Nordlia - Askjumlia - Tomt nummer 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlia - Askjumlia - Tomt nummer 4"

Transkript

1 Nordlia - Askjumlia - Tomt nummer 4 Tomt Eierform: Boligtype: Bta : Fellesutgifter: Antall soverom: Oppdragsnr.: Selveier Tomt ca. 0 Megler: Telefon: Epost: Runar Slåttum / Prisantydning kr ,+ omkostninger Stor fin eneboligtomt i Nordlia. Fin beliggenhet i Askjumlia ca 7 km sør for Gjøvik sentrum. Beliggende i lett skrånende terreng på oversiden av Rv 33, med flott utsikt over Mjøsa og omliggende områder. Det er gangavstand til skole, og barnehage i nærheten. Det er ingen klausuler med tanke på valg av husleverandør. Det er etablert adkomstveier så og si fram til tomtene og det er klart til offentlig påkobling av vann og kloakk. Flotte muligheter til den som ønsker å bygge sin egen bolig i landlig område med storslått utsikt, men likevel nærhet til byen.

2

3

4 Adresse Matrikkelnr Tomt / beskaffenhet Eier Bygningsinformasjon Parkering Askjumlia - Tomt nummer 4, 2850 LENA Gnr. 138, bnr. 65 i ØSTRE TOTEN kommune. Ca kvm eiet tomt. Det er 6 tomter i området som alle har flotte utsiktmuligheter og fin beliggenhet. Det er lett skrånende terreng i området. Askjumlia AS Steinar Aalstad Askjumlia AS Steinar Aalstad Det vil være god plass til parkering på tomtene. Innhold Standard Kommunal tilknytning Ligningsverdi Skolekrets Reguleringsplan Ledig Mangler Diverse opplysninger Konsesjon/Egenerklæring om konsesjon Ingen vei. Ingen vann. Ingen kloakk. Det er laget adkomstveier så og si fram til de fleste tomtene. Ledninger for vann og kloakk er lagt i nærheten. Det er den enkeltes ansvar å koble sin eiendom til det offentlige nettet. Det er ikke satt ligningsverdi på tomtene enda. For nærmere opplysninger, ta kontakt med Østre toten kommune. med bestemmelser for området. Ledig etter avtale. For feil og mangler oppfordres De til grundig gjennomgang av eiers egenoppgave datert som kan sees hos megler. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. - Adkomstveier i forbindelse med tomtene skal ferdigstilles av selger i henhold til reguleringsbestemmelsene for området. - Bildene i salgsoppgaven er fra området tomtene ligger i, og ikke av hver enkelt tomt. - Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og e-post. Første bud skal være skriftlig. - Eiendomsmegler er fra underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt mistenkelige transaksjoner. Dersom konsesjon blir nødvendig er det en forutsetning for nærværende kontrakt at kjøper får innvilget dette. Partene er enig om at et eventuelt konsesjonsgebyr dekkes av kjøper og at overtagelsestidspunktet blir utsatt inntil konsesjonsspørsmålet er avgjort. Om ikke konsesjon gis, heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Kjøper er i så fall kjent med at man ikke vil få refundert konsesjonsgebyret. Avhendingsloven / AS IS klausul Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven 3-7 eller 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Ansvarlig faglig leder Hanne Lilleby

5 Prisantydning og omkostninger Vedlegg Kr ,- + omkostninger til staten. Omkostninger: + 2,5% dokumentavgift til staten. + tinglysningsgebyr skjøte Kr ,- + tinglysningsgebyr pantobl. Kr ,- + sluttattest Kr. 172,- Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Salgsoppgave, Panteattest, Opplysninger fra kommunen: Reguleringsbestemmelser, arealbekreftelse, målebrev, Informasjonsskriv og Midlertidig måleforrettning følger vedlagt. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg.ta kontakt med megler dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

6 BELIGGENHET Fint beliggende tomter i hellinga vest for Mjøsa. Det er flott utsikt over Mjøsa og omliggende områder. Det er muligheter for tur og friluftsaktiviteter rett i nærheten. Gangavstand til skole og kun noen minutter til Gjøvik sentrum i bil. ADKOMST Fra Gjøvik: følg Rv 33 mot Kapp. Ca 5 km fra Gjøvik sentrum tar man av til høyre ved skilt mot Lena og Haug. Følg denne fylkesveien oppover ca 1 km. Tomtene ligger da på venstre side av veien i bånn av bakken etter at man har kjørt gjennom 40 Km/t sone. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvisninger. BESIKTIGELSE Ta kontakt med vårt kontor. Se også vår internettside

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 INFORMASJON OM BUDGIVNING Et avgitt bud er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist. Dersom det er tatt spesielle forbehold i budet, bør disse avklares før budet blir akseptert. Et bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er angitt akseptfrist i budet, er budet gjeldene i rimelig tid for selger til å vurdere. Dette gjelder også selv om det kommer inn nye og evt. høyere bud. Selger kan når som helst akseptere eller avslå et bud uten nærmere begrunnelse. Dersom budet aksepteres av selger, gjelder det som kjøpekontrakt inntil den endelige kontrakt blir opprettet. Budgiver aksepterer ved inngivelse av bud at budet kan bli gjort offentlig for endelig kjøper. Notar står fritt til å offentliggjøre informasjon om budets størrelse og den angitte budfrist som en service overfor andre budgivere og publikum generelt, både før og etter salg av boligen. Informasjon om budgivers navn eller finansiering vil ikke bli offentliggjort. På forespørsel får publikum vite om det foreligger bud. Relevante forbehold skal samtidig oppgis. Det er kun skriftlige bud eller skriftlig bekreftede bud som betegnes som bud. Endringer i skriftlige inngitte bud kan skje pr. telefon til megleren. Det høyeste bud vil alltid på forespørsel bli oppgitt. Notar Eiendom AS skal så langt det er mulig holde budgivere orientert om nye og høyere bud som kommer inn. Selger har ved signering av oppdragsskjema gitt Notar Eiendom AS en fullmakt til å kreve at budgiver setter en budfrist som går over de 7 første dager etter at salgsoppdraget er presentert i vår utstilling. Når et bud er akseptert, er selgeren bundet, og de andre budgivere skal varsles snarest. Varsel om at bud er akseptert, frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. Det eksisterer ikke noen angrefrist ved salg/kjøp av fast eiendom. Notar Eiendom AS vil pga. taushetsplikt ikke oppgi kjøpers navn til budgivere/andre interesserte. Dersom kjøper krever det, har han anledning til å kontrollere saksgangen på budgivingen etter at eiendommen er solgt. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre den informasjon han får. BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I SALGSOPPGAVEN Salgsoppgaven er utarbeidet utifra opplysninger som er gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og event. takst. Vi oppfordrer evt. kjøpere til å nøye besiktige eiendommen. Ta gjerne med bygningskyndig på visning. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER Vi oppfordrer Dem til å ta kontakt med vårt kontor for ytterligere opplysninger vedrørende boligen før evt. inngivelse av bindende kjøpetilbud. Dette gjelder gjennomgang av dokumenter som panteattest, målebrev, reguleringsplaner for området samt plantegninger.

21 Notar Eiendom Gjøvik AS Hos oss I Notar Eiendom på Gjøvik legger vi stor vekt på lokal tilknytning. Gode kunnskaper om nærmiljøet og lokal forankring mener vi er avgjørende for at eiendomssalget skal bli gjort på en best mulig måte. Oppfølging av både kjøper og selger vektlegges gjennom hele prosessen, for at prosessen skal blir en best mulig opplevelse for alle parter. Gjennom vår ISO sertifisering har vi tilrettelagte rutiner som sikrer prosessene og bidrar til en effektiv, trygg og god handel. Vi ønsker på en best mulig måte å ivareta alles interesser i en salgsprosess.

22 Hvorfor velge meg som din megler? Kjøp og salg av eiendom er en prosess som krever at viktige beslutninger må gjøres på kort tid. Ved å ha fokus på godt samarbeid, tilgjengelighet, gi fyldig informasjon underveis, samt god lokalkunnskap, skaper det en trygghet for både kjøper og selger av eiendom. Ved valg av meg som megler, strekker jeg meg langt for å oppnå dette. Runar Slåttum Mine Notater Telefon Mobil Epost Jeg ønsker å selge eiendommen din! Ring meg i dag for en gratis verdivurdering av din bolig! Mobil

23 FINANSIERINGSTILBUD Oppdragsnr Askjumlia - Tomt nummer 4 - gnr. 138, bnr. 65 i ØSTRE TOTEN kommune Prisantydning kr ,- 60% finansiering av kjøpesum, nominell rente p.t. 80% finansiering av kjøpesum, nominell rente p.t. 100% finansiering av kjøpesum, nominell rente p.t. 3,25% 3,75% 4,25% Finansiering Nominell rente p.t. Mnd kostnad Mnd kostnad avdragsfritt lån 60% 3,25% kr 955 kr % 3,75% kr kr % 4,25% kr kr Månedlig terminbeløp er regnet ut fra en løpetid på 25 år. Mulighet for 100% finansiering. Fastrente fra p.t. 3,95% p.a. Det tas forbehold om normal kredittvurdering. (Vi gjør oppmerksom på at rentene er pt ) Det tas forbehold om feil i rentesatser. Eiendomsfinans Eiendomsfinans er en frittstående låneformidler som kostnadsfritt sjekker lånemarkedets mange muligheter - for deg. Med avtaler hos flere finansinstitusjoner skreddersyr de den beste finansielle løsningen for deg. Når man skal kjøpe en bolig er det mye som må ordnes og mange spørsmål i luften. Før du kan legge inn et bindende bud på en bolig må du ha finansieringen i orden. Det kan være smart å ordne med et lånetilbud tidlig, slik at du vet hvilke boliger som er i riktig prisklasse. I tillegg kan man raskt legge inn et bud før andre budgivere som ikke har ordnet med finansieringen og få tilslag på boligen. Videre gjør vi oppmerksom på at Notar Eiendom AS`s meglere vil motta tipsprovisjon såfremt De takker ja til et finansieringstilbud gjennom oss. Eiendomsfinans, avd. Lillestrøm Julianne Skovly Telefon Faks Mobil

24 BUDSKJEMA Bindende kjøpetilbud - Fast Eiendom - Askjumlia - Tomt nummer 4 gnr. 138, bnr. 65 i ØSTRE TOTEN kommune. Undertegnede inngir følgende bud på ovennevnte eiendom: Kjøpesum kr. + omkostninger i henhold til salgsoppgave. Kjøpesum(beløp med bokstaver) kr.: Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte (må fylles ut): Lån (bank, kont.pers., tlf.): Salg av eiendom (adr.): Egenkapital (bank, kont.pers., tlf.): Evt. annen finansiering (oppgi hvilken): Kr: Kr: Kr: Kr: Sum: Kr: Tidspunkt for overtagelse: Akseptfrist(dato og kl.slett): (Retningslinjer for budgivning utarbeidet av Forbrukerombudet. Forbrukerrådet og NEF anbefaler en akseptfrist ved førstegangs bud på min 24 timer) Eventuelle forbehold/andre betingelser Et avgitt bud er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist. En gjør oppmerksom på at 10% av kjøpesummen, dog min. kr ,- forfaller til betaling ved kontrakts underskrift. Renter på dette beløp godskrives selger. Resterende kjøpesum samt omkostninger innbetales senest pr. overtagelsesdato. Sted Dato (Sign) (Sign) Kun for Notar Eiendom: Budet er forelagt selger v/ den kl Sign Finnansiering sjekket den Kommentar Sign Navn budgiver (Fullt navn) Fødselsnummer (11 siffer) Navn budgiver (Fullt navn) Fødselsnummer (11 siffer) E-post Adresse Postnr./Poststed Tlf(privat) Tlf(arbeid) Tlf(mobil) Faks Storgata 2, 2815 GJØVIK

25 Lazer Reklame Notar Eiendom Gjøvik AS Storgata 2 Telefon Faks Storgata 2, 2815 GJØVIK

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus MORVIK - Attraktivt enderekkehus Attraktiv hjørnerekkehus til salgs på populære Morvik i et veletablert boligområde. Eiendommen er nordvestvendt og solrik med gode uteområder. Boligen består av stue med

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Prosjektert fritidsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet for den som søker havet, turer i skjærgården, idylliske badeviker, fiske fra båt og land, men likevel

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg.

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. Prisantydning: 1.100.000,- + omk. Boligtype: Borettslag Bta: 56 / Boa: 54 kvm Felleskostnader: 1989,- pr. mnd. Byggeår: ca. 1971 Prospekt: 7007004 Romslig 2-roms leilighet

Detaljer

Salgsopplysninger. Balsfjordvinden 34A

Salgsopplysninger. Balsfjordvinden 34A Salgsopplysninger Balsfjordvinden 34A Oppdragsnummer 1-10-0147 Selger Eiendomstype Matrikkelnummer Beliggenhet Adkomst Tomt/ beskaffenhet Parkering Reguleringsforhold Byggeår Restureringsår Byggemåte Ranveig

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

IDYLLISK SMÅBRUK/FRITIDSBOLIG MED STRANDPARSELL, HOMBORSUND I GRIMSTAD

IDYLLISK SMÅBRUK/FRITIDSBOLIG MED STRANDPARSELL, HOMBORSUND I GRIMSTAD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK/FRITIDSBOLIG MED STRANDPARSELL, HOMBORSUND I GRIMSTAD Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med kort vei til egen strandparsell. Nyoppført hovedhus

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765. Holtålen Tomter - fritid fjellet. Ålen hyttegrend

Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765. Holtålen Tomter - fritid fjellet. Ålen hyttegrend Prisantydning: kr. 250 000,- Yama Meskinyar 415 49 765 Holtålen Tomter - fritid fjellet Ålen hyttegrend Ålen hyttegrend OBJEKTTYPE: Tomter - fritid fjellet EIEFORM: Fast Eiendom PRISANTYDNING: 250 000,-

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres

Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres www.vardingrenda.no Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres Høystandard fritidstomter, inntil alpinanlegg med utsikt mot Skogshorn, Hemsedalsfjella og Jotunheimen! Drøye 2 timer fra Oslo (men en snau time kortere

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER Prisantydning: IVELAND Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland Kr. 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en hytte beliggende i rolige og

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 590 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann

OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann OGGEVANN SOLRIK HYTTE BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Oggevann / Lille Ljosvann - Flott hytte med koselig solrik beliggenhet. Lille Ljosvann MEGLERS KOMMENTAR Hytten er beliggende i naturskjønne

Detaljer

Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell

Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell ANSVARLIG MEGLER Helle Kiønig OPPDRAGSNUMMER 73-0067/08 EIENDOM Gråhøgda 2 tomt 46, 2550 Os i Østerdalen, Gnr. 114/113, bnr. 84/343 i Os (hedmark) kommune. EIER Hummelfjell

Detaljer

VASSVATN Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Vassvatn hyttefelt. Hytte i naturskjønne og rolige omgivelser!

VASSVATN Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Vassvatn hyttefelt. Hytte i naturskjønne og rolige omgivelser! Hytte i naturskjønne og rolige omgivelser! VASSVATN Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Vassvatn hyttefelt Prisantydning: Kr. 745 000,- + omkostninger 1 MEglErS KoMMEnTAr InnHolD Eiendommen ligger

Detaljer

Kunnskap og erfaring siden 1982

Kunnskap og erfaring siden 1982 TREVATN Flott hytte som er innflytningsklar fra påsken 2010 - Stor, solrik tomt med flott utsikt over Trevatn! A dresse G jervika, 2864 F all P risantydning Kr 2.350.000,- + omk. B yggeår 2009-2010 B RA/P-rom

Detaljer