Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN"

Transkript

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN 2008

2 FORORD Kompetansekatalogen 2008 inneholder Utviklings- og kompetanseetatens tilbud til medarbeidere og virksomheter i Oslo kommune. Katalogen presenterer kurs, rådgivningstjenester, bestillingsoppdrag og formell kompetanseheving. Kompetansepakken er ment å treffe både bredde og spiss i kommunen vår både medarbeidere og ledere. Du vil kjenne igjen kommunens strategiske områder innen personalpolitikk som kapitler i katalogen; organisasjonskultur, ledelse, medarbeidere og arbeidsmiljø, avtale- og regelverk, kompetanse og utvikling og omstilling. Utviklings- og kompetanseetaten oppfordrer til å investere i kompetanseheving, både i utvikling av den enkelte medarbeider, men også med tanke på hele virksomheten. Økt kunnskap og kompetanse bidrar til en attraktiv arbeidsplass, gir impulser til videre utvikling og læring, og ikke minst til et stadig bedre tjenestetilbud til byens innbyggere. Vi i UKE hjelper til med å sette i gang endringsprosesser og utvikling i tråd med ønsker, verdier og mål som du som individ eller virksomheten har. Vi bistår gjerne med prosess- og kompetanseutvikling som oppleves riktig for din virksomhet. Dersom det er oppdateringer eller nye innsikts- og ferdighetsområder som du mener er viktig for deg og ditt arbeidssted, men som ikke finnes i denne katalogen, så ta kontakt med oss og vi vil skreddersy akkurat det som er viktig og riktig for deg. Hver ansatt i organisasjonen Oslo kommune er unik, hver virksomhet er unik og hver situasjon er unik. Vi baserer våre tilbud på verdiene som skal gjennomsyre aktivitet og holdninger i Oslo kommune engasjement, redelighet, respekt, og brukerorientering. Utviklings- og kompetanseetaten er her for å bistå deg og din virksomhet. Vi kjenner kommunen og dens rammebetingelser. Wenche Hagan direktør Utviklings- og kompetanseetaten

3 INNHOLD Organisasjonskultur side 5-6 ORGANISASJONSKULTUR Ledelse side 7-14 EGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Medarbeidere og arbeidsmiljø side NG MEDARBEIDERE OGARBEIDSMILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Avtale- og regelverk side NSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Kompetanse side MILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Utvikling og omstilling side UTVIKLING OG OMSTILLING MEDARBEIDERE OGARBEIDSMILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Skreddersydde løsninger side Alfabetisk kursoversikt side 38 Påmelding og praktiske opplysninger side 39 Utgis av: Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten Opplag: /07 Layout/Design: Tiber AS - Forsidefoto: Lene Nyborg Jensen Trykk: En miljømerket produksjon fra LOS Grafisk.

4 4 Kompetansekatalogen 08 Elektronisk påmelding til alle kurs via

5 ORGANISASJONSKULTUR ORGANISASJONSKULTUR Oslo kommunes verdigrunnlag 6 Etisk dilemmaverksted 6

6 Oslo kommunes verdigrunnlag Gjennom bruk av ulike verktøy/verksteder, som for eksempel verdinavigator og verdidrypp blir man utfordret individuelt og i grupper til å skildre situasjoner hvor forståelsen av verdiene og de etiske reglene settes på prøve. Personalgrupper. Bidra til felles forståelse av Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske regler og hva det innebærer for den enkelte å etterleve verdiene i praksis. 1 dag. Tidspunktet avtales med virksomhetene. Kr per dag. er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Etisk dilemmaverksted Dilemmatrening er ett av verktøyene i verktøykassa for implementering av Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske regler. Under samlingen vil deltakerne bli konfrontert med etikk og etiske problemstillinger som er realistiske og praksisrelaterte. Så vel individuelt som i grupper blir man utfordret til å skildre situasjoner hvor forståelsen av etikk og spørsmålet om hvor grensen går settes på prøve. Ansatte i Oslo kommune. Gjennom trening i dilemmaverkstedet blir den enkelte deltaker rustet til å ta etisk riktige beslutninger og lærer seg å sette spørsmålstegn ved situasjoner hvor blanding av interesser kan være aktuell. 1 dag. Tidspunktet avtales med virksomhetene. Kr per dag. er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Kompetansekatalogen 08 - Organisasjonskultur

7 LEDELSE LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Ny som leder i Oslo kommune 8 Lederutviklingsprogram for ledere i topplederteam 8 Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere grunnkurs 8 Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere videregående program 9 Lederutviklingsprogram for 1. linjeledere innen pleieog omsorgssektoren 30 studiepoeng 9 Veiledning for 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren 10 Coaching sertifiseringskurs 10 Coaching / veiledning 10 Ledelse og teamutvikling 11 Traineeprogram for fremtidige ledere med minoritetsbakgrunn 11 Ledelse i mangfoldsperspektiv 11 Mentorordning 12 Vil du ha en mentor? 12 Lederkontrakt og lederevaluering 12 Anskaffelser på for toppledere 14 Lederbadet 14 Kompetansekatalogen 08 7

8 Ny som leder i Oslo kommune Strategiske målsetninger og rammebetingelser for Oslo kommune Lover og avtaleverk Styringssystem Nytilsatte ledere på alle nivåer. Gjøre det lettere for nytilsatte ledere å finne frem og forstå de ordninger som er spesielle for Oslo kommune. Kurset varer i 2 dager februar Kr er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: Lederutviklingsprogram for ledere i topplederteam Programmet Ledere i en krevende fremtid er forankret i Oslo kommunes verdier, etiske regler og lederprinsipper og basert på temaer innen ledelsesfaglige emner, forståelse av kommunen som organisasjon/ arbeidsgiverrollen og ferdighetstrening i lederrollen. Ledere i toppleders team. Gi ledere i toppleders team nødvendig kompetanse i forhold til politiske føringer og lederutfordringer i Oslo kommune. Programmet gir økt kunnskap og forståelse for konsernovergripende rammebetingelser og hvilke krav de stiller til den enkelte leder. 5 moduler á 3 dager. Valgfri 6 modul. Programmet annonseres våren Kr omkostninger ved valg av 6 samlinger. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere grunnkurs Kunnskap om aktuell lederteori samt Oslo kommunes lederprinsipper, etiske regler og verdigrunnlag. Det legges stor vekt på egeninnsats og refleksjon over egen lederpraksis og egen situasjon. Ledere i alle kommunens virksomheter med personal- og økonomiansvar og som jobber i førstelinjen (dvs. som ikke har ledere under seg). Kurset bidrar til økt bevissthet om og utvikling av egen lederrolle. Introduksjonsdag 25. mars 1. samling: 8.,9., og 10. april 2 samling: 6. og 7. mai 3. samling: 10. og 11. juni Totalt 7 dager, samt ½ introduksjonsdag. Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

9 Lederutviklingsprogram for 1.linjeledere videregående program Programmet er forankret i Oslo kommunes verdier, etiske regler og lederprinsipper. Det blir fokusert på lederrollen og forståelsen av Oslo kommune som organisasjon og arbeidsgiver. Det legges stor vekt på egeninnsats og refleksjon over egen lederpraksis. Ledere i alle kommunale virksomheter med personal- og økonomiansvar som jobber i førstelinjen. Programmet bygger på grunnkurset. Øke kompetansen og tryggheten hos 1.linjelederen. Øke bevisstheten om egen kommunikasjon og samhandlingsevne. Øke ferdigheter i samhandling på tvers av linjeorganisasjonen. 3 samlinger á 2 dager. Annonseres høsten Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. Lederutviklingsprogram for 1. linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren 30 studiepoeng Programmet bygges rundt Oslo kommunes personalpolitiske strategi. Programmet vektlegger kunnskapstilegnelse, det å forstå utfordringer fra flere perspektiv slik at allsidighet og endringskompetanse kan økes. Deltaker får veiledning i gruppe mellom samlingene. Det legges stor vekt på egeninnsats i programmet. 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune. et med programmet er å bevisstgjøre førstelinjeledere i forhold til egen lederrolle og å trygge lederen i utøvelse av eget lederskap med fokus på medarbeiderutvikling/ personalledelse og på endring og omstilling i tjenesteproduksjonen i kommunen. Videre er målet å stimulere dette ledernivået til å øke sin formal- og praksiskompetanse innen ledelse og ledelsesutøvelse. Dette tilbudet gir 30 studiepoeng på Bachelor nivå. Programmet går over 7 samlinger, totalt 20 undervisningsdager over ca. 10 mnd. Oppstart høsten 2008 med forbehold om finansiering. Programmet finansieres av Helse- og velferdsetaten. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Margrete Hansen tlf. 234(91713) epost: er Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Kanskje det ikke er noe å lære, dristet Alice seg til å si. - Hysj, hysj, lille venn, sa hertuginnen, - vi kan lære noe av alt, hvis vi bare tenker oss om. Lewis Carrol Kompetansekatalogen 08 - Ledelse 9

10 Veiledning for 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren Det planlegges veiledning av 4 veiledningsgrupper, hver på 10 deltakere. Det legges stor vekt på deltakeraktivitet på det personlige plan. Den enkelte må bidra med egen erfaring og gi tilbakemelding på andres bidrag. Veiledningen består av 2 undervisningsdager (á 6 timer) der innholdet gjenspeiler tema som kommer frem i veiledningen, og 10 veiledningsøkter på hver 3 timer. 1.linjeledere innen pleie- og omsorgssektoren, Oslo kommune. Fokus på lederrollen til 1. linjeleder innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune for å utvikle et hensiktsmessig arbeidsmiljø. Egenutvikling og utvikling av lederrollen gis stor oppmerksomhet. Oppstart høst 2008 Veiledningen går over 2 semestre. Etter avtale med virksomheten. Veiledningen finansieres av Helse- og velferdsetaten. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Coaching sertifiseringskurs Gjennom kortfattet teori, illustrasjon og praktiske øvelser utvikler deltakerne ferdigheter som coach. I tillegg til samlingene skal deltakerne gjennomføre 15 coachingsamtaler i løpet av sertifiseringsperioden. Ledere og medarbeidere som i sitt virke vil hjelpe andre, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og realisere sine mål. Deltakerne får sertifisering som coach gjennom Right Management Consultants. Programmet går totalt over 4 samlinger á 1,5 dager med oppstart april/mai 2008 Kr inkludert 2 bøker og sertifisering. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Coaching/veiledning Individuell coaching. Coachingen foregår ved personlig fremmøte eller pr. telefon. Avtales særskilt med den enkelte. Ledere på alle nivåer. Oppnå økte resultater som leder og utvikle personlig mestringsevne. Utvikle kunsten å gjøre medarbeidere gode. Avtales i hvert enkelt tilfelle. Kr per klokketime. er Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

11 Ledelse og teamutvikling Utvikling i organisasjonenes omverden stiller stigende krav til organisasjonenes tilpasnings- og utviklingsevne, og dermed til deres fleksibilitet. Det gjelder å være tilpasningsdyktig og ha evnen til å styre forandringsprosessene. Kurset gir innsikt i ulike muligheter til å anvende team for å imøtekomme nevnte utfordringer i vår organisasjon. Arbeidsformen er effektiv og har blitt vanlig i alle typer organisasjoner. Ledere med personalansvar. Deltakerne skal få grunnleggende innsikt i og forståelse for hvordan man organiserer og leder et team, slik at resultatet av teamets innsats blir større enn summen av enkeltindividenes innsats. Kurset varer 2 dager mai. Kan også tilpasses den enkelte virksomhet. Kr eller pristilbud for virksomhetstilpasning. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Traineeprogram for fremtidige ledere med minoritetsbakgrunn Lederutviklingsprogrammet bygger på Oslo kommunes personalpolitiske strategi. Programmet legger like stor vekt på teori/ kunnskapstilførsel og prosessutvikling. Ansatte i Oslo kommune med minoritetsbakgrunn som har ambisjoner om å utvikle seg som leder. Gi medarbeidere med minoritetsbakgrunn mulighet for lederopplæring og utvikling, og rekruttering inn i lederstillinger i Oslo kommune. Tidspunkt/varighet 1. samling: 7. mars samling: april samling: mai samling: september samling: oktober samling: november samling: desember 2008 Kr Programmet er finansiert av midler fra Opplærings- og utviklingsfondet. er Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Margrete Hansen tlf. 234(91713) epost: Ledelse i mangfoldsperspektiv Nettverksarbeid, ledelsesfaglige innspill, refleksjon og erfaringsdeling. Ledere eller potensielle ledere i Oslo kommune med flerkulturell bakgrunn. Skape en arena for erfaringsutveksling, refleksjon og utvikling. Bidra til å nå målene om representativitet på ledernivå i Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune. Pågående jevnlige samlinger i løpet av året. Gratis. Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Svein Børge Hoftun tlf. 234)91736 epost: Kjersti Oland tlf. (234)91715 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse 11

12 MENTORORDNING En mentorordning er en prosess som oppfordrer til og støtter læring gjennom samspill mellom to mennesker. Mentoren (en erfaren kollega) skal primært fremme læring hos adepten (en mindre erfaren kollega). Gjennom dialog, refleksjoner og spørsmål vil både mentor og adept oppnå læring og utvikling. Vil du ha en mentor? Ledere som er ny i lederrollen, har fått nye eller større utfordringer, savner en uavhengig, profesjonell samtalepartner med erfaring fra Oslo kommune eller søker generell ledelsesfaglig utvikling. Deltakerne, kalt adepter, skal få hjelp i egen utvikling av en erfaren, dyktig og empatisk leder fra en annen del av kommunen både mht kunnskap, måter å arbeide og te seg på i organisasjonen, og måter å tenke og ta beslutninger på. Beskrivelse Det er nødvendig at de to impliserte har tillit og tiltro til hverandre, og at de begge føler at kjemien passer. Vi vil prøve å finne en mentor til hver enkelt som tilfredsstiller vedkommendes ønsker og behov. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre en test for å avdekke den enkeltes arbeidspreferanser, Team Management Profile, og en samtale om ønsker og behov for mentor. Annonseres senere. Kr Aud Fadnes tlf. (234)91710 epost: Lederkontrakt og lederevaluering Innledning: Om bakgrunnen for det nye systemet Om bruk av maler med praktiske eksempler Utvikling av indikatorer på leveranser og lederatferd: Innledning om indikatorer med gode eksempler Praktiske øvelser med å formulere indikatorer på personlige leveranser og lederatferd med utgangspunkt i egne planer og Oslo kommunes ledelsesprinsipper Evaluering og motiverende tilbakemelding: Innledning om evaluering, kommunikasjon og motivasjon med gode eksempler Trene på bruk av vurderingsskalaen på grunnlag av dokumentasjon med utgangspunkt i case/simulering Trene på gi positive og korrigerende tilbakemeldinger på en motiverende måte Ledergrupper. Trygge og tydelige ledere som har Kunnskaper om hensikt med og bruk av verktøyet Ferdigheter i å formulere indikatorer, foreta evaluering av underordnede på en femtrinns skala og å gi tilbakemeldinger på en motiverende måte Holdninger basert på Oslo kommunes verdigrunnlag og ledelsesprinsipper 12 Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

13 1 dag pr ledergruppe etter avtale. Finansiert sentralt. er Svein Børge Hoftun tlf. (234)91736 epost: Metodisk har jeg intet lært, men jeg har tenkt og spekulert, og lest meg til en del av hvert. Henrik Ibsen, Peer Gynt Bjørn Bugge tlf. (234)91718 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse 13

14 Anskaffelser på for toppledere Kurset vil gi en minimumsinnføring i offentlige anskaffelser: Kort introduksjon av Oslo kommunes anskaffelsesstrategi Kort innføring av det viktigste i regelverket for offentlige anskaffelser, kunngjøring og terskelverdier Etiske retningslinjer Hva er rammekontrakter og samkjøpsavtaler? Kort innføring i anskaffelsesportalen, maler og elektronisk konkurranseverktøy Deltakerne vil få med seg en enkel sjekkliste for å navigere seg gjennom anskaffelsesprosessen. Virksomhetens toppleder og topplederens ledergruppe. Å sette virksomhetsleder i stand til å vurdere om virksomheten foretar anskaffelser i henhold til gjeldende lover og regler. Tidspunkt/varighet Kurset går over en halv dag. 25.april august desember 2008 Kr Mari Jerman/Bård Sandbæk tlf. (234) / epost: Lederbadet Lederbadet har som formål å samle topplederne i Oslo kommune til en uformell og annerledes møtearena. Modellen for lederbadet er hentet fra bokbadet, hvor en profilert og uredd møteleder inviterer både interne og eksterne bidragsytere til debatt og refleksjon rundt ulike former for dilemmaer og paradokser knyttet til ledelse. Samtidig byr lederbadet på ulike kulturinnslag som skal representere mangfoldet i byen vår. Vi legger også opp til å tilby deltakerne på lederbadet noen spennende matretter som kan gjenspeile det etniske mangfoldet i Oslo. Kommunens politiske og administrative toppledelse. 16. september Kr er Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Hans Christian Ekenes tlf. (234)91708 epost: Kompetansekatalogen 08 - Ledelse

15 MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØ MEDARBEIDERE OGARBEIDSMILJØ KOMPETANSE AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Personalpolitisk handlingsplan 16 LØFT grunnkurs - Åpent kurs 16 Medarbeiderundersøkelse opplæring internkonsulenter 16 LØFT-konsulentopplæring 17 Mangfoldsnettverk 17 IA-samling 17 Årlig HMS-seminar 18 Hvordan ta vare på sykemeldte? 18

16 Personalpolitisk handlingsplan Byrådet i Oslo kommune har vedtatt at den enkelte virksomhet skal utarbeide en handlingsplan for sin personalpolitikk. På konferansen vil vi vise hvordan arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden kan samarbeide for å få dette gjennomført. Like muligheter for alle arbeidstakere og arbeidsmiljøets betydning settes i fokus slik at tjenestene vi yter blir gode for brukerne. Ledere på alle nivåer, personalmedarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Presentasjon av planer fra virksomhetene, samt erfaringsutveksling. 11. juni 2008 Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. Kjersti Oland tlf. (234)91715 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: LØFT grunnkurs - Åpent kurs Utvikle ferdigheter i å anvende de mest sentrale løsningsfokuserte verktøyene. Ledere på alle nivåer, personalmedarbeidere, verneombud. Kurset legger opp til at deltagerne får kunnskaper om LØsningsFokusert Tilnærming og blir kvalifisert til å bruke LØFT metodikk i egen arbeidssituasjon. Kurset varer i 2 dager mars september Kr er Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Johannes W. Michielsen tlf. (234)91707 epost: Medarbeiderundersøkelse opplæring internkonsulenter Assistanse til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse samt verktøy for analyse og anvendelse av resultatene. Skolering av to internkonsulenter som kan følge opp arbeidet ved hjelp av LØFT-metodikk. Ansatte som skal administrere og bistå ledere i å følge opp medarbeiderundersøkelser. Gi virksomheten solid dokumentasjon som grunnlag for utvikling av ansattes trivsel. 1 dag opplæring for enhetsadministrator. 4 dager LØFT-skolering. Etter avtale med virksomheten. Kr er Liv Stien Ulvmoen tlf. (234)91719 epost: Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Kompetansekatalogen 08 - Medarbeidere og arbeidsmiljø

17 LØFT-konsulentopplæring Mangfoldsnettverk IA-samling Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en etterspurt metode for organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling. Vi har utviklet et virksomhetstilpasset kurs slik at flere i virksomheten kan få utdannelsen. Opplæringen er skreddersydd for å kunne følge opp ledere og arbeidsmiljøet etter en gjennomført medarbeiderundersøkelse. Deltakerne vil bli kjent med LØFT teorien, øve på ferdigheter og teknikker. Virksomheter som har eller skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser peker ut interne personer som har eller ønsker å utvikle sine kommunikative ferdigheter. LØFT-konsulentopplæringen (LØFT-MUS) vil være både utviklende for personen selv og virksomheten hun/han jobber i. Deltakere som gjennomfører hele kursprosessen mottar kursbevis. Etter avtale med virksomheten. Kurset er en prosess som går over 4 dager (2x1x1), med hjemmeoppgave mellom 2. og 3. samling. Kr per virksomhet. Betinger at kurset holdes i virksomhetens lokaler, eventuelt kommer leie av lokaler og kost i tillegg. Tanja Juul Rødahl tlf. (234) epost: Faglige innspill, erfaringsutveksling, nettverksarbeide, felles tiltaksutvikling. Medarbeidere med ansvar for mangfoldsarbeid og andre ressurspersoner på området. Erfaringsutveksling, utvikling, samarbeid og kompetanseutvikling på mangfoldsområdet. Gi innspill til veien videre i mangfoldsarbeidet i Oslo kommune. Pågående flere samlinger i løpet av året. Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Svein Børge Hoftun tlf. 234)91736 epost: Kjersti Oland tlf. (234)91715 epost: Kunnskapsformidling. Ledere, personalansvarlige og andre interesserte. Oppdatering om føringer og utvikling fra sentrale myndigheter, både nasjonalt og innenfor egen organisasjon. Dagskurs. mars 2008 oktober 2008 Finansiert av KS og Opplærings- og utviklingsfondet. er Tanja Juul Rødahl tlf. (234)91716 epost: Kristin Lehne tlf. (234)91619 epost: Kompetansekatalogen 08 - Medarbeidere og arbeidsmiljø 17

18 Årlig HMS-seminar HMS seminar. Ledere med personalansvar, HMS medarbeidere og hovedvernombud. Gi virksomhetene bedre kunnskaper til å utvikle egne HMS systemer, nettverksetablering og faglig utvikling. 2 dagers samling med overnatting Høst Grunnfinansiert, ingen egenandel. Mari Lorentzen tlf. (234)91712 epost: Hvordan ta vare på sykemeldte? Tiltak for å få den sykemeldte tilbake Rettigheter Møte utfordringene Tips og råd Personaleledere, personalkonsulenter og andre som har et lederansvar. Hensikten med kurset er å gi deltakere innspill på hvordan møte utfordringene når ansatte er langtidssykemeldte. Hvilke tiltak kan være nyttig å gjøre? Hvordan inkludere den sykemeldte i arbeidslivet igjen? 2 dager Tidspunkt annonseres senere. Kr Støttet av Opplærings- og utviklingsfondet. er Mari Lorentzen tlf. (234)91712 epost: Det er nyttigere å fokusere på det som virker enn det som ikke virker. Det som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg Gro Johnsrud Langslet 18 Kompetansekatalogen 08 - Medarbeidere og arbeidsmiljø

19 AVTALE- OG REGELVERK AVTALE OG REGELVERK LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR Grunnkurs i anskaffelser 20 Miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser 20 Kontraktskurs 20 Virksomhetstilpassede kurs i anskaffelser 21 Sertifiseringskurs- offentlige anskaffelser 21 Bygg- og anleggsforum 21 Evaluering og tildelingskriterier 22 Enkeltvedtak forvaltningslovens krav til saksbehandling 22 Arbeidsrett, ansettelse, oppsigelser 22 Arbeidstid og ferieloven 23 Folketrygdloven 23 Opplæring for partsammensatte utvalg 24 Offentlighet og innsyn 24

20 Grunnkurs i anskaffelser Kurset vil gi en innføring i hvordan anskaffelser skal gjennomføres, med blant annet en gjennomgang av: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Oslo kommunes interne regelverk Grunnleggende krav til anskaffelser Anskaffelsesprosessen med faser og trinn, med hovedvekt på planleggings- og gjennomføringsfasen Hvordan lage et best mulig konkurransegrunnlag, som sikrer at virksomheten får inn leverandørens beste tilbud Hvordan evaluere tilbud og inngå kontrakt Ansatte i Oslo kommune som foretar eller er premissgivere for anskaffelser. Deltakerne skal få en overordnet forståelse av anskaffelsesprosessen og de grunnleggende krav og regler som gjelder for offentlige anskaffelser. Tidspunkt/varighet Kurset går over 2 dager. Avholdes første halvår Kr Vera Hovelsen tlf. (234)91703 / epost: Miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser Kurset tar for seg hvilke miljø- og sosiale krav som kan stilles ved offentlige anskaffelser og hvordan disse kan stilles for å oppnå bærekraftige anskaffelser. Vi vil se på dette både i forhold til anskaffelser under nasjonal terskelverdi og i forhold til anskaffelser som skal kunngjøres i hhv. Doffin og TED databasen. Ansatte som foretar anskaffelser eller er involvert i kommunens anskaffelsesarbeid og som ønsker å stå bedre rustet til å ivareta miljø- og samfunnsmessige hensyn i arbeidet. Tidspunkt/varighet Dagskurs. Avholdes første halvår Kr Mari Jerman tlf. (234)91726 / epost: Kontraktskurs Kurset gir en gjennomgang av Oslo kommunes reviderte standardkontrakter. Kurset vil gi en oversikt over sentrale begreper og viktige elementer i kontraktene/malene. Temaer som er felles for de forskjellige kontraktene identifiseres og gjennomgås samlet. Vi gjør oppmerksom på at bygg- og anleggskontrakter ikke blir gjennomgått på dette kurset. Ansatte i Oslo kommune som regelmessig inngår kontrakter på vegne av virksomheten eller som arbeider med oppfølging av virksomhetens kontrakter. Kunnskap om Oslo kommunes standardkontrakter. Tidspunkt/varighet Dagskurs. 13. februar 2008, kl Kr Tone Bergh-Christensen tlf. (234)91705 / epost: Kompetansekatalogen 08 - Avtale og regelverk

21 Virksomhetstilpassede kurs i anskaffelser Kurset tar utgangspunkt i grunnkurs om offentlige anskaffelser, med hovedfokus på de anskaffelser den enkelte virksomhet i hovedsak foretar. Innholdet i kurset tilpasses i samarbeid med den bestillende virksomhet, både i forhold til omfang og hvilke temaer som skal gjennomgås særskilt. Kurset vil uansett ta for seg regelverket om offentlige anskaffelser og anskaffelsesprosessen i Oslo kommune. Virksomheter i Oslo kommune som ønsker en gjennomgang av regelverket om offentlige anskaffelser og/eller en nærmere presentasjon av aktuelle temaer. Deltakerne skal få en overordnet forståelse av Oslo kommunes anskaffelsesprosess og de grunnleggende krav og regler som gjelder for offentlige anskaffelser. Deltakerne skal i tillegg få en grundigere forståelse for virksomhetens særskilte behov. Tidspunkt/varighet Dagskurs. Det kan inngås avtale om annen varighet, for eksempel om et antall timer. Kr for 1 dag, eller etter avtale. Vera Hovelsen tlf. (234) / epost: Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser Kurset vil gjennomgå anskaffelsesprosessen fra A til Å, samt gi en innføring i sentrale problemstillinger og temaer i tilknytning til offentlige anskaffelser. Ansatte i kommunen med innkjøp som hovedbeskjeftigelse. Kurset forutsetter kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, minst tilsvarende det som gjennomgås på Grunnkurs et er å gjøre kommunens innkjøpere bedre rustet til å gjøre gode kjøp i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Kurset avholdes henholdsvis vår og høst, med fem moduler à to dager (èn tre dager) spredt over halvåret. En av modulene inkluderer overnatting. Kurs våren 2008 er fulltegnet. Kurs høsten 2008 annonseres før sommerferien. Kr en inkluderer lunsj alle kursdagene og hotellopphold med full pensjon på overnattingsmodulen. Kristine Vigander tlf.(234)91729 epost: Mari Lorentzen tlf.(234) / epost: Bygg- og anleggsforum Vekting av tildelingskriterier er et vanskelig tema. På dette halvdagsseminaret fokuserer vi på muligheter og utfordringer knyttet til vekting. Det vil bli særskilt fokus på bygg- og anleggskontrakter. Intensjonen med bygg- og anleggsforum er å skape et nettverk for erfaringsoverføring for de i kommunen som arbeider med anskaffelser innen bygg og anlegg. Deltagerne skal få innsikt i hvordan vektingsmodeller skal brukes for å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tidspunkt/varighet Onsdag 12.mars fra kl. 9 til 12. Lunsj fra kl 12 til 13. Kr Tone Bergh-Christensen tlf. (234)91705 / epost: Kompetansekatalogen 08 - Avtale og regelverk 21

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapporter Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no Innholdsfortegnelse Delrapport

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer