Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2"

Transkript

1 Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøtet på Huset: søndag 26. april kl Kvistbilen kommer: lørdag 2. mai kl Kvistbilen kommer: mandag 1. juni kl Rekefest: lørdag 13. juni Frist innsending til byggekomiteens 2. møte: 15. juni Kvistbilen kommer: mandag 6. juli kl Kvistbilen kommer: mandag 3. august kl Strømavlesning: lørdag 15. august Loppemarked: månedsskiftet august - september Frist innsending til byggekomiteens 3. møte: 1. september Kvistbilen kommer: mandag 7. september kl Årsmøtet på Huset: søndag 20. september kl Kvistbilen kommer: mandag 5. oktober kl Følg også med på oppslagstavla, facebook eller nettsida for å finne tidspunkter for fellesplikt, kafeen og annet utover i sesongen. Styret: Ragnhild Holm, styreleder (parsell 126) Ingvill Henmo, nestleder (parsell 160) Johnny Aasen, kasserer (parsell 221) Sonja Meek, sekretær (parsell 246) Liv Teetma (parsell 173) Marianne Voss Torstad (parsell 200) Bjørn Martinsen (parsell 213) Anne Bruflot (parsell 211) Monica Englund (vara) (parsell 218) Kristine Vik (vara) (parsell 231) Øvrige verv: Representant Samarbeidsutvalget (SU): Liv Teetma Representant Oslo-kretsen: Anne Bruflot Valgkomiteen: Jan Erik Aasen, Walborg Sandvik Revisorer: Eirik Berge og Hans Stormyren Kontakt: Alle henvendelser til styret og komiteer: (NB! Ny mailadresse) Styret har kontortid på felleshuset ved lekeplassen hver onsdag i sesongen fra kl (unntatt juli). Besøksadresse: Sognsveien 90 C, 0885 Oslo Postadresse: Solvang kolonihager avdeling 2 Postboks 3960 Ullevål Stadion 0805 Oslo Organiseringen av kolonihagene:

3 En ny sesong på Solvang 2 En ny sesong ligger foran oss. Vinteren har nok en gang vært mild, snøen gikk i begynnelsen av mars og mange var i gang med å gjøre klar hagen flere uker før påske. I fjor skiftet hele ti hytter eier. Vi ønsker de nye kolonistene velkommen til hagen! Flere av hyttene var i teknisk dårlig stand, en måtte rives på grunn av langt framskreden råte, andre trenger total rehabilitering. Vi håper at naboer og andre bidrar til at de nye kolonistene finner seg til rette! Styret vil dessuten opprette en fadderordning, slik at de nye har noen å gå til med spørsmål. Litt om styrets satsinger i år: Som kolonister eier vi selve hytta, men jorda leier vi av kommunen. I 2024 skal vi reforhandle kontrakten Oslohagene har med kommunen. Den eneste måten å vise kommunen og byens befolkning at kolonihagene fortsatt har livets rett, er ved å bruke dem. Bruke tid på parsellen, bo i hytta, dyrke grønnsaker og bær, få plantene til å trives. En hage som myldrer av liv og er godt vedlikeholdt viser at kolonihagene er liv laga. Styret kommer derfor også i år til å være opptatt av at hagene er i bruk, og vil kontakte kolonister som i liten grad gjør det. Vi vil også forsøke å få flere kolonister til å bidra til fellesskapet ved å drive arrangementer, slik at fellesskapet i hagen kan styrkes og hagen åpnes også for utenforstående. Jo flere Oslo-borgere som har glede av at kolonihagene finnes, selv om de ikke selv er kolonister, jo bedre står saken vår. Vi håper noen føler seg kallet og har anledning til å sette av tid til å drive arrangementer! Les mer om dette på neste side. Vi har også laget et spørreskjema vi håper du tar deg til å fylle ut. Det er vedlagt vårbrevet. Vi vil rette en stor takk til alle de som allerede bidrar til fellesskapet! Ellers håper vi at alle får en ny, fin sesong, bidrar til godt naboskap, inviterer venner, dyrker jorda og har gode dager, om det er med spaden nede i jorda eller med nesen langt nede i en god bok mens insektene surrer og sola skinner gjennom grønt bladverk. Solvang er en oase i byen, vi er heldige som får være her. Vi ønsker alle kolonister i Solvang 2 nok en flott sesong! Styret

4 Etterlysning: ildsjeler! På Solvang 2 har vi en lang tradisjon for fellesarrangementer. Også i år vil ildsjeler i hagen arrangere blant annet planteloppis, rekefest og loppemarked. Arrangementene er godt besøkt og bidrar til å knytte kolonistene sammen. Markedene bidrar til å åpne hagen også for resten av Oslos befolkning. Styret ønsker at også flere potensielle ildsjeler tar i bruk hagens fellesområder og drar i gang arrangementer, små eller store, for kolonister og besøkende. Vi har et stort forsamlingshus med uteområde og en stor gressplen ved lekeplassen begge disse arenaene kan fylles ytterligere med aktivitet. Vi i styret har to ideer: Barnas dag har ligget i dvale mens lekeplassen var lagringsplass under infrastrukturarbeidet. Nå skal den vekkes til live igjen. Hagens små beboere har tidligere hatt stor glede av ulike aktiviteter og konkurranser. Vil du bidra under Barnas dag, skriv deg på liste for dette på vårmøtet! Et visst antall plikttimer er øremerket dette arbeidet. Huset egner seg ypperlig for seminarer eller foredrag. Vil du bli med i en gruppe som arrangerer foredragskvelder, for eksempel en gang i måneden i botiden? Sette sammen et program med temaer du vil like å høre mer om? Gruppen kan gjennom kontakt med for eksempel Hageselskapet finne fram til foredragsholdere. Snakk med oss i styret i etterkant av vårmøtet, eller ta kontakt på Har du en annen ide? Lyst til å starte en kakebakegruppe, spille musikk sammen-gruppe, besøke hverandres hager-gruppe, leseklubb, filmkvelder, grønnsaksmarked, hva som helst: kontakt styret om dere trenger tilgang til lokaler eller andre ressurser hagen sitter med. For å hjelpe potensielle ildsjeler på vei, har vi i år laget et skjema som vi ber deg fylle ut og levere ved vårmøtet, eventuelt legge i styrets postkasse. Hvilke arrangementer kan du ha interesse av å delta på? Kan du tenke deg å bidra med din kompetanse i en sammenheng? Dette er spørsmålene vi gjerne vil ha svar på, slik at flere arrangementer eller sosiale grupper kan stables på beina. Huset Felleshuset øverst i Plommeveien har en stor festsal med byens beste utsikt. Både kolonister og andre har anledning til å leie til arrangementer som bursdager, fest, seminarer og annet, og flere har benyttet seg av denne muligheten. Nytt av i år er at huset vil få internett og videokanon og lokalet dermed kan egne seg også for seminarer, foredrag og liknende. Vi oppfordrer kolonistene til fortsatt å leie huset i forbindelse med store anledninger, konfirmasjoner, jubileer og liknende, samt å tipse andre som trenger å leie et lokale sentralt beliggende i Oslo om det flotte huset. Mer detaljert informasjon om vilkår og priser ligger på nettsiden vår. Kafeen Kafeen på Solvang 2 holder åpent hver søndag i juni, juli og august kl Her selges deilige vafler, boller, kaker, karbonadesmørbrød til både kolonister og besøkere. De som ønsker arbeid i kafeen som fast pliktarbeid kan ta kontakt med Liv Teetma i etterkant av vårmøtet. Kaféansvarlig i år er Marianne Tveit. Hønsehold I fjor hadde én parsell høns i hagen, i år har også en annen parsell søkt om å holde høns. Hønsehold er foreløpig en forsøksordning. Er du interessert i hønsehold på parsellen kommende sesong? Send søknad til styret. Regler som gjelder for hønsehold er følgende: Veiledende størrelse på hønsehus vil fra og med 2015 være: L 195, H 75, B 103 cm. Plassering av hønsehus må avklares med nærmeste berørte naboer Max fire høner pr parsell, ingen haner Plassering av hønsehus må være i tråd med forsvarlig dyrehold Det forutsettes at foring og renhold ivaretas på en slik måte at det ikke tiltrekker skadedyr eller forårsaker sjenerende lukt Hønsehus må forankres i bakken, og være forsvarlig innhegnet og beskyttet mot rovdyr (grevling). Ved avslutning av hønsehold skal hønsehus omgående fjernes. Parsell-leiere som ønsker å sette opp hønsehus må søke på ordinær byggesøknadsskjema under betegnelsen Annet. Kart over plassering på parsellen legges ved. Det må vedlegges nabovarselsskjema signert av alle berørte naboer. Det tas forbehold om å omgjøre tillatelse dersom styret finner grunn for det.

5 Nyttig å vite fra A til Å Bilkjøring All bilkjøring i avdelingen skal begrenses til et minimum og skal skje i gangfart. Veiene er i veldig dårlig forfatning og tåler ikke tungtransporter, containerbiler etc. Akseltrykk er max 3,5 tonn. Bruk lettere transportmidler, slik som mindre tilhengere eller trillebår. Husk også at kjøreporten skal holdes låst til enhver tid. Botid Da skal hyttene brukes, vedlikeholdes og parsellen stelles regelmessig. Brannsikring Hver hytte skal ha et brannslukningsapparat og minst 1 røykvarsler. Dette utstyret skal følge hytta ved overdragelse og salg. Dyrehold Det er ikke tillatt å holde mer enn ett husdyr på parsellen uten særskilt tillatelse fra styret. Husk at det er båndtvang i kolonihagen. Eplene På høsten bugner hagen av frukt og bær. Et problem i mange hager er at eplene bare faller til bakken og blir liggende og råtne. Det er trist å la eplene gå til spille på denne måten. Gjør noe med eplene dine isteden. Vil du presse eplene til most, ta de med til Øvre Ringi gård i Slependen, tlf eller kontakt Vil du la den ideelle organisasjonen Epleslang komme og hente eplene, avtal tidspunkt med dem på Forsikring Hver enkelt hytteeier må selv ordne med hytteforsikring. Det er litt ulike praksis i de enkelte forsikringsselskapene, noen forsikrer bygningen som løsøre mens andre også tilbyr fullverdiforsikring. Det siste alternativet er en bedre forsikring som dekker hele gjenoppføringsprisen, mens en løsøreforsikring kun dekker skader inntil den forsikringssummen som forsikringstaker selv har valgt. Hageavfall Hageavfall kan du selv kompostere i egne kompostbinger på parsellen. Husk at åpen markkompost (kompost/kvisthauger) ikke er tillatt pga. rotter og snegler. Det er heller ikke lov å kaste matavfall i komposten med mindre du har en helt tettsluttende kompostbeholder for varmkompostering. Oslo Kommune REN stiller med kvistbil som kommer og henter hageavfall på våren og videre en gang pr mnd. gjennom sommeren. Hageavfall kan også kjøres til et av de kommunale mottakene.

6 Kontortid I botiden, utenom midt i fellesferien, er kontoret på styrerommet i Felleshuset ved hovedporten åpent onsdager mellom kl Der vil du treffe en av styrets representanter for enkle spørsmål og avklaringer. Nøkler Nøkler til søppelbod/vaskerom og kjøreport kan kjøpes i kontortiden på Felleshuset. Orden Ordenskomiteen går sin første runde i hagen i slutten av juni, og andre runde går man i august. For at helhetsinntrykket i kolonihagen skal være pent og innbydende, må hagen fremstå som et levende mangfold av velholdte hager. Kolonihagen er åpen for befolkningen i Oslo og her skal man kunne glede seg over skjønnheten i de små oasene som parsellene representerer. På nettsiden under "For kolonister" finner du ordenskomiteens håndbok om hagestell. Parkering Hver hytte får tildelt 1 stk. parkeringsoblat. Med den har man rett til å parkere på plassen i Sognsveien utenfor hovedporten. Avd. 2 har også en mindre parkeringsplass nedenfor Huset. Der finnes kun faste plasser til biler med egne parkeringstillatelser. Til denne p-plassen har vi for tiden venteliste med tildeling etter ansiennitet, forutsatt at husstanden som er parsell-leier har bil. Internpost/aviser Alle parseller skal ha montert postkasse, og denne må sjekkes regelmessig etter viktig informasjon fra styret. Aviser kan omadresseres til kolonihagen ca. i perioden (utenom denne perioden må avisen hentes i kassa ved den «gamle butikken»i Nordbergveien). Det er ikke mulig å omadressere privat post vi har ingen egen postutdeling utover intern informasjon fra styret. Utenom botiden, dvs skal all post til styret sendes til Postboks Ullevål Stadion, 0805 Oslo. Skadedyr For å unngå rotter er det viktig at alle tar opp nedfallsfrukt, ikke kaster matrester i åpen kompost samt benytter avfallsbeholderne i søppelbua. Når det gjelder iberiasneglen må alle krefter settes inn for å begrense dens eksistens og overlevelsesmuligheter i kolonihagen. Parsellene må derfor ryddes for skrot, kvisthauger og nedfallsfrukt. Stilletid I tidsrommet har vi såkalt stilletid. Det betyr at støyende arbeid og adferd ikke må forekomme etter kl på hverdager, på lørdager eller på søn- og helligdager. Strøm og jording Strømmen skal leses av den 15. august hvert år. Hver parsell-leier er ansvarlig for å fylle ut og levere meldeskjema for strømforbruk innen den 22. august. Ved utskifting av strømmåler skal målerstanden på både den gamle og den nye måleren leses av og noteres ved strømavlesningen. I september kommer strømregningen som har forfall i første halvdel av oktober. Dersom skjema uteblir vil forbruket bli fastsatt og fakturert ved skjønn. Alle hytter er pålagt å ha forskriftsmessig jording av strømanlegget. I 2003 ble det oppdaget flere jordingsfeil i avd. 2. Det er den enkelte parsell-leier som har ansvar for at dette er i orden, og som må bære kostnadene ved oppretting av jordingsfeil. Vær oppmerksom på at manglende jording eller jordingsfeil hos deg kan forårsake strøm i kranene på en av de andre hyttene selv om de har jordingen i orden. Maks. tillatt strømkapasitet per hytte er 25 ampere. Dersom man har lavere, men ønsker å oppgradere anlegget til 25 ampere må dette meldes til styret. Søppel/renovasjon Det er kildesortering på Solvang avd. 2. I søppelbua skal kun husholdningsavfall kastes ikke maling eller annet miljøfarlig avfall. Slikt avfall samt glass, metall eller byggeavfall plikter den enkelte parsell-leier selv å levere til en miljøstasjon. Avfallsbeholderne må benyttes, det er ikke tillatt å sette fra seg søppel på gulvet eller utenfor døren. Det skal heller ikke legges søppelposer i avfallsdunken på lekeplassen - den er til for besøkende. Papp/kartong skal brettes og komprimeres før det legges i returpapirbeholder. Søppeltømming foregår kun i perioden , resten av året holdes søppelbua låst. Utelys Alle hytter skal ha montert utelys ved inngangsdør mot veien. Denne skal lyse når det blir mørkt gjennom hele året. Lyssensor anbefales for å spare strøm. Vannet Vannet settes på ca. 15. april og stenges ca. 15. oktober (følg med på hjemmesiden og oppslagstavlene). Ved stenging: Husk å tømme slanger, kraner, rørkoblinger og ledninger for vann. La alle kraner stå åpne for å sikre luftgjennomstrømning og unngå frostskader.

7 Ved påsetting: Husk å stenge alle kraner, både ute og inne, i god tid før vannet settes på, det kan være man er forhindret i å være til stede på åpningsdagen! Alle parsell-leiere oppfordres til å være tilstede på det tidspunktet vannet blir satt på. Det er ikke uvanlig at kraner og rør får frostskader i løpet av vinteren, og at rør og koblinger springer lekk. Tv og internett TV- og bredbåndsnett på Solvang avd. 2 leveres av Kringsjånett. I 2011 ble avtalen revidert og tilbudet utvidet, avtaleperioden er 5 år. Fortsatt er dette en gunstig ordning for parsell-leierne, man betaler bare for 7 av årets 12 måneder, dvs. botiden. Parsell-leiere som ikke har TV-kabel til hyttevegg har løpende mulighet til oppkobling for egen regning. Om det allerede er TV-uttak i hytta trengs en dekoder og avtale om abonnement med GET. Dette kan den enkelte få bistand til ved å kontakte Kringsjånett, eller kontakte styret. Dekoder hentes i Get' servicesenter i Maridalsveien 323 hvor eier også må registreres. Husk å informere om at du kommer fra Solvang avdeling 2 som har felles avtale med Kringsjånett. Ta med avdelingens organisasjonsnummer. Tidligere har Kringsjånett SA fakturert den enkelte lisenshaver. Fra 2015 vil Solvang 2 motta en felles faktura for alle abonnenter. Den enkelte abonnent vil deretter motta faktura tillagt fakturagebyr fra Byggforvaltning. OBS: Tilleggstjenester, som kanaler utover grunnpakken, utvidet netthastighet m.v. faktureres direkte fra GET. Ved salg av parsell må dekoder og eventuelt annet utstyr leveres til Get i Maridalsveien 323. Dekoderen er Get sin eiendom og abonnenter som ikke leverer inn denne vil kunne bli fakturert for verdien. For ytterligere informasjon om produkt og tilleggstjenester (TV, bredbånd, bredbåndstelefoni og filmleie). Samt for feil- & teknisk support. Se Get sin hjemmeside:

8 Informasjon fra utvalg og komiteer slipper merkostnadene som påløper om gjeldende byggeforskrifter ikke overholdes og bygg må rives. Det viktigste budskapet er at alle som planlegger små og store byggearbeider tar kontakt med byggekomiteen før noe arbeid igangsettes. Søknad sendes styret: Det er tre søknadsfrister i året: 15. april, 15. juni og 1. sept. Byggekomiteen vil behandle søknadene kort tid etter fristenes utløp. Søknadene blir normalt behandlet på påfølgende styremøte og parsell-leier mottar deretter tilbakemelding/tilsagn. Byggekomieen Byggekomiteen: Sonja Meek (parsell 246) tlf.: , Jan Magraff (parsell 128) og Kim Brantenberg (parsell 129) Parsell-leiere som har planer om utbygging eller vedlikehold oppfordres til nøye å sette seg inn i byggeforskriftene og -tegningene, ettersom det er strenge regler for hva man kan- og ikke kan gjøre. De fleste typer arbeider må søkes om før man setter i gang. Oppdaterte byggeregler, tegninger og nye, forbedrede skjema for byggesøknader og -meldinger finnes på hagens hjemmeside Styret håndhever byggeforskriftene på vegne av samarbeidsutvalget på Solvang. Byggereglene for alle avdelingene på Solvang er like. Styret har ikke hjemmel til å godta avvik fra reglene. Opprinnelige tegninger og regler har vært fraveket gjennom tidene, det er derfor ikke tilstrekkelig å søke veiledning ved å se på naboens hytte. Enhver ny konstruksjon, det være seg tilbygg, glassveranda, platting etc. skal godkjennes av styret. Någjeldende byggeforskrifter/tegninger skal følges også ved rehabilitering. Dette gjelder selv om bygget i sin tid ble godkjent av daværende byggekomité. Eksempler: Dersom vinduer som er for store i hht. någjeldende tegninger skal skiftes, kan man ikke sette inn nye vinduer av tilsvarende størrelse. Dersom man har liggende panel på boden må dette erstattes av stående panel slik det fremgår av byggeforskriftene. Vær oppmerksom på at det skal sendes inn søknad eller melding også ved vedlikeholdsarbeid. Hva som fordrer søknad og hva som kan meldes fremgår av skjemaene. Dessverre tar enkelte saken i egen hånd og bygger uten å søke om tillatelse først. Om alle fulgte forskriftene hadde vi sluppet vi hendelser som er ubehagelige for alle involverte parter, og parsell-leier Pliktarbeid Pliktkomiteen: Liv Teetma (parsell 173) Rene toaletter og dusjer, fungerende vaskemaskiner, strømavregning og vann i kranene, styre- og komitéarbeid, søndagskafé, loppemarked og rekefest - dette er noe av arbeidet som gjøres på plikt. Uten pliktarbeid ville alt stoppe opp. Derfor er det viktig at alle deltar. Hver parsell må bidra med minimum 12 timer pliktarbeid i løpet av sesongen. Dessverre dekker ikke disse timene behovet og mange bidrar med langt mer enn de fastsatte 12 timer. Pliktarbeidet organiseres på to måter, fellesarbeid og faste plikter: Fellesarbeid innebærer økter på 2 timer hver gang (inkl. kaffepause). Oppslag vil som vanlig bli satt opp på tavlene og på hjemmesidens oppslagstavle. Husk å lese på oppslaget hvilke redskaper du skal ta med, det varierer fra gang til gang! Det er ønskelig at så mange som mulig deltar på de første datoene som settes opp. Våren er en travel tid for oss alle, men en våropprydding av fellesarealene har alle glede av. Faste pliktoppgaver tildeles etter vårmøtets slutt 27. april. Liste over fast pliktarbeid finner du på hjemmesiden. Du kan også tegne deg for kaféarbeid etter vårmøtet. Kaféansvarlig i år er Marianne Tveit. Barnas dag er tilbake på programmet og interesserte kan tegne seg på til arbeid med dette. Dato for dagen er ikke fastsatt. For mer detaljert informasjon vedr. pliktarbeid, se vår hjemmeside. Orden Ordenskomiteen: Per Otto Stray (parsell 223) og Kirsti Grande (parsell 144) I tillegg til befaringsrunden rundt St. Hans, vil ordenskomiteen følge opp de parseller som sist sommer fikk frist til over vinteren med å beskjære hekker og trær. Husk at kraftig beskjæring av hekk må gjøres før den bryter om våren. Les mer om

9 beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden. Mange gjør et skippertak før ordenskomiteen går sin runde. Det holder ikke. Hagen skal stelles gjennom hele sesongen og veien holdes fri for ugress. Dette slurves det med og ordenskomiteen vil gå flere runder i løpet av sommeren. Hekker kan klippes i god tid før St. Hans (som er siste frist) og senere stusses slik at de holder en pen form. Ordenskomiteens befaringsrunde vil ikke bli varslet med oppslag i forveien. Vi minner om at kompost/kvisthauger direkte på bakken ikke er tillatt. All kompostering skal gjøres i dertil egnede beholdere. Beboere i Vestveien bes påse at den nye asfalten ikke blir skadet av ugress, spesielt løvetann. Her anbefales å bruke ugressmiddel så snart noe dukker opp i asfalten slik at det ikke får etablert seg. Husk også at du feier etter du har klippet hekken! Da får ikke ugressfrø noe å feste seg i. Salg av hytte Salgskomiteen: Marianne Voss Torstad (parsell 200), tlf.: , Eva Stormyren (takstkoordinator, parsell 123), Johanna Sofia Sigvertsen (parsell 174) Fortsatt er det et trist faktum at altfor mange hytter ikke blir benyttet slik intensjonen med kolonihagene tilsier og fortsatt har flere hytter og parseller et stort behov for vedlikehold. Manglende bruk er meget uheldig ikke minst for de nærmere 1000 søkerne som vi per i dag har på ventelisten til vår avdeling. Dersom du ikke bruker hytte og parsell etter intensjonen, oppfordrer vi deg sterkt til å selge. Slik går du frem: 1) Ta kontakt med salgskomiteen og meld fra om salg. Send en e-post til eller ta kontakt på mobil ) Salgskomiteen kontakter takstmann og avtaler befaring. Takstkostnaden (p.t ) bæres av selger. Husk at nøkler må gjøres tilgjengelige på kort varsel. 3) Hytta annonseres internt på oppslagstavlene i minimum 1 uke. 4) Hvis ingen intern kjøper melder seg blir hytta solgt eksternt til søkere på ventelisten. Salg og overdragelser av hytter foregår nå fortløpende. Andre praktiske ansvarsområder Vann: Jan Magraff (parsell 128), Stig Johansen (parsell 127) og Hans Stormyren (parsell 123) Parkering: Bjørn Martinsen (parsell 213) Strøm: Liv Teetma (parsell 173) Søppel/renovasjon: Eva Stormyren parsell 123) Hjertesukk fra takstkoorinator angående manglende vedlikehold av hyttene: I løpet av de siste årene og spesielt i fjor (2014) har jeg sett hvordan hyttene som takstmannen takserte så ut. Flere av hyttene var angrepet av skadedyr, maurspiste og råteskadet. Absolutt ikke bra. Det som bør gjøres, og ikke bare en gang etter at en har fått hytte, men jevnlig, er vedlikehold. Dette er viktig, både for oss som hytteeiere og nye kolonister. Det hjelper lite å male over råteskadet panel og tro at alt er i orden når en ikke ser skaden. Både maurangrep og råteskader forminsker verdien av hytta. Når maurene har kost seg lenge og vel går de videre til neste hytte, og neste og neste ALLE må ta grep og sjekke at hytta ikke har fuktskader, evnt. få hjelp av fagfolk. Skadet treverk må byttes og årsaken til problemet må finnes så det kan rettes opp. Ekstra viktig er det med lufting under hytta, slik at det blir gjennomtrekk. Svært ofte er årsaken til fuktighet i bjelkelag og gulvbord at det ikke er god nok lufting under hytta. Alle vi som har hytter her på Solvang er glade i hyttene våre og vil gjerne beholde dem. Det hjelper lite med forskjellige aktiviteter for å "tekkes" kommunen, hvis hyttene råtner på rot og faller fra hverandre. Eva Stormyren, takstkoordinator

10

11 Ordensregler for Solvang kolonihager 1 Generelt: (se også NKHF s vedtekter for foreninger 9) Medlemmene skal sørge for at parsellen og hytta brukes på en måte som samsvarer med formålet for og ideene bak kolonihagene. De plikter å bidra til fellesskapet, god orden og gode mellommenneskelige forhold i kolonihagen, og har ansvar for at de selv, deres husstand og besøkende opptrer i henhold til vedtekter og ordensregler. Medlemmene er ansvarlige for den skade som er utført av dem selv, deres husstand eller besøkende. Hage, hytte, gjerder med mer skal skjøttes slik at alt ser pent og ordentlig ut. Parsellen må ikke benyttes som opplagsplass for uvedkommende ting, verken sommer eller vinter. 2 Støy og ro I tidsrommet må støyende arbeid og adferd ikke forekomme etter kl på hverdager, etter kl på lørdager og ikke på søn- og helligdager. 3 Veier, gjerder og hekker Veiene: skal holdes fri for ugress til enhver tid. Hver parsell har ansvar til midt i veien. Der hvor veien grenser til fellesareal, har hver parsell ansvar for hele veien. Nedfallsfrukt skal fjernes. Gjerder: Det ytre gjerde må ikke belastes med komposthauger eller annet som kan skade gjerdet. All tung vegetasjon som vokser inntil eller gjennom nettingen skal fjernes av den enkelte kolonist, også det som kommer utenfra. Hekker: skal holdes fri for fremmede planteslag og må klippes, 1. gang senest før St. Hans. Hekkenes maksimale høyde skal ikke overstige 140 cm, og skal klippes slik at den loddrette linjen mot veien kommer innenfor asfaltkanten eller parsellgrensen. Under hekkene er det kun tillatt å ha teppedannende, lavtvoksende stauder. Hekker og veier skal pleies gjennom hele sesongen. Avd. 1: Alle parseller på avdeling 1 skal ha hekk ut mot veiene. Unntaket er et lite stykke i Syrinalleen der grunnforholdene gjør beplantning vanskelig. Parselleierne som har gjerde på sin tomt, er ansvarlig for vedlikehold av dette. Avd. 3: Bredde på hekk skal ikke overstige 50 cm. Avd. 5: Busker og trær skal beskjæres innen 1. april hvert år. 4 Beplantning All beplantning skal plantes og beskjæres slik at den ikke kommer ut over parsellgrense mot vei, eller naboer, eller opp i luftstrekket for strøm og/eller telefon. Bærbusker må ha en planteavstand på ca. 1m, frukttrær ca. 2m fra parsellgrense. Maksimumhøyde for trær er 4m. Skogstrær er ikke tillatt. Avd. 1: Plen og gresskant må holdes trimmet mot naboparsell. Det skal være frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster på parsellen. 5 Dyrehold. Det er ikke tillatt å holde mer enn ett dyr på parsellen uten spesiell tillatelse fra det enkelte styre. Båndtvang er påbudt for alle hunder både på parsellen og i hagen forøvrig. Styret kan gi pålegg om at støyende eller udisiplinerte dyr ikke tas med i hagen. Avd. 1: Katter skal registreres i katteregisteret. 6 Kjøring etc. Kjøring av biler, motorsykler og mopeder i hagen er ikke tillatt. Kjøring tillates kun for nødvendig av- og pålessing. Kjøretøyet skal deretter kjøres ut av hagen umiddelbart. All kjøring skal skje i gangfart. Kjøreporter skal alltid holdes lukket og låst. Gangporter skal alltid lukkes men holdes ulåst i hele botiden. Avd. 1: Motorsykler og mopeder kan parkeres bak felledusjsanlegget (Brusedoen) ved nedre port. Avd. 3: Når det må kjøres bil i avdelingen, skal det alltid gå en person foran bilen. Avd. 4: Gangporten holdes låst om natten. 7 Brenning, kompostering og gjødsel All brenning på parsellen er, etter påbud fra Oslo Helseråd, forbudt. All kompost og gjødsel må oppbevares forsvarlig, spesielt med tanke på sjenerende lukt, og må anlegges på steder hvor det ikke er til sjenanse. 8 Søppelhåndtering Husholdningsavfall skal kun legges på anvist plass, i søppelskur/søppelcontainer. Ugress, planteavfall og lignende må ikke kastes sammen med husholdningsavfall men komposteres på egen parsell eller eventuelt kjøres til kommunens plass for hageavfall. Ikke noe slags avfall verken planteavfall, greiner eller annet må kastes utenfor gjerdet, eller noen steder i kolonihagen. Avd. 1: Husholdningsavfall skal emballeres på en forsvarlig måte. Søppel skal ikke settes utenfor skuret. Det må påsees at lukene er godt lukket. 9 Særskilte regler for avdelingene Dersom årsmøtet i en forening ønsker tillegg i ordensreglene skal dette godkjennes av Samarbeidsutvalget (SU). Dersom årsmøtet i en forening ønsker å endre deler av rammeverket, på grunn av særskilte forhold i foreningen, må dette begrunnes av foreningen og godkjennes av SU, de andre foreningene må informeres. 10 Postkasser og parsellnummer på hytta Enhver hytte/parsell skal være synlig merket med nummer. Postkasse skal finnes ved inngangen til parsellen. Spesifikke ordensregler i avdelinger, godkjent i Samarbeidsutvalget 11 Klesvask Avd 1: Vaskeriet kan benyttes mellom kl og kl på hverdager, lørdager mellom kl og kl For øvrig må man rette seg etter de gjeldende regler som er slått opp i vaskeriet. Klesvasken henges så diskret som mulig. Klesvask skal ikke henges ute på søndager og offentlige høytidsdager. Avd. 3: Klesvask henges opp så diskret som mulig. 12 Partytelt Avd. 1: Det er tillatt med partytelt uten vegger. Det skal plasseres frittstående og ikke monteres på hyttevegg slik at teltet blir et nytt lukket rom. Avd. 3: Ved behov kan partytelt settes opp (mange gjester og dårlig vær). Partyteltet skal fjernes når arrangementet er avsluttet. Avd. 4: Partytelt er tillatt i forbindelse med selskap. Avd. 5: Maks fire døgn i forbindelse med festligheter. 13 Redskapsbod Avd. 3: Det er ikke tillatt å sette opp frittstående skap som for eksempel redskapsbod i hagen. 14 Hønsehold Avd. 3 Avdelingen praktiserer prøveordning med hønsehold i 3 år, regnet fra 2012, etter gitte og kjente regler.

12

Vårbrev 2016 Solvang kolonihager avdeling 2

Vårbrev 2016 Solvang kolonihager avdeling 2 Vårbrev 2016 Solvang kolonihager avdeling 2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøte m/ ekstraordinært årsmøte: 24. april kl 14.00 Kvistbilen kommer: 30. april kl 9-11 Foredrag

Detaljer

Mer informasjon finners på Renovasjonsetatens (RENs) hjemmeside:

Mer informasjon finners på Renovasjonsetatens (RENs) hjemmeside: Vårbrev 2012 Kjære nabo! I det jeg skriver dette har jeg akkurat kommet hjem fra et par fantastiske vårdager på Solvang. Ikke bare fordi sola skinner, temperaturen er som en god midt-norsk høysommerdag

Detaljer

NB! Ikke sett poser med søppel utenfor søppel boden eller på gulvet inne i boden, men kast posene opp i kassene.

NB! Ikke sett poser med søppel utenfor søppel boden eller på gulvet inne i boden, men kast posene opp i kassene. Vårbrev 2013 Kjære nabo! Et nytt år har kommet, det nærmer seg vår og vi håper alle på en god sesong i hagen. I dette vårbrevet gir vi som vanlig en hel del praktisk informasjon som vi ber deg gå igjennom

Detaljer

mer om beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden, den ligger under Styret og Komiteene.

mer om beskjæring i ordenskomiteens håndbok på hjemmesiden, den ligger under Styret og Komiteene. Vårbrev 2014 Kjære nabo! Velkommen til en ny sesong her på Solvang! Og spesielt velkommen til våre nye kolonister, som etter årevis på venteliste nå har fått en etterlengtet bit av vårt paradis. Med en

Detaljer

Vårbrev 2017 Solvang kolonihager avdeling 2

Vårbrev 2017 Solvang kolonihager avdeling 2 Vårbrev 2017 Solvang kolonihager avdeling 2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Kvistbilen kommer: 29. april 9-11 Yogahelg: 6. og 7. mai Kvistbilen kommer: 29. mai 17-18 Frist

Detaljer

Vårbrev. Snart kommer våren!

Vårbrev. Snart kommer våren! Vårbrev Snart kommer våren! Kjære kolonist! Denne vinteren har nok vært tøff for nyplantede trær og den litt ømtålige busken vi plantet i fjor! Fortsatt ligger snødekket tungt over sommerperlene, men vi

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Sognposten. Årets sesong! Sesongen er i gang og vi vil minne om våre arrangementer og en del huskeregler for at vi alle skal få en flott tid sammen!

Sognposten. Årets sesong! Sesongen er i gang og vi vil minne om våre arrangementer og en del huskeregler for at vi alle skal få en flott tid sammen! Våren 2011 Sognposten Sesongen er i gang og vi vil minne om våre arrangementer og en del huskeregler for at vi alle skal få en flott tid sammen! ARRANGEMENTER 5. juni Nytt og bruktmarked Ta med bord selg

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Årsberetning. Solvang kolonihager avdeling 2

Årsberetning. Solvang kolonihager avdeling 2 Årsberetning Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 18. september 2011 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL Protokoll Felles årsmøte i Solvang kolonihager Mandag 23. mai 2016, kl. 1800, på huset i avd. 3 SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Interne regler og vedtekter. «Hjemmet til Portveien 2» Hjemmets Kolonihager

Interne regler og vedtekter. «Hjemmet til Portveien 2» Hjemmets Kolonihager Interne regler og vedtekter «Hjemmet til Portveien 2» Revidert: 11/03-2014 (postadresse) Postboks: 3438 Bjølsen, 0406 Oslo Hagen er innmeldt i: Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret Organisasjonsnummer.:

Detaljer

HUSORDENSREGLER. for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER. for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG Husordensreglementet er vedtatt på ordinær generalforsamling den 20. mai 1987 og er revidert på ordinær generalforsamling 24. mai 1988 15. mai 2000 22. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Solvang Kolonihager. Alle søknader som faller utenom de fastsatte regler, skal avdelingsstyret avvise. Jfr. vedtekter for kolonihageforeninger, 10.3.

Solvang Kolonihager. Alle søknader som faller utenom de fastsatte regler, skal avdelingsstyret avvise. Jfr. vedtekter for kolonihageforeninger, 10.3. Solvang Kolonihager Felles årsmøte I henhold til leieavtalen med Oslo kommune, har Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund ansvaret for at alle hyttene med eventuelle tilbygg er i samsvar med de av Oslo

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. SOLVIKENS

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP

HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP HUSORDENSREGLER FOR A/S KAMPENS BYGGESELSKAP I. VASKERI, BALKONGER OG AVFALLSHÅNDTERING. 1. I vaskeriene vil det være oppslått reglement som klart viser hvordan vaskeriene skal anvendes. Det er styrets

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL Protokoll Felles årsmøte i Solvang kolonihager Mandag 22. mai 2017, kl. 18.30, på huset i avd. 4 SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013 for Stovner borettslag 18. april 2013 (Vedtatt på generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet ny lov på generalforsamling

Detaljer

Verdidokument Oslo krets av NKHF

Verdidokument Oslo krets av NKHF Verdidokument Oslo krets av NKHF Sjur Bjørnar Hanssen og Ole-Martin Holmen Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 2010/2011 Innledning Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 29.02.2000 Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 28.04.2003 Forslag til endring

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG Endring foretatt av generalforsamlingen 14.5.1992, 17.04.2002, 05.06.2007, 15.04.2009 og 26.04.2017. 1. HUSORDENSREGLENE Borettslagets navn er VOKSENSKOGEN BORETTSLAG.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Randøy Feriepark AS. Reglement for Randøy Feriepark:

Randøy Feriepark AS. Reglement for Randøy Feriepark: Reglement for Randøy Feriepark: Randøy Feriepark AS Visjon : Vi har som mål at Randøy Feriepark skal være en unik camping med kvalitet på alle områder, både for barn og voksne. For å oppnå dette er vi

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL

SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL SOLVANG KOLONIHAGER PROTOKOLL Protokoll Felles årsmøte i Solvang kolonihager Mandag 18. mai 2015, kl. 19.00, på huset i avd. 2 SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps

Detaljer

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere

Detaljer

Husordensregler for Beverlia Borettslag

Husordensregler for Beverlia Borettslag Husordensregler for Beverlia Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 3.6.2002 med endringer 20.4.2009, 27.4.2012 og 29.04.2014. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge forpliktelser, men

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen.

Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

Beboerbrev Refstadhagen borettslag, juli 2015

Beboerbrev Refstadhagen borettslag, juli 2015 Beboerbrev Refstadhagen borettslag, juli 2015 Nytt styre Nytt styre ble valgt på generalforsamling 22. april og tiltrådte 5. mai. Det nye styret består av Harald Jacobsen (styreleder), Georg Enderlé, Odd

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 29.01.04 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15.04.10 ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 22.05.13 Et borettslag utgjør et fellesskap

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

Velkommen til høstdugnad på sameiets fellesarealer (Pusling og rydding på eget areal kan du gjøre ferdig før dugnaden)

Velkommen til høstdugnad på sameiets fellesarealer (Pusling og rydding på eget areal kan du gjøre ferdig før dugnaden) 01.10.12 Velkommen til høstdugnad på sameiets fellesarealer (Pusling og rydding på eget areal kan du gjøre ferdig før dugnaden) Tid for dugnad torsdag 11. oktober kl. 17-20 eller lørdag 13. oktober kl.

Detaljer

Byggeforskrifter Solvang Kolonihager

Byggeforskrifter Solvang Kolonihager Byggeforskrifter Solvang Kolonihager Byggeforskrifter vedtatt av Felles årsmøte for Solvang avdeling 1 5 på årsmøte 10.10.2001. Endret: 22.10.2003, 28.11.2007, 20.04.2009, 23.5.2011, 22.5.2012, 13.5.2013,

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer