Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julestjerner. behov, for å få nok lys til plantene."

Transkript

1 Dyrkingsveiledning 2010 Julestjerner Klargjøring av hus Det er viktig at huset er godt rengjort før inntak av nye planter for å forebygge angrep av sopp og skadedyr. Fjern alle planterester av bordene, skift matter og plast hvis det brukes, rengjør med såpe og vann. Desinfiser deretter borda med Deosan Flora eller hydrogenperoksyd. Vask av bordene etter desinfisering. Resirkuleringskar og tilførsel/ returledning bør rengjøres/desinfiseres to ganger i året med Deosan Flora. Rengjør også ganger, murkanter osv. Sprøyt jordgulv med skadedyrmiddel. Tørking av tomme hus før inntak reduserer faren for skadedyrsangrep. Bruk ikke gamle potter uten at de er rengjort. Et viktig forebyggende tiltak mot skadedyr er å fjerne alt ugrass og grønt materiale under bordene og i gangene. Innpotting/oppvanning Pott plantene straks etter mottak. Kontroller størrelseskode på kartongen. NB! Bland ikke kartonger med forskjellig størrelse (størrelseskode i enden på kartongen). Skulle det være noe du lurte på angående plantene så oppgi pakkenummer på kartongen. Dra på skyggeanlegget, evt. dekking med agrylduk (flere lag ved sterk sol), dekk etter hvert som du potter. La ikke agrylduken ligge på i gråvær. Med et godt skyggeanlegg er det ikke nødvendig å dekke plantene med agryl, men det krever at plantene ikke tørker ut, vær spesielt oppmerksom på solrike dager. Ved lengre tids gråvær er det viktig å fjerne skyggen raskt når det ikke er behov, for å få nok lys til plantene. Svidde blad er en innfallsport til gråskimmel. Vær rask med sprøyting når gråskimmel er observert eller ved fare for angrep. Bruk god torv eller pottejord til innpotting, gjerne med innblanding av Perlite eller liknende. Bruk ikke gammel torv /jord uten at du er sikker på at kvaliteten er god. Sjekk ph og ledetall dersom dette ikke er kjent. Det er en billig forsikring å ta en jordanalyse av torvpartiet før potting. Vær på vakt mot opptørking/sviskade inntil røttene er etablert i potta (8-10 dager). Brus planter flere ganger daglig ved behov. For å få en god brytning er det viktig at luftfuktigheten i huset holdes oppe. Det er viktig å unngå for våt torv ved innpotting. Plantene skal holdes jevnt fuktige, men hvis de blir stående for våte vil røttene få problemer med å trenge ut av jiffyklumpen. Dette kan føre til skimmel og råtning i vekstpunktet. Det er anbefalt å vanne med brusing den første tida etter potting. Topping/bryting For å få god bryting er det viktig at planta er i god vekst den første tida og at den ikke blir utsatt for stress. Nye sorter har normalt ingen brytningsproblemer. Høy temperatur og lav luftfuktighet fører til dårlig bryting. Grunnlag for god bryting: Småplanter i god vekst Rask innpotting og gode vekstforhold med rikelig næringstilgang Godt lys Temperatur o C La ikke plantene tørke ut, og hold oppe luftfuktigheten i huset den første tida Vi anbefaler topping 8 til14 dager etter innpotting. Ta av det øverste og eventuelt det nest øverste bladet (la det stå igjen 1/2-1 cm av bladstilken og minimum tre blad). Tre til fem greiner er passe. Dersom brytinga blir for god, kan det være nødvendig å pinsere. Utfør pinseringa når greinene er ca 5-7cm (vanligvis sist i september) vent ikke for lenge. Det kan være en fordel da en kan ta bort de svakeste og mest dominante skudda og få en mer ensarta plante. På planter som er seint innpotta og/eller har dårlig vekst kan det være aktuelt å slippe fram flere greiner enn det som er normalt for å få bladmasse nok. Når stjerna begynner å utvikle seg er det nødvendig å bla fram brakteene. Er planta tett, kan det være aktuelt å fjerne blad ev. hele brytninger for at brakteene skal få plass og planta fin form. Sorter ut plantene som ikke bryter skikkelig så tidlig som mulig. Når plantene er klare for rykking kan det være en fordel å sortere litt samtidig. Plasser de største plantene ytterst på bordet, der vokser de minst og er også lettest å gi en ekstra vekstregulering. Vekstlys Godt lys de første ukene fremmer brytinga. Fram til start kortdag (KD), eventuelt temperatursenk-

2 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 2 ing, gi planta lys 20 timer i døgnet. Gi tilleggslys om dagen i gråvær, frå ca. 1. oktober bør det også gis tilleggslys i klar vær (maks 10 timer). Når brakteene nærmer seg ferdig utviklet kan det være aktuelt å gi mer enn 10 timer lys, men dersom KD blir avbrutt for tidlig kan brakteene bli svarte/grønne og dette går ikke bort selv om lyset blir slått av. Fjern all utvendig skygge før kulturen starter. Godt lys til rett tid hever kvaliteten, reduserer kulturtida, og plantene kan stå tettere. Det er viktig med tilstrekkelig lys til julestjerner, for lite lys vil føre til ufullstendig utvikling av brakteene, og de kan også få dårlig farge. Kvaliteten på hvite stjerner er svært avhengig av mengde lys. De får sterkere gulfarge dersom lysintensiteten er for høy, spesielt i kombinasjon med lav temperatur. Det kan være en stor fordel å ha de hvite sortene i en avdeling for seg. CO 2 CO 2 fremmer veksten og kan til en viss grad kompensere for dårlig vekstlys. Store mengder CO2 og lite lys gir lange bladstilker. Lave CO2 konsentrasjoner og lite lys kan føre til knoppfall. Blomsterinduksjon Ved dyrking uten temperatursenkning: Planter klare til levering fra 20. november, start KD 20. september. Planter klar til levering til jul, start KD 1. oktober. Ved lave temperaturer bruker plantene 1-2 uker lengre tid på å bli ferdige, indusering startes tilsvarende tidligere. Godt vekstlys korter ned tida fra start KD til ferdig plante. Sterk vegetativ vekst i tida etter start KD gir seinere brakteeutvikling. Naturlig KD starter ca 1. oktober. Skal en starte kortdagen tidligere må plantene mørklegges, eller temperaturen senkes til C, se nedenfor. Blir det brukt plast til dekking direkte på plantene bør den fjernes etter det er blitt mørkt om kvelden, da det blir svært fuktig under plasten og det er fare for soppangrep. Pass på temperaturen under plasten. Er den for høy kan den forsinke induksjonen. Hold temperaturen på 20o C ved start KD (ikke over 21o C om natta). Vær obs i varmeperioder, høye temperaturer kan forsinke blomsterinduksjonen. KD=10t dag og 14t natt. Etter den 10. oktober er det naturlig kort dag for de aller fleste sorter. Induksjon ved bruk av temperatur: Mange av de nye sortene reagerer godt på temperatursenking for å starte blomsterinduksjon. Dette kan utnyttes ved å senke temperaturen fra september avhengig av sort og når planta skal være ferdig. Dette vil redusere veksten i planta og induksjonen starter lettere. Et eksempel på dyrkingsopplegg for store fine 3-4 greiners planter: Innpotting i uke 32, topping etter dager(når røttene er ute i pottekanten). Nattetemperatur o C fram til 15. september (NB! Vær obs på veksten). Senker så temperaturen ned til 15 o C natt (lufting 17C). Holder lav temperatur fram til 10. oktober (uke 41). Øker så temp. til 20 o C hold 20 o C (enkelte produsenter går kun opp til o C) i ca 3 uker hvor du på ukene etter senker temp. Senk gradvis temperaturen til du stopper på 15 o C. Plantene vil da være klare for salg uke Juster inntakstidspunkt og start indusering etter ønsket størrelse og salgstidspunkt. Senking av temperatur må alltid vurderes ut fra hvor langt plantene er kommet i utvikling. Opplegget tar utgangspunkt i et lavt energiforbruk dvs. dyrke plantene ferdig og så lagre de kaldt fram til salg. Vekstregulering Behovet for vekstregulering vil variere etter lysforhold, temperatur osv. Det er viktig at ikke nattemperaturen blir for lav i forhold til dagtemperaturen. Blir den positive DIFFEN for stor fremmer denne strekningsveksten. Høg luftfuktighet og våte planter stimulerer strekningsvekst. Neg DIF de siste ukene før salg vil gi julestjerner med dårlig holdbarhet, de vil lett kaste cyatiene. Temperaturdiagram Temperaturdiagram temp uke Serie1 Fig. 1: eksempel på kulturforløp ved bruk av temperatursenking

3 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 3 På dette grunnlaget er det vanskelig å gi en eksakt anbefaling om vekstregulering. Det kan være vanskelig å vurdere tilveksten fra uke til uke i forhold til tidligere år og tenkt salgsstørrelse. Det er derfor viktig å ta målinger på tilvekst hver uke. Ved å ta slike målinger kan en kontrollere strekningsvekst fra uke til uke og ved å arkivere målingene kan en sammenlikne med vekst fra år til år. En enkel måte å måle tilvekst på er å utstyre 4-8 planter i hvert hold med målepinner, (kan skaffes ved å kontakte kontoret på Økern), og merke av for toppen av planta en gang i uka. Ved bruk av grafiske tilvekstkurver kan en kontrollere veksten i forhold til ønsket plantestørrelse. G3 Ungplanter har utarbeidet et vekstkurveprogram som ligger ut på nettet. Ved hjelp av dette programmet kan du selv lage skreddersydde vekstkurver til din kultur. Du har også mulighet for å sammenlikne kurver fra andre år eller hold. Ta kontakt for nærmere informasjon. Planter som har begynt å strekke seg trenger ofte store mengder veksthemming for å redusere veksten. Det er ikke nødvendig å veksthemme planter som ikke vokser. Det er svært viktig at planter som er tatt inn tidlig blir veksthemma nok i starten, da vekstforholda er gode. Vær obs på at plantene vokser normalt sterkest fra 4-7 uker etter topping. Ved bruk av sterke retarderingsmetoder som vanning med CCC, er veksten i planta i den perioden stoffet blir brukt veldig avgjørende for hvor stor virkning en får. Dersom det er nødvendig med sortering er det viktig at det blir utført før bruk av sterke retarderingsmetoder slik at en kan differensiere tidspunkt/dose for å få et tilnærma jamt sluttresultat. CCC sprøyting NB! Alle anbefalte doser av CCC er bygd på blandinger med 46 % aktivt stoff. Det er tatt utgangspunkt i 100 l ferdigblandet væske pr. daa. Dersom en ved bruk av 100 l pr. daa. får ut så store væskemengder at dette fører til renning må væskeforbruket reduseres, ellers får en væskeansamlinger på bladkantene og sviskader. Fukt bladverket, unngå renning, bruk spredemiddel (f.eks Zence 100 ml pr. 100 l vann) Dersom sprøytingen blir utført om morgenen og temperaturen blir senket ned til o C to timer før og to timer etter sprøyting vil effekten av sprøytingen øke. Dersom plantene har begynt å strekke seg kan det være aktuelt å sprøyte med korte intervall (2. hver dag) i en periode. Vanning med CCC kan og være et effektivt middel å stoppe utilsikta strekningsvekst på. Eventuelt sprøyting med blanding av Alar og CCC. Enkle/enstakinger Sprøyt med CCC straks etter potting og seinere hver 6-7 dag, 200 ml/100 l vann (100 l pr. daa.) Reduser dosen til 150 ml/100 l vann etter 15/11 Dersom planta ikke vokser nok, kan det og være aktuelt og redusere antall sprøytinger eller dosen, dersom planta har for sterk vekst intensivèr sprøytingen. Bruk vekstkurve. Flergreinet Sprøyt gjerne med CCC 1-2 ganger før topping, men ikke før man ser at plantene er i vekst. Dette er spesielt viktig på tidlige inntak. Sprøyt videre med CCC straks brytingene kommer (0,5-1,0cm), gjerne med halv dose første gangen. Sprøyt deretter med full dose 200 ml pr. 100l vann. (100l pr.da) hver 5-7 dag. Reduser dosen som på enkle i slutten av kulturen. Både greiner og enkle bør få en til to sprøytinger med CCC rundt 20/11 for å få ønskelig størrelse, farge og form på brakteene. (150ml/100 l vann). Står plantene for tett, vil det føre til strekningsvekst selv om en bruker anbefalte mengder CCC. Vanning og sprøyting med CCC Enkle/enstakinger Sprøyt med CCC en gang pr. uke i 2 uker (200ml/100l vann) Vann med CCC i tredje uke. Planta bør være 6-7 cm før vanning. Blandingsforhold 0,8 1,2 liter pr 100 liter vann. 50 ml pr. plante Plantene vil vokse ca 4-5 cm etter vanning (ved lang kulturtid mer). Det kan være aktuelt med seinere sprøytinger med CCC, som må tilpasses etter ønsket plantestørrelse, antall planter pr. m 2, vekst osv. Flergreinet Sprøyt med CCC en gang i uka fram til CCC vanning Blandingsforhold 200ml/100 l vann Vanning med CCC Blandingsforhold 0,8-1,5 l/100 l vann (50 ml pr. potte). Tidspunkt for vanning: Tidlig potta planter (fram til uke 33): når skudda er ca 4 cm Seint potta planter, (etter uke 35): når skudda er opp til 7cm. Anbefalingen gjelder planter av normalstørrelse (høyde ca 15 cm, diameter cm) Seinere sprøytinger med CCC må tilpasses veksten som til enkle. Kontroller at du får tilført rette mengder CCC jevnt fordelt. (100l ferdigblandet væske til 2000 planter). Ved ujevne hold - sorter bort de minste plantene slik at disse ikke blir vannet for tidlig. Virkningstida er svært avhengig av veksten i planta i den tida CCC blir tilført. Dersom det er god vekst i plantene kan virkningen gå ut etter 14 dager, mens det i andre tilfelle kan vare kulturen ut. Dersom virkningen går ut svært tidlig kan det være aktuelt å gjenta behandlingen med redusert dose. Det er derfor svært viktig at en følger med, og starter sprøyting med CCC når virkningen av vanningen går ut. Starter en sprøyting for seint vil plantene bli ujamne og en får lett strekningsvekst. Vann ikke med CCC når plantene er for tørre (virkningen blir mindre og faren for skader større). Det er liten eller ingen retarderingsvirkning den første uka etter vanning med CCC. Seine CCC vanninger ser ikke ut til å hemme brakteutviklinga.

4 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 4 Sprøyting med CCC og Alar i blanding Enkle Sprøyt med CCC til plantene er blitt 6-7 cm høye og sprøyt deretter med en blanding av Alar og CCC. Dose: 150g Alar/150ml CCC til 100l vann. Greiner Sprøyt med CCC til skudda er 4-7 cm lange og sprøyt deretter med en blanding av CCC og Alar. Dose: 150g Alar/150 ml CCC til 100 l vann. Vær oppmerksom på at Alar parkerer planter som ikke er i vekst. Små brudd på toppede planter kan parkere helt ved tidlig sprøyting. Dersom plantene er i sterk vekst kan det være aktuelt å bruke Alar på et tidligere tidspunkt, men for tidlig sprøyting med Alar, kan føre til ujamn utvikling av bruddene. Alar har en positiv innvirkning på strekk i bladstilkene. Virkningstiden er som med vanning av CCC svært avhengig av veksten i planten den tida en sprøyter med CCC/Alar, den kan gå ut allerede etter 10 dager. Alar forsinker stjerneutviklingen fra 0 til 12 dager avhengig av dose, sprøytetidspunkt og vekst i planten i den perioden det blir sprøyta. NB! Bruk ikke Alar etter start KD. Dropp En effektiv og god måte å redusere veksten på. Dropp på 5-7 C vil redusere strekningsveksten effektivt, og dermed redusere behovet for kjemisk vekstregulering. Senk temperaturen i to timer i tidsrommet to timer før til to timer etter lyset er kommet på. Det ser ut til at jo raskere temperatursenkingen blir desto bedre blir effekten av droppen. Husk at det er gjennomsnittlig døgntemperatur som bestemmer utviklingstiden til planta. Start: enkle - rett etter potting greiner - to uker etter topping CCC må gjerne brukes som en ekstra brems dersom veksten er for god. Det er spesielt viktig å følge med veksten den første tida etter gjennomroting og dersom plantene står tett. Det kan være fare for knoppfall dersom det blir kjørt dropp den siste tida i kulturen. Bruk grafiske tilvekstkurver. Gjødsling/vanning Vanningsvannet bør være kontrollert, slik at en kan gjøre tilpasninger i næringstilførselen dersom det skulle være nødvendig. Stjerner trenger mye næring. For lite næring i starten av kulturen gir ujamn vekst og planteutvikling. La aldri plantene tørke helt opp når ledetallet og temperaturen ligger høyt. Kontroller ledetallet i jorda en gang i uka. Som nevnt under potting/vanning er det viktig at plantene ikke får for mye vann i den første tida etter potting da jiffyklumpen blir for våt og det hemmer rotutviklinga. Ledetallet i jorda bør ligge på 2,5-3 fram til tre uker etter start KD. Ligger ledetallet over 2,5 to uker etter start KD, bør en redusere gjødslingen. Midt i november bør ledetallet ligge mellom 1,5-1,8. Senk ledetallet ned i underkant av 1,5 i slutten av kulturen. Obs. Etter 1. nov bruker plantene mindre næring, vær derfor forsiktig med næringstilførselen. Lavt ledetall i slutten av kulturen letter kalsiumopptaket og motvirker dermed bladrandskade. Reguler ledetallet i vannet etter vanningsbehovet. Fuktig vær, KD med plast osv. gir lite behov for vann, bruk høyt ledetall i gjødselvannet osv. Lysblada sorter bør ha noe høyere ledetall i sluttfasen, spesielt der det blir brukt mye vekstlys, ellers kan en få sviskade. Ph bør ligge mellom 5,5-6, 5. For å unngå brakterandskade, sprøyt med 1-2 o/oo kalsiumklorid heksahydrat (CaCL2 *6H2O), middelet kan kjøpes på apoteket. Start sprøytingen når brakteene begynner å utvikle seg (ca 1. november) og sprøyt en gang i uka i 4 uker. Bruk ca 100 liter veske pr da. Middelet kan blandes med CCC. Bladgjødsling med kalksalpeter (nitrogen) gir fin mørk bladfarge og stimulerer veksten (kan blandes med CCC og har til en viss grad virkning som spredemiddel). Det er en fordel med egne gjødselblandinger med lite kalium og ammonium i slutten av kulturen (kontakt oss for mer informasjon). Temperatur Temperaturdiagram (forslag på kulturforløp uten temperatursenking) temp uke

5 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 5 Er du seint ute kan du holde temperaturen på 20 C etter uke 43. Etter start KD må ikke temperaturen om natta komme over 21 C, det vil hemme utviklingen av brakteene og en kan få knoppfall. Det er viktig å ikke starte nedtrappingen av temperaturen før en er sikker på at stjerneutviklingen er i rute. Heving av temperaturen i sluttfasen gir dårlig farge på brakteene, og fare for knoppfall. I veksthus uten skyggeanlegg vil bladtemperaturen bli vesentlig lavere enn romtemperaturen om natta, særlig i klarvær. Dette kan kompenseres ved bruk av overvarme, og eller 1 2 o C høyere nattemperatur. En avherdingsperiode på inntil 14 dager med o C gir bedre farge og vesentlig bedre holdbarhet under transport/lagring. Induksjon/fargeomslag For å kunne ha planta ferdig til rett tid er det viktig å følge med på brakteeutviklingen. Normalt fargeomslag på en julekultur ligger rundt 1. november, det vil variere noe fra sort til sort og anlegg til anlegg, men vil være noenlunde likt fra år til år. Ved fargeomslag ser vi antydning til rødskjær i toppen av planta. Bract Meter er et verktøy som Ecke har utviklet for å redusere kostnadene i julestjerneproduksjonen. Ved å sammenlikne fargeomslaget på brakteene med bildene i Bract Meter, kan du se hvor mange dager det er til salgsklar vare alt etter hvilken temperatur du har i huset (gjennomsnittlig døgntemperatur). Dermed blir det lettere å velge riktig temperatur som vil føre til salgsklare julestjerner til rett tid. Hensikten og gevinsten med Bract Meter er å redusere fyringskostnadene uten å risikere og ikke få julestjernene klare i tide. Ta kontakt med kontoret, så sender vi en i posten gratis. Luftfuktighet Hold høy luftfuktighet tidlig i kulturen, og litt lavere seint i kulturen. Vær spesielt oppmerksom på fuktigheten den første tiden etter innpotting/ topping. Ved lav luftfuktighet brus ganger under bord, tomme bord osv. For lav luftfuktighet tidlig i kulturen fører til dårlig vekst og dårlig bryting. For høy luftfuktighet seint i kulturen kan føre til soppangrep og nervespreng i brakteene. Vær spesielt oppmerksom i fuktige hus uten skyggeanlegg. Ved høy luftfuktighet, sett gjerne på litt ekstra varme og luft. Vær Obs. under KD med plast, sprøyting, gråvær. Anbefalt luftfuktighet % Plantevern Utarbeidet i samråd med Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen God renslighet i huset, reine potter osv. er som tidligere nevnt viktig for å unngå angrep av sopp og skadedyr. Heng opp limfeller for å følge med hvilke type og mengder insekter det er i anlegget. Trips De siste årene har det forekommet en del angrep av Amerikansk blomstertrips. Sjekk plantene nøye for tripsskader, og bruk limfeller for registrering. Confidor virker mot nelliktrips, men ikke mot Amerikansk blomstertrips. Conserve, Vertimec og Mesurol virker mot begge tripsarter, men tripsen kan utvikle resistens mot Conserve. Ingen av midlene virker mot alle stadier av tripsen, og behandlingen må gjentas med en ukes mellomrom til angrepet er bekjempet. Soppmygg/hærmygg Planter som står vått med sopp eller andre skader i røttene er mer utsatt for hærmyggangrep enn planter med god helse. Hærmyggen stortrives i våt jord under bord, i mosegrodde ganger osv. Sopp mygg/hærmygg er mer eller mindre resistent mot de fleste kjemiske middel og det er ikke lenger noen godkjente plantevernmidler mot hærmygg i veksthuskulturer i Norge. For å få god effekt av med nyttedyr mot hærmygg er det viktig at plantene behandles forebyggende. Nematoder (Steinernema feltiae) er effektive mot hærmygglarvene og har en rask, men relativ kortvarig virkning. Nematodene kan eventuelt kombineres med rovmidden Hypoaspis spp. Rovmidden virker sakte, men varer hele kulturen. Utsett av rovmidd blir relativt dyrt fordi det anbefales store doser med rovmidd i julestjerne som er en kortvarig kultur. Det er viktig nå å sette inn nematoder fra starten av kulturen, for å få den beste virkningen ved bekjempelse av hærmygg. Nematoder Ved bruk av nematoder i julestjerner, er det viktig at plantene ikke er knusktørre før man vanner ut nematodene. Er de det vil bruksløsningen bare renne tvers igjennom pottene uten at man oppnår ønsket effekt. Det er også viktig at plantene ikke tørker ut de første 2 ukene etter behandling med nematoder, fordi nematodene ikke tåler uttørking. Det anbefales ca. 1 million nematoder/ m 2 og ca. 1-2 liter pr. m². Nematodene vannes ut så tidlig som mulig i kulturen: ved potting når plantene står pottetett. Ved behov kan behandlingen gjentas en gang etter 2-3 uker. Antall behandlinger er avhengig av smittepresset tidligere kulturer i husene. Uten oksygentilførsel kan ikke nematodene stå utblandet i vann mer enn 3 timer før de dør. Nematoder kan også blandes inn i torva, men utvanning gir sikrest resultat. Ta ut filteret i sprøyta før vanning. Pass på at det er omrøring i tanken under utvanningen. Etter nematodebehandlingen kan plantene sprøytes, men ikke vannes med skadedyrmiddel. Nematodene tåler seinere vanning med soppmidler. Avklar med leverandør av nematodene om aktuelt sprøytemiddel kan brukes. Rovmidd/Hypoaspis Dose: ca pr. m 2. Strø den over pottene så tidlig som mulig etter at eventuell plast eller agrylduk er tatt av plantene. (Rovmidden tåler ikke høye CO2 konsentrasjoner som det vil være under plast-dekke). Det er nok med et utsett pr. hold. Kvitfly Bomullsmellus (Bemisia tabaci) er vanskelig å bekjempe fordi den er resistent mot de fleste kjemiske plantevernmidler. Skal vi lykkes i å bekjempe bomullsmellus, må vi bruke alternative metoder slik som biologisk bekjempelse. Nyttesopp og snylteveps må brukes tidlig i kulturen for å få god nok virkning. Når temperaturen senkes til 18 C, er det for sent!

6 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 6 Strategi mot bomullsmellus i julestjerne Ved mottak av småplanter: let etter mellusnymfer på de eldste bladene. Ta kontakt med rådgiver for artsbestemming hvis du finner mellus. Behandle småplantene forebyggende med nyttesoppen PreFeRal (Paecilomyces fumosoroseus). Når plasten/fiberduken er tatt av, settes det forebyggende ut snylteveps mot mellus en gang i uken så lenge gjennomsnittstemperaturen i veksthuset er høy nok = middeltemperatur over C. Voksne bomullsmellus er vanskeligere å fange med gule limfeller sammenlignet med veksthusmellus. For å oppdage angrep av bomullsmellus tidlig, er det viktig å sjekke både planter og limfeller regelmessig. Fjern ugras under bordene minst hver 3. uke, slik at mellusa ikke oppformeres på ugraset. Bruk fuktfølsomt papir for å sjekke at du har rett sprøyteteknikk når du sprøyter med kontaktvirkende midler som PreFeRal, Admiral eller såpe. Sprøytevæsken må dekke undersiden av bladene der mellusa sitter for å få effekt. Nyttesopp PreFeRal (Paecilomyces fumosoroseus) virker på alle stadier av mellusen. Nyttesoppen inneholder soppsporer som spirer og vokser inne i insektet som dør etter 7-10 dager. Hvis luftfuktigheten er høy nok (>80 % RF) går soppen ut av insektet og danner sporer på utsiden. Disse sporene spres i luften og kan angripe nye insekter. Nyttesoppen trenger høy fuktighet og virker godt i formeringen. Urota stiklinger dyppes før stikking, og rota småplanter sprøytes. Nyttesoppen er kontaktvirkende, så sørg for god dekking på undersiden av bladene. Dose: Sprøyting med 0,1 % = 100 gram pr. 100 liter vann liter sprøytevæske pr m 2 eller dypping: Stiklinger kan dyppes i 0,3 % = 3 gram pr. liter vann. Bruk blandingen med en gang. Hvis oppløsningen av nyttesoppene blir stående til neste dag, kan det gi skade på plantene. Unngå sollys og høy temperatur på sprøytevæsken. Bruk ren høytrykksprøyte (8-10 bar) og fjern filtre i sprøyteutstyret. Klima: Mer enn 80 % RF de første 12 timene etter behandling. Sprøyt på ettermiddag/kveld og brus lett over plantene etterpå. Temperatur: C. Soppen kan dø ved temperaturer over 35 C. Lagring: tørt og mørkt ved 2-6 C se datomerking på pakken. Soppmidler er skadelig for nyttesoppene. Det må gå minst 7 dager fra behandling med soppmidler og til bruk av nyttesopper. Rovral er skadelig med 2 ukers ettervirkning. Det biologiske middelet Supersivit inneholder nyttesoppen Tricoderma harzianum og skal i følge dansk informasjon ha effekt mot gråskimmel. Det kan være aktuelt å prøve å dyppe stiklingene i en blanding av Supersivit og PreFeRal rett før stikking for å få effekt både mot mellus og gråskimmel. Prøv først på noen få planter siden vi ikke har erfaring med denne blandingen. PreFeRal kan blandes med insektmidler mot mellus som Admiral (og Confidor). I følge produsenten skal PreFeRal ikke blandes med såpe eller olje. Såpe forhindrer spiring av soppen på mellusen. Nyttesoppene kan brukes sammen med snylteveps mot mellus. For å se om nyttesoppen virker, kan du legge blader med mellusnymfer i en plastpose i romtemperatur. Dersom mellusnymfen er dekket med sporer av nyttesoppen, vil det etter noen dager vokse ut hvite sopptråder. Snylteveps Begge snyltevepsartene Eretmocerus eremicus og Encarsia formosa virker ved at de både dreper mellusnymfer direkte og ved at de legger egg i mellusnymfen (parasittering). Snyltevepsene fjerner ikke mellusen, men reduserer angrepet. Egget utvikles til en ny snylteveps som senere klekkes fra mellusnymfen. Parasitterte mellusnymfer av bomullsmellus er gule (Eretmocerus ) eller gulbrune (Encarsia) og kan være vanskelig å oppdage. Ofte brukes det en blanding av de to snyltevepsartene. Dose: Forebyggende/svake angrep: 3 6 stk /m 2 og ved angrep: 9 stk/m 2 eller mer en gang i uken så lenge gjennomsnittstemperaturen er høy nok se klima. Snyltevepsene bør settes ut med en gang, men kan lagres i 1-2 dager i mørke ved 8-10 C. Snyltevepspuppene leveres både på kort og i løs vekst. Fordel kortene jevnt i kulturen. De henges opp slik at de ikke kommer i direkte sollys. Vend flasken forsiktig før nymfene fordeles jevnt i små mengder i hele veksthuset. De strøes på et tørt underlag (blader). Unngå direkte sollys. Klima: Ved utsetting av Eretmocerus MÅ gjennomsnittstemperaturen være over C og for Encarsia bør den være 0. Snylteveps er derfor bare aktuelt tidlig i kulturen før temperaturen senkes. Snyltevepsene er svært følsom for plantevernmidler - sjekk toleranselistene. Både sprøyting og vanning med Confidor er svært skadelig for snyltevepsen. Tyske forsøk har vist at vanning med Confidor har mer enn 12 ukers skadelig ettervirkning på Encarsia formosa. Admiral 10 EC Admiral 10 EC (pyriproksyfen) kan være aktuelt som et tillegg til nyttesoppene, men må ikke være eneste tiltak, fordi det raskt utvikles resistens. Det er dårlig økonomi å sprøyte med et middel som ikke virker. Det finnes stammer av bomullsmellus som er resistente både mot Admiral og Confidor. Admiral virker på egg, unge nymfer og 4. nymfestadium ved at den voksne mellusa ikke klekkes. Admiral har kontaktvirkning og det må sprøytes slik at undersiden av bladene dekkes. Gjenta behandlingen ved behov se etiketten. En voksen bomullsmellus lever i ca 3 uker ved 22 C. Verken Admiral eller snylteveps dreper det voksne stadiet. Det kan derfor ta noen uker før du ser merkbar nedgang av voksne mellus. Admiral er skånsom for nyttedyr, men når mellusnymfen dør, vil det ikke klekkes en ny snylteveps fra den parasitterte nymfen. Ikke mist motet selv om du får småplanter med bomullsmellus. Erfaringer fra tidligere år viser at angrep av bomullsmellus i julestjerne ikke ble så stort, fordi lave temperaturer og lite dagslys hemmer utviklingen av bomullsmellusa. På julestjerne tar utvikling fra egg til voksen bomullsmellus 18 uker ved 16 C.

7 Dyrkingsveiledning Julestjerner 2010 Side 7 Bekjempelse av veksthusmellus Bruk av nyttesopp PreFeRal og snyltevepsene Encarsia formosa og Eretmocerus eremicus er også aktuelt mot veksthusmellus. Når veksthusmellusen parasitteres av Encarsia skifter nymfen farge fra hvit til svart. Ved parasittering av Eretmocerus skifter nymfen farge fra hvit til gul. Følgende plantevernmidler er godkjent mot mellus i prydplanter i veksthus pr. 26/8 2010: Middel Admiral 10 EC Calypso 480 SC Pride Ultra Confidor 70 WG Fastac 50 Karate 2,5 WG (Mesurol 500 SC) Stadiet av mellus Egg, unge nymfer, 4. nymfestadium ved at den voksne ikke klekkes. 1. og 2. nymfestadiet og noe på de voksne Unge nymfer Unge nymfer og voksne. Mesurol er lite aktuell på grunn av dårlig virkning mot mellus. Confidor, Fastac 50, Karate 2,5 WG, Mesurol 500 SC og delvis Calypso 480 SC er svært skadelig for nyttedyr. Ta kontakt med Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen for mer detaljert informasjon om bruk av nyttedyr og plantevernmidler. Sopp Førebyggende tiltak: Småplantene pottes straks etter mottak. Godt reinhold, unngå at plantene blir stående for våte, både på bladverk og i potta. unngå lav jordtemperatur (under 17 o C). Svært høyt ledetall og høy ph virker veksthemmende og øker faren for soppangrep. Kontroller bladverk og røttene i hvert hold minst en gang i uka, og sett i gang tiltak så snart soppangrep er påvist Algesopper: Apron XL*, 2-10 ml / 100 l vann Ridomil Gold 2,5 G, til innblanding i mediet Previcur N 150 ml/100 l vann (100 ml/pr. potte) Aliette 80 WG Aqua Hort mot algesopper: Aqua-hort er et apparat til gjødsling med kobber ved hjelp av elektrolyse. Ved denne metode tilføres gjødselvannet aktive kobberioner, noe som ikke skjer med normal kobbergjødsling. Som bi-effekt til gjødslingen drepes zoosporene fra Phytium og Pytopthera. Dette skjer fordi zoosporene har veldig tynne cellevegger, og derfor dør når kobberionene trenger inn i cellene. På denne måte kan man unngå de store problemer med vannbårne sopper. Når man bruker Aqua-Hort får plantene sterkere og hvitere røtter. Dette bidrar til å lage sterkere planter. Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon. Chalara og andre jordboende sopper: OCtave, g /100 liter vann Topsin WG, obs utvikler fort resistens Svartskurv Rizolex 50FW, vanning Rovral 75WG 100 ml/100 l vann. Gråskimmel: Rovral 75 WG, 100 ml/100 vann Teldor er et godt middel. Topsin WG, obs utvikler fort resistens Vi kan selvsagt ikke garantere vellykkede kulturer, men håper at disse opplysningene kan være til nytte. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle feil som oppstar i kulturen selv om veiledningene har vært fulgt. G3 Ungplanter Ren Kvalitet Tlf: Faks: Adresse: Økern Torg 4, 0580 Oslo, Norway Org nr.: NO MVA

ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR

ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR 2 Lønnsomme juletrær Utgitt av Norsk Juletre med økonomisk støtte fra Skogbrukets Verdiskapningsfond og Rogaland fylkeskommune Redaktører: Arne

Detaljer

Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen

Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen Landbruk lilleputt Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen Pilotprosjekt i regi av Hageselskapet og Landbruks- og matdepartementet 2005 Veilederen er initiert og finansiert av Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

23. Potet. Settepotet. Friske settepoteter. Settepotetstørrelse. Forbehandling. Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten 23. Potet Av Gustav Karlsen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Settepotet Friske settepoteter Friske settepoteter er grunnleggende for gode avlinger av høg kvalitet. I dag tar all settepotetproduksjon utgangspunkt

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

4 Ribes (solbær, rips, stikkelsbær)

4 Ribes (solbær, rips, stikkelsbær) Plantevern og plantehelse i økologisk frukt og bær / Bioforsk FOKUS 3 (7) 181 4 (solbær, rips, stikkelsbær) Rips, solbær og stikkelsbær tilhører -slekta. Dyrkingsomfanget av disse bæra er begrenset i Norge.

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

MANUAL FOR SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I MUNKELIA BRL.

MANUAL FOR SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I MUNKELIA BRL. MANUAL FOR SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I MUNKELIA BRL. INNLEDNING Utearealetmet må vedlikeholdes ordentlig dersom det skal være et hyggelig sted å oppholde seg. Det er viktig å vite hva som må gjøres, hvordan

Detaljer

SKJØTSEL AV GRØNTANLEGGET VED NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG

SKJØTSEL AV GRØNTANLEGGET VED NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG SKJØTSEL AV GRØNTANLEGGET VED NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG INNLEDNING Havekunsten er det langsomme teater. (landskapsarkitekt CTH Sørensen) Hagen, eller grøntanlegget, står ikke ferdig det første året. Det

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Bekjempelse av rød hønsemidd

Bekjempelse av rød hønsemidd Bekjempelse av rød hønsemidd Middens livssyklus 1. nymfe 2. nymfe Larve Voksen midd Egg Rød hønsemidd, eller blodmidd, ser ut til å være et voksende problem for fjørfenæringa ikke bare i Norge, men også

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

ØKOLOGISK HANDBOK. Matvekster. GAN Forlag AS

ØKOLOGISK HANDBOK. Matvekster. GAN Forlag AS ØKOLOGISK HANDBOK Matvekster GAN Forlag AS GAN Forlag AS, Oslo 2004 1. utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Fagredaktør: Grete Lene Serikstad Forlagsredaktør:

Detaljer

BESTE PRAKIS FOR BESKJÆRING AV TRÆR

BESTE PRAKIS FOR BESKJÆRING AV TRÆR BESTE PRAKIS FOR BESKJÆRING AV TRÆR Utarbeidet av Norsk trepleieforum Versjon 1 BPB versjon 1, Norsk trepleieforum 2013 1 Tekst og foto: Erik Solfjeld Illustrasjoner: Kjersti Wilhelmsen BPB versjon 1,

Detaljer

- en læringsarena for skoler og barnehager

- en læringsarena for skoler og barnehager TEMA Nr. 1 - April 2013 Skolehagen på Holt - en læringsarena for skoler og barnehager Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt. E-post: marit.jorgensen@bioforsk.no Skolehagen gir en unik mulighet til å kombinere

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra

Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra Knut Kjesbu 1 FORORD... 3 FAKTA... 4 OPPRINNELSE... 5 TILGENGELIGHET... 6 FORHÅNDSREGLER... 7 VARIASJONER AV HYPANCISTRUS ZEBRA... 8 AKVARIET...

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Skadeinsekter og soppangrep

Skadeinsekter og soppangrep Skadeinsekter og soppangrep I denne oppgaven vil jeg fortelle om skadeinsekter og soppangrep på hus. Jeg vil beskrive kjennetegn på forskjellige arter og typer soppangrep, hvilke kriterier som må være

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009.

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. Utarbeidet av helsesøster Nina Misvær i 2000. Sist revidert i august 2009 av Bjørg T. Dysthe, smittevernoverlege,

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer