Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3"

Transkript

1 NR. 1 - FEBRUAR ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste par ut Bente og Knut... 5 Ål kyrkjeakademi... 6 Vi går i kyrkja... 7 Ål kyrkjestugu er forvandla... 8 Foto: Audun Moen FOTO: MAGNY R. FOLKEDAL «Han er biletet av den usynlege Gud, den førstefødde før alt det skapte.» Kol. 1, 15. Stor var gleda på nyåret over på nytt å kunne ta Ål kyrkjestugu i bruk no nyrenovert og fin. Forventning låg i lufta både før og under festen den 10. januar kyrkjestugu var pynta med blomar og levande lys og festlyden talde nær 80 personar. Her var det medlemer i sokneråd, i ulike kyrkjelege utval, frivillige medarbeidarar og tilsette i kyrkja. Og kveldens gjest og kåsør var Odd J. Eidner frå Bodø som likevel var i Hallingdal på denne tid. Han gav forsamlinga mangt eit visdomsord og noko både til trøyst og oppmuntring. meir på side 8

2 FRED OVER JORDEN menneske fryd deg, oss er en evig frelser født! ANDAKT AV RANDI SIGRUN S. JENSEN Kyrkjekaffi Skikken med kyrkjekaffi er kome for å bli. Det er triveleg med ein kaffikopp, litt å bite i, og ein prat med kjente eller ukjente på veg ut frå ei gudsteneste. Det er noko magisk med denne kaffien folk blir i godt humør når dei kjenner kaffilukta. Men om det er kaffien eller kontakten med sidemannen i kyrkjebenken som er viktigast, skal vera usagt. Kvar kom skikken ifrå? Kven fann på å servere kaffi i kyrkja? For nokre tiår attende var det uhøyrt. Eg veit ikkje. Men eg reknar med at dei mange sjømannskyrkjene har vore til inspirasjon. Sjømannskyrkja er jo kjent for sine gode vaflar, og mang ein nordmann har besøkt ei sjømannskyrkje i framant land og fått servert kaffi. Sjømannskyrkja er ein forlenga arm for Den norske kyrkja i utlandet. Når ein kjem inn i ei sjømannskyrkje set ein pris på å møte landsmenn, få prate norsk og gjerne få seg ein kaffidråpe. Som turist har ein rimeleg god tid både til det eine og det andre. Tidlegare sjømenn i framande hamner hadde truleg større behov ved slike besøk enn det ein moderne turist har. Kyrkja vart som ein heim for mang ein sjømann. Men også i nyare tid har kyrkja fungert slik, ikkje minst ved ulykker og katastrofar då har det ikkje vore nok å få seg kaffi, behovet for ein sengeplass har somme gonger vore større. Det å bli møtt og fått dekka sine behov har gjort godt. Så har nokon tatt med seg skikken med kaffiservering i kyrkja heim til Norge trur eg. Også her ynskjer kyrkja å vera ein heim for folk. Alle døypte har ein heim i Guds hus. Alle skal få kjenne seg heime. Det er mange måtar å arrangere kyrkjekaffi på, alt frå duk og dekka bord i eit dertil eigna rom til å få koppen i handa på kyrkjebakken. Kva som fungerer best kjem alt ann på Ein varm sommardag, høver det best med kaffiservering ute, men slike dagar har vore mangelvare her hjå oss dei siste åra. Skal me bruke vår fine og renoverte kyrkjestugu meir att til kyrkjekaffi? Nei, seier somme det har ikkje folk tid til. Kaffikoppen skal serverast kjapt, slik i forbifarten Ja, då må det bli i kyrkja. I våpenhuset blir det fort for trongt, og trekken frå døra kan vera sjenerande. Og skal det vera heimebakst, eller berre kjøpekjeks. Dette er det sikkert ulike meiningar om. Variasjon, trur eg, er tingen den eine gongen slik og den andre slik. Dei som har ansvar for kyrkjekaffien må gjerne vera med i gudstenestegruppa som har planleggingsmøte nokre dagar på førehand, finne ut i samråd med prest, klokkar og andre kva som er mest høveleg ved komande gudsteneste. -mrf- Fasteaksjon med fokus på forbilde Martha Gezahegn (28) selde kroppen sin til framande menn. No er ho gift, mamma og lærar for andre tidligare sexarbeidarar i Etiopia. Ho er eitt av forbilda som utfører norske kyrkjelydar sitt internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i dei nattemørke gatene heime i Oslo og i byar over heile verda: Ei kvinne som forhandlar med ein framand mann om prisen på det mest sårbare ho eig. Ei jente som gjev bort ein liten bit av seg sjølv i byte mot ein bunke skitne sedlar, natt etter natt, til det ikkje er meir att å gje. Eller til ho møter ein engel som ikkje vil ha noko frå henne, men som tilbyr henne håp. Eit nytt liv. Gjev håp Ei natt kom det nokre menneske bort til meg på gata, og ein av dei gav meg ein liten papirlapp. Det var ein invitasjon til lunsj på eit senter som heitte Nytt liv. Det hadde aldri falle meg inn at det kunne finnast noko nytt liv for meg. Dei fortalde meg at Gud framleis elska meg, men eg trudde ikkje det kunne finnast ein slik kjærleik, fortel Martha Gezahegn. Martha fekk verkeleg eit nytt liv gjennom senteret som blir drive av Mekane Yesus, den evangeliske kyrkja i Etiopia. Kyrkja sin diakonale organisasjon er ein av Kirkens Nødhjelps lokale partnarar. Kvart år får 60 nye jenter bli med inn i eit toårig program som gjev dei eit underhaldsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 19. mars Vi møter kvardagsheltar i Kirkens Nødhjelp sine prosjekt over heile verda. Dette er menneske som er fødde på feil side av urettferda. Men dei vil forandre verda, og dei veit korleis. Dei er forbilde. Støtta frå norske kyrkjelydar gjev forbilda høve til å skape verkeleg og varig forandring. For seg sjølv, for andre og for kvarandre. Det er kyrkjelydar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Kyrkjelydane i Ål, Leveld og Torpo arrangerer aksjon 19. mars og treng bøsseberarar og sjåførar. Ta kontakt med diakon Bente på tlf , eller på e-post: dersom du vil vere med. Pengane som blir samla inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen direkte ved å: Nytte kontonummer Overskrifta er ord frå julesalma Deilig er jorden. No er jula over, og folk har pakka julehygga ned i øskjer for denne gong. Likevel har eg lyst til at vi skal dra med oss dette ordet fred. Englane på Betlehemsmarka helsa hyrdingane med orda: Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske som Gud har hugnad i (Luk ) Altså kom Jesus saman med eit løfte om fred til oss som bur på jorda. Når ein les dagsavisene, så er det lite som tyder på at dette løftet er oppfylt enno. Ja, vi kan også iblant ha ufred i mindre samanhengar; som i familien vår eller inne i oss sjølve. Så kva skal vi då tenkje om dette? Er det berre fagre ord? Bibelen seier at Jesus kom for å vise oss vegen. Eg trur derfor at nøklane til fred finst i Guds ord. Jesus seier: Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk, ikkje den fred som verda gjev. La ikkje hjarta bli gripe av angst og motløyse (Joh.14.27). Den freden Jesus kjem med, finst ikkje gjennom det mange av oss søkjer: popularitet, velstand, eller suksess. Den finst Godtfolk! Nå vet jeg hva «en vakker dag» er: det er riktig nok mange vakre, - men en av de vakreste - er jeg helt sikker på - må være å få delta på folkemusikkgudstjeneste i Ål kyrkje 1ste juledag - med den beste organisten, fantastiske musikere, en framifrå god prest og gode, trivelige sangere, - det kan ikke bli bedre! Også fortsette dagen med skitur på Veståsen, hvor Vår Herre har pyntet skogen så fin - så fin - og tråkkemaskina har kjørt de flotteste skispor. Rett og slett en vakker dag! Et riktig godt nytt år til alle! - Karin heller på tre andre plan: fred med Gud, fred med kvarandre, fred i vårt indre. Fred med Gud får vi når vi vender oss til han og erkjenner det vi har gjort galt både mot andre og oss sjølve, og ber om tilgjeving. Då høyrer han oss og tek oss inn i sin nærleik. Mange har kjent denne nærleiken nesten på ein fysisk måte når dei er saman med Gud i bønn. Denne kjensla av Guds nærleik kan best beskrivast som nettopp fred - og glede. Fred med medmenneske oppnår vi på same måten: be om tilgjeving når vi har såra nokon. Vi er flinke til å lære borna våre å seie unnskyld når dei har fått eit anna barn til å gråte. Når vi blir vaksne, er det ikkje alltid så lett å få seg sjølv til å gjere det som ein lærte som barn. Tersklane mellom oss kan bli så høge at det er vanskeleg å nærme seg den ein har fornærma, eller den som har fornærma ein sjølv. Likevel er det ingenting som opnar opp relasjonane så godt som eit oppriktig unnskyld!, og å få høyre tilbake: det er i orden!. Å få høyre: eg er lei for at DU opplever det slik er berre å bære meir eld til bålet, og ingenting er oppgjort. Fred inne i oss sjølve kan vi få både av å ha fred med Gud og med medmenneske, men også ved å tilgje oss sjølve. Kvar enkelt av oss møter mange krav i kvardagen. Vi skal meistre det eine og det andre, og ofte kan ein kjenne at ein ikkje når måla sine på alle område. At mange av oss har same nyttårsforsett i år som i fjor, kan tyde på det! Då blir det kanskje viktig å forsone seg med sin eigen kapasitet, og legge lista der vi kan ha fred med oss sjølve. Kanskje nokre av oss ikkje burde ha eit nyttårsforsett om å bli betre (og helst like god som naboen), men om å bli fornøygd med å gjera vårt beste? Då ønskjer eg alle Guds Fred i 2013! Ikkje den fred som verda gjev, men fred med Gud, medmenneske og seg sjølve. FADDERTIPS Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) Ringje gjevartelefon (200 kroner) Ver eit forbilde for fadderbarnet ditt - i haldning og handling! KYRKJEBLAD FOR ÅL 1/13 3

3 Gull, røkelse og myrra Tradisjonen tro var det også i år invitert til helligtrekongersfest 13. dag jul. Du kjenner sikkert historien om de vise menn, eller hellige tre konger, som de også kalles, - men du har kanskje glemt at disse kongene het Kaspar, Melchior og Balthazar? Vi hører ikke så mye mer til disse kongene seinere i Bibelen, men i Ål har de likevel dedikert en juletrefest til kongene som kom med kostbare gaver til Jesusbarnet. Årets helligtrekongersfest startet med familiegudstjeneste, og ble avslutta med fakkeltog til Evjens Minne og juletrefest. Julekaker, saft, god kaffe, leik og gang rundt juletreet-, her var alt som hører med. Mange fikk nok også tømt kakeboksene sine denne kvelden med spleiselag av kaffemat. Ivrige barn og kreative voksne gjorde dette til ei flott avslutning på årets julefeiring. Borghild Ulshagen NY GUDSTENESTE Første sundag i advent var det snorklipping i Ål kyrkje. Vi markerte innføringa av ny lokal grunnordning for gudstenestene. Gjennom ein lang prosess, har Ål sokneråd arbeidd seg fram til 5 hovudgudstenester. To gudstenester som tilsvarar den tidlegare høgmessa, ein med og ein utan nattverd. Så er det to forenkla gudstenester; ein med og ein utan nattverd. Dette tilsvarar den tidlegare familiemessa. Den femte gudstenesta er folkemusikkmessa. Soknerådet ønskjer med dette å stimulere til ei mangfaldig gudstenestefeiring. Endringane er ikkje så mange, men vi har til dømes bestemt at vi heretter skal stå og synge første og siste salme. Vi skal sitje og høyre lesetekstane frå Bibelen, bortsett frå evangelieteksten for sundagen. Vi har valt ordlyd til samlingsbøner og syndsvedkjenning, og vi har bestemt at vi skal bruke den nyaste omsetjinga av Fader vår når vi les bøna i gudstenesta. Når vi syng Fader vår, nyttar vi omsetjinga frå 1978 inntil ny melodi er avklara. Ordlyden i bøna følgjer av den siste omsetjinga av Det nye testamente, dvs Bibelselskapet si utgåve frå Sjå Matteus 7, Vi har vidare bestemt at brød og vin skal berast fram til altaret saman med takkofferet. Dette for å markere at Guds gåver til oss heng saman med våre gåver til Guds rikes arbeid på jorda. Dette er nokre eksempel på vedtak som er gjort. Så får vi håpe at endringane blir opplevd på ein god måte. Det tek tid å innarbeide endringar i noko som er kjend. Vi ønskjer gjerne tilbakemeldingar på det som fungerar godt eller dårleg. Ordninga skal evaluerast om to år. Torpo og Leveld har hatt ein tilsvarande prosess. Dei har i tillegg hatt den nye gudstenesta som prøveordning fram til ho vart vedteke med biskopen si godkjenning. Det som kan hende er den viktigaste endringa, er at det no er oppretta såkalla «gudstenestegrupper» i alle tre sokn. Det innebér at nokon kjem saman for å førebu gudstenesta ein time ein kveld i veka før den aktuelle sundagen. Klokkar, kyrkjevert, prest og andre frivillige. Kan hende er dette noko du kunne ha lyst til? I så fall kan du kontakte kyrkjekontoret! Vi treng óg folk til å styre powerpoint-framsyning med liturgi og songar ved nokre gudstenester. Slike grupper betyr at fleire blir involvert i både førebuing og gjennomføring av gudstenesta. Dette gjer at fleire får eit eigarforhold til det som skjer. Det betyr óg at fleire blir inspirerte og har forventningar til vekas viktigaste samling for kyrkjelyden. Vi håpar at endringane vil bidra til fornying og glede i gudstenestefeiringa! Vigdis Moen Storhaug NYTT MISJONSPROSJEKT I ÅL, TORPO OG LEVELD Det er Misjonsalliansen i Norge vi vil støtte i denne perioden. Misjonsalliansen er en diakonal og tverrkirkelig misjonsorganisasjon med prosjekter i storbyer og i fattige minoritetsbefolkninger på landsbygda. Deres engasjement er i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Velkommen som prosjektgiver til Kambodsja. Hva vi vil støtte? 1. Bygge brønner for rent drikkevann. 2. Utstyre barnehager og skoler med drikkevannsbeholdere. 3. Lese- og skrivekurs for familier som mangler kompetanse. Hvorfor? Kambodsja er et fattig land med ca. 14,7mill. innbyggere. 28 % lever i ekstrem fattigdom og nesten 50% mangler rent vann, noe som vi i Norge tar som en selvfølge og vi tenker lite over konsekvensene om vi skulle mangle det. Menigheten utfordres til diakoni også utenfor våre grenser. Misjonsalliansen startet sitt arbeid i Kambodsja i 2008 og har prosjekter i 34 landsbyer. De samarbeider tett med lokale kirker, myndigheter og lokale organisasjoner for at mennesker skal få mulighet til å forbedre egen livssituasjon. Bakgrunn: Alle i Kambodsja er på en eller annen måte påvirket av landets brutale historie. Ved Røde Khmer og diktator Pol Pot mistet landet ca.1,7mill mennesker og mer enn en halv million mennesker ble henrettet! Resten døde som følge av tvangsarbeid og mangel på medisiner og mat. Det er nå en ung befolkning og fred i landet, som er under oppbygning. Misjonsalliansen jobber målrettet for å øke tilgangen til vann og bedre hygiene, gi barna økte sjanser til å fullføre barne- og ungdomsskole og miljøvern og matvaresikkerhet. Samarbeid: Utsendinger i Kambodsja er Bente og Knut Iversen Foseide som har kontor i Phnom Penh. De er våre kontaktpersoner. De besøkte Ål kyrkje sommeren Diakon Bente og Tor Sletten Bente og Knut Iversen Foseide, begge 30 år gamle og fra Molde, reiste sommeren 2010 til Kambodsja som utsendinger for Misjonsalliansen. Bente har en mastergrad i freds- og konfliktstudier og arbeidet før hun reiste ut, som informasjonskonsulent i KRFU, Knut har en mastergrad i komparativ og besøkte dem og deres arbeid i Kambodsja i jan-12. Vi vil sende rapporter dit fra menigheten i Ål og få rapporter fra arbeidet i Kambodsja. Hva får vi gjort gjennom vårt felles bidrag? 1. Det koster 6000 kr pr brønn 2. For 7500 kr får de en regnvannsbeholder. Dette gir bedret helse og bedrede forutsetninger for læring og regelmessig skolegang. 3. For kr kan du være med å hjelpe familier til å få et lese- og skrivekurs ved å skaffe læringsmateriell og undervisning for familier, spesielt kvinner. Gjennom dette bygges det bro mellom foreldre og barn som mangler grunnleggende ferdigheter. Hvordan støtter DU arbeidet? Menighetens giverkonto er: opprette fast trekk i banken - bidra ved ofring - bønn for arbeidet og utsendingene - bestille Misjonsalliansens blad «Tsjili» og få mer info - invitere venner på en middag og sette en gavepris på den. - la en åremålsgave gå til prosjektet, en utlodning, bruktsalg mv. LA OSS LØFTE I FLOKK FOR KAMBODSJA SISTE PAR UT BENTE OG KNUT internasjonal utdanning og kom fra en stilling ved Hero kompetanse. I Kambodsja har de ansvar for å følge opp Misjonsalliansens prosjekter og organisasjonens samarbeidspartnere. Høsten 2012 kom lille Anna til verden så familien Iversen Foseide består nå av tre medlemmer. 4 KYRKJEBLAD FOR ÅL 1/13 KYRKJEBLAD FOR ÅL 1/13 5

4 Er du heime med små barn, 0-5 år, og har lyst til å treffe andre?? Bli med på SMÅBARNSSANG i Kyrkjestugu på Ål Kvifor småbarnssang? Musikk stimulerar sansane våre og er ei viktig kommunikasjonsform mellom liten og stor. Gjennom song og musikk, rim og rytme, dans og rørsle blir barnet si språklege og motoriske utvikling stimulert. Me har fyrst ei samlingsstund på golvet med song, rim og regler. Etterpå samlast me rund bord til ein enkel lunsj og god tid til prat og kos. Treffet er åpent for alle, sjølv om du ikkje har høve til å vere med kvar gong. Me har ingen påmelding, men om du veit at du kjem, må du gjerne sende ein sms på førehand eller eit hint på facebook, så får me kanskje ein liten oversikt over kor mange me kan bli Ta med eit teppe, me sit på golvet. Kr 30 pr samling for mat og kaffi/te. kyrkjefredag felles middag for heile familien kl (pris på middag: 50kr per person eller maks 200 for ein familie) samling med bibelforteljing kl formingsaktivitet eller «høgt og lågt» kl kaffi og sosialt samvær for dei vaksne kl felles song-avslutning kl VINTER/VÅR 2013: sundag 6. jan. Heilagtrekongarsfest! - Juletrefest for alle på Evjen s Minne etter gusteneste i Ål kyrkje, kl fredag 18.jan.- kyrkjefredag på Evjen s Minne kl fredag 9.feb. vaksenkveld på Laa :-) frå kl fredag 15.feb. - kyrkjefredag på Evjen s Minne kl sundag 3.mars friluftsgudsteneste på Nystølen (Opheimsåsen) kl Der kan me grille, ake og/eller gå på ski i lag etterpå. :-) fredag 15.mars - kyrkjefredag på Evjen s Minne kl fredag 12.april kyrkjefredag kl sundag 21.april me syng på gudsteneste i Ål kyrkje kl fredag 3.mai kyrkjefredag på Evjen s Minne sundag 9.juni - sundagsskulestemne og prostidag på Ål! Velkomen! ANDAKT kvar fredag kl i Kårstugu, Ål bu og behandlingssenter. Både brukarar og andre er hjarteleg velkomne! Helsing Småbarnstreff-komiteen; Datoar våren 2013: 31.jan 14.febr 21.febr 14.mars 21.mars 11.april 25.april Alle dager kl ca Gunhild Rotvik Tunestveit, Astrid Warberg, Tone I Anthun og Johanne Marie Jordet, ( ) Facebook-gruppe: «SMÅBARNSSANG 2013» Du finn og info på VELKOMMEN! Samlingane er ein del av trusopplæringstilbodet i Ål kyrkje Ål kyrkjeakademi i Ål kulturhus Fredag 8. februar kl : Pilegrimsvandring Anne Hilde Øigarden, prost i Valdres og pilegrimsprest, vil gje oss innsikt i temaet. Ekteparet Liv Marit Medgard og Bjarne Thoresen frå Ål brukte hausten 2012 på ei pilegrimsvandring frå Le Puy i Frankrike til Santiago de Compostella i Spania. Dei har røynsler, tankar og refleksjonar om denne vandringa som dei vil dela med oss. Fredag 22. februar kl : Filmkveld. Sjå filmen «De andre» og møt regissøren Margreth Olin Filmregissøren Margreth Olin har laga fleire kjente og viktige dokumentarfilmar. I sin nyaste film, DE ANDRE møter me ungdom som har flykta åleine frå Afghanistan, Irak, Somalia og andre krigsherja land. I Noreg blir dei gitt midlertidig opphaldsløyve, men dei skal sendast attende til heimlandet når dei blir 18 år. Margreth Olin vil utdjupa bakgrunnen for filmen og temaet etter visinga. Publikum får også høve til å spørja og kommentera filmen og temaet. Torsdag 14. mars kl : Spennande vandring i vev Tekstilkunstnaren Karin Stang frå Nesbyen vil denne kvelden visa fram eigne kunstverk og fortelja om veving, inspirasjon og arbeid. Karin Stang har hatt fleire separatutstillingar og delteke på fleire kollektivutstillingar. Ulike institusjonar har kjøpt inn hennar arbeid. Ho har vore med og laga tekstilane til vegger og benkar i Håkonshallen i Bergen, ho har designa til OL på Lillehammer, strikka kåper til jubileum på Maihaugen m.m. Hennar mest kjente arbeid her i Hallingdal er altarteppet og -duken i den nye Gol stavkyrkje. NB! Møtestaden denne kvelden er den nye kyrkjestugu v/ål kyrkje. Karin Stang har i alle år arbeidd som kunstnar og samstundes vore lærar ved Gol vidaregåande skule. Hennar ekte, direkte og humørfylte måte å formidla kunnskapar på og møta elevar (og publikum!) på, gjer varige inntrykk. Gled dykk! Fredag 12. april kl : Om Jobs bok og den nye bibelomsetjinga v/professor Terje Stordalen Hausten 2011 fekk me ei ny omsetjing av heile Bibelen, ein prosess som opnar opp for nye tolkingar og nye problemstillingar. Med utgangspunkt i Jobs bok ei av perlene i verdslitteraturen - vil professor Terje Stordalen ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, ta oss med på ei reise gjennom dei mange problemstillingane og oppgåvene i omsetjingsarbeidet. Stordalen som sjølv var ein av omsetjarane, vil også fortelja litt om det som vart diskutert i denne prosessen. ÅL KANTORI - bli med og syng i kor! Koret øver jamt over annankvar tysdag og dirigent og musikalsk leiar er Audun Flaen, tlf Møt opp i Ål kyrkjestugu - som er nyrenovert og fin - kl Korsang er helsebringane, det er sosialt og det er artig. Nye medlemer er spesielt velkomne! REDAKSJONSKOMITE: Magny Reinton Folkedal Borghild Ulshagen Arne Jensen Bankgiro: ÅL PRESTEGJELD KYRKJEKONTORET Ope måndag-fredag kl KYRKJEBLAD FOR ÅL 1/13 7 ADRESSE: Postboks 140, 3571 Ål UTGJEVAR: Sokneråda i Ål, Torpo og Leveld GRAFISK PRODUKSJON: Kreator Kommunikasjon AS 3570 Ål Telefon Telefon: FAMILIEVERNKONTORET Telefon: Prost: Vigdis M. Storhaug Sokneprest: Frank Vorhaug Rådgj./prest: Arne Lie Prostiprest: Arne Jensen Kantor: Audun Flaen Organist: Kåre Sørum Kyrkjeverje: Kjellfred Dekko Sekretærar: Magny R. Folkedal Guro Stave Diakon: Bente K. Sletten Kyrkjetenarar: Per Hermann Kolsrud Nils Medgard Håkon Tveito Reinhaldar: Gro Thoen Kyrkjelydsped. Johanne Marie Jordet Familiearbeidarar: Liv Solberg Heidi Langegard Børge Bekkestad SOKNERÅDSLEIARAR: Terje Nordal Torpo: Anne Torild Grødum Leveld: Ingvard Solberg FELLESRÅDSLEIAR: Ingvard Solberg VI GÅR I KYRKJA Fastelavnssundag Leveld kyrkje Torpo kyrkje Askeonsdag s. i fastetida Torpo kyrkje onsdag s. i fastetida Leveld kyrkje onsdag Heimeside: E-postadresse: Familievernkontoret Samtaler for par, familiar og enkelt personar Kommunikasjon Konflikt løysing Foreldre rettleiing med meir Tilbodet er gratis Tlf Kirkens familievern kontor Hallingdal Torget 5, 3570 Ål Lause stolar i kyrkjene s. i fastetida Nystølen, Torpo Friluftsgudsteneste Sportsandakt onsdag s. i fastetida onsdag Maria bodsk.dag Sportsandakt onsdag Palmesundag Neste nr. av kyrkjebladet kjem ut til påske. Stoff til redaksjonsnemnda må leverast kyrkjekontoret seinast torsdag 21. feb. Ved høgtider og store gravferder er det ofte så mykje folk i kyrkjene at ikkje alle får plass i benkane. Ved slike høve får me innspel om å sette ut stolar. I ein nødsituasjon der kyrkja må evakuerast vil lause stolar stenge rømningsvegane. Difor er det totalforbod mot å sette lause stolar i midtgangen, og på sidene i Ål kyrkje! Det står nokre lause stolar i kyrkjene, desse står der me har lov til å ha dei ståande, og skal ikkje flyttast til andre plassar. Me håpar på forståing for at kyrkjetenarane må handheve dette strengt. Det er eit pålegg frå brannvernstyresmakta, det er tryggleiken til deg som er i kyrkja me skal ivareta. -kyrkjetenarane- DØYPTE Oliver Holo-Pedersen Leveld: Vilde Skarsgard Breibrenna DØDE Ola N. Roen f Bjarne Moen f Marie Tingvoll f Olav Hefte f Torpo: Merethe Kolsrud f Lars T. Bjella f DIAKONITILTAK: 1. Pensjonisttreff i Leveld og Vats: 6. februar hjå Kari og Odd Oleivsgard i Gunnarhaugen, Leveld 6. mars hjå Gunn Britt og Tormod Skarsgard i Gunnarhaugen, Leveld 24.april hjå Kari Midtlund og Odd Skarsgard, Vats. Treffa varer frå kl Arr. Diakoninemnda i Nordbygdene. 2. Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu: Fyrste torsdagen i månaden kl Arr. Ål diakoninemnd. 3. Tro og Lys Har samling kvar siste måndag i månaden i Ål kyrkjestugu og i Kyrkja. Kl KIA Ål (Kristent interkulturelt arbeid) Har samlingar desse sundagane i vårsemesteret: 20.januar, 17.februar, 17.mars, 14. april, 12.mai og 16.juni. Samlingane blir stort sett på Evjens Minne (men følg me i avisa) kl KIA er ein stad for interkulturelt fellesskap med song og musikk, aktivitetar, kaffe og prat. Bente K. Sletten diakon i Ål Mobil

5 Informasjon til alle husstandar i Ål Ål kyrkjestugu er forvandla Vigdis Moen Storhaug opna festen den 10. januar med fylgjande historikk: «1937 tok Ål husmorlag initiativ til å bygge gravkapell ved Ål kyrkje. Byggearbeidet startet høsten Aal Sparebank kosta huset. Rente- og avdragsfritt lån var på , i tillegg innsamling v/ husmorlaget og byggenemnda med kr. 7927,-. Det holdt til innlagt elektrisk lys, orgel, altertavle og annet nødvendig utstyr. Kapellet ble vigsla 7. oktober Sommeren 1947 ble huset malt utvendig, vinteren etter malt innvendig. I 1950 kom vedtak om å sette kapellet i stand til å kunne brukes til kyrkjelege handlinger og kveldsmesser. På 50-tallet ble Ål kyrkje ombygd. Så gjorde kapellet tjeneste som kyrkje fra høsten 1956 til våren På 60-tallet ble huset lite brukt som gravkapell. Flere ønsket huset omgjort til bruk for kyrkjelydsarbeid og i 1973 ble dette gjort. Koret ble revet, koråpningen kledd igjen. Der koret hadde vært, kom det nå kjøkken. Galleriet ble også ombygd og det kom tett vegg til taket. Aal Sparebank ga , Ål kommune Mange gaver kom inn, bl.a. til piano og nytt navn ble Ål kyrkjestugu. Huset ble mye brukt - til søndagsskole, konfirmantundervisning, eldretreff, møter m.m. Etter hvert modent ny renovering. Huset ble etter hvert nedslitt, det var mørkt og kaldt. Og nå huset er ikke bare forandret, men forvandlet! Rommet er åpent, fargene er lyse, vi har fått nye vinder og ny belysning. Veggen til det opprinnelige koret er fjernet igjen. Kjøkkenet har fått ny plassering og er et påbygg, trappen opp til «galleriet» er ny - det er større garderobe og bedre toalettrom med både kaldt og varmt vann!» På tampen av fjoråret fekk me kjøpt inn 60 stolar takk vera respons på innstikk i Kyrkjebladet - veldig takksam for alle som har bidratt. Til festen den 10. januar vart det dekka bord, då måtte ein ta i bruk stolar frå kyrkja og bord frå Borgstugu. Med 80 personar i salen vart det ikkje for trongt. Difor er det ynskje om å kunne bestille 30 stolar til, samt høvelege bord. Det er framleis høve til å gi ei gave til dette formålet ved å nytte konto nr

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Leveld, Torpo og Ål sokneråd

Leveld, Torpo og Ål sokneråd Leveld, Torpo og Ål sokneråd Medlemer: Einar Brattegard Olav O. Moen Torfinn Slåtto Øystein Kilde Anne Karina Urving Tunestveit Inger Haug Ove Bråten Toril Stadsvoll Sønsteby Frank Vorhaug Varamedlemer:

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse aktivitetane. Revidert haust 2015 BRINGING OG HENTING Kva er

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.10 14 Torsdag kl.10 14 vi fylgjer skuleruta. Vi kan til tilby: * Triveleg samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta:

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: SAKSUTGREIING Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: Torpo kyrkje sundag 28. sept. kl. 11.00 Ål kyrkje sundag 5. okt. kl. 11.00

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer