Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark."

Transkript

1 Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr årgang Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår krkes storm, vl kke mghet gå under Sett nn blde Sett Jeg dypets nn blde er Jeg dypets er Anne Lse Dahle Tekst Tekst østfold?????????????? 2-42 ACTA???????????????????? østfold 108?????????????? 2???????????????????? 8 Overskrft Tekst Tekst Snart lersesong Lerbrosjyra s forteller årets lerer er klar. Påmeldng tl smers lerer åpner 2. aprl! utland 5 utland 5 foto: KrstnA HvArnes Anders foto: KrstnA HvArnes Anders foto: foto foto: else vol Bldetekst Øymark msjonshus lgger ved rksve 21 mell Ørje Hald, 7 klter fra Ørje. Bldetekst Overskrft Velkm Årsmøtet Tekst Tekst for både regon Acta holdes søndag 21. aprl Øymark msjonshus. Dokumter tl møtet fnnes dette bladet. Satser Satser kvnner kvnner Alle v s jobber bstand vet at det lønner Alle v seg s å jobber satse kvnner, bstand ser vet Anne at det lønner Brgtta seg Langmo å satse Kvelland, kvnner, leder ser Anne av Brgtta nternasjonal Langmo avdelng. Kvelland, leder av nternasjonal avdelng. Norge 7 Norge 7 utfordrer utfordrer plkt plkt organsasjone er for lte opptatt av organsasjone fellesskapsfølels er når for lte sorer opptatt utfordres av fellesskapsfølels tl frvllghet. det vl når sorkonsult sorer utfordres tl normsjon frvllghet. gjøre det noe vl sorkonsult. normsjon gjøre noe. Tlf Tlf Velkm Velkm spreke spreke lerer! lerer! Velkm Velkm spreke spreke lerer! lerer! Frluftsvukku Frluftsvukku Fjellferer: Fjellferer: Famler jul Frluftsvukku jun for 9 tl 15 år jun for 9 tl 15 år Frluftsvukku *Raftng, *Terrgsyklng, *Vllmark jun for 9 tl 15 år jun for 9 tl 15 år *Raftng, *Terrgsyklng, *Vllmark Fjellferer: Famler jul Unge Unge sor 29. jul 2. august. Taler: Taler: Oddvar Oddvar Søvk Søvk Famler Fjellferer: jul Famler jul Unge Eldre Eldre sor august. Taler: Ragnar Evstad Evstad Unge sor 29. jul 2. august. Taler: Taler: Oddvar Oddvar Søvk Søvk Eldre Eldre sor august. Taler: Ragnar Evstad Evstad For mer nformasjon meldng, se vår hjemmesde: For mer nformasjon meldng, se vår hjemmesde: Følg Normsjon Facebook Følg Normsjon Facebook

2 2 østfold aprl/ma 2013 Nytt fra Leder Res deg, Østfold! Bjørnar Holal, regonleder Årsmeldng 2012 Øs Melchor Falk Gjerts skrev salm «Res deg Guds mghet». Rundt meg meg, ser jeg at v ofte blr sttde. No ganger rver dette meg, for hva er det s skjer eller rettere sagt kke skjer?! Lvet ponerkraft s løftet gasjerte oss. Det var mange det var bevegelse. M hvor ble det av? Det s v kjte, k fra noe s var større n oss selv, det Guddmelge s så holdt motbakker smerte. Levde lv. Veldg mange av Østfolds ungdmer fylte bedehus for 20 år sd hvor er dere? Hvor er v? No meldte overgang tl andre krker bedehus - m majortet. Hvor er de? Hvor er du? Hva var det s gjorde at et sted kartet valgte du ann ve. Ikke nødvdgvs fel ve, m kanskje mer stlle parallellgate. Hva gjorde motbakk for bratt? Ble orde for sterke? Så du baksd av forkynnels forkynnere? Var de sterke mns ord skrevet st, harde uforsonlge kvelde? Ble tros svar byttet tros krav? For no uker sd ble Stålsettutvalgets rapport tros rammeverk Norge lagt frem. Raushet toleranse er honnørord slkt arbed. M slk jeg oppfatter det; så forflatnng av d krstne krke landet vårt. Jeg blr egtlg bare le. Le av poltsk «tro», le av å være så poltsk korrekt. Le av teol troslære s forflates blr tannløs. Le av mnger, le av «lberal» «konservatv». For det handler kke å me. Dne rette mnger hjelper verk deg eller meg nærmere Gud. Vårt kall er kke å være konservatve m radkale. Vanlge, radkale mnesker s lever snakker sant lvet. S hjelper nabo s har gått et skjær eller to lvet. Det handler mnesker bedehus krstne fellesskap s reser seg, s d gode Melchor skrev. «Kast dne bånd, du Jesu brud». Et krstfolk s reser seg s nvterer nn, s går ut s går. Et krstfolk er større n teoretske betraktnnger. Et krstfolk s våger å bl møkkete hda. S våger å være forskjell s vet at det kke handler så mye å me m å be at Gud ved d Hellge Ånd får leve vrke oss. Res deg, Østfold! Sjøglmt Lersted & konferanse - Ørje - Sjøglmt lersted tlbyr hyggelge lokaler god mat tl kurs konferanse! Rng Sjøglmt tlf / , e-post: ØSTLANDSKALKUN KLEKKING AV KALKUNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD 1. Innlednng D meldng regonstyret her avgr, begrser seg hovedsaklg tl det mandatrådet styret har fått. Det vl s de fellesoppgaver s er overdratt fra organsasjons grunnplan. Mandatet er gtt lovverket årsmøtets vedtak. Det utelukker kke at styret så kmterer forngsstuasjon utvklng der, sd dsse er de egtlge oppdragsgvere. Det er stuasjon lokalt s avgjør hva regon kan gjøre. Ramme bestemmes av d bærekraft fornge har, de mdler s msjonsfolket stller tl rådghet. 2. Regonårsmøtet regonstyret Årsmøtet Regonårsmøtet 2012 ble holdt Bethel Fredrkstad 22. aprl. Regonstyret Sd årsmøtet har regonstyret bestått av: Styreleder: Sverre Fjeldberg, Grålum, valgt tl 2014, nestleder: Sgmund Lars, Sponvka, valgt tl 2015, Lllan Karls, Gressvk, valgt tl 2015, Frode Blsbak, Kornsjø, valgt tl 2014, Wche Aamoth, Rakkestad, valgt tl 2014, Karl Erk Sørs, Borghaug, valgt tl 2013, Redun Karls, Kråkerøy, Actas represtant, Boe Johannes Hermans, Råde, valgt tl 2014, ansattes repr. Varareprestanter fram tl 2013: 1. Dag Søby, Skptvet 2. Borgny Navestad, Mys 3. Ragnar Kjølberg, Skjeberg Regonleder møter fast styret ut stemmerett 3. Ansatte arbedsmljø På grunn av svktde helse sluttet Anne Lse Dahle d 31. jul 2012 sn stllng s prosjektarbeder. Hun har vært ansatt regon sd Regons ansatte pr Ansatte tlknyttet regonkontoret: Bjørnar Holal, regonleder, 100 % stllng Else Vol, Actaleder, 100 % stllng Vera Hes, admnstrasjonssekretær, 80 % stllng Boe Johannes Hermans, nformasjons- msjonskonsult, 40 % stllng Torll Bredeg, barne- famlearbeder, 100 % stllng delt 60/40 mell vokssektor Acta Esp Klngshem, ler- lederutvkler, 80 % stllng, samt 20% s prosjektarbeder Bjørnstad forsamlng. Esp Holm, prosjektarbeder Normsjon Hannestad Greåker, 20 % stllng Karl-Martn Karls, ettårng Acta, 100% stllng Ansatte ved lerstede: Sauevka Øyvnd Brede Gjerløw, bestyrer, 100 % stllng Kjell Petters, vaktmester, 100 % stllng Odd Jørg Bredeg, kokk, 100% stllng Sjøglmt Knut Edlar Arnes, bestyrer/ vaktmester, 100 % stllng Wche Bjørknes, husmor/ kokke, 100 % stllng 4. Frvllge arbedere D ulønnede tjest er grunnleggde sde ved vår organsasjon, v er takknemlge for all d td, nnsats krefter s legges ned vår vrkshet fra dne grupp. Østfold har mange gode frvllge arbedere, både frtdsforkynnere hjelp lerstede. Samtdg er det utfordrng å rekruttere nye s kan delta dsse vktge funksjone. Det er derfor nødvdg å gjøre bruk av betalt hjelp større utstreknng n tdlgere. 5. Arbedsmljø Sykefraværet har 2012 vært 7,66% av samlet antall arbedsdager for tlsatte. Dette er betydelg reduksjon forhold tl sykefraværet 2011 s var 12,31 %. Regonstyret er av d oppfatnng at sykefraværet kke har bakgrunn arbedsmljø eller de ansattes arbedsoppgaver. Styret mer derfor at det kke er grunn tl å sette verk tltak. Det har kke forekmet ulykker eller skader tlknytnng tl arbedet, styret oppfatter arbedsmljøet for regons ansatte s trygt. Regonstyret kjner kke tl forhold vrkshet s har forursde effekt det ytre mljø. Det er derfor kke satt verk tltak så hsede. 6. Vrkshet regon Normsjon regon Østfold drver slk vrkshet: Forkynnerarbed rådgvnngsarbed overfor regons fornger lag, blant annet lederopplærng ledersamlnger. Regonale arrangemt beregnet for alle, samt arrangemt for ulke kategorer s barn ungd, famler psjonster. Regon samarbeder dessut Normsjon stralt felles oppgaver. Regon eer drver Haugetun Folkehøyskole lerstede Sauevka (Hvaler) Sjøglmt (Marker). Organsasjon har sn vrkshet oppmerkshet rettet mot kjønnsfordelng blant ansatte tlltsvalgte, v arbeder for tlnærmet lk fordelng mell kjønne. Alle stllnger er prnsppet åpne for begge kjønn. Det samme gjelder tlltsverv organsasjon. V har fre kvnner seks mn ansatt hel- eller deltdsstllnger. Folkehøyskols ansatte er kke dne beregnng. Regonstyret består av tre kvnner fem mn. Regonkontoret for Normsjon regon Østfold har besøksadresse: St. Maregt. 99, Sarpsborg. 6.1 Fornge Regon hadde totalt 88 fornger/kor nn voksarbedet pr Det er nedgang fre forhold tl året før. Se tabelloverskt sde 4. Det forelgger kke no fullstdg lemsoverskt for alle Normsjons fornger. Derfor er det vanskelg s noe nøyaktg lemsstuasjon, m følgde trd er klar: Det er mange gamle lemmer s går bort, lemstallet er totalt sett synkde. 6.2 Drekte lemmer Normsjon Østfold hadde 44 drektelemmer pr Regons vktgste kontakt tl drektelemme er regonbladet hjemmesde nternett. 6.3 Msjon nærmljøet Tradsjonell møtevrkshet har fremdeles sn berettgelse betyr mye. Samtdg nnebærer d synkde oppslut-

3 Nytt fra aprl/ma 2013 østfold 3 tfold nng fornge at det må arbedes for å vtalsere de ekssterede fellesskape å etablere nye fellesskap hvor nye gerasjoner fnner stt åndelge hjem. Regonstyret anser at aldersgrupp vl være et satsnngsråde dette arbedet. Forholdet tl D norske krke har vært er vktg, dels ford det store flertall av Normsjons lemmer hører hjemme her, dels ford d har eståde kontaktflate det norske folk. V vl vektlegge lokalt samarbed D norske krke der v står samm teolsk strategsk. I lokale stuasjoner der d teolske strategske stuasjon gjør det nødvdg, vl Normsjon arbede for å fnne gode løsnnger for mnesker lokalt Normsjon s evangelsk bevegelse. 6.4 Msjon nternasjonalt Msjonsforum ønsker ulke måter å peke Normsjons ytremsjonsarbed gjn å g nsprasjon nformasjon. Msjonsforum har så 2012 hatt 4 kté møter nsprasjonskveld. Flere av Msjonsforums lemmer har vært sd det ble opprettet Astrd F. Ørebech Sverre Fjeldberg ønsket å gå ut av msjonsforum. De har begge vært to peroder. Nye lemmer er Målfrd Navestad, Jan Holone Gunnar Navestad. Det er kke opprettet no nye msjonsavtaler mgheter V har fått 3 nye msjonskontakter, så nå har 40 fornger 6 mgheter sn msjonskontakt, 46 alt. Følgde mgheter har avtaler Normsjon: Greåker Sol mgheter støtter Aserbajdsjan Skjeberg mghet støtter Aserbajdsjan. Edsberg mghet støtter Nepal. Torsnes mghet støtter Nepal. Rolvsøy mghet støtter Nepal. Ullerøy mghet støtter Nepal. 6.5 Kurs- undervsnngstlbud V ser undervsnng s et vktg elemt byggng av dspler fellesskap ønsker at fornge tar bruk de kurstlbude s Normsjon har å tlby. Vekstnettverket er for fornger s ønsker drng hjelp tl motvasjon målsettng. 6 av fornge Østfold er tlknyttet vekstnettverket. Regon tlbyr veledde undervsnng samtaler styrer ledergrupper. Når styre har valgt hva de vl satse utadrettet vrkshet, deltar regon undervsnng temamøter, Alphakurs, lederkurs annet etter behov. Dne måt å arbede nnebærer at de samme fornge har støtte fra regon over flere semestre. 6.6 Regonarrangemt (ut Acta) : Msjonsbasar nsprasjonskveld for Fredrkstad-dstrktet, Betel : Ledersamlng for Normsjon Acta, Sjøglmt 03.03: Msjonsbasar for Sarpsborg-dstrktet, Betlehem, Borg 18.04: Psjonstes dag, Sjøglmt 22.04: Regonårsmøte for Normsjon regon Østfold, Bethel, Fredrkstad 20.05: Famlefestval, Sjøglmt 03.06: Sauevkastevne, Sauevka : Kvnneler, Sauevka 06.10: Høstbasar for Haldrådet, Hald bedehus 27.10: Mannsfest, Sjøglmt 17.11: Msjonsfest basar for ndre Østfold, Betana, Mys 6.7 Informasjonsarbedet Tablodavs «Nytt fra Normsjon Østfold» k så 2012 ut seks nummer, alle 12 sder. Avs er vktg nformasjonskanal tl alle lemmer av Normsjon andre s ønsker å motta bladet. Det satses varert aktuelt stoff, samm PR for arrangemter. Medeavdelng ved Normsjons hovedkontor lager del felles stoff s alle Normsjonsavse bytter. På d måt blr nyheter fra nn- utland tlgjgelg for flere, sparer ressurser. Samarbedet utgvels betyr så at trykke- portokostnader holdes lave. Vår Østfold-avs har et opplag 3200 eksemplarer. I tllegg tl avs er nettstedet: hovedkanal for nformasjonsarbedet. Her blr det lagt ut artkler nfo arbedet, blant annet arrangemter forngsbrev. «Nytt fra Normsjon Østfold» fnnes så lavoppløselg utgave tl nedlastng. Redaktør for både avs nettsted er Boe Johannes Hermans, ms Jan Holone er grafker teknsk tlrettelegger. Ansvarlg redaktør er Bjørnar Holal. 6.8 Arkvstyret Arkvstyret har så sst år bestått av Harald Thores, Jul-Lars Kvernhusg, Bt Ingar Degnes, Hlda Andreass, Ingar Karls, Ka Ørebech Boe Johannes Hermans (leder). Ørebech døde 8. februar 2012, det var et stort tap - så for arkvarbedet. Arkvstyret arbeder å samle regstrere hstorsk materale fra nåværde tdlgere fornger kretser/ regon. Arbedet er tdkrevde det er fortsatt mye s gjstår. V trger så hjelp fra lokale personer/fornger for å få fullført arbedet, så langt det er mulg. Sst år ble det opprettet sde regons nettsted, s vser hva s er regstrert av hstorsk materale hvor det er lagret. Det er vktg å ta vare msjons hstore, for å bl kjt lære av d. 6.9 Acta - barn unge Normsjon Regonstyret er takknemlghet over det s skjer gjn Acta arbedet. Arbedet er preget av stort gasjemt god gerafsk sprednng. Vårt ansvar dette arbedet er stort, Normsjon ønskes av Acta stadg økde grad mer tlstede lerlvet, oppfølgng av ungdme var et utfordrde år lte kontnutet stab. I et arbed s krever mye kan det være krevde å ha drft gang ved underbemannng. M ved utgang av 2012 var stab stabl fullt bemannet. Acta opplever organsasjon de frvllge s solde vllge. Noe s gjør at drft går godt. Acta når barn unge langt utover egne grser er ydmyke stolte av d oppgav v har Østfold. 7. Haugetun Folkehøyskole Skol beskrver stuasjon slk sn årsmeldng: Vårsemesteret 2012 hadde skol 105 elever. Ved oppstart høst 2012 hadde skol 110 elever s sank tl 107 ved årets utløp. Skol er fornøyd elevtallet pr v håper ber samme antall elever åre s kmer. Det er utfordrng å fylle skol fra år tl år v er takknemlge for alle gode råd, forbønn tanke fra skols vner. V er opptatt av å g eleve «et år for lvet» slk slagordet vårt hevder at skol er. V er fortsatt overbevst at det arbedet s drves Haugetun er vktg at det betyr mye for mange. Haugetun er både skole msjonsstasjon. Det er betydelg nnsats s gjøres, v er glad for all god støtte. Hele årsmeldng fra skol er tlgjgelg årsmøtet s nedlastbart dokumt fra hjemmesder. 8. Lerstede Lerstede er vktge møteplasser for barn, unge voksne Østfold. V er stolte av lerstede det legges ned mye verdfull nnsats både fra ansatte frvllge arbedere. Se oversktstabeller sde 4 s vser aktvtet de sste tre åre. V vser tl lerstedes fullstdge rapporter s er tlgjgelg årsmøtet s nedlastbart dokumt fra hjemmesder. Her gs et mer utfyllde blde av hva s skjer hvert kelt sted. Arbedet lersteder har høy kvaltet er vktg hjemlg msjonsmark der barn, unge voksne får oppleve et møte Jesus. Det er peroder ledg kapastet lerstede, v oppfordrer lokalfornge tl å bytte stede tl egne arrangemter; bbelhelger, famlesamlnger o.l. Dette vl være et fnt avbrekk vanlge møterutner, vl være fellesskapsstyrkde tl nsprasjon fornyelse. 9. Økon Regnskapet for 2012 er ført av NLM Økonservce AS (NØS). 1. Forutsetnng for fortsatt drft er lagt tl grunn for årsregnskapet Regonstyret kjner kke tl forhold s ann måte er vktg for å bedømme regons økonske stllng. 3. Regonstyret foreslår at årets resultat føres mot de kelte avdelnges dspossjonsfond. 10. Edssalg I 2012 ble regons deelle halvpart av Dllng msjonshus Rygge solgt for av beløpet hefter edm s et rte- avdragsfrtt lån s ndeksreguleres s nnfrs ved vdere salg av edm. 11. Avslutnng Etter Normsjons geralforsamlng Stavanger 2012, er vår nye vsjon «Jesus Krstus tl nye gerasjoner folkeslag», kjerneverde «elsket sdt». Regonstyret er takknemlge for at v får være del av dette store vktge arbedet. Regonstyret er gang å utarbede handlngsplan for regon s v håper kan bl et godt arbedsredskap for fellesskape Østfold. Oppstart av et Fermate ster Østfold har v så store forvtnnger tl, v er optmstske frmodge tanke ve vdere. V ber at lag, fornger keltmnesker vl være dette store arbedet. Jesus er Herre, det må v brnge vdere etter hans plan vlje. I strategdokumtet fra geralforsamlng står det bl.a. «Grunnhet Normsjon er lokale fellesskap, t de består av 3, 30 eller 300 personer» Slk er det så Østfold, regonstyret takker alle ansatte frvllge arbedere for tjest V gleder oss over vår felles tjeste det evge lvs håp v har Jesus Krstus. Sarpsborg, / Styret for Normsjon regon Østfold Sverre Fjeldberg, styreleder, Sgmund Lars, nestleder, Lllan Karls, styrelem, Wche Aamodt, styrelem, Frode Blsbak, styrelem, Karl Erk Sørs, styrelem, Redun Karls, styrelem, Actas repr., Boe Johannes Hermans, ansattes repr., Dag Søby, 1. varalem

4 4 østfold aprl/ma 2013 Nytt fra Årsmeldng - regnskapssammdrag Forngsoverskt, punkt 6.1 årsmeldng ANTALL FORENINGER Type forng EIENDELER Note Anleggsmdler Varge drftsmdler Tter, bygnnger ann fast ed Drftsløsære, nvtar, verktøy lgnde Sum drftsmdler Fnanselle anleggsmdler Andre Langsktge fordrnger Markedsbaserte aksjer Sum fnanselle anleggsmdler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmdler Balanse Normsjon Regon Østfold Forng Msjonsforng Blandet kor/muskklag Kvnneforng Mannsforng Forsamlng Fellesskap.no Totalt Gjestedøgn lerstede, punkt 8 årsmeldng TABELL FOR SAUEVIKA Eksternt utlee TABELL FOR SJØGLIMT Normsjonsarrangemt Normsjonsarrangemt Eksternt utlee Varer Fordrnger Kundefordrnger Andre fordrnger Sum fordrnger Banknnskudd kontanter lgnde SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Arr. over flere døgn Enkeltdøgn Arr. over flere døgn Enkeltdøgn Gjestedøgn totalt Arr. over flere døgn Enkeltdøgn Arr. over flere døgn Enkeltdøgn Gjestedøgn totalt RESULTAT Normsjon Regon Østfold Note Drftsnntekter drftskostnader Salgsnntekter Gaver Messer, basarer lotter Tlskudd Testamtarsk gave Salg fast ed Andre drftsnntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad 7, Avskrvnng av varge drftsmdler Kostnader lokaler Leasng, lee drftsmdler Invtar mer. S kke aktveres Reparasjon vedlkehold Honoarer Resekostander Ann drftskostnad SUM DRIFTSKOSTANDER DRIFTSRESULTAT Fnnansnntekter kostnader Ann rtntekt Ann fnansnntekt Ann rtekostnad Ann fnanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Overføng dsponernger Overført dspossjonsfond Msjonssteret Overført egkaptal Msjonssteret Overført dspossjonsfond Sauevka Overført dspossjonsfond Sjøglmt Overført dspossjonsfond regon Overført tl ann msjonssteret Overført tl byggefond Sauevka SUM DISPONERT Normsjon regjon Østfold ORG NR Sde 1 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egkaptal Egkaptal eksternt lagte restrksjoner Egkaptal selvlagte restrksjoner Dspossjonsfond Ann egkaptal Sum egkaptal Gjeld Balanse Normsjon Regon Østfold Langsktg gjeld Gjeld tl kredt nsttusjoner - - Øvrg langsktg gjeld Sum langsktg gjeld Kortsktg gjeld Leverandørgjeld Skyldg offtlge avgfter Ann kortsktg gjeld Sum Kortsktg gjeld Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sarpsborg, Styret for Normsjon regon Østfold Sverre Fjeldberg Sgmund Lars Lllan Karls styreleder styrelem styrelem Noter tl regnskapet fnnes sde 8 Wche Aamoth Karl Erk Sørs Frode Blsbak styrelem styrelem styrelem Boe Johannes Hermans Redun Karls Dag Søby ansattes represtant ACTAs represtant styrelem 1. vara Normsjon regjon Østfold ORG NR Sde 1 Normsjon regjon Østfold ORG NR Sde 2

5 Nytt fra aprl/ma 2013 utland 5 utland Jte s bor lutheran grls Hostel trves å splle badmngton frtd. Internatet gr jte trygghet mulghet tl å ta utdannelse. Normsjon satser kvnner Tekst lne Konstal Foto Krstna Hvarnes anders I Nepal Bangladesh vl Normsjon jobbe målrettet for kvnners rettgheter. På FNs kvnnekonferanse Bejng 1995 ble kjønnsperspektvet ntegrert s global strateg. Å utdanne kvnner er kke bare kamp for kvnners rettgheter. Det hjelper hele samfunnet bedrer samfunnsøkon. Alle v s jobber bstand vet at det lønner seg å satse kvnner, ser Anne Brgtta Langmo Kvelland, leder av Internasjonal avdelng. Bekjemper vold mot kvnner Flertallet av voldsofre er kvnner, ser Erk Bøhler, s arbeder s legemsjonær Nepal. Han ble gjort oppmerks at flere av hans paster var nnlagt grunn av skader etter vold ført fra et nært famlelem. Kamp mot famlevold ble del av «Samfunnshelse Okhaldunga dstrkt.» I prosjektet jobbes det holdnngsdrnger. I no tlfeller kontaktes kvnnegruppe drekte ders det forekmer vold. Da går flere av lederne kvnnegruppa samm tl hjemmet snakker ektefelle. Så får de evtuelt seg landsbys mannlge ledere. Hvs heller kke det hjelper, kontakter de poltet, ser Bøhler. I tllegg har de så gasjert lokal advokat s foreleser alternatver tl vold. Et hovedpunkt hans undervsnng er at det er mneske s lager lover tradsjoner, de er kke naturgtt. Mneske kan derfor forandre love tradsjone når det er nødvdg. gr selvstdghet Bangladesh Normsjon drver Lutheran Grls Hostel s hvert år gr 45 jter mulghet tl å ta utdannelse. Utdannng av santalkvnner er vktg kamp mot fattgd. Kvnner utdannng tjer nok tl å forsørge seg selv blr mer selvstdge. Selvstdghet er så et stkkord det Normsjon-støttede prrammet Save Cred, s gr kvnner mkrokredtt. Takket være SaveCred vter ekteparet Putul Begum Enamul Haque stt tredje barn. For 10 år sd var de fattge måtte bo hos foreldre. Mkrokredtt sørget for at Putul startet sn eg vrkshet dag forsørger hun faml lk lnje ektemann. Fakta Av all nntekt verd tjer kvnner tdel eer kun 1 % av all ed. Kvnner er lte represtert der beslutnnger tas. daglg dør ca kvnner barsel. utvklngsland er det mangel kunnskap ernærng hyge. sykd dødsfall kan forebygges ved at kvnne blr opplært helse ernærng. følge verdsbank er vold et større problem for kvnner alder 15 tl 44 år n malara, kreft, trafkkulykker krg. Frvllg Kambodsja utvkler krkeledere utvder 5 kanaler Kambodsja. Kaja Burhol Austad Melssa Becker er studter ved Gå ut-steret. de har begge rest team tl Kambodsja. oppgaver her nede består stort sett av å undervse barn unge gelsk. v jobber slumm, et dagster ved navnet Jehovah Jreh cter. dette er et fantastsk tltak for unge s bor slumm. På dagsteret får barna skolegang, nærngsrk mat opplærng helse hyge. Prosjektnr: Hjem-skole-ungdsarbed fast Budsjett: AustAd/BeCKer foto: Bangladesh. normsjons samarbedskrke, ecc Bandarban Bangladesh utvder nå sn satsng ledertutvklng. Med støtte fra normsjon kan krk nå sde flere av sne unge ledere teolsk utdannelse nabolandet nda. Hvert år får person fra krk mulghet tl å starte mastergrad. de s gjnfører studet kmer tlbake tl krk Bandarban avtalt perode der de får tldelt ulke lederroller. Prosjektnr: Ledertrng Bandarban Budsjett: sat-7 Arabsk sder 24 tmer døgnet tl 300 mlloner mnesker nord-afrka Mdt-Øst. sat-7 Kds sder prram arabsk for barn hele døgnet. takket være gode støttespllere utvder sat-7 nå tl fem kanaler arabsk-talde, perssk-talde tyrksk-talde land. for krstne mnorteter, s kke har krke å kme tl, fungerer tv-kanal s klde tl tro. Prosjektnr: Krstne tv-kanaler Arabske land Budsjett: Ønsker du å støtte et eller flere av dsse prosjekte kan du g gave konto nr merke gav rktg prosjektnummer.

6 6 utland aprl/ma 2013 Nytt fra Bbelskols rednngsmann djong Nowa overtok etter at msjonære Mal måtte evakuere tl Segal. Djong Nowa fra Kamerun har flere år arbedet s msjonær Mal. Fra årsskftet tok han over s rektor bbelskol s Normsjon drver Bafoulabé. Bare no dager etter at Djong Nowa tok over ledels, måtte d norske stab evakuere tl Segal. Stolt av luther Djong Nowa er utdannet pastor. Han tales s dyktg teol, forkynner undervser. I lkhet de andre kamerunesske msjonære Normsjon samarbeder Mal, er han stolt av å høre tl d Lutherske krk er opptatt av å formdle luthersk teol. lederemne Jeg husker at han evangelserngssemnaret Bafoulabé begynnels av desember fjor fanget forsamlng gjn stt dype gasjemt tro det han undervste. Det var da v så potsalet tl leder s kunne styre bbelskol nn «krgsåret» 2013, ser msjonær Alf Halvors. Når v nå ser tlbake etter snart måned krg evakuerng av msjonærer, ble han bbelskols rednngsmann dette året. Bbelskol har nå 10 elever. Mye av undervsnng står Djong Nowa for. Ny rektor blbelskol Prosjektnr: Bbelskol Bafoulabè Budsjett: foto: ALf HALvors Søker frvllge Baku aserbajdsjan. I fjor åpnet famlesteret Heyat Resurz Merkez (HRM) døre for første gang. Normsjons bstandsorgansasjon Aserbajdsjan, NHE, hadde lge hatt et ønske å kunne g et helhetlg tlbud for famler funksjonsheme barn. For no få måneder sd åpnet steret nå får rundt 20 famler barn ulke funksjonshemnnger hjelp steret. Tl tross for at steret kke har drevet no form for markedsførng står 120 famler vtelste bare Baku regon. Stab ønsker seg flere frvllge kollegaer fra Norge et lekeutlånsbblotek for barna. Er du fysoterapeut, ergoterapeut eller har du bakgrunn fra andre typer terap for barn funksjonshemnnger? Er du av de s vl hjelpe? Kontakt Internasjonal avdelng Normsjons hovedkontor telefonnummer esp andreas Hasle fra acta blr varmt mottatt av skolebarn fra don Bosco School dumka. Skol støttes økonsk av Normsjon. BØ/GJerts foto: solfrd elgvn Led foto: dne gutt trves godt dagsteret Baku. Prosjektnr: Barna tlbake tl faml Budsjett: anerkjner krk Cuba. I dne voldsme katastrof vser dere soldartet ærlghet. Med slke verder kan dere frtt evangelsere landet, ser Roberto Noa, fremtredde represtant for kmunstpartet. Dette samsvarer økde offsell anerkjnelse av det sosale arbedet s krke gjør, melder Mer anerkjnelse Agda 3:16. for krk Cuba Noa holde oppsyn d relgøse vrkshet Santago. Han er mponert over at d lutherske krk Santago legger vekt høyt skolerngsnvå praktsk soldartet. I tllegg tl å drve kursvrkshet nn helse ernærng. Mghete vokser stadg bygges nye forsamlnger. Prosjektnr: støtte tl santago-synod Budsjett: Bedrer folks lv Tekst lne Konstal Foto audun nedreld I februar reste esp andreas Hasle, daglg leder acta, tl Inda. det er fantastsk å se at prosjekte hjelper at v bedrer folks lv. Normsjon har sterke røtter Inda. I 1863 reste Lars Skrefsrud fra Lllehammer tl Santale Inda. På tur fkk Hasle besøke Bgara, stedet der Skrefsrud levde vrket s msjonær. Her startet Skrefsrud msjonsarbed, helsearbed, alfabetserng kulturarbed blant santale. Jeg ble mponert nsprert av dne mann. Hva er det s får mann tl å rese så langt tl å bruke stt lv tl tjeste for et folk d andre sd av jorda? Det må ha vært sterk overbevsnng at Gud hadde kalt ham. I dag støtter Normsjon arbed knyttet tl helse, radoevangelserng, skolegang for barn ungd, rettghetsarbed selvhjelpsgrupper. ekstremt dårlge arbedsvlkår Hasle fkk egne øyne se de umneskelge forholde arbederne ved stknuserverket jobbet under. Overalt var det støv støy. Arbederne jobbet ut skrng jeg så tl barn bære tunge lass st. Speselt lle syntes jeg det var da v etter 15 mnutter var fulle av støv. For å hjelpe starbederne er det opprettet selvhjelpsgrupper lokale landsbyer. Det undervses helse vaksner, utvkles alternatve nntektsklder bedrede rettgheter for arbederne. Hasle rest av hans følge ble hjertelg mottatt av mnesker s var del av selvhjelpsgruppe. V ble møtt av sang, muskk dansde damer var hele landsbys underholdnng dne ettermddag. Det var rørde å bl ønsket velkm dne måt. Vl bekjempe fattgd Det var lærerkt å møte mnesker s ønsket å gjøre forskjell. V har kunnet stte samm snakke lkefot hvordan v kan gjøre verd tl et bedre sted. Etter res har jeg bltt mer nsprert tl å jobbe fattgdsbekjempelse. Prosjektnr: støtte tl starbedere Budsjett: Ønsker du å støtte et eller flere av dsse prosjekte kan du g gave konto nr merke gav rktg prosjektnummer.

7 Nytt fra aprl/ma 2013 Norge 7 NORGE sor ung sor Turer, kurs fereopphold Prram for Normsjon Årsprram 2013 : Påske Israel 22. mars 01. aprl Plegrmsvandrng tl Santago de Cpostela 23. ma 02. jun Skrvekurs ekskursjoner Danvk fhs. Dramm jun Sorstevne Øytun folkehøgskole Alta jun Aktv sorfere Innvk jul Island 19. jul 01. august Besteforeldre/ barnebarnler Langedrag august Besteforeldre/ barnebarn ler Langedrag august Prram opplysnnger: Postboks 7153 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Tlf: E- mal: Fjelluke for sorer KRIK Hemsedal august Fjellfere Hovd september Fjellfestval Gelo september Bbelfere Malta 17. september-01. oktober V ser BIBELSK KUNST Amsterdam! oktober Solgård 22. oktober 05. november CRUISE Rødehavet V besøker tre relgoners «fødesteder» november Nyttårsarrangemt Torsetla Fjellstue Dagalfjell 30. desember 02. januar Alle s mottar «Nytt fra Normsjon» bør så ha Agda 3:16. De utfyller hverandre utmerket måte. Rolf Kjøde Introduksjonsprs kun kr. 368, (ord.prs kr. 495, ) for et helt år! Bestll abonnemt her: Tlf , Sorer s bdrar frvllg sn erfarng tl å gjøre noe for andre, har det bedre n andre. det hevder sorkonsult Normsjon, Torll Soll Haug. Blr kke s Tekst lef gunnar Vk Foto llustrasjon Shutterstock Sorkonsult Normsjon, Torll Soll Haug vl ha flere frvllge psjonster, m de må kke s ja av plkt for msjon. Sorkonsult Torll Soll Haug leder et landsfattde arbed for psjonster. Mange av de eldre har hatt et lvslangt gasjemt msjonsbevegels Normsjon. M tl tross for at mange av sore hele lvet har gasjert seg frvllg arbed, mer Haug det er mange s har godt av å holde vedlke frvllghet nn d eldre alderdm. Vektlegger kpetanse Jeg vl nå nvtere tl samarbed andre frvllge organsasjoner for at v samm jobbe for å forebygge shet legge tl rette for et mngsfullt lv. Frvllg arbed vser seg å være av de vktgste faktore for å forebygge shet dårlg lvskvaltet hos mange eldre, ser Haug. M bør kke sore krst sammhg få lov å nyte lvet etter mange år plkter mghet msjon? I mange sammhger har krstne ledere lett for å kmunsere forvtnnger s kan bl oppfattet s plkter krav. Det er jo så mye å gjøre! Så fokuserer man oppgave framfor gevnst s lgger frvllg arbed; nemlg gled ved å bdra eg kpetanse opplevels av å høre tl. Sores forvtnnger tl eg nnsats kan så tappe dem for erg. Derfor er det vktg å oppmuntre tl frvllg arbed ved å synlggjøre d keltes kpetanse gjn ros anerkjnelse, å bygge opp trygghet rundt d keltes grser. Det er lov å s ne, oppfordrer Haug. gled er vktgst Ders andres behov for frvllg hjelp er grunn tl at man ser ja, m er Haug det er bedre å takke ne tl å være frvllg. V behøver alle å bl sett anerkjt for d v er. Det forebygger shet. For at frvllghet bl ressurs må fokuset bl fellesskapet gled dette er å tlføre d kelte. Da blr det sunn frvllghet, ser Haug. Sorkonsult Normsjon, Torll Soll Haug. V fokuserer for lett oppgave stedet for gevnst. foto: normsjon

8 8 østfold aprl/ma 2013 Nytt fra Regnskapssammdrag - noter Normsjon regon Østfold NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Note 4 Langsktg gjeld Gjeld s forfaller mer n 5 år etter regnskapsårets slutt Øvrg langsktg gjeld - Vnelån (Sauevka) Note 1 Note 2 Lerstedsbygg Bestyrer bolg Drftsløsøre nvtar, lgnde Anskaffelseskost Årets tlgang 0 Årets avgang 0 Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrvnnger Akk. avskr. oppskrvnnger Akkumulerte nedskrvnnger Rev. Neskrvnnger pr Balanseført verd pr Årets avskrvnnger Årets avskr. oppskrvnng 0 Årets nedskrvnnger 0 Årets reverste nedskrvnnger 0 Årets avskrvnng % Økonsk levetd Avskrvnngsplan Note 3 Regnskapsprnspper Årsregnskapet er satt opp samsvar regnskapslov norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgde regnskapsprnspper er anvdt: - Salgsnntekter resultatføres hht opptjngsprnsppet, når var er levert eller tjest utført. - Drftskostnader bokføres når de løper - Edeler bestemt tl varg ee eller bruk er klassfsert s anleggsmdler. Andre edeler er klassfsert s løpsmdler. Fordrnger s tlbakebetales nn ett år er klassfsert s løpsmdler. Gjeld s blr tlbakebetalt nn ett år klassfseres s kortsktg gjeld. - Omløpsmdler vurderes tl laveste av anskaffelseskostnad vrkelg verd. - Anleggsmdler er vurdert tl anskaffelseskost. Anleggsmdler begrset økonsk levetd avskrves. - Langsktg kortsktg gjeld er balanseført tl nnell beløp etablerngstdspunktet. - Kundefordrnger er oppført tl lydde. Da kundefordrnger vurderes s skre er det kke foretatt avsetnng tl forvtet tap. Andre fordrnger er så oppført tl lydde. - Varer er vurdert tl kostprs fratrukket evtuell ukurans - Skattekostnad resultatregnskapet fatter både perods betalbare skatt drng utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 28 % grunnlag av de mdlertdge forskjeller s ekssterer mell regnskapsmessge skattemessge verder. Skatteøkde skattereduserde mdlertdge forskjeller s reverserer eller kan reversere samme perode er utlgnet. Netto utsatt skattefordel balanseføres d grad det er sannsynlg at dne kan bl nyttegjort. Drftsmddler 1-4% 0% 6,66-33,3 % år 3-10 år (antall) år Lneær ng Lneær Lneær Fordrnger s forfaller sere n ett år Fordrnger s forfaller sere n 1 år Lån tl Dale vel Sum Note 5 Hovedkontoret Andre heter Normsjon Sum Hovedkontoret Andre heter Normsjon Sum Note 6 Aksjer andeler andre foretak mv. Frma Antall aksjer Anskaffelsekost Balanseført verd DnB NOR Vårt Land Sum Akser er klassfsert tl anleggsmdler, sd dette er langsktg nvesterng. Note 7 Arbedsgveravgft Psjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjnsnttlg antall årsverk 11,2 12,3 Lønn Psjonsutgfter Ann godtgjørelse Godtgjørelse tl revsor 2012 Lovlagt revsjon Andre attestasjonstjester Andre tjester utfor revsjon Note 8 Bundne mdler Mellværde selskap Normsjon Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Lønnskostnader består av følgde poster Lønnnger Daglg leder Kundefordrnger Øvrg kortsktg gjeld Bundne mdler pr Skyldg skattetrekk pr utgjorde Styre Andre fordrnger Leverandørgjeld Normsjon regon Østfold Org nr Sde 1 av 4 Normsjon regon Østfold Org nr Sde 2 av 4 Note 9 Skatt - Enhet drver både økonsk deell vrkshet. Hovedvrkshet er deell vrkshet. Etter skattelov 2-32 holder v d delle vrkshet utfor skatteplkt, d økonske vrkshet vl være skatteplktg når dne setnng passer kr Omsetnng d deelle vrkshet regner v setnng fra nterne arrangemter for Normsjon heter nntekt fra andre krstne organsasjoner s realserer formålet. - Skatteplktg nntekt gjelder caterngvrkshet ved Sjøglmt lersted. Dette er ført eget prosjektnummer regnskapet. Årets betalbare skatt fremkmer s følger: Salgsnntekter - caterngvrkshet Varekostnader Lønnskostnad - Avskrvnng varge drftsmdler Ann drftskostnad 264 Resultat før skatt (5 283) Mdlertdge forskjeller - Permante forskjeller - Justerng fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt (0) Note 11 Note 12 Psjonskostnader, mdler forplktelser Normsjon Regon Østfold har psjonsordnng hos DNB. Ordnng hos DNB er nnskuddspsjonsordnng. Ordnng tlfredsstller krave tl oblgatorsk tjestepsjon. Varelager Type varelager Beholdnng matvarer Sauevka Beholdnng matvarer Sjøglmt Beholdnng matvarer Msjonssteret Degernes - - Beholdnng handelsvarer - Folk Sum Mdlertdge forskjeller: Endrng Skattemessg underskudd (5 283) - Sum (5 283) Utsatt skatt/utsatt skattefordel negatvt beløp (1 479) Alle mdlertdge forskjeller kan utlgnes dette er gjnført ved beregnng av utsatt skatt. Utsatt skattefordel er unnlatt balanseført. Note 10 Egkaptal EK pr Årets resultat Andre drnger Sum egkap. Dsp.fond regon ACTA Dsp.fond Sauevka Dsp.fond Sjøglmt , , , ,74 ( ,63) ( ,88) EK eksterne restr. 1) , EK m selvlagte restr. 2) Ann Egkaptal Egkaptal pr , , ,34 (2 998,89) , ) Spesfserng egkaptal eksternt lagte restrksjoner Emmaus bedehus Ebezer msjonshus Lerfond ACTA, nntektsført EK eksternt lagte restrksjoner pr ) Spesfserng egkaptal selvlagte restrksjoner Byggefond Sauevka EK selv lagte restrksjoner pr Byggefond sauevka er klassfsert fra ann forplktelse tl Egkaptal - fond selvlagte restrksjoner. Regnskap for 2011 er korrgert. Normsjon regon Østfold Org nr Sde 3 av 4 Normsjon regon Østfold Org nr Sde 4 av 4

9 Nytt fra aprl/ma 2013 østfold 9 ARRANGEMENTSOVERSIKT Jublanter : Påskeacton, 8. klasse 3. vgs, Sauevka, : Påskeler, klasse, Sjøglmt, 24.03: Palag, Bethana Sarpsborg : Påskeler, klasse, Sjøglmt, 04.04: Msson 15: : Psjonsttreff Sjøglmt : Pappaler, pappa barn, Sauevka, 21.04: Regonårsmøte Marker for Acta Normsjon 09.05: Famlefestval, Sjøglmt 01.06: Loppemarked Sjøglmt 02.06: Sauevkastevne : Tler, 8. klasse 3. Psjonstes dag Sjøglmt onsdag 10. aprl kl Kåser v/nls Tore Anders: «Hva lvet har lært meg». Andakt Nls Tore Anders: «Ordet ble mneske». Sang av Krketundame. Mddag kaffe Prs: kr. 200 Utlodnng Påmeldng nn 8. aprl tl regonkontoret. vgs., Sauevka, : Smerler I, klasse, Sauevka, : Smerler II, klasse, Sauevka, : Smerler III, klasse, Sjøglmt, : Smerler IV, klasse, Sauevka, : Sykkeller, 10. klasse +, Rallarveg, : Famleler I, Famler, Sauevka, : Mnler for alle, Sauevka, samarbed søndagsskol : Famleler II, Sauevka, : Mn-acton, klasse, Sauevka, Sauevkastevnet Søndag 2. jun Sauevka lersted, Vesterøy, Hvaler Kl : Salg av kaffe/kake Kl : Formddagsmøte Tale: Per Rert Erks Sang: Per Lndhaug Pano: Ronald Haug Under dette møtet blr det eget opplegg for barna. Kl : Salg av: Grllmat, rømmegrøt koskvarer : Frluftsler, klasse, Sjøglmt, : Kvnneler, Sauevka : Tler, 8. klasse 3. vgs, Sjøglmt, 26.10: Dames dag mannsfest Sjøglmt, 60 års markerng for Sjøglmt, : Hobbyler, klasse, Sjøglmt, : Juleverksted, barn opp tl 8 år følge voks, Sjøglmt, : Advtsler, klasse, Sjøglmt Se nærmere nfo hjemmesder! Kl : Famlemøte Famleandakt: Gunn Elsabeth Edvards Sang: Bjørnstad Barnegospel Parkerng tl begge møte: Nedre Utgård anvst plass (merket st over fjellet), eller ved Spjærøy krke. Mnbuss fra krk tl første møte: kl Mnbuss fra krk tl andre møte: kl (Retur etter begge møte). OBS: Ing parkerng Kjellvka. Arr. Normsjon regon Østfold Loppemarked Lørdag 1. jun fra kl Auksjon kl Lopper auksjonsgjstander ønskes. V trger så frvllge arbedere tl dag. Ta kontakt Sjøglmt tlf / Vel møtt! Sjøglmt 60 år Det er 60 år sd Sjøglmt lersted startet sn vrkshet. Ferng blr lagt tl lørdag 26. oktober, anlednng dames dag/mannsfest. Sjøglmt er nteressert gamle blder hstorer s gjelder lerstedet. Har du slke, s kan lånes ut/scannes? Ta kontakt bestyrer/vaktmester Knut Edlar Arnes , eller 07.02: Helge Rauøy, Rakkestad 70 år 10.02: Johs. Moan, Hannestad/ Sarpsborg 85 år 21.02: Karn Sørby, Borghaug 85 år 24.02: Dagny Sæves, Borghaug 95 år 04.03: Magne Glemmnge, Rygge 90 år 06.03: Redar Johans, Hvaler 80 år 07.03: Alf Lund, Borghaug 75 år 15.03: Sgmund Nerhem, Tb 75 år 19.03: Bert Synnøve Martns, Hvaler 85 år 23.03: Tords Wang Erlands, Kråkerøy 90 år 26.03: Mart S. Fjellmyr, Fredrkstad 60 år 29.03: Edvard Grmstad, Råde 80 år 01.04: Margrete Haaland, Rygge 60 år 16.04: Gerd Johans, Borghaug 80 år 20.04: Elsabeth Lars, Borghaug 60 år Døde Louse Erks, Borge John Dahl, Skptvet Guds fred deres mnne. 1. Valg av lemmer varalemmer tl regonstyret Regonstyret har sste år bestått av følgde årsmøtevalgte lemmer varalemmer: Styreleder: Sverre Fjeldberg, Hannestad, Sarpsborg, valgt tl 2014 Sgmund Lars, Rokke, Hald, valgt tl 2015 Lllan Karls, Onsøy, Fredrkstad, valgt tl 2015 Frode Blsbak, Kornsjø, Hald, valgt tl 2014 Wche Aamoth, Rakkestad, valgt tl 2014 Karl Erk Sørs, Borghaug, valgt tl 2013 Redun Karls, Kråkerøy, valgt tl 2013, Acta represtant Boe Johannes Hermans, Råde, valgt tl 2014, ansattes Valgktes nnstllng tl årsmøtet 2013 represtant Varareprestanter valgt 2012 fram tl årsmøtet 2013: 1. vara: Dag Søby, Skptvet 2. vara: Borgny Navestad, Mys 3. vara: Ragnar Kjølberg, Skjeberg I 2013 det velges: Ett styrelem for tre år, tre varareprestanter for ett år, to lemmer tl valgkte for to år. 2. Valgktes nnstllng kanddater: Tl valg av ett styrelem for tre år: Karl Erk Sørs, Borghaug Tl valg av tre varareprestanter for ett år: Dag Søby, Skptvet Borgny Navestad, Mys Annvor Grebesland, Askm 3. Valg lemmer tl valgkte De to årsmøtevalgte lemme s går ut av valgkte er: Gerd Nnn Solum, Tter Gunnar Navestad, Mys Gjværde lemmer valgkte: Åge Hunnestad, Råde Torbjørn Grepsland, Askm Forslag to nye lemmer tl valgkte for to år: Torger Flateby, Askm Thorld Nordberg, Borghaug 4. Valg av revsor Forslag valg av revsor: BDO AS. 5. Prestasjon av kanddate tl regonstyret Styrelem Karl Erk Sørs (60 år), Borghaug. Edsmegler. Styreverv Betlehem Borg, tdlgere leder, nå kasserer. Varalemmer: Dag Walter Søby (50 år), Skptvet. Agron fra Tb. Bonde heltd. Leder for Norsvn Østfold. Varaordfører Skptvet (KrF). Vært leder for ungdsarb. Borgny Navestad (67 år), Mys. Lærer. Vært styrelem styreleder Mys Normsjon styrelem Sauevkastyret. Dessut vært styret for Stftels Blå Kors Fredrkstad. Nå styrelem styret for Seersborg v.g. skole Annvor Grebesland (45 år), Askm. Økonrådgver KNIF. Tdlgere barne- ungdssekretær Østre Østfold Indremsjonskrets tdl. styrelem regonstyret. Styrelem Askm Normsjon. Valgkte for Normsjon regon Østfold: Torbjørn Grepsland, Åge Hunnestad, Gunnar Navestad, Gerd Nnn Solum.

10 10 acta østfold aprl/ma 2013 Nytt fra Medvandrng Lerledere Marcus Løkkeberg Bte Elvestad Evs trves Sjøglmt. V er ferd å få et nytt favorttord Acta Normsjon. Og ordet kke bare være papret. Det være tro lv delt mell gerasjoner. V snakker vårt største gerasjonssamarbed lge. Medvandrng har betydd noe nytt spnde, mye jobb. M nå begynner v å bl glad ordet da bedre; få det ut handlng. Medvandrng er å ta tro alvor. Ta utvklng tro alvor. Og ta vår relasjon tl Jesus mneske rundt oss alvor. Det hjelper å snakke det, hører v ofte mange sammhger. Nå vl v snakke troa vår satt system. Det høres nok ltt forklet ut, nå er produksjon vandrng gang. Ne, det er kke helt sånn. M v vl begynne sakte, m skkert å bygge dne nye kultur. Dne dsppelkultur s selv Hans Nels Hauge Lars Skrefsrud vlle vært stolte av! V vl være stor gjg ergske, dynamske grsesprgde mnesker s går samm Jesus s ser, lytter tørr. Vl du være? V har tatt prat Bte Elvestad Evs. For hne betyr vandrng mye. Hun er aktv gasjert. Og tllegg tl å stte Actastyret er hun så ofte hun kan ler. Hun har mtor, har vært mtor. V synes det er spnde å høre hnes erfarnger. Tl daglg er hun lærer barneskole Groruddal. Bte bor Oslo, m er hjemme Østfold så ofte s mulg Hva betyr vandrng for deg? - Ltt rart å s at det betyr alt, kanskje, m det gjør faktsk det! Jeg har bltt helt avhgg av det, god måte. V snakker tro, tvl, jobb, frtd, vner, kort sagt alt s har lvet mtt å gjøre. Jeg lker å sammlgne det bl s trger jevnlg verksted. - Hvor ofte treffes dere? V treffes gang måned. - Hva synes du å være vandrer for andre? - Det har vært utrolg nteressant nyttg. Veldg spnde å få høre tros- lvshstorer få lov tl å gå no skrtt samm no. Jeg har lært masse, forhåptlgvs har jeg så klart å formdle noe av mn erfarng vdere. - Hva har vandrng gjort deg forhold tl dn tro? - Medvandrng har gjort meg mer oppmerks troa m, rett slett. Ved å dele d ann har jeg fått se tng jeg kke klarte å se selv, jeg har lært at troa forandrer seg, noe s både er naturlg sunt. Det er godt å få se et annet perspektv nnmell. Medvandrng. Dette høres jo ganske fnt ut, tker du. M hvordan kmer jeg gang? Hvem kan jeg bl vandrer for? Eller, hvordan kan jeg skaffe meg vandrer? Kanskje du ganske kelt sette deg ned be? Om at Gud vse deg person eller to s du kan spørre vl ha deg s vandrer eller person eller to s du kan spørre vl være vandrer dn. Eller kanskje du vl starte dsppelgruppe? V ønsker oss dtt gasjemt dn brann for gerasjonsprosjektet vårt. Helt konkret vl v g kurs tl alle s ønsker å prøve seg s vandrer hjelpe deg å starte gruppe eller være vandrer for kelt person. Målet er å tlby unge ledere vandrer, t det er gruppe eller tl. V er jo så stolte av at v er så mange Østfold. Derfor må v sørge for at hver kelt blr sett. V vl ta troa alvor v vl ta lederne alvor. Ta kontakt Acta-leder, Else eller no andre regonskontoret du kjner. Med gerasjonssamarbed alle så mer v alle. Det er bruk for deg, der du er! Lerbrosjyr er post meldng åpner 2. aprl! Vktghet av detalje er nok gang bltt testet v har stolt sdt lerbrosjyr tl trykk. Har du fått d? Last d ned eller be å få d tlsdt. 2. aprl åpner årets meldng. Da er v klare, er du? Rng for hyggelg prat eller bruk skjemaet v har nett. Mange av mest populære lerer blr fort fulle. Så her gjelder det å følge dage! Husk årsmøtet Acta har årsmøte 21. aprl Marker, se nnkallng sstesd. Pappaler nærmer seg! Dette vl du kke gå glpp av! Dag Wllam Stang fra Nedre Glma Frkrke blr oss. I hektsk hverdag trger v fyll. Også lurer du kanskje hvordan jeg kan utvkle meg s trosforblde for mne barn. På dne ler er det r for d gode samtal, ltt nye utfordrnger kke mnst morsme aktvteter. Kanskje v kan love mnst ett adralnkck. Barna vl v dele nn grupper ut fra alder. V forvter god gjg både jter gutter alder 0-10 år. Av aktvteter for voksne vl v kjøre rbb. I tllegg blr det mulghet for å prøve seg høydeløypa. Håper v sees aprl.

11 Nytt fra februar/mars aprl/ma 2013 tro 11 Nytt fra februar/mars 2013 Tro 11 OvErSETTELSE: ErLEnd EvEnSTAd oversettelse: erld evstad tro Tro evandalserng. evandalserng. nnspll Innspll anne Brgtta Langmo Kvelland nternasjonal anne Brgtta leder langmo Normsjon Kvelland Internasjonal leder Normsjon Krg mal Mal hva nå? mange år har mal vært et fredelg land. Så faller Gaddaf I mange Lbya. år har Tuareger Mal vært kmer et fredelg tlbake land. tl Mal Så faller våp Gaddaf har der Lbya. makt Tuareger bak krave kmer sne. tlbake Msnøye tl Mal håndterng våp har av der dne makt konflkt bak krave tuarege sne. Msnøye nord fører håndterng av tl statskupp dne mars konflkt fjor. Islamstske tuarege grupper rykker nord fører sørover. tl I januar statskupp setter mars så Frankrke fjor. Islamstske nn styrker grupper for å støtte rykker d sørover. malske I hær januar setter stoppe så Frankrke slamste. nn Kort styrker upresst for å støtte gjfortalt d malske er dette hær store stoppe dramatske slamste. hdelser Kort det upresst sste halvannet gjfortalt året er dette dette landet store vest dramatske Afrka. Hva hdelser nå? Hva det nå sste halvannet Normsjons året arbed dette landet Mal? vest Afrka. Hva nå? Hva nå Normsjons arbed Msjonære Mal? har bltt evakuert tre ganger løpet av et snaut Msjonære år; én gang nternt har bltt to evakuert ganger ut tre av ganger Mal. Det løpet har av et vært snaut år; én svært gang tungt nternt hjerte hver to ganger gang. ut Hva av Mal. alle Det dem har s vært kke kan svært rømme tungt fra hjerte krg? hver Hvordan gang. Hva vl krk alle klare dem seg? s kke kan rømme fra krg? Hvordan vl krk klare seg? kort td er jeg ve tl msjonærkonferanse Segal. Jeg gleder kort meg! td er Mal-msjonære jeg ve tl msjonærkonferanse er no tøffe Segal. typer. Nå Jeg er gleder de foreløpg meg! Mal-msjonære plassert tl øst Segal er no hvor tøffe de typer. allerede ser Nå nye er de mulgheter foreløpg plassert folkegrupper tl øst s Segal de arbedet hvor de allerede Mal; ser nye mulgheter språk msjonære folkegrupper forstår s de opptl arbedet 95 % av. På msjonærkonferans Mal; språk msjonære v derfor forstår drøfte opptl strateg: 95 % Hvordan av. På kan msjonærkonferans arbedet se ut når det kke v derfor lger drøfte er et arbed strateg: bare Hvordan Mal, m kan arbedet både Mal se ut når Segal? det kke Dessut lger er et arbed v få rapporter bare Mal, fra m både lokale Mal arbedere Segal? Mal. Dessut Så langt rapporterer v få rapporter de fra at arbedet lokale går arbedere bra! Mange tar Mal. tak, Så langt rapporterer msjonærer de følger at opp arbedet va mal går bra! telefon. Mange Det tar beste tak, vl alltd msjonærer være msjonære følger opp va mal kunne telefon. bo de Det råde beste vl v alltd har arbed, være m det msjonære er kke mulg nå. kunne Jeg gleder bo de meg råde tl å høre v mer har arbed, dette! m det er kke mulg nå. Jeg gleder meg tl å høre mer dette! m mal trger vår bønn. Be fred gjoppbyggng! M Be Mal trger at krk vår bønn. være Be levde fred gjoppbyggng! uavhgg krke der Be mnesker at rk kan møte være Jesus! levde Be for msjonære uavhgg krke for der utvdels mnesker av kan arbedet møte tl Jesus! råder Be for Segal! msjonære for utvdels av arbedet tl råder Segal! Ennå er det td! Trosfrhet er truet. M Trosfrhet nå er det er truet. td tl M å spre nå Guds er det ord td Mal! tl å spre Guds ord Mal! G mobl: G Sd «Mal» mobl: Sd tl 2160 «Mal» g tl 2160 gave g kr 200, gave kr 200, Andakt Anne Lse Dahle, tdlgere ansatt Normsjon Når det stormer «Jesus begynte gj å undervse folket nede ved sjø han undervste dem mange tng.» leser v begynnels av Markus 4. Han tok fram lgnelser Guds rke at han var kmet for å vrkelggjøre det. Han fortalte rkets storhet at de s hørte tok mot, fkk være del av det. Og for dsple forklarte han alt da tydelgere slk at de skulle forstå at de var kalt tl å være å brnge budskapet dette rket ut verd. Så nvterte han dsple seg båttur. Og flere båtlag fulgte etter. De skulle bare over tl d andre sd av sjø, m de selte rett nn volds vrvelstorm. Bølge slo nn båt så d holdt å fylles. Dsple ble fryktelg redde, bare Jesus var rolg - han sov bak båt! M de vekket ham sa : «Bryr du deg kke at v går under? Da reste han seg, truet vnd sa tl sjø: Stlle! Vær rolg! Vnd la seg, det ble blkk Be Be arbed arbed arbeid I Normsjon NormsjoN NorMISJoN acta acta regone Østfold regone Far, v ber for årsmøtet for regon Acta Øymark msjonshus søndag 21. aprl. Velsgn lere Sjøglmt Sauevka sk. V ber for plane for smers mange lerer arrangemter. G vsd arbedet å følge opp handlngsprrammet strategplan. V ber for forberedels av oppstart av Fermate høst På grunn av årsmøtestoffet tl regon, blr det bare lt rapport fra Haugetun dne gang. stlle» (v 38-39). Og dsple var kke lger redde for sjø vnd, m de var grepet av frykt ford de lurte hvem han var, står det. Etter fortellng dne båttur følger tekster s belyser Guds rke - forteller - at Jesus er Herre over - - alle - tng. Da vser Jesus mer av - hvem han er; han er Herre over alle stormer s truer å ødelegge hans mghet, båtlage hver kelt person Guds famle. Stormer kan rese seg mot hans mghet, mot krks båt. Det kan gå lvet løs, v holder å «dø av skrekk». Og det ser kke ut s Jesus grper nn!! M v kan være trygge, for han er bord. I alle stormer. Og dag han tale det sste avgjørde ord s gjør alle stormer stlle, gjøre alle motstandere tause maktesløse. Hva gjør Jesus når han vser sn makt, når han serer over de ødeleggde Utland utland For økon for krke for Cuba økon at de for krstne krke der må bl Cuba bevart at tro de krstne der Jesus. må bl bevart tro Jesus. For elever ansatte ved Tamboskol for elever ansatte Ecuador. ved tamboskol ecuador. Om at krke bbelnsttuttet at IBLE krke Ecuador bbelnsttuttet får gode ledere BLe ecuador blr stand får tl gode å stå ledere egne b. blr stand tl å stå egne b. For opprettels av et Asa-ster, for opprettels hvor det av et lgge Asa-ster, hvlke hvor oppgaver det s lgge legges hvlke oppgaver der. s legges der. V er godt gang opptak for neste skoleår. Lnje Sang Sce Studo, Helse- psykol sosalt arbed, trngslnj Puls, har allerede vtelster. M det er fortsatt no ledge plasser Fotball, Destnasjon Latn-Amerka Mddelhavet, Spana-Itala- Hellas. Det er alltd spnde elevopptak, v håper tror at skol vl være helt full før skolestart august. krefte? Han bruker sne ord! Han uttaler dem kelt, bestemt tydelg. Det er mye v kan lære av dne fortellng, m jeg vl understreke dette: Jesus vl være bord når mghet trues. Og så lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får tale ord nn vår krkes storm, vl kke mghet gå under. Jesus er så bord når d kelte av hans skapnnger herjes av storm stt lv. Det gjelder både de trosmessge de mneskelge storme. Da kan han tale ord nn stormer. Han kan fnne veer stt ord tl oss fra Bbelvers sanger, gjn rado tv, andaktsbok bøker. Og ofte bruker han andre mnesker for at de rktge orde fnne fram vår storm. Norge Norge Nytt fra Haugetun Her Her settes settes nn nn annonse annonse b= b= 147,3 147,3 x h= h= mm mm eller eller to to stk stk b= b= x h= h= mm mm fra fra hver hver regon regon eller eller felles? felles? Om Jesus-nære fellesskap s går Jesus-nære ut evangelet fellesskap s går ut evangelet Om at v lykkes å plante nye fellesskap at v lykkes å plante nye fellesskap Om at trosfrø blr sådd barn at trosfrø unge blr ler, sådd at de vokser barn tl unge levde ler, tro at de vokser tl levde tro Om at Soul Chldr kore kan bl at et soul åndelg Chldr hjem kore for barna kan bl s et åndelg går der hjem for barna s går der At v må få vandrerkultur At v må der få man vandrergår krstlvet kultur samm der man går andre. krstlvet samm andre. Ellers har v hatt gruppe fantastsk rese tl Latn- Amerka, fotballklass har vært trngsler, muskklnja har vært turne. Det skjer noe hele td, v kmer tlbake mer stoff fra skol neste nummer av Normsjonsnytt.

12 Normsjon er evangelsk luthersk organsasjon s organserer over 50 tus personer over hele Norge gjn blant annet mghetsfellesskap, fornger, barnehager skoler. V vl nå unådde gjøre mnesker tl dspler. Acta- barn unge Normsjon har nærmere lemmer over hele Norge s er organsert lokale fellesskap. V vl se grsesprgde fellesskap hvor barn unge møter, følger ærer Jesus Krstus Innkallng tl felles årsmøte! Sted: Øymark krke Øymark Msjonshus Td: 21. aprl kl Hvem: Normsjon regon Østfold Acta Østfold Vertskap: Marker Normsjon Årsmøtet er et tlbakeblkk arbedet året s har gått, m mest av alt har v fokus framtd msjonsarbedet vdere. «Jesus Krstus tl nye gerasjoner folkeslag» - hva betyr dette for arbedet vårt Østfold? Acta er nye gerasjoner derfor har v år felles årsmøte Østfold der v kan dele hstore framtdsvsjone. Acta Normsjon er «elsket sdt» Østfold. Om deltagelse stemmerett årsmøtet Normsjon: I følge lover for regonårsmøtet har «alle lemmer av Normsjon, over 15 år, møterett stemmerett Normsjons årsmøte.... de må gjn referanser eller ann måte kunne godtgjøre at de har vært lem sd 31. desember året før.» (Loves 2 5) Acta: Alle lemmer har rett tl full deltakelse, lokalt, regonalt stralt plan, når det gjelder talerett stemmerett. Alle lemmer s har fylt 15 år er valgbare tl regonale styrer, samt tl Landsrådet. Det er ng øvre eller nedre aldersgrse for lemskap Acta barn unge Normsjon. Påmeldng nn mandag 15. aprl. Normsjon regon Østfold, postboks 269, 1702 Sarpsborg Telefon: Fax E-post: Sakspaprer kan lastes ned fra no/ostfold. De s ønsker det får tlsdt sakspapre ved hvdelse tl regonkontoret. Alle s er lemmer av forng Normsjon eller et Actalag ønskes velkm talerett. Medlemmer over 15 år har stemmerett. Prram: Kl Åpnngsgudstjeste Øymark krke. Tale av Jan Gossner, vserektor ved NLA Høgskol Kl Regstrerng matpause. Salg av mddag kr 100,-. Innleverng av årsmøtegave. Kl Forhandlngsmøte. Sak 1: Konsttuerng av årsmøtet, godkjnng av nnkallng dagsord Sak 2: Årsmeldng for Normsjon Acta Sak 3: Regnskap Sak 4: Valg (Acta foretar sne valg eget møte) Sak 5: Handlngsplan for Normsjon Regon Østfold. Jan Gossner nnleder tl samtale Gave tl arbedet. Informasjon fra Normsjons vrkshet. Forbønn for det nye regonstyret Actastyret. Sarpsborg, 6. mars 2013 For regonstyret Normsjon regon Østfold Sverre Fjeldberg, styreleder, Bjørnar Holal, regonleder For Actastyret regon Østfold Redun Karls, styreleder Else Vol, Acta leder Vserektor ved NLA Høgskol, Jan Gossner, taler gudstjest deltar forhandlngsmøtet. Trygve Skaug, artst fra Trøgstad, deltar sang. telefonnummer adresser REGIONKONTORET St. Maregt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg, e-post: tlf , fax: org.nr Kontortd: Mand.-torsd. kl Bankgro: Hjemmesde: Regonstyreleder: Sverre Fjeldberg, tlf , e-post: plankeby.net Regonleder: Bjørnar Holal, tlf , e-post: normsjon.no Admnstrasjonssekretær: Vera Hes, tlf , (prv), , e-post: Msjonskonsult: Boe Johannes Hermans, tlf (prv), , e-post: boe.johannes. Leder for Acta: Redun Karls, tlf , e-post: Acta-leder: Else Vol, tlf , e-post: Famle- msjonsarbeder: Torll Bredeg, tlf / , e-post: Ler- lederutvkler: Esp Klngshem, tlf , e-post: esp. Ettårng Acta Østfold Karl-Martn Karls, Tlf: E-post: c tlf e-post: c SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: normsjon.no Postadresse: Skjelsbusundet 283, 1684 Vesterøy. Bestyrer/Husholdsbestyrer: Øyvnd Brede Gjerløw tlf e-post: normsjon.no Vaktmester: Kjell Petters, tlf , e-post: kjell. HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy tlf , fax , e-post: Internett: Kontortd: mand.-fred. kl Bankgro: Rektor: Per Mort Wg NYTT FRA NORMISJON - ØSTFOLD Organ for Normsjon regon Østfold Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Bjørnar Holal Redaktør: Boe Johannes Hermans Nasjonalt utrks fellesstoff er levert av Normsjons eavdelng Oslo. Bladet utkmer 6 nummer sdes grats tl Normsjons lemmer, mghetskontorer, a andre s er nteressert å motta bladet. Ettertrykk tllatt kldeangvelse. Grafsk utformng regonale sder: janh Grafsk utformng nasjonale/ utlandssder: Normsjons eavdelng Oslo. Trykk: Agderpost Trykk AS Innleverngsfrst tl neste nr.: Særlge regonale gvertjesteprosjekter: Forkynnertjest, regon Østfold, prosjektnummer Fermate Østfold, kampanjummer Gave Sauevka, prosjektnummer Gave Sjøglmt, prosjektnummer Gave regon Østfold, prosjektnummer Acta prosjekter: Gvertjeste lønn 1-årng Acta, Østfold, prosjektnummer Gvertjeste Acta, prosjektnummer Gave lønn ettårng, prosjektnummer Lederopplærng Acta, prosjektnummer Gave Acta, prosjektnummer Bankkonto: LEIRSTEDER SKOLE: SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobl e-post: Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnes, tlf , e-post: Husmor/kokke: Wche Bjørknes, Hstorsk materale G beskjed tl arkvstyret Normsjon regon Østfold hstorsk materale fornge, slk at dette kke går tapt. Ta kontakt Boe Johannes Hermans

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer