40 år i regnskapsførernes tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40 år i regnskapsførernes tjeneste"

Transkript

1 40 år i regnskapsførernes tjeneste

2 STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn Kleppen, Stein H. Gabrielsen, Rolf Jule. Foran fra venstre: Jorun A. Hagen, Laila Høisveen, Tore Kjønniksen, Inger J. Løvik, Torhild D. Bøhleng.

3 ODDBJØRN KLEPPEN 40 år i regnskapsførernes tjeneste

4 Boka er trykket i 1800 eksemplarer hos Elverum Trykk A/S 2007 Innbinding: Gjøvik Bokbinderi A/S

5 Innhold UNNFANGELSEN... 7 FØDSELEN 23. nov Stifterne Det første styret BARNDOMMEN fra 0 til 10 år Pensjonsordning på sakskartet allerede i Autorisasjon Lønn seiler opp Fylkeslag UNGDOMSTIDA fra 10 til 15 år Tilslutning til Norges Funksjonærforbund en milepæl Lønnsavtale den aller største saken juni 1980: Regnskapsførerne får lønnsavtale Stein vår mann De første ordinære lønnsforhandlinger 39 LRK-Bladet Å BLI VOKSEN fra 15 til 20 år Exit Bitnes et avgjørende år for LRK LRK og NOFU Eget sekretariat SRR etableres Tidsfrister ETABLERINGSFASEN fra 20 til 30 år LRK 20 år - første kvinnelige leder DIN ØKONOMI Johan Bitnes første æresmedlem Vekk med i landbruket Oversikt over kontortillitsvalgte Avtalefestet pensjon Prosentvis kontingent Hos Riksmeklingsmannen Tariff-festet pensjonsordning Stiftelsen Registrert Regnskapsfører (SRR) LRK 25 ÅR Så kom ARF LRK s hederstegn Ny organisasjonsmodell Nordisk samarbeid UTVIKLINGSFASEN fra 30 til 40 år Ryker autorisasjonsordningen Tariffavtale for de ansatte Mer lokal lønnsfastsettelse Søvikperioden Aktivitetsprisen Ny sekretariatsleder LRK blir Økonomiforbundet Tariffsituasjonen i et nytt årtusen Årsmøtet blir Landsmøte Fagperson innen yrkesfag Økonomiforum juni LEDERNE GJENNOM 40 ÅR ETTERORD

6 Forord I januar 2005 fikk jeg i oppdrag å skrive en historikk om Økonomiforbundet fram mot 40-års jubilèet høsten Det var både en glede og en ære å få dette oppdraget. 40-års jubilèet faller sammen med at undertegnede går av med pensjon. Fordi jeg har fått være mer og mindre sentralt med på arbeidet i LRK/Økonomiforbundet i 32 av de 40 årene og fordi jeg generelt er glad i å skrive, forstår nok leseren mitt utsagn om glede og ære. Så håper jeg også at noen vil ha glede av å lese det som er samlet mellom disse to permene. Jeg vil personlig benytte denne anledningen til å takke for alt jeg har fått oppleve gjennom disse årene, og ikke minst vil jeg få takke for alle de kjempefine menneskene jeg har fått møte over hele vårt langstrakte land! Oddbjørn Kleppen

7 Unnfangelsen Landslaget for Regnskapskonsulenter i landbruket ble stiftet eller skal vi si født 23.november 1967, men også her skjedde unnfangelsen en tid før fødselen. Ja, i dette tilfel let var det et langt svangerskap. Det er svært få igjen av de som var med på dette, og den beste måten en kan fortelle om det på, er å gjengi det Jon Steinsvik skrev i beretningen han laget til 25-års jubileet: Regnskapsførere i landbruket er ikke noe gammelt yrke. Da det i 1954 ble innført regnskapsplikt, var det bare noen få som fikk ført regnskap. Og det var særlig kontrollassistentene som utførte den jobben. I Nord Trøndelag tok regnskapsførerne kontakt med Landbrukets Regnskapsførerlag (kontrollassistentene) for om mulig å bli med i deres organisasjon. De tenkte i første hånd på det økonomiske. Det var dårlig betalt, og store forskjeller på lønn fra sted til sted. Etter flere års diskusjoner ble imidlertid planene om å bli tilsluttet LR gitt opp. Det ble i stedet besluttet å danne et eget fylkeslag. Det skjedde høsten 1959, og var det første fylkeslag som ble startet. Det første styret i regnskapsførerlaget i Nord-Trøndelag: F.v. Johan Gran Pedersen, Olav Ranheim - sæther (formann) og Odd Ravlo. 7

8 Med innføring av regnskapsplikten ble det organisert lag som skulle ta seg av regnskaps - føringen. I den forbindelse ble det arrangert korte kurs for de som var interessert i å starte opp som regnskapsførere. Dette var den spede begynnelse på vårt yrke. Det var heller ikke mange av de som begynte som hadde utdannelse. Det ble organisert korte kurs, men dette var ikke på langt nær nok til å være en fullverdig regnskapsfører slik vi er i dag. En kan derfor si at flesteparten av de som drev i åra, var selvlærte. Den eneste kontakten regnskapsførerne hadde med hverandre da, var når de møttes på de årlige skattekursene i fylkene som bondelaget sto for. Landbruksøkonomisk Institutt (senere NILF) arrangerte også hvert år kurs på landsbasis. Etter hvert var det mange som følte at de hadde behov for å bli organisert. Tanken på en landsomfattende organisering tok stadig om seg, og på skattekurs i 1964 ble det valgt et interimsstyre som skulle arbeide med den saken. De som ble valgt, var Pål Sandberg, Henry Østgård og Olav Ranheimsæther, alle fra Nord-Trøndelag. De foretok diverse undersøkelser blant regnskapsførere og andre organisasjoner. Både med hensyn til om det var mulig å stifte fylkeslag, og likeledes organisasjonsform. Interimsstyret Olav Ranheimsæther Pål Sandberg Henry Østgård Så langt fra Jon Steinsviks beretning i denne omgang. LRK s første protokoll (se neste side) begynner slik: 8

9 Odd Hroar Meldal- Johnsen som har vært aktiv i LRK/Økonomi - forbundet helt til de siste årene, var en av de som var tilstede under stiftelsesmøtet på Foldsæ i Han har også skrevet en 40-års beretning for fylkeslaget i Akershus, og her finner vi at dette laget ble stiftet så tidlig som etter at 18 regnskapsførere i Akers hus hadde gitt opptakten til dette gjennom et møte i Oslo ett år før. Det var altså flere enn trønderne som var tidlig ute og som kan sies å ha hatt en medvirkning da tanken om et landslag ble unnfanget. Av det Meldal-Johnsen har fortalt, ser vi at Pål Sandberg var sentral i arbeidet før LRK ble stiftet. Vi har tidligere sett at han var med i det interimsstyre som ble valgt i 1964, og i beretningen for Akershus kan vi lese at man i 1964 fikk brev fra Sandberg der han slår til lyd for å opprette et landslag. Odd Hroar Meldahl-Johnsen 9

10 Fødselen 23. november 1967 Stiftelsesmøtet Under skattekurset på Bolkesjø i 1967, arrangert av NILF, la arbeidskomiteen som den ble kalt, fram sitt forslag. Den ble det så stiftet et landsomfattende lag. Fra den første protokollen er det fristende å sitere følgende: I møte på Bolkesjø 23. november 1967 hvor 27 regnskapsførere var med, ble komiteens arbeid framlagt. Overlærer Rolf G. Andersen framla sitt syn på tiltaket, og nevnte blant annet at en slik sammenslutning kunde bli en støtte for hans arbeid med å utdanne regnskapsførere. Han kom også inn på spørsmålet om autorisasjon for regnskapsførerne. Det forelå forslag til vedtekter og navn utarbeidet av interimsstyret. Det valgte styret ble gitt i oppdrag å arbeide videre med vedtekter og navn for å komme med forslag på første ordinære årsmøte. Det ble imidlertid vedtatt at formålsparagrafen skulle gjelde det faglige og det sosiale. På første ordinære årsmøte i 1969 ble lagets navn, formålsparagraf og vedtekter vedtatt. En sirlig ført protokoll fra stiftelsesmøtet på Bolkesjø forteller at følgende hadde ordet i den påfølgende diskusjon: Sverre Skott og I.K Flaten fra Hedmark, Erik Utgaard fra Møre og Romsdal, Pål Sandberg fra Nord Trøndelag, Walter Schott Kiste og Kjell Isaachsen fra Akershus, Oddvar Grevle fra Vestfold og Oddmund Christoffersen fra Buskerud, Sistnevnte kunne fortelle at det allerede var dannet fylkeslag i Buskerud, og Walter Schott Kiste kunne fortelle det samme fra Akershus, men der med heller dårlig tilslutning som det står i protokollen. Protokollen forteller også om ytterligere ett innlegg, nemlig fra konsulent Karl Stokke i Landbruksøkonomisk Institutt. Han anbefalte tiltaket og framholdt den betydning det ville få for kontakten mellom instituttet og regnskapsførerne som det står i protokollen. Han sa seg villig til å yte all den bistand han var i stand til ved starten. Forfatteren av denne boken kom inn i regnskapsføreryrket vinteren 1972, og kom tidlig i kontakt med Karl Stokke. Gjennom sitt arbeid i Landbruksøkonomisk Institutt og senere i Norges Bondelag, var han en pådriver for å øke kunnskapsnivået hos regnskapsførerne og få dem aktivt med i økonomisk rådgiving. Stokke var en lynende intelligent kar, og en sjel - dent god foreleser. Dessverre gikk han bort så alt for tidlig, men vi ser av de første protokol - lene at han var en aktiv støttespiller i etableringen av en interesseorganisasjon for regnskapsførerne i landbruket. Ja, han var faktisk jevnlig deltaker på både styremøter og årsmøter i nærmere 10 år! 10

11 Det første styret sammen med Karl Stokke fra Landbruksøkonomisk Institutt. Fra venstre: Karl Stokke, Oddmund Christoffersen, Jon Steinsvik, Jørgen Bergmål, Jacob Mong og Kjell Isachsen. Stifterne 24 av de 27 regnskapsførerne som deltok på kurset, skrev under protokollen og meldte seg dermed inn som medlemmer i den nystartede organisasjonen. De 24 nybrottsmennene det var ingen kvinner med den gang, fortjener å bli navngitt i denne historikken: Kjell Isaachsen, Ås Jacob Mong, Drøbak Oddvar Grevle, Stavern Ola Torsæter, Fåvang Pål Sandberg, Hell I.K. Flaten, Brumunddal Olav Ranheimsæter, Levanger Sverre Skott, Brumunddal Anton Taralrud, Skreia Torbjørn Solberg, Rakkestad Knut O Sørset, Eide Arthur Pedersen, Stokke Oddmund Christoffersen, Reistad Erik Utgaard, Nauste Oskar Ugelstad, Stavsjø O.H. Meldal-Johnsen, Ås Asbjørn Berge, Gausdal Knut Rue, Lillehammer Kåre Klæt, Lierbyen Jørgen Bergmaal, Vestby Jon Steinsvik, Jeløy Walter Schott Kiste, Kråkstad Kristian Berge, Fluberg Per Ballestad, Skien Det første styret Stiftelsesmøtet valgte følgende styre: Formann: Kjell Isaachsen Nestformann: Jacob Mong Styremedlem: Jørgen Bergmaal Jon Steinsvik Oddmund Christoffersen Det ble valgt 5 varamedlemmer, og som en kuriositet kan nevnes at 2 av disse 5 ikke var blant de som hadde tegnet seg som medlemmer. Stiftelsesmøtet vedtok også en formålsparagraf som styret skulle arbeide ut fra: Å samle og organisere de som er knyttet til regnskapsarbeid innen landbruket. En annen som må sies å ha vært sentral for regnskapsførerne i landbruket og som var med da LRK ble stiftet, var Rolf G. Andersen. Han begynte som regnskapsfører i Mysen var der i 2 år og senere i Vang Regnskapslag i 6 år før han begynte som lærer på Foldsæ Landbruksskule i Han var altså tilstede da LRK ble stiftet, og under sin tid på Foldsæ 11

12 var han med og utdannet mer en 340 regnskapsførere. Han kom senere til Skattedirektoratet, og har i alle år hatt en spesiell kontakt med regnskapsførerne også med LRK. Det første styremøte ble holdt allerede dagen etter stiftelsen. Protokollen fra dette møtet er så kort at den kan gjengis i sin helhet: Tilstede var fulltallig styre, 3 varamenn og konsulent K. Stokke. Det ble bestemt at styremøte skulde holdes 12. desember for å gjennomarbeide forslaget til vedtekter. Konsulent K. Stokke lovte å være med på dette møtet. Pressemelding om lagets start sendes etter møtet Protokollen er underskrevet av J. Mong. Lagets navn og vedtekter På det nevnte styremøtet grep styret Rolf G Andersen. som første sak fatt i dette med navn for organi sasjonen. Etter flere forslag ble man enige om å kalle det nye laget Landbrukets Regnskapsførerlag. I protokollen fra et styremøte i juli 1968 framgår det at man har fått brev fra fjøskontrollørene som forteller at de allerede i 1951 har dannet en organisasjon med samme navn. Dermed ble det vedtatt å sette opp navnesaken på første ordinære årsmøte. På samme møte ble formålsparagrafen tatt opp, og denne ble endret til: Å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. Deretter tok man fatt på vedtektene, og her baserte man seg på det forslaget som var utarbeidet av den før nevnte arbeidskomiteen fordi det på enkelte paragrafer bare er protokollført uforandret. Dessverre har vi ikke det første utkastet tilgjengelig. Det har ingen hensikt å gjengi disse vedtektene i sin helhet her, men vi faller for fristelsen til å referere 1: Inntil laget får fast sekretariat, skjer alle henvendelser til formannen. Allerede da med under 30 medlemmer, hadde man tanker om et eget sekretariat. Det skulle gå 19 år før sekretariatet var på plass, og da var medlemstallet kommet opp i ca 500. Dette er bare en av flere store saker i organisasjonen der man har vært nødt til å nedlegge mye arbeid, og smøre seg med tålmodighet før resultatene har kommet! Allerede i disse første vedtektene tenker man på hvordan man skal få en rettferdig representasjon på årsmøtene når man både har organisering gjennom fylkeslag og andre steder ved direkte medlemskap. De første vedtektene sier at lokalforeninger (fylkeslag) skal velge representanter med 1 representant for hver påbegynt 10 medlemmer. Medlemsver ving Da som nå var det noe som hette årsoppgjør, og neste styremøte kom først i mai Da var medlemsverving tema, og det ble vedtatt å sende en innbydelse til alle regnskapsførere man hadde navn på. For å nå de man ikke kjente navnet på, ville man sende ut ei pressemelding 12

13 om stiftelsen av en regnskapsførerorganisasjon. I et arbeidsmøte noen dager etter styre - møtet, ble det laget et oppsett over de regnskapslag og privateide regnskapskontorer man hadde oversikt over. Oversikten med adresser og det hele ble satt opp fylkesvis, og i sum kom man fram til 280 regnskapslag og 79 privateide kontorer. Sannelig ikke dårlig så kort tid etter stiftelsen! Flest kontorer var det i Oppland med 32 regnskapslag og 28 privateide og her snakker vi altså om kontorer med landbruksregnskap. Så langt en kan se av protokollen, ble det ikke holdt styremøte fra juli 1968 til juni 1969, men en bisetning i protokollen fra sistnevnte møte, kan tyde på at det har vært holdt møter i mel - lomtiden. På dette møtet ble det vedtatt å holde det første landsmøte utpå høsten. Dette resulterte også i svært høy aktivitet med 6 styremøter og 2 arbeidsmøter før årsmøtet som ble holdt på Oppland Turisthotell i Lillehammer 19.november medlemmer deltok et svært godt frammøte tatt i betraktning av at medlemsmassen på den tiden var så vidt over 50! Foruten vanlige årsmøtesaker, hadde man allerede på dette første årsmøtet også yrkes - faglige innlegg. Det viktigste var nok likevel at man etter forslag fra styret vedtok nytt navn for organisasjonen: Landslaget for regnskapskonsulenter i landbruket og dermed var LRK et begrep. Også styrets forslag til vedtekter ble vedtatt, og Oddmund Christoffersen ble valgt til ny formann. Med dette kan vi kanskje si at fødselen og den første vanskelige spebarnstida var over, og vi kan rette blikket mot det som vi her har kalt Barndommen. 13

14 Barndommen fra 0 til 10 år Vi går til protokollene Før en kom så langt som til dette årsmøtet, kan vi i protokollen fra styremøtet i september 1969 lese at dette var siste forsøk på å få tilslutning til laget. Blir det ikke bedre tilslutning, er styret stemt for å legge laget på is. Ja, slik kunne det altså gått, men en må vel få være så freidig å påstå at dette ville gitt langt dårligere vilkår for dagens regnskapsførere. Når man skal skrive en historikk, kommer man ikke utenom å gå til protokollene for å finne ut hva som skjedde. Heldigvis har vi her tilgang til alle disse protokollene, og mange sekretærer har vært flinke til å skrive fyldige møtereferater. Når det er sagt, så kan det av den første protokollen se ut som om det var noe laber aktivitet særlig i 1970 og 71, men kanskje er det som i at ikke alt som ble gjort, vises i referatet. Protokollen for et møte i august 1970, forteller noe om det som var typisk for denne perioden i organisasjonens liv: Det var det yrkesfaglige man var opptatt av: Det nevnte møtet som var det første siden årsmøtet i november året før, var et kontaktmøte med Norges Bondelag der man drøftet statstilskudd til regnskapslagene og dessuten ville ha bondelagets syn på organisering av regnskapslagene. I et styremøte samme dag hadde man kun en sak nemlig et brev som ett medlem hadde sendt til Akershus Bondelag vedr. næringsoppgaven. Det ble ikke holdt årsmøte dette året, og en har ikke tilgang til vedtekter fra denne første tida så en kan finne noe om hvor ofte årsmøter skulle holdes. Vi leser om ordinært årsmøte i 1971, men så holdes det i 1972 et ekstraordinært årsmøte, og der kan vi lese av de vedtekter som vedtas, at årsmøtet skal holdes annet hvert år altså slik vi har det i dag. Allerede året etter i 1973 vedtar man så at årsmøtet skal holdes hvert år, og slik ble det fram til og med I denne første perioden hvor man ikke hadde organisert fylkeslag i noe monn, var det slik at enkeltmedlemmer kunne delta på årsmøtet. Vi har sett at det i 1969 var svært god deltakelse, men av protokollen ser vi at årsmøtet dette året nærmest var en parentes i forbindelse med et 2-dagers fagkurs. Ved neste korsveg i 1971, hadde deltakerantallet krympet til 28, og i 1972 deltok bare 19 av 86 medlemmer til tross for at man også nå hadde fagkurs på dag 2. Formålet utvides lønn tas inn Vi har antydet at aktiviteten kanskje ikke var spesielt stor i 1970 og 71, men på årsmøtet høs - ten 1971 passerer man likevel en merkestein: Årsmøtet pålegger styret å få inn i formåls - 14

15 paragrafen at laget ivaretar lønns- og inntektsforhold for lagets medlemmer. Dermed har man formelt sett fått inn at denne interesseorganisasjonen også skal ivareta det tredje interesseområdet, nemlig medlemmenes økonomiske interesser - i tillegg til de faglige og sosiale som var formålet i starten. Det er tidligere nevnt at man i organisasjonen vår mer enn en gang, har måttet ha både pågangsmot og tålmodighet før man har fått på plass viktige nyvinninger for bransjen og medlemmene. På tross av vedtaket i 1971, skulle det gå hele 9 år før man hadde en full - verdig lønnsavtale på plass. Når vi kommer til 1972, ser vi at de griper fatt i dette å bygge opp organisasjonen på fylkesbasis. I oktober dette året holdes det et eget møte for kontaktpersoner fra de enkelte fylker. Det forteller litt om den tida vi snakker om når vi ser at møtet holdes hjemme hos en av medlemmene, Erik Utgaard i Lesja. Av referatet fra møtet kan vi se at man har fylkeslag i Nord Trøndelag, Akershus, Buskerud og antakelig også i Rogaland. Det var invitert representanter fra de fleste fylker. 3 fylker utenom de som er nevnt, var representert sammen med et fulltallig styre, og dette møtet utarbeidet forslag til nye vedtekter som skulle fremmes for årsmøtet senere på høsten. Så langt vi kan lese av dette vedtektsforslaget, mente man at organisasjonen kun var for lederne på regnskapskontorene, men klokelig nok ble dette korrigert av årsmøtet. Et annet punkt man merker seg i dette vedtektsforslaget, er følgende: Styret tilsetter, om nødvendig, funksjonærer, og bestemmer deres lønn og instrukser. Det skulle gå nesten 14 år før dette ble en realitet. Det som kanskje er enda mer bemerkelsesverdig fra det nevnte Formannsmøtet, er at man også utarbeidet et første forslag til hvordan lønningene i bransjen burde være. Man tok fatt i de aktuelle stillinger, og knyttet disse lønnsmessig opp mot Statens regulativ. Protokollen forteller at disse satsene brukes på Ås Regnskapslag og for samtlige lag i Rogaland. Vi skal senere se hvordan Rogaland var med og formet løypa når man endelig kom så langt at man fikk på plass landsomfattende avtale på lønn og arbeidsvilkår. Vi er kommet til 1973 laget har passert sine første 5 år, og nå forteller protokollene om en nesten eksplosjonsartet økning i aktiviteten. Det ble arbeidet med å synliggjøre organisa - sjonen gjennom brev til regnskapskontorene, og i denne sammenheng utarbeidet man på ny en oversikt over aktuelle kontorer. Man lager også en orientering som sendes regnskaps - førerkursene på Foldsæ og Langvin. Slett ikke dumt å fortelle om interesseorganisasjonen til de som nå utdanner seg til regnskapsførere! Det kaller vi framtidsrettet markedsføring! Så er nok dette også nødvendig: Medlemstallet har stått stille siste året, og nærmere 20 % av medlemmene har ikke betalt sin kontingent når dette er sak på styremøtet i september. For å få flere til å møte på årsmøtet, vedtar styret å dekke reiseutgifter utover kr 100,- pr person, og også dette året har man en fagdag der Karl Stokke tar opp aktuelle emner. For en ung organisasjon må det ha vært et aktivum å ha en slik kapasitet som stilte vederlagsfritt og oppdaterte medlemmene yrkesfaglig i tilknytning til et årsmøte! 15

16 Pensjonsordning på sakskartet allerede i 1973 Nå ble det likevel ikke den helt store tilslutningen til dette årsmøtet, men de som var der, fikk også innføring om pensjonsordning av representanter for Forenede Liv. Her ser vi nok en gang at LRK reiser en viktig sak, men igjen krevde det mye arbeid og stor tålmodighet før man fikk det gjennomført: Den tariff-festede pensjonsordnin - gen var på plass altså nærmere 20 år etter at saken kom opp første gang. Her må vi likevel få legge til at ytterligere 10 år senere, ble det sagt fra kompetent hold at LRK kanskje var eneste organisasjon i privat sek - tor i Norge som hadde klart å få en slik ordning tarifffestet! Vi nevnte foran at det så ut til å skje en stor aktivitets - økning mot slutten av 1973 og utover. Det må gjerne et samlet styre få æren for, men det må være lov å nevne at påtroppende formann denne høsten, Jon Steinsvik, ble en av de virkelige høvdingene i organisasjonen vår. Han var med og stiftet LRK i 1967, han satt i styret de første 10 årene hvorav 4 som formann, han skrev jubileumsberetningen til 25 års-jubileet, og han fulgte i alle år organisasjonen tett bl.a som fast deltaker på årsmøtene gjennom en mannsalder. Det er kanskje en kuriositet, men det nye styret fra 1973 markerer seg for ettertiden på en konkret måte: Den tynne lille protokollen som ble innkjøpt til stiftelsen i 1967, erstattes av en kraftig protokoll i A4-format. Det var noen sider igjen i den gamle, men likevel var nok denne investeringen fornuftig: Som antydet foran så økte aktiviteten i styret mye på denne tiden, og dessuten fikk man gjennom Anders J Funnemark en sekretær som virkelig fortalte noe for ettertiden. Forfatteren av denne historikken var årsmøtedeltaker i forbundet fra 1976, og det er symptomatisk for det som er nevnt foran, at en ting man husker fra disse første årsmøtene, var at Funnemark satt langt utover natta og førte årsmøteprotokoll. Noen smiler kanskje av det, men for en som skal skrive lagets historie noen tiår etterpå, er en slik grundig og velskrevet protokoll svært verdifull! Som et apropos til dette: På årsmøtet i 1976 ble det vedtatt nye vedtekter. Disse er i sin helhet ført inn i protokollen for hånd på rett plass der de ble behandlet. Er det noe rart at en husker Funnemarks nattarbeid? På sitt første møte i mai 1974 har det nye styret flere svært viktige saker på dagsorden. Igjen en kuriositet: Til tross for at man hadde 3 ledige styremedlemmer, valgte man en og samme person til både nestleder og sekretær, nemlig Anders J Funnemark. Hvorfor forteller historien ingen ting om. De neste sakene på dette møtet var: II Lønnsforhold for medlemmene III Autorisasjon IV Tittel på de som har gått Foldsæ eller Langvin V Likningsfolk som tar på seg regnskapsarbeid. 16 Jon Steinsvik en av høvdingene i organisasjonen vår

17 Vi registrerer altså at nå er lønnsforhold kommet først på dagsorden drøye 2 år etter at dette element ble tatt inn i vedtektene. Det skulle likevel gå enda 3-4 år før dette materialiserte seg i en tariffavtale, og først 6 år senere i 1980, hadde vi en avtale med lønnssatser. Ingen skal klage på denne yrkesgruppens tålmodighet! Den første lønnsundersøkelsen. Det ble her vedtatt å sende ut et spørreskjema til alle kjente regnskapskontorer i landet, og fordi dette er pionèrarbeid, tar en med spørsmålene her: 1. Antall ansatte 2. Antall regnskap 3. Er lederen sjølstendig næringsdrivende eller ansatt? 4. Lønnsforhold for leder og ansatte 5. Pris pr regnskap 6. Medfører jobben overtid og hvor mye? 7. I tilfelle sjølstendig næringsdrivende leder: Hvor mye regner han for sitt eget arbeid? Protokollen viser senere at det ble sendt ut 465 skjemaer, og at man fikk inn 87 svar. Vi har ikke svarene som kom inn, men det finnes et trykket skjema som både gjengir enkeltsvar og som oppsummerer det hele. Der kan vi lese at disse 87 svarene omhandlet 139 personer. Det måtte jo være en nesten utrolig respons i en periode der LRK ikke hadde så mye som 100 medlemmer. Av de 139 personene som svarene omfatter, var 20 sjølstendig næringsdrivende, 67 var ansatte daglige ledere, 45 ansatte regnskapsførere (her benevnt som assistenter) og 7 var timelønte halvdags- eller leilighetsvis ansatte I det trykte sammendraget for undersøkelsen kan vi se at svarene er gruppert fylkesvis og de er innenfor dette gruppert etter antall ansatte. Vi ser at for 13 av svarene var det ingen ansatte det var kun den næringsdrivende sjøl. Oppsummert for alle disse var gjennomsnittsinntekten kr For 44 av svarene hadde kontoret kun 1 ansatt. 3 av disse hadde en sjølstendig næringsdrivende som eier i tillegg, og de 44 ansatte fordelte seg med 41 daglige ledere og 3 regnskapsførere. Dette innebærer at på 54 av de 87 kontorene man fikk svar fra, arbeidet det kun en person. De 3 sjølstendige som hadde 1 ansatt med seg, hadde en snittinntekt på kr , mens de 41 som var ansatte daglige ledere uten noen medarbeidere, hadde en snittinntekt på kr Etter hvert som antall ansatte økte, steg også snittinntekten for de daglige lederne, men dette var særlig merkbart for de som var sjølstendig næringsdrivende. En som hadde 2 medarbei - dere tjente kr som hadde 3 medarbeidere hver, tjente i snitt kr Vi konstaterer altså nesten dobling av inntekten for næringsdrivende som har 3 medarbeidere kontra de som arbeider helt alene. Hva så med de ansatte daglige ledere? Her er inntektsøkningen med større kontorer langt mer moderat: Om de har 1 eller 4 medarbeidere, slår tilsynelatende ikke ut i det hele tatt for 1, 2, 3 eller 4 medarbeidere varierer inntekten mellom kr og kr Av disse gjelder det laveste tallet snitt for de som har flest medarbeidere! Men så er det en daglig leder som har 5 medarbeidere, og da skvetter inntekten opp til kr Går vi inn og ser på variasjonene pr kontor (pr svar), finner vi for de ansatte lederne en spredning fra kr til kr Det høyeste tallet representerer et stort kontor i Rogaland det laveste et 2-mannskontor i Sogn og Fjordane. Om vi ellers ser på geografisk spredning, 17

18 finner vi nok de høyeste lederlønningene i Rogaland, men for eksempel Oppland ligger like høyt når vi unntar denne ene som er nevnt med kr Av de fylker der man har et visst antall svar, ser vi at Østlandsfylkene ligger relativt jevnt, mens man for eksempel i Nord Trøndelag har et spenn fra ca til Ser vi på årsinntekten for sjølstendig næringsdrivende, varierer den fra til kroner, mens snitt for de 20 som har svart, er kr For ansatte daglige ledere leser vi en variasjon fra kr til kr og med et snitt på kr (67 svar). Det er kanskje ikke spesielt interessant for leseren, men forfatteren kom fra ligningsetaten og inn som leder på Løten Regnskapskontor i mars 1973 med ei lønn på kr Hva skjer så om vi går over til regnskapsførerne? Igjen store variasjoner fra ca til Har størrelsen på kontoret noen betydning her? Tilsynelatende ikke, men det ene store kontoret som er nevnt, ligger klart høyere enn de øvrige med et snitt for 5 ansatte på kr Om vi derimot ser på disse ut fra geografi, finner vi noe av samme bilde som for lederne. Ha med deg disse beløps-størrelsene når du senere leser om den første landsomfattende lønnsavtalen. Autorisasjon Vi husker at dette var tema allerede på stiftelsesmøtet, og nå på første styremøte i mai 1974 kommer det opp igjen ved at formannen hadde fått henvendelser om saken. Denne gang kommer det altså fra grasrota. Styret hadde en grundig diskusjon om saken de følte at det kunne være vanskelig å få det til, men besluttet at de ville arbeide med saken, og mente at en i første omgang måtte legge praksis til grunn. Så ser vi og av protokollen at formannen mente at det også måtte legges vekt på utdanning. Allerede her starter en diskusjon som man hadde med seg helt fram til ARF ble en realitet i 1993, og som fulgte autorisasjons - ord ningen helt til overgangsperioden var ute i Først da måtte man ha en gitt utdanning for å kunne bli autorisert! Styret vedtok på dette møtet at man ville kontakte Bondelaget om et samarbeid for å få utarbeidet retningslinjer for en slik autorisasjonsordning. I protokollen fra neste styremøte kan vi lese at Bondelagets generalsekretær Paul Dahlberg hadde stilt seg positiv til saken, men ville komme tilbake til saken når arbeidspresset ble mindre. Ja vel?! Nå lot ikke styret dette stoppe seg de nedsatte et utvalg på 3 personer som sammen med Rolf G Andersen som rådgiver, skulle få utarbeidet slike retningslinjer sammen med Bondelaget. Så verserer denne viktige saken på nesten hvert styremøte de neste 2-3 årene - etter at en på møtet i juni 1974 altså nedsatte et eget utvalg som skulle ta seg av saken. LRK hadde fått sitt første utvalg, men det var nok ikke helt enkelt å besette utvalg, for en måtte gjennom ytterligere 2 runder med oppnevning før man hadde 3 personer som tok oppgaven. Gjennom de neste par år gjorde dette utvalget flere framstøt for å få på plass en autorisasjonsordning, men deres arbeid var ikke lett. Vi nevnte foran noe om deltakelse fra Bondelaget som dessverre ikke fulgte opp sine løfter om å delta aktivt. Utvalget gjorde også henvendelser til andre institusjoner, herunder Landbrukets Sentralforbund, Norges Skogeierforbund og Foldsæ Landbruksskule. Hvem man her henvender seg til og av teksten i protokollen flere ganger, viser at man på denne tiden tenker seg en autorisasjon for regnskapsførere i landbruket. 18

19 Det er ingen tvil om at man i denne fasen ser på dette som ei egen yrkesgruppe andre eksterne regnskapsførere ser man nesten ikke nevnt, og søsterorganisasjonen NRF som ble stiftet i 1969, er man tydeligvis ikke klar over i det hele tatt. La dette være et lite sidesprang i vår omtale av arbeidet med en autorisasjonsordning, men ha det i mente når man på et langt senere stadium kommer til kontakt og samarbeid mellom NARF og LRK. Tilbake til autorisasjonsordningen: Et tydelig preg på denne saken er at det også innen LRK s styre er til dels sterk uenighet om hvordan man skal gå fram for å få til en ordning og hva den skal innebære. Av protokollen kan man se at utvalget fremmer forslag, men gjerne får saken tilbake fordi det ikke er enighet i styret. Ganske raskt ble Thorstein Hasfjord leder i autorisasjonsutvalget, og nå løftes blikket: Utvalget har kontakt med skattefogd, fylkesskattesjef, Handelsdepartementet og Justis - departementet. I en orientering til styret i oktober 1975 konkluderte Hasfjord med at den endelige avgjørelsen kom Handelsdepartementet til å ha både når det gjaldt navn og krav. Før dette 14.juli 1975 hadde autorisasjonsutvalget avlagt sin innstilling. I ettertid finner vi det nesten imponerende når man med den økonomien LRK hadde, har fått trykket denne innstillingen. Sjøl om det skulle gå ytterligere 18 år før man fikk på plass en offentlig autori - sa sjonsordning, finner vi dette dokumentet så viktig, at vi ønsker å gjengi det i sin helhet i denne historikken (se side 20-22). Samme Hasfjord kom etter hvert til å bli vår representant i et offentlig utvalg som i 1983 avga ei innstilling i saken som i realiteten utsatte det hele på ubestemt tid, fordi man mente at det ikke fantes en relevant utdanning for regnskapsførere noe LRK ikke var enige i! På denne tiden hadde også daværende NRF senere NARF, engasjert seg i saken, og de var representert i det nevnte utvalget. Senere i denne historikken kommer vi tilbake til autori - sasjonssaken, og hvordan begge organisasjonene medvirket til at vi endelig fikk en autori - sasjon for regnskapsførere pr 1. september 1993 nærmere 26 år etter at saken først kom opp på stiftelsesmøtet i LRK. LØNN seiler opp Vi har tidligere nevnt at Lønnsforholda for medlemmene aktualiserte seg og ble en viktig del av styrets arbeid fra første styremøte i De fikk inn mange svar på spørreunder - søkelsen, og konstaterte at forholdene var både dårlige og svært sprikende utover i kongeriket. Allerede på et møte i juni 1974 sies det at styret var elles av den meining at lønna for leiaren av kontora måtte ligge på same nivå som likningssjefen i kommunen. Kom vi noen gang dit? Ja, det får vi kanskje svar på senere i boka. Et lite apropos igjen: På dette møtet vedtok de å trykke opp vedtektene og sende til medlemmene og samtidig sende ut resultatet av den lønnsundersøkelsen som var foretatt. Vi ser at man er blitt mer profesjonelle og mer offensive etter som barnet vokser til. Man vedtar også å sende årsmøteinnkalling til alle medlemmer møtet skal denne gang holdes i Kragerø. 19

20 20

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2017 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 9. juni 2017 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2017 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: for

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: for Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA 1. Skolens navn, art og lokalisering Skolens navn er Alta Kristne Grunnskole SA, og er en fri, kristen grunnskole som skal drive undervisning både på barne- og

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER. for. ATLs fylkesavdelinger

NORMALVEDTEKTER. for. ATLs fylkesavdelinger s. 1 av 5 Normalvedtekter ATLs fylkesavdelinger 2004 NORMALVEDTEKTER for ATLs fylkesavdelinger Vedtatt av landsstyret 3. juni 2004 s. 2 av 5 Normalvedtekter ATLs fylkesavdelinger 2004 1 ATLs fylkesavdelinger

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å:

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer