Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 23-03-2012-23-03-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Per Langeland Kommunal brøyting av privat veg - oppsigelse av avtale - klager. Se tidl. sak 10/02737 Vedr. kommunal brøyting av vei. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Kristiansand Tingrett Tvangssalg av fast eiendom - Foreleggelse av begjæring om tvanssalg - 11/ I Kristiansand Tingrett Tvangssalg av fast eiendom - Foreleggelse av begjæring om tvanssalg for saksøktes husstand - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Gudmund Sagen Gnr. 6, bnr. 24, Nesvegen 19 - Detaljreguleringsplan. (Se tidl. sak 11/00784.) Omlegging av rørtrase i Nesane Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Tvangsinndrivelse av pengekrav - evt. tvangssalg av fast eiendom - Begjæring om heving av sak - 11/ U Tommy Andersen Gnr. 23, bnr. 739, Hvitveisstien. Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av enebolig. Tiltakshaver og ansvarlig søker: Tommy Andersen. Gnr. 23, bnr. 739, Hvitveisstien. Ferdigattest. Tiltakshaver og ansvarlig søker: Tommy Andersen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 23, bnr. 739, Hvitveisstien. Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av enebolig. Tiltakshaver og ansvarlig søker: Tommy Andersen.

2 Tiltakshaver og ansvarlig søker: Tommy Andersen. Gnr. 23, bnr. 739, Hvitveisstien. Søknad om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ U Advokat Iren Bendvold Krodemansch Hjelpeverge - økonomi - Vurdering av tidsbruk til klient - 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Hjelpeverge - økonomi - Overføring til dekning av utgifter - 11/ U Hjelpeverge - økonomi - Bekreftelse på overføring av midler i henhold til brev. - 11/ I Sparebanken Pluss Vennesla Hjelpeverge - økonomi - Bekrefter overførsel av penger og saldo på konto til klient. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Klient overformynderiet - økonomi - personforsikring - Søknd om kjøp av utstyr til hobby/fritid - 11/ U Klient overformynderiet - økonomi - personforsikring - Søknad om disponering av midler - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Økonomi - erstatning for klient - Søknad om dekning av utgifter til sykkelhjelp - 11/ U Sparebanken Pluss Vennesla Økonomi - erstatning for klient - Overføring til dekning av utgifter - 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe -

3 Søknadsskjema for Alternativt ungdomsskoletilbud i Vennesla - Moonlight Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 11/ I Søknad om permisjon - Deltakelse påp Bokblink barnebokfestival 2012 i Grimstad Permisjon innvilget Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Søknad om permisjon - Bokblink barenebokfestival 2012 i Grimstad Permisjon innvilget. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Advokat Iren Bendvold Krodemansch Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Evt. avslutning av hjelpevergeoppdrag for klient - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Kommunal Landspensjonskasse Vedtak om opphør av attføringspensjon fra KLP. Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ U Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Referat fra møte 22. mars / U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte Søknad om tilskudd til midler i prosjekt Snakk om seksuelle overgrep i nære relasjoner. Søknad om tilskudd til midler i prosjekt Snakk om seksuelle overgrep i nære relasjoner - informasjonsarbeid/dialogmøter i kommunene. Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Eldrerådet v/ Peter Rosendahl Eldrerådet valg/verv. Fordeling av verv i det nye eldrerådet. Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ I Restaurant Hong Kong Vennesla AS Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Restaurant Hong Kong Vennesla AS

4 Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Restaurant Hong Kong Vennesla AS Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA Gnr. 91, bnr. 1, Lauvås. Rekvisisjon av oppmålingsforretning i forbindelse med fradeling av festetomt. Søker: Gunhild og Olav Åsland. Fester: Brede Skaalerud og Astrid Lillemoen. Egenerklæring om konsesjonsfrihet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Vidar Ulstein Gnr. 6, bnr. 367, Sentrumsvegen 51 A og B - Wiig gården. Søknad om rammetillatelse - oppføring av nytt bygg med forretning i 1. etg. Ansvarlig søker: Egerdahl & Nordbø AS. Tiltakshaver: Willy Wiig. (Se tidl. sak 11/01078.) SV: Wiig Gaarden. Gjennomkjøring - åpningsfrist Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ I Kommunal Landspensjonskasse Reduksjon av pensjon p.g.a redusert uføregrad - Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ I Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Økonomiseksjonen - vigger Konkurranse - ny hovedbankavtale og forvaltning av videre utlån. Avtale med Fokus Bank. Avtaler med Lindorff. Saksutskrift - Saksframlegg - Godkjenning av kassekredittgrense - fornyelse Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Kvarstein skole elevmapper - teleiv Vennesla ungdomsskole - gunkje Elevmappe - Innkallelse overføringsmøte - VUS Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 11/ I Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 12 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 Vedl.holdsleder Tellef Mykland Vennesla skole - Bygg Pris på nye vinduer 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vedlikeholdsavdelingen Vennesla skole - Bygg Rehabilitering/oppgradering av gammel gymsal. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vedlikeholdsavdelingen Vennesla skole - Bygg Ang. nye vinduer i hovedbygg 11/ I Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 11/ I Ragnhild Almedal Søknad om støtte til Øvrebø prestegård - se tidl. sak 11/ Støtte til Øvrebø Prestegård. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ U Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Sletting av betalingsanmerkning da kravet nå er betalt. - 11/ U Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Begjæring om heving av sak - kravet innfridd. - 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for helse og omsorg - stoste Høringsbrev om revidert fastlegeforskrift Saksutskrift - Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / stoste Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Vennesla kommune - skisve Det Digitale Agder - mobildekning og mobiltelefoniavtale. Saksutskrift - Det Digitale Agder - mobildekning og mobiltelefoniavtale. Saksansv: Vennesla kommune / skisve

6 Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Se tidl. sak 11/00023 og 11/02098 Gnr. 91, bnr. 31, 67, og 82 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for oppvekst - norwen Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Saksutskrift - Offentlig tilskudd - Snømyra barnehage Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Begjæring om heving av sak - krav innfridd - 12/ I FAU Hunsfoss skole v/jan Morten Berntsen Foreldrenes arbeidsutvalg / FAU - Hunsfoss skole VS: Vårkveldmidler Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ I Førskolelærere/Ped.ledere - 4 svangerskapsvikariater fra våren 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Førskolelærere/Ped.ledere - 4 svangerskapsvikariater fra våren st. ref. ( ) / U Førskolelærere/Ped.ledere - 4 svangerskapsvikariater fra våren 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Førskolelærere/Ped.ledere - 4 svangerskapsvikariater fra våren 2012 Vennesla kommune - st. ref / I Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Førskolelærere/Ped.ledere fra august st. ref. ( ) / U

7 Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Førskolelærere/Ped.ledere fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref / / / / U Helen Eikeland Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Elise Kristensen Hovet Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Hege Irene Hørte Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Christian Ore Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ U Songdalen kommune, Overformynderiet Hjelpeverge - økonomi m.m. - Overføring av klient til Vennesla overformynderi - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Kommunal Landspensjonskasse Økning av uførepensjon til 70% - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ N Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ N

8 Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - forhar Vennesla skole - grisig Overføring av ferie Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Vennesla skole - grisig Vennesla skole - grisig Skjema ifbm seniorsamtale 12/ I Kommunal Landspensjonskasse Innvilgelse av attføringspensjon. Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ I Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie, barneverntjenesten v/kirsten Frigstad Elevmappe - Referat fra tilbakemeldingsmøte etter WPPSI Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for helse og omsorg - benrag Vennesla eldreråd - årsmelding for Saksutskrift - Årsmelding - eldrerådet 2011 Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen - Region Sør Ny vann- og kloakkledning på Grovane. (Se tidl. sak 03/02134.) Tillatelse til å legge ny vann- og kloakkledning i og langs Fv 405. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / aambir Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / aambir 12/ N Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig

9 Endring - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ U Margrethe Benedikte Selmer Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla senterparti - Peder Grønnestad Skarpengland skole - rehabilitering - forprosjekt - prosjektnr Rehabilitering Skarpengland skole - innspill fra Vennesla senterparti. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / lunrei 12/ U Marit Kvarstein Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om rammetillatelse - sprengning for fremtidig veigrunn. Tiltakshaver: Vennesla kommune v/ teknisk forvaltning. Gnr. 300, bnr. 400 og gnr. 5, bnr. 81- Utsprenging for fremtidig veigrunn. Dekning av eventuelle kostnader ved skade på mur som danner tomtegrense. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Innvilget søknad om endring av stillingsstørrelse. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Oslo Søkn. om unntak fra arbeidsgiveransvar - 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Vennesla skole - grisig Vennesla skole - grisig Oppfølgingsplan ved sykmelding 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Innvilget søknad om endring av stillingsstørrelse 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding (kopi av innmelding pr ) - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro

10 12/ I Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Søknad og CV - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla kommune / forhar 12/ U Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Saksbeh: Vennesla kommune / forhar 12/ I Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Søknad og CV - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla kommune / forhar 12/ U Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Saksbeh: Vennesla kommune / forhar 12/ I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) / U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref / I Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref

11 - st. ref Søknad og CV - Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage - st. ref. ( ) / U Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref / N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for samfunnsutvikling - hautor Søknad om rentefritt lån for istandsetting av Vigeland Hovedgård. Saksutskrift - Søknad om rentefritt lån for istandsetting av Vigeland Hovedgård. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ I Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - endring - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann

12 Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tvidøblane vel v/ Per Audun Løvås Søknad om nærmiljøtilskudd for Samlemappe. Søknad om nærmiljøstilskudd - Tvidøblane vel. Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 12/ I Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Pleie og omsorg - 2.gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Pleie og omsorg - 2.gangs utlysning - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Pleie og omsorg - 2.gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Pleie og omsorg - 2.gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Vennesla skole - grisig Vennesla skole - grisig Avvik HMS - Vennesla skole Melding ang. avviksrapport 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Vennesla skole - grisig Vennesla skole - grisig Avvik HMS - Vennesla skole Melding ang. avviksrapport - 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Vennesla skole - grisig Enhet for park og idrett - orfjor Avvik HMS - Vennesla skole Avviksrapport etter hendelse i skolegården 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Søknad om fratredelse som hjelpeverge - 12/ U Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge - økonomi -

13 Søknad om fritak fra vervet som hjelpeverge - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Fritak for vervet som hjelpeverge - 12/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - staves Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / staves 12/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - staves Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / staves 12/ I Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 57, bnr. 97, Bjørkestien - tomt 1. Oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. (Se tidl. sak 11/01604.) Gnr. 57, bnr. 97, Bjørkestien - tomt 1. Søknad om rammetillatelse for oppføring av tomannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ I Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS. (Se tidl. sak 11/01604.) Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ I Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 3. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS (Se tidl. sak 11/01604.) Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 3. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ I Dok.dato: Jour.dato:

14 Radio Loland A/L Radio Loland - generalforsamling Innkalling til generalforsamling i Radio Loland. Saksansv: Vennesla kommune / ordfor Saksbeh: Vennesla kommune / ordfor 12/ I Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 6, bnr. 1522, Granlivegen 45. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av mindre tilbygg / terrasse. Tiltakshaver: Ronny Bryne. Gnr. 6, bnr. 1522, Granlivegen 45. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av mindre tilbygg / terrasse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla - elevmapper Elevmappe - Sakkyndig vurdering fra PPT for skoleåret 2012/13, 2013/14, 2014/15 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Kvarstein skole / teleiv 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - gjelder skyldige betaling for SFO - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - 12/ I Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Kopi av innmelding til grunnskolen pr Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N

15 Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer