ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl KLUBBHUSET. Sakliste:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:"

Transkript

1 ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive protokollen 4 Behandle årsmelding for Sparbu IL 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette medlemskontingenten 8 Vedta budsjett for Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan 10 Valg a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) 2 revisorer e) Representasjoner til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmøtet starter med et foredrag om ungdomsidrett ved Mari Ann Landsem Melhus fra Nord-Trøndelag Idrettskrets. 1

2 Innhold Sak 4: Årsmeldinger... 4 ÅRSMELDING FOR SPARBU IDRETTSLAG Idrettslaget sitt styre... 5 Møtevirksomhet... 5 Styremøter... 5 Representasjon... 6 Medlemmer... 6 Idrettsregistreringen... 7 Sportslig og organisatorisk arbeid... 7 Klubbutvikling... 7 Informasjon... 8 Organisasjon... 8 Ungdomsløftet... 8 Flere spreke sparbygger... 9 Samarbeid... 9 Dugnad... 9 Økonomi... 9 ÅRSMELDING 2014 ANLEGG ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING TRIMGRUPPA Ski og friidrett årsmelding Årsmelding håndballgruppa Sak 5 Regnskap for Hovedlaget Fotball Trimgruppa Handball Ski og friidrett Sak 7 Kontingent for Sak 8 Budsjett for Hovedlaget Fotball Handball Ski- og Friidrett Sak 9 Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan

3 3

4 Sak 4: Årsmeldinger ÅRSMELDING FOR SPARBU IDRETTSLAG

5 Idrettslaget sitt styre Leder Anne Irene Myhr Nestleder Bjørnar Solberg Styremedlem Linda Brandsås Berg Styremedlem Frode Sørhaug Styremedlem Geir Ove Tanem 1 vararepresentant Marthe Frigaard 2 vararepresentant Marthe Kvitvang 3 vararepresentant Janita Salberg Gruppeleder ski/friidrett Gruppeleder fotball Gruppeleder trim Gruppeleder handball Kjetil Mollan Runar Bragstad Odin Krøke Tor Martin Eek Marthe Frigaard meldte fra om at hun trakk seg fra styret sitt arbeid for resten av styreperioden Møtevirksomhet Årsmøtet 2014 ble gjennomført 25. mars. 24 medlemmer møtte. Kun ordinære årsmøtesaker ble behandlet. Ny organisasjonsplan ble behandlet. Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført 22. januar. 19 medlemmer møtte med stemmerett. Saken som ble behandlet var Sparbu IL sin deltakelse som medarrangør av Landsskytterstevne på Steinkjer Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Sparbu IL vil være samarbeidspartner for søkerlagene Steinkjer, Forr og Inderøy skytterlag ved planlegging og gjennomføring av Landsskytterstevnet Styret i Sparbu IL får fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale med de tre skytterlagene». Styremøter Det er i 2014 gjennomført styremøter som har behandlet disse sakene: 15. januar Innstille til vedtak på ekstraordinært årsmøte Fastsette dato for ordinært årsmøte 24. februar Forberedelse av ordinært årsmøte 9. mars Forberedelse av ordinært årsmøte 22. april Fordeling av arbeidsoppgaver Plan for arbeidsåret Informasjonssaker 18. juni Utviklingsavtale med Nord-Trøndelag Idrettskrets Drift av idrettsanlegg Innføring av KlubbAdmin Evaluering av bruk av navn på klubbdrakter Mat og drikke på idrettsarrangement Orienteringssaker 5

6 18. september Oppfølging av ungdomsløftet økonomi dugnader sponsorer kontingent- og treningsavgifter Nytt fra gruppene Klubbkveld Sparbustikka Ungdomskveld med motivasjonsinnlegg 25. november Samarbeid med Steinkjerfestivalen 2015 Årshjul Sparbu IL Driftssaker Sportslige aktiviteter Arbeidsutvalget har hatt eget møte 26. august Organisasjonsutvikling - innføring av Klubb Admin Ungdomsløftet oppfølging av avtalen med Nord-Trøndelag Idrettskrets Økonomi Representasjon Sparbudag lørdag 1. november. Elin Skei var Sparbu IL sin representant inn i arrangementskomiteen. Trimgruppa delte ut premier fra trimkarusellen siste år, og vi presenterte de siste klubbdraktene. Anne Irene Myhr var styret sin representant på årsmøtet i Mære samfunnshus og Idrettshall Sa Trond Unhjem representerte Sparbu IL på årsmøtet i Steinkjer idrettsråd. 17. mai gikk Sparbu IL under sin fane i barnetoget på Mære og borgertoget på Steinkjer. Medlemmer Medlemmer er de som pr er registrert i idrettslaget sitt medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor laget. I 2014 har vi hatt følgende kontingentbeløp: Kr 200, - for enkeltmedlemskap Kr 350,- for familiemedlemskap (barn/ungdom inntil 18 år) Kr 150,- for støttemedlemskap 6

7 Dette er en nedgang på 125 medlemmer fra Nedgangen er størst for kvinner over 26 år, og noe på menn over 26 år. Idrettsregistreringen Aktive medlemmer er de av idrettslaget sine medlemmer som pr driver en idrett organisert av Sparbu IL Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Total Endring 2013 Fotball Friidrett Turmarsj Handball Idrettsskole Langrenn Volleyball I avtalen med Nord-Trøndelag idrettskrets hadde vi som mål at antall aktive åringer skal være + 10 pr Ved inngangen av året hadde vi 99 aktive i aldersgruppen. Målet er nådd ved at vi har 119 aktive i aldersgruppen pr Sportslig og organisatorisk arbeid Klubbutvikling Fleridrettslaget Sparbu har fire undergrupper. Vi arbeider for å fremstå som et samlet idrettslag hvor aktivitetsutviklingen skjer i gruppene men hvor «klubben er sjefen». 22. januar 2015 hadde vi klubbkveld med sparbuveitja Sigrid Ekran. Hun er profesjonell hundekjører og en av Trøndelag sine fremste toppidrettsutøvere. Sigrid fortalte om sitt liv med hundene, ekspedisjoner og sine nye mål. Ca 70 personer fant veien til klubbhuset. Vi har også gjort forsøk med åpent klubbhus for å møtes og dele gode opplevelser sammen. 7

8 14. september viste vi fotballkampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt. Salg av kaffe og kaker og veldig bra oppmøte. Noen fotballag hadde trening sammen med foreldre i forkant av kampen og det var positivt for oppmøtet. 23. november var det cupfinale i fotball herrer mellom Odd og Molde. Vi reklamerte med salg av lapskaus. Dårlig oppmøte den dagen, men moro å se Molde bli Norgesmestere nok en gang. Informasjon eies og driftes av Sparbu IL. Målet er at Sparbu sin side skal brukes daglig av lag og foreninger, institusjoner og næringsliv. har i 2014 hatt i overkant av sidevisninger som er en nedgang på 1000 sidevisninger fra På facebook siden til Sparbu IL har vi nå passert 600 personer som har klikket på liker. Liker klikk : 424 Liker klikk : 594 Økningen er på 170 flere liker klikk som er en økning på nesten 30%. På enkelte innlegg har vi nådd ut til nesten 1600 personer. Interessen for denne siden avhenger av at vi fortsetter å publisere aktiviteter, bilder og idrettsglede for alle. Nyhetsbrevet Sparbustikka kom i 2014 ut to ganger i mai og i oktober. Sparbustikka fordeles i ca 900 postkasser i bygda. Organisasjon Politiattester. Janita Salberg har vært ansvarlig for oppfølging av trenere og lagledere. Bingo. Sparbu IL har avtale med Jackpot Bingo As, avdeling Steinkjer Utstyrsavtale. Sparbu IL sin 5 årsavtale med Malmo sport og jernvare utløper i Avtalen regulerer kjøp av treningsutstyr, friluftsklær og sykler. I tillegg kan idrettslaget ta ut varer for en viss sum pr år. Sparbu IL har også en 5 årig klubbavtale med Scantrade for kjøp av spillerutstyr som forhandles av Umbro/Proline/Mizuno. KlubbAdmin. Er utviklet av Norges Idrettsforbund og skal hjelpe klubben til å holde oversikt på medlemmer, aktivitet og deltakelse. Målet er at all medlemskontingent og treningsavgifter skal faktureres og innbetales via KlubbAdmin. Sparbu IL har i 2014 deltatt på opplæring i regi av Nord-Trøndelag Idrettskrets og drevet opplæring til gruppestyrene. Ungdomsløftet Gry Hammer Skjevik som har vært på lederkurs for ungdom i regi av Nord-Trøndelag Idrettskrets. Vi har i 2014 også forsøkt oss på åpen hall hvor målet er egenorganisert aktivitet for ungdom opp til 19 år. Den største suksessen er fotballturneringene som Marthe Frigaard har stått bak, og som har samlet opp til 60 ungdommer. Vi har ikke klart å få en gruppe til å være ansvarlig 8

9 for at aktiviteten skal gå av seg selv. Noe administrasjon er det uansett, og tilbudet må reorganiseres. Avtalen Sparbu IL har med Nord-Trøndelag Idrettskrets tilsier at vi må tenke ekstra innsats for å få med flere ungdommer i vårt arbeid hver dag. Flere spreke sparbygger Sparbu IL er sentral i tilretteleggingen for å få flere sparbygger i fysisk aktivitet. Gjennom turløypemerkingsprosjektet har vi fått midler til skilting og laging av informasjonstavler til trimpostene Grindberg, Furuberget, Krikaberget, Viståvåttån, Sorgenfri og Marsteinsvola. Det er inngått avtale med alle grunneierne. Se Samarbeid Mære skole. Vi har i 2014 hadde flere gode samarbeidsmøter med Mære skole. Vi deler ungene i bygda, areal og utstyr både ute og inne. Mære samfunnshus og idrettshall SA. Sparbu IL er ved siden av Mære skole den største leietakeren i Mærehallen og samfunnshuset. Handballgruppa organiserer vaktholdet på ettermiddag- og kveldstid, og utstyrsbua har fått nytt inventar. Landsskytterstevne på Steinkjer i 2018 skulle være et samarbeidprosjekt mellom skytterlagene Steinkjer, Forr og Inderøy og Sparbu IL. Skyttertinget i Sandnes 2. august gav LS 2018 til Stjørdal. Det ble avgitt 30 stemmer for Stjørdal og 26 stemmer for Steinkjer. Dugnad Takk til alle dere som stiller opp på dugnad for idrettslaget. Uten dere kan vi ikke drive frivillig arbeid. I 2014 hadde vi nedrigging av scenen til NTE sin sommerfest i forbindelse med Steinkjerfestivalen. Seniorgruppa har som mål å være en møteplass for pensjonister i bygda. Treffstedet er klubbhuset hver onsdag og opptil 20 personer møtes. Arbeidsoppgavene er mange og resultatene er fremragende. Økonomi Grasrotandelen. 244 personer hadde pr registrert Sparbu IL som mottakere av grasrotandelen. Det gav oss kr i inntekt, som er en økning på kr fra https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=

10 Merverdiavgiftskompensasjon. Kr ble Sparbu IL sin andel av merverdikompensasjonen på varer og tjenester for Dette er en økning på kr fra Lån. Sparbu IL har lån i Sparebank 1 SMN for å forskuttere ferdigstillelsen av klubbhuset i påvente av utbetaling av spillemidler. Spillemiddelsøknaden ble innvilget i 2014 med kr Utbetalingen vil skje i 2015 etter at regnskapet er godkjent. Sponsorarbeidet. I 2014 har Sparbu IL og Mære samfunnshus og idrettshall SA i samarbeid med Lindseth reklame utarbeidet forslag til sponsoravtaler/reklameavtaler. Den første nye avtalen ble underskrevet av ENOR på nyåret

11 ÅRSMELDING 2014 ANLEGG Idrettslaget har i 2014 ikke hatt noen større prosjekter på anleggssiden. Klubbhuset Klubbhuset har i 2014 jevnlig vært brukt til både interne og eksterne arrangementer. Det har blitt et populært sted å arrangere bursdagsselskaper. Huset har fortsatt en del ledig kapasitet det er muligheter for flere til å henge seg på. Kalender for klubbhuset ligger på Sparbu.no. Her finnes også utleiepriser og kontaktinformasjon. Det har vært litt problematikk rundt spredning av adgangskoder til låsene. Vi oppfordrer derfor til å være restriktiv med hvem som får kodene og prøver å bytte koder ofte nok. Seniorgruppa har ordnet med arkivrom i kjelleren og planen er å flytte arkivet på Heistad hit. Kunstgressbanen Det ble i 2014 foretatt en dyprensing av kunstgresset. Dette er kort beskrevet en prosess hvor det kjøres over banen med en maskin som suger opp gummikulene, rensker ut uønskede partikler for så å legge gummien tilbake. Dette gir et resultat med et løsere og mykere kunstgressdekke. Metoden vurderes som mer hensiktsmessig enn påfylling av gummikuler for å oppnå samme resultat. Likevel må det påregnes at banen i jevne intervall må etterfylles med gummikuler. På høsten opplevde vi å få skader på kunstgresset på grunn av motorisert ferdsel. For å unngå dette er det satt opp bom som vanskeliggjør motorkjøretøy å komme seg på banen. Forsikring mot slike skader er behandlet av styret, men vurdert til å koste for mye. Forsikringen mot slike typer hærverk har en premie på ca. kr ,- pr. mnd. og en egenandel på ca. kr ,- pr. skade. Til sammenligning kostet det kr ,- å reparere skadene som ble påført i høst. Øvrig Trimgruppa har med hjelp av seniorgruppa anlagt skotthyllbane ved klubbhuset. Banen med utstyr skal være tilgjengelig for alle som ønsker å benytte den. Sparbu IL får ikke lenger lov å kaste søppel i kommunens søppelbeholdere på skolen. Det har vært jobbet opp mot skole og kommune i 2014, men saken står fortsatt uten løsning. I skrivende stund har Sparbu IL tatt initiativ til møte med berørte parter for å få på plass løsning. En stor takk til seniorgruppa som står for driften og vedlikehold av anleggene og er pådrivere for nye tiltak. Bjørnar Solberg 11

12 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2014 STYRET I FOTBALLGRUPPA HAR BESTÅTT AV: Leder: Runar Bragstad Nestleder: Tor Henrik Jule Kasserer: Hege Østvang Dommeransvarlig: Synøve Brandtzæg Materialforvalter: Espen Hofstad Baneoppsett: Gunn Skei Barnefotballansvarlig: Lise Stenmo Anleggsansvarlig: Bjørn Ulvin ARBEIDET I GRUPPESTYRET Styret har gjennomført 6 styremøter i fotballåret, og vi har arrangert 2 trener-/lagledermøter. Ut over dette har styremedlemmene jobbet i forhold til eget ansvarsområde, og hatt utstrakt dialog pr. telefon og e-post. Både styremedlemmene i mellom og med trenere og lagledere. SPORTSLIG AKTIVITET Fotballgruppa har aktivisert 218 spillere i alderen 6-19 år. Den aktive oppfølgingen av lagene og spillere har vært gjort av 36 trenere og lagledere. Vi har også hatt god hjelp av våre klubbdommere til å dømme våre kamper. Sparbu hadde samarbeidslag med Sørlia for åringene. Noe som fungerte veldig bra. For årgangen gutter og jenter født 2000 og 2001 har de beste deltatt på treningssamlinger i Team Steinkjer. I år har Sparbu IL vært representert ved en rekke cuper, bl.a. TA-cup, Bergstadcup, NTE-cup, Levanger-cup, Kiwi cup, Kipermoen-cup, Storsjøcupen og Dana-cup. I tillegg til at lagene har deltatt i oppsatt serie både for sone og krets. Barnefotballen med de aller minste har deltatt på lokale turneringer. 12

13 Barnefotballturneringen på Sparbu (Sparbu-cupen) var årets åpningsturnering for barnefotballen. Turneringa var et stort arrangement, og bidro som tidligere år med gode inntekter til fotballgruppa. Turneringa ble styrt på en utmerket måte av Lise Stenmo, Runar Bragstad, Bente Bragstad og Monica Grande Alstad. TA-Cup er det andre store arrangementet for fotballgruppa. Geir Næss har vært vår representant i arbeidsgruppa, hvor det har vært lagt ned en stor innsats både i 2012 og TA-Cup i 2014 ble arrangert april, og involverte som vanlig foreldre og andre frivillige. I 2015 arrangeres cupen april. TA-Cup er fotballgruppas største inntektskilde foruten treningsavgiften. Fotballgruppa har som vanlig arrangert klubbdommer-kurs i forkant av Sparbu-cupen. Kursholder for våre dommere i år var Kristin Similä. ANLEGG Kunstgressbanen er fortsatt lekegrinda for fotballfrelste i Sparbu. Vi leide inn ett firma som dyprenset kunstgresset i sommer. Ellers har det vært ordinært vedlikehold på og rundt anlegget sesongen Det ble kjøpt inn 3 stk. fotballvegger til en verdi av kroner. Vi var utsatt for hærverk på vårt anlegg i sommer. Det ble kjørt moped på banen som laget 7 stk. dype hull. Dette ble lappet raskt, slik at banene kunne fremstå som perfekte igjen. Bom ble montert i oppkjøringen, noe som har minsket ferdselen for motorisert kjøretøy. ØKONOMI Økonomien i fotballgruppa er god. De store inntektspostene er treningsavgiften med kr , Sparbu-cupen med en netto på kr og TA-cup med en netto på kr ,50. Mens overskuddet i 2013 var på kr har vi i 2014 et resultat på kr En positiv utvikling, og bedre enn forventet. Styret i fotballgruppa takker spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre og besteforeldre for innsatsen i året som har gått. Det nye fotballåret er allerede i gang, og vi gleder oss til det braker løs for alvor med TA-cupen i april. For Sparbu il - fotballgruppa Runar Bragstad. 13

14 ÅRSMELDING TRIMGRUPPA Styre i trimgruppa har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Odin Krøke Arnljot Gomo Grethe Holde Liv Viem Johs Mollan Anne Tove Veiseth Aktivitet i gruppa. Trimgruppa har hatt 3 styremøter. Gruppa har egen aktivitetsplan, den er et godt verktøy i planlegging og gjennomføring av de mange aktiviteter vi gjennomfører i løpet av året. Trim ved Arnljot, Johs og Odin har som de siste årene stått for kjøring av skiløypene. Skiløypene blir flittig brukt av skolen, barnehagen og trimere Sparbu. Sesongen har også i år startet med lite snø. Vi ser frem til og få brukt den nye spormaskinen som vi liker godt, det blir mindre kjøring og fine spor. Dugnader. Det har vært gjennomført mange dugnader av trimgruppa med vedlikehold på trimposter og rydding av løyper, vi utførte en stor jobb med rydding av skog på Krikaberget og Grindberg. Takk til velvillige grunneiere. Honnør til alle som har deltatt. Seniorgruppa deltar nå aktivt på dugnader så det er blitt lettere å få gjennomført nødvendig rydding og vedlikehold på våre anlegg. Vi takker våre elektrikere for jobben med og reparere feil i lysløypa fra torevær sommeren 2013, feilen er nå funnet i ett av lyspunktene øverst i Furuberget. Prosjektet med merking av stier til trimpostene ble ferdig i 2014, vi fikk tilskudd fra gjensidigestiftelsen. Vi har avtale med alle grunneiere for bruk og vedlikehold av stier og trimposter. Skotthyllbane. Ny bane ble bygget i 2014 på aktivitetsparken, takk til seniorgruppa og Svein Heimdal for dugnadsjobb. 14

15 Til sommeren tar vi i bruk banen, Frode Sørhaug velges inn i gruppa og som fagperson på skotthyll. Trimpostene. Trimpostene har også i 2014 vært mye besøkt, vi har en økning fra 2013 på 2072 besøk, totalt hadde vi i 2014 hele besøk på de 5 postene som er med trimkarusell. Sigrun Okstad hadde flest besøk på en trimpost med 364 besøk på Furuberget, imponerende. Trimgruppa har premiert de som hadde flest besøk på trimpostene. Mange besøkte også Marsteinsvola i 2014, antall er ikke oppsummert. Trimkarusellen ble gjennomført med god oppslutning, besøk i perioden 1/5-30/9. 10 besøk på alle postene; 14 trimere 15 besøk på alle postene; 12 trimere. På sommeren servert vi kaffe på 3 trimposter og 1. og 2. søndag i advent serverte vi gløgg på Grindberg og Furuberget. Mange tar trimturen til disse arrangementene, så dette blir gjentatt i Til våren blir det ny trimpost på Husmannshalla, vi har avtale med grunneierne i Brekka. Sykkeltrim. Sykkeltrimmen er fortsatt populær og vi hadde 3026 besøk på de 10 postene. 13 sykkeltrimere hadde 10 besøk på alle postene. Sykkeldag ble arrangert i lag med ski/friidrett i mai. Halltrim. Halltrimmen som ledes av Bjørn Aalberg fortsetter som tidligere med bra oppslutning. Økonomien i trimgruppa er tilfredsstillende, viser til regnskap. Honnør til alle trimere i Sparbu For trimgruppa. Odin Krøke 15

16 Ski og friidrett årsmelding 2014 Styret i gruppen har vært: Leder: Kjetil Mollan Kasserer: Beate Hamrum Kolseth Styremedlem: Birgit Frøseth Styremedlem: Roar Stornes Styremedlem: Sandra Sandnes Styremedlem: Knut Robert Rønning Aktivitet i gruppen Vi har hatt flere styremøter i gruppen. De aller fleste har blitt gjennomført vi messenger. Vi har også hatt tradisjonelt styremøte. Vinter Vinteren 2014 var av den snøfattige typen. Vi hadde nesten ikke forhold på Ivars plass, men da det ble forhold fikk vi avviklet tre skirenn på fem dager. Vi hadde 146 ulike barn som kom på Telenorkarusellen-aktiviteten. Nytt av året var at vi hadde egen premieutdeling. Premieutdelingen ble avholdt ved klubbhuset, og vi fikk besøk av selveste Andres Bardal. Vi fikk også sponset luer fra Sparebank 1 SMN. De som hadde deltatt på alle skirennene fikk lue. Ettersom vinteren var snøfattig fikk vi arrangert skøytedag på Leksdalsvannet. På skøytedagen kom det ca barn og voksne. De som kom fikk prøvd seg på hockey og andre isaktiviteter. MacLein foto & Design kom også, og vi fikk noen artige og nydelige skøytebilder fra dagen. Ekstra gledelig i fjor var at Sparbu il var tilbake på ulike kretsrenn i fylket. Vi hadde flere deltakere på TA-sprinten på Henningvola. Denne trenden ser ut til å fortsette i Vår/ Sommer/ Høst Vi fikk arrangert flere kvelder med friidrettsaktiviteter på A-parken. Her har over 120 ulike barn deltatt. Barna har fått prøvd seg i tradisjonelle 16

17 friidrettsaktivteter, men nytt av året er at de har fått prøve både kule, spyd og diskos. Premieutdelingen etter friidrettsaktivitetene ble avviklet i høst. Den ble avholdt i samfunnshuset. De som hadde deltatt fikk pokal og halser sponset av Coop Ekstra. Idrettslaget har også markert seg på flere stafetter. Vi har deltatt på Ogndalsstafetten, Mosvikstafetten og Steinkjerstafetten. De to siste nevnte stafettene var vi blant de største idrettslagene. Vi hadde blant annet ni lag på Mosvikstafetten. Vi håper å fortsette denne utviklingen i år, og vi kommer til å annonsere for de ulike stafettene. Sykkeldagen ble arrangert 1. juni. Gjennomføringen av dagen var som vanlig et samarbeid mellom friidrett/ ski og trimgruppa. Gruppen har også i år solgt lodd i regi av Nord-Trøndelag skikrets. Dette er med på å gi gruppen noen ekstra kroner. Årets loddbøker ble fordelt mellom medlemmene i gruppen og foreldre i årgangen. I høst fikk gruppen på plass en liten sponsoravtale. Avtalen er at firmaet Astra Bygg & Entreprenør AS sponser drivstoff til snøscooteren Vi i friidrett og ski ønsker å benytte muligheten til å takke alle som har deltatt på de ulike arrangementene, og ikke minst de som har tatt steget og blitt med på stafetter og skirenn rundt omkring. Vi håper den positive utviklingen fortsetter. Vi ønsker også å takke for utmerket samarbeid med onsdagsgjengen og Trimguppa. 17

18 Årsmelding håndballgruppa 2014 Gruppestyret Leder: Nestleder: Kasserer: Kiosk- og turnering: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Dommerkontakt: Tor Martin Eek Ida Elise Veiseth Wenche Stornes Våset Toril Våset Linn Langfjord Marthe Eek Laila Ålberg Hilde Storjord Berg Arbeidet i gruppestyret Håndballgruppa har avholdt 7 styremøter og 2 møter med trenere/oppmenn denne sesongen. I tillegg er det mye korrespondanse pr. mail og telefon, både til gruppestyret og trenere/oppmenn. Foreldremøter og møter i forbindelse med dugnader og turneringer har det også vært. Leder og nestleder har deltatt på 4 klubbledermøter i sone Innherred og 2 samarbeidsmøter med klubbene i Steinkjer. Leder har deltatt på møter i hovedstyret. Sportslig aktivitet Det har i løpet av sesongen vært stor aktivitet i håndballgruppa. Vi har hatt 9 lag fra 7-14 år på gutte- og jentesiden, i tillegg har vi også Dame- og Herrelag på seniorsiden. Fra 10 år har det vært seriespill, og på minihåndball har de deltatt på lokale turneringer. G12 ble seriemestere! Vi reiste til Sandnessjøen på turnering. Der hadde vi med 6 lag i aldersbestemte klasser som spilte cupspill, og tre lag som var med på minihåndball. Sparbu bemerket seg og gjorde det meget bra, vi kom hjem med tre 1. plasser J12, G12 og J14 (J13laget) og en 3. plass G14. I tillegg deltok en del lag på Sparebank1 cup på Steinkjer i april. Våre lag har alle 1-2 trenere + oppmenn/foreldrekontakter. De gjør en fantastisk innsats både på og utenfor banen. Interessen for å støtte og heie fram våre lag er stor, og det er kjempeartig at det er fullt på tribunen når det er hjemmekamper. 4 dommere er registrert for Sparbu IL. I høst hadde vi 9 stk som deltok på barnekamplederkurs. Anlegg Håndballgruppa leier treningstimer i Mærehallen hver uke mandag til fredag, og i tillegg de helgene vi har hjemmekamper. 18

19 Dugnad Handballgruppa er avhengig av dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte for å kunne avvikle kamper samt opprettholde økonomien. Tusen takk til alle som har stilt opp på dugnad. Følgende dugnadsaktivitet har vært gjennomført i 2014: Hallvakter mandag-torsdag fra kl For hver time kompenseres det med 50 kr i halleie Vakter i kiosk og sekretariat under hjemmekamper. Mange har vært med og bidratt til at publikum, spillere og dommere har møtt ett godt vertskap i Mærehallen Styret i håndballgruppa er hallverter på hjemmekamper til Sparbu Flaskeinnsamlinger Minihåndballturnering Pølsesalg på Sparbudagen Flagging på skolen i ferie- og helligdager Kaffesalg 17. mai I tillegg kommer dugnader utført internt i lagene for å få inn penger for å redusere utgiftene til turneringer og bortekamper. Økonomi Økonomien i håndballgruppa er bra. Likviditeten er tilfredsstillende. De største utgiftspostene er halleie, påmeldingsavgifter for lag og dommerutgifter. De største inntektspostene er treningsavgift og dugnadsinntekter. Vi har fortsatt en sterk bedring av innbetaling av treningsavgifter, også nå når vi har oppfølgingen selv. Styret i håndballgruppa vil rette en stor takk til alle spillere, trenere, lagledere, dommere, dugnadsfolk og ivrige foreldre/foresatte for en flott innsats gjennom hele sesongen For håndballgruppa Tor Martin Eek 19

20 Sak 5 Regnskap for 2014 Hovedlaget ÅRSREGNSKAP 2014 Inntekter: Resultatregnskap Note Budsjett 2014 Kontingent ,97 kr ,00 Aktivitetsmidler ,00 kr ,00 Leieavtale- anlegg ,00 kr ,00 Sponsorinntekter - kr ,00 Bingo ,52 kr ,00 Malmoavtalen 8 kr ,00 Grasrotandel ,37 1 kr ,00 Momskompensasjon ,00 kr ,00 Tilskudd prosjekt 5 000,00 2 Dugnadsinntekter ,00 3 Andre inntekter ,99 4 Renteinntekt 75,00 SUM INNTEKTER ,85 kr ,00 Utgifter: Strøm ,00 kr ,00 Regnskapsføring ,00 5 kr ,00 Informasjon ,00 6 kr ,00 Malmoavtalen 8 kr ,00 Administrasjon/drift ,62 kr ,00 Halleie allidrett 3 565,00 kr 5 000,00 Halleie handball ,00 7 kr ,00 Leie av lokaler til åpen hall 8 346,00 Renter ,00 kr ,00 Avdrag kr ,00 Avskrivninger ,17 kr ,00 Forsikring 7 806,00 kr ,00 Festeavgift 3 000,00 kr 3 000,00 Utstyr klubbhus, anlegg, a-park ,04 kr ,00 Gebyrer 2 989,30 Vann, avløp ,52 20

21 skiltprosjektet ,00 Andre kostnader 1 381,00 Arrangementsutgifter 4 197,99 SUM UTGIFTER ,64 ÅRSRESULTAT ,79 kr ,00 BALANSEKONTO EIENDELER Baneanlegg ,62 Snøscooter, Polaris 1,00 Klubbhus ,20 Løypemaskin ,40 traktorer ,00 Brukskonto ,79 Byggekonto 9 529,66 Bankkonto 4 388,88 Kundefordringer ,03 Interne føringer ,00 9 Sum eiendeler ,58 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital ,16 Lån til klubbhus ,00 Gjeld til handballgruppa ,00 Kortsiktig gjeld ld ,21 9 Sum gjeld og egenkapital ,37 Underskudd , ,58 Noter til årssregnskap 2014 Grasrotandelen. 244 personer har oppgitt Sparbu IL som mottaker av Grasrotandelen i Sluttutbetaling fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til løypemerkingsprosjektet 3 Vikingfestivalen i ,00 NTE sin sommerfest 6 000,00 Norlek 5 450, ,00 4 Tilskudd klubbkveld Sigrid Ekran 5 000,00 Sluttutbetaling "svett i lag" 3 766,00 Diverse vi har søkt på og arrangementsinntekter , ,99

22 5 Steinkjer regnskap ,00 Nord-Trøndelag idrettskrets ,00 utgiftsfordeling handball og fotball 1. halvår , , Det er i 2014 betalt for siste trykking i 2013, dvs tre trykkinger på til sammen kr ,-. Mac Lein kr Hovedlaget betaler all hallleie. Kr er det handballgruppa har brukt hallen utover de kr som ligger i budsjettmodellen og som hovedlaget betaler for handball Avtalen Sparbu IL har med Malmo sport gir oss kr pr år som gruppene tar ut i varer til bruk i idrettsaktiviteten 9 disse to posteringene må sees sammen 22

23 Fotball Resultat og balanse pr Resultat Utgifter 1) 4100 Adm.kostn. og fakturering ,17 Inntekter 3100 Treningsavgift , Renter/ bankomkostninger 48, Medlemskontingent Dommerutgifter , Egenandeler , Kioskutgifter , Kiosk ,00 2) 4140 Deltakeravgift , Tilskudd fra NIF/NFF ,00 3) 4150 Utstyr , Tilsk. fra Danske Bank Engasjement , Overnatting Bergstadcup , Sponsorer Halleie/baneleie , TA-cup , Leie lokaler Renter , Premier Andre inntekter , Utdanning ,00 4) 4210 Anlegg , Lokaler 326, Maskiner Andre utgifter Tap - Sum ,78 Sum ,79 - Overskudd ,01 Sum ,78 Sum ,78 Balanse Eiendeler 1000 Bank HL Gjeld og 2000 Egenkapital , Bank HL egenkapital 2200 Gjeld , Bank HB Bank HB Bank FB , Bank FB , Bank TRIM Bank FRII Bank VB Bank GD Kasse 2 150, Fordringer ,00 Sum ,59 Sum ,58 - Overskudd ,01 Sum ,59 Sum ,59 Kontroll > - Noter: 1) Fakturering treningsavgift kr ,50, trådløst internett klubbhuset kr , lagledermøter kr , div. kr ) Kretskont. kr , påmeld. cuper kr , A-kort Storsjöcup kr , Team St.kjer kr , spilleroverganger kr ) Baller kr , drakter kr , dommerutstyr kr , vimpler kr , hansker, nipler, førstehjelpsett, tape, is kr ) 2 stk 11'er mål og 2 stk 7'er mål kr , brøyting bane kr , ballvegger kr , lapping nett kr. 878,19 23

24 Trimgruppa 24

25 Handball Resultat og balanse pr. 31. des Resultat Utgifter 4100 Adm.kostn ,00 Inntekter 3100 Treningsavgift , Renter/ bankomkostninger 439, Medlemskontingent Dommerutgift , Egenandeler 5 564, Kioskutgifter , Kiosk , Deltakeravgift , Lodd/billetter , Utstyr , Dugnad/ aktivitetsmidler , Lodd Sponsorer Halleie , Arrangement , Transport , Renter , Premier Andre inntekter -281, Utdanning , Anlegg Lokaler Maskiner Andre kostnader/gebyrer , Tap - Sum ,04 Sum ,21 - Overskudd ,17 Sum ,04 Sum ,04 Balanse Gjeld og Eiendeler 1000 Bank HL egenkapital 2000 Egenkapital , Bank HL Gjeld Bank HB , Bank HB , Bank FB Bank SKI Bank TRIM Bank FRII Bank VB Bank GD Kasse 1 000, Fordringer ,00 Sum ,90 Sum ,73 - Overskudd ,17 Sum ,90 Sum ,90 Noter: 1) Treningsavgift innbetalt i 2014 som skulle vært inntekt i ) ,- av innskuddet er fortjeneste fra veldedighetskamp, og skal overføres til ALS. 3) Halleie 2014 faktureres i 2015 og er derfor ført som en fordring i ) Inntekt fra hallvakter november, desember kom inn i 2015, og føres derfor som en fordring i

26 Ski og friidrett Driftsregnskap Inn Ut Resultat Kasse , ,00 0 Bank , , ,00 Kontingent , ,00 Lotteri 3 840, ,00-640,00 Arrangemen 9 048, , ,00 t Drift 4 014, ,00 Diverse 8 767,00 35, ,00 BALANSE Eiendeler Beholdning pr. 1/ Inn Ut Overskudd/U nderskudd Beholdning 1/ Kasse 1000, , , ,00 Bank , , , , ,00 Driftskapital pr 1/ , ,00 26

27 Sak 7 Kontingent for 2015 Sparbu IL har kun personlige medlemmer. Navn og fødselsår skal registreres. Kun betalende medlemmer skal registreres i idrettsregistreringen. Vi oppfordrer til betaling via Min Idrett for kontingenten for Styret innstiller på at støttemedlemmer tas bort som kontingentkategori. Hvis du ikke er registrert hos Min Idrett så kan du lese mer om hvordan du gjør det på disse sidene. Styret sin innstilling: Kontingenten for 2014 fastsettes til Kr 200,- for enkeltmedlemskap Kr 400,- for familiemedlemskap 27

28 Sak 8 Budsjett for 2015 Hovedlaget Sparbu IL - Budsjett 2015 BUDSJETT FOR HOVEDLAGET: Inntekter: Utgifter: Kontingent kr ,00 Strøm kr ,00 Aktivitetsmidler kr ,00 Regnskapsføring kr ,00 Leieavtale- anlegg kr ,00 Informasjon kr ,00 Sponsorinntekter kr ,00 Malmo-avtalen kr ,00 Bingo kr ,00 Administrasjon/drift kr ,00 Malmo-avtalen kr ,00 Halleie allidrett kr 5 000,00 Grasrotandel kr ,00 Halleie handball kr ,00 Momskompensasjon kr ,00 Renter kr ,00 Avdrag kr - Forsikring kr ,00 Festeavgift kr 3 000,00 Vedlikeholdsutgi Kr ,00 Vatn og avløp Kr ,00 Utstyr klubbhus kr ,00 SUM kr ,00 SUM kr ,00 RESULTAT kr 0 FORDELING AV FELLESGODER PÅ GRUPPENE: Fotball Handball Ski Friidrett Allidrett Strømutgifter kr ,00 kr ,00 Kapitalutgifter kr ,00 kr ,00 Halleie kr ,00 kr 5 000,00 Malmo-avtale kr 5 000,00 kr 5 000,00 SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 28

29 ANLEGGSKONSTNADER FOR GRUPPENE I 2014: Fotball: ingen, beregnes av fordeling av felelsgoder, daglig drift av anlegg Handball: Halleie ut over kr Ski: drift Friidrett: drift Trim: drift FORUTSETNINGER OG KOMMENTARER: GENERELT Alle fellesmidler går inn i hovedlaget, inkl. utleie av A-park. Gruppene har selv økonomisk ansvar for drifta. Aktivitetsmidler går til hovedlaget til dekking av anleggskonstnader. Rentekostnader for nytt/oppusset klubbhus medtatt. Forsikring, lån/renter betales av hovedlaget. STRØMUTGIFTER Hovedlaget betaler strøm. HALLEIE Handballgruppa får dekning for en del av halleia. For 2015 er beløpet satt til ,- kr. Halleie for øvrig dekkes av handballgruppa. Handballgruppa har ansvaret for hallvakta, og får beholde godtgjørelsen fra hallstyret. VERDI AV Å DISPONERE EGNE ANLEGG Fordelen av å disponere Sparbu IL sine anlegg (jfr leie av hall) verdsettes med utgangspunkt i kostnader ved å disponere egenkapital i anlegget. For 2015 er dette basert på oppsettet under: Kapital Rente % Kostnad Fotball 80% Friidrett 20% kr ,00 5 kr ,00 kr ,00 kr ,00 I 2015 er det behov for å kjøpe beiterydder. Med det blir det lettere å holde aktivitetsparken og lysløypa fri for gras og vegetasjon. Beiterydder koster ca kr , og finansieres ved å søke midler hos Sparebanken 1 SMN og Gjensidigestiftelsen. 29

30 Fotball Budsjett 2015 Fotball Inntekter (Kr) Treningsavgift Egenandel Kiosk (Sparbu cup) Arrangemang (TA-cup Renteinntekter Overføringer fra hovedlag 0 Sum inntekter Utgifter (Kr) Adm kostn og fakturering Bankomkostn 0 Dommerutgifter Kioskutgifter Deltakeravgift Utstyr Halleie/baneleie Utdanning Anlegg Andre utgifter Sum utgifter Resultat

31 Handball Budsjett 2015 Sparbu IL Håndball Inntekter 3100 Treningsavgift Kiosk Lodd/biletter Dugnad/ aktivitetsmidler Andre inntekter Utgifter 4100 Adm. Kostn Renter/bank Dommerutgift Kioskutgifter Deltakeravgift Utstyr Halleie Transport Premier Utdanning Andre kostnader/gebyrer Overskudd

32 Ski- og Friidrett 2015 Inntekt Skirenn Friidrett Sykkeldag Lotteri 1920 Støtte høyttaler Resterende halleie/utstyr 1000 Sum Inntekter Utgift Arrangement 5000 Kontingent Premier Andre utgifter 1000 Sum utgifter Resultat: Overskudd

33 Sak 9 Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan Årsmøtet i 2014 vedtok følgende organisasjonsplan Styret består av: Leder, nestleder, tre styremedlemmer samt leder i hver av de grupper laget har opprettet. 1. vararepresentant innkalles fast til styremøtene men uten stemmerett 2. og 3. vararepresentant innkalles til styremøter når noen av de fast møtende representantene melder forfall. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og 1. vararepresentant. Gruppestyrene foreslår selv antall medlemmer til gruppestyret. Det skal minimum velges: - Leder - Nestleder - Økonomiansvarlig Styret sin innstilling til vedtak: Sparbu IL sin organisasjonsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2014 opprettholdes i

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans Petter Gjertsås, Jonny Brissach, Reidar Rødli, Mads Håvard Fagerstrand,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond PROTOKOLL Årsmøtet 2009 Idrettslaget Trond Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22 Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg. SAKSLISTE: Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede Vedtak årsmøtesak

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Saksliste årsmøte Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av dirigent, referent og to medlemmer til

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og års hjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmøte 2008 Åsane Allianse IL Onsdag 12 mars 2008 sted, Kl. 1800. klubbhuset på Rolland Dagsorden

Årsmøte 2008 Åsane Allianse IL Onsdag 12 mars 2008 sted, Kl. 1800. klubbhuset på Rolland Dagsorden Årsmøte 2008 Åsane Allianse IL Onsdag 12 mars 2008 sted, Kl. 1800. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2007 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 4. februar 2015. Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Thore Tvete

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 4. februar 2015. Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Thore Tvete Møtereferat : 4. februar 2015 Tilstede: Torbjørn Nyborg Per Olav Skjesol Lise Larsen Thore Tvete Anette Aas Gaute Evenhus Anton Bryhn Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Kommentarer: Møtereferatet fra

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Fredag 27. februar 2015 kl 13 på møterom 111. Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Regnskap 2013 og budsjett 2014. Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014. Nesodden IF Fotball

Regnskap 2013 og budsjett 2014. Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014. Nesodden IF Fotball Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014 3440 Gruppeavgift 1 569 941 1 650 000 1 800 000 Økning på 10% - kontantprinsippet Avgift satsinglag - - 100

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Dato: 26.05.2015 Årsmøtedokumenter. Regnskapsåret 2014

Dato: 26.05.2015 Årsmøtedokumenter. Regnskapsåret 2014 Dato: 26.05.2015 Årsmøtedokumenter Regnskapsåret 2014 Innhold Innkalling til årsmøte... 1 Årsberetning Leirsund Hovedstyre... 2 RESULTATREGNSKAP HOVEDSTYRET 2014... 4 ÅRSBERETNING FOR JUNIORAVDELINGEN

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 24/4-2014 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 24/4-2014 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 24/4-2014 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 24/4-2014 1 Årsmøte 24/4-2014 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer