september Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.-19. september 2010. Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg"

Transkript

1 september 2010 Program - det gjeng an å leva i kvardagen òg

2 Festivalsjef Espen Eide Foto: Jorid Lekve Eide Velkomen! Tema for årets festival er at det gjeng an å leva i kvardagen óg. Med Hauge sitt dikt Kvardag som klangbotn til denne tematikken, vil vi framheva at det er kvardagar det finst mest av i liva våre. Det daglegdagse blir ofte omtala som grått, men vi meiner at det finst langt fleire fargenyansar enn som så. Dagar finst i alle farger, også grå, syng Knutsen & Ludvigsen Det er ikkje kvardagskost å få servert så mange poetiske rettar på ein gong. Så her er det berre å forsyna seg frå ein rikhaldig meny. Vi håpar at årets program kan vera som eit krydder i kvardagen. Nokon hevdar at poesien er lite viktig, medan andre peikar på at det er innanfor poesien det skjer nye ting i litteraturen. Vi meiner at denne mønstringa er ei stadfesting på sist nemnde påstand. Gjennom orda, musikken og det visuelle, håpar vi å syna fram eit poetisk mangfald. Forfattar Gro Dahle seier i bokmagasinet no nyleg om dei unge og lovande poetane i dag, at det er plass både til det høgtidelege og uhøgtidelege, det alvorlege og det tøysete. Rommet for poesien har blitt større og alle har sin plass i det, ein stol dei kan sitja på. Festivalen kan i år markera 10 års-jubileum. Etter den storstila feiringa i 2008 med jubileum for Hauge/Tveitt har vi ikkje hatt ambisjon om nokon særskild markering. Nytt i år er etableringa av ei ny kulturvandring kalla I Hauge sine fotspor og programmet er som vanleg prega av unge og lovande samt ein internasjonal profil med nye omsetjingar. Ulvik herad har gjort vedtak om å byggja om Heradshuset til kulturhus og dokumentasjonssenter for Olav H. Hauge sin forfattarskap. Huset vil bli ferdig renovert til opninga av festivalen og om nokre år vil vonleg Hauge-senteret vera klar som arena til formidling av Hauge sin forfattarskap og som senter for nasjonal og internasjonal poesi. Eit skår i gleda, kunne ha vore tittelen på eit dikt, men det er eit utrykk for dei dramatiske endringane som kjem til å skje i Hardanger når høgspentliner vert installert gjennom fjordlandskapet. Gjeng det an å leva med dei i kvardagen óg? Velkomen til poesifest i littoralsona! Espen Eide festivalsjef

3 Velkomen til poesibygda Ulvik Ulvik Poesifestival Olav H Hauge-dagane har 10-års jubileum i år. Sidan starten i 2000 har mange vitja bygda og fått betre kjennskap til Olav H. Hauge si dikting. Samstundes har de fått møtt diktarar, musikarar og kunstnarar som henta inspirasjon i Hauge sine dikt. Festivalen har blitt ein møtestad for store kulturopplevingar, litterære debattar og inspirerande sosialt samvær. Høgt kunstnarleg nivå har vore eit mål, noko denne festivalen og er prega av. Eg er særleg glad for at Ung poesi i Hordaland har blitt ei fast tevling i samband med festivalen. Her får unge poetar frå heile fylket høve til vurdering av arbeida sine, og ekstra merksemd kring diktinga si. Venelaget Olav H Hauge og Hordaland fylkeskommune står bak prisen, og den kan berre gå til uprenta tekstar. Olav H. Hauge-stiftinga har, saman med mellom anna Ulvik Herad, i fleire år arbeidd med etableringa av eit Hauge-senter i bygda. Forprosjektet er avslutta i desse dagar. Det er lagt eit grunnlag for å setta i gang med sjølve utviklinga av senteret. Ulvik herad har investert mykje i lokale for senteret med opprusting av Heradshuset. Årets festivalutstilling, som er utstillinga A response to Olav H. Hauge av Ian Ward Garlant, vert i Hauge-senteret. Diktet Tid å hausta inn (Spør vinden, 1971) skildrar milde soldagar i Ulvik i september, slik berre Olav H Hauge kan. Eg ynskjer dykk alle milde soldagar i poesibygda Ulvik, og mykje ekstra bagasje med heim att. God festival! Beste helsing Mona H Hellesnes Ordførar Bussen frå Ulvik Poesien er ein kvalitet ved sansingane og opplevingane. Dine som mine. Stundom ei tindrande glede. Stundom ei djupnande undring. Stundom ei frambrytande forståing. Poesien kan blande seg inn i opplevinga når vi opnar merksemda, Ja, men like gjerne skjer det når vi snevrar merksemda inn. Fokuserer på noko. Gjerne eitkvart tilfeldig. vanleg eller uviktig. Jamvel om det er så ørlite og inkjesvetta som eit nålauga. Dessutan kan poesien oppstå når vi koplar ting saman. Som når vi nemner nålespissen for nålauga og kanskje høyrer nålauga sukke: Spissen er det einaste eg lengtar etter her i livet! Då kan det vere vi kjenner oss som ein kvit sytråd. Avmektige. For tråden kan ikkje hjelpe sin aller næraste her. Eller skamfulle. For vi merkar vi liknar nåla med den umulige lengten. Poesien kan også tukte oss. Slike koplingar skjer i tanken og ter seg i språket. I snakket stundom. I skrifta til andre tider. Språket er vår eldste og vår mest fornybare antikvitet. Om språket er eksklusivt og privat inne i oss, er det kontaktskapande og demokratisk utanfor og imellom oss. Språket er fornyande når det fortel oss nytt. Og språket er konservativt og vernande når held fast i ei form slikt vi har tenkt, sagt, sendt frå oss - eller kanhende reist ifrå, inn i ei anna tid, dit ingen kan nå oss. Har språket ei slitesterk form, vil innhaldet stå seg. Det kan vere skøyrt og tandert, flyktig og skimrande, men er utforminga poetisk, vil innhaldet bli tatt vare på og leve lenge der andre som brukar språket kjem. Vi kan samanlikne den poetiske skriftforminga med kjøkkenkunstene konservering, tillaging, servering. Tenk at det er den talande tunga di du har å by på, men gjestene er så langt borte, eller du er borte når gjestene kjem. Då kan du ta tida til hjelp og salte og røyke og tørke det tunga skulle ha sagt. Speketunge kan vi kalle dette og henge det opp i ei diktbok. Skjer deg ein snei! Men er gjestene ventande same dagen, kan tunga kjølast ned og serverast oppdelt med skarpe pausar - rå, men kunstferdig artikulert og framført med garnityr på eit lite brett av poeten sjølv: Versågod, sushitunge! For dei som er meir reiseglade enn matglade kan vi samanlikne poetiske tekster med ulike transportmiddel. Terje Vigen-dikt er som eit godstog: Så mange vogner - betre å sjå toget passere enn å vere med! Songar og viser liknar meir på karusellar og husker: Ein snurrar eller gyngar, blir ør og kjem attende til utgangspunktet. Dei minste dikta på fire-fem linjer er som sirkussyklar med eitt hjul: Ein må konsentrere seg om balansen og hamnar lett i fanget til einkvan som ser på, men moro er det å prøve ein slik og meistre den! Mange dikt er vridde og skrå som rutsjebanar: Litt tungt å kome seg opp, fort å skli ned! Mange blir aldri trøtte av slik transport. Det gildaste er likevel poesibussane. Romslege og med mange vindaugo. Bussreisene! Første gongen smatt du inn i ein tom buss - du skulle ingen stad og ingen visste at du var her. Det blei litt av ein trip! Du må smile. For du skjønar nå det var slik poeten sjølv må ha hatt det den første gongen og at ingen er meir velkomne i bussen hans enn slike reisande som du. Du har prøvt det. For om bussen er førarlaus, kan den gå av seg sjølv. Men bussen startar ikkje før du er komen ombord. Einar Økland Eplelandskap i Ulvik Foto: Jorid Lekve Eide

4 Program Torsdag 16. september Kurs Den fleirfaglege Hauge Quiz Poesiquiz Fredag 17. september Bautaen Ogmund rid heim Nære på Per Olav Kaldestad Kulturvandring I Olav H. Hauge sine fotspor Føredrag Frå Yggdrasil til Bjørvika Utstilling I dag så eg to spadar Nære på Hans Sande Nære på Per Olav Kaldestad og Tarald Stein Presentasjon Debutant Sindre Ekrheim Margsmarginale Utstilling A response to Olav H. Hauge Konsert Wollestad, Haugland, Tronsmo Føredrag Eksilet i kvardagen Festivalopning Utdeling av Amboltprisen og Ung Poesi Føredrag Gjeng det an å leva i kvardagen óg? Redaksjon poesi Kvardag utan kontroll Konsert Eplemøya Songlag Nære på Loveprosjekt Bråtveit og Hansson Konsert Kabaret Makaber, Bergen Mandolinband Laurdag 18. september Føredrag Årets Hauge-forelesar Nære på Arne Østring, Agnes Ravatn, Tyra Tronstad Konsert Tam Glen Nære på Ole Robert Sunde og Tina Åmodt Konsert Norsk Poesi og Satireorkester Poesikonsert To i ein båt Poesitreffet Flavio Santi, Guri Vesaas, Eva Jensen Stella Pallander, Gerður Kristný, Staffan Söderblom, Idar Stegane Konsert Åresong Konsert Tom Roger Aadland, Malaparola Sundag 19. september Gudsteneste Friluftsgudsteneste Kulturvandring I Olav H. Hauge sine fotspor Nære på Steinar Opstad Konsert Draumkvedet BKKS*, Haugesenteret Kr. 500 Den Grøne Kafé Gratis Almenningen Elvatun Gratis Haugesenteret Gratis Hjeltnes vidaregåande skule Kr.150 Drøs Bakeri og Kafé Kr. 100 Haugesenteret Gratis Haugesenteret Gratis Den Grøne Kafé Kr. 200 Haugesenteret Kr. 100 BKKS* Kr. 200 BKKS* Kr. 100 Elvatun Kr. 100 Skeie- mylna Kr. 150 BKKS* Kr. 100 BKKS* Kr. 350 Elvatun Kr. 100 Den Grøne Kafé Kr. 100 Rossvoll kr. 150 Drøs Bakeri og Kafé Kr. 100 Elvatun Kr. 200 BKKS* Kr. 250 Elvatun Kr. 150 BKKS* Kr. 300 BKKS* Kr. 350 Hjeltnes vidaregåande skule Kr.100 Haugesenteret Kr 150 (100) Ulvik kyrkje Kr. 200 Filmpoesi Den andre mannen (1t.) Laurdag og sundag kl Dolkaren (1t.) Laurdag og sundag kl Haugesenteret Kr. 50 (ikkje festivalpass) * BKKS = Brakanes kurs- og konferansesenter.

5 Praktisk informasjon Festivalkontor Festivalkontoret er på Brakanes kurs- og konferansesenter under festivalen. Her er det sal av billettar, festival t-skjorte og festivalplakat. Opningstid: Torsdag kl Fredag og laurdag kl Sundag kl Billettar Pass Festivalen tilbyr festivalpass for vaksne, born og ungdom / student og medlemar i Venelaget Hauge. Festivalpasset er eit svært gunstig tilbod dersom du vil ha med deg dei mange arrangementa under festivalen. Merk! Pass gjev innslepp på alle arrangement og på festivalkro der det er ledig plass, men med unnatak av kulturvandring sundag og filmpoesi på Haugesenteret. Ordinært festivalpass kr. 1000,- Festivalpass medlemer Venelaget Hauge kr. 800,-. Hugs legitimasjon for betalt medlemskap. Ungdom/studentpass kr. 600,-. Alder: f.o.m. 14 år t.o.m. 20 år; legitimasjonsplikt. Studentpass krev gyldig studentlegitimasjon. Barnepass kr. 300,- Alder: Under 14 år. Dagpass fredag 17.september kr. 500,- Dagpass laurdag 18.september kr. 500,- Dagpass sundag 19.september kr. 300,- Førehandskjøpte festivalpass må bytast til eit eige festivalarmband på festivalkontoret. Under festivalen skjer alt sal av tilgangsteikn på festivalkontoret. Billettar vert ikkje refunderte. Einskildbillettar Det er også billettsal på kvart arrangement under festivalen. Merk: Hentefristen for førehandstinga billettar er 1 time innan arrangementet startar. Utsalsstad Pass og billettar kan kjøpast på e-billett på og Tenestetorget Sentrumsbygget i Ulvik måndag til fredag mellom kl og fram til og med onsdag før festivalen. I tillegg kjem billettavgift på kr.5 pr. billett som blir kjøpt som e-billett på internett. Med ebillett kan du no kjøpa billetter på nett til festivalen. Billettane blir betalt med Visa eller MasterCard. Etter at kjøpet er gjennomført, vil du få fram ein billett som du kan skriva ut. Dersom du legg inn epost-adressa vil denne også bli sendt på epost. Billetten tar du med til festivalen der den vil bli kontrollert. Dersom du legg inn mobilnummer og kryssar av for ekstra stadfesting vil du få tilsendt ei stadfesting av kjøpet på sms. Merk at dette ikkje er ei erstatning for billetten som du må ta med. Følgjekort Fritt tilgjenge/ fribillett for følgjeperson til funksjonshemma/ rullestolbrukar; må vise følgjekort. Endringar Festivalen tek atterhald om eventuelle feil eller endringar i programmet. Kontakt E-post: Telefon Post: Ulvik Poesifestival, Skeiesvegen 5, 5730 Ulvik Overnatting Informasjon om overnatting får de ved å kontakta Ulvik Turistkontor; tlf , faks , eller e-post: eller på Turistkontoret sine heimesider: Opningstider: Epleblom Foto: Jorid Lekve Eide 01 juni - 15 september Måndag - fredag: Laurdag - sundag:

6 Utstillingar og anna Utstillinga A response to Olav H. Hauge av Ian Ward Garlant Opningstider: Fredag: kl Laurdag: kl Sundag: kl Hauge-senteret/Heradshuset Kr. 50 Utstillinga I dag såg eg to spadar av Hans Sande Opningstider: Fredag kl Laurdag kl Sundag kl Hjeltnes vidaregåande skule Kr. 50 Galleri Ulvik Her kan du oppleva produksjon av keramikk på nært hald. Sal av keramikk, bilete, glas, grafikk og vev produsert av lokale kunstnarar og handverkarar. Keramikar Ingvild Seljeseth Winters, Biletkunstar Lars Gunnar Polden, Biletkunstnar Jorunn Hanto Haugse, Grafikar Kristian Finborud, Glasblåser Silje Syse, Vevar Frøydis Hakestad. Lansering av Hauge koppen I samband med poesifestivalen 2010, lanserar vi ein ny kopp, Hauge- koppen, med strofer frå Olav H. Hauge sine dikt. Opningstider: Torsdag kl Fredag kl Laurdag kl Sundag kl Kontakt Ingvild Seljeseth Winters, , for avtale, eller om du lurer på noko. Reinhold Kager Fotoutstilling Brakanes sentrum Open alle dagar Film Poesi Den andre mannen (1 t) Laurdag Sundag Dolkaren (1 t) Laurdag Sundag Hauge-senteret/Heradshuset Kr. 50 Olav H. Hauge, den andre mannen Den andre mannen, av Vigdis Nielsen, er både ein biografisk film og ei poetisk reise inn i den store vestlandsdiktaren sitt univers. Olav H. Hauge levde det meste av livet sitt som eplebonde i Ulvik. Einsam og isolert fordjupar han seg i verdslitteraturen og skriv dagbok og eigne dikt. I lange periodar var han tvangsinnlagt på psykiatrisk sjukehus, men gjennom diktinga si vann han litt etter litt livet tilbake. Mot alle odds finn han den store kjærleiken nærare 70 år gammal. Grenseerfaringane, det at han både var på og over grensa i sitt eige liv kan vera noko av grunnen til at han også kom så langt i diktinga si. (Jon Fosse). Filmen har dei siste to åra vore vist verda rundt på filmfestivalar. Filmen hadde lansering på Ulvik Poesifestival i 2008, og vart vist for full sal på heile åtte visningar. Dolkaren Eit videoessay som tar utgangspunkt i forfattaren Paal-Helge Haugen (f.1945) sin forfattarskap og hans samarbeid med andre kunstnarar. Han debuterte med diktsamlinga Blad frå ein austleg hage (1968). Haugen sine bøker er omsett til rundt 20 språk. Opplegg og regi: Terje Dragseth i samarbeid med arbeidskollektivet Recordings. Terje Dragseth (f.1955) debuterte som forfattar i 1980 med diktsamlinga Offerfesten og har sidan gitt ut åtte diktsamlingar. Han er utdanna filmregissør. Årsmøte Venelaget Hauge Laurdag kl Rossvoll Boksal kasserte bøker Ulvik Folkebibliotek Boksal Utsal på Handel & Handverk og festivalkontoret Haugetunet på Rossvoll Er ope for omvisning alle dagar under festivalen. Elles etter avtale tlf / Pris kr. 60 pr. person Den andre mannen Regi: Vigdis Nielsen Matservering og festivalkroer Den Grøne Kafé Drøs Bakeri og Kafé: Talerøyret. Open mikrofon for dei som har noko på hjartet eller på tunga. Brakanes hotell Ulvik hotell Grillkiosken Festivalkro under arrangementa på Elvatun, Skeie- mylna og Brakanes kurs- og konferansesenter.

7 Omtale programpostar Torsdag 16.september Kurs Den fleirfaglege Hauge Venelaget for Olav H. Hauge arrangerer eit dagskurs i samband med poesifestivalen i Ulvik om Den fleirfaglege Hauge. Kurset går frå kl 12 til kl 18 torsdag den 16. september ved Ulvik kursog konferansesenter / Haugesenteret i Ulvik. Kurset er eit samarbeid med Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen. Det vil utforska korleis ulike kunstartar kan skapa nye tilnærmingar til Hauge sine tekstar. Målgruppa for kurset er lærarar i alle skuleslag frå barnehage til vidaregåande, medlemene i Venelaget, og alle andre Hauge-interesserte. Spørsmål om kurset kan rettast til: Øystein Hide, Venelaget Olav H. Hauge Aslaug Nyrnes, Høgskolen i Bergen Fredag 17. september Nære på Per Olav Kaldestad (f.1947) Variasjon er stikkordet for Per Olav Kaldestad sin forfattarskap. Han svingar seg lett mellom sjangrar, og turnerar ulike stilartar. Han har vore redaktør for ei rekke fagbøker, antologiar og gjendiktingar. I år er han aktuell med boka Med kråkenebb og kråkeføter som er illustrert av Hilde Kramer. Leikande og alvorlege dikt som feirar fuglar, dyr og andre underlege skapningar. Dette er ei vakker kunstbok med humoristiske tilsnitt. Å visa det store i det vesle er noko av drivkrafta bak Per Olav Kaldestad og Hilde Kramers nye diktbok for born. Det er ikkje kvar dag born får nye dikt og regler servert på eit bokfat. Elvatun Gratis inngang Dette seminaret vil få fram den fleirfaglege Hauge. Kjernen vil vera utvalde tekstar frå Hauges produksjon. Tekstane skal ikkje primært lesast analytisk akademisk, i staden skal tekstane tolkast gjennom ulike typar performativt arbeid, og studiar av slikt arbeid opplesing, musikk, biletskaping, bildebokproduksjon. Haugesenteret/Brakanes kurs-og konferansesenter / Kr Poesiquiz Var Ernest Hemingway så tøff som mange skal ha det til? Heng dikta til Johan S. Welhaven på greip? Kva dreiv eigentleg Hamsun med under krigen? Hadde Olav H. Hauge katt? Kom og test dine poesi- og litteraturkunnskapar. Flotte premiar til vinnarane. Nokså fine premiar til dei som kjem på andreplass. Den Grøne Kafé / Gratis inngang Eplekorg Foto: Jorid Lekve Eide Med kråkenebb og kråkeføter Per Olav Kaldestad Hilde Kramer

8 10.00 Kulturvandring Ei vandring i diktaren Olav H. Hauge sine fotspor. Vandringa går frå kaien på Brakanes, til diktarheimen på Rossvoll. Oppmøte på Ulvik Turistkontor. Presentasjon av vandringa for ungdomsskuleelevar. Rossvoll Foto: Terje Hjaltnes Ansvarleg arr. Ulvik Landskapspark

9 11.00 Føredrag Frå Yggdrasil til Bjørvika - Romlig bruk av trær gjennom 1000 år Tre er ein del av kvardagen sine kulissar. Kor merksame er vi på dette? Med utgangpunkt i årets tema vil Rainer Stange sjå nærare på dette i eit historisk perspektiv. Rainer Stange er landskapsarkitekt og driv sitt eige firma i Oslo. Han er professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for Urbanisme og landskap. Han held forelesingar, foredrag og skriv artiklar om dette temaet; som Trær i byen. Han er redaktør i Trevennen, bladet til interesseorganisasjonen Treets Venner. Skulpturutstillinga to Spadar Inspirert av Olav H. Hauge sine tingdikt har Hans Sande laga tolv frittståande skulpturar i tre med hovud av gamle spadar, grev og greip. Slik får dei rustne og velbrukte reiskapane ikkje berre nytt liv, men heilt andre liv. Han har også laga trematerialbilde eller relieff der øks, potegrev og tigersvans er i fokus. Til kvar nyskapt reiskap har han skrive ei livshistorie. Sande er forfattar og sjølvlært biletkunstnar, og har 45 skjønnlitterære bøker bak seg. Biletkunsten har han arbeidd med meir i det stille, men han har illustrert og laga omslag til fleire av sine eigne bøker. I 2007 var han med på Vestlandsutstillinga, og frå same år har han hatt to ulike skulpturutstillingar på vandring: Kjælne kjevler og Brest i bringa. Per Olav Kaldestad (f.1947) Per Olav Kaldestad sin forfattarskap er mangesidig, men han er best kjend for det han har skrive for born og ungdom. Han debuterte i 1973 med samlinga Kikkert og har seinare gjeve ut fleire diktsamlingar. Sonetten går som ein raud tråd gjennom hans forfattarskap, både i omsetjingar og frå eigen penn. Drøs Bakeri og Kafé / Kr Boklansering Sjefredaktør Sverre Tusvik i Samlaget presenterer debutantar og nye utgjevingar av poesi. Debutanten Sindre Ekrheim er til stades og les. Sindre Ekrheim (f.1967) Han debuterar i år med Sjøen hugsar ingen barndom stille observasjonar, som både fengslar og overraskar. Dikta tek lesaren med over sjøen, ned i djupet, opp på stranda, over åkeren, inn i skogen. Ekrheim opnar med denne samlinga opp eit landskap og ei verd som er konkret og gjenkjenneleg, men på same tid merkeleg og uføreseieleg. Redaktør Lene E. Westerås presenterar MargsMarginale, Margbok sin nye serie for gjendikting av poesi. Nære på Hans Sande (f.1946) Han debuterte i 1969 med diktsamlinga Strime, som han fekk Tarjei Vesaas sin debutantpris for. I 2009 kom han med romanen Slepe rundt på døde dyr der Olav H. Hauge og poesifestivalen i Ulvik utgjer ein del av handlinga. Forfattarskapen er særprega, omfattande og grensesprengande, i hovudsak skrive på stilsikkert nynorsk - med ein heil del tydelige høgdepunkt. Han har motteke fleire prisar for bøkene sine, og er omsett til fleire språk. Han er spesialist i psykiatri ved sida av å vera forfattar. Hjeltnes / Kr Nære på Tarald Stein (f. 1977) Tarald Stein debuterte i 2008 med diktsamlinga Framandkar, og med den vart han den første i Noreg til å nytta røynsla som transkjønna i eit skjønnlitterært verk. Frikar som kom ut i år er den andre diktsamlinga hans, og byggjer på debutboka. Dei 61 korte dikta i boka er blitt omtala som eit lite smykke av presist handverk og kontrollert utbygging av det poetiske resonnementet. Alt slik det er Shuntaro Tanikawa Liv Lundberg Liv Lundberg har gjendikta den japanske diktaren Shuntaro Tanikawa i samlinga Alt slik det er. Ho vil vera til stades for å lesa frå samlinga. Tanikawa er ein av etterkrigstidas viktigaste poetar i Japan. Han har gjeve ut nærare 400 titlar og er omsett til 15 språk. Tanikawa skriv frie vers, men meistrar også tradisjonelle former. Liv Lundberg er poet, forfattar, gjendiktar og professor i skrivekunst ved Forfattarstudiet, Universitetet i Tromsø. Haugesenteret Gratis inngang

10 14.30 Festivalutstilling Offisiell opning av utstillinga A response to Olav H. Hauge av Ian Ward Garlant. Ian Garlant bytta fashion mot fjord, og flytta frå livet som designar i London til Hardangerfjorden sitt stille landskap. Garlant studerte ved Kingston College of Art and Design, og vart etter kvart henta inn av den engelske Haute Coutureskreddaren Hardy Amies som har vore Dronning Elisabeths hoffleverandør i 50 år. Då finanskrisa slo inn, slutta Garlant som designar. Han selde huset og mesteparten av kleda sine på auksjonshuset Christies, og flytta til Netland der han bygde seg ei hytte ved vatnet. Då Garlant for to-tre år sidan fyrste gong las Olav H. Hauge, vart han med ein gong fascinert. I likskap med Hauge, tek Garlant utgangspunkt i omgjevnadane når han skapar kunsten sin. Dei skulpturelle arbeida i utstillinga A response to Olav H. Hauge er sett saman av gamle asfaltplater som vert smelta, sand frå fjorden, eik og måling. Ian Ward Garlant vil vera til stades på opninga. Haugesenteret / Gratis inngang Føredrag Eksilet i kvardagen: Tilbaketrekning frå kontrollmekanismar Lyrikk, essayistikk og filosofi peikar ofte på rom for å fri seg frå overveldande førestellingar, meiningstvang og mekaniske tenkje- og handlemåtar. Med feste i tekstar av m.a. Olav H. Hauge, Georg Johannesen og Jon Hellesnes kan ein kan hende peike på ein reflekterande poetikk, der ei djupare forståing av det kvardagslege står opp imot allmenngjorde krav på korleis ein skal te seg i samfunnet. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (f.1957) Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger. Han har mellom anna skrive Omvegar fører lengst. Stykkevise essay, og omsett Pierre Bourdieus Den kritiske ettertanke: grunnlag for samfunnsanalyse til norsk. Han er ein av forfattarane i festskriftet til filosof Jon Hellesnes sin 70-årsdag Filosof i vår tid som kom ut på Samlaget i Haugesenteret / Kr Kor var ho var Denne førestillinga tar tak i den hypersensitive sida til Olav H. Hauge. Førestillinga er så å seia eit musikalsk forskingsprosjekt i underteksten til det Olav H. Hauge skriv om sitt forhold til kvinner. I 2008 framførte Heidi Tronsmo, Erling Wollestad og Glenn Erik Haugland ein forløpar til denne nye førestillinga på Galleri Oz på Os. Eit heilt nytt Olav H. Hauge - program med nyskrive musikk til dikt og dagbøker gjort av tre musikarar som i mange år har levd og arbeida med Hauge si dikting. Konsertførestillinga er musikk av Haugland og Tronsmo. I tillegg til fantasieggande lydbilete trakterar dei tre blåseinstrument og lagar lydar av alt mogeleg som til dømes gartnarhanskar med innlimt sandpapir. Glenn Erik Haugland (f.1961) Haugland er komponist og ein av dei få i Noreg som har satsa på musikkteater og langt på veg lukkast med å etablera seg som musikkdramatikar. Kammeroperaen Hulda og Garborg vart i 2004 nominert til Nordisk Råds Musikkpris. Også operaen Rebekka som vart tinga og urframført av Den Norske Opera i 2007, vart godt motteke då den vart urframført på Ultimafestivalen. I 2008 hadde Haugland suksess med to orkesterverk; Law vs Order urframført av Düsseldorfer Symfoniker og Rascher Saxophone Quartet i Düsseldorf og..og holt læt seld sjels gal urframført av Bergen Filharmoniske Orkester. I 1995 hadde han urframføring i Ulvik av Seddu, eit dikt av Hauge. Heidi Tronsmo (f. 1959) Tronsmo har sidan tidleg på 80-tallet vore mykje brukt som songar, scenekunstnar og pedagog knytt til song og scene. Ho arbeidar samstundes innan fleire felt, både som tekstforfattar, komponist og utøvar. Ho er mellom anna kjent for barneoperaen PoY! som i 2001 vart nominert til Edvard-prisen, Guri og Vinden, Hypermusikal, 3x3 og Guris Kalas. For tida arbeider ho med ein ny opera, Havfest tinga av Os kommune i samband med opninga av Oseana - Os Kunst & Kultursenter. Erling Wollestad (f.1946) Har i mange år vore kulturskulerektor i Ulvik og har hatt ei sentral rolle i mange musikalske prosjekt som tek utgangspunkt i Olav H. Hauge sin forfattarskap. Den Grøne Kafé / Kr Festivalopning Programleiar Espen Eide. Offisiell opning av festivalen ved Agnes Ravatn. Arnhild Litlere les festivaldiktet. Framføring av prosjekt av elevar i klasse frå Brakanes skule i samarbeid med Bergen Byspill med utgangspunkt i temaet for festivalen. Stiftinga Bergen Byspill Vart etablert i 1995 med det føremål å flytta teateret ut til folket. Gruppa er samansett av profesjonelle scenekunstnarar, med lang erfaring i å produsera scenekunst på utradisjonelt vis. Gruppa tar i bruk element frå fysisk teater, mime, akrobatikk, gjøgling, og musikkomposisjonar. Dei har samarbeidd med Brakanes skule ved tidlegare festivalar og er også med på årets festival.

11 Rapping med Runar Gjer deg klar for urban bygderapp. Ungdomar har skrive rap rett frå levra, som dei vil framføra med oppbakking frå Runar Gudnason i Side Brok. Rappane tek opp ulike emne, frå at det kan vera hardcore i Hardanger, til det meir kjenslevare om kjærleiken på setra. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Vossa Jazz og Hauge-senteret og innslaga var ein del av tingingsverket til Badnajazzen 2010, der dei tok publikum med storm. Medverkande: Runar Gudnason, Christian Wallevik, Joachim Grønningsæter Wamstad, Mattis Flobakk, Espen Richards, Jon-Peter Lindqvist. Amboltprisvinnar Arne Skjerven Utdeling av Amboltprisen til prisvinnar Arne Skjerven ved sjefredaktør Sverre Tusvik i Samlaget og Studiestipend og Ung Poesi ved fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti. Amboltprisvinnar Arne Skjerven Arne Skjerven er ein av dei gamle slitarane i arbeidet med på fremja Olav H. Hauge og diktinga hans. Med særleg fokus på det lokale perspektivet, har han arbeidd for å auke kunnskap om og kjennskap til lyrikk og målsak i skuleverket og mellom folk flest i nærare 40 år. Han var saman med eit par andre eldsjeler grunnleggjaren av Venelaget Olav H. Hauge i 1999, og var leiar for laget fram til I samband med dette arbeidet var han òg sentral i etableringa av poesifestivalen i Ulvik, og han har vore styre- eller varamedlem for Olav H. Hauge-stiftinga. Etter mange års arbeid med Olav H. Hauge og diktinga hans, kom boka Olav H. Hauge og bygda ut på Det norske Samlaget i 2008, i samarbeid Steinar I. Bergo. Oddmund Wallevik les og fortel med utgangspunkt i festivaldiktet. Eplemøya Songlag (Sjå omtale seinare i programmet.) Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Føredrag Gjeng det an å leva i kvardagen óg? Kanskje ein kan stilla eit spørsmålsteikn, omformulera Hauge si utsegn og på den måten få ein annan innfallsvinkel til årets tema. Det gjer Staffan Söderblom (f.1947) som er professor ved Litterär Gestaltning på universitetet i Göteborg. Som forfattar har han gjeve ut diktsamlingar, romanar, biografiar og essayistikk. I 2009 kom han ut med samlinga Sa han. Tidlegare har han mellom anna skrive essays om norske forfattarar. På enkelte felt er denne svensken truleg betre opplest på norsk litteratur enn dei aller fleste norske kritikarar. I 1997 hadde han eit føredrag om Hauge på eit seminar i Ulvik og det kom til å danna grunnlag for hans nylesing av Hauge i boka Och jag var länge död som kom ut i Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Redaksjon poesi Kvardag utan kontroll Tema i redaksjonen er kvardag utan kontroll. Mykje er usikkert i kvardagen, og det vert i stor grad bestemt av slump. Det er naturleg, men mange ynskjer i dag totalkontroll. Filosof Jon Hellesnes er inne på dette i boka si Livstolking i kor overveldande grad våre menneskelege vilkår er bestemt av slump. Han meiner det moderne mennesket vegrar seg for å ta innover seg denne innsikta. I panelet sit Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Agnes Ravatn og Staffan Söderblom. Programleiar er Magnhild Bruheim. Magnhild Bruheim (f.1951) er forfattar og frilansjournalist. Ho har tidlegare arbeida som radio og TV-journalist i NRK. Ho debuterte i 1997 med kriminalromanen Varselet og har seinare skrive fleire bøker i same sjangeren: bygdekrim. I 2003 gav ho ut sin første historiske roman, Trolldomskraft, som byggjer på ei verkeleg hending i Gudbrandsdalen. Fleire av bøkene hennar er omsette til tysk. Som faglitterær forfattar har Magnhild Bruheim vore med og skrive bøkene Lykkeland. Minne frå slagerbøkene (2000) og Matminne frå Gudbrandsdalen (2004). Elvatun / Kr Konsert Eplemøya Songlag Eplemøya Songlag har trøkk og sjarm! Dei miksar humor, eksperimentell improvisering og forteljarkunst. A capella vokaltrioen er samansett av ein folkesongar og to jazzsongarar. Dei utforskar landskapet mellom folkemusikk og jazz. I år debuterte dei med album, som vart godt motte. Tidlegare har Eplemøya Songlag fått mykje merksemd i konkurransar. Dei song seg mellom anna til finaleplass i den prestisjetunge tevlinga IntroFolk i I dei spesielle omgjevnadane i den gamle Skeie-mylna vil jentene frå Eplemøya Songlag garantert skapa god stemning. Medverkande: Liv Ulvik folkesong, Wenche Losnegård jazzsong, Anja Eline Skybakmoen jazzsong Skeie-mylna / Kr Nære på Loveprosjekt med Inger Bråtveit og Cecilia Hansson Loveprosjekt er ei dialog-poetisk undersøking av kjærleiken og seksualiteten, ein lyrisk dokumentar om kjærleiken sin kraft og krevjande transportetappar. Om spennet mellom det som har vore demd opp og halde att, og det som kan, må og skal sleppast ut. Loveprosjekt er ein vekselsong mellom to språk, der to poetiske røyster kryssast og smeltar saman i eit unikt og umetteleg univers.

12 Inger Bråtveit (f. 1978) Ho debuterte i 2002 med romanen Munn mot ein frosen fjord. For den fekk ho Nynorsk litteraturpris, og ho vart kåra til Årets debutant på Forfatterne.net. Boka er også blitt omsett til svensk. Hausten 2008 kom Bråtveits andre roman Siss og Unn, ein roman om mødre og døtre, og om å klara seg og å gå til grunne. Ho fekk sølvmedaljen i Dag og Tid si kåring av Årets Beste Nynorskbok 2008 for Siss og Unn. Cecilia Hansson (f. 1973) Ho debuterte som poet 2002 med Revbensdagar, morgnar. I 2005 utkom Tänj min hud. En förvandling. Cecilia Hansson er med i fleire antologiar, m.a. De vackraste kärleksdikterna. I 2008 var ho aktuell med den prosalyriske skildringa Spegelsken, saman med illustratøren Dennis Eriksson. Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Konsert Kabaret Makaber Marita Bratteteig-song, Torstein Åvar Sollien- marimba, Alexander Lund- Kontrabass, Audun Klyve Gulbrandsen- altsax, Alexander Vestergren- barytonsax, Gudmund Bolstad Skjær- gitar. Du veit dei mareritta du har når du verken søv eller er vaken? Det er desse Kabaret Makaber lagar manus og lydspor til. Dei er inspirert av: Tom Waits og Kurt Weill. Bertolt Brecht og Hans Eisler. Nick Cave og Pj Harvey. Theresa Stratas og Radioteateret. Bergen Mandolinband Tankane går raskt til rutete skjorter, strå i munnvika og cowboyorkestar rundt leirbålet når ein høyrer Bergen Mandolinband. Med instrument som banjo, kontrabass, fele, gitar, munnspel og sjølvsagt mandolin, er bandet kapable til å få taket til å løfta seg i konsertlokalet for å sleppa stjernehimmelen og lukta av nytørka høy inn. På sine eigne nettsider skriv dei at plata som kom i vår, Til Skogen, handlar om tilværets sjelelege djup og rusromantiske høgder om eit vanleg liv på si sedvanlege ferd mot undergangen. Kva passar vel betre enn haugesundsdialekt når ein skal formidla denne ferda? Plata, som kom på marknaden i vår, fekk 5 av 6 poeng av BT sin platemeldar. Olav Christer Rossebø (mandolin), Ståle Holgersen (mandolin), Gaute M. Sortland (gitar og vokal), Ingemund Askeland (munnspel og banjo), Kjetil Olai Lundø (bass). Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr. 350 Laurdag 18.September Årets Hauge-forelesar Ernst Håkon Jahr (f.1948) Årets Hauge-forelesar er professor i nordisk språkvitskap. Som språkforskar kan han visa til rundt 200 vitskapelege publikasjonar og 40 bøker innan språkhistorie, språksosiologi, språkkontakt, språkplanlegging og lingvistikken si historie. Han har i alle år vore oppteken av populærvitskapleg formidling gjennom foredrag og initiativtakar til seminar og markeringar. Innanfor eige fagfelt har han blitt engasjert som fagdommar i TV-serien Har det på tunga. I dei siste åra har han mellom anna vore engasjert i markeringar knytt til Henrik Wergeland og Jørgen Løvland samt skrive bok om Clara Holst. Han er tildelt Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin imponerande innsats som forskar og institusjonsbyggar. Hans mangeårige virke i samband med vidareutviklinga av Universitetet i Tromsø og seinare omdanninga og etableringa av Universitetet i Agder har hatt mykje å seie for universitetsmiljøet i Noreg. Han er no rektor ved dette universitetet. Elvatun / Kr Konsert Tam Glen: Robert Burns på nynorsk Tam Glen er Annlaug Børsheim frå Ulvik og Olav Tveitane frå Bergen. Dei er begge vokalistar og dyktige instrumentalistar der dei mellom seg deler gitarar, fele og cister. Dei har funne ei felles interesse for den skotske nasjonalpoeten Robert Burns sine viser og då særskilt i dei fine omsetjingane til Johannes Gjerdåker frå Voss, som han har gjeve ut i to bøker. Den eine fekk han m.a. Bastianprisen for i Tam Glen nyttar for det meste tradisjonelt skotsk melodimateriale, men også litt nyskrive. Songen står naturleg nok i sentrum med frisk vind i gitarane og salt sjø i felespelet. Rossvoll / Kr Nære på Agnes Ravatn (f.1983) Ho debuterte i 2007 med Veke 53, ein roman som fekk svært gode meldingar. For debutboka si fekk ho Natt&Dags Bergensprisen for beste bok 2007, Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond 2008, og Rogaland Fylkeskommunes litteraturstipend Fanzinen Ikke til hjemlån, gjeve ut saman med Kjersti Rorgemoen, Anja Ulset og Mari Ulset, kom i bokform i Ho er journalist i Dag og Tid. Ei samling tekstar ho skreiv for denne avisa

13 vart i 2009 gjevne ut i bokform med tittelen Stillstand sivilisasjonskritikk på lågt nivå. Ho har ei litterær og journalistisk stemme som blir lagt merke til. Og så skriv ho poesi om eigen barndom. Arne Østring (f. 1961) Han debuterte i 1992 med kortprosasamlinga Hvis du så deg rundt en dag. Arne Østring sine korte prosastykke er av fleire blitt karakterisert som intellektuell slapstick; der han mellom anna rettar blikket mot velkjente livssituasjonar og landskap, avfolka norske bygder eller ein tur på do på Hardangervidda midt på vinteren. Tyra Teodora Tronstad (f.1972) Debuterte med diktsamlinga Mandag morgen står de døde i kø og boka fekk mykje fin omtale då den kom ut i Fleire av dikta i denne samlinga krinsar om døden og sorga sine ritual. Dette er dikt som lyfter fram det handgripelege ved døden og det ubegripelege ved livet, som skjørt og kvardagsleg står fram som vakkert og kanskje til og med magisk. Den Grøne Kafé / Kr Nære på Ole Robert Sunde (f.1952) og Tina Åmodt (f.1985) Så ulike tema som anleggsarbeid og sjølvomsorg er på plakaten når Tina Åmodt og Ole Robert Sunde les frå sine bøker på Drøs kafé. Tina Åmodt debuterte i vår med boka Anleggsprosa, til gode terningkast frå kritikarkorpset. Ole Robert Sunde debuterte med diktsamlinga Hakk i hjel i 1982, og er no aktuell med tekstsamlinga Selvomsorg. Litteraturmeldar Leif Ekle i NRK omtalar Selvomsorg som ei forunderleg skattkiste av ei bok. Drøs Bakeri og Kafé / Kr Konsert Norsk Poesi og Satireorkester Poesien og satiren går hand i hand i denne førestillinga. Mange får seg ein på trynet, men undervegs er det også rom for overraskingar, innslag som er spissfindige og underfundige, ømme tær og hjarte. Dagfinn Nordbø, ein av landet sine skarpaste og politisk mest ukorrekte tekstforfattarar, tek no skrittet opp på scena, saman med medrivande og kommenterande jazzklang frå einarar i faget. Dagfinn Nordbø Dagfinn Nordbø har dei siste 20 åra jobba som tekstforfattar for ei rekke av landet sine beste komikarar, både på scenen og i radio. Det gjer han framleis, og no har han grunnlagt Norsk Poesi og Satireorkester saman med pianist Vigleik Storaas og bassist Gaute Storaas. Vigleik Storaas Han er ein av Noreg sine leiande jazz-pianistar, utdanna ved Trondheim Musikkonservatorium. Han har spela mellom anna med Knut Riisnæs, Chet Baker, Niels Henning Ørsted Pedersen, Warne Marsh, Palle Danielson, Karin Krog, Bjørn Alterhaug mfl. Medverka på 17 CD-utgjevingar, 4 soloutgjevingar i eige namn. Gaute Storaas Han var tidlig aktiv i det Bergenske jazz og rock miljøet som bassist, og etter kvart arrangør. Studerte jazzkomposisjon og arrangering ved Berklee College of music i Boston. Har skrive musikk og arrangement til tv-show, teater, plateinnspelingar, reklamefilm etc. Mest kjend frå denne perioden er profilmusikken for Tv2 i Han komponerte musikken til filmen Elias og kongeskipet, og tv-serien med dei same karakterane, eit arbeid som fekk Edvard-prisen i Dagfinn Nordbø, opplesing/song, Vigleik Storaas, piano/komposisjon, Gaute Storaas, bass/komposisjon Elvatun / Kr Poesikonsert To i ein båt helsar på vinden--- helsar på regnet Eit møte mellom Olav H. Hauge og Jon Fosse sine tekstar i det vestlandske fjordlandskapet. Førestillinga To i ein båt gjev oss smakebitar frå både Olav H Hauge og Jon Fosse sin forfattarskap. Fosse vert støtt framstilt som uvanleg taus, som ein av desse nynorsk diktarane, desse tenkjande, skrivande gubbane som held seg for seg sjølve, på fjellet eller ved havet og held kjeft. Den same myten finnst om Olav H. Hauge. Men Hauge skal ha snakka og snakka dei gongene Fosse møtte han. Det same gjer Fosse. Han må berre koma i gang, så kan han snakka i timesvis...frå boka om J Fosse Poet på Guds jord av C Seiness. Vi er heldige som har to så vidt forskjellige og djuptloddande forfattarar som Hauge og Fosse frå Vestlandet. Dei hentar sitt språk nynorsken og sine bilete og metaforar frå nettopp ei lita vestlandsbygd. Det å få lov til å verta synlege i verda med eit språk og bilete gjev oss identitet og tilhøyrsle. Som gjer at vi kan bli tydlegare for oss sjølve og sjå liva våre. Desse to diktarane har lyfta den vestnorske naturen og kulturen inn i norsk litteratur for all tid. Medverkande: Arnhild Litleré, opplesing, Arild B. Nielsen, trompet, horn og seljefløyte, Sigmund Vik, bassgitar. Arnhild Litleré (f.1960) frå Strandebarm er profesjonell skodespelar og har hatt oppdrag på kjende scener. Ho er ein god Fosse-tolkar og Fosse-kjennar og mellom initiativtakarane til Jon Fosse-dagane i Strandebarm. Ho har sidan 1985 arbeid som frilans skodespelar og hennar repertoar spenner vidt. Ho har hatt

14 sentrale roller i svært forskjellige stykke som strekkjer seg frå Tsjekov over Kafka og Anne Franks dagbok til Barne-tv og revy. Arild B. Nielsen, musikar. Krumtapp i musikklivet i Hardanger i mange år. I lag med Arnhild Litleré og Sigmund Vik har han gitt liv og skapt uventa stemningar til poesi med instrumenta sine. Sigmund Vik, musikar frå Norheimsund, ein av dei mange talentfulle musikarane frå Hardanger. Har samarbeid med mange kunstnarar i Hardanger. Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Poesitreffet Hauge på italiensk: La Terra Azurra- Det blå landet Flavio Santi Eva Jensen og Guri Vesaas sine omsetjingar av Flavio Santi Nordisk poesi med Eva Jensen, Staffan Söderblom, Stella Parland og Gerður Kristný. Gerður Kristný Guðjónsdóttir (f.1970) Ein av dei mest aktive forfattarane på den litterære scena på Island. Ho er mest kjend for sin poesi og barnebøker, men ho skriv også romanar, skodespel og noveller. Ho debuterte i 1994 med samlinga Ísfrétt (Is rapport) og samlinga Höggstaður (Eit svakt punkt) var nominert som Island sin kandidat til Nordisk Råd sin litteraturpris. Ho er omsett til fleire språk og på festivalen vert ho lansert for første gong i norsk språkdrakt. Idar Stegane har omsett dikta i samarbeid med førsteamanuensis Thorsteinn Indridason ved Universitetet i Bergen. Stella Parland (f.1974) Ho debuterte med samlinga Dikter om öden och döden i 1999 saman med Annika Sandelin. Poesibiletboka Katastrofer och strofer om slummer och stoj som vart gitt ut saman med Linda Bondestam i 2003 vart nominert til årets juniorpris i Finland. Ho har studert teater i Italia og er frilans teaterkritikar i Hufvudstadsbladet. I år aktuell med samlinga Gnatto Pakpak. Flavio Santi (f.1973) Han har kome ut med fleire diktsamlingar, ein roman og noveller og har omsett fransk og engelsk poesi til italiensk. Han vekslar mellom å skriva på italiensk og friulansk. Dei to diktbøkene på friulansk dialekt har gjort at han er blitt samanlikna med Pier Paolo Pasolini. Ein poesi der daglege hendingar og opplevingar blir sett inn i andre samanhengar. Med mange skarpe observasjonar i eit Italia der det finst mykje å ta fatt i både når det gjeld fortid og notid. I ein omtale vart det sagt at: Er ikkje dette poesi, ja då veit eg ikkje kva poesi er lenger! For første gong presentert i Eva Jensen og Guri Vesaas sine norske omsetjingar på festivalen. Eva Jensen (f.1955) Sidan debuten i 1984 med Dikt og Tekstar, har ho gitt ut ei rekkje bøker for vaksne, ungdom og barn. Når det gjeld sjangrar, viser Jensen stor breidde. Ho skriv både dikt, noveller og romanar. Ho skriv essay og artiklar, arbeider som gjendiktar og omsetjar. Stikkord for forfattarskapen er høgt språkleg medvit og vid litterær orientering. Eva Jensen har arbeidd som lærar ved Skrivekunstakademiet i Bergen, og som gjestelærar og foredragshaldar ved ei rekkje institusjonar. Guri Vesaas (f.1939) Guri Vesaas har omsett meir enn 50 barnebøker til norsk og fått fleire prisar for arbeidet sitt. Ho var i mange år ansvarleg for Samlaget si barnebokavdeling. Ho er Ridder av 1.klasse av St.Olavs orden og har fått Brageprisen sin heiderspris. Idar Stegane (f.1940) Idar Stegane er professor emeritus i nordisk litteratur. Viktigaste publikasjonar er Olav H. Hauges dikting, Mons Litlerés forlag og Det nynorske skriftlivet. Han har vore nytta som konsulent i samband med omsetjing av Hauge til engelsk, italiensk og fleire andre språk. Staffan Söderblom (f.1947) Sjå eigen omtale i fredagsprogrammet. Elvatun / Kr Konsert Åresong Tekstar av Jon Fosse tonesett av Gabriel Fliflet. Gabriel Fliflet Fliflet er kjent for å vera ein eventyrlysten musikar, som fornektar sjangeravgrensingar i ei herleg blanding med norsk folkemusikk, og med sterk påverknad frå Finland, Baltikum, Ungarn og Balkan, så vel som Shetland og Amerika. Han har evna til å skape melodiar som er både originale og vakre, samtidig som dei understrekar innhaldet i teksten, skreiv Olav Gorseth frå Bergens Tidende etter at konserten Åresong hadde urpremiere på Festspillene i Bergen i vår. Åresong var tingingsverk til Festspillene i Bergen. Jon Fosse har skrive tekstar som er små glimt av livet, av verda vår, og Gabriel Fliflet har sett vakre og energiske melodiar til. Det er melodiøst og songbart, ein stor del poesi, og innimellom bryt ein meir fandenivoldsk energi gjennom. Musikken er imøtekomande, men litt uventa, utan å bera preg av klisjear, seier Gabriel Fliflet sjølv om verket. Etter en konsert som dette, har du bare én tanke i hodet: At alle må få høre denne musikken! For Gabriel Fliflet har laget så gode melodier til Jon Fosses fine tekster at bestillingsverket Åresong kommer til å leve lenge etter at de 58.

15 Festspillene i Bergen er gått over i historien. (...) Høydepunkter? For mange å nevne. De sto i kø. Per Randers Haukaas, Bergensavisen 29. mai 2010 Gabriel Fliflet, piano, trekkspel, song, Per Jørgensen, song, trompet Benedicte Maurseth, song, hardingfele, Kristoffer Vogt, song, kontrabass Stein Urheim, song, strengeinstrument Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Konsert Heilt bort i natta Tom Roger Aadland og Low Frequency in Stereo Likar du Bob Dylan og nynorsk, vil du truleg falla pladask for Tom Roger Aadland. I fjor gjorde Aadland noko så ambisiøst som å omsetja Bob Dylan sitt skilsmissealbum frå 1974, Blood On the Tracks, til nynorsk. Han hausta svært gode tilbakemeldingar frå både presse og publikum for Blod på Spora. Både omsetjingane og musikken er svært godt handverk. Spesielt gode er duettane mellom Aadland og Linn Frøkedal, som kan skildrast som ein musikalsk gin & tonic. Våren 2011 kjem Aadland med ny plate, også denne med tekstar på nynorsk. På Poesifestivalen får du drypp frå den nye plata. Tematisk skildrar artisten sjølv sitt nye materiale på følgjande måte: - Det blir litt brunt miljø. Ikkje i politisk tyding, men i tydinga brunt pubmiljø. Eg held meg i den melankolske teksttradisjonen. Med seg til Ulvik har han nemnde Frøkedal, og medlemer frå bandet Low Frequency in Stereo. Tom Roger Ådland, song, gitar, Per Steinar Lie, bass, vokal Ørjan Haaland, trommer, orgel, vokal, Hanne Andersen, orgel, trompet,vokal, gitar, Njål Clementsen, gitar, Linn Frøkedal, vokal, orgel, gitar, tamburin Malaparola Er eit norsk-italiensk band som spelar musikk av Renato Carosone, ein fabelaktig musikar frå Napoli som opplevde enorm suksess over heile verda på 1950-tallet. Låtane hans er omsett til 12 språk og tolka av ei lang rekke kjente (og mindre kjente) artistar. Carosone og hans band blandar swing, rock n roll og afrikanske rytmar med napolitanske melodiar og dialekt, med humor, kjærleik og musikalsk virtuositet. Teatralsk, romantisk og surrealistisk er andre adjektiv som skildrar musikken hans, som heller aldri manglar fine melodiar og involverande rytmar. Så her kjem det også til å rykka i dansefoten! Arne Sandvoll, vokal, sag, kazoo, Ugo Santangelo, gitar, vokal Davide Bertolini, bass, mandolin, gitar, blekkfløyte, vokal Hans Christian Dalgaard, trommer, Jan Kåre Hystad, baryton saksofon, alt +bass klarinett, fløyte, perkusjon Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr. 350 Sundag 19. September Friluftsgudsteneste Arnfinn Haram (f.1948) Han er dominikanarpater i St. Dominikus kloster i Oslo og elles ein aktiv samfunnsdebattant. Han var tidligare luthersk prest og prost men konverterte til katolisismen i 1998 og vart prestevigd som katolsk prest i Musikk ved organist Daniel Hydle og unge musikarar frå Ulvik. Etter preika vert det kyrkjekaffi. Hjeltnes / Kr Kulturvandring I Olav H. Hauge sine fotspor Vandringa går frå kaien på Brakanes, til diktarheimen på Rossvoll. Oppmøte Ulvik Turistkontor. Ansvarleg arr. Ulvik Landskapspark Pris kr.150 og 100 (ikkje festivalpass) Nære på Steinar Opstad (f.1971) Han debuterte i 1996 med samlinga Tavler og bud som han fekk Tarjei Vesaas debutantpris for. Han har ei heilt særeiga stemme innan den unge, norske poesien, og han bygger sitt eige poetiske univers for kvar utgiving. I samlinga Avhymninger som kom ut i 2009, er det i større grad enn tidlegare meir samfunnsaktuelle dikt. Konsert Draumkvedet Folkesongaren Berit Opheim Versto har med seg komponist og musikar Karl Seglem i si tolking av mellomalderballaden Draumkvedet. Olav Åsteson sovnar på julaftan. Trettande dag jul vaknar han og fortel draumane sine der han har vandra gjennom dødsriket. På veg har han vore vitne til den klassiske konflikten mellom det vonde og det gode. Berit Opheim Versto spelte inn Draumkvedet i Vangskyrkja på heimstaden Voss i Karl Seglem spelte på utgjevinga (blant anna bukkehorn). BT si musikkavdeling gav utgjevinga 5 av 6 poeng i si platemelding. Kirkerommet klinger med, og er et ekkokammer for vokalen, men også for historien. Det blir en slags akustisk dybdeeffekt, som er integrert i lydbildet. En klang som ikke er helt av denne verden, skriv BT. Draumkvedet vart nedskrive av Jørgen Moe og M.B. Landstad midt på 1800-talet, og har ei særeiga stilling i norsk og nordisk folkedikting. Dette visjonsdiktet fascinerar, utfordrar og provoserer, og er den mest sentrale og viktigaste mellomalderballaden vi kjenner til. Opplev denne klangen i Ulvik kyrkje siste dag på poesifestivalen! Ulvik kyrkje / Kr. 200

16 Hauge-senteret Hauge-senteret skal etablerast som eit senter for internasjonal poesi, bygd over Olav H. Hauge sitt liv og verk. Ut frå eit internasjonalt perspektiv skal det lyfta fram poesien som kunstnarleg uttrykk, og vera eit senter for formidling av poesi i vid forstand, med særleg vekt på omsetjing og dei kulturmøta omsetjing inneber. Det skal vidare vera ein arena for nyskaping innan poesi, kunst og kultur. Haugesenteret skal vera ein nasjonal og internasjonal møteplass, med forankring i lokal og regional kunst og kultur. Olav H. Hauge-stiftinga arbeider med å etablera Hauge-senteret i det gamle Heradshuset i Ulvik. Ulvik herad tek arbeidet med renovering av huset, og målet er at Hauge-senteret skal ha endeleg opning til Ulvik Poesifestival Takk til alle samarbeidspartar og frivillige for flott innsats og eit godt samarbeid!

17 Kvardag Dei store stormane har du attum deg. Då spurde du ikkje kvi du var til, kvar du kom ifrå eller kvar du gjekk, du berre var i stormen, var i elden. Men det gjeng an å leva i kvardagen òg, den grå stille dagen, setja potetor, raka lauv og bera ris, det er so mangt å tenkja på her i verdi, eit manneliv strekk ikkje til. Etter strævet kan du steikja flesk og lesa kinesiske vers. Gamle Laertes skar klunger og grov um fiketrei, og let heltane slåst ved Troja. Olav H. Hauge Dropar i austavind 1966

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt

Vi jubilerer med Kristofer Uppdal: «NARREN SYNG» Med John Pål Inderberg og Ragnhild Vannebo, musikk og dikt Ellrun Ystad med tonesette dikt NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 NOREGS MÅLLAG 100 ÅR 1906 2006 Vi jubilerer med

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Som nemnt er diktet relativt kort, og eg gjengjev det her i si heilheit.

Som nemnt er diktet relativt kort, og eg gjengjev det her i si heilheit. Kvardag er tittelen på eit lite dikt av Olav H. Hauge, som på lavmælt vis teikner opp eit tilvære prega av nærvær i enkle oppgåver og ein stille refleksjon. Eg vil i det følgjande sjå på korleis forfattaren

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Å skape og presentere ei framsyning

Å skape og presentere ei framsyning Å skape og presentere ei framsyning Ei spennande utfordring i norskfaget i Vg3 er kombinasjonen av det å møte tekstar andre har skrive, og å skape noko sjølv. Ifølgje læreplanen skal de «setje saman og

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2008 Prisvinnar Odd Reidar Solem : - Kjekt å få denne prisen Den røynde mediemannen og nyhendeanker i TV 2, Odd Reidar Solem, fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015

GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015 GARBORGDAGAR 21. - 25. JANUAR 2015 «Vind i gardhol» - onsdag 21. januar (Foto: Olav Garborg) Garborgdagar opna med Vind i Gardhol- konsert på Thime Station. I år som i fjor, vart Garborgdagar opna med

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T

AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN S K A L D E N N Y N O R S K E B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T EI GOD BOK FOR DEN DET GJELD Men da den egentlige bruker

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Halvårsplan, hausten 2011

Halvårsplan, hausten 2011 Halvårsplan, hausten 2011 Skule Straumen skule Rektor e-post Inger Marie Tørresdal imt@tysver.kommune.no Prosjektansvarleg Grete Fjeldheim Vestbø e-post GFVestbo@tysver.kommune.no Skriv kort kva skulen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

9.-10. august 2013 NESETDAGANE. www.neset-telemark.no

9.-10. august 2013 NESETDAGANE. www.neset-telemark.no 9.-10. august 2013 NESETDAGANE www.neset-telemark.no PROGRAM 2013 FREDAG 9. AUGUST 14.00 Naturstig opp til Tehytta 17.00 Omvisning på tunet 19.00 Norskamerikaneren - Hillborg Romtveit og Trygve K.Vågen,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.

Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering. Å laga forbindelser mellom teksten og eleven sjølv Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering. ARTIKKEL SIST ENDRET: 10.09.2015 Innanfor

Detaljer

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba 2012 2013 FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba Konsert for 1. - 7. årstrinn : Frå Buenos Aires til Rio PROGRAMMET Ein brasiliansk og to norske musikarar tek publikum med på ei rytmisk reise

Detaljer

Kulturminnedagen på BERGSLAGEN. Søndag 15. september kl 15:00-18:00 Sunde Kyst- og Litteratursenter

Kulturminnedagen på BERGSLAGEN. Søndag 15. september kl 15:00-18:00 Sunde Kyst- og Litteratursenter Kulturminnedagen på BERGSLAGEN Søndag 15. september kl 15:00-18:00 Sunde Kyst- og Litteratursenter Stiftinga Sunde Kyst- og Litteratursenter i samarbeid med Kulturminnedagen, Norsk kulturråd, Norsk forfattersentrum

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Månadsbrev for Februar

Månadsbrev for Februar Månadsbrev for Februar Februar månad er over, og me har fått opplevd mykje forskjellig. Me starta månaden med eit lite kunstprosjekt. Naturmateriale henta me på tur, og la til tørk. Me mala namnet vårt

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Frå dikt til teikneserie

Frå dikt til teikneserie Frå dikt til teikneserie Av Helga Slettebak, Marit Moen og Arne Skadal, Halbrend skule Prosjektet «Frå dikt til teikneserie» vart gjennomført på 6. trinn. Kombinasjonen av dei to sjangrane synest vi er

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Frå fjorårets åpning av Kulturveka KULTURVEKA 2014 Bjørgvin DPS Kl Måndag 27 okt Tysdag 28 okt Onsdag

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Oversikt over aktuelle produksjonar 2014/våren 2015

Oversikt over aktuelle produksjonar 2014/våren 2015 Den kulturelle spasérstokken i Møre og Romsdal Oversikt over aktuelle produksjonar 2014/våren 2015 «Vesleblakken" - Teater Grimsborken Teaterframsyninga om «Vesleblakken» byggjer på ei novelle med same

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman Trude Teige Lene seg mot vinden Roman Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. I 2002 debuterte hun med Havet syng, oppfølgeren Lene seg

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer