Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer Oslo Torsdag 22. mars kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer 988 941 913. Oslo Torsdag 22. mars kl."

Transkript

1 Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer Oslo Torsdag 22. mars kl. 17:00 Februar 2012

2 Innhold Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden... 3 Sak 3. Årsberetning fra styret perioden Styret... 4 Valgkomité... 4 Revisor... 4 Sponsoransvarlig... 4 Seminarkomité... 4 Redaksjonsutvalg Muskel & Skjelett... 4 Nettredaktør, redaktør Muskel & Skjelett... 4 Dataansvarlig... 4 Regnskapsfører... 4 Organisasjon... 4 Tidsskriftet Muskel & Skjelett... 5 Nettstedet 5 Hjemmeside for medlemmer... 6 Implementering av den nye rettighetsreformen... 6 Informasjonsmateriell... 6 Servicekontorets dataansvarlig... 7 Prosjekt «Etablering av elektronisk samhandling for manuellterapeuter», ELSA... 8 Samarbeidsavtale med Norsk Helsenett... 8 Manipulasjon av cervikalcolumna hos voksne... 8 Kollegaveiledning... 8 Kurs og seminar... 9 Æresmedlemmer... 9 Innkjøpsordning for manuellterapeuter... 9 Annonsering for medlemmer... 9 Arbeidsklær E-postadresser Faglitteratur Publikumstelefon Retningslinjer Hjelp til markedsføring Juridisk bistand til medlemmer Råd, veiledning til medlemmer Muskel & Skjelettprisen Manuellterapeutenes studentpris Varemerkesøknad Lokaler Årets manuellterapeut Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning Sak 5 Serviceavgift Sak 6 Budsjett Sak 7 Innkomne forslag A) Fra styret: Vilkårene for Servicekontorets leder fra mars 2012 til mars B) Fra styret: Forslag om endringer av vedtektene Endringsforslag Tilleggsforslag Sak 8 Valg Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 2

3 Dagsorden Åpning og registrering 1. Valg av ordstyrer, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetning Årsregnskap Forslag til serviceavgift 6. Forslag til budsjett Innkomne saker 10. Valg - Styre med vararepresentanter - Valgkomité - Revisor Forslag til forretningsorden 1. Taletid for presentasjon av sak beregnes ikke. Presentasjonene må konkretiseres mest mulig. 2. Maksimal taletid ved innlegg er 3 minutter. Det gis tegn når det er ½ minutt igjen. 3. Med godkjenning fra et flertall av de stemmeberettigede kan ordstyrer om nødvendig ytterligere redusere taletiden. 4. Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnes før ordstyrer erklærer debatten avsluttet. Ordstyrer kan fremme forslag om strek når en sak synes tilstrekkelig belyst. «Strek» betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på talerlisten. Et forslag om strek skal straks settes under votering. 5. Når strek er satt, refereres de fremsatte forslag til vedtak og talelisten. 6. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning med mindre generalforsamlingen fatter annen beslutning. 7. Den som ønsker replikk til en taler, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. 8. Det er anledning til to replikker vedrørende siste innlegg. Replikker skal være maks 1 minutt. 9. Det gis anledning til svarreplikk på inntil 1 minutt. 10. Protokolltilførsler til årsrapporter og vedtak må leveres skriftlig før møtet heves. 11. Dørene holdes åpne til avstemningen begynner. Når avstemningen starter, lukkes dørene. Under møtets gang sitter det en person fra tellekorpset og registrerer ankomne. Denne personen skal til enhver tid vite hvor mange stemmeberettigede det er i lokalet. 12. Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 3

4 Sak 3. Årsberetning fra styret perioden Styret Leder: Kasserer: Styremedl.: Valgkomité Revisor Peter Chr. Lehne Svein Erik Henne Kjersti Gundersen Gro Camilla Riis Erik Aarum Åsmund Andersen Eirik R. Hauger Sven E. Fredriksen Ingebjørg Hoftaniska Geir Hellerud Oddvar Mella, Stiansen & Co Sponsoransvarlig Eirik R. Hauger Seminarkomité Gro Camilla Riis Agnes C. Mordt Øyvind Segtnan Tor Inge Andersen Anne Guri Sklet (Gyro Conference) Redaksjonsutvalg Muskel & Skjelett Medlemmer: Bjørn Runar Dahl Gro Camilla Riis Harald Markussen Nettredaktør, redaktør Muskel & Skjelett Espen Mathisen Dataansvarlig Jostein Stensland Regnskapsfører Bente Sælen og Hallstein Lyse, Agenda A/S, Bergen Styret har hatt tre møter i perioden. I tillegg er saker avgjort ved hjelp av epost. Organisasjon Ordinære medlemmer 230 Medlemmer som betaler redusert avgift 20 Studenter 28 Æresmedlem 2 Sum 280 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 4

5 Manuellterapeuter som ble uteksaminert ved årsskiftet har fått tilbud om rabattert medlemskap det første året etter endt utdanning. Nye studenter har mottatt informasjon om studentmedlemskap. Tidsskriftet Muskel & Skjelett Tidsskriftet har hatt fire utgivelser i Tidsskriftet har en egen formålsparagraf: Servicekontoret gir ut tidsskriftet Muskel & Skjelett. Tidsskriftet redigeres av en redaktør i samråd med et redaksjonsutvalg. Styret ansetter redaktør. Tidsskriftet skal gjennom fri og saklig journalistikk dekke alle forhold av betydning for undersøkelse og behandling av sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Tidsskriftet henvender seg til alle som er interesserte i god og effektiv behandling av muskel-/skjelettlidelser. Redaksjonsutvalget er et rådgivende organ for redaktøren. Utvalget består av 3-5 medlemmer og oppnevnes av styret etter forslag fra redaktøren. Opplaget ved utgangen av året var på ca Bladet sendes foruten til Servicekontorets medlemmer, til ca 90 betalende abonnenter, medlemmer av NMF, Unge Fysioterapeuters Forbund, naprapatforeningen, og sentrale personer i Helse- og omsorgskomiteen, byråkrati og institusjoner/organisasjoner. Servicekontorets sponsorer har fast annonseplass i bladet. Også andre kan annonsere for produkter/tjenester som er relevant for muskel-/skjelettområdet. Redaksjonskomiteen gir redaktøren råd og hjelp. Komiteen har hatt fire møter. Nettstedet Servicekontorets nettsted brukes av medlemmene, allmennbefolkningen, forskere og annet helsepersonell. Nettstedet er Norges mest oppdaterte på muskel- og skjelettområdet. Nettredaktøren sender jevnlig ut nyhetsbrev per e-post med oppsummering av siste saker og lenker til artiklene. Nettstedet inneholder en oversikt over klinikker der medlemmer arbeider, med alle kontaktopplysninger. Oversikten brukes hyppig av publikum som søker manuellterapeuter. Nettstedet inneholder oversikt over barnemanuellterapeuter. Det er opprettet et lukket område kun for medlemmer med blant annet egen side og diskusjonsgruppe på Facebook. Besøksstatistikken viser at totalt antall unike besøk var ca eller et snitt på ca. 280 per dag i Det betyr at antall besøkende har stabilisert seg på et høyt nivå etter at nettstedet ble etablert i Den generelle klinikkoversikten (Finn din manuellterapeut) er den klart mest besøkte siden, foran oversikten over manuellterapeuter som behandler barn. Nettstedet tar imot annonser som er manuellterapirelevante og som ellers ikke strider mot norsk lov eller er i direkte konkurranse med Servicekontorets egen virksomhet. Annonsering skjer mot betaling, men Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 5

6 egne medlemmer og manuellterapistudiet i Bergen (MMT) kan under gitte forutsetninger annonsere gratis. Hjemmeside for medlemmer Servicekontoret etablerer hjemmeside for medlemmene gratis, de ordinære månedlige driftsutgiftene er 125 kr. Denne hjemmesiden oppdateres kontinuerlig fra Servicekontoret sentralt. 47 klinikker benytter seg av denne unike løsningen ved årsskiftet 2010/2011. Implementering av den nye rettighetsreformen Oslo Universitetssykehus har overfor et medlem gjort oppmerksom på at deres Praksiskonsulentordning (PKO) bare omfatter leger. Servicekontoret har i brev gjort sykehuset kjent med manuellterapeutenes adgang til å henvise til spesialist mv., og bedt sykehuset gjøre om på praksisen med å holde manuellterapeuter utenfor PKO-ordningen. Etter en fornyet henvendelse fra Servicekontoret uttalte Sykehuset at det «vil legge til rette for videreutvikling av praksiskonsulentordningen slik at god samhandling, bl.a. med tydelig oppgavefordeling mellom primærhelsetjeneste og sykehus sikrer helhetlige og forutsigbare pasientforløp». Servicekontoret utarbeidet høsten 2010 en informasjonsfilm som opplyser om manuellterapeuters nye yrkesrolle. Filmen kan ses på manuellterapi.no og via klinikkenes hjemmesider. Den er også åpent tilgjengelig på YouTube. Siden lanseringen er filmen vist mer enn ganger. Manuellterapeuter oppfordres til å lenke til filmen i ekstern e-postkommunikasjon og på hjemmesider: NAV sendte i juni 2011 ut informasjon til sykmeldere. Her benyttes begrepene «sykmelder» og «lege» om hverandre. Det kan derfor se ut som om informasjonen bare retter seg mot leger, og at det bare er denne yrkesgruppen som kan sykmelde. I brev av gjorde Servicekontoret NAV oppmerksomme på dette og ba om at det i fremtidig informasjon bruker betegnelsen slik lovverket legger opp til, slik at det ikke skapes unødig forvirring om hvem informasjonen er rettet til eller hvem som har sykmeldingsadgang. Informasjonsmateriell Det er utarbeidet nytt design på brosjyrer og plakater. Servicekontoret har i perioden kostnadsfritt sendt ut brosjyren «Manuellterapi» til medlemmer. Servicekontoret sender også ut manuellterapiplakater til medlemmene. Ny brosjyre Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 6

7 Ny plakat (til venstre) og Roll up med manuellterapibudskap) Det er også utarbeidet Roll Up-mal med nytt design (se bilde) som kan kjøpes til medlemspris. Vi disponerer følgende webdomener: manuellterapi.net, manuellterapiklinikken.net, manuellterapiklinikken.com, manuellterapisenter,com, manuellterapisenter.no, manuellterapisenter.org, manuellmedisin.org, manuellmedisin.com, manuellmedisin.net, manuellterapiakutten.no, manuellterapiakutten.com, muskelskjelett.no, muskelskjelett.net, muskelskjelett.com, manuellterapi.se og muskelskjelettakutten.no. Servicekontorets dataansvarlig Servicekontoret har også i år hatt en egen dataansvarlig, som i hovedsak har deltatt i følgende arbeidsoppgaver: Medlemshjelp Alle typer dataspørsmål fra medlemmer (eksklusiv support av ProMed/Extensor). Hovedtyngden dreier seg om spørsmål rundt Norsk Helsenett og hva man trenger for å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling av helse- og personopplysninger, samt kostnader omkring dette. Andre vanlige spørsmål omhandler nettverk, dataoppsett, sikkerhetskopiering, systemkrav til datautstyr før innkjøp, spørsmål omkring ProMed Manuellterapeut, dataspørsmål i forbindelse med flytting av klinikk. Journalprogrammer Servicekontoret har hatt løpende kontakt med ulike dataleverandører for å tilpasse pasientprogrammer til rettighetsreformen. Servicekontoret har fått laget en egen manuellterapeutversjon av ProMed som blant annet inneholder retningslinjer, henvisningsmal, røde flagg, varsler mv. Denne versjonen ble i 2010 frigitt og er tilgjengelig for alle manuellterapeuter. Andre oppgaver som dataansvarlig har utført: - Prosjektleder ELSA-prosjekt, se omtale nedenfor. - Betjening av FMS sin «stand» på tverrfaglig seminar 2011 Spørsmål vedrørende data kan rettes til dataansvarlige, fortrinnsvis pr e-post, men også telefon. E-post: telefon: Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 7

8 Prosjekt «Etablering av elektronisk samhandling for manuellterapeuter», ELSA Med midler fra bl.a. Helsedirektoratet etablerte Servicekontoret i 2008 et prosjekt for å utvikle og kartlegge løsninger innenfor Norsk Helsenett som kan bidra til større sikkerhet og bedre brukervennlighet for manuellterapeuter. Prosjektet ble avsluttet i Det er utarbeidet en sluttrapport som er sendt direktoratet. Basert på resultatene av prosjektet er det utarbeidet en egen brukerveiledning som er sendt alle medlemmene av servicekontoret (se bilde). Ønskes det eksemplar av rapporten, ta kontakt med Samarbeidsavtale med Norsk Helsenett Servicekontoret har forlenget samarbeidsavtalen med Norsk Helsenett. Avtalen sikrer manuellterapeuters dialog med den viktigste aktøren når det gjelder elektronisk kommunikasjon i helsevesenet. Manipulasjon av cervikalcolumna hos voksne Høsten 2010 sendte Servicekontoret en søknad til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om en kunnskapsoppsummering vedrørende pasientsikkerhet ved manipulasjon av cervikalcolumna hos voksne. Bakgrunnen for søknaden var at det er påstått at manipulasjon av nakken kan føre til alvorlige bivirkninger som disseksjon i arteria vertebralis eller carotis som igjen fører til hjerneslag. Litteraturen synes å være sprikende og lite systematisk. Det er økt bekymring fra medlemmer i Servicekontoret rundt risikoen ved en manipulasjon av nakken. Annet helsepersonell og pasienter som har hørt/lest at manipulasjon av nakken kan være skadelig, er også bekymret, og det er derfor behov for å kartlegge hva som er aktuell kunnskap på området for å kunne gi et best mulig behandlingstilbud. I brev av fikk Servicekontoret avslag på søknaden. Ifølge avslaget ble det gjort et «orienterende søk» over aktuelle studier. Ifølge Kunnskapssenteret fins det flere relevante og helt nye oversikter på området 1. Studiene er ikke kvalitetsvurdert, men Kunnskapssenteret antar at de gir «et fullstendig bilde av tilgjengelig forskning». Kunnskapssenteret antar videre at «konklusjonene er uklare grunnet mangel på kunnskap, noe som dermed blir sannsynlig utgang på en eventuell kunnskapsrapport også». Kollegaveiledning Det ble avholdt kollegaveiledningsseminar på Lillehammer 10. mars Følgende foredrag ble holdt: 1 Følgende studier ble funnet: a. Adverse events associated with pediatric spinal manipulation: a systematic review (2007) Vohra S et al, Pediatrics; 119(1): e275-e283 b. Ophthalmological adverse effects of (chiropractic) upper spinal manipulation: evidence from recent case reports (2005) Ernst, Acta Ophthalmologica Scandinavica; 83(5): c. Manipulation of the cervical spine: a systematic review of case reports of serious adverse events, (2002) Ernst, Medical Journal of Australia; 176(8): d. Risks associated with spinal manipulation (2002) Stevinson et al American Journal of Medicine; 112(7): e. Manual therapy for the cervical spine and reported adverse effects: a survey of Irish manipulative physiotherapists (2010) Sweeney et al, Man Ther; 15(1):32-6 f. Safety of chiropractic interventions: a systematic review (2009) Gouveia et al, Spine; 34(11):E g. Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review (2007) Ernst, J R Soc Med;100: Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 8

9 NPE-ordningen. Reglene, erfaringer og journalføring v/seniorrådgiver Tore Grøtholm Innhenting og bruk av journalopplysninger. Åse Bekkevold, juridisk rådgiver Helfo Helfos kontrollvirksomhet på området v/fagkoordinator Monica Grov Statens helsetilsyns rolle og oppgaver v/seniorrådgiver Lisa Husby Sande Kurs og seminar Tema på seminaret i 2011 var «Nevrologi, immunologi og manuellterapi». Seminaret var tverrfaglig og ble avholdt på Lillehammer mars. Det var ca. 160 deltakere. Æresmedlemmer Til generalforsamlingen på Lillehammer i mars fremmet styret forslag om æresmedlemskap for to av manuellterapiens pionerer, Freddy Kaltenborn og Olaf Evjenth, for deres fremragende bidrag til faget. Forslaget fikk enstemmig støtte, og begge fikk diplomer og blomster som synlige bevis for æresmedlemskapet på banketten som ble arrangert i tilknytning til fagseminaret. Innkjøpsordning for manuellterapeuter Servicekontoret har inngått et innkjøpssamarbeid med Fordelsgruppen som per i dag består av 25 små og mellomstore bransjeforeninger. I innkjøpskjeden er det mer enn 5000 bedrifter. Med volum kommer også forhandlingsstyrke. Avtalene medlemmene får gjennom ordningen er derfor blant markedets best. Innkjøpsavtalene omfatter per i dag blant annet behandlingsutstyr for manuellterapeuter, kontorrekvisita, renhold, drivstoff, bilutleie, kaffe/kaffemaskiner og billeie. For å kunne gjøre bruk av rabattavtalene, må man logge seg inn på innkjøpsportalen manuellterapiinnkjop.no ved hjelp av brukernavn og passord Spørsmål om avtalene eller innkjøpssamarbeidet kan rettes til forhandlingskoordinator Jon Terje Hjelle på tlf eller Annonsering for medlemmer Medlemmer får gratis annonsering på manuellterapi.no og i nyhetsbrev som distribueres både blant medlemmer og andre interesserte. Tilbudet er flittig benyttet av medlemmene. Medlemmer får 20 prosent rabatt på alle annonser i Aftenposten, uansett størrelse på annonsen eller antall innrykk. Aftenposten har etter initiativ fra Servicekontoret opprettet «Manuellterapi» som egen bransje. Medlemmer har i 2011 fått 40 % rabatt for annonsering på 1881.no og 75 % rabatt for annonsering på 180.no. Servicekontoret har inngått avtale med Gule Sider/Telefonkatalogen om å opprette «manuellterapi» som egen bransje. Servicekontoret godkjenner oppføringer i bransjen for å sikre at bare manuellterapeuter som oppfyller forskriftens krav kommer med. Servicekontoret annonserer også hjemmesidens klinikkliste på Google. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 9

10 Arbeidsklær Servicekontoret har avtale med arbeidstøyleverandøren Hejco som sikrer manuellterapeuter 15 prosent rabatt på arbeidstøy. Det er en forutsetning at brodering av Servicekontorets manuellterapilogo bestilles samtidig, noe som koster 37 kroner eks. mva. per plagg. E-postadresser Servicekontoret skaffer medlemmer gratis e-postalias på formelen Faglitteratur Medlemmer får tidsskriftet Muskel&Skjelett og nyhetsbrev gratis tilsendt. Medlemmer har fått tilbud om redusert abonnementsavgift på Dagens Medisin i Denne avtalen er videreført i På medlemsområdet på manuellterapi.no legges relevante forskningsartikler sortert etter tema. Publikumstelefon Servicekontoret har opprettet en publikumstelefon med informasjon om hvor man finner nærmeste behandler med mer. Telefonen er bemannet i ordinær arbeidstid og er hyppig brukt av publikum. Retningslinjer Følgende retningslinjer ligger på nettstedet og i ProMed Manuellterapeut: Retningslinjene for bildediagnostisk vurdering. Retningslinje for faglig avgrensning Retningslinje for henvisning til spesialist Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for henvisning til fysioterapi Det er lenke til faglig veileder for sykmelding, utarbeidet av Helsedirektoratet og NAV, fra manuellterapi.nos medlemssider. Hjelp til markedsføring Servicekontoret har i 2011 ytt hjelp til flere medlemmer når det gjelder utforming av annonser, brevark, konvolutter, timekort, visittkort ol. med Servicekontorets logo. Bestilling av timekort og visittkort med logo gjøres direkte fra Servicekontorets medlemssider på nett. Juridisk bistand til medlemmer Servicekontoret gir juridisk bistand i spørsmål om drift av praksis, ansettelse og lignende. I 2011 har det vært gitt bistand til medlemmer i saker som har dreid seg om forbigåelse av manuellterapeut ved tildeling av driftshjemmel flytting og etablering av virksomhet driftstilskudd enten isolert eller i forbindelse med flytting rådgiving i relasjon til hvordan et institutt kan og bør organiseres samt i forbindelse med konkrete problemstillinger som har å gjøre med rettigheter og plikter innad i et institutt andre problemstillinger i forholdet mellom en utøvende manuellterapeut og dennes arbeidsgiver eller kontraktsmotpart, herunder både kommunale og private aktører. Tjenesten er svært hyppig benyttet. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 10

11 Servicekontorets advokat var tilgjengelig for å svare på juridiske spørsmål fra medlemmene under seminaret på Lillehammer i mars. Denne tjenesten var svært etterspurt, og vil bli gjentatt ved årets seminar på Oslo. Råd, veiledning til medlemmer Servicekontoret gir råd og veiledning, bl.a. - for opptreden i media. - takster og takstbruk, herunder utarbeidelse av egen takstplakat for manuellterapeuter. Muskel & Skjelettprisen 2011 Muskel & Skjelett-prisen 2011 gikk til medisinstudentene Pål Anders Godø, Sindre Gabrielsen og lege Sasha Gulati ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital for en studie om kvaliteten på henvisninger mottatt ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk ved St. Olavs Hospital. Resultatene fra denne viser at henvisninger fra manuellterapeuter er signifikant bedre enn henvisninger fra andre yrkesgrupper. Muskel & Skjelett-prisen 2011 var på kroner og ble finansiert av If/Forsikringspartner, Fysiopartner, Medinor, Redcore og Programvareforlaget. Manuellterapeutenes studentpris «Manuellterapeutenes studentpris» ble delt ut første gang på Servicekontorets i Vinner ble Kristine Vegstein, for hennes sammendrag av oppgaven «Nevrodynamiske tester ved patellofemorale smerter». Prisen er på kroner. Statutter for prisen: A. Hvem som kan delta og hva bidraget skal bestå av - Nåværende manuellterapistudenter eller de som var manuellterapistudenter foregående år, kan delta Deltakere må være medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor. Deltakerne leverer et sammendrag av en skriftlig oppgave levert i forbindelse med manuellterapistudiet. Sammendraget må kunne publiseres. Deltaker må dokumentere at vedkommende har bidratt i arbeidet som oppgaven bygger på. Hver deltaker kan kun levere 1 bidrag Sammendraget skal redegjøre for - valg av problemstilling, - materiale og metode - resultater - fortolkning/konklusjon B. Hva juryen legger vekt på - I bedømmelsen av bidragene legges det vekt på om tema er relevant for manuellterapeutenes fag og yrkesrolle klarhet i fremstillingen C. Kåring Styret i Servicekontoret oppnevner en komite som gjennomgår bidragene og kårer en vinner. Vinnerens navn kunngjøres på Servicekontorets årlige fagseminarer. Prisen er gjort mulig som følge av økonomiske bidrag fra Servicekontorets sponsorer (i alfabetisk rekkefølge): Forsikringspartner/If, Fysiopartner, Medinor, Programvareforlaget/ProMed og Redcord. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 11

12 Varemerkesøknad Patentstyret registrerte Servicekontorets logo som manuellterapeutenes varemerke. Norsk Fysioterapeutforbund leverte en innsigelse og ba om at registreringen ble slettet, i det de hevdet at logoen tilhørte dem. Patentstyret avgjorde saken 4. juli Av avgjørelsen går det fram at Servicekontoret hadde en aktuell og berettiget interesse i å levere en søknad om registrering av manuellterapilogoen som bransjens varemerke. Søknaden var i også i tråd med god forretningsskikk. Patentstyret skriver at det ikke er dokumentert klare uenigheter mellom NFF og Servicekontoret om logoen da søknad ble levert. Dette til tross for at det var kontakt mellom partene. Videre heter det at «Når en tar partenes forhold og historie i betraktning, sammenholdt med innsigers passivitet, kunne det etter Patentstyrets syn ikke med rimelighet forventes av innehaver å avstå fra å levere inn en søknad.» Etter Patentstyrets vurdering foreligger det ikke opplysninger i saken som samlet sett gir et kvalifisert grunnlag for å slå fast at søknaden ble levert i strid med standarden for god forretningsskikk.» Patentstyret ville derfor ikke slette registreringen av logoen som varemerke for manuellterapi, slik NFF ba om. Servicekontorets ledelse er tilfreds med utfallet, men er samtidig oppgitt over at NFF gjennom sin innsigelse har forspilt tid og ressurser for begge parter. Lokaler Servicekontoret har inngått avtale med Norsk Manuellterapeutforening om bruk av lokaler i Oslo som kan brukes til kontorarbeid, lagerplass, møter mv. Årets manuellterapeut Servicekontoret inviterte i januar 2011 medlemmene til å komme med forslag på «Årets manuellterapeut». En jury kåret Lars Lennart Nielsen fra Sola til vinner. Prisen ble utdelt på det tverrfaglige seminaret i Oslo. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for perioden mars 2011-mars 2012 til etterretning. Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning 2011 Regnskap, se vedlegg 1. Forslag til vedtak: Regnskap og revisjonsberetning 2011 godkjennes. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 12

13 Sak 5 Serviceavgift 2012 Styret foreslår uendret serviceavgift i Merk at serviceavgiften er i sin helhet fradragsberettiget, i motsetning til ordinær fagforeningskontingent der fradragsberettiget beløp er på kr i *) Medlemmer med A8-kompetanse Kr mva Redusert avgift Kr mva Pensjonister/medl. i svangerskapspermisjon/ utenlandsboende Manuellterapistudenter Kr mva kr. 0 + mva Full serviceavgift betales av alle med manuellterapieksamen som ikke søker om redusert serviceavgift. Ordinær søknadsfrist er 15. februar. Det kan søkes om redusert serviceavgift (3.150 kr + mva). Alle søknader om redusert serviceavgift må sendes skriftlig til Servicekontoret. Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer som er ansatt i offentlig sektor eller er privat ansatt. Det kreves at medlemmene ikke kan utgiftsføre full serviceavgift i næring. Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer med skattbar inntekt under 4G ( kr.) som privatpraktiserende. Dokumentasjon må vedlegges. Redusert serviceavgift kan innvilges medlem som ikke arbeider som manuellterapeut. Manuellterapeuter uten kommunale driftsavtaler innvilges redusert avgift. Som manuellterapistudenter regnes masterstudenter ved UiB, studenter ved utenlandske manuellterapiutdanninger og utenlandsk utdannede fysioterapeuter med A8-kompetanse i godkjent veiledet praksis i Norge. Medlemmer plikter å informere Servicekontoret om endringer som har betydning for serviceavgiften. *) Dette betyr at Serviceavgiften i realiteten utgjør cirka halvparten av nominell verdi for det enkelte medlem. Forslag til vedtak Styrets forslag til serviceavgift for 2012 vedtas. Sak 6 Budsjett 2012 Se vedlegg 2. Forslag til vedtak Styrets forslag til budsjett vedtas. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 13

14 Sak 7 Innkomne forslag A) Fra styret: Vilkårene for Servicekontorets leder fra mars 2012 til mars 2013 Leder hadde i forrige periode en godtgjøring på kroner. Styret foreslår at godtgjørelsen kommende periode settes til kroner. Forslag til vedtak: Leder skal i perioden mars 2012-mars 2013 ha en godtgjøring på kroner. B) Fra styret: Forslag om endringer av vedtektene Endringsforslag 4, endres slik at den lyder: Styret er foreningens nest høyeste organ. Styret skal lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med gjeldende vedtekter og vedtak gjort av generalforsamlingen. Styret består av fem-syv personer, en leder og fire-seks styremedlemmer. Medlemmene velges for ett eller to år av gangen, slik at hhv fire og tre medlemmer velges hvert år. Leder velges særskilt for ett eller to år av gangen av generalforsamlingen. Styremøte holdes når det bestemmes av styreleder eller forlanges av minst to styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Begrunnelse: Endringen gir Generalforsamlingen større fleksibilitet mht. hvor mange som skal sitte i styret. Tilleggsforslag 6, gis følgende tillegg: Skylder et medlem kontingent for ett år, regnes medlemskapet for opphørt, men betalingsansvaret bortfaller ikke. Begrunnelse: Tillegget klargjør hvem som kan regnes som medlem. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 14

15 Sak 8 Valg Innstilling fra valgkomiteen Styret har i perioden bestått av: Leder: Peter Chr Lehne Kasserer: Svein Erik Henne - på valg 2012 Styremedlemmer: Gro Camilla Riis Kjersti Gundersen Eirik Hauger - på valg 2012 Erik Aarum - på valg 2012 Åsmund Andersen - på valg 2012 Valgkomité: Leder: Sven E Fredriksen - på valg 2012 Medlemmer: Ingebjørg Hoftaniska Geir Hellerud - på valg 2012 Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige innstilling, alle for 2 år: Styret Leder: Peter Chr Lehne Kasserer Svein Erik Henne - gjenvalg Styremedlemmer: Gro Camilla Riis Kjerst Gundersen Eirik Hauger - gjenvalg Erik Aarum - gjenvalg Arnar Sveinsson - nytt styremedlem Valgkomite: Ingebjørg Hoftaniska Geir Hellerud Sven E Fredriksen - gjenvalg - leder, gjenvalg Kort informasjon om Arnar Sveinsson: Grunnutdanning fysioterapi 2000: Islands Universitet Manuellterapi: MSc Universitetet i Bergen desember Jobb: Klinikk for fysioterapi og manuellterapi, Oslo (vikariat). Stokmarknes, Sven E. Fredriksen leder, valgkomiteen Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 15

16 Regnskap 2011 Vedlegg 1 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 16

17 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 17

18 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 18

19 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 19

20 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 20

21 Forslag til budsjett 2012 Vedlegg 2 Inntekter Budsjett 2012 Regnskap 2011 Regnskap Serviceavgift Annonse Hjemmeside Div inntekter Seminarinnt. Ikke pl Kursinntekter Seminarinntekter.pl Tidskrift abbonement (Ny) Datterweb Periodisert inntekt kurs SUM SALGSINNTEKTER ELSA PROSJEKT SUM DRIFTSINNTEKTER Utgifter 4020 Tidsskrift Trykking Porto Adressering Sum varekostnader Lønn ansatte Lønn overført prosjekt Feriepenger Arb.g.a.feriep Telefon tr pl Styret tapt innt Andre honorar Arb.giveravg Pensjonsforsikring ansatte Gave til ansatt Avskr. maskiner, inventar mv Leie lokaler Web leie Inventar/utstyr Revisjon Regnskapshonorar Hon. Øko/jur. bistand Itkonsulent Helsenett Kontorrekvisita Data kostn Trykksak Kurs oppdatering 6900 Telefon Porto Annen kost egne transp midl 7100 Bilgodtgj oppgave pl Reise/opphold Diett oppg pl Kostnader overført Elsa prosjekt PR, annonser Eks ord PR - film 7302 Arbeidskjorter Reklamekostnad Representasjon Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 21

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1 Dagsorden for FUNKSJONÆRMØTE 2014 i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Tid: Lørdag 8. november kl. 15.00 Sted: Quality Grand Hotell, Kongsberg Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

3. Årsberetning 2014, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2014, til uttalelse - vedlegg 1

3. Årsberetning 2014, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2014, til uttalelse - vedlegg 1 Dagsorden for FUNKSJONÆRMØTE 2015 i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Tid: Lørdag 7. november kl. 15.00 Sted: Quality Grand Hotell, Kongsberg Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE REVISORFORENING. (À jour etter endringer vedtatt i generalforsamling 5. juni 2007)

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE REVISORFORENING. (À jour etter endringer vedtatt i generalforsamling 5. juni 2007) DEN NORSKE REVISORFORENING VEDTEKTER FOR DEN NORSKE REVISORFORENING (À jour etter endringer vedtatt i generalforsamling 5. juni 2007) Slettet: 7 Slettet: 6 1 NAVN Den norske Revisorforening (DnR) er en

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 8 INNHOLD 1. Styrets forslag til dagsorden 2. Styrets forslag til forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer