Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014"

Transkript

1 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31

2 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning 2. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 3. Valg av ordstyrer og sekretær 4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets årsberetning 6. Årsregnskap og revisors beretning 7. Innkomne forslag 8. Fastsette kontingenter og avgifter 9. Fastsette neste års budsjett 10. Valg Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 2 av 31

3 FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, og ha vært medlem av klubben i minst en måned, og ikke skylde kontingent. 3. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten minst 2 uker før årsmøtet. Det kreves 2/3 f1ertall av avgitte stemmer for lovendringer. 4. Lovendringer rnå godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før godkjennelse. 5. Saker som ikke angår lovendringer kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 7. Forslag og vedtak protokollføres med antall stemmer for og mot. 8. Protokollen gjennomgås og underskrives av de to valgte representanter. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 3 av 31

4 Styrets årsmelding: 1.0 KLUBBSTYRET Klubbstyret har i 2013 avviklet 12 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer vært sentrale, og deltatt aktivt i forberedelser og gjennomføring av Dahle Cup. Styret har i 2013 bestått av: Julian Vangen, leder Elisabeth Sivertsen, nestleder Eli Haugsgjerd Britt Engvig Hjelle Lars Tomren Endre Nisja Gunn Eilin Dyrnes I tillegg har forretningsfører Lars Naalsund og leder for sportslig utvalg Rune Lysø deltatt på de fleste møtene. I januar 2013 fikk Dahle IL godkjenning som Kvalitetsklubb nivå 1 av fotballkretsen, et sertifiseringssystem som også NFF nå implementerer i resten av landets fotballkretser. Denne godkjenningen setter krav til oss som klubb. Det at ledere, spillere og trenere fremover følger opp de planer som nå foreligger i dokumenter som håndbok, sponsorprogram, sportsplan, laglederperm og vedtekter er avgjørende for at vi får beholde vår godkjenning. I februar 2013 ble vår egen dommer, Karl Edward Brendskag, som et ledd i NFF s utviklingsprogram for dommere, plukket ut til å dømme en nordisk turnering for eliteserieklubbersg-16 lag i Portugal. Dette er Dahle IL over måtelig stolte over, og vi håper flere av de 10 klubbdommerne som ble kurset i sommer av Ragnar Næss, vil satse videre på dommeroppgaven. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 4 av 31

5 På cupdeltakelser har Dahle IL sine lag vært aktive også i Nytt av året er at de eldste gutte- og jentelagene, dvs J-16 og G-16, kan søke klubben om støtte til en cup per år. Dette er noe styret ønsker som en premie til de barn og ungdommer som er knyttet til klubben fra de er en neve stor til de er på vei inn i den voksene delen av fotballverden. At klubben skulle oppleve å hente hjem verdens første Norway Cup gull til Kristiansund er også noe alle i klubben er stolte over. Som kvalitetsklubb skal vi gjøre hva vi kan for å legge forholdene til rette for at jenter skal trives i klubben vår. Gullet i Norway Cup kan forhåpentligvis også inspirere guttene i klubben til å legge ned noen ekstra treningstimer sammen med lagkameratene sine. Godt samhold og treningstimer er en forutsetning for at slike resultater kommer. For å finansiere alt klubben holder på med er vi avhengig av våre sponsorer, og vi har heldigvis med oss mange på laget. I løpet av året er flere nye støttespillere kommet til, og flere nye reklameskilt er montert på Kunstgressparken. Avtalen med Sparebank 1 Nordvest og Lerøy skal reforhandles i høst, og vi håper disse ønsker å være med oss videre. Foruten direkte sponsorstøtte er klubben avhengig av alle oss som er medlemmer. Under årets arrangement av Toppidrettsveka i Kristiansund, viste klubbens medlemmer at dere er en fenomenal gjeng. Dahle IL stod for nesten 1/3 av alle vaktene og funksjonærene dette arrangementet behøvde i Kristiansund. Ingen andre klubber i Kristiansund kunne vise til tilsvarende antall. Det ga oss et godt tilskudd til kassa, og kommer godt med i de planer vi har for anlegg utover høsten. For øvrig må det nevnes at Dahle IL også i 2013 var eneste fotballklubb i byen som deltok på Triatlon staffet under Toppidrettsveka. Også under klubbdagen den 7. september, viste medlemmene at de gjerne tar i et tak for å støtte klubben. Klubbdagen med merkeprøvedag og loppemarked ble en aktivitetsdag med stort oppmøte på arrangementene. Loppemarkedet i Dahlehallen kan oppsummeres som en stor suksess, og tilbakemeldingene fra kundene var udelt positive. Styret har også besluttet at klubben skal arrangere trenerkurs for alle i klubben som ønsker å gjennomføre UEFA trener C kurs. Et 75 timers opplegg som går gjennom 4 ulike del-kurs. Vi ønsker at våre trenere skal få faglig påfyll og håper derfor mange kan finne tid til å være med på å kurse seg. Vi skal også kurse de som har stilt seg til disposisjon i styret, derfor vil flere delta ved fotballederkursene som kretsen tilbyr utover høsten. Flere av oss har allerede deltatt på disse kursene. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 5 av 31

6 2.0 SPORTSLIGE OMRÅDER 2.1 Idrettsskolen i Dahlehallen Klubben har også i 2013 hatt idrettsskole i Dahlehallen. Idrettsskolen er delt inn i to grupper. 1. time: Barn i alle aldre opp til 6 år(1. klasse). 2. time: Barn som går i 2. og 3. klasse. Vi har som vanlig frie aktiviteter, der barna velger fritt aktiviteter selv. Eksempler på aktiviteter er: Trampoline, ballaktiviteter, hoppetau, slengtau mellom bukker, badminton med mer. Det har også i 2013 kommet flere yngre barn, helt ned til 3-4 årsalderen. Det er meget stort oppmøte i første time, kanskje et snitt på mellom barn. Enkelte dager har det vært opptil 90 personer i hallen, barn og voksne. Trygghet, valgfrihet, godt miljø og aktivitet er noen stikkord for idrettsskolen. I andre timen er det noe færre barn, men oppmøtet ligger på mellom barn. Aktivitetene er de samme, og barna er ivrige og fornøyde. Idrettsskolen er et positivt tiltak for mange barn. Det er en plass der de kan gjøre hva de vil uten noen form for organisering noe barna setter pris på. Tilbudet er gratis for alle deltakerne. Asbjørn Langø har også i 2013 gjort en fantastisk jobb med å lede idrettsskolen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 6 av 31

7 2.2 Barnefotballen: Om idrettsskolen er første møtet mange barn har med Dahle IL, så er det likevel barnefotballen som er grunnmuren i klubbens rekrutteringsarbeid. Trenere og lagledere i barnefotballen i Dahle IL er i hovedsak foreldre. Dette gjør imidlertid at tilbudet til det enkelte lag kan variere avhengig av hvilke ressurser som finnes i foreldregruppen rundt laget. Klubben legger vekt på utvikle trener-kompetansen i barnefotballen. Gutter/Jenter 2007 Laget har trent innendørs vår/høst/vinter en gang i uken i Dahlehallen. Treningsoppmøte har vært meget godt, og foreldre/foresatte følger sine små og er til stede under øktene, samt under cupene. Vi har vært tett opp mot 20 aktive i gruppen, dette grunnet blanding av J2007 og G2007. Har i år valgt å skille G2007 og J2007 treningene etter råd fra Dahle IL. Vi stilte med 3 lag i Dahlecupen og 2 lag i knøtteturnering i Freihallen i regi av Frei FK. Foreldrene stilte med kaker og boller til Dahlecupen. Knøttene hadde avslutning med pizza og brus før jul i Dahlehallen, dette var stor stas for både aktive og foreldre. Ferdighetsnivået blant de aktive er stadig stigende, og klubben har mye artig å se frem til med denne generasjonen. Men vi ser tydelig forskjell på ferdighetsnivået i vår gruppe i forhold til de andre lagene som starter et år tidligere, vi håper dette jevner seg ut. Hovedtrener: Hermod Rambø. Hjelpetrenere: Haavard Waage og Bjørnar Semundseth. Foreldrekontakt: Kristina Lystad Tomren Gutter/Jenter 2006 I 2013 var vi aktive spillere på laget. Vi hadde med 3 lag i kretsens turneringspill og var selv vertskap for 1 turnering. Skulle egentlig være 3 runder, men vi slo sammen slik at vi fikk alle 3 på en dag. Noe som vi fikk positive tilbakemeldinger på både fra egne og andre lags foreldre. Denne runden foregikk i Dahle hallen. Oppmøte på trening har vært stabilt på over 18 stk hver gang. Våre mål som trenere er at alle skal få utvikle seg etter hvilket stadie de er på. Derfor blir det kjørt endel differensiering på treningene. Vi er opptatt av at alle skal få lik spilletid uansett ferdighet og at fotball skal være gøy. Samhold er noe vi setter veldig høyt. I 2013 var vi med på Frei-cup, Bendit Cup, KFK Cup, Batnfjord Cup og Dahle Cup. Trenere er Radomir Jankov, Inger Eliassen, Anne Lise Sneide og på høsten kom Fredrik Eeg inn. Foreldrekontakt har vært Linda Myrseth. Gutter/Jenter 2005 I 2013 var vi 17 aktive spillere på laget. Vi deltok med 3 lag på kretsens tureringsrunder, og spilte mot lag både i byen og på Smøla. Oppmøte på treningene har vært veldig bra, og nesten alle har hatt mulighet til å stille på alle cup er og serierunder. Vi satser på både to treninger etter påske. I 2013 deltok laget på følgende cuper: Freihallcup, Engacup, Romsdalscup, KFK-cup, Batnfjordscup og Dahlecup. Trener Bård Dyrnes ga seg til jul, ettersom han har andre verv i Dahle IL. Takk til Bård for en flott innsats for laget vårt. Bjørn Enaasen, Alf-Ivar Aslaksen og Hege Pettersen har også vært trenere denne sesongen. Bjørn Inge Kvalvåg er kasserer, og Mariann Schultz Wiig har vært oppdame og foreldrekontakt med hjelp av Siv Maria Bøe. Etter jul har vi fått med oss Svein Bjarne Dahl som trener. Vi gleder oss til en ny fotballsesong som står for døren! Gutter 2004 Trenere var Nils Sagvik, Liv Karlsvik og Leif Hoseth. Økonomiansvarlig var Mariann Sandvik. Gutter 2003 Gutter 2003 består av 26 gutter pluss at vi har 1 med oss fast fra I tilegg så er det 4 stk som hospitere oppp fra 2004 på trening. Vi har gjennom hele året trent 3 ganger i uken pluss turneringskvelder og cuper. Vi har ett veldig jamnt oppmøte på trening ca snitt på 22 stk hver gang. Det vil si at vi har mange som spiller mye fotball, og noen få som er med en gang iblant. Vi har deltatt på Freicup, Engacup, Åpningscup, Romsdalscup, Kfkcup, Bendit cup (Molde) og ikke minst Dahlecup. Vi lot 14 spillere få stille i alderen over seg i årets Dahlecup. Dette gikk veldig bra og begge lagene gjorde en god figur. I tilegg så har vi deltatt i seriespill med 4 lag. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 7 av 31

8 Vi har stor fokus på at det skal være kjekt å være Dahlegutt. Vi prøver så langt det lar seg gjøre at alle skal føle mestring når de spiller fotball. Dette gjør vi ved at vi benytter oss av difransiering. Dette prøver vi å gjennomføre så skjult som mulig. Vi trener aktivt på basisferdigheter og oppmuntrer ungene til å trene selv på øvelsene. Når vi spiller kamp så spiller alle like mye uansett hvor viktig vi føler kampen er. Vi vinner sammens og taper sammens. Vi har sterk fokus på det å vise fair play. Det er stor aktivitet i gruppen og mange foreldre som bidrar og hjelper til når det trengs. Vi har kiosksalg når det er turneringskvelder. Her tjener vi gode penger til laget. Gruppen har ikke noen annen aktivitet som bidrar rent økonomisk. Vi har 4 faste trenere som er med inn imot laget. Det er Vegard Storvik, Alf Ivar Aslaksen, Bjørn Inge Knutsen, Paul Storvik. Arne Jøran Brattøy er oppmann. Flere av disse har deltatt på Dahle sin kursing av barnetrenere. Og noen kar kun livets harde skole. Foreldre gruppen har bestått av Marianne Munkhaug, Bente Olsen og Bodil Olausen. Alle disse har bidratt på en positiv måte. Vi arrangerer hvert år en foreldrefest i Dahle sine lokaler. Dette er noe som er veldig populært og er med å gjøre at det blir ett godt samhold blant foreldrene. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 8 av 31

9 Jenter 2003/2004 Laget ble startet rett før Dahle Cup Sesongen 2013 ble vår første som eget lag. Noen av jentene hadde frem til da vært med guttene på trening og kamp men vi syntes tiden var moden for å skille lag. Etter god drahjelp fra Dahle IL v/bård Dyrnes fikk vi sendt ut info på skolen og etterhvert dukket det opp veldig mange jenter på trening. Noen få falt fra og andre kom til utover sesongen men det meste av tiden har vi vært en stabil jentegjeng på 18 stk. Oppmøtet på treningene har vært formidabelt og vi har hatt et godt og trivelig miljø innad i laget. Vi har hatt en fast trening i uka. Vi deltok med to lag på kretsens miniturneringer, og vi var selv vert for to av disse turneringene. Engasjerte foreldre har stillt opp og dratt lasset. Trenerne har hatt fokus på å skape et godt lagmiljø, idrettsglede og positivitet. Resultater har kommet i andre rekke. Hos oss har det vært plass til alle! Våre blandede J10/J9 lag startet hardt og brutalt i Enga Cup og ble fullstendig overkjørt av bedre J10 lag. Utover i sesongen utlignet vi gradvis forspranget. I Dahle Cup på slutten av sesongen stillte vi med et J9 lag og et J10 lag og vi holdt samme nivå som de andre lagene. Utrolig artig for de iherdige jentene etter en tøff sesong start! Foruten Enga Cup og Dahle Cup deltok vi på Romsdals Cup og KFK Cup. Hovedtrener: Arve Thomas Opsahl, Lagleder & hjelpetrener: Espen Balstad. Foreldrekontakt: Vigdis Michaelsen. I tillegg har Tom Arild Knutsen og Helge Kjønnøy vært aktive støttespillere og hjulpet både på trening og med lagledelse under kamper ved behov. Sistnevnte to dro også i gang en ekstra trening på søndager på slutten av sesongen Gutter 2002 Gutter 2002 har bestått av 22 aktive spillere var første året vi spilte 7èr fotball. Vi var påmeldt med 2 lag i serien, og spilte mange fine kamper på vår og høst. Vi var selv vert for på flere kamper, hvor engasjerte foreldre har stilt opp med kaffe og kaker. Gjennom året hadde laget 1-2 treninger pr uke. I 2014 ønsker laget å trene mer. I løpet av året så har laget fått etablert et engasjert og stabilt trenerteam. Trenernes mål er at alle spillerne skal ha et trygt og godt miljø, som skal virke utviklende for alle på det nivået man befinner seg. Vi tilstreber med stor grad av nøyaktighet at alle får spille like mye, og forhåpentligvis også får like stor grad av oppmerksomhet rundt egen utvikling på trening som i kamp. Trenerne har vært Ola Løvold, Frode Sandøy, Svein-Tommy Olsen og Kjetil Leirbekk. Lagleder er Elisabeth Sivertsen. Foreldre kontakter har vært: Kari Mette Lorentsen, May Gustad og Hanne Brevik. Vi har deltatt på følgende cuper i 2013: Freihallencup, Atlanterhavscup, Engacup, Åpningscup, MFK cup, Hessa Cup og Dahle Cup. På stort sett alle cupene deltok vi med 3 lag. Laget har en aktiv og engasjert foreldregruppe som stiller opp på cuper, treninger og dugnader. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 9 av 31

10 Jenter 2001/2002 Ved utgangen av 2013 besto laget av 16 aktive jenter. Jentene har trent 2 ganger pr uke, og det har vært veldig bra oppmøte på treningene, noe som tyder på at jentene trives. Fokus på treningene har vært at alle spillerne skal få utvikle seg ut fra eget ståsted i et trygt miljø. Vi stilte med ett lag i J12 serien, som ble avholdt med turneringspill med flere kamper på samme dag. Foreldre har stilt opp som både kakebakere, kioskvakter og banemestere de gangene vi har vært kampverter. Jentene har deltatt på flere cuper; Freihallen Cup, Enga Cup, Åpningscup, Dahle Cup, samt Hessa Cup med overnatting på skole for første gang. Geir Olav Åkvik har velvillig stilt opp som trener 2 ganger i uken. Elisabeth Steen har vært foreldrekontakt. Gutter 2001 Laget har bestått av de samme 17 spillerne som har vært med de siste årene også i De fleste guttene har spilt sammen siden 6 års alderen, og alle er gode kamerater. Vi har stilt med 2 jevne lag i serien, og alle spillerne har hatt mest mulig lik spilletid. Begge lagene gjorde det godt, og spilte tidvis veldig god fotball. Treningsoppmøtet har vært godt også i 2013, og guttene står godt rustet til å ta steget opp i ungdomsfotballen i De av spillerne som har ønsket det har hospitert i klassen over. Trenerne i 2013 har vært Ole Erik Bøe, Erik Sivertsen og Jan Aage Neerland. Det administrative har vært håndtert av Steinar Oddstøl. Laget har deltatt på følgende cuper i 2013: Freihallcup, Engacup, Åpningscup, Romsdalscup, Batnfjordcup, KFK Cup og CFK's adventscup i Nordvesthallen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 10 av 31

11 2.3 Ungdomsfotball: Dahle IL har som mål å utvikle ungdomsfotballen på Dahle ved å følge NFF`s handlingsplan og tilrettelegge for et aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter, ambisjoner og tilgjengelige treningsfasiliteter. Jenter 14 J14 har bestått av en gruppe på 25 jenter født 98/99. Vi har trent 4 dager i uken året gjennom:-) Vi stilte med ett lag i 7'er serien og et lag i 9'er serien. I 7'er serien havnet jentene på 2.plass. Vi vant 9'er serien og ble historiske, første vinnere av 9'er serien i kretsen. Av cuper vi har deltatt på i 2013: Atlanterhavscup (Gull), Engacup (Bronse), Engacup (Sølv J14), Åpningscupen (Gull), Vinterserien (Gull), Vårcupen i Trondheim (Bronse), Hydrocup (Bronse), Dahlecup (J14 Gull, J16 Gull i B-sluttspill). Og sist men ikke minst ble vi historiske også i Norway cup, der vi ble de første fra Kristiansund som vinner sin gruppe i Norway cup. 6 av jentene har vært med på bysamling for jenter fra Nordmøre født 99. Julie Belden Rasmussen, født -99, var med på regional samling i Bodø for jenter født i -98. Her var de beste jentene fra Midt-Norge med. Vi ser frem til en spennende sesong også i 2014, første året vi skal spille 11'er fotball. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 11 av 31

12 Jenter var planlagt som et topp-år sportslig for våre flinke jenter. De har herjet i toppen over flere år, og siste året som ungdomsspillere skulle krones med Norway cup. Vi begynte året veldig bra, med 1.plass i Enga-cup og 2.plass i Åpningscupen. Serien startet også veldig bra for oss. Sommeren kom, og fokuset var rettet mot Norway Cup. Her havnet vi i en veldig hard gruppe og det ble kun B- sluttspill på jentene. Skuffende, men slik er det noen ganger. Skuffelsen forsvant etterhvert som seirene kom i B- sluttspillet, og jentene gikk hjem og vant hele sluttspillet, utrolig bra innsats. Seriespillet her hjemme fortsatte, motstanden var varierende, og jentene gikk ubeseiret gjennom hele serien, kronet som avdelingsmestere. Spillet om Kretsmesterskapet var mot Tomrefjord, som endte med et solid tap på bortebane, mens vi vant hjemmekampen. Sammenlagt ble Tomrefjord vinnerne. Dahlecupen ble ikke den helt store suksessen, og jentene røk i kvarten. Alt i alt et moderat sportslig år. 13 jenter ble avdelingsmestere for J16, da inkludert 2 spillere som hyppig var innom oss fra J14 laget. Treningsvillige og greie jenter har gjort jobben til Knut Fugelsnes og Ronny Henden enkel. Vi runder nå av ungdomsfotballen, og ønsker jentene lykke til med senior-fotball i Vi håper så mange som mulig ønsker å fortsette. Gutter 14 Trenere for G14 var Frode Tolcsiner, Knut Fugelsnes og Alexander Hennøen. Lagleder var Bente Hennøen. Gutter 16 Trenere for G16 var Svein Inge Male og Kristian Hals. Lagledere var Per Inge Storvik og Helge Kjønnøy. Økonomiansvarlig var Britt Engvig Hjelle. 2.4 A-laget Sesongen 2013 var Dahle tilbake i 4 divisjon etter nedrykket fra 3 divisjon, sesongen startet med kick-off tur til Trondheim hvor det ble spilt 2 privatkamper samt litt sosialt samvær. Deretter var det klart for NM kvalikk mot Elnesvågen et av topplagene i 3 div. Her hang vi meget godt med men til slutt måtte vi se oss utslått etter tap 4-6. Sesongen startet bra for våre nye trenere Eirik Johansen og Øyvind Bunes, i vår tredje kamp for sesongen kom årets kamp, Dahle feide Frei av banen på Omsundet med 4-1. Etter den flotte starten gikk det litt i stå og det ble tidlig klart at Dahle ikke greide og holde følge med topplagene noe som var målet før sesongen, det endte til slutt med en litt skuffende 9 plass. Det som var meget positivt var at vi fikk prøvd mange unge gutter utover i høstsesongen: Ola, Ole, Bendik, Morten Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 12 av 31

13 og Adrian fikk alle sin debut for a-laget, noe som er veldig spennende for fremtiden. Vi legger til at Pah Ousman Jammeh ble lagets toppscorer med sine imponerende 21 mål, noe som var nok til å bli toppscorer i 4 divisjon. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 13 av 31

14 3.0 DAHLE-CUP I 2013 deltok 242 lag i turneringen som gikk over 3 helger i oktober og november. Totalt var det nærmere spillere/lagledere som var med å sette sitt preg på den 22. cupen i klubbens historie. Totalt 450 barn og voksne benyttet seg av vårt tilbud om kost og losji. Hele 240 vakter i kiosker, billettutsalg, kjøkken, nattevakter, gangvakter og disko ble dekket. Som medlem i klubben må alle som er over 18 år, eller voksne som har barn i klubben, delta med 2 vakter hver for hvert medlemskap. Det nye påloggbare systemet med aktivitetskortet var en umiddelbar suksess for å holde orden på de frivillige. Nytt av året var at 6- og 7-åringene kunne delta på lik linje med de eldre barna. Disse barna fikk da spille med vant og på tvers av banen. Dette økte hallkapasiteten, og flere kamper kunne gjennomføres. På den annen side utfordret dette tribunekapasitet og organisering av tilskuere på banen. Vi har fått mange gode erfaringer etter dette som vi vil ta med oss inn i neste års arrangement. På bildene under ser dere: bilde 1 (vinnerlaget til Dahle i b-sluttspillet for J16), bilde 2 (Bendik og Ole i bronsefinalen mot Herd), bilde 3 (Herd scorer på Dahle i bronsefinalen i G16). Vi takker alle støttespillere for hjelpen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 14 av 31

15 4.0 FORELDREFORENINGEN Foreningen er en viktig bidragsyter økonomisk, sosialt og ikke minst på ressurser. Den er spesielt synlig med sine nøkkelroller i forbindelse med arrangementet av Dahle Cup, hvor det legges ned et meget betydelig arbeid som bidrar til å sikre driften av klubbens barne- og ungdomsaktiviteter. Foreldreforeningen gjennomfører kiosksalg på A- lagskamper. Foreldreforeningen ledes av Britt Engvig Hjelle. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 15 av 31

16 5.0 BYGG OG ANLEGG Som mange kanskje kjenner til, jobbes det med 2 store prosjekt i Dahle IL, legging av nytt dekke på banen og ny treningshall. Når det gjelder banen, er mye arbeid utført, og offisiell åpning blir til sommeren Nytt banedekke ble tatt i bruk på slutten av Når alt er ferdig vil det være nytt banedekke, nytt lysanlegg iht. gjeldende lyskrav fotball. I tillegg vil vi reise et lite servicebygg på ca 130m2, med rom for spillende lag, cupkontor, "vaktmesterbod" og garasje for sloddeutstyr. Dette bygget er planlagt vest for tribunene. Hit vil også toalettbrakken bli flyttet. Ny treningshall er et større løft. Det foregår dialog med kommune, leverandører og sponsorer for å få en best mulig løsning. Det er viktig at dette får en grundig behandling slik at vi kan gjøre de rette valgene både med tanke på treningsflate og økonomi. Økt treningsflate er derfor helt påkrevd. Håpet er å lande en 40x60 bane med kunstgress og sikkerhetssoner godkjent av fotballforbundet. Dette vil gjøre at deler av anlegget kan finansieres med spillemidler. Hallen vil da bli en full 7 er bane som på en god måte vil avlaste situasjonen på Dahlebanen. Hallen vil også løse mange av de utfordringene som vi har gjennom vinteren med snøfall og stengt bane. Plassering og hvilke løsninger som endelig landes er det litt tidlig å si så mye om, men øst for Dahlehallen var den første plaseringen som ble nevnt. Det jobbes målrettet mot myndighetene for å få på plass nødvendige reguleringer og tillatelser. Vi har søkt om spillemidler for oppstart i løpet av 2014, og finansieringen av hallen er godt på vei avtalt. Vi har derfor stor tro på at vi i løpet av 2014 vil kunne sette i gang arbeidet med å få reist hallen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 16 av 31

17 6.0 INFORMASJON Dahle IL 75 år 11. november 1938 ble Dahle IL stiftet, og i 2013 kunne klubben feire 75 års jubileum. Vi kan takke noen aktive ildsjeler for at de den gang satte seg som mål og få et idrettslag opp og gå, i det som den gang var langt på landet. I dag er Dahle i høyeste grad en bydel man regner med i Kristiansund kommune og Dahle IL er et av de største idrettslagene i kommunen. Refrenget i den nye Dahlesangen kan passe i en sådan stund: Vi fant oss en base nede ved Kvernbergets fot, velkommen til fortet min venn, her har vi roa, her slår vi rot, her vinn vi igjen og igjen. Andelssalg i nytt kunstgressanlegg Du kan nå bli andelseier av hele Dale sitt praktfulle fotballanlegg på Torvhauan. Du kan selv kjøpe en eller flere andeler, men like viktig er at du forsøker å få med din arbeidsgiver, og ikke minst, andre i ditt nærmiljø til å anskaffe seg en andel eller to av dette flotte anlegget. Besøk for å kjøpe andeler. Alle andelseiere vil få sitt navn på en et skilt vi kommer til å henge opp i bergveggen ved inngangen til anlegget. Dahlesangen I 2013 kunne Dahle IL gi ut egen sang, for å hylle jentene som vant Norway cup, samt Dahle IL sitt jubileum. «Gulljentan» korer på sangen som er laget av Hans Olav Hansen, Erling Holtan, Kyrre Sætran og Freddy Bolsø. En CD med denne sangen er trykket opp, og teksten til sangen er slik: Heilt i fra tida, førre krigen, før Kevin Keegan har vi stått på, slette oss igjennom haugevis av sesonga, tapa og vunne, vi gule og blå. Vi banka Bøfjorden, tapa mot Kvass, fikk både ros og skjenn, trudd at sesongen ramla i dass, men vi reist oss opp igjen. Ref : Vi fant oss ein base ned ved Kvernbergets fot, velkommen te fortet min venn, her har vi roa, her slo vi rot, her vinn vi igjen og igjen. Ein gang i tida va vi Prugelknabe, endte som regel i sørpa på ny, men så i sommar, så kom raset, jæntan tok gullet hjem te vår by, flagget te topps over heile haugan, champisen blei sprætta, hei skål, jubla så høgt at vi nesten daua, når vi så kula i mål. Ref: Vi fant oss ein base ned ved Kvernbergets fot, velkommen te fortet min venn, her har vi roa, her slo vi rot, her vinn vi igjen og igjen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 17 av 31

18 7.0 DOMMERE Dommerkoordinator for Dahle IL er Ragnar Ness. Klubben har 4 kretsdommere, vi er en av seks klubber i kretsen som får penger tilbake fra kretsen i forhold antall dommere pr påmeldte lag. Klubbens kretsdommere er: Geir Hoel, Arnt Egil Ødegård, Karl Edvard Brendskag og Ragnar Ness. Disse dommerne dømmer godt over 200 kamper pr sesong i tillegg til cuper og turneringer. Siv Janne Rindal er rekruttdommer. Karl Edvard var i februar 2013 uttatt til å være med i en internasjonal G 16 turnering i Algarve, Portugal. Karl Edvard er også assistent dommer i 2.divisjon. Mai 2013 hadde vi klubbdommer kurs som 8 stk deltok på. Fire av disse i har i tillegg til Siv Janne i sesongen 2013 dømt klubbkamper i 7er fotball G/J 11-G/J16, samt klubbturneringer for yngre årsklasser. En av disse dommerne tok høsten 2013 rekrutt dommerkurs, så Håkon Bøe Olsen vil i sesongen 2014 dømme mange kamper som rekrutt dommer. Høsten 2013 hadde vi et mini klubbdommerkurs for en del G14 gutter som gjorde en kjempe jobb sammen med klubbdommerne i siste helg av Dahle cup. Klarer vi som klubb å utdanne 8-10 klubbdommere og 1-2 rekrutt dommere hvert år så er det veldig bra, og vi er klart beste klubb i Kristiansund og på Nordmøre når det gjelder dommer rekruttering. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 18 av 31

19 8.0 UTDANNING Utdanning av trenere/lagledere/styremedlemmer er viktig for klubben og klubbens framtid. I 2013 ble følgende utdanning gjennomført: UEFA B-Trener Leonard Totev fikk i 2013 lisens som UEFA B-Trener. Fotballeder 1 Julian Vangen Fotballeder 2 Britt Engvig Hjelle, Eli Haugsgjerd, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen Treningsøkta Det har vært avholdt intern opplæring i Treningsøkta: Alexander Hennøen, Knut Fugelsnes, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Bård H. Dyrnes, Hege Pettersen, Radomir Jankov, Ronny Henden. Frode Orvang, Rune Lysø Hjertestarterkurs Følgende deltok: Anne Lise Sneide, Britt Engvig Hjelle, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen, Ståle Dahl, Alexander Hennøen, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Rune Lysø 9.0 OPPSUMMERING Nøkkeltall Aktive medlemmer: 542 Medl. ml 5 12 år: 295 Medl. ml år: 88 Aktive voksne: Støttemedlemmer: 142 Trenere og lagledere: 35 Brutto omsetning: ,- kr Dahle IL er 100 % eier av Dalehallen AS Styret Julian Vangen (leder), Elisabeth Sivertsen (nestleder), Eli Haugsgjerd, Lars Tomren, Britt Engvig Hjelle, Gunn Eilin Dyrnes, Endre Nisja og Julian Vangen. Lars Naalsund er i tillegg representert i styremøter som forretningsfører. Sportslig utvalg Rune Lysø (leder), Bård Dyrnes(trenerkoordinator barn), Kjetil Lerbekk, Ragnar Næss, Erik Sivertsen, Frode Sandøy Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 19 av 31

20 RESULTAT 2012 og 2013 INNTEKTER SUM SALGSINNTEKTER , ,06 SUM SPONSORINNTEKTER , , Deltageravgift Dahle Cup , , K , , G , , G , , G , , J , , G , , G , , J , , G , , G , , J14 0, , G15 0, , G , , J , , G , , KVI , , Deltageravgift 4.lagsturnering , Lagsavgift trekt lag 3120 A2-kort , , A1-kort 0, B2-kort , B1 kort 0, Protestgebyr 0, Loppemarked , Kiosksalg arr , , Kiosksalg egne turneringer, lagene , Inngangspenger , ,00 SUM ARRANENGEMENTSINNTEKTER , , Kulturmidler , , Aktivitetsmidler , , Tilskudd anlegg , ,00 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 20 av 31

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2010

Dahle Idrettslag Årsberetning 2010 Dahle Idrettslag Årsberetning 2010 Dahle Idrettslag årsberetning 2010 side 1 av 2 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag torsdag 24. mars 2011 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Julian Vangen Styreleder. Bydelsklubben bedre fotball - også i bredden

Julian Vangen Styreleder. Bydelsklubben bedre fotball - også i bredden Julian Vangen Styreleder Bydelsklubben bedre fotball - også i bredden Liverpool, 12. september 2013 NB! Bydelsklubben - bedre fotball - også i bredden Lokalisert i en by med ca 25 000 innbyggere Andre

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012

Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Dahle Idrettslag Årsberetning 2011 side 1 av 12 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 28.februar 2012 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer