Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS"

Transkript

1 Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap

2 Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av en valgt sekretær 2. Årsmøtet kan behandle innkomne forslag 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigent, og må være undertegnet av representant. Forslag kan bare fremmest i saker som står på agendaen 4. Alle vedtak føres i protokoll med tall på stemmer for og i mot 5. Protokollen gjennomgåes og underskrives av de valgte representantene Agenda/Saksliste Årsmøte 0) Valg av dirigent og sekretær 1) Behandling idrettslagets årsmelding a) Årsmelding hovedstyret b) Årsmelding Vigra IL Anleggsdrift AS c) Årsmelding Bane & anlegg d) Årsmelding det enkelte lag 2) Behandle idrettslagets regnskap a) Hovedstyre b) Rota klubbhus c) De respektive lag d) Vigra IL Anleggsdrift AS 3) Vedta idrettslagets budsjett a) Hovedstyre b) Rota klubbhus c) Vigra IL Anleggsdrift AS 4) Behandle idrettslagets organisasjonsplan 5) Årsmøtevedtak 2009, 2010, 2011, 2012 påminning 6) Innkomne forslag 2013: 7) Vedtak Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS 8) Valg

3 1 a) Årsmelding Hovedstyret Hovedstyret i Vigra IL sesongen 2012 har bestått av: 1. Liv Astrid Roaldsnes Leder 2. Nils Jonny Roald Nest leder 3. Inge Fagerheim Sportslig leder 4. Nils Kristian Roald 5. Jan Petter Meberg 6. Sven Martin Tønnessen 7. Svein Slyngstad 8. Petter Kåre Grytten Ingen styremedlemmer mottar styrehonorar. Aktivitet: I sesongen 2013 har Vigra IL hatt 16 oppmeldte lag i serien. Dette inbefatter et G06 lag som stilte på en miniturnering om høsten. I tillegg har hatt et samarbeidslag med Ellingsøy på G16, og et samarbeidslag med Giske og Ellingsøy på G19. Inkludert samarbeidslagene har vi hatt 2 flere lag i 2013 enn i Antall medlemmer i 2013 er mer en i Dette skyldes hovedsakelig at Ellingsøy G99 meldte overgang til Vigra IL siden kretsen nektet oss et samarbeid. I tillegg har vi fått innmeldt en rekke Old boys spillere i løpet av høsten. Støtteapperatet er ca. 40 personer. A laget endte i 2013 på en 4. plass i 5. divisjon. Dette er ett hakk opp fra Som tidligere år har vi hatt aktivitet på både Synnes og Rota. Nytt av året er at vi har inviet Vigrahallen. Hallen ble litt forsinket, men har blitt brukt flittig gjennom hele høsten. Klubbhuset på Rota har vært flittig brukt til både klubbarrangementer, og private arrangementer. Organisering og tilrettelegging: Vigra IL har i 2013 blitt utnevnt som Kvalitetsklubb nivå 1. Dette har først og fremst bidratt til at vi har fått mer struktur på klubben, og fått etablert retningslinjer på viktige områder. Som en del av arbeidet med å bli kvalitetsklubb er det også utarbeidet sportsplan, og gjennomført barnefotballkveld, og trener C kurs. Økonomi: Økonomien i klubben ansees som god. Vigra IL har forpliktet seg til å dekke 5 mill av byggekostnaden på Vigrahallen. Slik det ligger an nå er det behov for å lånefinansiere ca. 1, 3 mill. Det er utstedt lånegaranti fra Giske kommune på inntil 2,1 mill. Vigra IL Anleggsdrift AS har sikret seg gode inntekter på hallen. I tillegg til administrasjon og tilsyn så har vi også gode inntekter på reklameskilt. Ved inngangen til 2014 er det skrevet avtaler som har en årlig verdi på ca , kr. Dette innbefatter også noen reklameskilt på Rota. I tillegg har Vigra ILs A lag tatt på seg vaskingen av hallen. Dette gir årlige inntekter på ca kr. Ellers henvises det til vedlagt regnskap.

4 Organisering: Ansvarsfordelingen i styret i 2013 har vært slik: Foreldreforeningen / Vigra cupen: Årets Marine Harvest cup var rekord hva gjelder antall påmeldte lag (81 lag). Dessverre ble det et nytt år med mye regn. Tiltross for dette var tilbakemeldingene på cupen også i år stort sett gode, og arrangementkomiteèn gjorde en meget god jobb. I år ble det kjøpt inn en del utstyr ifm med cupen, men ser vi bort fra dette så ble overskuddet nesten det samme som året før (ca , kr.)

5 Vigrahallen: Vigrahallen ble offisielt åpnet 16. og 17. nov. I forkant av åpningen ble det lagt ned en stor dugnadsinnsats fra blubbens medlemmer, og støttespillere. Totalt er det registrert ca dugnadstimer ifm ferdigstillelsen av hallen. Da er ikke timene som har medgått til planlegging og prosjektering medregnet. Åpningshelga besto av turnering på lørdagen, og fest og konsert på søndagen. Mellom festen og konserten serverte Vigra IL gratis koltbord på alle fremmøtte. Grasrotandelen / Sponsorer: En viktig årsak til at Vigra IL har en god økonomi er at vi får inn bra med penger gjennom Grasrotandelen til Norsk tipping. I 2013 har vi fått inn kr Dette er ca. det samme beløp som kom inn i I tillegg til Grasroten har også Sparebanken Møre og Rongve vært viktige samarbeidspartnere for Vigra IL, og bidratt med økonomisk støtte. Vi vil også rette en stor takk til Marine Harvest som også i år sponset Vigra cupen, og til alle dem som har bidratt med andeler til Vigrahallen, og til de bedrifter som ønsker å støtte oss med skilt i Vigrahallen. Årsfest: I år ble det ikke arrangert årsfest. Denne ble erstattet av åpningsfesten for Vigrahallen. Innsats: Vigra IL har mange viktige støttespillere. Som nevnt tidligere har klubben i 2012 hatt et støtteapperat på i underkant av 40 personer. Mange av disse har hatt flere forskjellige oppgaver i klubben. I tillegg til trenerne (som kanskje er de mest «synlige» ), har vi lagledere, styret, foreldreforeningen, ansvarlige for bane, og diverse prosjekt. Foreldrene legger også ned et viktig arbeid ifm dugnad. Uten denne innsatsen ville eksempelvis ikke Vigra cupen vært mulig å arrangere. I år ønsker vi spesielt å takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid ifm realisering av Vigrahallen. Uten disse personene hadde ikke hallen blitt ferdig i 2013, og fremstått så bra som den i dag gjør. Det er mange på Sunnmøre som har uttrykt stor beundring for det vi har fått til ifm hallprosjektet. Dette i tillegg til at vi ble utnevnt som kvalitetsklubb var hovedårsaken til at vi av Sunnmøre fotballkrets ble nominert på årets fotballgalla som kandidat til prisen årets breddeklubb (Bergsøy IL ble tilslutt tildelt denne prisen). Oppsummering av 2013 og utsikter for 2014: Hovedstyret for Vigra IL ser tilbake på sesongen 2013 som et godt og spennende år for klubben. Det er lagt ned et stort arbeid gjennom året som har gått, og treningsiveren blant klubbens medlemmer har i høst vært meget god. Dette håper vi at vil resultere i mange gode idrettsprestasjoner når seriene igjen starter opp til våren. Vi er også nå i en situasjon at klubbens økonomi er blitt vesentlig bedre. Dette gir rom for å kunne starte planleggingen av nye investeringsprosjekt. Hovedstyret i Vigra IL v/ Jan Petter Meberg

6 1 b) Årsmelding Vigra IL Anleggsdrift AS: Selskapet ble stiftet på stiftingsmøte , og formelt godkjent som selskp i Brønnøysunds registeret I 2013 har Jan Petter Meberg fungert som Daglig leder, og følgende har sittet i styret: Jan Petter Meberg Nils Kristian Roald Torstein Synnes Sven Martin Tønnessen Jens Christiansen Ingen styremedlemmer mottar styrehonorar. Det er ikke gjennomført egne styremøter i selskapet i Selskapets virksomhet/formål er å drifte anleggene til Vigra IL, og delvis drift av Vigrahallen eid av Giske kommune. Selskapet er uten eget økonomisk formål. I 2013 har virksomheten vært preget av en rekke innkjøp til Vigrahallen. Den klart største investeringen var kjøp av kunstgress til hallen. Selskapet har i 2013 hatt inntekter knyttet til salg av reklameskilt, samt administrasjon, tilsyn og vasking av Vigrahallen (se for øvrig vedlagt regnskap). Årsmøtet for 2012 fastslo at klubben skulle starte utredningsarbeid for legging av kunstgress på Synnesbanen. Dette arbeidet har dessverre blitt nedprioritert på grunn av stor arbeidsbelastning knyttet til Vigrahallen. Vi har vært i kontakt med ett par aktuelle kandidater for å få utført grunnundersøkelser, men utover det er det ikke gjort spesielt mye.

7 1 c) Årsmelding bane og anlegg 2013 GENERELT Når der gjeld anleggs aktivitetar har foreldra til barn på dei aldersbeste laga utført forskjellige dugnadsaktivitetar rundt baneanlegga våre også i år. Dette er blitt administrert av Sven Tønnesen i år som i fjor. Klubbhus Rota Av tiltenkte oppgaver på klubbhuset er det berre maling av gangen opp til salen som gjenstår. Vi har bestilt og fått levert nye ruter på kjøkken, garderobe og kiosk, da disse er punktert og er nesten uråd og sjå igjennom. Rutene vil bli satt inn i løpet av vinteren. Idar Molnes har tatt på seg arbeidet, da han nå arbeider i denne bransjen. Når det gjeld utleie av klubbhuset til privat personer det ganske stabilt fra år til år. Garderobe anlegget på Synes. Her er det div. mangler som må rettast på. Dusjene er fortsatt ikkje malt som avtalt. Vi har ikkje klart å skaffe personer som kan vaske av og til. Dersom ingen på øvre Vigra kan ta et lite tak når det gjeld garderobeanlegget på Synes så vil det fortsatt bli som nå. For min del gidder eg ikkje å kjøre fra Roald til Synes for å sjå om der er toalett papir og lignende uten noen form for kompensasjon. Det har eg gjort i 40 år men nå er det slutt. Dette ser vel surt ut, men eg også kan bli lei. Når det gjeld baneanlegga generelt skriv Kurt Myrvang følgende. Rota Starta gjødslinga 20.04,den siste gjødslinga blei gjort Totalt vart det tilført 1120 kg gjødsel fordelt over 13 gjødslingar. Vidare har bana blitt valsa, lufta, rakka til og tilført sand etter behov ca 20 m3. Sanding av bana er den mest krevjande prosessen. I inneverande år har det til tider vore mykje arbeid å halde bana i god stand, spesielt etter dei verste nedbørsperiodane. Synes På Synes er der blitt tilført kun 200Kg gjødsel og valsa berre ein gong. Denne bana skriker etter meir sand og gjødsel, så her må det gjerast meir enn det har blitt gjort dei siste åra. Vi treng ein som kan ta ansvar for denne bana. Dette er nødvendig for å holde bana i betre stand slik at fleire treningar kan gjennomførast der. Med helsing bane og anlegg

8 1 d) Årsmelding lag: 2006 kullet: Felles trening/barnetrim heilt fram til Marine Harvest cup. Etter sommerferien vart jentene og gutane delt og treningane meir fokuserte på fotball. Som alltid er ikkje alltid det like positivt. Ei jente og ein gut fell frå. Jenter 2006: Debuterte som lag på Marine Harvest Cup. Fantastisk innsats frå ein entusiastisk og flott jentegjeng. Har etter det delteke på i alt tre miniturneringar, derav ei i eigen regi i august. Dei var sju jenter då sesongen byrja, men sidan har som tidligare nevnt ei jente slutta. Med berre seks jenter er dei sårbare ved eventuell sjukdom og liknande, så trenerane har no rekruttert nåkre fotballinteresserte jenter frå 2007 kullet. Det er Kristian Skodje som er hovedtrenar, med Odd Frode Roaldsnes som ein god reserve. (Jentene har hatt trening onsdagar kl no i haust, men har fått ny treningstid i 2014; mandagar kl ) Gutar 2006: Hadde sin debut allereie i mai på miniturnering på Ellingsøya. Stor spillerglede og innsatsvilje vart vist. Sidan var det Marine Harvest Cup. Deretter to miniturneringer til, derav ei i eigen i regi i august. (Fellesskap med jentene.) Det starta med ein gjeng på ti gutar, men den lunkne interessa til ein gut sto ikkje til å redde Pr dags dato er det ein flott gjeng med ni gutar fulle av energi. Trenarane har ytra at denne gjengen fort kan misse fokus i trening sammenheng og vere ei aldri så lita utfordring å lede. Men i kamp har vi ikkje sett anna enn stor kampånd og innsatsvilje. Hovedtrenar har vore Per Kristian Rørvik, med god hjelp frå Sindre Nesje Rørvik og vikariering av Jan Petter Meberg. Gutane har hatt trening tirsdagar kl og held fram med det etter nyttår. Mvh Henny Rørvik (Lagleder)

9 1 d) Årsmelding lag: Jenter 2005: Trenar: Kenneth Langvatn Lagleiar: Asbjørn Røsvik Kasserar: Solveig Roald Betalande spelarar: 11 I år har jentene hatt trening 1 x per veke, vi har fulgt skuleruta.når Kenneth har vore borte har Asbjørn steppa inn, vi har også hatt ein spelar frå A laget inne ein gong. Kenneth har også fullført C kurs som trenar. Det har også vore heldt eit foreldremøte, der vi vart samde om at ein forelder skal vere med på kvar trening, dette fungerte i vår, men ikkje for hausten. Vi hadde påmeldt eit lag i miniturneringar, men måtte stille to lag i vår eiga turnering då eit lag hadde trukke seg frå miniturneringa og eit lag ikkje klarte å stille. Jenter 2006 stilte då med to spelarar slik at vi vart nok. Det vart totalt tre turneringar. Utanom dette har vi vore med på to cupar; Marine Harvest Cup og Tafjord Cup. Elles vart det spelt to kampar under opninga av Vigrahallen, mot Aksla og Valder. For J05, Asbjørn Røsvik, Lagleiar Gutter 2005: Trener : Stian Blindheim. Oppmann : Stian Blindheim Kasserer : Lise Hansen Begynte året med 10 stk gutter. I denne gjengen har vi lagt vekt på å ha det gøy på trening, men også hatt klare rettningslinjer. Hadde en trening i uka helt fram til nye hallen ble åpnet. Etter det har vi kjørt to treninger i uka, der den ene økten har vær frivillig. Oppmøtet har vært helt greit, kan bli bedre. Men med mange andre aktiviteter ser jeg at det kan bli problematisk å "rekke" over alt. Etterhvert som året har gått har det falt ifra to spillerer, mens det har kommet 3 nye inn. Laget har deltatt på 3 av 4 miniturneringer iår. Spilt mot Valder, Godøy, Giske og Ellingsøy. Den ene gangen vi ikke var med var det pga lite spillere tilgjengelig. Ellers ble det bare deltagelse på Marine Harvest Cup. En del av spillerne på laget har fått være med på cuper sammen med gutter Føler laget har hatt veldig positiv utvikling utover året, spesiellt etter vi begynnte å trene i nye hallen. Såg under åpningshelgen at vi hadde nærmet oss veldig de andre lagene som vi har tapt mot. Ser veldig fram mot ett nytt år og nye muligheter med fortsatt utvikling :) Mvh Stian Blindheim

10 1 d) Årsmelding lag: Gutter 2004: G2004 har vært ledet av Per Kristian Rørvik og Oddgeir Sørlie. Laget har bestått av 4 spillere. I tillegg til disse så har vi lånt spillere fra J9 og G8 ved kamper og turneringer, for å kunne stille med fornuftig antall spillere. Har hatt en del av disse på treningene våre ( J8 og G7) og så har vi hatt noen fra G8 som har trent med G9 noen ganger. Har vært med på følgende cuper :STX cup,blindheim/tafjord cup, og så klart Vigra Cup! Utviklinga i gruppa har vært bra det siste året, sjøl om utfordringene har vert lite spillere på treningene. Har på bakgrunn av dette slått oss sammen med G2003, Og det har til nå fungert veldig bra. Tror også at guttene fra 2004 er/vil komme seg opp på dette nivået slik at dette også fungerer når man spiller kamper. Det er ingenting å si på innsatsen og treningsgleden når disse møtes til trening i hallen, vil også berømme guttene på G2003 for måten de har tatt imot de 4 fra 2004 kullet. Veldig positiv gjeng og flinke til å skryte av de rundt seg Blir veldig spennende å se utviklingen til guttene i 2014 Mvh Oddgeir Sørlie Jenter 2004: Jenter 04 har tilbakelagt et flott fotballår. 13 jenter står på spillerlista. Vi var innmeldt med to lag til kretsen. Det har gjort at jentene har fått mye spilletid på turneringer og cuper. Virkelig et stort pluss for det sportslige utbytte for den enkelte spiller. Har vært nødt til å låne jenter fra 2006 årgangen ved noen anledninger for å stille med to fulle lag. Jentene spiller stort sett jevnt med lagene de møter, det gir god blanding av seire og tap. Vi har to treninger i uka og 10 til 13 jenter møter på treningene noe som må sies å være flott. Vi har deltatt på Tafjord Cup vår og høst i tillegg til MarineHarvest Cup Vigra og Jentefestivalen i Sunnmørshallen. De fire miniturneringene som er opplagt fra kretsen har vi også deltatt på/arrangert. På åpningshelga for Vigrahallen hadde vi besøk av Hessa og Ellingsøy. HansMartinSynnes var dommer. Hovedtrener for 2013 har vært Sindre N Rørvik og med seg har han hatt; Kristian Skodje, Iver Bostad, Thomas Solberg og på tampen av året også Hans Kyrre N Rørvik. På trenerkurset i høst deltok Sindre og Iver. Kasserer Kristel S Synnes. Grethe Roaldsnes Oppmann

11 1 d) Årsmelding lag: Gutter 2003 Årets drift: Vi kjørte hele vinteren med en trening per uke i gymsalen, antall aktive har vært 1 jente og 10 gutter. Etter at treningen gikk over til utetrening og fotball så gikk vi over til to treninger pr uke. Har i høstsesongen fått 3 frafall og en ny aktiv, pr dato så har vi 9 spillere i G2003. Skader / Hendelser: Ingen utøvere har registrerte skader eller ulykker av betydning i Aktiviteter: Vi har deltatt med 1 lag på alle miniturneringer som var oppsatt av Sunnmøre Fotballkrets. Egen mini turnering ble arrangert med god deltakelse på grasbana Rota stadion Vigra IL. Ellers så har vi deltatt på følgene turneringer: Bendit Cup Diadora G Max Cup Vigra Cup Havyard Cup Hessa Cup Trenergruppe: Petter K. Grytten Jan Karsten Skjong Kasserer: Anne Lise Molnes MVH Petter Kåre Grytten

12 1 d) Årsmelding lag: Gutter 2002: G2002 har i år vært ledet av Trenere: Oppmann: Jan Petter Meberg & Jens Christiansen Olger Arne Synnes Vi har hatt 2 treninger pr. uke gjennom hele sesongen, og på høsten har vi i tillegg hatt treninger/kamper på lørdagene. Oppmøtet på treningene har vært meget bra. Vi har hatt 11 spillere disponible i Gjennom hele sesongen har vi også hatt besøk av spillere fra G10 og G12. Dette gjelder spesielt etter at vi begynte å trene i Vigrahallen. Laget var oppmeldt i 7er serie. Det var en tøff overgang fra 5er fotball til 7er fotball. På våren tapte vi de fleste kampene, men situasjonen bedret seg etter hvert. På høsten vant vi de fleste kampene. Laget har deltatt på følgende turneringer: Futsal turneringer, Møre cup, Marine Harvest Cup, 2 stk Tafjord cuper, og Rival cup. Årets høydepunkt var nok Rival cup i Molde. En helg bestående av bading i Moldebadet på lørdagen, pizza og overnatting på hytter i tillegg til turnering på søndagen var populært, og kan anbefales for andre lag. Mvh Jan Petter Meberg Gutter 2001: G2001 har i 2013 hatt 11 spillere, men desverre har 2 valgt å slutte nå etter sesongslutt. Vi har spillt serie og reist både til Standa og Stordalen som de lengste turene. I tillegg har guttene vært med på Marin Harvest cup i begynnelsen av juni og Hessa cup i august. Guttene har opplevd både oppturere og nedturer men de beste minnene har de nok fra seirerene på hjemmebane etter sommerferien. Da vant de mot lag som sist de møttes slo de både med 15 og 20 mål. Vi har hatt flere trenere gjennom året og i vår fikk vi hjelp fra Mats Johan Fagerheim og Ole Martin Roald som gjorde en flott jobb med guttene. Flere foreldre, Knut Synnes, Knut Magne Farstad, Stig Hamre og Petter Grytten har hjelp oss gjennom året. Guttene på laget har utviklet seg flott denne perioden og de ser frem til å samarbeide mer og utvikle seg enda mer sammens med G2000, som de har trent sammen med siden vi begynnte inne i den flotte Vigrahallen. Med hilsen Julianne Synes Vågsholm, Oppmann

13 1 d) Årsmelding lag: Jenter 2002/2001: J12 har i 2013 bestått av følgende jenter: 2001 modeller: Alexandra Anna Mathea Anna Marlen Helene Guro Jessica Signe Silje Thora Vilde (sluttet) 2002 modeller: Elida Helene Kristin Siri Mathea Beata (sluttet) Året startet med en trening pr uke i idrettshallen på Valderøya, før vi etter hvert begynte ute, med en trening pr uke på Synes. Treningsoppmøtet var bra gjennom hele sesongen. Vi spilte dobbel serie mot følgende lag: HaNo, Emblem, Ørskog, Valder, Stordal, Skodje, Ravn 2, Brattvåg Vi tapte samtlige kamper mot HaNo, Valder og Brattvåg med stygge siffer mot de øvrige lagene var det tidvis jevnt, men det bikket til slutt feil vei. Vi deltok også på årets Vigra Cup. I høst har vi trent to ganger pr uke i Vigrahallen, og vi merker allerede en betydelig endring/forbedring i gruppa. Svært godt oppmøte på treningene, og bra intensitet og treningsvilje. Flere av jentene har tatt store steg i riktig retning. Fasilitetene i Vigrahallen har utvilsomt gitt J12 gruppa et positivt løft! Vi starter 2014 sesongen med 2 treninger pr uke i Vigrahallen f.o.m. januar, så får vi se hva vi gjør med tanke på oppmelding av lag etc.når fristen nærmer seg. Sven Tønnessen og Torstein Synnes (trenere 2013)

14 1 d) Årsmelding lag: Gutter 2000: G 2000 har i år kun vært 6 7 spillere. Så for å få avviklet serien har vi i alle kamper måtte ha benyttet oss av spillere fra G01 G02 G03, noe som har resultert i varierende resultat i en avd. med mange overårige lag. Vi har meldt oss på Futsal KM 2013/14 Cupene vi har deltatt på i år er: Marine Harvest Cup Hessa Cup Sportslig hilsen G 2000 Svein Slyngstad

15 1 d) Årsmelding lag: Gutter 1999: Vi har denne sesongen hatt et utmerket samarbeid med Ellingsøy for gutter 99. Vi har stilt lag både i 11er serie og i 7er serie. Vi var mange nok spillere i begynnelsen av sesongen til å være 2 lag, men etter hvert fall dessverre noen spillere ifra, noe som gjorde at det ble en utfordring til å få kabalen til å gå opp, og det ble også stor slitasje på spillere som måtte spille 2 kamper i uken. Men vi gjennomførte sesongen og det ble tidvis spilt stor fotball. Vi har mange gode spillere på laget, og når samspillet også satt så ble det en brukbar sesong sett under ett. 7er laget kvalifiserte seg for 1 divisjon etter vårsesongen, mens 11er laget spilte i 2 divisjon hele sesongen. Vi har møtt mange gode lag og vi slo bla Hødd 2 på bortebane, noe som var en veldig bra kamp av oss. På slutten av sesongen så ble det dessverre også en utfordring å få nok spillere til å møte på kamper og det igjen gjorde at vi tapte nok en del kamper pga av det. Totalt ble det på 11er laget 4 seiere, 2 uavgjorte og 9 tap. På 7er laget ble det 5 seiere, 3 uavgjorte og 7 tap. Vi gjorde det veldig bra i Hessa cup, der vi tok med oss en pokal hjem for 3 plass!!! Det var stort!! Og vi var også med i Futsal KM, der vi spilte dårlig i kvaliken og enda i B sluttspill med begge lagene våre, men der ble det ene laget vårt nr 2!!! Så vi har fått med oss 2 pokaler også denne sesongen. Liv Astrid (lagleder og alt mulig «mann» )

16 1 d) Årsmelding lag: Gutter 1998/1997: Dette året har Trond Gjerde vert trener for guttene, undertegnede og to andre forelder fikk tre til side som trenere og være oppmenn/støttøttespillere for laget isteden. I tillegg hadde vi en stor gruppe ivrige foreldre som også bidro. Takk til dere. På vårparten hadde vi flere treningskamper, med gode resultater. Spilte 5 kamper 4 seiere og 1 uavgjort. Vi hadde bevist valgt og ikke delta i kvalifiseringen til 1.div. I vår serien endte vi på andreplass etter ett tap en uavgjort og resten seiere. Laget var også på Norway cup i år. Sportslig ble dette en skikkelig nedtur, det ble fire strake tap og kun en scoring. Sosialt var turen vellykket og jeg tror guttene vil ha dette som et minne for livet. På høsten spilte vi i 2.div. Dette viste seg å bli en jevn serie der det alle slo alle, etter mange tette og jevne kamper med både seiere og tap endte laget på 3.plass i divisjonen. Som avslutning på sesongen var vi på Dahle cup i Kristiansund der klaret g98 laget å vinne B sluttspillet. Det var en meget fornøyd gjeng som kom hjem med en flott pokal til Sunnmøre. Ønsker guttene lykke til i Inge J Fagerheim.

17 1 d) Årsmelding lag: Gutter junior: For første gang på mange år greidde vi i år å få til et juniorlag. Vi fikk til et samarbeid mellom Vigra Ellingsøy og Giske der Vigra var administrator og vi hadde hjemmebane på Giske mens vi trente stort sett på Ellingsøy. Fra Vigra hadde vi: Andreas Blindheim Hans Jakob Blindheim Håvard Christiansen Audun Furnes Kristoffer Gjendem Hans Ivar Hurlen Roar Haalen Ole Martin H Roald Sindre Ø Rørvik Ole Kristian Ytterland. Fra Ellingsøy: Even Giske Vegard Gjørvad Marius Hagen Håvard Karlsen Magnus Myklebust Håkon Myklebust Vegard Nesseth Even Saure Håvard Sperre Anders Stokke Petter Vadseth Jonas Vedlog Daniel Aakre Fra Giske: Håkon Giske Lars Johan Giske Henrik Giskegjerde Magnus Johansen. Vi startet sesongen med 5 treningskamper før vi prøvde å kvalifisere oss til 1 divisjon. 4 kvalifiseringskamper spillte vi Sparebanken Møre Arena, men dessverre greidde vi ikke å kvalifisere oss til 1 divisjon og måtte derfor spille i 2 divisjon. G 19 2 divisjon avd. 2 Vår bestod av 9 lag og vi vant den avdelingen etter 8 spillte kamper. Vi havnet derfor i 2 divisjon på høsten og den gruppa bestod av en del bedre lag. G 19 2 divisjon Høst bestod også av 9 lag og her havnet vi på 4 plass. En meget godt gjennomført sesong der vi hevdet oss meget bra og alle gjorde en kjempeflott jobb. Trener for laget var Sindre Næss som gjorde en meget god jobb. Gutta hevet seg kraftig utover i sesongen og alle var enige om at et juniorlag må vi få til også neste år. Trygve Rørvik Oppmann Vielgi

18 1 d) Årsmelding lag: A laget Vigra A lag starta sesongoppkjøringa med tre treninger i veka, to på Ellingsøya og ei trening på Valdervoll. I gjennomsnitt var vi 13 spillere i Vinter måneden Januar April. Ser man på prestasjonene i sesongen må det seiest å vere ein grei sesong med tanke på oppmøte. A laget enda sesongen på 4.plass med 29 poeng. I snitt var vi 15 spillere på trening og 14 i kampene. Heile 25 stk har spilt seriekamper. Noe som er veldig positivt for a laget i år er at veldig mange unge spillere har fått sjansen og fått mye spilletid, dette vil komme godt med i årene som kommer. A laget har også hatt noen dugnader, bla Klipping på MMC, dømming på Vigra Cup, 17.Mai. Vigra A lag var denne sesongen ledet av Sindre Næss. Mvh Adrian Rørseth

19 2 Regnskap a) Hovedkonto b) Rota klubbhus c) Vigra IL Anleggsdrift d) Foreldreforeningen e) Aldersbestemte lag Se eget dokument

20

21

22

23

24 Forklaring kontoen offentlige tilskudd Momskompensasjon kr ,00 kr ,00 Lokalandelen kr kr ,00 Kulturmidler Giske k. kr ,00 kr ,00 Norges Idrettsforbund kr ,00 kr ,00 Mobilretur kr ,00 kr Utstyrsmidler NFF kr ,00 kr Ungdomsmidler GK kr ,00 kr Ølkassefondet kr ,00 kr kr ,00 kr ,00

25

26

27

28

29

30

31

32 3 Budsjett a) Hovedkonto b) Rota klubbhus c) Vigra IL Anleggsdrift Se eget dokument

33 HOVEDKONTO Konto nr. : Budsjett Faktisk Budsjett Budsjett Vigra IL (Drift) Inntekter: Sponsor/reklame Skilt Rota stadion Sponsorinntekter SBM Hovedsponsor Salg av Dish Tabs Uttak av utstyr fra Rongve (videresalg) Offentlige tilskudd LAM midler Aktivitetsmidler Idrett Giske kommune Momsrefusjon Inntekter "Støtt Ålesund" Medlemskontingenten Treningsavgift Grasrotandel Inntekter årsfest+div arrangement i Vigrahallen Renteinntekter Sum inntekter Utgifter: Innkjøp av drakter, fotballer, og div. utstyr Subsidiering - drift av klubbhuset Administrtive utgifter (lisens osv) Lønn/kjøregodtgjørelse trener A-laget Hallleige 255 Kommunale avgifter Strøm Forsikringer Vedlikehold bane/anlegg 726 Andre driftutgifter, påmelding SFK Kursutgifter Utgifter arrangementer Gaver, diplomer etc Rentekostnader lån Vigrahallen Sum utgifter Overskudd

34 Budsjett klubbhus Budsjett Vigra IL KLUBBHUS Budsjett 2013 Faktisk 2013 Budsjett 2014 Inntekter: Overføring fra Hovedkonto Leieinntekter Bridge klubb Diverse gebursdager/konfirmasjoner osv Utleie til Vigra IL arrangement 0 0 Støtte til vaskeutgifter fra Vigra cupen Andre driftsinntekter Sum inntekter Utgifter: Div inventar/utstyr... Strøm Vedlikehold Eletrisk anlegg Maling/beis Annet Kommunale avgifter Forsikringer Vask Andre driftutgifter Sum utgifter Overskudd

35 Budsjett Vigra IL Anleggsdrift AS Budsjett 2013 Faktisk 2013 Budsjett 2014 Inntekter: Administrasjon av Vigrahallen Tilsyn av Vigrahallen Vask av hallen Utleie av fotballdel Vigrahallen Reklameinntekter Rota Reklameinntekter Vigrahallen Salg av reklameskilt (650 kr pr meter) Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Vigrahallen: Vask av Vigrahallen Vedlikehold av kunstgress (etterfylling av granulat ++) Div. avskriving Kjøp av reklameskilt (550 kr pr meter) Innkjøp av deler til kjøkkeninnredning Diverse innkjøp Innkjøp av bordtenninsbord, bord og stoler Utgifter Rota/Synnes: Drenering Rota Innkjøp av sand Innkjøp av forbruksartikler (merking + div utstyr) Prosjekt Diverse Rota/Synnes Sum utgifter Bedriftsøkonomisk overskudd Kontantstrøm

36 Samlet budsjettoverskudd "felleskontoene" Kontantstrøm 1. Hovedkonto Klubbhus Anleggsdrift Total: Til grunn for denne kontantstrømmen er det allerede tatt høyde for en investering på hallen på kr ,- Dette er kostnader som relaterer seg til inredning av 2. etg. Styret foreslår at midlene benyttes slik: 1. Oppbygging av fond for fremtidige investeringer på klubbhuset Nedbetaling av lån på Vigrahallen Oppbygning av fond for nytt kunstrgress på hallen avventes til lånet er nedbetalt.

37 4. Idrettslagets organisasjonsplan :

38 5. Vedtak 2009, 2010, 2011 (påminnelse)

39 5. Vedtak 2009, 2010, 2011 (påminnelse)

40 6) Innkomne forslag 2012: a) Medlemskontigent / Aktivitetsgebyr Medlemskontigent/Aktivitetsgebyr/Anleggsleie økes til kr ( ) Inntekter fra et evt. Dish tabs salg tilfaller det enkelte lag. Ordning med søskenmoderasjon knyttet til kontigent videreføres. Årsmøtevedtak: Enstemmig vedtatt b) Retningslinjer vedr. alkohol Fremlagt forslag godkjennes, og innarbeides i Vigra IL s felles retningslinjer Årsmøtevedtak: Enstemmig vedtatt, men «alkohol» erstattes med «rus» c) Retningslinjer for trenere og lagledere Heftet slik det ble presentert på årsfesten etableres som Vigra IL sine felles retningslinjer, trykkes opp til alle lagledere og tenere og legges tilgjengelig på Heftet oppdateres en gang i året etter gjennomført årsmøte i klubben Årsmøtevedtak: Enstemmig vedtatt, retningslinjer vedr. rus, og annleggsavgift inkluderes i heftet. d) Nye vedtekter for Vigra IL Fremlagt forslag godkjennes, og sendes til M&R idrettskrets for godkjenning Årsmøtevedtak Enstemmig vedtatt e) Legge kunstgress på grusbanen på Synes Vigra ILs årsmøte gir styret i Vigra IL og Vigra IL Anleggsdrift AS fullmakt til å sette i gang et forprosjekt der målet er å utrede kostnadene ved å legge kunstgress på grusbanen på Synes. Viser det seg at vi kan få realisert prosjektet innen en total kostnadsramme på 3 mill brutto, med en kvalitet som gir oss grunnlag for å kunne søke om tippemidler på 2 stk 7er baner, så får styret fullmakt til å igangsette prosjektet. Årsmøtevedtak Forslaget ikke vedtatt. Et klart flertall i årsmøtet ønsker at det skal utredes en 11er kunstgressbane på Synes.

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

lørdag 01.06.13 og søndag 02.06.13 PROGRAMBLAD MARINE HARVEST CUP & TARELØP m.m.

lørdag 01.06.13 og søndag 02.06.13 PROGRAMBLAD MARINE HARVEST CUP & TARELØP m.m. lørdag 01.06.13 og søndag 02.06.13 PROGRAMBLAD MARINE HARVEST CUP & TARELØP m.m. Velkommen til Marine Harvest cup 2013 01. og 02. juni! Vigra IL ønsker alle deltakere velkommen til årets Marine Harvest

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsmelding. Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding. Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2014 Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av en valgt

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2015 Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av en valgt sekretær

Detaljer

Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS :

Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : Årsmelding Vigra IL 2012 Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll føres av en valgt sekretær 2. Årsmøtet kan behandle

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Klubbene Dato: 19.06.2017 Sted: Ålesund Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Høsten byr på nye avdelinger i enkelte klasser i ungdomsfotballen. I 13 og 14 årsklassene har det vært ny nivåpåmelding

Detaljer

VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014

VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014 VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK Versjon 2014 Innledning Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL. I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Klubbene Dato: 19.06.2017 Oppdatert: 28.06.2017 Sted: Ålesund Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Høsten byr på nye avdelinger i enkelte klasser i ungdomsfotballen. I 13 og 14 årsklassene har det

Detaljer

Årsmøte i BIL Fotball, 2016

Årsmøte i BIL Fotball, 2016 Årsmøte i BIL Fotball, 2016 Tid: 23.02.17 Kl. 1900 Sted: Klubbhuset 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigete. Antall.., antall fremmøtte.. 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015 STYRET: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Styremedlem Navn Anette Steinbråten Lars Chr.

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 Klare til kamp Sesongen på Valdervoll har ikkje lenger nokon slutt. Vi har eit anlegg der fotball vert spelt året rundt. Då kunstgraset kom vart det ei ny

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes bli med da vel EMBLEM IL 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes FOTBALLEN I ÅLESUND ELLINGSØY SKARBØVIK AAFK/GUARD ROLLON

Detaljer

Kampen blir et gjensyn med tidligere Vanvikspiller Thomas Arntzen som gikk til Byåsen fra Freidig foran denne sesongen.

Kampen blir et gjensyn med tidligere Vanvikspiller Thomas Arntzen som gikk til Byåsen fra Freidig foran denne sesongen. Da er det duket for årets siste hjemmekamp på Skavelmyra. Etter en variabel sesong er det klart at Vanviks herrelag spiller i 5. divisjon neste år. 2. laget rykker forøvrig ned til den nye 6. divisjon

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 11.mai 2016 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Terje Bråthen (TB),

Detaljer