Kjelsås IL, langrennsgruppa. Årsmelding. sesongen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjelsås IL, langrennsgruppa. Årsmelding. sesongen 2011-2012"

Transkript

1 Kjelsås IL, langrennsgruppa Årsmelding sesongen Richard og Svein Olav under Jr. NM Tåka letter! Stor bredde i Kjelsås langrenn. Her et knippe unge løpere - en herlig gjeng på trening og renn! Side 1 av 10

2 Innhold 1. SPORTSLIG... 3 Sportslige høydepunkt... 3 Antall aktive... 3 Mål, Strategi og kjøreregler for den sportslige satsningen i langrennsgruppa... 4 Følgende er vedtatt av Styret i langrennsgruppa. Det vil i kommende år arbeides videre med et helhetlig mål- og strategidokument Trenere i Kjelsås langrenn... 4 Trenere til kretsens Sr. og Jr. arbeid ADMINISTRATIVT - ORGANISASJON... 4 Styret pr (sesongen 2011/2012)... 4 Oppmenn... 5 Komitéledere... 5 Møtevirksomhet... 5 Sportslig utvalg (SU) - Strategisk plan... 5 Administrative utfordringer... 6 Hedersbevisninger sportslig og administrativt... 6 Administrativ representasjon Oslo skikrets mv ANLEGG - KONKURRANSELØYPER, TRENINGSANLEGG OG VARMESTUA... 7 Konkurranseløyper og treningsanlegg - Langsetløkka... 7 Snøproduksjon Nytt anlegg ved Linderudkollen... 7 Varmestua på Langsetløkka KLUBBTØY ARRANGEMENTER I EGEN REGI RENN OG SAMLINGER... 8 Jr. NM 2012 i Holmenkollen - sesongens høydepunkt for langrennsgruppa!... 8 Telenor Karusellen Nordre Aker Klubbmesterskapet Samling Austlid for år, april Avslutninger sesongen 2011/ Multisportuka Felles klubbtrening/miljøsamling på Langsetløkka - oktober Snøsamling på Sjusjøen de to siste helgene i november SAMARBEID MED ANDRE GRUPPER I KJELSÅS IL OG/ELLER IDRETTSLAG ØKONOMI... 9 Regnskap for årsregnskap... 9 Regnskap for sesongen sesongregnskap... 9 Treningsavgift... 9 SLUTTORD Side 2 av 10

3 1. Sportslig Sportslige høydepunkt Kjelsås langrenn har vært godt representert både i topp og bredde i alle aldersgrupper i løpet av sesongen 2011/12. Den store bredden gir som resultat at det er en rekke topplasseringer i både World Cup (Sr.), Norgesmesterskap, Norgescuprenn (Sr. og Jr.), Hovedlandsrenn (15-16), Ungdommens Holmenkollrenn (13-14), Kretsmesterskap og Turrenn. Resultater er i mer detalj rapportert i de enkelte alderstrinnenes sesongberetningen 2011/12. Noen av høydepunktene er: Sr. Eirik Brandsdal: Tre 1. plasser i WC sprint, 3.plass sammenlagt i WC sprint og 17 pl. i WC allround; 1.pl i NM sprint C og 3.pl i NM 50 km C; fortsatt landslagsplass for sesongen 2012/13. Øyvind Moen Fjeld: 8.pl i Scandinavisk Cup 15 km C, 19.pl i NM 50 km C Arne Post: 5.pl i Skandinavisk Cup 15 km F Eirik og Øyvind: med 4. pl i NM sprintstafett F. Erik, Gisle og Øyvind med 18.pl i NM stafett Astrid Bruland: 57.pl i WC sprint, 18.pl i Scandinavisk Cup sprint C, 9. Pl i NC sprint C, 18.pl i NM 30 km C Anne Maren og Astrid med 14.pl. i NM sprintstafett Anne Maren, Astrid, Anna Jensen (16 år!) med 13. plass i NM stafett Jr. Selma Ahlsand: 1. Pl. i NC K17 sammenlagt, 5. og 7.pl i JrNM i hhv. 7,5 km C og 5 km F, 5.pl i Jr.NM sprint, 2.pl Jr.NM stafett, en rekke 1.pl i NC renn Sprint og distanse, tatt ut til Kaja Morken: 16.pl og 20.pl i Jr.NM på hhv. 7,5 km C og 5 km F, flere gode NC-løp Erik Olsvik Dengerud: 21.pl og 25.pl i Jr.NM på hhv. 15 km C og 10 km F, flere gode NC-løp Fridtjov Vaksdal: 16.pl i Jr.NM sprint og 27.pl i Jr.NM 20 km C, flere gode NC-løp Thorstein Wang: 28.pl i Jr.NM 10 km F, flere gode NC-løp 15/16: Anine Ahlsand (16 år): HL 5. pl 5 km C, 2.pl sprint F og 4. plass kretsstafett Oslo 1, Ungdomsstafetten Oslo 1. Anna Jensen (16 år): HL 16.pl 5 km C, 24.pl sprint F og 4.plass kretsstafett Oslo 1. Anniken Orrestad (16 år): 9.pl langr cross Torjus Bern Hansen (16 år): HL 13.pl 7,5 km C, 5.pl langrennscross, 11. plass kretsstafett Oslo 1 Vebjørn Tandberg (16 år): HL. 22.pl 7,5 km C, 11. plass kretsstafett Oslo 1 Halvor Kleivi (16 år): HL. 17.pl langrennscross Ellinor Høgberg (15): HL 12.pl sprint F Stine Madslien Bakken (15 år): HL 1.pl langr cross Johanne Lægran (15 år): HL 28.pl langr cross Antall aktive Antall aktive skiløpere per var 704, se tabellen med fordeling på alderstrinn. Rekrutteringen til langrennesgruppa er fortsatt økende, med de tre yngste gruppene som de største med fra 84 til 100 medlemmer. Totalt sett har det vært en netto tilvekst på ca 80 løpere fra 2010 til Gruppe Jenter Gutter Total 7 år (f.2005) år (f.2004) år (f.2003) år (f.2002) år (f.2001) år (f.2000) år (f.1999) år (f.1998) år og 16 år (f.1996/97) Jr Sr Turrenn/veteran SUM Side 3 av 10

4 Mål, Strategi og kjøreregler for den sportslige satsningen i langrennsgruppa Følgende er vedtatt av Styret i langrennsgruppa. Det vil i kommende år arbeides videre med et helhetlig mål- og strategidokument. Mål: Kjelsås langrenn skal i løpet av 3 4 år ta medalje i senior NM stafett både for kvinner og menn Strategi: Det må bygges opp en stor og sterk juniorgruppe. Tilbudet må være helhetlig der den enkelte får en personlig oppfølging som kan bygge opp løpere til et høyt nasjonalt nivå. Det må samtidig være et tilbud til de som ikke har ambisjoner om topp nasjonalt nivå, men som vil ha et godt treningsmiljø og være ryggraden i en bærekraftig sosial gruppe. En kompetent og tilstrekkelig stor trenergruppe samt et velfungerende støtteapparat (oppmenn og smørere) er nøkkelfaktor. Slik gjør vi det i Kjelsås Alle er velkommen og blir sett, og det skal være noe å lære for alle Vi utvikler helhetlige og selvstendige langrennsløpere Vi respekterer Kjelsås og deler erfaringer og kunnskap med andre i klubben Vi smiler, gir positive tilbakemeldinger og har respekt for andre Vi er forbedringsorientert og har en felles langsiktig og kunnskapsbasert treningsprofil (Treningstrappa) Vi respekterer reglene Vi viser hensyn og er høflige overfor hverandre Trenere i Kjelsås langrenn Totalt antall trenere i sesongen har vært til sammen ca 80 i de ulike aldersgruppene. I de yngre gruppene er det foreldre med trenerkurs som har vært ansvarlig for gjennomføringen. I Sr., Jr. og delvis i 15/16 er det trenere med skolering og erfaring som legger grunnlaget for de gode resultatene. Hovedtrener Jr. har vært Eivind Warlo, Hovedtrener 15/16 har vært Øystein Tandberg (ulønnet). Sr. har ikke daglig oppfølging av trener, men har brukt Eivind Warlo og Kåre Tønne som samtalepartnere ved behov. Trenere til kretsens Sr. og Jr. arbeid Kjelsås langrenn har også i bidratt med trener Eivind Warlo til Team Oslo (Sr.), og trenerne Eivind Warlo (hovedtrener i Kjelsås), Siri Mette Carlsen og Jens Ivar Brox til Team Kollen (Jr.). 2. Administrativt - Organisasjon Styret pr (sesongen 2011/2012) Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem, anleggsansv. Aktives representant Leder rennkomité Hovedoppmann 7-10 år Hovedoppmann år Oppmann Jr. Oppmann Sr. Oppmann Turrenn/vet. Sportslig utvalg Eivind Selvig Jon Solsrud Anne Størseth Astrid B. Sørset Svein Olav Bøe Jostein Gjevre (Jr.) Ikke besatt, men under Jr.NM: Espen Jonhaugen Funksjonen er ikke besatt prøveordning Funksjonen er ikke besatt prøveordning Dag Wang Aasmund Bruland Frank Westad Rune Helland (leder), Vegard Ulvang, Øystein Tandberg + trener Jr./Sr. Det er ingen lønnet administrativ medarbeider i langrennsgruppa. Side 4 av 10

5 Det er en rekke oppmenn, arbeidsgrupper/komitéer i arbeid. Se egne avsnitt under. Oppmenn 7 år 2005 (2006) Ann Kristin Fosse og Monica Raaen- Iversen 8 år 2004 Jarle Askevold 9 år 2003 Øyvind Skarholt 10 år 2002 Norunn Saure 11 år 2001 Anders Åsberg 12 år 2000 Inger- Hilde Hjeme 13 år 1999 Inger Johanne Eikeland 14 år 1998 Runar Syvertsen 15 år 1997 og 16 år 1996 Gry Ahlsand Junior* Dag Wang Senior* Frank Westad Komitéledere Sportslig utvalg Smøreteam Rennkomitè Klubbtøykomitè Web- komitè Varmestua Sponsorkomitè Anleggskomitè Klubbsamlinger Rune Helland Lars Tønsager Ikke besatt / Jr.NM Espen Jonhaugen Ikke besatt Trond Ahlquist Knut Feiring Richard Struksnæs Svein Olav Bø Frode Larsplass Møtevirksomhet Det har i sesongen ( til ) vært avholdt 11 styremøter. Oppmenn har møtt på samtlige møter. Det foreligger skriftlig referat fra alle møtene. Det er gjennomført en rekke møter i komiteer og arbeidsgrupper. Spesielt nevnes sportslig utvalg (SU), Webgruppen, Org.komité og rennkomité for NM Jr Sportslig utvalg (SU) - Strategisk plan Rune Helland tok over som leder for sportlig utvalg høsten 2011 da Jostein Hallén måtte fratre pga utenlandsopphold. Rune har utført en glimrende jobb. SU legger føringer for langrennsgruppas sportslige utvikling, har vært kontakt- og bindeleddet mellom styret og trenere i spesielt Sr., Jr. og 15/16, men også yngre grupper. I tillegg til trener I og II kurs er SUs trenersamlinger viktige bidrag til å øke den treningsfaglige kompetansen i trenergruppa. SU vedlikeholder Kjelsås treningstrappen, evaluerer sesongen og foreslår endringer overfor styret. SUs arbeid er viktig for klubbens sportslige utvikling. SU har i år spesielt fulgt opp Eirik Bransdals teknikkprosjekt og produsert video som dokumentasjon. Denne er å finne på vår nettside. SU har videre utarbeidet en sportslig visjon/ambisjon og strategi for Sr. og Jr.-gruppene og et sett med kjøreregler: Slik gjør vi det i Kjelsås for alle grupper. SU s forslag/innstillinger er vedtatt av styret og følger vedlagt årsmeldingen. Disse dokumentene er viktige i styringen av langrennsgruppa og vil bidra til å tydeliggjøre klubben og dens identitet som både bredde- og eliteklubb. Se under Sportslig aktivitet. Side 5 av 10

6 Administrative utfordringer Langrennsgruppa har vokst i antall medlemmer de siste årene. Det fører til større press på organisering av treninger og hele det administrative apparatet. Belastningen på klubbkontoret vedrørende medlemsregister, fakturering og regnskap øker også. Hovedlaget har engasjert en egen regnskapsfører for klubben og det er innført nye rutiner for regnskapsføring. Det avhjelper kasserer i langrennsgruppa. Opprettelsen av en rekke komitéer med smalere arbeidsområder letter styrets arbeid og det har ført til god rekruttering til oppgavene. Presset på trenere, organisering av treninger og plass til å gjennomføre treninger har økt markert de siste årene. Det arbeides kontinuerlig med å lage maler/opplegg for å bedre gjennomføring av treninger med de store årskullene. Styret lager i samarbeid med oppmenn en organisering av treningstider og steder. Organisering av transport til/fra Løkka og parkering er en vanskelig oppgave. Her er det ingen forbedring i situasjonen. Det er av Oslo kommune ikke iverksatt arbeid/løsninger som bedrer situasjonen. Kjelsås har i inneværende sesong arrangert Jr NM i Holmenkollen. Det krevde store ressurser, estimert til 6-7 årsverk, administrativt og praktisk under gjennomføringen. Vi kan være stolte av et godt gjennomført arr. både sportslig og administrativt. Utførlig rapport og regnskap vil i løpet av juni bli oversendt Norges skiforbund og vil samtidig legges på Kjelsås web-sidene. Hedersbevisninger sportslig og administrativt Erik Olsens minnepokal Kjelsåspokalen Skjold G15-16 Skjold J15-16 Skjold G13-14 Skjold J13-14 Skjold G11-12 Skjold J11-12 Klubbmestere Selma Ahlsand Anine Ahlsand Torjus Bern Hansen Anine Ahlsand Håvard Moseby Nora Ulvang Håkon Sturød Runa Ulvang Det ble ikke avhold klubbmesterskap i pga. snømangel ved slutten av sesongen. Lederens Krus: Gubben/Kjerringa: Anne Størseth Stian Petersen Anders Åsberg Runar Syvertsen Ellen Oslvik Inger- Hilde Hjelme (kafeteria) Sigmund Hov Moen (speaker) Stian Petersen (løypesjef) Knut Kristiansen (Oslo kommune) Håvard Ellingsen (Oslo kommune) På Kjelsås IL Ting 8. mai 2012 ble utmerkelser tildelt medlemmer i langrennsgruppa både for sportslig (for året 2011) og administrativ innsats. Det vises til hovedlagets årsberetning for kalenderåret 2011 for en oversikt. Gubben og Kjerringa er delt ut på NM-avslutningsfest og Styremøte. Side 6 av 10

7 Administrativ representasjon Oslo skikrets mv. Kristin Dale Selvig Ole Petter Haugen, Øystein Tandberg, Sondre Aarrestad Lars Tønsager Espen Jonhaugen Oslo skikrets, Styremedlem med ansvar for anlegg Oslo langrenn, Oppmannsgruppe år Oslo langrenn, medlem av valgkomitéen TD 3. Anlegg - Konkurranseløyper, treningsanlegg og varmestua Konkurranseløyper og treningsanlegg - Langsetløkka Langsetløkka. En god men kort snøvinter i Osloområdet førte til at løypene og skileikanlegget har fungert veldig godt, og vært i bruk 7 dager i uka. På grunn av plassproblemer på Langsetløkka har mange treninger også blitt gjennomført på Linderudkollen. Løypekjøring. Friluftsetaten har i hovedsak stått for løypekjøringen gjennom vinteren, men supplert med egen kjøring med snøscooter. Takk til både Friluftsetaten og Ole Martin Kristiansen (har stilt sin private snøscooter til disposisjon og bidratt til å kjøre løyper). Grunnarbeider(barmark) utføres dels ved dugnad av langrennsgruppa og dels av Oslo kommune, Bymiljøetaten. I 2011 har arbeidet i hovedsak vært kutting av ettervekst i alle løyper og utlegging av trær for å bedre bæreevnen i myrområdet der 3km-løypa vender. Snøproduksjon. Det ble ikke produsert kunstsnø denne sesongen. Nytt anlegg ved Linderudkollen. Anlegget omfatter et nytt stadionområde med speakerbu, lyssatte konkurranseløyper 1 ½, 2, 3, 5 km, bro over vei til Linderudkollen, oppgradert snøproduksjonsanlegg, utvidet parkering. I løpet av er reguleringsplanen anlegget vedtatt i bystyret i Oslo kommune. Planen er i tråd med Kjelsås langrenns ønsker. Reguleringsplanen er i skrivende stund hos Fylkesmannen og på vei til stadfestelse av Miljøverndepartementet (MD). Først når denne foreligger fra MD kan Oslo k. gi igangsettingstillatelse og bevilge nødvendige investeringsmidler. Prosjektet er øverst på prioriteringslisten for bygging av nye idrettsanlegg fra Oslo Idrettskrets til Oslo kommune i forbindelse med budsjettprosessene i kommunen. Anlegget kommer tidligst inn i budsjettet for Varmestua på Langsetløkka Varmestua (klubbhuset) brukes aktivt alle dager til møter, gruppesamlinger, trenerforum, rennarrangementer med tidtaking, rennkontor, kafeteria, resultatservice, garderober, toaletter, mv. Utleie til Friluftsbarnehage på dagtid i ukedagene, og utleie til private arrangementer på kveld og helger. Knut Feiring og Svein Olav Bø tilrettelegger utleie og drift, håndterer ukentlig ettersyn og nødvendig vedlikehold. Høsten 2011 ble det foretatt oppgradering av smørebua (nytt tak og avtrekk). Se egen årsberetning og regnskap. 4. Klubbtøy Langrennsgruppa valgte å bytte leverandør av klubbtøy i Swix (v/original) ble valgt som ny leverandør av klubbtøy etter en prosess med innhenting og sammenligning av tilbud om kjøp av tøy og sponsoravtaler fra flere leverandører. Varighet for avtalen er 3 år. Ny nettbasert bestillings- og betalingsordning i samarbeid med Milsluker n fungerte tilfredsstillende. Forbedringspunkter er påpekt og iverksatt. Side 7 av 10

8 5. Arrangementer i egen regi Renn og samlinger I er det gjennomført en rekke konkurranser og andre arrangementer. Jr. NM 2012 i Holmenkollen var høydepunktet. Alle arrangementene har vært en sportslig og økonomisk suksess, og bidratt til å plassere Kjelsås langrenn blant de gode og erfarne arrangører. Stor takk til alle områdeledere, dugnadsvillige og andre bidragsytere i stort og smått. Jr. NM 2012 i Holmenkollen - sesongens høydepunkt for langrennsgruppa! Arrangementet gikk over 4 dager i Holmenkollen Nasjonalanlegg. Det var i forkant en lang planleggingsperiode i samarbeid med Kollenhopp. Mer enn 250 frivillige var involvert og samlet sett ble det lagt ned 6-7 årsverk med dugnadstimer i planlegging og gjennomføring. Svært utfordrende værforhold med over 30 graders varme i solveggen i arrangementsuka ført til kritiske snøforhold. Takket være Oslo kommune som tok på seg snøkjøring og preparering så klarte vi å gjennomføre arrangementet under gode sportslige forhold. Premieutdeling og mottakelse i Oslo Rådhus ga en flott ramme og var et høydepunkt for mange av utøverne. Vi kan være stolte av et godt gjennomført arr. både sportslig, sosialt og administrativt. Arrangementet ga et godt overskudd som skal bidra til langrennsgruppas grunnlag for investeringer i anlegg, videre talentutvikling og sportslig satsing. Stor takk til alle frivillige, Oslo kommune, Skiforeningen og alle våre mange sponsorer og trofaste annonsører. Utførlig rapport og regnskap er under arbeid og vil i løpet av juni bli oversendt Norges skiforbund og vil samtidig legges på Kjelsås web-sidene. Telenor Karusellen Nordre Aker Kjelsås arrangerte dette i samarbeid med Lyn ski og Koll: Et introduksjonstilbud til barn fra 6-13 år med 3 renn uten tidtaking og åpent for barn som ikke er tilknyttet noen skigruppe. To renn gikk i friteknikk i Songsvann snøpark. Innlagt skicross i alle tre renn. Med i overkant av 1200 løpere hver kveld er denne Telenor karusellen i Nordre Aker i særklasse det største i landet. Kjelsås arrangerte i år renn nr. 2. Klubbmesterskapet På grunn av ekstremt varm marsmåned smeltet føre bort og klubbmesterskapet er utsatt til mov./des Samling Austlid for år, april Helgetur med lange skiturer, multisportkonkurranse, bålkos, skileik og twist-løp. Målet ble nådd: Bedre kjent på-tvers-av-gruppene. Mer enn 100 barn og 15 ledere/trenere. Avslutninger sesongen 2011/12 Avslutnigner er avholdt i alle grupper med utdeling av ulike hederstegn, pokaler, skjold, skimerker, mv. De yngre gruppene er nå så store at flere av gruppene holder egne avslutninger utendørs, vellykkede opplegg. Multisportuka 2011 Arrangert siste uke før skolestart august Et trenings-/aktivitets-/sosialt tilbud til åringer. Begrensning på 120 deltagere og arrangementet var fulltegnet i løpet av noen få dager våren Det ble i løpet av uka gjennomført treningsøkter med blant annet rulleski, løping, sykkel, kajakkpadling, kanopadling, ballspill. Overnattingstur avsluttet uka. Et svært vellykket dugnadsdrevet konsept som er blitt et årvisst arrangment. Side 8 av 10

9 Felles klubbtrening/miljøsamling på Langsetløkka - oktober Alle aldersgrupper, utgangspunkt i Langsetløkka, 2-3 timers treningsøkter med felles bespisning i etterkant. Fantastisk vær bidro til en flott samling. Det ble som tidligere år kombinert med løypedugnad der en rekke foreldre bidro. Snøsamling på Sjusjøen de to siste helgene i november Trening, smørekurs, foredrag og sosialt samvær. På grunn av sterkt økende antall medlemmer og samlingens popularitet ble denne fordelt over de to siste helgene i november. Det var igjen ny rekord i antall deltakere; ca 450 løpere, foreldre og søsken. Ordningen med to helger vil videreføres. 6. Samarbeid med andre grupper i Kjelsås IL og/eller idrettslag Kjelsås langrenn samarbeider med Lyn ski og Koll ski gjennom arrangementet Telenor Karusellen Nordre Aker. I 2010/2011 hadde vi daglig treningssamarbeid med Lillomarka skiklubb på Jr.-nivå. Kjelsås er med i Team Kollen (kretsens Jr.-satsning) og gjennomførte barmarkstreninger, snøsamling, reise- og smøresamarbeid på NC og NM. Kjelsås er med i Team Oslo (kretsens Sr.-satsning) og gjennomførte en rekke treninger, samt reise- og smøresamarbeid på NC og NM. Kjelsås er en av initiativtakerne til O2-samarbeidet for åringer. I samarbeid med Rye, Nydalen, Koll og Lyn deler vi på å arrangere barmarksøktene. Internt i Kjelsås IL har langrennsgruppa først og fremst samarbeid med Alpingruppa ved arrangering av Multisportuka. Mange av våre aktive løpere i yngre grupper deltar også aktivt i fotball og håndball i Kjelsås IL samt ski-orientering, skiskyting, orientering, friidrett, sykkel for andre idrettslag i bydelen eller kretsen. Langrennsgruppa oppfordrer til slik allsidighet. 7. Økonomi Regnskap for årsregnskap Regnskapet for 2011 viser en driftsinntekt på kr ,- og en driftsutgift på ,-. Det gir et positivt driftsresultat på kr ,-. Etter finansposter er årsresultatet et overskudd på kr ,-. Egenkapital før disponering av årets resultat er pr kr ,-. Treningsavgift for sesongen 2011/2012 er avsatt i balansen med kr ,-. Resultatet for 2011 er vesentlig bedre enn budsjettert. Regnskap for sesongen sesongregnskap Sesongregnskapet for viser en omsetning på kr og et positivt driftsresultat på kr ,- og etter finansposter er årsresultatet et overskudd på kr ,-. Resultat er kr ,- høyere enn budsjettert. Hovedårsakene til dette: - Overskudd fra Jr.NM 2012 på ca kr ,- (foreløpig) - Overskudd fra Multisportuka på kr ,- - Bingoinntekter på kr ,- - Reduserte trenerkostnader pga endringer i treneransettelse/engasjement Treningsavgift Treningsavgiften sesongen 2011/2012 er uforandret fra forrige sesong (2010/11). For alle grupper kommer det i tillegg egenandeler i forbindelse med samlinger og renn utenfor kretsen. Side 9 av 10

10 Årsklasse Treningsavgift sesongen 2011/2012 Gruppe 7-8 år Kr 950,- Gruppe 9 10 år Kr 1.150,- Gruppe år Kr 1.500,- Gruppe år Kr 1.700,- Gruppe år Kr 2.100,- Junior * Kr 2.200,- (kr 1.700,- ) Senior* Kr 0 (kr 1.700;- ) * Juniorene som deltok i Team Kollen betalte i tillegg en egenandel på 50% av Team Kollen avgiften, ca 50% av kostnad pr. NC-renn. De betaler i tillegg treningsavgift som oppført. For Jr. gruppen med laveste satsningsnivå og treningsoppfølging er treningsavgiften som angitt i parentes. ** Senior betaler egenandeler i forhold til satsingsnivå. Seniorer som ikke satser eller deltar på NC men deltar på fellestreninger, går kretsrenn og langløp/turrenn betaler en treningsavgift som angitt i parentes. Langrennsgruppa har svært nøktern drift, med god kostnadsstyring. Administrative kostnader inklusive forsikring og kretskontingent utgjør en svært liten del (2 %) av de total kostnader. 98 % av kostnadene går således til idrettslig aktivitet eller andre kostnader relatert til løperne. Alle tillitsvalgte jobber frivillig og ulønnet. Det har blitt utført svært god kostnadsstyring i alle undergruppene slik at utgiftene er holdt under kontroll. Alt i alt har dette gitt en vesentlig lavere kostnadsøkning enn inntektsøkning. Sluttord Styret i langrennsgruppa vil med dette rette en stor takk til alle utøvere, foreldre, trenere, representanter i administrative verv, sponsorer og støttespillere. Uten dere hadde disse resultatene ikke vært mulig å oppnå verken sportslig, økonomisk eller administrativt. Oslo, 21. mai 2012, Styret i Langrennsgruppa Eivind Selvig Jon Solsrud Astrid B. Sørset (sign) (sign) (sign) Anne Størseth Svein Olav Bø Rune Helland (sign) (sign) (sign) Frank Westad Dag Wang Aasmund Bruland (sign) (sign) (sign) Jostein Gjevre (sign) Side 10 av 10

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift.

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift. Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 1, sesongen 2014-2015 Dato og kl.: Mandag 1.september 2014, kl. 19.30 22.00 Sted: Varmestua Innkalling sendt til: Styret og oppmenn Til stede: Rune Helland, Øyvind

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 1. Organisasjon Styret: Leder: Barbro Tomter Dahlen Kasserer: Jan Erik Nilsen Styremedl./Anleggsansv.: Jørn Raastad Styremedl./Inntektsleder:

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014.

Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014. Styrets beretning 2014/2015 Konnerud IL Skigruppe 2014/2015 Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014. Styret i Konnerud IL, skigruppa

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Styret har bestått av: Leder (konstituert): Ingrid Reitan Sekretær: Jan Arild Sivertsgård Styremedlem: Per Inge Breen Terje Hegseth Ann Edel Moholdt (kasserer)

Detaljer

Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)

Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Organisasjonen i sesongen 2014-15 Styret: Styrets leder: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem/Sponsorer:

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-14

ÅRSBERETNING 2013-14 ÅRSBERETNING 2013-14 1 Innholdsfortegnelse: Beretninger 2013-14 Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 16 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 19 Hopp- og kombinertkomiteens

Detaljer

O-gruppas årsberetning 2011

O-gruppas årsberetning 2011 O-gruppas årsberetning 2011 Anine Ahlsand spurter inn til gull i Hovedløp Sprint, Fagernes 6. august 2011 Tanker om gruppas tilstand Nydalens Skiklubs medlemstall vokser jevnt og trutt, og vi var i sommermånedene

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015)

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) Adr.: c/o Steinar Vaadal Jan Mayenvegen 14, 9013 TROMSØ, tlf 47454180 E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com Internett: http://www.tssl.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ INNHOLD SKISTYRETS BERETNING... 5 ØKONOMISK ÅRSBERETNING... 22 INTEGRERINGSUTVALGET... 42 RAPPORT FRA GRENKOMITEENE... 48 ALPINT... 50 FREESTYLE...

Detaljer