Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014"

Transkript

1 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31

2 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning 2. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 3. Valg av ordstyrer og sekretær 4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets årsberetning 6. Årsregnskap og revisors beretning 7. Innkomne forslag 8. Fastsette kontingenter og avgifter 9. Fastsette neste års budsjett 10. Valg Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 2 av 31

3 FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, og ha vært medlem av klubben i minst en måned, og ikke skylde kontingent. 3. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten minst 2 uker før årsmøtet. Det kreves 2/3 f1ertall av avgitte stemmer for lovendringer. 4. Lovendringer rnå godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før godkjennelse. 5. Saker som ikke angår lovendringer kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 7. Forslag og vedtak protokollføres med antall stemmer for og mot. 8. Protokollen gjennomgås og underskrives av de to valgte representanter. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 3 av 31

4 Styrets årsmelding: 1.0 KLUBBSTYRET Klubbstyret har i 2013 avviklet 12 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer vært sentrale, og deltatt aktivt i forberedelser og gjennomføring av Dahle Cup. Styret har i 2013 bestått av: Julian Vangen, leder Elisabeth Sivertsen, nestleder Eli Haugsgjerd Britt Engvig Hjelle Lars Tomren Endre Nisja Gunn Eilin Dyrnes I tillegg har forretningsfører Lars Naalsund og leder for sportslig utvalg Rune Lysø deltatt på de fleste møtene. I januar 2013 fikk Dahle IL godkjenning som Kvalitetsklubb nivå 1 av fotballkretsen, et sertifiseringssystem som også NFF nå implementerer i resten av landets fotballkretser. Denne godkjenningen setter krav til oss som klubb. Det at ledere, spillere og trenere fremover følger opp de planer som nå foreligger i dokumenter som håndbok, sponsorprogram, sportsplan, laglederperm og vedtekter er avgjørende for at vi får beholde vår godkjenning. I februar 2013 ble vår egen dommer, Karl Edward Brendskag, som et ledd i NFF s utviklingsprogram for dommere, plukket ut til å dømme en nordisk turnering for eliteserieklubbersg-16 lag i Portugal. Dette er Dahle IL over måtelig stolte over, og vi håper flere av de 10 klubbdommerne som ble kurset i sommer av Ragnar Næss, vil satse videre på dommeroppgaven. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 4 av 31

5 På cupdeltakelser har Dahle IL sine lag vært aktive også i Nytt av året er at de eldste gutte- og jentelagene, dvs J-16 og G-16, kan søke klubben om støtte til en cup per år. Dette er noe styret ønsker som en premie til de barn og ungdommer som er knyttet til klubben fra de er en neve stor til de er på vei inn i den voksene delen av fotballverden. At klubben skulle oppleve å hente hjem verdens første Norway Cup gull til Kristiansund er også noe alle i klubben er stolte over. Som kvalitetsklubb skal vi gjøre hva vi kan for å legge forholdene til rette for at jenter skal trives i klubben vår. Gullet i Norway Cup kan forhåpentligvis også inspirere guttene i klubben til å legge ned noen ekstra treningstimer sammen med lagkameratene sine. Godt samhold og treningstimer er en forutsetning for at slike resultater kommer. For å finansiere alt klubben holder på med er vi avhengig av våre sponsorer, og vi har heldigvis med oss mange på laget. I løpet av året er flere nye støttespillere kommet til, og flere nye reklameskilt er montert på Kunstgressparken. Avtalen med Sparebank 1 Nordvest og Lerøy skal reforhandles i høst, og vi håper disse ønsker å være med oss videre. Foruten direkte sponsorstøtte er klubben avhengig av alle oss som er medlemmer. Under årets arrangement av Toppidrettsveka i Kristiansund, viste klubbens medlemmer at dere er en fenomenal gjeng. Dahle IL stod for nesten 1/3 av alle vaktene og funksjonærene dette arrangementet behøvde i Kristiansund. Ingen andre klubber i Kristiansund kunne vise til tilsvarende antall. Det ga oss et godt tilskudd til kassa, og kommer godt med i de planer vi har for anlegg utover høsten. For øvrig må det nevnes at Dahle IL også i 2013 var eneste fotballklubb i byen som deltok på Triatlon staffet under Toppidrettsveka. Også under klubbdagen den 7. september, viste medlemmene at de gjerne tar i et tak for å støtte klubben. Klubbdagen med merkeprøvedag og loppemarked ble en aktivitetsdag med stort oppmøte på arrangementene. Loppemarkedet i Dahlehallen kan oppsummeres som en stor suksess, og tilbakemeldingene fra kundene var udelt positive. Styret har også besluttet at klubben skal arrangere trenerkurs for alle i klubben som ønsker å gjennomføre UEFA trener C kurs. Et 75 timers opplegg som går gjennom 4 ulike del-kurs. Vi ønsker at våre trenere skal få faglig påfyll og håper derfor mange kan finne tid til å være med på å kurse seg. Vi skal også kurse de som har stilt seg til disposisjon i styret, derfor vil flere delta ved fotballederkursene som kretsen tilbyr utover høsten. Flere av oss har allerede deltatt på disse kursene. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 5 av 31

6 2.0 SPORTSLIGE OMRÅDER 2.1 Idrettsskolen i Dahlehallen Klubben har også i 2013 hatt idrettsskole i Dahlehallen. Idrettsskolen er delt inn i to grupper. 1. time: Barn i alle aldre opp til 6 år(1. klasse). 2. time: Barn som går i 2. og 3. klasse. Vi har som vanlig frie aktiviteter, der barna velger fritt aktiviteter selv. Eksempler på aktiviteter er: Trampoline, ballaktiviteter, hoppetau, slengtau mellom bukker, badminton med mer. Det har også i 2013 kommet flere yngre barn, helt ned til 3-4 årsalderen. Det er meget stort oppmøte i første time, kanskje et snitt på mellom barn. Enkelte dager har det vært opptil 90 personer i hallen, barn og voksne. Trygghet, valgfrihet, godt miljø og aktivitet er noen stikkord for idrettsskolen. I andre timen er det noe færre barn, men oppmøtet ligger på mellom barn. Aktivitetene er de samme, og barna er ivrige og fornøyde. Idrettsskolen er et positivt tiltak for mange barn. Det er en plass der de kan gjøre hva de vil uten noen form for organisering noe barna setter pris på. Tilbudet er gratis for alle deltakerne. Asbjørn Langø har også i 2013 gjort en fantastisk jobb med å lede idrettsskolen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 6 av 31

7 2.2 Barnefotballen: Om idrettsskolen er første møtet mange barn har med Dahle IL, så er det likevel barnefotballen som er grunnmuren i klubbens rekrutteringsarbeid. Trenere og lagledere i barnefotballen i Dahle IL er i hovedsak foreldre. Dette gjør imidlertid at tilbudet til det enkelte lag kan variere avhengig av hvilke ressurser som finnes i foreldregruppen rundt laget. Klubben legger vekt på utvikle trener-kompetansen i barnefotballen. Gutter/Jenter 2007 Laget har trent innendørs vår/høst/vinter en gang i uken i Dahlehallen. Treningsoppmøte har vært meget godt, og foreldre/foresatte følger sine små og er til stede under øktene, samt under cupene. Vi har vært tett opp mot 20 aktive i gruppen, dette grunnet blanding av J2007 og G2007. Har i år valgt å skille G2007 og J2007 treningene etter råd fra Dahle IL. Vi stilte med 3 lag i Dahlecupen og 2 lag i knøtteturnering i Freihallen i regi av Frei FK. Foreldrene stilte med kaker og boller til Dahlecupen. Knøttene hadde avslutning med pizza og brus før jul i Dahlehallen, dette var stor stas for både aktive og foreldre. Ferdighetsnivået blant de aktive er stadig stigende, og klubben har mye artig å se frem til med denne generasjonen. Men vi ser tydelig forskjell på ferdighetsnivået i vår gruppe i forhold til de andre lagene som starter et år tidligere, vi håper dette jevner seg ut. Hovedtrener: Hermod Rambø. Hjelpetrenere: Haavard Waage og Bjørnar Semundseth. Foreldrekontakt: Kristina Lystad Tomren Gutter/Jenter 2006 I 2013 var vi aktive spillere på laget. Vi hadde med 3 lag i kretsens turneringspill og var selv vertskap for 1 turnering. Skulle egentlig være 3 runder, men vi slo sammen slik at vi fikk alle 3 på en dag. Noe som vi fikk positive tilbakemeldinger på både fra egne og andre lags foreldre. Denne runden foregikk i Dahle hallen. Oppmøte på trening har vært stabilt på over 18 stk hver gang. Våre mål som trenere er at alle skal få utvikle seg etter hvilket stadie de er på. Derfor blir det kjørt endel differensiering på treningene. Vi er opptatt av at alle skal få lik spilletid uansett ferdighet og at fotball skal være gøy. Samhold er noe vi setter veldig høyt. I 2013 var vi med på Frei-cup, Bendit Cup, KFK Cup, Batnfjord Cup og Dahle Cup. Trenere er Radomir Jankov, Inger Eliassen, Anne Lise Sneide og på høsten kom Fredrik Eeg inn. Foreldrekontakt har vært Linda Myrseth. Gutter/Jenter 2005 I 2013 var vi 17 aktive spillere på laget. Vi deltok med 3 lag på kretsens tureringsrunder, og spilte mot lag både i byen og på Smøla. Oppmøte på treningene har vært veldig bra, og nesten alle har hatt mulighet til å stille på alle cup er og serierunder. Vi satser på både to treninger etter påske. I 2013 deltok laget på følgende cuper: Freihallcup, Engacup, Romsdalscup, KFK-cup, Batnfjordscup og Dahlecup. Trener Bård Dyrnes ga seg til jul, ettersom han har andre verv i Dahle IL. Takk til Bård for en flott innsats for laget vårt. Bjørn Enaasen, Alf-Ivar Aslaksen og Hege Pettersen har også vært trenere denne sesongen. Bjørn Inge Kvalvåg er kasserer, og Mariann Schultz Wiig har vært oppdame og foreldrekontakt med hjelp av Siv Maria Bøe. Etter jul har vi fått med oss Svein Bjarne Dahl som trener. Vi gleder oss til en ny fotballsesong som står for døren! Gutter 2004 Trenere var Nils Sagvik, Liv Karlsvik og Leif Hoseth. Økonomiansvarlig var Mariann Sandvik. Gutter 2003 Gutter 2003 består av 26 gutter pluss at vi har 1 med oss fast fra I tilegg så er det 4 stk som hospitere oppp fra 2004 på trening. Vi har gjennom hele året trent 3 ganger i uken pluss turneringskvelder og cuper. Vi har ett veldig jamnt oppmøte på trening ca snitt på 22 stk hver gang. Det vil si at vi har mange som spiller mye fotball, og noen få som er med en gang iblant. Vi har deltatt på Freicup, Engacup, Åpningscup, Romsdalscup, Kfkcup, Bendit cup (Molde) og ikke minst Dahlecup. Vi lot 14 spillere få stille i alderen over seg i årets Dahlecup. Dette gikk veldig bra og begge lagene gjorde en god figur. I tilegg så har vi deltatt i seriespill med 4 lag. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 7 av 31

8 Vi har stor fokus på at det skal være kjekt å være Dahlegutt. Vi prøver så langt det lar seg gjøre at alle skal føle mestring når de spiller fotball. Dette gjør vi ved at vi benytter oss av difransiering. Dette prøver vi å gjennomføre så skjult som mulig. Vi trener aktivt på basisferdigheter og oppmuntrer ungene til å trene selv på øvelsene. Når vi spiller kamp så spiller alle like mye uansett hvor viktig vi føler kampen er. Vi vinner sammens og taper sammens. Vi har sterk fokus på det å vise fair play. Det er stor aktivitet i gruppen og mange foreldre som bidrar og hjelper til når det trengs. Vi har kiosksalg når det er turneringskvelder. Her tjener vi gode penger til laget. Gruppen har ikke noen annen aktivitet som bidrar rent økonomisk. Vi har 4 faste trenere som er med inn imot laget. Det er Vegard Storvik, Alf Ivar Aslaksen, Bjørn Inge Knutsen, Paul Storvik. Arne Jøran Brattøy er oppmann. Flere av disse har deltatt på Dahle sin kursing av barnetrenere. Og noen kar kun livets harde skole. Foreldre gruppen har bestått av Marianne Munkhaug, Bente Olsen og Bodil Olausen. Alle disse har bidratt på en positiv måte. Vi arrangerer hvert år en foreldrefest i Dahle sine lokaler. Dette er noe som er veldig populært og er med å gjøre at det blir ett godt samhold blant foreldrene. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 8 av 31

9 Jenter 2003/2004 Laget ble startet rett før Dahle Cup Sesongen 2013 ble vår første som eget lag. Noen av jentene hadde frem til da vært med guttene på trening og kamp men vi syntes tiden var moden for å skille lag. Etter god drahjelp fra Dahle IL v/bård Dyrnes fikk vi sendt ut info på skolen og etterhvert dukket det opp veldig mange jenter på trening. Noen få falt fra og andre kom til utover sesongen men det meste av tiden har vi vært en stabil jentegjeng på 18 stk. Oppmøtet på treningene har vært formidabelt og vi har hatt et godt og trivelig miljø innad i laget. Vi har hatt en fast trening i uka. Vi deltok med to lag på kretsens miniturneringer, og vi var selv vert for to av disse turneringene. Engasjerte foreldre har stillt opp og dratt lasset. Trenerne har hatt fokus på å skape et godt lagmiljø, idrettsglede og positivitet. Resultater har kommet i andre rekke. Hos oss har det vært plass til alle! Våre blandede J10/J9 lag startet hardt og brutalt i Enga Cup og ble fullstendig overkjørt av bedre J10 lag. Utover i sesongen utlignet vi gradvis forspranget. I Dahle Cup på slutten av sesongen stillte vi med et J9 lag og et J10 lag og vi holdt samme nivå som de andre lagene. Utrolig artig for de iherdige jentene etter en tøff sesong start! Foruten Enga Cup og Dahle Cup deltok vi på Romsdals Cup og KFK Cup. Hovedtrener: Arve Thomas Opsahl, Lagleder & hjelpetrener: Espen Balstad. Foreldrekontakt: Vigdis Michaelsen. I tillegg har Tom Arild Knutsen og Helge Kjønnøy vært aktive støttespillere og hjulpet både på trening og med lagledelse under kamper ved behov. Sistnevnte to dro også i gang en ekstra trening på søndager på slutten av sesongen Gutter 2002 Gutter 2002 har bestått av 22 aktive spillere var første året vi spilte 7èr fotball. Vi var påmeldt med 2 lag i serien, og spilte mange fine kamper på vår og høst. Vi var selv vert for på flere kamper, hvor engasjerte foreldre har stilt opp med kaffe og kaker. Gjennom året hadde laget 1-2 treninger pr uke. I 2014 ønsker laget å trene mer. I løpet av året så har laget fått etablert et engasjert og stabilt trenerteam. Trenernes mål er at alle spillerne skal ha et trygt og godt miljø, som skal virke utviklende for alle på det nivået man befinner seg. Vi tilstreber med stor grad av nøyaktighet at alle får spille like mye, og forhåpentligvis også får like stor grad av oppmerksomhet rundt egen utvikling på trening som i kamp. Trenerne har vært Ola Løvold, Frode Sandøy, Svein-Tommy Olsen og Kjetil Leirbekk. Lagleder er Elisabeth Sivertsen. Foreldre kontakter har vært: Kari Mette Lorentsen, May Gustad og Hanne Brevik. Vi har deltatt på følgende cuper i 2013: Freihallencup, Atlanterhavscup, Engacup, Åpningscup, MFK cup, Hessa Cup og Dahle Cup. På stort sett alle cupene deltok vi med 3 lag. Laget har en aktiv og engasjert foreldregruppe som stiller opp på cuper, treninger og dugnader. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 9 av 31

10 Jenter 2001/2002 Ved utgangen av 2013 besto laget av 16 aktive jenter. Jentene har trent 2 ganger pr uke, og det har vært veldig bra oppmøte på treningene, noe som tyder på at jentene trives. Fokus på treningene har vært at alle spillerne skal få utvikle seg ut fra eget ståsted i et trygt miljø. Vi stilte med ett lag i J12 serien, som ble avholdt med turneringspill med flere kamper på samme dag. Foreldre har stilt opp som både kakebakere, kioskvakter og banemestere de gangene vi har vært kampverter. Jentene har deltatt på flere cuper; Freihallen Cup, Enga Cup, Åpningscup, Dahle Cup, samt Hessa Cup med overnatting på skole for første gang. Geir Olav Åkvik har velvillig stilt opp som trener 2 ganger i uken. Elisabeth Steen har vært foreldrekontakt. Gutter 2001 Laget har bestått av de samme 17 spillerne som har vært med de siste årene også i De fleste guttene har spilt sammen siden 6 års alderen, og alle er gode kamerater. Vi har stilt med 2 jevne lag i serien, og alle spillerne har hatt mest mulig lik spilletid. Begge lagene gjorde det godt, og spilte tidvis veldig god fotball. Treningsoppmøtet har vært godt også i 2013, og guttene står godt rustet til å ta steget opp i ungdomsfotballen i De av spillerne som har ønsket det har hospitert i klassen over. Trenerne i 2013 har vært Ole Erik Bøe, Erik Sivertsen og Jan Aage Neerland. Det administrative har vært håndtert av Steinar Oddstøl. Laget har deltatt på følgende cuper i 2013: Freihallcup, Engacup, Åpningscup, Romsdalscup, Batnfjordcup, KFK Cup og CFK's adventscup i Nordvesthallen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 10 av 31

11 2.3 Ungdomsfotball: Dahle IL har som mål å utvikle ungdomsfotballen på Dahle ved å følge NFF`s handlingsplan og tilrettelegge for et aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter, ambisjoner og tilgjengelige treningsfasiliteter. Jenter 14 J14 har bestått av en gruppe på 25 jenter født 98/99. Vi har trent 4 dager i uken året gjennom:-) Vi stilte med ett lag i 7'er serien og et lag i 9'er serien. I 7'er serien havnet jentene på 2.plass. Vi vant 9'er serien og ble historiske, første vinnere av 9'er serien i kretsen. Av cuper vi har deltatt på i 2013: Atlanterhavscup (Gull), Engacup (Bronse), Engacup (Sølv J14), Åpningscupen (Gull), Vinterserien (Gull), Vårcupen i Trondheim (Bronse), Hydrocup (Bronse), Dahlecup (J14 Gull, J16 Gull i B-sluttspill). Og sist men ikke minst ble vi historiske også i Norway cup, der vi ble de første fra Kristiansund som vinner sin gruppe i Norway cup. 6 av jentene har vært med på bysamling for jenter fra Nordmøre født 99. Julie Belden Rasmussen, født -99, var med på regional samling i Bodø for jenter født i -98. Her var de beste jentene fra Midt-Norge med. Vi ser frem til en spennende sesong også i 2014, første året vi skal spille 11'er fotball. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 11 av 31

12 Jenter var planlagt som et topp-år sportslig for våre flinke jenter. De har herjet i toppen over flere år, og siste året som ungdomsspillere skulle krones med Norway cup. Vi begynte året veldig bra, med 1.plass i Enga-cup og 2.plass i Åpningscupen. Serien startet også veldig bra for oss. Sommeren kom, og fokuset var rettet mot Norway Cup. Her havnet vi i en veldig hard gruppe og det ble kun B- sluttspill på jentene. Skuffende, men slik er det noen ganger. Skuffelsen forsvant etterhvert som seirene kom i B- sluttspillet, og jentene gikk hjem og vant hele sluttspillet, utrolig bra innsats. Seriespillet her hjemme fortsatte, motstanden var varierende, og jentene gikk ubeseiret gjennom hele serien, kronet som avdelingsmestere. Spillet om Kretsmesterskapet var mot Tomrefjord, som endte med et solid tap på bortebane, mens vi vant hjemmekampen. Sammenlagt ble Tomrefjord vinnerne. Dahlecupen ble ikke den helt store suksessen, og jentene røk i kvarten. Alt i alt et moderat sportslig år. 13 jenter ble avdelingsmestere for J16, da inkludert 2 spillere som hyppig var innom oss fra J14 laget. Treningsvillige og greie jenter har gjort jobben til Knut Fugelsnes og Ronny Henden enkel. Vi runder nå av ungdomsfotballen, og ønsker jentene lykke til med senior-fotball i Vi håper så mange som mulig ønsker å fortsette. Gutter 14 Trenere for G14 var Frode Tolcsiner, Knut Fugelsnes og Alexander Hennøen. Lagleder var Bente Hennøen. Gutter 16 Trenere for G16 var Svein Inge Male og Kristian Hals. Lagledere var Per Inge Storvik og Helge Kjønnøy. Økonomiansvarlig var Britt Engvig Hjelle. 2.4 A-laget Sesongen 2013 var Dahle tilbake i 4 divisjon etter nedrykket fra 3 divisjon, sesongen startet med kick-off tur til Trondheim hvor det ble spilt 2 privatkamper samt litt sosialt samvær. Deretter var det klart for NM kvalikk mot Elnesvågen et av topplagene i 3 div. Her hang vi meget godt med men til slutt måtte vi se oss utslått etter tap 4-6. Sesongen startet bra for våre nye trenere Eirik Johansen og Øyvind Bunes, i vår tredje kamp for sesongen kom årets kamp, Dahle feide Frei av banen på Omsundet med 4-1. Etter den flotte starten gikk det litt i stå og det ble tidlig klart at Dahle ikke greide og holde følge med topplagene noe som var målet før sesongen, det endte til slutt med en litt skuffende 9 plass. Det som var meget positivt var at vi fikk prøvd mange unge gutter utover i høstsesongen: Ola, Ole, Bendik, Morten Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 12 av 31

13 og Adrian fikk alle sin debut for a-laget, noe som er veldig spennende for fremtiden. Vi legger til at Pah Ousman Jammeh ble lagets toppscorer med sine imponerende 21 mål, noe som var nok til å bli toppscorer i 4 divisjon. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 13 av 31

14 3.0 DAHLE-CUP I 2013 deltok 242 lag i turneringen som gikk over 3 helger i oktober og november. Totalt var det nærmere spillere/lagledere som var med å sette sitt preg på den 22. cupen i klubbens historie. Totalt 450 barn og voksne benyttet seg av vårt tilbud om kost og losji. Hele 240 vakter i kiosker, billettutsalg, kjøkken, nattevakter, gangvakter og disko ble dekket. Som medlem i klubben må alle som er over 18 år, eller voksne som har barn i klubben, delta med 2 vakter hver for hvert medlemskap. Det nye påloggbare systemet med aktivitetskortet var en umiddelbar suksess for å holde orden på de frivillige. Nytt av året var at 6- og 7-åringene kunne delta på lik linje med de eldre barna. Disse barna fikk da spille med vant og på tvers av banen. Dette økte hallkapasiteten, og flere kamper kunne gjennomføres. På den annen side utfordret dette tribunekapasitet og organisering av tilskuere på banen. Vi har fått mange gode erfaringer etter dette som vi vil ta med oss inn i neste års arrangement. På bildene under ser dere: bilde 1 (vinnerlaget til Dahle i b-sluttspillet for J16), bilde 2 (Bendik og Ole i bronsefinalen mot Herd), bilde 3 (Herd scorer på Dahle i bronsefinalen i G16). Vi takker alle støttespillere for hjelpen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 14 av 31

15 4.0 FORELDREFORENINGEN Foreningen er en viktig bidragsyter økonomisk, sosialt og ikke minst på ressurser. Den er spesielt synlig med sine nøkkelroller i forbindelse med arrangementet av Dahle Cup, hvor det legges ned et meget betydelig arbeid som bidrar til å sikre driften av klubbens barne- og ungdomsaktiviteter. Foreldreforeningen gjennomfører kiosksalg på A- lagskamper. Foreldreforeningen ledes av Britt Engvig Hjelle. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 15 av 31

16 5.0 BYGG OG ANLEGG Som mange kanskje kjenner til, jobbes det med 2 store prosjekt i Dahle IL, legging av nytt dekke på banen og ny treningshall. Når det gjelder banen, er mye arbeid utført, og offisiell åpning blir til sommeren Nytt banedekke ble tatt i bruk på slutten av Når alt er ferdig vil det være nytt banedekke, nytt lysanlegg iht. gjeldende lyskrav fotball. I tillegg vil vi reise et lite servicebygg på ca 130m2, med rom for spillende lag, cupkontor, "vaktmesterbod" og garasje for sloddeutstyr. Dette bygget er planlagt vest for tribunene. Hit vil også toalettbrakken bli flyttet. Ny treningshall er et større løft. Det foregår dialog med kommune, leverandører og sponsorer for å få en best mulig løsning. Det er viktig at dette får en grundig behandling slik at vi kan gjøre de rette valgene både med tanke på treningsflate og økonomi. Økt treningsflate er derfor helt påkrevd. Håpet er å lande en 40x60 bane med kunstgress og sikkerhetssoner godkjent av fotballforbundet. Dette vil gjøre at deler av anlegget kan finansieres med spillemidler. Hallen vil da bli en full 7 er bane som på en god måte vil avlaste situasjonen på Dahlebanen. Hallen vil også løse mange av de utfordringene som vi har gjennom vinteren med snøfall og stengt bane. Plassering og hvilke løsninger som endelig landes er det litt tidlig å si så mye om, men øst for Dahlehallen var den første plaseringen som ble nevnt. Det jobbes målrettet mot myndighetene for å få på plass nødvendige reguleringer og tillatelser. Vi har søkt om spillemidler for oppstart i løpet av 2014, og finansieringen av hallen er godt på vei avtalt. Vi har derfor stor tro på at vi i løpet av 2014 vil kunne sette i gang arbeidet med å få reist hallen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 16 av 31

17 6.0 INFORMASJON Dahle IL 75 år 11. november 1938 ble Dahle IL stiftet, og i 2013 kunne klubben feire 75 års jubileum. Vi kan takke noen aktive ildsjeler for at de den gang satte seg som mål og få et idrettslag opp og gå, i det som den gang var langt på landet. I dag er Dahle i høyeste grad en bydel man regner med i Kristiansund kommune og Dahle IL er et av de største idrettslagene i kommunen. Refrenget i den nye Dahlesangen kan passe i en sådan stund: Vi fant oss en base nede ved Kvernbergets fot, velkommen til fortet min venn, her har vi roa, her slår vi rot, her vinn vi igjen og igjen. Andelssalg i nytt kunstgressanlegg Du kan nå bli andelseier av hele Dale sitt praktfulle fotballanlegg på Torvhauan. Du kan selv kjøpe en eller flere andeler, men like viktig er at du forsøker å få med din arbeidsgiver, og ikke minst, andre i ditt nærmiljø til å anskaffe seg en andel eller to av dette flotte anlegget. Besøk for å kjøpe andeler. Alle andelseiere vil få sitt navn på en et skilt vi kommer til å henge opp i bergveggen ved inngangen til anlegget. Dahlesangen I 2013 kunne Dahle IL gi ut egen sang, for å hylle jentene som vant Norway cup, samt Dahle IL sitt jubileum. «Gulljentan» korer på sangen som er laget av Hans Olav Hansen, Erling Holtan, Kyrre Sætran og Freddy Bolsø. En CD med denne sangen er trykket opp, og teksten til sangen er slik: Heilt i fra tida, førre krigen, før Kevin Keegan har vi stått på, slette oss igjennom haugevis av sesonga, tapa og vunne, vi gule og blå. Vi banka Bøfjorden, tapa mot Kvass, fikk både ros og skjenn, trudd at sesongen ramla i dass, men vi reist oss opp igjen. Ref : Vi fant oss ein base ned ved Kvernbergets fot, velkommen te fortet min venn, her har vi roa, her slo vi rot, her vinn vi igjen og igjen. Ein gang i tida va vi Prugelknabe, endte som regel i sørpa på ny, men så i sommar, så kom raset, jæntan tok gullet hjem te vår by, flagget te topps over heile haugan, champisen blei sprætta, hei skål, jubla så høgt at vi nesten daua, når vi så kula i mål. Ref: Vi fant oss ein base ned ved Kvernbergets fot, velkommen te fortet min venn, her har vi roa, her slo vi rot, her vinn vi igjen og igjen. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 17 av 31

18 7.0 DOMMERE Dommerkoordinator for Dahle IL er Ragnar Ness. Klubben har 4 kretsdommere, vi er en av seks klubber i kretsen som får penger tilbake fra kretsen i forhold antall dommere pr påmeldte lag. Klubbens kretsdommere er: Geir Hoel, Arnt Egil Ødegård, Karl Edvard Brendskag og Ragnar Ness. Disse dommerne dømmer godt over 200 kamper pr sesong i tillegg til cuper og turneringer. Siv Janne Rindal er rekruttdommer. Karl Edvard var i februar 2013 uttatt til å være med i en internasjonal G 16 turnering i Algarve, Portugal. Karl Edvard er også assistent dommer i 2.divisjon. Mai 2013 hadde vi klubbdommer kurs som 8 stk deltok på. Fire av disse i har i tillegg til Siv Janne i sesongen 2013 dømt klubbkamper i 7er fotball G/J 11-G/J16, samt klubbturneringer for yngre årsklasser. En av disse dommerne tok høsten 2013 rekrutt dommerkurs, så Håkon Bøe Olsen vil i sesongen 2014 dømme mange kamper som rekrutt dommer. Høsten 2013 hadde vi et mini klubbdommerkurs for en del G14 gutter som gjorde en kjempe jobb sammen med klubbdommerne i siste helg av Dahle cup. Klarer vi som klubb å utdanne 8-10 klubbdommere og 1-2 rekrutt dommere hvert år så er det veldig bra, og vi er klart beste klubb i Kristiansund og på Nordmøre når det gjelder dommer rekruttering. Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 18 av 31

19 8.0 UTDANNING Utdanning av trenere/lagledere/styremedlemmer er viktig for klubben og klubbens framtid. I 2013 ble følgende utdanning gjennomført: UEFA B-Trener Leonard Totev fikk i 2013 lisens som UEFA B-Trener. Fotballeder 1 Julian Vangen Fotballeder 2 Britt Engvig Hjelle, Eli Haugsgjerd, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen Treningsøkta Det har vært avholdt intern opplæring i Treningsøkta: Alexander Hennøen, Knut Fugelsnes, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Bård H. Dyrnes, Hege Pettersen, Radomir Jankov, Ronny Henden. Frode Orvang, Rune Lysø Hjertestarterkurs Følgende deltok: Anne Lise Sneide, Britt Engvig Hjelle, Elisabeth Sivertsen, Ralf Larsen, Ståle Dahl, Alexander Hennøen, Jan Aage Neerland, Erik Sivertsen, Frode Sandøy, Liv Karlsvik, Rune Lysø 9.0 OPPSUMMERING Nøkkeltall Aktive medlemmer: 542 Medl. ml 5 12 år: 295 Medl. ml år: 88 Aktive voksne: Støttemedlemmer: 142 Trenere og lagledere: 35 Brutto omsetning: ,- kr Dahle IL er 100 % eier av Dalehallen AS Styret Julian Vangen (leder), Elisabeth Sivertsen (nestleder), Eli Haugsgjerd, Lars Tomren, Britt Engvig Hjelle, Gunn Eilin Dyrnes, Endre Nisja og Julian Vangen. Lars Naalsund er i tillegg representert i styremøter som forretningsfører. Sportslig utvalg Rune Lysø (leder), Bård Dyrnes(trenerkoordinator barn), Kjetil Lerbekk, Ragnar Næss, Erik Sivertsen, Frode Sandøy Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 19 av 31

20 RESULTAT 2012 og 2013 INNTEKTER SUM SALGSINNTEKTER , ,06 SUM SPONSORINNTEKTER , , Deltageravgift Dahle Cup , , K , , G , , G , , G , , J , , G , , G , , J , , G , , G , , J14 0, , G15 0, , G , , J , , G , , KVI , , Deltageravgift 4.lagsturnering , Lagsavgift trekt lag 3120 A2-kort , , A1-kort 0, B2-kort , B1 kort 0, Protestgebyr 0, Loppemarked , Kiosksalg arr , , Kiosksalg egne turneringer, lagene , Inngangspenger , ,00 SUM ARRANENGEMENTSINNTEKTER , , Kulturmidler , , Aktivitetsmidler , , Tilskudd anlegg , ,00 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 20 av 31

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer