Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS"

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Arbeidstittel Navn på deltakere Oppdragsgiver Veileder ved Hiof Problemstilling Bakrgrunn for problemstillingen Nettside Innledning Bakgrunn Om Nexans Mål Hovedmål Effektmål Prosjektresultat Læringsmål Avgrensninger Rammer Gantt-skjema Økonomi Utførelse av prosjektet Oppgavebeskrivelse Prosjektutførelse Refleksjon Møtevirksomhet Risikofaktorer og kvalitetssikring Prosjektdeltakere Deltakere Kompetanse og bakgrunn Prosjektregler Milepæler Kilder Vedlegg

3 1 Sammendrag 1.1 Arbeidstittel Bedriftpraksis v/ Nexans Norway avd Halden 1.2 Navn på deltakere Per Christian Gundersen 1.3 Oppdragsgiver Nexans Norway v/jan-roger Andersen Prosjektleder 1.4 Veileder ved Hiof Gunnar Misund Avdeling for informasjonsteknologi Førstelektor 1.5 Problemstilling Kartlegge, oppdatere og effektivisere bruk av maskiner tilknyttet måleinstrumenter på laboratoriumet hos Nexans Norway AS på en sikker måte 1.6 Bakrgrunn for problemstillingen Nexans ønsker å få oppdatert sine lab maskiner, slik at de følger utvikling og kan fortsette sitt arbeid på en trygg, effektiv og problemfri måte. Det skal gjennomføres kartlegging som skal avdekke forholdene mellom hva som må oppdateres, hvor lønnsomt det er, og hva som er kompatibelt med ny software. 1.7 Nettside https://wiki.hiof.no/index.php/bedriftspraksis 3

4 2 Innledning Jeg har fått praksisplass v/nexans i Halden, der mitt arbeid går ut på å oppdatere software, operativsystem og hardware på stasjonære maskiner tilkoblet ulike målingsverktøy for laboratoriumsarbeid. Tilkoblingspunktet i laboratoriumet er overbelastet og jeg må også bidra til en løsning rundt dette, slik at maskiner på labben kan kobles til internett. Formålet med praksisen er å bidra til Nexans sitt arbeid, der de tester og forsker på bl.a. farlige avgasser som dannes ved produksjon og senere tilfeller, og stresstest av kabler. For å kunne utføre et slikt arbeid er det viktig at utstyret er oppdatert, at sikkerheten er tatt til betraktning og at arbeidet kan utføres på en kjapp og effektiv måte. Jeg valgte å søke praksis hos Nexans da et stort firma med mange ulike ingeniørroller og et spennende og fremtidsrettet miljø utfordrer meg og gir meg innblikk i hvordan arbeidslivet er. 3 Bakgrunn Bakgrunnen for denne oppgaven er at studenten gjennomfører bedriftpraksisoppgave på 10 studiepoeng ved Høyskolen i Østfold Etter forespørsel til Nexans ble jeg invitert til et møte med avdelingsleder Jan-Roger Andersen der det ble presentert en mulig bedriftpraksisoppgave. Oppgaven virket meget interresant da jeg får arbeidet sammens med mange ulike ingeniørroller, og bidratt til et arbeid i et miljø som virker veldig spennende med tanke på videre utvikling. Etter en samtale med veileder meldte jeg meg for denne oppgaven og tok kontakt med oppdragsgiver Nexans før sommeren. Det ble avtalt å møtes nærmere studiestart for å diskutere problemstillingen nærmere. Jeg forventer å forbedre min egen kompetanse gjennom å jobbe med denne oppgaven. Jeg regner med å kunne bruke kunnskap jeg allerede har tilegnet meg gjennom studiet og å fordype dem. Å jobbe med en oppgave som er direkte tilknyttet ingeniørbransjen vil jeg lære mye av og erfaringene jeg får kommer til å komme meg til gode i senere jobbsammenhenger. 4

5 4 Om Nexans Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring. Selskapet markedsfører også kabler produsert av NVC i Japan, som er et fellesforetak mellom Viscas og Nexans-konsernet. Nexans Skagerrak AS er et heleid datterselskap av Nexans Norway AS. Nexans Skagerrak AS transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler og eier kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerrak. Nexans Norways fabrikker ligger i Namsos, Rognan, Karmøy, Halden og Langhus. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Nexans Norway har om lag ansatte. Nexans Norway AS er en del av det franske Nexans-konsernet en av verdens største kabelprodusenter og selskapet er et heleid datterselskap av Nexans Participations SA i Paris. 5 Mål 5.1 Hovedmål Kartlegge alle maskiner og instrumenter operativsystem og programvare for å få en oversikt over hva som er nødvendig å oppgradere. Være kontaktperson mellom Nexans Norway AS og instrumentleverandører mtp innhenting av informasjon om programvare kompabilitet samt tilbud på nødvendige oppgradering. Innstallering av nye maskiner, programvare, oppkobling til nett og uttesting av dette sammen med analysepersonell på MTS laboratorium. Utarbeidelse av dokumentasjon på hvilke oppgraderinger som er utført og hva som kan utføres videre. 5.2 Effektmål Kartlegge operativsystem og instrument programvare Kontaktperson mellom Nexans og instrumentleverandører Innstallere nye maskiner, programvare, oppkobling til nett og uttesting Utarbeide dokumentasjon på hva som er utført og hva som kan utføres videre. Styrke effektiviteten ved oppdaterte maskiner Kartlegging av kostnader ved eventuelle hardware utskiftning Øke brukervennligheten i lab Sørge for bedre oppetid ved fikse overbelastet nettverk Få ønsket maskiner på internett Være Nexans kontaktperson mellom Nexans og leverandør 5

6 5.3 Prosjektresultat Resultatet av denne oppgaven er mange nye maskiner og store oppgradering på Nexans sitt laboratorium på MTS avdelingen. Alle maskiner har blitt oppgradert eller byttet ut slik at windows 7 og nyere versjoner er kompatibelt. Alle instrumenter har blitt kartlagt og flere instrumenter har fått store oppdateringer slik at de er kompatible med windows 7 og neste generasjon. Samtlige maskiner er koblet opp mot nett eller lagt til rette for det, og gjennomført uttesting sammen med analysepersonell. Det har også blitt utarbeidet en dokumentasjon over alle maskiner og instrumenter på MTS laboratoriumet. Arbeidet vil gi Nexans muligheten til å bruke sine lab instrumenter på en mer effektiv måte, og videre oppdateringer vil være enklere. Sikkerheten er også ivaretatt og oppdragsgiver vil ha god oversikt over kostnader og hva som er blitt utført på alle maskiner og instrumenter. Nettverket skal bli mindre overbelastet slik at instrumentene kan jobbe uten forstyrrelser. Resultatet av denne oppgaven vil også være en sluttrapport som konkluderer det som har blitt utarbeidet i praksisperioden og en attest fra Nexans Norway AS For å kunne nå målet er følgende elementer viktige: Samle informasjon - God kartlegging av instrumenter, maskiner og nettverket i lab - IT avdeling skal involveres før tiltak blir satt igang - IT avdeling skal involveres før endringer på instrumenter og maskiner blir gjort Samarbeid - Kommunisere godt med hverandre, med oppdragsgiver og IT avd. 5.4 Læringsmål Økt forståelse for drifting av nettverk i større bedrifter Økt forståelse for prosjektarbeid direkte tilknyttet arbeidslivet Økt forståelse for kartlegging av faglig kompetanse Kunne bruke faglig teori i reelle praktiske oppgaver Kunne koble kunnskap fra flere fagfelter sammen Utvide og fordype kompetanse jeg allerede har tilegnet meg Få kjennskap til ulike ansvarsroller Få innsikt i arbeidslivet og store arbeidsmiljøer 6

7 6 Avgrensninger Jeg skal ha hovedvekt på kartlegging, oppdatering av maskinvare og software inne på laboratoriet ved Nexans Halden. Ta for meg en og en stasjon slik ingen stasjoner står halveis gjennomført ved endt praksis. 6.1 Rammer Rammene til oppgaven er tidsfristene som er satt av Høyskolen i Østfold. Tidsfristene for oppgaven er faste og de jeg må forholde meg til er: 1. 5/9 Avtale med bedrift 2. 12/9 Ferdig prosjektplan 3. 24/10 Midtveisrapport 4. 1/12 Innlevering av rapport 5. Uke 50: Presentasjon Meste parten av tiden kommer jeg til å jobbe på Nexans. Utenom vil jeg skrive forprosjekt, midtveisrapport, prosjektrapport og lage presentasjonen hjemme. 6.2 Gantt-skjema 7

8 7 Økonomi Budsjettet er en ca antakelse av kostnadene jeg kommer til å ha. Transporten består av til og fra arbeidssted. Dette er ubetalt arbeid, så oppdragsgiver dekker ingen ting. Kostnadene betales av meg i sin helhet. 8 Utførelse av prosjektet 8.1 Oppgavebeskrivelse Bedriftpraksisen vil hovedsaklig gå ut på å oppdatere alle maskiner og instrumenter på labben, slik at de til enhver tid kan holde seg helt oppdatert, og være sikret mot uønsket aktivitet. Softwaren til instrumentene klarer ikke alltid å spille på lag med antivirus. Må derfor finne en løsning som tillater software å kjøre samtidig som antivirus. Alle maskinene skal på nett, både lokalt og internett. Nye tilkoblingspunkter må settes opp. Nettet er allerede hardt belastet, og må finne en enkel og effektiv løsning på hvordan det kan forbedres. Nexans står for alle innkjøp, og må derfor lage en stor kartlegging av instrumenter, maskiner mm. Instrumentene og tilhørende software har høy kostnad og må derfor søkes tillatelse om. Jeg blir da Nexans kontaktperson mellom Nexans og eksterne leverandører. For å beholde oversikten og å klare denne jobben har jeg delt oppgaven i fasene 0-5 Disse er inndelt slik: Se Ganttskjema for dypere forklaring av fasene. 8

9 8.2 Prosjektutførelse For å kunne jobbe hos Nexans måtte jeg først gjennomføre et HMS kurs. Dette kurset gjennomførte jeg 20 august. Etter kurset hadde vi et oppstartsmøte der vi satt arbeidstider og prosdyre for hvordan prosjektet skulle utføres. Jeg arbeidet hver mandag og onsdag på Nexans, og fikk tildelt et eget kontor. Jeg startet prosjektet ved å kartlegge alle maskiner og instrumenter på alle områder. Leverandør, operativsystem nåværende, ønsket operativsystem, årgång, kontaktinfo hos leverandør, kontaktperson v/nexans, hva som skal gjøres, hva som er målet, dokumentasjon og resultat var informasjon jeg måtte ta med in min kartleggingsoppgave for å kunne holde en god oversikt som Nexans også kan bruke ved senere anledninger. For å få tak i all ønsket informasjon måtte jeg ha en god dialog med flere av leverandørene. Mail og telefon ble flittig brukt. Etter hver stasjon på MTS laboratoriumet hadde blitt kartlagt, startet jeg backup av store deler eller hele systemet. Dette gjorde jeg for å kvalitetssikre arbeidet mitt. Da all backup var tatt, startet jeg oppdateringer. Flere maskiner og instrumenter krevde dyre oppgraderinger eller oppdatering slik at jeg fikk tilsendt tilbud fra leverandørene. Tilbudene ble videresendt til oppdragsgiver. Han søkte deretter om midler til å utføre arbeidet. Noen av oppdateringene var så omfattende at det krevde spesial kompetanse fra leverandørene. Det ble derfor avtalt tid hvor det kom personer fra leverandøren for å oppgradere instrumentet. It avdelingen stod for innkjøp av alle maskiner. Instrumentene krevde utradisjonelle og ulike tilkoblinger. Dette var en del av kartleggingen, slik at it avdelingen hadde oversikt over hva som måtte bestilles. Alle hardware delerog software ble da sendt til mitt kontor, hvor jeg tok meg av dette videre. Oppgraderinger og oppdateringer ble da utført av meg, og koblet opp mot nettverket og instrumentet. Deretter ble det utført en rekke tester sammens med analysepersonell på MTS laboratoriumet. Forprosjekt og dokumentasjon ble utarbeidet på Nexans. Sluttrapport og presentasjon ble utarbeidet på skole og hjemme. 8.3 Refleksjon Under praksisperioden har jeg fått god oversikt over hvordan arbeidslivet foregår. Jeg har fått ta del i et miljø på Nexans som har veldig mange ulike ingeniørroller. Det har vært i stor grad lærrerikt å få kunne se hvordan ingeniører jobber sammen i et stort firma for å bidra til effektiv arbeid. Jeg har fått smake på hvor viktig det er å være presis i arbeidet og hvor lang tid enkelte ting kan ta. I ethvert prosjekt arbeid vet man at ting tar tid. Heldigvis hadde jeg god tid til rådighet, og derfor ble heldigvis ikke dette en avgjørende risikofaktor for prosjektet. Jeg har fått brukt kunnskap jeg har tilegnet med gjennom studiet, og utvidet disse. Jeg syntes også det har vært fint å kunne knytte flere fagfelter sammen for å utføre arbeidet. Det viktigste jeg tar med meg fra denne praksisperioden er kunnskapen jeg har utvidet og hvordan en stor bedrift og mange ulike ingeniørroller jobber sammen. Jeg ser på prosjektet som godt utført og Nexans vil ha stor nytte av mitt arbeid. Deres laboratorium på MTS er nå "up-to-date" og vil lettere takle fremtidige hindringer, og analysepersonell kan jobbe mer effektivt. 9

10 8.4 Møtevirksomhet Jeg har hatt ukentlige møter med avd.leder hos Nexans slik at vi hele tiden holder hverandre oppdatert på hvordan prosjektet ligger ann. 9 Risikofaktorer og kvalitetssikring For å sikre informasjonen jeg tilegner meg vil jeg ta backup av dokumenter og lagre dette både lokalt på egen maskin og i skytjenester. En stor risikofaktor er at noen av instrumentene ikke fungerer med windows 7, og at kostnadene blir for høye ved oppgradering av gammel maskinvare. Det skal skrives logg fra hver dag som inneholder type aktivitet og dato. Det ble også utarbeidet en dokumentasjon over alle maskiner og instrumenter som Nexans kan bruke ved behov. 10 Prosjektdeltakere Praksisnavn: Bedriftpraksis Nexans Norway AS 10.1 Deltakere Student i praksis: Per Christian Gundersen Tlf: Mail: / Veileder ved Høyskolen i Østfold: Gunnar Misund Tlf: Mail: Kontaktperson ved Nexans: Jan-Roger Andersen Tlf: Mail: 10

11 10.2 Kompetanse og bakgrunn Holder på å fullføre min bachelorgrad i Ingeniørfag - data. Grunnlaget for denne praksisen er kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av dette studiet. Noen aktuelle fagområder i studiet har vært: Innføring i programmering, objektorientert programmering, datateknikk, servere og nettverksdrift, sikkerhet og hacking, matematikk 1, matematikk for it, fysikk og kjemi, databaser, datakommunikasjon, statistikk og økonomi og ingeniørrollen og prosjektarbeid. Kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom disse fagene og prosjektene vil jeg bruke i gjennomføringen av dette prosjektet. 11 Prosjektregler 1. Man skal møte opp til avtalt tid. 2. Blir man forsinket må dette meldes fra til kontaktperson v/nexans 3. Ved fravær må dette meldes fra snarest 4. Må forholde seg til tidsfrister og arbeidsoppgaver som blir gitt av oppdragsgiver 5. Opptre motiverende og positivt. 12 Milepæler 20/8-14 Fullført HMS kurs 25/8-14 Første arbeidsdag 17/9-14 Backup av alle maskiner 22/9-14 Kartlagt alle maskiner 10/10-14 Alle innkjøp mtp software og hardware 5/11-14 Alle maskiner og instrumenter oppdatert og oppgradert ferdig 1/12-14 Levere sluttrapport 10/12-14 Presentasjon 11

12 13 Kilder 14 Vedlegg Attest fra Nexans Norway AS Dagbok 12

13 13

14 MIN DAGBOK NEXANS 20/8: Møte med Nexans ang. oppsett av arbeid. Tok online HMS-kurs 25/8: Første arbeidsdag. Startet med kaffe og litt briefing. Fikk oversikt fra Ida Budalen over alle pcer. Gikk gjennom alle pcer og startet kartlegging av OS, software, tilkoblinger, hva som må gjøres etc. Føyd inn i et oversiktlig excel skjema. Startet også på prosjektplan. Fant en fin struktur og noe litteratur til senere bruk. Mye av dagen gikk med til skriving, grunnet mye møter på Nexans blant de ansatte og avd.leder var syk (min kontaktperson). 27/8: Ingen kaffe idag. Møtte avd.leder for en rask prat. Tok deretter kontakt med IT avdeling angående testing av software med virusprogram før vi kan få den på internett. Nexans benytter Trend antivirus. Venter på en demo pc for å teste ut om Agilent Chemstation fungerer når Trend er aktiv. Fortsetter kartlegging av maskiner litt mer spesifikt av utstyr som er tilkoblet. Usb, I/O kort, skjermer, osv. Fikk demo pc litt etter lunsj med win 7 og trend antivirus. Trenger nå Chemstation Software og lisens. 1/9: Møte angående situasjon Nexans og oppdatering labrom. Venter på Chemstation software. Chemstation software er innstalert. Omvisningsrunde gjennomført. Har tatt backup av TA instruments pcen. Fant ut at det ene instrumentet TA instruments ikke fungerer på windows 7 med mindre hardware(cpu) blir oppgradert. Ca pris Kartlagt de siste maskinene og instrumentene. Fått større klarhet i hva som skal gjøres på alle maskiner og instrumenter. Prøvde ut test maskin og chemstation. Fant ut at dette ikke fungerte, da ordinære maskinen hadde et I/O kort som ikke passet i test pc. Må teste på ordinære maskin. 3/9: Sjekket hardware på pcene. Kun 1 maskin som ikke vil strekke til windows 7. Her blir innkjøp en ny løsning. Noen pcer har allerede trend og software innstalert. Trenger bare kabla internett inn i pcen. Har skrevet mye på prosjektrapporten. Har laget budsjett og gantt-skjema. Alle på avdelingen gikk på møte etter lunsj, sitter helt alene. 8/9: Vært hos IT avd. De skal komme med trend. Kontakta IT avd. Elektrikere skal komme slik at de legger internettlinje i "midtrabatten" av rommet. Fått trend og ekstern hardisk. Har tatt backup og innstalert trend. Instrumentet kjører test nå for å se om det fungerer.test ok. Pc fungerer nå med Trend. 10/9: Frokostmøte som vanlig, for å høre hvordan ting ligger ann. Skrev ferdig prosjektplanen og sendte den inn. 15/9: Vanlig nexansmøte på morgenen. Starta backup på strekkmaskin 1. Har gjort litt research, og strekkmaskin 1 og 2 har version 3.1. Disse skal i utgangspunktet fungere med windows 7. Har fått software oppdateringstilbud for Karl Fischern (fuktmåler), og for å kunne gjennomføre en oppgradering trenger vi 232rs to usb converter. Snakker med forhandler om dette (metrohm). 17/9: Vanlig nexans start. Metrohm svarer på mail angående info om oppdatering til win 7 maskin. Koster 8038,- for software og 1649,- for en konverter. Starta backup på strekkmaskin 2. Backup for strekk 2 er ferdig. 14

15 22/9: Møte på morgenen.vært hos it avd. venter fortsatt på avklaring om bestilt pc. Har sendt mail til KSM / DSM angående kompabilitet. 2 av kameraene på maskinen er analoge og funker ikke med win7. Disse må da oppdateres til digitale kameraer. Sendt mail til gemini / kapillær reomete for pristilbud angående software oppdatering. 24/9: Sendt mail til conoptica angående oppgradering av embedded pc. Ny maskin til fuktmåler har kommet. Ikke satt opp enda av IT avd. Gikk tidlig pga avdelingsmøte. 29/9: Vanlig start, Jan-roger er ikke her. Innstalert chemstation på Chenoor sin pc. Hjulpet henne med diverse innstillinger på pc. Har fått prisanslag på kapilær reomete og gemini. Var ikke så ille dyrt. Det blir nok oppgradering der. 1/10: Har fått tilbud på KSM/DSM maskinen, videreføre til J-R. Dro tidlig, lite å gjøre, venter fortsatt på hardware. 6/10: Møte på morgenen. J-R er tilbake på jobb, har sendt over pristilbudet fra KSM/DSM. Venter på avklaring. Forholdsvis dyrt. Fortsatt venting på software, cder, mailsvar osv. 8/10: Fortsatt ikke fått software og konverter. Bekreftet at gemeni kommer i desember og tar seg av pcene kapilær reomete og gemeni. 13/10: Ikke på nexans grunnet obligatorisk bachelorforelesning. Har gitt beskjed om dette til J-R. 15/10: Ny GC bestilt. Kommer uke 44/45. To nye pc er bestilt. 1 maskin til gemini og reomete som inneholder 3 comporter slik at begge instrumentene kan kjøre på denne. 1 maskin til ny GC som kommer. Mangler fortsatt software til karl fischer som var bestilt for lenge siden, og cden audun skulle sende fra oslo. 20/10: Skrev midtveisrapport hjemme 22/10: Software til Karl Fischer er kommet. Oppgradering står på menyen. Har satt in ny maskin, innstallert software, kobla opp mot server og sett om det funker. Pcen står nå inne på rommet ved KarlFischern, mangler kun internett der. 27/10 Vanlig arbeidsdag, fortsatte med Karl Fischer fuktmåleren. Jobber med å finne en god løsning på internett. Dette instrumentet står på et eget lukket rom. Etter lunsj hadde jeg møte med ole wilhelm aarum fra teknologisk analysesenter om mulig bachelorprosjekt ved deres avdeling. 29/10 Dro til Moss for å møte Sempro. Mulig bachelor oppgave. Sa ifra til J-R at jeg ble fraværende denne dagen. 3/11 Siste restene av software og hardware har kommet. Kobler alt opp. Innstallerer alt. Alt fungerer og kjører slik det skal. Maskiner er på nett. 5/11 Har gjennomgang av utført arbeid med J-R og it avdeling. Prosjektet nærmer seg slutten. Alle maskiner er oppdatert / oppgradert. 1 instrument blir oppgradert av spesial person med spesialkompetanse i desember. All dokumentasjon blir sendt til J-R. Alt er oppe og går. Ønsket arbeid er utført. Dette ble siste dag. Skal få tilsendt attest. Skal fortsatt opprettholde dialog med hverandre mtp arbeidet som er utført (hvis det skulle være noe). 15

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos FORPROSJEKTRAPPORT B17M11 Andreas Skofterud og Adrian De Matos Innhold Prosjektinformasjon... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 5 Prosjektmål... 7 Problemstilling... 8 Rammer og avgrensinger... 8 Prosjektplan

Detaljer

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode Prosjektnummer: B16M05 Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Oppdragsgiver: Nexans Norway AS Ekstern veileder: Karl-Erik Svanholm

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Jeg planlegget og bestemte å gjøre høvedprosjekt alene og ønsket oppgave er IT-Drift.

Jeg planlegget og bestemte å gjøre høvedprosjekt alene og ønsket oppgave er IT-Drift. for gruppe 8 HiO hovedprosjekt vår 2008 2007 OKTOBER - (Statusrapport total 19Timer).. Okt 10 (3 Timer). Jeg planlegget og bestemte å gjøre høvedprosjekt alene og ønsket oppgave er IT-Drift. Okt 15 (4

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Statusrapport gruppe H09E

Statusrapport gruppe H09E Statusrapport gruppe H09E03 24.04.09 Gruppen har nå kommet godt i gang med hovedprosjektoppgaven, og har så langt hatt fire møter med Seal-Jet Norge AS. Ferdiggjort: Det planlagte arbeidet som gruppen

Detaljer

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 REFORM 94 Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 Serviceelektroniker Mars 2005 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap Allé gt. 41, 5007 Bergen Fagprøve VK2 serviceelektroniker Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Bachelor ingeniørfag Data Dataingeniør. Robert Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi

Bachelor ingeniørfag Data Dataingeniør. Robert Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi Bachelor ingeniørfag Data Dataingeniør Robert Roppestad Avdeling for informasjonsteknologi 17.08.2016 1 Avdeling for informasjonsteknologi Timeplanen og studieplanen Info om dataingeniørstudiet Student-assistenter

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av arbeidet som er gjort s.3 Diskusjon/Refleksjon. s.5 Vedlegg: Vedlegg fra bedrift s.6 Vedlegg

Detaljer

Koaksialkabel utendørs Stamkabel KTV

Koaksialkabel utendørs Stamkabel KTV Koaksialkabel utendørs Stamkabel KTV Innholdsfortegnelse Om Nexans 3 Om Nexans Norway 4 Stamkabel KTV 5 KTV Luft/Stamkabel Type CA kobber 6 KTV Luft/Stamkabel Type QR 8 KTV Utendørs Stamkabel Type DS CAB

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen Avdeling for ingeniørfag Postadresse: Postboks 700,1757, Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 00 Org.nr.: 971 567 376 PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN Omdømmebygging hos Statens vegvesen PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Test av USB IO-enhet. Regulering og HMI.

Test av USB IO-enhet. Regulering og HMI. Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Lab Industriell IT Fag ITD 30005 Industriell IT Laboppgave 3. Gruppe-oppgave Test av USB IO-enhet. Regulering og HMI. Skal gjennomføres i løpet av

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 28.09.2005. Innholdsfortegnelse Installere System

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER

PROSJEKTBESKRIVELSE. Morten Ohren STUDENTNUMMER PROSJEKTBESKRIVELSE Morten Ohren STUDENTNUMMER Innhold Bakgrunn... 2 Behov... 2 Om Eiendomsdrift SA... 2 Idèvurdering... 2 Personlig input... 2 Forutsetninger og rammeverk... 2 Tid... 2 Ressurser og materiell...

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Presentasjon av Bachelorprosjekt! 1

Presentasjon av Bachelorprosjekt! 1 Presentasjon av Bachelorprosjekt! 1 PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE R. Kjeldsberg AS er morselskapet til R. Kjeldsberg og ble grunnlagt i 1856. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning ble grunnlagt i 1999. Konsernet

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PROSJEKTPLAN 25.01.10 Øyvind Mathiassen Jan Henning Christiansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN OG MÅL... 4 2.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang MSDE. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang MSDE. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 22.11.2005. Innholdsfortegnelse Installere System 4 og databasemotoren MSDE...2 Krav

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Rafnes PKN. ProsessKontrollNettverk

Rafnes PKN. ProsessKontrollNettverk Rafnes PKN ProsessKontrollNettverk Historikk Første behov for kobling mellom prosess og kontornett kom først på 90-tallet. Det ble kjøpt inn et produkt fra Honeywell som lagret prosessverdier på PC plattform

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer