Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2"

Transkript

1 Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøtet på Huset: søndag 26. april kl Kvistbilen kommer: lørdag 2. mai kl Kvistbilen kommer: mandag 1. juni kl Rekefest: lørdag 13. juni Frist innsending til byggekomiteens 2. møte: 15. juni Kvistbilen kommer: mandag 6. juli kl Kvistbilen kommer: mandag 3. august kl Strømavlesning: lørdag 15. august Loppemarked: månedsskiftet august - september Frist innsending til byggekomiteens 3. møte: 1. september Kvistbilen kommer: mandag 7. september kl Årsmøtet på Huset: søndag 20. september kl Kvistbilen kommer: mandag 5. oktober kl Følg også med på oppslagstavla, facebook eller nettsida for å finne tidspunkter for fellesplikt, kafeen og annet utover i sesongen. Styret: Ragnhild Holm, styreleder (parsell 126) Ingvill Henmo, nestleder (parsell 160) Johnny Aasen, kasserer (parsell 221) Sonja Meek, sekretær (parsell 246) Liv Teetma (parsell 173) Marianne Voss Torstad (parsell 200) Bjørn Martinsen (parsell 213) Anne Bruflot (parsell 211) Monica Englund (vara) (parsell 218) Kristine Vik (vara) (parsell 231) Øvrige verv: Representant Samarbeidsutvalget (SU): Liv Teetma Representant Oslo-kretsen: Anne Bruflot Valgkomiteen: Jan Erik Aasen, Walborg Sandvik Revisorer: Eirik Berge og Hans Stormyren Kontakt: Alle henvendelser til styret og komiteer: (NB! Ny mailadresse) Styret har kontortid på felleshuset ved lekeplassen hver onsdag i sesongen fra kl (unntatt juli). Besøksadresse: Sognsveien 90 C, 0885 Oslo Postadresse: Solvang kolonihager avdeling 2 Postboks 3960 Ullevål Stadion 0805 Oslo Organiseringen av kolonihagene:

3 En ny sesong på Solvang 2 En ny sesong ligger foran oss. Vinteren har nok en gang vært mild, snøen gikk i begynnelsen av mars og mange var i gang med å gjøre klar hagen flere uker før påske. I fjor skiftet hele ti hytter eier. Vi ønsker de nye kolonistene velkommen til hagen! Flere av hyttene var i teknisk dårlig stand, en måtte rives på grunn av langt framskreden råte, andre trenger total rehabilitering. Vi håper at naboer og andre bidrar til at de nye kolonistene finner seg til rette! Styret vil dessuten opprette en fadderordning, slik at de nye har noen å gå til med spørsmål. Litt om styrets satsinger i år: Som kolonister eier vi selve hytta, men jorda leier vi av kommunen. I 2024 skal vi reforhandle kontrakten Oslohagene har med kommunen. Den eneste måten å vise kommunen og byens befolkning at kolonihagene fortsatt har livets rett, er ved å bruke dem. Bruke tid på parsellen, bo i hytta, dyrke grønnsaker og bær, få plantene til å trives. En hage som myldrer av liv og er godt vedlikeholdt viser at kolonihagene er liv laga. Styret kommer derfor også i år til å være opptatt av at hagene er i bruk, og vil kontakte kolonister som i liten grad gjør det. Vi vil også forsøke å få flere kolonister til å bidra til fellesskapet ved å drive arrangementer, slik at fellesskapet i hagen kan styrkes og hagen åpnes også for utenforstående. Jo flere Oslo-borgere som har glede av at kolonihagene finnes, selv om de ikke selv er kolonister, jo bedre står saken vår. Vi håper noen føler seg kallet og har anledning til å sette av tid til å drive arrangementer! Les mer om dette på neste side. Vi har også laget et spørreskjema vi håper du tar deg til å fylle ut. Det er vedlagt vårbrevet. Vi vil rette en stor takk til alle de som allerede bidrar til fellesskapet! Ellers håper vi at alle får en ny, fin sesong, bidrar til godt naboskap, inviterer venner, dyrker jorda og har gode dager, om det er med spaden nede i jorda eller med nesen langt nede i en god bok mens insektene surrer og sola skinner gjennom grønt bladverk. Solvang er en oase i byen, vi er heldige som får være her. Vi ønsker alle kolonister i Solvang 2 nok en flott sesong! Styret

4 Etterlysning: ildsjeler! På Solvang 2 har vi en lang tradisjon for fellesarrangementer. Også i år vil ildsjeler i hagen arrangere blant annet planteloppis, rekefest og loppemarked. Arrangementene er godt besøkt og bidrar til å knytte kolonistene sammen. Markedene bidrar til å åpne hagen også for resten av Oslos befolkning. Styret ønsker at også flere potensielle ildsjeler tar i bruk hagens fellesområder og drar i gang arrangementer, små eller store, for kolonister og besøkende. Vi har et stort forsamlingshus med uteområde og en stor gressplen ved lekeplassen begge disse arenaene kan fylles ytterligere med aktivitet. Vi i styret har to ideer: Barnas dag har ligget i dvale mens lekeplassen var lagringsplass under infrastrukturarbeidet. Nå skal den vekkes til live igjen. Hagens små beboere har tidligere hatt stor glede av ulike aktiviteter og konkurranser. Vil du bidra under Barnas dag, skriv deg på liste for dette på vårmøtet! Et visst antall plikttimer er øremerket dette arbeidet. Huset egner seg ypperlig for seminarer eller foredrag. Vil du bli med i en gruppe som arrangerer foredragskvelder, for eksempel en gang i måneden i botiden? Sette sammen et program med temaer du vil like å høre mer om? Gruppen kan gjennom kontakt med for eksempel Hageselskapet finne fram til foredragsholdere. Snakk med oss i styret i etterkant av vårmøtet, eller ta kontakt på Har du en annen ide? Lyst til å starte en kakebakegruppe, spille musikk sammen-gruppe, besøke hverandres hager-gruppe, leseklubb, filmkvelder, grønnsaksmarked, hva som helst: kontakt styret om dere trenger tilgang til lokaler eller andre ressurser hagen sitter med. For å hjelpe potensielle ildsjeler på vei, har vi i år laget et skjema som vi ber deg fylle ut og levere ved vårmøtet, eventuelt legge i styrets postkasse. Hvilke arrangementer kan du ha interesse av å delta på? Kan du tenke deg å bidra med din kompetanse i en sammenheng? Dette er spørsmålene vi gjerne vil ha svar på, slik at flere arrangementer eller sosiale grupper kan stables på beina. Huset Felleshuset øverst i Plommeveien har en stor festsal med byens beste utsikt. Både kolonister og andre har anledning til å leie til arrangementer som bursdager, fest, seminarer og annet, og flere har benyttet seg av denne muligheten. Nytt av i år er at huset vil få internett og videokanon og lokalet dermed kan egne seg også for seminarer, foredrag og liknende. Vi oppfordrer kolonistene til fortsatt å leie huset i forbindelse med store anledninger, konfirmasjoner, jubileer og liknende, samt å tipse andre som trenger å leie et lokale sentralt beliggende i Oslo om det flotte huset. Mer detaljert informasjon om vilkår og priser ligger på nettsiden vår. Kafeen Kafeen på Solvang 2 holder åpent hver søndag i juni, juli og august kl Her selges deilige vafler, boller, kaker, karbonadesmørbrød til både kolonister og besøkere. De som ønsker arbeid i kafeen som fast pliktarbeid kan ta kontakt med Liv Teetma i etterkant av vårmøtet. Kaféansvarlig i år er Marianne Tveit. Hønsehold I fjor hadde én parsell høns i hagen, i år har også en annen parsell søkt om å holde høns. Hønsehold er foreløpig en forsøksordning. Er du interessert i hønsehold på parsellen kommende sesong? Send søknad til styret. Regler som gjelder for hønsehold er følgende: Veiledende størrelse på hønsehus vil fra og med 2015 være: L 195, H 75, B 103 cm. Plassering av hønsehus må avklares med nærmeste berørte naboer Max fire høner pr parsell, ingen haner Plassering av hønsehus må være i tråd med forsvarlig dyrehold Det forutsettes at foring og renhold ivaretas på en slik måte at det ikke tiltrekker skadedyr eller forårsaker sjenerende lukt Hønsehus må forankres i bakken, og være forsvarlig innhegnet og beskyttet mot rovdyr (grevling). Ved avslutning av hønsehold skal hønsehus omgående fjernes. Parsell-leiere som ønsker å sette opp hønsehus må søke på ordinær byggesøknadsskjema under betegnelsen Annet. Kart over plassering på parsellen legges ved. Det må vedlegges nabovarselsskjema signert av alle berørte naboer. Det tas forbehold om å omgjøre tillatelse dersom styret finner grunn for det.

5 Nyttig å vite fra A til Å Bilkjøring All bilkjøring i avdelingen skal begrenses til et minimum og skal skje i gangfart. Veiene er i veldig dårlig forfatning og tåler ikke tungtransporter, containerbiler etc. Akseltrykk er max 3,5 tonn. Bruk lettere transportmidler, slik som mindre tilhengere eller trillebår. Husk også at kjøreporten skal holdes låst til enhver tid. Botid Da skal hyttene brukes, vedlikeholdes og parsellen stelles regelmessig. Brannsikring Hver hytte skal ha et brannslukningsapparat og minst 1 røykvarsler. Dette utstyret skal følge hytta ved overdragelse og salg. Dyrehold Det er ikke tillatt å holde mer enn ett husdyr på parsellen uten særskilt tillatelse fra styret. Husk at det er båndtvang i kolonihagen. Eplene På høsten bugner hagen av frukt og bær. Et problem i mange hager er at eplene bare faller til bakken og blir liggende og råtne. Det er trist å la eplene gå til spille på denne måten. Gjør noe med eplene dine isteden. Vil du presse eplene til most, ta de med til Øvre Ringi gård i Slependen, tlf eller kontakt Vil du la den ideelle organisasjonen Epleslang komme og hente eplene, avtal tidspunkt med dem på Forsikring Hver enkelt hytteeier må selv ordne med hytteforsikring. Det er litt ulike praksis i de enkelte forsikringsselskapene, noen forsikrer bygningen som løsøre mens andre også tilbyr fullverdiforsikring. Det siste alternativet er en bedre forsikring som dekker hele gjenoppføringsprisen, mens en løsøreforsikring kun dekker skader inntil den forsikringssummen som forsikringstaker selv har valgt. Hageavfall Hageavfall kan du selv kompostere i egne kompostbinger på parsellen. Husk at åpen markkompost (kompost/kvisthauger) ikke er tillatt pga. rotter og snegler. Det er heller ikke lov å kaste matavfall i komposten med mindre du har en helt tettsluttende kompostbeholder for varmkompostering. Oslo Kommune REN stiller med kvistbil som kommer og henter hageavfall på våren og videre en gang pr mnd. gjennom sommeren. Hageavfall kan også kjøres til et av de kommunale mottakene.

6 Kontortid I botiden, utenom midt i fellesferien, er kontoret på styrerommet i Felleshuset ved hovedporten åpent onsdager mellom kl Der vil du treffe en av styrets representanter for enkle spørsmål og avklaringer. Nøkler Nøkler til søppelbod/vaskerom og kjøreport kan kjøpes i kontortiden på Felleshuset. Orden Ordenskomiteen går sin første runde i hagen i slutten av juni, og andre runde går man i august. For at helhetsinntrykket i kolonihagen skal være pent og innbydende, må hagen fremstå som et levende mangfold av velholdte hager. Kolonihagen er åpen for befolkningen i Oslo og her skal man kunne glede seg over skjønnheten i de små oasene som parsellene representerer. På nettsiden under "For kolonister" finner du ordenskomiteens håndbok om hagestell. Parkering Hver hytte får tildelt 1 stk. parkeringsoblat. Med den har man rett til å parkere på plassen i Sognsveien utenfor hovedporten. Avd. 2 har også en mindre parkeringsplass nedenfor Huset. Der finnes kun faste plasser til biler med egne parkeringstillatelser. Til denne p-plassen har vi for tiden venteliste med tildeling etter ansiennitet, forutsatt at husstanden som er parsell-leier har bil. Internpost/aviser Alle parseller skal ha montert postkasse, og denne må sjekkes regelmessig etter viktig informasjon fra styret. Aviser kan omadresseres til kolonihagen ca. i perioden (utenom denne perioden må avisen hentes i kassa ved den «gamle butikken»i Nordbergveien). Det er ikke mulig å omadressere privat post vi har ingen egen postutdeling utover intern informasjon fra styret. Utenom botiden, dvs skal all post til styret sendes til Postboks Ullevål Stadion, 0805 Oslo. Skadedyr For å unngå rotter er det viktig at alle tar opp nedfallsfrukt, ikke kaster matrester i åpen kompost samt benytter avfallsbeholderne i søppelbua. Når det gjelder iberiasneglen må alle krefter settes inn for å begrense dens eksistens og overlevelsesmuligheter i kolonihagen. Parsellene må derfor ryddes for skrot, kvisthauger og nedfallsfrukt. Stilletid I tidsrommet har vi såkalt stilletid. Det betyr at støyende arbeid og adferd ikke må forekomme etter kl på hverdager, på lørdager eller på søn- og helligdager. Strøm og jording Strømmen skal leses av den 15. august hvert år. Hver parsell-leier er ansvarlig for å fylle ut og levere meldeskjema for strømforbruk innen den 22. august. Ved utskifting av strømmåler skal målerstanden på både den gamle og den nye måleren leses av og noteres ved strømavlesningen. I september kommer strømregningen som har forfall i første halvdel av oktober. Dersom skjema uteblir vil forbruket bli fastsatt og fakturert ved skjønn. Alle hytter er pålagt å ha forskriftsmessig jording av strømanlegget. I 2003 ble det oppdaget flere jordingsfeil i avd. 2. Det er den enkelte parsell-leier som har ansvar for at dette er i orden, og som må bære kostnadene ved oppretting av jordingsfeil. Vær oppmerksom på at manglende jording eller jordingsfeil hos deg kan forårsake strøm i kranene på en av de andre hyttene selv om de har jordingen i orden. Maks. tillatt strømkapasitet per hytte er 25 ampere. Dersom man har lavere, men ønsker å oppgradere anlegget til 25 ampere må dette meldes til styret. Søppel/renovasjon Det er kildesortering på Solvang avd. 2. I søppelbua skal kun husholdningsavfall kastes ikke maling eller annet miljøfarlig avfall. Slikt avfall samt glass, metall eller byggeavfall plikter den enkelte parsell-leier selv å levere til en miljøstasjon. Avfallsbeholderne må benyttes, det er ikke tillatt å sette fra seg søppel på gulvet eller utenfor døren. Det skal heller ikke legges søppelposer i avfallsdunken på lekeplassen - den er til for besøkende. Papp/kartong skal brettes og komprimeres før det legges i returpapirbeholder. Søppeltømming foregår kun i perioden , resten av året holdes søppelbua låst. Utelys Alle hytter skal ha montert utelys ved inngangsdør mot veien. Denne skal lyse når det blir mørkt gjennom hele året. Lyssensor anbefales for å spare strøm. Vannet Vannet settes på ca. 15. april og stenges ca. 15. oktober (følg med på hjemmesiden og oppslagstavlene). Ved stenging: Husk å tømme slanger, kraner, rørkoblinger og ledninger for vann. La alle kraner stå åpne for å sikre luftgjennomstrømning og unngå frostskader.

7 Ved påsetting: Husk å stenge alle kraner, både ute og inne, i god tid før vannet settes på, det kan være man er forhindret i å være til stede på åpningsdagen! Alle parsell-leiere oppfordres til å være tilstede på det tidspunktet vannet blir satt på. Det er ikke uvanlig at kraner og rør får frostskader i løpet av vinteren, og at rør og koblinger springer lekk. Tv og internett TV- og bredbåndsnett på Solvang avd. 2 leveres av Kringsjånett. I 2011 ble avtalen revidert og tilbudet utvidet, avtaleperioden er 5 år. Fortsatt er dette en gunstig ordning for parsell-leierne, man betaler bare for 7 av årets 12 måneder, dvs. botiden. Parsell-leiere som ikke har TV-kabel til hyttevegg har løpende mulighet til oppkobling for egen regning. Om det allerede er TV-uttak i hytta trengs en dekoder og avtale om abonnement med GET. Dette kan den enkelte få bistand til ved å kontakte Kringsjånett, eller kontakte styret. Dekoder hentes i Get' servicesenter i Maridalsveien 323 hvor eier også må registreres. Husk å informere om at du kommer fra Solvang avdeling 2 som har felles avtale med Kringsjånett. Ta med avdelingens organisasjonsnummer. Tidligere har Kringsjånett SA fakturert den enkelte lisenshaver. Fra 2015 vil Solvang 2 motta en felles faktura for alle abonnenter. Den enkelte abonnent vil deretter motta faktura tillagt fakturagebyr fra Byggforvaltning. OBS: Tilleggstjenester, som kanaler utover grunnpakken, utvidet netthastighet m.v. faktureres direkte fra GET. Ved salg av parsell må dekoder og eventuelt annet utstyr leveres til Get i Maridalsveien 323. Dekoderen er Get sin eiendom og abonnenter som ikke leverer inn denne vil kunne bli fakturert for verdien. For ytterligere informasjon om produkt og tilleggstjenester (TV, bredbånd, bredbåndstelefoni og filmleie). Samt for feil- & teknisk support. Se Get sin hjemmeside:

8 Informasjon fra utvalg og komiteer slipper merkostnadene som påløper om gjeldende byggeforskrifter ikke overholdes og bygg må rives. Det viktigste budskapet er at alle som planlegger små og store byggearbeider tar kontakt med byggekomiteen før noe arbeid igangsettes. Søknad sendes styret: Det er tre søknadsfrister i året: 15. april, 15. juni og 1. sept. Byggekomiteen vil behandle søknadene kort tid etter fristenes utløp. Søknadene blir normalt behandlet på påfølgende styremøte og parsell-leier mottar deretter tilbakemelding/tilsagn. Byggekomieen Byggekomiteen: Sonja Meek (parsell 246) tlf.: , Jan Magraff (parsell 128) og Kim Brantenberg (parsell 129) Parsell-leiere som har planer om utbygging eller vedlikehold oppfordres til nøye å sette seg inn i byggeforskriftene og -tegningene, ettersom det er strenge regler for hva man kan- og ikke kan gjøre. De fleste typer arbeider må søkes om før man setter i gang. Oppdaterte byggeregler, tegninger og nye, forbedrede skjema for byggesøknader og -meldinger finnes på hagens hjemmeside Styret håndhever byggeforskriftene på vegne av samarbeidsutvalget på Solvang. Byggereglene for alle avdelingene på Solvang er like. Styret har ikke hjemmel til å godta avvik fra reglene. Opprinnelige tegninger og regler har vært fraveket gjennom tidene, det er derfor ikke tilstrekkelig å søke veiledning ved å se på naboens hytte. Enhver ny konstruksjon, det være seg tilbygg, glassveranda, platting etc. skal godkjennes av styret. Någjeldende byggeforskrifter/tegninger skal følges også ved rehabilitering. Dette gjelder selv om bygget i sin tid ble godkjent av daværende byggekomité. Eksempler: Dersom vinduer som er for store i hht. någjeldende tegninger skal skiftes, kan man ikke sette inn nye vinduer av tilsvarende størrelse. Dersom man har liggende panel på boden må dette erstattes av stående panel slik det fremgår av byggeforskriftene. Vær oppmerksom på at det skal sendes inn søknad eller melding også ved vedlikeholdsarbeid. Hva som fordrer søknad og hva som kan meldes fremgår av skjemaene. Dessverre tar enkelte saken i egen hånd og bygger uten å søke om tillatelse først. Om alle fulgte forskriftene hadde vi sluppet vi hendelser som er ubehagelige for alle involverte parter, og parsell-leier Pliktarbeid Pliktkomiteen: Liv Teetma (parsell 173) Rene toaletter og dusjer, fungerende vaskemaskiner, strømavregning og vann i kranene, styre- og komitéarbeid, søndagskafé, loppemarked og rekefest - dette er noe av arbeidet som gjøres på plikt. Uten pliktarbeid ville alt stoppe opp. Derfor er det viktig at alle deltar. Hver parsell må bidra med minimum 12 timer pliktarbeid i løpet av sesongen. Dessverre dekker ikke disse timene behovet og mange bidrar med langt mer enn de fastsatte 12 timer. Pliktarbeidet organiseres på to måter, fellesarbeid og faste plikter: Fellesarbeid innebærer økter på 2 timer hver gang (inkl. kaffepause). Oppslag vil som vanlig bli satt opp på tavlene og på hjemmesidens oppslagstavle. Husk å lese på oppslaget hvilke redskaper du skal ta med, det varierer fra gang til gang! Det er ønskelig at så mange som mulig deltar på de første datoene som settes opp. Våren er en travel tid for oss alle, men en våropprydding av fellesarealene har alle glede av. Faste pliktoppgaver tildeles etter vårmøtets slutt 27. april. Liste over fast pliktarbeid finner du på hjemmesiden. Du kan også tegne deg for kaféarbeid etter vårmøtet. Kaféansvarlig i år er Marianne Tveit. Barnas dag er tilbake på programmet og interesserte kan tegne seg på til arbeid med dette. Dato for dagen er ikke fastsatt. For mer detaljert informasjon vedr. pliktarbeid, se vår hjemmeside. Orden Ordenskomiteen: Per Otto Stray (parsell 223) og Kirsti Grande (parsell 144) I tillegg til befaringsrunden rundt St. Hans, vil ordenskomiteen følge opp de parseller som sist sommer fikk frist til over vinteren med å beskjære hekker og trær. Husk at kraftig beskjæring av hekk må gjøres før den bryter om våren. Les mer om

9 beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden. Mange gjør et skippertak før ordenskomiteen går sin runde. Det holder ikke. Hagen skal stelles gjennom hele sesongen og veien holdes fri for ugress. Dette slurves det med og ordenskomiteen vil gå flere runder i løpet av sommeren. Hekker kan klippes i god tid før St. Hans (som er siste frist) og senere stusses slik at de holder en pen form. Ordenskomiteens befaringsrunde vil ikke bli varslet med oppslag i forveien. Vi minner om at kompost/kvisthauger direkte på bakken ikke er tillatt. All kompostering skal gjøres i dertil egnede beholdere. Beboere i Vestveien bes påse at den nye asfalten ikke blir skadet av ugress, spesielt løvetann. Her anbefales å bruke ugressmiddel så snart noe dukker opp i asfalten slik at det ikke får etablert seg. Husk også at du feier etter du har klippet hekken! Da får ikke ugressfrø noe å feste seg i. Salg av hytte Salgskomiteen: Marianne Voss Torstad (parsell 200), tlf.: , Eva Stormyren (takstkoordinator, parsell 123), Johanna Sofia Sigvertsen (parsell 174) Fortsatt er det et trist faktum at altfor mange hytter ikke blir benyttet slik intensjonen med kolonihagene tilsier og fortsatt har flere hytter og parseller et stort behov for vedlikehold. Manglende bruk er meget uheldig ikke minst for de nærmere 1000 søkerne som vi per i dag har på ventelisten til vår avdeling. Dersom du ikke bruker hytte og parsell etter intensjonen, oppfordrer vi deg sterkt til å selge. Slik går du frem: 1) Ta kontakt med salgskomiteen og meld fra om salg. Send en e-post til eller ta kontakt på mobil ) Salgskomiteen kontakter takstmann og avtaler befaring. Takstkostnaden (p.t ) bæres av selger. Husk at nøkler må gjøres tilgjengelige på kort varsel. 3) Hytta annonseres internt på oppslagstavlene i minimum 1 uke. 4) Hvis ingen intern kjøper melder seg blir hytta solgt eksternt til søkere på ventelisten. Salg og overdragelser av hytter foregår nå fortløpende. Andre praktiske ansvarsområder Vann: Jan Magraff (parsell 128), Stig Johansen (parsell 127) og Hans Stormyren (parsell 123) Parkering: Bjørn Martinsen (parsell 213) Strøm: Liv Teetma (parsell 173) Søppel/renovasjon: Eva Stormyren parsell 123) Hjertesukk fra takstkoorinator angående manglende vedlikehold av hyttene: I løpet av de siste årene og spesielt i fjor (2014) har jeg sett hvordan hyttene som takstmannen takserte så ut. Flere av hyttene var angrepet av skadedyr, maurspiste og råteskadet. Absolutt ikke bra. Det som bør gjøres, og ikke bare en gang etter at en har fått hytte, men jevnlig, er vedlikehold. Dette er viktig, både for oss som hytteeiere og nye kolonister. Det hjelper lite å male over råteskadet panel og tro at alt er i orden når en ikke ser skaden. Både maurangrep og råteskader forminsker verdien av hytta. Når maurene har kost seg lenge og vel går de videre til neste hytte, og neste og neste ALLE må ta grep og sjekke at hytta ikke har fuktskader, evnt. få hjelp av fagfolk. Skadet treverk må byttes og årsaken til problemet må finnes så det kan rettes opp. Ekstra viktig er det med lufting under hytta, slik at det blir gjennomtrekk. Svært ofte er årsaken til fuktighet i bjelkelag og gulvbord at det ikke er god nok lufting under hytta. Alle vi som har hytter her på Solvang er glade i hyttene våre og vil gjerne beholde dem. Det hjelper lite med forskjellige aktiviteter for å "tekkes" kommunen, hvis hyttene råtner på rot og faller fra hverandre. Eva Stormyren, takstkoordinator

10

11 Ordensregler for Solvang kolonihager 1 Generelt: (se også NKHF s vedtekter for foreninger 9) Medlemmene skal sørge for at parsellen og hytta brukes på en måte som samsvarer med formålet for og ideene bak kolonihagene. De plikter å bidra til fellesskapet, god orden og gode mellommenneskelige forhold i kolonihagen, og har ansvar for at de selv, deres husstand og besøkende opptrer i henhold til vedtekter og ordensregler. Medlemmene er ansvarlige for den skade som er utført av dem selv, deres husstand eller besøkende. Hage, hytte, gjerder med mer skal skjøttes slik at alt ser pent og ordentlig ut. Parsellen må ikke benyttes som opplagsplass for uvedkommende ting, verken sommer eller vinter. 2 Støy og ro I tidsrommet må støyende arbeid og adferd ikke forekomme etter kl på hverdager, etter kl på lørdager og ikke på søn- og helligdager. 3 Veier, gjerder og hekker Veiene: skal holdes fri for ugress til enhver tid. Hver parsell har ansvar til midt i veien. Der hvor veien grenser til fellesareal, har hver parsell ansvar for hele veien. Nedfallsfrukt skal fjernes. Gjerder: Det ytre gjerde må ikke belastes med komposthauger eller annet som kan skade gjerdet. All tung vegetasjon som vokser inntil eller gjennom nettingen skal fjernes av den enkelte kolonist, også det som kommer utenfra. Hekker: skal holdes fri for fremmede planteslag og må klippes, 1. gang senest før St. Hans. Hekkenes maksimale høyde skal ikke overstige 140 cm, og skal klippes slik at den loddrette linjen mot veien kommer innenfor asfaltkanten eller parsellgrensen. Under hekkene er det kun tillatt å ha teppedannende, lavtvoksende stauder. Hekker og veier skal pleies gjennom hele sesongen. Avd. 1: Alle parseller på avdeling 1 skal ha hekk ut mot veiene. Unntaket er et lite stykke i Syrinalleen der grunnforholdene gjør beplantning vanskelig. Parselleierne som har gjerde på sin tomt, er ansvarlig for vedlikehold av dette. Avd. 3: Bredde på hekk skal ikke overstige 50 cm. Avd. 5: Busker og trær skal beskjæres innen 1. april hvert år. 4 Beplantning All beplantning skal plantes og beskjæres slik at den ikke kommer ut over parsellgrense mot vei, eller naboer, eller opp i luftstrekket for strøm og/eller telefon. Bærbusker må ha en planteavstand på ca. 1m, frukttrær ca. 2m fra parsellgrense. Maksimumhøyde for trær er 4m. Skogstrær er ikke tillatt. Avd. 1: Plen og gresskant må holdes trimmet mot naboparsell. Det skal være frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster på parsellen. 5 Dyrehold. Det er ikke tillatt å holde mer enn ett dyr på parsellen uten spesiell tillatelse fra det enkelte styre. Båndtvang er påbudt for alle hunder både på parsellen og i hagen forøvrig. Styret kan gi pålegg om at støyende eller udisiplinerte dyr ikke tas med i hagen. Avd. 1: Katter skal registreres i katteregisteret. 6 Kjøring etc. Kjøring av biler, motorsykler og mopeder i hagen er ikke tillatt. Kjøring tillates kun for nødvendig av- og pålessing. Kjøretøyet skal deretter kjøres ut av hagen umiddelbart. All kjøring skal skje i gangfart. Kjøreporter skal alltid holdes lukket og låst. Gangporter skal alltid lukkes men holdes ulåst i hele botiden. Avd. 1: Motorsykler og mopeder kan parkeres bak felledusjsanlegget (Brusedoen) ved nedre port. Avd. 3: Når det må kjøres bil i avdelingen, skal det alltid gå en person foran bilen. Avd. 4: Gangporten holdes låst om natten. 7 Brenning, kompostering og gjødsel All brenning på parsellen er, etter påbud fra Oslo Helseråd, forbudt. All kompost og gjødsel må oppbevares forsvarlig, spesielt med tanke på sjenerende lukt, og må anlegges på steder hvor det ikke er til sjenanse. 8 Søppelhåndtering Husholdningsavfall skal kun legges på anvist plass, i søppelskur/søppelcontainer. Ugress, planteavfall og lignende må ikke kastes sammen med husholdningsavfall men komposteres på egen parsell eller eventuelt kjøres til kommunens plass for hageavfall. Ikke noe slags avfall verken planteavfall, greiner eller annet må kastes utenfor gjerdet, eller noen steder i kolonihagen. Avd. 1: Husholdningsavfall skal emballeres på en forsvarlig måte. Søppel skal ikke settes utenfor skuret. Det må påsees at lukene er godt lukket. 9 Særskilte regler for avdelingene Dersom årsmøtet i en forening ønsker tillegg i ordensreglene skal dette godkjennes av Samarbeidsutvalget (SU). Dersom årsmøtet i en forening ønsker å endre deler av rammeverket, på grunn av særskilte forhold i foreningen, må dette begrunnes av foreningen og godkjennes av SU, de andre foreningene må informeres. 10 Postkasser og parsellnummer på hytta Enhver hytte/parsell skal være synlig merket med nummer. Postkasse skal finnes ved inngangen til parsellen. Spesifikke ordensregler i avdelinger, godkjent i Samarbeidsutvalget 11 Klesvask Avd 1: Vaskeriet kan benyttes mellom kl og kl på hverdager, lørdager mellom kl og kl For øvrig må man rette seg etter de gjeldende regler som er slått opp i vaskeriet. Klesvasken henges så diskret som mulig. Klesvask skal ikke henges ute på søndager og offentlige høytidsdager. Avd. 3: Klesvask henges opp så diskret som mulig. 12 Partytelt Avd. 1: Det er tillatt med partytelt uten vegger. Det skal plasseres frittstående og ikke monteres på hyttevegg slik at teltet blir et nytt lukket rom. Avd. 3: Ved behov kan partytelt settes opp (mange gjester og dårlig vær). Partyteltet skal fjernes når arrangementet er avsluttet. Avd. 4: Partytelt er tillatt i forbindelse med selskap. Avd. 5: Maks fire døgn i forbindelse med festligheter. 13 Redskapsbod Avd. 3: Det er ikke tillatt å sette opp frittstående skap som for eksempel redskapsbod i hagen. 14 Hønsehold Avd. 3 Avdelingen praktiserer prøveordning med hønsehold i 3 år, regnet fra 2012, etter gitte og kjente regler.

12

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2 28. september 2Ol4 kl. 14. på Huset Dagsorden Äpning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Arsberetning Solvang kolonihager avdeling 2 Arsm øte 22. september 213 på Huset kl. 14: Dagsorden Apning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Forord Solvang, august 1999

Forord Solvang, august 1999 70 år 1929 1999 - 2 - Forord Solvang kolonihager avdeling 1 er i år 70 år. Mye har skjedd siden starten i 1929. Samfunnet har utviklet seg, og tiden har heller ikke stått stille i kolonihagen. Dagens mennesker

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2013

Informasjon til fastliggere 2013 Informasjon til fastliggere 2013 Velkommen til ny campingsesong Endelig nærmer det seg vår og yrende liv på campingplassen. Vi har også i år noen nyheter til dere og vi gir oss ikke med å investere i et

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer