nr 48/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 48/09-2009.11.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 48/ NO årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SanaPro SanaPro (550) Merkekategori: Varemerke VitaeLab AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:29 Kosttilskudd. Kosttilskudd som inneholder spiselige oljer og fett, ikke for medisinske formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OUT OF NORWAY L'ATITUDE EXPEDITIONS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYPSYL GLOSSY MINERALS LYPSYL GLOSSY MINERALS (550) Merkekategori: Varemerke Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske produkter, nemlig lipgloss med eller uten farge med pleiende effekt; kosmetiske produkter for pleie av leppene; leppepomade. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Glossy minerals Glossy minerals (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Latitude AS, Halsåsen 21 A, 1397 NESØYA, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetiske produkter, nemlig lipgloss med eller uten farge med pleiende effekt; kosmetiske produkter for pleie av leppene; leppepomade. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bohan SINCE 1957 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen antibac (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Bohan Trading AS, Fredrik Selmersvei 2, 0663 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:25 Klær, hodeplagg, fottøy. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLEXAPUR FLEXAPUR (550) Merkekategori: Varemerke Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:1 Bindemidler til industrielle formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Kemetyl Holding AB, Rörvägen 7, HANINGE, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Såper; desinfiserende og antiseptiske såper og rengjøringsmidler; våtservietter, servietter (wipes), vaskeservietter og kluter til toalettbruk. Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; antiseptiske midler; våtservietter, servietter (wipes), vaskeservietter og kluter for antiseptiske og/eller desinfiserende formål. Klasse:21 Såpedispensere; kluter for antiseptiske og/eller desinfiserende formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sunsilk Minerals Volume Lift & Crystal Shine Sunsilk Minerals Volume Lift & Crystal Shine (550) Merkekategori: Varemerke Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/717,543 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YANZIBIV YANZIBIV (550) Merkekategori: Varemerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CACHET CACHET (550) Merkekategori: Varemerke Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:10 Intraokulære linser. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KaMOS KaMOS (550) Merkekategori: Varemerke Karmsund Maritime Offshore Supply AS, Postboks 484, 4291 KOPERVIK, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler av metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall; metallringer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); ventilaktuatorer; ventiler (maskindeler); trykkavlastningsventiler (maskindeler); blåsemaskiner; borerigger; boretårn; borekroner (maskindeler); maskiner og motorer for båter; elektriske generatorer; hydrauliske motorer; industriroboter; propellmekanismer; pumper (maskiner); regulatorer (maskiner); styreanordninger for maskiner; vinsjer. Klasse:9 Måle- og kontrollapparater; manometre; trykkmåleinstrumenter. Klasse:17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; tetningsringer; koblingsforinger; pakninger; vanntette pakninger; pakninger for muffer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; skipsbygging; skipsverft; undervannsbygging; undervannsreparasjon. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORFADIN ORFADIN (550) Merkekategori: Varemerke Swedish Orphan International AB, Drottninggatan 98, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske preparater og medisiner for human bruk, nemlig innen sjeldne sykdommer, særlig innen arvelig tyrosinemi 1, fenylketonuri og alkaptonuria. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske og odontologiske apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/717,513 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOBRIVNA GOBRIVNA (550) Merkekategori: Varemerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/717,501 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRIVADEP BRIVADEP (550) Merkekategori: Varemerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ES ENERGY SAVE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Energy Save AS, Solveien 62a, 1394 NESBRU, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; varmepumper og varmevekslere; varmtvannsberedere; apparater og innretninger for vannbårne varme- og kjøleanlegg; energisparende elektriske lyskilder, herunder diodelys; deler, Klasse:12 komponenter og tilbehør til forannevnte varer. Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, herunder elektrisk drevne sykler. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klassene 11 og 12. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aur (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Leiepakking AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, NO Klasse:29 Konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/733,394 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XOGLYXO XOGLYXO (550) Merkekategori: Varemerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMPONI FOR ME SIMPONI FOR ME (550) Merkekategori: Varemerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 DVD-plater relatert til tilveiebringelse av informasjon vedrørende farmasøytiske preparater til pasienter og leger. Trykksaker relatert til tilveiebringelse av informasjon vedrørende farmasøytiske preparater til pasienter og leger. Forretningstjenester i form av tilbud om pleieveiledning og telefonstøttetjenester relatert til farmasøytiske preaparater. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet i form av tilveiebringelse av informasjon relatert til farmasøytiske preparater via et nettsted. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/734,804 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONOSERAMET ONOSERAMET (550) Merkekategori: Varemerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Schmokk Schmokk (550) Merkekategori: Varemerke Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 OSLO, NO Klasse:3 Såper, parfymevarer, sjampo, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:9 CD, video/dvd, CD-romspill, dataspill, refleks, refleksvest. Klasse:14 Juvelervarer, bijouterivarer, edle stener, klokker/ur, kronometriske instrumenter. Klasse:16 Bøker, aktivitetsbøker, tegneserier, postkort, skrive-/tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter, klistremerker. Klasse:18 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:41 Kofferter, reisevesker, paraplyer/parasoller. Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen, kopp, skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikkstål, termos i stål, termos i plast. Sengesett, ullpledd, bordduk, kjøkkenhåndkle. Klær, lue, votter, genser, sokker, strømpebukse, såler, nikkers, pologenser, skisko. Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger, staver, skismøring, spark, kjelke, gymnastikkog sportsartikler. Søtsaker, sjokolade, sjokoladedrikke, kaffe, te, kakao, sukker, ris, sago, kaffeerstatning, mel, næringsmidler av korn, brød, bakverk, konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker. Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogrammer og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Organisering av reiser, tjenester som består av informasjon om reiser eller transport av varer utført av meglere eller reisebyråer, opplysninger om priser, rutetider og transportmåter. Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse:43 Catering, kafe, hoteller, hotellreservering. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikker; tequila, tequila likører; alkoholholdige coctails. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Det enkle er ofte det beste (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Rema 1000 AS, Uranienborgveien 6, 0258 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 Public relation (PR virksomhet), samt salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, papirvarer for husholdningsformål herunder tørkepapir, toalettpapir og mykt papir til kosmetisk bruk, barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk), bordduker av papir, servietter av papir, bakepapir, matpapir, plastfilm for innpakkingsformål, sølvpapir, selvklebende bånd for papirvarer eller husholdningsbruk, skrivesaker, printerpapir og kopipapir, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, sugerør for drikker, blomsterkasser, emballasjebeholdere av plast, postkasser av tre eller plast, puter, kleshengere, klesstativer, hyller for lagring, soveposer for camping, speil (ikke opptatt i andre klasser), kosteskaft, ikke av metall, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder frokostkornblandinger, jordbruks-, hagebruksog skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, næringsmidler til dyr, malt, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen agnès b. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Agnès Andrée Marguerite Marie Troublé, 194 rue de Rivoli, PARIS, FR Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:18 Kortholdere, lommebøker, vesker; nøkkelpunger og oppbevaringsfutteraler for nøkler, laget av lær, lærimitasjoner, skinn eller huder; dokumentmapper; paraplyer, parasoller og spaserstokker; strandbager; håndbager, håndvesker og håndkofferter, reisebager, bager for sport og trening; lærvareprodukter; garderobeposer for klær [for reise]; reisesett; kofferter og reisevesker; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær; fottøy; hansker; belter; hodeplagg, sportsklær (ikke for dykking). (450) Kunngjøringsdato 48/09,

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Iexcel Model Iexcel Model (550) Merkekategori: Varemerke Renander AS, Ullevålsveien 102 B-D, 0451 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare). Klasse:42 Dataprogrammer (utarbeidelse av). (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elektroskandia Norge AS Elektroskandia Norge AS (550) Merkekategori: Varemerke Elektroskandia Norge AS, Alfasetveien 11, 0668 OSLO, NO Harald Skjerve-Nielssen, Akersgt. 35, 0158 OSLO, NO Klasse:37 Installasjon, reparasjon, og vedlikehold av apparatur og innretninger for belysning, oppvarming, og kjøling. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Iexcel Models Iexcel Models (550) Merkekategori: Varemerke Renander AS, Ullevålsveien 102 B-D, 0451 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare). Klasse:42 Dataprogrammer (utarbeidelse av). (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOS ROBLES LOS ROBLES (550) Merkekategori: Varemerke Viña Concha y Toro SA, Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 LAS CONDES, SANTIAGO, CL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:33 Vin og musserende vin. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Holmenkollskien Holmenkollskien (550) Merkekategori: Varemerke Oslo Sanitetsforening, Solskinnsveien 12, 0376 OSLO, NO Advokatfirmaet Heiberg, Postboks 1777 Vika, 0122 OSLO, NO Klasse:14 Smykker, nåler, medaljer, slipsnåler, mansjettknapper. Klasse:25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. Klasse:26 Nåler, jakkemerker, pins. Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger, innsamling til humanitære formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOLMENKOLLSKIEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAPELLA CAPELLA (550) Merkekategori: Varemerke Capella Play Danmark APS, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 KØBENHAVN, DK Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Oslo Sanitetsforening, Solskinnsveien 12, 0376 OSLO, NO Advokatfirmaet Heiberg, Postboks 1777 Vika, 0122 OSLO, NO Klasse:14 Smykker, nåler, medaljer, slipsnåler, mansjettknapper. Klasse:25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. Klasse:26 Nåler, jakkemerker, pins. Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger, innsamling til humanitære formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Capella (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maiblomsten (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Capella Play Danmark APS, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 KØBENHAVN, DK Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Norske Kvinners Sanitetsforening, Munthesgt 33, 0260 OSLO, NO Advokatfirmaet Heiberg MNA, Postboks 1777 Vika, 0122 OSLO, NO Klasse:25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. Klasse:26 Nåler, jakkemerker, pins. Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger, innsamling til humanitære formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maiblomsten Maiblomsten (550) Merkekategori: Varemerke Norske Kvinners Sanitetsforening, Munthesgt 33, 0260 OSLO, NO Advokatfirmaet Heiberg MNA, Postboks 1777 Vika, 0122 OSLO, NO Klasse:25 Klær, t-skjorter, fleecegensere, gensere, jakker, hodeplagg, caps, hodebånd. Klasse:26 Nåler, jakkemerker, pins. Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger, innsamling til humanitære formål. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERNEW (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Evernew Inc, 4-38, 6-chome, Kiba, Koto-ku TOKYO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:8 Knivsmedvarer, spisebestikk, kniver, gafler, skjeer; alle forannevnte varer både for husholdningsbruk og for tur- og friluftsbruk. Klasse:21 Kjeler, gryter, kokekar, bollesett for koking og matlaging, stekepanner, tekanner, tekopper, og alle andre gryter, kar, kjeler og kanner for koking og matlaging i denne klasse; krus, kopper, og andre produkter innen borddekning, nemlig glasstøy, porselen, steintøy, fat, tallerkener, bordserviser og middagsserviser; vannflasker laget av plast, bærevesker og -etuier av tekstil for vannflasker, andre feltflasker; øser og sleiver; alle forannevnte varer både for husholdningsbruk og for tur- og friluftsbruk. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EV (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Evernew Inc, 4-38, 6-chome, Kiba, Koto-ku TOKYO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:8 Knivsmedvarer, spisebestikk, kniver, gafler, skjeer; alle forannevnte varer både for husholdningsbruk og for tur- og friluftsbruk. Klasse:21 Kjeler, gryter, kokekar, bollesett for koking og matlaging, stekepanner, tekanner, tekopper, og alle andre gryter, kar, kjeler og kanner for koking og matlaging i denne klasse; krus, kopper, og andre produkter innen borddekning, nemlig glasstøy, porselen, steintøy, fat, tallerkener, bordserviser og middagsserviser; vannflasker laget av plast, bærevesker og -etuier av tekstil for vannflasker, andre feltflasker; øser og sleiver; alle forannevnte varer både for husholdningsbruk og for tur- og friluftsbruk. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NBS Kjøp en bonde (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EYEGUIDE EYEGUIDE (550) Merkekategori: Varemerke Godt Syn APS, Frederiksborggade 5a, 1. sal, 1360 KØBENHAVN K, DK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Briller, solbriller og linser samt deler og tilbehør til disse. Klasse:44 Medisinske tjenester; optikervirksomhet; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag, v/manuela Køvener, Gjervoldstadveien 264, 4517 MANDAL, NO Klasse:31 Klasse:35 Jordbruksprodukter. Online annonsering på datanettverk. Salgsfremmende tjenester (for tredjemann), annonser. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen X-SEED X-SEED (550) Merkekategori: Varemerke Construction Research & Technology GmbH, Dr.- Albert-Frank-Strasse 32, TROSTBERG, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Blandingsmiddel for betong, nemlig kjemiske tilleggsstoffer for bruk i betongblandinger. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen eyeguide.dk (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Godt Syn APS, Frederiksborggade 5a, 1. sal, 1360 KØBENHAVN K, DK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Briller, solbriller og linser samt deler og tilbehør til disse. Klasse:44 Medisinske tjenester; optikervirksomhet; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREENLAM LAMINATES (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DinPris.no (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Eniro Norge AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer; datasystemer for applikasjonsutvikling, anvendelse, spredning og forvaltning; joysticks; integrerte kretskort; grensesnittkort; elektroniske bøker; digital musikk nedlastbar fra internett, nedlastbare video-opptak fra internett; DVD-er for bruk i video og datalagring; elektroniske chipkort. Klasse:35 Internettsalg av de omsøkte varer i klasse 9; prissammenlignings- og evalueringstjenester; tilveiebringe on-online auksjonstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Greenply Industries Ltd, Makum Road, TINSUKIA, ASSAM, IN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:19 Ikke-metalliske flak, plater og paneler for bruk innen bygge- og anleggsvirksomhet, laminerte flak, plater og paneler for bruk innen bygge- og anleggsvirksomhet; laminater av alle slag, høytrykkslaminater, dekorative laminater, industrielle laminater og laminatflak, alle inkludert i klasse 19; laminatgulv, gulvplater, gulvplanker, gulvlister, lekter, alle disse varer ikke av metall; tregulv; parkettgulv og parkettgulvbord herunder laminerte parkettgulv og laminerte parkettgulvbord; flakmaterialer bestående av flere lag med laminerte flak. (450) Kunngjøringsdato 48/09, Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse/forsyning av adgang til globale datanettverk. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMTRAC COMTRAC (550) Merkekategori: Varemerke Viking Intervention Technology AS, Hanabryggene Teknologisenter, Hanaveien 4-6, Bygg 2, 4327 SANDNES, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og intervensjon av oljebrønner. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GALERIE TAFJORD GALERIE TAFJORD (550) Merkekategori: Varemerke Norddal kommune, Postboks 158, 6210 VALLDAL, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:41 Drift av opplevelsesenter for skred, geologi, vannkraft og kunst. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotelldrift. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAUER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja Bauer AG, Wittelsbacherstrasse 5, SCHROBENHAUSEN, DE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:6 Ankere, hovedsakelig av metall, til forankring av bygningselementer i bakken, anker nebb, friksjonselementer for ankere, ankerhoder, tverrstag og spennkabler for ankere; foringsrør av metall. Klasse:7 Maskiner for bygningsvirksomhet; bore og/eller pæleapparat, særlig for byggteknikk og utvinning av naturressurser; oscillatorfester, borestag, rørkoplinger og stagkoplinger, boreverktøy; vribor; underjordiske kuttemaskiner, underjordiske gripemaskiner; vibrerende apparat for etablering av borehull og for komprimering av jord og bygningsmateriale, særlig dyptvirkende vibratorer; støtteapparat for underjordiske kuttemaskiner, vibratorer og kompressorer for dype brønnhull; kabelkraner og mobilkraner; pressverktøy og trekkverktøy, presser og pumper, særlig for pneumatisk eller hydraulisk drift; blandeinstallasjoner for suspensjoner, injeksjons- og tetteblandinger; sandfjerningsinstallasjoner, dekantere og flokkuleringsreaktorer for slurry; pælehammere, særlig hydraulisk drevne eller dieseidrevne; dyptgående jordblandere, fortrengningsbor, toppdrevne boreenheter (flydrill), metrologi, belastningsceller, løfteputer for pæler, kapselpresser for pæler; feltblandeutstyr, multiple vriborapparat, særlig CSV-anordninger; konstruksjonsdeler, pressanordninger for underjordiske konstruksjonsdeler under bakkenivå, anordninger for uttak av jordprøver, dyptvirkende jordforbedring. Klasse:37 Byggteknikk, anleggsvirksomhet, spesielt 16

17 registrerte varemerker /09 spesialrettet bygg- og anleggsvirksomhet innen anleggsdrift, mineralutvinning og gruveboring, bygningsinformasjon rettet mot bærende konstruksjoner, regulering/kontroll av utstyr for byggteknikk; boring og/eller utgravning for byggteknikk og utvinning av naturressurser. Klasse:42 Geotermisk vitenskap/forskning om konstruksjonsprodukter for bruk under bakken, rådgivning i bygg- og anleggssektoren; produktutvikling i bygg- og anleggssektoren. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TXS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EASYCOMPACT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Apparater for tilberedelse av mat, inkludert miksere, blendere og kjøkkenmaskiner. Klasse:35 Kundeinformasjon i forbindelse med salg av apparater for tilberedelse av mat; reklamevirksomhet innen industri og handel for de forannevnte varer; dekorering av butikkvinduer. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (571) Beskrivelse av merket: Logo for bandet TXS. TXS innrammet i trekant og trapesformet ramme. (591) Merket er i farger: Nei Terje Smedvold, Christian Michelsensvei 26, 1472 FJELLHAMAR, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DenimGallery (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Carlings AS, Bergerveien 5, 1396 BILLINGSTAD, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FEEL FEEL (550) Merkekategori: Varemerke Feel Air AS, Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turistbyråer; reiseledervirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C3fit (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Goldwin Inc, 210, Kiyosawa OYABE-SHI, TOYAMA- KEN, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:10 Medisinske klesplagg for å støtte spesifikke muskler, for kontroll av vaskulære alimenter og/eller kretsløpsalimenter, for å stabilisere kroppsdeler, nemlig støttestrømper, støttestrømpebukser, støttebukser, støtteleggings, støtteshortser, støttesokker, støtteermer, støtteundertøy. Klasse:25 Klær for menn og kvinner, nemlig sportsshortser, sportsleggings, sportssokker, oppvarmingsdresser, sportsjakker. Klasse:28 Sportsstøtteutstyr, nemlig armstøtter, midjestøtter, ben- og fotstøtter, ankelstøtter, hofte- og lårstøtter, støtter for hele ben og hele rygger, legg- og gelenkstøtter, leggstøtter. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H CleanHold International AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASBJØRNSEN Eventyr3 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Ja CleanHold International AS, Sondrevegen 3B, 0378 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; elektrohydraulisk anordning for rengjøring av lasterom på bulk fartøy. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Varemerke (591) Merket er i farger: Nei Imperial Tobacco Norway AS, Ryensvingen 2/4, 0680 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk, så vel bearbeidet som ubearbeidet, sigaretter, sigarer; røketobakk; tobakksprodukter, tobakkserstatning, ikke for medisinske eller helbredende formål; fyrstikker og artikler for røkere, sigarettpapir; sigaretthylstere, sigarettfiltere, håndholdte apparater for å lage sigaretter. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANIMAZE ANIMAZE (550) Merkekategori: Varemerke Animaze Technology AS, Kirkeveien 136, 1450 nesoddtangen, NO Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 EDB-programvare, EDB-programvare for utvikling av teknologi for leppesynkronisering til bruk for animasjonsindustrien. Klasse:35 Klasse:42 Salg og annonsering av programvare. EDB-programmering; EDB-tjenester, design og utvikling av programvare, konsultasjonsvirksomhet vedrørende programvare; utleie av programvare. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen coolshop coolshop (550) Merkekategori: Varemerke Sereno DA, Rosenkrantz gate 10 A 402, 0159 OSLO, NO Klasse:9 Solbriller, brilleglass, brilleinnfatninger, briller, briller for sport, brilleetui. Klasse:18 Lommebøker, kortholdere, håndvesker, skolesekker, ryggsekker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, badebukser, badedrakter, bandanas, belter (bekledning), skjorter, t-skjorter, gensere, bluser, kjoler, jakker, luer, pyjamaser, skjerf, slips, sokker, sko, undertøy, bikini, turbaner, yttertøy, hijab, sjal (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIGLA SIGLA (550) Merkekategori: Varemerke Sigla AS, Postboks 2085 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (450) Kunngjøringsdato 48/09, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAIN GAIN (550) Merkekategori: Varemerke Abbott Laboratories, Abbott Park, IL60064 ABBOTT PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:5 Dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (450) Kunngjøringsdato 48/09,

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 20/09-2009.05.11 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 42/05-2005.10.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 50/05-2005.12.12 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer