Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/ årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte..."

Transkript

1 INNHOLD Nummer 01/ årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens spalte...s4 Sirius prosjektet...s6 Regnskap for s7 Mitt liv som CM...s9 Hvorfor ingen debatt...s10 Med broderlig hilsen...s11 Landssaken s12 Pløsebøye...s14 Dagens dikt...s15 Baksidebilde...s16 1

2 Redaktør Petter A. Knudsen Undertegnede har tatt over som redaktør etter bror Torbjørn Jensens midlertidige fravær pga. arbeid. Redaksjonskomiteen består av undertegnede samt Tore Solgård, Anders Eggum og Tore Singdahlsen. Vi i redaksjonen har hatt som mål at Fridtjof Nansen Nytt skal bli et aktivt og spennende organ for logen. Det står fortsatt igjen å få inn flere artikler fra andre Redaktørens spalte kilder enn de faste spaltene fra embeds kollegiet og redaksjonskomiteen selv. Men nå sist var det noen vågale brødre som under siste informasjonsmøte kunne tenke seg å komme med innlegg. Det skal bli godt mottatt. Vi ønsker meningsytringer og refleksjoner til beste for fortsatt givende arbeid i logen. Ikke minst er det viktig at våre nye brødre, som nesten strømmer på etter et meget godt informasjonsmøte, opplever Fridtjof Nansen Nytt som interessant. Den andre viktige gruppen er god informasjon om våre aktiviteter til de brødre som ikke har anledning til å møte i logen hver gang. Vi har også startet en ny fast spalte som heter Mitt liv som ---. Her vil de brødre som har fått ansvar for stoler i logen få anledning til å gi noen tanker om hva det omfattes av oppgaver og hvordan logelivet oppleves. Først ute var Mitt liv som IV, og nå kommer i dette nummeret Mitt liv som CM. Neste gang kommer Mitt liv som OM HA. Her er det bare å melde seg på før redaktøren fordeler oppgavene til siste nummer til høsten. Som Skm har jeg på vegne av logen fått to meget hyggelige takkebrev fra henholdsvis Kirkens Bymisjon ved kontoret for Lønn som fortjent og Slumsøstrene. Lønn som fortjent vil gjerne komme til vår loge å fortelle om deres aktiviteter og hvor viktig slike bidrag er for fortsatt drift. Jeg synes det er ekstra godt å vite at våre midler blir brukt godt 2 og direkte til personer som sliter med rus og annet i vårt nærmiljø i Oslo by. Vi skal derfor være stolte av denne faste hjelpen til beste for våre nære medmennesker. Vi vil derfor i Fridtjof Nansen Nytt i nærmeste fremtid komme med mer stoff om disse tiltakene i byen vår. Se også innlegget i siste nummer om denne saken. Redaksjonskomiteen ønsker alle brødre en fin vår og en strålende sommer. Ta bilder fra hyggelig brodersamvær og sendt inn til Fridtjof Nansen Nytt. Med broderlig hilsen Petter A. Knudsen

3 Overmester Jarle Dahl Kjære logebrødre! Solen har snudd og det går mot lysere tider. Det gjør det også for vår loge. Vi har fått implementert store deler av det vårt emb. koll. satte opp i vår Handlingsplan for Men flere ting gjenstår og må arbeides ytterligere med. Noe jeg håper det nye emb. koll. som starter Overmesters spalte sin periode i august vil gjøre. For dette emb. koll. er embedstiden snart over og vi overlater stafettpinnen videre med en god følelse av at vår loge er inne i en positiv utvikling. Vi vil takke for oss og for tiden vi fikk lov å være med å styre vår loge. Selv har jeg hatt en meget flott periode og vil takke brødrene for all den positivitet og velvilje som har blitt meg til del som Overmester. Jeg har allerede begynt å glede meg til høsten og nye oppgaver som Fung. Eks OM. Særlig gleder jeg meg til et aktivt arbeid for Styrkelse og Ekspansjon i vår loge samt et stort fokus på kulturelle aktiviteter for våre brødre og så ofte som mulig også for våre ledsagere. Nå ser jeg imidlertid med spenning frem til dette siste semesteret, og vil sammen med embedsmennene gjøre mitt aller beste for å gjøre denne perioden så opplevelsesrik og verdifull som mulig for våre brødre. Torsdag 24. januar gjennomførte vi vårt Informasjonsmøte med fremmøte av hele 8 gjester som viste interesse for vår Orden. Noe som resulterte i at vi samme kveld leverte ut 4 søknadsskjemaer og kan håpe på ytterligere søknader. Dette betyr imidlertid ikke at vi nå kan lene oss tilbake, klappe oss selv på skulderen og rose oss selv for flott innsats. Selvfølgelig skal vi være stolte av dette meget flotte resultatet, men det er et tankekors at det kun var 6 brødre som hadde med kandidater på vår informasjonsaften. Så kjære brødre: Vi må fortsatt jobbe meget aktivt 3 for å få nye medlemmer. Husk å snakk om Odd Fellow med venner, bekjente og arbeidskolleger. Nye medlemmer er ikke noe som kommer av seg selv, det er noe vi må jobbe med alle sammen, hele tiden. Vi planlegger et nytt Informasjonsmøte tidlig på høsten og vi ønsker å se så mange gjester som mulig på dette. I vår handlingsplan er det lagt stor vekt på styrkelse av vår loges indre liv. Alle må derfor jobbe aktivt for at Loge Fridtjof Nansen skal bli en attraktiv møteplass hvor brødrene engasjeres og aktiviseres, og der god kontakt og trygge relasjoner mellom brødrene står i fokus. Skal vi lykkes med dette må også fremmøteprosenten økes. Derfor kjære brødre: Møt så ofte dere kan! Jeg håper å se mange flere av dere på våre logemøter i tiden fremover! Vi lover å gjøre vårt beste for å skape hygge for brødrene og fremgang for logen. Husk at torsdag er logedag! Vel møtt! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Jarle Dahl Overmester

4 Sekretærens spalte OVERGANG: John William Wolla meldte overgang fra loge 79 Roald Amundsen og ble formelt medlem av vår loge UTMELDELSE: David Bernhard Johansen (301) og Geir Arne Hansen (423) ble meldt ut RUNDE FØDSELSDAGER: Følgende brødre har passert runde fødselsdager siden 19. oktober 2012: Per Otto Fragaat 70 år 6. november 2012 Arne Glæserud 80 år 10. november 2012 Hans Erik Steen 75 år 20. november 2012 Kjell R. Kaltenborn 80 år 5. januar 2013 Gunnar A. Hasle 80 år 20. januar 2013 Kjell Engebretsen 75 år 29. januar 2013 Vi gratulerer med vel overstått. Sekretær Tom Breirem 40 Ve.Ju: 29. november 2012 ble Eks DSS Per Bredo Østby og Eks UM Stein Veidholm tildelt 40 års Ve.Ju for trofast medlemskap i Ordenen og vår loge. Tildelingen ble foretatt av Europeisk SS Harald Thoen. GRADSPASSERING: Eirik Morten Ansnes ble forfremmet til DGVG den 17. januar. 40 Ve.Ju jubilanter Stein Veidholm og Per Bredo Østby med Europeisk SS Harald Thoen i midten 4

5 DØDSFALL: Logebror Odd Egil Christensen (267) døde 10. januar 2013 og ble bisatt fra Østre Gravlund Store Kapell. 24. januar 2013 kl Det ble satt Æresvakt ved bisettelsen. EMBEDER I LEIREN: Bror Kapellan Jan Ivar Foss er blitt 4. Leirvakt med virkning fra til Noen sentrale opplysninger fra årssammendraget 2012: Snitt fremmøte: 36,93 % Snitt antall brødre pr. møte: 43,2 97 brødre har vært tilstede en eller flere ganger: 83,0 % 20 brødre har ikke vært tilstede i brødre har 2 fravær (EN og REH) 4 brødre har 1 fravær (GB, JIF, SAJ og PAJ) 2 brødre har 0 fravær (JED og COI) Utmeldte: Leif Halvorsen, Edvard H. Engebretsen, Rolf Larsen, Geir A. Hansen, David B. Johansen Døde: Carl Eric Fr. Fuglesang, Leif Ø. Ørjansen Nye brødre: Eirik Morten Ansnes, Lars Nordbø Overgang fra andre loger: John Willian Wolla Overgang til andre loger: Per Hennie og Kjell E. Øybakken Gjenopptagelse: Rune Bals Logen hadde Informasjonsaften 24. januar 2013 og så langt er det kommet inn 3 søknader om medlemskap og en søknad kommer i tillegg, men litt senere e i år. Pr. 1. januar 2013 er det 114 brr. i logen, fremmøteprosenten pr. 14. februar 2013 er 35,42 %. Brr. Eirik M. Ansnes og Lars Nordbø ble pr.17. januar utnevnt til nye medlemmer i Privatnevnden. Tom Breirem sekretær John William Wolla meldte overgang fra loge 79 Roald Amundsen 5

6 Thor Denstad Et sosialt og meningsfylt tiltak i Odd Fellow-regi. Som de fleste kjenner til deltar vår loge i Siriusprosjektet på Radiumhospitalet. Prosjektet er et samarbeid mellom logene i Oslo og har som formål å glede dag-pasienter og deres pårørende ved besøk og behandling med stråleterapi på Radiumhospitalet. Arbeidet består i hovedsak av servering av kaffe og snitter m.m. der vi har ansvaret for tilberedning og tilretteleggelse av det vi kaller pasient-kafeen. Vanligvis er det 3 søstre fra Rebekkalogene og en bror fra Odd Fellow-logene som er der hver dag de fem første dagene i uken med unntak av sommermånedene. Siriusprosjektet Det er en representant for Rebekkalogene som hver dag har ansvaret og som fordeler oppgavene blant de andre. For vår del består arbeidet i vaffelsteking når temperaturen tillater det, for vaflene må stekes utendørs på grunn av stekeos, mens damene tilbereder snitter og organiserer serveringen. Videre er det behov for rydding og å påse at det er rikelig med kaffe, te, saft og frukt på bordene. På grunn av at vår loge er så stor som den er, har vi vært så heldige å få tildelt hele 5 uker i løpet av kalenderåret. Da våre brødre er svært positive til arbeidet på Radiumhospitalet, er det ikke noe problem å få fylt opp vaktlistene for de ukene vi har ansvaret for. Det synes vi er gledelig og takker selvfølgelig våre brødre for det engasjement de viser. Når vi er til stede i kafeen, møter vi mange mennesker som går en uviss skjebne i møte. Mange er tydelig preget av sin situasjon og da er det fint at vi kan gjøre noe positivt som i et kort øyeblikk kan gi dem noe annet å tenke på. Responsen fra pasientene og deres pårørende er svært positiv, og selv om det som serveres er gratis, kommer mange med penger som puttes i en bøsse vi har stående på disken. På grunn av personvernet har vi alle taushets plikt når vi er på Sirius. Det må derfor fylles ut en taushets-erklæring av hver enkelt som deltar i prosjektet. Det er derfor viktig at vi er tause med det vi ser og hører når vi er tilstede på Radium hospitalet. Jeg håper at dette prosjektet vil vare i lang tid fremover da det gir en fin presentasjon av hva Odd Fellow-bevegelsen står for. Her har vi en mulighet til å fortelle hva vi gjør og mange er interesserte tilhørere når vi forteller om oss selv. Jeg vil ønske alle våre brødre lykke til med sine vakter på Sirius og samtidig takke for at brødrene stiller opp. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Thor Denstad Vår bror Tore Singdalsen på vakt 6

7 Loge Fridtjof Nansens regnskap for Logens fond Totale inntekter for fondene var kr og totalt utgifter var kr Jubileumsfondet vil overføres til Thinn/Oppedahl/ Berboms fond i Totalt står det kr pr SOS Barnebyer Petter A. Knudsen Det gis av Storlogen ikke anledning til å formidle ut offentlig det fulle regnskap for en loge, men Skm skal her prøve å gi noen hovedtall for våre aktiviteter gjennom året Medlemsantallet Pr var det 119 medlemmer. Vi har fått 2 nye medlemmer pluss 1 gjenopptakelse og 1 overgang fra en annen loge. 2 brødre gikk over fra vår loge til en annen loge og vi har mistet ytterligere 2 brødre. 5 brødre et utmeldt. Dvs. at vi stod med 114 medlemmer pr Pr i dag er vi ytterligere 2 mindre i og med at 1 er gått bort og 1 bror har meldt overgang til en annen loge. Fondet for sosialt arbeide- utadrettet virksomhet Gjennom 2012 er det bevilget kr til Lønn som fortjent (Kirkens Bymisjon) og kr til Slumsøstrene. I 2012 betalte vi ut for begge årene 2011 og 2012, slik at budsjettet for 2013 er satt til tilsvarende kr til Lønn som fortjent og kr til Slumsøstrene. Til Hudøy-aktiviteten ble det dekket kr og til Sirius kr Totalt ble det utbetalt kr fra fondet for Sosialt arbeid. Pr står det kr på dette fondet. Broderfondet Det ble kostnadsført kr under Broderfondet i 2012 og ved årets slutt står det kr på fondet. Etterlattefondet Det ble brukt kr til tiltak gjennom året og det står kr pr Øvrige fond Dette omfatter Thinn/Oppedahl/Berboms fond, Transportfondet og rester av Jubileumsfondet. 7 Vår loge har samlet inn og bevilget totalt kr til SOS Barnebyer og overført dette til Storlogens innsamlingskasse. Dette tilsvarer kr 500 pr medlem, beregnet på det tidspunkt SOS Barnebyer ble vedtatt å være hovedsatsningsområde for Odd Fellow Ordenen. Disse midlene ble ført på såkalt separat konto for SOS Barnebyer og vises ikke direkte i det offisielle regnskap for logene. 4 Driften av logens eksklusive fond Totale driftsinntekter var kr og driftsutgifter kr Logen har i tillegg finansinntekter som består av rente på vår sparekonto i Nordea med kr og dividende/utbytte fra vår eierandel i STG 28. Dette gir et driftsresultat pr kr Her er det imidlertid viktig å huske på at det er avsatt kr i husleie som er kompensert med kr i utbytte fra gårdselskapet STG 28. Under normale driftsomstendigheter ville derfor vår loge gå mer eller mindre i break even med logens vanlige drift. 4 Likviditet Logen disponerer en driftskonto og en sparekonto i Nordea. Privatnevnden disponerer også en

8 konto som vil inkorporeres i driftskontoen i Dette omfatter kun inn og ut av kontaktbeløp i forbindelse med ettermøtene. Logen har god likviditet og vi har ikke fått noen betalingsanmerkninger gjennom informasjon om, er det bare å henvende seg til Skm. Petter A. Knudsen Skm 5 Regnskapskontroll/revisjon Finansnevnden kontrollerer Skm hva gjelder disponering av logens midler og kontroll av balansepostene. Finansnevnden får oversendt regnskap pr 31.6 og endelig regnskap pr Revisjonsnevnden går gjennom alle posteringer og bilag for året og avstemmer mot bank samt gjennomgår Privatnevndens kontaktkasse og bilag fra ettermøtene. Revisjonsrapporten leses opp i logen og sendes DSS separat. DSS får tilsendt det offisielle regnskapet i FOCUS regnskapssystem innen 31.1 påfølgende år og kontrollerer dette gjennom FOCUS-systemet. Logens regnskap skal formelt godkjennes i logen sammen med utkast til budsjett for påfølgende år. Dette ble gjort på vårt møte Da FOCUSsystemets årsregnskap er satt opp på en noe uvant måte for folk flest, har SKM gjort et eget regnskapsoppsett for denne presentasjonen i logen med sammenligning med året før og budsjett for neste år. SKM håper at dette har vært avklarende for alle interesserte brødre. Hvis det er spesielle forhold noen ønsker mer 8

9 CM Geir Brekke Min fadder hadde to budord til meg da jeg begynte i logen for 12 år siden. Møt så ofte du kan Si alltid ja når du blir spurt om å ta oppgaver eller embeter i logen og bestreb deg på å gjøre det så godt som mulig Mitt liv som CM Da jeg ble forspurt om å gå på som CM måtte jeg ta en runde i tenkeboksen. Lysten var der, men jobben som CM er etter mitt skjønn en av de viktigste i logen. CM har ikke bare ansvaret for, sammen med Inspektør, å føre brødrene inn i salen. Han har også ansvaret for Logens seremonielle liv. Som kjent takket jeg ja til jobben som CM, selv om det føltes litt som å hoppe etter Wirkola og det ble det. Men, jeg oppdaget fort at det var både utnevnte instruktører og mange tidligere CM er som hjalp meg i den første tiden, og som fortsatt gjør det. Jobben som CM består altså ikke bare av inn og utmars. CM har også ansvaret for å sørge for utøvere til spill og gjennomføre øvelser i forkant. Han skal også påse og kontrollere at alt er i orden og på plass før møtet. Han skal med andre ord være både regissør og medspiller. Det er lange tekster som må læres utenat. CM er den eneste i salen som ikke har mulighet for jukselapp. Det hadde blitt en stor lapp, som i tillegg hadde vært vanskelig å lese i mørket.det hadde ikke tatt seg særlig bra ut heller, i det CM skal føre logen verdig og bestemt. Videre skal han være på riktig sted til riktig tid i vandringen i salen. Som en av våre tidligere CM er sa; Det er ditt ansvar å hensette logen i verdighet! Det var her jeg skjønte at det å være CM i loge nr. 20 Fridtjof Nansen, det var å være tradisjonsbærer med stor T. 9 Derfor blir også mange i denne rollen sittende i to embedsperioder, selv om embedsmannsperioden er på bare to år. Jeg er brennende opptatt av å bevare logens seremonielle liv, og den status Fridtjof Nansen har på dette feltet. Derfor er det viktig at listen legges høyt. Jeg tror brødrene får et bedre møte inne i salen, hvis CM og øvrige aktører presterer å sette salen i høytidelighet. Dette er en felles plikt. Det hjelper ikke at musikkansvarlig gjør det helt perfekt, hvis alle andre aktører presterer dårlig. Husk, ingen blir Helt helt alene. Derfor er det viktig at brødrene lar seg inspirere av dette, og å takke ja når man blir spurt om å delta i spill og annet. Det er av avgjørende viktighet, ikke bare for den som er Resipend, men også for øvrige brødre og embedsmenn. Og ikke minst er det viktig for DEG som blir spurt. Det er en gylden mulighet til virkelig å fordype seg i logelivet. Så jeg avslutter min lille epistel med å gjenta de to punktene øverst i teksten Møt så ofte du kan Si alltid ja når du blir spurt om å ta oppgaver eller embeter i logen og bestreb deg på å gjøre det så godt som mulig Bror CM

10 Hvorfor ingen debatt? minste en liten gledesyttring over at enkelte brødre tar seg både tid og bruker sine tilmålte krefter til å nedtegne sine tanker og få disse publisert i Fridtjof Nansen Nytt? Hvorfor at det er så få innlegg av reflekterende art gitt at leseren oppfatter disse som sådan - som ikke vekker journalistisk engasjement, interesse eller reaksjoner? Er innlegg som i sin natur avkrever stillingstagen, refleksjon og ettertanke, eller kanskje rører ved dine oppfatninger og verdisyn, av mindre interesse å debattere videre - helst i dette blad, fordi det krever noe, kan lage støy og unødig synliggjøring av dine oppfatninger? Det er med en viss undring at i hvert fall mine innlegg, blir møtt med en slik overdøvende taushet og påfallende lite engasjement. Kanske disse får den mentale plass det fortjener i ditt hode? besøke de gamle, og desslike? Blir det for krevende og personlig, eller bør dette overlates til andre veldedige organisasjoner? Kanskje vi trives best som vi har det i dag, litt tilbakelent i vår egen verden, og i trivelig selskap med hverandre? Hvorfor skulle jeg fortsette å skrive tentative debattinnlegg? Kanske bør jeg for framtiden kun skrive referater fra sosialaften, Hudøy-samlinger og andre positive hendelser som lyser opp i hverdagen? Tore Solgård Som den observante leser du er - husker du sikkert hva jeg synes er viktige element ved vårt logearbeid som vi med hell kunne få et mere bevisst og reflektorisk forhold til, tenke igjennom og helst handle ut i fra. Tore Solgård Kjære leser, har du ikke undret deg over at så få innlegg og artikler i vårt eminente logeblad ikke vekker debatt, gjerne i form av engasjerende motinnlegg, reflektoriske korrektiver eller i det Hvordan kan vi gjennom praktiske handlinger virkeliggjøre våre visjoner for vennskap, kjærlighet og sannhet? Er vi tilfreds med innholdet og omfanget av vårt sosiale engasjement utover loddsalg, sosialaften, og sparegrisen? Ingen forkleinelse for slike initiativer, men hva med å virkeliggjøre våre ønsker om å hjelpe de trengende, 10

11 Per Bredo Østby Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Ja nettopp vi er jo brødre i vennskap, kjærlighet og sannhet. Vi skal alltid uttrykke det når vi skriver til hverandre. Mitt brev til deg skal være i v. k. og s. og du skal alltid vite at jeg har skrevet til deg i vennskap, kjærlighet og sannhet. Dette må ikke bli tomme ord. Av og til ser vi at det selv fra Storlogen blir skrevet Med broderlig hilsen med vennlig hilsen i V. K. og S.. Vi er mer enn venner vi er søstre og brødre. Og Storlogen bør eventuelt skrive med søsterlig og broderlig hilsen i V. K. og S.. Verdige OM EksOM Storrep. Ja de er i vår ordenssammenheng våre øverste tillitsvalgte og dermed verdige. De skal ha den opphøyethet fra oss. Samtidig må de også opptre med verdighet og gjøre seg tilliten verdig. Dette er ord og uttrykk som vi har brukt i alle tider og som ikke må miste sin mening. Vår Orden er fylt av høytidelighet, verdighet og dannelse, og det er så viktig at vi er oss dette bevisst og ikke bryter det ned. De-formen. Våre logemøter har sitt høytidelige preg og De-formen er en viktig del av det. Vi har i Distrikt 1 og 21 besluttet å beholde den selv om lovverket gir oss en valgmulighet. Bruker vi du- formen blir etter min oppfatning, mye av den høytidelighet som vi tilstreber, borte og jeg har sett hvor lett det også kan flyte ut ved at vi også bruker fornavn. Jeg skal hilse fra bror Lars om er syk Tor, da får du hilse tilbake. Det er vel ikke slik vi vil ha det? Dette gjelder i alt vårt arbeid i Logesalen, både i det rituelle som arbeidsmessige. Det skal være høytid og respekt i alt vi gjør. På ettermøtene holder vi en friere tone i dus-form. Men vi skal fortsatt ha respekt for hverandre og omtale og tiltale enhver etter dette. Vi er brødre i ordets beste betydning. Vi kan se at en bror gjør en feil. Vi skal råde ham til hans og Logens beste. Dette må han ta opp i beste mening. Vi kan ikke tillate at feil slår rot. Det er derfor vår Loge står for det den gjør og blir sett opp til. Kleskoden sort dress sorte innesko sort slips og hvit skjorte. Alt ensfarvet. Store og små bokstaver. Nr. sirk 39. Det er viktig at vi er oss dette bevisst i alt vi skriver. Enhver Overmester og Sekretær bør ha dette sirkulæret hengende på veggen foran seg. Ja enhver bror som skriver i ordenssammenheng bør kjenne dette. Men så har jo dette sirkulæret sine svakheter og er for lite omfattende. Det skal jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Alle disse forhold er det veldig viktig at vi har fokus på. Vi ser i andre Loger her i landet og utenlands at man ikke er like nøye på dette. Da forfaller vi. Vi er innviet i et Ordenssamfunn, ikke medlem av en eller annen forening. Og da er i grunnen alt sagt. Vi meldte oss ikke inn, men ble anbefalt og opptatt, og gjennom en høytidelig Innvielse tatt inn i et brodersamfunn. La oss aldri bringe vårt logeliv ned på et foreningsnivå. Per Bredo Østby Eks DSS 11

12 Landssaken SOS-Barneby i Ngabu, Malawi Det er ikke første gang Odd Fellow Ordnen engasjer seg i barns ve og vel. Allerede på 1890 tallet har vi dokumentasjon på hjelp til foreldreløse barn i Illinois, USA. Dette barnehjemmet ble driftet av IOOF frem til aksjonsgrupper og gjennomføre aktivitetene. Dette i tett samarbeide med DSS og SOS-Barnebyer. Videre skulle det være en kontaktperson i hvert Distrikt og en logekontakt for hver loge i hele landet, både i Rebekka og Odd Fellow Loger. Knut Olav Guldbrandsen Vi har nettopp avsluttet Fase 2 av 3 i Landssaken. Det hele begynte på Storlogemøtet i 2009 hvor det ble bestemt at Ordenen skulle ha en ny Landssak. Det var kommet inn nesten 30 forslag til landssak. Storlogens embedskollegium har hatt en omfattende spørreundersøkelse i hele Odd Fellow Ordenen om hvilken landssak som skulle velges for Selv om Storlogemøtet ga kollegiet myndighet til å velge, er det en voldsom styrke at hele Ordenen er blitt hørt gjennom drøftelser i alle distriktene. Tilbakemeldingene fra behandlingen i distriktene viste en tydelig overvekt for også denne gangen å velge SOS-barnebyer som formål for landssaken. I denne Landssaken kommer våre budord vel til rette; oppdra de foreldreløse og hjelpe de nødstedte. I Fase 1 av landssaken ble en omfattende beslutningsprosess foretatt. Denne omfattet forslag fra alle enheter i Ordenen. SOS-Barnebyer fikk flest stemmer. Formålet er i tråd med våre budord og det er en felles sak som kan samle Odd Fellow i hele landet. Landssaken gir oss mulighet til å profilere Ordenen på en god måte. SOS-Barnebyer har en organisering og administrasjon som kan gjennomføre store prosjekter og vi har god erfaring med å samarbeide med dem. Vi har gode referanser til samarbeide om Barnebyen i El Salvador i Ordenen er også bidragsyter til den eneste norske Barnebyen som ligger i Bergen. Mange Rebekka Loger, Odd Fellow Loger med medlemmer er allerede faddere i SOS- Barnebyer. Det ble besluttet innsamling av kr. 500,- pr. Medlem, som skulle resultere i totalt ca. kr. 12 mill. I Fase 1 skulle vi i 2012 samle inn halve beløpet. I dag har vi passert kr. 8 mill. og vi er i god rute. I Fase 2 som vi nettopp er ferdige med, skulle vi gjennomføre en rekke aktiviteter. Vi organiserte aktivitetene ved å ha en Regionsansvarlig for informasjon, møtevirksomhet, danne 12 Hovedmålet i Fase 2 var å verve flest mulig faddere. Dette skulle muliggjøres ved en rekke informasjons møter og aktiviteter i hvert Ordenshus etter en lest fra SOS-Barnebyer. Det ble laget en egen web-side for informasjon om fadderrekruttering og Ordenshusenes aktiviteter. Det hele skulle resultere i en storstilt Lysmarkering kl den 15. desember, med artistgalla på kvelden. I Oslo hadde vi etablert en aktivitetsgruppe som ble ledet av Geir Solhaug, Loge nr. 10 St. Hallvard. Han og gruppens medlemmer gjorde en unik jobb og gjennomførte en meget flott Lysmarkering på Eidsvoll plass utenfor Stortinget. Vi rigget opp scene og en stand. Det var gjort avtaler med ordfører Fabian Stang, Stor Sire Morten Buan og General sekretær Svein Grønnern om å appellere. Det var barnekor som sang og skoleelever som leste egne dikt. Vi fikk også god hjelp fra Garden, hvor vi fikk lånt 5 containere med varmt vann som de blandet gløgg i. Dette ble en kjempefin Lysmarkering med mange tilskurere som vi delte ut fadderrekruttering og Odd Fellow brosjyrer til. Jeg takker alle som var deltagende i Lysmarkeringen. Selv fikk jeg anledning til å sitte i NetComs lokaler i Nydalen og ta imot nye faddertelefoner helt til kl natt til 16. desember. Det var utrolig hyggelig å ta imot og snakke med mange nye SOS- Barnebyer-faddere.

13 SOS- Barnebyer hadde et mål på ny fadderavtaler. Per skrivende stund er det fra 15. desember kommet litt i underkant av nye faddere. Dette er helt utrolig og mye av æren bør tillegges vårt engasjement i Odd Fellow Ordenen, med aktiviteter over hele landet og engasjement for fadderrekrutering i de enkelte logene. Dette er også aktiviteter som synliggjør våre medmenneskelige aktiviteter og er et godt bidrag til logenes styrkelse og ekspansjon. Nå går vi inn i Fase 3 I løpet av våren vil vi sende ut informasjoner om tiltakene i forbindelse med Solsikkeaktiviteten. I kortverson skal vi gjennomføre følgende: Selge solsikkefrøposer til inntekt for barn i Ngabu. Pengene går på bøssen. Idé: Som et frø trenger jord og vann for å spire, trenger et barn omsorg for å leve. Hver solsikkeselger får solsikkefrøposer som de skal selge for 50 kr per stk. Mål: kr 1500,- i hver bøsse. SOS-barnebyer utarbeider solsikkefrøhistorien: Så et frø for trengende og foreldreløse barn i Malawi. Solsikkefrøpakken vil inneholde: Bilde fra Malawi, prosjektlogo og tittel på forsiden En setning om formål og en setning fra solsikkefrøhistorien Finansminister Sigbjørn Johnsen, Storsire Morten Buan og Oslos Ordfører Fabian Stang Kort beskrivelse om Sammen for barn i Malawi og Odd Fellow Ordenen SOS-Barnebyer har ansvaret for design, produksjon og distribusjon av materiell som skal ut til logene Gå 2&2 med solsikkefrøposer/bøsse på arbeidsplassen eller i lokalmiljøet. Stands på offentlige steder Arrangement eksterne eller i regi av logene Pressemeldinger og andre målrettede PRaktiviteter Konkurranser om den største solsikken i lokalmiljøet Oppfordre loger til å så solsikkefrø tidlig på våren, 13 som de kan ha med på stands i aksjonsuken Bøsse i lokale blomsterforretninger? Idébank med gode initiativ fra logene på oddfellow.no Her har vi igjen en meget god anledning til å hjelpe de foreldreløse og nødlidende, samt å s ynliggjøre vårt arbeide i Ordenen, med henblikk på styrkelse og ekspansjon. Jeg ønsker dere alle lykke til med aktivitetene. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Knut Olav Gulbrandsen, Regionalleder Oslo og Akershus, prosjektet sammen for barn i Malawi Loge 32 Viken

14 «Pløsebøye» medlem av rørleggernes laug. Nærmest en legende i dette miljøet. At han også hadde en kunstnerisk åre fremgår av innlegget og bildet. (Hvis noen av brødrene vet hva en «pløsebøye måtte være er undertegnede svært interessert i å få vite det. (NB. Den som prøver å «google» ordet kaster bort tiden). Trygve Johnsen Trygve Johansen Våre brødre har drevet med så mangt. Vedlagte artikkel sto i Aftenposten Aften like før jul i fjor og gjengis med redaktørens tillatelse. Frank Marlow Christensen var medlem av Loge Fridtjof Nansen i 39 år, fra innvielsen til han døde i Frank møtte ofte, var aktivt med i diskusjoner og var en interessant samtalepartner på ettermøtene. Embeder var han derimot ikke interessert i. Han var utdannet rørleggermester, drev eget firma, og han var et meget aktivt 14

15 Petter A. Knudsen Det nærmer seg 2014 og 200-års jubileum for nasjonaldagen og Så hvorfor ikke tyvstarte litt med et klassisk dikt fra vår alles Henrik Wergeland. Vi ere en nasjon vi med Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange, Dagens dikt et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange. Vårt hjerte vet, vårt øye ser hvor godt og vakkert Norge er, vår tunge kan en sang blant fler av Norges æres-sange. Mer grønt er gresset ingensteds, mer fullt av blomster vevet enn i det land hvor jeg tilfreds med far og mor har levet. Jeg vil det elske til min død, ei bytte det hvor jeg er fødd, om man et paradis meg bød av palmer oversvevet. Henrik Arnold Wergeland (født 17. juni 1808, død 12. juli 1845) Wergeland er Norges største dikter og lyriker gjennom tidene og fikk sikret seg plass i mange av samtidens diktsamlinger. Henriks far, Nicolai Wergeland, fulgte Jean Jacques Rousseaus prinsipper om 15 barneoppdragelse, så Henrik var fri til å utfolde seg slik han selv ønsket. Han ble møtt med toleranse og oppmuntret til fri tenkning. Henrik Wergeland tok parti for undertrykte og småfolk og kom lett i konflikt med øvrighetspersoner. Han fulgte gjerne prinsippet beint fram. Han gjorde en enorm innsats for folkeopplysning, drev opposisjonspolitikk og arbeidet for kommunalt selvstyre. Han hadde jobber som bibliotekar, redaktør og riksarkivar (Norges første). Han stiftet ungdomsforeninger og folkebibliotek. Han kjempet for kulturell og språklig løsrivelse fra Danmark og for feiring av Norges nasjonaldag 17. mai. Han har vært inspirasjon for generasjoner av lyrikere, fra Bjørnstjerne Bjørnson til Nordahl Grieg til Jens Bjørneboe. Petter A. Knudsen

16 Ønsker alle brødrene en riktig fin vår og sommer 16

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. God påske INNHOLD. Nummer 01/2012 26. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...s3. Storrepresentantens spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. God påske INNHOLD. Nummer 01/2012 26. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...s3. Storrepresentantens spalte... INNHOLD Nummer 01/2012 26. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen God påske Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens spalte...s4 Sekretærens

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge ORDENSETIKETTE Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge Utarbeidet og redigert av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Detaljer

St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1

St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1 St. Hallvard-nytt Utgave 1 2012 1 Innhold Side OM har ordet 3 Redaksjonsnevndens leder har ordet.. 4-5 Hent siden sist resymé 2011 november 2012.. 6-19 2 OM har ordet! Kjære brødre! Det er med glede og

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012

Loge nr. 84 Kalken I.O.O.F. 1987-2012 FORORD Det er naturlig at man ved et jubileum stopper opp et øyeblikk, kaster blikket tilbake på det som har skjedd og ser fremover mot begivenheter som man venter vil skje. I år fyller Loge nr. 84 Kalken

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

PB Posten. Vårt nye embedskollegium. 4 nye brødre innviet 27.10.11. Desember 2011. Odd Fellow Ordenen Gjøvik

PB Posten. Vårt nye embedskollegium. 4 nye brødre innviet 27.10.11. Desember 2011. Odd Fellow Ordenen Gjøvik PB Posten Desember 2011 Vårt nye embedskollegium Torsdag 15.09.11, ble vårt nye embedskollegium innstallert av br DSS med sine Storembedsmenn. Installasjonen gikk som forventet veldig bra, og alle var

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt Nr 3 2015 29. årgang Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr 20 Fridtjof Nansen Redaksjon Petter A. Knudsen Redaktør Tore Solgård Per Bredo Østby Korrektur Trygve Kierulf Anders Eggum Layout Innholdsfortegnelse

Detaljer

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass

KongSverre. Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow. Redaktørens plass KongSverre Logeavis nr. 2 - Februar 2015 - Odd Fellow Redaktørens plass Etter tilbakemeldingene å dømme er brødrene i logen positive til at vi nå har en logeavis. Redaktøren vil likevel understreke at

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene Omtrent like uttalelser er slått sammen. SYMPOSIET 03 Oppsummering av gruppesamtalene Kasserer utgår i sin helhet som embede, da den ikke lenger har noen viktig funksjon. Hvis Kassererembedet ikke har

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2012 26. årgang Redaktørens spalte...s2 Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Erik H. Petersen 60 års veteranjuvel tildeling Hudøy med ny rekorddeltakelse

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ.

ENDELIG. HER KOMMER ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. OrigoPosten September 2012 Årgang 1, nummer 1, 2012 ENDELIG. HER KOMMER. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Odd Harald Skjærgård 70 år 2 3 OM har ordet:

Detaljer

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren?

Leir 24 Salten. Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? Leir 24 Salten Publisert fra 20.01.2013 til 10.02.2013 136 respondenter (132 unike) 1. Hvor mange år har du vært medlem av leiren? 1 Under 5 år 27,2 % 37 2 5-10 år 33,1 % 45 3 Over 10 år 39,7 % 54 1 2.

Detaljer

St. Hallvard-Nytt. På skattejakt blant logeklenodier. Min mening. Bok om Odd Fellow i salg

St. Hallvard-Nytt. På skattejakt blant logeklenodier. Min mening. Bok om Odd Fellow i salg St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, des. 2008 På skattejakt blant logeklenodier Stor Arkivar Sverre Hjetland øste av sin brede kunnskap om logelivet både her hjemme og i utlandet, da

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover.

Planene for vårhalvårets logemøter er kommet langt og et samlet kollegie håper og tror at vi skal få mange fine mandager fremover. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Desember 2014 Utgave nummer 6 I DETTE NUMMERET: Overmester har ordet Redaksjonen har ordet Dagens bilde 2 Møljekalas 3 Besøk fra Sverige 4 Høstfest 6 Dagens dikt 8 1 2 OM har

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift

Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011. 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen 2001-2011 1971-2011 40års festskrift Loge Nr. 79 Roald Amundsen I.O.O.F 1971-2011 Forord Dette festskrift er utarbeidet som en videreføring fra festskrift utarbeidet i februar

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013. Julehilsen fra overmester. Fra julemøtet 12. desember. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 4-2013 Julehilsen fra overmester Fra julemøtet 12. desember Ord til ettertanke Julehilsen fra overmester Kjære bror! Vi nærmer oss slutten av logeåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR.11 ÅRGANG 34-4. desember 2003 JULEN 2003

ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR.11 ÅRGANG 34-4. desember 2003 JULEN 2003 P a t r i a r k e n ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR.11 ÅRGANG 34-4. desember 2003 JULEN 2003 Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg FRA PATRIARKENS TELT KJÆRE PATRIARKER! Høsten

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Brukerveiledning for. Focus - Sekretær. Administrasjonssystem for Odd Fellow Ordenen

Brukerveiledning for. Focus - Sekretær. Administrasjonssystem for Odd Fellow Ordenen Brukerveiledning for Focus - Sekretær Administrasjonssystem for Odd Fellow Ordenen Brukerveiledning Sekretær versjon 7.1 20. des 2009 Side 1 av 98 sider 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt om Focus... 4 1.2

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt Nr 2 2015 29. årgang Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr 20 Fridtjof Nansen Redaksjon Petter A. Knudsen Redaktør Tore Solgård Per Bredo Østby Korrektur Trygve Kierulf Anders Eggum Layout Innholdsfortegnelse

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 13 nr. 3 2005 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. åremål, gradstildelinger, s.4 og s.5 Besøk fra Danmark,s.6 Annonser s.7 Fra Vennelogekomiteen,

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18.

Nettside: www.oddfellow.no Nr. 2 2015 årgang 18. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK Til stede: JAN OLAV VAGLE, LEDER BRANNVESENET ROAR GJERDE, NESTLEDER AMBULANSETJENESTEN STEIN DØLPLADS, SEKRETÆR

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3.

God Jul! Utgitt november 2009. Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2. Murmansk-prosjektet Side..3. Utgitt november 2009 Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn nr. 4 - OM s hjørne, Side..2 Murmansk-prosjektet Side..3 God Jul! Toleranse, Side. 4 Diverse, side....5 Fellesmøte. Side...6 Hjertestarter,

Detaljer

nytt God sommer! Himingen nytt - 1

nytt God sommer! Himingen nytt - 1 nytt Nr. 1 mai 2015 3. årgang God sommer! Himingen nytt - 1 Overmesters hjørne Kjære Logebrødre! Det sittende Embedskollegiet har tatt fatt på den siste etappen før nye koster skal overta. De snart to

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Midnattsola er tilbake og sommeren banker på døra. Nok et år er tilbakelagt og vi tar en kort pause frem til høsten.

Midnattsola er tilbake og sommeren banker på døra. Nok et år er tilbakelagt og vi tar en kort pause frem til høsten. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Mai 2014 Utgave nummer 5 I D E T T E N U M M E R E T : Overmester har ordet 1 O G V I G I R O S S I K K E. E N D E L I G N Y U T G A V E, S O M D U K A N K O S E D E G M E

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV NOVEMBER 2011 Kronikk Jeg hadde tenkt å skrive litt om betydningen av å få inn nye medlemmer i klubben, inntil jeg satt meg ved PC `n. En tom blå flate slo i mot

Detaljer

Strålende 17. mai med fullt hus på Odd Fellow

Strålende 17. mai med fullt hus på Odd Fellow St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, mai 2007 Fornøyde brødre på Kringsjå Ombyggingen av seniorboligene på Kringsjå pågår ennå med ombygging fra 1-roms til 2-romsleiligheter i den gamle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Floristen september 2013

Floristen september 2013 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på september Da er vi i gang med høsten og vi kjenner på temperaturen at det begynner å bli kaldere. Vi har i september gjort mye. Vi har kommet i gang med

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer