40 år i regnskapsførernes tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40 år i regnskapsførernes tjeneste"

Transkript

1 40 år i regnskapsførernes tjeneste

2 STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn Kleppen, Stein H. Gabrielsen, Rolf Jule. Foran fra venstre: Jorun A. Hagen, Laila Høisveen, Tore Kjønniksen, Inger J. Løvik, Torhild D. Bøhleng.

3 ODDBJØRN KLEPPEN 40 år i regnskapsførernes tjeneste

4 Boka er trykket i 1800 eksemplarer hos Elverum Trykk A/S 2007 Innbinding: Gjøvik Bokbinderi A/S

5 Innhold UNNFANGELSEN... 7 FØDSELEN 23. nov Stifterne Det første styret BARNDOMMEN fra 0 til 10 år Pensjonsordning på sakskartet allerede i Autorisasjon Lønn seiler opp Fylkeslag UNGDOMSTIDA fra 10 til 15 år Tilslutning til Norges Funksjonærforbund en milepæl Lønnsavtale den aller største saken juni 1980: Regnskapsførerne får lønnsavtale Stein vår mann De første ordinære lønnsforhandlinger 39 LRK-Bladet Å BLI VOKSEN fra 15 til 20 år Exit Bitnes et avgjørende år for LRK LRK og NOFU Eget sekretariat SRR etableres Tidsfrister ETABLERINGSFASEN fra 20 til 30 år LRK 20 år - første kvinnelige leder DIN ØKONOMI Johan Bitnes første æresmedlem Vekk med i landbruket Oversikt over kontortillitsvalgte Avtalefestet pensjon Prosentvis kontingent Hos Riksmeklingsmannen Tariff-festet pensjonsordning Stiftelsen Registrert Regnskapsfører (SRR) LRK 25 ÅR Så kom ARF LRK s hederstegn Ny organisasjonsmodell Nordisk samarbeid UTVIKLINGSFASEN fra 30 til 40 år Ryker autorisasjonsordningen Tariffavtale for de ansatte Mer lokal lønnsfastsettelse Søvikperioden Aktivitetsprisen Ny sekretariatsleder LRK blir Økonomiforbundet Tariffsituasjonen i et nytt årtusen Årsmøtet blir Landsmøte Fagperson innen yrkesfag Økonomiforum juni LEDERNE GJENNOM 40 ÅR ETTERORD

6 Forord I januar 2005 fikk jeg i oppdrag å skrive en historikk om Økonomiforbundet fram mot 40-års jubilèet høsten Det var både en glede og en ære å få dette oppdraget. 40-års jubilèet faller sammen med at undertegnede går av med pensjon. Fordi jeg har fått være mer og mindre sentralt med på arbeidet i LRK/Økonomiforbundet i 32 av de 40 årene og fordi jeg generelt er glad i å skrive, forstår nok leseren mitt utsagn om glede og ære. Så håper jeg også at noen vil ha glede av å lese det som er samlet mellom disse to permene. Jeg vil personlig benytte denne anledningen til å takke for alt jeg har fått oppleve gjennom disse årene, og ikke minst vil jeg få takke for alle de kjempefine menneskene jeg har fått møte over hele vårt langstrakte land! Oddbjørn Kleppen

7 Unnfangelsen Landslaget for Regnskapskonsulenter i landbruket ble stiftet eller skal vi si født 23.november 1967, men også her skjedde unnfangelsen en tid før fødselen. Ja, i dette tilfel let var det et langt svangerskap. Det er svært få igjen av de som var med på dette, og den beste måten en kan fortelle om det på, er å gjengi det Jon Steinsvik skrev i beretningen han laget til 25-års jubileet: Regnskapsførere i landbruket er ikke noe gammelt yrke. Da det i 1954 ble innført regnskapsplikt, var det bare noen få som fikk ført regnskap. Og det var særlig kontrollassistentene som utførte den jobben. I Nord Trøndelag tok regnskapsførerne kontakt med Landbrukets Regnskapsførerlag (kontrollassistentene) for om mulig å bli med i deres organisasjon. De tenkte i første hånd på det økonomiske. Det var dårlig betalt, og store forskjeller på lønn fra sted til sted. Etter flere års diskusjoner ble imidlertid planene om å bli tilsluttet LR gitt opp. Det ble i stedet besluttet å danne et eget fylkeslag. Det skjedde høsten 1959, og var det første fylkeslag som ble startet. Det første styret i regnskapsførerlaget i Nord-Trøndelag: F.v. Johan Gran Pedersen, Olav Ranheim - sæther (formann) og Odd Ravlo. 7

8 Med innføring av regnskapsplikten ble det organisert lag som skulle ta seg av regnskaps - føringen. I den forbindelse ble det arrangert korte kurs for de som var interessert i å starte opp som regnskapsførere. Dette var den spede begynnelse på vårt yrke. Det var heller ikke mange av de som begynte som hadde utdannelse. Det ble organisert korte kurs, men dette var ikke på langt nær nok til å være en fullverdig regnskapsfører slik vi er i dag. En kan derfor si at flesteparten av de som drev i åra, var selvlærte. Den eneste kontakten regnskapsførerne hadde med hverandre da, var når de møttes på de årlige skattekursene i fylkene som bondelaget sto for. Landbruksøkonomisk Institutt (senere NILF) arrangerte også hvert år kurs på landsbasis. Etter hvert var det mange som følte at de hadde behov for å bli organisert. Tanken på en landsomfattende organisering tok stadig om seg, og på skattekurs i 1964 ble det valgt et interimsstyre som skulle arbeide med den saken. De som ble valgt, var Pål Sandberg, Henry Østgård og Olav Ranheimsæther, alle fra Nord-Trøndelag. De foretok diverse undersøkelser blant regnskapsførere og andre organisasjoner. Både med hensyn til om det var mulig å stifte fylkeslag, og likeledes organisasjonsform. Interimsstyret Olav Ranheimsæther Pål Sandberg Henry Østgård Så langt fra Jon Steinsviks beretning i denne omgang. LRK s første protokoll (se neste side) begynner slik: 8

9 Odd Hroar Meldal- Johnsen som har vært aktiv i LRK/Økonomi - forbundet helt til de siste årene, var en av de som var tilstede under stiftelsesmøtet på Foldsæ i Han har også skrevet en 40-års beretning for fylkeslaget i Akershus, og her finner vi at dette laget ble stiftet så tidlig som etter at 18 regnskapsførere i Akers hus hadde gitt opptakten til dette gjennom et møte i Oslo ett år før. Det var altså flere enn trønderne som var tidlig ute og som kan sies å ha hatt en medvirkning da tanken om et landslag ble unnfanget. Av det Meldal-Johnsen har fortalt, ser vi at Pål Sandberg var sentral i arbeidet før LRK ble stiftet. Vi har tidligere sett at han var med i det interimsstyre som ble valgt i 1964, og i beretningen for Akershus kan vi lese at man i 1964 fikk brev fra Sandberg der han slår til lyd for å opprette et landslag. Odd Hroar Meldahl-Johnsen 9

10 Fødselen 23. november 1967 Stiftelsesmøtet Under skattekurset på Bolkesjø i 1967, arrangert av NILF, la arbeidskomiteen som den ble kalt, fram sitt forslag. Den ble det så stiftet et landsomfattende lag. Fra den første protokollen er det fristende å sitere følgende: I møte på Bolkesjø 23. november 1967 hvor 27 regnskapsførere var med, ble komiteens arbeid framlagt. Overlærer Rolf G. Andersen framla sitt syn på tiltaket, og nevnte blant annet at en slik sammenslutning kunde bli en støtte for hans arbeid med å utdanne regnskapsførere. Han kom også inn på spørsmålet om autorisasjon for regnskapsførerne. Det forelå forslag til vedtekter og navn utarbeidet av interimsstyret. Det valgte styret ble gitt i oppdrag å arbeide videre med vedtekter og navn for å komme med forslag på første ordinære årsmøte. Det ble imidlertid vedtatt at formålsparagrafen skulle gjelde det faglige og det sosiale. På første ordinære årsmøte i 1969 ble lagets navn, formålsparagraf og vedtekter vedtatt. En sirlig ført protokoll fra stiftelsesmøtet på Bolkesjø forteller at følgende hadde ordet i den påfølgende diskusjon: Sverre Skott og I.K Flaten fra Hedmark, Erik Utgaard fra Møre og Romsdal, Pål Sandberg fra Nord Trøndelag, Walter Schott Kiste og Kjell Isaachsen fra Akershus, Oddvar Grevle fra Vestfold og Oddmund Christoffersen fra Buskerud, Sistnevnte kunne fortelle at det allerede var dannet fylkeslag i Buskerud, og Walter Schott Kiste kunne fortelle det samme fra Akershus, men der med heller dårlig tilslutning som det står i protokollen. Protokollen forteller også om ytterligere ett innlegg, nemlig fra konsulent Karl Stokke i Landbruksøkonomisk Institutt. Han anbefalte tiltaket og framholdt den betydning det ville få for kontakten mellom instituttet og regnskapsførerne som det står i protokollen. Han sa seg villig til å yte all den bistand han var i stand til ved starten. Forfatteren av denne boken kom inn i regnskapsføreryrket vinteren 1972, og kom tidlig i kontakt med Karl Stokke. Gjennom sitt arbeid i Landbruksøkonomisk Institutt og senere i Norges Bondelag, var han en pådriver for å øke kunnskapsnivået hos regnskapsførerne og få dem aktivt med i økonomisk rådgiving. Stokke var en lynende intelligent kar, og en sjel - dent god foreleser. Dessverre gikk han bort så alt for tidlig, men vi ser av de første protokol - lene at han var en aktiv støttespiller i etableringen av en interesseorganisasjon for regnskapsførerne i landbruket. Ja, han var faktisk jevnlig deltaker på både styremøter og årsmøter i nærmere 10 år! 10

11 Det første styret sammen med Karl Stokke fra Landbruksøkonomisk Institutt. Fra venstre: Karl Stokke, Oddmund Christoffersen, Jon Steinsvik, Jørgen Bergmål, Jacob Mong og Kjell Isachsen. Stifterne 24 av de 27 regnskapsførerne som deltok på kurset, skrev under protokollen og meldte seg dermed inn som medlemmer i den nystartede organisasjonen. De 24 nybrottsmennene det var ingen kvinner med den gang, fortjener å bli navngitt i denne historikken: Kjell Isaachsen, Ås Jacob Mong, Drøbak Oddvar Grevle, Stavern Ola Torsæter, Fåvang Pål Sandberg, Hell I.K. Flaten, Brumunddal Olav Ranheimsæter, Levanger Sverre Skott, Brumunddal Anton Taralrud, Skreia Torbjørn Solberg, Rakkestad Knut O Sørset, Eide Arthur Pedersen, Stokke Oddmund Christoffersen, Reistad Erik Utgaard, Nauste Oskar Ugelstad, Stavsjø O.H. Meldal-Johnsen, Ås Asbjørn Berge, Gausdal Knut Rue, Lillehammer Kåre Klæt, Lierbyen Jørgen Bergmaal, Vestby Jon Steinsvik, Jeløy Walter Schott Kiste, Kråkstad Kristian Berge, Fluberg Per Ballestad, Skien Det første styret Stiftelsesmøtet valgte følgende styre: Formann: Kjell Isaachsen Nestformann: Jacob Mong Styremedlem: Jørgen Bergmaal Jon Steinsvik Oddmund Christoffersen Det ble valgt 5 varamedlemmer, og som en kuriositet kan nevnes at 2 av disse 5 ikke var blant de som hadde tegnet seg som medlemmer. Stiftelsesmøtet vedtok også en formålsparagraf som styret skulle arbeide ut fra: Å samle og organisere de som er knyttet til regnskapsarbeid innen landbruket. En annen som må sies å ha vært sentral for regnskapsførerne i landbruket og som var med da LRK ble stiftet, var Rolf G. Andersen. Han begynte som regnskapsfører i Mysen var der i 2 år og senere i Vang Regnskapslag i 6 år før han begynte som lærer på Foldsæ Landbruksskule i Han var altså tilstede da LRK ble stiftet, og under sin tid på Foldsæ 11

12 var han med og utdannet mer en 340 regnskapsførere. Han kom senere til Skattedirektoratet, og har i alle år hatt en spesiell kontakt med regnskapsførerne også med LRK. Det første styremøte ble holdt allerede dagen etter stiftelsen. Protokollen fra dette møtet er så kort at den kan gjengis i sin helhet: Tilstede var fulltallig styre, 3 varamenn og konsulent K. Stokke. Det ble bestemt at styremøte skulde holdes 12. desember for å gjennomarbeide forslaget til vedtekter. Konsulent K. Stokke lovte å være med på dette møtet. Pressemelding om lagets start sendes etter møtet Protokollen er underskrevet av J. Mong. Lagets navn og vedtekter På det nevnte styremøtet grep styret Rolf G Andersen. som første sak fatt i dette med navn for organi sasjonen. Etter flere forslag ble man enige om å kalle det nye laget Landbrukets Regnskapsførerlag. I protokollen fra et styremøte i juli 1968 framgår det at man har fått brev fra fjøskontrollørene som forteller at de allerede i 1951 har dannet en organisasjon med samme navn. Dermed ble det vedtatt å sette opp navnesaken på første ordinære årsmøte. På samme møte ble formålsparagrafen tatt opp, og denne ble endret til: Å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser. Deretter tok man fatt på vedtektene, og her baserte man seg på det forslaget som var utarbeidet av den før nevnte arbeidskomiteen fordi det på enkelte paragrafer bare er protokollført uforandret. Dessverre har vi ikke det første utkastet tilgjengelig. Det har ingen hensikt å gjengi disse vedtektene i sin helhet her, men vi faller for fristelsen til å referere 1: Inntil laget får fast sekretariat, skjer alle henvendelser til formannen. Allerede da med under 30 medlemmer, hadde man tanker om et eget sekretariat. Det skulle gå 19 år før sekretariatet var på plass, og da var medlemstallet kommet opp i ca 500. Dette er bare en av flere store saker i organisasjonen der man har vært nødt til å nedlegge mye arbeid, og smøre seg med tålmodighet før resultatene har kommet! Allerede i disse første vedtektene tenker man på hvordan man skal få en rettferdig representasjon på årsmøtene når man både har organisering gjennom fylkeslag og andre steder ved direkte medlemskap. De første vedtektene sier at lokalforeninger (fylkeslag) skal velge representanter med 1 representant for hver påbegynt 10 medlemmer. Medlemsver ving Da som nå var det noe som hette årsoppgjør, og neste styremøte kom først i mai Da var medlemsverving tema, og det ble vedtatt å sende en innbydelse til alle regnskapsførere man hadde navn på. For å nå de man ikke kjente navnet på, ville man sende ut ei pressemelding 12

13 om stiftelsen av en regnskapsførerorganisasjon. I et arbeidsmøte noen dager etter styre - møtet, ble det laget et oppsett over de regnskapslag og privateide regnskapskontorer man hadde oversikt over. Oversikten med adresser og det hele ble satt opp fylkesvis, og i sum kom man fram til 280 regnskapslag og 79 privateide kontorer. Sannelig ikke dårlig så kort tid etter stiftelsen! Flest kontorer var det i Oppland med 32 regnskapslag og 28 privateide og her snakker vi altså om kontorer med landbruksregnskap. Så langt en kan se av protokollen, ble det ikke holdt styremøte fra juli 1968 til juni 1969, men en bisetning i protokollen fra sistnevnte møte, kan tyde på at det har vært holdt møter i mel - lomtiden. På dette møtet ble det vedtatt å holde det første landsmøte utpå høsten. Dette resulterte også i svært høy aktivitet med 6 styremøter og 2 arbeidsmøter før årsmøtet som ble holdt på Oppland Turisthotell i Lillehammer 19.november medlemmer deltok et svært godt frammøte tatt i betraktning av at medlemsmassen på den tiden var så vidt over 50! Foruten vanlige årsmøtesaker, hadde man allerede på dette første årsmøtet også yrkes - faglige innlegg. Det viktigste var nok likevel at man etter forslag fra styret vedtok nytt navn for organisasjonen: Landslaget for regnskapskonsulenter i landbruket og dermed var LRK et begrep. Også styrets forslag til vedtekter ble vedtatt, og Oddmund Christoffersen ble valgt til ny formann. Med dette kan vi kanskje si at fødselen og den første vanskelige spebarnstida var over, og vi kan rette blikket mot det som vi her har kalt Barndommen. 13

14 Barndommen fra 0 til 10 år Vi går til protokollene Før en kom så langt som til dette årsmøtet, kan vi i protokollen fra styremøtet i september 1969 lese at dette var siste forsøk på å få tilslutning til laget. Blir det ikke bedre tilslutning, er styret stemt for å legge laget på is. Ja, slik kunne det altså gått, men en må vel få være så freidig å påstå at dette ville gitt langt dårligere vilkår for dagens regnskapsførere. Når man skal skrive en historikk, kommer man ikke utenom å gå til protokollene for å finne ut hva som skjedde. Heldigvis har vi her tilgang til alle disse protokollene, og mange sekretærer har vært flinke til å skrive fyldige møtereferater. Når det er sagt, så kan det av den første protokollen se ut som om det var noe laber aktivitet særlig i 1970 og 71, men kanskje er det som i at ikke alt som ble gjort, vises i referatet. Protokollen for et møte i august 1970, forteller noe om det som var typisk for denne perioden i organisasjonens liv: Det var det yrkesfaglige man var opptatt av: Det nevnte møtet som var det første siden årsmøtet i november året før, var et kontaktmøte med Norges Bondelag der man drøftet statstilskudd til regnskapslagene og dessuten ville ha bondelagets syn på organisering av regnskapslagene. I et styremøte samme dag hadde man kun en sak nemlig et brev som ett medlem hadde sendt til Akershus Bondelag vedr. næringsoppgaven. Det ble ikke holdt årsmøte dette året, og en har ikke tilgang til vedtekter fra denne første tida så en kan finne noe om hvor ofte årsmøter skulle holdes. Vi leser om ordinært årsmøte i 1971, men så holdes det i 1972 et ekstraordinært årsmøte, og der kan vi lese av de vedtekter som vedtas, at årsmøtet skal holdes annet hvert år altså slik vi har det i dag. Allerede året etter i 1973 vedtar man så at årsmøtet skal holdes hvert år, og slik ble det fram til og med I denne første perioden hvor man ikke hadde organisert fylkeslag i noe monn, var det slik at enkeltmedlemmer kunne delta på årsmøtet. Vi har sett at det i 1969 var svært god deltakelse, men av protokollen ser vi at årsmøtet dette året nærmest var en parentes i forbindelse med et 2-dagers fagkurs. Ved neste korsveg i 1971, hadde deltakerantallet krympet til 28, og i 1972 deltok bare 19 av 86 medlemmer til tross for at man også nå hadde fagkurs på dag 2. Formålet utvides lønn tas inn Vi har antydet at aktiviteten kanskje ikke var spesielt stor i 1970 og 71, men på årsmøtet høs - ten 1971 passerer man likevel en merkestein: Årsmøtet pålegger styret å få inn i formåls - 14

15 paragrafen at laget ivaretar lønns- og inntektsforhold for lagets medlemmer. Dermed har man formelt sett fått inn at denne interesseorganisasjonen også skal ivareta det tredje interesseområdet, nemlig medlemmenes økonomiske interesser - i tillegg til de faglige og sosiale som var formålet i starten. Det er tidligere nevnt at man i organisasjonen vår mer enn en gang, har måttet ha både pågangsmot og tålmodighet før man har fått på plass viktige nyvinninger for bransjen og medlemmene. På tross av vedtaket i 1971, skulle det gå hele 9 år før man hadde en full - verdig lønnsavtale på plass. Når vi kommer til 1972, ser vi at de griper fatt i dette å bygge opp organisasjonen på fylkesbasis. I oktober dette året holdes det et eget møte for kontaktpersoner fra de enkelte fylker. Det forteller litt om den tida vi snakker om når vi ser at møtet holdes hjemme hos en av medlemmene, Erik Utgaard i Lesja. Av referatet fra møtet kan vi se at man har fylkeslag i Nord Trøndelag, Akershus, Buskerud og antakelig også i Rogaland. Det var invitert representanter fra de fleste fylker. 3 fylker utenom de som er nevnt, var representert sammen med et fulltallig styre, og dette møtet utarbeidet forslag til nye vedtekter som skulle fremmes for årsmøtet senere på høsten. Så langt vi kan lese av dette vedtektsforslaget, mente man at organisasjonen kun var for lederne på regnskapskontorene, men klokelig nok ble dette korrigert av årsmøtet. Et annet punkt man merker seg i dette vedtektsforslaget, er følgende: Styret tilsetter, om nødvendig, funksjonærer, og bestemmer deres lønn og instrukser. Det skulle gå nesten 14 år før dette ble en realitet. Det som kanskje er enda mer bemerkelsesverdig fra det nevnte Formannsmøtet, er at man også utarbeidet et første forslag til hvordan lønningene i bransjen burde være. Man tok fatt i de aktuelle stillinger, og knyttet disse lønnsmessig opp mot Statens regulativ. Protokollen forteller at disse satsene brukes på Ås Regnskapslag og for samtlige lag i Rogaland. Vi skal senere se hvordan Rogaland var med og formet løypa når man endelig kom så langt at man fikk på plass landsomfattende avtale på lønn og arbeidsvilkår. Vi er kommet til 1973 laget har passert sine første 5 år, og nå forteller protokollene om en nesten eksplosjonsartet økning i aktiviteten. Det ble arbeidet med å synliggjøre organisa - sjonen gjennom brev til regnskapskontorene, og i denne sammenheng utarbeidet man på ny en oversikt over aktuelle kontorer. Man lager også en orientering som sendes regnskaps - førerkursene på Foldsæ og Langvin. Slett ikke dumt å fortelle om interesseorganisasjonen til de som nå utdanner seg til regnskapsførere! Det kaller vi framtidsrettet markedsføring! Så er nok dette også nødvendig: Medlemstallet har stått stille siste året, og nærmere 20 % av medlemmene har ikke betalt sin kontingent når dette er sak på styremøtet i september. For å få flere til å møte på årsmøtet, vedtar styret å dekke reiseutgifter utover kr 100,- pr person, og også dette året har man en fagdag der Karl Stokke tar opp aktuelle emner. For en ung organisasjon må det ha vært et aktivum å ha en slik kapasitet som stilte vederlagsfritt og oppdaterte medlemmene yrkesfaglig i tilknytning til et årsmøte! 15

16 Pensjonsordning på sakskartet allerede i 1973 Nå ble det likevel ikke den helt store tilslutningen til dette årsmøtet, men de som var der, fikk også innføring om pensjonsordning av representanter for Forenede Liv. Her ser vi nok en gang at LRK reiser en viktig sak, men igjen krevde det mye arbeid og stor tålmodighet før man fikk det gjennomført: Den tariff-festede pensjonsordnin - gen var på plass altså nærmere 20 år etter at saken kom opp første gang. Her må vi likevel få legge til at ytterligere 10 år senere, ble det sagt fra kompetent hold at LRK kanskje var eneste organisasjon i privat sek - tor i Norge som hadde klart å få en slik ordning tarifffestet! Vi nevnte foran at det så ut til å skje en stor aktivitets - økning mot slutten av 1973 og utover. Det må gjerne et samlet styre få æren for, men det må være lov å nevne at påtroppende formann denne høsten, Jon Steinsvik, ble en av de virkelige høvdingene i organisasjonen vår. Han var med og stiftet LRK i 1967, han satt i styret de første 10 årene hvorav 4 som formann, han skrev jubileumsberetningen til 25 års-jubileet, og han fulgte i alle år organisasjonen tett bl.a som fast deltaker på årsmøtene gjennom en mannsalder. Det er kanskje en kuriositet, men det nye styret fra 1973 markerer seg for ettertiden på en konkret måte: Den tynne lille protokollen som ble innkjøpt til stiftelsen i 1967, erstattes av en kraftig protokoll i A4-format. Det var noen sider igjen i den gamle, men likevel var nok denne investeringen fornuftig: Som antydet foran så økte aktiviteten i styret mye på denne tiden, og dessuten fikk man gjennom Anders J Funnemark en sekretær som virkelig fortalte noe for ettertiden. Forfatteren av denne historikken var årsmøtedeltaker i forbundet fra 1976, og det er symptomatisk for det som er nevnt foran, at en ting man husker fra disse første årsmøtene, var at Funnemark satt langt utover natta og førte årsmøteprotokoll. Noen smiler kanskje av det, men for en som skal skrive lagets historie noen tiår etterpå, er en slik grundig og velskrevet protokoll svært verdifull! Som et apropos til dette: På årsmøtet i 1976 ble det vedtatt nye vedtekter. Disse er i sin helhet ført inn i protokollen for hånd på rett plass der de ble behandlet. Er det noe rart at en husker Funnemarks nattarbeid? På sitt første møte i mai 1974 har det nye styret flere svært viktige saker på dagsorden. Igjen en kuriositet: Til tross for at man hadde 3 ledige styremedlemmer, valgte man en og samme person til både nestleder og sekretær, nemlig Anders J Funnemark. Hvorfor forteller historien ingen ting om. De neste sakene på dette møtet var: II Lønnsforhold for medlemmene III Autorisasjon IV Tittel på de som har gått Foldsæ eller Langvin V Likningsfolk som tar på seg regnskapsarbeid. 16 Jon Steinsvik en av høvdingene i organisasjonen vår

17 Vi registrerer altså at nå er lønnsforhold kommet først på dagsorden drøye 2 år etter at dette element ble tatt inn i vedtektene. Det skulle likevel gå enda 3-4 år før dette materialiserte seg i en tariffavtale, og først 6 år senere i 1980, hadde vi en avtale med lønnssatser. Ingen skal klage på denne yrkesgruppens tålmodighet! Den første lønnsundersøkelsen. Det ble her vedtatt å sende ut et spørreskjema til alle kjente regnskapskontorer i landet, og fordi dette er pionèrarbeid, tar en med spørsmålene her: 1. Antall ansatte 2. Antall regnskap 3. Er lederen sjølstendig næringsdrivende eller ansatt? 4. Lønnsforhold for leder og ansatte 5. Pris pr regnskap 6. Medfører jobben overtid og hvor mye? 7. I tilfelle sjølstendig næringsdrivende leder: Hvor mye regner han for sitt eget arbeid? Protokollen viser senere at det ble sendt ut 465 skjemaer, og at man fikk inn 87 svar. Vi har ikke svarene som kom inn, men det finnes et trykket skjema som både gjengir enkeltsvar og som oppsummerer det hele. Der kan vi lese at disse 87 svarene omhandlet 139 personer. Det måtte jo være en nesten utrolig respons i en periode der LRK ikke hadde så mye som 100 medlemmer. Av de 139 personene som svarene omfatter, var 20 sjølstendig næringsdrivende, 67 var ansatte daglige ledere, 45 ansatte regnskapsførere (her benevnt som assistenter) og 7 var timelønte halvdags- eller leilighetsvis ansatte I det trykte sammendraget for undersøkelsen kan vi se at svarene er gruppert fylkesvis og de er innenfor dette gruppert etter antall ansatte. Vi ser at for 13 av svarene var det ingen ansatte det var kun den næringsdrivende sjøl. Oppsummert for alle disse var gjennomsnittsinntekten kr For 44 av svarene hadde kontoret kun 1 ansatt. 3 av disse hadde en sjølstendig næringsdrivende som eier i tillegg, og de 44 ansatte fordelte seg med 41 daglige ledere og 3 regnskapsførere. Dette innebærer at på 54 av de 87 kontorene man fikk svar fra, arbeidet det kun en person. De 3 sjølstendige som hadde 1 ansatt med seg, hadde en snittinntekt på kr , mens de 41 som var ansatte daglige ledere uten noen medarbeidere, hadde en snittinntekt på kr Etter hvert som antall ansatte økte, steg også snittinntekten for de daglige lederne, men dette var særlig merkbart for de som var sjølstendig næringsdrivende. En som hadde 2 medarbei - dere tjente kr som hadde 3 medarbeidere hver, tjente i snitt kr Vi konstaterer altså nesten dobling av inntekten for næringsdrivende som har 3 medarbeidere kontra de som arbeider helt alene. Hva så med de ansatte daglige ledere? Her er inntektsøkningen med større kontorer langt mer moderat: Om de har 1 eller 4 medarbeidere, slår tilsynelatende ikke ut i det hele tatt for 1, 2, 3 eller 4 medarbeidere varierer inntekten mellom kr og kr Av disse gjelder det laveste tallet snitt for de som har flest medarbeidere! Men så er det en daglig leder som har 5 medarbeidere, og da skvetter inntekten opp til kr Går vi inn og ser på variasjonene pr kontor (pr svar), finner vi for de ansatte lederne en spredning fra kr til kr Det høyeste tallet representerer et stort kontor i Rogaland det laveste et 2-mannskontor i Sogn og Fjordane. Om vi ellers ser på geografisk spredning, 17

18 finner vi nok de høyeste lederlønningene i Rogaland, men for eksempel Oppland ligger like høyt når vi unntar denne ene som er nevnt med kr Av de fylker der man har et visst antall svar, ser vi at Østlandsfylkene ligger relativt jevnt, mens man for eksempel i Nord Trøndelag har et spenn fra ca til Ser vi på årsinntekten for sjølstendig næringsdrivende, varierer den fra til kroner, mens snitt for de 20 som har svart, er kr For ansatte daglige ledere leser vi en variasjon fra kr til kr og med et snitt på kr (67 svar). Det er kanskje ikke spesielt interessant for leseren, men forfatteren kom fra ligningsetaten og inn som leder på Løten Regnskapskontor i mars 1973 med ei lønn på kr Hva skjer så om vi går over til regnskapsførerne? Igjen store variasjoner fra ca til Har størrelsen på kontoret noen betydning her? Tilsynelatende ikke, men det ene store kontoret som er nevnt, ligger klart høyere enn de øvrige med et snitt for 5 ansatte på kr Om vi derimot ser på disse ut fra geografi, finner vi noe av samme bilde som for lederne. Ha med deg disse beløps-størrelsene når du senere leser om den første landsomfattende lønnsavtalen. Autorisasjon Vi husker at dette var tema allerede på stiftelsesmøtet, og nå på første styremøte i mai 1974 kommer det opp igjen ved at formannen hadde fått henvendelser om saken. Denne gang kommer det altså fra grasrota. Styret hadde en grundig diskusjon om saken de følte at det kunne være vanskelig å få det til, men besluttet at de ville arbeide med saken, og mente at en i første omgang måtte legge praksis til grunn. Så ser vi og av protokollen at formannen mente at det også måtte legges vekt på utdanning. Allerede her starter en diskusjon som man hadde med seg helt fram til ARF ble en realitet i 1993, og som fulgte autorisasjons - ord ningen helt til overgangsperioden var ute i Først da måtte man ha en gitt utdanning for å kunne bli autorisert! Styret vedtok på dette møtet at man ville kontakte Bondelaget om et samarbeid for å få utarbeidet retningslinjer for en slik autorisasjonsordning. I protokollen fra neste styremøte kan vi lese at Bondelagets generalsekretær Paul Dahlberg hadde stilt seg positiv til saken, men ville komme tilbake til saken når arbeidspresset ble mindre. Ja vel?! Nå lot ikke styret dette stoppe seg de nedsatte et utvalg på 3 personer som sammen med Rolf G Andersen som rådgiver, skulle få utarbeidet slike retningslinjer sammen med Bondelaget. Så verserer denne viktige saken på nesten hvert styremøte de neste 2-3 årene - etter at en på møtet i juni 1974 altså nedsatte et eget utvalg som skulle ta seg av saken. LRK hadde fått sitt første utvalg, men det var nok ikke helt enkelt å besette utvalg, for en måtte gjennom ytterligere 2 runder med oppnevning før man hadde 3 personer som tok oppgaven. Gjennom de neste par år gjorde dette utvalget flere framstøt for å få på plass en autorisasjonsordning, men deres arbeid var ikke lett. Vi nevnte foran noe om deltakelse fra Bondelaget som dessverre ikke fulgte opp sine løfter om å delta aktivt. Utvalget gjorde også henvendelser til andre institusjoner, herunder Landbrukets Sentralforbund, Norges Skogeierforbund og Foldsæ Landbruksskule. Hvem man her henvender seg til og av teksten i protokollen flere ganger, viser at man på denne tiden tenker seg en autorisasjon for regnskapsførere i landbruket. 18

19 Det er ingen tvil om at man i denne fasen ser på dette som ei egen yrkesgruppe andre eksterne regnskapsførere ser man nesten ikke nevnt, og søsterorganisasjonen NRF som ble stiftet i 1969, er man tydeligvis ikke klar over i det hele tatt. La dette være et lite sidesprang i vår omtale av arbeidet med en autorisasjonsordning, men ha det i mente når man på et langt senere stadium kommer til kontakt og samarbeid mellom NARF og LRK. Tilbake til autorisasjonsordningen: Et tydelig preg på denne saken er at det også innen LRK s styre er til dels sterk uenighet om hvordan man skal gå fram for å få til en ordning og hva den skal innebære. Av protokollen kan man se at utvalget fremmer forslag, men gjerne får saken tilbake fordi det ikke er enighet i styret. Ganske raskt ble Thorstein Hasfjord leder i autorisasjonsutvalget, og nå løftes blikket: Utvalget har kontakt med skattefogd, fylkesskattesjef, Handelsdepartementet og Justis - departementet. I en orientering til styret i oktober 1975 konkluderte Hasfjord med at den endelige avgjørelsen kom Handelsdepartementet til å ha både når det gjaldt navn og krav. Før dette 14.juli 1975 hadde autorisasjonsutvalget avlagt sin innstilling. I ettertid finner vi det nesten imponerende når man med den økonomien LRK hadde, har fått trykket denne innstillingen. Sjøl om det skulle gå ytterligere 18 år før man fikk på plass en offentlig autori - sa sjonsordning, finner vi dette dokumentet så viktig, at vi ønsker å gjengi det i sin helhet i denne historikken (se side 20-22). Samme Hasfjord kom etter hvert til å bli vår representant i et offentlig utvalg som i 1983 avga ei innstilling i saken som i realiteten utsatte det hele på ubestemt tid, fordi man mente at det ikke fantes en relevant utdanning for regnskapsførere noe LRK ikke var enige i! På denne tiden hadde også daværende NRF senere NARF, engasjert seg i saken, og de var representert i det nevnte utvalget. Senere i denne historikken kommer vi tilbake til autori - sasjonssaken, og hvordan begge organisasjonene medvirket til at vi endelig fikk en autori - sasjon for regnskapsførere pr 1. september 1993 nærmere 26 år etter at saken først kom opp på stiftelsesmøtet i LRK. LØNN seiler opp Vi har tidligere nevnt at Lønnsforholda for medlemmene aktualiserte seg og ble en viktig del av styrets arbeid fra første styremøte i De fikk inn mange svar på spørreunder - søkelsen, og konstaterte at forholdene var både dårlige og svært sprikende utover i kongeriket. Allerede på et møte i juni 1974 sies det at styret var elles av den meining at lønna for leiaren av kontora måtte ligge på same nivå som likningssjefen i kommunen. Kom vi noen gang dit? Ja, det får vi kanskje svar på senere i boka. Et lite apropos igjen: På dette møtet vedtok de å trykke opp vedtektene og sende til medlemmene og samtidig sende ut resultatet av den lønnsundersøkelsen som var foretatt. Vi ser at man er blitt mer profesjonelle og mer offensive etter som barnet vokser til. Man vedtar også å sende årsmøteinnkalling til alle medlemmer møtet skal denne gang holdes i Kragerø. 19

20 20

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Med Negotia i fem tiår. Klubbdrift helt på skinner i Aditro. Fikk orden på arbeidstida. 67-åring nektet å pensjonere seg. FOKUS: Arbeidstid Side 18 23

Med Negotia i fem tiår. Klubbdrift helt på skinner i Aditro. Fikk orden på arbeidstida. 67-åring nektet å pensjonere seg. FOKUS: Arbeidstid Side 18 23 FOKUS: Arbeidstid Side 18 23 fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2014 Med Negotia i fem tiår Side 10, 11 og 12 Klubbdrift helt på skinner i Aditro s 6 8 67-åring nektet å pensjonere seg s 14 16 Fikk

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer