Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. AAs 36. Servicekonferanse"

Transkript

1 Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011

2 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets Tjenestekomité Tjenesterådets Samarbeid- og informasjonskomité Tjenesterådets Informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT) komité Tjenesterådets Litteraturkomité Tjenesterådets Verdenstjeneste Nordisk delegat Tjenesterådets Finanskomité Regnskap og revisjon 2010 Budsjett 2011 Servicekontoret Redaktøren av Boks 205 Distriktsrepresentantenes rapporter Konferansens hovedtema: Gi det videre med fadderskap ved Bjørn K...Side 5 Presentasjon av tre deler av AA...Side 6 AA fremover ved Kristin L AA i Norden ved Jan E AA i Verden ved Bjørn K Gruppearbeider...Side 7 Godkjenning av nye tjenesterådsmedlemmer...side 7 Presentasjon av landsmøte Side 7 Presentasjon av landsmøte Side 7 Tildeling av landsmøte Side 7 Valg av hovedtema for Servicekonferansen Side 7 Valg av møteleder for Servicekonferansen Side 7 Behandling av forslag og arbeidsoppgaver...side 8 Orientering om gruppeoversikten... Side 8 Åpent forum... Side 9 Innlegg ved Willy... Side 10 Orientering om den landsdekkende telefonen... Side 10 Avskjedshilsninger... Side 10 Avskjedsord ved ordfører.... Side 11 Vedlegg: evaluering... Side 12 Vedlegg: samtlige besvarelsr på forslag og arbeidsoppgaver (fire grupper) Vedlegg: presentasjon AA fremover revidering av Stratergi og Hanlingsplan

3 Referat Åpning av konferansen ved Tjenesterådets ordfører Arne H. Hei, eg heiter Arne og er alkoholiker. På vegne av Tjenesterådet og Servicekontoret ynskjer eg alle hjarteleg velkomne til den 36. Servicekonferansen. Særskilt velkommen til Stig fra Sverige, som også i år vil delta på vår konferanse. Vi håper du får ei fin og lærerik helg saman med oss. Vi takkar også våre ikke-alkoholikarar Kari, Willy og Terje, som har vært med oss det siste året. Kari og Terje kunne dessverre ikkje delta denne helga. Takk til deg Willy, som deltar her også i år. Håper du får en fin og edru helg saman med oss alkoholikere. Som kjend har vi vært uten tjenesterådsmedlem frå region nord, siden høsten Dersom konferansen godkjenner innstillinga frå Tjenesterådet, vil vi få inn ein representant frå region nord under denne konferansen. Dessverre har Petter E trukke seg frå sin tjeneste som tjenesterådsmedlem, for region øst. Da dette nylig har skjedd, vil vi mangle et tjenesterådsmedlem frå region øst, fram til Servicekonferansen Dette blir sjølsagt ei utfordring i komande år, men eg regner med at Tjenesterådet vil finne ei god løysing, for å ivareta kontinuiteten i komitéarbeidet og dei andre oppgåvene. Hjarteleg velkomne til dykk distriktsrepresentantar frå heile landet. Særskilt velkomne til dei som er her for første gang. Mitt ynskje er at de alle skal hente kunnskap og inspirasjon å ta med heim til deira distrikt. Kvart år på Servicekonferansen har vi fine arbeidsoppgaver. Vi legger mye arbeid i desse, og det kjem fram mange ideer. Kva blir desse brukt til etter konferansen? Det varierer nok fra distrikt til distrikt, men kunne det vere ein tanke å bruke dei mer aktivt i seminarer o.l.? Bare ein tanke frå meg. Til slutt vil eg be alle om å reise seg å ta ei stille stund, tenke over kvifor vi er her, sende ein tanke til dei som framleis lider og minnast dei som har gått bort det siste året. Dette skylder vi AAs fremtid: Å sette felles velferd først. Å holde Fellesskapet samlet. For våre liv avhenger av AA-enhet, og også livene til de som kommer etter. Ha en fin konferanse. Takk De tolv tradisjoner Disse ble lest av Anne Lise fra Servicekontoret. Praktisk orientering ved møteleder Alle presenterte seg. Godkjenning av valg av distriktsrepresentanter, utenom håndboksprosedyren. Det ble gjort rede for noen forhold, som førte til at en denne gangen måtte fravike den ordinære valgordningen, slik den er fastsatt i håndboka. Konferansen hadde ingen innvendinger, og valget av DRene Merete P. fra distrikt 1 Finnmark og Hilde T. fra distrikt 3 Nordland ble godkjent.

4 Avklaring stemmeberettigede Det var to forfall blant DRene, slik at det møtte 21. Det møtte 5 fra Tjenesterådet. Disse, i tillegg til Redaktøren for Boks 205, og de 3 som møtte fra Servicekontoret, hadde da stemmerett i konferansen. Samlet 30 stemmeberettigede. Valg av justeringspersoner Heidi B. fra distrikt 18 og Per K. fra distrikt 20 ble enstemmig valgt som justeringspersoner. Informasjon om åpent forum Møtelederen informerte om frist for å melde innlegg til åpent forum og om hvor lange innlegg en kunne ha. Et ekstra år i Tjenesterådet for Arne H Kristin L. fra Tjenesterådet fikk ordet og forklarte at det var ønskelig at Arne tok et år til i Tjenesterådet ut over den normale tjenesteperioden på fem år (i hht Håndbok for AA i Norge). Petter E. fra region øst har trukket seg og i tillegg tiltrer det to nye i Tjenesterådet etter konferansen. Kristin fremholdt at det ville være nyttig at Arne ble med et ekstra år. Konferansen vil avgjøre saken i fellesmøtet lørdag ettermiddag. Tjenesterådets rapport for 2010 og komitérapportene IKT - informasjon, kommunikasjon og teknologi Tjeneste SI-samarbeid og informasjon Litteratur Nordisk delegat Internasjonal delegat Presentasjon av regnskap og revisjon 2010 samt budsjettforslag 2011 ved Christin H: Daglig leder for Servicekontoret, Christin H. redegjorde for regnskapet i Hun viste til en tapsavsetning, som var gjort av hensyn til usikkerhet omkring størrelsen på de utestående fordringene, som i tidligere år har fremkommet i regnskapet. Det har vært nødvendig å gjennomgå dette og tapsføre en del fordringer det kunne være tvil om riktigheten av. Videre pekte hun på at det er valgt et nytt oppsett av regnskap og budsjett, som hun håpet ville være noe mer oversiktlig enn det som har vært benyttet til nå. Hun presiserte også at resultatet for 2010 var svært positivt, og at dette kunne bidra til oppbygningen av en tilstrekkelig stor reserve. Lederen for finanskomiteen, Arne H fikk ordet og berømmet det samarbeidet de har hatt med daglig leder ved Servicekontoret. Rapport fra Servicekontoret Frode fra D15 spurte om det var klart hva innkjøpsprisen for Storboka ville bli for bokhandlerne. Christin svarte at dette foreløpig ikke var avklart, men at utsalgsprisen ville komme til å være høyere, enn det som er Servicekontorets priser. Redaktør i Boks 205 Samtlige rapporter ble godkjent uten ytterligere kommentarer. Distriktsrepresentantenes årsrapporter Disse ble behandlet under ett. Her ba Jens fra D5 om ordet og redegjorde for et spennende samarbeid som var utviklet mellom AA i Trondheim og førsteårsstudenter ved sosiallinja ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST). AA-medlemmer har fungert som veiledere for disse studentene i sammenheng med

5 en spørreundersøkelse rettet mot studenter. Han ga uttrykk for at bidrag fra tjenesterådsmedlem Kari Moxnes (ikke-alkoholiker) er av svært stor betydning. Det kom blant annet fram i undersøkelsen at 80% av studentene kjente til AA, men at 80 % ikke visste nok til at de kunne anbefale AA i en profesjonell sammenheng. Det ble i tillegg arrangert et seminar for studenter, hvor studenter som hadde vær i kontakt med AA gjennom arbeidet med undersøkelsen, selv fortalte om AA. Jens anbefalte denne samarbeidsmetoden sterkt og Trondheimsgruppa er forespurt om å samarbeid videre med HIST. Konferansens hovedtema: Gi det videre til nykommeren ved fadderskap ved Bjørn K. Som sist ankommet i Tjenesterådet, har jeg fått oppdraget å innlede om det som er temaet for årets konferanse: Gi det videre til nykommeren ved fadderskap. AA er tuftet på erfaring. Vi leser opp dele erfaring, styrke og håp på hvert møte. Gjennom å dele og lytte blir vi edru, og holder oss edru. I AA finner vi gjenkjenning, medmenneskelighet og retningslinjer, som hjelper oss til å få tilbake et leveverdig liv. Andres erfaringer er grunnlaget for dette. Essensen i fadderskap er å formidle disse erfaringene til nykommeren. I brosjyren Spørsmål og svar om fadderskap står det i sammendraget på slutten: De fleste medlemmer av Anonyme Alkoholikere i dag skylder sin edruskap kjensgjerningen at en annen fattet en særlig interesse for dem, og var villige til å dele en stor gave med dem. Fadderskap er kun en annen måte å beskrive den vedvarende spesielle interessen til et erfarent medlem som kan bety så mye for en nykommer som henvender seg til AA for hjelp. Samme brosjyre lister opp 18 punkter som viser bredden i hva fadderskap dreier seg, hovedinnholdet har jeg sammenfattet her: 1. Hjelp til å forstå og bruke gjenreisningsprogrammet / 12 trinn 2. Hjelp til å forstå rammen til AA/ 12 tradisjoner 3. Vekke interesse for tjeneste 4. Forklare AAs omfang og oppbygging/ struktur Disse tre første punktene viser sidene i trekanten i logoen vår, de tre budskapene som beskriver AA, og det fjerde, sirkelen som beskriver hele fellesskapet. Fadderskap innebærer altså å formidle alle tre budskap: gjenreisning enhet og tjeneste. Nok et viktig punkt: vekke interesse for litteraturen, hvor alt om AA er beskrevet. Fadderskap i et nøtteskall.temaet for siste verdenstjenestemøte i oktober i fjor, var Sponsorship, our responsibility. Der ble det i tillegg til fadderskap mellom enkeltmedlemmer også diskutert og informert om grupper som hjelper andre grupper, distrikter som hjelper distrikter og nasjoner som hjelper nasjoner. Mange grupper har i perioder trengt hjelp av andre for å komme i gang, eller komme over et midlertidig lavt medlemsnivå, og er i dag godt oppegående. For mange år siden mottok Norge et rente- og avdragsfritt lån fra USA til å oversette og utgi Storboka. Vi betalte tilbake etter evne, og siste avdraget tror jeg var på begynnelsen av 80-tallet. I dag gir vi tilsvarende støtte til nykommerland i AA, sammen med andre etablerte AA-land. Vi er et verdensomspennende fellesskap med en løsning til et problem som arter seg likt over hele verden. Uansett former for fadderskap, trenger fadderen Tid Tålmodighet Toleranse

6 og målet er hele tiden å hjelpe nykommeren til å bli mer selvhjulpen, og motivere nykommeren til å bli et medlem som tar ansvar for fellesskapet Anonyme Alkoholikere og nykommerne som kommer etter. Takk for oppmerksomheten. Presentasjon av tre deler av AA AA fremover ved Kristin L revidering av Stratergi og Hanlingsplan fra 2000/2001 Kristin leder en komité bestående av Odd Einar og Pete fra D10, og Anders fra D11. De har påtatt seg å legge fram forslag om revidert Strategi- og Handlingsplan for AA i Norge. Komitéen har satt opp en status i forhold til opprinnelig plan. En god del er oppnådd, likevel har vi mye jobb å gjøre for å oppnå vekst i AA. Komitéen ønsker i 2011 å bidra til bevisstgjøring i AA-fellesskapet, hva angår struktur, ansvarlighet og det som kjennetegner AA-land med vekst i medlemstall. Det vil komme forslag til aktiviteter gjennom 2011, og erfaringene vi kan hente fra medlemmene, vil så munne ut i et forslag til konferansen i Det videre innlegget er basert på vedlagte presentasjon, se side AA i Norden ved Jan E. Her gjennomgikk Jan retningslinjene for Nordisk samarbeid. Han la også frem en presentasjon, som viste hvordan SI-arbeidet foregår i Danmark. Jan mente det kunne være fruktbart å vurdere om det var noe der vi kunne benytte her i Norge. AA i verden ved Bjørn K Bjørn fortalte litt om hvordan det opplevdes å delta i verdenstjenestemøtet i Mexico. Han var særlig imponert over den tjenestevilligheten de kunne se i Mexico, både i forbindelses med selve verdenstjenestemøtet og ellers i tilknytning til gruppene i det daglige. Han viste hva som skulle være hovedsaker for neste møte. Hovedtemaet er : Rotering Hjerteslaget i AA. Ellers vil blant annet disse sakene være sentrale: Unge mennesker i AA Være fadder for unge Hva gjør vi for å tiltrekke og beholde de unge Hvordan møte legale og etiske problemer når unge mennesker deltar på AAmøter Internett og ny teknologi Guidelines Positive erfaringer ved nå bruke Internett for å fremme AAs vekst Fordeler og ulemper ved at AA-medlemmer blir med i nettbaserte sosiale nettverk. 12 Begreper Verktøy for kommunikasjon Ansvar, myndighet og ledelse 12 begrepers åndelig prinsipper for Verdenstjenesten Rotering Hvordan beholde erfaringen til dem som har gjort tjeneste før oss Viktigheten av rotering Problemer med annet enn alkohol

7 Hva AA gjør og ikke gjør Samarbeid, ikke tilknytning femte tradisjon, vårt fremste formål Litteratur Åndelige verdi av AAs litteratur Viktigheten av litteraturen for å bringe budskapet videre Fadderskap av AA-strukturer i utvikling vellykkede erfaringer i land til land fadderskap ikke så vellykkede erfaringer i land til land fadderskap Det er ikke vanskelig å se at dette er problemstillinger som har relevans også for vårt hjemlige fellesskap. Gruppearbeidet starter Etter en orientering fra møtelederen gikk arbeidsgruppene i gang med å behandle forslag og arbeidsoppgaver. Godkjenning av nye tjenesterådsmedlemmer Nicolay H. fra Bergen var innstilt som nytt tjenesterådsmedlem for region vest. Han ble godkjent med akklamasjon av en samlet Servicekonferanse. Nils-Ivar S. fra Tromsø var innstilt som nytt tjenesterådsmedlem for region Nord. Han ble også enstemmig valgt. Det ble tatt opp i starten på konferansen at Tjenesterådet ønsket at Arne H. skulle gjøre tjeneste et ekstra år i rådet. Møtelederen stilte spørsmål om noen hadde innvendinger til dette. Det var det ikke, og Arne H ble valgt som medlem av Tjenesterådet for ytterligere ett år ved akklamasjon. Presentasjon av kommende Landsmøte på Hamar Frode fra D15 ønsket velkommen til pinsens landsmøte på Olrud hotell i Hamar. Han fortalte at over halvparten av rommene allerede er opptatt. Presentasjon av arrangør for Landsmøtet 2012 region nord Lena S. D2 fortalte om planene for landsmøtet i 2012, som er lagt til Harstad. Tildeling av Landsmøte 2013 region vest I henhold til rotasjonsordningen som er fastlagt i Håndbok for AA i Norge, ble så region Vest tildelt Landsmøtet i Valg av hovedtema for konferansen 2012 Hovedtema for neste års Servicekonferanse ble: Personlig ansvar og tjenestevillighet gir vekst Valg av møteleder for 2012 Jens S. fra D5 ble valgt som møteleder for neste års Servicekonferanse. Første vara ble Frode S fra D15 Andre vara ble Hans Petter N. fra D12

8 Behandling av forslag med avstemning Til behandlingen av forslagene var det 30 stemmeberettigede tilstede. Forslag 1 fra Geir S, Eiker AA-gruppe: Servicerapporten. Jeg foreslår å legge servicekonferansens referat ut på våre hjemmesider. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 2 fra Tjenesterådet i Norge: Valg av distriktsrepresentant (DR)i grisgrendte strøk. Nytt punkt i håndboka. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 3 fra Tjenesterådet i Norge: Valg av regionens kandidat til Tjenesterådet i Norge, region nord. Nytt punkt i håndboka. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 4 fra Tjenesterådet i Norge: Varamedlem til Tjenesterådet.Nytt punkt i Håndboka 26 stemte for forslaget, og 4 stemte mot. Behandling av arbeidsoppgavene Dette besto i at gruppene la fram sine resultater og innstillinger in plenum. Gruppe 1 gikk gjennom arbeidsoppgave 1 slik det fremgår av referatet. Gruppe 3 hadde behandlet den samme oppgaven, og Helge pekte på at det var ønskelig at en person kunne være kontaktperson. Eksempelvis ta en kopp kaffe eller lignende for å skape en god opplevelse for nykommeren. Gruppe 2 hadde ansvaret for å legge frem sitt arbeid med arbeidsoppgave 2. Gruppe 3 la fram sin løsning av arbeidsoppgave 3. Gruppe 4 la fram sin løsning av arbeidsoppgave 4, i henhold til referatet. Gruppe 2 supplerte med sine essays. Etter at behandlingen av oppgavene var avsluttet stilte Arne H fra Tjenesterådet spørsmål om hvordan det skulle forstås med hensyn til det som kalles Servicekonferansens anbefalinger og konklusjoner. Det ble et kort ordskifte om temaet, og Heidi fra D18, Sune fra Danmark, Freddy fra D20, Kristin L. fra Tjenesterådet, Per fra D19, Pete fra D10, Siv fra D16, Helge fra D11 og Bjørn fra Tjenesterådet hadde alle ordet til temaet. Det ble ikke konkludert, men Tjenesterådet vil gjennomgå resultatene med sikte på å finne eventuelle anbefalinger som måtte ligge i besvarelsene for rådets del i det kommende året. Orientering om gruppeoversikten Christin H fra Servicekontoret orienterte om gruppeoversikten. Denne oppdateres kontinuerlig på og kan skrives ut ved behov. Servicekontoret trykker selv papriutgaven av gruppeoversikten i A5-hefter på kopimaskin. Ny versjon foreligger så å si hver måned. Hun presiserte viktigheten av å bli kvitt gamle gruppeoversikter som AA-gruppene sitter med. Noen AA-grupper drives i årevis uten noen form for endringer i møtetider og sted, mens andre gjør stadig endringer. Vi bør bestrebe oss på å ha oppdaterte gruppeoversikter ute i gruppene, slik at medlemmer innehar oppdatert informasjon og ikke kommer til stengte dører.

9 Åpent forum Helge T. fra D11 reiste spørsmål om forholdet til protokoller og referater fra Tjenesterådet. Han pekte på at det i løpet av fire år bare har kommet fire referater. Han viste til en mulig praksis som innebærer at en elektronisk versjon blir utsendt med svært kort svarfrist etter møtene i tjenestrådet. Deretter ville det være mulig å sende ut protokollene. Arne H svarte at referatene ikke har blitt sendt ut fordi Tjenesterådet mener at et referat som bare inneholder konklusjoner er lite informativt. I stedet skal det gå ut et infoskriv 3-4 ganger årlig. Dette ble sendt ut første gang i juni Det blir tatt opp i første møte i Tjenesterådet etter konferansen. Helge T. understreket da avslutningsvis at det måtte komme slike infoskriv. Pete F. fra D10 spurte om hvorfor spørsmålet om endring av Sinnsrobønnen ikke er sendt AA-gruppene til behandling? Bjørn K fra Tjenesterådet gjorde rede for hvordan saksgangen normalt skal være. Komiteene er ansvarlige ovenfor Tjenesterådet, og ikke overfor Servicekonferansen. Det stiller seg naturligvis annerledes dersom det er endringer i Trinn eller Tradisjoner. Han fortalte om hvordan prosedyren i dette tilfellet var gjennomført, etter at forslaget om en endring hadde kommet til litteraturkomiteen fra en av gruppene. Freddy K. fra D20 ønsket på bakgrunn av en problemstilling som ble reist i forbindelse med valg av nytt tjenesterådsmedlem å foreslå for Tjenesterådet at de utformer en mal eller et skjema til bruk i søknader om verv og tjenester i AA. Dette for å sikre at vi får med AArelevant informasjon i søknaden. Per K. fra D20 fikk ordet, og sa at han og de to andre representantene fra Oslo hadde fått i oppgave fra Intergruppe Oslo å overbringe noen spørsmål til Tjenesterådet, som er stilt fra Lystgruppa i Oslo vedrørende en sak om tyveri/underslag av penger på Servicekontoret i De tre DRene i Intergruppe Oslo (Egil, Per og Freddy) overbringer derfor spørsmålene slik de fremkom i Intergruppemøtet den 14. mars: 1. Hva har AAs tjenesteråd gjort med dette forholdet? 2. Over hvor lang tid har dette foregått? 3. Tok det lang tid før forholdet ble oppdaget? 4. Hvor mye penger er det snakk om? 5. Hva er gjort for å forhindre slike tilfeller i fremtiden? Arne H svarte på vegne av Tjenesterådet: 1. Saken ble behandlet i Tjenesterådet den der Tjenesterådet enstemmig kom frem til å unnlate å gå til anmeldelse på grunn av vedkommendes helsetilstand og personlige forhold. 2. Forholdet foregikk i tiden mai og juni i Det ble avdekket raskt i løpet av juli i Det dreier seg om kroner 5. Etter dette har alle rutinene, hva angår økonomi, blitt endret ved Servicekontoret. Det er bare daglig leder som disponerer bankkonti og det oppbevares ikke kontanter utover vekslepenger. Arne viste også til vedtak på Servicekonferansen i 2009, vedrørende rutinene ved kontoret, noe som var et ledd i styrkingen av dette.

10 Per fra D20 sa at han var enig i måten saken ble løst på i Han var glad for at saken nå har blitt behandlet og avklart i løpet av konferansen, og at den blir redegjort for i referatet fra Servicekonferansen. Dette ble siste sak i årets åpne forum. Innlegg ved Willy ikke-alkoholiker Etter at åpent forum var avsluttet fikk så Willy i Tjenesterådet ordet, og han holdt et engasjerende og morsomt innlegg, om hvordan det har vært å være del av Tjenesterådet, sett fra hans ståsted. Han ga uttrykk for at det nok er arbeid i forbindelse med SI-komiteen som ligger hans hjerte nærmest. Han mener at dette nok er den fornuftigste måten å benytte hans bakgrunn på. Han pekte på at han føler han har et svært godt samarbeid med Jan E, som er ansvarlig for Tjenesterådets SI-komité. Det var særlig tre forhold som hadde festet seg hos Willy: Gleden, åpenheten og kunnskapen. Orientering om den landsdekkende telefonen Kristin L fra Tjenesterådet fikk ordet, og fortalte kort hva som ligger i tjenesten med den landsdekkende telefonen. Det er viktig å ha klart at tjenesten er to-delt. 1. Det å betjene selve telefonen, og 2. Det å stå på tolvtrinnslista. Helge delte sin erfaring med å ha telefonen. Det samme gjorde Lena S. fra distrikt 2. Avskjedshilsninger Per fra D20; pekte på viktigheten av rotasjonsprinsippet. Han føler han har lært mye som han kan ta med seg videre i lokalt arbeid. Han sa at han for sin del er villig til å bruke det han har lært til å bistå andre som skal gjøre tjeneste. Frode fra D15; sa at det føltes riktig å avslutte nå. Han understreket at vi kommer til AA for å lære en ny livsstil. Han takket for å ha fått med lærdom som kan komme nykommeren til gode. Hans Petter N. fra D12; sa at det har vært interessante og lærerike år både med hensyn til AA og ham selv. Glad for muligheten til stadig å lære nye mennesker å kjenne. Mennesker han ønsker å treffe igjen. Helge fra D11: Jeg har vært med her i 4 år. Jeg er glad for de erfaringene jeg har fått, og ikke minst er jeg glad for måten vanskelig saker blir løst på i Fellesskapet. Nå skal jeg tilbake for å gjøre tjeneste lokalt, - kanskje kan jeg bli kaffekoker. Takk for meg! Pete fra D10: Dette har vært en fin konferanse. Jeg er glad for å kunne være med i diskusjoner om strategier og handlingsplaner. Det gjelder både lokalt og sentralt. Det har også vært en fin måte å møte meg selv i døra på fra tid til annen. Takk for muligheten til vekst. Bjørn fra D9; ga uttrykk for at det nok føltes litt vemodig etter disse tre årene. Nå har jeg fått mye å gjøre i fellesskapet. Det har vært viktig for meg å møte menneskene som er med i konferansen. Jeg er ydmyk og takknemlig for det vi har hatt sammen her.

11 Jens fra D5; takket for oppdraget han fikk for neste års konferanse. Den siste konferansen har nok vært den beste. Det har fremkommet spørsmål i konferansen som jeg selv ikke har greid å formulere. Svarene som har kommet har vært til stor hjelp. Jeg er villig til å hjelpe de nye DR ene fra D5. Stig fra Sverige: Takket for fellesskapet. Han var glad for å ha fått være med i gruppearbeidene. Han følte at temaet for konferansen var svært viktig. Han ønsket på gjensyn. Sune fra Danmark; takket for en fin konferanse. Han følte han hadde fått godt innblikk i strukturen i AA i Norge. Han understreket viktigheten av at vi fortsetter å dele erfaringer, styrke og håp. Han ga også uttrykk for at han reiste hjem med mange viktige inntrykk Avskjedsord ved ordfører Arne innledet med å si at det ikke ble de avskjedsordene han hadde forestilt seg før konferansen. Nå ble det altså ett år til, og han takket for den tilliten. Imidlertid følte han det var viktig å understreke at han nå ikke lenger var tjenesterådsmedlem for region vest, men kun et medlem av Tjenesterådet. Ellers følte han at det var en vellykket konferanse som hadde løst problemer og oppgaver på en fin måte. Avslutningsvis sa Arne noen ord om neste års tema, og knyttet dette til ansvarlighetsplakaten. Deretter ønsket han alle vel hjem. Konferansen avsluttet med Sinnsrobønnen.

12 Evaluering SERVICEKONFERANSEN 2011 Av i alt 34 deltakere på konferansen, var det 27 som har fylt ut evalueringsskjema, hvorav 8 ikke hadde deltatt på tidligere konferanser. Svarte Servicekonferansen til forventningene? (1=nei / 6=ja) Hva synes du om konferansens HOVEDTEMA? (1=bra / 6=dårlig) Har du nå en bedre forståelse av budskapet i temaet? (1=nei / 6=ja) 5,5 2,0 5,2 Er du fornøyd med måten temaet ble presentert på? (1=nei / 6=ja) 5,1 Synes du tiden i gruppearbeidet ble: (1=for kort / 6=for lang) 3,3 Synes du presentasjonene av gruppebesvarelsene i plenum ble: (1=for kort / 6=for lang) Hvilken totalvurdering vil du gi selve seminaret: (1=dårlig / 6=bra) Føler du at din forståelse av AA-fellesskapet nå er blitt bedre? (1=ja / 6=nei) 3,4 5,5 1,9 Hva vil du anbefale blir gjort annerledes til neste år? a) Bedre ordlyd i arbeidsoppgavene b) Salg av litteratur c) Få konklusjoner / anbefalinger på arbeidsoppgavene d) Gi enklere oppgaver, mer komprimert materiale keep it simple e) Trimme presentasjonene f) Vurdere å oppsummere et felles syn på mulige aktiviteter etter arbeidsoppgavene

BESVARELSER, GRUPPE 2

BESVARELSER, GRUPPE 2 BESVARELSER, GRUPPE 2 Distriktsrepresentant Siv Anne Einar Hans Petter Jonas Anders Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 16 5 10 14 20 Sve 3 2 2 1 1 Bjørn Alle forslag. Oppgave A3 + A4 +

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 3

BESVARELSER, GRUPPE 3 BESVARELSER, GRUPPE 3 Distriktsrepresentant Heidi Knut John Konrad Kjersti Gorm Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 18 5 6 15 0 Dk 3 1 Brit Jens Alle forslag. Oppgave A1 + A (oppgave A3

Detaljer

Rapport. AAs 37. Servicekonferanse

Rapport. AAs 37. Servicekonferanse Rapport AAs 37. Servicekonferanse 2012 Personlig ansvar og tjenestevillighet gir vekst 23. mars 25. mars 2012 Referatoversikt Åpning ved Arne, ordfører i Tjenesterådet... Side 3 Konferansens hovedtema:

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 4

BESVARELSER, GRUPPE 4 BESVARELSER, GRUPPE 4 Distriktsrepresentant Sissel Wiggo Svein Egil Lillian Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 8 12 17 20 11 1 2 3 3 2 Arild Nicolay Alle forslag. Oppgave A3 + A4 + A5

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppenes besvarelser AAs 39. Servicekonferanse 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppe 1 DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver Bente 2 1 Wiggo 12 3 Harald

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.»

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Rapport fra AAs 40. Servicekonferanse 2015 «Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Anonyme Alkoholikere side 66. Quality Airport Hotel Gardermoen 17. 19. april 2015 1. dag, fredag

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

«Gruppesamvittigheten. fundamentet i vårt felleskap»

«Gruppesamvittigheten. fundamentet i vårt felleskap» Rapport fra AAs 41. Servicekonferanse 2016 «Gruppesamvittigheten fundamentet i vårt felleskap» Quality Airport Hotel Gardermoen 8. 10. april 2016 Innhold Fellesskapserklæring... 3 Ansvarlighetserklæring...

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 24.05.2016, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 19:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold 2. etg Fra til saksnr.: 16/11 16/18 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Agenda for regionsmøte

Agenda for regionsmøte Agenda for regionsmøte 08.10.2016 Presentasjonsrunde Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener 12 tradisjoner leses Visjonen for service leses 12 konsepter leses Er det noen som har noe å lese eller

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 20.08.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 1. mars 2014, 15.00, Skedsmo Rådhus 21 stemmeberettigete ved oppstart. 3 medlemmer ankom under møtet. Sak 1 Leder Lajla Lyseggen ønsket velkommen

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

Referat fra AAs 42. Servicekonferanse

Referat fra AAs 42. Servicekonferanse Referat fra AAs 42. Servicekonferanse FREDAG Konferansen åpnes ved Tjenesterådets ordfører Kjersti L. S. Det ble ønsket velkommen til distriktsrepresentanter, nordiske delegater, tjenesterådsmedlemmer

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Dette er de foreslåtte Trinn som har hjulpet millioner kvinner og menn over hele verden til edruskap i Fellesskapet Anonyme Alkoholikere:

Dette er de foreslåtte Trinn som har hjulpet millioner kvinner og menn over hele verden til edruskap i Fellesskapet Anonyme Alkoholikere: Dette er de foreslåtte Trinn som har hjulpet millioner kvinner og menn over hele verden til edruskap i Fellesskapet Anonyme Alkoholikere: De Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol,

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Møteprotokoll Utvalg: Leksvik Eldreråd Møtested: Kommunestyresal, Leksvik kommunehus Dato: 27.09.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Riseth Leder Åse Grande Medlem

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl

ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl Protokoll Landsmøte, Egersund 2014 ZONTA NORGE Landsmøte 6. september 2014 på Grand Hotell, Egersund Kl. 13.00-17.00 PROTOKOLL 1. Åpning av Landsmøte Møtet ble åpnet av AD Bente Halvorsen. Overrekking

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen,

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Referat styremøte 8. mars kl.10.00 Scandic Hotell Tromsø. Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Jan-Sture Sivertsen, Tove R Hauglid, i tillegg møtte president Kurt T

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Referat OSSK

Referat OSSK Referat OSSK 20.10.2012 Til stede: Leder Nestleder Sekretær RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Hjemmegruppa Veien til frihet Gjør det enkelt Vennesla Hæran Fly fri Club 67 Mandalsgruppa Fredagsgruppa Observatør

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Bakgrunn Sentralstyret ba høsten 2009 organisasjonsutviklingskomitéen om å ta en grundig vurdering av CISV Norge sin organisering på sentralt nivå.

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Til høring i lokallagene: Forslag om justering av valgordninger til landsmøter

Til høring i lokallagene: Forslag om justering av valgordninger til landsmøter Til Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer Vår ref.: 58/16/A 1.08

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer