Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013"

Transkript

1 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 / Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante i enga Grønnsaker på friland, noen erfaringer fra vekst-sesongen Fortørking av gras med eller uten stengelbehandling? Bedre bunnlinje Taksering av landbrukseiendom Evy og Olav Årets Bamaleverandør

2 Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Ny bygningsplanlegger fra Medlemsvilkår Næringsutvikling på gården (NUG) 5 Avløsertreff 1. november Lønnstariffer gjeldende fra 1. april Småplukk 8 Instruks og beredskapsplan 10 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord 12 Engrapp en viktig plante i enga 15 Grønnsaker på friland, noen erfaringer fra vekstsesongen 16 Fortørking av gras med eller uten stengelbehandling? 18 Bedre bunnlinje og taksering av landbrukseiendom 20 Olav og Evy Årets Bamaleverandør 21 Eng i frost og snø, tatt fra Sjåvikøyra utover Malangen Foto: Natalia Nemytova Utgiveradresse: Landbruk Nord, postboks 113, 9059 Storsteinnes Tlf.: Trykk: Lyngsalpan Vekst AS Følg oss på facebook! Redaktør: Unni Furumo Forsidefoto: Natalia Nemytova Baksidefoto: Natalia Nemytova Opplag: 750 2

3 Timeliste-kafè Torsdag 5.desember vil vi prøve å gi et nytt tilbud til våre avløsere som er i «besøks-avstand» for å levere timelister hit til kontoret. Vi lager vaffelrøre og koker kaffe. Møterommet blir stilt til disposisjon slik at dere kan steke vaffelkake og ta en kopp kaffe i lag. Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Tilbudet vil være mellom klokka 12:00-14:00. Dette vil vi prøve å få til den 5. i hver måned. Hvis den 5. er på en lørdag eller søndag - vil timelistekafeen bli flyttet til nærmeste fredag før. Vi håper at mange av dere tar dere tid til en prat med oss og med andre avløser-kolleger!! Ny bygningsplanlegger fra Hei! Jeg heter Glenn Peter Knædal, er 25 år, født og oppvokst i Saltdal i Nordland, der familien driver sauegård. I dag jobber jeg som prosjektleder for Det eventyrlige Vesterålslammet, men fra og med nyttår starter jeg som bygningsplanlegger for Landbruk Nord. Som bakgrunn har jeg bachelorgrad i husdyrfag, velferd og produksjon ved Høgskolen i Nord- Trøndelag. Valg av høyere utdanning har vært rettet mot min interesse for produksjonsdyr. Særlig har emner som effektiv drift, logistikk og bygningstekniske løsninger interessert meg. Mitt spesialfelt er sauehold, men kan mye om alle produksjonsdyr og husdyrrom. Jeg ønsker å bidra med min kompetanse og jeg håper dere benytter dere av tilbudet vi har innen bygningsplanlegging. 3

4 Medlemsvilkår 2014 Landbruk Nord - Medlemsskriv nr ANDEL, engangsinnbetaling ved innmelding. kr. 500,- GRUNNKONTINGENT, alle medlemmer kr. 600,- pr. år. Andelen gir deg: Grunnkontingenten gir deg: * Medlemsrettigheter ihht vedtektene * 20% rabatt på tjenester * Møte- og stemmerett på årsmøtet * Medlemsskriv * Årsmelding tilsendt * Gratis timeliste- og opplæringsblokker Rådgivningsavdeling. Kulturavhengig arealkontingent. Grovfôr og korn kr. 4,- pr. daa. Potet, Grønnsaker og Bær kr. 25,- pr. daa Makspris på arealkontingent kr. 4000,- Arealkontingenten gir deg: * Telefonrådgivning * Mulighet for gårdsbesøk * Gjødslingsplan og jordprøvetaking til medlemspris (se prisliste) * Kulturspesifike meldinger på e-post * Invitasjon til markvandringer og fagmøter * Klauvskjæring til medlemspris Lønnstjenester: Påslag på lønn Påslaget dekker: Påslagene blir fastsatt av styret Påslag: * LN har arbeidsgiveransvar inkl. arbeidsavtaler, * Administrasjon 3,90 % utlønning, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger, * Yrkesskadeforsikring 1,10 % forsikringer, pensjonsordning, rapporter til det offentlige. * Ansvarsforsikring 0,30 % * Utlysning av stillinger, oppsett av arbeidsinstrukser mm. * Sykelønn 2,00 % * Dokumentasjon av avløserutgifter * OTP 2,00 % * Dokumentasjon av avløserutgifter ved sykdom Sum 9,30 % * Organisering av avløserringer * Rådgivning ang. velferdsordninger, søknad om refusjoner 4

5 Næringsutvikling (NUG) på gården noe for deg? NUG er et utviklingsprogram for landbruksbasert næringsutvikling rettet mot bønder. Programmet er utviklet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av disse. Unni Furumo Landbruk Nord skal kjøre i gang kursserien Næringsutvikling på gården. Kurset vil gå over 5 samlinger med start i januar Målet med kurset er å gi deg en helhetsforståelse for hvordan DU kan utvikle gården din. Når du har gjennomført kurs-samlingene vil du ha en egen forretningsplan for DIN gård. Samlingene avholdes i Landbruk Nord sine lokaler på Storsteinnes fra kl Kursavgiften er kr ,- for alle 5 samlingene. Noen prosjekter som er utviklet gjennom NUG: Saueproduksjon Utvidelse av eksisterende produksjon Gårdsturisme Hest, utleie av bokser, ridebaner div. Bygdesag og salg av flis Kultur og opplevelsessenter Bringebærproduksjon Gårdsbutikk Start av kennel Leiekjøring Rabarbraproduksjon Lagerutleie Ølbrygging Alpakkaoppdrett Samdrifter Bygging av fjøs Husflid Overnatting og servering Inn på tunet Gårdsbarnehage Det er flere prosjekter som utvikles gjennom NUG som vi ikke har nevnt her. Flere av de som deltar er i prosesser hvor de skal overta gården eller nettopp har overtatt gården. Har du spørsmål om kursserien eller du ønsker å melde deg på, ta kontakt med oss. Unni, Arnulf, Kirsti eller Anne-Kariin på telefon: Natalia og Mariia er Russiske praktikanter som skal arbeide på gårder i Nordland og Troms. Etter hvert blir de avløsere. Foto: Natalia Nemytova 5

6 Avløsertreff 1.november 2013 Det var ett internasjonalt miljø da åtte av Landbruk Nords avløsere møttes til avløsertreff på Storsteinnes 1. november. Det var avløsere fra Lyngen, Balsfjord, Sørreisa/Dyrøy, Litauen/Balsfjord, England/Målselv, Russland/Balsfjord. Alle ble ønsket velkommen med kaffe og kake og stemningen ble fort veldig god. Anne-Kariin Staff Unni Furumo, daglig leder i Landbruk Nord startet treffet med å fortelle om Landbruk Nord som organisasjon. Det er viktig at også avløserne vet om hele spekteret av tjenester vi tilbyr. Odd-Ronald Nilsen, gårdbruker fra Balsfjord var invitert til å være sammen med oss store deler av treffet. Han har drevet gård med melkeproduksjon på ku siden Han hadde flere gode råd å gi til avløserne. Det viktigste rådet han kunne gi var at de må ha tro på det de holder på med og være positiv. Odd-Ronald minte avløserne på at deres rolle på gården er viktig. Ikke alle bønder er flinke nok til å gi uttrykk for det, men avløseren ER viktig. Hvis noen av avløserne i fremtiden skal drive egen gård ga Odd-Ronald også råd om det. Nøytral rådgiving, ferie/fritid, ta ansvar men samtidig innvolvere flere var viktige stikkord. Etter en liten kaffepause orienterte Kirsti Skog (Landbruk Nord) om avløsers rettigheter og plikter i sitt arbeidsforhold. Bonden er arbeidsleder på sin gård og avløseren skal følge hans/hennes instrukser. Landbruk Nord er teknisk arbeidsgiver og gjør jobben med skattetrekk, forsikringer, pensjon etc. NORTURA sponset oss med kjøttdeig, slik at vi kunne servere gryterett på slutten av dagen. Det ble også kjørt en Quiz-konkurranse der spørsmålene var mer eller mindre landbruksrelatert. Avløserne var engasjert og de klarte å svare rett på nesten alle spørsmålene. Premier ble delt ut til alle. Avløserne fikk selvfølgelig også tid til å prate om løst og fast og de fikk komme med sine tanker om yrket sitt. De syntes alle at de har ett bra yrke og ville gjerne ha flere kollegaer med på faglige og sosiale sammenkomster. De hadde også ett lite «hjertesukk» til bøndene: Kanskje dere kan bli flinkere til å skrive ned/legge mer tilgjengelig opplysninger som de trenger i sin jobb? De tenker da på opplysninger om kalvinger, sykdom, rutiner, etc? (se egen sak) Landbruk Nord håper at de avløserne som var med på avløsertreffet syntes det var bra. Vi takker for en koselig ettermiddag/kveld og håper vi sees ved en annen anledning. 6 Avløsertreff Foto: Leif Arne Stensland

7 Lønnstariffer, minstelønnssatser Gjeldende fra 1.april Uten agronomutdanning. Med agronomutdanning. Timelønn/25% helg Daglønn Årslønn Timelønn/ 25% helg år 96,90,-/24,23 726, , år 99,40/24,85 745, /830,- Daglønn Årslønn Nybegynner ,30/31,33 939, ,- 133,30/33,33 999, ,00 1 års praksis 127,65/31,91 957, ,50 135,65/33, , ,50 2 års praksis 130,15,-/32,54 976, ,50 138,15,-/34, , ,50 4 års praksis 138,65/34, , ,50 146,95/36, , ,50 6 års praksis 144,-/36, , ,- 152,-/38, , ,00 8 års praksis 148,95/37, , ,50 156,95/39, , ,50 Arbeid på lørdager helge/ helligdagstillegg Helgetillegget utbetales fra lørdag kl og alle søndager/ helligdager kl med 25 % tillegg pr. arbeidet time. Mellom kl og jul- og nyttårsaften. Mellom kl og på bevegelige helligdager og 1. mai og 17. mai. Delt dag: kr. 2,50 pr. time Avløsere: Den alminnelige arbeidstid pr. uke er 37,5 timer, 1 dag er 7,5 timer. Arbeidstida skal være effektiv, matpauser og kjøring kommer utenom. Utenlandsk arbeidskraft: Følger minstelønnstariffen. Ingen skal lønnes under minstelønnstariffen, minstelønn over 18 år er 125,30 pr. time. Er det noen ansatte som har for lav lønnssats, blir dette justert opp til tariff lønn. Lønningsdager Lønningsdag er den 15. i. hver måned, og vi må ha timelistene innen den 5. i hver mnd før lønnskjøring. Vi må ha kontonummer, fødsel- og personnummer, og e-post adresse. Alle avløsere som blir lønnet gjennom Landbruk Nord er forsikret for yrkesskade og ansvar. Ledige stillinger som beredskapsavløsere Landbruk Nord har ledige stillinger som beredskapsavløser i flere kommuner i Troms. Stillingsstørrelse varierer fra %. (Lenvik, Balsfjord, Bardu, Dyrøy) Kan du tenke deg jobben, ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: for mer info. 7

8 Småplukk! Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Foreldrepenger Regjeringen foreslår nå å redusere både mødre - og fedrekvoten i forbindelse med permisjon ved familieforøkelse fra 14 uker til 10 uker. Dersom forslaget blir vedtatt vil dette tre i kraft fra 1. juli 2014 og gjelde for alle barn født fra og med denne datoen. Den totale lengden på fødselspermisjonen endres ikke og vil fortsatt være 49 uker ved full utbetaling eller 59 uker med 80 % av full dagsats. Permittering For å motvirke omfanget av permitteringen ønsker Regjeringen å foreta endringer i permitteringsreglene. Ved permittering har arbeidsgiver i dag lønnsplikt i 10 dager etter permitteringen er iverksatt. Dette foreslår regjeringen nå å endre til 20 dagers lønnsplikt. I tillegg foreslås det at perioden arbeidsgiver kan permittere ansatte blir innskrenket fra 30 uker til lovens minimum på 26 uker. Tilsvarende endring gjøres i dagpengerettighetene under permittering. Dersom endringen blir vedtatt vil den ha virkning fra 1. januar Fiskeindustrien har i dag særregler for permittering i form av fritak for lønnsplikt og rett til å permittere over lengre perioder enn i andre næringer. Regjeringen ønsker nå å samordne regelverket, og foreslår derfor at fiskeindustrien får samme regler som nevnt ovenfor. eskattekort 2014 Fra 2014 er det arbeidsgiver selv som må sørge for å innhente eskattekort via lønnssystemet, Skatteetatens hjemmeside eller Altinn. Arbeidstaker vil i stede for det ordinære skattekortet få en «skattetrekksmelding» i posten i slutten av desember. Den er kun til informasjon og skal ikke gis til arbeidsgiver. Likevel er det viktig at arbeidstaker sjekker at tallene stemmer, og selv endrer beløpene som er feil. Man kan se og endre skattekort på Ved endringer får arbeidsgiver beskjed om dette. Utenlandske arbeidstakere som skal oppholde seg og jobbe i Norge for en kortere periode får tildelt D-nummer. Når skattekort er utsendt kan arbeidsgiver innhente dette elektronisk. Frikort er ikke en del av ordningen i Det betyr at på nye lønnsmottakere trenger vi fødsels- og personnummer og vi innhenter skatteopplysninger via vårt lønnssystem og Altinn. Kontonummer trenger vi som før og vi ser gjerne at vi får e-postadresse for å sende lønnslipper. Timelister 2013 Siste innlevering av timelister som gjelder inntektsåret 2013 er 5.januar. Det er viktig at alle som skal benytte avløsertillskuddet for ferie/fritid 2013 merker seg denne datoen. Arealkontingent 2014 Arealkontingenten for 2014 faktureres ut første uka i februar Dette gjelder alle som skal har avtale om gjødslingsplan og: merk at selve gjødslingsplanen må du bestille og få utarbeidet hos en av våre rådgivere. Endringer i arealet kan meldes inn før 1.1. da vi ellers tar utgangspunkt i SLF sine lister. Bruk av e-post Vi ønsker at flest mulig som har e-post lar oss få benytte dette til bruk i utsendelse av faktura og lønnslipper. Det betyr at vi ønsker e-postadresse til alle våre medlemmer og avløsere. Dette vil være kostnadsbesparende og ikke minst tidsbesparende for alle parter. 8

9 8 fordeler ved bruk av ensileringsmidler Ensileringsmidler gir: 1. Mindre tap av tørrstoff Ensil stopper grasets forbruk av næring. 2. Rask ph-senking uten forbruk av sukker Forsøk viser at Ensil bevarer 105 av 140 gram sukker i graset. 3. Økt grovfôropptak Graskonservering med Ensil senker ph. Mindre organiske syrer i graset gir bedre smakelighet. 4. Redusert forbruk av protein Ensil sikrer rask ph-senking - proteinet i graset bevares. 6. Mindre fare for sporer Ensil sikrer rask ph-senking, og forholdene for sporer blir vanskelige. Kofasil knekker sporer direkte. 7. Redusert/utsatt varmgang Ensil Pluss eller Kofasil Ultra forsinker naturens nedbrytingsprosess. 8. Bedre hygienisk kvalitet Ensil Pluss eller Kofasil Ultra reduserer faren for mugg, botulisme og listeriose. 5. Redusert etanolinnhold Propionsyre reduserer faren for etanolgjæring. Etanol i grovfôret kan gi smaksfeil på melk. Ensil Pluss inneholder propionsyre.

10 Instruks og beredskapsplan Har du instruks til avløseren på gården din? Hva skjer når det oppstår akuttsituasjon på gården? Anne-Kariin Staff Utfordring til bønder: - Har dere skrevet «oppskrift» for klargjøring og vasking av melkeanlegget? - Har dere en oppdatert liste over hvilke dyr som skal følges med tanke på brunst, kalving, sykdom? - Har dere skrevet en liste over viktige telefonnummer som kan brukes av avløseren? - Hvor står brannslukkingsapparatet? - Hvor oppbevarer du medisiner? - Hvor mye kraftfôr? Dette er noen spørsmål som en avløser stiller når han/hun skal starte en jobb i en fjøs og det er veldig greit at slike opplysninger ligger lett tilgjengelig. Selv om avløseren er kjent i din fjøs er det sikkert endringer i situasjonen siden sist han/hun var i fjøsen. Hvis du i verste fall blir syk og en beredskapsavløser kommer i din fjøs er det avgjørende med slike opplysninger. Kanskje du ikke har mulighet til å gi disse selv hva skjer da? For at avløseren skal få en så god arbeidssituasjon som mulig ber vi dere tenke over disse spørsmålene. Har du tips/ideer om hvordan det kan gjøres på en lettvint måte må du gjerne ta kontakt med oss. Landbruk Nord har et utkast til en slik plan, men det kan gjøres forbedringer på den. Vi er mottakelig for konstruktive tilbakemeldinger både fra avløsere og bønder. Se instruksen på neste side. Natalia, Mariia og Mariia. Jobber i fjøset. Foto: Natalia Nemytova 10

11

12 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord - god vekstsesong, men bringebærbilla gjør store skader Feltvert: Olav Hansen, Loddbukt John Grønås Opplysninger om feltet Felt med 5 ulike bringebærsorter, Vene, Borgund, Balder, Glen Ample og Stiora ligger i Loddbukta Balsfjord kommune, Anlagt i Gjennomføring 2013 Bringebærfeltet blei stelt og dyrket etter økologiske prinsipper i Dette året ble ikke feltet gjødslet om våren. I fjor (vår 12) var feltet gjødslet med Bayer Garden Naturgjødsel, 22. mai, ca 1 kg gjødsel pr plante. Mengden gjødsel dekket da hele plantehullet. Bayer Garden inneholder 4,5% Total-N, 1,4% P, 1,3% K og 0,6% Mg. ph=7,5. I mai registrere vi overvintringa i feltet. Det viste seg at det var en del toppfrost i alle 5 sortene. Vene var den sorten som klarte vinteren best (8 av en skala fra 1-9, hvor 9 er best), tett fulgt av Balder som også hadde lite toppfrost. Stiora kom klart dårligst ut, med bare 3 i samme skala som nevnt. Vene har også de høyeste plantene i feltet med en gjennomsnittshøyde på 132 cm målt i mai. Vene er også den sorten i feltet som reagerer minst på skyggevirkningen av skogen som står nord / nordvest for feltet. Det ser ut for at både Stiora og Borgun lider mest under for lite sol og lys. Plantene nærmest skogen er blitt små og dårlige. Vi registrerte begynnende blomstring på Vene, Borgun og Stiora den 20. juni dette året. De andre sortene hadde da ennå ikke begynt å blomstre. Siste dagene av august var de første bærene modne på Vene og Borgun. Stiora hadde modne bær 3 dager seinere. Skadedyr Etter som feltet er blitt eldre og det ikke har vært noen spesielle tiltak mot skadedyr og sopp, har problemet med mark (bringebærbille) blitt ganske stort etter hvert. Ved første høsting (5. august), er ca 1/3 av bæra ikke salgbar på grunn av skader etter bringebærbilla (Byturus tomentosus). Spesielt har en kunne registrere at Vene har vært utsatt for store skader. Det er mulig at de voksne billene har hatt gode overvintringsforhold i husdyrgjødsla som blei brukt året før (2012) og at det varme sommerværet har hatt betydning for angrepene denne vekstsesongen. Det er ikke registrert angrep av lita bringebærbladlus (Aphis idaei) i feltet. Men skade av bladlus er sjelden av stor betydning i bringebær, men lusa kan spre virus i et felt og kan dermed føre smitte fra sjuke planter over til friske. Bæravling 2013 Andel salgbar avling denne sesongen blei langt lavere enn tidligere år. Årsaken til dette er i hovedsak angrepene fra bringebærbilla gjennom hele sesongen. Bærfeltet blei i gjennomsnitt høsta 2 ganger pr uke, men mye av bæra måtte gå som ikke salgbar vare. Som det går fram av grafen nedenfor ser en også at totalavlinga ikke svarte helt til forventninga, sett ut fra en meget gunstig vekstsesong. 12

13 Veien videre Bærfeltet blei anlagt i 2006 og er dermed 7 år gammelt. Feltet skulle i utgangspunktet ennå holde i mange år til. Men med økende skyggevirkning av skog som står på øverste del av feltet, blir det etter hvert ikke sikre nok registreringer på de ulike sortene. Vi ser at alle sortene i feltet lider av for lite sol og at avlingsmengden er merkbart mindre der disse plantene står. En ser også at de siste års angrep av skadedyr er svært høy og at det vil være vanskelig å oppnå gode bæravlinger i fortsettelsen. Ovennevnte grunner er derfor avgjørende når vi har bestemt å avvikle alt av registreringer i dette feltet etter årets bærsesong. Konklusjon Økologisk bringebærdyrking er en produksjon som er krevende. Ikke minst er skadeomfanget etter bringebærbilla nesten årviss. Noen år kan salgbar avling gå langt under 50% og en vil da sitte igjen med store mengder bær som ikke kan omsettes som konsumbær. Vi er kjent med at det finnes feller med spesielt luktstoff, men denne metoden er ikke prøvd i dette feltet. Det er også gjort forsøk med nettingjerde rundt økologiske felt, uten at en kjenner til om metoden er vellykket eller ikke. Dyrkere av økologiske bringebær må klare seg uten kjemiske preparater mot skadedyr og ugras. En vil dermed risikere skader og avlingstap som kan være vanskelig å tolerere økonomisk. 13

14 direktesåmaskin For eng/beite og nysåing Nøyaktig frøplassering og god jordkontakt p.g.a. et unikt enkelt såsystem En maskin med uslåelig driftssikkerhet og slitestyrke 6638 Osmarka Tlf: Fax: VBB0307A2 "Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Med PRO får du tilgang på kompetent rådgiving og effektive løsninger for alt innen bank og forsikring - på ett sted. Hverdagen blir enklere og du kan bruke mer tid på å skape verdier på gården. Kontakt oss gjerne på eller besøk oss på snn.no/pro for å avtale møte med en av våre rådgivere. Bank. Forsikring. Og deg.

15 Engrapp - en viktig plante i enga Engrapp, eller Poa pratensis, er vel et av de viktigste beitegrasene vi har. Den tåler beiting svært godt, til og med snaubeiting gir den en fordel framfor andre grasarter. Den er næringsrik hvis den høstes til rett tid, og svært hardfør. Ellen Reiersen Etablering Engrapp inngår i våre vanligste frøblandinger til eng og beite, men ikke i blandinger som kun er beregnet til surfôr. Engrapp har smått frø, og dette er viktig å huske på når man sår blandinger med engrapp. Timotei har noe større frø og tåler litt dypere såing enn engrapp. God tromling blir spesielt viktig når frøet er så smått! Engrapp liker godt gjødsla og kalka jord, etablerer seg seint i ny eng og er svak mot tørke. Som regel vil den etter hvert ta over etter som timoteien går ut, og lage en tett og jevn grasbotn. Utsatt for sykdommer Engrapp er utsatt for både rust, og meldugg, men det er forskjell på sortene. I høst har vi rådgivere sett mye engrapp som har hatt store angrep av rust. Rust og meldugg gir dårlig smakelighet, så det er ikke rart at slikt gras vrakes av dyra! De nyeste sortene skal være noe mer motstandsdyktige enn de eldre. Høstetidspunkt Engrappen skyter tidligere enn timotei. Dette betyr at hvis du har ei eng med mye engrapp og noen få strå med timotei, så bør du høste etter utviklingstrinn på engrappen, ikke på timoteien. Utsatt slått av engrapp gir trevlerikt fôr. For tidlig slått igjen, kan gi liten avling, så du bør tenke gjennom hva som er det viktigste i din situasjon. Engrapp er godt egna til silofôr, men noe mindre godt til høy. Bruk nok ensileringsvæske om det er mye engrapp i enga! Ellers har engrapp lavere innhold av NDF en timotei, men fordøyeligheten av organisk stoff omtrent lik for de to artene. Engrapp har mye strå før slått, men gjenveksten består stort sett av blad. Engrapp som beiteplante Engrapp er en av våre viktigste beiteplanter i enga. Den har god smak og et bra næringsinnhold. Den formerer seg ved krypende jordstengler. Og tro det eller ei: Snaubeiting er fordel for den i konkurranse med andre arter! Engrapp er svært hardfør og den kan holde seg i enga i årevis. Sorter Felleskjøpet brukte i 2013 sorten Knut i frøblandinga SPIRE Surfôr/beite Nord, mens Fiskå Mølle/ Strand Unikorn har brukt sorten Monopoly i sine blandinger. Engrapp kan være vanskelig å få tak i som reint frø. Engrapp 15

16 Grønnsaker på friland, noen erfaringer fra vekstsesongen Våren 2013 ble det lagt ut to demonstrasjonsfelt med ulike grønsaksarter og sorter på Hatteng i Storfjord og på Grundnes i Målselv. Formålet med begge felt var å prøve ut og observere ulike grønnsaker i vårt klima og dyrkingsforhold. Natalia Nemytova Grønnsaksplantene ble sådd og oppalet på Fagerlidal Gartneri på Bardufoss, og plantet ut den 8. juni. Det ble plantet ut brokkoli, spisskål, 4 sorter blomkål, 2 sorter grønnkål, spisskål, rødbeter, salat, tidlig- og høstkål og kålrot. Målselvnepe og 3 sorter gulrøtter ble direktesådd. 1/3 del av feltet ble dekket med fiberduk, som ble tatt av i juli. Feltet var grunngjødslet med fullgjødsel m og tilleggsgjødslet med Borkalksalpeter i løpet av vekstsesongen. Sommeren 2013 var en lang og varm sommer. Den blir også husket blant grønnsaksdyrkere som et «kålmøllår». Skadegjøreren er et innvandrerinsekt som migrerer på lange avstander med vind. Insektet har 2-3 generasjoner i løpet av sommeren, men det er usikkert om den overvintrer i Norge. Store mengder av kålmøll har bydd på utfordringer både hos grønnsaksdyrkere og hagebrukere. Demofelt ble behandlet med kjemiske plantevernmidler mot både kålmøll og kålflue. Emereude Gulrot Sortene som var med, var Purple Haze, Nantese og Rainbow. Purple Haze er en sort med slanke, mørk lilla røtter, og Rainbow har en fargeblanding av orange, gule og hvite røtter. Ingen av disse sortene nådde opp til stor avling. Dette kan skyldes både sein såing og tørrperioder i sommer. Blant sorter er det Nantese og Rainbow som hadde mest fylde i røttene. Gulrøtter Brokkoli Tidligsorten Marathon var med i demofeltet. Den er en kraftigvoksende plante med middelsstore buketter. Sorten måtte plukkhøstet i slutten av juli pga ujevn modning. Etterveksten av sideskudd ga en nesten like stor andreavling i august. Fargerik blomkål Fire blomkålsorter med ulike farger ble plantet ut. Tradisjonelt hvitfarget Opaal, grønnblomkål Emereude, lilla sort Grafitti og Ortoli med gulfargede buketter. I slutten av juli var Opaal klar til høsting. Grønn og lilla blomkål ble høsteklar først i slutten av august. Begge sorter hadde store faste buketter. Sorten med gule buketter, Ortoli, måtte dessverre vrakes pga dårlig knytting og gjennomgroing. Sorten kom seinere i utvikling enn de andre sortene i feltet og hadde dårlig resistens mot vann og solskader. 16

17 Målselvnepe Nepa ble direktesådd. Den ble tildekket med fiberduk som lå til midten av juli. Jevn spiring og utvikling. Det var lite insektskader på bladene, reint og godt skall. Målselvnepe ble plukkhøstet fra midten av august. Blomkål Hodekål En tidlig sort, Lady, og sein Castello ble prøvd ut i feltet. Begge ga brukbare avlinger. Tidligkålen ble høstet første gang i slutten av juli. Hodene var små med en tendens til sprekking. Castello, som er en sein høstkål, ble høsteklar i begynnelsen av september. Den hadde meget faste og jevne, mellomstore hoder. Spisskål Sorten Hispi er en tidlig sort med faste hoder. Jevn utvikling i vekstsesongen. Pga forsinket høstetidspunkt ble det høstet mange hoder med sprekker. Kålrot Nordens appelsin gjorde det bra i demofeltet. Mellomstore røtter ble høsteklar i begynnelsen av september. Saftige røtter med god smak. Nepe Grønnkål Grønnkål er relativt lite kjent i Norge, men er populært i mange europeiske land. Den er en hardfør og lettdyrket grønnsak. Kraftige krusete blad kan brukes i supper og salater og er best på smak etter et par frostnetter. Sorten Half Tall og Redbor plantet i demofelt. Redbor som har røde blad er noe kortere enn grønne Half Tall. Resultater og observasjoner fra vekstsesongen bekrefter nok en gang at arter som var med i demofeltet trives i nordnorsk klima og jord. Selv om grønnsaksdyrking er en arbeids- og kunnskapskrevende produksjon, er det mulig å få en brukbar salgsavling av lokalt produserte grønnsaker. Hodekål Castello Grønnkål 17

18 Fortørking av gras med eller uten stengelbehandling? Forbehandling av graset før pressing eller silolegging gir fordeler i form av økt kapasitet og økt kvalitet på fôret. Plastforbruket og behovet for lagringsplass pr fôrenhet går ned. Fôret blir mer letthåndterlig og med ts-innhold over 30 % fryser det ikke. Hva slags utstyr man skal velge avhenger av hvilke logistikk man har på gården. Under diskuterer vi en del muligheter. Kristin Sørensen Stengelvender Tap av tørrstoff (ts) og energi (sukker) øker til lengre tid graset ligger på bakken. Svenske undersøkelser viser at ts-tapet i form av ånding kan komme opp i 10 % av det totale ts-tapet ved ensilering av gras. Fotosyntesen (produksjon av energi) fortsetter ei stund i det graset som får sollys etter at det er slått ned, men det er hovedsakelig ånding og endring av proteinet som påvirker kvaliteten av graset. Energiinnholdet i graset vil under fortørkingsprosessen gå ned på grunn av ånding. Svenske undersøkelser viser at energitapet ved fortørking kan bli inntil 25 % av de totale tapene av energi ved ensilering av graset. Verdien av proteinet holdes derimot vedlike på grunn av at omdanninga til ammoniakknitrogen og frie aminosyrer minsker ved fortørking. Det er med andre ord viktig at graset tørker raskest mulig på kortest mulig tid for å bevare energi- og proteininnholdet i graset. Utnytt godværsdager når tidspunkt for slått nærmer seg. Det er bedre å starte innhøstinga litt for tidlig i godt vær strukturfôr bruker sjelden å være mangelvare. Energiinnholdet i graset øker utover dagen på en solrik dag. For å utnytte soldagen både til å lagre inn sukker i plantene og tørke opp grasbunnen bør graset slås ned på formiddagen. Da er sukkerinnholdet godt og en får utnytta godværet utover dagen til tørking før pressing på kvelden. Om en bestemmer seg for å la graset ligge over natta før pressing neste dag, er åndingstapet mindre for halvtørt og halvdødt gras enn om det er nyslått og rått. Særlig på andreslått kan åndingstapet være betydelig når luftfuktigheten er høy. For breispredd gras har en sett at sukkerinnholdet kan øke når det ligger bada i sollys, sjøl om det er kutta fra rota. Graset tørker raskere når bakken er tørr enn når den er våt. Åndingstapet er mindre om natta enn om dagen, og innholdet av sukker i plantene går lite ned i løpet av natta. Fordampinga fra graset skjer raskest så lenge spalteåpningene i bladverket er åpne. Men for at denne aktive uttørkinga skal skje må det være sol til stede (fotosyntesen krever vann). Når bladene er tørket vil fortsatt opptørking av graset skje bare ved hjelp av vind og varme. Undersøkelser har vist at graset allerede etter 5 timer under svært gode tørkeforhold, kan være oppe i 25 % ts-innhold. Undersøkelser på Vestlandet i 2011 viste i gjennomsnitt for ulike værforhold og avlingsnivå, at en oppnådde et moderat fortørka gras med tørrstoffinnhold på 28 % på 8-10 timer i brei streng, mot på 24 timer i smal streng. Tørkefarten på breispredd gras var lite påvirket av om det ble brukt stengelbehandling. For å oppnå jevn tørking av graset må strengen breispres. Alternativt kan strengen vendes og snus der den ligger (eller til siden for der den ble lagt). Dette er en skånsom behandling av graset som kan utføres med lett utstyr, og da er det også unødvendig å stengelbehandle graset ved slått. En slik metode reduserer sannsynligvis også faren for å forurense graset med jord. 18

19 Undersøkelsen på Vestlandet viser også at investering i utstyr for breispredning og raking først er økonomisk lønnsomt ved høsting av større arealer på daa med 750 kg ts/daa for 2 slåtter, når utstyret har stengelbehanding. Dersom en velger utstyr uten stengelbehandling blir slikt utstyr lønnsomt fra dekar. Stengelbehandlingsutstyr utgjør 1/3 av kostnadene av slåmaskinen, er tungt og drikker diesel. Ved fortørking til 30 % ts-innhold er vekta av graset halvert. Fortørkes graset til over 35 % ts-innhold vil tapet av de finere plantedelene være stort. Åndinga og forbruket av energi fortsetter til graset har tørket eller oksygenet er brukt opp i ensileringsprosessen. Sukker er en bedre energikilde for drøvtyggerne enn melkesyre og andre gjæringssyrer samtidig som høgt innhold av organiske syrer reduserer fôropptaket. Konklusjon: Utnytt go været, slå ned på formiddagen og høst graset samme eller neste ettermiddag for høgest mulig sukkerinnhold. Fortørk til et ts-innhold til silo på max 25 % og til rundballer på max 35 %. På større areal, breispre og rak sammen før innhøsting, trenger ikke stengelbehandling. Mindre areal, kjør i smal streng med stengelbehandler, eventuell vend strengen med en strengvender. Kilder: Abrahamsson, L., SLU, Förluster i olika ensileringssystem Heggset, S., NLR Høsteteknikker og fortørking. Også pers. med. Kval-Engstad, O., NLR Optimal ensilering TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Informasjon om Troms fylkeskommune på: Senja videregående skole/ Troms landbruksfaglige senter Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa. Vi tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for voksne. Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører tilknyttet næringen. For nærmere opplysninger kontakt: Oddny: tlf , e-post: Hanne: tlf , e-post: Besøk også vår hjemmeside: frantz.no 19

20 Bedre bunnlinje Rådgivings tilbudet «NLR Bedre bunnlinje» er et tilbud til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi. Det kan være utfordringer i produksjonen, utvikling av gården, oppstart av ny virksomhet på gården eller rett og slett for å systematisere egen drift. NLR Bedre Bunnlinje er et redskap til å skaffe seg bedre oversikt over produksjon og systematisere nødvendige tiltak framover. Arnulf Hole Slik foregår Bedre bunnlinje opplegget: Først avlegger rådgiver gården og gårdsbruket et besøk med innledende samtaler og registreringer. På forhånd har du fått dagsorden for første møte, samt et skjema med noen spørsmål for å være forberedt. På andre møte går vi gjennom saker fra første møte. Det kan være det har kommet opp nye ting eller at ting er sett i nytt lys. Andre møte er tid for å sette opp handlingsplaner gjerne med datoer for gjennomføring, og hvem som har ansvar. Her kommer det ofte opp mange tiltak som synes nødvendig. Det er viktig at det ikke blir ei uoverkommelig liste. Handlingsplaner skal være prioritert til de viktigste innsatsområder. Du som ønsker at gården din skal være et framtidsretta bruk og som vil ha fokus på: - Økt inntjening i eksisterende produksjon - Få tid til ferie og sosialt liv med å systematisere arbeidsdagen - Står foran planer om nye investeringer og ønsker økonomisk oversikt - Ser muligheter i nye produksjoner. I opplegget med Bedre Bunnlinje er det hele tiden bonden som setter premissene. Rådgiverne vil hjelpe deg på vegen og hjelpe til å sette tiltak i system. Eksempel: - Tiltak for å øke avlingsmengde på gården med grøfting og bedre jordarbeiding - Rydde beiter for bedre produksjon - Se på muligheter for investeringer på går den for å lette arbeidsmengde eller arbeids belastning. - Kontakte bygningsrådgiver for å se på tekniske løsninger. Det blir oppfølging underveis og i ettertid for å hjelpe og støtte slik at en holder framdriften. Hvem passer NLR Bedre Bunnlinje for? Landbruk Nord tilbyr dette opplegget til deg som bonde. Vi er nå i en fase der dette kan tilbys for kr 5000, - for 20 timers arbeid. Denne prisen innebærer at du som deltar får et tilskudd. Det er begrenset hvor mange som kan tilbys opplegget for denne prisen. Interessert? Kontakt Landbruk Nord v/arnulf Hole, tlf , e-post: Taksering av landbrukseiendom Arnulf Hole Landbruk Nord utfører verditaksering av landbrukseiendom. Takseringen er ei verdifastsetting av fast eiendom; det vil si bygninger, jord og skog, samt medfølgende rettigheter. I forbindelse med taksten gjør takstmannen en befaring sammen med hjemmelshaver og/eller andre som hjemmelshaver ønsker som kjentmann. Løsøre takseres ikke. Takst kan være aktuelt i forbindelse med: - Salg av landbrukseiendom - Overdragelse innen familien - Arveoppgjør - Opptak av nye lån/refinansiering Landbruk Nord har sertifisert takstmann som er tilsluttet NITO. Pris på tjenesten er for tiden kr. 700 kr pr. time + mva. Har du behov for taksering av landbrukseiendom ta kontakt med: Arnulf Hole, tlf , e-post: 20

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

VÅRONNAVISA. Ta vare på matjorda

VÅRONNAVISA. Ta vare på matjorda VÅRONNAVISA 2015 En årlig avis til landbruket og landbrukets samarbeidspartnere i Nord-Norge. En fellesutgivelse fra enhetene i Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark. Nye potetsorter Foto:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Levende opptatt av det

Levende opptatt av det Levende opptatt av det Innhold Adm. direktør har ordet........... 3 Styreleiar har ordet................ 4 Green om grønt.................... 5 Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere.................

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer