Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS"

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Arbeidstittel Navn på deltakere Oppdragsgiver Veileder ved Hiof Problemstilling Bakrgrunn for problemstillingen Nettside Innledning Bakgrunn Om Nexans Mål Hovedmål Effektmål Prosjektresultat Læringsmål Avgrensninger Rammer Gantt-skjema Økonomi Utførelse av prosjektet Oppgavebeskrivelse Prosjektutførelse Refleksjon Møtevirksomhet Risikofaktorer og kvalitetssikring Prosjektdeltakere Deltakere Kompetanse og bakgrunn Prosjektregler Milepæler Kilder Vedlegg

3 1 Sammendrag 1.1 Arbeidstittel Bedriftpraksis v/ Nexans Norway avd Halden 1.2 Navn på deltakere Per Christian Gundersen 1.3 Oppdragsgiver Nexans Norway v/jan-roger Andersen Prosjektleder 1.4 Veileder ved Hiof Gunnar Misund Avdeling for informasjonsteknologi Førstelektor 1.5 Problemstilling Kartlegge, oppdatere og effektivisere bruk av maskiner tilknyttet måleinstrumenter på laboratoriumet hos Nexans Norway AS på en sikker måte 1.6 Bakrgrunn for problemstillingen Nexans ønsker å få oppdatert sine lab maskiner, slik at de følger utvikling og kan fortsette sitt arbeid på en trygg, effektiv og problemfri måte. Det skal gjennomføres kartlegging som skal avdekke forholdene mellom hva som må oppdateres, hvor lønnsomt det er, og hva som er kompatibelt med ny software. 1.7 Nettside https://wiki.hiof.no/index.php/bedriftspraksis 3

4 2 Innledning Jeg har fått praksisplass v/nexans i Halden, der mitt arbeid går ut på å oppdatere software, operativsystem og hardware på stasjonære maskiner tilkoblet ulike målingsverktøy for laboratoriumsarbeid. Tilkoblingspunktet i laboratoriumet er overbelastet og jeg må også bidra til en løsning rundt dette, slik at maskiner på labben kan kobles til internett. Formålet med praksisen er å bidra til Nexans sitt arbeid, der de tester og forsker på bl.a. farlige avgasser som dannes ved produksjon og senere tilfeller, og stresstest av kabler. For å kunne utføre et slikt arbeid er det viktig at utstyret er oppdatert, at sikkerheten er tatt til betraktning og at arbeidet kan utføres på en kjapp og effektiv måte. Jeg valgte å søke praksis hos Nexans da et stort firma med mange ulike ingeniørroller og et spennende og fremtidsrettet miljø utfordrer meg og gir meg innblikk i hvordan arbeidslivet er. 3 Bakgrunn Bakgrunnen for denne oppgaven er at studenten gjennomfører bedriftpraksisoppgave på 10 studiepoeng ved Høyskolen i Østfold Etter forespørsel til Nexans ble jeg invitert til et møte med avdelingsleder Jan-Roger Andersen der det ble presentert en mulig bedriftpraksisoppgave. Oppgaven virket meget interresant da jeg får arbeidet sammens med mange ulike ingeniørroller, og bidratt til et arbeid i et miljø som virker veldig spennende med tanke på videre utvikling. Etter en samtale med veileder meldte jeg meg for denne oppgaven og tok kontakt med oppdragsgiver Nexans før sommeren. Det ble avtalt å møtes nærmere studiestart for å diskutere problemstillingen nærmere. Jeg forventer å forbedre min egen kompetanse gjennom å jobbe med denne oppgaven. Jeg regner med å kunne bruke kunnskap jeg allerede har tilegnet meg gjennom studiet og å fordype dem. Å jobbe med en oppgave som er direkte tilknyttet ingeniørbransjen vil jeg lære mye av og erfaringene jeg får kommer til å komme meg til gode i senere jobbsammenhenger. 4

5 4 Om Nexans Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler. Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring. Selskapet markedsfører også kabler produsert av NVC i Japan, som er et fellesforetak mellom Viscas og Nexans-konsernet. Nexans Skagerrak AS er et heleid datterselskap av Nexans Norway AS. Nexans Skagerrak AS transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler og eier kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerrak. Nexans Norways fabrikker ligger i Namsos, Rognan, Karmøy, Halden og Langhus. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Nexans Norway har om lag ansatte. Nexans Norway AS er en del av det franske Nexans-konsernet en av verdens største kabelprodusenter og selskapet er et heleid datterselskap av Nexans Participations SA i Paris. 5 Mål 5.1 Hovedmål Kartlegge alle maskiner og instrumenter operativsystem og programvare for å få en oversikt over hva som er nødvendig å oppgradere. Være kontaktperson mellom Nexans Norway AS og instrumentleverandører mtp innhenting av informasjon om programvare kompabilitet samt tilbud på nødvendige oppgradering. Innstallering av nye maskiner, programvare, oppkobling til nett og uttesting av dette sammen med analysepersonell på MTS laboratorium. Utarbeidelse av dokumentasjon på hvilke oppgraderinger som er utført og hva som kan utføres videre. 5.2 Effektmål Kartlegge operativsystem og instrument programvare Kontaktperson mellom Nexans og instrumentleverandører Innstallere nye maskiner, programvare, oppkobling til nett og uttesting Utarbeide dokumentasjon på hva som er utført og hva som kan utføres videre. Styrke effektiviteten ved oppdaterte maskiner Kartlegging av kostnader ved eventuelle hardware utskiftning Øke brukervennligheten i lab Sørge for bedre oppetid ved fikse overbelastet nettverk Få ønsket maskiner på internett Være Nexans kontaktperson mellom Nexans og leverandør 5

6 5.3 Prosjektresultat Resultatet av denne oppgaven er mange nye maskiner og store oppgradering på Nexans sitt laboratorium på MTS avdelingen. Alle maskiner har blitt oppgradert eller byttet ut slik at windows 7 og nyere versjoner er kompatibelt. Alle instrumenter har blitt kartlagt og flere instrumenter har fått store oppdateringer slik at de er kompatible med windows 7 og neste generasjon. Samtlige maskiner er koblet opp mot nett eller lagt til rette for det, og gjennomført uttesting sammen med analysepersonell. Det har også blitt utarbeidet en dokumentasjon over alle maskiner og instrumenter på MTS laboratoriumet. Arbeidet vil gi Nexans muligheten til å bruke sine lab instrumenter på en mer effektiv måte, og videre oppdateringer vil være enklere. Sikkerheten er også ivaretatt og oppdragsgiver vil ha god oversikt over kostnader og hva som er blitt utført på alle maskiner og instrumenter. Nettverket skal bli mindre overbelastet slik at instrumentene kan jobbe uten forstyrrelser. Resultatet av denne oppgaven vil også være en sluttrapport som konkluderer det som har blitt utarbeidet i praksisperioden og en attest fra Nexans Norway AS For å kunne nå målet er følgende elementer viktige: Samle informasjon - God kartlegging av instrumenter, maskiner og nettverket i lab - IT avdeling skal involveres før tiltak blir satt igang - IT avdeling skal involveres før endringer på instrumenter og maskiner blir gjort Samarbeid - Kommunisere godt med hverandre, med oppdragsgiver og IT avd. 5.4 Læringsmål Økt forståelse for drifting av nettverk i større bedrifter Økt forståelse for prosjektarbeid direkte tilknyttet arbeidslivet Økt forståelse for kartlegging av faglig kompetanse Kunne bruke faglig teori i reelle praktiske oppgaver Kunne koble kunnskap fra flere fagfelter sammen Utvide og fordype kompetanse jeg allerede har tilegnet meg Få kjennskap til ulike ansvarsroller Få innsikt i arbeidslivet og store arbeidsmiljøer 6

7 6 Avgrensninger Jeg skal ha hovedvekt på kartlegging, oppdatering av maskinvare og software inne på laboratoriet ved Nexans Halden. Ta for meg en og en stasjon slik ingen stasjoner står halveis gjennomført ved endt praksis. 6.1 Rammer Rammene til oppgaven er tidsfristene som er satt av Høyskolen i Østfold. Tidsfristene for oppgaven er faste og de jeg må forholde meg til er: 1. 5/9 Avtale med bedrift 2. 12/9 Ferdig prosjektplan 3. 24/10 Midtveisrapport 4. 1/12 Innlevering av rapport 5. Uke 50: Presentasjon Meste parten av tiden kommer jeg til å jobbe på Nexans. Utenom vil jeg skrive forprosjekt, midtveisrapport, prosjektrapport og lage presentasjonen hjemme. 6.2 Gantt-skjema 7

8 7 Økonomi Budsjettet er en ca antakelse av kostnadene jeg kommer til å ha. Transporten består av til og fra arbeidssted. Dette er ubetalt arbeid, så oppdragsgiver dekker ingen ting. Kostnadene betales av meg i sin helhet. 8 Utførelse av prosjektet 8.1 Oppgavebeskrivelse Bedriftpraksisen vil hovedsaklig gå ut på å oppdatere alle maskiner og instrumenter på labben, slik at de til enhver tid kan holde seg helt oppdatert, og være sikret mot uønsket aktivitet. Softwaren til instrumentene klarer ikke alltid å spille på lag med antivirus. Må derfor finne en løsning som tillater software å kjøre samtidig som antivirus. Alle maskinene skal på nett, både lokalt og internett. Nye tilkoblingspunkter må settes opp. Nettet er allerede hardt belastet, og må finne en enkel og effektiv løsning på hvordan det kan forbedres. Nexans står for alle innkjøp, og må derfor lage en stor kartlegging av instrumenter, maskiner mm. Instrumentene og tilhørende software har høy kostnad og må derfor søkes tillatelse om. Jeg blir da Nexans kontaktperson mellom Nexans og eksterne leverandører. For å beholde oversikten og å klare denne jobben har jeg delt oppgaven i fasene 0-5 Disse er inndelt slik: Se Ganttskjema for dypere forklaring av fasene. 8

9 8.2 Prosjektutførelse For å kunne jobbe hos Nexans måtte jeg først gjennomføre et HMS kurs. Dette kurset gjennomførte jeg 20 august. Etter kurset hadde vi et oppstartsmøte der vi satt arbeidstider og prosdyre for hvordan prosjektet skulle utføres. Jeg arbeidet hver mandag og onsdag på Nexans, og fikk tildelt et eget kontor. Jeg startet prosjektet ved å kartlegge alle maskiner og instrumenter på alle områder. Leverandør, operativsystem nåværende, ønsket operativsystem, årgång, kontaktinfo hos leverandør, kontaktperson v/nexans, hva som skal gjøres, hva som er målet, dokumentasjon og resultat var informasjon jeg måtte ta med in min kartleggingsoppgave for å kunne holde en god oversikt som Nexans også kan bruke ved senere anledninger. For å få tak i all ønsket informasjon måtte jeg ha en god dialog med flere av leverandørene. Mail og telefon ble flittig brukt. Etter hver stasjon på MTS laboratoriumet hadde blitt kartlagt, startet jeg backup av store deler eller hele systemet. Dette gjorde jeg for å kvalitetssikre arbeidet mitt. Da all backup var tatt, startet jeg oppdateringer. Flere maskiner og instrumenter krevde dyre oppgraderinger eller oppdatering slik at jeg fikk tilsendt tilbud fra leverandørene. Tilbudene ble videresendt til oppdragsgiver. Han søkte deretter om midler til å utføre arbeidet. Noen av oppdateringene var så omfattende at det krevde spesial kompetanse fra leverandørene. Det ble derfor avtalt tid hvor det kom personer fra leverandøren for å oppgradere instrumentet. It avdelingen stod for innkjøp av alle maskiner. Instrumentene krevde utradisjonelle og ulike tilkoblinger. Dette var en del av kartleggingen, slik at it avdelingen hadde oversikt over hva som måtte bestilles. Alle hardware delerog software ble da sendt til mitt kontor, hvor jeg tok meg av dette videre. Oppgraderinger og oppdateringer ble da utført av meg, og koblet opp mot nettverket og instrumentet. Deretter ble det utført en rekke tester sammens med analysepersonell på MTS laboratoriumet. Forprosjekt og dokumentasjon ble utarbeidet på Nexans. Sluttrapport og presentasjon ble utarbeidet på skole og hjemme. 8.3 Refleksjon Under praksisperioden har jeg fått god oversikt over hvordan arbeidslivet foregår. Jeg har fått ta del i et miljø på Nexans som har veldig mange ulike ingeniørroller. Det har vært i stor grad lærrerikt å få kunne se hvordan ingeniører jobber sammen i et stort firma for å bidra til effektiv arbeid. Jeg har fått smake på hvor viktig det er å være presis i arbeidet og hvor lang tid enkelte ting kan ta. I ethvert prosjekt arbeid vet man at ting tar tid. Heldigvis hadde jeg god tid til rådighet, og derfor ble heldigvis ikke dette en avgjørende risikofaktor for prosjektet. Jeg har fått brukt kunnskap jeg har tilegnet med gjennom studiet, og utvidet disse. Jeg syntes også det har vært fint å kunne knytte flere fagfelter sammen for å utføre arbeidet. Det viktigste jeg tar med meg fra denne praksisperioden er kunnskapen jeg har utvidet og hvordan en stor bedrift og mange ulike ingeniørroller jobber sammen. Jeg ser på prosjektet som godt utført og Nexans vil ha stor nytte av mitt arbeid. Deres laboratorium på MTS er nå "up-to-date" og vil lettere takle fremtidige hindringer, og analysepersonell kan jobbe mer effektivt. 9

10 8.4 Møtevirksomhet Jeg har hatt ukentlige møter med avd.leder hos Nexans slik at vi hele tiden holder hverandre oppdatert på hvordan prosjektet ligger ann. 9 Risikofaktorer og kvalitetssikring For å sikre informasjonen jeg tilegner meg vil jeg ta backup av dokumenter og lagre dette både lokalt på egen maskin og i skytjenester. En stor risikofaktor er at noen av instrumentene ikke fungerer med windows 7, og at kostnadene blir for høye ved oppgradering av gammel maskinvare. Det skal skrives logg fra hver dag som inneholder type aktivitet og dato. Det ble også utarbeidet en dokumentasjon over alle maskiner og instrumenter som Nexans kan bruke ved behov. 10 Prosjektdeltakere Praksisnavn: Bedriftpraksis Nexans Norway AS 10.1 Deltakere Student i praksis: Per Christian Gundersen Tlf: Mail: / Veileder ved Høyskolen i Østfold: Gunnar Misund Tlf: Mail: Kontaktperson ved Nexans: Jan-Roger Andersen Tlf: Mail: 10

11 10.2 Kompetanse og bakgrunn Holder på å fullføre min bachelorgrad i Ingeniørfag - data. Grunnlaget for denne praksisen er kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av dette studiet. Noen aktuelle fagområder i studiet har vært: Innføring i programmering, objektorientert programmering, datateknikk, servere og nettverksdrift, sikkerhet og hacking, matematikk 1, matematikk for it, fysikk og kjemi, databaser, datakommunikasjon, statistikk og økonomi og ingeniørrollen og prosjektarbeid. Kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom disse fagene og prosjektene vil jeg bruke i gjennomføringen av dette prosjektet. 11 Prosjektregler 1. Man skal møte opp til avtalt tid. 2. Blir man forsinket må dette meldes fra til kontaktperson v/nexans 3. Ved fravær må dette meldes fra snarest 4. Må forholde seg til tidsfrister og arbeidsoppgaver som blir gitt av oppdragsgiver 5. Opptre motiverende og positivt. 12 Milepæler 20/8-14 Fullført HMS kurs 25/8-14 Første arbeidsdag 17/9-14 Backup av alle maskiner 22/9-14 Kartlagt alle maskiner 10/10-14 Alle innkjøp mtp software og hardware 5/11-14 Alle maskiner og instrumenter oppdatert og oppgradert ferdig 1/12-14 Levere sluttrapport 10/12-14 Presentasjon 11

12 13 Kilder 14 Vedlegg Attest fra Nexans Norway AS Dagbok 12

13 13

14 MIN DAGBOK NEXANS 20/8: Møte med Nexans ang. oppsett av arbeid. Tok online HMS-kurs 25/8: Første arbeidsdag. Startet med kaffe og litt briefing. Fikk oversikt fra Ida Budalen over alle pcer. Gikk gjennom alle pcer og startet kartlegging av OS, software, tilkoblinger, hva som må gjøres etc. Føyd inn i et oversiktlig excel skjema. Startet også på prosjektplan. Fant en fin struktur og noe litteratur til senere bruk. Mye av dagen gikk med til skriving, grunnet mye møter på Nexans blant de ansatte og avd.leder var syk (min kontaktperson). 27/8: Ingen kaffe idag. Møtte avd.leder for en rask prat. Tok deretter kontakt med IT avdeling angående testing av software med virusprogram før vi kan få den på internett. Nexans benytter Trend antivirus. Venter på en demo pc for å teste ut om Agilent Chemstation fungerer når Trend er aktiv. Fortsetter kartlegging av maskiner litt mer spesifikt av utstyr som er tilkoblet. Usb, I/O kort, skjermer, osv. Fikk demo pc litt etter lunsj med win 7 og trend antivirus. Trenger nå Chemstation Software og lisens. 1/9: Møte angående situasjon Nexans og oppdatering labrom. Venter på Chemstation software. Chemstation software er innstalert. Omvisningsrunde gjennomført. Har tatt backup av TA instruments pcen. Fant ut at det ene instrumentet TA instruments ikke fungerer på windows 7 med mindre hardware(cpu) blir oppgradert. Ca pris Kartlagt de siste maskinene og instrumentene. Fått større klarhet i hva som skal gjøres på alle maskiner og instrumenter. Prøvde ut test maskin og chemstation. Fant ut at dette ikke fungerte, da ordinære maskinen hadde et I/O kort som ikke passet i test pc. Må teste på ordinære maskin. 3/9: Sjekket hardware på pcene. Kun 1 maskin som ikke vil strekke til windows 7. Her blir innkjøp en ny løsning. Noen pcer har allerede trend og software innstalert. Trenger bare kabla internett inn i pcen. Har skrevet mye på prosjektrapporten. Har laget budsjett og gantt-skjema. Alle på avdelingen gikk på møte etter lunsj, sitter helt alene. 8/9: Vært hos IT avd. De skal komme med trend. Kontakta IT avd. Elektrikere skal komme slik at de legger internettlinje i "midtrabatten" av rommet. Fått trend og ekstern hardisk. Har tatt backup og innstalert trend. Instrumentet kjører test nå for å se om det fungerer.test ok. Pc fungerer nå med Trend. 10/9: Frokostmøte som vanlig, for å høre hvordan ting ligger ann. Skrev ferdig prosjektplanen og sendte den inn. 15/9: Vanlig nexansmøte på morgenen. Starta backup på strekkmaskin 1. Har gjort litt research, og strekkmaskin 1 og 2 har version 3.1. Disse skal i utgangspunktet fungere med windows 7. Har fått software oppdateringstilbud for Karl Fischern (fuktmåler), og for å kunne gjennomføre en oppgradering trenger vi 232rs to usb converter. Snakker med forhandler om dette (metrohm). 17/9: Vanlig nexans start. Metrohm svarer på mail angående info om oppdatering til win 7 maskin. Koster 8038,- for software og 1649,- for en konverter. Starta backup på strekkmaskin 2. Backup for strekk 2 er ferdig. 14

15 22/9: Møte på morgenen.vært hos it avd. venter fortsatt på avklaring om bestilt pc. Har sendt mail til KSM / DSM angående kompabilitet. 2 av kameraene på maskinen er analoge og funker ikke med win7. Disse må da oppdateres til digitale kameraer. Sendt mail til gemini / kapillær reomete for pristilbud angående software oppdatering. 24/9: Sendt mail til conoptica angående oppgradering av embedded pc. Ny maskin til fuktmåler har kommet. Ikke satt opp enda av IT avd. Gikk tidlig pga avdelingsmøte. 29/9: Vanlig start, Jan-roger er ikke her. Innstalert chemstation på Chenoor sin pc. Hjulpet henne med diverse innstillinger på pc. Har fått prisanslag på kapilær reomete og gemini. Var ikke så ille dyrt. Det blir nok oppgradering der. 1/10: Har fått tilbud på KSM/DSM maskinen, videreføre til J-R. Dro tidlig, lite å gjøre, venter fortsatt på hardware. 6/10: Møte på morgenen. J-R er tilbake på jobb, har sendt over pristilbudet fra KSM/DSM. Venter på avklaring. Forholdsvis dyrt. Fortsatt venting på software, cder, mailsvar osv. 8/10: Fortsatt ikke fått software og konverter. Bekreftet at gemeni kommer i desember og tar seg av pcene kapilær reomete og gemeni. 13/10: Ikke på nexans grunnet obligatorisk bachelorforelesning. Har gitt beskjed om dette til J-R. 15/10: Ny GC bestilt. Kommer uke 44/45. To nye pc er bestilt. 1 maskin til gemini og reomete som inneholder 3 comporter slik at begge instrumentene kan kjøre på denne. 1 maskin til ny GC som kommer. Mangler fortsatt software til karl fischer som var bestilt for lenge siden, og cden audun skulle sende fra oslo. 20/10: Skrev midtveisrapport hjemme 22/10: Software til Karl Fischer er kommet. Oppgradering står på menyen. Har satt in ny maskin, innstallert software, kobla opp mot server og sett om det funker. Pcen står nå inne på rommet ved KarlFischern, mangler kun internett der. 27/10 Vanlig arbeidsdag, fortsatte med Karl Fischer fuktmåleren. Jobber med å finne en god løsning på internett. Dette instrumentet står på et eget lukket rom. Etter lunsj hadde jeg møte med ole wilhelm aarum fra teknologisk analysesenter om mulig bachelorprosjekt ved deres avdeling. 29/10 Dro til Moss for å møte Sempro. Mulig bachelor oppgave. Sa ifra til J-R at jeg ble fraværende denne dagen. 3/11 Siste restene av software og hardware har kommet. Kobler alt opp. Innstallerer alt. Alt fungerer og kjører slik det skal. Maskiner er på nett. 5/11 Har gjennomgang av utført arbeid med J-R og it avdeling. Prosjektet nærmer seg slutten. Alle maskiner er oppdatert / oppgradert. 1 instrument blir oppgradert av spesial person med spesialkompetanse i desember. All dokumentasjon blir sendt til J-R. Alt er oppe og går. Ønsket arbeid er utført. Dette ble siste dag. Skal få tilsendt attest. Skal fortsatt opprettholde dialog med hverandre mtp arbeidet som er utført (hvis det skulle være noe). 15

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 1 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten 2014. Denne rapporten består av fire

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer