Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor."

Transkript

1 Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen Sektor Gruppen 2014 Årsrapport

2 3 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / kontakt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / administrerende direktør Om Sektor Gruppen Sektor Gruppen AS utvikler og forvalter 36 kjøpesentre rundt omkring i Norge. For tiden jobber selskapet med 8 store utviklingsprosjekter, som alle er med på å skape nye muligheter. Sektor Gruppen har befestet sin posisjon som landets nest største kjøpesenteraktør. Den samlede senteromsetningen for 2013 var på ca. 22 milliarder kroner, og porteføljen har et samlet bruttoareal på om lag kvadratmeter. Nøkkeltall 2014 Det bygges for fremtiden Leieinntekter 735 mill NOK Kontaktpersoner Økonomi- og finansdirektør Odd Arild Nyholt Tlf: (+47) Mobil: (+47) e-post: Driftsresultat 382 mill NOK Markedsdirektør Marianne Mazarino Håkonsen Tlf: (+47) Mobil: (+47) e-post: Årsresultat 31 mill NOK Administrerende direktør Eirik Thrygg Tlf: Mobil: e-post: Styreleder Petter Stordalen Tlf: e-post: Bokført egenkapitalandel 29,9 prosent Vi la et hektisk 2014 bak oss i trygg forvissning om at vi har satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som bidrar til å legge grunnlaget for videre vekst. Etter en periode med oppkjøp av mange kjøpesentre, realiserer vi gjennom nybygg- og rehabiliteringsprosjektene de potensialene som finnes i eiendommene. Sektor Gruppen går godt og leieinntektene økte med 11,9 prosent og endte på 735 millioner kroner i Driftsinntektene passerte 1,1 milliarder kroner og ga et driftsresultat før avskrivninger på 584 mill. kroner (519 mill. kroner). Resultat før skatt endte på 64 mill. kroner (83 mill. kroner), og påvirkes av riving av bygg med meravskrivning på 59 mill.kr. Gode resultater på flere arenaer Vi er som nevnt godt i gang med flere av prosjektene våre. I november i 2014 ferdigstilte vi arbeidene med et stort utviklingsprosjekt ved Oasen senter i Fyllingsdalen i Bergen, etter å ha utvidet senteret med ca kvm nybygg og kontor, samt kvm parkering. I tillegg har vi bygget om og modernisert ca kvm eksisterende bygg. Resultatene har vært særdeles bra, med en omsetningsøkning på senteret med over 25 prosent. Positive resultater ser vi også innenfor miljøarbeidet, det vi kaller Grønt Lederskap. Kremmertorget på Elverum som var det første BREEAM Nor-sertifiserte kjøpesenteret i Norge, var igjen først ute og ble i 2014 sertifisert etter BREEAM-Nor In- Use. Vi har en målsetning om å sertifisere alle våre sentre etter BREEAM-Nor In-use, og i løpet av 2014 var alle våre driftsledere igjennom BREEAM-Nor In-Use kurs, med påfølgende eksamen. Alle sentrene har gjennomført kartlegging og prekvalifisering, nå gjenstår bare en siste gjennomgang før sertifisering. Vi tar salg og service til Next Level I møte mellom mennesker skapes verdier. Dette er et utsagn som aldri har vært mer aktuelt for varehandelen, der menneskene i butikk er det fremste våpenet i møte med tøffere konkurranse, netthandel og økte forventinger til handleopplevelsen hos kundene. Derfor er menneskene som jobber på våre sentre viktigere enn noen gang, og derfor satser vi i Sektor Gruppen på å forsterke den salgsog servicekulturen som finnes rundt på sentrene. Vi har hentet inn de beste fagmiljøene i Norge for å bistå oss i denne satsingen som har fått navnet Next Level. Bruk av målinger i et lærings- og utviklingsperspektiv skal sette i gang positive prosesser og bidra til en felles holdning til kundebehandling på de enkelte sentrene. Sektor Media 2014 var også året der vi ytterligere profesjonaliserte salg av våre markedsflater gjennom en økt satsing på Sektor Media. Vi mener at den korteste veien fra reklame til kjøp i våre sentre skjer via effektiv og målrettet bruk av markedskanalene i Sektor Media. Gjennom den måten vi organiserer Sektor Media på, er vi alene i markedet om å tilby et så mangfoldig og effektiv markedsføringsverktøy. Vi utvidet også vår felles salgskampanje Crazy days fra tre til fem dager. Den økte satsingen medførte også at vi for første gang markedsførte Crazy days som en felles kampanje i riksmedier. Tilbakemeldingene på Crazy days, fra så vel kunder som leietakere var svært positive og vi bygger videre på de erfaringene når vi gjennomfører to nye Crazy days-kampanjer i God fart inn i 2015 Sektor Gruppen holder også god fart inn i 2015, der flere av utviklingsprosjektene skal ferdigstilles i løpet av året. Det største prosjektet skjer på Buskerud Storsenter med rehabilitering og ombygning av til sammen ca kvm handels- og kontorareal. Deler av byggetrinnet stod ferdig i november 2014, og flere byggetrinn vil stå ferdig i 2015 og I Stavanger er Kilden Kjøpesenter under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm nytt handels og kontorareal, samt rehabilitering av ca kvm eksisterende areal. Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg kommune ble også påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm. Begge prosjektene ferdigstilles i Eirik Thrygg Administrerende direktør Sektor Gruppen

3 4 5 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Utviklingsprosjekter Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Utviklingsprosjekter Våre hovedutviklingsprosjekter Buskerud Storsenter Dette kjøpesenteret har alltid vært en gullgruve. Etter oppgraderingen kommer et nytt klondyke. et av Sektor Gruppens største kjøpesentre. unik beliggenhet på hver side av riksveien. Høy kjennskap og kundelojalitet. Kontakt: Tor Nickelsen Tlf: (+47) storbyen Flere nye butikker, et «nytt» hotell og et pulserende torg: Ekte Storby! Ny hotellbar i toppetasjen nye kvm og flere nye butikker. Pulserende torg med restauranter og uteservering. Kontakt: Cecilie Bruusgaard Tlf: (+47) kilden Når markedet dobles er det dumt å stå utenfor. et av Stavangers raskest voksende markeder. Integrert helse-, velvære- og treningssenter. Markedsområde bestående av familier med høy inntekt og høy utdanning. Kontakt: Tor Nickelsen Tlf: (+47) kongssenteret vest Når dette kjøpesenteret står ferdig, vil det bli områdets handelssentrum. Vi utvikler et sterkt handelsområde. Knytter to kjøpesentre og 1,5 millioner besøkende sammen. utviklingsprosjektet inkluderer boligprosjekt Kontakt: Fredrik Myhre Tlf: (+47) Våre planlagte utviklingsprosjekter down town CC Drammen * Stovner * Byutvikling med fantastisk shopping og museer gjør dette til en destinasjon. I hjertet av Porsgrunn. elvepromenade kobler sentrum og Down Town sammen. Kontakt: Tarjei Sandnes, Tlf: (+47) Her er det arealer for storhandel. utvikler og bygger et nytt og effektivt kjøpesenter. Beliggende ved hovedveien inn til Drammen, i et kjøpesterktområde. Kontakt: Lars Henrik Wold, Tlf: (+47) * Eid av NIAM V 100 butikker og et bredt servicetilbud danner grunnlag for en styrket posisjon. et av Norges største lokale kjøpesentre. Befolkningstett område med betydelig markeds potensial. Kontakt: André Gaden, Tlf: (+47) * Eid av Sektor Portefølje II AS

4 6 7 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / hovedtall Hovedtall Sektor Gruppen Eiendomsoversikt pr Sektor Gruppen årsrapport 2014 / eiendomsoversikt Kronebeløp i millioner kroner Note Eiendom Kommune Eierandel % Brutto areal m 2 BTA 3) Leienivå mnok 4) Ledighet Gj.v. leietid % 5) år 6) Omsetning mnok 7) INNTJENING Leieinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat KONTANTSTRØM Kontantstrøm fra ordinær drift Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm etter skatt INVESTERINGER OG SALG Investeringer Salg 1 55 Netto investeringer BALANSE OG SOLIDITET Bokført totalkapital Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel 29,9 % 30,9 % GJELD OG LIKVIDITET Langsiktig rentebærende gjeld Andel lån med fast rente 51 % 52 % Netto rentebærende gjeld Likviditetsreserve EIENDOM 3 Antall eiendommer - eide Antall eiendommer - innleide 2 2 Brutto areal (m2) Utleibart netto areal, eksl. parkering (m2) Brutto leieinntektsnivå 4 797,5 783,9 Vektet gj.v. leietid (år) 3,5 3,7 Verdibasert ledighet 5 3,3 % 4,0 % Vekst i kjøpesenteromsetning -0,2 % -1,1 % Vekst i brutto leieinntektsnivå 1,7 % 61,3 % Noter: 1) Kontantstrøm fra ordinær drift: Resultat før skattekostnad justert for gevinster/tap, rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt 2) Kontantstrøm etter skatt: Resultat før skattekostnad justert for rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt, fratrukket betalbar skatt 3) Eiendom: omfatter kun eiendom hvor leieinntektene konsolideres i eget regnskap, dvs. eiendom som eies med mer enn 50 %. 4) Brutto leieinntektsnivå: årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Verdibasert ledighet: Antatt leieverdi av ledige arealer / brutto leieinntektsnivå. Eide og innleide eiendommer 1) Brusenteret Kongsvinger 100 % ,2 90,1 % 1,0 1 Buskerud Storsenter Nedre Eiker 100 % ,1 3,5 % 3,2 805 Down Town Porsgrunn 100 % ,4 1,3 % 2,8 825 Glasshuspassasjen Bodø 100 % ,1 8,1 % 2,8 78 Heiane Storsenter Stord 100 % ,9 6,9 % 4,6 443 Herkules Skien 100 % ,6 0,4 % 3, Kilden Senter Stavanger 100 % ,1 2,0 % 2,8 675 Kolbotn Torg Oppegård 100 % ,7 6,5 % 4,0 659 Kongssenteret Kongsvinger 100 % ,9 3,1 % 3,0 367 Kremmertorget 8) Elverum 100 % ,1 4,1 % 2,8 465 Krokstad Senter Nedre Eiker 100 % ,5 38,1 % 2,8 91 Lade Storhandel Trondheim 100 % ,3 0,0 % 3,2 229 Liertoppen Lier 100 % ,5 0,8 % 3,5 988 Lietorvet 8) Skien 100 % ,4 3,1 % 3,3 422 Linderud Oslo 100 % ,3 1,1 % 4,1 714 Magasinet Drammen 9) Drammen 100 % ,6 11,4 % 3,3 427 Oasen Bergen 69 % ,8 1,1 % 4,9 939 Sjøsiden Horten 69 % ,1 0,2 % 2,7 365 Stopp Tune Sarpsborg 100 % ,1 0,5 % 3,0 326 Storbyen Sarpsborg 69 % ,0 4,2 % 4,1 673 Trekanten 10) Asker 100 % ,0 2,1 % 2,9 876 Sum eide eiendommer ,7 3,5 % 3, NAF-Huset 11) Oslo Innleid ,0 0,0 % 4,0 251 Solsiden 12) Trondheim Innleid ,8 0,3 % 2, Sum innleide eiendommer ,8 0,3 % 2, SUM EIDE / INNLEIDE EIENDOMMER ,5 3,3 % 3, Forvaltede eiendommer 2) CC Drammen Drammen City Syd Trondheim Halden Storsenter Halden 20 % Holmen Senter Asker Ivar Lykkes vei 5 Trondheim Markedet Haugesund 20 % Stadionparken Stavanger Stovner Senter Oslo 20 % Strandtorget Lillehammer Tiller Torget Trondheim Torget Vest Drammen Torvbyen Fredrikstad 20 % SUM FORVALTEDE EIENDOMMER ,9 4,7 % 3, TOTALT INKL. FORVALTNING ,4 3,8 % 3, Noter: 1) Eiendommer inntatt i regnskapet etter oppkjøpsmetoden. 2) eiendommer konsernet forvalter for andre eiere. Inntas ikke i regnskapet, men genererer forvaltningshonorarer. 3) eiendommens brutto areal (m2 BTA) inkludert parkeringshus, varemottak, tekniske rom mv. 4) årlig kontraktfestet leieinntekt for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Antatt leieverdi av ledige lokaler i % av brutto leienivå. 6) Vektet gjenværende leietid på løpende leiekontrakter. 7) Butikkleietakeres bruttoomsetning siste 12 mnd. Oppgitte tall er inkl. omsetning i eventuelt eksternt eid areal. 8) Festet/delvis festet tomt. 9) Inkludert ca m 2 innleid areal frem til ) Inkludert ca m 2 innleid areal frem til ) Leieavtale frem til ) Leieavtale frem til med rett til fornyelse i 10 år + 5 år.

5 8 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning 9 Styrets beretning ble nok et aktivt år for Sektor Gruppen. Etter en rekke gjennomførte oppkjøpstransaksjoner de siste årene har konsernet igangsatt og ferdigstilt flere større nybygg- og rehabiliterings prosjekter. et har et høyt aktivitetsnivå på utvikling av nye eiendomsprosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre. Prosjektene vil styrke konsernets markedsposisjon og fremtidige vekstmuligheter. Omsetningsutviklingen i konsernets kjøpesentre i 2014 var positiv, og for bransjen den høyeste siden Den generelle ledigheten var lav og den ordinære driften viste vekst i leieinntekter og inntjening. Eirik Thrygg Administrerende direktør Johan Johannson Styremedlem Marius Varner Styremedlem Petter A. Stordalen Styreleder Virksomhet Sektor Gruppen AS har forretningsadresse i Oslo, og har som formål å investere i og drifte fast eiendom direkte, eller gjennom investeringer i andre foretak. Virksomheten er rettet mot det norske markedet. Virksomheten ble etablert i 1997 og konsernet har siden hatt en sentral posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. et har også betydelig volum av utviklings- og forvaltningsoppdrag for strategiske samarbeidspartnere. Forretnings idéen er å være en ledende aktør innen utvikling, forvaltning og markedsføring av kjøpesentre og handelseiendommer. I samarbeid med våre leietakere skal Sektor Gruppen skape gode handleopplevelser for våre kunder som igjen skaper merverdier for våre eiere og oppdragsgivere. ets visjon er at vi skal skape markedsplasser som bidrar til et levende samfunn. Ved årsskiftet eide og forvaltet konsernet totalt 34 kjøpesentre og handelseiendommer med brutto omsetning på ca. 21 milliarder kroner, hvorav 12 var kjøpesentre under forvaltning for andre eiere, jf. eiendomsoversikt i årsrapporten. Forvaltning av kjøpesentre for andre genererer inntekter og bidrar til stordriftsfordeler i virksomheten. I januar 2014 inngikk konsernet en avtale med Storebrand Kjøpesenter Holding AS om forvaltning av en handels eiendom i Ivar Lykkes vei 5 som ligger i tilknytning til kjøpesentrene City Syd og Tillertorget i Trondheim. Forvaltning av Bryn Senter i Oslo kommune og Kuben Senter i Hønefoss kommune med en samlet omsetning på ca. kr 1,4 milliarder kroner ble avsluttet pr Eieren, Salto Eiendom AS, ønsket nå selv å forestå forvaltningen av sentrene. Investeringer og salg et har i 2014 vært noe mindre aktiv på transaksjonssiden enn tidligere år. Sektor Gruppen har imidlertid omfattende prosjektplaner for en rekke av sine kjøpesentre, og flere større byggeprosjekter er allerede igangsatt. et har i 2014 ikke avhendet eiendom. ets direkte og indirekte investeringer i næringseiendom utgjorde i 2014 totalt kr 593,7 mill. De største investering ene året under ett kan henføres til følgende eiendomskjøp og prosjekter: et har økt sin eierandel i Sektor Portefølje I AS fra 60% til 69,21 %. Selskapet eier Oasen Kjøpesenter i Bergen, Sjøsiden i Horten og Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg. et har økt sin eierandel i Sektor Portefølje II AS fra 15% til 20 %. Selskapet eier Stovner Senter i Oslo, Markedet i Haugesund, Torvbyen i Fredrik stad og Halden Storsenter. Oasen Kjøpesenter i Bergen er utvidet med ca kvm nybygg handel/kontor og ca kvm parkering. I tillegg kommer ombygging og modernisering av ca kvm eksisterende bygg. Parkerings huset ble åpnet i 2012, ca kvm handel ble åpnet i 2013 og hele prosjektet ble ferdigstilt i fjerde kvartal Buskerud Storsenter i Nedre Eiker kommune er under ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter ca kvm handels- og kontorareal. Ombyggingen vil revitalisere Buskerud Storsenter som et attraktivt regionssenter. Deler av byggetrinnet stod ferdig i november Antatt ferdigstillelse av prosjektet vil være medio Krokstad Senter i Nedre Eiker kommune er under ombygging, og senteret er midlertidig fraflyttet. Prosjektet er påbegynt i 2014 og omfatter ombygging av ca kvm til storhandel. Antatt ferdigstillelse av prosjektet vil være andre halvår Kilden Kjøpesenter i Stavanger er under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm nytt handelsog kontorareal, samt rehabilitering av ca kvm eksisterende areal. Prosjektet ferdigstilles ultimo Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg kommune er under utvidelse og ombygging. Prosjektet ble påbegynt i 2014 og omfatter en utvidelse med ca kvm nytt handelsareal, samt rehabilitering av ca kvm eksisterende areal. Prosjektet ferdigstilles andre halvår et ervervet i oktober 2014 Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS («Postgården») i Elverum kommune. Postgården ligger inntil Kremmertorget Kjøpesenter og ervervet vil blant annet bedre parkeringssituasjonen for begge eiendommene. et har i tillegg flere større byggeprosjekter under planlegging og hvor oppstart finner sted etter årsskiftet og / eller når offentlige tillatelser foreligger. Disse er blant annet: Linderud Senter i Oslo kommune er et mindre rehabiliteringsprosjekt avgrenset til plan 1 på senteret og med en antatt ferdigstillelse i fjerde kvartal Sandstranda Bolig i Nedre Eiker kommune er et samarbeidsprosjekt med Profier AS for bygging av totalt 79 leiligheter og 96 p-plasser i garasje, og med byggestart 1. halvår Klosterhagen Bolig i Skien kommune er et samarbeidsprosjekt med Telemark Vestfold Utvikling AS for bygging av totalt 26 leiligheter i tillegg til de 69 leilighetene som har blitt ferdigstilt i perioden Byggestart vil foreligge så snart tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt. Videreutvikling av Buskerud Storsenter i Nedre Eiker kommune som omfatter ombygging av ca kvm handelsareal. Kongssenteret Vest i Kongsvinger kommune er et samarbeidsprosjekt med Ø.M. Fjeld AS som skal forstå utvikling og utbygging av ca. 50 leiligheter. I tillegg er et handelsprosjekt knyttet til det tilhørende Brusenteret under utvikling. Det pågår reguleringsarbeid i forbindelse med planlagt videreutvikling av Down Town Kjøpesenter i Porsgrunn kommune. Utleiesituasjon og markedsforhold Utleiemarkedet for kjøpesentre utviklet seg gradvis mer positivt gjennom Befolkningsvekst, sentralisering, reallønnsvekst, lave renter og «kjøpesenterstoppen» er faktorer man forventer skal bidra til vekst i leieprisgrunnlaget. ets portefølje av eide og innleide eiendommer hadde pr et brutto leieinntektsnivå, dvs. årlig leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige lokaler, på kr 797,5 mill (kr 783,9 mill). et er i beskjeden grad eksponert mot kontormarkedet. Segmentet utgjør ca. 5,7 % av brutto leieinntektsnivå og er i hovedsak utleid til helserelatert virksomhet i tilknytning til kjøpesentrene. Ledigheten utgjorde 3,3 % (4,0 %) av brutto leieinntektsnivå. Flere av kjøpesentrene er under ombygging og ledigheten er

6 10 Leieinntekter Kjøpesenteromsetning 11 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning Sektor Gruppen Annen årsrapport virksomhet / styrets beretning Mat og drikke 27 Annen detaljhandel 2 Service og tjenesteytende 3 Servering 5 Hus og hjem 18 Spesialbutikker 23 Klær, sko og reiseeffekter 21 Mill. NOK Alle tall i prosent Brutto leieinntektsnivå Leieinntekter 2014 Brutto leieinntektsnivå Kjøpesenteromsetning Annen virksomhet 1 Annen detaljhandel 2 Service og tjenesteytende 3 Kjøpesenteromsetning Servering 5 Annen virksomhet 1 Annen detaljhandel 2 Service og tjenesteytende 3 Hus og Servering hjem 18 5 Alle tall i prosent Alle tall i prosent Leieinntektsfordeling Alle tall i prosent Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent 80 Lager 2 Kontor /helse 6 Leieinntektsfordeling Alle tall i prosent Klær, sko og reiseeffekter Rentereguleringsprofil Parkering/diverse 6 Butikk/servering Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent Hus og hjem 18 Lager 2 Kontor /helse 6 Klær, sko og reiseeffekter 21 Parkering/diverse 6 Butikk/servering Mat og drikke 27 Mat og drikke 27 Spesialbutikker 23 Spesialbutikker og senere og senere i stor grad prosjektrelatert. Leiekontraktene har balansert utløpsprofil med vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,5 år (3,7 år). Omsetningsvekst per kvadratmeter i kjøpesentrene har de siste årene vært beskjeden. Det er imidlertid tegn på et taktomslag i handelen. Kjøpesenterindeksen som favner ca. 230 kjøpesentre, økte i 2014 med 4,0 % (1,9 %) på årsbasis. Om lag en tredjedel av veksten skyldes om- og utbygginger av eksisterende kjøpesentre og åpning av nye kjøpesentre. Justert for arealendringer og handledager var veksten 2,7 % (0,0 %) (Kilde: Kvarud). Veksten er den høyeste siden Dette er første gang på flere år at omsetningsveksten per kvadratmeter er høyere enn KPI. Virke sine prognoser innebærer en vekst i detaljhandelen på 4,5 % for Dette blir i så fall den høyeste veksten siden finanskrisen. Veksten er delvis drevet av høyere inflasjon, som blant annet kan relateres til økte matvarepriser og at kronen har svekket seg det siste året. Omsetningen i konsernets egne kjøpesentre endte i 2014 på 13,0 milliarder kroner, hvilket like for like kjøpesentre tilsvarte en nedgang på -0,2 %, mot en nedgang på -1,1 % året før. Veksten på sammenlignbart areal igjennom året var ca. 2,0 %, som er noe lavere enn for kjøpesenterindeksen. Dette kan henføres til nye kjøpesentre som er ervervet med sikte på utvikling. Positiv omsetningsutvikling genererer merinntekter på omsetningsbaserte leiekontrakter og øker den generelle etterspørselen etter lokaler i konsernets kjøpesentre. Kompetanse til å utvikle og markedsføre kjøpesentre som tilfredsstiller detaljhandelens krav og tilbyr publikum positive handleopplevelser, er derfor et viktig suksesskriterium. Etablering og utvidelser av kjøpesentre er regulert i «forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre» som ble innført i Målsettingen med forskriften er å begrense tilveksten av nye handelsarealer utenfor byer og tettsteder. Bestemmelsen forbyr i utgangspunktet all etablering av ny varehandel med bruksareal på mer enn kvm som ikke er regulert i «Fylkes(del)planer for lokalisering av varehandel og servicefunksjoner». Resultatutvikling et kan i 2014 vise til sterk vekst i leieinntekter på 11,9 %, men årsregnskapet for 2014 er ikke direkte sammenlignbart med 2013 som følge av oppkjøp med konsoliderende virkning fra 1. april Den underliggende driften er god, og konsernet kan i et prosjekt- og utviklingsår vise til en vekst i leieinntektene på ca. 2,4 % justert for oppkjøpseffektene. Regnskapet er videre preget av aktivitet på nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som i betydelig grad belaster driftsresultatet i form av prosjektrelaterte meravskrivninger på riving av bygg. Sum driftsinntekter utgjorde kr 1.108,5 mill (kr 1.000,2 mill) fordelt på leieinntekter kr 734,9 mill (kr 656,6 mill), annen driftsinntekt kr 373,1 mill (kr 332,9 mill) og gevinst avgang anleggsmidler kr 0,5 mill (kr 10,7 mill). Annen driftsinntekt består vesentlig av felleskostnader mv. som viderebelastes leietakerne og honorarer knyttet til forvaltning av kjøpesentre for andre eiere. Driftsresultatet ble kr 382,3 mill (kr 400,8 mill) etter belastning av lønns- og annen driftskostnad kr 524,0 mill (kr 480,9 mill), samt avskrivning kr 202,2 mill (kr 118,5 mill). Økningen i avskrivningene skyldes at det ble besluttet å rive deler av byggene i forbindelse med de igangsatte prosjektene på Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. Netto finanskostnader utgjorde kr 318,2 mill (kr 317,9 mill). Årets finansnetto er godskrevet med kr 34,8 mill (kr 34,8 mill) i reversering av fastrenteposisjoner etablert på oppkjøpstidspunktet. Motsatt er finansnetto belastet med kr 13,7 mill (kr 12,6 mill) i reversering av aktivert etableringskostnad på lån. Ordinært resultat før skattekostnad viser et overskudd på kr 64,1 mill (kr 82,9 mill). Etter skattekostnad fremkommer et årsresultat på kr 30,9 mill (kr 104,4 mill). et hadde en positiv skattekostnad i 2013 med kr 21,5 mill, vesentlig som følge av endring utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd i kjøpte selskaper. Kontantstrøm fra ordinær drift utgjorde kr 248,2 mill (kr 176,5) mill før ets finansielle markedsrisiko skatt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var kr 296,8 mill, mot i det norske rentenivået. For å redusere er hovedsakelig knyttet til svingninger kr 239,3 mill i Resultat før skattrenterisikoen benyttes ulike typer rentesikringsinstrumenter. Pr var et har ikke aktiviteter eller utgifter knyttet til forskning og utvikling. 51 % (52 %) av konsernets langsiktige rente bærende gjeld bundet til fast rente 200 Disponering av årets resultat med veid gjenværende løpetid på ca. Årsresultat i konsernet ble kr 30,9 mill, 3,1 år. 49 % av låneporteføljen er gjenstand for renteregulering i løpet av de mens årsresultatet i morselskapet 150 viser et overskudd på kr 0,7 mill. Styret foreslår neste 12 måneder. En endring i det at overskuddet overføres til annen 100 egenkapital. årsbasis medføre en endring i konsernets generelle rentenivået på 1 % -poeng vil på rentekostnader på ca. kr 38 mill. 50 Balanse og finansielle forhold et legger vekt på å ha god ets totalbalanse pr Mill. NOK likviditet. Likviditetsreserven pr utgjorde kr mill, mot kr mill utgjorde kr mill, bestående av kr ved forrige årsskifte. 287 mill i bankinnskudd 2009 og kr 715 mill Bokført egenkapital utgjorde -50 kr i ubenyttede trekkrettigheter og lånetilsagn. et har i tillegg finansielt mill (kr mill) som tilsvarer bokført egenkapitalandel på 29,9 % (30,9 %). sterke eiere som kan tilføre kapital til å Nedgangen i bokført egenkapital knytter seg til utkjøp av minoriteter Kontantstrøm i Sektor drift utnytte gode investeringsmuligheter. Portefølje I AS. Minoritetens egenkapital 200 Forutsetninger om fortsatt drift utgjorde kr 261 mill (kr 341 mill). Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og gir etter styrets Det er ikke krav om at Sektor Gruppen AS skal benytte de internasjonale 150 vurdering et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, regnskapsstandardene IFRS. et avlegger regnskap etter regnskapslovens finansielle stilling og resultat. Det har etter 100 regler og norsk god regnskapsskikk. styrets vurdering heller ikke inntrådt forhold etter års skiftet som er vesentlige for Dette innebærer blant annet at eiendommer regnskapsføres til historisk kostpris å vurdere konsernets økonomiske stilling. 50 fratrukket akkumulerte avskrivninger. Det vises for øvrig til redegjørelser i avsnittet «Forhold inntrådt etter årsskiftet». Markedsverdien til konsernets eiendomsportefølje vurderes å være høyere Prosent enn bokført verdi pr Verdijustert Aksjonærforhold egenkapital vurderes derfor vesentlig høyere, og innenfor det intervallet styret anser avkastningen på verdijustert egenkapital ets målsetting er å maksimere som tilfredsstillende. over tid. Avkastning på kort sikt skapes Langsiktig rentebærende gjeld utgjorde gjennom god løpende direkteavkastning. ved årsskiftet kr mill (kr mill). Langsiktig meravkastning skapes gjennom Egenkapital Netto rentebærende gjeld utgjorde til sammenligning kr mill (kr utvikling og verdiøkning på eiendomsporteføljen mill). Rentene holdt seg lave gjennom hele Sektor Gruppen AS er eid av Joh 2014, både internasjonalt og 1600 i Norge. Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS, Norges Bank holdt styringsrenten uendret Niam IV Holding AS og K&S Holding på 1,50 % frem til desember 2014 da AS. Aksjonæroversikt fremgår av note til 1200 styringsrenten ble satt ned til 1,25% som regnskapet. Det vises for øvrig til avsnittet svar på kraftig fall i oljeprisen og svekkede om «Forhold inntrådt etter årsskiftet». 800 vekstutsikter. Den positive effekten av lave Selskapets vedtekter 4 har bestemmelser om innløsning av aksjer jf. aksje pengemarkedsrenter dempes fortsatt av relativt høye utlånsmarginer i bankene, loven men marginene er fallende. Pr har selskapet totalt Mill. NOK Leieinntekter Leieinntektsfordeling Mill. NOK Alle tall i prosent Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent Prosent Prosent Lager 2 Kontor /helse 6 Resultat før skatt Mill. NOK 200 jan jan jan Leieinntekter Brutto leieinntektsnivå Butikk/servering Rentereguleringsprofil Brutto leieinntektsnivå Parkering/diverse 6 jan jan jan jan og senere Kontantstrøm drift 178 Egenkapital jan. 2017

7 12 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning 13 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / styrets beretning aksjer pålydende kr 100,- fordelt på O-aksjer, I-aksjer, P-aksjer og R-aksjer. Organisasjon, miljø og samfunnsansvar Med regnskapsmessig virkning 1. januar 2014 fusjonerte de 100% heleide datterselskapene Sektor Portefølje III AS og Sektor Eiendomsutvikling AS, med Sektor Portefølje III AS som overtakende selskap. Samtidig skjedde det en organisatorisk endring hvor de som tidligere var ansatt i Sektor Eiendomsutvikling AS ble overført til Sektor Gruppen AS som nytt arbeidsgiverselskap. Pr var det 43 (0) ansatte i morselskapet, og 171 (155) ansatte i konsernet. et tilstreber en balansert fordeling mellom kjønnene. Kvinne andelen utgjør 44 % (41 %) totalt og 37 % (32 %) i administrasjonen på hovedkontoret. En av seks personer i konsernets øverste ledergruppe er kvinne, og det er mange kvinnelige ledere i resten av organisasjonen. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn gis like muligheter. Det er ingen vesentlige forskjeller i lønn til kvinnelige og mannlige ansatte i sammenlignbare stillinger. Det er heller ingen vesentlige forskjeller i arbeidstid mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Totalt sykefravær i 2014 tilsvarte 3,1 % (3,6 %) av antall mulige dagsverk. Det generelle sykefraværet er lavt, men noen få tilfeller av langtidssykemeldte påvirker gjennomsnittet. Det har i løpet av året ikke vært yrkesskader eller ulykker av betydning. et tilrettelegger arbeidsplassen for hver enkelt ansatt ved behov og har fokus på å tilfredsstille plan- og bygningslovens krav til universell utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. et påvirker det ytre miljø gjennom bygging og drift av fast eiendom. For Sektor Gruppen er miljøarbeid en naturlig integrert del av måten vi jobber på, enten det er i et utviklingsprosjekt, eller den daglige driften av alle kjøpesentrene. I dette arbeidet måles, registreres og kartlegges energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og IK-/HMS-forhold. Vi kaller det Grønt Lederskap. Sektor Gruppen har forpliktet seg til å jobbe etter internasjonale standarder som Breeam Nor, Breeam Nor In use og ISO Dermed starter arbeidene med miljøspørsmål allerede i forbindelse med byggeprosessen, og som en naturlig del av den daglige driften. Kremmertorget ble det første kjøpesenteret i Norge som ble sertifisert etter Breeam Nor standarden. Videre er alle kjøpesentrene i Sektor Gruppen sin eiendomsportefølje prekvalifisert i henhold til Breeam In use. Målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøpresentasjon. et har nulltoleranse mot korrupsjon og jobber etter rutiner og retningslinjer som sikrer god dokumentasjon og behandling av alle transaksjoner. Dette er også reflektert i selskapets verdier. Forhold inntrådt etter årsskiftet Aksjonærene Joh Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS og K&S Holding AS har etter årsskiftet hver for seg inngått avtale med Niam IV Holding AS om kjøp av Niam IV Holding AS sin eierpost i Sektor Gruppen AS. Styret har i perioden bestått av styrets leder Petter A. Stordalen, og styremedlemmene Johan Johannson, Marius Varner og Kjell Sagstad. Som følge av Niam IV Holding AS sitt salg av aksjeposten i Sektor Gruppen AS fratrådte Kjell Sagstad i ekstraordinær generalforsamling 6. mars 2015 som styremedlem i Sektor Gruppen AS. Styret vil takke Kjell Sagstad for solid innsats i styret til Sektor Gruppen AS og Sektor Portefølje III AS, hvor han har virket siden Fremtidsutsikter Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er stor, særlig i euroområdet. I USA ser det ut til at veksten har fått feste. Det er god vekst i privat konsum og investeringer, og bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. Oljeprisen har falt markert siden september 2014, og kronen har svekket seg i samme tidsrom og er nå på det svakeste nivået siden Det kan se ut til at mange markedsaktører har blitt mer usikre på vekstutsiktene for norsk økonomi etter oljeprisens fall. Nedgangen i styringsrenten i desember 2014 begrunnes med det kraftige fallet i oljeprisen, og at utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Lavere oljepris gir mindre aktivitet på norsk sokkel, noe som har ringvirkninger for fastlandsøkonomien, mens svakere kronekurs og utsikter til moderate lønnsoppgjør vil bedre konkurransesituasjonen for mange norske bedrifter. Det forventes ytterligere kutt i styringsrenten som også vil bidra til å dempe faren for en markert nedgang i norsk økonomi. Lave renter, lav arbeidsledighet og positiv reallønnsvekst tilsier fortsatt Petter A. Stordalen (Styreleder) Johan Johannson (Styremedlem) god vekst i husholdningenes disponible realinntekt, men veksten i privat konsum blir trolig fortsatt moderat. Gjennom økt fokus på bransjemiks og dreining mot mer tjenestekonsum, forventer styret at kjøpesentrene vil levere positiv omsetningsvekst i årene som kommer. Markedet for utleie av butikklokaler er tilfredsstillende og konsernets kjøpesentre står godt rustet i dagens konkurransesituasjon gjennom betydelige investeringer i oppgradering og utvidelser de siste årene. et har solide eiere, en godt posisjonert kjøpesenterportefølje og en kompetent organisasjon med ambisjoner om videre vekst. et har i tillegg mange nye og attraktive prosjekter på gang som representerer gode muligheter for mer verdiskapning. På denne bakgrunn ser styret positivt på konsernets muligheter i 2015 og videre fremover. Oslo, 10. april 2015 Styret i Sektor Gruppen AS Marius Varner (Styremedlem) Eirik Thrygg (Adm. direktør)

8 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / resultatregnskap Sektor Gruppen årsrapport 2014 / balanse Resultatregnskap Balanse Beløp i NOK 1000 Note Leieinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum driftsinntekt Lønnskostnad 5, Avskrivning 6, Tap ved salg av varige driftsmidler Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Herav minoritetsinteresser Overføring Overføringer til/(fra) annen egenkapital Sum overføring pr pr Beløp i NOK 1000 Note pr pr EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar mv Eiendom, tomt mv Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttede selskap Investering i felles kontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter under utførelse, egenregi Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 11, Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetens egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld 17, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. april 2015 Petter A. Stordalen Styreleder Johan Johannson Styremedlem Marius Varner Styremedlem eirik Thrygg Adm. direktør

9 16 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / kontantstrømoppstilling 17 Kontantstrømoppstilling Noter Beløp i NOK Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Rehabiliteringskostnader Reversering fastrenteposisjoner og etableringsgebyr Salgsgevinster og tap Resultat fra tilknyttede selskap Kontantstrøm fra ordinær drift Periodens betalte skatter Endring prosjekter under utførelse, egenregi Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer Netto inn-/utbetalinger ved utlån/andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld Minoritet ved konsernetablering Innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr * Det vises til note 1 «Regnskapsprinsipper». Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet består av morselskapet Sektor Gruppen AS og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende inn flytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Kostpris på aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapets egenkapital på tidspunktet for konserndannelsen. Kostpris på aksjer utover bokført egenkapital er analysert og henført til de poster i balansen merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdiene avskrives over eiendelenes gjenværende levetid. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap/Tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. bidrag og utbytte innenfor resultatet i eierperioden er resultatført under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. bidrag og utbytte ut over resultatet i eierperioden er nettoført mot finansielle anleggsmidler. bidrag mellom datterselskap resultatføres ikke i morselskapet. Investeringer i tilknyttede selskap der konsernet eier mellom 20 % og 50 %, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra tilknyttet selskap basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Investeringer i felles kontrollert virksomhet behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra felles kontrollert virksomhet basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Inntektsføring Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Leieinntektene består av en fast minimumsleie og en omsetningsbasert del. For den omsetningsbaserte husleien gjennomføres inntektsføringen på grunnlag av leietakerens rapporterte omsetning. Avregning omsetningsleie gjennomføres i påfølgende periode basert på faktisk revisorbekreftet omsetning. Inntektsføring av honorarinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Honorarinntekter består av faste avtaler for forvaltning og administrasjon av kjøpesentre, både egne, innleide og forvaltede for eksterne oppdragsgivere. I tillegg påtar konsernet seg oppdrag for kommersiell utvikling av prosjekter. Inntektsføring ved salg av boliger skjer på tidspunkt for overdragelse av boligene. Inntekter og gevinster ved salg av aksjer og anleggsmidler skjer på tidspunkt hvor det alt vesentlige av kontroll og risiko er overført til kjøper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag inngår i langsiktig gjeld. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. ets eiendommer avskrives lineært med 1 % for kjøpesenter, bileiendommer og alle faste installasjoner tilknyttet disse. ets eiendommer avskrives lineært med 2 % for kontorbygninger. Leietakertilpasninger aktiveres og periodiseres over leiekontraktens løpetid. Byggelånsrenter aktiveres sammen med anlegg under utførelse. Anlegg under utførelse avskrives først når anlegget gir inntjening. Nedskrivninger av varige driftsmidler foretas ved verdifall som ikke antas å være forbigående. Driftsmiddelet nedskrives til antatt virkelig verdi, dvs. gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskrivninger foretas når virkelig verdi av varige driftsmidler er høyere enn den balanseførte verdi, og dette skyldes forhold som i sin tid begrunnet nedskrivningene. Prosjekter under utførelse, egenregi Prosjekter under utførelse i konsernet er egenregiprosjekter som verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost er entreprisekostnader og andre direkte tilvirkningskostnader. Virkelig verdi vil være antatt salgspris fratrukket salgsomkostninger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt inngår i linjen langsiktige fordringer. Likvide midler Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd, samt kortsiktige likvide investeringer med maksimum løpetid på 3 måneder som omgående kan konverteres til kontanter. Egenkapitaltransaksjoner Utgifter til egenkapitaltransaksjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. Pensjoner et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk

10 18 19 Noter tjenestepensjon. ets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. et har kun innskuddsbaserte pensjonsordninger. De fremtidige pensjonsytelsene er hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønn, samt løpende avkastning på innskuddsporteføljen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er vurdert til nåverdi, hvilket er reflektert i transaksjonsprisen. For avskrivbare eiendommer er det benyttet en effektiv skattesats på 7 %. For tomter er utsatt skatt beregnet til 0 %. Utsatt skatt på eiendommene reverseres i takt med levetiden for eiendommene. For øvrige midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og underskudd til fremføring er det anvendt en skattesats på 27 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den utstrekning fremtidig bruk kan sannsynliggjøres. Det er ikke tidsbegrensning for fremføringsretten for underskudd til fremføring. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. kontoordning Selskapet og konsernet inngår i en avtale om konsernkonto hvor morselskapet er eier av avtalen med kredittinstitusjonen. Netto midler/trekk tilknyttet kontoen føres som bankinnskudd/gjeld til kredittinstitusjon i morselskapet, mens posisjoner knyttet til det enkelte datterselskap klassifiseres som konsernmellomværende. Rentekostnader Renter på fastlånsavtaler kostnadsføres etter hvert som de påløper. Eventuell over-/underkurs resultatføres ikke. Sikring og sikringsforhold et benytter seg av renteopsjoner for sikring av renterisiko. Ved kontantstrømsikring resultatføres realiserte og urealiserte gevinster, tap og premier på sikringsinstrumentet i takt med at det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen benyttes den indirekte modellen. Kontantstrømmene rapporteres brutto for investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Ved kjøp og salg av datterselskaper behandles balanseendringene som følge av kjøpet eller salget på lik linje med andre balanseendringer. Note 2 Enkelttransaksjoner Vesentlige transaksjoner I ekstraordinær generalforsamling 13. november 2013 i Sektor Portefølje III AS og Sektor Eiendomsutvikling AS ble fusjonsplan mellom selskapene behandlet og godkjent. Fusjonen var en mor-datter-fusjon hvor Sektor Portefølje III AS vederlagsfritt overtok Sektor Eiendomsutvikling AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen ble gjennomført etter kontinuitetsprinsippet (konsernkontinuitet), som er i henhold til regnskapslovens regler. Fusjonen ble gjennomført med skattemessig og regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014, og formelt gjennomført og registrert 21. februar En videre konsekvens av fusjonen og tilhørende omorganisering var at de ansatte i Sektor Eiendomsutvikling AS 1. januar 2014 ble overdratt til Sektor Gruppen AS, som er morselskapet til Sektor Portefølje III AS. Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 3. januar ,21 % av aksjene i Sektor Portefølje I AS for en kjøpesum på kr 80,0 mill. Fra før eide Sektor Gruppen AS 60 % av selskapet. Etter kjøpet eier Sektor Gruppen AS 69,21 % av Sektor Portefølje I AS. Sektor Kremmertorget Eiendom AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 1. oktober % av aksjene i selskapet Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS for en kjøpesum på kr 0,2 mill. Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 28. november % av aksjene i Sektor Portefølje II AS for en kjøpesum på kr 34,5 mill. Fra før eide Sektor Gruppen AS 15 % av selskapet. Etter kjøpet eier Sektor Gruppen AS 20 % av Sektor Portefølje II AS. Note 3 Oppkjøp av selskaper et Sektor Gruppen har i 2014 ervervet selskap. Oppkjøpte selskaper påvirker sammenligningen med fjoråret, og endringene i de ulike notene må ses i lys av dette. Oppkjøpte selskap er presentert i regnskapet fra det tidspunktet konsernet har kontroll. Tidspunkt er angitt pr. investering. Kontrolltidspunktet er normalt når avtalen trer i kraft og alle offentlige godkjennelser foreligger. Kontrolltids-punktet vil normalt være etter avtaletidspunktet. NOK Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS Kjøpstidspunkt Andel kjøpt (%) 100 % Eierandel etter kjøp (%) 100 % Anskaffelseskost* 170 Mer-/Mindreverdi (+/-) Herav eiendom Herav tomt 0 - Herav utsatt skattefordel Herav diverse mindreverdier 0 Driftsinntekter før overtakelse* Driftsresultat før overtakelse* 960 Årsresultat før overtakelse* 183 * Driftsinntekter, driftsresultat og årsresultat knytter seg til konsoliderte tall for det oppkjøpte selskap i regnskapsåret Note 4 Virksomhetsområder ets største virksomhetsområder er utleie, forvaltning og drift av næringseiendommer. I tillegg kommer produksjon og salg av boligeiendommer. ets virksomhet og omsetning er i Norge. Note 5 spesifikasjon av resultatposter NOK Annen driftsinntekt Felleskostnader viderebelastet leietakere Markedsføringskostnader viderebelastet leietakere Andre viderefaktureringer Forvaltnings- og konsulenthonorarer Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Annen driftskostnad Felleskostnader og viderefakturering Markedsføring, salgs- og representasjonskostnader Leie lokaler og festeavgift Reparasjon og vedlikehold Rehabiliteringskostnader Andre kostnader lokaler Fremmede tjenester Forsikrings- og garantikostnader Andre administrative kostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Lønnskostnad Lønn og bonus Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Finansinntekt Renteinntekter fra foretak i samme konsern Reversering fastrenteposisjoner Annen renteinntekt Inntekt på investering i felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Utbytte bidrag Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Rentekostnad selgerkreditt Rentesikringskostnad Reversering aktivert etableringsgebyr Annen finanskostnad Sum finanskostnad

11 20 21 Noter Note 6 Immaterielle eiendeler NOK Anlegg under utførelse Maskiner og inventar SUM NOK Goodwill SUM Anskaffelseskost pr Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Goodwill knytter seg til kjøp av selskaper i konsernet. Goodwill avskrives over 5 år, men testes for tap ved verdifall årlig eller hyppigere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Note 7 Varige driftsmidler NOK Eiendom Tomt Anlegg under utførelse Innleide bygg *) Leietakertilpasninger Maskiner og inventar Anskaffelseskost pr Reklassifisering Tilgang, oppkjøpstidspunktet Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid år år 1-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Reklassifisering er i utgangspunktet overføringer fra «Anlegg under utførelse». Reklassifiseringer knytter seg også til endringer i mer-/mindreverdier som følge av endringer i oppkjøpsanalyser etter pro & contra oppgjør, samt kostnadsføringer av opprinnelige aktiverte prosjektkostnader. Avgang anskaffelseskost på eiendom knytter seg til riving av bygg. *) Innleide bygg: Sektor Magasinet Drammen Eiendom AS - leiekontrakt til Sektor NAF-Huset Eiendom AS - leiekontrakt til Sektor Solsiden Eiendom AS - leiekontrakt til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. SUM Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Note 8 Prosjekter under utførelse, egenregi NOK Antatt ferdigstillelsesdato Prosjekter under utførelse, egenregi Diverse forprosjekter/annet Sum prosjekter under utførelse, egenregi Note 9 Skatter NOK Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen Anleggsmidler 0 % Anleggsmidler 7 % Anleggsmidler 27 % Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Gevinst og tapskonto Sum midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring Sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt 0 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 7 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 27 % Utsatt skatt /(Utsatt skattefordel) Fremkommer i balansen som: Utsatt skattefordel Utsatt skatt Netto utsatt skatt/(utsatt skattefordel) et og konsernet har valgt å føre opp utsatt skattefordel med bakgrunn i forventninger om skattepliktige overskudd i fremtiden.

12 22 23 Noter NOK Skatt består av følgende Årets betalbare skatt For lite/for mye avsatt skatt tidligere år m.m Endring utsatt skatt/skattefordel kjøpte selskap Endring utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Årets skattekostnad Avstemming mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Bruk av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt Note 10 Fordringer NOK Kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Påløpne inntekter Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Langsiktig lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Forskuddsbetaling tomt Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Langsiktig lån til foretak i samme konsern løper uten avtalt forfall. Renter løper på markedsmessige betingelser. Note 11 Egenkapitalbevegelse NOK Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOK Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Egenkapital pr Utkjøp av minoritetsinteresser Årsresultat Egenkapital pr NOK Majoritet Minoritet Sum Egenkapital Egenkapital pr Utkjøp av minoritetsinteresser Årsresultat Egenkapital pr Note 12 Aksjer i datterselskaper Eiet av morselskapet direkte Forretningskontor Stemmeandel /eierandel Bokført verdi Sektor Portefølje I AS Oslo 69,2 % Sektor Portefølje III AS Oslo 100,0 % Sektor Portefølje Syd AS Oslo 100,0 % Sum investering i datterselskap Datterselskaper eiet indirekte Forretningskontor Stemmeandel /eierandel Gamle Trysilvei 1 Eiendom AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg Eiendom AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg Næring AS Oslo 100,0 % Kolbotn Torg Parkering AS Oslo 100,0 % Råd & Bokføring AS *) Moss 60,8 % Sektor Bodø Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Bodø Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Invest AS Oslo 100,0 % Sektor Buskerud Invest KS Oslo 100,0 % Sektor Down Town Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Down Town Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Eiendomsmegling AS Oslo 100,0 % Sektor Heiane Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Heiane Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Herkules Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Herkules Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Kilden Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kilden Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Kolbotn Torg Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kongssenteret Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kongssenteret Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Kremmertorget Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Kremmertorget Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Krokstad Eiendom AS Oslo 100,0 %

13 24 25 Noter Sektor Lade Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Liertoppen Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Liertoppen Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Lietorvet Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Lietorvet Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Linderud Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Linderud Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Invest AS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Invest I ANS Oslo 100,0 % Sektor Magasinet Drammen Invest II ANS Oslo 100,0 % Sektor NAF Huset Drift AS Oslo 100,0 % Sektor NAF Huset Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Oasen Drift AS Oslo 69,2 % Sektor Oasen Eiendom AS Oslo 69,2 % Sektor Portefølje I Vest AS Oslo 69,2 % Sektor Portefølje I Øst AS Oslo 69,2 % Sektor Senterdrift AS Oslo 100,0 % Sektor Sjøsiden Drift AS Oslo 69,2 % Sektor Sjøsiden Eiendom AS Oslo 69,2 % Sektor Skomværkvartalet Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Solsiden Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Solsiden Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Stopp Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Stopp Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Storbyen Drift AS Oslo 69,2 % Sektor Storbyen Eiendom AS Oslo 69,2 % Sektor Storgata 53 Eiendom AS Oslo 100,0 % Sektor Trekanten Drift AS Oslo 100,0 % Sektor Trekanten Eiendom AS Oslo 100,0 % * I forbindelse med kjøpet av Råd & Bokføring AS er det avtalt at resterende 49 % av aksjene skal overdras i 5 like store terminer, første gang 1. juli 2014, siste gang 1. juli et har på denne bakgrunn valgt å bokføre hele kostprisen på aksjene som er avtalt for det aktuelle tidsrommet, og konsolideringen er gjennomført uten minoritetsberegning. Note 13 Investeringer i tilknyttede selskap Oversikt over investeringer i tilknyttede selskap som i konsernregnskapet er ført etter egenkapitalmetoden, og i morselskapet etter kostmetoden. NOK Forretningskontor Stemme-/ eierandel Andel av EK Bokført verdi Resultatandel 2014 Bokført verdi Selskapets navn Sektor Portefølje II AS* Oslo 20,0 % Sum investeringer * Årsregnskapet er ikke ferdigstilt pr Angitte tall er foreløpige. Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 28. november 2014 ytterligere 5 % av aksjene i Sektor Portefølje II AS for en kjøpesum på kr 34,5 mill. Fra før eide Sektor Gruppen AS 15 % av selskapet. Etter kjøpet eier Sektor Gruppen AS 20 % av Sektor Portefølje II AS. Kjøpesummen er ovenfor presentert som en del av resultatandelen. Resultatandelen som inntas er fra konsernregnskapet. Sektor Portefølje II AS er morselskap i et konsern bestående av selskapene; Sektor Portefølje II AS, Sektor Halden Eiendom AS, Sektor Halden Drift AS, Sektor Markedet Eiendom AS, Sektor Markedet Drift AS, Sektor Stovner Eiendom AS, Sektor Stovner Drift AS og Sektor Torvbyen Eiendom AS. et ble etablert med regnskapsmessig virkning 1. november Note 14 Investeringer i felles kontrollert virksomhet Oversikt over investeringer i felles kontrollert virksomhet som i konsernregnskapet er ført etter egenkapitalmetoden, og i morselskapet etter kostmetoden. NOK Forretningskontor Stemme-/ eierandel Andel av EK Bokført verdi Resultatandel 2014 Bokført verdi Selskapets navn Centerteam AS* Trondheim 50,0 % Klosterfoss Utvikling AS Skien 50,0 % Magasinet Drammen AS Oslo 50,0 % Sandstranda Bolig AS** Asker 50,0 % Sum investeringer * Centerteam AS sin virksomhet er utenfor konsernets primære virksomhetsområde. Ut ifra vesentlighetsbetraktninger behandles investeringen etter kostmetoden. ** Sektor Portefølje Syd AS og Profier AS stiftet Sandstranda Bolig AS med en aksjekapital på kr hvorav Sektor Portefølje Syd AS og Profier AS hver tegnet seg for aksjer (50 %). Selskapet ble formelt registrert i Foretaksregisteret 2. juni Kjøpesummen er ovenfor presentert som en del av resultatandelen. Note 15 Investeringer i aksjer og andeler Anleggsmidler NOK Eierandel Selskapets navn Diverse mindre aksjeposter Sum investeringer Note 16 BankinnskuDD Bundne bankinnskudd i morselskapet og konsernet pr utgjør hhv. TNOK (2013: TNOK 0) og TNOK (2013: TNOK 5.325). et har etablert konsernkontoavtaler hvor datterselskaper er solidariske deltakere. Det løper ingen avtaler med banken om kreditt på hovedkonto (kassekredittavtale ). Note 17 Langsiktig gjeld NOK Langsiktig gjeld Bank- og kredittinstitusjoner, rentebærende Obligasjonslån Selgerkreditter Aktivert etableringsgebyr Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende gjeld til bank- og kredittinstitusjoner er fratrukket aktiverte etableringsgebyr. et har trekkfasiliteter på kr mill, hvorav kr 351 mill var trukket pr et benytter ulike typer rentesikringsinstrumenter, jfr note 26. Netto markedsverdi pr er negativ med kr 185,2 mill utover bokført verdi.

14 26 27 Noter Avdragsstruktur konsern og senere Avdrag langsiktig rentebærende gjeld Note 18 andre finansielle instrumenter NOK Andre finansielle instrumenter Aktivert opsjonspremie på rentecap Sum andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter knytter seg til at heleid datterselskap har inngått capavtale, hvor opsjonspremie på rentecap er periodisert. Opsjonspremien reverseres/periodiseres i takt med opsjonens løpetid på 60 måneder og utløper april Balanseposten testes for tap ved verdifall årlig eller hyppigere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Regnskapsmessig behandles imidlertid opsjonspremien på rentecap som sikringsinstrument, og derfor ikke til virkelig verdi. Bokført verdi av opsjonspremien er kr 0 i konsernregnskapet. Virkelig verdi pr er TNOK 0. Note 19 Kortsiktig gjeld NOK Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig lønn og feriepenger Forskuddsbetalte inntekter Påløpne rentekostnader Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 20 forpliktelser NOK Forpliktelser Fastrenteposisjoner Sum forpliktelser Note 21 pantstillelser NOK Gjeld sikret med pant Gjeld til bank- og kredittinstitusjoner Sum gjeld sikret med pant Bokført verdi av pantsatte eiendeler Eiendom, tomt mv Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler All gjeld i morselskapet er sikret med pant i datterselskapers eiendeler. Låneavtalene inneholder finansielle krav (covenants) til rentebetjeningsevne, likviditet, belåningsgrad på eiendomsporteføljen og verdijustert egenkapital. Note 22 garantier mv. NOK Selvskyldnerkausjoner Sum garantiansvar Note 23 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Aksjekapital pr kr. 100,00 kr Aksjonærer pr Aksjeklasse O Antall aksjer Aksjeklasse P Antall aksjer Aksjeklasse R Antall aksjer Aksjeklasse I Antall aksjer Sum antall utstedte aksjer Joh Handel Eiendom 1 AS Varner Invest AS Niam IV Holding AS K&S Holding AS Sum antall aksjer Selskapets vedtekter 4 og aksjonæravtale har bestemmelser om utbytte, oppløsning av selskapet, innløsning av aksjeklasser, stemmerett m.v. Utbytte, oppløsning av selskapet mv: P-aksjene og R-aksjene (Preferanseaksjer) har fortrinnsrett til et nærmere definert årlig utbytte. Ikke utbetalt utbytte akkumuleres og forrentes. Innløsning av I-aksjer, P-aksjer og R-aksjer: I perioden fra og med til og med kan eiere av I-aksjer skriftlig kreve at selskapet innløser I-aksjer uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven I-aksjer som ikke er krevd innløst innen , vil fra og med bli omgjort til O-aksjer. Selskapet og eiere av P-aksjer kan kreve P-aksjer innløst fra og med uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven Selskapet og eiere av R-aksjer kan kreve R-aksjer innløst fra og med uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven Stemmerett mv: For øvrig er alle aksjer i selskapet likestilt.

15 28 29 Noter Note 24 Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte et hadde ingen ansatte pr Som følge av en omorganisering ble de ansatte i Sektor Eiendomsutvikling AS 1. januar 2014 overført til Sektor Gruppen AS. et har 43 ansatte pr Note 25 Ytelser til ledende personer, revisor mv. Daglig leder var i regnskapsåret 2013 ansatt og lønnet gjennom datterselskapet Sektor Eiendomsutvikling AS. Ved endring i eierskap, fusjon, oppkjøp eller andre endringer som medfører vesentlige endringer av stillingen som daglig leder, har daglig leder rett, men ikke plikt, til 12 måneders etterlønn fra oppsigelsestidspunktet. Ansatte i konsernet har bonusavtaler der både kvalitative og kvantitative kriterier vektlegges ved bonusens utmåling. NOK Lønnskostnad Daglig leder Lønn og bonus Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser 23 0 Sum lønnskostnad Note 27 Nærstående parter interne lån løper til markedsmessige betingelser. Andre tjenester mellom konsernselskaper/nærstående parter er basert på markedsmessige vilkår. Sektor Gruppen AS eier indirekte 50 % av aksjene i Centerteam AS. et Sektor Gruppen har i regnskapsåret 2014 kjøpt markedsføringstjenester fra Centerteam AS. Kjøpene er gjort på markedsmessig vilkår. Sektor Gruppen AS eier indirekte 61 % av aksjene i Råd & Bokføring AS. et Sektor Gruppen har i regnskapsåret 2014 kjøpt regnskapstjenester fra Råd & Bokføring AS. Kjøpene er gjort på markedsmessig vilkår. Tidligere styremedlem Kjell Sagstad er styreleder i Niam V Kjøpesenter I Holding AS. et Niam V Kjøpesenter I Holding har i regnskapsåret 2014 kjøpt forvaltningstjenester fra Sektor Gruppen AS. Kjøpene er gjort på markedsmessige vilkår. Styremedlem Johan Johannson er styreleder i Joh Handel Eiendom 1 AS som eier aksjer i Sektor Gruppen AS. Johannson er også aksjonær i Norgesgruppen ASA som er leietaker på flere av Sektor Gruppens kjøpesentre. Leiebetingelsene er på markedsmessige vilkår. Styremedlem Marius Varner er daglig leder og styremedlem i Varner Invest AS som eier aksjer i Sektor Gruppen AS. Varner er også aksjonær i Varner-Gruppen AS som er leietaker på flere av Sektor Gruppens kjøpesentre. Leiebetingelsene er på markedsmessige vilkår. Sektor Gruppen AS eier 100 % av aksjene i Sektor Portefølje III AS. I forbindelse med omorganisering av konsernet ble driftsmidler, ansatte, interne og eksterne forvaltnings-, administrasjons-, og kontoravtaler i det fusjonerte selskapet Sektor Portefølje III AS overdratt konserninternt til morselskapet. Transaksjonen ble gjort på markedsmessige vilkår. Note 28 hendelser etter balansedag Aksjonærene Joh Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS og K&S Holding AS har etter årsskiftet hver for seg inngått avtale med Niam IV Holding AS om kjøp av Niam IV Holding AS sin eierpost i Sektor Gruppen AS. NOK Styret Styrehonorar Styret har ikke krav på godtgjørelse ut over honorar som fastsettes av generalforsamlingen. NOK Revisor Honorar for ordinær revisjon Honorar skatterådgivning Honorar for andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar ekskl mva Note 26 Finansiell markedsrisiko ets finansielle markedsrisiko er hovedsakelig knyttet til svingninger i det norske rentenivået. For å redusere renterisikoen benyttes ulike typer rentesikringsinstrumenter. Pr var 51 % av konsernets langsiktige rentebærende gjeld bundet til fast rente med veid gjenværende løpetid på ca 3,1 år. 49 % av låneporteføljen er gjenstand for renteregulering i løpet av de neste 12 måneder. En endring i det generelle rentenivået på 1 %-poeng vil på årsbasis medføre en endring i konsernets rentekostnader på ca. kr 37,8 mill. et er ikke eksponert for valutarisiko. Det knytter seg kredittrisiko til inngåtte leieavtaler, men risikoen vurderes som moderat. Leiekontraktene er vesentlig sikret med 6 mnd bankgaranti/depositum, det er stor spredning i kontraktsmassen og de største leietakere vurderes som solide. ets likviditetsrisiko balanseres gjennom langsiktige låneavtaler og likviditetsreserver i form av bankinnskudd og kommitterte trekkrettigheter i banker /kredittinstitusjoner.

16 30 31 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / REVISORS beretning Sektor Gruppen årsrapport 2014 / REVISORS beretning

17 32 33 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Kjøpesentre i Sektor Gruppen Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Buskerud Storsenter / krokstad senter 3 Buskerud CC DRammen 2 Drammen Heiane Storsenter Stord Herkules Skien Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...44 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...28 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm City Syd 1 Trondheim Downtown Porsgrunn Holmen Senter 1 Asker Ivar Lykkes vei 1 Trondheim Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...63 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...86 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...58 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering... - Butikker... 5 Besøkende... - Omsetning Omsetning pr kvm Glasshuspassasjen Bodø Halden Storsenter Halden Kilden 3 Stavanger Kolbotn Torg Oppegård Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...33 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...61 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...58 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm

18 34 35 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Kongssenteret Kongsvinger Kongssenteret vest 3) Kongsvinger Linderud Senter Oslo Magasinet Drammen Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...42 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering...50 Butikker Besøkende... Omsetning... Omsetning pr kvm... Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...62 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...63 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Kremmertorget Elverum Lade storhandel Trondheim Markedet Haugesund NAF-Huset Oslo Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...53 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker... 4 Besøkende... - Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...26 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering... - Butikker... 5 Besøkende... - Omsetning Omsetning pr kvm Liertoppen Lier Lietorvet Skien Oasen Kjøpesenter Bergen Solsiden Trondheim Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...85 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...69 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...71 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm

19 36 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt 37 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / Eiendomsoversikt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Eiendommer eid av: 1) Storebrand Eiendom 2) Niam V 3) Pågående prosjekt Sjøsiden Horten Stadionparken 2 Stavanger Tiller torget 1 Tiller Torget Vest 2 Drammen Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...36 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...33 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Stopp Tune Sarpsborg Storbyen Senter 3 Sarpsborg Torvbyen Fredrikstad Trekanten Asker Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...68 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...80 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Stovner 3 Oslo Strandtorget 2 Lillehammer Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...98 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm Totalt areal Netto utleiebart forretningsareal Parkering Butikker...71 Besøkende Omsetning Omsetning pr kvm

20 38 Sektor Gruppen årsrapport 2014 / kontakt Sektor Gruppen årsrapport 2014 / miljørapport Kjøpesenteroversikt Sektor-sentre Følg Sektor Gruppens grønne tråd Buskerud Storsenter Trond Anke Tlf Holmen Senter Tanja Venheim Østensen Tlf Linderud Senter Gudrun Røed Tlf Storbyen Annette Kay Tlf: For oss i Sektor Gruppen er miljøarbeid en naturlig integrert del av måten vi jobber på, enten det er i et utviklings prosjekt, eller den daglige driften av alle kjøpesentrene i vår portefølje. I dette arbeidet måles, En sentral del av Grønt Lederskap handler om å dokumentere effekten av det miljøarbeidet som daglig gjøres rundt om på våre sentre. Sektor Gruppen har forpliktet seg til å jobbe etter internasjonale standarder som CC Drammen Torunn Krogh-Jacobsen Tlf: Kilden Marianne Madland Tlf: Magasinet Drammen Lennarth Georg Nilsen Gryting Tlf.: Strandtorget Erik C. Skjellerud Tlf: registreres og kartlegges energibruk, persontransport, varetransport, avfallshåndtering, vannforbruk og IK/HMS-forhold. Vi kaller det Grønt Lederskap. Breeam Nor, Breeam Nor In use og ISO Målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon. City Syd Finn Dybdalen Tlf: Kolbotn torg Therese Myhre Holth Tlf: Markedet Tlf.: Arild Kildal Olsen Stovner senter Jo Espen Eriksen Tlf: Nøkkeltall 2014 Down Town Bent Rosenberg Tlf: Glasshuspassasjen Ineborg Tveit Tlf: Kongssenteret Lasse Ellingsen Tlf: Kremmertorget Martin Haugen Tlf: NAF-Huset Ingeborg Tveit Tlf: Oasen Eva Nielsen Tlf: Tiller Torget Ann Kristin Oldervik Tlf: Torget Vest Sissel Haug Tlf: Utvikling i redusert energiforbruk 2014: 2,6 % Utvikling i redusert klimagassutslipp 2014: 3,5 % Økt sorteringsgrad (Mål 75 %) 2014: 68,7 % Økt friskhetsgrad (Mål 97 %) 2014: 96,9 % Halden storsenter Daniella Mossberg Tlf: Liertoppen Ingunn Brekke Tlf: Sjøsiden Ingrid M. Gran Tlf: Torvbyen Morten Huth Tlf: Vi dokumenterer vårt arbeid for miljøet. Vår miljø rapport for 2014 er tilgjengelig på Heiane Storsenter Terje Børtveit Tlf: Herkules Ronny Sundvall Tlf: Lade Ingeborg Tveit Tlf: Lietorvet Thomas Aasland Tlf: Solsiden Heidi Steen Tlf: Stadionparken Inger O. Egeland Tlf: Trekanten Mette Kiilerich-Hansen Tlf: Miljørapportene inneholder oversikt over klimagass fotavtrykket fra drift av kjøpesenteret, mengder og håndtering av avfall, forbruk av vann, enkelte forhold innenfor HMS og hvilke forbedrings tiltak som er iverksatt på de ulike temaene. Rapportene inneholder videre en detaljering som er tilstrekkelig til å måle endringer fra kvartal til kvartal, og effekter av iverksatte tiltak. Stopp Tune Kamilla Aagaard Tlf:

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SEKTOR GRUPPEN ÅRSRAPPORT

SEKTOR GRUPPEN ÅRSRAPPORT SEKTOR GRUPPEN AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Gazette Foto : Sektor Gruppen SEKTOR GRUPPEN ÅRSRAPPORT

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Brusenteret. Utleie Prospekt

Brusenteret. Utleie Prospekt Brusenteret Utleie Prospekt Forvalter og eier av Brusenteret: ET senter med stort potensial KONTAKTPERSON FOR brusenteret: SJEKK- PUNKT SEKTOR Viktige tiltak som skal bidra til å styrke kjøpesentrenes

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 SAK 16/14 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS GENERALFORSAMLING Innstilling til:

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer