Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011"

Transkript

1 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2! Saksliste for Årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to møtedeltakere til å underskrive protokollen 3. Årsmelding og regnskap for Budsjett og konsulenthonorar for Arbeidsplan for Valg 7. Fastsettelse av godtgjørelser

2 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Program for dagen Gartnerivandring hos Kronheim gartneri som driver med salat Årsmøte i Veksthusringen, kantina på Lyssand gartneri i Os Lunsj og omvisning i Lyssand gartneri, tulipanproduksjon, sommerblomster og liljer Gazania Kiss. Foto Liv Knudtzon Påmelding til Årsmøte med lunsj innen 4.mars til: Magne Berland, mobil , Vel møtt til en innholdsrik dag! 2

3 3. Årsmelding og regnskap for 2010 Innledning 2010 har for Veksthusringen vært et år med mange spennende arbeidsoppgaver, god utvikling i organisasjonen og høyt tempo for de ansatte. Vi har vært engasjert i flere FOU-prosjekter også i år, i tillegg har andelen betalte ekstrabesøk i gartneriene hatt en markant økning siden Regnskapet viser et lite overskudd for 2010, noe vi er godt fornøyde med. Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere Veksthusringen hadde per medlemmer fordelt slik: Jeløy (20), Lier (21), Trøndelag (18), Jæren (20), Hordaland (22), Agder (14) og informasjonsmedlemmer (23). Med fire innmeldinger gir dette totalt en reduksjon på 10 i forhold til Årsmøtet i 2010 ble avholdt 16. mars på Særheim i Rogaland. Det var 11 stemmeberettigede bedrifter til stede og i tillegg Gunnar Larsen, Annichen Smith Eriksen og Liv Knudtzon. Veksthusringen har i 2010 hatt 26 betalende støttemedlemmer i form av bedrifter tilknyttet næringen. Støttemedlemsordningen er en avtale vi mener begge parter nyter godt av blant annet ved økt kontakt. Støttemedlemmene får tilgang på faglig informasjon og muligheter til å annonsere i medlemsskriv og årsmelding, og Veksthusringen får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt over våre støttemedlemmer på siste side. Styret Styret har i 2010 bestått av: Leder: Torbjørn Guddingsmo, pers. vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag Nestleder: Anders Hafskjold, pers. vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier Styremedlem: Magne Bergerud, pers. vara Roar Bjerke, avd. Jeløy Styremedlem: Anne Grete Berge, pers. vara Thomas Lyssand, avd. Hordaland Styremedlem: Øyvind Grunde, pers. vara Anders Kristensen, avd. Agder Styremedlem: Trond Hodne, pers. vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren Styret har hatt 2 fysiske styremøter og to telefonstyremøter i På styremøtene er det behandlet i alt 25 saker. I tillegg har vi hatt en kombinert styre-/rådgiversamling i tilknytning til Gartnerdagene på Gjennestad. Her ble det også gjennomført medarbeidersamtaler med de ansatte. Personell Det har vært stabilt med ansatte gjennom året: Liv Knudtzon, daglig leder, avdeling Jeløy Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avdeling Trøndelag Annichen Smith Eriksen, avdeling Jæren Magne Berland, avdeling Hordaland Silje Stenstad Nilsen, avdeling Lier 3

4 Virksomheten i Veksthusringen Veksthusringens rådgivere jobber godt sammen, noe som fører til et positivt arbeidsmiljø og effektiv informasjon og oppfølging av medlemmene. I 2010 har vi arbeidet videre med utvikling av egen organisasjon, et arbeid vi også vil ha fokus på framover. I løpet av året har rådgiverne hatt fire felles samlinger knyttet opp til prosjekter og arrangementer. Medlemsblad og hjemmeside Nytt fra Veksthusringen ble også i 2010 utgitt i samarbeid med Ga-Fa. I alt 11 nummer med til sammen 126 sider og 64 innlegg med nyttig informasjon kom ut i Redaktør har vært Silje Stenstad Nilsen. Silje og Liv har stått for utsending av medlemsskriv på e-post, samt trykking og utsending per post. Arbeidet med medlemsskrivet har gått knirkefritt gjennom året og alle rådgiverne har vært flinke til å bidra med aktuelt stoff. Flere av støttemedlemmene våre har også benyttet sjansen til å annonsere i Nytt fra Veksthusringen. Hjemmesidene våre er tilgjengelige for medlemmer og støttemedlemmer. Sidene inneholder informasjon om virksomheten(e), faglig informasjon og alle medlemsskriv tilbake til år Faglig informasjon og medlemsskriv er kun tilgjengelig for medlemmer og støttemedlemmer. Ansvarlig for utlegging av stoff, oppdatering av hjemmesidene og godkjenning av nye brukere har i 2010 vært Gunnar og Liv. Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon Medlemsbesøk Jeg har gjennomført 170 gartneribesøk gjennom året, hvorav 18 i avdeling Agder. 90 av besøkene i avdelingen var betalte ekstrabesøk, det er en økning på over 100 % i forhold til Ekstrabesøk er nå godt innarbeidet og 1/3 av avdelingens medlemmer benytter seg av denne ordningen. Antall ekstrabesøk ligger nå på et fornuftig nivå, en ytterligere økning er vanskelig å få til uten nedprioritering av enkelte andre arbeidsoppgaver. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 19. januar Telefonmøte med valgkomiteen i Veksthusringen 8. februar Rårdgivermøte i Veksthusringen, Gardermoen 10. februar Deltok som lærer på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler, Gjennestad 17. februar Deltok som lærer på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler, Gjennestad 25. februar Arrangert Plantevernkurs del 1, Slottsgartneriet 16.februar Styremøte i Veksthusringen, Oslo 19. februar Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 16.mars Årsmøtet i Veksthusringen, Rogaland 26. mars Dagligledermøte på Gjennestad 19. april Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 24. september Telefonstyremøte i Veksthusringen 27. oktober Styremøte i Veksthusringen, Gjennestad 4

5 27. oktober Styre- ringledersamling, Gjennestad 16. desember Telefonmøte i Fagutvalg veksthus Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Mediekurs arrangert av NLR, Gardermoen 18. januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad januar Studietur til IPM, Essen 10. mars Møte med Mattilsynet, strategisk råd for plantehelse 12. mars FOU-møte i NGF, Oslo 22.mars Energiseminar, Gjennestad 27.april Lunsjmøte med Yara, Gjennestad juni Fagtur til Tyskland for alle veksthusrådgiverne 22. juni Åpen dag med G3, Grimstad 5.juli Møte med OCD, Gjennestad 17. august Sommerblomstdag med LOG, Gjennestad 25. august Sommerblomstdag med Norgro, Vea 1. september Prosjektmøte i prosjekt Miljøvennlig næringsutvikling med UMB 8. september Rådgiversamling i NGFs Energiprosjekt, Gjennestad 23. september Møte i Mattilsynet. Strategisk råd for plantehelse. 20. oktober Tur til LMI, Helsingborg 26. oktober UMB prosjektmøte - NGFs energiseminar 25. november Møte i Mattilsynet. Områdeanalyse for karanteneskadegjørere. 15. desember Julelunsj på Grønt Fagsenter 16. desember Telefonmøte i Fagutvalg veksthus Daglig leder arbeid 8. februar hadde vi samling på Gardermoen for alle rådgiverne. Dette var et møte der alle ble involvert i Veksthusringens økonomi. Vi jobbet blant annet med budsjettforslag for I tillegg diskuterte vi en del rundt prosjektarbeid med mer. Skypemøtene er ellers et jevnlig samlingspunkt for oss og fungerer godt som ideforum til hvordan Veksthusringen kan bli enda bedre på ulike punkter. Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Noen besøk angående biologisk plantevern og planer for utsett av nyttedyr. Ellers er rapportskriving fra besøk som har omhandlet plantevern vært en viktig del av prosjektarbeidet i år. UMB - prosjektet Har deltatt på et prosjektmøte i september og et seminar i oktober. Ingen deltagelse i forsøksvirksomhet i Prosjekt Xanthomonas Har hatt ansvaret for dette prosjektet sammen med Magne Berland. I hovedsak innhenting av informasjon om skadegjøreren og in informasjon ut til gartnerne. Rotsjukdomsprosjektet Dette prosjektet ble formelt avsluttet i 2009, men to forsøk som ble startet opp i 2009 har jeg sluttregistrert i

6 Medlemsskriv og artikler Har bidratt med artikler i medlemsskriv nr 2,4,5,6,8,9 og 10. La skadedyra sitte i klisteret, plantevernnotis GY nr 2 Sol, sommer og sopp, plantevernnotis GY nr 7 Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen Medlemsbesøk Totalt 207 medlemsbesøk. 10 medlemmer har besøkspakke, som får oppfølging ca hver 14 dag med skriftlig rapport i etterkant. I tillegg har jeg gartneribesøk knyttet til økoprosjektet. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Styringsgruppemøte i økoprosjektet 8.mars Medlemsbesøk i avdeling Trøndelag med Gunnar 13.april Skadedyrkurs (del1 og 2), Guren Gartneri 14.april Medlemsbesøk/møte i økoprosjektet 11.mai Undervisning Akademiet, Oslo 20. mai Gartnerlunsj hos Anstein Eriksrud mai Fagtur til Danmark for økologisk dyrkningsgruppe 17.juni Medlemsbesøk i avdeling Jæren, Rogaland 24.august Gartnerivandring hos Fagervik Gartneri på Skreia oktober Gartnerdagene, oppsett av stand 12. november Gartnerkongressen, stod på felles NLR-stand 23. november Julebord avdeling Lier 24. november Oppsummeringsmøte i økologisk dyrkingsgruppe Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Mediekurs på Gardermoen, NLR 18. januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad 20.januar Økomøte med tema gjødsel, Norgro 26.januar Medlemsbesøk med Niels Holmenlund 27. januar Medlemsbesøk med Niels Holmenlund 2.-5.februar Fruit logistica, messe i Berlin 8. februar Rådgiversamling i Veksthusringen, Gardermoen februar Biofach, økomesse Nürnberg 23.februar Gjødselkurs med Brøste, Rogaland 3.mars Kurs i oppal av grønnsaksplanter, Gjennestad 10.mars Telefonmøte i styringsgruppa for salat 22.mars Energiseminar, Gjennestad 8.april Møte hos gartner med Jeppe fra Riijk Swan 14.april Middag med Espedal, Niels og Legro 21.april Telefonmøte i Agurkklubben 27.april Lunsjmøte med Yara, Gjennestad 1.mai Møte Jiffy, Lier 19.mai Gartneribesøk med Grodan, Østfold juni Fagtur til Tyskland for alle veksthuskonsulentene 5.juli Møte med OCD, Gjennestad 6

7 27. august Seminar på Økofestivalen i Sande september Agurkklubbens tur til Finland 8. september Rådgiversamling i NGFs Energiprosjekt, Gjennestad 13. september Møte med rådgivere i Foregangsfylket Vestfold 15.september 7 Gartneribesøk med Kurt fra Koppert hos O. Espedal Handelsgartneri oktober Agurk- og tomatmøte, Sverige 26. oktober UMB prosjektmøte og NGFs energiseminar 25. november Seminar Økologisk mat og landbruk, Fylkesmannen i Telemark 6. desember Møte med Agrinos, Oslo desember Priva klimacomputerkurs, Gjennestad Gartnerlunsj har blitt gjennomført når det passer i forhold til besøk i Lier. Prosjektarbeid Økoprosjektet Har jobbet mye på det økologiske prosjektet både med rådgivning ute i gartneriene, over telefon og e-post. Først og fremst er det oppfølging via besøk ute i gartneriene det går med tid til. En gartner har fått besøk hver 14.dag, i tillegg har ytterligere to gartnerier fått besøk når de har ønsket det. I siste halvår har det blitt jevnligere besøk. Jeg har også vært to ganger i avdeling Jæren på gartneribesøk i forbindelse med økoprosjektet. I mai måned arrangerte jeg, i samarbeid med Brøste, fagtur til Danmark for den økologiske dyrkningsgruppen. Prosjektet har gjennomført et forsøk med crispysalat i vannkultur med ulik jord og flytende gjødsel. Nytt forsøk vil bli utført i Samarbeidet med Thomas Holz (leid innleid i økoprosjektet), har fungert veldig godt. Resultatene fra arbeidet i prosjektet har bidratt med nyttig informasjon og kunnskap som kan anvendes i praksis ute i gartneriene. Plantevernprosjektet Arbeidet med rapportskriving etter plantevernbesøk har vært en vesentlig del av arbeidet i dette prosjektet. Jeg har laget noe skriftlig informasjon i tillegg til arbeid med trykking og utsending av skadedyrplakater til Plantasjen. Utviklingsmidler, felles plantevern Jeg har arbeidet med å finne alternative løsninger siden Confidor ble fjernet mot bladlus i salat. Jeg har jobbet med en off-label søknad om bruk av Confidor. Pythiumprosjektet De resterende midlene på Pythiumprosjektet fra 2009 ble overført til 2010, selv om prosjektet offisielt ble avsluttet i Arbeidet som har blitt gjort består hovedsaklig av rutinemessig innsending av vannprøver fra to gartnerier og vann-/planteprøver fra gartnere som har ønsket dette. Forsøk To restanalyseforsøk med Confidor i salat, i forbindelse med offlabelsøknaden. Forsøkene ble utført for salatklubben i samarbeid med Bioforsk. Melduggforsøk i agurk

8 Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler til Nytt fra Veksthusringen nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10. Redigerer i tillegg Nytt fra Veksthusringen og har ansvaret for korrekturlesing. Sensommer- da kommer også melduggen. Plantevernnotis, GY nr 8. Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen Medlemsbesøk I løpet av året har jeg gjennomført 86 medlemsbesøk. Silje har vært i Trøndelag og vi reiste sammen til noen grønnsakgartnere på Frosta. Jeg har brukt mye tid på besøk og rapportskriving. Noen av sakene har vært krevende med mye oppfølging. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Tur med gartnere til IPM, Essen 17.mars Grønt på Mære, tema energi og klimastyring 15.april Potteplantegruppa, Ekra gartneri 29.april Potteplantegruppa, Skogplanter Midt-Norge 6.september Potteplantegruppa, Ekra gartneri 22.september Potteplantegruppa, Tingstad gartneri 6.oktober Potteplantegruppa, Drivstua gartneri 10.november Potteplantegruppa, Vikans gartneri Kompetansehevingstiltak / eksterne kurs og møter i januar Møte i nettverksgruppe energi med NGF på Frosta 18.januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad 8.februar Rådgiversamling i Veksthusringen, Gardermoen 16.februar Styremøte i Oslo 16.mars Årsmøte Veksthusringen i Rogaland 12.mai Gartnerivandring Leira Gartneri med NT Gartnerlag mai Workshop i Waageningen med prosjekt UMB-prosjektet. 14 deltakere fra Veksthusringen, Ga-Fa og UMB juni Fagtur til Tyskland for alle veksthuskonsulentene 14.juni Møte i nettverksgruppe energi med NGF, Frosta 8.sept Rådgiversamling i NGFs Energiprosjekt, Gjennestad 20.okt Tur til LMI, Helsingborg 26.okt UMB prosjektmøte - NGFs Energi seminar okt Gartnerdagene på Gjennestad 7.-8.des Priva klimacomputerkurs, Gjennestad Prosjekter Plantevernprosjektet Følger opp 1-2 gartnerier på plantevern og limfeller. Ellers en del plantevern i forbindelse med rutinebesøk hvor rapporten i etterkant av besøket er en del av arbeidet i prosjektet. 8

9 Energiprosjektet - NGF Sitter i styringsgruppa. Der har vi hatt ett telefonstyremøte i Jeg har vært med på to nettverksmøter på Frosta i tilknytning til prosjektet. Har utført oppdrag med registrering til energisjekk i 5 gartnerier. Energilagring på Mære Har jobbet en del med Prosjekt Energilagring på Mære. Nå er dette anlegget ferdig bygget, men styringssystemene er ikke helt innkjørte. Det gjenstår testing og en del jobb med å få klimacomputeren i veksthuset og styringen av kjøling, lager, varmepumpe til å fungere sammen. Jeg har fått låne klimaloggere av UMB-prosjektet for å finne ut hvordan kjøling og avfukting påvirker klimaet, spesielt med tanke på fordeling i rommet. Annet Jeg jobber med hjemmesidene og databasen i planteinfo. Databasen inneholder adresselista vår, gjødselplaner, limfelleregistrering, besøksrapporter, planteverntabellene våre og lister over aktuelle arter og sorter. Jeg har også startet arbeidet med å samle planteinfo og veksthusringen hjemmeside på ett nytt nettsted. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler i Nytt fra Veksthusringen nr 3, 5,7 og 8. Fusarium i nellik. Plantevernnotis, GY nr 5 Inntrykk fra veksthusforskning i Holland, GY nr 10 Økonomi Vi har hatt en fast regnskapsfører i år. Det har fungert bra. Vi går over til nytt regnskapssystem i 2011 som det skal kunne gi oss raskere oversikter og mer system på purring av utestående. Skole Våren 2010 underviste jeg 5 timer matematikk og har i tillegg hatt noe ansvar for dataprogrammer på Mære. Jobben min på Mære ble beregnet til 48,23 % lærerstilling totalt. På høsten ble stillingen redusert til 40 % (mindre penger i skolen også). Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen Medlemsbesøk I 2010 har jeg gjennomført 186 medlemsbesøk, 165 i Rogaland, 21 i Agder. Under gartneribesøkene har det vært hovedfokus på plantevern. 9 gartnerier har fått tett oppfølging på plantevern med besøk hver 2-4. uke i deler av året og utarbeidelse av nyttedyrplaner. 2 gartnerier har hatt fast oppfølging i julestjernekulturen. Regelmessige gartneribesøk tar tid, men er svært nyttig og bygger god kompetanse både for gartneren og rådgiveren. 9

10 Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i mars Møte om internkontroll plantehelse, 21 deltakere, årsmøte i Veksthusringen og gartnerivandring hos Hodne gartneri 1. juni Gartnerlunsj hos Norsk Agurk, 18 deltakere 7. september Kurs om internkontroll plantehelse: 16 deltakere 1. oktober Skadedyrkurs for Jobbkompetanse, 9 deltakere. 5. oktober Gartnerivandring hos Miljøgartneriet og Fosså Gartneri, 30 deltakere Det legges vekt på at gartnerlunsjene skal være med på å skape et godt fagmiljø. I tillegg til medlemmene i Veksthusringen inviteres også medlemmene i Rogaland Gartnerlag og Rennesøy forsøksring. Kompetanseheving/eksterne kurs og møter i januar Rådgiverlunsj på Særheim 18. januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad januar IPM, Essen 8. februar Møte med rådgiverne i Veksthusringen, Gardermoen 16. februar Rådgiverlunsj, Særheim 18. februar Møte med Blomsterringen, avdeling Rogaland 8. mars Årsmøte i Rogaland gartnerlag 16. mars Årsmøte i Veksthusringen 7-9. juni Fagtur til Tyskland med alle veksthuskonsulentene 14. september Styremøte i Rogaland gartnerlag september Informerte finner på besøk hos K. Wiig og Selvåg 26. oktober NGFs Energi seminar oktober Gartnerdagene på Gjennstad. Fordrag om Xanthomonas og trendseminar 29. oktober Växtskyddseminar med Sigg plant - Virus og bakterier i tomat og agurk 26. november Møte om Landbruksparken Rogaland 29. november Dialogkonferanse om Veksthus 30. november Oppsummeringsmøte i tomat og agurk, arrangør Rennesøy Forsøksring Prosjektarbeid I 2010 har jeg jobbet med plantevern i regi av plantevernprosjektet Veiledning innen biologisk plantevern i veksthus og i prosjektet og UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Plantevernprosjektet Landbruks- og Matdepartementet har bevilget midler årlig siden 2006 til veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer. Arbeidet gjennomføres av rådgiverne i Veksthusringen, Ga-Fa Vestfold og Rennesøy Forsøksring, veksthusrådgiving. Hensikten med prosjektet er å redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken av nyttedyr i de veksthuskulturene der det er mulig. Hovedoppgavene i prosjektet er individuell plantevernrådgivning med gartneribesøk og å lage skriftlig informasjon om integrert plantevern. 10

11 Artikler i Gartneryrket Forebyggende utsett av nyttedyr gir godt resultat. Plantevernnotis, GY nr 1 Plantevernprosjektet i GY nr 3, 2010 Spørreundersøkelse om plantevernmidler. Rådgivningen når frem. GY nr 4 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 1. Bladlus, GY nr 7 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 2. Mellus, GY nr 8 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 3. Hærmygg, GY nr 10 Biologisk bekjempelse i julestjerne i Plantevernnotis, GY nr 10 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 4. Trips, GY nr 11 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 5. Spinnmidd, GY nr 12 Hvordan lykkes med biologisk plantevern. Plantevernnotis, GY nr 12 Skriftlig informasjon utsendt gjennom Plantevernprosjektet 2010 Plantevernmidler og nyttedyr Spørreundersøkelse om plantevernmidler Tuta absoluta en ny farlig bladminerende møll i tomat Info om plantevernprosjektet i 2010 Liste over godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, oppdatert per 4. januar, 24.mars, 2.august og 25. oktober Er nyttedyrene dine i live? Duftstoffer lokker fram tripsen Nyttedyr mot trips i Saintpaulia Amerikansk blomstertrips (ABT) et problembarn Toleranseliste: kjemi og nyttedyr (Skadedyr i veksthuskulturer, del 1. Bladlus. Ikke sendt ut ennå.) Nyttedyr mot hærmygg og kvitfly i julestjerne Plantevern i julestjerne 2010 Dyrkingsveiledning i julestjerne 2010, avsnitt om plantevern Se opp for agurkbladlus Biologisk bekjempelse av skadedyr i oppal av tomat og agurk Foredrag Plantevern i agurk og tomat i tiltak og erfaringer. Oppsummeringsmøte i tomat og agurk. 30. november. Rennesøy forsøksring. UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Jeg jobber sammen med Nina Svae Johansen fra Bioforsk Plantehelse på delprosjekt 4. Vi ser på hvordan nye lysstrategier påvirker biologisk bekjempelse. Jeg har deltatt på følgende arrangementer i UMB-prosjektet april Prosjektmøte på UMB 20. april Telefonmøte med prosjektet 1. september Prosjektmøte på UMB 6. september Seminar for finske gartnere i Østerbotten september Tur til Finland 17. september Møte med Irene Vanninen og Anne Nissinen, forskere ved MTT 21. september Telefonmøte med prosjektet 26. oktober UMB-seminar om prosjektet 11

12 Foredrag Integrert plantevern i veksthuskulturer i Norge. Seminar for finske gartnere i Østebotten, 16. september. Mer trips på limfellene i forsøk med LED-lamper. Seminar på Gjennestad 26. oktober. Forsøk Gjennomført forsøk med UVB-lys mot meldugg i snittroser hos Selvåg gartneri i november/desember. Registrerte effekt av UVB på meldugg og skadedyr (trips og spinnmidd). Skriftlig informasjon Plantevernkostnader i snittroser Informasjonsskriv til medlemmene i Roseklubben, NGF. LED-lamper påvirker limfellefangsten av trips og mellus. GY nr 10. Avdeling Hordaland, Magne Berland Medlemsbesøk I løpet av året er det gjennomført 126 medlemsbesøk. Av dette er 33 betalte ekstrabesøk fordelt på 3 gartnerier og 21 besøk i avdeling Agder. Ansvarsområdene er snittblomster, sommerblomster og potteplanter, men fokuset på snittblomster er tonet ned ettersom antall produsenter og arealet avtar. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i februar Plantevernkurs ved Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland 8. februar Rådgivermøte i Veksthusringen, Gardermoen 17. februar Kurs i internkontroll plantehelse, Hordaland 2. mars Årsmøte i Agder Gartnerlag, kurs i Internkontroll Plantehelse 11. juni Grillfest hos Lyssand Gartneri, Arr: Hordaland Gartnerlag og VR 11. august Sommerblomstmøte i Bergen, innlegg om forsøk med veksthemming 22. september Møte med julestjerneprodusentene hos Ljones Gartneri 5. oktober Studietur til Miljøgartneriet, Grude Gartneri og Håvard Fosså gartneri i Rogaland november Hjeltnesdagar i Ulvik 1. desember Sortsvisning og møte med julestjerneprodusentene hos Ljones Gartneri 12

13 Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter 18. januar Gjødselkurs på Gjennestad 19. januar Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket januar Studietur til IPM, Essen 17. februar Årsmøte i Hordaland Gartnerlag 18. mars Rosedag i Hordaland, Arr: NGF Roseklubben mai Workshop i Wageningen med UMB-prosjektet, Nederland juni Studietur til Tyskland med alle veksthuskonsulentene 1. september Møte i redaksjonsrådet i Gartneryrket 8. september Energiorienteringsdag Gjennestad 26. oktober UMB-seminar og energiseminar på Gjennestad oktober Gartnerdagene på Gjennestad Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Her har jeg fulgt opp noen gartnerier i mitt distrikt, samt noen gartnerier i Agder. UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon Deltatt på workshop i Wageningen i mai, samt på UMB-seminar på Gjennestad den 26. oktober. NGFs energiprosjekt Har utført energisjekk i 5 gartnerier i tidsrommet januar - juli. Prosjekt Xanthomonas i julestjerne Har sammen med Liv hatt hovedansvar for prosjektet. Kulturklubber Er fortsatt fagkonsulent for Roseklubben i NGF. Har i den forbindelse deltatt på styremøter og vært med på å arrangere årsmøte/rosedag i regi av Roseklubben. Årsmøtet ble dette året lagt til Tørvikbygd i Hardanger. Forsøk Prøvefeltet for sommerblomster på Arboretet og på Stend, feltene dannet basis for sommerblomstmøtet den 11. august. Dette er et samarbeid mellom Norgro, G3 og Veksthusringen, Botanisk Hage UIB og Stend VGS Forsøk med bruk av veksthemmende stoff til sommerblomster. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med innlegg i Nytt fra Veksthusringen nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11. En rose blir til, GY nr 1 Risikoanalyse, plantevernsnutt i GY nr 3 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for

14 Regnskap 14 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Kontonr RESULTATREGNSKAP Inntekter: Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Fra gamle Veksthusringen Hordaland Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader innleie prosjekter Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost, av- og nedskr SUM KOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Ordinært resultat

15 Kommentarer til regnskapet 2010 Budsjettet for 2010 var satt opp til å gå i null, resultatet ble noe bedre, et overskudd på kr Selv om vi traff godt på resultatet, har vi både hatt større inntekter og kostnader enn opprinnelig budsjett. Inntekter ble til sammen kr bedre enn forventet. Ekstrabesøk og utviklingsmidler gikk bedre, mens medlemskontingent gikk dårligere enn budsjett. Kostnadene kom totalt ut kr over budsjett. Lønn og reisekostnader ble høyere, innleie til prosjekter ble lavere enn forventet. Renter kr 1800 mindre enn budsjett. Inntekter Inntektene er kr høyere enn budsjettert, de fordeler seg som i figuren under : Salgsinntekter og : Kursinntekter, møter. Kr over budsjett, av disse utgjør skadedyrplakater ca kr : Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen ble som budsjettert. 3420: Utviklingsmidler Dette året fikk vi kr andel av utviklingsmidlene som var på kr for de tre veksthusringene til sammen. 3450: Kommunale tilskudd ble kr høyere enn budsjettert. 15

16 3710: Medlemmer/konsulenthonorar ble kr lavere enn budsjettert. Kontingentsatsene økte med 4 %, men nedleggelser/utmeldinger dro resultatet ned. 3720: Støttekontingent - firma kr over budsjett. 3790: Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag Her føres ekstrabesøk hos medlemmer kr som er kr over budsjett : Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har gått omtrent som budsjettert med kr under. Utviklingsmidlene har i tillegg kommet inn på egen konto. Fordeling mellom prosjektene i figuren under her: Utprøving plv.midler 3 % Kulturklubber 1 % Energi (NGF) 4 % Prosjekter Xantomonas 2 % Diverse jobber 4 % Utviklingsmidler 13 % Plantevern 27 % Prosjekt UMB 28 % Økoprosjekt Agurk 18 % Pythium i agurk 0 % 3999: Andre inntekter kom ut kr høyere enn budsjettert. 16

17 Kostnader Kostnadene ble totalt kr høyere enn budsjettert. Figuren under viser hovedgruppene for kostnadene våre. Innleie prosj 3 % Kostnader Diverse 11 % Reiser 10 % Lønn 76 % : Møter, forsøksmateriell og medlemsblad kom ut kr lavere enn budsjett, her ble det mindre innleie i økoprosjektet og dette utgjør nesten hele differansen : Lønnskostnader ble kr høyere enn forventet, det meste skyldtes for lav budsjettering (tok ikke med resultatet fra lokale forhandlinger da budsjettet ble satt opp). Litt mindre styregodtgjørelse på grunn av telefonmøte. Pensjon og forsikringer inkludert helseforsikring stemte bra. Refusjon lønn har gått kr bedre enn budsjett på grunn av litt større stilling for Gunnar på Mære første halvår : Driftskostnader her har vi overskredet budsjett med kr i år av dem hører til reisekostnader, det kan se ut som vi har fått mindre reiser refundert i år. Refusjon av reisekostnader har også kommet indirekte gjennom prosjektmidler. For de andre kostnadene er det mindre utslag på pluss og minus. Vi har noe mer usikre fordringer dette årsskiftet, derfor velger vi å øke avsetning til framtidig tap med kr : Renteinntekter ble kr 1800 lavere enn budsjett. 17

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer