Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011"

Transkript

1 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2! Saksliste for Årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to møtedeltakere til å underskrive protokollen 3. Årsmelding og regnskap for Budsjett og konsulenthonorar for Arbeidsplan for Valg 7. Fastsettelse av godtgjørelser

2 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Program for dagen Gartnerivandring hos Kronheim gartneri som driver med salat Årsmøte i Veksthusringen, kantina på Lyssand gartneri i Os Lunsj og omvisning i Lyssand gartneri, tulipanproduksjon, sommerblomster og liljer Gazania Kiss. Foto Liv Knudtzon Påmelding til Årsmøte med lunsj innen 4.mars til: Magne Berland, mobil , Vel møtt til en innholdsrik dag! 2

3 3. Årsmelding og regnskap for 2010 Innledning 2010 har for Veksthusringen vært et år med mange spennende arbeidsoppgaver, god utvikling i organisasjonen og høyt tempo for de ansatte. Vi har vært engasjert i flere FOU-prosjekter også i år, i tillegg har andelen betalte ekstrabesøk i gartneriene hatt en markant økning siden Regnskapet viser et lite overskudd for 2010, noe vi er godt fornøyde med. Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere Veksthusringen hadde per medlemmer fordelt slik: Jeløy (20), Lier (21), Trøndelag (18), Jæren (20), Hordaland (22), Agder (14) og informasjonsmedlemmer (23). Med fire innmeldinger gir dette totalt en reduksjon på 10 i forhold til Årsmøtet i 2010 ble avholdt 16. mars på Særheim i Rogaland. Det var 11 stemmeberettigede bedrifter til stede og i tillegg Gunnar Larsen, Annichen Smith Eriksen og Liv Knudtzon. Veksthusringen har i 2010 hatt 26 betalende støttemedlemmer i form av bedrifter tilknyttet næringen. Støttemedlemsordningen er en avtale vi mener begge parter nyter godt av blant annet ved økt kontakt. Støttemedlemmene får tilgang på faglig informasjon og muligheter til å annonsere i medlemsskriv og årsmelding, og Veksthusringen får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt over våre støttemedlemmer på siste side. Styret Styret har i 2010 bestått av: Leder: Torbjørn Guddingsmo, pers. vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag Nestleder: Anders Hafskjold, pers. vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier Styremedlem: Magne Bergerud, pers. vara Roar Bjerke, avd. Jeløy Styremedlem: Anne Grete Berge, pers. vara Thomas Lyssand, avd. Hordaland Styremedlem: Øyvind Grunde, pers. vara Anders Kristensen, avd. Agder Styremedlem: Trond Hodne, pers. vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren Styret har hatt 2 fysiske styremøter og to telefonstyremøter i På styremøtene er det behandlet i alt 25 saker. I tillegg har vi hatt en kombinert styre-/rådgiversamling i tilknytning til Gartnerdagene på Gjennestad. Her ble det også gjennomført medarbeidersamtaler med de ansatte. Personell Det har vært stabilt med ansatte gjennom året: Liv Knudtzon, daglig leder, avdeling Jeløy Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avdeling Trøndelag Annichen Smith Eriksen, avdeling Jæren Magne Berland, avdeling Hordaland Silje Stenstad Nilsen, avdeling Lier 3

4 Virksomheten i Veksthusringen Veksthusringens rådgivere jobber godt sammen, noe som fører til et positivt arbeidsmiljø og effektiv informasjon og oppfølging av medlemmene. I 2010 har vi arbeidet videre med utvikling av egen organisasjon, et arbeid vi også vil ha fokus på framover. I løpet av året har rådgiverne hatt fire felles samlinger knyttet opp til prosjekter og arrangementer. Medlemsblad og hjemmeside Nytt fra Veksthusringen ble også i 2010 utgitt i samarbeid med Ga-Fa. I alt 11 nummer med til sammen 126 sider og 64 innlegg med nyttig informasjon kom ut i Redaktør har vært Silje Stenstad Nilsen. Silje og Liv har stått for utsending av medlemsskriv på e-post, samt trykking og utsending per post. Arbeidet med medlemsskrivet har gått knirkefritt gjennom året og alle rådgiverne har vært flinke til å bidra med aktuelt stoff. Flere av støttemedlemmene våre har også benyttet sjansen til å annonsere i Nytt fra Veksthusringen. Hjemmesidene våre er tilgjengelige for medlemmer og støttemedlemmer. Sidene inneholder informasjon om virksomheten(e), faglig informasjon og alle medlemsskriv tilbake til år Faglig informasjon og medlemsskriv er kun tilgjengelig for medlemmer og støttemedlemmer. Ansvarlig for utlegging av stoff, oppdatering av hjemmesidene og godkjenning av nye brukere har i 2010 vært Gunnar og Liv. Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon Medlemsbesøk Jeg har gjennomført 170 gartneribesøk gjennom året, hvorav 18 i avdeling Agder. 90 av besøkene i avdelingen var betalte ekstrabesøk, det er en økning på over 100 % i forhold til Ekstrabesøk er nå godt innarbeidet og 1/3 av avdelingens medlemmer benytter seg av denne ordningen. Antall ekstrabesøk ligger nå på et fornuftig nivå, en ytterligere økning er vanskelig å få til uten nedprioritering av enkelte andre arbeidsoppgaver. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 19. januar Telefonmøte med valgkomiteen i Veksthusringen 8. februar Rårdgivermøte i Veksthusringen, Gardermoen 10. februar Deltok som lærer på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler, Gjennestad 17. februar Deltok som lærer på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler, Gjennestad 25. februar Arrangert Plantevernkurs del 1, Slottsgartneriet 16.februar Styremøte i Veksthusringen, Oslo 19. februar Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 16.mars Årsmøtet i Veksthusringen, Rogaland 26. mars Dagligledermøte på Gjennestad 19. april Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 24. september Telefonstyremøte i Veksthusringen 27. oktober Styremøte i Veksthusringen, Gjennestad 4

5 27. oktober Styre- ringledersamling, Gjennestad 16. desember Telefonmøte i Fagutvalg veksthus Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Mediekurs arrangert av NLR, Gardermoen 18. januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad januar Studietur til IPM, Essen 10. mars Møte med Mattilsynet, strategisk råd for plantehelse 12. mars FOU-møte i NGF, Oslo 22.mars Energiseminar, Gjennestad 27.april Lunsjmøte med Yara, Gjennestad juni Fagtur til Tyskland for alle veksthusrådgiverne 22. juni Åpen dag med G3, Grimstad 5.juli Møte med OCD, Gjennestad 17. august Sommerblomstdag med LOG, Gjennestad 25. august Sommerblomstdag med Norgro, Vea 1. september Prosjektmøte i prosjekt Miljøvennlig næringsutvikling med UMB 8. september Rådgiversamling i NGFs Energiprosjekt, Gjennestad 23. september Møte i Mattilsynet. Strategisk råd for plantehelse. 20. oktober Tur til LMI, Helsingborg 26. oktober UMB prosjektmøte - NGFs energiseminar 25. november Møte i Mattilsynet. Områdeanalyse for karanteneskadegjørere. 15. desember Julelunsj på Grønt Fagsenter 16. desember Telefonmøte i Fagutvalg veksthus Daglig leder arbeid 8. februar hadde vi samling på Gardermoen for alle rådgiverne. Dette var et møte der alle ble involvert i Veksthusringens økonomi. Vi jobbet blant annet med budsjettforslag for I tillegg diskuterte vi en del rundt prosjektarbeid med mer. Skypemøtene er ellers et jevnlig samlingspunkt for oss og fungerer godt som ideforum til hvordan Veksthusringen kan bli enda bedre på ulike punkter. Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Noen besøk angående biologisk plantevern og planer for utsett av nyttedyr. Ellers er rapportskriving fra besøk som har omhandlet plantevern vært en viktig del av prosjektarbeidet i år. UMB - prosjektet Har deltatt på et prosjektmøte i september og et seminar i oktober. Ingen deltagelse i forsøksvirksomhet i Prosjekt Xanthomonas Har hatt ansvaret for dette prosjektet sammen med Magne Berland. I hovedsak innhenting av informasjon om skadegjøreren og in informasjon ut til gartnerne. Rotsjukdomsprosjektet Dette prosjektet ble formelt avsluttet i 2009, men to forsøk som ble startet opp i 2009 har jeg sluttregistrert i

6 Medlemsskriv og artikler Har bidratt med artikler i medlemsskriv nr 2,4,5,6,8,9 og 10. La skadedyra sitte i klisteret, plantevernnotis GY nr 2 Sol, sommer og sopp, plantevernnotis GY nr 7 Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen Medlemsbesøk Totalt 207 medlemsbesøk. 10 medlemmer har besøkspakke, som får oppfølging ca hver 14 dag med skriftlig rapport i etterkant. I tillegg har jeg gartneribesøk knyttet til økoprosjektet. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Styringsgruppemøte i økoprosjektet 8.mars Medlemsbesøk i avdeling Trøndelag med Gunnar 13.april Skadedyrkurs (del1 og 2), Guren Gartneri 14.april Medlemsbesøk/møte i økoprosjektet 11.mai Undervisning Akademiet, Oslo 20. mai Gartnerlunsj hos Anstein Eriksrud mai Fagtur til Danmark for økologisk dyrkningsgruppe 17.juni Medlemsbesøk i avdeling Jæren, Rogaland 24.august Gartnerivandring hos Fagervik Gartneri på Skreia oktober Gartnerdagene, oppsett av stand 12. november Gartnerkongressen, stod på felles NLR-stand 23. november Julebord avdeling Lier 24. november Oppsummeringsmøte i økologisk dyrkingsgruppe Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Mediekurs på Gardermoen, NLR 18. januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad 20.januar Økomøte med tema gjødsel, Norgro 26.januar Medlemsbesøk med Niels Holmenlund 27. januar Medlemsbesøk med Niels Holmenlund 2.-5.februar Fruit logistica, messe i Berlin 8. februar Rådgiversamling i Veksthusringen, Gardermoen februar Biofach, økomesse Nürnberg 23.februar Gjødselkurs med Brøste, Rogaland 3.mars Kurs i oppal av grønnsaksplanter, Gjennestad 10.mars Telefonmøte i styringsgruppa for salat 22.mars Energiseminar, Gjennestad 8.april Møte hos gartner med Jeppe fra Riijk Swan 14.april Middag med Espedal, Niels og Legro 21.april Telefonmøte i Agurkklubben 27.april Lunsjmøte med Yara, Gjennestad 1.mai Møte Jiffy, Lier 19.mai Gartneribesøk med Grodan, Østfold juni Fagtur til Tyskland for alle veksthuskonsulentene 5.juli Møte med OCD, Gjennestad 6

7 27. august Seminar på Økofestivalen i Sande september Agurkklubbens tur til Finland 8. september Rådgiversamling i NGFs Energiprosjekt, Gjennestad 13. september Møte med rådgivere i Foregangsfylket Vestfold 15.september 7 Gartneribesøk med Kurt fra Koppert hos O. Espedal Handelsgartneri oktober Agurk- og tomatmøte, Sverige 26. oktober UMB prosjektmøte og NGFs energiseminar 25. november Seminar Økologisk mat og landbruk, Fylkesmannen i Telemark 6. desember Møte med Agrinos, Oslo desember Priva klimacomputerkurs, Gjennestad Gartnerlunsj har blitt gjennomført når det passer i forhold til besøk i Lier. Prosjektarbeid Økoprosjektet Har jobbet mye på det økologiske prosjektet både med rådgivning ute i gartneriene, over telefon og e-post. Først og fremst er det oppfølging via besøk ute i gartneriene det går med tid til. En gartner har fått besøk hver 14.dag, i tillegg har ytterligere to gartnerier fått besøk når de har ønsket det. I siste halvår har det blitt jevnligere besøk. Jeg har også vært to ganger i avdeling Jæren på gartneribesøk i forbindelse med økoprosjektet. I mai måned arrangerte jeg, i samarbeid med Brøste, fagtur til Danmark for den økologiske dyrkningsgruppen. Prosjektet har gjennomført et forsøk med crispysalat i vannkultur med ulik jord og flytende gjødsel. Nytt forsøk vil bli utført i Samarbeidet med Thomas Holz (leid innleid i økoprosjektet), har fungert veldig godt. Resultatene fra arbeidet i prosjektet har bidratt med nyttig informasjon og kunnskap som kan anvendes i praksis ute i gartneriene. Plantevernprosjektet Arbeidet med rapportskriving etter plantevernbesøk har vært en vesentlig del av arbeidet i dette prosjektet. Jeg har laget noe skriftlig informasjon i tillegg til arbeid med trykking og utsending av skadedyrplakater til Plantasjen. Utviklingsmidler, felles plantevern Jeg har arbeidet med å finne alternative løsninger siden Confidor ble fjernet mot bladlus i salat. Jeg har jobbet med en off-label søknad om bruk av Confidor. Pythiumprosjektet De resterende midlene på Pythiumprosjektet fra 2009 ble overført til 2010, selv om prosjektet offisielt ble avsluttet i Arbeidet som har blitt gjort består hovedsaklig av rutinemessig innsending av vannprøver fra to gartnerier og vann-/planteprøver fra gartnere som har ønsket dette. Forsøk To restanalyseforsøk med Confidor i salat, i forbindelse med offlabelsøknaden. Forsøkene ble utført for salatklubben i samarbeid med Bioforsk. Melduggforsøk i agurk

8 Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler til Nytt fra Veksthusringen nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10. Redigerer i tillegg Nytt fra Veksthusringen og har ansvaret for korrekturlesing. Sensommer- da kommer også melduggen. Plantevernnotis, GY nr 8. Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen Medlemsbesøk I løpet av året har jeg gjennomført 86 medlemsbesøk. Silje har vært i Trøndelag og vi reiste sammen til noen grønnsakgartnere på Frosta. Jeg har brukt mye tid på besøk og rapportskriving. Noen av sakene har vært krevende med mye oppfølging. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Tur med gartnere til IPM, Essen 17.mars Grønt på Mære, tema energi og klimastyring 15.april Potteplantegruppa, Ekra gartneri 29.april Potteplantegruppa, Skogplanter Midt-Norge 6.september Potteplantegruppa, Ekra gartneri 22.september Potteplantegruppa, Tingstad gartneri 6.oktober Potteplantegruppa, Drivstua gartneri 10.november Potteplantegruppa, Vikans gartneri Kompetansehevingstiltak / eksterne kurs og møter i januar Møte i nettverksgruppe energi med NGF på Frosta 18.januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad 8.februar Rådgiversamling i Veksthusringen, Gardermoen 16.februar Styremøte i Oslo 16.mars Årsmøte Veksthusringen i Rogaland 12.mai Gartnerivandring Leira Gartneri med NT Gartnerlag mai Workshop i Waageningen med prosjekt UMB-prosjektet. 14 deltakere fra Veksthusringen, Ga-Fa og UMB juni Fagtur til Tyskland for alle veksthuskonsulentene 14.juni Møte i nettverksgruppe energi med NGF, Frosta 8.sept Rådgiversamling i NGFs Energiprosjekt, Gjennestad 20.okt Tur til LMI, Helsingborg 26.okt UMB prosjektmøte - NGFs Energi seminar okt Gartnerdagene på Gjennestad 7.-8.des Priva klimacomputerkurs, Gjennestad Prosjekter Plantevernprosjektet Følger opp 1-2 gartnerier på plantevern og limfeller. Ellers en del plantevern i forbindelse med rutinebesøk hvor rapporten i etterkant av besøket er en del av arbeidet i prosjektet. 8

9 Energiprosjektet - NGF Sitter i styringsgruppa. Der har vi hatt ett telefonstyremøte i Jeg har vært med på to nettverksmøter på Frosta i tilknytning til prosjektet. Har utført oppdrag med registrering til energisjekk i 5 gartnerier. Energilagring på Mære Har jobbet en del med Prosjekt Energilagring på Mære. Nå er dette anlegget ferdig bygget, men styringssystemene er ikke helt innkjørte. Det gjenstår testing og en del jobb med å få klimacomputeren i veksthuset og styringen av kjøling, lager, varmepumpe til å fungere sammen. Jeg har fått låne klimaloggere av UMB-prosjektet for å finne ut hvordan kjøling og avfukting påvirker klimaet, spesielt med tanke på fordeling i rommet. Annet Jeg jobber med hjemmesidene og databasen i planteinfo. Databasen inneholder adresselista vår, gjødselplaner, limfelleregistrering, besøksrapporter, planteverntabellene våre og lister over aktuelle arter og sorter. Jeg har også startet arbeidet med å samle planteinfo og veksthusringen hjemmeside på ett nytt nettsted. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler i Nytt fra Veksthusringen nr 3, 5,7 og 8. Fusarium i nellik. Plantevernnotis, GY nr 5 Inntrykk fra veksthusforskning i Holland, GY nr 10 Økonomi Vi har hatt en fast regnskapsfører i år. Det har fungert bra. Vi går over til nytt regnskapssystem i 2011 som det skal kunne gi oss raskere oversikter og mer system på purring av utestående. Skole Våren 2010 underviste jeg 5 timer matematikk og har i tillegg hatt noe ansvar for dataprogrammer på Mære. Jobben min på Mære ble beregnet til 48,23 % lærerstilling totalt. På høsten ble stillingen redusert til 40 % (mindre penger i skolen også). Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen Medlemsbesøk I 2010 har jeg gjennomført 186 medlemsbesøk, 165 i Rogaland, 21 i Agder. Under gartneribesøkene har det vært hovedfokus på plantevern. 9 gartnerier har fått tett oppfølging på plantevern med besøk hver 2-4. uke i deler av året og utarbeidelse av nyttedyrplaner. 2 gartnerier har hatt fast oppfølging i julestjernekulturen. Regelmessige gartneribesøk tar tid, men er svært nyttig og bygger god kompetanse både for gartneren og rådgiveren. 9

10 Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i mars Møte om internkontroll plantehelse, 21 deltakere, årsmøte i Veksthusringen og gartnerivandring hos Hodne gartneri 1. juni Gartnerlunsj hos Norsk Agurk, 18 deltakere 7. september Kurs om internkontroll plantehelse: 16 deltakere 1. oktober Skadedyrkurs for Jobbkompetanse, 9 deltakere. 5. oktober Gartnerivandring hos Miljøgartneriet og Fosså Gartneri, 30 deltakere Det legges vekt på at gartnerlunsjene skal være med på å skape et godt fagmiljø. I tillegg til medlemmene i Veksthusringen inviteres også medlemmene i Rogaland Gartnerlag og Rennesøy forsøksring. Kompetanseheving/eksterne kurs og møter i januar Rådgiverlunsj på Særheim 18. januar Gjødselkurs med Brøste, Gjennestad januar IPM, Essen 8. februar Møte med rådgiverne i Veksthusringen, Gardermoen 16. februar Rådgiverlunsj, Særheim 18. februar Møte med Blomsterringen, avdeling Rogaland 8. mars Årsmøte i Rogaland gartnerlag 16. mars Årsmøte i Veksthusringen 7-9. juni Fagtur til Tyskland med alle veksthuskonsulentene 14. september Styremøte i Rogaland gartnerlag september Informerte finner på besøk hos K. Wiig og Selvåg 26. oktober NGFs Energi seminar oktober Gartnerdagene på Gjennstad. Fordrag om Xanthomonas og trendseminar 29. oktober Växtskyddseminar med Sigg plant - Virus og bakterier i tomat og agurk 26. november Møte om Landbruksparken Rogaland 29. november Dialogkonferanse om Veksthus 30. november Oppsummeringsmøte i tomat og agurk, arrangør Rennesøy Forsøksring Prosjektarbeid I 2010 har jeg jobbet med plantevern i regi av plantevernprosjektet Veiledning innen biologisk plantevern i veksthus og i prosjektet og UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Plantevernprosjektet Landbruks- og Matdepartementet har bevilget midler årlig siden 2006 til veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer. Arbeidet gjennomføres av rådgiverne i Veksthusringen, Ga-Fa Vestfold og Rennesøy Forsøksring, veksthusrådgiving. Hensikten med prosjektet er å redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken av nyttedyr i de veksthuskulturene der det er mulig. Hovedoppgavene i prosjektet er individuell plantevernrådgivning med gartneribesøk og å lage skriftlig informasjon om integrert plantevern. 10

11 Artikler i Gartneryrket Forebyggende utsett av nyttedyr gir godt resultat. Plantevernnotis, GY nr 1 Plantevernprosjektet i GY nr 3, 2010 Spørreundersøkelse om plantevernmidler. Rådgivningen når frem. GY nr 4 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 1. Bladlus, GY nr 7 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 2. Mellus, GY nr 8 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 3. Hærmygg, GY nr 10 Biologisk bekjempelse i julestjerne i Plantevernnotis, GY nr 10 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 4. Trips, GY nr 11 Integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer. Del 5. Spinnmidd, GY nr 12 Hvordan lykkes med biologisk plantevern. Plantevernnotis, GY nr 12 Skriftlig informasjon utsendt gjennom Plantevernprosjektet 2010 Plantevernmidler og nyttedyr Spørreundersøkelse om plantevernmidler Tuta absoluta en ny farlig bladminerende møll i tomat Info om plantevernprosjektet i 2010 Liste over godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, oppdatert per 4. januar, 24.mars, 2.august og 25. oktober Er nyttedyrene dine i live? Duftstoffer lokker fram tripsen Nyttedyr mot trips i Saintpaulia Amerikansk blomstertrips (ABT) et problembarn Toleranseliste: kjemi og nyttedyr (Skadedyr i veksthuskulturer, del 1. Bladlus. Ikke sendt ut ennå.) Nyttedyr mot hærmygg og kvitfly i julestjerne Plantevern i julestjerne 2010 Dyrkingsveiledning i julestjerne 2010, avsnitt om plantevern Se opp for agurkbladlus Biologisk bekjempelse av skadedyr i oppal av tomat og agurk Foredrag Plantevern i agurk og tomat i tiltak og erfaringer. Oppsummeringsmøte i tomat og agurk. 30. november. Rennesøy forsøksring. UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Jeg jobber sammen med Nina Svae Johansen fra Bioforsk Plantehelse på delprosjekt 4. Vi ser på hvordan nye lysstrategier påvirker biologisk bekjempelse. Jeg har deltatt på følgende arrangementer i UMB-prosjektet april Prosjektmøte på UMB 20. april Telefonmøte med prosjektet 1. september Prosjektmøte på UMB 6. september Seminar for finske gartnere i Østerbotten september Tur til Finland 17. september Møte med Irene Vanninen og Anne Nissinen, forskere ved MTT 21. september Telefonmøte med prosjektet 26. oktober UMB-seminar om prosjektet 11

12 Foredrag Integrert plantevern i veksthuskulturer i Norge. Seminar for finske gartnere i Østebotten, 16. september. Mer trips på limfellene i forsøk med LED-lamper. Seminar på Gjennestad 26. oktober. Forsøk Gjennomført forsøk med UVB-lys mot meldugg i snittroser hos Selvåg gartneri i november/desember. Registrerte effekt av UVB på meldugg og skadedyr (trips og spinnmidd). Skriftlig informasjon Plantevernkostnader i snittroser Informasjonsskriv til medlemmene i Roseklubben, NGF. LED-lamper påvirker limfellefangsten av trips og mellus. GY nr 10. Avdeling Hordaland, Magne Berland Medlemsbesøk I løpet av året er det gjennomført 126 medlemsbesøk. Av dette er 33 betalte ekstrabesøk fordelt på 3 gartnerier og 21 besøk i avdeling Agder. Ansvarsområdene er snittblomster, sommerblomster og potteplanter, men fokuset på snittblomster er tonet ned ettersom antall produsenter og arealet avtar. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i februar Plantevernkurs ved Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland 8. februar Rådgivermøte i Veksthusringen, Gardermoen 17. februar Kurs i internkontroll plantehelse, Hordaland 2. mars Årsmøte i Agder Gartnerlag, kurs i Internkontroll Plantehelse 11. juni Grillfest hos Lyssand Gartneri, Arr: Hordaland Gartnerlag og VR 11. august Sommerblomstmøte i Bergen, innlegg om forsøk med veksthemming 22. september Møte med julestjerneprodusentene hos Ljones Gartneri 5. oktober Studietur til Miljøgartneriet, Grude Gartneri og Håvard Fosså gartneri i Rogaland november Hjeltnesdagar i Ulvik 1. desember Sortsvisning og møte med julestjerneprodusentene hos Ljones Gartneri 12

13 Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter 18. januar Gjødselkurs på Gjennestad 19. januar Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket januar Studietur til IPM, Essen 17. februar Årsmøte i Hordaland Gartnerlag 18. mars Rosedag i Hordaland, Arr: NGF Roseklubben mai Workshop i Wageningen med UMB-prosjektet, Nederland juni Studietur til Tyskland med alle veksthuskonsulentene 1. september Møte i redaksjonsrådet i Gartneryrket 8. september Energiorienteringsdag Gjennestad 26. oktober UMB-seminar og energiseminar på Gjennestad oktober Gartnerdagene på Gjennestad Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Her har jeg fulgt opp noen gartnerier i mitt distrikt, samt noen gartnerier i Agder. UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon Deltatt på workshop i Wageningen i mai, samt på UMB-seminar på Gjennestad den 26. oktober. NGFs energiprosjekt Har utført energisjekk i 5 gartnerier i tidsrommet januar - juli. Prosjekt Xanthomonas i julestjerne Har sammen med Liv hatt hovedansvar for prosjektet. Kulturklubber Er fortsatt fagkonsulent for Roseklubben i NGF. Har i den forbindelse deltatt på styremøter og vært med på å arrangere årsmøte/rosedag i regi av Roseklubben. Årsmøtet ble dette året lagt til Tørvikbygd i Hardanger. Forsøk Prøvefeltet for sommerblomster på Arboretet og på Stend, feltene dannet basis for sommerblomstmøtet den 11. august. Dette er et samarbeid mellom Norgro, G3 og Veksthusringen, Botanisk Hage UIB og Stend VGS Forsøk med bruk av veksthemmende stoff til sommerblomster. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med innlegg i Nytt fra Veksthusringen nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11. En rose blir til, GY nr 1 Risikoanalyse, plantevernsnutt i GY nr 3 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for

14 Regnskap 14 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Kontonr RESULTATREGNSKAP Inntekter: Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Fra gamle Veksthusringen Hordaland Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader innleie prosjekter Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost, av- og nedskr SUM KOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Ordinært resultat

15 Kommentarer til regnskapet 2010 Budsjettet for 2010 var satt opp til å gå i null, resultatet ble noe bedre, et overskudd på kr Selv om vi traff godt på resultatet, har vi både hatt større inntekter og kostnader enn opprinnelig budsjett. Inntekter ble til sammen kr bedre enn forventet. Ekstrabesøk og utviklingsmidler gikk bedre, mens medlemskontingent gikk dårligere enn budsjett. Kostnadene kom totalt ut kr over budsjett. Lønn og reisekostnader ble høyere, innleie til prosjekter ble lavere enn forventet. Renter kr 1800 mindre enn budsjett. Inntekter Inntektene er kr høyere enn budsjettert, de fordeler seg som i figuren under : Salgsinntekter og : Kursinntekter, møter. Kr over budsjett, av disse utgjør skadedyrplakater ca kr : Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen ble som budsjettert. 3420: Utviklingsmidler Dette året fikk vi kr andel av utviklingsmidlene som var på kr for de tre veksthusringene til sammen. 3450: Kommunale tilskudd ble kr høyere enn budsjettert. 15

16 3710: Medlemmer/konsulenthonorar ble kr lavere enn budsjettert. Kontingentsatsene økte med 4 %, men nedleggelser/utmeldinger dro resultatet ned. 3720: Støttekontingent - firma kr over budsjett. 3790: Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag Her føres ekstrabesøk hos medlemmer kr som er kr over budsjett : Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har gått omtrent som budsjettert med kr under. Utviklingsmidlene har i tillegg kommet inn på egen konto. Fordeling mellom prosjektene i figuren under her: Utprøving plv.midler 3 % Kulturklubber 1 % Energi (NGF) 4 % Prosjekter Xantomonas 2 % Diverse jobber 4 % Utviklingsmidler 13 % Plantevern 27 % Prosjekt UMB 28 % Økoprosjekt Agurk 18 % Pythium i agurk 0 % 3999: Andre inntekter kom ut kr høyere enn budsjettert. 16

17 Kostnader Kostnadene ble totalt kr høyere enn budsjettert. Figuren under viser hovedgruppene for kostnadene våre. Innleie prosj 3 % Kostnader Diverse 11 % Reiser 10 % Lønn 76 % : Møter, forsøksmateriell og medlemsblad kom ut kr lavere enn budsjett, her ble det mindre innleie i økoprosjektet og dette utgjør nesten hele differansen : Lønnskostnader ble kr høyere enn forventet, det meste skyldtes for lav budsjettering (tok ikke med resultatet fra lokale forhandlinger da budsjettet ble satt opp). Litt mindre styregodtgjørelse på grunn av telefonmøte. Pensjon og forsikringer inkludert helseforsikring stemte bra. Refusjon lønn har gått kr bedre enn budsjett på grunn av litt større stilling for Gunnar på Mære første halvår : Driftskostnader her har vi overskredet budsjett med kr i år av dem hører til reisekostnader, det kan se ut som vi har fått mindre reiser refundert i år. Refusjon av reisekostnader har også kommet indirekte gjennom prosjektmidler. For de andre kostnadene er det mindre utslag på pluss og minus. Vi har noe mer usikre fordringer dette årsskiftet, derfor velger vi å øke avsetning til framtidig tap med kr : Renteinntekter ble kr 1800 lavere enn budsjett. 17

18 Slik fordelte andre kostnader seg på hovedgrupper. Lønn og avskrivninger er ikke med. Diverse og reiser Forsøk og møter 5 % Kontingent 4 % Adk 1 % 0 % Kontor 5 % Telefon og porto 7 % Data 6 % Reiser 51 % Regnskap 11 % Husleie 10 % 18

19 Balanse EIENDELER Konti Anleggsmidler Tomter, bygninger og fast eiendom Transportmidler, inventar og maskiner Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap på fordring Periodisert tilskudd Økoprosjektet Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Avsetninger 2190 Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige off. avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Beregnet resultat SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til balansen Egenkapital: øker nå litt fra kr til kr når årets resultat er lagt til (kr ) Kundefordringer: Vi har mindre utestående fordringer ved årsskifte denne gang. Dette skyldes at mye ble fakturert så tidlig at betaling kom inn før årsskifte. Den usikre delen av fordringsmassen velger vi å øke med Det skyldes at vi har noen usikre betalere som vi velger ikke å avskrive helt enda. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for

20 4. Budsjett og konsulenthonorar for 2011 Budsjett BUDSJETT Budsjett Regnskap Budsjett Kontonr Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Tjenester og oppdrag for medlemmer Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader innleie prosjekter Kostnader prosjekter Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) Varekostnad Lønn Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Refusjon sykepenger Refusjon lønnskostnader Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker Kurs for utviklingsmidler Telefon og porto m.v Kostnader og godtgjørelser for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost, av- og nedskr SUM KOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Ordinært resultat

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Årsmøte 7. mars 2013. Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2!

Årsmøte 7. mars 2013. Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2! Årsmøte 7. mars 2013 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: 7. mars 2013 Sted: Balke gård, Balkeveien 165, Rygge i Østfold Tid: 12.00 Se program for hele dagen med klokkeslett

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Rennebu Landbrukstjenester SA med organisasjonsnummer 971381973 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR VESTFOLD LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Vestfold Landbrukstjenester SA med org.nr NO 971 321 040 MVA nedenfor kallet VLT, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA 1 Organisasjon Landbrukstjenester Øst SA med org.nr 971 295 937 nedenfor kallet laget, er et samvirkeforetak med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer