38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet"

Transkript

1 38. årgang Brannsikker fakkelstafett til jubileet

2 Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket kan være åpent selv om det er ubetjent. Døgnbiblioteket tilbyr selvbetjening og utvidede åpningstider for brukerne av biblioteket. Systemet er et attraktivt supplement til eksisterende løsning som gir muligheter til lengre åpningstider, flere besøkende og bedre utnyttelse av bibliotekets fasiliteter. Et utvidet bibliotek tilbud oppleves svært positivt og tidsriktig av lånerne. Nasjonale og lokale lånekort gir adgang til tilbudet. «Det åpne bibliotek», Larvik biblioteks avdeling i Stavern, har installert denne løsningen. De har åpent alle dager fra til 22.00, til glede for sommergjester, studenter og befolkningen forøvrig som nå kan besøke biblioteket og låne bøker når det passer dem. Les mer om løsningen på bibsyst.no Sett inn ditt lånekort og tast pinkode 2 Systemet registrerer og tar bilde når du går inn 3 Finn bøkene du vil låne i hyllene 4 Gå til selvbetjeningsenhet for «lån», «levering» og «mine sider» 5 Bruk lånekortet og lån det du ønsker på selvbetjeningsenheten bibsyst.no e-post:

3 Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmåny nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytt SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSm SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSm månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyt SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSm 6 Smånytt 8 11 Er biblioteket utdatert? 18 Den fjerde statsmakt Selge hele skiten...8 Manifest: Erik F. Øverland...10 Manifest: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit...11 Manifest: Sigmund Løvåsen...12 Manifest: Anne Enger...13 Manifest: Vigdis Moer Skarstein...14 Manifest: Erik Rudeng...15 Lånekort til framtiden...16 Bibliotekene bør bli den fjerde statsmakt...18 Bibliotekene, demokratiet og ytringsfriheten...22 E-bok-Sverige: Sentrale statlige løsninger i sikte...27 Et blikk på Norsk Bibliotekforening gjennom 100 år...28 Fire ledere om framtidas bibliotekarer...36 Hva skal en bibliotekarer inneholde?...40 IFLA tar omverda på alvor...42 Tenketank utformer fremtidens bibliotek...44 En tur til Azur, 40 år etter...46 Kongelig fest for 100-åringen...51 E-bok-Sverige: Sentrale statlige løsninger i sikte...52 NBF Tidsskriftformidlingen...52 Nytt fra NBF...54 Jubilanten NBF Den 25 oktober fyller Norsk Bibliotekforening 100 år. Dette skal feires grundig. På selve dagen skal det arrangeres en konferanse som H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit har sagt seg villig til å åpne. Ingrid S. Stephensen Redaktør tekene. Sissel Nilsen mener at det er viktig at bibliotekforeningen konsentrerer innsatsen om få områder, og at NBF prioriterer klart når de kjemper videre for at alle typer bibliotek fortsatt skal kunne være en viktig faktor for opprettholdelse av demokratiet, og ikke minst et sted for kulturopplevelse og kunnskapsinnhenting. InnholdInnhol- d- InnholdInnholdInnhol- dinnholdinnhold- InnholdInnholdInnholdInn- holdinnholdinnholdinninnholdinnholdinnholdinnhol- dinnholdinnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnholdInnhold- InnholdInnholdInnholdInnholdInnInnholdInn- holdinnholdinnhol- Innhold Så vet du hva som skjer! Kronprinsessen om biblioteket 44 Tenketank for bibliotek Vår kommende dronning setter stor pris på biblioteket. Ofte besøker hun Asker bibliotek sammen med barna. Hun skriver følgende: Det er rett og slett et godt sted å komme enten for å sitte i ro og lese aviser og bøker, gjøre skolearbeid eller treffe venner. I dette nummeret kan du lese om fremtidsvisjonene til ulike personer innen kultursektoren, i form av manifester. Her gir de uttrykk for sitt syn på bibliotekets rolle i dag og i fremtiden. Tarjei Leer-Salvesen, journalist i Fædrelandsvennen, tar for seg utfordringene bibliotekene står overfor. - Vi får være glade for at bibliotekene allerede finnes. Det handler om å videreutvikle dem. Det koster mindre penger, men ikke nødvendigvis mindre kreativitet. Det begynner å haste. For det vokser frem tanker nå om å få bibliotekene av banen. Noen politikere ønsker å privatisere driften og selge byggene. Hva vil man miste? Biblioteket er et av de aller siste ikke-kommersielle samlingsstedene vi har igjen. Det er kamp om hver krone i de offentlige budsjettene nå. Først handler det om det enkelte bydelsbibliotek og størrelsen på budsjettene. Etter hvert kan det komme til å dreie seg om bibliotekenes eksistens som oppgave for fellesskapet, skriver han. Sissel Nilsen, tidligere leder i foreningen, gir et blikk på Norsk Bibliotekforening gjennom 100 år. Hun tar opp kampen for gratisprinsippet, for bibliotekdirektorat, og for skolebiblio- bibliotekforum

4 Utvidelse av åpningstiden smartbranch 100 skal ses som et supplement til bibliotekets eksisterende løsning med bemannet åpningstid og biblioteksfaglig personale til å hjelpe lånerne. Supplementet består i en utnyttelse av det fysiske rommet og bibliotekets fasiliteter, idet bibliotekets åpningstid kan utvides betraktelig til glede for brukerne, som kan komme, når det passer dem. Vi har sammen med Bibliotheca levert mer enn 100 løsninger til biblioteker i Danmark, Sverige, Finland... og nå i Norge! Se mer på og på openlibrary Hva krever det? En kontrollmodul til adgangskontroll som styrer tyverialarm, samt lys og lys med hensyn til når biblioteket skal lukke. Det gis en meddelelse via bibliotekets lydanlegg, og signaler avsendes heretter til avslåing av datamaskinene, slukking av lys og igangsetting av bibliotekets tyverialarm. En administrasjonsmodul til styring av bl.a. kalenderfunksjon, hvor åpningstider osv. inntastes. Her oppsamles også loggfiler med video/bilder fra hendelser på det ubemannede bibliotek. En web-konfigurasjonsmodul som bl.a. håndterer lukk nå -funksjoner, samt en videomodul med videokameraer og programvare for oppsamling av videofilm. Løsningen styres sentralt fra en av bibliotekets eller kommunens servere, eller kjører desentralt direkte på en enkelt filial. Axiell Danmark A/S - Stamholmen 157, 4. sal Hvidovre - tlf

5 Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Ledere Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet Lederen har ordet: Sissel Merethe Berge leder Norsk Bibliotekforening En folkebibliotekmilliard Synlighet Aldri har bibliotek i Norge vært så synlig. Under valgkampen har flere partier kommentert viktigheten av gode bibliotek. Anne Engers Kulturutredningen 2014 har beskrevet viktigheten av livskraftige bibliotek i kommunene. Utvalget har også konstatert at bibliotekene systematisk har vært nedprioriterte og underfinansierte. NBF erfarer at flere får øynene opp for at bibliotekene kunne vært bedre med økt finansiell støtte. Vi som arbeider i bibliotek er flinke til å tilpasse oss stadig trangere økonomiske rammer. På tross av trangere kår viser Difis innbyggerundersøkelse, som kom tidlig i juni, at biblioteket er den kommunale tjenesten man har mest tillit til og er mest fornøyd med. Dette er et paradoks synes jeg. Foruten politisk oppmerksomhet i jubileumsåret, har NBF plantet bibliotek på mediekartet med arrangementer som bibliotekstafetten, #mittbibliotek og Demokratisk vorspiel. Endret bruk av bibliotekene I 1978 hadde 24 % brukt biblioteket. De siste målingene viser at bibliotekbruken har doblet seg. Dette til tross for at folk har fått tilgang til internett. Bibliotekbruken i dag omfatter mer enn bare utlån. Antall utlån har sunket. Vi gjør lekser, leser, treffer venner, besøker arrangementer og mye mer i biblioteket. Lom bibliotek, som ble årets bibliotek i 2012, er et relativt lite bibliotek med få ansatte. Med bibliotekarenes personlige engasjement er de blitt en kjerne i lokalsamfunnet. De driver med utstrakt formidlingsaktivitet og trekker verden rundt inn i biblioteket. Samtidig har de utviklet digitale tjenester som formidler lokal litteratur langt utover Loms grenser. Økonomiske muskler Et mørklagt bibliotek uten oppdaterte tjenester vil ikke tjene lokalsamfunnet. Den store utfordringen for bibliotekene er og blir ressurssituasjonen. Anne Enger sier i Kulturutredningen 2014: "Det er hevet over tvil at en oppgradering av de mange folkebibliotekfilialene rundt om i landet til å fylle rollen som formidlingsog møteplasser, vil kreve en større ressursinnsats enn i dag." Bibliotekbudsjettet har vært kuttet ned på over mange år. Dette gjør det vanskelig å drive en fremtidsrettet bibliotekutvikling og fører til store lokale forskjeller. NBF er for lokalt selvstyre, men en del steder fører det til at befolkningen ikke får et godt nok bibliotektilbud. En bibliotekmilliard Bibliotekene er viktige for å finne frem til riktig kunnskap i en tid der det er stadig flere kilder til kunnskap. Da må bibliotekene fornyes og være tilgjengelige for alle. Bibliotekene er den kulturinstitusjonen som blir oppsøkt av mennesker med flest ulike bakgrunner. Jeg ønsker meg en bibliotekmilliard. Den skal brukes på nye lokaler, e-bøker tilgjengelig i alle bibliotek og kompetanseheving for bibliotekansatte. Dette er et helt kulturbudsjett! Nå er vel bibliotekarene blitt helt gærne sier noen. Men når man har blitt 100 år, så er det lov å tenke stort! Utgiver Norsk Bibliotekforening Redaktør: Ingrid S. Stephensen I redaksjonen: Anders Ericson Smånytt: Tord Høivik Redaksjon og ekspedisjon Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: norskbibliotekforening.no Webside Redaksjonsråd Ellen Hermanrud, leder Liv Evju Randi Nilsen Even Hartmann Flood Forsidebilde Foto: Marte Salvesen Design, layout og produksjon Vignett: Bård Gundersen Opplag: 3300 ISSN Årsabonnement: kr 350,- Gratis til NBF-medlemmer Annonsepriser 2013 Format 4 farger Sort 1/1 side , ,- 1/2 side 8 100, ,- 1/4 side 6 400, ,- All bestilling av annonser skal skje via A2 Media AS. Ring Henriette tlf: E-post: Utgivelser 2013 Nr november Nr desember Bibliotekforum forbeholder seg retten til å gjøre bladets innhold tilgjengelig også i elektronisk form. Vi tar med glede imot stoff. men forbeholder oss etter avtale retten til å forkorte og redigere manuset samt avgjøre når og om bidraget skal publiseres. Blader merket er medlem av Den Norske Fagpresses Forening Bladet trykkes på klorfritt miljøvennlig papir bibliotekforum

6 tsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån t ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm Smån ttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm yttsmånytt SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttS yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts Små Små Små Smånytt Ny hverdag i fagbiblioteket Birgitte Kleivset er universitetsbibliotekar ved Universitetet i Agder og har ansvar for nordisk og mediefag, fremmedspråk og oversetting. Hun er også en ivrig blogger. Birgitte skriver: - Etter 10 år i bransjen har arbeidshverdagen min endra seg: studenter og forskere henvender seg mindre i skranken, men desto mer via mail, sms og sosiale medier. Spørsmålene fra forskerne er også andre enn før. Her er noen eksempler på spørsmål som ikke ble stilt i 2003: hvordan rettighetsklarerer jeg materialet til min nye bok? hvordan blogger jeg med studentene mine? kan du undervise studentene mine om kildekritikk og referanser? hvordan når jeg ut med forskningen min? hva er det beste tidsskriftet å publisere i? hva er open access? kan dere hjelpe/arrangere min boklansering? hvordan lager jeg en blogg? Nytt forskningsbarometer Regjeringens forskningsbarometer forsøker å besvare seks spørsmål: Hvor mye penger bruker vi på FoU? Hvor mye tid bruker vi på FoU? Hvor mye samarbeid er det om FoU? Hva forsker vi på? Hvilke resultater gir FoU-innsatsen? Hvilke trender ser vi for FoU? Bibliotekarene betyr mye for barometeret. Bibliotekene leverer viktige tjenester til FoU-arbeidet. Når det gjelder resultatene, står bibliotekenes bidrag til måling av FoU helt sentralt. Barometeret er et barn av kunnskapsøkonomien. Økonomisk vekst er avhengig av ny kunnskap og av innovative fagfolk. Staten ønsker derfor å kartlegge kunnskapsproduksjonen. Det er metodisk krevende. Moderne målinger av vitenskap startet med bibliometri basert på bibliografiske databaser tidlig på 60-tallet. Lenge var dette en spesialisert nisje innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskapen. I dag er scientometri et dynamisk felt av stor politisk betydning. Internasjonalt er det nå en økende interesse for å måle de praktiske konsekvensene av FoU i stedet for å telle de umiddelbare resultatene i form av publikasjoner. For at samfunnet skal utvikle seg, sier barometeret, må FoU på lang sikt gi seg til kjenne på resultatsiden. Blir bibliotekarene med på denne utviklingen? Eller vil de begrense seg til papirproduktene? Sex eller stork Folkeopplysning tar mange former. I Romania startet kampanjen "Sex eller stork" på den nasjonale bibliotekdagen 23. april. "SEXUL vs. BARZA", som tiltaket heter på rumensk, er rettet mot tenåringer. Unge jenter i Romania blir gravide fire ganger så hyppig som den tilsvarende gruppen i Tyskland. Skolene gir svært lite seksualopplæring. Derfor må folkebibliotekene trå til. Biblionet er medarrangør. Programmet Biblionet, som omfatter femten hundre bibliotek, drives med støtte fra Gates Foundation. Åpningen fant sted i parlamentspalasset, den enorme praktbygningen som Ceausescu reiste midt i Bukarest. Den viktigste ressursen er et eget nettsted, med mange korte videofilmer der den unge aktivisten Adriana Radu snakker om kropp, seksualitet, prevensjon og tilsvarende emner. Selv om språket er fremmed, gir åpningsvideoen (http://www. sexulvsbarza.ro/#) et godt bilde av hennes åpne og personlige form. Instruksjon på video Biblioteket ved Høgskolen i Gjøvik har satset mye på instruksjonsfilmer. Våren 2013 ble filmene lastet ned tusen ganger i måneden. De to mest populære, skriver Klaus Jøran Tollan, var «Hvordan lage en problemstilling?» og «Innholdsfortegnelse og figurliste i Word». Det er interessant å legge merke til at søke-filmene er blant de filmene som blir sett og brukt minst. Det er ikke tradisjonelle søkeferdigheter som etterspørres. YouTube-statistikken viser at det er ferdigheter knyttet til nye tjenester og randsone-virksomheten i biblioteket som er mest populære. Filmene brukes både som forberedelse til kurs og til problemløsning i etterkant. Ved å lage og legge ut slike filmer reduserer biblioteket presset i skranken og antall repetisjoner. 6 bibliotekforum 6 13

7 tsmånyt tsmånyttsmånytts månyttsmånyttsmånytts månyttsmånyttsmånytt yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm yttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånytt SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttS nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytts nyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånytt Kunnskap går aldri av moten Sølvberget har formulert en ny visjon for årene fram til De aller første bibliotekene, forteller dokumentet, oppsto for 4600 år siden. De markerte overgangen fra forhistorisk til historisk tid. I begynnelsen var ordet, og ordet var i bibliotekene. Det går en linje fra disse tidligste bibliotekene fram til formidlingen av ord, historier og kunnskap som foregår på kulturhuset i Stavanger hver eneste dag. Biblioteket signaliserer at vi tilhører en sivilisasjon som bygger på idéer og idealer. «Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn, og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Vi er Stavangers dagligstue og vi har alltid plass til alle. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere. Vi presenterer et unikt produkt som aldri må tas for gitt, verken av ansatte eller bevilgende myndigheter». Smånytt Populært sted for innvandrere Biblioteket er en populær plass for både unge og eldre, nyankomne og etablerte innvandrere i Tromsø. Fagbøker om norsklæring og DVD er er mye utlånt, og det er mange som benytter seg av PC ene i biblioteket. I tillegg er det mange innvandrere som bruker biblioteket som en sosial møteplass. De sitter og prater eller spiller brettspill og PC-spill. Flere bruker leksehjelp og deltar på lesegruppa for kvinner. Grammatikkbøker og andre lærebøker i norsk er alltid utlånt. Brukerne låner også flere skjønnlitterære bøker nå enn før. Det ser ut til at innvandrerne selv introduserer biblioteket som et sosialt og inspirerende sted å være for nyankomne. Vi må utvikle biblioteket slik at det fortsetter å være et kjernepunkt i byen for denne gruppa. Mennesker fra andre land bosetter seg i Tromsø, Det kommer stadig nye brukere. De har svært ulike behov både for allmenne og mer tilrettelagte tjenester. De mer etablerte brukerne er en uvurderlig ressurs for biblioteket. De bidrar med oversettingsarbeid, veiledning og hjelp ved språkvanskeligheter, med arrangementer på ulike språk og med innkjøp av relevant litteratur. Dessuten skaper de et positivt og læringsrikt miljø for alle brukerne og alle de ansatte på biblioteket. De trodde ikke at jorda var flat Mennesket i middelalderen trodde slett ikke at jorden var flat, skrev forskningsbibliotekar i NB Benedicte Gamborg Briså i juni-utgaven av Aftenposten Innsikt. Det trodde man heller ikke i antikken. Grekerne visste at jorda var rund. Den lærde Erathostenes fra Kyrene, som ledet biblioteket i Alexandria på 200-tallet f.v.t., målte faktisk krumningen. Forestillingen om en rund jord går helt tilbake til Pytagoras (ca. 500 f.v.t.) At middelalderens tro på en flat jord er en myte, har vært kjent lenge. Men den har likevel holdt seg levende i mange fagmiljøer. - Myten stammer fra 1800-tallets syn på middelalderen som uopplyst, og heltedyrkelsen av Columbus, sier Benedicte. Så lenge fakta- og lærebøker bringer myten videre, kommer vi nok til å stri med den. bibliotekforum

8 Selge hele Det finnes dem som vil selge bibliotekene. Vi som elsker biblioteket bør våge å tenke tanken. Kanskje det mobiliserer til å foreta seg noe. Tekst: Tarjei Leer-Salvesen, journalist og glad bruker av mange bibliotekers tjenester Foto: Privat Hva er et bibliotek for noe? Dere som jobber der, har mange svar. Det klassiske svaret på utsiden, er at det er et hus med en stor samling bøker. Den forestillingen er snever og farlig for bibliotekets fortsatte eksistens. Jeg pleier å si at biblioteket er et av de fremste uttrykkene for sivilisasjonens utvikling. Det er et uttrykk for en genuin vilje til både å samle og å dele kunnskap. Samtidig, og dette er viktig, tror jeg neppe våre politikere ville etablert biblioteksystemet dersom det var en ny idé. Det ville være for dyrt. Tanken er for visjonær. Sentralt plasserte praktbygg fylt med bøker, musikk, film og aviser til fri benyttelse, finanisert av skattebetalerne i folkeopplysningens tjeneste. Nei, å starte et slikt prosjekt i dagens situasjon, med handlingsregel og eldrebølge, det hadde simpelthen ikke gått. Vi får være glade for at bibliotekene allerede finnes. Det handler om å videreutvikle dem. Det koster mindre penger, men ikke nødvendigvis mindre kreativitet. Det begynner å haste. For det vokser frem tanker nå om å få bibliotekene av banen. Noen politikere ønsker å privatisere driften og selge byggene. De anser det ikke som en offentlig oppgave å låne bort bøker, når bøker like gjerne kan leies ut slik mange tidligere gjorde med DVD-er. DVD-utleie eksisterte fortsatt som marked i Men allerede i 2013 er det borte, i alle fall i min hjemby Kristiansand. Nå snakker alle om strømming i stedet. Jeg er skeptisk til å følge strømmen, som et annet stykke drivved. Men la gå. Folk stemmer på disse politikerne. La oss ta forslaget på alvor. Vi som elsker biblioteket, kan ikke være så redde for å tenke litt bortover langs de veiene som nye ideer peker ut for oss. Hva tjener samfunnet på å selge byggene, auksjonere bort praktverkene og la en kommersiell aktør drifte en utleietjeneste for resten av bøkene? Kommunene ville utvilsomt kunne frigjøre kontanter ved salg av eiendom. Antagelig vil man kunne si opp en del bibliotekarer og frigjøre driftsmidler i hardt pressede budsjetter. Pengene trengs andre steder. Hva ville man så miste? Vi vil miste stedet som biblioteket representerer. Gjør det noe? Ja. Jeg er redd det er viktig. Biblioteket er et av de aller siste ikke-kommersielle samlingsstedene vi har igjen. Et sted for høytlesning, små utstillinger og en prat om litteratur. Kristiansand Folkebibliotek har den billigste kaffeautomaten i byen. Det er et pusterom, der byens tiggere kan trekke inn og varme seg og bla i avisa på linje med andre borgere. Og man ser verken opp eller ned på hverandre når man sitter i hver sin stol, med hver sin identiske kopp kaffe og hver sin avis. Her er man i felles ærend. Så er det bøkene. Noen av bøkene ville nok bli vanskeligere tilgjengelig. En kommersiell aktør vil ikke raskt kunne tilby alle titlene i Bibsys i en strømmetjeneste. Men man kan å se for seg en fremtid alt er digitalisert 8 bibliotekforum 6 13

9 skiten? og alt strømmes mot betaling. Man kan innvende at dette er det ikke alle som har råd til å bruke. Og det er riktig, men er det nå en menneskerett å få gratis bøker? Gratis film? Gratis musikk? Nei, dette er ingen menneskerett. Det har heller aldri vært hevdet i arbeidet for bibliotekene. Biblioteket er et samfunnsgode, et prosjekt for vårt felles beste. For å bli litt klokere. I mine øyne er det verste ved en privatisering at vi vil mister mange av bibliotekarene. Hvis vi skal sette vår lit til en kommersiell strømmetjeneste eller Google Books, forsvinner det beste på biblioteket. Og skal vi forsøke oss på en privat aktør som drifter biblioteket videre omtrent som før, da kan vi få situasjonen de har i USA. Der er færre av de ansatte bibliotekarer. Lønninger og pensjonsrettigheter hører til de viktigste innsparingene. Det er selvsagt penger å spare her. Men det går ut over rekrutteringen til yrket som utgjør kjernen i det sivilisasjonsbyggende prosjektet som bibliotekene er. Slik filmtjenesten Netflix fungerer, anbefaler den en film basert på noe den vet du allerede har likt. Ser du én western, får du anbefalt fem nye westerns. Slik er det ikke i møte med en bibliotekar på Folkebiblioteket. Der kan en gutt på elleve som leser «Gone»-bøkene bli møtt av et empatisk: «Jammen, du får ikke mareritt av de bøkene, da?» Og så blir han kanskje presentert for en helt annen forfatter som bibliotekaren har lest og tror er noe for akkurat denne gutten. Denne gutten føler seg sett og forstått i møte med bibliotekaren. Og kanskje kommer han ofte tilbake hit, på jakt eller kunnskap og underholdning, eller veiledning, eller bare trøst. Gode historier betyr noe. Og det gjør også de menneskene som ser deg, og skjønner hva du trenger. Kunne Google Books eller Netflix gjort det samme? Jeg tviler. Men det er mer: det viktigste er nok bibliotekarenes evne til å gjøre gode søk og tenke kildekritisk, som langt overgår de fleste journalister jeg kjenner. Evnen til å gjøre søk, formidle resultatet av søket sammen med en anbefaling og gjerne spre litt kunnskap om temaet er unik. De fleste bibliotekarer jeg har hatt gleden av å omgås, er kunnskapsrike og gode formidlere. De gjør oss klokere, både voksne og barn. Bibliotekarene er kjernen i folkebiblioteket. Hvis man ikke forstår det, men tenker på biblioteket som en database, da vil man ikke forstå hva man har å miste før det er for sent. Og jeg tror som sagt at dersom vi mister bibliotekene, har vi ikke politikere med vilje til å bygge dem opp på nytt. Hva bør man så gjøre? Jeg er medlem av Norsk Journalistlag. Der har vi i en rekke år følt oss presset på kvalitet og innhold. Noe blir bedre også, men det har vært en stigende uro blant mange av oss for at yrkesstanden vår ikke er nok opptatt av å forsvare kvaliteten. Presseorganisasjonene har lansert en egen kampanje for å heve kvalitetsfokuset. Journalistikken er under press. Fokus på kvalitet øker vår egen selvbevissthet og kampglød, og får kanskje noen av vennene våre til å ville forsvare oss. Selv har jeg valgt å bruke tid og krefter på en frivillig organisasjon ved siden av fagforeningsmedlemskapet. Den heter Stiftelsen for en kritisk, undersøkende presse (SKUP). Det jobbes på flere fronter for å heve det faglige nivået og bevisstheten. Vi trenger fagforeninger som jobber for rettighetene våre. Men vi må slåss for innholdet i faget også. Det gjør vi i fagforeningen, men ikke minst i hverdagen på arbeidsplassene våre. Jeg er altså ikke medlem av Norsk Bibliotekforening, som feirer jublieum nå. Men om jeg var det, ville jeg tenkt i disse baner. Det er kamp om hver krone i de offentlige budsjettene nå. Først handler det om det enkelte bydelsbibliotek og størrelsen på budsjettene. Etter hvert kan de komme til å dreie seg om bibliotekenes eksistens som oppgave for fellesskapet. Gratulerer med de første hundre årene! Ta opp kampen nå, og sørg for at det blir hundre nye gode år.

10 Man Manifest Manif t Manifest Manifest Manife t Manifest Manifest Manifest Manifes t Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest st Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest M st Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Ma st Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Man Ma st Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifes M est Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifes M est Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manife M fest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manifest Manife M fest Manife Manifest I et jubileumsår kan det være på sin plass med en ny programerklæring et manifest for dagen og morgendagen. NBF har bedt seks personer, som alle er svært tydelig i det norske samfunnet, om å fortelle hva de mener og tror om bibliotekets rolle og oppgaver i dag og i fremtiden. Manife Manif Manif Mani Man Man Man Man Erik F. Øverland Sosiolog, forsker ved Institut Futur - Freie Universität Berlin Foto: Privat 1. Hva mener du er det viktigste bibliotekene bidrar med? Biblioteket er både kunst, kultur, informasjon og møteplass. Flerbrukshus og verdens beste søkemotor. Betydningen det har for barn og unge kan ikke overvurderes. Noen vokser opp i hjem fylt med bøker, aviser, musikk og film. Andre gjør det ikke, men på biblioteket har de tilgang til alt. Barn i en familie som lever under fattigdomsgrensa kan lese alle barnebøker de vil. Bibliotekene bringer også kunst- og kulturopplevelser ut i distriktene, ut til folket. Ikke bare gjennom bøker som står i hyllene, men gjennom opplesninger, debatter og andre arrangementer. Biblioteket er med på å utjevne sosiale forskjeller. Det er et vindu ut mot annen informasjon, andre tanker og andre verdener enn det du kjenner fra før. Fra forfatterhold ser vi også at bibliotekene bidrar til at det skapes ny litteratur. Både ved at de bidrar til økt lesing og synliggjøring av litteratur. Men også ved at innkjøpsordninger og innkjøp til enkeltbibliotek gjør det mulig for forfattere og forlag å skrive og utgi et bredt utvalg bøker som igjen kommer bibliotekbrukerne til gode. 2. Hva er den største utfordringen bibliotekene står overfor? Digitaliseringen og den pågående revolusjonen i den mediale hverdagen er i ferd med å påvirke oss på måter vi ennå ikke kan se konturene av. Å takle overgangen fra det klassiske skrevne ord til digital kunnskapsutvikling på en god måte er derfor helt avgjørende for bibliotekets framtid, og dets største utfordring i dag. Dette har ikke bare med teknologi å gjøre, men i langt større grad relevans. Visjonen om Biblioteket som arnestedet for innsikt, stedet du søker deg fram til hva andre har tenkt, der du finner kompetanser med høyt spesialiseringsnivå, må reformuleres og tilpasses nye tider. I mange land, også vårt eget, er bevilgninger til bibliotekene under press. Å tydeliggjøre relevans og sikre offensive investeringer i utviklingen av bibliotekene er kanskje viktigere nå enn det var da bibliotekene i sin tid så dagens lys. 3. Se 20 år frem. Hvilken rolle har bibliotekene? I 2033 er bibliotekene ennå ikke vesensforskjellige fra de vi har i dag, selv om de har endret seg en del. Det fysiske biblioteket, både de som er knyttet til utdannings- og forskningsinstitusjonene og de offentlige folkebibliotekene, er fremdeles rettet inn mot utlån og formidling av fysiske kunnskapsbærere, ikke bare bøker, men også film, musikk og en rekke andre produkter. Ny konserveringsteknologi, som bidro til et kvantesprang når det gjaldt beskyttelse, og et avansert satellittbasert registreringssystem, gjorde dette mulig. Dette har også bidratt at kunst i større grad kom ut av sin museale tilværelse for i større grad å spille en viktig rolle i folks liv. I tillegg til de fysiske bibliotekene har vi et globalt nettverk av virtuelle bibliotek, som både er spesialisert innenfor ulike fagområder og inngår i store kunnskapsallmenninger, på alle språk med alle mulige temaer. Tilgjengeligheten til disse er i dag standard i alle hjem via digipub som er en standard digital pakke myndighetene tilbyr alle borgere. Vi befinner oss nå i en tidlig post-internett epoke, og utforskningen av mulighetsrommet i dette nye digitale univers er fremdeles på begynnelsesstadiet. Dette gir biblioteket nye og meget spennende muligheter. 10 bibliotekforum 6 13

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek 39. årgang 2 2014 Bibliotekmøtet i Trondheim Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek Nyhet! ebokbib har blitt enda bedre, versjon 1.5 er nå lansert

Detaljer

Tema: Fylkesbibliotek

Tema: Fylkesbibliotek 39. årgang 1 2014 Tema: Fylkesbibliotek Pådrivere - innovatører - rådgivere Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket

Detaljer

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang 7 2012 E-bøkene utvikler bibliotekene Sindre sortering ved innlevering Ønsker dere at innlevert materiale blir levert til et skjermet område, slik at dere

Detaljer

Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten!

Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten! 3 6. å r g a n g 6 2 0 1 1 Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten! ulike kulturer Biblioteket i Alexandria og den egyptiske og globale revolusjon Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr

Detaljer

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon

Bibliotekaren. Kursen satt for tre år fram. Landsmøtet i BF: Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2011 Landsmøtet i BF: Kursen satt for tre år fram Ungdom er blitt dårligere til å søke etter god informasjon Wimp som modell for digitale

Detaljer

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek 38. årgang 3 2013 Sosiale medier skaper digitale skiller E-bøker i bibliotek ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket.

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2012 - Det er vrøvl å snakke om krise BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza Innhold Lederen har ordet side 3 BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

Detaljer

Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre

Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre 37. årgang 3 2012 Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre side 16 og 17 Ingeborg Rygh Hjorthen valgt til ny NBF leder Glimt fra Stavanger Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmåny

Detaljer

39. årgang. Ytringsfrihet. E-boka som våpen mot sensur Debatt i biblioteket Når bokvalget blir vanskelig Hvorfor ytringsfrihet i 1814?

39. årgang. Ytringsfrihet. E-boka som våpen mot sensur Debatt i biblioteket Når bokvalget blir vanskelig Hvorfor ytringsfrihet i 1814? 39. årgang 3 2014 Ytringsfrihet E-boka som våpen mot sensur Debatt i biblioteket Når bokvalget blir vanskelig Hvorfor ytringsfrihet i 1814? Innhold Ytringsmuligheter Nyhet! ebokbib er her i versjon 2,

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2012 Sunniva Evjen tok doktorgrad på bibliotekvisjoner: - Bibliotek har blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 6 / 2000-8. årgang Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere Flere søker bibliotekarstudiet i Oslo Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann... og tariffoppgjøret

Detaljer

Bygger bro mellom ulike kulturer

Bygger bro mellom ulike kulturer 3 6. å r g a n g 3 2 0 1 1 Bygger bro mellom ulike kulturer Et fyrtårn for ytringsfrihet "Klok på bok" E-bøker i norske bibliotek Publikum vil gjerne finne bøkene selv Med Bokens plassering gir dere lånerne

Detaljer

Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg

Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg 3 6. å r g a n g 8 2 0 1 1 Vennesla bibliotek: Norges flotteste kulturbygg Kultur - og bibliotekbygg: brukeren i sentrum Lardal bibliotek Elverum bibliotek Fjell folkeboksamling Øygarden folkebibliotek

Detaljer

Bibliotek krysser grenser

Bibliotek krysser grenser Hva skjer i enkelte land? 37. årgang 6 2012 Bibliotek krysser grenser Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmåny

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Bibliotekaren. Med fokus på tillitsvalgte. Spennende masteroppgaver. Fryktens pris. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Med fokus på tillitsvalgte. Spennende masteroppgaver. Fryktens pris. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 6 Med fokus på tillitsvalgte Spennende masteroppgaver Fryktens pris Innhold Lederen har ordet side 3 Hva sa Aslak Sira Myhre på Lillehammer? side

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 5 - Mai - 2009. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 5 - Mai - 2009 Giskes stortingsmelding er blanda drops: Mange viktige signaler Noen gode tiltak Ingen friske penger Innhold Lederen har ordet side 3

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring Skjerm eller papir? 3 6. å r g a n g 7 2 0 1 1 Lesing c læring c mestring Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet

Detaljer

Bibliotekaren. Biblioteket som arrangementsog litteraturhus. Hva var det med Alexandria? Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekaren. Biblioteket som arrangementsog litteraturhus. Hva var det med Alexandria? Om brudd med mytisk tenkning Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - August - 2009 Biblioteket som arrangementsog litteraturhus Hva var det med Alexandria? Om brudd med mytisk tenkning Bibliotekpedagogisk diskurs

Detaljer

Velkommen til Stavanger

Velkommen til Stavanger 3 7. å r g a n g 2 2 0 1 2 STAVANGER Velkommen til Stavanger NBF-valget: Erfarent, men ungdommelig styre Det beste i livet er gratis Utlånstjenesten er stadig like populær, og vil alltid være den bærende

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

Nazister på biblioteket er det et samfunnsoppdrag? Bibliotekmøte, Kapittel 2014.

Nazister på biblioteket er det et samfunnsoppdrag? Bibliotekmøte, Kapittel 2014. Nazister på biblioteket er det et samfunnsoppdrag? Bibliotekmøte, Kapittel 2014. Noen må ha gått seg fullstendig vill i skogen for å finne på noe så uklokt som dette tiltaket, skrev det antirasistiske

Detaljer

BibliotekarenNr 2 - Februar - 2014

BibliotekarenNr 2 - Februar - 2014 BibliotekarenNr 2 - Februar - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Tillitsvalgt i Narvik: Medlemmene spent på ny sjef og nye lokaler Verdien av å kjenne forskningsmetode i daglig arbeid Ferie og jobbskifte

Detaljer

Bibliotekaren. Roger Jøsevold snakker ut. Nye stemmer på Hamar. JBI med tettere oppfølging av 1. årsstudentene. Modellbibliotek må være noe annet

Bibliotekaren. Roger Jøsevold snakker ut. Nye stemmer på Hamar. JBI med tettere oppfølging av 1. årsstudentene. Modellbibliotek må være noe annet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2010 Nye stemmer på Hamar JBI med tettere oppfølging av 1. årsstudentene Modellbibliotek må være noe annet BF i møte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bibliotekaren. Å sette sammen en bibliotekar. Hva vil vi med ebøkene? Forskning, bibliotek og praksis

Bibliotekaren. Å sette sammen en bibliotekar. Hva vil vi med ebøkene? Forskning, bibliotek og praksis Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2010 Å sette sammen en bibliotekar Hva vil vi med ebøkene? Forskning, bibliotek og praksis Erfaringsbasert mastergrad i utvikling og

Detaljer