God Jul og et godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Jul og et godt nytt år!"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur til Nederland økologisk eggproduksjon Grønnsaksmøte i Grimstad Grønnsaksareal snu trenden Sørlandssamlinga 2011 Plantevernkurs 2011 Nydyrking av myr Vervekampanje Kontakt oss Møtekalender Vi ønsker alle våre medlemmer og kontakter en riktig God Jul og et godt nytt år! Bilde: NLR Agder Underåsen

2 Kurs i Praktisk HMS arbeid Kurs i helse, miljø og sikkerhet for gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Studiering med lærer og e-læring på Internet. Gir hjelp til å ordne og sette i system nødvendig dokumentasjon på garden og tilfredsstiller kravet til opplæring i HMS-arbeid. Kurset består av 3 deler, til samen 12 timer 1. Onsdag 10. januar kl 11 14, på Forsøksgården, Landvik, med lærer. Tema: Motivasjon, holdninger, grunnleggende HMS og råd om e-læring. 2. Egenstudie på internett, beregn 6 timer, med tester 3. Mandag 7. februar kl 11-14i gruppe med lærer. Tema: Gårdsvandring, drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering Prisen for kurset er kr. 1350,- for medlemmer av landbrukets HMS tjenester og 1850,- for andre. Spørsmål til lærer Gunnar Helliesen tlf Påmelding til NLR-Agder tlf eller Påmeldingsfrist: 4. januar. Arr: Landbrukets HMS Tjeneste, Grimstad Bondelag og NLR- Agder Kurs i nye vekster Kursene tar opp spesielle botaniske og klimatiske egenskaper knyttet til de nye kulturplantene. Utviklingstrekk med et flerkulturelt marked blir også gjennomgått. Det blir gjennomgang av dyrkningserfaringer for kulturer fra friland, plasttunnel/veksthus. Kulturene er ettåring, toåring eller flerårige. Tid: Torsdag den 13. januar kl Sted: FMLA i Kristiansand Foredragsholdere er Arnulf Rein i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Han har siden 2002 arbeidet med nye eksotiske grønnsaksslag gjennom flere prosjekter. Tom Harald Echell er dyrker fra Telemark, som har en produksjon på disse vekstene Kursdeltakerne får alt materialet på minnepinne i løpet av kurset. Pris kr 200,- inkl mat Påmelding til Landbruksrådgiving Agder tlf eller Påmeldingsfrist: 21. desember. Arr: NLR- Agder og FMLA Vest-Agder

3 Settepoteter Resultater fra frivillig test av egne settepoteter i Holland viser at mange potetdyrkere i vårt område har relativt mye virus i settepotetene dette året. I gjennomsnitt for 59 prøver som er sendt til analyse er det 11,5 % Y- virus. Dette gir redusert avlingspotensiale og risiko for dårligere kvalitet i form av sprekker og misdannelser på avlingen til neste år. I den statskontrollerte avlen er grensen for hva som kan omsettes 10 % virus, men en stor del av det som omsettes har lavere virusinnhold. 10 % er likevel en brukbar rettesnor for hvor mye virus man bør tillate i egne settepoteter. Unntaket er dersom man vil prøve å ta settepoteter enda et år. Da bør det helst være virusfrie settepoteter. Det er derfor mange som bør skifte ut sine egne settepoteter med statskontrollerte før neste sesong. Tilgang på statskontrollerte settepoteter ser ut til å bli rimelig bra, med forbehold om at vintertesten ikke avdekker mer virus. Bestillingsfrist hos Norgro er 15.desember, mens Strand praktiserer først til mølla. Tidligsortene: Både Norgro AS og Strand Unikorn melder at det er god tilgang på Rutt. Berber og Aksel er allerede utsolgt hos Strand, mens Norgro har noe mer Berber enn i fjor. Norgro har også litt av de nye sortene Solist og Arielle. Generelt regner Norgro med at det kan bli noe mangel av tidlige sorter. Chipssortene: Det er bare Norgro som har Liva. Det har blitt avlingssvikt hos den ene produsenten, slik at tilgjengelig kvantum er bare 50 tonn. For tidligdyrkere til Sørlandschips er det derfor behov for å supplere med Lady Claire som ligger midt mellom Liva og Saturna i tidlighet. Dessverre melder Strand at det er knapphet med Lady Claire også, så det gjelder å handle raskt. Tilgang på Saturna er derimot god hos begge settepotetfirmaene. Sein matpotet: Strand har allerede utsolgt for Pimpernell og den nye røde sorten Mozart. Det er også begrenset tilgang på Folva som er en populær sort i vårt område. Asterix, Beate og Kerrs Pink er det foreløpig god tilgang på hos Strand. Kontaktperson i Norgro er Asbjørn Moen, mob , Kontaktperson i Strand er Hans Krogstie, mob ,

4 Økologisk melk julemøte på Evje Alle melkeprodusenter som er interessert i økologisk produksjon inviteres herved til det årlige julemøtet. Ta med livsledsager og bli med på ei faglig interessant samling med økologisk juletallerken. NB! Det er mulig å komme på deler av samlinga, også kl til julemiddagen. Tid: mandag 13. desember fra kl 15 Sted: Evjemoen i lokalene til Setesdalsmat Program: Årsmøte i Agder Økomjølklag (sendes ut egen saksliste) Terje Øen og Søren Hodne orienterer om Tines syn på økomelka og muligheter gjennom Tine Alternativer til Tine Geirmund Øglend (nestleder i Oikos Økologisk Norge) deler inntrykk fra besøk på økomeieri i Sverige. Inger orienterer om Rørosmeieriet og økodrifta der. Innlegg og diskusjon om økomjølka på Agder. Kolbjørn Anda og Geirmund Øglend, begge økomjølkprodusenter fra Rogaland, snakker om grovfôrkvalitet og resultater på sine bruk Juletallerken med kjøgemester kl Meieriet på Byglandsfjord la ned tappelinja for all mjølk, også den økologiske 1. mai Økomjølka på Agder hentes inn til Kr.sand og nyttes nå bare til økologisk lettrømme 1-2 ganger i uka. Resten går sammen med den konvensjonelle. Styret i Økomjølklaget har skrevet brev til styret i Tine Meieriet Sør med forslag om hvordan en kan nytte all økomjølka på Agder. Påmelding innen 6. des: , eller Dyrkerkafè på Findus Torsdag 16. desember hos Findus, Grimstad Kl 10-11: Tema Rødkål Kl Dyrkerkafè for alle dyrkerne Velkommen! Arr: NLR-Agder og Findus

5 Fagtur til Nederland økologisk eggproduksjon Denne turen ble annonsert tidligere i høst med reisetid midt i november. Det var ca 10 påmeldte, men vi fikk plutselig beskjed om at vi måtte utsette besøket hos dekalb til etter nyttår. De har en del av opplegget der nede og også overnatting. Vi valgte derfor å utsette turen. Nye interesserte kan melde seg på nå. Vi tenker maks deltakere. Egenandelen på turen blir ca 1000 kr. Det faglige opplegget vil være interessant for både konvensjonelle og økologiske egg produsenter. Tid: nytt tidspunkt, februar 2011 Foreløpig program: Tirsdag ettermiddag - Avreise med fly fra Kjevik eller andre flyplasser til Amsterdam. Overnatting. Onsdag - Omvisning hos dekalb, gårdsbesøk Torsdag - Omvisning Jansen innredinger, gårdsbesøk Torsdag kveld/fredag morgen - heimreise Mer info:

6 Grønnsaksmøte Tid: Onsdag 26. januar kl 10 på Forsøksgården, Grimstad. Tema: Sortsmøte. Frøfirma deltar. Oppal av purreplanter Informasjon fra Findus Vel møtt! Arr: NLR-Agder og Findus Grønnsaksareal Hva gjør vi for å snu trenden? Kom med innspill!! tlf På landsbasis har arealet økt fra til daa, mens altall dyrkere er mer enn halvert på 10 år. Mer info Kilde: Statens landbruksforvaltning Sørlandssamlinga og 15. januar 2011 blir det fagsamling for bønder på sørlandet. Arrangør er Norsvin Agder, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving Agder. Det blir eget seminar om plantedyrking i tillegg til seminarer om husdyr, og eget program for unge bønder. Sett av dagene allerede nå, i fjor var det 220 deltakere. Program og påmelding kommer i posten senere.

7 Plantevernkurs For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukere inneha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs (7 timer) og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet. Kurs for første gang (nye) Det er obligatorisk med praksisdag, deretter må du bestå eksamen. I tillegg anbefaler vi at du tar teorikurset og leser pensum heime. Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før Det er obligatorisk med teorikurs på 7 timer og bestått eksamen. Kurs vinteren 2010 Teorikurs (fornying evt. nye): Tirsdag 8. februar på Landvik, Grimstad kl (7 t. + 1 t. eksamen) Teorikurs (fornying evt. nye): Fredag 18. februar i KVS-Lyngdal kl (7 t. + 1 t. eksamen) Kurs for nye: Tirsdag 1.mars og onsdag 2. mars, Søgne vgs. Skole kl Teorikurs (fornying evt. nye): Tirsdag 15. mars og onsdag 16. mars Landvik, Grimstad kl (7 t. + 1 t. eksamen) (kveldskurs over 2 kvelder) Praksisdag fredag 18. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf Teorikurs (fornying evt. nye): Tirsdag 22.mars i KVS-Lyngdal kl (7 t. + 1 t. eksamen) Praksisdag fredag 25. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf Teorikurs (fornying evt. nye): Torsdag 28. april Tvedestrand vgs. skole, Holt kl (7 t. + 1 t. eksamen) Praksisdag: Onsdag. 4. mai på Tvedestrand vgs., Holt 09-17(7 t. + 1 t. eksamen) Påmelding: Tlf , Påmeldingsfrist: 7 dager før kurstart. Arr: NLR-Agder Gratis Førsteråd og rådgivingspakke *Gratis vurdering av mulighetene for økologisk drift (GFR) *Gratis rådgivingstimer for økologiske medlemmer (rådgivingspakke) -Se agder.lr.no eller kontakt

8 Nydyrking av myr I Stortingsmelding 39 ( ) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen signaliserer Landbruks- og matdepartementet at de vil sikre en reduksjon av CO2-frigjøringen til atmosfæren ved å begrense nydyrking av myr til et minimum. Departementet tar derfor sikte på å endre forskriften om nydyrking. Dette har skapt mye uro innen landbruksnæringen. I et høringsutkast med svarfrist 30. april 2010 foreslo Departementet et endringsforslag som innebærer at det blir forbud mot nydyrking av myr større enn 2 dekar med et torvlag på minst 30 cm. Gjelder tiltaket myr som har mindre tykkelse eller større areal, skal klimautslippet som følger av nydyrkingen være et vurderingsmoment ved avgjørelsen av om nydyrking skal tillates. Forslaget innebærer også at gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 20 år, eller som på grunn av manglende vedlikehold av drenering har gått over til å bli myr, skal regnes som nydyrking. Endringen vil innebære at klimahensyn tas inn som en del av målsetningen med forskriften, på lik linje med biologisk mangfold, kulturminner og næringshensyn. Videre anføres at stans i nydyrking av myr også vil ha en positiv miljøeffekt knyttet til biologisk mangfold og kulturminner. Den foreslåtte forskriften om nydyrking er enda ikke blitt vedtatt, og så langt en kjenner til, har det ikke kommet signaler om når det eventuelt vil skje. Fylkesmennene har imidlertid allerede begynt å trekke fram Stortingsmelding 39 ved uttalelser om nydyrkingssøknader, men inn til videre er det Forskrift om nydyrking nr 423 av , sist endret som gjelder. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krevde i mai/juni 2010 at forslaget gis en bredere og grundigere vurdering før det eventuelt legges ut til høring igjen. Forfatter/skribent: Tønnes Hamar,

9 Gjødselplanlegging Vi er i full gang med gjødselplanlegging for sesongen 2011 (og event 2012). Dersom du planlegger innkjøp av gjødsel før jul/nyttår, ta kontakt med oss snarest for utabeidelse av gjødselplan. Hold deg oppdatert Les aktuell info, fagartikler og sjekk vår møtekalender for interessante møter/kurs. Aktuelle tilbud til deg som medlem: Gjødselplanlegging Oppmåling av arealer - GPS Grøfteplan - nydyrkingsplan Økonomirådgiving Kulturlandskapsplan Miljøplan trinn I og trinn II Funksjonstest av åkersprøyte og sentrifugalspreder Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse Limfellestasjoner for gulrot og moreller Beskjæring av frukttrær Hjelp i erstatningssaker og taksering Teknikkrådgiving Økonomirådgiving Bygningsteknisk planlegging Hjelp med Miljøplan trinn I og trinn II. Vanlig timepris. Se: agder.lr.no eller kontakt tlf Funksjonstest av åkersprøyter Det er obligatorisk for alle åkersprøyter å bli funksjonstesten hver 5 år. Har du spørsmål eller ønsker få din sprøyte testet. Kontakt tlf

10 Vervekampanje Det er en del dyrkere på Agder som ikke er medlemmer og de får ikke den faglige oppdateringen som vi kan tilby. Vi oppfordrer DEG til å verve! Vervepremie: Du får gjødselplan for ½ pris hvis du verver en og gratis gjødselplan hvis du verver to. Gi beskjed til oss tlf når du har vervet.

11 Kontakt oss Du kan ringe og bli satt over, eller du kan ringe direkte til mobiltelefon: Wenche R. Høgetveit Ana Solberg Daglig leder, rådgiver frukt, kulturlandskap/miljøplan Nina Ryen Kontoransvarlig, medlemsblad Jan Karstein Henriksen Bær, teknikkrådgiving for tiden sykemeldt Inger Slågedal Økologisk rådgiving, miljøplan Aina Øverland Jordprøver, gjødselplaner, forsøksarbeid Tønnes Hamar Grovfôr, GPS oppmåling, grøfteplan Torleiv Roland Økonomirådgiving, driftsplan Jon Marvik Grovfôr, korn, fôrprøver Astrid Gissinger Grønnsaker, sprøytetesting, Plantevernkurs Rolf Inge Pettersen Grôvfor, engfrøavl, fôrprøver, oppmål GPS og grøfteplan Tore Tønnessen Byggteknisk planlegging, tegning Sigbjørn Leidal Potet, grovfôr Hjemmeside:

12 «Adresseblokk» Kontortelefon: , Bankgiro: E-post: Internett hjemmeside: Møtekalender 2010/2011 (Arrangementene vil bli annonsert fortløpende) Retur/kontoradresse: Norsk Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll, 4646 Finsland Trykkested: Finsland Ansvarlig redaktør: Nina Ryen Desember 13/12 Dyrkingsgruppe Økomelk, julemøte 16/12 Møte med rødkåldyrkere, samt dyrkerkafè Januar /1 Kurs i praktisk HMS arbeid 13/1 Kurs i nye vekster 14 og 15/1 Sørlandssamlinga 26/1 Grønnsaksmøte i Grimstad Fagtur til Nederland økologisk eggproduksjon

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer