INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE"

Transkript

1 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE

2 TIL ELEVER OG FORESATTE Stavanger kulturskole ønsker at du skal få oppleve gleden kunst og kultur kan gi deg. For å oppnå dette kreves det også noe av deg. Som elev har du medansvar for et godt og trivelig læringsmiljø. Stavanger kulturskole har obligatorisk oppmøte. Ved fravær skal du gi beskjed til din lærer eller til kulturskolens adminstrasjon. Ved fravær mer enn tre ganger i semesteret risikerer du å miste elevplassen din. Det er elever og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder og informasjon som legges ut på de relevante sider på vår hjemmeside: stavangerkulturskole.no Her finnes også informasjon om gjeldende reglementer og vilkår. I vårt administrasjonsprogram Speedadmin skal alle selv sjekke sine kontaktopplysninger og når nødvendig alltid korrigere disse. Foresatte kan også se det som ligger inne på sitt barn av søknader, kommende betalinger og avlyste timer. For å gjøre dette går man inn på stavangerkulturskole.no og velger Logg inn elev. For å logge seg inn bruker man elevens fødselsdato (f.eks ) og passord som blir tildelt ved første gangs innlogging. I april hvert år vil man bli bedt om å gjenpåmelde seg for neste skoleår (eventuelt bekrefte at man fortsatt vil stå på venteliste). For information in English and French, please visit our homepage stavangerkulturskole.no

3 SERVICEERKLÆRING Stavanger kulturskole skal gi et tilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev. Kulturskolen underviser både individuelt og i grupper. Gruppeleksjoner skal utgjøre minst 30 minutters undervisning pr. uke, mens individuell undervisning utgjør minst 20 minutter ukentlig. Skolen søker i størst mulig grad å gi et samspilltilbud til alle instrumentalelever. Kulturskolens personale skal ha et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere om opplæringen. I løpet av skoleåret skal det avholdes målsettings- og evalueringssamtaler mellom elev/foresatte og lærer. I grupper med mange elever (for eksempel dans, drama, kulturkarusellen) avholdes det felles elev/foresattemøter. Alle elever skal i løpet av skoleåret få tilbud om å medvirke på minst én konsert, forestilling, utstilling eller prosjekt som inngår i kulturskolens undervisningstilbud. Hvert fagteam gjennomfører i løpet av skoleåret en eller flere prosjektuker. Elever og foresatte informeres tidlig i semesteret om hvilke prosjektuker som skal gjennomføres. Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via sms til ønsket mobilnummer. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning mer enn to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen kontingentreduksjon.

4 KULTURSKOLENS ARRANGEMENTER En viktig del av skolens pedagogiske filosofi er tanken om at all undervisning er målrettet. I løpet av skoleåret får derfor elevene tilbud om å delta på konserter, forestillinger, utstillinger og andre prosjekter. Fravær fra disse må unngås, ikke minst av hensyn til medelevene, men også av hensyn til det ferdige resultat som skal presenteres. ARRANGEMENTSVETTREGLER FOR UTØVERE OG PUBLIKUM, BÅDE STORE OG SMÅ Møt opp i god tid før arrangementstart Vær til stede under hele arrangementet Mobiltelefoner skal være slått av under hele arrangementet Husk at det er de på scenen som skal ha oppmerksomheten! Det er hyggelig når småsøsken er med, men sørg for at de ikke forstyrrer det som skjer på scenen.

5 ELEVKONTINGENT Avtalen er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon: Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1. desember. Elever må hvert år i april bekrefte sin elevplass (og eventuelle ventelisteplass) ved å gå inn på skolens hjemmeside stavangerkulturskole.no. Velg «Logg inn elev», og logg deg inn som bruker med elevens fødselsdato og passord som ble tildelt ved første gangs innlogging. Gå deretter inn på Gjentilmelding og bekreft personlig informasjon samt elevplass (og eventuelt ventelisteplass). Elever som ikke har bekreftet sin plass innen 1.mai anses som utmeldt. Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed om dette til skolens administrasjon innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve egenandel/semesterkontingent for påfølgende semester. Nye elever har inntil to prøvetimer. Stavanger kulturskole har differensierte priser på sine undervisningstilbud. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Moderasjon gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene. Det gis ikke moderasjon hvis man har plass på flere disipliner (unntatt dans). Se hjemmesiden for mer informasjon. Alle priser er pr. semester. Elevkontingenten faktureres to ganger i året og er tilknyttet kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingentsatsene fastsettes for ett år om gangen og justeres pr. 1. januar i forbindelse med behandlingen av kommunens handlings- og økonomiplan. Elever kan kun ha én instrumentalplass. Dersom det søkes på flere instrumenter, slettes de andre søknadene når mottatt plass er akseptert.

6 Permisjon kan kun innvilges ved langvarig sykdom eller midlertidig flytting fra kommunen. REGLER FOR INSTRUMENTLEIE Stavanger kulturskole leier ut visse instrumenter i begynnerfasen av instrumentalundervisningen. Elever på strykeinstrumenter kan leie tilpassede instrumenter inntil instrument i full størrelse kan brukes. Strykeinstrumenter i full størrelse kan leies i inntil to år. Kulturskolen har også noen blåseinstrumenter som kan leies i inntil tre år. Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå. Kulturskolen har ikke egen instrumentforsikring! Reparasjoner av kulturskolens instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør. Kontakt kulturskolen for å bli henvist til godkjent reparatør. Dersom instrumentet skulle komme bort, må det erstattes av leietaker. Instrumentene er IKKE forsikret av kulturskolen. Leietaker skal selv holde forbruksmateriell som rør, harpiks etc. Leietaker har også ansvar for ordinært vedlikehold. Kulturskolen sørger for strenger til strykeinstrumenter under full størrelse, dette faktureres sammen med elevkontingenten. Alle strykerelever skal til enhver tid ha et ekstra strengesett i instrumentkassen. Dette gjelder også elever med private instrumenter. Når eleven slutter, eller går over på privat instrument, skal instrumentet umiddelbart leveres til skolen.

7 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM INSTRUMENTALELEV: ØVING: Læreren forteller deg om hvorfor og hvordan du bør øve. Vi forventer at du øver regelmessig, og at du kommer forberedt til undervisningen. NOTER: Læreren gir beskjed om hvilke noter du skal bruke i undervisningen. Disse må du kjøpe selv. Kulturskolen skaffer vanligvis samspillnoter. INSTRUMENTER: Kulturskolen leier ut flere typer instrumenter. Du er selv ansvarlig for instrumentet du leier, og for at det leveres tilbake i sammen stand som da det ble utlevert. Instrumentene er IKKE forsikret av kulturskolen! Se forøvrige reglementet for instrumentleie. INFORMASJON blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Musikk»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder.

8 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM DANSEELEV: Danseelver med langt hår må ha dette oppsatt eller i hestehale på all danseundervisning. Smykker og armbåndsur er ikke tillatt i timene. ANTREKK BALLETT: Barneballett t.o.m. 3. klasse: RAD rosa ballettdrakt og skjørt, rosa ballett strømpebukse (med føtter) og rosa skinn ballettsko. 4. klasse og oppover: svart «Anne» ballettdrakt og skjørt, rosa ballett strømpebukse (med føtter) og rosa skinn ballettsko. Ingen "split sole" ballettsko før 8.klasse. ANTREKK BARNEDANS: Svarte, myke dansesko i skinn. Tettsittende dansetøy. ANTREKK JAZZDANS OG SHOWDANS: Svarte, myke jazzsko og tettsittende dansetøy. MODERNE/SAMTIDSDANS: Tettsittende dansetøy. Barbeint. ANTREKK HIP-HOP: Innejoggesko. Dansetøy. DELTAKELSE: Alle elever er automatisk involvert i skolens årlige Dansefest, som finner sted på våren. Elever som ikke har anledning til å delta på denne må melde fra skriftlig til sin lærer innen 1. desember. Dersom du etter denne dato har to fravær uten melding blir du tatt ut av forestillingen, men du kan fortsatt møte til ordinær undervisning. INFORMASJON blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Dans»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder.

9 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM DRAMAELEV: ØVING: Når du har fått utlevert en tekst eller et manus forventes det at du øver regelmessig og møter forberedt til undervisningen. KLÆR: Svarte klær som er lette å bevege seg i. Svarte antisklisokker eller svarte gymsko/innesko med lys såle. Smykker og klokker bør tas av før øvingen. MANUS/TEKST: Læreren deler ut det tekstmaterialet du har bruk for. Ta godt vare på utdelt materiale! Dersom du mister et manus må du betale kopieringsgebyr for å få et nytt. KOSTYMER/REKVISITTER: Kulturskolen låner ut kostymer og rekvisitter i forbindelse med forestillinger. I enkelte tilfeller kan utlån også foregå i privat regi. Du er selv ansvarlig for de kostymer og rekvisitter du låner. Etter endt forestilling skal kostymer leveres tilbake i vasket tilstand, og rekvisittene må være i orden. Dersom noe blir ødelagt kan du bli holdt ansvarlig for dette, men vanlig slitasje er ikke erstatningspliktig. Dersom kostymet må sendes til rensing tar kulturskolen seg av dette. Kostymer og rekvisitter som eleven selv skaffer til sin egen rollefigur har eleven selv ansvaret for. DELTAKELSE I FORESTILLING: Fra 3. klasse får alle elever ved dramaavdelingen tilbud om å bli med i en forestilling. Du kan ikke slutte eller trekke deg fra en rolle etter at du har takket ja og innøvingen er begynt. INFORMASJON blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Drama»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder.

10 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM ELEV VED BILLEDKUNST OG TEGNING FORDYPNING: KLÆR: Ta med en malerskjorte. Bruk ikke klær du er redd for. INFORMASJON blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Visuelle kunstfag»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder.

11 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM ELEV VED FOTO/DIGITAL BILDEBEHANDLING: KRAV TIL EGET UTSTYR: Elever må disponere eget speilreflekskamera. Det anbefales også å ha eget stativ og et lyssterkt fastobjektiv (f. eks 50 mm f:1,8) da en del fotografering krever dette. KULTURSKOLENS UTSTYR: Skolen disponerer diverse fotoutstyr og tilbehør som kan lånes ut til elevene på tur, eller med hjem om de ønsker. Elevene må signere for hjemlån. Mistet eller ødelagt utstyr må erstattes. Kamera og optikk lånes ikke ut. Skolen har også en profesjonell skriver i A2-format. Elevene får skrive ut så mye de ønsker, til kostpris. Faktura sendes ved slutten av skoleåret, eller når kostnadene har oversteget 500 kroner. UNDERVISNING: Undervisningen foregår for det meste i klasserom med Photoshop CS6. Det undervises i fotografering, kameratekniske aspekter og bildebehandling. Det jobbes med egne bilder i undervisningen, og elevene må ha med egne bilder til dette. Vi er ute på tur noen ganger hvert semester. Elevene må selv skaffe skyss til/fra felles møtested. INFORMASJON om aktiviteter utenom vanlig klasseromsundervisning søkes gjort i god tid, men kan pga værmelding komme tett opp mot undervisningsdagen. Sjekk derfor e-post kvelden før. Annen informasjon blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Visuelle kunstfag»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder.

12 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM ELEV VED ANIMASJONSFILM: UTSTYR: I en stor del av undervisningen og til produksjon av animasjonsfilm ved kulturskolen benyttes digital penn og tegneplate. Kulturskolen disponerer det nødvendige utstyret som brukes i undervisningen og til produksjon av animasjonsfilm. I undervisningen benyttes følgende programmer: Toon Boom Studio/ Storyboard Pro, Dragonframe (Stop-Motion), Photoshop CS3, imovie og Garageband. Elevene bør etter hvert skaffe seg digital penn, tegneplate og eventuelt programvare. FOKUS: I innføringskurset legges det stor vekt på animasjonskonsepter, grunnleggende prinsipper og animasjonsteknikker. Bevegelsen er i fokus, men det legges også vekt på personlig stil og estetikk. Ved kulturskolen jobber vi utelukkende med 2D-animasjon. Det er viktig at elevene jobber for å forstå og beherske de forskjellige prinsippene og teknikkene. FORBEREDELSER: Prosessen med å lage animasjonsfilm kan være veldig tidkrevende og kreve stor innsats, tålmodighet og evne til samarbeid mellom deltakerne. Ved å gjøre gode forberedelser, med idéutvikling, karakter-design og å øve seg til å kunne beherske animasjon, prinsipper, teknikker og programmer, vil en kunne lage mer og bedre animasjon. INFORMASJON blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Visuelle kunstfag»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder. Vi har også vår egen Facebook-side: facebook.com/animasjonstavangerkulturskole

13 DETTE FORVENTER STAVANGER KULTURSKOLE AV DEG SOM ELEV I SKAPENDE SKRIVING: DELTAKELSE: Elever i Skapende skriving forventes å møte sine medelever med respekt og nysgjerrighet. Det er viktig at vi skaper et rom med gjensidig tillit. Vi ønsker å arbeide i en atmosfære hvor det oppleves som trygt og godt å skrive. INFORMASJON blir lagt ut på skolens hjemmeside under «Skapende skriving»: Det er elevene og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder. Vi har også en egen Facebook-gruppe («Skapende skriving ved Stavanger kulturskole»), hvor både elever og foresatte kan være medlemmer.

14 Ballettfoto på omslaget: Morris Gallimore

15 OPPLEVELSE FELLESSKAP. GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP. GLEDE FELLESSKAP. GLEDE OPPLEVELSE

16 Stavanger kulturskole Sandvigå 5, 4007 Stavanger Tlf.: Åpningstider administrasjonen: Mandag-torsdag Fredag 8-15 stavangerkulturskole.no 2013

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

Velkommen til Byåsen videregående skole

Velkommen til Byåsen videregående skole Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

Steinerskolen på Hedemarken Videregående trinn ELEVHÅNDBOK

Steinerskolen på Hedemarken Videregående trinn ELEVHÅNDBOK Steinerskolen på Hedemarken Videregående trinn ELEVHÅNDBOK Kjære elev! Ta deg tid og les dette lille heftet grundig det inneholder praktisk informasjon om dine plikter og rettigheter som elev ved videregående

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Når man har fullført alle kurs, og bestått alle eksamener inkl. avsluttende eksamen, får man diplom og blir sertifisert som hundemassør ved NHT.

Når man har fullført alle kurs, og bestått alle eksamener inkl. avsluttende eksamen, får man diplom og blir sertifisert som hundemassør ved NHT. HUNDEEMASSASJE utdanning til sertifisert hundemassør Nettbasert Utdannelsen til hundemassør er lagt opp med 6 deler med nettbaserte kurs og 9 langhelger eller kan det bli en-to samlinger ukedager. Utdanningen

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22

HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22 HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22 deler med nettbaserte kurs og 26 samlinger på skolen,

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer