Vi inviterer med dette til høstens faglige seminarer. Vi setter også fokus på vedlikehold og rehabilitering i borettslag og sameier.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi inviterer med dette til høstens faglige seminarer. Vi setter også fokus på vedlikehold og rehabilitering i borettslag og sameier."

Transkript

1 1/8 NR. 8/2005 OPAK-SEMINAR Vi inviterer med dette til høstens faglige seminarer Høstens program legger særlig vekt på å gi våre kunder og forbindelser en faglig oppdatering i aktuelle og sentrale forskrifter og regler med endringer, som kan være av viktighet for oss alle. På de neste sidene kan du la deg inspirere av titlene på de fem seminarene, og selv vurdere om det er noen områder hvor du ønsker faglig påfyll. Du kan bla. få svar på hva det nye bygningsenergidirektivet vil bety for deg, og hvordan du må forholde deg til endret forskrift om offentlige anskaffelser. Hvordan gjennomføre våtromsrehabilitering på beste måte er også et av høstens temaer, i tillegg til verdiskaping innen eiendomsforvaltning. Vi setter også fokus på vedlikehold og rehabilitering i borettslag og sameier. Studer de forskjellige alternativene, og trenger du påfyll av kunnskap, så meld deg på det/de seminaret(ene) som passer for deg. Alle fem seminarene holdes i Oslo. Har du spørsmål, kontakt vår faglige koordinator Finn E. Dahl, tlf , eller: VELKOMMEN TIL SEMINAR!

2 2/8 TEMA 1: BYGNINGSENERGIDIREKTIVET OG ENERGIBRUK I BYGNINGER Bygningsenergidirektivet setter fokus på energibruk i bygninger. Hvordan oppfylle direktivet og redusere forbruket og kostnadene til energi? Media har i høst vært fulle av nyheter om energi og spesielt om stigende energipris: Bygningsenergidirektivet innføres neste år Oljeprisen over $ 70 fatet Bensinprisen over kr. 15 pr. liter El-prisen vil stige med mer enn 30 % før jul H Historisk og forventet etterspørsel etter olje på verdensbasis Bygningsenergidirektivet inneholder krav og anbefalinger til oppføring, rehabilitering og drift av bygninger. OPAK ønsker å informere sine forbindelser om direktivet, og hvordan den økende energiprisen kan møtes med et redusert energiforbruk. Temaer som blir omhandlet i seminaret er: Bygningsenergidirektivets innhold Nytt krav til energimerking av bygg Hvor tar energien veien? Hva er en god klimaskjerm? Hva er energieffektiv ventilasjon? Hva er energieffektiv klimastyring? Varmekamera avslørte store kuldebroer og luftlekkasjer i ytterveggene på dette bygget Dr. ing. Jørn T. Brunsell, siv.ing. Peter Ihlefeldt og siv.ing. Kristoffer Polak. Alle tre har lang erfaring i teoretisk og praktisk arbeid med energibruk i bygg. Tid: Onsdag 2. november 2005 kl Pris: Kr ,- Påmelding: eller bruk vedlagte skjema.

3 3/8 TEMA: 2 REHABILITERING AV RØR OG BADEROM Du som hittil ikke har gjennomført en utskiftning av vann- og avløpsledninger, eller modernisert baderom i større skala i boligselskaper, har sikkert en god del spørsmål dersom dette er aktuelt i din blokk? Mange boligblokker har en alder og tilstand som gjør det nødvendig å vurdere og eventuelt foreta tiltak med vann- og avløpsanleggene, også baderommene (våtrommene). Baderommenes og rørenes alder og slitasje innebærer bla. en økt fare for vannlekkasjer, og mange boligselskaper har forberedt seg på dette. Bla. ved å få utført tilstandsvurderinger, for å få svar på nødvendige tiltak på kort og lang sikt. En god del har også gjennomført en fullstendig våtromsrehabilitering, hvor både røranlegg og baderom er blitt modernisert. Forut for slike prosjekt har beboere flest "tusen spørsmål". Formålet med seminaret er å informere om hvordan man på en best mulig måte kan skaffe seg en oversikt over tilstanden, og også "Å gjøre jobben riktig - hvordan man bør planlegge, tilrettelegge og gjennomføre en rehabilitering på en best mulig og skånsom måte. bla. legging av vanntett gulv- Vi vil dele med deg av våre erfaringer etter å ha gjennomført et betydelig antall tilstandsvurderinger, og forestått rehabiliteringer av mange tusen baderom med tilhørende rørledninger i de senere år. Innhold: Metoder for kartlegging og vurdering av tilstand Forslag til tiltak Ansvarsforhold Forsikringer Myndighetskrav, forskrifter og retningslinjer Våtromsnormen Støtteordninger fra myndigheter Prosjektgjennomføring Konsekvenser for beboere - er viktig for et godt resultat" Behov for provisorier og midlertidige ordninger. VVS-tekniker Martin Arentz-Hansen og siv.ing. Peter Ihlefeldt. Fra sine mange oppdrag har de betydelig erfaring i å få løst problemstillingene, og de har mange praktiske råd å gi. Tid: Torsdag 3. november 2005 kl Pris: Kr ,- Påmelding: eller bruk vedlagte skjema.

4 4/8 TEMA 3: OPTIMAL VERDISKAPING FOR DIN INVESTERING Velger du å investere i eiendom medfører dette risiko. Likevel kan du i stor utstrekning påvirke mulighetene for å øke den løpende avkastning og verdiøkning på kort og lang sikt. Ved å identifisere risiko og konkretisere tiltak har du alle muligheter til å få til en vellykket investering. Viktige forutsetninger: Eiendomsrisiko Hva er den egentlige verdi på eiendommen? Hvordan er behovet for systematisk tilsyn med selve bygningen(e) og blir alle tekniske anlegg fulgt opp? Hvordan utføres oppfølgingen av myndighetsforhold, HMS og internkontroll? Tilfredsstiller eiendommen miljøkrav? Hva skal du vektlegge? Leietakerrisiko Oppfølging av leietakernes evne til å betjene leien og øvrige forpliktelser etter leiekontrakten. Forvaltning Hvordan blir gårdeierfunksjonen ivaretatt? Har du samarbeidspartnere som aktivt ivaretar dine interesser i eiendommen? Løpende oppfølging av likviditet, optimal finansiering, hvor nedbetalingsprofilen på lånene er tilpasset inntekter og behov for investeringer i eiendommen. Passer du godt på eiendommen din? Aut. regnskapsfører/avd.sjef Svein Hagelund, siv.ing. Roar Nielsen, prosjektleder/ing. Unni Larsen Banksjef Sven Ove Oksvik fra Handelsbanken Tid: Onsdag 9. november 2005 kl Pris: Kr ,- Påmelding: eller bruk vedlagte skjema

5 5/8 TEMA 4: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - FALLGRUBER Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har vist seg vanskelig å praktisere korrekt. Valg av konkurransemodell, bruk av utvelgelseskriterier og tildelingskriterier, evaluering og inngåelse av avtaler, har medført misnøye og et stort antall klager. Målet må være å gjennomføre en kontrahering uten at det oppstår klager. Vi vil fokusere på: Hvilken anskaffelsesmodell kan benyttes, og hvilken bør velges? Hvilke tildelingskriterier bør velges, og hvilke bør unngås? Vekting eller ikke vekting? Når skal / kan tilbud avvises? Hvordan gjennomføre kontrahering med forhandlinger Gjennomgang av noen av de mest interessante KOFA-avgjørelsene Spørsmål og svar De viktigste forslag til endringer i høringsutkastet til revidert forskrift (gjeldene fra ) vil bli kommentert. Årsak til problemene? Siv.ing. Kjetil N.Vik og ing. Ørnulf Rekdal Tid: Torsdag 10. november 2005 kl Pris: Kr ,- Påmelding: eller bruk vedlagte skjema

6 6/8 SEMINAR FOR BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER TEMA 5: VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I BORETTSLAG OG SAMEIER Det har gjennom de siste årene vært altfor mange eksempler på mislykkede vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i borettslag og sameier. Årsaken til dette har ofte vært mangelfull styring og oppfølging av prosjektene samt mangelfull rådgivning mht. materialvalg og løsninger. Seminaret setter søkelyset på styrets rolle og ansvar - og ikke minst hvordan styret til en hver tid kan sikre kontroll med prosjektene i forhold til økonomi, fremdrift og kvalitet. Temaer som omhandles: Avklaring av bygningenes vedlikeholdsstatus Planlegging av tiltak Budsjetter og husleiekonsekvenser Støtteordninger Gjennomføring av tiltak Fasaderehabilitering Ing. Tron Rognlien og ing. Ørnulf Rekdal Tid: Torsdag 17. november 2005 kl Pris: Kr. 600,- pr. sameie/borettslag Påmelding: eller bruk vedlagte skjema

7 7/8 JEG MELDER MEG PÅ SEMINAR: Kryss av her: TEMA 1: BYGNINGSENERGIDIREKTIVET OG ENERGIBRUK I BYGNINGER Onsdag 2. november 2005 kl TEMA 2: REHABILITERING AV RØR OG BADEROM Torsdag 3. november 2005 kl TEMA 3: OPTIMAL VERDISKAPING FOR DIN INVESTERING Onsdag 9. november 2005 kl TEMA 4: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - FALLGRUBER Torsdag 10. november 2005 kl TEMA 5: VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I BORETTSLAG OG SAMEIER Torsdag 17. november 2005 kl Blokkskrift/trykte bokstaver: Navn:.. Stilling:.. Firma: Postadresse:. Postnr./sted:. Tlf.:.. Dato:.. Underskrift:.... Påmeldingen sendes: OPAK AS, Postboks 128 Skøyen, 0212 Oslo Telefaks: E-post:

8 8/8 STIGNING I % (GJENNOMSNITT ÅR 2000 = ,0 134,0 133,0 132,0 131,0 130,0 129,0 128,0 127,0 126,0 125,0 124,0 123,0 122,0 121,0 120,0 119,0 118,0 117,0 116,0 115,0 114,0 113,0 112,0 111,0 110,0 109,0 108,0 107,0 106,0 105,0 NR. 08/2005 INDEKSER PR /04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 KONSUMPRIS TOTAL MATERIALER RØRLEGGER ELEKTRO ENEBOLIG NB! Basisen er nå endret fra januar 2000=100 til gjennomsnitt år 2000=100. AUGUST 2005 ENDR. ENDR. ENDR. SSB's INDEKSER MND ÅR ÅR KONSUMPRIS 115,1 114,9 0,2% 113,0 1,9% 111,9 2,9% BOLIGBLOKK: TOTAL i alt 121,2 120,8 0,3% 117,0 3,6% 112,3 7,9% MAT. i alt 123,0 122,8 0,2% 117,8 4,4% 110,3 11,5% RØR i alt 129,7 129,7 0,0% 124,5 4,2% 116,6 11,2% EL. i alt 134,1 132,6 1,1% 125,2 7,1% 118,7 13,0% ENEBOLIG: TOTAL i alt 118,6 118,3 0,3% 115,1 3,0% 111,6 6,3%

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Generalforsamling fra A-Å

Generalforsamling fra A-Å Temakvelder 2014 Generalforsamling fra A-Å Snart skal det avholdes generalforsamling i ditt borettslag. På temakvelden vil vi ta opp de viktigste momentene forut for, og gjennomføringen av generalforsamlingen.

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Referat REBO workshop 3.12.2010

Referat REBO workshop 3.12.2010 Referat REBO workshop 3.12.2010 Brit Tove Welde innledning Jeg vil ønske velkommen til nyttig og hyggelig workshop. Det er kaldt i landet og det brukes mye energi. Vi har landets høyeste strømpris i Midt-Norge

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer