Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene."

Transkript

1 Dyrkingsveiledning 2010 Julestjerner Klargjøring av hus Det er viktig at huset er godt rengjort før inntak av nye planter for å forebygge angrep av sopp og skadedyr. Fjern alle planterester av bordene, skift matter og plast hvis det brukes, rengjør med såpe og vann. Desinfiser deretter borda med Deosan Flora eller hydrogenperoksyd. Vask av bordene etter desinfisering. Resirkuleringskar og tilførsel/ returledning bør rengjøres/desinfiseres to ganger i året med Deosan Flora. Rengjør også ganger, murkanter osv. Sprøyt jordgulv med skadedyrmiddel. Tørking av tomme hus før inntak reduserer faren for skadedyrsangrep. Bruk ikke gamle potter uten at de er rengjort. Et viktig forebyggende tiltak mot skadedyr er å fjerne alt ugrass og grønt materiale under bordene og i gangene. Innpotting/oppvanning Pott plantene straks etter mottak. Kontroller størrelseskode på kartongen. NB! Bland ikke kartonger med forskjellig størrelse (størrelseskode i enden på kartongen). Skulle det være noe du lurte på angående plantene så oppgi pakkenummer på kartongen. Dra på skyggeanlegget, evt. dekking med agrylduk (flere lag ved sterk sol), dekk etter hvert som du potter. La ikke agrylduken ligge på i gråvær. Med et godt skyggeanlegg er det ikke nødvendig å dekke plantene med agryl, men det krever at plantene ikke tørker ut, vær spesielt oppmerksom på solrike dager. Ved lengre tids gråvær er det viktig å fjerne skyggen raskt når det ikke er behov, for å få nok lys til plantene. Svidde blad er en innfallsport til gråskimmel. Vær rask med sprøyting når gråskimmel er observert eller ved fare for angrep. Bruk god torv eller pottejord til innpotting, gjerne med innblanding av Perlite eller liknende. Bruk ikke gammel torv /jord uten at du er sikker på at kvaliteten er god. Sjekk ph og ledetall dersom dette ikke er kjent. Det er en billig forsikring å ta en jordanalyse av torvpartiet før potting. Vær på vakt mot opptørking/sviskade inntil røttene er etablert i potta (8-10 dager). Brus planter flere ganger daglig ved behov. For å få en god brytning er det viktig at luftfuktigheten i huset holdes oppe. Det er viktig å unngå for våt torv ved innpotting. Plantene skal holdes jevnt fuktige, men hvis de blir stående for våte vil røttene få problemer med å trenge ut av jiffyklumpen. Dette kan føre til skimmel og råtning i vekstpunktet. Det er anbefalt å vanne med brusing den første tida etter potting. Topping/bryting For å få god bryting er det viktig at planta er i god vekst den første tida og at den ikke blir utsatt for stress. Nye sorter har normalt ingen brytningsproblemer. Høy temperatur og lav luftfuktighet fører til dårlig bryting. Grunnlag for god bryting: Småplanter i god vekst Rask innpotting og gode vekstforhold med rikelig næringstilgang Godt lys Temperatur o C La ikke plantene tørke ut, og hold oppe luftfuktigheten i huset den første tida Vi anbefaler topping 8 til14 dager etter innpotting. Ta av det øverste og eventuelt det nest øverste bladet (la det stå igjen 1/2-1 cm av bladstilken og minimum tre blad). Tre til fem greiner er passe. Dersom brytinga blir for god, kan det være nødvendig å pinsere. Utfør pinseringa når greinene er ca 5-7cm (vanligvis sist i september) vent ikke for lenge. Det kan være en fordel da en kan ta bort de svakeste og mest dominante skudda og få en mer ensarta plante. På planter som er seint innpotta og/eller har dårlig vekst kan det være aktuelt å slippe fram flere greiner enn det som er normalt for å få bladmasse nok. Når stjerna begynner å utvikle seg er det nødvendig å bla fram brakteene. Er planta tett, kan det være aktuelt å fjerne blad ev. hele brytninger for at brakteene skal få plass og planta fin form. Sorter ut plantene som ikke bryter skikkelig så tidlig som mulig. Når plantene er klare for rykking kan det være en fordel å sortere litt samtidig. Plasser de største plantene ytterst på bordet, der vokser de minst og er også lettest å gi en ekstra vekstregulering. Vekstlys Godt lys de første ukene fremmer brytinga. Fram til start kortdag (KD), eventuelt temperatursenk-

2 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 2 ing, gi planta lys 20 timer i døgnet. Gi tilleggslys om dagen i gråvær, frå ca. 1. oktober bør det også gis tilleggslys i klar vær (maks 10 timer). Når brakteene nærmer seg ferdig utviklet kan det være aktuelt å gi mer enn 10 timer lys, men dersom KD blir avbrutt for tidlig kan brakteene bli svarte/grønne og dette går ikke bort selv om lyset blir slått av. Fjern all utvendig skygge før kulturen starter. Godt lys til rett tid hever kvaliteten, reduserer kulturtida, og plantene kan stå tettere. Det er viktig med tilstrekkelig lys til julestjerner, for lite lys vil føre til ufullstendig utvikling av brakteene, og de kan også få dårlig farge. Kvaliteten på hvite stjerner er svært avhengig av mengde lys. De får sterkere gulfarge dersom lysintensiteten er for høy, spesielt i kombinasjon med lav temperatur. Det kan være en stor fordel å ha de hvite sortene i en avdeling for seg. CO 2 CO 2 fremmer veksten og kan til en viss grad kompensere for dårlig vekstlys. Store mengder CO2 og lite lys gir lange bladstilker. Lave CO2 konsentrasjoner og lite lys kan føre til knoppfall. Blomsterinduksjon Ved dyrking uten temperatursenkning: Planter klare til levering fra 20. november, start KD 20. september. Planter klar til levering til jul, start KD 1. oktober. Ved lave temperaturer bruker plantene 1-2 uker lengre tid på å bli ferdige, indusering startes tilsvarende tidligere. Godt vekstlys korter ned tida fra start KD til ferdig plante. Sterk vegetativ vekst i tida etter start KD gir seinere brakteeutvikling. Naturlig KD starter ca 1. oktober. Skal en starte kortdagen tidligere må plantene mørklegges, eller temperaturen senkes til C, se nedenfor. Blir det brukt plast til dekking direkte på plantene bør den fjernes etter det er blitt mørkt om kvelden, da det blir svært fuktig under plasten og det er fare for soppangrep. Pass på temperaturen under plasten. Er den for høy kan den forsinke induksjonen. Hold temperaturen på 20o C ved start KD (ikke over 21o C om natta). Vær obs i varmeperioder, høye temperaturer kan forsinke blomsterinduksjonen. KD=10t dag og 14t natt. Etter den 10. oktober er det naturlig kort dag for de aller fleste sorter. Induksjon ved bruk av temperatur: Mange av de nye sortene reagerer godt på temperatursenking for å starte blomsterinduksjon. Dette kan utnyttes ved å senke temperaturen fra september avhengig av sort og når planta skal være ferdig. Dette vil redusere veksten i planta og induksjonen starter lettere. Et eksempel på dyrkingsopplegg for store fine 3-4 greiners planter: Innpotting i uke 32, topping etter dager(når røttene er ute i pottekanten). Nattetemperatur o C fram til 15. september (NB! Vær obs på veksten). Senker så temperaturen ned til 15 o C natt (lufting 17C). Holder lav temperatur fram til 10. oktober (uke 41). Øker så temp. til 20 o C hold 20 o C (enkelte produsenter går kun opp til o C) i ca 3 uker hvor du på ukene etter senker temp. Senk gradvis temperaturen til du stopper på 15 o C. Plantene vil da være klare for salg uke Juster inntakstidspunkt og start indusering etter ønsket størrelse og salgstidspunkt. Senking av temperatur må alltid vurderes ut fra hvor langt plantene er kommet i utvikling. Opplegget tar utgangspunkt i et lavt energiforbruk dvs. dyrke plantene ferdig og så lagre de kaldt fram til salg. Vekstregulering Behovet for vekstregulering vil variere etter lysforhold, temperatur osv. Det er viktig at ikke nattemperaturen blir for lav i forhold til dagtemperaturen. Blir den positive DIFFEN for stor fremmer denne strekningsveksten. Høg luftfuktighet og våte planter stimulerer strekningsvekst. Neg DIF de siste ukene før salg vil gi julestjerner med dårlig holdbarhet, de vil lett kaste cyatiene. Temperaturdiagram Temperaturdiagram temp uke Serie1 Fig. 1: eksempel på kulturforløp ved bruk av temperatursenking

3 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 3 På dette grunnlaget er det vanskelig å gi en eksakt anbefaling om vekstregulering. Det kan være vanskelig å vurdere tilveksten fra uke til uke i forhold til tidligere år og tenkt salgsstørrelse. Det er derfor viktig å ta målinger på tilvekst hver uke. Ved å ta slike målinger kan en kontrollere strekningsvekst fra uke til uke og ved å arkivere målingene kan en sammenlikne med vekst fra år til år. En enkel måte å måle tilvekst på er å utstyre 4-8 planter i hvert hold med målepinner, (kan skaffes ved å kontakte kontoret på Økern), og merke av for toppen av planta en gang i uka. Ved bruk av grafiske tilvekstkurver kan en kontrollere veksten i forhold til ønsket plantestørrelse. G3 Ungplanter har utarbeidet et vekstkurveprogram som ligger ut på nettet. Ved hjelp av dette programmet kan du selv lage skreddersydde vekstkurver til din kultur. Du har også mulighet for å sammenlikne kurver fra andre år eller hold. Ta kontakt for nærmere informasjon. Planter som har begynt å strekke seg trenger ofte store mengder veksthemming for å redusere veksten. Det er ikke nødvendig å veksthemme planter som ikke vokser. Det er svært viktig at planter som er tatt inn tidlig blir veksthemma nok i starten, da vekstforholda er gode. Vær obs på at plantene vokser normalt sterkest fra 4-7 uker etter topping. Ved bruk av sterke retarderingsmetoder som vanning med CCC, er veksten i planta i den perioden stoffet blir brukt veldig avgjørende for hvor stor virkning en får. Dersom det er nødvendig med sortering er det viktig at det blir utført før bruk av sterke retarderingsmetoder slik at en kan differensiere tidspunkt/dose for å få et tilnærma jamt sluttresultat. CCC sprøyting NB! Alle anbefalte doser av CCC er bygd på blandinger med 46 % aktivt stoff. Det er tatt utgangspunkt i 100 l ferdigblandet væske pr. daa. Dersom en ved bruk av 100 l pr. daa. får ut så store væskemengder at dette fører til renning må væskeforbruket reduseres, ellers får en væskeansamlinger på bladkantene og sviskader. Fukt bladverket, unngå renning, bruk spredemiddel (f.eks Zence 100 ml pr. 100 l vann) Dersom sprøytingen blir utført om morgenen og temperaturen blir senket ned til o C to timer før og to timer etter sprøyting vil effekten av sprøytingen øke. Dersom plantene har begynt å strekke seg kan det være aktuelt å sprøyte med korte intervall (2. hver dag) i en periode. Vanning med CCC kan og være et effektivt middel å stoppe utilsikta strekningsvekst på. Eventuelt sprøyting med blanding av Alar og CCC. Enkle/enstakinger Sprøyt med CCC straks etter potting og seinere hver 6-7 dag, 200 ml/100 l vann (100 l pr. daa.) Reduser dosen til 150 ml/100 l vann etter 15/11 Dersom planta ikke vokser nok, kan det og være aktuelt og redusere antall sprøytinger eller dosen, dersom planta har for sterk vekst intensivèr sprøytingen. Bruk vekstkurve. Flergreinet Sprøyt gjerne med CCC 1-2 ganger før topping, men ikke før man ser at plantene er i vekst. Dette er spesielt viktig på tidlige inntak. Sprøyt videre med CCC straks brytingene kommer (0,5-1,0cm), gjerne med halv dose første gangen. Sprøyt deretter med full dose 200 ml pr. 100l vann. (100l pr.da) hver 5-7 dag. Reduser dosen som på enkle i slutten av kulturen. Både greiner og enkle bør få en til to sprøytinger med CCC rundt 20/11 for å få ønskelig størrelse, farge og form på brakteene. (150ml/100 l vann). Står plantene for tett, vil det føre til strekningsvekst selv om en bruker anbefalte mengder CCC. Vanning og sprøyting med CCC Enkle/enstakinger Sprøyt med CCC en gang pr. uke i 2 uker (200ml/100l vann) Vann med CCC i tredje uke. Planta bør være 6-7 cm før vanning. Blandingsforhold 0,8 1,2 liter pr 100 liter vann. 50 ml pr. plante Plantene vil vokse ca 4-5 cm etter vanning (ved lang kulturtid mer). Det kan være aktuelt med seinere sprøytinger med CCC, som må tilpasses etter ønsket plantestørrelse, antall planter pr. m 2, vekst osv. Flergreinet Sprøyt med CCC en gang i uka fram til CCC vanning Blandingsforhold 200ml/100 l vann Vanning med CCC Blandingsforhold 0,8-1,5 l/100 l vann (50 ml pr. potte). Tidspunkt for vanning: Tidlig potta planter (fram til uke 33): når skudda er ca 4 cm Seint potta planter, (etter uke 35): når skudda er opp til 7cm. Anbefalingen gjelder planter av normalstørrelse (høyde ca 15 cm, diameter cm) Seinere sprøytinger med CCC må tilpasses veksten som til enkle. Kontroller at du får tilført rette mengder CCC jevnt fordelt. (100l ferdigblandet væske til 2000 planter). Ved ujevne hold - sorter bort de minste plantene slik at disse ikke blir vannet for tidlig. Virkningstida er svært avhengig av veksten i planta i den tida CCC blir tilført. Dersom det er god vekst i plantene kan virkningen gå ut etter 14 dager, mens det i andre tilfelle kan vare kulturen ut. Dersom virkningen går ut svært tidlig kan det være aktuelt å gjenta behandlingen med redusert dose. Det er derfor svært viktig at en følger med, og starter sprøyting med CCC når virkningen av vanningen går ut. Starter en sprøyting for seint vil plantene bli ujamne og en får lett strekningsvekst. Vann ikke med CCC når plantene er for tørre (virkningen blir mindre og faren for skader større). Det er liten eller ingen retarderingsvirkning den første uka etter vanning med CCC. Seine CCC vanninger ser ikke ut til å hemme brakteutviklinga.

4 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 4 Sprøyting med CCC og Alar i blanding Enkle Sprøyt med CCC til plantene er blitt 6-7 cm høye og sprøyt deretter med en blanding av Alar og CCC. Dose: 150g Alar/150ml CCC til 100l vann. Greiner Sprøyt med CCC til skudda er 4-7 cm lange og sprøyt deretter med en blanding av CCC og Alar. Dose: 150g Alar/150 ml CCC til 100 l vann. Vær oppmerksom på at Alar parkerer planter som ikke er i vekst. Små brudd på toppede planter kan parkere helt ved tidlig sprøyting. Dersom plantene er i sterk vekst kan det være aktuelt å bruke Alar på et tidligere tidspunkt, men for tidlig sprøyting med Alar, kan føre til ujamn utvikling av bruddene. Alar har en positiv innvirkning på strekk i bladstilkene. Virkningstiden er som med vanning av CCC svært avhengig av veksten i planten den tida en sprøyter med CCC/Alar, den kan gå ut allerede etter 10 dager. Alar forsinker stjerneutviklingen fra 0 til 12 dager avhengig av dose, sprøytetidspunkt og vekst i planten i den perioden det blir sprøyta. NB! Bruk ikke Alar etter start KD. Dropp En effektiv og god måte å redusere veksten på. Dropp på 5-7 C vil redusere strekningsveksten effektivt, og dermed redusere behovet for kjemisk vekstregulering. Senk temperaturen i to timer i tidsrommet to timer før til to timer etter lyset er kommet på. Det ser ut til at jo raskere temperatursenkingen blir desto bedre blir effekten av droppen. Husk at det er gjennomsnittlig døgntemperatur som bestemmer utviklingstiden til planta. Start: enkle - rett etter potting greiner - to uker etter topping CCC må gjerne brukes som en ekstra brems dersom veksten er for god. Det er spesielt viktig å følge med veksten den første tida etter gjennomroting og dersom plantene står tett. Det kan være fare for knoppfall dersom det blir kjørt dropp den siste tida i kulturen. Bruk grafiske tilvekstkurver. Gjødsling/vanning Vanningsvannet bør være kontrollert, slik at en kan gjøre tilpasninger i næringstilførselen dersom det skulle være nødvendig. Stjerner trenger mye næring. For lite næring i starten av kulturen gir ujamn vekst og planteutvikling. La aldri plantene tørke helt opp når ledetallet og temperaturen ligger høyt. Kontroller ledetallet i jorda en gang i uka. Som nevnt under potting/vanning er det viktig at plantene ikke får for mye vann i den første tida etter potting da jiffyklumpen blir for våt og det hemmer rotutviklinga. Ledetallet i jorda bør ligge på 2,5-3 fram til tre uker etter start KD. Ligger ledetallet over 2,5 to uker etter start KD, bør en redusere gjødslingen. Midt i november bør ledetallet ligge mellom 1,5-1,8. Senk ledetallet ned i underkant av 1,5 i slutten av kulturen. Obs. Etter 1. nov bruker plantene mindre næring, vær derfor forsiktig med næringstilførselen. Lavt ledetall i slutten av kulturen letter kalsiumopptaket og motvirker dermed bladrandskade. Reguler ledetallet i vannet etter vanningsbehovet. Fuktig vær, KD med plast osv. gir lite behov for vann, bruk høyt ledetall i gjødselvannet osv. Lysblada sorter bør ha noe høyere ledetall i sluttfasen, spesielt der det blir brukt mye vekstlys, ellers kan en få sviskade. Ph bør ligge mellom 5,5-6, 5. For å unngå brakterandskade, sprøyt med 1-2 o/oo kalsiumklorid heksahydrat (CaCL2 *6H2O), middelet kan kjøpes på apoteket. Start sprøytingen når brakteene begynner å utvikle seg (ca 1. november) og sprøyt en gang i uka i 4 uker. Bruk ca 100 liter veske pr da. Middelet kan blandes med CCC. Bladgjødsling med kalksalpeter (nitrogen) gir fin mørk bladfarge og stimulerer veksten (kan blandes med CCC og har til en viss grad virkning som spredemiddel). Det er en fordel med egne gjødselblandinger med lite kalium og ammonium i slutten av kulturen (kontakt oss for mer informasjon). Temperatur Temperaturdiagram (forslag på kulturforløp uten temperatursenking) temp uke

5 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 5 Er du seint ute kan du holde temperaturen på 20 C etter uke 43. Etter start KD må ikke temperaturen om natta komme over 21 C, det vil hemme utviklingen av brakteene og en kan få knoppfall. Det er viktig å ikke starte nedtrappingen av temperaturen før en er sikker på at stjerneutviklingen er i rute. Heving av temperaturen i sluttfasen gir dårlig farge på brakteene, og fare for knoppfall. I veksthus uten skyggeanlegg vil bladtemperaturen bli vesentlig lavere enn romtemperaturen om natta, særlig i klarvær. Dette kan kompenseres ved bruk av overvarme, og eller 1 2 o C høyere nattemperatur. En avherdingsperiode på inntil 14 dager med o C gir bedre farge og vesentlig bedre holdbarhet under transport/lagring. Induksjon/fargeomslag For å kunne ha planta ferdig til rett tid er det viktig å følge med på brakteeutviklingen. Normalt fargeomslag på en julekultur ligger rundt 1. november, det vil variere noe fra sort til sort og anlegg til anlegg, men vil være noenlunde likt fra år til år. Ved fargeomslag ser vi antydning til rødskjær i toppen av planta. Bract Meter er et verktøy som Ecke har utviklet for å redusere kostnadene i julestjerneproduksjonen. Ved å sammenlikne fargeomslaget på brakteene med bildene i Bract Meter, kan du se hvor mange dager det er til salgsklar vare alt etter hvilken temperatur du har i huset (gjennomsnittlig døgntemperatur). Dermed blir det lettere å velge riktig temperatur som vil føre til salgsklare julestjerner til rett tid. Hensikten og gevinsten med Bract Meter er å redusere fyringskostnadene uten å risikere og ikke få julestjernene klare i tide. Ta kontakt med kontoret, så sender vi en i posten gratis. Luftfuktighet Hold høy luftfuktighet tidlig i kulturen, og litt lavere seint i kulturen. Vær spesielt oppmerksom på fuktigheten den første tiden etter innpotting/ topping. Ved lav luftfuktighet brus ganger under bord, tomme bord osv. For lav luftfuktighet tidlig i kulturen fører til dårlig vekst og dårlig bryting. For høy luftfuktighet seint i kulturen kan føre til soppangrep og nervespreng i brakteene. Vær spesielt oppmerksom i fuktige hus uten skyggeanlegg. Ved høy luftfuktighet, sett gjerne på litt ekstra varme og luft. Vær Obs. under KD med plast, sprøyting, gråvær. Anbefalt luftfuktighet % Plantevern Utarbeidet i samråd med Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen God renslighet i huset, reine potter osv. er som tidligere nevnt viktig for å unngå angrep av sopp og skadedyr. Heng opp limfeller for å følge med hvilke type og mengder insekter det er i anlegget. Trips De siste årene har det forekommet en del angrep av Amerikansk blomstertrips. Sjekk plantene nøye for tripsskader, og bruk limfeller for registrering. Confidor virker mot nelliktrips, men ikke mot Amerikansk blomstertrips. Conserve, Vertimec og Mesurol virker mot begge tripsarter, men tripsen kan utvikle resistens mot Conserve. Ingen av midlene virker mot alle stadier av tripsen, og behandlingen må gjentas med en ukes mellomrom til angrepet er bekjempet. Soppmygg/hærmygg Planter som står vått med sopp eller andre skader i røttene er mer utsatt for hærmyggangrep enn planter med god helse. Hærmyggen stortrives i våt jord under bord, i mosegrodde ganger osv. Sopp mygg/hærmygg er mer eller mindre resistent mot de fleste kjemiske middel og det er ikke lenger noen godkjente plantevernmidler mot hærmygg i veksthuskulturer i Norge. For å få god effekt av med nyttedyr mot hærmygg er det viktig at plantene behandles forebyggende. Nematoder (Steinernema feltiae) er effektive mot hærmygglarvene og har en rask, men relativ kortvarig virkning. Nematodene kan eventuelt kombineres med rovmidden Hypoaspis spp. Rovmidden virker sakte, men varer hele kulturen. Utsett av rovmidd blir relativt dyrt fordi det anbefales store doser med rovmidd i julestjerne som er en kortvarig kultur. Det er viktig nå å sette inn nematoder fra starten av kulturen, for å få den beste virkningen ved bekjempelse av hærmygg. Nematoder Ved bruk av nematoder i julestjerner, er det viktig at plantene ikke er knusktørre før man vanner ut nematodene. Er de det vil bruksløsningen bare renne tvers igjennom pottene uten at man oppnår ønsket effekt. Det er også viktig at plantene ikke tørker ut de første 2 ukene etter behandling med nematoder, fordi nematodene ikke tåler uttørking. Det anbefales ca. 1 million nematoder/ m 2 og ca. 1-2 liter pr. m². Nematodene vannes ut så tidlig som mulig i kulturen: ved potting når plantene står pottetett. Ved behov kan behandlingen gjentas en gang etter 2-3 uker. Antall behandlinger er avhengig av smittepresset tidligere kulturer i husene. Uten oksygentilførsel kan ikke nematodene stå utblandet i vann mer enn 3 timer før de dør. Nematoder kan også blandes inn i torva, men utvanning gir sikrest resultat. Ta ut filteret i sprøyta før vanning. Pass på at det er omrøring i tanken under utvanningen. Etter nematodebehandlingen kan plantene sprøytes, men ikke vannes med skadedyrmiddel. Nematodene tåler seinere vanning med soppmidler. Avklar med leverandør av nematodene om aktuelt sprøytemiddel kan brukes. Rovmidd/Hypoaspis Dose: ca pr. m 2. Strø den over pottene så tidlig som mulig etter at eventuell plast eller agrylduk er tatt av plantene. (Rovmidden tåler ikke høye CO2 konsentrasjoner som det vil være under plast-dekke). Det er nok med et utsett pr. hold. Kvitfly Bomullsmellus (Bemisia tabaci) er vanskelig å bekjempe fordi den er resistent mot de fleste kjemiske plantevernmidler. Skal vi lykkes i å bekjempe bomullsmellus, må vi bruke alternative metoder slik som biologisk bekjempelse. Nyttesopp og snylteveps må brukes tidlig i kulturen for å få god nok virkning. Når temperaturen senkes til 18 C, er det for sent!

6 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 6 Strategi mot bomullsmellus i julestjerne Ved mottak av småplanter: let etter mellusnymfer på de eldste bladene. Ta kontakt med rådgiver for artsbestemming hvis du finner mellus. Behandle småplantene forebyggende med nyttesoppen PreFeRal (Paecilomyces fumosoroseus). Når plasten/fiberduken er tatt av, settes det forebyggende ut snylteveps mot mellus en gang i uken så lenge gjennomsnittstemperaturen i veksthuset er høy nok = middeltemperatur over C. Voksne bomullsmellus er vanskeligere å fange med gule limfeller sammenlignet med veksthusmellus. For å oppdage angrep av bomullsmellus tidlig, er det viktig å sjekke både planter og limfeller regelmessig. Fjern ugras under bordene minst hver 3. uke, slik at mellusa ikke oppformeres på ugraset. Bruk fuktfølsomt papir for å sjekke at du har rett sprøyteteknikk når du sprøyter med kontaktvirkende midler som PreFeRal, Admiral eller såpe. Sprøytevæsken må dekke undersiden av bladene der mellusa sitter for å få effekt. Nyttesopp PreFeRal (Paecilomyces fumosoroseus) virker på alle stadier av mellusen. Nyttesoppen inneholder soppsporer som spirer og vokser inne i insektet som dør etter 7-10 dager. Hvis luftfuktigheten er høy nok (>80 % RF) går soppen ut av insektet og danner sporer på utsiden. Disse sporene spres i luften og kan angripe nye insekter. Nyttesoppen trenger høy fuktighet og virker godt i formeringen. Urota stiklinger dyppes før stikking, og rota småplanter sprøytes. Nyttesoppen er kontaktvirkende, så sørg for god dekking på undersiden av bladene. Dose: Sprøyting med 0,1 % = 100 gram pr. 100 liter vann liter sprøytevæske pr m 2 eller dypping: Stiklinger kan dyppes i 0,3 % = 3 gram pr. liter vann. Bruk blandingen med en gang. Hvis oppløsningen av nyttesoppene blir stående til neste dag, kan det gi skade på plantene. Unngå sollys og høy temperatur på sprøytevæsken. Bruk ren høytrykksprøyte (8-10 bar) og fjern filtre i sprøyteutstyret. Klima: Mer enn 80 % RF de første 12 timene etter behandling. Sprøyt på ettermiddag/kveld og brus lett over plantene etterpå. Temperatur: C. Soppen kan dø ved temperaturer over 35 C. Lagring: tørt og mørkt ved 2-6 C se datomerking på pakken. Soppmidler er skadelig for nyttesoppene. Det må gå minst 7 dager fra behandling med soppmidler og til bruk av nyttesopper. Rovral er skadelig med 2 ukers ettervirkning. Det biologiske middelet Supersivit inneholder nyttesoppen Tricoderma harzianum og skal i følge dansk informasjon ha effekt mot gråskimmel. Det kan være aktuelt å prøve å dyppe stiklingene i en blanding av Supersivit og PreFeRal rett før stikking for å få effekt både mot mellus og gråskimmel. Prøv først på noen få planter siden vi ikke har erfaring med denne blandingen. PreFeRal kan blandes med insektmidler mot mellus som Admiral (og Confidor). I følge produsenten skal PreFeRal ikke blandes med såpe eller olje. Såpe forhindrer spiring av soppen på mellusen. Nyttesoppene kan brukes sammen med snylteveps mot mellus. For å se om nyttesoppen virker, kan du legge blader med mellusnymfer i en plastpose i romtemperatur. Dersom mellusnymfen er dekket med sporer av nyttesoppen, vil det etter noen dager vokse ut hvite sopptråder. Snylteveps Begge snyltevepsartene Eretmocerus eremicus og Encarsia formosa virker ved at de både dreper mellusnymfer direkte og ved at de legger egg i mellusnymfen (parasittering). Snyltevepsene fjerner ikke mellusen, men reduserer angrepet. Egget utvikles til en ny snylteveps som senere klekkes fra mellusnymfen. Parasitterte mellusnymfer av bomullsmellus er gule (Eretmocerus ) eller gulbrune (Encarsia) og kan være vanskelig å oppdage. Ofte brukes det en blanding av de to snyltevepsartene. Dose: Forebyggende/svake angrep: 3 6 stk /m 2 og ved angrep: 9 stk/m 2 eller mer en gang i uken så lenge gjennomsnittstemperaturen er høy nok se klima. Snyltevepsene bør settes ut med en gang, men kan lagres i 1-2 dager i mørke ved 8-10 C. Snyltevepspuppene leveres både på kort og i løs vekst. Fordel kortene jevnt i kulturen. De henges opp slik at de ikke kommer i direkte sollys. Vend flasken forsiktig før nymfene fordeles jevnt i små mengder i hele veksthuset. De strøes på et tørt underlag (blader). Unngå direkte sollys. Klima: Ved utsetting av Eretmocerus MÅ gjennomsnittstemperaturen være over C og for Encarsia bør den være 0. Snylteveps er derfor bare aktuelt tidlig i kulturen før temperaturen senkes. Snyltevepsene er svært følsom for plantevernmidler - sjekk toleranselistene. Både sprøyting og vanning med Confidor er svært skadelig for snyltevepsen. Tyske forsøk har vist at vanning med Confidor har mer enn 12 ukers skadelig ettervirkning på Encarsia formosa. Admiral 10 EC Admiral 10 EC (pyriproksyfen) kan være aktuelt som et tillegg til nyttesoppene, men må ikke være eneste tiltak, fordi det raskt utvikles resistens. Det er dårlig økonomi å sprøyte med et middel som ikke virker. Det finnes stammer av bomullsmellus som er resistente både mot Admiral og Confidor. Admiral virker på egg, unge nymfer og 4. nymfestadium ved at den voksne mellusa ikke klekkes. Admiral har kontaktvirkning og det må sprøytes slik at undersiden av bladene dekkes. Gjenta behandlingen ved behov se etiketten. En voksen bomullsmellus lever i ca 3 uker ved 22 C. Verken Admiral eller snylteveps dreper det voksne stadiet. Det kan derfor ta noen uker før du ser merkbar nedgang av voksne mellus. Admiral er skånsom for nyttedyr, men når mellusnymfen dør, vil det ikke klekkes en ny snylteveps fra den parasitterte nymfen. Ikke mist motet selv om du får småplanter med bomullsmellus. Erfaringer fra tidligere år viser at angrep av bomullsmellus i julestjerne ikke ble så stort, fordi lave temperaturer og lite dagslys hemmer utviklingen av bomullsmellusa. På julestjerne tar utvikling fra egg til voksen bomullsmellus 18 uker ved 16 C.

7 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 7 Bekjempelse av veksthusmellus Bruk av nyttesopp PreFeRal og snyltevepsene Encarsia formosa og Eretmocerus eremicus er også aktuelt mot veksthusmellus. Når veksthusmellusen parasitteres av Encarsia skifter nymfen farge fra hvit til svart. Ved parasittering av Eretmocerus skifter nymfen farge fra hvit til gul. Følgende plantevernmidler er godkjent mot mellus i prydplanter i veksthus pr. 26/8 2010: Middel Admiral 10 EC Calypso 480 SC Pride Ultra Confidor 70 WG Fastac 50 Karate 2,5 WG (Mesurol 500 SC) Stadiet av mellus Egg, unge nymfer, 4. nymfestadium ved at den voksne ikke klekkes. 1. og 2. nymfestadiet og noe på de voksne Unge nymfer Unge nymfer og voksne. Mesurol er lite aktuell på grunn av dårlig virkning mot mellus. Confidor, Fastac 50, Karate 2,5 WG, Mesurol 500 SC og delvis Calypso 480 SC er svært skadelig for nyttedyr. Ta kontakt med Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen for mer detaljert informasjon om bruk av nyttedyr og plantevernmidler. Sopp Førebyggende tiltak: Småplantene pottes straks etter mottak. Godt reinhold, unngå at plantene blir stående for våte, både på bladverk og i potta. unngå lav jordtemperatur (under 17 o C). Svært høyt ledetall og høy ph virker veksthemmende og øker faren for soppangrep. Kontroller bladverk og røttene i hvert hold minst en gang i uka, og sett i gang tiltak så snart soppangrep er påvist Algesopper: Apron XL*, 2-10 ml / 100 l vann Ridomil Gold 2,5 G, til innblanding i mediet Previcur N 150 ml/100 l vann (100 ml/pr. potte) Aliette 80 WG Aqua Hort mot algesopper: Aqua-hort er et apparat til gjødsling med kobber ved hjelp av elektrolyse. Ved denne metode tilføres gjødselvannet aktive kobberioner, noe som ikke skjer med normal kobbergjødsling. Som bi-effekt til gjødslingen drepes zoosporene fra Phytium og Pytopthera. Dette skjer fordi zoosporene har veldig tynne cellevegger, og derfor dør når kobberionene trenger inn i cellene. På denne måte kan man unngå de store problemer med vannbårne sopper. Når man bruker Aqua-Hort får plantene sterkere og hvitere røtter. Dette bidrar til å lage sterkere planter. Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon. Chalara og andre jordboende sopper: OCtave, g /100 liter vann Topsin WG, obs utvikler fort resistens Svartskurv Rizolex 50FW, vanning Rovral 75WG 100 ml/100 l vann. Gråskimmel: Rovral 75 WG, 100 ml/100 vann Teldor er et godt middel. Topsin WG, obs utvikler fort resistens Vi kan selvsagt ikke garantere vellykkede kulturer, men håper at disse opplysningene kan være til nytte. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle feil som oppstar i kulturen selv om veiledningene har vært fulgt. G3 Ungplanter Ren Kvalitet Tlf: Faks: Adresse: Økern Torg 4, 0580 Oslo, Norway Org nr.: NO MVA

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly), trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med

Detaljer

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015.

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Trips og bladlus er de vanligste skadedyrene på utplantingsplanter. Her er en plan for hvordan

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Info fra plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus. annichen.smith.eriksen@lr.no Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus pr. 26/4,

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat, per 18/3, 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat, per 18/3, 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Informasjon fra Plantevernprosjektet: «Rådgivning innen *integrert plantevern i veksthus» per 18/3, 2014 *Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske -

Detaljer

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011.

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 1/12, 2011) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 7/6, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen

Foto: A. Smith Eriksen Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 18/1, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 17/11, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Vekstregulering av sommerblomster Magne Berland

Vekstregulering av sommerblomster Magne Berland Vekstregulering av sommerblomster 2013 Magne Berland De siste sesongene er det gjort en del erfaringer med bruk av CCC, Alar og Bonzi i blanding, i tabellen kalt MIKS. Det er viktig at plantene er i god

Detaljer

Propamokarb Løselig konsentrat

Propamokarb Løselig konsentrat 1 liter Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus og på friland, samt

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, 6. januar 2015 Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 22/4, 2015 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller ute i gartneriene

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

04-09-2012. 200 g. Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus.

04-09-2012. 200 g. Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. 04-09-2012 HELSESKADELIG MILJØSKADELIG ADVARSEL Farlig ved

Detaljer

Oppal av småplanter til skolehagen

Oppal av småplanter til skolehagen Oppal av småplanter til skolehagen Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no Noen vekster krever en lengre vekstsesong enn det vi kan gi dem på friland.

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l. Nettoinnhold: 1 L L1005028 NORW/11S PPE 4046283 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus. Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l PLANTEVEKSTREGULATOR

Detaljer

24-09-2014. Bayer CropScience DK

24-09-2014. Bayer CropScience DK Front cover 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i 24-09-2014 veksthus. REG. NR. 2012.20.14 AVGIFTSKLASSE: 1

Detaljer

Spesialmiddel mot midd

Spesialmiddel mot midd Spesialmiddel mot midd Nytt middel - ny virkemekanisme Med Envidor har vi fått et middel med helt ny virkemekanisme til bekjempelse av midd i frukt, bær og prydvekster. Bred og langvarig virkning mot midd

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

1 L L161332 NORW/10P PPE 351284. Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter

1 L L161332 NORW/10P PPE 351284. Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter L161332 NORW/10P PPE 351284 Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat Vekstregulerende middel til bruk på potteplanter i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

75 WG. Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen. Holdbarhet: Minimum 2 år. = Reg. varemerke for BASF 81093747 NO 1054

75 WG. Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen. Holdbarhet: Minimum 2 år. = Reg. varemerke for BASF 81093747 NO 1054 Rovral Iprodion - Vanndispergerbart granulat 75 WG Sammensetning: Iprodion... 750 g/kg Fyllstoff... 250 g/kg ADVARSEL Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Mistenkes for å

Detaljer

Iprodion - Vanndispergerbart granulat

Iprodion - Vanndispergerbart granulat Iprodion - Vanndispergerbart granulat Mot soppsykdommer i Jordbær på friland og i veksthus. Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kinakål, kepaløk, sjalottløk, gulrot,

Detaljer

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse

Detaljer

Tørrflekksjuke forårsaket av sopper?

Tørrflekksjuke forårsaket av sopper? 326 R. Nærstad & A. Hermansen / Grønn kunnskap 8 (2) Tørrflekksjuke forårsaket av sopper? Ragnhild Nærstad / ragnhild.naerstad@planteforsk.no Arne Hermansen / arne.hermansen@planteforsk.no Planteforsk

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

onsdag 3. mars 2010 GA-FA VESTFOLD Torv og kvalitetssikring av torv Dekking av frø Røtter og næringsopptakn Valg av næringn

onsdag 3. mars 2010 GA-FA VESTFOLD Torv og kvalitetssikring av torv Dekking av frø Røtter og næringsopptakn Valg av næringn Gjennestad videregående ende skole onsdag 3. mars 2010 Torv og kvalitetssikring av torv Dekking av frø Røtter og næringsopptakn Valg av næringn Eli Ronglan Vestfold www.gafa.no Sphagnum - torvmose Andre

Detaljer

insektkonsentrat Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader på kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter

insektkonsentrat Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader på kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader på kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter Tillatt brukt i hobbyhager Natria Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader

Detaljer

Soppbekjemping i frøeng. Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik

Soppbekjemping i frøeng. Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik Soppbekjemping i frøeng Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik Fra ei andreårseng av Vega timotei Bakgrunn Det har blitt større og større oppmerksomhet rundt soppsjukdommer i grasfrøavlen Våte vekstsesonger

Detaljer

Vårmøte 24.mars 2011

Vårmøte 24.mars 2011 Vårmøte 24.mars 2011 Kl 15-17 Agenda: Medlemstilbudet i NLR Viken SM Endringer i plantevernmiddel SM Eplesortprosjektet Rognebærmøll 2011 Plantevern i eple/plomme Dag-Ragnar Blystad, Bioforsk Plantehelse.

Detaljer

Limfeller med blått lys til fangst av amerikansk blomstertrips og vinkelpyralide

Limfeller med blått lys til fangst av amerikansk blomstertrips og vinkelpyralide Limfeller med blått lys til fangst av amerikansk blomstertrips og vinkelpyralide Nina Svae Johansen, Bioforsk plantehelse nnichen Smith Eriksen og Liv Knudtzon, NLR Veksthus Gjennestaddagene 23 Otober

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete God etablering og overvintring i høsthvete er avgjørende for å danne et godt grunnlag for høye avlinger.

Detaljer

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Endringer siden siste oppdatering 6/9, 2016 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet

Detaljer

Hvordan unngå svinn på lager?

Hvordan unngå svinn på lager? Hvordan unngå svinn på lager? Borghild Glorvigen Fagkoordinator i potet 07/04/2 Norsk Landbruksrådgiving Dyrk god kvalitet! Ingen skurv Ingen virus Ingen stengelråte Ingen lagringsråter Ingen mekaniske

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 171 Plantevern Foto: John Ingar Øverland 172 Havstad, L. Y. & Lindemark, P. O. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Soppbekjemping i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad

Detaljer

Biologisk bekjempelse av bomullsmellus i julestjerne

Biologisk bekjempelse av bomullsmellus i julestjerne 63 Biologisk bekjempelse av bomullsmellus i julestjerne Nina Svae Johansen, Anette Sundbye, Benedicte Milton / nina.johansen@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag Bomullsmellus, Bemisia tabaci,

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714 L162701 NORW/12P PPE 356714 Penkonazol emulsjon Mot meldugg og skurv, bladflekksopper m.fl. i eple, pære, jordbær og kinakål på friland samt prydplanter i veksthus og på friland. Topas har en viss tilleggsvirkning

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l LIQUID, N.O.S., (PENCONAZOLE) L1010844 NORW/06T PPE 4053556 Penkonazol - emulsjonskonsentrat Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat,

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 135 Åkerbønner Foto: Unni Abrahamsen 136 John Ingar Øverland & Unni Abrahamsen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter av åkerbønner John Ingar Øverland 1 & Unni

Detaljer

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 I 2015 ble rapsglansbiller samlet inn fra oljevekster på fem lokaliteter i Akershus (Kråkstad og Ås) og Østfold (Eidsberg,

Detaljer

Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet

Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet Nr 8, 4.juli.2013 Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet Skadedyrsituasjonen: Gulrotfluer: Det er 1-2 fluer på ei og anna limfelle i Lærdal. Flere er det ingen på. Altså ikke

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534 L178016 NORW/01S PPE 4034534 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Sammensetning: Mandipropamid 250 g/l Fyllstoffer

Detaljer

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene.

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene. Rapport Forsøk med Amistar mot tørrflekksyke i potet 2013 Ingen sikre avlingsutslag for sprøyting med Amistar mot tørrflekksyke i Kuras i 2013, men tendens til størst avling ved sprøyting ved begynnende

Detaljer

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162216 NORW/11P PPE 354799 L162216 NORW/11P PPE 354799 Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Ugras og plantesykdommer på golfbanen

Ugras og plantesykdommer på golfbanen Ugras og plantesykdommer på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein, Tanja Espevig og Trygve S Aamlid, Bioforsk Det er mange organismer som vil livnære seg i

Detaljer

Sluttrapport SLF Veiledningsprosjekt: Økologisk produksjon av veksthusgrønnsaker og krydder 2010-2011,2013

Sluttrapport SLF Veiledningsprosjekt: Økologisk produksjon av veksthusgrønnsaker og krydder 2010-2011,2013 Sluttrapport SLF Veiledningsprosjekt: Økologisk produksjon av veksthusgrønnsaker og krydder 2010-2011,2013 Silje Stenstad Nilsen NLR Veksthus 2014 Prosjektperiode: 2010-2011, 2013 Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Økologisk Planteoppal. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Økologisk Planteoppal. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Økologisk Planteoppal Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Planteoppal Gode oppal planter er forutsetningen til gode avlinger med god kvalitet! Dårlige småplanter = aldri bra resultat på felt

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge/RvR RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge AS v/jan Terje Moe Samarbeid/RvR /kurs /utstyr Fuktteori Kondens og adsorpsjons avfukter Vannsuger m/lensepumpe Vifter/slanger Annet Kjemi,

Detaljer

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker

Forebyggende plantevern. Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Forebyggende plantevern Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving Viken kari.bysveen@nlr.no På oppdrag fra Foregangsfylket øko grønnsaker Aktivitet i Foregangsfylket økogrønnsaker Litt forskjellig fra år

Detaljer

SC 100. 1 liter. Base Page

SC 100. 1 liter. Base Page Base Page 1 liter Spirotetramat Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat, agurk og paprika

Detaljer

Naturgress fra vinterskade til spilleflate

Naturgress fra vinterskade til spilleflate Naturgress fra vinterskade til spilleflate Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Bioforsk Et forskningsinstitutt Ca 450 ansatte Spredt over hele Norge Eier: Landbruks- og matdep. Hovedområder: Plantevekst,

Detaljer

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! Protiokonazol er hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren,

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure L1014619 NORW/10T PPE 4058556 750ml SOPPMIDDEL Til beising mot soppsykdommer på frø av korsblomstra jordbruksvekster, FRONT bete, PAGE grønnsaker unntatt bønner, gras til grøntanlegg, beising av setteløk

Detaljer

Økologisk dyrking av grønnsaker

Økologisk dyrking av grønnsaker Økologisk dyrking av grønnsaker Feltet den 4. juni Bakgrunn Det har vært et ønske fra myndighetenes sin side å øke produksjonen av økologiske grønnsaker, men omleggingen har gått seint. I Aust-Agder har

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg.

Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg. Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg. Ved loddrett ranke dyrket langs vegg (eventuelt mur eller bergskrent), går sidegreinene til til høyre og venstre langs veggen slik at de lett kan

Detaljer

Se Tekniske produkter for maskiner og sprøyter.

Se Tekniske produkter for maskiner og sprøyter. PLANTEVERN Biologisk s.1 Kjemisk s.8 Se Tekniske produkter for maskiner og sprøyter. Utdrag fra hovedkatalog For bestilling av papirutgave ring 815 20 100 eller send epost til post@log.no Biologisk plantevern

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

SERIGRAFI / SILKETRYKK

SERIGRAFI / SILKETRYKK SERIGRAFI / SILKETRYKK Serigrafi til papir eller tekstil! Nå kan du lage din egen design på klær, sengetøy, grytekluter, duker, puter osv. hjemme på kjøkkenbenken. Tegnesenteret har utstyret du trenger.

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Resistens; forekomst og forvaltning, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - resistens Innhold FOREKOMST, ANTALL ARTER... 2 HVA KOMMER RESISTENS AV?... 2 PROBLEMETS OMFANG...

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv.

Detaljer

Skadedyrforsøk 2015 Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr og ugras Høgskoleveien 7 1430 Ås

Skadedyrforsøk 2015 Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr og ugras Høgskoleveien 7 1430 Ås Skadedyrforsøk 205 Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr og ugras Høgskoleveien 7 30 Ås Firmaforsøk og handlingsplanforsøk NLR i frukt og bær er ikke med i dette tilbudet. Dette avtales direkte med aktuelle

Detaljer

Introduksjon til undervisningsmateriellet

Introduksjon til undervisningsmateriellet Introduksjon til undervisningsmateriellet Undervisningsmateriellet består av fem moduler: Kornartene, Fra jord til bord, Grove kornprodukter, Måltidene og Fremtidens skolebrød. Hver modul inneholder fakta,

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat GIFTIG

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat GIFTIG 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Dyrkingsmedie GRODAN. Dyrkningsblokker. www.grodan.dk. Formeringsblokk

Dyrkingsmedie GRODAN. Dyrkningsblokker. www.grodan.dk. Formeringsblokk Dyrkingsmedie GRODAN Dyrkningsblokker www.grodan.dk Formeringsblokk Multiblokk Multiblokkplaten har standarddimensjon 250x500x40 mm og består av et varierende antall enkeltblokker avhengig av dimensjon

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Beising av settepoteter

Beising av settepoteter Produktinformasjon sesongen 2013 Beising av settepoteter Effektiv beskyttelse mot svartskurv Det er god økonomi å beise mot insekter Beskyttelse av potetene hele vekstsesongen Beiseteknikk EFFEKTIV BESKYTTELSE

Detaljer

Bioforsk Plantehelse, Høgskolevn. 7, NO-1432 Ås. Tlf. 03 246 / +47 40 60 41 00

Bioforsk Plantehelse, Høgskolevn. 7, NO-1432 Ås. Tlf. 03 246 / +47 40 60 41 00 Bioforsk Plantehelse, Høgskolevn. 7, NO-1432 Ås. Tlf. 03 246 / +47 40 60 41 00 SF nr: 463-05 Klima- og forsøksopplysninger Område: Anlegg, sprøyting, gassing, beising Utarbeidet første gang /av 1/1 1999/RS

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG L138769 NORW/10L Cyprodinil + fludioxonil granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær,

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen.

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Bi2 «Energiomsetning» [2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Oppgave 1a, 1b, 1c V1984 Kurven viser hvordan C0 2 -innholdet

Detaljer

Rengjøring og vask av sprøyten

Rengjøring og vask av sprøyten Innlegg: Rengjøring og vask av sprøyten Autorisasjonskurs for Plantevern, Hedmark Landbruksrådgiving, fredag den 7/6-2013 Gunnar Schmidt Maskinteknisk rådgiver +47 469 42 600, E-mail: gunnar.schmidt@lr.no,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

Soppsjukdommer i Eustoma grandiflorum forekomst og bekjempelse

Soppsjukdommer i Eustoma grandiflorum forekomst og bekjempelse 70 B. Toppe / Grønn kunnskap 9 (2) Soppsjukdommer i Eustoma grandiflorum forekomst og bekjempelse Brita Toppe / brita.toppe@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag Eustoma (Eustoma grandiflorum

Detaljer

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Innlevert av 7b ved Kråkstad skole (Ski, Akershus) Årets nysgjerrigper 2013 Vi ville gjerne forske på noe og hadde en idedugnad. Mange forslag kom opp, og

Detaljer