ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl KLUBBHUSET. Sakliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:"

Transkript

1 ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive protokollen 4 Behandle årsmelding for Sparbu IL 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette medlemskontingenten 8 Vedta budsjett for Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan 10 Valg a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) 2 revisorer e) Representasjoner til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmøtet starter med et foredrag om ungdomsidrett ved Mari Ann Landsem Melhus fra Nord-Trøndelag Idrettskrets. 1

2 Innhold Sak 4: Årsmeldinger... 4 ÅRSMELDING FOR SPARBU IDRETTSLAG Idrettslaget sitt styre... 5 Møtevirksomhet... 5 Styremøter... 5 Representasjon... 6 Medlemmer... 6 Idrettsregistreringen... 7 Sportslig og organisatorisk arbeid... 7 Klubbutvikling... 7 Informasjon... 8 Organisasjon... 8 Ungdomsløftet... 8 Flere spreke sparbygger... 9 Samarbeid... 9 Dugnad... 9 Økonomi... 9 ÅRSMELDING 2014 ANLEGG ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING TRIMGRUPPA Ski og friidrett årsmelding Årsmelding håndballgruppa Sak 5 Regnskap for Hovedlaget Fotball Trimgruppa Handball Ski og friidrett Sak 7 Kontingent for Sak 8 Budsjett for Hovedlaget Fotball Handball Ski- og Friidrett Sak 9 Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan

3 3

4 Sak 4: Årsmeldinger ÅRSMELDING FOR SPARBU IDRETTSLAG

5 Idrettslaget sitt styre Leder Anne Irene Myhr Nestleder Bjørnar Solberg Styremedlem Linda Brandsås Berg Styremedlem Frode Sørhaug Styremedlem Geir Ove Tanem 1 vararepresentant Marthe Frigaard 2 vararepresentant Marthe Kvitvang 3 vararepresentant Janita Salberg Gruppeleder ski/friidrett Gruppeleder fotball Gruppeleder trim Gruppeleder handball Kjetil Mollan Runar Bragstad Odin Krøke Tor Martin Eek Marthe Frigaard meldte fra om at hun trakk seg fra styret sitt arbeid for resten av styreperioden Møtevirksomhet Årsmøtet 2014 ble gjennomført 25. mars. 24 medlemmer møtte. Kun ordinære årsmøtesaker ble behandlet. Ny organisasjonsplan ble behandlet. Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført 22. januar. 19 medlemmer møtte med stemmerett. Saken som ble behandlet var Sparbu IL sin deltakelse som medarrangør av Landsskytterstevne på Steinkjer Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Sparbu IL vil være samarbeidspartner for søkerlagene Steinkjer, Forr og Inderøy skytterlag ved planlegging og gjennomføring av Landsskytterstevnet Styret i Sparbu IL får fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale med de tre skytterlagene». Styremøter Det er i 2014 gjennomført styremøter som har behandlet disse sakene: 15. januar Innstille til vedtak på ekstraordinært årsmøte Fastsette dato for ordinært årsmøte 24. februar Forberedelse av ordinært årsmøte 9. mars Forberedelse av ordinært årsmøte 22. april Fordeling av arbeidsoppgaver Plan for arbeidsåret Informasjonssaker 18. juni Utviklingsavtale med Nord-Trøndelag Idrettskrets Drift av idrettsanlegg Innføring av KlubbAdmin Evaluering av bruk av navn på klubbdrakter Mat og drikke på idrettsarrangement Orienteringssaker 5

6 18. september Oppfølging av ungdomsløftet økonomi dugnader sponsorer kontingent- og treningsavgifter Nytt fra gruppene Klubbkveld Sparbustikka Ungdomskveld med motivasjonsinnlegg 25. november Samarbeid med Steinkjerfestivalen 2015 Årshjul Sparbu IL Driftssaker Sportslige aktiviteter Arbeidsutvalget har hatt eget møte 26. august Organisasjonsutvikling - innføring av Klubb Admin Ungdomsløftet oppfølging av avtalen med Nord-Trøndelag Idrettskrets Økonomi Representasjon Sparbudag lørdag 1. november. Elin Skei var Sparbu IL sin representant inn i arrangementskomiteen. Trimgruppa delte ut premier fra trimkarusellen siste år, og vi presenterte de siste klubbdraktene. Anne Irene Myhr var styret sin representant på årsmøtet i Mære samfunnshus og Idrettshall Sa Trond Unhjem representerte Sparbu IL på årsmøtet i Steinkjer idrettsråd. 17. mai gikk Sparbu IL under sin fane i barnetoget på Mære og borgertoget på Steinkjer. Medlemmer Medlemmer er de som pr er registrert i idrettslaget sitt medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor laget. I 2014 har vi hatt følgende kontingentbeløp: Kr 200, - for enkeltmedlemskap Kr 350,- for familiemedlemskap (barn/ungdom inntil 18 år) Kr 150,- for støttemedlemskap 6

7 Dette er en nedgang på 125 medlemmer fra Nedgangen er størst for kvinner over 26 år, og noe på menn over 26 år. Idrettsregistreringen Aktive medlemmer er de av idrettslaget sine medlemmer som pr driver en idrett organisert av Sparbu IL Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Total Endring 2013 Fotball Friidrett Turmarsj Handball Idrettsskole Langrenn Volleyball I avtalen med Nord-Trøndelag idrettskrets hadde vi som mål at antall aktive åringer skal være + 10 pr Ved inngangen av året hadde vi 99 aktive i aldersgruppen. Målet er nådd ved at vi har 119 aktive i aldersgruppen pr Sportslig og organisatorisk arbeid Klubbutvikling Fleridrettslaget Sparbu har fire undergrupper. Vi arbeider for å fremstå som et samlet idrettslag hvor aktivitetsutviklingen skjer i gruppene men hvor «klubben er sjefen». 22. januar 2015 hadde vi klubbkveld med sparbuveitja Sigrid Ekran. Hun er profesjonell hundekjører og en av Trøndelag sine fremste toppidrettsutøvere. Sigrid fortalte om sitt liv med hundene, ekspedisjoner og sine nye mål. Ca 70 personer fant veien til klubbhuset. Vi har også gjort forsøk med åpent klubbhus for å møtes og dele gode opplevelser sammen. 7

8 14. september viste vi fotballkampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt. Salg av kaffe og kaker og veldig bra oppmøte. Noen fotballag hadde trening sammen med foreldre i forkant av kampen og det var positivt for oppmøtet. 23. november var det cupfinale i fotball herrer mellom Odd og Molde. Vi reklamerte med salg av lapskaus. Dårlig oppmøte den dagen, men moro å se Molde bli Norgesmestere nok en gang. Informasjon eies og driftes av Sparbu IL. Målet er at Sparbu sin side skal brukes daglig av lag og foreninger, institusjoner og næringsliv. har i 2014 hatt i overkant av sidevisninger som er en nedgang på 1000 sidevisninger fra På facebook siden til Sparbu IL har vi nå passert 600 personer som har klikket på liker. Liker klikk : 424 Liker klikk : 594 Økningen er på 170 flere liker klikk som er en økning på nesten 30%. På enkelte innlegg har vi nådd ut til nesten 1600 personer. Interessen for denne siden avhenger av at vi fortsetter å publisere aktiviteter, bilder og idrettsglede for alle. Nyhetsbrevet Sparbustikka kom i 2014 ut to ganger i mai og i oktober. Sparbustikka fordeles i ca 900 postkasser i bygda. Organisasjon Politiattester. Janita Salberg har vært ansvarlig for oppfølging av trenere og lagledere. Bingo. Sparbu IL har avtale med Jackpot Bingo As, avdeling Steinkjer Utstyrsavtale. Sparbu IL sin 5 årsavtale med Malmo sport og jernvare utløper i Avtalen regulerer kjøp av treningsutstyr, friluftsklær og sykler. I tillegg kan idrettslaget ta ut varer for en viss sum pr år. Sparbu IL har også en 5 årig klubbavtale med Scantrade for kjøp av spillerutstyr som forhandles av Umbro/Proline/Mizuno. KlubbAdmin. Er utviklet av Norges Idrettsforbund og skal hjelpe klubben til å holde oversikt på medlemmer, aktivitet og deltakelse. Målet er at all medlemskontingent og treningsavgifter skal faktureres og innbetales via KlubbAdmin. Sparbu IL har i 2014 deltatt på opplæring i regi av Nord-Trøndelag Idrettskrets og drevet opplæring til gruppestyrene. Ungdomsløftet Gry Hammer Skjevik som har vært på lederkurs for ungdom i regi av Nord-Trøndelag Idrettskrets. Vi har i 2014 også forsøkt oss på åpen hall hvor målet er egenorganisert aktivitet for ungdom opp til 19 år. Den største suksessen er fotballturneringene som Marthe Frigaard har stått bak, og som har samlet opp til 60 ungdommer. Vi har ikke klart å få en gruppe til å være ansvarlig 8

9 for at aktiviteten skal gå av seg selv. Noe administrasjon er det uansett, og tilbudet må reorganiseres. Avtalen Sparbu IL har med Nord-Trøndelag Idrettskrets tilsier at vi må tenke ekstra innsats for å få med flere ungdommer i vårt arbeid hver dag. Flere spreke sparbygger Sparbu IL er sentral i tilretteleggingen for å få flere sparbygger i fysisk aktivitet. Gjennom turløypemerkingsprosjektet har vi fått midler til skilting og laging av informasjonstavler til trimpostene Grindberg, Furuberget, Krikaberget, Viståvåttån, Sorgenfri og Marsteinsvola. Det er inngått avtale med alle grunneierne. Se Samarbeid Mære skole. Vi har i 2014 hadde flere gode samarbeidsmøter med Mære skole. Vi deler ungene i bygda, areal og utstyr både ute og inne. Mære samfunnshus og idrettshall SA. Sparbu IL er ved siden av Mære skole den største leietakeren i Mærehallen og samfunnshuset. Handballgruppa organiserer vaktholdet på ettermiddag- og kveldstid, og utstyrsbua har fått nytt inventar. Landsskytterstevne på Steinkjer i 2018 skulle være et samarbeidprosjekt mellom skytterlagene Steinkjer, Forr og Inderøy og Sparbu IL. Skyttertinget i Sandnes 2. august gav LS 2018 til Stjørdal. Det ble avgitt 30 stemmer for Stjørdal og 26 stemmer for Steinkjer. Dugnad Takk til alle dere som stiller opp på dugnad for idrettslaget. Uten dere kan vi ikke drive frivillig arbeid. I 2014 hadde vi nedrigging av scenen til NTE sin sommerfest i forbindelse med Steinkjerfestivalen. Seniorgruppa har som mål å være en møteplass for pensjonister i bygda. Treffstedet er klubbhuset hver onsdag og opptil 20 personer møtes. Arbeidsoppgavene er mange og resultatene er fremragende. Økonomi Grasrotandelen. 244 personer hadde pr registrert Sparbu IL som mottakere av grasrotandelen. Det gav oss kr i inntekt, som er en økning på kr fra https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=

10 Merverdiavgiftskompensasjon. Kr ble Sparbu IL sin andel av merverdikompensasjonen på varer og tjenester for Dette er en økning på kr fra Lån. Sparbu IL har lån i Sparebank 1 SMN for å forskuttere ferdigstillelsen av klubbhuset i påvente av utbetaling av spillemidler. Spillemiddelsøknaden ble innvilget i 2014 med kr Utbetalingen vil skje i 2015 etter at regnskapet er godkjent. Sponsorarbeidet. I 2014 har Sparbu IL og Mære samfunnshus og idrettshall SA i samarbeid med Lindseth reklame utarbeidet forslag til sponsoravtaler/reklameavtaler. Den første nye avtalen ble underskrevet av ENOR på nyåret

11 ÅRSMELDING 2014 ANLEGG Idrettslaget har i 2014 ikke hatt noen større prosjekter på anleggssiden. Klubbhuset Klubbhuset har i 2014 jevnlig vært brukt til både interne og eksterne arrangementer. Det har blitt et populært sted å arrangere bursdagsselskaper. Huset har fortsatt en del ledig kapasitet det er muligheter for flere til å henge seg på. Kalender for klubbhuset ligger på Sparbu.no. Her finnes også utleiepriser og kontaktinformasjon. Det har vært litt problematikk rundt spredning av adgangskoder til låsene. Vi oppfordrer derfor til å være restriktiv med hvem som får kodene og prøver å bytte koder ofte nok. Seniorgruppa har ordnet med arkivrom i kjelleren og planen er å flytte arkivet på Heistad hit. Kunstgressbanen Det ble i 2014 foretatt en dyprensing av kunstgresset. Dette er kort beskrevet en prosess hvor det kjøres over banen med en maskin som suger opp gummikulene, rensker ut uønskede partikler for så å legge gummien tilbake. Dette gir et resultat med et løsere og mykere kunstgressdekke. Metoden vurderes som mer hensiktsmessig enn påfylling av gummikuler for å oppnå samme resultat. Likevel må det påregnes at banen i jevne intervall må etterfylles med gummikuler. På høsten opplevde vi å få skader på kunstgresset på grunn av motorisert ferdsel. For å unngå dette er det satt opp bom som vanskeliggjør motorkjøretøy å komme seg på banen. Forsikring mot slike skader er behandlet av styret, men vurdert til å koste for mye. Forsikringen mot slike typer hærverk har en premie på ca. kr ,- pr. mnd. og en egenandel på ca. kr ,- pr. skade. Til sammenligning kostet det kr ,- å reparere skadene som ble påført i høst. Øvrig Trimgruppa har med hjelp av seniorgruppa anlagt skotthyllbane ved klubbhuset. Banen med utstyr skal være tilgjengelig for alle som ønsker å benytte den. Sparbu IL får ikke lenger lov å kaste søppel i kommunens søppelbeholdere på skolen. Det har vært jobbet opp mot skole og kommune i 2014, men saken står fortsatt uten løsning. I skrivende stund har Sparbu IL tatt initiativ til møte med berørte parter for å få på plass løsning. En stor takk til seniorgruppa som står for driften og vedlikehold av anleggene og er pådrivere for nye tiltak. Bjørnar Solberg 11

12 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2014 STYRET I FOTBALLGRUPPA HAR BESTÅTT AV: Leder: Runar Bragstad Nestleder: Tor Henrik Jule Kasserer: Hege Østvang Dommeransvarlig: Synøve Brandtzæg Materialforvalter: Espen Hofstad Baneoppsett: Gunn Skei Barnefotballansvarlig: Lise Stenmo Anleggsansvarlig: Bjørn Ulvin ARBEIDET I GRUPPESTYRET Styret har gjennomført 6 styremøter i fotballåret, og vi har arrangert 2 trener-/lagledermøter. Ut over dette har styremedlemmene jobbet i forhold til eget ansvarsområde, og hatt utstrakt dialog pr. telefon og e-post. Både styremedlemmene i mellom og med trenere og lagledere. SPORTSLIG AKTIVITET Fotballgruppa har aktivisert 218 spillere i alderen 6-19 år. Den aktive oppfølgingen av lagene og spillere har vært gjort av 36 trenere og lagledere. Vi har også hatt god hjelp av våre klubbdommere til å dømme våre kamper. Sparbu hadde samarbeidslag med Sørlia for åringene. Noe som fungerte veldig bra. For årgangen gutter og jenter født 2000 og 2001 har de beste deltatt på treningssamlinger i Team Steinkjer. I år har Sparbu IL vært representert ved en rekke cuper, bl.a. TA-cup, Bergstadcup, NTE-cup, Levanger-cup, Kiwi cup, Kipermoen-cup, Storsjøcupen og Dana-cup. I tillegg til at lagene har deltatt i oppsatt serie både for sone og krets. Barnefotballen med de aller minste har deltatt på lokale turneringer. 12

13 Barnefotballturneringen på Sparbu (Sparbu-cupen) var årets åpningsturnering for barnefotballen. Turneringa var et stort arrangement, og bidro som tidligere år med gode inntekter til fotballgruppa. Turneringa ble styrt på en utmerket måte av Lise Stenmo, Runar Bragstad, Bente Bragstad og Monica Grande Alstad. TA-Cup er det andre store arrangementet for fotballgruppa. Geir Næss har vært vår representant i arbeidsgruppa, hvor det har vært lagt ned en stor innsats både i 2012 og TA-Cup i 2014 ble arrangert april, og involverte som vanlig foreldre og andre frivillige. I 2015 arrangeres cupen april. TA-Cup er fotballgruppas største inntektskilde foruten treningsavgiften. Fotballgruppa har som vanlig arrangert klubbdommer-kurs i forkant av Sparbu-cupen. Kursholder for våre dommere i år var Kristin Similä. ANLEGG Kunstgressbanen er fortsatt lekegrinda for fotballfrelste i Sparbu. Vi leide inn ett firma som dyprenset kunstgresset i sommer. Ellers har det vært ordinært vedlikehold på og rundt anlegget sesongen Det ble kjøpt inn 3 stk. fotballvegger til en verdi av kroner. Vi var utsatt for hærverk på vårt anlegg i sommer. Det ble kjørt moped på banen som laget 7 stk. dype hull. Dette ble lappet raskt, slik at banene kunne fremstå som perfekte igjen. Bom ble montert i oppkjøringen, noe som har minsket ferdselen for motorisert kjøretøy. ØKONOMI Økonomien i fotballgruppa er god. De store inntektspostene er treningsavgiften med kr , Sparbu-cupen med en netto på kr og TA-cup med en netto på kr ,50. Mens overskuddet i 2013 var på kr har vi i 2014 et resultat på kr En positiv utvikling, og bedre enn forventet. Styret i fotballgruppa takker spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre og besteforeldre for innsatsen i året som har gått. Det nye fotballåret er allerede i gang, og vi gleder oss til det braker løs for alvor med TA-cupen i april. For Sparbu il - fotballgruppa Runar Bragstad. 13

14 ÅRSMELDING TRIMGRUPPA Styre i trimgruppa har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Odin Krøke Arnljot Gomo Grethe Holde Liv Viem Johs Mollan Anne Tove Veiseth Aktivitet i gruppa. Trimgruppa har hatt 3 styremøter. Gruppa har egen aktivitetsplan, den er et godt verktøy i planlegging og gjennomføring av de mange aktiviteter vi gjennomfører i løpet av året. Trim ved Arnljot, Johs og Odin har som de siste årene stått for kjøring av skiløypene. Skiløypene blir flittig brukt av skolen, barnehagen og trimere Sparbu. Sesongen har også i år startet med lite snø. Vi ser frem til og få brukt den nye spormaskinen som vi liker godt, det blir mindre kjøring og fine spor. Dugnader. Det har vært gjennomført mange dugnader av trimgruppa med vedlikehold på trimposter og rydding av løyper, vi utførte en stor jobb med rydding av skog på Krikaberget og Grindberg. Takk til velvillige grunneiere. Honnør til alle som har deltatt. Seniorgruppa deltar nå aktivt på dugnader så det er blitt lettere å få gjennomført nødvendig rydding og vedlikehold på våre anlegg. Vi takker våre elektrikere for jobben med og reparere feil i lysløypa fra torevær sommeren 2013, feilen er nå funnet i ett av lyspunktene øverst i Furuberget. Prosjektet med merking av stier til trimpostene ble ferdig i 2014, vi fikk tilskudd fra gjensidigestiftelsen. Vi har avtale med alle grunneiere for bruk og vedlikehold av stier og trimposter. Skotthyllbane. Ny bane ble bygget i 2014 på aktivitetsparken, takk til seniorgruppa og Svein Heimdal for dugnadsjobb. 14

15 Til sommeren tar vi i bruk banen, Frode Sørhaug velges inn i gruppa og som fagperson på skotthyll. Trimpostene. Trimpostene har også i 2014 vært mye besøkt, vi har en økning fra 2013 på 2072 besøk, totalt hadde vi i 2014 hele besøk på de 5 postene som er med trimkarusell. Sigrun Okstad hadde flest besøk på en trimpost med 364 besøk på Furuberget, imponerende. Trimgruppa har premiert de som hadde flest besøk på trimpostene. Mange besøkte også Marsteinsvola i 2014, antall er ikke oppsummert. Trimkarusellen ble gjennomført med god oppslutning, besøk i perioden 1/5-30/9. 10 besøk på alle postene; 14 trimere 15 besøk på alle postene; 12 trimere. På sommeren servert vi kaffe på 3 trimposter og 1. og 2. søndag i advent serverte vi gløgg på Grindberg og Furuberget. Mange tar trimturen til disse arrangementene, så dette blir gjentatt i Til våren blir det ny trimpost på Husmannshalla, vi har avtale med grunneierne i Brekka. Sykkeltrim. Sykkeltrimmen er fortsatt populær og vi hadde 3026 besøk på de 10 postene. 13 sykkeltrimere hadde 10 besøk på alle postene. Sykkeldag ble arrangert i lag med ski/friidrett i mai. Halltrim. Halltrimmen som ledes av Bjørn Aalberg fortsetter som tidligere med bra oppslutning. Økonomien i trimgruppa er tilfredsstillende, viser til regnskap. Honnør til alle trimere i Sparbu For trimgruppa. Odin Krøke 15

16 Ski og friidrett årsmelding 2014 Styret i gruppen har vært: Leder: Kjetil Mollan Kasserer: Beate Hamrum Kolseth Styremedlem: Birgit Frøseth Styremedlem: Roar Stornes Styremedlem: Sandra Sandnes Styremedlem: Knut Robert Rønning Aktivitet i gruppen Vi har hatt flere styremøter i gruppen. De aller fleste har blitt gjennomført vi messenger. Vi har også hatt tradisjonelt styremøte. Vinter Vinteren 2014 var av den snøfattige typen. Vi hadde nesten ikke forhold på Ivars plass, men da det ble forhold fikk vi avviklet tre skirenn på fem dager. Vi hadde 146 ulike barn som kom på Telenorkarusellen-aktiviteten. Nytt av året var at vi hadde egen premieutdeling. Premieutdelingen ble avholdt ved klubbhuset, og vi fikk besøk av selveste Andres Bardal. Vi fikk også sponset luer fra Sparebank 1 SMN. De som hadde deltatt på alle skirennene fikk lue. Ettersom vinteren var snøfattig fikk vi arrangert skøytedag på Leksdalsvannet. På skøytedagen kom det ca barn og voksne. De som kom fikk prøvd seg på hockey og andre isaktiviteter. MacLein foto & Design kom også, og vi fikk noen artige og nydelige skøytebilder fra dagen. Ekstra gledelig i fjor var at Sparbu il var tilbake på ulike kretsrenn i fylket. Vi hadde flere deltakere på TA-sprinten på Henningvola. Denne trenden ser ut til å fortsette i Vår/ Sommer/ Høst Vi fikk arrangert flere kvelder med friidrettsaktiviteter på A-parken. Her har over 120 ulike barn deltatt. Barna har fått prøvd seg i tradisjonelle 16

17 friidrettsaktivteter, men nytt av året er at de har fått prøve både kule, spyd og diskos. Premieutdelingen etter friidrettsaktivitetene ble avviklet i høst. Den ble avholdt i samfunnshuset. De som hadde deltatt fikk pokal og halser sponset av Coop Ekstra. Idrettslaget har også markert seg på flere stafetter. Vi har deltatt på Ogndalsstafetten, Mosvikstafetten og Steinkjerstafetten. De to siste nevnte stafettene var vi blant de største idrettslagene. Vi hadde blant annet ni lag på Mosvikstafetten. Vi håper å fortsette denne utviklingen i år, og vi kommer til å annonsere for de ulike stafettene. Sykkeldagen ble arrangert 1. juni. Gjennomføringen av dagen var som vanlig et samarbeid mellom friidrett/ ski og trimgruppa. Gruppen har også i år solgt lodd i regi av Nord-Trøndelag skikrets. Dette er med på å gi gruppen noen ekstra kroner. Årets loddbøker ble fordelt mellom medlemmene i gruppen og foreldre i årgangen. I høst fikk gruppen på plass en liten sponsoravtale. Avtalen er at firmaet Astra Bygg & Entreprenør AS sponser drivstoff til snøscooteren Vi i friidrett og ski ønsker å benytte muligheten til å takke alle som har deltatt på de ulike arrangementene, og ikke minst de som har tatt steget og blitt med på stafetter og skirenn rundt omkring. Vi håper den positive utviklingen fortsetter. Vi ønsker også å takke for utmerket samarbeid med onsdagsgjengen og Trimguppa. 17

18 Årsmelding håndballgruppa 2014 Gruppestyret Leder: Nestleder: Kasserer: Kiosk- og turnering: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Dommerkontakt: Tor Martin Eek Ida Elise Veiseth Wenche Stornes Våset Toril Våset Linn Langfjord Marthe Eek Laila Ålberg Hilde Storjord Berg Arbeidet i gruppestyret Håndballgruppa har avholdt 7 styremøter og 2 møter med trenere/oppmenn denne sesongen. I tillegg er det mye korrespondanse pr. mail og telefon, både til gruppestyret og trenere/oppmenn. Foreldremøter og møter i forbindelse med dugnader og turneringer har det også vært. Leder og nestleder har deltatt på 4 klubbledermøter i sone Innherred og 2 samarbeidsmøter med klubbene i Steinkjer. Leder har deltatt på møter i hovedstyret. Sportslig aktivitet Det har i løpet av sesongen vært stor aktivitet i håndballgruppa. Vi har hatt 9 lag fra 7-14 år på gutte- og jentesiden, i tillegg har vi også Dame- og Herrelag på seniorsiden. Fra 10 år har det vært seriespill, og på minihåndball har de deltatt på lokale turneringer. G12 ble seriemestere! Vi reiste til Sandnessjøen på turnering. Der hadde vi med 6 lag i aldersbestemte klasser som spilte cupspill, og tre lag som var med på minihåndball. Sparbu bemerket seg og gjorde det meget bra, vi kom hjem med tre 1. plasser J12, G12 og J14 (J13laget) og en 3. plass G14. I tillegg deltok en del lag på Sparebank1 cup på Steinkjer i april. Våre lag har alle 1-2 trenere + oppmenn/foreldrekontakter. De gjør en fantastisk innsats både på og utenfor banen. Interessen for å støtte og heie fram våre lag er stor, og det er kjempeartig at det er fullt på tribunen når det er hjemmekamper. 4 dommere er registrert for Sparbu IL. I høst hadde vi 9 stk som deltok på barnekamplederkurs. Anlegg Håndballgruppa leier treningstimer i Mærehallen hver uke mandag til fredag, og i tillegg de helgene vi har hjemmekamper. 18

19 Dugnad Handballgruppa er avhengig av dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte for å kunne avvikle kamper samt opprettholde økonomien. Tusen takk til alle som har stilt opp på dugnad. Følgende dugnadsaktivitet har vært gjennomført i 2014: Hallvakter mandag-torsdag fra kl For hver time kompenseres det med 50 kr i halleie Vakter i kiosk og sekretariat under hjemmekamper. Mange har vært med og bidratt til at publikum, spillere og dommere har møtt ett godt vertskap i Mærehallen Styret i håndballgruppa er hallverter på hjemmekamper til Sparbu Flaskeinnsamlinger Minihåndballturnering Pølsesalg på Sparbudagen Flagging på skolen i ferie- og helligdager Kaffesalg 17. mai I tillegg kommer dugnader utført internt i lagene for å få inn penger for å redusere utgiftene til turneringer og bortekamper. Økonomi Økonomien i håndballgruppa er bra. Likviditeten er tilfredsstillende. De største utgiftspostene er halleie, påmeldingsavgifter for lag og dommerutgifter. De største inntektspostene er treningsavgift og dugnadsinntekter. Vi har fortsatt en sterk bedring av innbetaling av treningsavgifter, også nå når vi har oppfølgingen selv. Styret i håndballgruppa vil rette en stor takk til alle spillere, trenere, lagledere, dommere, dugnadsfolk og ivrige foreldre/foresatte for en flott innsats gjennom hele sesongen For håndballgruppa Tor Martin Eek 19

20 Sak 5 Regnskap for 2014 Hovedlaget ÅRSREGNSKAP 2014 Inntekter: Resultatregnskap Note Budsjett 2014 Kontingent ,97 kr ,00 Aktivitetsmidler ,00 kr ,00 Leieavtale- anlegg ,00 kr ,00 Sponsorinntekter - kr ,00 Bingo ,52 kr ,00 Malmoavtalen 8 kr ,00 Grasrotandel ,37 1 kr ,00 Momskompensasjon ,00 kr ,00 Tilskudd prosjekt 5 000,00 2 Dugnadsinntekter ,00 3 Andre inntekter ,99 4 Renteinntekt 75,00 SUM INNTEKTER ,85 kr ,00 Utgifter: Strøm ,00 kr ,00 Regnskapsføring ,00 5 kr ,00 Informasjon ,00 6 kr ,00 Malmoavtalen 8 kr ,00 Administrasjon/drift ,62 kr ,00 Halleie allidrett 3 565,00 kr 5 000,00 Halleie handball ,00 7 kr ,00 Leie av lokaler til åpen hall 8 346,00 Renter ,00 kr ,00 Avdrag kr ,00 Avskrivninger ,17 kr ,00 Forsikring 7 806,00 kr ,00 Festeavgift 3 000,00 kr 3 000,00 Utstyr klubbhus, anlegg, a-park ,04 kr ,00 Gebyrer 2 989,30 Vann, avløp ,52 20

21 skiltprosjektet ,00 Andre kostnader 1 381,00 Arrangementsutgifter 4 197,99 SUM UTGIFTER ,64 ÅRSRESULTAT ,79 kr ,00 BALANSEKONTO EIENDELER Baneanlegg ,62 Snøscooter, Polaris 1,00 Klubbhus ,20 Løypemaskin ,40 traktorer ,00 Brukskonto ,79 Byggekonto 9 529,66 Bankkonto 4 388,88 Kundefordringer ,03 Interne føringer ,00 9 Sum eiendeler ,58 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital ,16 Lån til klubbhus ,00 Gjeld til handballgruppa ,00 Kortsiktig gjeld ld ,21 9 Sum gjeld og egenkapital ,37 Underskudd , ,58 Noter til årssregnskap 2014 Grasrotandelen. 244 personer har oppgitt Sparbu IL som mottaker av Grasrotandelen i Sluttutbetaling fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til løypemerkingsprosjektet 3 Vikingfestivalen i ,00 NTE sin sommerfest 6 000,00 Norlek 5 450, ,00 4 Tilskudd klubbkveld Sigrid Ekran 5 000,00 Sluttutbetaling "svett i lag" 3 766,00 Diverse vi har søkt på og arrangementsinntekter , ,99

22 5 Steinkjer regnskap ,00 Nord-Trøndelag idrettskrets ,00 utgiftsfordeling handball og fotball 1. halvår , , Det er i 2014 betalt for siste trykking i 2013, dvs tre trykkinger på til sammen kr ,-. Mac Lein kr Hovedlaget betaler all hallleie. Kr er det handballgruppa har brukt hallen utover de kr som ligger i budsjettmodellen og som hovedlaget betaler for handball Avtalen Sparbu IL har med Malmo sport gir oss kr pr år som gruppene tar ut i varer til bruk i idrettsaktiviteten 9 disse to posteringene må sees sammen 22

23 Fotball Resultat og balanse pr Resultat Utgifter 1) 4100 Adm.kostn. og fakturering ,17 Inntekter 3100 Treningsavgift , Renter/ bankomkostninger 48, Medlemskontingent Dommerutgifter , Egenandeler , Kioskutgifter , Kiosk ,00 2) 4140 Deltakeravgift , Tilskudd fra NIF/NFF ,00 3) 4150 Utstyr , Tilsk. fra Danske Bank Engasjement , Overnatting Bergstadcup , Sponsorer Halleie/baneleie , TA-cup , Leie lokaler Renter , Premier Andre inntekter , Utdanning ,00 4) 4210 Anlegg , Lokaler 326, Maskiner Andre utgifter Tap - Sum ,78 Sum ,79 - Overskudd ,01 Sum ,78 Sum ,78 Balanse Eiendeler 1000 Bank HL Gjeld og 2000 Egenkapital , Bank HL egenkapital 2200 Gjeld , Bank HB Bank HB Bank FB , Bank FB , Bank TRIM Bank FRII Bank VB Bank GD Kasse 2 150, Fordringer ,00 Sum ,59 Sum ,58 - Overskudd ,01 Sum ,59 Sum ,59 Kontroll > - Noter: 1) Fakturering treningsavgift kr ,50, trådløst internett klubbhuset kr , lagledermøter kr , div. kr ) Kretskont. kr , påmeld. cuper kr , A-kort Storsjöcup kr , Team St.kjer kr , spilleroverganger kr ) Baller kr , drakter kr , dommerutstyr kr , vimpler kr , hansker, nipler, førstehjelpsett, tape, is kr ) 2 stk 11'er mål og 2 stk 7'er mål kr , brøyting bane kr , ballvegger kr , lapping nett kr. 878,19 23

24 Trimgruppa 24

25 Handball Resultat og balanse pr. 31. des Resultat Utgifter 4100 Adm.kostn ,00 Inntekter 3100 Treningsavgift , Renter/ bankomkostninger 439, Medlemskontingent Dommerutgift , Egenandeler 5 564, Kioskutgifter , Kiosk , Deltakeravgift , Lodd/billetter , Utstyr , Dugnad/ aktivitetsmidler , Lodd Sponsorer Halleie , Arrangement , Transport , Renter , Premier Andre inntekter -281, Utdanning , Anlegg Lokaler Maskiner Andre kostnader/gebyrer , Tap - Sum ,04 Sum ,21 - Overskudd ,17 Sum ,04 Sum ,04 Balanse Gjeld og Eiendeler 1000 Bank HL egenkapital 2000 Egenkapital , Bank HL Gjeld Bank HB , Bank HB , Bank FB Bank SKI Bank TRIM Bank FRII Bank VB Bank GD Kasse 1 000, Fordringer ,00 Sum ,90 Sum ,73 - Overskudd ,17 Sum ,90 Sum ,90 Noter: 1) Treningsavgift innbetalt i 2014 som skulle vært inntekt i ) ,- av innskuddet er fortjeneste fra veldedighetskamp, og skal overføres til ALS. 3) Halleie 2014 faktureres i 2015 og er derfor ført som en fordring i ) Inntekt fra hallvakter november, desember kom inn i 2015, og føres derfor som en fordring i

26 Ski og friidrett Driftsregnskap Inn Ut Resultat Kasse , ,00 0 Bank , , ,00 Kontingent , ,00 Lotteri 3 840, ,00-640,00 Arrangemen 9 048, , ,00 t Drift 4 014, ,00 Diverse 8 767,00 35, ,00 BALANSE Eiendeler Beholdning pr. 1/ Inn Ut Overskudd/U nderskudd Beholdning 1/ Kasse 1000, , , ,00 Bank , , , , ,00 Driftskapital pr 1/ , ,00 26

27 Sak 7 Kontingent for 2015 Sparbu IL har kun personlige medlemmer. Navn og fødselsår skal registreres. Kun betalende medlemmer skal registreres i idrettsregistreringen. Vi oppfordrer til betaling via Min Idrett for kontingenten for Styret innstiller på at støttemedlemmer tas bort som kontingentkategori. Hvis du ikke er registrert hos Min Idrett så kan du lese mer om hvordan du gjør det på disse sidene. Styret sin innstilling: Kontingenten for 2014 fastsettes til Kr 200,- for enkeltmedlemskap Kr 400,- for familiemedlemskap 27

28 Sak 8 Budsjett for 2015 Hovedlaget Sparbu IL - Budsjett 2015 BUDSJETT FOR HOVEDLAGET: Inntekter: Utgifter: Kontingent kr ,00 Strøm kr ,00 Aktivitetsmidler kr ,00 Regnskapsføring kr ,00 Leieavtale- anlegg kr ,00 Informasjon kr ,00 Sponsorinntekter kr ,00 Malmo-avtalen kr ,00 Bingo kr ,00 Administrasjon/drift kr ,00 Malmo-avtalen kr ,00 Halleie allidrett kr 5 000,00 Grasrotandel kr ,00 Halleie handball kr ,00 Momskompensasjon kr ,00 Renter kr ,00 Avdrag kr - Forsikring kr ,00 Festeavgift kr 3 000,00 Vedlikeholdsutgi Kr ,00 Vatn og avløp Kr ,00 Utstyr klubbhus kr ,00 SUM kr ,00 SUM kr ,00 RESULTAT kr 0 FORDELING AV FELLESGODER PÅ GRUPPENE: Fotball Handball Ski Friidrett Allidrett Strømutgifter kr ,00 kr ,00 Kapitalutgifter kr ,00 kr ,00 Halleie kr ,00 kr 5 000,00 Malmo-avtale kr 5 000,00 kr 5 000,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 28

29 ANLEGGSKONSTNADER FOR GRUPPENE I 2014: Fotball: ingen, beregnes av fordeling av felelsgoder, daglig drift av anlegg Handball: Halleie ut over kr Ski: drift Friidrett: drift Trim: drift FORUTSETNINGER OG KOMMENTARER: GENERELT Alle fellesmidler går inn i hovedlaget, inkl. utleie av A-park. Gruppene har selv økonomisk ansvar for drifta. Aktivitetsmidler går til hovedlaget til dekking av anleggskonstnader. Rentekostnader for nytt/oppusset klubbhus medtatt. Forsikring, lån/renter betales av hovedlaget. STRØMUTGIFTER Hovedlaget betaler strøm. HALLEIE Handballgruppa får dekning for en del av halleia. For 2015 er beløpet satt til ,- kr. Halleie for øvrig dekkes av handballgruppa. Handballgruppa har ansvaret for hallvakta, og får beholde godtgjørelsen fra hallstyret. VERDI AV Å DISPONERE EGNE ANLEGG Fordelen av å disponere Sparbu IL sine anlegg (jfr leie av hall) verdsettes med utgangspunkt i kostnader ved å disponere egenkapital i anlegget. For 2015 er dette basert på oppsettet under: Kapital Rente % Kostnad Fotball 80% Friidrett 20% kr ,00 5 kr ,00 kr ,00 kr ,00 I 2015 er det behov for å kjøpe beiterydder. Med det blir det lettere å holde aktivitetsparken og lysløypa fri for gras og vegetasjon. Beiterydder koster ca kr , og finansieres ved å søke midler hos Sparebanken 1 SMN og Gjensidigestiftelsen. 29

30 Fotball Budsjett 2015 Fotball Inntekter (Kr) Treningsavgift Egenandel Kiosk (Sparbu cup) Arrangemang (TA-cup Renteinntekter Overføringer fra hovedlag 0 Sum inntekter Utgifter (Kr) Adm kostn og fakturering Bankomkostn 0 Dommerutgifter Kioskutgifter Deltakeravgift Utstyr Halleie/baneleie Utdanning Anlegg Andre utgifter Sum utgifter Resultat

31 Handball Budsjett 2015 Sparbu IL Håndball Inntekter 3100 Treningsavgift Kiosk Lodd/biletter Dugnad/ aktivitetsmidler Andre inntekter Utgifter 4100 Adm. Kostn Renter/bank Dommerutgift Kioskutgifter Deltakeravgift Utstyr Halleie Transport Premier Utdanning Andre kostnader/gebyrer Overskudd

32 Ski- og Friidrett 2015 Inntekt Skirenn Friidrett Sykkeldag Lotteri 1920 Støtte høyttaler Resterende halleie/utstyr 1000 Sum Inntekter Utgift Arrangement 5000 Kontingent Premier Andre utgifter 1000 Sum utgifter Resultat: Overskudd

33 Sak 9 Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan Årsmøtet i 2014 vedtok følgende organisasjonsplan Styret består av: Leder, nestleder, tre styremedlemmer samt leder i hver av de grupper laget har opprettet. 1. vararepresentant innkalles fast til styremøtene men uten stemmerett 2. og 3. vararepresentant innkalles til styremøter når noen av de fast møtende representantene melder forfall. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og 1. vararepresentant. Gruppestyrene foreslår selv antall medlemmer til gruppestyret. Det skal minimum velges: - Leder - Nestleder - Økonomiansvarlig Styret sin innstilling til vedtak: Sparbu IL sin organisasjonsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2014 opprettholdes i

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer