Kurskatalog høst 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog høst 2012"

Transkript

1 NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog høst 2012 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Veronica Vassbotn 1

2 NAV Arbeidslivssenter Nordland ønsker velkommen til en ny sesong med nyttige og inspirerende IA-kurs. Første halvår hadde vi over 1000 deltakere på våre kurs, nettverk og andre samlinger. Tilbakemeldingene var gode, så vi øker tilbudet, selv om høsthalvåret er noe kortere enn våren! Perioden for IA-avtalen er ut 2013,- altså 16 måneder igjen. Mye godt arbeid er gjort og de fleste IA-bedrifter arbeider systematisk mot de mål som er satt i virksomhetens Mål og Handlingsplan. NAV Arbeidslivssenter har sammen med IA-Rådet (partene) diskutert om vi er trygg på at alle positive ressurser i virksomhetene er mobilisert for å nå målet. Langt på vei tror vi det er tilfelle, men likevel har vi sagt at denne høsten vil NAV Arbeidslivssenter Nordland prioritere eventuelle forespørsler fra arbeidstakerorganisasjonene. Tillitsvalgtvervene rullerer ofte, slik at for denne parten kan det være behov for løpende informasjon og opplæring i IA-arbeid. NAV Arbeidslivssenter Nordland vil tilby for eksempel: Åpne kurs som; Tillitsvalgte og IA, se side 10 Bedriftsinterne kurs om Tillitsvalgt og IA for de større virksomhetene Arbeidstakerorganisasjonenes egne opplæringstilbud hvor Arbeidslivssenteret deltar. IA et partssamarbeid Velkommen med forespørsler utover det åpne tilbudet i kurskatalogen! En nyskapning denne høsten er IA-uka i Nordland. Denne gjennomføres i uke 39, september på 6 forskjellige steder i Nordland. Dette er en mobilisering mot fornyet innsats for måloppnåelse. Initiativet kommer fra partene, IA-rådet og alle aktører deltar på samlingene. Mer om program, tid og sted kan du lese om på side 6. IA-konferansen vår 04. desember vil jeg også nevne. Den har blitt en årlig suksess og vi tenker hver gang; hvordan topper vi konferansen fra i fjor? Vi er like spent hvert år! Selv om det skal noe til å få like stor suksess som i 2011, er vi utrolig fornøyd med allerede nå å kunne presentere noen navn; Liv Tone fra «Ingen grenser», Harald Rønneberg som også «tøyer sine grenser» og den «grenseløse» Mia Tørnblom. Hvert år har vi fylt Kulturhuset. Vi våger å tro på det samme i år! Først til mølla-prinsippet må gjelde! I fjor hadde vi venteliste. Selv om sola har snudd og vi går mot mørketid, ser NAV Arbeidslivssenter Nordland sammen med IA-virksomhetene høsten lyst i møte med mange, givende lyspunkter i katalogen du er begynt å kikke i. God fornøyelse og hjertelig velkommen! Åshild J. Nordnes Avdelingsdirektør NAV Arbeidslivssenter Nordland 2

3 I den nye IAavtalen fra 2010 har det partssammensatte Arbeidsog pensjons - politiske råd under ledelse av arbeidsministeren fått ansvar for oppfølging av IA-avtalen på nasjonalt nivå. I tillegg er det etablert fylkesvise IAråd mellom partene og myndighetene for oppfølging av IAsamarbeidet. IA-rådet i Nordland har utarbeidet en egen handlingsplan med aktuelle tiltak for oppfølging av IA-arbeidet i fylket IA-rådet i Nordland NHO Nordland: Liv Hov LO Nordland: Rita Lekang Virke: Kolbjørn Håkonsen Unio/ Utdanningsforbundet: Gerd-Inger Simonsen Spekter: Kersti Thoresen KS Nordland: Mona Halsbakk YS/Delta: Eigil Horsdal Arbeidstilsynet I Nord- Norge: Truls Johannessen NAV Nordland: Kjell Hugvik Nordland Fylkeskommune, seksjon Helsefremmende Arbeid: Roar Blom Fylkesmannen i Nordland: Sture Elvevoll NAV Arbeidslivssenter Nordland: Åshild J. Nordnes 3

4 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv (IA). Kursene passer for ledere, tillitsvalgte, verneombud, IA-kontakter og HMS-/ personalmedarbeidere i virksomheter som har tegnet avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Kursene gir en god innføring i viktige og grunnleggende tema innen IA. Våre kurs ledes av erfarne rådgivere ved Arbeidslivssenteret. På noen av våre kurs påregnes det kostnad for lunsj og eventuelt kostnad for eksternt innleid foreleser. Påmelding Påmelding: på våre nettsider Har du problemer med å følge linken? Følg denne oppskriften: gå inn på midt på siden under overskriften Arbeidsgiver klikker du på NAV Arbeidslivssenter velg Nordland på høyre side av skjermen trykk deretter på IA-kurs i Nordland og du vil da komme inn på vår elektroniske kursoversikt. Det sendes også ut en påminning på e-post om kursene til våre IA-virksomheter når kursdatoen nærmer seg. På enkelte nettverk er det påmelding via e-post adresse. Dette vil gå frem av påminningen. Kurs våren ) Dialogmøte 1 - arbeidsgivers ansvar 2) Folkeskikk og uskikk på jobben 3) Bli med på IA-uka i Nordland 4) IA Grunnkurs 1 5) IA Grunnkurs 2 6) Livsfasepolitikk i et seniorperspektiv 7) Oppfølgingsplan med elektronisk innsendelse 8) Mål og handlingsplan 9) Nettverk og markedsmøter 10) Sees i morgen - grunnkurs 11) Sees i morgen - samtalemetodikk (tilleggsmodul) 12) Sees i morgen - konflikthåndtering og kommunikasjon (tilleggsmodul) 13) Sees i morgen - Akankurs 14) Sees i morgen - Krise og stressmestring Skreddersydde kurs i bedrift De fleste kurs som beskrives i denne kurskatalogen kan skreddersys i den enkelte virksomhet. Virksomheter som ønsker kurs for egne ansatte kan ta kontakt med sin IArådgiver ved arbeidslivssenteret. Disse kursene er kostnadsfrie. Spørsmål vedrørende kursene Om du har spørsmål knyttet til kursene oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din IArådgiver. 4

5 Dialogmøte 1 - arbeidsgivers ansvar Virksomheten har ansvar for å kalle inn til dialogmøte 1. Dette er et viktig møte i sykefraværsoppfølgingen der leder er møteleder for et flerfaglig møtefora. Vi går gjennom innkalling, møteledelse, møtestruktur, dialogferdigheter og krav til dokumentasjon i etterkant av et slikt møte. Kurset gir verktøy og ferdigheter for å avholde gode og målrettede dialogmøter. Alstadhaug Sortland Hotell Fauske Hotell Narvik, Studiosalen Folkets hus Dialogen i IAarbeidet er helt sentral. - Dialogen i oppfølgingsarbeid og sykefraværsoppfølging er svært viktig for å gjøre et godt kvalitativt arbeid. Rådgivere på NAV Arbeidslivssenter avd. Sortland: Alf Natland, Christine Blekastad og Trine Jægtnes Folkeskikk og uskikk på jobben Kurset er basert på psykolog Jan Atle Andersens forfatterskap. Kurset er praktisk rettet og skal bidra til å gi deg økt bevissthet og refleksjon om deg som kommunikator. Kursets mål: Utvikle et kommunikasjonsmønster som forebygger konflikter og fremmer trivsel og helse. Utvikle et kommunikasjonsmønster hvor baksnakking og sladder er uakseptabel oppførsel. Sortland Hotell Bodø Brønnøysund Dato kommer senere Heldags Antall kommer senere 5

6 Bli med på IA-uka i Nordland Fornyet innsats for måloppnåelse IA-rådet i Nordland inviterer alle til møte og felles fokus på inkluderende arbeid i fylket vårt : Kaffe og Velkommen 11.30: Pause med noe å bite i 13.00: Avslutning og vel hjem Temaer: Åpningsfilm Presentasjon av partenes verktøy: Jobbstrategien - Inkluderende.no Nye regler gradert sykmelding Helsefremmende arbeidsplasser Innspill fra partene Meld deg på et av stedene til NAV Arbeidslivssenter Nordland via linken: 24. september 2012: Brønnøysund, Thon Hotell 25. september 2012: Bodø, Radisson Blu Hotell 26. september 2012: Mo i Rana, Meyergården Hotell 26. september 2012: Svolvær, Thon Hotell Svolvær 27. september 2012: Sortland, Sortland Hotell 28. september 2012: Narvik, Rica Hotell 6

7 IA Grunnkurs 1 Vi går igjennom IA-avtalen og dens forpliktelser for partene Mål: Gi kunnskap om IA-avtalen og hva den betyr for virksomheten. Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte og verneombud i nye IA-bedrifter eller som er nyansatt i «gamle» IAbedrifter. Narvik, Studiosalen Folkets hus * Sortland Hotell * I Narvik kjøres IA grunnkurs 1 og 2 i samme kurs. IA Grunnkurs 2 Dette kurset er en videreføring av grunnkurs 1. Ved å delta på grunnkursene har bedriftene fått et godt utgangspunkt for sitt IA-arbeid. Mål: Gi kunnskap om sykefraværsoppfølging, tidsaksen (obligatoriske oppfølgingspunkter), virkemidler og roller. Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte og verneombud i nye IA-bedrifter eller som er nyansatt i «gamle» IAbedrifter. Sortland hotell Vi holder gjerne kursene i din bedrift. - Ring din IA-rådgiver og avtal tid og tema. Spreke rådgivere v/nav Arbeidslivssenter avd. Bodø 7

8 Seniorpolitikk og delmål 3 NAV arbeidslivssenter vil i samarbeid med Senter for seniorpolitikk arrangere en rekke fagdager med tema seniorpolitikk og delmål 3 i høst. Her vil vi sette fokus på viktigheten av en god seniorpolitikk i virksomhetene. Vi vil også presentere et nettbasert verktøy som lett kan tas i bruk for å komme i gang med seniorpolitikk. Det blir også tid til en kort gjennomgang av pensjonssystemet. Følg linken for mer info om temaet: og Fauske hotell * Svolvær Mo, Meyergården Sortland Hotell Bodø Narvik, Studiosalen Folkets hus * SSP deltar ikke på Fauske, men innholdet i kurset er som beskrevet ovenfor. Oppfølgingsplan med elektronisk innsendelse En funksjonsavklaring legger til grunn de avklaringer som er nødvendige i et dialogmøte og som gir innhold til en oppfølgingsplan. Elektronisk innsendelse via Altinn viser hvor enkelt det er å sende inn Rapportskjema samtidig. Ulike frister skal overholdes, og senest innen uke 9 etter første fraværsdag skal både oppfølgingsplan og rapportskjema sendes NAV. Kurset er ment å hjelpe virksomheter i å administrere dette på enklest mulig måte. Kursets mål er å gi ferdigheter til å gjennomføre en funksjonsavklaring samt å forberede en oppfølgingsplan for innsendelse til NAV. Kursets mål: Gi ledere med personalansvar et enkelt verktøy i sin hverdag. Mo Mosjøen Mål og handlingsplan IA-virksomheter skal på grunnlag av de 3 delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål for IA-arbeidet tilpasset virksomhetens utfordringer. Målene skal utarbeides i fellesskap av arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og eventuelt øvrige ansatte innen 12 uker etter avtaleinngåelse. Vi ser på metoder for å utarbeide bedriftens mål. Kursets mål: Gi ferdigheter for å utarbeide gode mål- og handlingsplaner for IA-arbeidet i bedriften. Rognan Mo i Rana; møterom inngang AEO - Qualebygget Mosjøen Sortland Hotell

9 Nettverk og markedsmøter Nettverksmøter og markedsmøter er arenaer og møteplass for alle IA-virksomhetene som er tilhørende et geografisk område. Nettverksmøtene er et tilbud til IA-virksomhetene i din region. Markedsmøter er et samarbeid med det lokale NAV kontoret og er åpent for alle virksomheter i nærområdet. Tema på møtene kan variere fra seniorpolitikk til nyheter fra NAV. Nettverkene drives av IA-rådgiverne i ditt nærområde og tilbakemeldingene er så langt at dette har vært gode samlingspunkter for erfaringsutveksling. Det er også en nyttig arena for å få med seg informasjon og påfyll rundt IA-avtalen og arbeidsmiljø. STED DATO Tema TIDSPUNKT ANTALL DELTAKERE Evenes lufthavn, Bedriftseksempel. Seniorpolitikk. Nyttige Avinors lokaler verktøy i IA-arbeidet. Kommunestyresalen Smerte og smerteforståelse. Hvordan Andenes kan vi forstå smerte og hvordan forholde seg til arbeidskamerater med smerteproblemer? Kystvaktas Kinosal Smerte og smerteforståelse. Hvordan kan vi forstå smerte og hvordan forholde seg til arbeidskamerater med smerteproblemer? Svolvær Fokus på jobbstrategi og delmål Leknes; Lofoten studie og høgskolesenter Fokus på jobbstrategi og delmål IA-avtalen fokuserer på tillitsvalgtes rolle i bedriften. Gjør dere? Tillitsvalgte og IA Kurset tar sikte på å gi tillitsvalgte god kunnskap om IA-arbeidet slik at de kan bidra til at bedriften når sine IA-mål. Kurset skal også gi et innblikk i samarbeidsformer og roller og betydningen av disse. Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte, verneombud. Bodø

10 Sees i morgen Sees i morgen er en kursrekke med fokus på arbeid og psykisk helse. Kursene har vært kjørt i hele landet og høstet gode tilbakemeldinger. Sees i morgen - grunnkurs Grunnkurset gir en økt forståelse for de vanligste psykiske helseplagene og gir partene økt trygghet i å håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. Fokus er arbeidsplassen som hovedarena for å hindre utstøting og øke inkludering av personer med psykiske helseplager. Narvik, Studiosalen Folkets hus Bodø Sjøgt Sees i morgen Samtalemetodikk (tilleggsmodul) Kurset gir praktiske ferdigheter i å bygge opp en god kommunikasjonssituasjon. Kurset tar for seg en intervjuguide som inneholder en hovedstruktur for den gode samtalen med en rekke eksempler på konkrete spørsmål. Den anbefales også brukt når dialogen eller relasjonen er anstrengt eller konfliktfylt. Bodø Sjøgt Sees i morgen Konflikthåndtering og kommunikasjon (tilleggsmodul) Kurset vil gi deltagerne økt forståelse av begrepet konflikt. Det gis en innføring i en systematisk metode for å analysere innholdet og omfanget i en konflikt, samt å forebygge og løse konflikter. En vil legge spesielt vekt på hvordan psykiske helseproblemer kan forårsake konflikt og hvordan konflikter kan skape psykiske helseproblemer. Narvik, Folkets hus Studiosalen Bodø sjøgt Sees i morgen Akankurs «Dagskurs om AKAN- modellen arbeidsplassen som rusforebyggende arena». Kurset gir en innføring i temaet arbeidsliv og rusmiddelbruk, AKAN-modellen og konkrete ideer til rusforebyggende arbeid. Bodø Sjøgt «Krise og stressmestring» -Krise: begrepet, risikofaktor, den vanskelige samtalen, rollespill. -Stress: Hva er stress, hvordan stress virker på kroppen, bruke det positivt, er stress farlig? Hvordan mestre stress? Sortland, Sortland Hotell 10

11 Årets IA-konferanse i Bodø kulturhus 4. desember anbefales på det varmeste. Tradisjonen tro fylles dagen med humor, faglig innhold og noe til ettertanke. I år kommer Liv Tone som var deltaker på tv-programmet «Ingen grenser», Harald Rønneberg forteller om hvordan han motiverer seg til å gjøre ting han egentlig ikke tør, Mia Tørnblom bobler av energi. Det kommer flere Kommer du? Vi vil benytte sjansen til å takke alle konferansedeltakerne og publikum som deltok i Dere gjorde dagen til en opplevelse med masse varme og energi i salen. Christine Koht var imponert over Bodø-publikummet. Vi takker også våre gode samarbeidspartnere som gjorde en strålende jobb. I fjor hadde vi venteliste på konferansen. Gå inn på vår nettside for å melde deg på: FLERE KONFERANSER TIL HØSTEN: Vi minner om: -Konferanse i Bodø for Helse- og sosialsektoren september 2012 i regi av IA-rådet i Nordland Tema blir: «Heltid-deltid» v/fafo, «Innovasjon i omsorg» og «fremtidig rekruttering til helsesektoren». Professor Sven Svebak gir oss påfyll om «Humor på arbeidsplassen». 11

Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland

Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv. Våren 2010. Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter. NAV Arbeidslivssenter Rogaland Kurskatalogen for inkluderende arbeidsliv Våren 2010 Kurstilbud forbeholdt IA-bedrifter NAV Arbeidslivssenter Rogaland Postboks 133 Sentrum 4001 Stavanger Tlf.: 52 04 83 76 Kurs om inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny Årsmelding 2012 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5

Detaljer