Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14"

Transkript

1 Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen Styret og tillitsvalgte Styret i Drammens Skøiteklub har vært sammensatt slik sesongen : Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig leder Utd. kont. og rekr. ansv. Materialforvalter Tillitsvalgt Anne Marie Haug Karin Lund Ellen Ruud Wahlquist Ole Hermann Førde Jon Arne Fossen Jens Petter Christensen Jan Idar Olsen 1. varamedlem Morten Jahn 2. varamedlem Kari Husmo Pettersen DSKs komiteer har vært sammensatt slik: Arrangementskomité Kari van Oorschot Gina K. Nestegård Solveig Lauvålien Kari Husmo Pettersen Revisorer Revisor Personlig vara Revisor Personlig vara Representantskapet Sigurd Goli Jensen* Finn Hodt* Sten Stensen* Jan Lokshall* Bjørn Hennum Terje Aarthun Arne Lauvålien Kjell Ole Gjestemoen Annie Ruud Brynhild Børtnes Valgkomité Øivind Dahl Jan Lokshall Bente Nergaard Ingrid Johnsen Annie Ruud Tore Hansen *) Æresmedlem er automatisk medlem av representantskapet. De andre medlemmene velges av årsmøtet. ) Død Møtevirksomhet Årsmøtet 2013 ble avholdt 14. mai i Skiolds lokaler på Marienlyst i Drammen. Ann Kristin Hansen ble hedret med DSKs innsatspokal for for sitt arbeid med å skaffe klubben inntekter. Styret har hatt 9 styremøter denne sesongen. Møtedager har stort sett vært første mandag i hver måned. Medlemmer DSK hadde 114 medlemmer pr Dette er 10 færre enn i fjor. Det er 4 æresmedlemmer i klubben Finn Hodt (fra 1972) Sigurd Goli Jensen (fra 1972), Sten Stensen (fra 1974) Jan Lokshall (fra 2005) I tillegg til æresmedlemmene har ett medlem fritt medlemskap (livsvarig). Medlemskontingenten for året 2013 er kr. 300,- for vanlig medlemskap og kr. 650,- for familiemedlemskap. Økonomi Årsresultatet (drift) viser et underskudd på kr Det var budsjettert med et overskudd på kr Totalt ble driftsinntektene ca. kr mindre enn budsjettert og kostnadene ca. kr mindre enn budsjettert. Forskjellene skyldes følgende: 3100/3120 Salgsinntekter, budsjett: kr , regnskap: kr kr. 7825, og 0000 Innkjøp, budsjett kr , regnskap kr. 0: Det ble budsjettert med kr inntekter og kostnader i forbindelse med en jenteløftsamling som det ikke ble noe av Dugnad, budsjett kr , regnskap kr. 2310: Det ble budsjetter med en dugnad på kr som vi ikke har fått til Sponsorinntekt, budsjett kr , regnskap kr : Side 1 av 12

2 Det ble budsjettert kr fra en ny sponsor. Vi har ikke klart å få en ny sponsor etter at DNB trakk seg for et par år siden Gaver, budsjett kr , regnskap kr : Gavesummen på kr ble mottatt i fjor, men først ført som inntekt i år. I tillegg har vi fått to gavetildelinger til: 1) Kr fra Einar Juels legat. Disse pengene var øremerket til reisekostnader i forbindelse med løp i Vikingskipet. 2) Kr fra Lydia og Harald Lyches fond. Disse pengene er øremerket oppussing av klubbrommet. En stor takk til Ann Kristin Hansen som har skrevet disse søknadene (og mange flere) Rekrutteringstilskudd, budsjett kr , regnskap kr. 2400: Det ble budsjettert med støtte i forbindelse med en kretssamling i Drammen samme helg som Drammensløpet. Det ble ikke noe kretssamling Aktivitetskontingent, budsjett kr , regnskap kr , og 7720 Repr. NM, NC, LM, budsjett kr , regnskap kr : DSK dekker ikke påmeldingsgebyr for veteraner. DSK betaler påmeldingsgebyret ved påmelding og veteranene innbetaler tilsvarende til DSK. Denne innbetalingen føres som aktivitetsgebyr og utbetalingen er ført på kto Tidligere er begge betalingene ført på Lotteri/bingo/grasot, budsjett kr , regnskap kr : Det var budsjettert med kr fra spekelotteri og ca. kr mer fra bingo Repr. annet, budsjett kr , regnskap kr : Pengene (kr ) fra Einar Juels legat er brukt på reisekostnader til Vikingskipet. DSK har i de siste årene fått innvilget KKD-midler (Post 3) gjennom Norges Skøyteforbund. I år har støtten vært kr KKD-midlene kommer fra Kultur- og kirkedepartementet og skal bidra til økt aktivitet og utvikling i klubbene. Grasrotandelen har bidratt med ca. kr Det er 44 spillere som har DSK som sin grasrotmottaker. Bingoinntektene har i år vært på ca. kr DSK har fått kr gjennom momskompensasjonsordningen. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Fondsregnskapet viser renteinntekter på kr ca. 87 % (kr. 9000) av dette er overført til drift. Verdien på fondet er kr Figur 1: Pizza på lørdag under Hamarlekene. Dugnader Det er ikke gjennomført noen dugnader. Administrativ representasjon I løpet av sesongen har flere av klubbens medlemmer representert DSK administrativt: Arne Nestegård har hatt følgende verv i BSK: Leder av statistikk- og rekordutvalget (SRU) Ansvarlig for BSKs WEB-side. Jan Lokshall har vært både sekretær og kasserer i Buskerud Skøytekrets (BSK) Jan Lokshall har vært leder av autorisasjonsrådet i BSK Bjørn Hennum har vært leder av appellutvalget i Norges Skøyteforbund (NSF). Odd Olsen har vært varamedlemmer i appellutvalget i Norges Skøyteforbund (NSF) Håvard Lauvålien har vært breddeansvarlig i Norges skøyteforbund (NSF). Dommeroppgaver Jan Lokshall har vært overdommer for menn under NC-4 på Jevnaker. Overdommer for menn under NC-6/skandinavia cup i Gøteborg, overdommer for kvinner under NC-8 i Holmestrand/Geithus. Ass. Dommer for gutter LM i Tønsberg. Overdommer under krystall cupen på Jevnaker. Jan har dessuten vært overdommer på kretsmesterskapet som ble holdt i Drammen og Marienlystløpet. Side 2 av 12

3 Internett DSK har egne hjemmesider på Internett. Adressen er DSKs hjemmesider er klubbens viktigste informasjonskanal mot aktive løpere, medlemmer og andre skøyteinteresserte. Hjemmesidene inneholder blant annet nyheter, statistikk og historie om klubben. Arne Nestegård har hatt ansvaret med å legge ut nyheter og oppdatere hjemmesiden. Det er inngått en avtale med Buskerud Skøytekrets som går ut på at DSK drifter en BSK hjemmeside med Buskerud nyheter, statistikk og historie mot at BSK betaler halve avgiften til n3sport. Arne Nestegård har vært BSKs Webansvarlig og har lagt ut nyheter og oppdatert BSK statistikkene fra statistikk- og rekordutvalget. Klubbrom Klubbrommet ligger i 2. etasje i tribunebygget med vinduer ut mot kunstisbanen. Klubbrommet er på ca. 28 m 2 og leiesummen for 2013/14 har vært kr DSK disponerer også en bod i tilknytning til varmestua. Leieavtalen er i ferd med å fornyes. Marienlyst Marienlyst kunstis åpnet tidlig i sesongen som første utendørsbane på Østlandet. Allerede tirsdag 22. oktober var banen klar til trening. Kunstisbanen har vært åpen for hurtigløpstrening tirsdager , torsdager og lørdager Også denne sesongen har enkeltstående puter bundet sammen med tau vært brukt i svingen mot jernbanen. Den første tiden, inntil snøen kom, har det vært nødvendig å skyve putene inn på isen foran hver trening og tilbake etter trening. Men det var ikke tilfredsstillende sikring i denne svingen før snøen kom. Samarbeidet med banemannskapet på Marienlyst har vært bra. Det har vært utarbeidet vaktlister slik at det på hver trening har vært minst en vakt på banen og en vakt på klubbrommet. Trening Barmarkstreningen startet opp tidlig i mai med fellestreninger tirsdager og torsdager på «Bikkjestøkket». Etter sommerferien var det også fellestreninger hver tirsdag og torsdag. Treningene foregikk stort sett på «Bikkjestøkket» og i styrkerommet i Drammenshallen der løperne går på sklibrett. Barmarkstreningene ble ledet av hovedtrener Linda Olsen, Turi Nestegård og Jon Arne Fossen. Foreldre har assistert på enkelte treninger. I tillegg har det vært felles lørdagstreninger i sommer-halvåret for de eldste. Etter at isen kom på Marienlyst har det vært fellestreninger tirsdager og torsdager ( ). Første istrening var 22. oktober. Det har vært skøyteskole på torsdager. Vi har også hatt treningstid på lørdager (09-10), men i konkurranseperioden har denne treningstiden stort sett blitt brukt av veteraner og mosjonister. På treningene har det vært stabilt med løpere i alle aldersgrupper hver gang. Det har kommet til nye rekruttløpere som har vist god fremgang, både i klubbløp og i deltagelse i løp utenfor Drammen. Trenere har vært Linda Olsen (hovedtrener og trener for Eirik, Brage, John Ivar, Eline, Katrine og Emil), Turi Nestegård og Jan Idar Olsen har vært trenere for 11 år junior C og Jon Arne Fossen har trent rekrutter klasse 10 år. Vi har hatt en avtale med Holmestrand om at Lars Henrik Asbjørnsen kan trene sammen med DSK-løperne på Marienlyst med Linda som trener. På skøyteskolen har det vært et stort antall assistenter som har bidratt (se nedenfor). En stor takk til alle trenerne. DSKs løpere har vært med på treningssamlinger i regi av Buskerud Skøytekrets i Sudndalen, Hol i juni, på sommerisen i Vikingskipet i august og i september. Dessuten har 3 av DSK-jentene deltatt på Jenteløftsamlingen på Bolærne i juni (Eline, Katrine og Marie). Rekruttering og skøyteskole Det ble laget en rekrutteringsbrosjyre med informasjon om Drammens Skøiteklub og aktivitetstilbudene: Skøyteskole for barn i alderen 5-9 år og hurtigløpstrening for nye rekrutter i alderen 8-13 år. Brosjyren ble sendt ut til skoler i Drammen før sesongstart, distribuert i postkasser og det ble annonsert i Drammens Tidende (DT). Responsen var bra. I løpet av sesongen har det totalt vært med mer enn 45 deltagere på skøyteskolen og i snitt har det vært mellom hver gang. Katrine Fossen, Steffen Hansen, Jonas Haugen, Eirill Oldeman Isaksen og Joakim Larsen Jahn har vært trenere på skøyteskolen. Steffen Hansen fikk overrakt Øyvinds pokal og fikk ros på klubbavslutningen for sin innsats på skøyteskolen. Nye rekrutter fra skøyteskolen har deltatt på hurtigløpstrening. Jon Arne Fossen har vært trener med noe assistanse fra Jonas Haugen. Sosiale arrangementer Torsdag 2. mai ble «Finns Bowlingmesterskap» arrangert. Jonathan Bækken Ljone og fikk dermed «vinnerhatten» for 1 år. Den årlige 5-kampen skulle vært arrangert hjemme hos Jon Arne Fossen på Egge i Lier men måtte dessverre avlyses på grunn av manglende påmelding. Torsdag 19. desember ble det tradisjonelle Nisseløpet arrangert. Det ble konkurrert i 100 Side 3 av 12

4 m, 400 m parløp i motsatt retning på idealtid, nøtteplukking på isen. Skøyteskolen tok skøyteknappen. Etterpå var det samling i garderoben (Skiolds lokaler var opptatt) med kaffe, kaker og saft, utdeling av skøyteknapper. Marius ble kåret til kveldens fineste nisse. Torsdag 20. mars var det sesongavslutning i Idrettens hus (Skiolds lokaler var opptatt) med premieutdeling og sportslige utmerkelser til løperne. Les mer om det nedenfor. Lørdag 22. mars inviterte Jon Arne og Johanne Fossen til «DSKårsfest» for foreldre og styret hjemme hos seg i Egge. Klubbløp DSK har arrangert 8 klubbløp denne sesongen: , 3.12, 17.12, 19.12, 21.1, 4.2, 18.2 og 4.3. Klubbløpet den 19. desember var det tradisjonelle nisseløp, men med kun 100 m på programmet. Klubbmesterskapet ble arrangert 18. februar med 22 deltagere. Resultatene fra klubbløpene er lagt ut på DSKs hjemmeside. Det var premieutdeling for klubbmesterskapet på sesongavslutningen 20. mars. Langløp DSK har arrangert 5 langløp denne sesongen: 26.11, 10.12, 14.1, 28.1 og Distansen har vært 5000 meter. Alle aldersgrupper og nivåer har vært representert. Startkontingenten var kr. 30 pr løp, og det var premie til de som fullførte minst 4 av 5 løp. Det deltok også løpere fra andre klubber. Ansvarlig for langløpene har vært Ole Hermann Førde og Terje Aarthun. Veteraner og mosjonister i DSK Mange veteraner og mosjonister har vært med på trening på Marienlyst også denne vinteren. De har deltatt i langløp og klubbløp på Marienlyst og nasjonale løp. John Ivar Kristensen og Guri Fossdal har deltatt i flere Norges-Cup løp. Tron Robberstad deltok i veteran-nm i Harstad I klassen M55 ble det bronse på 5000 m med tiden 8.47,58 DSKs løpsarrangement Drammensløpet gikk av stabelen i strålende vær lørdag Med hele 150 påmeldte løpere ble det et hektisk stevne, men alt gikk greit. For første gang på Marienlyst ble det kjørt kvartettstart på alle distansene (unntatt 100 m). Dermed kunne stevnet avvikles på drøye fire timer. Med noen få plussgrader og sol var det gode forhold under hele stevnet og det ble mange perser. Overdommere var Gunnar Knudsen (Geithus) og Vidar Skaar (Råde). Startere var Marcel Leche Vanberg (KIF) og Hege Nerstad Gundersen (OSK). Thoralf Hognestad (DSK) var speaker. Anne Marie Haug (DSK) var stevneleder. DSK arrangerte kretsløp/kretsmesterskap på Marienlyst lørdag Hele 15 DSK-løpere stilte til start og det ble 8 nye personlige rekorder. Det ble også satt ny banerekord på 500 m på Marienlyst. Christoffer Fagerli Rukke, Hol IL, gikk inn på tiden 37,37. Dermed slo han en 7 år gammel rekord som Rune Stordal hadde. Den forrige rekorden var på 37,84. Overdommer var Jan Lokshall (DSK). Starter var Gunnar Knutsen (Geithus). Speaker var Thoralf Hognestad (DSK). Stevneleder var Anne Marie Haug (DSK). Marienlystløpet gikk av stabelen i skikkelig vintervær lørdag Snøen lavet ned både torsdag, fredag og natt til lørdag, og banemannskapet hadde sin fulle hyre med å rydde den store isflaten. Kl. 9 lørdag morgen var banen ryddet og klar for skøyteløp kl. 10. Mer enn 120 løpere, derav hele 37 rekrutter, stilte til start i det første Marienlystløpet som er arrangert (fjorårets løp ble avlyst på grunn av sterk kulde). Med kvartettstarter og fire effektive funksjonærer ved start ble stevnet raskt avviklet og allerede kl gikk siste par i mål. Temperaturen lå på rundt -6, det var vindstille og lett snøvær slik at forholdene var brukbare og like for alle løperne. Gledelig å se at flere klubber stilte med svært mange løpere. Drammens Skøiteklub hadde hele 14 løpere med, men var likevel ikke den største klubben. Overdommere var Jan Lokshall (DSK). Startere var Gunnar Knudsen (Geithus) og Kenneth Brørby (Jevnaker). Bjørn Hennum (DSK) var speaker. Anne Marie Haug (DSK) var stevneleder. DSK løpere i Norges Cup Guri Fossdal (senior), John Ivar Kristensen (senior), Eirik Skavhaug Nergaard (senior) og Brage Olsen Børtnes (junior) har deltatt i Norges Cup stevner denne sesongen. Eirik Nergaard ble nummer 1 sammenlagt i Norges Cup senior. Eirik har deltatt på alle 10 norgescupene. Brage har deltatt på 6, Guri på 6 og John Ivar på 3. Deltagelse i Norgesmesterskap Eirik Skavhaug Nergaard deltok i NM senior sprint på Gol der han ble nr. 11 sammenlagt. Eirik deltok på NM senior enkeltdistanser på Hamar Der ble han nr. 16 på 500 m, nr. 18 på 1000 m og nr. 22 på 1500 m. Brage Olsen Børtnes deltok i NM junior sprint på Gol der han ble nr. 9 sammenlagt. Brage deltok i NM junior allround på Hamar der han ble nr. 10 sammanelagt. Tron Robberstad deltok i veteran-nm i Harstad der han ble nr. 4 sammenlagt i M55. På 5000 m ble det bronse. Side 4 av 12

5 Deltagelse i Landsmesterskapet Landsmesterskapet ble arrangert i Tønsberg. Det ble én gull, ett sølv og en bronse til Katrine Haug. Resultater: Deltager Distanse Plass Dafne Marie Lund, 12 år 500 m m m 22 Emil Hansen, 12 år 500 m m m 8 Natalie Hognestad, 13 år 500 m m m 20 Katrine Haug, 14 år 500 m m m 1 Eline M. Husmo-Pettersen, 15 år 500 m m m 6 Deltagelse i internasjonale løp [ ] Brage og Eirik deltok i Olympic Oval Final i Calgary. Løpene startet torsdag med 500 og 5000 m. Brage satte nye personlige rekorder på begge distansene med 38,00 og 7.15,37. Eirik var rett bak persen sin (også fra Calgary) da han gikk 500 m på 37,42. [ ] Under løpene i Calgary fredag ble det nye personlige rekorder på både Eirik og Brage. Eirik forbedret sin tidligere pers fra Calgary med 13 hundredeler da han gikk inn til den sterke tiden 1.13,78. Brage forbedret persen sin fra Vikingskipet med hele halvannet sekund og gikk på 1.15,34. Flotte tider av begge to! Lørdag satte Eirik ny pers på 1000 m med 1,13,53 og gikk en meget bra 500 m på 37,38 som er bare 6 hundredeler bak hans personlige rekord. Brage noterte sterke 38,16 og 1.15,92. Søndag satte Brage ny pers på 1500 m med 1.56,24, mens Eirik var like bak sin pers (også i Calgary) på 1.52,87. Deltagelse i Kretsmesterskap Hele 9 KM-gull havnet rundt halsen på DSK-løpere under KM som ble arrangert på Marienlyst Dafne (12 år), Emil (12 år), Katrine (jun C) og Brage (jun A) vant alle 2 gull. I tillegg ble Tron Robberstad kretsmester på 3000 m i M55. På 500 m fikk han sølv. Natalie fikk 2 bronsemedaljer, mens Eirik fikk bronse på 500 m. Klubb- og kretsrekorder Åtte DSK-løpere har satt nye bestenoteringer*/ klubbrekorder i sesongen 2013/14. Det er satt ny klubbrekord/bestenotering 46 ganger. Det er endt opp i 25 endelige rekorder: Marie Fossen har satt tre bestenotering i jenter 11 år: 500 m: 52, m: 1.47, m: 2.50,57. Emil Hansen har satt ny klubbrekord i gutter 12 på 3000 m: 5.48,82. Katrine Haug har satt sju nye klubbrekorder. Jenter 14 år (fem rekorder): 500 m: 47, m: 1.34, m: 2.25, m: 5.07, m: 9.06,39. Kvinner junior (2 rekorder): 5000 m: 9.06,39 - Liten firkamp: 202,089 (47, , , ,39) Eline Margrethe Husmo-Pettersen har satt to nye klubbrekorder i jenter 15 år: 3000 m: 5.17, m: 9.20,61. Brage Olsen Børtnes har satt fire nye klubbrekorder. Menn senior: Liten firkamp: 165,727 (38, , , ,21). Menn junior: m: 15.47,73 - Stor firkamp: 171,015 (38, , , ,73). Liten firkamp: 165,727 (samme som i senior). Guri Fossdal har satt fem nye klubbrekorder i veteranklasse K35: 500 m: 50, m: 1.41, m: 2.34, m: 5.14, m: 8.58,37. Tron Hobberstad har satt tre nye klubbrekorder i veteranklasse M55: 500 m: 50, m: 5.04, m: 8.47,58. Guri Fossdals tider på 3000 m og 5000 m er også kretsrekorder i klassen K35. Katrines liten firkamp er også uoffisiell norsk bestenotering og krets bestenotering i jenter 14 år. *) Bestenoteringer registreres for år. Klubbrekorder registreres for 12 år og oppover. Listen over gjeldende klubbrekorder er vedlagt årsmeldingen. Løpere og deltagelse i nasjonale løp DSKs løpere i aldersbestemte klasser har deltatt i klubbløp på Marienlyst, karusell-løp på Furumo, KM på Marienlyst, LM i Tønsberg og i følgende nasjonale løp: Sommerløpet, Hamar Drammensløpet, Marienlyst Spinnoløpet, Furumo ASK-Cup, Valle Hovin Risengaløpet, Asker Krystallcupen, Jevnaker Odalsskøyta, Vikingskipet Maierøpet, Tønsberg Side 5 av 12

6 Hamarlekene, Vikingskipet Marienlystøpet Vikingløpet, Tønsberg Kongsbergløpet, Kongsberg Hallingdalskarusellen, Gol/Hol Sandefjordløpet, Vikingskipet Siste Indre, Frogner Stadion Rekordløp, Stavanger Følgende løpere 12 år og eldre har deltatt på løp (nasjonalt/nc/lm/nm): Tron Robberstad John Ivar Kristensen Guri Fossdal Eirik Nergaard Brage Olsen Børtnes Eline M. Husmo-Pettersen Katrine Haug Dafne Marin Lund Natalie Hognestad Emil Hansen Torstein Holmengen I tillegg har flere løpere under 12 år deltatt på flere nasjonale løp. Vi viser ellers til resultatservice på Norges Skøyteforbunds hjemmeside og DSKs hjemmeside Sesongavslutning med utdeling av premier og utmerkelser. 20. mars 2014 ble det arrangert sesongavslutning på Idrettens Hus på Marienlyst med servering av, kaker, saft og kaffe. Sportslig leder, Jon Arne Fossen, ledet arrangementet. Det var stort oppmøte. Det ble delt ut mange premier til løperne for deres prestasjoner i løpet av sesongen. Planer for neste sesong ble presentert. Trenerne; Linda, Jan Idar og Turi fikk hederlig omtale. Det var kun Turi som var tilstede og hun fikk overrakt blomster. Hederlig omtale fikk også trenere på skøyteskolen; Jonas, Katrine, Steffen, Eirill og Joakim. Disse fikk henholdsvis blomster og påskeegg 10-på-topp: Marie Fossen gikk til topps på 10-påtopp listen for sesongen for sin store forbedring på 1000 m hvor hun satte ny DSK bestenotering for jenter 11 år. Dette er DSKs tradisjonsrike rankingliste hvor forbedring av personlig rekord fra forrige sesong eller første registrerte tid (uten fall) denne sesongen på distansen omregnes til en poengsum. Det tas hensyn til aldersklasse og hvor god tiden er i forhold til nasjonalt nivå i denne klassen. Emil Hansen ble nr. 2 for sin store forbedring på 1000 m og Predika Sivaganesan ble nr 3 for sin store framgang på 400 m. 1. Marie Fossen (J11) 2. Emil Hansen (G12) 3. Predika Sivaganesan (J9) 4. Brage Olsen Børtnes (G17) 5. Katrine Haug (J14) 6. Dafne Marin Lund (J12) 7. Natalie Hognestad (J13) 8. Torstein Holmengen (G13) 9. Aslaug Iversland (J10) 10. Eirik Skavhaug Nergaard (MS) Sigurd Goli Jensens stipend: Emil Hansen fikk Sigurd Goli Jensens stipend for 2014 (1000 kr) for stor fremgang og sterke sportslige prestasjoner denne sesongen. Finn Hodts pokal: Katrine Haug fikk Finn Hodts pokal for 2014 for sitt LM-gull. Øyvinds pokal: Steffen Hansen fikk Øyvind Gundersens pokal for sin flotte innsats som trener på skøyteskolen. DSKs innsatspokal: DSKs innsatspokal for blir delt ut på årsmøtet 6. mai. Bestenoteringer/klubbrekorder: Marie Fossen, Emil Hansen, Katrine Haug, Eline M. Husmo-Pettersen, Brage Olsen Børtnes, Guri Fossdal (ikke tilstede) og Tron Robberstad fikk hver sin kaktus for å ha satt klubbrekorder. Planer for kommende sesong «Finns Bowlingmesterskap» torsdag 8. mai markerer starten på barmarkstreningen. Fellestreningene starter opp tirsdag 13. mai. Det blir trening hver tirsdag og torsdag kl på «Bikkjestøkket» frem til skoleferien. Etter ferien blir det trening også i Drammenshallen samme tidspunkt. 29.mai 1. juni vil vi delta på kretsens årlige vårsamling som vil foregå i Hermon Høyfjellsenter i Sudndalen. Tidlig i august er det kretssamling på is i Vikingskipet. I begynnelsen av september blir det 5-kamp med «lengdekastskøyting» hjemme hos Jon Arne Fossen i Egge, Lier. Linda Olsen fortsetter som hovedtrener for de eldste løperne. Jon Arne Fossen, Jan Idar Olsen og Turi Nestegård vil trene rekruttene og de yngste i aldersbestemte klasser. Det vil være en glidende overgang av løpere mellom gruppene slik at løpere kan rykke opp til gruppen over. I forkant av isleggingen på Marienlyst vil vi kjøre en rekrutteringskampanje for å få mange nye deltagere på skøyteskolen som er for nybegynnere. Side 6 av 12

7 Eirik Skavhaug Nergaard og Brage Olsen Børtnes vil være med på Regionens Elitelag og vil i tillegg til klubbtrener Linda bli fulgt opp av regionstrener. Vi vil arrangere Drammensløpet for aldersbestemte klasser lørdag 25.oktober. Vi vil videreføre tradisjonen med langløp og klubbløp annenhver tirsdag også neste sesong. Vi planlegger å arrangere tidtagerkurs, starterkurs og slipekurs for løpere/foreldre før is-sesongen. Det vil bli kjøpt inn flere skøyter (både faste og klapp) til utlån for rekrutter og yngre løpere. Takk Styret i DSK gratulerer alle løperne med de flotte prestasjonene i løpet av sesongen. Og vi takker alle i klubben for innsatsen denne sesongen, spesielt de flinke trenerne som har bidratt til fin sportslig framgang og et flott sosialt miljø i DSK. Også en spesiell takk til alle som har vært vakt på Marienlyst, alle funksjonærene på Drammensløpet, kretsmesterskapet, Marienlystløpet og på alle klubbløpene, og til arrangementskomiteen som ved flere anledninger har sørget for kakebaking og servering. Vi ønsker alle velkommen tilbake neste sesong. Drammen 6. mai 2014 Styret i Drammens Skøiteklub Figur 2: Sandefjordløpet Side 7 av 12

8 Figur 3: Nisseløpet Figur 4: Eirik Figur 5: Brage Side 8 av 12

9 Figur 6: Katrine GULL LM Side 9 av 12

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Hilde og Fokus Redaksjonen Vi har vært heldige i år med en super vinter med masse snø og fine temperaturer som har gitt muligheter til mange gode treningsturer.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer