Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. AAs 36. Servicekonferanse"

Transkript

1 Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011

2 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets Tjenestekomité Tjenesterådets Samarbeid- og informasjonskomité Tjenesterådets Informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT) komité Tjenesterådets Litteraturkomité Tjenesterådets Verdenstjeneste Nordisk delegat Tjenesterådets Finanskomité Regnskap og revisjon 2010 Budsjett 2011 Servicekontoret Redaktøren av Boks 205 Distriktsrepresentantenes rapporter Konferansens hovedtema: Gi det videre med fadderskap ved Bjørn K...Side 5 Presentasjon av tre deler av AA...Side 6 AA fremover ved Kristin L AA i Norden ved Jan E AA i Verden ved Bjørn K Gruppearbeider...Side 7 Godkjenning av nye tjenesterådsmedlemmer...side 7 Presentasjon av landsmøte Side 7 Presentasjon av landsmøte Side 7 Tildeling av landsmøte Side 7 Valg av hovedtema for Servicekonferansen Side 7 Valg av møteleder for Servicekonferansen Side 7 Behandling av forslag og arbeidsoppgaver...side 8 Orientering om gruppeoversikten... Side 8 Åpent forum... Side 9 Innlegg ved Willy... Side 10 Orientering om den landsdekkende telefonen... Side 10 Avskjedshilsninger... Side 10 Avskjedsord ved ordfører.... Side 11 Vedlegg: evaluering... Side 12 Vedlegg: samtlige besvarelsr på forslag og arbeidsoppgaver (fire grupper) Vedlegg: presentasjon AA fremover revidering av Stratergi og Hanlingsplan

3 Referat Åpning av konferansen ved Tjenesterådets ordfører Arne H. Hei, eg heiter Arne og er alkoholiker. På vegne av Tjenesterådet og Servicekontoret ynskjer eg alle hjarteleg velkomne til den 36. Servicekonferansen. Særskilt velkommen til Stig fra Sverige, som også i år vil delta på vår konferanse. Vi håper du får ei fin og lærerik helg saman med oss. Vi takkar også våre ikke-alkoholikarar Kari, Willy og Terje, som har vært med oss det siste året. Kari og Terje kunne dessverre ikkje delta denne helga. Takk til deg Willy, som deltar her også i år. Håper du får en fin og edru helg saman med oss alkoholikere. Som kjend har vi vært uten tjenesterådsmedlem frå region nord, siden høsten Dersom konferansen godkjenner innstillinga frå Tjenesterådet, vil vi få inn ein representant frå region nord under denne konferansen. Dessverre har Petter E trukke seg frå sin tjeneste som tjenesterådsmedlem, for region øst. Da dette nylig har skjedd, vil vi mangle et tjenesterådsmedlem frå region øst, fram til Servicekonferansen Dette blir sjølsagt ei utfordring i komande år, men eg regner med at Tjenesterådet vil finne ei god løysing, for å ivareta kontinuiteten i komitéarbeidet og dei andre oppgåvene. Hjarteleg velkomne til dykk distriktsrepresentantar frå heile landet. Særskilt velkomne til dei som er her for første gang. Mitt ynskje er at de alle skal hente kunnskap og inspirasjon å ta med heim til deira distrikt. Kvart år på Servicekonferansen har vi fine arbeidsoppgaver. Vi legger mye arbeid i desse, og det kjem fram mange ideer. Kva blir desse brukt til etter konferansen? Det varierer nok fra distrikt til distrikt, men kunne det vere ein tanke å bruke dei mer aktivt i seminarer o.l.? Bare ein tanke frå meg. Til slutt vil eg be alle om å reise seg å ta ei stille stund, tenke over kvifor vi er her, sende ein tanke til dei som framleis lider og minnast dei som har gått bort det siste året. Dette skylder vi AAs fremtid: Å sette felles velferd først. Å holde Fellesskapet samlet. For våre liv avhenger av AA-enhet, og også livene til de som kommer etter. Ha en fin konferanse. Takk De tolv tradisjoner Disse ble lest av Anne Lise fra Servicekontoret. Praktisk orientering ved møteleder Alle presenterte seg. Godkjenning av valg av distriktsrepresentanter, utenom håndboksprosedyren. Det ble gjort rede for noen forhold, som førte til at en denne gangen måtte fravike den ordinære valgordningen, slik den er fastsatt i håndboka. Konferansen hadde ingen innvendinger, og valget av DRene Merete P. fra distrikt 1 Finnmark og Hilde T. fra distrikt 3 Nordland ble godkjent.

4 Avklaring stemmeberettigede Det var to forfall blant DRene, slik at det møtte 21. Det møtte 5 fra Tjenesterådet. Disse, i tillegg til Redaktøren for Boks 205, og de 3 som møtte fra Servicekontoret, hadde da stemmerett i konferansen. Samlet 30 stemmeberettigede. Valg av justeringspersoner Heidi B. fra distrikt 18 og Per K. fra distrikt 20 ble enstemmig valgt som justeringspersoner. Informasjon om åpent forum Møtelederen informerte om frist for å melde innlegg til åpent forum og om hvor lange innlegg en kunne ha. Et ekstra år i Tjenesterådet for Arne H Kristin L. fra Tjenesterådet fikk ordet og forklarte at det var ønskelig at Arne tok et år til i Tjenesterådet ut over den normale tjenesteperioden på fem år (i hht Håndbok for AA i Norge). Petter E. fra region øst har trukket seg og i tillegg tiltrer det to nye i Tjenesterådet etter konferansen. Kristin fremholdt at det ville være nyttig at Arne ble med et ekstra år. Konferansen vil avgjøre saken i fellesmøtet lørdag ettermiddag. Tjenesterådets rapport for 2010 og komitérapportene IKT - informasjon, kommunikasjon og teknologi Tjeneste SI-samarbeid og informasjon Litteratur Nordisk delegat Internasjonal delegat Presentasjon av regnskap og revisjon 2010 samt budsjettforslag 2011 ved Christin H: Daglig leder for Servicekontoret, Christin H. redegjorde for regnskapet i Hun viste til en tapsavsetning, som var gjort av hensyn til usikkerhet omkring størrelsen på de utestående fordringene, som i tidligere år har fremkommet i regnskapet. Det har vært nødvendig å gjennomgå dette og tapsføre en del fordringer det kunne være tvil om riktigheten av. Videre pekte hun på at det er valgt et nytt oppsett av regnskap og budsjett, som hun håpet ville være noe mer oversiktlig enn det som har vært benyttet til nå. Hun presiserte også at resultatet for 2010 var svært positivt, og at dette kunne bidra til oppbygningen av en tilstrekkelig stor reserve. Lederen for finanskomiteen, Arne H fikk ordet og berømmet det samarbeidet de har hatt med daglig leder ved Servicekontoret. Rapport fra Servicekontoret Frode fra D15 spurte om det var klart hva innkjøpsprisen for Storboka ville bli for bokhandlerne. Christin svarte at dette foreløpig ikke var avklart, men at utsalgsprisen ville komme til å være høyere, enn det som er Servicekontorets priser. Redaktør i Boks 205 Samtlige rapporter ble godkjent uten ytterligere kommentarer. Distriktsrepresentantenes årsrapporter Disse ble behandlet under ett. Her ba Jens fra D5 om ordet og redegjorde for et spennende samarbeid som var utviklet mellom AA i Trondheim og førsteårsstudenter ved sosiallinja ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST). AA-medlemmer har fungert som veiledere for disse studentene i sammenheng med

5 en spørreundersøkelse rettet mot studenter. Han ga uttrykk for at bidrag fra tjenesterådsmedlem Kari Moxnes (ikke-alkoholiker) er av svært stor betydning. Det kom blant annet fram i undersøkelsen at 80% av studentene kjente til AA, men at 80 % ikke visste nok til at de kunne anbefale AA i en profesjonell sammenheng. Det ble i tillegg arrangert et seminar for studenter, hvor studenter som hadde vær i kontakt med AA gjennom arbeidet med undersøkelsen, selv fortalte om AA. Jens anbefalte denne samarbeidsmetoden sterkt og Trondheimsgruppa er forespurt om å samarbeid videre med HIST. Konferansens hovedtema: Gi det videre til nykommeren ved fadderskap ved Bjørn K. Som sist ankommet i Tjenesterådet, har jeg fått oppdraget å innlede om det som er temaet for årets konferanse: Gi det videre til nykommeren ved fadderskap. AA er tuftet på erfaring. Vi leser opp dele erfaring, styrke og håp på hvert møte. Gjennom å dele og lytte blir vi edru, og holder oss edru. I AA finner vi gjenkjenning, medmenneskelighet og retningslinjer, som hjelper oss til å få tilbake et leveverdig liv. Andres erfaringer er grunnlaget for dette. Essensen i fadderskap er å formidle disse erfaringene til nykommeren. I brosjyren Spørsmål og svar om fadderskap står det i sammendraget på slutten: De fleste medlemmer av Anonyme Alkoholikere i dag skylder sin edruskap kjensgjerningen at en annen fattet en særlig interesse for dem, og var villige til å dele en stor gave med dem. Fadderskap er kun en annen måte å beskrive den vedvarende spesielle interessen til et erfarent medlem som kan bety så mye for en nykommer som henvender seg til AA for hjelp. Samme brosjyre lister opp 18 punkter som viser bredden i hva fadderskap dreier seg, hovedinnholdet har jeg sammenfattet her: 1. Hjelp til å forstå og bruke gjenreisningsprogrammet / 12 trinn 2. Hjelp til å forstå rammen til AA/ 12 tradisjoner 3. Vekke interesse for tjeneste 4. Forklare AAs omfang og oppbygging/ struktur Disse tre første punktene viser sidene i trekanten i logoen vår, de tre budskapene som beskriver AA, og det fjerde, sirkelen som beskriver hele fellesskapet. Fadderskap innebærer altså å formidle alle tre budskap: gjenreisning enhet og tjeneste. Nok et viktig punkt: vekke interesse for litteraturen, hvor alt om AA er beskrevet. Fadderskap i et nøtteskall.temaet for siste verdenstjenestemøte i oktober i fjor, var Sponsorship, our responsibility. Der ble det i tillegg til fadderskap mellom enkeltmedlemmer også diskutert og informert om grupper som hjelper andre grupper, distrikter som hjelper distrikter og nasjoner som hjelper nasjoner. Mange grupper har i perioder trengt hjelp av andre for å komme i gang, eller komme over et midlertidig lavt medlemsnivå, og er i dag godt oppegående. For mange år siden mottok Norge et rente- og avdragsfritt lån fra USA til å oversette og utgi Storboka. Vi betalte tilbake etter evne, og siste avdraget tror jeg var på begynnelsen av 80-tallet. I dag gir vi tilsvarende støtte til nykommerland i AA, sammen med andre etablerte AA-land. Vi er et verdensomspennende fellesskap med en løsning til et problem som arter seg likt over hele verden. Uansett former for fadderskap, trenger fadderen Tid Tålmodighet Toleranse

6 og målet er hele tiden å hjelpe nykommeren til å bli mer selvhjulpen, og motivere nykommeren til å bli et medlem som tar ansvar for fellesskapet Anonyme Alkoholikere og nykommerne som kommer etter. Takk for oppmerksomheten. Presentasjon av tre deler av AA AA fremover ved Kristin L revidering av Stratergi og Hanlingsplan fra 2000/2001 Kristin leder en komité bestående av Odd Einar og Pete fra D10, og Anders fra D11. De har påtatt seg å legge fram forslag om revidert Strategi- og Handlingsplan for AA i Norge. Komitéen har satt opp en status i forhold til opprinnelig plan. En god del er oppnådd, likevel har vi mye jobb å gjøre for å oppnå vekst i AA. Komitéen ønsker i 2011 å bidra til bevisstgjøring i AA-fellesskapet, hva angår struktur, ansvarlighet og det som kjennetegner AA-land med vekst i medlemstall. Det vil komme forslag til aktiviteter gjennom 2011, og erfaringene vi kan hente fra medlemmene, vil så munne ut i et forslag til konferansen i Det videre innlegget er basert på vedlagte presentasjon, se side AA i Norden ved Jan E. Her gjennomgikk Jan retningslinjene for Nordisk samarbeid. Han la også frem en presentasjon, som viste hvordan SI-arbeidet foregår i Danmark. Jan mente det kunne være fruktbart å vurdere om det var noe der vi kunne benytte her i Norge. AA i verden ved Bjørn K Bjørn fortalte litt om hvordan det opplevdes å delta i verdenstjenestemøtet i Mexico. Han var særlig imponert over den tjenestevilligheten de kunne se i Mexico, både i forbindelses med selve verdenstjenestemøtet og ellers i tilknytning til gruppene i det daglige. Han viste hva som skulle være hovedsaker for neste møte. Hovedtemaet er : Rotering Hjerteslaget i AA. Ellers vil blant annet disse sakene være sentrale: Unge mennesker i AA Være fadder for unge Hva gjør vi for å tiltrekke og beholde de unge Hvordan møte legale og etiske problemer når unge mennesker deltar på AAmøter Internett og ny teknologi Guidelines Positive erfaringer ved nå bruke Internett for å fremme AAs vekst Fordeler og ulemper ved at AA-medlemmer blir med i nettbaserte sosiale nettverk. 12 Begreper Verktøy for kommunikasjon Ansvar, myndighet og ledelse 12 begrepers åndelig prinsipper for Verdenstjenesten Rotering Hvordan beholde erfaringen til dem som har gjort tjeneste før oss Viktigheten av rotering Problemer med annet enn alkohol

7 Hva AA gjør og ikke gjør Samarbeid, ikke tilknytning femte tradisjon, vårt fremste formål Litteratur Åndelige verdi av AAs litteratur Viktigheten av litteraturen for å bringe budskapet videre Fadderskap av AA-strukturer i utvikling vellykkede erfaringer i land til land fadderskap ikke så vellykkede erfaringer i land til land fadderskap Det er ikke vanskelig å se at dette er problemstillinger som har relevans også for vårt hjemlige fellesskap. Gruppearbeidet starter Etter en orientering fra møtelederen gikk arbeidsgruppene i gang med å behandle forslag og arbeidsoppgaver. Godkjenning av nye tjenesterådsmedlemmer Nicolay H. fra Bergen var innstilt som nytt tjenesterådsmedlem for region vest. Han ble godkjent med akklamasjon av en samlet Servicekonferanse. Nils-Ivar S. fra Tromsø var innstilt som nytt tjenesterådsmedlem for region Nord. Han ble også enstemmig valgt. Det ble tatt opp i starten på konferansen at Tjenesterådet ønsket at Arne H. skulle gjøre tjeneste et ekstra år i rådet. Møtelederen stilte spørsmål om noen hadde innvendinger til dette. Det var det ikke, og Arne H ble valgt som medlem av Tjenesterådet for ytterligere ett år ved akklamasjon. Presentasjon av kommende Landsmøte på Hamar Frode fra D15 ønsket velkommen til pinsens landsmøte på Olrud hotell i Hamar. Han fortalte at over halvparten av rommene allerede er opptatt. Presentasjon av arrangør for Landsmøtet 2012 region nord Lena S. D2 fortalte om planene for landsmøtet i 2012, som er lagt til Harstad. Tildeling av Landsmøte 2013 region vest I henhold til rotasjonsordningen som er fastlagt i Håndbok for AA i Norge, ble så region Vest tildelt Landsmøtet i Valg av hovedtema for konferansen 2012 Hovedtema for neste års Servicekonferanse ble: Personlig ansvar og tjenestevillighet gir vekst Valg av møteleder for 2012 Jens S. fra D5 ble valgt som møteleder for neste års Servicekonferanse. Første vara ble Frode S fra D15 Andre vara ble Hans Petter N. fra D12

8 Behandling av forslag med avstemning Til behandlingen av forslagene var det 30 stemmeberettigede tilstede. Forslag 1 fra Geir S, Eiker AA-gruppe: Servicerapporten. Jeg foreslår å legge servicekonferansens referat ut på våre hjemmesider. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 2 fra Tjenesterådet i Norge: Valg av distriktsrepresentant (DR)i grisgrendte strøk. Nytt punkt i håndboka. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 3 fra Tjenesterådet i Norge: Valg av regionens kandidat til Tjenesterådet i Norge, region nord. Nytt punkt i håndboka. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 4 fra Tjenesterådet i Norge: Varamedlem til Tjenesterådet.Nytt punkt i Håndboka 26 stemte for forslaget, og 4 stemte mot. Behandling av arbeidsoppgavene Dette besto i at gruppene la fram sine resultater og innstillinger in plenum. Gruppe 1 gikk gjennom arbeidsoppgave 1 slik det fremgår av referatet. Gruppe 3 hadde behandlet den samme oppgaven, og Helge pekte på at det var ønskelig at en person kunne være kontaktperson. Eksempelvis ta en kopp kaffe eller lignende for å skape en god opplevelse for nykommeren. Gruppe 2 hadde ansvaret for å legge frem sitt arbeid med arbeidsoppgave 2. Gruppe 3 la fram sin løsning av arbeidsoppgave 3. Gruppe 4 la fram sin løsning av arbeidsoppgave 4, i henhold til referatet. Gruppe 2 supplerte med sine essays. Etter at behandlingen av oppgavene var avsluttet stilte Arne H fra Tjenesterådet spørsmål om hvordan det skulle forstås med hensyn til det som kalles Servicekonferansens anbefalinger og konklusjoner. Det ble et kort ordskifte om temaet, og Heidi fra D18, Sune fra Danmark, Freddy fra D20, Kristin L. fra Tjenesterådet, Per fra D19, Pete fra D10, Siv fra D16, Helge fra D11 og Bjørn fra Tjenesterådet hadde alle ordet til temaet. Det ble ikke konkludert, men Tjenesterådet vil gjennomgå resultatene med sikte på å finne eventuelle anbefalinger som måtte ligge i besvarelsene for rådets del i det kommende året. Orientering om gruppeoversikten Christin H fra Servicekontoret orienterte om gruppeoversikten. Denne oppdateres kontinuerlig på og kan skrives ut ved behov. Servicekontoret trykker selv papriutgaven av gruppeoversikten i A5-hefter på kopimaskin. Ny versjon foreligger så å si hver måned. Hun presiserte viktigheten av å bli kvitt gamle gruppeoversikter som AA-gruppene sitter med. Noen AA-grupper drives i årevis uten noen form for endringer i møtetider og sted, mens andre gjør stadig endringer. Vi bør bestrebe oss på å ha oppdaterte gruppeoversikter ute i gruppene, slik at medlemmer innehar oppdatert informasjon og ikke kommer til stengte dører.

9 Åpent forum Helge T. fra D11 reiste spørsmål om forholdet til protokoller og referater fra Tjenesterådet. Han pekte på at det i løpet av fire år bare har kommet fire referater. Han viste til en mulig praksis som innebærer at en elektronisk versjon blir utsendt med svært kort svarfrist etter møtene i tjenestrådet. Deretter ville det være mulig å sende ut protokollene. Arne H svarte at referatene ikke har blitt sendt ut fordi Tjenesterådet mener at et referat som bare inneholder konklusjoner er lite informativt. I stedet skal det gå ut et infoskriv 3-4 ganger årlig. Dette ble sendt ut første gang i juni Det blir tatt opp i første møte i Tjenesterådet etter konferansen. Helge T. understreket da avslutningsvis at det måtte komme slike infoskriv. Pete F. fra D10 spurte om hvorfor spørsmålet om endring av Sinnsrobønnen ikke er sendt AA-gruppene til behandling? Bjørn K fra Tjenesterådet gjorde rede for hvordan saksgangen normalt skal være. Komiteene er ansvarlige ovenfor Tjenesterådet, og ikke overfor Servicekonferansen. Det stiller seg naturligvis annerledes dersom det er endringer i Trinn eller Tradisjoner. Han fortalte om hvordan prosedyren i dette tilfellet var gjennomført, etter at forslaget om en endring hadde kommet til litteraturkomiteen fra en av gruppene. Freddy K. fra D20 ønsket på bakgrunn av en problemstilling som ble reist i forbindelse med valg av nytt tjenesterådsmedlem å foreslå for Tjenesterådet at de utformer en mal eller et skjema til bruk i søknader om verv og tjenester i AA. Dette for å sikre at vi får med AArelevant informasjon i søknaden. Per K. fra D20 fikk ordet, og sa at han og de to andre representantene fra Oslo hadde fått i oppgave fra Intergruppe Oslo å overbringe noen spørsmål til Tjenesterådet, som er stilt fra Lystgruppa i Oslo vedrørende en sak om tyveri/underslag av penger på Servicekontoret i De tre DRene i Intergruppe Oslo (Egil, Per og Freddy) overbringer derfor spørsmålene slik de fremkom i Intergruppemøtet den 14. mars: 1. Hva har AAs tjenesteråd gjort med dette forholdet? 2. Over hvor lang tid har dette foregått? 3. Tok det lang tid før forholdet ble oppdaget? 4. Hvor mye penger er det snakk om? 5. Hva er gjort for å forhindre slike tilfeller i fremtiden? Arne H svarte på vegne av Tjenesterådet: 1. Saken ble behandlet i Tjenesterådet den der Tjenesterådet enstemmig kom frem til å unnlate å gå til anmeldelse på grunn av vedkommendes helsetilstand og personlige forhold. 2. Forholdet foregikk i tiden mai og juni i Det ble avdekket raskt i løpet av juli i Det dreier seg om kroner 5. Etter dette har alle rutinene, hva angår økonomi, blitt endret ved Servicekontoret. Det er bare daglig leder som disponerer bankkonti og det oppbevares ikke kontanter utover vekslepenger. Arne viste også til vedtak på Servicekonferansen i 2009, vedrørende rutinene ved kontoret, noe som var et ledd i styrkingen av dette.

10 Per fra D20 sa at han var enig i måten saken ble løst på i Han var glad for at saken nå har blitt behandlet og avklart i løpet av konferansen, og at den blir redegjort for i referatet fra Servicekonferansen. Dette ble siste sak i årets åpne forum. Innlegg ved Willy ikke-alkoholiker Etter at åpent forum var avsluttet fikk så Willy i Tjenesterådet ordet, og han holdt et engasjerende og morsomt innlegg, om hvordan det har vært å være del av Tjenesterådet, sett fra hans ståsted. Han ga uttrykk for at det nok er arbeid i forbindelse med SI-komiteen som ligger hans hjerte nærmest. Han mener at dette nok er den fornuftigste måten å benytte hans bakgrunn på. Han pekte på at han føler han har et svært godt samarbeid med Jan E, som er ansvarlig for Tjenesterådets SI-komité. Det var særlig tre forhold som hadde festet seg hos Willy: Gleden, åpenheten og kunnskapen. Orientering om den landsdekkende telefonen Kristin L fra Tjenesterådet fikk ordet, og fortalte kort hva som ligger i tjenesten med den landsdekkende telefonen. Det er viktig å ha klart at tjenesten er to-delt. 1. Det å betjene selve telefonen, og 2. Det å stå på tolvtrinnslista. Helge delte sin erfaring med å ha telefonen. Det samme gjorde Lena S. fra distrikt 2. Avskjedshilsninger Per fra D20; pekte på viktigheten av rotasjonsprinsippet. Han føler han har lært mye som han kan ta med seg videre i lokalt arbeid. Han sa at han for sin del er villig til å bruke det han har lært til å bistå andre som skal gjøre tjeneste. Frode fra D15; sa at det føltes riktig å avslutte nå. Han understreket at vi kommer til AA for å lære en ny livsstil. Han takket for å ha fått med lærdom som kan komme nykommeren til gode. Hans Petter N. fra D12; sa at det har vært interessante og lærerike år både med hensyn til AA og ham selv. Glad for muligheten til stadig å lære nye mennesker å kjenne. Mennesker han ønsker å treffe igjen. Helge fra D11: Jeg har vært med her i 4 år. Jeg er glad for de erfaringene jeg har fått, og ikke minst er jeg glad for måten vanskelig saker blir løst på i Fellesskapet. Nå skal jeg tilbake for å gjøre tjeneste lokalt, - kanskje kan jeg bli kaffekoker. Takk for meg! Pete fra D10: Dette har vært en fin konferanse. Jeg er glad for å kunne være med i diskusjoner om strategier og handlingsplaner. Det gjelder både lokalt og sentralt. Det har også vært en fin måte å møte meg selv i døra på fra tid til annen. Takk for muligheten til vekst. Bjørn fra D9; ga uttrykk for at det nok føltes litt vemodig etter disse tre årene. Nå har jeg fått mye å gjøre i fellesskapet. Det har vært viktig for meg å møte menneskene som er med i konferansen. Jeg er ydmyk og takknemlig for det vi har hatt sammen her.

11 Jens fra D5; takket for oppdraget han fikk for neste års konferanse. Den siste konferansen har nok vært den beste. Det har fremkommet spørsmål i konferansen som jeg selv ikke har greid å formulere. Svarene som har kommet har vært til stor hjelp. Jeg er villig til å hjelpe de nye DR ene fra D5. Stig fra Sverige: Takket for fellesskapet. Han var glad for å ha fått være med i gruppearbeidene. Han følte at temaet for konferansen var svært viktig. Han ønsket på gjensyn. Sune fra Danmark; takket for en fin konferanse. Han følte han hadde fått godt innblikk i strukturen i AA i Norge. Han understreket viktigheten av at vi fortsetter å dele erfaringer, styrke og håp. Han ga også uttrykk for at han reiste hjem med mange viktige inntrykk Avskjedsord ved ordfører Arne innledet med å si at det ikke ble de avskjedsordene han hadde forestilt seg før konferansen. Nå ble det altså ett år til, og han takket for den tilliten. Imidlertid følte han det var viktig å understreke at han nå ikke lenger var tjenesterådsmedlem for region vest, men kun et medlem av Tjenesterådet. Ellers følte han at det var en vellykket konferanse som hadde løst problemer og oppgaver på en fin måte. Avslutningsvis sa Arne noen ord om neste års tema, og knyttet dette til ansvarlighetsplakaten. Deretter ønsket han alle vel hjem. Konferansen avsluttet med Sinnsrobønnen.

12 Evaluering SERVICEKONFERANSEN 2011 Av i alt 34 deltakere på konferansen, var det 27 som har fylt ut evalueringsskjema, hvorav 8 ikke hadde deltatt på tidligere konferanser. Svarte Servicekonferansen til forventningene? (1=nei / 6=ja) Hva synes du om konferansens HOVEDTEMA? (1=bra / 6=dårlig) Har du nå en bedre forståelse av budskapet i temaet? (1=nei / 6=ja) 5,5 2,0 5,2 Er du fornøyd med måten temaet ble presentert på? (1=nei / 6=ja) 5,1 Synes du tiden i gruppearbeidet ble: (1=for kort / 6=for lang) 3,3 Synes du presentasjonene av gruppebesvarelsene i plenum ble: (1=for kort / 6=for lang) Hvilken totalvurdering vil du gi selve seminaret: (1=dårlig / 6=bra) Føler du at din forståelse av AA-fellesskapet nå er blitt bedre? (1=ja / 6=nei) 3,4 5,5 1,9 Hva vil du anbefale blir gjort annerledes til neste år? a) Bedre ordlyd i arbeidsoppgavene b) Salg av litteratur c) Få konklusjoner / anbefalinger på arbeidsoppgavene d) Gi enklere oppgaver, mer komprimert materiale keep it simple e) Trimme presentasjonene f) Vurdere å oppsummere et felles syn på mulige aktiviteter etter arbeidsoppgavene

BESVARELSER, GRUPPE 2

BESVARELSER, GRUPPE 2 BESVARELSER, GRUPPE 2 Distriktsrepresentant Siv Anne Einar Hans Petter Jonas Anders Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 16 5 10 14 20 Sve 3 2 2 1 1 Bjørn Alle forslag. Oppgave A3 + A4 +

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 3

BESVARELSER, GRUPPE 3 BESVARELSER, GRUPPE 3 Distriktsrepresentant Heidi Knut John Konrad Kjersti Gorm Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 18 5 6 15 0 Dk 3 1 Brit Jens Alle forslag. Oppgave A1 + A (oppgave A3

Detaljer

Rapport. AAs 37. Servicekonferanse

Rapport. AAs 37. Servicekonferanse Rapport AAs 37. Servicekonferanse 2012 Personlig ansvar og tjenestevillighet gir vekst 23. mars 25. mars 2012 Referatoversikt Åpning ved Arne, ordfører i Tjenesterådet... Side 3 Konferansens hovedtema:

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 4

BESVARELSER, GRUPPE 4 BESVARELSER, GRUPPE 4 Distriktsrepresentant Sissel Wiggo Svein Egil Lillian Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 8 12 17 20 11 1 2 3 3 2 Arild Nicolay Alle forslag. Oppgave A3 + A4 + A5

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppenes besvarelser AAs 39. Servicekonferanse 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppe 1 DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver Bente 2 1 Wiggo 12 3 Harald

Detaljer

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.»

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Rapport fra AAs 40. Servicekonferanse 2015 «Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Anonyme Alkoholikere side 66. Quality Airport Hotel Gardermoen 17. 19. april 2015 1. dag, fredag

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 18.4.09 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Eddie: Birgit:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Dette er de foreslåtte Trinn som har hjulpet millioner kvinner og menn over hele verden til edruskap i Fellesskapet Anonyme Alkoholikere:

Dette er de foreslåtte Trinn som har hjulpet millioner kvinner og menn over hele verden til edruskap i Fellesskapet Anonyme Alkoholikere: Dette er de foreslåtte Trinn som har hjulpet millioner kvinner og menn over hele verden til edruskap i Fellesskapet Anonyme Alkoholikere: De Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol,

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Vegard S. Olsen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Geir Moe

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2013 12/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen Fra: Sendt: 30. mai 2013 21:00 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett; 'Erika Maria Braaten'; Leon Grinde; Turid Berglund Ekeberg; Jan Erik Svingen (j-svin@online.no);

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. desember 2013

Møtereferat OØSK 7. desember 2013 Møtereferat OØSK 7. desember 2013 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 3 nye, ønsket velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 25 til stede, 14 gsr, 2 vara-gsr, 6 observatører/stiler til valg, HI,

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Trine Christensen, leder av styringsgruppen TC Geir Grimstad, Nesodden kommune GG Audun Fiskvik,

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 1. mars 2014, 15.00, Skedsmo Rådhus 21 stemmeberettigete ved oppstart. 3 medlemmer ankom under møtet. Sak 1 Leder Lajla Lyseggen ønsket velkommen

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. september 2006 Til stede: Ola Breivega, Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad, Silje Solheim Karlsen, Magni Øvrebotten og Tora Aasland Fra sekretariatet:

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo Protokoll 3/15 Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Ragnhild

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes.

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2004, PÅ FIRST HOTEL MARITIM I BERGEN. Møtet ble åpnet kl. 19.10 av representantskapets ordfører, Inger Lise Skarstein. Ordføreren innledet med

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Februar 2005 Februar 2015 NA REGIONEN NORGE LOGGBOK Innhold 2005:... 3 2006:... 3 2007:... 4 2008:... 4 2009:... 5 2010:... 5 2011:... 6 2012:... 7 2013:... 7 2014:... 8 2015:... 9 2005: Beslutninger foretatt

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer