Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer Oslo Torsdag 22. mars kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer 988 941 913. Oslo Torsdag 22. mars kl."

Transkript

1 Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer Oslo Torsdag 22. mars kl. 17:00 Februar 2012

2 Innhold Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden... 3 Sak 3. Årsberetning fra styret perioden Styret... 4 Valgkomité... 4 Revisor... 4 Sponsoransvarlig... 4 Seminarkomité... 4 Redaksjonsutvalg Muskel & Skjelett... 4 Nettredaktør, redaktør Muskel & Skjelett... 4 Dataansvarlig... 4 Regnskapsfører... 4 Organisasjon... 4 Tidsskriftet Muskel & Skjelett... 5 Nettstedet 5 Hjemmeside for medlemmer... 6 Implementering av den nye rettighetsreformen... 6 Informasjonsmateriell... 6 Servicekontorets dataansvarlig... 7 Prosjekt «Etablering av elektronisk samhandling for manuellterapeuter», ELSA... 8 Samarbeidsavtale med Norsk Helsenett... 8 Manipulasjon av cervikalcolumna hos voksne... 8 Kollegaveiledning... 8 Kurs og seminar... 9 Æresmedlemmer... 9 Innkjøpsordning for manuellterapeuter... 9 Annonsering for medlemmer... 9 Arbeidsklær E-postadresser Faglitteratur Publikumstelefon Retningslinjer Hjelp til markedsføring Juridisk bistand til medlemmer Råd, veiledning til medlemmer Muskel & Skjelettprisen Manuellterapeutenes studentpris Varemerkesøknad Lokaler Årets manuellterapeut Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning Sak 5 Serviceavgift Sak 6 Budsjett Sak 7 Innkomne forslag A) Fra styret: Vilkårene for Servicekontorets leder fra mars 2012 til mars B) Fra styret: Forslag om endringer av vedtektene Endringsforslag Tilleggsforslag Sak 8 Valg Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 2

3 Dagsorden Åpning og registrering 1. Valg av ordstyrer, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetning Årsregnskap Forslag til serviceavgift 6. Forslag til budsjett Innkomne saker 10. Valg - Styre med vararepresentanter - Valgkomité - Revisor Forslag til forretningsorden 1. Taletid for presentasjon av sak beregnes ikke. Presentasjonene må konkretiseres mest mulig. 2. Maksimal taletid ved innlegg er 3 minutter. Det gis tegn når det er ½ minutt igjen. 3. Med godkjenning fra et flertall av de stemmeberettigede kan ordstyrer om nødvendig ytterligere redusere taletiden. 4. Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnes før ordstyrer erklærer debatten avsluttet. Ordstyrer kan fremme forslag om strek når en sak synes tilstrekkelig belyst. «Strek» betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på talerlisten. Et forslag om strek skal straks settes under votering. 5. Når strek er satt, refereres de fremsatte forslag til vedtak og talelisten. 6. Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning med mindre generalforsamlingen fatter annen beslutning. 7. Den som ønsker replikk til en taler, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. 8. Det er anledning til to replikker vedrørende siste innlegg. Replikker skal være maks 1 minutt. 9. Det gis anledning til svarreplikk på inntil 1 minutt. 10. Protokolltilførsler til årsrapporter og vedtak må leveres skriftlig før møtet heves. 11. Dørene holdes åpne til avstemningen begynner. Når avstemningen starter, lukkes dørene. Under møtets gang sitter det en person fra tellekorpset og registrerer ankomne. Denne personen skal til enhver tid vite hvor mange stemmeberettigede det er i lokalet. 12. Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 3

4 Sak 3. Årsberetning fra styret perioden Styret Leder: Kasserer: Styremedl.: Valgkomité Revisor Peter Chr. Lehne Svein Erik Henne Kjersti Gundersen Gro Camilla Riis Erik Aarum Åsmund Andersen Eirik R. Hauger Sven E. Fredriksen Ingebjørg Hoftaniska Geir Hellerud Oddvar Mella, Stiansen & Co Sponsoransvarlig Eirik R. Hauger Seminarkomité Gro Camilla Riis Agnes C. Mordt Øyvind Segtnan Tor Inge Andersen Anne Guri Sklet (Gyro Conference) Redaksjonsutvalg Muskel & Skjelett Medlemmer: Bjørn Runar Dahl Gro Camilla Riis Harald Markussen Nettredaktør, redaktør Muskel & Skjelett Espen Mathisen Dataansvarlig Jostein Stensland Regnskapsfører Bente Sælen og Hallstein Lyse, Agenda A/S, Bergen Styret har hatt tre møter i perioden. I tillegg er saker avgjort ved hjelp av epost. Organisasjon Ordinære medlemmer 230 Medlemmer som betaler redusert avgift 20 Studenter 28 Æresmedlem 2 Sum 280 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 4

5 Manuellterapeuter som ble uteksaminert ved årsskiftet har fått tilbud om rabattert medlemskap det første året etter endt utdanning. Nye studenter har mottatt informasjon om studentmedlemskap. Tidsskriftet Muskel & Skjelett Tidsskriftet har hatt fire utgivelser i Tidsskriftet har en egen formålsparagraf: Servicekontoret gir ut tidsskriftet Muskel & Skjelett. Tidsskriftet redigeres av en redaktør i samråd med et redaksjonsutvalg. Styret ansetter redaktør. Tidsskriftet skal gjennom fri og saklig journalistikk dekke alle forhold av betydning for undersøkelse og behandling av sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Tidsskriftet henvender seg til alle som er interesserte i god og effektiv behandling av muskel-/skjelettlidelser. Redaksjonsutvalget er et rådgivende organ for redaktøren. Utvalget består av 3-5 medlemmer og oppnevnes av styret etter forslag fra redaktøren. Opplaget ved utgangen av året var på ca Bladet sendes foruten til Servicekontorets medlemmer, til ca 90 betalende abonnenter, medlemmer av NMF, Unge Fysioterapeuters Forbund, naprapatforeningen, og sentrale personer i Helse- og omsorgskomiteen, byråkrati og institusjoner/organisasjoner. Servicekontorets sponsorer har fast annonseplass i bladet. Også andre kan annonsere for produkter/tjenester som er relevant for muskel-/skjelettområdet. Redaksjonskomiteen gir redaktøren råd og hjelp. Komiteen har hatt fire møter. Nettstedet Servicekontorets nettsted brukes av medlemmene, allmennbefolkningen, forskere og annet helsepersonell. Nettstedet er Norges mest oppdaterte på muskel- og skjelettområdet. Nettredaktøren sender jevnlig ut nyhetsbrev per e-post med oppsummering av siste saker og lenker til artiklene. Nettstedet inneholder en oversikt over klinikker der medlemmer arbeider, med alle kontaktopplysninger. Oversikten brukes hyppig av publikum som søker manuellterapeuter. Nettstedet inneholder oversikt over barnemanuellterapeuter. Det er opprettet et lukket område kun for medlemmer med blant annet egen side og diskusjonsgruppe på Facebook. Besøksstatistikken viser at totalt antall unike besøk var ca eller et snitt på ca. 280 per dag i Det betyr at antall besøkende har stabilisert seg på et høyt nivå etter at nettstedet ble etablert i Den generelle klinikkoversikten (Finn din manuellterapeut) er den klart mest besøkte siden, foran oversikten over manuellterapeuter som behandler barn. Nettstedet tar imot annonser som er manuellterapirelevante og som ellers ikke strider mot norsk lov eller er i direkte konkurranse med Servicekontorets egen virksomhet. Annonsering skjer mot betaling, men Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 5

6 egne medlemmer og manuellterapistudiet i Bergen (MMT) kan under gitte forutsetninger annonsere gratis. Hjemmeside for medlemmer Servicekontoret etablerer hjemmeside for medlemmene gratis, de ordinære månedlige driftsutgiftene er 125 kr. Denne hjemmesiden oppdateres kontinuerlig fra Servicekontoret sentralt. 47 klinikker benytter seg av denne unike løsningen ved årsskiftet 2010/2011. Implementering av den nye rettighetsreformen Oslo Universitetssykehus har overfor et medlem gjort oppmerksom på at deres Praksiskonsulentordning (PKO) bare omfatter leger. Servicekontoret har i brev gjort sykehuset kjent med manuellterapeutenes adgang til å henvise til spesialist mv., og bedt sykehuset gjøre om på praksisen med å holde manuellterapeuter utenfor PKO-ordningen. Etter en fornyet henvendelse fra Servicekontoret uttalte Sykehuset at det «vil legge til rette for videreutvikling av praksiskonsulentordningen slik at god samhandling, bl.a. med tydelig oppgavefordeling mellom primærhelsetjeneste og sykehus sikrer helhetlige og forutsigbare pasientforløp». Servicekontoret utarbeidet høsten 2010 en informasjonsfilm som opplyser om manuellterapeuters nye yrkesrolle. Filmen kan ses på manuellterapi.no og via klinikkenes hjemmesider. Den er også åpent tilgjengelig på YouTube. Siden lanseringen er filmen vist mer enn ganger. Manuellterapeuter oppfordres til å lenke til filmen i ekstern e-postkommunikasjon og på hjemmesider: NAV sendte i juni 2011 ut informasjon til sykmeldere. Her benyttes begrepene «sykmelder» og «lege» om hverandre. Det kan derfor se ut som om informasjonen bare retter seg mot leger, og at det bare er denne yrkesgruppen som kan sykmelde. I brev av gjorde Servicekontoret NAV oppmerksomme på dette og ba om at det i fremtidig informasjon bruker betegnelsen slik lovverket legger opp til, slik at det ikke skapes unødig forvirring om hvem informasjonen er rettet til eller hvem som har sykmeldingsadgang. Informasjonsmateriell Det er utarbeidet nytt design på brosjyrer og plakater. Servicekontoret har i perioden kostnadsfritt sendt ut brosjyren «Manuellterapi» til medlemmer. Servicekontoret sender også ut manuellterapiplakater til medlemmene. Ny brosjyre Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 6

7 Ny plakat (til venstre) og Roll up med manuellterapibudskap) Det er også utarbeidet Roll Up-mal med nytt design (se bilde) som kan kjøpes til medlemspris. Vi disponerer følgende webdomener: manuellterapi.net, manuellterapiklinikken.net, manuellterapiklinikken.com, manuellterapisenter,com, manuellterapisenter.no, manuellterapisenter.org, manuellmedisin.org, manuellmedisin.com, manuellmedisin.net, manuellterapiakutten.no, manuellterapiakutten.com, muskelskjelett.no, muskelskjelett.net, muskelskjelett.com, manuellterapi.se og muskelskjelettakutten.no. Servicekontorets dataansvarlig Servicekontoret har også i år hatt en egen dataansvarlig, som i hovedsak har deltatt i følgende arbeidsoppgaver: Medlemshjelp Alle typer dataspørsmål fra medlemmer (eksklusiv support av ProMed/Extensor). Hovedtyngden dreier seg om spørsmål rundt Norsk Helsenett og hva man trenger for å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling av helse- og personopplysninger, samt kostnader omkring dette. Andre vanlige spørsmål omhandler nettverk, dataoppsett, sikkerhetskopiering, systemkrav til datautstyr før innkjøp, spørsmål omkring ProMed Manuellterapeut, dataspørsmål i forbindelse med flytting av klinikk. Journalprogrammer Servicekontoret har hatt løpende kontakt med ulike dataleverandører for å tilpasse pasientprogrammer til rettighetsreformen. Servicekontoret har fått laget en egen manuellterapeutversjon av ProMed som blant annet inneholder retningslinjer, henvisningsmal, røde flagg, varsler mv. Denne versjonen ble i 2010 frigitt og er tilgjengelig for alle manuellterapeuter. Andre oppgaver som dataansvarlig har utført: - Prosjektleder ELSA-prosjekt, se omtale nedenfor. - Betjening av FMS sin «stand» på tverrfaglig seminar 2011 Spørsmål vedrørende data kan rettes til dataansvarlige, fortrinnsvis pr e-post, men også telefon. E-post: telefon: Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 7

8 Prosjekt «Etablering av elektronisk samhandling for manuellterapeuter», ELSA Med midler fra bl.a. Helsedirektoratet etablerte Servicekontoret i 2008 et prosjekt for å utvikle og kartlegge løsninger innenfor Norsk Helsenett som kan bidra til større sikkerhet og bedre brukervennlighet for manuellterapeuter. Prosjektet ble avsluttet i Det er utarbeidet en sluttrapport som er sendt direktoratet. Basert på resultatene av prosjektet er det utarbeidet en egen brukerveiledning som er sendt alle medlemmene av servicekontoret (se bilde). Ønskes det eksemplar av rapporten, ta kontakt med Samarbeidsavtale med Norsk Helsenett Servicekontoret har forlenget samarbeidsavtalen med Norsk Helsenett. Avtalen sikrer manuellterapeuters dialog med den viktigste aktøren når det gjelder elektronisk kommunikasjon i helsevesenet. Manipulasjon av cervikalcolumna hos voksne Høsten 2010 sendte Servicekontoret en søknad til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om en kunnskapsoppsummering vedrørende pasientsikkerhet ved manipulasjon av cervikalcolumna hos voksne. Bakgrunnen for søknaden var at det er påstått at manipulasjon av nakken kan føre til alvorlige bivirkninger som disseksjon i arteria vertebralis eller carotis som igjen fører til hjerneslag. Litteraturen synes å være sprikende og lite systematisk. Det er økt bekymring fra medlemmer i Servicekontoret rundt risikoen ved en manipulasjon av nakken. Annet helsepersonell og pasienter som har hørt/lest at manipulasjon av nakken kan være skadelig, er også bekymret, og det er derfor behov for å kartlegge hva som er aktuell kunnskap på området for å kunne gi et best mulig behandlingstilbud. I brev av fikk Servicekontoret avslag på søknaden. Ifølge avslaget ble det gjort et «orienterende søk» over aktuelle studier. Ifølge Kunnskapssenteret fins det flere relevante og helt nye oversikter på området 1. Studiene er ikke kvalitetsvurdert, men Kunnskapssenteret antar at de gir «et fullstendig bilde av tilgjengelig forskning». Kunnskapssenteret antar videre at «konklusjonene er uklare grunnet mangel på kunnskap, noe som dermed blir sannsynlig utgang på en eventuell kunnskapsrapport også». Kollegaveiledning Det ble avholdt kollegaveiledningsseminar på Lillehammer 10. mars Følgende foredrag ble holdt: 1 Følgende studier ble funnet: a. Adverse events associated with pediatric spinal manipulation: a systematic review (2007) Vohra S et al, Pediatrics; 119(1): e275-e283 b. Ophthalmological adverse effects of (chiropractic) upper spinal manipulation: evidence from recent case reports (2005) Ernst, Acta Ophthalmologica Scandinavica; 83(5): c. Manipulation of the cervical spine: a systematic review of case reports of serious adverse events, (2002) Ernst, Medical Journal of Australia; 176(8): d. Risks associated with spinal manipulation (2002) Stevinson et al American Journal of Medicine; 112(7): e. Manual therapy for the cervical spine and reported adverse effects: a survey of Irish manipulative physiotherapists (2010) Sweeney et al, Man Ther; 15(1):32-6 f. Safety of chiropractic interventions: a systematic review (2009) Gouveia et al, Spine; 34(11):E g. Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review (2007) Ernst, J R Soc Med;100: Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 8

9 NPE-ordningen. Reglene, erfaringer og journalføring v/seniorrådgiver Tore Grøtholm Innhenting og bruk av journalopplysninger. Åse Bekkevold, juridisk rådgiver Helfo Helfos kontrollvirksomhet på området v/fagkoordinator Monica Grov Statens helsetilsyns rolle og oppgaver v/seniorrådgiver Lisa Husby Sande Kurs og seminar Tema på seminaret i 2011 var «Nevrologi, immunologi og manuellterapi». Seminaret var tverrfaglig og ble avholdt på Lillehammer mars. Det var ca. 160 deltakere. Æresmedlemmer Til generalforsamlingen på Lillehammer i mars fremmet styret forslag om æresmedlemskap for to av manuellterapiens pionerer, Freddy Kaltenborn og Olaf Evjenth, for deres fremragende bidrag til faget. Forslaget fikk enstemmig støtte, og begge fikk diplomer og blomster som synlige bevis for æresmedlemskapet på banketten som ble arrangert i tilknytning til fagseminaret. Innkjøpsordning for manuellterapeuter Servicekontoret har inngått et innkjøpssamarbeid med Fordelsgruppen som per i dag består av 25 små og mellomstore bransjeforeninger. I innkjøpskjeden er det mer enn 5000 bedrifter. Med volum kommer også forhandlingsstyrke. Avtalene medlemmene får gjennom ordningen er derfor blant markedets best. Innkjøpsavtalene omfatter per i dag blant annet behandlingsutstyr for manuellterapeuter, kontorrekvisita, renhold, drivstoff, bilutleie, kaffe/kaffemaskiner og billeie. For å kunne gjøre bruk av rabattavtalene, må man logge seg inn på innkjøpsportalen manuellterapiinnkjop.no ved hjelp av brukernavn og passord Spørsmål om avtalene eller innkjøpssamarbeidet kan rettes til forhandlingskoordinator Jon Terje Hjelle på tlf eller Annonsering for medlemmer Medlemmer får gratis annonsering på manuellterapi.no og i nyhetsbrev som distribueres både blant medlemmer og andre interesserte. Tilbudet er flittig benyttet av medlemmene. Medlemmer får 20 prosent rabatt på alle annonser i Aftenposten, uansett størrelse på annonsen eller antall innrykk. Aftenposten har etter initiativ fra Servicekontoret opprettet «Manuellterapi» som egen bransje. Medlemmer har i 2011 fått 40 % rabatt for annonsering på 1881.no og 75 % rabatt for annonsering på 180.no. Servicekontoret har inngått avtale med Gule Sider/Telefonkatalogen om å opprette «manuellterapi» som egen bransje. Servicekontoret godkjenner oppføringer i bransjen for å sikre at bare manuellterapeuter som oppfyller forskriftens krav kommer med. Servicekontoret annonserer også hjemmesidens klinikkliste på Google. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 9

10 Arbeidsklær Servicekontoret har avtale med arbeidstøyleverandøren Hejco som sikrer manuellterapeuter 15 prosent rabatt på arbeidstøy. Det er en forutsetning at brodering av Servicekontorets manuellterapilogo bestilles samtidig, noe som koster 37 kroner eks. mva. per plagg. E-postadresser Servicekontoret skaffer medlemmer gratis e-postalias på formelen Faglitteratur Medlemmer får tidsskriftet Muskel&Skjelett og nyhetsbrev gratis tilsendt. Medlemmer har fått tilbud om redusert abonnementsavgift på Dagens Medisin i Denne avtalen er videreført i På medlemsområdet på manuellterapi.no legges relevante forskningsartikler sortert etter tema. Publikumstelefon Servicekontoret har opprettet en publikumstelefon med informasjon om hvor man finner nærmeste behandler med mer. Telefonen er bemannet i ordinær arbeidstid og er hyppig brukt av publikum. Retningslinjer Følgende retningslinjer ligger på nettstedet og i ProMed Manuellterapeut: Retningslinjene for bildediagnostisk vurdering. Retningslinje for faglig avgrensning Retningslinje for henvisning til spesialist Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for henvisning til fysioterapi Det er lenke til faglig veileder for sykmelding, utarbeidet av Helsedirektoratet og NAV, fra manuellterapi.nos medlemssider. Hjelp til markedsføring Servicekontoret har i 2011 ytt hjelp til flere medlemmer når det gjelder utforming av annonser, brevark, konvolutter, timekort, visittkort ol. med Servicekontorets logo. Bestilling av timekort og visittkort med logo gjøres direkte fra Servicekontorets medlemssider på nett. Juridisk bistand til medlemmer Servicekontoret gir juridisk bistand i spørsmål om drift av praksis, ansettelse og lignende. I 2011 har det vært gitt bistand til medlemmer i saker som har dreid seg om forbigåelse av manuellterapeut ved tildeling av driftshjemmel flytting og etablering av virksomhet driftstilskudd enten isolert eller i forbindelse med flytting rådgiving i relasjon til hvordan et institutt kan og bør organiseres samt i forbindelse med konkrete problemstillinger som har å gjøre med rettigheter og plikter innad i et institutt andre problemstillinger i forholdet mellom en utøvende manuellterapeut og dennes arbeidsgiver eller kontraktsmotpart, herunder både kommunale og private aktører. Tjenesten er svært hyppig benyttet. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 10

11 Servicekontorets advokat var tilgjengelig for å svare på juridiske spørsmål fra medlemmene under seminaret på Lillehammer i mars. Denne tjenesten var svært etterspurt, og vil bli gjentatt ved årets seminar på Oslo. Råd, veiledning til medlemmer Servicekontoret gir råd og veiledning, bl.a. - for opptreden i media. - takster og takstbruk, herunder utarbeidelse av egen takstplakat for manuellterapeuter. Muskel & Skjelettprisen 2011 Muskel & Skjelett-prisen 2011 gikk til medisinstudentene Pål Anders Godø, Sindre Gabrielsen og lege Sasha Gulati ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital for en studie om kvaliteten på henvisninger mottatt ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk ved St. Olavs Hospital. Resultatene fra denne viser at henvisninger fra manuellterapeuter er signifikant bedre enn henvisninger fra andre yrkesgrupper. Muskel & Skjelett-prisen 2011 var på kroner og ble finansiert av If/Forsikringspartner, Fysiopartner, Medinor, Redcore og Programvareforlaget. Manuellterapeutenes studentpris «Manuellterapeutenes studentpris» ble delt ut første gang på Servicekontorets i Vinner ble Kristine Vegstein, for hennes sammendrag av oppgaven «Nevrodynamiske tester ved patellofemorale smerter». Prisen er på kroner. Statutter for prisen: A. Hvem som kan delta og hva bidraget skal bestå av - Nåværende manuellterapistudenter eller de som var manuellterapistudenter foregående år, kan delta Deltakere må være medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor. Deltakerne leverer et sammendrag av en skriftlig oppgave levert i forbindelse med manuellterapistudiet. Sammendraget må kunne publiseres. Deltaker må dokumentere at vedkommende har bidratt i arbeidet som oppgaven bygger på. Hver deltaker kan kun levere 1 bidrag Sammendraget skal redegjøre for - valg av problemstilling, - materiale og metode - resultater - fortolkning/konklusjon B. Hva juryen legger vekt på - I bedømmelsen av bidragene legges det vekt på om tema er relevant for manuellterapeutenes fag og yrkesrolle klarhet i fremstillingen C. Kåring Styret i Servicekontoret oppnevner en komite som gjennomgår bidragene og kårer en vinner. Vinnerens navn kunngjøres på Servicekontorets årlige fagseminarer. Prisen er gjort mulig som følge av økonomiske bidrag fra Servicekontorets sponsorer (i alfabetisk rekkefølge): Forsikringspartner/If, Fysiopartner, Medinor, Programvareforlaget/ProMed og Redcord. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 11

12 Varemerkesøknad Patentstyret registrerte Servicekontorets logo som manuellterapeutenes varemerke. Norsk Fysioterapeutforbund leverte en innsigelse og ba om at registreringen ble slettet, i det de hevdet at logoen tilhørte dem. Patentstyret avgjorde saken 4. juli Av avgjørelsen går det fram at Servicekontoret hadde en aktuell og berettiget interesse i å levere en søknad om registrering av manuellterapilogoen som bransjens varemerke. Søknaden var i også i tråd med god forretningsskikk. Patentstyret skriver at det ikke er dokumentert klare uenigheter mellom NFF og Servicekontoret om logoen da søknad ble levert. Dette til tross for at det var kontakt mellom partene. Videre heter det at «Når en tar partenes forhold og historie i betraktning, sammenholdt med innsigers passivitet, kunne det etter Patentstyrets syn ikke med rimelighet forventes av innehaver å avstå fra å levere inn en søknad.» Etter Patentstyrets vurdering foreligger det ikke opplysninger i saken som samlet sett gir et kvalifisert grunnlag for å slå fast at søknaden ble levert i strid med standarden for god forretningsskikk.» Patentstyret ville derfor ikke slette registreringen av logoen som varemerke for manuellterapi, slik NFF ba om. Servicekontorets ledelse er tilfreds med utfallet, men er samtidig oppgitt over at NFF gjennom sin innsigelse har forspilt tid og ressurser for begge parter. Lokaler Servicekontoret har inngått avtale med Norsk Manuellterapeutforening om bruk av lokaler i Oslo som kan brukes til kontorarbeid, lagerplass, møter mv. Årets manuellterapeut Servicekontoret inviterte i januar 2011 medlemmene til å komme med forslag på «Årets manuellterapeut». En jury kåret Lars Lennart Nielsen fra Sola til vinner. Prisen ble utdelt på det tverrfaglige seminaret i Oslo. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for perioden mars 2011-mars 2012 til etterretning. Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning 2011 Regnskap, se vedlegg 1. Forslag til vedtak: Regnskap og revisjonsberetning 2011 godkjennes. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 12

13 Sak 5 Serviceavgift 2012 Styret foreslår uendret serviceavgift i Merk at serviceavgiften er i sin helhet fradragsberettiget, i motsetning til ordinær fagforeningskontingent der fradragsberettiget beløp er på kr i *) Medlemmer med A8-kompetanse Kr mva Redusert avgift Kr mva Pensjonister/medl. i svangerskapspermisjon/ utenlandsboende Manuellterapistudenter Kr mva kr. 0 + mva Full serviceavgift betales av alle med manuellterapieksamen som ikke søker om redusert serviceavgift. Ordinær søknadsfrist er 15. februar. Det kan søkes om redusert serviceavgift (3.150 kr + mva). Alle søknader om redusert serviceavgift må sendes skriftlig til Servicekontoret. Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer som er ansatt i offentlig sektor eller er privat ansatt. Det kreves at medlemmene ikke kan utgiftsføre full serviceavgift i næring. Redusert serviceavgift kan innvilges for medlemmer med skattbar inntekt under 4G ( kr.) som privatpraktiserende. Dokumentasjon må vedlegges. Redusert serviceavgift kan innvilges medlem som ikke arbeider som manuellterapeut. Manuellterapeuter uten kommunale driftsavtaler innvilges redusert avgift. Som manuellterapistudenter regnes masterstudenter ved UiB, studenter ved utenlandske manuellterapiutdanninger og utenlandsk utdannede fysioterapeuter med A8-kompetanse i godkjent veiledet praksis i Norge. Medlemmer plikter å informere Servicekontoret om endringer som har betydning for serviceavgiften. *) Dette betyr at Serviceavgiften i realiteten utgjør cirka halvparten av nominell verdi for det enkelte medlem. Forslag til vedtak Styrets forslag til serviceavgift for 2012 vedtas. Sak 6 Budsjett 2012 Se vedlegg 2. Forslag til vedtak Styrets forslag til budsjett vedtas. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 13

14 Sak 7 Innkomne forslag A) Fra styret: Vilkårene for Servicekontorets leder fra mars 2012 til mars 2013 Leder hadde i forrige periode en godtgjøring på kroner. Styret foreslår at godtgjørelsen kommende periode settes til kroner. Forslag til vedtak: Leder skal i perioden mars 2012-mars 2013 ha en godtgjøring på kroner. B) Fra styret: Forslag om endringer av vedtektene Endringsforslag 4, endres slik at den lyder: Styret er foreningens nest høyeste organ. Styret skal lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med gjeldende vedtekter og vedtak gjort av generalforsamlingen. Styret består av fem-syv personer, en leder og fire-seks styremedlemmer. Medlemmene velges for ett eller to år av gangen, slik at hhv fire og tre medlemmer velges hvert år. Leder velges særskilt for ett eller to år av gangen av generalforsamlingen. Styremøte holdes når det bestemmes av styreleder eller forlanges av minst to styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Begrunnelse: Endringen gir Generalforsamlingen større fleksibilitet mht. hvor mange som skal sitte i styret. Tilleggsforslag 6, gis følgende tillegg: Skylder et medlem kontingent for ett år, regnes medlemskapet for opphørt, men betalingsansvaret bortfaller ikke. Begrunnelse: Tillegget klargjør hvem som kan regnes som medlem. Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 14

15 Sak 8 Valg Innstilling fra valgkomiteen Styret har i perioden bestått av: Leder: Peter Chr Lehne Kasserer: Svein Erik Henne - på valg 2012 Styremedlemmer: Gro Camilla Riis Kjersti Gundersen Eirik Hauger - på valg 2012 Erik Aarum - på valg 2012 Åsmund Andersen - på valg 2012 Valgkomité: Leder: Sven E Fredriksen - på valg 2012 Medlemmer: Ingebjørg Hoftaniska Geir Hellerud - på valg 2012 Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige innstilling, alle for 2 år: Styret Leder: Peter Chr Lehne Kasserer Svein Erik Henne - gjenvalg Styremedlemmer: Gro Camilla Riis Kjerst Gundersen Eirik Hauger - gjenvalg Erik Aarum - gjenvalg Arnar Sveinsson - nytt styremedlem Valgkomite: Ingebjørg Hoftaniska Geir Hellerud Sven E Fredriksen - gjenvalg - leder, gjenvalg Kort informasjon om Arnar Sveinsson: Grunnutdanning fysioterapi 2000: Islands Universitet Manuellterapi: MSc Universitetet i Bergen desember Jobb: Klinikk for fysioterapi og manuellterapi, Oslo (vikariat). Stokmarknes, Sven E. Fredriksen leder, valgkomiteen Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 15

16 Regnskap 2011 Vedlegg 1 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 16

17 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 17

18 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 18

19 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 19

20 Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 20

21 Forslag til budsjett 2012 Vedlegg 2 Inntekter Budsjett 2012 Regnskap 2011 Regnskap Serviceavgift Annonse Hjemmeside Div inntekter Seminarinnt. Ikke pl Kursinntekter Seminarinntekter.pl Tidskrift abbonement (Ny) Datterweb Periodisert inntekt kurs SUM SALGSINNTEKTER ELSA PROSJEKT SUM DRIFTSINNTEKTER Utgifter 4020 Tidsskrift Trykking Porto Adressering Sum varekostnader Lønn ansatte Lønn overført prosjekt Feriepenger Arb.g.a.feriep Telefon tr pl Styret tapt innt Andre honorar Arb.giveravg Pensjonsforsikring ansatte Gave til ansatt Avskr. maskiner, inventar mv Leie lokaler Web leie Inventar/utstyr Revisjon Regnskapshonorar Hon. Øko/jur. bistand Itkonsulent Helsenett Kontorrekvisita Data kostn Trykksak Kurs oppdatering 6900 Telefon Porto Annen kost egne transp midl 7100 Bilgodtgj oppgave pl Reise/opphold Diett oppg pl Kostnader overført Elsa prosjekt PR, annonser Eks ord PR - film 7302 Arbeidskjorter Reklamekostnad Representasjon Generalforsamling 2012 i Manuellterapeutenes Servicekontor 21

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

Medlemsinformasjon. En relevant og aktiv fagpolitikk. En faglig utvikling innen privat praksis. Økonomisk og personlig bistand i konflikter

Medlemsinformasjon. En relevant og aktiv fagpolitikk. En faglig utvikling innen privat praksis. Økonomisk og personlig bistand i konflikter Medlemsinformasjon 2015 PFF tilbyr En relevant og aktiv fagpolitikk En faglig utvikling innen privat praksis PFF står for FOR: selvbestemmelse over egen virksomhet FOR: arbeidsglede - frihet - mangfold

Detaljer

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22 muskel skjelett Nummer 1/2009 24. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Side 12-15 Meld fra til NPE om skade Side 8 Manuellterapeuter må kunne undersøke

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27 muskel skjelett Nummer 3/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Oslo kommune prioriterer barn og unge Side 8 Fem testklinikker trukket

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2010 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer