Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse av skadedyr, hjort og rådyr ) høringer. Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 17830/ PB/AST K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker henhold til adresseliste PB/AST Orientering til valdlederne før jaktstart 2011 Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse av skadedyr, hjort og rådyr ) høringer. Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 18284/ PB/AST K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Valdlederne i 2011 PB/AST Svar påhøring på forslag til ny forskrift på jakt- og fangsttider, samt sanking av egg og dun Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse av skadedyr, hjort og rådyr ) høringer. Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 19902/ PB/AST K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkeshuset PB/AST Side: 1 av 18

2 Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion ATLANTN HOTLL OG STADON - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning 2008/ / PB/MSP R-262 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 'Arne Leif Ørnes' PB/MSP Oversendelse av sak, fallsikring av skrent. RÅDHSTNT 8 - Vedrørende sikring av skrent 2010/ / PB/BJG 135/202 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Byingeniøren PB/BJG Gnr 112 bnr 19 - Oversending av Matrikkelbrev. Gnr 112 bnr 19 - Oversending av Matrikkelbrev. 2011/ / PB/GG 112/19 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anja Margrete Lid, Stinus Golman Lid PB/GG Side: 2 av 18

3 Gnr 112 bnr 19 - Oversending av kartdelen av matrikkelbrev. Gnr 112 bnr 19 - Oversending av Matrikkelbrev. 2011/ / PB/GG 112/19 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Asbjørn nge Mottaker Mottaker Steve Karstein Skoglund Jan dvar Kamsvåg, Norunn Anne Kamsvåg PB/GG ØVR NGGAT 2 - Begjæring om seksjonering fra borettslag til eierseksjoner ØVR NGGAT 2 - Begjæring om seksjonering fra borettslag til eierseksjoner 2011/ / PB/PAA 006/199 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jørn Andrè Thuv PB/PAA LOFOTGATA 6 - Søknad om oppføring av gjerde LOFOTGATA 6 - Søknad om oppføring av gjerde N 2011/ / PB/PAA 006/327 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tor Håkon Taraldsen B/TTA Per Gunnar Aasprong PB/PAA Side: 3 av 18

4 Gnr. 2 Bnr. 121 Fnr. 1 - Festekontrakt. GNR 2 BNR Søknad om fradeling av festegrunn i Jonassenskjerva 2011/ / PB/GG 002/121 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund Seilforrening PB/RH BDRFTSVN 2 - Plassering av støttemur mot vei i forbindelse oppføring av næringsbygg BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg N 2011/ / PB/NY 031/1193 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tor Håkon Taraldsen B/TTA NN 9 lla-britt Nyborg PB/NY SV: NORDHOLMN NORDHOLMN - Privat reguleringsplan 2009/ / PB/MSP R-000 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 'Arild Lauvland' PB/MSP Oppfølgingsplan etter 4 uker Personalmappe: 2008/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RÅD/KSK Side: 4 av 18

5 Redegjørelse vedr læringssituasjon for levmappe / / FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT Auro iendom AS-Mindre endring av driftskonseptet på restaurant l Mirador Serverings- og/eller skjenkebevilling fra sept Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 22328/ S/SH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Auro iendom as v/ Luciano Lobos S/SH Styrereferat KKS - Styre X 2008/ / BÅT/SKL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kjell Sæther RÅD/KSÆ Susanne Kirk Lossius BÅT/SKL Opprettelse av stilling: fagrådgiver personlig økonomi - Nav Kristiansund NAV Kristiansund: Opprettelse og endring av stillinger N 2011/ / PRS/MAA 410 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils T. Walseth PRS/NTW dar Helge Olsen NAV/HO Side: 5 av 18

6 2011 tbetaling av stipend til studenter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning Høgskulen i Volda - : Førskolelærerutdanning mm. X 2008/ / S/AS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nermana Kurtovic PRS/NK Karl Kjetil Skuseth RÅD/KSK Melding om enkeltvedtak om spesialundervisning , levmappe: 2009/ / FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT Midlertidig ansettelse - Personal - Nav Kristiansund X 2010/ / NAV/SV Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV/HO Snorre Visnes NAV/SV Svar fra NSF vedrørende vurdering av aktiviteter for barn og unge Atlanten idrettspark - treningstider og kiosksalg 2010/ /2011 RÅD/KSK C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/KSK TO NSF v/per Rune knes Side: 6 av 18

7 Logopedrapport - levmappe: 2011/ / SK/TJO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SK/TJO NÆRNGSVN 3 - Søknad om tillatelse til oppsetting av natursteinsmur NÆRNGSVN 3 - Søknad om tillatelse til oppsetting av natursteinsmur 2011/ / PB/NY 031/1069 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/NY Storvik Maskin AS Henvisning til logoped levmappe : 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bekymringsmelding på levmappe: 2011/ /2011 ASK/SSO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker ASK/SSO Side: 7 av 18

8 Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse / / / SRV/MW A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/MW HANDLNGSPLAN 2 levmappe : 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nderskrift på bekreftelse ang. levmappe: 2007/ /2011 ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASK/BJA BKKFART 5 - Søknad om skifte av taktekke BKKFART 5 - Søknad om skifte av taktekke 2011/ / PB/GA 031/361 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/GA Trio Hus AS Side: 8 av 18

9 LOGOPDRAPPORT levmappe : 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Logopedrapport levmappe: 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FLØYA TRRASS 17 - Søknad om tillatelse til oppføring av levegg på veranda mot nabo FLØYA TRRASS 17 - Søknad om tillatelse til oppføring av levegg på veranda mot nabo 2011/ /2011 PB/ØSV 003/452 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/ØSV Vidar Settemsdal NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN levmappe: 2010/ /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 9 av 18

10 Referat fra ansvarsgruppemøte levmappe: 2010/ / FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSK/GOT NNHNTNG AV OPPLYSNNGR FRA SKOLN levmappe: 2008/ / FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSK/GOT NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN levmappe: 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Melding om tilsyn Henning s Tattoo Studio MHV: Tilsyn jfr. Forskrift av 1998 om hygenekrav for frisør, hudpleie, tatovering etc. 2010/ /2011 BFH/KFJ G01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Henning s Tattoo Studio BFH/KFJ Side: 10 av 18

11 Vedr søknad av fra gges Mannskor om tilskudd til jubileumskonsert, samt ny søknad om nytt tilskudd til samme Økonomisk støtte - diverse søknader fra organisasjoner 2011/ /2011 KN/WA 234 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KN/WA Bjarne Brunsvik NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN levmappe / /2011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Atlanten ungdoms og kulturskole - Byggdrift. Deres fakturering vedrørende reklamasjonsarbeid og reparasjoner på persienneanlegget Atlanten ngdoms- og kulturskole 2008/ /2011 B/KAS Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker B/KAS nnkalling til ansvarsgruppemøte Møtet ble avlyst levmappe: 2008/ / FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSK/GOT Side: 11 av 18

12 Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven - Små og verneverdige håndverksfag Opplæringsloven, privatskolelover - forskrifter mm. 2008/ /2011 S/BL A00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/BL Kunnskapsdepartementet HANDLNGSPLAN nr.1 levmappe: 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vedtak om utvisning av levmappe: 2008/ /2011 ASK/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASK/BJA nkeltvedtak levmappe: 2010/ /2011 ASK/SSO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASK/SSO Side: 12 av 18

13 Angående frist til å beskjære/fjerning av vegitasjon Diverse Klager 2009/ / B/TMH N00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B/TMH Arvid Johansen PS 11/1 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget Godkjenning av valget Bystyret - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/HO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad ORD/HO PS 11/2 - Valg av formannskap for perioden Bystyret - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/HO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad ORD/HO PS 11/3 - Valg av ordfører for perioden Bystyret - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/HO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad ORD/HO Side: 13 av 18

14 PS 11/4 - Valg av varaordfører for perioden Bystyret - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/HO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad ORD/HO PS 11/5 - Valg av kontrollutvalg for perioden Bystyret - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/HO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad ORD/HO PS 11/6 - Valg av styrer, råd og utvalg for perioden Bystyret - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/HO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad ORD/HO NNVLGLS AV FØRPNSJON Personalmappe: 2007/ / PRS/LAK P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/ØSO Side: 14 av 18

15 NNVLGLS AV FØRPNSJON Personalmappe: 2007/ / PRS/MAA P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MAA Kandidat til Norges Vels Sølvmedalje Norges Vels Gründerpris 2011/ / KN/SA 076 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KN/SA Norges Vel BASSNGGATA 22 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje, samt tak over inngang BASSNGGATA 22 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje, samt tak over inngang 2011/ / PB/[fordelt] 010/652 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/[fordelt] Arild Fauske Avslag på søknad om styrkingsmidler oktober 2011, Dale Barnehge Styrkingssøknader/vedtak barnehageåret / /2011 RBHG/HKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RBHG/HKL Side: 15 av 18

16 FLLNG AV TRÆR, STORTVN 6 Beskjæring av trær m.m 2008/ /2011 PA/TA D34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PA/TA Help forsikring Alanya - SØKNAD OM SRVRNGS-/SKJNKBVLLNG Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknader / / S/SH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/SH Alanya Kopi: Siste tildeling av fylkesvis skjønnsramme i Møre og Romsdal for 2011 Skjønn - ( skjønnstilskudd ) 2008/ / ØK/PR 103 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØK/PR Fylkesmannen i Møre og Romsdal KABAKKN 3 - Søknad om tillatelse til oppføring av fasadeskilt KABAKKN 3 - Søknad om tillatelse til oppføring av fasadeskilt 2011/ /2011 PB/NY 001/037 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/NY Taste of Asia Side: 16 av 18

17 pikrise poliklinikk Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling levmappe: 2011/ / NSK/HMØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/HMØ T GNR. 2 BNR JONASSNSKJRVA - Søknad om ferdigattest GNR. 2 BNR JONASSNSKJRVA - Søknad om byggetillatelse for naust med møterom, toaletter og dusj - Flytebrygge, opplagsplass for joller og parkeringsplass 2009/ /2011 PB/PAA 002/121 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/PAA Kristiansund Seilforening Søknad om attførings- / uførepensjon - mottaksbekreftelse Personalmappe: 2008/ /2011 PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/ØSO Søknad om attførings- / uførepensjon - mottaksbekreftelse Personalmappe: 2007/ /2011 PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/ØSO Side: 17 av 18

18 FLØYA TRRASS 17 - Naboprotest på søknad om tillatelse til oppføring av levegg på veranda mot nabo FLØYA TRRASS 17 - Søknad om tillatelse til oppføring av levegg på veranda mot nabo 2011/ /2011 PB/ØSV 003/452 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/ØSV Svein Folke-Olsen Bentneset - Omlegging av oljeledning til G. C. Rieber Oils AS Bentneset - Omlegging av oljeledning til G. C. Rieber Oils AS 2011/ / B/TMH Q66 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B/TMH Siv. ing. dvin Bakken AS Side: 18 av 18

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011.

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.09.2011 nnhold: Ber om kartlegging av grensepunktene Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning -

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer