Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/ årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte..."

Transkript

1 INNHOLD Nummer 01/ årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens spalte...s4 Sirius prosjektet...s6 Regnskap for s7 Mitt liv som CM...s9 Hvorfor ingen debatt...s10 Med broderlig hilsen...s11 Landssaken s12 Pløsebøye...s14 Dagens dikt...s15 Baksidebilde...s16 1

2 Redaktør Petter A. Knudsen Undertegnede har tatt over som redaktør etter bror Torbjørn Jensens midlertidige fravær pga. arbeid. Redaksjonskomiteen består av undertegnede samt Tore Solgård, Anders Eggum og Tore Singdahlsen. Vi i redaksjonen har hatt som mål at Fridtjof Nansen Nytt skal bli et aktivt og spennende organ for logen. Det står fortsatt igjen å få inn flere artikler fra andre Redaktørens spalte kilder enn de faste spaltene fra embeds kollegiet og redaksjonskomiteen selv. Men nå sist var det noen vågale brødre som under siste informasjonsmøte kunne tenke seg å komme med innlegg. Det skal bli godt mottatt. Vi ønsker meningsytringer og refleksjoner til beste for fortsatt givende arbeid i logen. Ikke minst er det viktig at våre nye brødre, som nesten strømmer på etter et meget godt informasjonsmøte, opplever Fridtjof Nansen Nytt som interessant. Den andre viktige gruppen er god informasjon om våre aktiviteter til de brødre som ikke har anledning til å møte i logen hver gang. Vi har også startet en ny fast spalte som heter Mitt liv som ---. Her vil de brødre som har fått ansvar for stoler i logen få anledning til å gi noen tanker om hva det omfattes av oppgaver og hvordan logelivet oppleves. Først ute var Mitt liv som IV, og nå kommer i dette nummeret Mitt liv som CM. Neste gang kommer Mitt liv som OM HA. Her er det bare å melde seg på før redaktøren fordeler oppgavene til siste nummer til høsten. Som Skm har jeg på vegne av logen fått to meget hyggelige takkebrev fra henholdsvis Kirkens Bymisjon ved kontoret for Lønn som fortjent og Slumsøstrene. Lønn som fortjent vil gjerne komme til vår loge å fortelle om deres aktiviteter og hvor viktig slike bidrag er for fortsatt drift. Jeg synes det er ekstra godt å vite at våre midler blir brukt godt 2 og direkte til personer som sliter med rus og annet i vårt nærmiljø i Oslo by. Vi skal derfor være stolte av denne faste hjelpen til beste for våre nære medmennesker. Vi vil derfor i Fridtjof Nansen Nytt i nærmeste fremtid komme med mer stoff om disse tiltakene i byen vår. Se også innlegget i siste nummer om denne saken. Redaksjonskomiteen ønsker alle brødre en fin vår og en strålende sommer. Ta bilder fra hyggelig brodersamvær og sendt inn til Fridtjof Nansen Nytt. Med broderlig hilsen Petter A. Knudsen

3 Overmester Jarle Dahl Kjære logebrødre! Solen har snudd og det går mot lysere tider. Det gjør det også for vår loge. Vi har fått implementert store deler av det vårt emb. koll. satte opp i vår Handlingsplan for Men flere ting gjenstår og må arbeides ytterligere med. Noe jeg håper det nye emb. koll. som starter Overmesters spalte sin periode i august vil gjøre. For dette emb. koll. er embedstiden snart over og vi overlater stafettpinnen videre med en god følelse av at vår loge er inne i en positiv utvikling. Vi vil takke for oss og for tiden vi fikk lov å være med å styre vår loge. Selv har jeg hatt en meget flott periode og vil takke brødrene for all den positivitet og velvilje som har blitt meg til del som Overmester. Jeg har allerede begynt å glede meg til høsten og nye oppgaver som Fung. Eks OM. Særlig gleder jeg meg til et aktivt arbeid for Styrkelse og Ekspansjon i vår loge samt et stort fokus på kulturelle aktiviteter for våre brødre og så ofte som mulig også for våre ledsagere. Nå ser jeg imidlertid med spenning frem til dette siste semesteret, og vil sammen med embedsmennene gjøre mitt aller beste for å gjøre denne perioden så opplevelsesrik og verdifull som mulig for våre brødre. Torsdag 24. januar gjennomførte vi vårt Informasjonsmøte med fremmøte av hele 8 gjester som viste interesse for vår Orden. Noe som resulterte i at vi samme kveld leverte ut 4 søknadsskjemaer og kan håpe på ytterligere søknader. Dette betyr imidlertid ikke at vi nå kan lene oss tilbake, klappe oss selv på skulderen og rose oss selv for flott innsats. Selvfølgelig skal vi være stolte av dette meget flotte resultatet, men det er et tankekors at det kun var 6 brødre som hadde med kandidater på vår informasjonsaften. Så kjære brødre: Vi må fortsatt jobbe meget aktivt 3 for å få nye medlemmer. Husk å snakk om Odd Fellow med venner, bekjente og arbeidskolleger. Nye medlemmer er ikke noe som kommer av seg selv, det er noe vi må jobbe med alle sammen, hele tiden. Vi planlegger et nytt Informasjonsmøte tidlig på høsten og vi ønsker å se så mange gjester som mulig på dette. I vår handlingsplan er det lagt stor vekt på styrkelse av vår loges indre liv. Alle må derfor jobbe aktivt for at Loge Fridtjof Nansen skal bli en attraktiv møteplass hvor brødrene engasjeres og aktiviseres, og der god kontakt og trygge relasjoner mellom brødrene står i fokus. Skal vi lykkes med dette må også fremmøteprosenten økes. Derfor kjære brødre: Møt så ofte dere kan! Jeg håper å se mange flere av dere på våre logemøter i tiden fremover! Vi lover å gjøre vårt beste for å skape hygge for brødrene og fremgang for logen. Husk at torsdag er logedag! Vel møtt! Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Jarle Dahl Overmester

4 Sekretærens spalte OVERGANG: John William Wolla meldte overgang fra loge 79 Roald Amundsen og ble formelt medlem av vår loge UTMELDELSE: David Bernhard Johansen (301) og Geir Arne Hansen (423) ble meldt ut RUNDE FØDSELSDAGER: Følgende brødre har passert runde fødselsdager siden 19. oktober 2012: Per Otto Fragaat 70 år 6. november 2012 Arne Glæserud 80 år 10. november 2012 Hans Erik Steen 75 år 20. november 2012 Kjell R. Kaltenborn 80 år 5. januar 2013 Gunnar A. Hasle 80 år 20. januar 2013 Kjell Engebretsen 75 år 29. januar 2013 Vi gratulerer med vel overstått. Sekretær Tom Breirem 40 Ve.Ju: 29. november 2012 ble Eks DSS Per Bredo Østby og Eks UM Stein Veidholm tildelt 40 års Ve.Ju for trofast medlemskap i Ordenen og vår loge. Tildelingen ble foretatt av Europeisk SS Harald Thoen. GRADSPASSERING: Eirik Morten Ansnes ble forfremmet til DGVG den 17. januar. 40 Ve.Ju jubilanter Stein Veidholm og Per Bredo Østby med Europeisk SS Harald Thoen i midten 4

5 DØDSFALL: Logebror Odd Egil Christensen (267) døde 10. januar 2013 og ble bisatt fra Østre Gravlund Store Kapell. 24. januar 2013 kl Det ble satt Æresvakt ved bisettelsen. EMBEDER I LEIREN: Bror Kapellan Jan Ivar Foss er blitt 4. Leirvakt med virkning fra til Noen sentrale opplysninger fra årssammendraget 2012: Snitt fremmøte: 36,93 % Snitt antall brødre pr. møte: 43,2 97 brødre har vært tilstede en eller flere ganger: 83,0 % 20 brødre har ikke vært tilstede i brødre har 2 fravær (EN og REH) 4 brødre har 1 fravær (GB, JIF, SAJ og PAJ) 2 brødre har 0 fravær (JED og COI) Utmeldte: Leif Halvorsen, Edvard H. Engebretsen, Rolf Larsen, Geir A. Hansen, David B. Johansen Døde: Carl Eric Fr. Fuglesang, Leif Ø. Ørjansen Nye brødre: Eirik Morten Ansnes, Lars Nordbø Overgang fra andre loger: John Willian Wolla Overgang til andre loger: Per Hennie og Kjell E. Øybakken Gjenopptagelse: Rune Bals Logen hadde Informasjonsaften 24. januar 2013 og så langt er det kommet inn 3 søknader om medlemskap og en søknad kommer i tillegg, men litt senere e i år. Pr. 1. januar 2013 er det 114 brr. i logen, fremmøteprosenten pr. 14. februar 2013 er 35,42 %. Brr. Eirik M. Ansnes og Lars Nordbø ble pr.17. januar utnevnt til nye medlemmer i Privatnevnden. Tom Breirem sekretær John William Wolla meldte overgang fra loge 79 Roald Amundsen 5

6 Thor Denstad Et sosialt og meningsfylt tiltak i Odd Fellow-regi. Som de fleste kjenner til deltar vår loge i Siriusprosjektet på Radiumhospitalet. Prosjektet er et samarbeid mellom logene i Oslo og har som formål å glede dag-pasienter og deres pårørende ved besøk og behandling med stråleterapi på Radiumhospitalet. Arbeidet består i hovedsak av servering av kaffe og snitter m.m. der vi har ansvaret for tilberedning og tilretteleggelse av det vi kaller pasient-kafeen. Vanligvis er det 3 søstre fra Rebekkalogene og en bror fra Odd Fellow-logene som er der hver dag de fem første dagene i uken med unntak av sommermånedene. Siriusprosjektet Det er en representant for Rebekkalogene som hver dag har ansvaret og som fordeler oppgavene blant de andre. For vår del består arbeidet i vaffelsteking når temperaturen tillater det, for vaflene må stekes utendørs på grunn av stekeos, mens damene tilbereder snitter og organiserer serveringen. Videre er det behov for rydding og å påse at det er rikelig med kaffe, te, saft og frukt på bordene. På grunn av at vår loge er så stor som den er, har vi vært så heldige å få tildelt hele 5 uker i løpet av kalenderåret. Da våre brødre er svært positive til arbeidet på Radiumhospitalet, er det ikke noe problem å få fylt opp vaktlistene for de ukene vi har ansvaret for. Det synes vi er gledelig og takker selvfølgelig våre brødre for det engasjement de viser. Når vi er til stede i kafeen, møter vi mange mennesker som går en uviss skjebne i møte. Mange er tydelig preget av sin situasjon og da er det fint at vi kan gjøre noe positivt som i et kort øyeblikk kan gi dem noe annet å tenke på. Responsen fra pasientene og deres pårørende er svært positiv, og selv om det som serveres er gratis, kommer mange med penger som puttes i en bøsse vi har stående på disken. På grunn av personvernet har vi alle taushets plikt når vi er på Sirius. Det må derfor fylles ut en taushets-erklæring av hver enkelt som deltar i prosjektet. Det er derfor viktig at vi er tause med det vi ser og hører når vi er tilstede på Radium hospitalet. Jeg håper at dette prosjektet vil vare i lang tid fremover da det gir en fin presentasjon av hva Odd Fellow-bevegelsen står for. Her har vi en mulighet til å fortelle hva vi gjør og mange er interesserte tilhørere når vi forteller om oss selv. Jeg vil ønske alle våre brødre lykke til med sine vakter på Sirius og samtidig takke for at brødrene stiller opp. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Thor Denstad Vår bror Tore Singdalsen på vakt 6

7 Loge Fridtjof Nansens regnskap for Logens fond Totale inntekter for fondene var kr og totalt utgifter var kr Jubileumsfondet vil overføres til Thinn/Oppedahl/ Berboms fond i Totalt står det kr pr SOS Barnebyer Petter A. Knudsen Det gis av Storlogen ikke anledning til å formidle ut offentlig det fulle regnskap for en loge, men Skm skal her prøve å gi noen hovedtall for våre aktiviteter gjennom året Medlemsantallet Pr var det 119 medlemmer. Vi har fått 2 nye medlemmer pluss 1 gjenopptakelse og 1 overgang fra en annen loge. 2 brødre gikk over fra vår loge til en annen loge og vi har mistet ytterligere 2 brødre. 5 brødre et utmeldt. Dvs. at vi stod med 114 medlemmer pr Pr i dag er vi ytterligere 2 mindre i og med at 1 er gått bort og 1 bror har meldt overgang til en annen loge. Fondet for sosialt arbeide- utadrettet virksomhet Gjennom 2012 er det bevilget kr til Lønn som fortjent (Kirkens Bymisjon) og kr til Slumsøstrene. I 2012 betalte vi ut for begge årene 2011 og 2012, slik at budsjettet for 2013 er satt til tilsvarende kr til Lønn som fortjent og kr til Slumsøstrene. Til Hudøy-aktiviteten ble det dekket kr og til Sirius kr Totalt ble det utbetalt kr fra fondet for Sosialt arbeid. Pr står det kr på dette fondet. Broderfondet Det ble kostnadsført kr under Broderfondet i 2012 og ved årets slutt står det kr på fondet. Etterlattefondet Det ble brukt kr til tiltak gjennom året og det står kr pr Øvrige fond Dette omfatter Thinn/Oppedahl/Berboms fond, Transportfondet og rester av Jubileumsfondet. 7 Vår loge har samlet inn og bevilget totalt kr til SOS Barnebyer og overført dette til Storlogens innsamlingskasse. Dette tilsvarer kr 500 pr medlem, beregnet på det tidspunkt SOS Barnebyer ble vedtatt å være hovedsatsningsområde for Odd Fellow Ordenen. Disse midlene ble ført på såkalt separat konto for SOS Barnebyer og vises ikke direkte i det offisielle regnskap for logene. 4 Driften av logens eksklusive fond Totale driftsinntekter var kr og driftsutgifter kr Logen har i tillegg finansinntekter som består av rente på vår sparekonto i Nordea med kr og dividende/utbytte fra vår eierandel i STG 28. Dette gir et driftsresultat pr kr Her er det imidlertid viktig å huske på at det er avsatt kr i husleie som er kompensert med kr i utbytte fra gårdselskapet STG 28. Under normale driftsomstendigheter ville derfor vår loge gå mer eller mindre i break even med logens vanlige drift. 4 Likviditet Logen disponerer en driftskonto og en sparekonto i Nordea. Privatnevnden disponerer også en

8 konto som vil inkorporeres i driftskontoen i Dette omfatter kun inn og ut av kontaktbeløp i forbindelse med ettermøtene. Logen har god likviditet og vi har ikke fått noen betalingsanmerkninger gjennom informasjon om, er det bare å henvende seg til Skm. Petter A. Knudsen Skm 5 Regnskapskontroll/revisjon Finansnevnden kontrollerer Skm hva gjelder disponering av logens midler og kontroll av balansepostene. Finansnevnden får oversendt regnskap pr 31.6 og endelig regnskap pr Revisjonsnevnden går gjennom alle posteringer og bilag for året og avstemmer mot bank samt gjennomgår Privatnevndens kontaktkasse og bilag fra ettermøtene. Revisjonsrapporten leses opp i logen og sendes DSS separat. DSS får tilsendt det offisielle regnskapet i FOCUS regnskapssystem innen 31.1 påfølgende år og kontrollerer dette gjennom FOCUS-systemet. Logens regnskap skal formelt godkjennes i logen sammen med utkast til budsjett for påfølgende år. Dette ble gjort på vårt møte Da FOCUSsystemets årsregnskap er satt opp på en noe uvant måte for folk flest, har SKM gjort et eget regnskapsoppsett for denne presentasjonen i logen med sammenligning med året før og budsjett for neste år. SKM håper at dette har vært avklarende for alle interesserte brødre. Hvis det er spesielle forhold noen ønsker mer 8

9 CM Geir Brekke Min fadder hadde to budord til meg da jeg begynte i logen for 12 år siden. Møt så ofte du kan Si alltid ja når du blir spurt om å ta oppgaver eller embeter i logen og bestreb deg på å gjøre det så godt som mulig Mitt liv som CM Da jeg ble forspurt om å gå på som CM måtte jeg ta en runde i tenkeboksen. Lysten var der, men jobben som CM er etter mitt skjønn en av de viktigste i logen. CM har ikke bare ansvaret for, sammen med Inspektør, å føre brødrene inn i salen. Han har også ansvaret for Logens seremonielle liv. Som kjent takket jeg ja til jobben som CM, selv om det føltes litt som å hoppe etter Wirkola og det ble det. Men, jeg oppdaget fort at det var både utnevnte instruktører og mange tidligere CM er som hjalp meg i den første tiden, og som fortsatt gjør det. Jobben som CM består altså ikke bare av inn og utmars. CM har også ansvaret for å sørge for utøvere til spill og gjennomføre øvelser i forkant. Han skal også påse og kontrollere at alt er i orden og på plass før møtet. Han skal med andre ord være både regissør og medspiller. Det er lange tekster som må læres utenat. CM er den eneste i salen som ikke har mulighet for jukselapp. Det hadde blitt en stor lapp, som i tillegg hadde vært vanskelig å lese i mørket.det hadde ikke tatt seg særlig bra ut heller, i det CM skal føre logen verdig og bestemt. Videre skal han være på riktig sted til riktig tid i vandringen i salen. Som en av våre tidligere CM er sa; Det er ditt ansvar å hensette logen i verdighet! Det var her jeg skjønte at det å være CM i loge nr. 20 Fridtjof Nansen, det var å være tradisjonsbærer med stor T. 9 Derfor blir også mange i denne rollen sittende i to embedsperioder, selv om embedsmannsperioden er på bare to år. Jeg er brennende opptatt av å bevare logens seremonielle liv, og den status Fridtjof Nansen har på dette feltet. Derfor er det viktig at listen legges høyt. Jeg tror brødrene får et bedre møte inne i salen, hvis CM og øvrige aktører presterer å sette salen i høytidelighet. Dette er en felles plikt. Det hjelper ikke at musikkansvarlig gjør det helt perfekt, hvis alle andre aktører presterer dårlig. Husk, ingen blir Helt helt alene. Derfor er det viktig at brødrene lar seg inspirere av dette, og å takke ja når man blir spurt om å delta i spill og annet. Det er av avgjørende viktighet, ikke bare for den som er Resipend, men også for øvrige brødre og embedsmenn. Og ikke minst er det viktig for DEG som blir spurt. Det er en gylden mulighet til virkelig å fordype seg i logelivet. Så jeg avslutter min lille epistel med å gjenta de to punktene øverst i teksten Møt så ofte du kan Si alltid ja når du blir spurt om å ta oppgaver eller embeter i logen og bestreb deg på å gjøre det så godt som mulig Bror CM

10 Hvorfor ingen debatt? minste en liten gledesyttring over at enkelte brødre tar seg både tid og bruker sine tilmålte krefter til å nedtegne sine tanker og få disse publisert i Fridtjof Nansen Nytt? Hvorfor at det er så få innlegg av reflekterende art gitt at leseren oppfatter disse som sådan - som ikke vekker journalistisk engasjement, interesse eller reaksjoner? Er innlegg som i sin natur avkrever stillingstagen, refleksjon og ettertanke, eller kanskje rører ved dine oppfatninger og verdisyn, av mindre interesse å debattere videre - helst i dette blad, fordi det krever noe, kan lage støy og unødig synliggjøring av dine oppfatninger? Det er med en viss undring at i hvert fall mine innlegg, blir møtt med en slik overdøvende taushet og påfallende lite engasjement. Kanske disse får den mentale plass det fortjener i ditt hode? besøke de gamle, og desslike? Blir det for krevende og personlig, eller bør dette overlates til andre veldedige organisasjoner? Kanskje vi trives best som vi har det i dag, litt tilbakelent i vår egen verden, og i trivelig selskap med hverandre? Hvorfor skulle jeg fortsette å skrive tentative debattinnlegg? Kanske bør jeg for framtiden kun skrive referater fra sosialaften, Hudøy-samlinger og andre positive hendelser som lyser opp i hverdagen? Tore Solgård Som den observante leser du er - husker du sikkert hva jeg synes er viktige element ved vårt logearbeid som vi med hell kunne få et mere bevisst og reflektorisk forhold til, tenke igjennom og helst handle ut i fra. Tore Solgård Kjære leser, har du ikke undret deg over at så få innlegg og artikler i vårt eminente logeblad ikke vekker debatt, gjerne i form av engasjerende motinnlegg, reflektoriske korrektiver eller i det Hvordan kan vi gjennom praktiske handlinger virkeliggjøre våre visjoner for vennskap, kjærlighet og sannhet? Er vi tilfreds med innholdet og omfanget av vårt sosiale engasjement utover loddsalg, sosialaften, og sparegrisen? Ingen forkleinelse for slike initiativer, men hva med å virkeliggjøre våre ønsker om å hjelpe de trengende, 10

11 Per Bredo Østby Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Ja nettopp vi er jo brødre i vennskap, kjærlighet og sannhet. Vi skal alltid uttrykke det når vi skriver til hverandre. Mitt brev til deg skal være i v. k. og s. og du skal alltid vite at jeg har skrevet til deg i vennskap, kjærlighet og sannhet. Dette må ikke bli tomme ord. Av og til ser vi at det selv fra Storlogen blir skrevet Med broderlig hilsen med vennlig hilsen i V. K. og S.. Vi er mer enn venner vi er søstre og brødre. Og Storlogen bør eventuelt skrive med søsterlig og broderlig hilsen i V. K. og S.. Verdige OM EksOM Storrep. Ja de er i vår ordenssammenheng våre øverste tillitsvalgte og dermed verdige. De skal ha den opphøyethet fra oss. Samtidig må de også opptre med verdighet og gjøre seg tilliten verdig. Dette er ord og uttrykk som vi har brukt i alle tider og som ikke må miste sin mening. Vår Orden er fylt av høytidelighet, verdighet og dannelse, og det er så viktig at vi er oss dette bevisst og ikke bryter det ned. De-formen. Våre logemøter har sitt høytidelige preg og De-formen er en viktig del av det. Vi har i Distrikt 1 og 21 besluttet å beholde den selv om lovverket gir oss en valgmulighet. Bruker vi du- formen blir etter min oppfatning, mye av den høytidelighet som vi tilstreber, borte og jeg har sett hvor lett det også kan flyte ut ved at vi også bruker fornavn. Jeg skal hilse fra bror Lars om er syk Tor, da får du hilse tilbake. Det er vel ikke slik vi vil ha det? Dette gjelder i alt vårt arbeid i Logesalen, både i det rituelle som arbeidsmessige. Det skal være høytid og respekt i alt vi gjør. På ettermøtene holder vi en friere tone i dus-form. Men vi skal fortsatt ha respekt for hverandre og omtale og tiltale enhver etter dette. Vi er brødre i ordets beste betydning. Vi kan se at en bror gjør en feil. Vi skal råde ham til hans og Logens beste. Dette må han ta opp i beste mening. Vi kan ikke tillate at feil slår rot. Det er derfor vår Loge står for det den gjør og blir sett opp til. Kleskoden sort dress sorte innesko sort slips og hvit skjorte. Alt ensfarvet. Store og små bokstaver. Nr. sirk 39. Det er viktig at vi er oss dette bevisst i alt vi skriver. Enhver Overmester og Sekretær bør ha dette sirkulæret hengende på veggen foran seg. Ja enhver bror som skriver i ordenssammenheng bør kjenne dette. Men så har jo dette sirkulæret sine svakheter og er for lite omfattende. Det skal jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Alle disse forhold er det veldig viktig at vi har fokus på. Vi ser i andre Loger her i landet og utenlands at man ikke er like nøye på dette. Da forfaller vi. Vi er innviet i et Ordenssamfunn, ikke medlem av en eller annen forening. Og da er i grunnen alt sagt. Vi meldte oss ikke inn, men ble anbefalt og opptatt, og gjennom en høytidelig Innvielse tatt inn i et brodersamfunn. La oss aldri bringe vårt logeliv ned på et foreningsnivå. Per Bredo Østby Eks DSS 11

12 Landssaken SOS-Barneby i Ngabu, Malawi Det er ikke første gang Odd Fellow Ordnen engasjer seg i barns ve og vel. Allerede på 1890 tallet har vi dokumentasjon på hjelp til foreldreløse barn i Illinois, USA. Dette barnehjemmet ble driftet av IOOF frem til aksjonsgrupper og gjennomføre aktivitetene. Dette i tett samarbeide med DSS og SOS-Barnebyer. Videre skulle det være en kontaktperson i hvert Distrikt og en logekontakt for hver loge i hele landet, både i Rebekka og Odd Fellow Loger. Knut Olav Guldbrandsen Vi har nettopp avsluttet Fase 2 av 3 i Landssaken. Det hele begynte på Storlogemøtet i 2009 hvor det ble bestemt at Ordenen skulle ha en ny Landssak. Det var kommet inn nesten 30 forslag til landssak. Storlogens embedskollegium har hatt en omfattende spørreundersøkelse i hele Odd Fellow Ordenen om hvilken landssak som skulle velges for Selv om Storlogemøtet ga kollegiet myndighet til å velge, er det en voldsom styrke at hele Ordenen er blitt hørt gjennom drøftelser i alle distriktene. Tilbakemeldingene fra behandlingen i distriktene viste en tydelig overvekt for også denne gangen å velge SOS-barnebyer som formål for landssaken. I denne Landssaken kommer våre budord vel til rette; oppdra de foreldreløse og hjelpe de nødstedte. I Fase 1 av landssaken ble en omfattende beslutningsprosess foretatt. Denne omfattet forslag fra alle enheter i Ordenen. SOS-Barnebyer fikk flest stemmer. Formålet er i tråd med våre budord og det er en felles sak som kan samle Odd Fellow i hele landet. Landssaken gir oss mulighet til å profilere Ordenen på en god måte. SOS-Barnebyer har en organisering og administrasjon som kan gjennomføre store prosjekter og vi har god erfaring med å samarbeide med dem. Vi har gode referanser til samarbeide om Barnebyen i El Salvador i Ordenen er også bidragsyter til den eneste norske Barnebyen som ligger i Bergen. Mange Rebekka Loger, Odd Fellow Loger med medlemmer er allerede faddere i SOS- Barnebyer. Det ble besluttet innsamling av kr. 500,- pr. Medlem, som skulle resultere i totalt ca. kr. 12 mill. I Fase 1 skulle vi i 2012 samle inn halve beløpet. I dag har vi passert kr. 8 mill. og vi er i god rute. I Fase 2 som vi nettopp er ferdige med, skulle vi gjennomføre en rekke aktiviteter. Vi organiserte aktivitetene ved å ha en Regionsansvarlig for informasjon, møtevirksomhet, danne 12 Hovedmålet i Fase 2 var å verve flest mulig faddere. Dette skulle muliggjøres ved en rekke informasjons møter og aktiviteter i hvert Ordenshus etter en lest fra SOS-Barnebyer. Det ble laget en egen web-side for informasjon om fadderrekruttering og Ordenshusenes aktiviteter. Det hele skulle resultere i en storstilt Lysmarkering kl den 15. desember, med artistgalla på kvelden. I Oslo hadde vi etablert en aktivitetsgruppe som ble ledet av Geir Solhaug, Loge nr. 10 St. Hallvard. Han og gruppens medlemmer gjorde en unik jobb og gjennomførte en meget flott Lysmarkering på Eidsvoll plass utenfor Stortinget. Vi rigget opp scene og en stand. Det var gjort avtaler med ordfører Fabian Stang, Stor Sire Morten Buan og General sekretær Svein Grønnern om å appellere. Det var barnekor som sang og skoleelever som leste egne dikt. Vi fikk også god hjelp fra Garden, hvor vi fikk lånt 5 containere med varmt vann som de blandet gløgg i. Dette ble en kjempefin Lysmarkering med mange tilskurere som vi delte ut fadderrekruttering og Odd Fellow brosjyrer til. Jeg takker alle som var deltagende i Lysmarkeringen. Selv fikk jeg anledning til å sitte i NetComs lokaler i Nydalen og ta imot nye faddertelefoner helt til kl natt til 16. desember. Det var utrolig hyggelig å ta imot og snakke med mange nye SOS- Barnebyer-faddere.

13 SOS- Barnebyer hadde et mål på ny fadderavtaler. Per skrivende stund er det fra 15. desember kommet litt i underkant av nye faddere. Dette er helt utrolig og mye av æren bør tillegges vårt engasjement i Odd Fellow Ordenen, med aktiviteter over hele landet og engasjement for fadderrekrutering i de enkelte logene. Dette er også aktiviteter som synliggjør våre medmenneskelige aktiviteter og er et godt bidrag til logenes styrkelse og ekspansjon. Nå går vi inn i Fase 3 I løpet av våren vil vi sende ut informasjoner om tiltakene i forbindelse med Solsikkeaktiviteten. I kortverson skal vi gjennomføre følgende: Selge solsikkefrøposer til inntekt for barn i Ngabu. Pengene går på bøssen. Idé: Som et frø trenger jord og vann for å spire, trenger et barn omsorg for å leve. Hver solsikkeselger får solsikkefrøposer som de skal selge for 50 kr per stk. Mål: kr 1500,- i hver bøsse. SOS-barnebyer utarbeider solsikkefrøhistorien: Så et frø for trengende og foreldreløse barn i Malawi. Solsikkefrøpakken vil inneholde: Bilde fra Malawi, prosjektlogo og tittel på forsiden En setning om formål og en setning fra solsikkefrøhistorien Finansminister Sigbjørn Johnsen, Storsire Morten Buan og Oslos Ordfører Fabian Stang Kort beskrivelse om Sammen for barn i Malawi og Odd Fellow Ordenen SOS-Barnebyer har ansvaret for design, produksjon og distribusjon av materiell som skal ut til logene Gå 2&2 med solsikkefrøposer/bøsse på arbeidsplassen eller i lokalmiljøet. Stands på offentlige steder Arrangement eksterne eller i regi av logene Pressemeldinger og andre målrettede PRaktiviteter Konkurranser om den største solsikken i lokalmiljøet Oppfordre loger til å så solsikkefrø tidlig på våren, 13 som de kan ha med på stands i aksjonsuken Bøsse i lokale blomsterforretninger? Idébank med gode initiativ fra logene på oddfellow.no Her har vi igjen en meget god anledning til å hjelpe de foreldreløse og nødlidende, samt å s ynliggjøre vårt arbeide i Ordenen, med henblikk på styrkelse og ekspansjon. Jeg ønsker dere alle lykke til med aktivitetene. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Knut Olav Gulbrandsen, Regionalleder Oslo og Akershus, prosjektet sammen for barn i Malawi Loge 32 Viken

14 «Pløsebøye» medlem av rørleggernes laug. Nærmest en legende i dette miljøet. At han også hadde en kunstnerisk åre fremgår av innlegget og bildet. (Hvis noen av brødrene vet hva en «pløsebøye måtte være er undertegnede svært interessert i å få vite det. (NB. Den som prøver å «google» ordet kaster bort tiden). Trygve Johnsen Trygve Johansen Våre brødre har drevet med så mangt. Vedlagte artikkel sto i Aftenposten Aften like før jul i fjor og gjengis med redaktørens tillatelse. Frank Marlow Christensen var medlem av Loge Fridtjof Nansen i 39 år, fra innvielsen til han døde i Frank møtte ofte, var aktivt med i diskusjoner og var en interessant samtalepartner på ettermøtene. Embeder var han derimot ikke interessert i. Han var utdannet rørleggermester, drev eget firma, og han var et meget aktivt 14

15 Petter A. Knudsen Det nærmer seg 2014 og 200-års jubileum for nasjonaldagen og Så hvorfor ikke tyvstarte litt med et klassisk dikt fra vår alles Henrik Wergeland. Vi ere en nasjon vi med Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange, Dagens dikt et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange. Vårt hjerte vet, vårt øye ser hvor godt og vakkert Norge er, vår tunge kan en sang blant fler av Norges æres-sange. Mer grønt er gresset ingensteds, mer fullt av blomster vevet enn i det land hvor jeg tilfreds med far og mor har levet. Jeg vil det elske til min død, ei bytte det hvor jeg er fødd, om man et paradis meg bød av palmer oversvevet. Henrik Arnold Wergeland (født 17. juni 1808, død 12. juli 1845) Wergeland er Norges største dikter og lyriker gjennom tidene og fikk sikret seg plass i mange av samtidens diktsamlinger. Henriks far, Nicolai Wergeland, fulgte Jean Jacques Rousseaus prinsipper om 15 barneoppdragelse, så Henrik var fri til å utfolde seg slik han selv ønsket. Han ble møtt med toleranse og oppmuntret til fri tenkning. Henrik Wergeland tok parti for undertrykte og småfolk og kom lett i konflikt med øvrighetspersoner. Han fulgte gjerne prinsippet beint fram. Han gjorde en enorm innsats for folkeopplysning, drev opposisjonspolitikk og arbeidet for kommunalt selvstyre. Han hadde jobber som bibliotekar, redaktør og riksarkivar (Norges første). Han stiftet ungdomsforeninger og folkebibliotek. Han kjempet for kulturell og språklig løsrivelse fra Danmark og for feiring av Norges nasjonaldag 17. mai. Han har vært inspirasjon for generasjoner av lyrikere, fra Bjørnstjerne Bjørnson til Nordahl Grieg til Jens Bjørneboe. Petter A. Knudsen

16 Ønsker alle brødrene en riktig fin vår og sommer 16

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12 Høsten 2010 En sommer er over Av innholdet: Gradspassering Sommermøte Storlogemøte 2010 Minneord

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Hvordan møter du et menneske som har opplevd sitt livs største krise?

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014

Bindeleddet. Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 Bindeleddet Opplag 3-16 Dato: 31.10.2014 EXIT SOM DSS Onsdag 24.09.2014 fikk vår Ordensbror Gunnar Gjølstad avløsning i sitt embede som Distrikts Stor Sire i Distrikt nr 7 Østfold. Han ledet selv installasjonen

Detaljer

Betraktninger. God jul og et godt nytt år ønsker vi dere alle.

Betraktninger. God jul og et godt nytt år ønsker vi dere alle. Betraktninger Det er snart jul, og det må være lov å spørre om det er flere enn meg å mine og deg og dine i denne verden.. Ja, det er nok det. Men for all del, la oss holde på det samhold og den kjærlighet

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer