På tur i Ål. 15 utvalde turar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På tur i Ål. 15 utvalde turar"

Transkript

1 På tur i Ål 15 utvalde turar

2 For dei som likar å ferdast i naturen, oppsøkje nye plassar, få mosjon og rekreasjon er dette midt i blinken! Ål kommune har ein utruleg variert og praktfull natur å by på! På tur i Ål Merket er spesielt utforma for opplegget. Meir informasjon om merket og pris, finn du på baksida av heftet. Når du er ferdig; send skjemaet til Marit Kolbjørnsgard, Liagardsvegen, 3570 Ål. 1. Sangenuten 1189 moh. Køyr opp Sangelie og ta av ved fyrste veg til høgre, ved ein stor garasje. Dette er Orrelie. Følg denne vegen opp til p-plass ved høgspentmast. Følg så bilveg ca 150 m og følg så stig derfrå. Du går fint opp til toppen på ca 40 minutter. Sommaren 2008 vil orienteringsgruppa i samarbeid med Ål kommune motivere fastbuande, hytteeigarar og tilreisande til å verta betre kjende i kommunen. Mange er flinke til å bruke naturen, men me har ei oppfatning av at dei fleste går i sine eigne fotspor. I dette opplegget «På tur i Ål» har me plukka ut 15 plassar/turar som me verkeleg meiner er verdt eit besøk. Opplegget er familievenleg med høveleg lengde på turane. Dei er varierande, med besøk til idylliske vatn og fine utsiktspunkt. På posten er det eit raudt og kvitt metallskilt 18 cm x 18 cm, med klyppetong. Postane vil stå ute frå 1. Juli oktober Me vil be alle vise godt fjellvet og ta omsyn til både beitedyr, vilt og miljøet elles. Hugs bandtvang!!! I heftet er det eit kartutsnitt eller bilete for kvar post. Me tilrår å kjøpe kart «Reineskarvet» og «Veståsen/Sangefjell» i målestokk 1: som dekkjer alle dei aktuelle områda. Skulle «Veståsen/ Sangefjell» vere utselt, så dekkjer «Ål N III» områda i søraust. Når du har funne posten, skal du skrive dato, namn å klyppe i skjemaet på nest siste side i dette heftet. Du må ha minst 12 klypp for å vere kvalifisert til merke. Så set i gang! Me håpar dette vil gje deg gode naturopplevingar som varer lenge. Har du spørsmål eller kommentarar - er postar fjerna, klyppetengar borte e.l.; ver snill å ta kontakt: Astrid Leknes tlf Narve Thorset tlf Marit Kolbjørnsgard tlf GOD TUR I ÅL! Norge 1: Statens kartverk NE ssk 2. Storehøgdi 1134 moh. Lettgått tur på 2-2½ timar t/r på Veståsen med utsyn over Rødungen S, Sangefjellet, Hallingskarvet og Reineskarvet. Ta bomvegen inn til Nyset og fortsett på tydeleg stig/traktorslepe sørover. Ta til venstre når stigen deler seg like før du kjem fram til ei hytte (p) etter ca. 3/4 av distansen. Toppen når du lettast frå austsida. Heimturen kan evt leggast om Vieren, stig mot vest frå toppen. 3. Åsbrenthøgdi 1070 mho. Ta vegen langs kraftlina frå Jonsetsvingen i Vestlia til Strandestølen, ca 2 km. Stigen går bratt oppover mot Damtjørni som ligg på eit platå oppe i lia. Åsbrenthøgdi ser ein som den høgste toppen på andre sida av det idylliske vassdraget. Rett nord for Åsbrenthøgdi, mot det største av småvatna, ligg ein mindre kolle med eit flott gamalt hellebrudd. Ein lettare, men noko lengre veg er å følgje stigen mot Smetbakk frå p-plassen der Nysetvegen kryssar Kulu. Ta av denne stigen og følg ein noko utydeleg stig langs brotet fram mot Damtjørni.

3 4. Kulufossen Obligatorisk vårtur for alle ålingar for å oppleva bruset frå vassmengdene som kastar seg nedover lia. Start turen frå vegen langs kraftlina. Parkering der vegen kryssar Kulu. Stigen går opp lia noko aust for elva. Godt merka stigkryss etter omlag 1 km. Der tek stigen av mot høgre ned mot sjølve fossefallet. Det går også ein stig opp langs Kulu eit stykkje på andre sida av elva, som gjev god utsikt mot fossen. Aller kortaste vegen er ta bomvegen mot Nyset der vegen kryssar Kulu. Merka stig ned til fossen. 7. Ruggestein Kjør til Torpomoen, parker ved garasje-anlegg med aluminiumsportar. Følg grusvegen oppover mot skogen ca. 250 m, du passerar bunker. Etter 300 m kjem du til ei lysløype. Ta til venstre, følg lysløypa ca. 400 m til løypekryss. Her tek du til venstre rett ned i skogen, ca. 50 m. Der ligg ein stor steinblokk, ta tak på oversida av blokken og «rugg». Posten er her! 5. Vindhaugen 932 moh. Køyr til Øvre Ål, til slutten av fylkesvegen. Gå opp gardsvegen til Waraberggardane, forbi Nedre Waraberg og opp til låven på Øvre Waraberg. Der tek du til høgre, fylgjer skogsveg til søkket vest for Warabergnatten der radiomasta står. Følg søkket til det flatar ut. Gå så vest/nordvest opp til toppen. Posten er plassert ca 30 m nord for trig. punktet. Her er det flott utsikt. Turen opp tek ca ein halv time frå fylkesvegen. 6. Ulshaganatten 673 moh. Køyr opp Sundrehagavegen til Berglivegen. Derfrå går du langs den private gardsvegen til Øvre Ulshagen, til lagerplass før gardstunet. Her går det stig opp gjennom skogen til ei hogstflate. Følg stigen opp i hogstflata til du kjem til attgrodd skogsveg. Ta til høgre og følg stigen eit lite stykke. Hald same retningen, ca rett aust, og gå ut av hogstflata ved stor stein v/gjerde. Følg så stigen i same retning opp til trig.punktet der posten står. Turen opp tek ca ein halv time. 8. Geiteryggen Køyr opp Liagardsvegen, gjennom Sørbøengardane og svingen rett opp for dei. Så køyrer du ca 500 m til. Der tek det av ein traktorveg til høgre. Denne fylgjer du ca 1 km. Vegen går då nedover ein bratt bakke i nordleg retning. Når du kjem i botn av bakken, tek du av frå vegen og følgjer i same retning til eit trågjerde. Følg dette i austleg retning til du kjem til Geiteryggen. Posten er plassert ca 100 m nord for gjerdet. Det er fint å følgje stigen som går på ryggen ned til trig.punktet. Derfrå held du omlag same høgda i nordvestleg retning til du kjem attende på traktorvegen. Heile turen blir då vel 3 km, og vil vel ta ca ein times tid utan stopp.

4 Oversiktskart over dei 15 utvalde «turane i Ål» Sangenuten Storehøgdi 9 Rosengardshovda 3 Åsbrenthøgdi 10 Galden Kulufossen Vindhaugen Ulsaganatten Kylleshamaren Eitrejuvet Svaranuten Ruggestein 14 Fossdalen 8 Geiteryggen 15 Versjøen Målestokk 1:100000

5 9. Rosengardshovda 1114 moh. Utsiktspunkt sørvest for toppen av Ål Skisenter. Ta Øvre-Ålsvegen til Stavestølen/Dengerudstølane. P-plass rett vest for gjerdet rundt dyrka marka. Følg Fjellvegen, den gamle bufarsvegen som går frå Øvre-Ål innover fjellet mot Tvist. Ta stigen til høgre mot Primhovda rett etter bekkekryssing. Ta til høgre når stigen kjem opp på snaufjellet. Lett terreng, men svak stig opp på Rosegardshovda. Turen kan lett forlengast mot Primhovda og vidare innover Øvre-Ålsåsen med flott utsikt mot Reineskarvet, Lauvdalsbrea og Blåbergi. 11. Kylleshamaren 933 moh. Køyr Torpo Oppheim Helsingset Nystølen, ta av til venstre mot Reinshovdstølen. Bomveg. (Ta omsyn når du parkerar ved Reinshovdstølen slik at du ikkje er til hinder for stølseigaren). Stigen til Kylleshamaren går på oversida av jordet/ beite. Stigen kan nokre stader vera diffus pga. myr. Stigen går gjennom bjørkeskog og vidare i utkanten av ei stor myr. Over på fastare grunn på eit lite høgdedrag. Stigen delar seg i to, ta til høgre og gå rett fram til du kjem til ei kjempestor myr. Ta til venstre opp på Kylleshamaren. Fin utsikt. Posten er på toppen! Ta deg tid til å gå til Kylleshamarfossen. Gå ned til elva Lya, følg denne ca m nedover. Fossen er trappeforma, må sjåast. Vis varsemd ved stor vassføring!! 10. Galden 1005 moh. Turen startar ved Byggmann (TES Byggservice) i Vats. Det er den Søre Kyrkjevegen til Hol ein skal gå. Parker ved hallen. Det er ei infotavle ved Byggmann. Følg pila på infotavla ned til elva og over brua. Følg merka stig oppover i lia. På toppen av lia er det festa eit skilt Søre Kyrkjevegen på ei stor furu. Her delar stigen seg. Gå rett fram (venstre), då kjem ein til stølen Galden. Frå stølen tek du til venstre opp på høgda, og følger liten sti ut til trig. punktet. Her er posten. PS: Når du står ved skiltet ved furua, kan du sjå trig.punktet oppe på skrenten til venstre. Her har du flott utsikt over Vatsfjorden og fjellområda. Kos deg med medbrakt mat og drikke, før du tek turen vidare til Hol eller går tilbake. 12. Eitrejuvet Jutulhogget som nesten deler Reineskarvet i to ved Eitrestølen, er verd eit besøk ein god sommardag. Ta bomvegen til Eitrestølen. Følg god stig mot juvet. Posten ligg mellom store steinblokker ved inngangen til sjølve juvet, før stigen kryssar bekken. Mange gode gøymestader for små og store hulemenn. Stigen vidare innover i juvet er dårleg merka. Den passerer fleire steinurer med laus grus og stein. For å koma heilt innerst i juvet må bekken som renn i botnen kryssast fleire gonger. Dette er ikkje tilrådeleg for små ungar.

6 13. Svaranuten 1505 moh. Kjør vegen mot Tvist. Bomveg (50,- kr v/rødungstølen). Ved Tvist tek ein vegen mot Djup/Toviken, til Vallo. Parker ved elva Svore. Følg denne oppover skråningen. Når terrenget flatar ut, kjem det inn ein bekk frå høgre. Her tek du av frå stigen og går rett sørover mot toppen. Turen opp tek ca 1,5 time. Flott utsikt på toppen. Du kan også køyre til Blomestølen og gå opp her. Dette er litt kortare, men brattare. 1. Sangenuten 2. Storehøgdi ekort Dato 14. Fossdalen 1470 moh. Køyr opp Votndalen Myset Fetjastølane Kråkhamar Blåbergstølan. Eller Liagardane Åsetno Tormodset - Fetjastølane Kråkhamar Blåbergstølan. Begge vegane har bom! Parker ved Blåbergstølane. Stigen går opp ved liten P-plass mellom raud og grå stølsbu. Følg stigen på venstre side av fossen opp i dalen. Stigen kan vera nokså diffus når du kjem opp. Følg små vardar innover, posten er ved utløpet av vatnet. Ta turen gjennom Fossdalen og sjå utover Flævatnet og Hemsedalsfjella. Hugs å nyte utsikta både på opp- og nedtur langs fossen. Ein fantastisk tur! OBS: Vegen kan vera låst med kjetting, ved Kråkhamar tidleg vår og sein haust. 3. Åsbrenthøgdi 4. Kulufossen 5. Vindhaugen 6. Ulshaganatten 7. Ruggestein 8. Geiteryggen 9. Rosengardshovda 10. Galden 15. Versjøen Køyr opp Votndalen/Liagardane Åsetno Tormodset Nystølane Vealia. Begge vegane har bom. Parker ved bekk/lita bru. Her går stigen oppover til Kyrkjetjern. Følg stigen til restaurert steinbu, venstre side av Kyrkjetjern. Ta av frå stigen mot høgre, gå over bekken som renn mellom Kyrkjetjern og Versjøen. Gå mot lita Ål-hytte/fiskehytte, passer denne, derfrå 200 m mot nordaust til lita sandstrand i Versjøen. Her er posten. Ta deg gjerne eit forfriskande bad på 1234 m.o.h. 11. Kylleshamaren 12. Eitrejuvet 13. Svaranuten 14. Fossdalen 15. Versjøen

7 PÅ TUR I ÅL Eit aktivitetstilbod tilrettelagt av Ål kommune i samarbeid med Ål IL`s orienteringsgruppe. Adresse:... Antal ekstra merker:...stk. «På tur i Ål» er eit aktivitetstilbod med oversikt over 15 utvalde plassar i Ål du kan besøke. Pris for hefte er kr 100,- inkludert eitt merke. Pris pr ekstra merke er kr 40,-. trykksakeriet.no 0,5 6-08

MANUAL. [Les denne før start]

MANUAL. [Les denne før start] MANUAL [Les denne før start] DETALJERT INNHALD 1 STARTOMRÅDE OG RITTKONTOR I LOM... 4 RITTSEKRETARIATET... 4 2 OM LØYPA OG MATSTASJONANE... 5 OM LØYPA... 5 MATSTASJONANE... 6 3 TRANSPORT (BAGASJE, SYKLAR

Detaljer

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5 timar) NOK 3400,- 1 dags guide på forespørsel

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

PÅ TOPP I DALANE. En resept for bedre helse og gode opplevelser i friluft! INVITASJON TIL TOPPTUR 2007 FORKLARING OG REGLER FOTOKONKURRANSE

PÅ TOPP I DALANE. En resept for bedre helse og gode opplevelser i friluft! INVITASJON TIL TOPPTUR 2007 FORKLARING OG REGLER FOTOKONKURRANSE PÅ TOPP I DALANE 2007 En resept for bedre helse og gode opplevelser i friluft! INVITASJON TIL TOPPTUR 2007 Går du med planer om å begynne å trimme, eller er du i toppform og ønsker nye utfordringer? På

Detaljer

Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter

Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter av Torhild Svisdal Mjøen, Oppdal Landbruksrådgivning Beiting er noko av det viktigaste enkelt tiltaket for å oppretthalde kulturlandskapet

Detaljer

BØ SORTLAND ANDØY ØKSNES FORFJORD LØDINGEN. Symbolforklaring. Turbeskrivelser / kart. Turlagshytter i Vesterålen

BØ SORTLAND ANDØY ØKSNES FORFJORD LØDINGEN. Symbolforklaring. Turbeskrivelser / kart. Turlagshytter i Vesterålen Symbolforklaring Bålplass Tilrettelagt for rullestol Rasteplass / gapahuk Hytte Parkering BLEIK ANDØY ANDENES Topp-punkt / Høydemeter Beskrevet rute Turbeskrivelser / kart STØ NYKSUND MYRE ØKSNES FORFJORD

Detaljer

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Costa del Sol Innhold: Kjørekart (vestlig og østlig del) CS1 Cruz del Juanar CS2 La concha CS3 uerto illones CS4 Torrecilla CS5 Venta radillos CS6

Detaljer

Modalen. Liten kommune med stor kraft

Modalen. Liten kommune med stor kraft Modalen Liten kommune med stor kraft Foto: Margunn Farestveit MODALEN KOMMUNE Modalen kommune Modalen kommune er fjellkommunen med kommunesenteret i fjøresteinane. Modalen er jordbrukskommunen med vegger

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig.

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Idrettsåret 2006! Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Januar Starta friskt med tur på Auskjeret 1. nyttårsdag.gradestokken

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Ut på tur langs Nasjonal Turistveg Rondane

Ut på tur langs Nasjonal Turistveg Rondane Ut på tur langs Nasjonal Turistveg Rondane Rondane er et ikon i Norge når det gjelder fjellturer både sommer og vinter. Men du trenger ikke nødvendigvis å pakke sekken og være borte i flere dager. Det

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Landskapsverdi Grindsdalen Kvernhusgilet Kvernhusgilet Området er vurdert å ha middels til stor landskapsmessig verdi. Grindsdalen

Landskapsverdi Grindsdalen Kvernhusgilet Kvernhusgilet Området er vurdert å ha middels til stor landskapsmessig verdi. Grindsdalen Tilleggsrapport Kraftlinje Suppam Seljevollen, Leikanger kraftverk. Aktuelle tiltak for å redusere den landskapsmessige verknaden av kraftlinja, samt moglege verknader av kamuflerande tiltak på kollisjonsrisikoen

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

ARENA. staden for godt treningsutbytte og vellukka arrangement. Tlf. 32 08 10 60 post@alarena.no www.al.no/arena

ARENA. staden for godt treningsutbytte og vellukka arrangement. Tlf. 32 08 10 60 post@alarena.no www.al.no/arena staden for godt treningsutbytte og vellukka arrangement Arrangementskommunen Ål i Hallingdal inviterer idrettsgrupper, lag og klubbar på alle nivå, til å velje Ål som arena for effektiv trening og suksess

Detaljer

Cairngorm National Park i Skottland

Cairngorm National Park i Skottland Studietur 1-5.september: Cairngorm National Park i Skottland Jostedalsbreen nasjonalparkstyre arbeider med revisjon av forvaltningsplanen for nasjonalparken. I den samanhengen ynskte dei å besøke ein annan

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

Gjelder for perioden 5. juni 25. september

Gjelder for perioden 5. juni 25. september Gjelder for perioden 5. juni 25. september I år har vi satt ut 9 postkasser rundt i kommunen, fire av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer