med betydelig markeds potensial. Kontakt: André Gaden, Tlf: (+47) * Eid av Sektor Portefølje II AS

4 6 7 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / hovedtall Hovedtall Sektor Gruppen Eiendomsoversikt pr Sektor Gruppen årsrapport 2014 / eiendomsoversikt Kronebeløp i millioner kroner Note Eiendom Kommune Eierandel % Brutto areal m 2 BTA 3) Leienivå mnok 4) Ledighet Gj.v. leietid % 5) år 6) Omsetning mnok 7) INNTJENING Leieinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat KONTANTSTRØM Kontantstrøm fra ordinær drift Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm etter skatt INVESTERINGER OG SALG Investeringer Salg 1 55 Netto investeringer BALANSE OG SOLIDITET Bokført totalkapital Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel 29,9 % 30,9 % GJELD OG LIKVIDITET Langsiktig rentebærende gjeld Andel lån med fast rente 51 % 52 % Netto rentebærende gjeld Likviditetsreserve EIENDOM 3 Antall eiendommer - eide Antall eiendommer - innleide 2 2 Brutto areal (m2) Utleibart netto areal, eksl. parkering (m2) Brutto leieinntektsnivå 4 797,5 783,9 Vektet gj.v. leietid (år) 3,5 3,7 Verdibasert ledighet 5 3,3 % 4,0 % Vekst i kjøpesenteromsetning -0,2 % -1,1 % Vekst i brutto leieinntektsnivå 1,7 % 61,3 % Noter: 1) Kontantstrøm fra ordinær drift: Resultat før skattekostnad justert for gevinster/tap, rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt 2) Kontantstrøm etter skatt: Resultat før skattekostnad justert for rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt, fratrukket betalbar skatt 3) Eiendom: omfatter kun eiendom hvor leieinntektene konsolideres i eget regnskap, dvs. eiendom som eies med mer enn 50 %. 4) Brutto leieinntektsnivå: årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Verdibasert ledighet: Antatt leieverdi av ledige arealer / brutto leieinntektsnivå. Eide og innleide eiendommer 1) Brusenteret Kongsvinger 100 % ,2 90,1 % 1,0 1 Buskerud Storsenter Nedre Eiker 100 % ,1 3,5 % 3,2 805 Down Town Porsgrunn 100 % ,4 1,3 % 2,8 825 Glasshuspassasjen Bodø 100 % ,1 8,1 % 2,8 78 Heiane Storsenter Stord 100 % ,9 6,9 % 4,6 443 Herkules Skien 100 % ,6 0,4 % 3, Kilden Senter Stavanger 100 % ,1 2,0 % 2,8 675 Kolbotn Torg Oppegård 100 % ,7 6,5 % 4,0 659 Kongssenteret Kongsvinger 100 % ,9 3,1 % 3,0 367 Kremmertorget 8) Elverum 100 % ,1 4,1 % 2,8 465 Krokstad Senter Nedre Eiker 100 % ,5 38,1 % 2,8 91 Lade Storhandel Trondheim 100 % ,3 0,0 % 3,2 229 Liertoppen Lier 100 % ,5 0,8 % 3,5 988 Lietorvet 8) Skien 100 % ,4 3,1 % 3,3 422 Linderud Oslo 100 % ,3 1,1 % 4,1 714 Magasinet Drammen 9) Drammen 100 % ,6 11,4 % 3,3 427 Oasen Bergen 69 % ,8 1,1 % 4,9 939 Sjøsiden Horten 69 % ,1 0,2 % 2,7 365 Stopp Tune Sarpsborg 100 % ,1 0,5 % 3,0 326 Storbyen Sarpsborg 69 % ,0 4,2 % 4,1 673 Trekanten 10) Asker 100 % ,0 2,1 % 2,9 876 Sum eide eiendommer ,7 3,5 % 3, NAF-Huset 11) Oslo Innleid ,0 0,0 % 4,0 251 Solsiden 12) Trondheim Innleid ,8 0,3 % 2, Sum innleide eiendommer ,8 0,3 % 2, SUM EIDE / INNLEIDE EIENDOMMER ,5 3,3 % 3, Forvaltede eiendommer 2) CC Drammen Drammen City Syd Trondheim Halden Storsenter Halden 20 % Holmen Senter Asker Ivar Lykkes vei 5 Trondheim Markedet Haugesund 20 % Stadionparken Stavanger Stovner Senter Oslo 20 % Strandtorget Lillehammer Tiller Torget Trondheim Torget Vest Drammen Torvbyen Fredrikstad 20 % SUM FORVALTEDE EIENDOMMER ,9 4,7 % 3, TOTALT INKL. FORVALTNING ,4 3,8 % 3, Noter: 1) Eiendommer inntatt i regnskapet etter oppkjøpsmetoden. 2) eiendommer konsernet forvalter for andre eiere. Inntas ikke i regnskapet, men genererer forvaltningshonorarer. 3) eiendommens brutto areal (m2 BTA) inkludert parkeringshus, varemottak, tekniske rom mv. 4) årlig kontraktfestet leieinntekt for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Antatt leieverdi av ledige lokaler i % av brutto leienivå. 6) Vektet gjenværende leietid på løpende leiekontrakter. 7) Butikkleietakeres bruttoomsetning siste 12 mnd. Oppgitte tall er inkl. omsetning i eventuelt eksternt eid areal. 8) Festet/delvis festet tomt. 9) Inkludert ca m 2 innleid areal frem til ) Inkludert ca m 2 innleid areal frem til ) Leieavtale frem til ) Leieavtale frem til med rett til fornyelse i 10 år + 5 år.

5 8 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning 9 Styrets beretning ble nok et aktivt år for Sektor Gruppen. Etter en rekke gjennomførte oppkjøpstransaksjoner de siste årene har konsernet igangsatt og ferdigstilt flere større nybygg- og rehabiliterings prosjekter. et har et høyt aktivitetsnivå på utvikling av nye eiendomsprosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre. Prosjektene vil styrke konsernets markedsposisjon og fremtidige vekstmuligheter. Omsetningsutviklingen i konsernets kjøpesentre i 2014 var positiv, og for bransjen den høyeste siden Den generelle ledigheten var lav og den ordinære driften viste vekst i leieinntekter og inntjening. Eirik Thrygg Administrerende direktør Johan Johannson Styremedlem Marius Varner Styremedlem Petter A. Stordalen Styreleder Virksomhet Sektor Gruppen AS har forretningsadresse i Oslo, og har som formål å investere i og drifte fast eiendom direkte, eller gjennom investeringer i andre foretak. Virksomheten er rettet mot det norske markedet. Virksomheten ble etablert i 1997 og konsernet har siden hatt en sentral posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. et har også betydelig volum av utviklings- og forvaltningsoppdrag for strategiske samarbeidspartnere. Forretnings idéen er å være en ledende aktør innen utvikling, forvaltning og markedsføring av kjøpesentre og handelseiendommer. I samarbeid med våre leietakere skal Sektor Gruppen skape gode handleopplevelser for våre kunder som igjen skaper merverdier for våre eiere og oppdragsgivere. ets visjon er at vi skal skape markedsplasser som bidrar til et levende samfunn. Ved årsskiftet eide og forvaltet konsernet totalt 34 kjøpesentre og handelseiendommer med brutto omsetning på ca. 21 milliarder kroner, hvorav 12 var kjøpesentre under forvaltning for andre eiere, jf. eiendomsoversikt i årsrapporten. Forvaltning av kjøpesentre for andre genererer inntekter og bidrar til stordriftsfordeler i virksomheten. I januar 2014 inngikk konsernet en avtale med Storebrand Kjøpesenter Holding AS om forvaltning av en handels eiendom i Ivar Lykkes vei 5 som ligger i tilknytning til kjøpesentrene City Syd og Tillertorget i Trondheim. Forvaltning av Bryn Senter i Oslo kommune og Kuben Senter i Hønefoss kommune med en samlet omsetning på ca. kr 1,4 milliarder kroner ble avsluttet pr Eieren, Salto Eiendom AS, ønsket nå selv å forestå forvaltningen av sentrene. Investeringer og salg et har i 2014 vært noe mindre aktiv på transaksjonssiden enn tidligere år. Sektor Gruppen har imidlertid omfattende prosjektplaner for en rekke av sine kjøpesentre, og flere større byggeprosjekter er allerede igangsatt. et har i 2014 ikke avhendet eiendom. ets direkte og indirekte investeringer i næringseiendom utgjorde i 2014 totalt kr 593,7 mill. De største investering ene året under ett kan henføres til følgende eiendomskjøp og prosjekter: et har økt sin eierandel i Sektor Portefølje I AS fra 60% til 69,21 %. Selskapet eier Oasen Kjøpesenter i Bergen, Sjøsiden i Horten og Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg. et har økt sin eierandel i Sektor Portefølje II AS fra 15% til 20 %. Selskapet eier Stovner Senter i Oslo, Markedet i Haugesund, Torvbyen i Fredrik stad og Halden Storsenter. Oasen Kjøpesenter i Bergen er utvidet med ca kvm nybygg handel/kontor og ca kvm parkering. I tillegg kommer ombygging og modernisering av ca kvm eksisterende bygg. Parkerings huset ble åpnet i 2012, ca kvm handel ble åpnet i 2013 og hele prosjektet ble ferdigstilt i fjerde kvartal Buskerud Storsenter i Nedre Eiker kommune er under ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter ca kvm handels- og kontorareal. Ombyggingen vil revitalisere Buskerud Storsenter som et attraktivt regionssenter. Deler av byggetrinnet stod ferdig i november Antatt ferdigstillelse av prosjektet vil være medio Krokstad Senter i Nedre Eiker kommune er under ombygging, og senteret er midlertidig fraflyttet. Prosjektet er påbegynt i 2014 og omfatter ombygging av ca kvm til storhandel. Antatt ferdigstillelse av prosjektet vil være andre halvår Kilden Kjøpesenter i Stavanger er under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm nytt handelsog kontorareal, samt rehabilitering av ca kvm eksisterende areal. Prosjektet ferdigstilles ultimo Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg kommune er under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm nytt handelsareal, samt rehabilitering av ca kvm eksisterende areal. Prosjektet ferdigstilles andre halvår et ervervet i oktober 2014 Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS («Postgården») i Elverum kommune. Postgården ligger inntil Kremmertorget Kjøpesenter og ervervet vil blant annet bedre parkeringssituasjonen for begge eiendommene. et har i tillegg flere større byggeprosjekter under planlegging og hvor oppstart finner sted etter årsskiftet og / eller når offentlige tillatelser foreligger. Disse er blant annet: Linderud Senter i Oslo kommune er et mindre rehabiliteringsprosjekt avgrenset til plan 1 på senteret og med en antatt ferdigstillelse i fjerde kvartal Sandstranda Bolig i Nedre Eiker kommune er et samarbeidsprosjekt med Profier AS for bygging av totalt 79 leiligheter og 96 p-plasser i garasje, og med byggestart 1. halvår Klosterhagen Bolig i Skien kommune er et samarbeidsprosjekt med Telemark Vestfold Utvikling AS for bygging av totalt 26 leiligheter i tillegg til de 69 leilighetene som har blitt ferdigstilt i perioden Byggestart vil foreligge så snart tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt. Videreutvikling av Buskerud Storsenter i Nedre Eiker kommune som omfatter ombygging av ca kvm handelsareal. Kongssenteret Vest i Kongsvinger kommune er et samarbeidsprosjekt med Ø.M. Fjeld AS som skal forstå utvikling og utbygging av ca. 50 leiligheter. I tillegg er et handelsprosjekt knyttet til det tilhørende Brusenteret under utvikling. Det pågår reguleringsarbeid i forbindelse med planlagt videreutvikling av Down Town Kjøpesenter i Porsgrunn kommune. Utleiesituasjon og markedsforhold Utleiemarkedet for kjøpesentre utviklet seg gradvis mer positivt gjennom Befolkningsvekst, sentralisering, reallønnsvekst, lave renter og «kjøpesenterstoppen» er faktorer man forventer skal bidra til vekst i leieprisgrunnlaget. ets portefølje av eide og innleide eiendommer hadde pr et brutto leieinntektsnivå, dvs. årlig leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige lokaler, på kr 797,5 mill (kr 783,9 mill). et er i beskjeden grad eksponert mot kontormarkedet. Segmentet utgjør ca. 5,7 % av brutto leieinntektsnivå og er i hovedsak utleid til helserelatert virksomhet i tilknytning til kjøpesentrene. Ledigheten utgjorde 3,3 % (4,0 %) av brutto leieinntektsnivå. Flere av kjøpesentrene er under ombygging og ledigheten er

6 10 Leieinntekter Kjøpesenteromsetning 11 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning Sektor Gruppen Annen årsrapport virksomhet / styrets beretning Mat og drikke 27 Annen detaljhandel 2 Service og tjenesteytende 3 Servering 5 Hus og hjem 18 Spesialbutikker 23 Klær, sko og reiseeffekter 21 Mill. NOK Alle tall i prosent Brutto leieinntektsnivå Leieinntekter 2014 Brutto leieinntektsnivå Kjøpesenteromsetning Annen virksomhet 1 Annen detaljhandel 2 Service og tjenesteytende 3 Kjøpesenteromsetning Servering 5 Annen virksomhet 1 Annen detaljhandel 2 Service og tjenesteytende 3 Hus og Servering hjem 18 5 Alle tall i prosent Alle tall i prosent Leieinntektsfordeling Alle tall i prosent Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent 80 Lager 2 Kontor /helse 6 Leieinntektsfordeling Alle tall i prosent Klær, sko og reiseeffekter Rentereguleringsprofil Parkering/diverse 6 Butikk/servering Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent Hus og hjem 18 Lager 2 Kontor /helse 6 Klær, sko og reiseeffekter 21 Parkering/diverse 6 Butikk/servering Mat og drikke 27 Mat og drikke 27 Spesialbutikker 23 Spesialbutikker og senere og senere i stor grad prosjektrelatert. Leiekontraktene har balansert utløpsprofil med vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,5 år (3,7 år). Omsetningsvekst per kvadratmeter i kjøpesentrene har de siste årene vært beskjeden. Det er imidlertid tegn på et taktomslag i handelen. Kjøpesenterindeksen som favner ca. 230 kjøpesentre, økte i 2014 med 4,0 % (1,9 %) på årsbasis. Om lag en tredjedel av veksten skyldes om- og utbygginger av eksisterende kjøpesentre og åpning av nye kjøpesentre. Justert for arealendringer og handledager var veksten 2,7 % (0,0 %) (Kilde: Kvarud). Veksten er den høyeste siden Dette er første gang på flere år at omsetningsveksten per kvadratmeter er høyere enn KPI. Virke sine prognoser innebærer en vekst i detaljhandelen på 4,5 % for Dette blir i så fall den høyeste veksten siden finanskrisen. Veksten er delvis drevet av høyere inflasjon, som blant annet kan relateres til økte matvarepriser og at kronen har svekket seg det siste året. Omsetningen i konsernets egne kjøpesentre endte i 2014 på 13,0 milliarder kroner, hvilket like for like kjøpesentre tilsvarte en nedgang på -0,2 %, mot en nedgang på -1,1 % året før. Veksten på sammenlignbart areal igjennom året var ca. 2,0 %, som er noe lavere enn for kjøpesenterindeksen. Dette kan henføres til nye kjøpesentre som er ervervet med sikte på utvikling. Positiv omsetningsutvikling genererer merinntekter på omsetningsbaserte leiekontrakter og øker den generelle etterspørselen etter lokaler i konsernets kjøpesentre. Kompetanse til å utvikle og markedsføre kjøpesentre som tilfredsstiller detaljhandelens krav og tilbyr publikum positive handleopplevelser, er derfor et viktig suksesskriterium. Etablering og utvidelser av kjøpesentre er regulert i «forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre» som ble innført i Målsettingen med forskriften er å begrense tilveksten av nye handelsarealer utenfor byer og tettsteder. Bestemmelsen forbyr i utgangspunktet all etablering av ny varehandel med bruksareal på mer enn kvm som ikke er regulert i «Fylkes(del)planer for lokalisering av varehandel og servicefunksjoner». Resultatutvikling et kan i 2014 vise til sterk vekst i leieinntekter på 11,9 %, men årsregnskapet for 2014 er ikke direkte sammenlignbart med 2013 som følge av oppkjøp med konsoliderende virkning fra 1. april Den underliggende driften er god, og konsernet kan i et prosjekt- og utviklingsår vise til en vekst i leieinntektene på ca. 2,4 % justert for oppkjøpseffektene. Regnskapet er videre preget av aktivitet på nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som i betydelig grad belaster driftsresultatet i form av prosjektrelaterte meravskrivninger på riving av bygg. Sum driftsinntekter utgjorde kr 1.108,5 mill (kr 1.000,2 mill) fordelt på leieinntekter kr 734,9 mill (kr 656,6 mill), annen driftsinntekt kr 373,1 mill (kr 332,9 mill) og gevinst avgang anleggsmidler kr 0,5 mill (kr 10,7 mill). Annen driftsinntekt består vesentlig av felleskostnader mv. som viderebelastes leietakerne og honorarer knyttet til forvaltning av kjøpesentre for andre eiere. Driftsresultatet ble kr 382,3 mill (kr 400,8 mill) etter belastning av lønns- og annen driftskostnad kr 524,0 mill (kr 480,9 mill), samt avskrivning kr 202,2 mill (kr 118,5 mill). Økningen i avskrivningene skyldes at det ble besluttet å rive deler av byggene i forbindelse med de igangsatte prosjektene på Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. Netto finanskostnader utgjorde kr 318,2 mill (kr 317,9 mill). Årets finansnetto er godskrevet med kr 34,8 mill (kr 34,8 mill) i reversering av fastrenteposisjoner etablert på oppkjøpstidspunktet. Motsatt er finansnetto belastet med kr 13,7 mill (kr 12,6 mill) i reversering av aktivert etableringskostnad på lån. Ordinært resultat før skattekostnad viser et overskudd på kr 64,1 mill (kr 82,9 mill). Etter skattekostnad fremkommer et årsresultat på kr 30,9 mill (kr 104,4 mill). et hadde en positiv skattekostnad i 2013 med kr 21,5 mill, vesentlig som følge av endring utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd i kjøpte selskaper. Kontantstrøm fra ordinær drift utgjorde kr 248,2 mill (kr 176,5) mill før ets finansielle markedsrisiko skatt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr 296,8 mill, mot i det norske rentenivået. For å redusere er hovedsakelig knyttet til svingninger kr 239,3 mill i Resultat før skattrenterisikoen benyttes ulike typer rentesikringsinstrumenter. Pr var et har ikke aktiviteter eller utgifter knyttet til forskning og utvikling. 51 % (52 %) av konsernets langsiktige rente bærende gjeld bundet til fast rente 200 Disponering av årets resultat med veid gjenværende løpetid på ca. Årsresultat i konsernet ble kr 30,9 mill, 3,1 år. 49 % av låneporteføljen er gjenstand for renteregulering i løpet av de mens årsresultatet i morselskapet 150 viser et overskudd på kr 0,7 mill. Styret foreslår neste 12 måneder. En endring i det at overskuddet overføres til annen 100 egenkapital. årsbasis medføre en endring i konsernets generelle rentenivået på 1 % -poeng vil på rentekostnader på ca. kr 38 mill. 50 Balanse og finansielle forhold et legger vekt på å ha god ets totalbalanse pr Mill. NOK likviditet. Likviditetsreserven pr utgjorde kr mill, mot kr mill utgjorde kr mill, bestående av kr ved forrige årsskifte. 287 mill i bankinnskudd 2009 og kr 715 mill Bokført egenkapital utgjorde -50 kr i ubenyttede trekkrettigheter og lånetilsagn. et har i tillegg finansielt mill (kr mill) som tilsvarer bokført egenkapitalandel på 29,9 % (30,9 %). sterke eiere som kan tilføre kapital til å Nedgangen i bokført egenkapital knytter seg til utkjøp av minoriteter Kontantstrøm i Sektor drift utnytte gode investeringsmuligheter. Portefølje I AS. Minoritetens egenkapital 200 Forutsetninger om fortsatt drift utgjorde kr 261 mill (kr 341 mill). Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og gir etter styrets Det er ikke krav om at Sektor Gruppen AS skal benytte de internasjonale 150 vurdering et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, regnskapsstandardene IFRS. et avlegger regnskap etter regnskapslovens finansielle stilling og resultat. Det har etter 100 regler og norsk god regnskapsskikk. styrets vurdering heller ikke inntrådt forhold etter års skiftet som er vesentlige for Dette innebærer blant annet at eiendommer regnskapsføres til historisk kostpris å vurdere konsernets økonomiske stilling. 50 fratrukket akkumulerte avskrivninger. Det vises for øvrig til redegjørelser i avsnittet «Forhold inntrådt etter årsskiftet». Markedsverdien til konsernets eiendomsportefølje vurderes å være høyere Prosent enn bokført verdi pr Verdijustert Aksjonærforhold egenkapital vurderes derfor vesentlig høyere, og innenfor det intervallet styret anser avkastningen på verdijustert egenkapital ets målsetting er å maksimere som tilfredsstillende. over tid. Avkastning på kort sikt skapes Langsiktig rentebærende gjeld utgjorde gjennom god løpende direkteavkastning. ved årsskiftet kr mill (kr mill). Langsiktig meravkastning skapes gjennom Egenkapital Netto rentebærende gjeld utgjorde til sammenligning kr mill (kr utvikling og verdiøkning på eiendomsporteføljen mill). Rentene holdt seg lave gjennom hele Sektor Gruppen AS er eid av Joh 2014, både internasjonalt og 1600 i Norge. Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS, Norges Bank holdt styringsrenten uendret Niam IV Holding AS og K&S Holding på 1,50 % frem til desember 2014 da AS. Aksjonæroversikt fremgår av note til 1200 styringsrenten ble satt ned til 1,25% som regnskapet. Det vises for øvrig til avsnittet svar på kraftig fall i oljeprisen og svekkede om «Forhold inntrådt etter årsskiftet». 800 vekstutsikter. Den positive effekten av lave Selskapets vedtekter 4 har bestemmelser om innløsning av aksjer jf. aksje pengemarkedsrenter dempes fortsatt av relativt høye utlånsmarginer i bankene, loven men marginene er fallende. Pr har selskapet totalt Mill. NOK Leieinntekter Leieinntektsfordeling Mill. NOK Alle tall i prosent Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent Prosent Prosent Lager 2 Kontor /helse 6 Resultat før skatt Mill. NOK 200 jan jan jan Leieinntekter Brutto leieinntektsnivå Butikk/servering Rentereguleringsprofil Brutto leieinntektsnivå Parkering/diverse 6 jan jan jan jan og senere Kontantstrøm drift 178 Egenkapital jan. 2017

7 12 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning 13 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning aksjer pålydende kr 100,- fordelt på O-aksjer, I-aksjer, P-aksjer og R-aksjer. Organisasjon, miljø og samfunnsansvar Med regnskapsmessig virkning 1. januar 2014 fusjonerte de 100% heleide datterselskapene Sektor Portefølje III AS og Sektor Eiendomsutvikling AS, med Sektor Portefølje III AS som overtakende selskap. Samtidig skjedde det en organisatorisk endring hvor de som tidligere var ansatt i Sektor Eiendomsutvikling AS ble overført til Sektor Gruppen AS som nytt arbeidsgiverselskap. Pr var det 43 (0) ansatte i morselskapet, og 171 (155) ansatte i konsernet. et tilstreber en balansert fordeling mellom kjønnene. Kvinne andelen utgjør 44 % (41 %) totalt og 37 % (32 %) i administrasjonen på hovedkontoret. En av seks personer i konsernets øverste ledergruppe er kvinne, og det er mange kvinnelige ledere i resten av organisasjonen. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn gis like muligheter. Det er ingen vesentlige forskjeller i lønn til kvinnelige og mannlige ansatte i sammenlignbare stillinger. Det er heller ingen vesentlige forskjeller i arbeidstid mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Totalt sykefravær i 2014 tilsvarte 3,1 % (3,6 %) av antall mulige dagsverk. Det generelle sykefraværet er lavt, men noen få tilfeller av langtidssykemeldte påvirker gjennomsnittet. Det har i løpet av året ikke vært yrkesskader eller ulykker av betydning. et tilrettelegger arbeidsplassen for hver enkelt ansatt ved behov og har fokus på å tilfredsstille plan- og bygningslovens krav til universell utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. et påvirker det ytre miljø gjennom bygging og drift av fast eiendom. For Sektor Gruppen er miljøarbeid en naturlig integrert del av måten vi jobber på, enten det er i et utviklingsprosjekt, eller den daglige driften av alle kjøpesentrene. I dette arbeidet måles, registreres og kartlegges energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og IK-/HMS-forhold. Vi kaller det Grønt Lederskap. Sektor Gruppen har forpliktet seg til å jobbe etter internasjonale standarder som Breeam Nor, Breeam Nor In use og ISO Dermed starter arbeidene med miljøspørsmål allerede i forbindelse med byggeprosessen, og som en naturlig del av den daglige driften. Kremmertorget ble det første kjøpesenteret i Norge som ble sertifisert etter Breeam Nor standarden. Videre er alle kjøpesentrene i Sektor Gruppen sin eiendomsportefølje prekvalifisert i henhold til Breeam In use. Målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøpresentasjon. et har nulltoleranse mot korrupsjon og jobber etter rutiner og retningslinjer som sikrer god dokumentasjon og behandling av alle transaksjoner. Dette er også reflektert i selskapets verdier. Forhold inntrådt etter årsskiftet Aksjonærene Joh Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS og K&S Holding AS har etter årsskiftet hver for seg inngått avtale med Niam IV Holding AS om kjøp av Niam IV Holding AS sin eierpost i Sektor Gruppen AS. Styret har i perioden bestått av styrets leder Petter A. Stordalen, og styremedlemmene Johan Johannson, Marius Varner og Kjell Sagstad. Som følge av Niam IV Holding AS sitt salg av aksjeposten i Sektor Gruppen AS fratrådte Kjell Sagstad i ekstraordinær generalforsamling 6. mars 2015 som styremedlem i Sektor Gruppen AS. Styret vil takke Kjell Sagstad for solid innsats i styret til Sektor Gruppen AS og Sektor Portefølje III AS, hvor han har virket siden Fremtidsutsikter Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er stor, særlig i euroområdet. I USA ser det ut til at veksten har fått feste. Det er god vekst i privat konsum og investeringer, og bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. Oljeprisen har falt markert siden september 2014, og kronen har svekket seg i samme tidsrom og er nå på det svakeste nivået siden Det kan se ut til at mange markedsaktører har blitt mer usikre på vekstutsiktene for norsk økonomi etter oljeprisens fall. Nedgangen i styringsrenten i desember 2014 begrunnes med det kraftige fallet i oljeprisen, og at utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Lavere oljepris gir mindre aktivitet på norsk sokkel, noe som har ringvirkninger for fastlandsøkonomien, mens svakere kronekurs og utsikter til moderate lønnsoppgjør vil bedre konkurransesituasjonen for mange norske bedrifter. Det forventes ytterligere kutt i styringsrenten som også vil bidra til å dempe faren for en markert nedgang i norsk økonomi. Lave renter, lav arbeidsledighet og positiv reallønnsvekst tilsier fortsatt Petter A. Stordalen (Styreleder) Johan Johannson (Styremedlem) god vekst i husholdningenes disponible realinntekt, men veksten i privat konsum blir trolig fortsatt moderat. Gjennom økt fokus på bransjemiks og dreining mot mer tjenestekonsum, forventer styret at kjøpesentrene vil levere positiv omsetningsvekst i årene som kommer. Markedet for utleie av butikklokaler er tilfredsstillende og konsernets kjøpesentre står godt rustet i dagens konkurransesituasjon gjennom betydelige investeringer i oppgradering og utvidelser de siste årene. et har solide eiere, en godt posisjonert kjøpesenterportefølje og en kompetent organisasjon med ambisjoner om videre vekst. et har i tillegg mange nye og attraktive prosjekter på gang som representerer gode muligheter for mer verdiskapning. På denne bakgrunn ser styret positivt på konsernets muligheter i 2015 og videre fremover. Oslo, 10. april 2015 Styret i Sektor Gruppen AS Marius Varner (Styremedlem) Eirik Thrygg (Adm. direktør)

8 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / resultatregnskap Sektor Gruppen årsrapport 2014 / balanse Resultatregnskap Balanse Beløp i NOK 1000 Note Leieinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum driftsinntekt Lønnskostnad 5, Avskrivning 6, Tap ved salg av varige driftsmidler Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Herav minoritetsinteresser Overføring Overføringer til/(fra) annen egenkapital Sum overføring pr pr Beløp i NOK 1000 Note pr pr EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar mv Eiendom, tomt mv Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttede selskap Investering i felles kontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter under utførelse, egenregi Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 11, Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetens egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld 17, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. april 2015 Petter A. Stordalen Styreleder Johan Johannson Styremedlem Marius Varner Styremedlem eirik Thrygg Adm. direktør

9 16 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / kontantstrømoppstilling 17 Kontantstrømoppstilling Noter Beløp i NOK Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Rehabiliteringskostnader Reversering fastrenteposisjoner og etableringsgebyr Salgsgevinster og tap Resultat fra tilknyttede selskap Kontantstrøm fra ordinær drift Periodens betalte skatter Endring prosjekter under utførelse, egenregi Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer Netto inn-/utbetalinger ved utlån/andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld Minoritet ved konsernetablering Innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr * Det vises til note 1 «Regnskapsprinsipper». Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet består av morselskapet Sektor Gruppen AS og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende inn flytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Kostpris på aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapets egenkapital på tidspunktet for konserndannelsen. Kostpris på aksjer utover bokført egenkapital er analysert og henført til de poster i balansen merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdiene avskrives over eiendelenes gjenværende levetid. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap/Tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. bidrag og utbytte innenfor resultatet i eierperioden er resultatført under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. bidrag og utbytte ut over resultatet i eierperioden er nettoført mot finansielle anleggsmidler. bidrag mellom datterselskap resultatføres ikke i morselskapet. Investeringer i tilknyttede selskap der konsernet eier mellom 20 % og 50 %, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra tilknyttet selskap basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Investeringer i felles kontrollert virksomhet behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra felles kontrollert virksomhet basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Inntektsføring Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Leieinntektene består av en fast minimumsleie og en omsetningsbasert del. For den omsetningsbaserte husleien gjennomføres inntektsføringen på grunnlag av leietakerens rapporterte omsetning. Avregning omsetningsleie gjennomføres i påfølgende periode basert på faktisk revisorbekreftet omsetning. Inntektsføring av honorarinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Honorarinntekter består av faste avtaler for forvaltning og administrasjon av kjøpesentre, både egne, innleide og forvaltede for eksterne oppdragsgivere. I tillegg påtar konsernet seg oppdrag for kommersiell utvikling av prosjekter. Inntektsføring ved salg av boliger skjer på tidspunkt for overdragelse av boligene. Inntekter og gevinster ved salg av aksjer og anleggsmidler skjer på tidspunkt hvor det alt vesentlige av kontroll og risiko er overført til kjøper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag inngår i langsiktig gjeld. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. ets eiendommer avskrives lineært med 1 % for kjøpesenter, bileiendommer og alle faste installasjoner tilknyttet disse. ets eiendommer avskrives lineært med 2 % for kontorbygninger. Leietakertilpasninger aktiveres og periodiseres over leiekontraktens løpetid. Byggelånsrenter aktiveres sammen med anlegg under utførelse. Anlegg under utførelse avskrives først når anlegget gir inntjening. Nedskrivninger av varige driftsmidler foretas ved verdifall som ikke antas å være forbigående. Driftsmiddelet nedskrives til antatt virkelig verdi, dvs. gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskrivninger foretas når virkelig verdi av varige driftsmidler er høyere enn den balanseførte verdi, og dette skyldes forhold som i sin tid begrunnet nedskrivningene. Prosjekter under utførelse, egenregi Prosjekter under utførelse i konsernet er egenregiprosjekter som verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost er entreprisekostnader og andre direkte tilvirkningskostnader. Virkelig verdi vil være antatt salgspris fratrukket salgsomkostninger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt inngår i linjen langsiktige fordringer. Likvide midler Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd, samt kortsiktige likvide investeringer med maksimum løpetid på 3 måneder som omgående kan konverteres til kontanter. Egenkapitaltransaksjoner Utgifter til egenkapitaltransaksjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. Pensjoner et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk

10 18 19 Noter tjenestepensjon. ets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. et har kun innskuddsbaserte pensjonsordninger. De fremtidige pensjonsytelsene er hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønn, samt løpende avkastning på innskuddsporteføljen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er vurdert til nåverdi, hvilket er reflektert i transaksjonsprisen. For avskrivbare eiendommer er det benyttet en effektiv skattesats på 7 %. For tomter er utsatt skatt beregnet til 0 %. Utsatt skatt på eiendommene reverseres i takt med levetiden for eiendommene. For øvrige midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og underskudd til fremføring er det anvendt en skattesats på 27 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den utstrekning fremtidig bruk kan sannsynliggjøres. Det er ikke tidsbegrensning for fremføringsretten for underskudd til fremføring. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. kontoordning Selskapet og konsernet inngår i en avtale om konsernkonto hvor morselskapet er eier av avtalen med kredittinstitusjonen. Netto midler/trekk tilknyttet kontoen føres som bankinnskudd/gjeld til kredittinstitusjon i morselskapet, mens posisjoner knyttet til det enkelte datterselskap klassifiseres som konsernmellomværende. Rentekostnader Renter på fastlånsavtaler kostnadsføres etter hvert som de påløper. Eventuell over-/underkurs resultatføres ikke. Sikring og sikringsforhold et benytter seg av renteopsjoner for sikring av renterisiko. Ved kontantstrømsikring resultatføres realiserte og urealiserte gevinster, tap og premier på sikringsinstrumentet i takt med at det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen benyttes den indirekte modellen. Kontantstrømmene rapporteres brutto for investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Ved kjøp og salg av datterselskaper behandles balanseendringene som følge av kjøpet eller salget på lik linje med andre balanseendringer. Note 2 Enkelttransaksjoner Vesentlige transaksjoner I ekstraordinær generalforsamling 13. november 2013 i Sektor Portefølje III AS og Sektor Eiendomsutvikling AS ble fusjonsplan mellom selskapene behandlet og godkjent. Fusjonen var en mor-datter-fusjon hvor Sektor Portefølje III AS vederlagsfritt overtok Sektor Eiendomsutvikling AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen ble gjennomført etter kontinuitetsprinsippet (konsernkontinuitet), som er i henhold til regnskapslovens regler. Fusjonen ble gjennomført med skattemessig og regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014, og formelt gjennomført og registrert 21. februar En videre konsekvens av fusjonen og tilhørende omorganisering var at de ansatte i Sektor Eiendomsutvikling AS 1. januar 2014 ble overdratt til Sektor Gruppen AS, som er morselskapet til Sektor Portefølje III AS. Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 3. januar ,21 % av aksjene i Sektor Portefølje I AS for en kjøpesum på kr 80,0 mill. Fra før eide Sektor Gruppen AS 60 % av selskapet. Etter kjøpet eier Sektor Gruppen AS 69,21 % av Sektor Portefølje I AS. Sektor Kremmertorget Eiendom AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 1. oktober % av aksjene i selskapet Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS for en kjøpesum på kr 0,2 mill. Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 28. november % av aksjene i Sektor Portefølje II AS for en kjøpesum på kr 34,5 mill. Fra før eide Sektor Gruppen AS 15 % av selskapet. Etter kjøpet eier Sektor Gruppen AS 20 % av Sektor Portefølje II AS. Note 3 Oppkjøp av selskaper et Sektor Gruppen har i 2014 ervervet selskap. Oppkjøpte selskaper påvirker sammenligningen med fjoråret, og endringene i de ulike notene må ses i lys av dette. Oppkjøpte selskap er presentert i regnskapet fra det tidspunktet konsernet har kontroll. Tidspunkt er angitt pr. investering. Kontrolltidspunktet er normalt når avtalen trer i kraft og alle offentlige godkjennelser foreligger. Kontrolltids-punktet vil normalt være etter avtaletidspunktet. NOK Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS Kjøpstidspunkt Andel kjøpt (%) 100 % Eierandel etter kjøp (%) 100 % Anskaffelseskost* 170 Mer-/Mindreverdi (+/-) Herav eiendom Herav tomt 0 - Herav utsatt skattefordel Herav diverse mindreverdier 0 Driftsinntekter før overtakelse* Driftsresultat før overtakelse* 960 Årsresultat før overtakelse* 183 * Driftsinntekter, driftsresultat og årsresultat knytter seg til konsoliderte tall for det oppkjøpte selskap i regnskapsåret Note 4 Virksomhetsområder ets største virksomhetsområder er utleie, forvaltning og drift av næringseiendommer. I tillegg kommer produksjon og salg av boligeiendommer. ets virksomhet og omsetning er i Norge. Note 5 spesifikasjon av resultatposter NOK Annen driftsinntekt Felleskostnader viderebelastet leietakere Markedsføringskostnader viderebelastet leietakere Andre viderefaktureringer Forvaltnings- og konsulenthonorarer Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Annen driftskostnad Felleskostnader og viderefakturering Markedsføring, salgs- og representasjonskostnader Leie lokaler og festeavgift Reparasjon og vedlikehold Rehabiliteringskostnader Andre kostnader lokaler Fremmede tjenester Forsikrings- og garantikostnader Andre administrative kostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Lønnskostnad Lønn og bonus Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Finansinntekt Renteinntekter fra foretak i samme konsern Reversering fastrenteposisjoner Annen renteinntekt Inntekt på investering i felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Utbytte bidrag Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Rentekostnad selgerkreditt Rentesikringskostnad Reversering aktivert etableringsgebyr Annen finanskostnad Sum finanskostnad

11 20 21 Noter Note 6 Immaterielle eiendeler NOK Anlegg under utførelse Maskiner og inventar SUM NOK Goodwill SUM Anskaffelseskost pr Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Goodwill knytter seg til kjøp av selskaper i konsernet. Goodwill avskrives over 5 år, men testes for tap ved verdifall årlig eller hyppigere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Note 7 Varige driftsmidler NOK Eiendom Tomt Anlegg under utførelse Innleide bygg *) Leietakertilpasninger Maskiner og inventar Anskaffelseskost pr Reklassifisering Tilgang, oppkjøpstidspunktet Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid år år 1-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Reklassifisering er i utgangspunktet overføringer fra «Anlegg under utførelse». Reklassifiseringer knytter seg også til endringer i mer-/mindreverdier som følge av endringer i oppkjøpsanalyser etter pro & contra oppgjør, samt kostnadsføringer av opprinnelige aktiverte prosjektkostnader. Avgang anskaffelseskost på eiendom knytter seg til riving av bygg. *) Innleide bygg: Sektor Magasinet Drammen Eiendom AS - leiekontrakt til Sektor NAF-Huset Eiendom AS - leiekontrakt til Sektor Solsiden Eiendom AS - leiekontrakt til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. SUM Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Note 8 Prosjekter under utførelse, egenregi NOK Antatt ferdigstillelsesdato Prosjekter under utførelse, egenregi Diverse forprosjekter/annet Sum prosjekter under utførelse, egenregi Note 9 Skatter NOK Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen Anleggsmidler 0 % Anleggsmidler 7 % Anleggsmidler 27 % Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Gevinst og tapskonto Sum midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring Sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt 0 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 7 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 27 % Utsatt skatt /(Utsatt skattefordel) Fremkommer i balansen som: Utsatt skattefordel Utsatt skatt Netto utsatt skatt/(utsatt skattefordel) et og konsernet har valgt å føre opp utsatt skattefordel med bakgrunn i forventninger om skattepliktige overskudd i fremtiden.

12 22 23 Noter NOK Skatt består av følgende Årets betalbare skatt For lite/for mye avsatt skatt tidligere år m.m Endring utsatt skatt/skattefordel kjøpte selskap Endring utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Årets skattekostnad Avstemming mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Bruk av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt Note 10 Fordringer NOK Kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Påløpne inntekter Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Langsiktig lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Forskuddsbetaling tomt Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Langsiktig lån til foretak i samme konsern løper uten avtalt forfall. Renter løper på markedsmessige betingelser. Note 11 Egenkapitalbevegelse NOK Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOK Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital pr Utkjøp av minoritetsinteresser Årsresultat Egenkapital pr NOK Majoritet Minoritet Sum Egenkapital Egenkapital pr Utkjøp av minoritetsinteresser Årsresultat Egenkapital pr Note 12 Aksjer i datterselskaper Eiet av morselskapet direkte Forretningskontor Stemmeandel /eierandel Bokført verdi Sektor Portefølje I AS Oslo 69,2 % Sektor Portefølje III AS Oslo 100,0 % Sektor Portefølje Syd AS Oslo 100,0 % Sum investering i datterselskap Datterselskaper eiet indirekte Forretningskontor Stemmeandel /eierandel Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg Eiendom AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg Næring AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg Parkering AS Oslo 100,0 % Råd & Bokføring AS *) Moss 60,8 % Sektor Bodø Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Bodø Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Invest AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Invest KS Oslo 100,0 % Sektor Down Town Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Down Town Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Eiendomsmegling AS Oslo 100,0 % Sektor Heiane Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Heiane Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Herkules Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Herkules Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Kilden Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kilden Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Kolbotn Torg Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kongssenteret Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kongssenteret Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Kremmertorget Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kremmertorget Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Krokstad Eiendom AS Oslo 100,0 %

13 24 25 Noter Sektor Lade Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Liertoppen Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Liertoppen Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Lietorvet Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Lietorvet Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Linderud Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Linderud Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Invest AS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Invest I ANS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Invest II ANS Oslo 100,0 % Sektor NAF Huset Drift AS Oslo 100,0 % Sektor NAF Huset Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Oasen Drift AS Oslo 69,2 % Sektor Oasen Eiendom AS Oslo 69,2 % Sektor Portefølje I Vest AS Oslo 69,2 % Sektor Portefølje I Øst AS Oslo 69,2 % Sektor Senterdrift AS Oslo 100,0 % Sektor Sjøsiden Drift AS Oslo 69,2 % Sektor Sjøsiden Eiendom AS Oslo 69,2 % Sektor Skomværkvartalet Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Solsiden Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Solsiden Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Stopp Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Stopp Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Storbyen Drift AS Oslo 69,2 % Sektor Storbyen Eiendom AS Oslo 69,2 % Sektor Storgata 53 Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Trekanten Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Trekanten Eiendom AS Oslo 100,0 % * I forbindelse med kjøpet av Råd & Bokføring AS er det avtalt at resterende 49 % av aksjene skal overdras i 5 like store terminer, første gang 1. juli 2014, siste gang 1. juli et har på denne bakgrunn valgt å bokføre hele kostprisen på aksjene som er avtalt for det aktuelle tidsrommet, og konsolideringen er gjennomført uten minoritetsberegning. Note 13 Investeringer i tilknyttede selskap Oversikt over investeringer i tilknyttede selskap som i konsernregnskapet er ført etter egenkapitalmetoden, og i morselskapet etter kostmetoden. NOK Forretningskontor Stemme-/ eierandel Andel av EK Bokført verdi Resultatandel 2014 Bokført verdi Selskapets navn Sektor Portefølje II AS* Oslo 20,0 % Sum investeringer * Årsregnskapet er ikke ferdigstilt pr Angitte tall er foreløpige. Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 28. november 2014 ytterligere 5 % av aksjene i Sektor Portefølje II AS for en kjøpesum på kr 34,5 mill. Fra før eide Sektor Gruppen AS 15 % av selskapet. Etter kjøpet eier Sektor Gruppen AS 20 % av Sektor Portefølje II AS. Kjøpesummen er ovenfor presentert som en del av resultatandelen. Resultatandelen som inntas er fra konsernregnskapet. Sektor Portefølje II AS er morselskap i et konsern bestående av selskapene; Sektor Portefølje II AS, Sektor Halden Eiendom AS, Sektor Halden Drift AS, Sektor Markedet Eiendom AS, Sektor Markedet Drift AS, Sektor Stovner Eiendom AS, Sektor Stovner Drift AS og Sektor Torvbyen Eiendom AS. et ble etablert med regnskapsmessig virkning 1. november Note 14 Investeringer i felles kontrollert virksomhet Oversikt over investeringer i felles kontrollert virksomhet som i konsernregnskapet er ført etter egenkapitalmetoden, og i morselskapet etter kostmetoden. NOK Forretningskontor Stemme-/ eierandel Andel av EK Bokført verdi Resultatandel 2014 Bokført verdi Selskapets navn Centerteam AS* Trondheim 50,0 % Klosterfoss Utvikling AS Skien 50,0 % Magasinet Drammen AS Oslo 50,0 % Sandstranda Bolig AS** Asker 50,0 % Sum investeringer * Centerteam AS sin virksomhet er utenfor konsernets primære virksomhetsområde. Ut ifra vesentlighetsbetraktninger behandles investeringen etter kostmetoden. ** Sektor Portefølje Syd AS og Profier AS stiftet Sandstranda Bolig AS med en aksjekapital på kr hvorav Sektor Portefølje Syd AS og Profier AS hver tegnet seg for aksjer (50 %). Selskapet ble formelt registrert i Foretaksregisteret 2. juni Kjøpesummen er ovenfor presentert som en del av resultatandelen. Note 15 Investeringer i aksjer og andeler Anleggsmidler NOK Eierandel Selskapets navn Diverse mindre aksjeposter Sum investeringer Note 16 BankinnskuDD Bundne bankinnskudd i morselskapet og konsernet pr utgjør hhv. TNOK (2013: TNOK 0) og TNOK (2013: TNOK 5.325). et har etablert konsernkontoavtaler hvor datterselskaper er solidariske deltakere. Det løper ingen avtaler med banken om kreditt på hovedkonto (kassekredittavtale ). Note 17 Langsiktig gjeld NOK Langsiktig gjeld Bank- og kredittinstitusjoner, rentebærende Obligasjonslån Selgerkreditter Aktivert etableringsgebyr Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende gjeld til bank- og kredittinstitusjoner er fratrukket aktiverte etableringsgebyr. et har trekkfasiliteter på kr mill, hvorav kr 351 mill var trukket pr et benytter ulike typer rentesikringsinstrumenter, jfr note 26. Netto markedsverdi pr er negativ med kr 185,2 mill utover bokført verdi.

14 26 27 Noter Avdragsstruktur konsern og senere Avdrag langsiktig rentebærende gjeld Note 18 andre finansielle instrumenter NOK Andre finansielle instrumenter Aktivert opsjonspremie på rentecap Sum andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter knytter seg til at heleid datterselskap har inngått capavtale, hvor opsjonspremie på rentecap er periodisert. Opsjonspremien reverseres/periodiseres i takt med opsjonens løpetid på 60 måneder og utløper april Balanseposten testes for tap ved verdifall årlig eller hyppigere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Regnskapsmessig behandles imidlertid opsjonspremien på rentecap som sikringsinstrument, og derfor ikke til virkelig verdi. Bokført verdi av opsjonspremien er kr 0 i konsernregnskapet. Virkelig verdi pr er TNOK 0. Note 19 Kortsiktig gjeld NOK Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig lønn og feriepenger Forskuddsbetalte inntekter Påløpne rentekostnader Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 20 forpliktelser NOK Forpliktelser Fastrenteposisjoner Sum forpliktelser Note 21 pantstillelser NOK Gjeld sikret med pant Gjeld til bank- og kredittinstitusjoner Sum gjeld sikret med pant Bokført verdi av pantsatte eiendeler Eiendom, tomt mv Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler All gjeld i morselskapet er sikret med pant i datterselskapers eiendeler. Låneavtalene inneholder finansielle krav (covenants) til rentebetjeningsevne, likviditet, belåningsgrad på eiendomsporteføljen og verdijustert egenkapital. Note 22 garantier mv. NOK Selvskyldnerkausjoner Sum garantiansvar Note 23 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Aksjekapital pr kr. 100,00 kr Aksjonærer pr Aksjeklasse O Antall aksjer Aksjeklasse P Antall aksjer Aksjeklasse R Antall aksjer Aksjeklasse I Antall aksjer Sum antall utstedte aksjer Joh Handel Eiendom 1 AS Varner Invest AS Niam IV Holding AS K&S Holding AS Sum antall aksjer Selskapets vedtekter 4 og aksjonæravtale har bestemmelser om utbytte, oppløsning av selskapet, innløsning av aksjeklasser, stemmerett m.v. Utbytte, oppløsning av selskapet mv: P-aksjene og R-aksjene (Preferanseaksjer) har fortrinnsrett til et nærmere definert årlig utbytte. Ikke utbetalt utbytte akkumuleres og forrentes. Innløsning av I-aksjer, P-aksjer og R-aksjer: I perioden fra og med til og med kan eiere av I-aksjer skriftlig kreve at selskapet innløser I-aksjer uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven I-aksjer som ikke er krevd innløst innen , vil fra og med bli omgjort til O-aksjer. Selskapet og eiere av P-aksjer kan kreve P-aksjer innløst fra og med uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven Selskapet og eiere av R-aksjer kan kreve R-aksjer innløst fra og med uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven Stemmerett mv: For øvrig er alle aksjer i selskapet likestilt.

15 28 29 Noter Note 24 Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte et hadde ingen ansatte pr Som følge av en omorganisering ble de ansatte i Sektor Eiendomsutvikling AS 1. januar 2014 overført til Sektor Gruppen AS. et har 43 ansatte pr Note 25 Ytelser til ledende personer, revisor mv. Daglig leder var i regnskapsåret 2013 ansatt og lønnet gjennom datterselskapet Sektor Eiendomsutvikling AS. Ved endring i eierskap, fusjon, oppkjøp eller andre endringer som medfører vesentlige endringer av stillingen som daglig leder, har daglig leder rett, men ikke plikt, til 12 måneders etterlønn fra oppsigelsestidspunktet. Ansatte i konsernet har bonusavtaler der både kvalitative og kvantitative kriterier vektlegges ved bonusens utmåling. NOK Lønnskostnad Daglig leder Lønn og bonus Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser 23 0 Sum lønnskostnad Note 27 Nærstående parter interne lån løper til markedsmessige betingelser. Andre tjenester mellom konsernselskaper/nærstående parter er basert på markedsmessige vilkår. Sektor Gruppen AS eier indirekte 50 % av aksjene i Centerteam AS. et Sektor Gruppen har i regnskapsåret 2014 kjøpt markedsføringstjenester fra Centerteam AS. Kjøpene er gjort på markedsmessig vilkår. Sektor Gruppen AS eier indirekte 61 % av aksjene i Råd & Bokføring AS. et Sektor Gruppen har i regnskapsåret 2014 kjøpt regnskapstjenester fra Råd & Bokføring AS. Kjøpene er gjort på markedsmessig vilkår. Tidligere styremedlem Kjell Sagstad er styreleder i Niam V Kjøpesenter I Holding AS. et Niam V Kjøpesenter I Holding har i regnskapsåret 2014 kjøpt forvaltningstjenester fra Sektor Gruppen AS. Kjøpene er gjort på markedsmessige vilkår. Styremedlem Johan Johannson er styreleder i Joh Handel Eiendom 1 AS som eier aksjer i Sektor Gruppen AS. Johannson er også aksjonær i Norgesgruppen ASA som er leietaker på flere av Sektor Gruppens kjøpesentre. Leiebetingelsene er på markedsmessige vilkår. Styremedlem Marius Varner er daglig leder og styremedlem i Varner Invest AS som eier aksjer i Sektor Gruppen AS. Varner er også aksjonær i Varner-Gruppen AS som er leietaker på flere av Sektor Gruppens kjøpesentre. Leiebetingelsene er på markedsmessige vilkår. Sektor Gruppen AS eier 100 % av aksjene i Sektor Portefølje III AS. I forbindelse med omorganisering av konsernet ble driftsmidler, ansatte, interne og eksterne forvaltnings-, administrasjons-, og kontoravtaler i det fusjonerte selskapet Sektor Portefølje III AS overdratt konserninternt til morselskapet. Transaksjonen ble gjort på markedsmessige vilkår. Note 28 hendelser etter balansedag Aksjonærene Joh Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS og K&S Holding AS har etter årsskiftet hver for seg inngått avtale med Niam IV Holding AS om kjøp av Niam IV Holding AS sin eierpost i Sektor Gruppen AS. NOK Styret Styrehonorar Styret har ikke krav på godtgjørelse ut over honorar som fastsettes av generalforsamlingen. NOK Revisor Honorar for ordinær revisjon Honorar skatterådgivning Honorar for andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar ekskl mva Note 26 Finansiell markedsrisiko ets finansielle markedsrisiko er hovedsakelig knyttet til svingninger i det norske rentenivået. For å redusere renterisikoen benyttes ulike typer rentesikringsinstrumenter. Pr var 51 % av konsernets langsiktige rentebærende gjeld bundet til fast rente med veid gjenværende løpetid på ca 3,1 år. 49 % av låneporteføljen er gjenstand for renteregulering i løpet av de neste 12 måneder. En endring i det generelle rentenivået på 1 %-poeng vil på årsbasis medføre en endring i konsernets rentekostnader på ca. kr 37,8 mill. et er ikke eksponert for valutarisiko. Det knytter seg kredittrisiko til inngåtte leieavtaler, men risikoen vurderes som moderat. Leiekontraktene er vesentlig sikret med 6 mnd bankgaranti/depositum, det er stor spredning i kontraktsmassen og de største leietakere vurderes som solide. ets likviditetsrisiko balanseres gjennom langsiktige låneavtaler og likviditetsreserver i form av bankinnskudd og kommitterte trekkrettigheter i banker /kredittinstitusjoner.

16 30 31 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / REVISORS beretning Sektor Gruppen årsrapport 2014 / REVISORS beretning

17 32 33 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Kjøpesentre i Sektor Gruppen Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Buskerud Storsenter / krokstad senter 3 Buskerud CC DRammen 2 Drammen Heiane Storsenter Stord Herkules Skien Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...44 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...28 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm City Syd 1 Trondheim Downtown Porsgrunn Holmen Senter 1 Asker Ivar Lykkes vei 1 Trondheim Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...63 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...86 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...58 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering... - Butikker... 5 Besøkende... - Omsetning Omsetning pr kvm Glasshuspassasjen Bodø Halden Storsenter Halden Kilden 3 Stavanger Kolbotn Torg Oppegård Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...33 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...61 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...58 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm

18 34 35 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Kongssenteret Kongsvinger Kongssenteret vest 3) Kongsvinger Linderud Senter Oslo Magasinet Drammen Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...42 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering...50 Butikker Besøkende... Omsetning... Omsetning pr kvm... Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...62 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...63 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Kremmertorget Elverum Lade storhandel Trondheim Markedet Haugesund NAF-Huset Oslo Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...53 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker... 4 Besøkende... - Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...26 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering... - Butikker... 5 Besøkende... - Omsetning Omsetning pr kvm Liertoppen Lier Lietorvet Skien Oasen Kjøpesenter Bergen Solsiden Trondheim Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...85 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...69 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...71 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm

19 36 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt 37 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Sjøsiden Horten Stadionparken 2 Stavanger Tiller torget 1 Tiller Torget Vest 2 Drammen Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...36 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...33 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Stopp Tune Sarpsborg Storbyen Senter 3 Sarpsborg Torvbyen Fredrikstad Trekanten Asker Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...68 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...80 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Stovner 3 Oslo Strandtorget 2 Lillehammer Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...98 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...71 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm

20 38 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / kontakt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / miljørapport Kjøpesenteroversikt Sektor-sentre Følg Sektor Gruppens grønne tråd Buskerud Storsenter Trond Anke Tlf Holmen Senter Tanja Venheim Østensen Tlf Linderud Senter Gudrun Røed Tlf Storbyen Annette Kay Tlf: For oss i Sektor Gruppen er miljøarbeid en naturlig integrert del av måten vi jobber på, enten det er i et utviklings prosjekt, eller den daglige driften av alle kjøpesentrene i vår portefølje. I dette arbeidet måles, En sentral del av Grønt Lederskap handler om å dokumentere effekten av det miljøarbeidet som daglig gjøres rundt om på våre sentre. Sektor Gruppen har forpliktet seg til å jobbe etter internasjonale standarder som CC Drammen Torunn Krogh-Jacobsen Tlf: Kilden Marianne Madland Tlf: Magasinet Drammen Lennarth Georg Nilsen Gryting Tlf.: Strandtorget Erik C. Skjellerud Tlf: registreres og kartlegges energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og IK/HMS-forhold. Vi kaller det Grønt Lederskap. Breeam Nor, Breeam Nor In use og ISO Målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon. City Syd Finn Dybdalen Tlf: Kolbotn torg Therese Myhre Holth Tlf: Markedet Tlf.: Arild Kildal Olsen Stovner senter Jo Espen Eriksen Tlf: Nøkkeltall 2014 Down Town Bent Rosenberg Tlf: Glasshuspassasjen Ineborg Tveit Tlf: Kongssenteret Lasse Ellingsen Tlf: Kremmertorget Martin Haugen Tlf: NAF-Huset Ingeborg Tveit Tlf: Oasen Eva Nielsen Tlf: Tiller Torget Ann Kristin Oldervik Tlf: Torget Vest Sissel Haug Tlf: Utvikling i redusert energiforbruk 2014: 2,6 % Utvikling i redusert klimagassutslipp 2014: 3,5 % Økt sorteringsgrad (Mål 75 %) 2014: 68,7 % Økt friskhetsgrad (Mål 97 %) 2014: 96,9 % Halden storsenter Daniella Mossberg Tlf: Liertoppen Ingunn Brekke Tlf: Sjøsiden Ingrid M. Gran Tlf: Torvbyen Morten Huth Tlf: Vi dokumenterer vårt arbeid for miljøet. Vår miljø rapport for 2014 er tilgjengelig på Heiane Storsenter Terje Børtveit Tlf: Herkules Ronny Sundvall Tlf: Lade Ingeborg Tveit Tlf: Lietorvet Thomas Aasland Tlf: Solsiden Heidi Steen Tlf: Stadionparken Inger O. Egeland Tlf: Trekanten Mette Kiilerich-Hansen Tlf: Miljørapportene inneholder oversikt over klimagass fotavtrykket fra drift av kjøpesenteret, mengder og håndtering av avfall, forbruk av vann, enkelte forhold innenfor HMS og hvilke forbedrings tiltak som er iverksatt på de ulike temaene. Rapportene inneholder videre en detaljering som er tilstrekkelig til å måle endringer fra kvartal til kvartal, og effekter av iverksatte tiltak. Stopp Tune Kamilla Aagaard Tlf:

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall 2010 4 Leder 5 Fortins historie og videre utvikling

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer