Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN"

Transkript

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN 2008

2 FORORD Kompetansekatalogen 2008 inneholder Utviklings- og kompetanseetatens tilbud til medarbeidere og virksomheter i Oslo kommune. Katalogen presenterer kurs, rådgivningstjenester, bestillingsoppdrag og formell kompetanseheving. Kompetansepakken er ment å treffe både bredde og spiss i kommunen vår både medarbeidere og ledere. Du vil kjenne igjen kommunens strategiske områder innen personalpolitikk som kapitler i katalogen; organisasjonskultur, ledelse, medarbeidere og arbeidsmiljø, avtale- og regelverk, kompetanse og utvikling og omstilling. Utviklings- og kompetanseetaten oppfordrer til å investere i kompetanseheving, både i utvikling av den enkelte medarbeider, men også med tanke på hele virksomheten. Økt kunnskap og kompetanse bidrar til en attraktiv arbeidsplass, gir impulser til videre utvikling og læring, og ikke minst til et stadig bedre tjenestetilbud til byens innbyggere. Vi i UKE hjelper til med å sette i gang endringsprosesser og utvikling i tråd med ønsker, verdier og mål som du som individ eller virksomheten har. Vi bistår gjerne med prosess- og kompetanseutvikling som oppleves riktig for din virksomhet. Dersom det er oppdateringer eller nye innsikts- og ferdighetsområder som du mener er viktig for deg og ditt arbeidssted, men som ikke finnes i denne katalogen, så ta kontakt med oss og vi vil skreddersy akkurat det som er viktig og riktig for deg. Hver ansatt i organisasjonen Oslo kommune er unik, hver virksomhet er unik og hver situasjon er unik. Vi baserer våre tilbud på verdiene som skal gjennomsyre aktivitet og holdninger i Oslo kommune engasjement, redelighet, respekt, og brukerorientering. Utviklings- og kompetanseetaten er her for å bistå deg og din virksomhet. Vi kjenner kommunen og dens rammebetingelser. Wenche Hagan direktør Utviklings- og kompetanseetaten

3 INNHOLD Organisasjonskultur side 5-6 ORGANISASJONSKULTUR Ledelse side 7-14 EGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Medarbeidere og arbeidsmiljø side NG MEDARBEIDERE OGARBEIDSMILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Avtale- og regelverk side NSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Kompetanse side MILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Utvikling og omstilling side UTVIKLING OG OMSTILLING MEDARBEIDERE OGARBEIDSMILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Skreddersydde løsninger side Alfabetisk kursoversikt side 38 Påmelding og praktiske opplysninger side 39 Utgis av: Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten Opplag: /07 Layout/Design: Tiber AS - Forsidefoto: Lene Nyborg Jensen Trykk: En miljømerket produksjon fra LOS Grafisk.

4 4 Kompetansekatalogen 08 Elektronisk påmelding til alle kurs via

5 ORGANISASJONSKULTUR ORGANISASJONSKULTUR Oslo kommunes verdigrunnlag 6 Etisk dilemmaverksted 6

6 Oslo kommunes verdigrunnlag Gjennom bruk av ulike verktøy/verksteder, som for eksempel verdinavigator og verdidrypp blir man utfordret individuelt og i grupper til å skildre situasjoner hvor forståelsen av verdiene og de etiske reglene settes på prøve. Personalgrupper. Bidra til felles forståelse av Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske regler og hva det innebærer for den enkelte å etterleve verdiene i praksis. 1 dag. Tidspunktet avtales med virksomhetene. Kr per dag. er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Etisk dilemmaverksted Dilemmatrening er ett av verktøyene i verktøykassa for implementering av Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske regler. Under samlingen vil deltakerne bli konfrontert med etikk og etiske problemstillinger som er realistiske og praksisrelaterte. Så vel individuelt som i grupper blir man utfordret til å skildre situasjoner hvor forståelsen av etikk og spørsmålet om hvor grensen går settes på prøve. Ansatte i Oslo kommune. Gjennom trening i dilemmaverkstedet blir den enkelte deltaker rustet til å ta etisk riktige beslutninger og lærer seg å sette spørsmålstegn ved situasjoner hvor blanding av interesser kan være aktuell. 1 dag. Tidspunktet avtales med virksomhetene. Kr per dag. er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Kompetansekatalogen 08 - Organisasjonskultur

7 LEDELSE LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Ny som leder i Oslo kommune 8 Lederutviklingsprogram for ledere i topplederteam 8 Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere grunnkurs 8 Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere videregående program 9 Lederutviklingsprogram for 1. linjeledere innen pleieog omsorgssektoren 30 studiepoeng 9 Veiledning for 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren 10 Coaching sertifiseringskurs 10 Coaching / veiledning 10 Ledelse og teamutvikling 11 Traineeprogram for fremtidige ledere med minoritetsbakgrunn 11 Ledelse i mangfoldsperspektiv 11 Mentorordning 12 Vil du ha en mentor? 12 Lederkontrakt og lederevaluering 12 Anskaffelser på for toppledere 14 Lederbadet 14 Kompetansekatalogen 08 7

8 Ny som leder i Oslo kommune Strategiske målsetninger og rammebetingelser for Oslo kommune Lover og avtaleverk Styringssystem Nytilsatte ledere på alle nivåer. Gjøre det lettere for nytilsatte ledere å finne frem og forstå de ordninger som er spesielle for Oslo kommune. Kurset varer i 2 dager februar Kr er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: Lederutviklingsprogram for ledere i topplederteam Programmet Ledere i en krevende fremtid er forankret i Oslo kommunes verdier, etiske regler og lederprinsipper og basert på temaer innen ledelsesfaglige emner, forståelse av kommunen som organisasjon/ arbeidsgiverrollen og ferdighetstrening i lederrollen. Ledere i toppleders team. Gi ledere i toppleders team nødvendig kompetanse i forhold til politiske føringer og lederutfordringer i Oslo kommune. Programmet gir økt kunnskap og forståelse for konsernovergripende rammebetingelser og hvilke krav de stiller til den enkelte leder. 5 moduler á 3 dager. Valgfri 6 modul. Programmet annonseres våren Kr omkostninger ved valg av 6 samlinger. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere grunnkurs Kunnskap om aktuell lederteori samt Oslo kommunes lederprinsipper, etiske regler og verdigrunnlag. Det legges stor vekt på egeninnsats og refleksjon over egen lederpraksis og egen situasjon. Ledere i alle kommunens virksomheter med personal- og økonomiansvar og som jobber i førstelinjen (dvs. som ikke har ledere under seg). Kurset bidrar til økt bevissthet om og utvikling av egen lederrolle. Introduksjonsdag 25. mars 1. samling: 8.,9., og 10. april 2 samling: 6. og 7. mai 3. samling: 10. og 11. juni Totalt 7 dager, samt ½ introduksjonsdag. Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

9 Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere videregående program Programmet er forankret i Oslo kommunes verdier, etiske regler og lederprinsipper. Det blir fokusert på lederrollen og forståelsen av Oslo kommune som organisasjon og arbeidsgiver. Det legges stor vekt på egeninnsats og refleksjon over egen lederpraksis. Ledere i alle kommunale virksomheter med personal- og økonomiansvar som jobber i førstelinjen. Programmet bygger på grunnkurset. Øke kompetansen og tryggheten hos 1.linjelederen. Øke bevisstheten om egen kommunikasjon og samhandlingsevne. Øke ferdigheter i samhandling på tvers av linjeorganisasjonen. 3 samlinger á 2 dager. Annonseres høsten Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. Lederutviklingsprogram for 1. linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren 30 studiepoeng Programmet bygges rundt Oslo kommunes personalpolitiske strategi. Programmet vektlegger kunnskapstilegnelse, det å forstå utfordringer fra flere perspektiv slik at allsidighet og endringskompetanse kan økes. Deltaker får veiledning i gruppe mellom samlingene. Det legges stor vekt på egeninnsats i programmet. 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune. et med programmet er å bevisstgjøre førstelinjeledere i forhold til egen lederrolle og å trygge lederen i utøvelse av eget lederskap med fokus på medarbeiderutvikling/ personalledelse og på endring og omstilling i tjenesteproduksjonen i kommunen. Videre er målet å stimulere dette ledernivået til å øke sin formal- og praksiskompetanse innen ledelse og ledelsesutøvelse. Dette tilbudet gir 30 studiepoeng på Bachelor nivå. Programmet går over 7 samlinger, totalt 20 undervisningsdager over ca. 10 mnd. Oppstart høsten 2008 med forbehold om finansiering. Programmet finansieres av Helse- og velferdsetaten. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Margrete Hansen tlf. 234(91713) epost: er Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Kanskje det ikke er noe å lære, dristet Alice seg til å si. - Hysj, hysj, lille venn, sa hertuginnen, - vi kan lære noe av alt, hvis vi bare tenker oss om. Lewis Carrol Kompetansekatalogen 08 - Ledelse 9

10 Veiledning for 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren Det planlegges veiledning av 4 veiledningsgrupper, hver på 10 deltakere. Det legges stor vekt på deltakeraktivitet på det personlige plan. Den enkelte må bidra med egen erfaring og gi tilbakemelding på andres bidrag. Veiledningen består av 2 undervisningsdager (á 6 timer) der innholdet gjenspeiler tema som kommer frem i veiledningen, og 10 veiledningsøkter på hver 3 timer. 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren, Oslo kommune. Fokus på lederrollen til 1. linjeleder innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune for å utvikle et hensiktsmessig arbeidsmiljø. Egenutvikling og utvikling av lederrollen gis stor oppmerksomhet. Oppstart høst 2008 Veiledningen går over 2 semestre. Etter avtale med virksomheten. Veiledningen finansieres av Helse- og velferdsetaten. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Coaching sertifiseringskurs Gjennom kortfattet teori, illustrasjon og praktiske øvelser utvikler deltakerne ferdigheter som coach. I tillegg til samlingene skal deltakerne gjennomføre 15 coachingsamtaler i løpet av sertifiseringsperioden. Ledere og medarbeidere som i sitt virke vil hjelpe andre, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og realisere sine mål. Deltakerne får sertifisering som coach gjennom Right Management Consultants. Programmet går totalt over 4 samlinger á 1,5 dager med oppstart april/mai 2008 Kr inkludert 2 bøker og sertifisering. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Coaching/veiledning Individuell coaching. Coachingen foregår ved personlig fremmøte eller pr. telefon. Avtales særskilt med den enkelte. Ledere på alle nivåer. Oppnå økte resultater som leder og utvikle personlig mestringsevne. Utvikle kunsten å gjøre medarbeidere gode. Avtales i hvert enkelt tilfelle. Kr per klokketime. er Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

11 Ledelse og teamutvikling Utvikling i organisasjonenes omverden stiller stigende krav til organisasjonenes tilpasnings- og utviklingsevne, og dermed til deres fleksibilitet. Det gjelder å være tilpasningsdyktig og ha evnen til å styre forandringsprosessene. Kurset gir innsikt i ulike muligheter til å anvende team for å imøtekomme nevnte utfordringer i vår organisasjon. Arbeidsformen er effektiv og har blitt vanlig i alle typer organisasjoner. Ledere med personalansvar. Deltakerne skal få grunnleggende innsikt i og forståelse for hvordan man organiserer og leder et team, slik at resultatet av teamets innsats blir større enn summen av enkeltindividenes innsats. Kurset varer 2 dager mai. Kan også tilpasses den enkelte virksomhet. Kr eller pristilbud for virksomhetstilpasning. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Traineeprogram for fremtidige ledere med minoritetsbakgrunn Lederutviklingsprogrammet bygger på Oslo kommunes personalpolitiske strategi. Programmet legger like stor vekt på teori/ kunnskapstilførsel og prosessutvikling. Ansatte i Oslo kommune med minoritetsbakgrunn som har ambisjoner om å utvikle seg som leder. Gi medarbeidere med minoritetsbakgrunn mulighet for lederopplæring og utvikling, og rekruttering inn i lederstillinger i Oslo kommune. Tidspunkt/varighet 1. samling: 7. mars samling: april samling: mai samling: september samling: oktober samling: november samling: desember 2008 Kr Programmet er finansiert av midler fra Opplærings- og utviklingsfondet. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Margrete Hansen tlf. 234(91713) epost: Ledelse i mangfoldsperspektiv Nettverksarbeid, ledelsesfaglige innspill, refleksjon og erfaringsdeling. Ledere eller potensielle ledere i Oslo kommune med flerkulturell bakgrunn. Skape en arena for erfaringsutveksling, refleksjon og utvikling. Bidra til å nå målene om representativitet på ledernivå i Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune. Pågående jevnlige samlinger i løpet av året. Gratis. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Svein Børge Hoftun tlf. 234)91736 epost: Kjersti Oland tlf. (234)91715 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse 11

12 MENTORORDNING En mentorordning er en prosess som oppfordrer til og støtter læring gjennom samspill mellom to mennesker. Mentoren (en erfaren kollega) skal primært fremme læring hos adepten (en mindre erfaren kollega). Gjennom dialog, refleksjoner og spørsmål vil både mentor og adept oppnå læring og utvikling. Vil du ha en mentor? Ledere som er ny i lederrollen, har fått nye eller større utfordringer, savner en uavhengig, profesjonell samtalepartner med erfaring fra Oslo kommune eller søker generell ledelsesfaglig utvikling. Deltakerne, kalt adepter, skal få hjelp i egen utvikling av en erfaren, dyktig og empatisk leder fra en annen del av kommunen både mht kunnskap, måter å arbeide og te seg på i organisasjonen, og måter å tenke og ta beslutninger på. Beskrivelse Det er nødvendig at de to impliserte har tillit og tiltro til hverandre, og at de begge føler at kjemien passer. Vi vil prøve å finne en mentor til hver enkelt som tilfredsstiller vedkommendes ønsker og behov. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre en test for å avdekke den enkeltes arbeidspreferanser, Team Management Profile, og en samtale om ønsker og behov for mentor. Annonseres senere. Kr Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Lederkontrakt og lederevaluering Innledning: Om bakgrunnen for det nye systemet Om bruk av maler med praktiske eksempler Utvikling av indikatorer på leveranser og lederatferd: Innledning om indikatorer med gode eksempler Praktiske øvelser med å formulere indikatorer på personlige leveranser og lederatferd med utgangspunkt i egne planer og Oslo kommunes ledelsesprinsipper Evaluering og motiverende tilbakemelding: Innledning om evaluering, kommunikasjon og motivasjon med gode eksempler Trene på bruk av vurderingsskalaen på grunnlag av dokumentasjon med utgangspunkt i case/simulering Trene på gi positive og korrigerende tilbakemeldinger på en motiverende måte Ledergrupper. Trygge og tydelige ledere som har Kunnskaper om hensikt med og bruk av verktøyet Ferdigheter i å formulere indikatorer, foreta evaluering av underordnede på en femtrinns skala og å gi tilbakemeldinger på en motiverende måte Holdninger basert på Oslo kommunes verdigrunnlag og ledelsesprinsipper 12 Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

13 1 dag pr ledergruppe etter avtale. Finansiert sentralt. er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Metodisk har jeg intet lært, men jeg har tenkt og spekulert, og lest meg til en del av hvert. Henrik Ibsen, Peer Gynt Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse 13

14 Anskaffelser på for toppledere Kurset vil gi en minimumsinnføring i offentlige anskaffelser: Kort introduksjon av Oslo kommunes anskaffelsesstrategi Kort innføring av det viktigste i regelverket for offentlige anskaffelser, kunngjøring og terskelverdier Etiske retningslinjer Hva er rammekontrakter og samkjøpsavtaler? Kort innføring i anskaffelsesportalen, maler og elektronisk konkurranseverktøy Deltakerne vil få med seg en enkel sjekkliste for å navigere seg gjennom anskaffelsesprosessen. Virksomhetens toppleder og topplederens ledergruppe. Å sette virksomhetsleder i stand til å vurdere om virksomheten foretar anskaffelser i henhold til gjeldende lover og regler. Tidspunkt/varighet Kurset går over en halv dag. 25.april august desember 2008 Kr Mari Jerman/Bård Sandbæk tlf. (234) / epost: Lederbadet Lederbadet har som formål å samle topplederne i Oslo kommune til en uformell og annerledes møtearena. Modellen for lederbadet er hentet fra bokbadet, hvor en profilert og uredd møteleder inviterer både interne og eksterne bidragsytere til debatt og refleksjon rundt ulike former for dilemmaer og paradokser knyttet til ledelse. Samtidig byr lederbadet på ulike kulturinnslag som skal representere mangfoldet i byen vår. Vi legger også opp til å tilby deltakerne på lederbadet noen spennende matretter som kan gjenspeile det etniske mangfoldet i Oslo. Kommunens politiske og administrative toppledelse. 16. september Kr er Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

15 MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ MEDARBEIDERE OGARBEIDSMILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Personalpolitisk handlingsplan 16 LØFT grunnkurs - Åpent kurs 16 Medarbeiderundersøkelse opplæring internkonsulenter 16 LØFT-konsulentopplæring 17 Mangfoldsnettverk 17 IA-samling 17 Årlig HMS-seminar 18 Hvordan ta vare på sykemeldte? 18

16 Personalpolitisk handlingsplan Byrådet i Oslo kommune har vedtatt at den enkelte virksomhet skal utarbeide en handlingsplan for sin personalpolitikk. På konferansen vil vi vise hvordan arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden kan samarbeide for å få dette gjennomført. Like muligheter for alle arbeidstakere og arbeidsmiljøets betydning settes i fokus slik at tjenestene vi yter blir gode for brukerne. Ledere på alle nivåer, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Presentasjon av planer fra virksomhetene, samt erfaringsutveksling. 11. juni 2008 Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. Kjersti Oland tlf. (234)91715 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: LØFT grunnkurs - Åpent kurs Utvikle ferdigheter i å anvende de mest sentrale løsningsfokuserte verktøyene. Ledere på alle nivåer, personalmedarbeidere, verneombud. Kurset legger opp til at deltagerne får kunnskaper om LØsningsFokusert Tilnærming og blir kvalifisert til å bruke LØFT metodikk i egen arbeidssituasjon. Kurset varer i 2 dager mars september Kr er Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: Medarbeiderundersøkelse opplæring internkonsulenter Assistanse til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse samt verktøy for analyse og anvendelse av resultatene. Skolering av to internkonsulenter som kan følge opp arbeidet ved hjelp av LØFT-metodikk. Ansatte som skal administrere og bistå ledere i å følge opp medarbeiderundersøkelser. Gi virksomheten solid dokumentasjon som grunnlag for utvikling av ansattes trivsel. 1 dag opplæring for enhetsadministrator. 4 dager LØFT-skolering. Etter avtale med virksomheten. Kr er Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Kompetansekatalogen 08 - Medarbeidere og arbeidsmiljø

17 LØFT-konsulentopplæring Mangfoldsnettverk IA-samling Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en etterspurt metode for organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling. Vi har utviklet et virksomhetstilpasset kurs slik at flere i virksomheten kan få utdannelsen. Opplæringen er skreddersydd for å kunne følge opp ledere og arbeidsmiljøet etter en gjennomført medarbeiderundersøkelse. Deltakerne vil bli kjent med LØFT teorien, øve på ferdigheter og teknikker. Virksomheter som har eller skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser peker ut interne personer som har eller ønsker å utvikle sine kommunikative ferdigheter. LØFT-konsulentopplæringen (LØFT-MUS) vil være både utviklende for personen selv og virksomheten hun/han jobber i. Deltakere som gjennomfører hele kursprosessen mottar kursbevis. Etter avtale med virksomheten. Kurset er en prosess som går over 4 dager (2x1x1), med hjemmeoppgave mellom 2. og 3. samling. Kr per virksomhet. Betinger at kurset holdes i virksomhetens lokaler, eventuelt kommer leie av lokaler og kost i tillegg. Tanja Juul Rødahl tlf. (234) epost: Faglige innspill, erfaringsutveksling, nettverksarbeide, felles tiltaksutvikling. Medarbeidere med ansvar for mangfoldsarbeid og andre ressurspersoner på området. Erfaringsutveksling, utvikling, samarbeid og kompetanseutvikling på mangfoldsområdet. Gi innspill til veien videre i mangfoldsarbeidet i Oslo kommune. Pågående flere samlinger i løpet av året. Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Svein Børge Hoftun tlf. 234)91736 epost: Kjersti Oland tlf. (234)91715 epost: Kunnskapsformidling. Ledere, personalansvarlige og andre interesserte. Oppdatering om føringer og utvikling fra sentrale myndigheter, både nasjonalt og innenfor egen organisasjon. Dagskurs. mars 2008 oktober 2008 Finansiert av KS og Opplærings- og utviklingsfondet. er Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Kristin Lehne tlf. (234)91619 epost: Kompetansekatalogen 08 - Medarbeidere og arbeidsmiljø 17

18 Årlig HMS-seminar HMS seminar. Ledere med personalansvar, HMS medarbeidere og hovedvernombud. Gi virksomhetene bedre kunnskaper til å utvikle egne HMS systemer, nettverksetablering og faglig utvikling. 2 dagers samling med overnatting Høst Grunnfinansiert, ingen egenandel. Mari Lorentzen tlf. (234)91712 epost: Hvordan ta vare på sykemeldte? Tiltak for å få den sykemeldte tilbake Rettigheter Møte utfordringene Tips og råd Personaleledere, personalkonsulenter og andre som har et lederansvar. Hensikten med kurset er å gi deltakere innspill på hvordan møte utfordringene når ansatte er langtidssykemeldte. Hvilke tiltak kan være nyttig å gjøre? Hvordan inkludere den sykemeldte i arbeidslivet igjen? 2 dager Tidspunkt annonseres senere. Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Mari Lorentzen tlf. (234)91712 epost: Det er nyttigere å fokusere på det som virker enn det som ikke virker. Det som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg Gro Johnsrud Langslet 18 Kompetansekatalogen 08 - Medarbeidere og arbeidsmiljø

19 AVTALE- OG REGELVERK AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Grunnkurs i anskaffelser 20 Miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser 20 Kontraktskurs 20 Virksomhetstilpassede kurs i anskaffelser 21 Sertifiseringskurs- offentlige anskaffelser 21 Bygg- og anleggsforum 21 Evaluering og tildelingskriterier 22 Enkeltvedtak forvaltningslovens krav til saksbehandling 22 Arbeidsrett, ansettelse, oppsigelser 22 Arbeidstid og ferieloven 23 Folketrygdloven 23 Opplæring for partsammensatte utvalg 24 Offentlighet og innsyn 24

20 Grunnkurs i anskaffelser Kurset vil gi en innføring i hvordan anskaffelser skal gjennomføres, med blant annet en gjennomgang av: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Oslo kommunes interne regelverk Grunnleggende krav til anskaffelser Anskaffelsesprosessen med faser og trinn, med hovedvekt på planleggings- og gjennomføringsfasen Hvordan lage et best mulig konkurransegrunnlag, som sikrer at virksomheten får inn leverandørens beste tilbud Hvordan evaluere tilbud og inngå kontrakt Ansatte i Oslo kommune som foretar eller er premissgivere for anskaffelser. Deltakerne skal få en overordnet forståelse av anskaffelsesprosessen og de grunnleggende krav og regler som gjelder for offentlige anskaffelser. Tidspunkt/varighet Kurset går over 2 dager. Avholdes første halvår Kr Vera Hovelsen tlf. (234)91703 / epost: Miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser Kurset tar for seg hvilke miljø- og sosiale krav som kan stilles ved offentlige anskaffelser og hvordan disse kan stilles for å oppnå bærekraftige anskaffelser. Vi vil se på dette både i forhold til anskaffelser under nasjonal terskelverdi og i forhold til anskaffelser som skal kunngjøres i hhv. Doffin og TED databasen. Ansatte som foretar anskaffelser eller er involvert i kommunens anskaffelsesarbeid og som ønsker å stå bedre rustet til å ivareta miljø- og samfunnsmessige hensyn i arbeidet. Tidspunkt/varighet Dagskurs. Avholdes første halvår Kr Mari Jerman tlf. (234)91726 / epost: Kontraktskurs Kurset gir en gjennomgang av Oslo kommunes reviderte standardkontrakter. Kurset vil gi en oversikt over sentrale begreper og viktige elementer i kontraktene/malene. Temaer som er felles for de forskjellige kontraktene identifiseres og gjennomgås samlet. Vi gjør oppmerksom på at bygg- og anleggskontrakter ikke blir gjennomgått på dette kurset. Ansatte i Oslo kommune som regelmessig inngår kontrakter på vegne av virksomheten eller som arbeider med oppfølging av virksomhetens kontrakter. Kunnskap om Oslo kommunes standardkontrakter. Tidspunkt/varighet Dagskurs. 13. februar 2008, kl Kr Tone Bergh-Christensen tlf. (234)91705 / epost: Kompetansekatalogen 08 - Avtale og regelverk

21 Virksomhetstilpassede kurs i anskaffelser Kurset tar utgangspunkt i grunnkurs om offentlige anskaffelser, med hovedfokus på de anskaffelser den enkelte virksomhet i hovedsak foretar. Innholdet i kurset tilpasses i samarbeid med den bestillende virksomhet, både i forhold til omfang og hvilke temaer som skal gjennomgås særskilt. Kurset vil uansett ta for seg regelverket om offentlige anskaffelser og anskaffelsesprosessen i Oslo kommune. Virksomheter i Oslo kommune som ønsker en gjennomgang av regelverket om offentlige anskaffelser og/eller en nærmere presentasjon av aktuelle temaer. Deltakerne skal få en overordnet forståelse av Oslo kommunes anskaffelsesprosess og de grunnleggende krav og regler som gjelder for offentlige anskaffelser. Deltakerne skal i tillegg få en grundigere forståelse for virksomhetens særskilte behov. Tidspunkt/varighet Dagskurs. Det kan inngås avtale om annen varighet, for eksempel om et antall timer. Kr for 1 dag, eller etter avtale. Vera Hovelsen tlf. (234) / epost: Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser Kurset vil gjennomgå anskaffelsesprosessen fra A til Å, samt gi en innføring i sentrale problemstillinger og temaer i tilknytning til offentlige anskaffelser. Ansatte i kommunen med innkjøp som hovedbeskjeftigelse. Kurset forutsetter kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, minst tilsvarende det som gjennomgås på Grunnkurs et er å gjøre kommunens innkjøpere bedre rustet til å gjøre gode kjøp i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Kurset avholdes henholdsvis vår og høst, med fem moduler à to dager (èn tre dager) spredt over halvåret. En av modulene inkluderer overnatting. Kurs våren 2008 er fulltegnet. Kurs høsten 2008 annonseres før sommerferien. Kr en inkluderer lunsj alle kursdagene og hotellopphold med full pensjon på overnattingsmodulen. Kristine Vigander tlf.(234)91729 epost: Mari Lorentzen tlf.(234) / epost: Bygg- og anleggsforum Vekting av tildelingskriterier er et vanskelig tema. På dette halvdagsseminaret fokuserer vi på muligheter og utfordringer knyttet til vekting. Det vil bli særskilt fokus på bygg- og anleggskontrakter. Intensjonen med bygg- og anleggsforum er å skape et nettverk for erfaringsoverføring for de i kommunen som arbeider med anskaffelser innen bygg og anlegg. Deltagerne skal få innsikt i hvordan vektingsmodeller skal brukes for å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tidspunkt/varighet Onsdag 12.mars fra kl. 9 til 12. Lunsj fra kl 12 til 13. Kr Tone Bergh-Christensen tlf. (234)91705 / epost: Kompetansekatalogen 08 - Avtale og regelverk 21

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Lederutviklingsprogram for Grimstad kommune

Lederutviklingsprogram for Grimstad kommune Lederutviklingsprogram for Grimstad kommune Innledning Kommunesektoren står ovenfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester.

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

Bilag 1: Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1: Oppdragsgivers kravspesifikasjon Bilag 1: Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Å bidra til god ledelse i domstolene er en prioritert oppgave for DA, og DA har siden 2004 gjennomført grunnleggende lederutvikling for alle domstolledere.

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Overordnet målsetting Utvikle en profesjonell administrativ service for den faglige ledelsen og derigjennom bidra til at NTNU når sine

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Kurstilbud førstehalvår 2017

Kurstilbud førstehalvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud førstehalvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse Foto: Vibeke Brox VELKOMMEN TIL KURS FØRSTE HALVÅR 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr også i år

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Nasjonal lederplattform

Nasjonal lederplattform Synlig og ansvarlig Lederutvikling ved St. Olavs Hospital Undervisningsleder Anne-Kristin Fjellstad 25.oktober 2017 Nasjonal lederplattform 1 Oppfølging av Nasjonal lederplattform Omfattende kartlegging

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram

Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.03.2017 Frank Alvern Avd.dir. VI UTRUSTER FORSVARET 1 Mine 25 minutter i dag 1. Forsvarssektorens

Detaljer

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar?

Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Lederutvikling og lederverktøy i Alta kommune Virksomhetsledere med helhetlig, fag, personal og økonomiansvar? Arbeidsgruppens mandat Hvilke kompetanse kreves hos ledere når de får delegert det daglige

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra De ansatte sier at slagordet betyr: Vi får det til og yter litt ekstra Et ønsket kjennetegn Sammen er vi

Detaljer