september Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.-19. september 2010. Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg"

Transkript

1 september 2010 Program - det gjeng an å leva i kvardagen òg

2 Festivalsjef Espen Eide Foto: Jorid Lekve Eide Velkomen! Tema for årets festival er at det gjeng an å leva i kvardagen óg. Med Hauge sitt dikt Kvardag som klangbotn til denne tematikken, vil vi framheva at det er kvardagar det finst mest av i liva våre. Det daglegdagse blir ofte omtala som grått, men vi meiner at det finst langt fleire fargenyansar enn som så. Dagar finst i alle farger, også grå, syng Knutsen & Ludvigsen Det er ikkje kvardagskost å få servert så mange poetiske rettar på ein gong. Så her er det berre å forsyna seg frå ein rikhaldig meny. Vi håpar at årets program kan vera som eit krydder i kvardagen. Nokon hevdar at poesien er lite viktig, medan andre peikar på at det er innanfor poesien det skjer nye ting i litteraturen. Vi meiner at denne mønstringa er ei stadfesting på sist nemnde påstand. Gjennom orda, musikken og det visuelle, håpar vi å syna fram eit poetisk mangfald. Forfattar Gro Dahle seier i bokmagasinet no nyleg om dei unge og lovande poetane i dag, at det er plass både til det høgtidelege og uhøgtidelege, det alvorlege og det tøysete. Rommet for poesien har blitt større og alle har sin plass i det, ein stol dei kan sitja på. Festivalen kan i år markera 10 års-jubileum. Etter den storstila feiringa i 2008 med jubileum for Hauge/Tveitt har vi ikkje hatt ambisjon om nokon særskild markering. Nytt i år er etableringa av ei ny kulturvandring kalla I Hauge sine fotspor og programmet er som vanleg prega av unge og lovande samt ein internasjonal profil med nye omsetjingar. Ulvik herad har gjort vedtak om å byggja om Heradshuset til kulturhus og dokumentasjonssenter for Olav H. Hauge sin forfattarskap. Huset vil bli ferdig renovert til opninga av festivalen og om nokre år vil vonleg Hauge-senteret vera klar som arena til formidling av Hauge sin forfattarskap og som senter for nasjonal og internasjonal poesi. Eit skår i gleda, kunne ha vore tittelen på eit dikt, men det er eit utrykk for dei dramatiske endringane som kjem til å skje i Hardanger når høgspentliner vert installert gjennom fjordlandskapet. Gjeng det an å leva med dei i kvardagen óg? Velkomen til poesifest i littoralsona! Espen Eide festivalsjef

3 Velkomen til poesibygda Ulvik Ulvik Poesifestival Olav H Hauge-dagane har 10-års jubileum i år. Sidan starten i 2000 har mange vitja bygda og fått betre kjennskap til Olav H. Hauge si dikting. Samstundes har de fått møtt diktarar, musikarar og kunstnarar som henta inspirasjon i Hauge sine dikt. Festivalen har blitt ein møtestad for store kulturopplevingar, litterære debattar og inspirerande sosialt samvær. Høgt kunstnarleg nivå har vore eit mål, noko denne festivalen og er prega av. Eg er særleg glad for at Ung poesi i Hordaland har blitt ei fast tevling i samband med festivalen. Her får unge poetar frå heile fylket høve til vurdering av arbeida sine, og ekstra merksemd kring diktinga si. Venelaget Olav H Hauge og Hordaland fylkeskommune står bak prisen, og den kan berre gå til uprenta tekstar. Olav H. Hauge-stiftinga har, saman med mellom anna Ulvik Herad, i fleire år arbeidd med etableringa av eit Hauge-senter i bygda. Forprosjektet er avslutta i desse dagar. Det er lagt eit grunnlag for å setta i gang med sjølve utviklinga av senteret. Ulvik herad har investert mykje i lokale for senteret med opprusting av Heradshuset. Årets festivalutstilling, som er utstillinga A response to Olav H. Hauge av Ian Ward Garlant, vert i Hauge-senteret. Diktet Tid å hausta inn (Spør vinden, 1971) skildrar milde soldagar i Ulvik i september, slik berre Olav H Hauge kan. Eg ynskjer dykk alle milde soldagar i poesibygda Ulvik, og mykje ekstra bagasje med heim att. God festival! Beste helsing Mona H Hellesnes Ordførar Bussen frå Ulvik Poesien er ein kvalitet ved sansingane og opplevingane. Dine som mine. Stundom ei tindrande glede. Stundom ei djupnande undring. Stundom ei frambrytande forståing. Poesien kan blande seg inn i opplevinga når vi opnar merksemda, Ja, men like gjerne skjer det når vi snevrar merksemda inn. Fokuserer på noko. Gjerne eitkvart tilfeldig. vanleg eller uviktig. Jamvel om det er så ørlite og inkjesvetta som eit nålauga. Dessutan kan poesien oppstå når vi koplar ting saman. Som når vi nemner nålespissen for nålauga og kanskje høyrer nålauga sukke: Spissen er det einaste eg lengtar etter her i livet! Då kan det vere vi kjenner oss som ein kvit sytråd. Avmektige. For tråden kan ikkje hjelpe sin aller næraste her. Eller skamfulle. For vi merkar vi liknar nåla med den umulige lengten. Poesien kan også tukte oss. Slike koplingar skjer i tanken og ter seg i språket. I snakket stundom. I skrifta til andre tider. Språket er vår eldste og vår mest fornybare antikvitet. Om språket er eksklusivt og privat inne i oss, er det kontaktskapande og demokratisk utanfor og imellom oss. Språket er fornyande når det fortel oss nytt. Og språket er konservativt og vernande når held fast i ei form slikt vi har tenkt, sagt, sendt frå oss - eller kanhende reist ifrå, inn i ei anna tid, dit ingen kan nå oss. Har språket ei slitesterk form, vil innhaldet stå seg. Det kan vere skøyrt og tandert, flyktig og skimrande, men er utforminga poetisk, vil innhaldet bli tatt vare på og leve lenge der andre som brukar språket kjem. Vi kan samanlikne den poetiske skriftforminga med kjøkkenkunstene konservering, tillaging, servering. Tenk at det er den talande tunga di du har å by på, men gjestene er så langt borte, eller du er borte når gjestene kjem. Då kan du ta tida til hjelp og salte og røyke og tørke det tunga skulle ha sagt. Speketunge kan vi kalle dette og henge det opp i ei diktbok. Skjer deg ein snei! Men er gjestene ventande same dagen, kan tunga kjølast ned og serverast oppdelt med skarpe pausar - rå, men kunstferdig artikulert og framført med garnityr på eit lite brett av poeten sjølv: Versågod, sushitunge! For dei som er meir reiseglade enn matglade kan vi samanlikne poetiske tekster med ulike transportmiddel. Terje Vigen-dikt er som eit godstog: Så mange vogner - betre å sjå toget passere enn å vere med! Songar og viser liknar meir på karusellar og husker: Ein snurrar eller gyngar, blir ør og kjem attende til utgangspunktet. Dei minste dikta på fire-fem linjer er som sirkussyklar med eitt hjul: Ein må konsentrere seg om balansen og hamnar lett i fanget til einkvan som ser på, men moro er det å prøve ein slik og meistre den! Mange dikt er vridde og skrå som rutsjebanar: Litt tungt å kome seg opp, fort å skli ned! Mange blir aldri trøtte av slik transport. Det gildaste er likevel poesibussane. Romslege og med mange vindaugo. Bussreisene! Første gongen smatt du inn i ein tom buss - du skulle ingen stad og ingen visste at du var her. Det blei litt av ein trip! Du må smile. For du skjønar nå det var slik poeten sjølv må ha hatt det den første gongen og at ingen er meir velkomne i bussen hans enn slike reisande som du. Du har prøvt det. For om bussen er førarlaus, kan den gå av seg sjølv. Men bussen startar ikkje før du er komen ombord. Einar Økland Eplelandskap i Ulvik Foto: Jorid Lekve Eide

4 Program Torsdag 16. september Kurs Den fleirfaglege Hauge Quiz Poesiquiz Fredag 17. september Bautaen Ogmund rid heim Nære på Per Olav Kaldestad Kulturvandring I Olav H. Hauge sine fotspor Føredrag Frå Yggdrasil til Bjørvika Utstilling I dag så eg to spadar Nære på Hans Sande Nære på Per Olav Kaldestad og Tarald Stein Presentasjon Debutant Sindre Ekrheim Margsmarginale Utstilling A response to Olav H. Hauge Konsert Wollestad, Haugland, Tronsmo Føredrag Eksilet i kvardagen Festivalopning Utdeling av Amboltprisen og Ung Poesi Føredrag Gjeng det an å leva i kvardagen óg? Redaksjon poesi Kvardag utan kontroll Konsert Eplemøya Songlag Nære på Loveprosjekt Bråtveit og Hansson Konsert Kabaret Makaber, Bergen Mandolinband Laurdag 18. september Føredrag Årets Hauge-forelesar Nære på Arne Østring, Agnes Ravatn, Tyra Tronstad Konsert Tam Glen Nære på Ole Robert Sunde og Tina Åmodt Konsert Norsk Poesi og Satireorkester Poesikonsert To i ein båt Poesitreffet Flavio Santi, Guri Vesaas, Eva Jensen Stella Pallander, Gerður Kristný, Staffan Söderblom, Idar Stegane Konsert Åresong Konsert Tom Roger Aadland, Malaparola Sundag 19. september Gudsteneste Friluftsgudsteneste Kulturvandring I Olav H. Hauge sine fotspor Nære på Steinar Opstad Konsert Draumkvedet BKKS*, Haugesenteret Kr. 500 Den Grøne Kafé Gratis Almenningen Elvatun Gratis Haugesenteret Gratis Hjeltnes vidaregåande skule Kr.150 Drøs Bakeri og Kafé Kr. 100 Haugesenteret Gratis Haugesenteret Gratis Den Grøne Kafé Kr. 200 Haugesenteret Kr. 100 BKKS* Kr. 200 BKKS* Kr. 100 Elvatun Kr. 100 Skeie- mylna Kr. 150 BKKS* Kr. 100 BKKS* Kr. 350 Elvatun Kr. 100 Den Grøne Kafé Kr. 100 Rossvoll kr. 150 Drøs Bakeri og Kafé Kr. 100 Elvatun Kr. 200 BKKS* Kr. 250 Elvatun Kr. 150 BKKS* Kr. 300 BKKS* Kr. 350 Hjeltnes vidaregåande skule Kr.100 Haugesenteret Kr 150 (100) Ulvik kyrkje Kr. 200 Filmpoesi Den andre mannen (1t.) Laurdag og sundag kl Dolkaren (1t.) Laurdag og sundag kl Haugesenteret Kr. 50 (ikkje festivalpass) * BKKS = Brakanes kurs- og konferansesenter.

5 Praktisk informasjon Festivalkontor Festivalkontoret er på Brakanes kurs- og konferansesenter under festivalen. Her er det sal av billettar, festival t-skjorte og festivalplakat. Opningstid: Torsdag kl Fredag og laurdag kl Sundag kl Billettar Pass Festivalen tilbyr festivalpass for vaksne, born og ungdom / student og medlemar i Venelaget Hauge. Festivalpasset er eit svært gunstig tilbod dersom du vil ha med deg dei mange arrangementa under festivalen. Merk! Pass gjev innslepp på alle arrangement og på festivalkro der det er ledig plass, men med unnatak av kulturvandring sundag og filmpoesi på Haugesenteret. Ordinært festivalpass kr. 1000,- Festivalpass medlemer Venelaget Hauge kr. 800,-. Hugs legitimasjon for betalt medlemskap. Ungdom/studentpass kr. 600,-. Alder: f.o.m. 14 år t.o.m. 20 år; legitimasjonsplikt. Studentpass krev gyldig studentlegitimasjon. Barnepass kr. 300,- Alder: Under 14 år. Dagpass fredag 17.september kr. 500,- Dagpass laurdag 18.september kr. 500,- Dagpass sundag 19.september kr. 300,- Førehandskjøpte festivalpass må bytast til eit eige festivalarmband på festivalkontoret. Under festivalen skjer alt sal av tilgangsteikn på festivalkontoret. Billettar vert ikkje refunderte. Einskildbillettar Det er også billettsal på kvart arrangement under festivalen. Merk: Hentefristen for førehandstinga billettar er 1 time innan arrangementet startar. Utsalsstad Pass og billettar kan kjøpast på e-billett på og Tenestetorget Sentrumsbygget i Ulvik måndag til fredag mellom kl og fram til og med onsdag før festivalen. I tillegg kjem billettavgift på kr.5 pr. billett som blir kjøpt som e-billett på internett. Med ebillett kan du no kjøpa billetter på nett til festivalen. Billettane blir betalt med Visa eller MasterCard. Etter at kjøpet er gjennomført, vil du få fram ein billett som du kan skriva ut. Dersom du legg inn epost-adressa vil denne også bli sendt på epost. Billetten tar du med til festivalen der den vil bli kontrollert. Dersom du legg inn mobilnummer og kryssar av for ekstra stadfesting vil du få tilsendt ei stadfesting av kjøpet på sms. Merk at dette ikkje er ei erstatning for billetten som du må ta med. Følgjekort Fritt tilgjenge/ fribillett for følgjeperson til funksjonshemma/ rullestolbrukar; må vise følgjekort. Endringar Festivalen tek atterhald om eventuelle feil eller endringar i programmet. Kontakt E-post: Telefon Post: Ulvik Poesifestival, Skeiesvegen 5, 5730 Ulvik Overnatting Informasjon om overnatting får de ved å kontakta Ulvik Turistkontor; tlf , faks , eller e-post: eller på Turistkontoret sine heimesider: Opningstider: Epleblom Foto: Jorid Lekve Eide 01 juni - 15 september Måndag - fredag: Laurdag - sundag:

6 Utstillingar og anna Utstillinga A response to Olav H. Hauge av Ian Ward Garlant Opningstider: Fredag: kl Laurdag: kl Sundag: kl Hauge-senteret/Heradshuset Kr. 50 Utstillinga I dag såg eg to spadar av Hans Sande Opningstider: Fredag kl Laurdag kl Sundag kl Hjeltnes vidaregåande skule Kr. 50 Galleri Ulvik Her kan du oppleva produksjon av keramikk på nært hald. Sal av keramikk, bilete, glas, grafikk og vev produsert av lokale kunstnarar og handverkarar. Keramikar Ingvild Seljeseth Winters, Biletkunstar Lars Gunnar Polden, Biletkunstnar Jorunn Hanto Haugse, Grafikar Kristian Finborud, Glasblåser Silje Syse, Vevar Frøydis Hakestad. Lansering av Hauge koppen I samband med poesifestivalen 2010, lanserar vi ein ny kopp, Hauge- koppen, med strofer frå Olav H. Hauge sine dikt. Opningstider: Torsdag kl Fredag kl Laurdag kl Sundag kl Kontakt Ingvild Seljeseth Winters, , for avtale, eller om du lurer på noko. Reinhold Kager Fotoutstilling Brakanes sentrum Open alle dagar Film Poesi Den andre mannen (1 t) Laurdag Sundag Dolkaren (1 t) Laurdag Sundag Hauge-senteret/Heradshuset Kr. 50 Olav H. Hauge, den andre mannen Den andre mannen, av Vigdis Nielsen, er både ein biografisk film og ei poetisk reise inn i den store vestlandsdiktaren sitt univers. Olav H. Hauge levde det meste av livet sitt som eplebonde i Ulvik. Einsam og isolert fordjupar han seg i verdslitteraturen og skriv dagbok og eigne dikt. I lange periodar var han tvangsinnlagt på psykiatrisk sjukehus, men gjennom diktinga si vann han litt etter litt livet tilbake. Mot alle odds finn han den store kjærleiken nærare 70 år gammal. Grenseerfaringane, det at han både var på og over grensa i sitt eige liv kan vera noko av grunnen til at han også kom så langt i diktinga si. (Jon Fosse). Filmen har dei siste to åra vore vist verda rundt på filmfestivalar. Filmen hadde lansering på Ulvik Poesifestival i 2008, og vart vist for full sal på heile åtte visningar. Dolkaren Eit videoessay som tar utgangspunkt i forfattaren Paal-Helge Haugen (f.1945) sin forfattarskap og hans samarbeid med andre kunstnarar. Han debuterte med diktsamlinga Blad frå ein austleg hage (1968). Haugen sine bøker er omsett til rundt 20 språk. Opplegg og regi: Terje Dragseth i samarbeid med arbeidskollektivet Recordings. Terje Dragseth (f.1955) debuterte som forfattar i 1980 med diktsamlinga Offerfesten og har sidan gitt ut åtte diktsamlingar. Han er utdanna filmregissør. Årsmøte Venelaget Hauge Laurdag kl Rossvoll Boksal kasserte bøker Ulvik Folkebibliotek Boksal Utsal på Handel & Handverk og festivalkontoret Haugetunet på Rossvoll Er ope for omvisning alle dagar under festivalen. Elles etter avtale tlf / Pris kr. 60 pr. person Den andre mannen Regi: Vigdis Nielsen Matservering og festivalkroer Den Grøne Kafé Drøs Bakeri og Kafé: Talerøyret. Open mikrofon for dei som har noko på hjartet eller på tunga. Brakanes hotell Ulvik hotell Grillkiosken Festivalkro under arrangementa på Elvatun, Skeie- mylna og Brakanes kurs- og konferansesenter.

7 Omtale programpostar Torsdag 16.september Kurs Den fleirfaglege Hauge Venelaget for Olav H. Hauge arrangerer eit dagskurs i samband med poesifestivalen i Ulvik om Den fleirfaglege Hauge. Kurset går frå kl 12 til kl 18 torsdag den 16. september ved Ulvik kursog konferansesenter / Haugesenteret i Ulvik. Kurset er eit samarbeid med Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen. Det vil utforska korleis ulike kunstartar kan skapa nye tilnærmingar til Hauge sine tekstar. Målgruppa for kurset er lærarar i alle skuleslag frå barnehage til vidaregåande, medlemene i Venelaget, og alle andre Hauge-interesserte. Spørsmål om kurset kan rettast til: Øystein Hide, Venelaget Olav H. Hauge Aslaug Nyrnes, Høgskolen i Bergen Fredag 17. september Nære på Per Olav Kaldestad (f.1947) Variasjon er stikkordet for Per Olav Kaldestad sin forfattarskap. Han svingar seg lett mellom sjangrar, og turnerar ulike stilartar. Han har vore redaktør for ei rekke fagbøker, antologiar og gjendiktingar. I år er han aktuell med boka Med kråkenebb og kråkeføter som er illustrert av Hilde Kramer. Leikande og alvorlege dikt som feirar fuglar, dyr og andre underlege skapningar. Dette er ei vakker kunstbok med humoristiske tilsnitt. Å visa det store i det vesle er noko av drivkrafta bak Per Olav Kaldestad og Hilde Kramers nye diktbok for born. Det er ikkje kvar dag born får nye dikt og regler servert på eit bokfat. Elvatun Gratis inngang Dette seminaret vil få fram den fleirfaglege Hauge. Kjernen vil vera utvalde tekstar frå Hauges produksjon. Tekstane skal ikkje primært lesast analytisk akademisk, i staden skal tekstane tolkast gjennom ulike typar performativt arbeid, og studiar av slikt arbeid opplesing, musikk, biletskaping, bildebokproduksjon. Haugesenteret/Brakanes kurs-og konferansesenter / Kr Poesiquiz Var Ernest Hemingway så tøff som mange skal ha det til? Heng dikta til Johan S. Welhaven på greip? Kva dreiv eigentleg Hamsun med under krigen? Hadde Olav H. Hauge katt? Kom og test dine poesi- og litteraturkunnskapar. Flotte premiar til vinnarane. Nokså fine premiar til dei som kjem på andreplass. Den Grøne Kafé / Gratis inngang Eplekorg Foto: Jorid Lekve Eide Med kråkenebb og kråkeføter Per Olav Kaldestad Hilde Kramer

8 10.00 Kulturvandring Ei vandring i diktaren Olav H. Hauge sine fotspor. Vandringa går frå kaien på Brakanes, til diktarheimen på Rossvoll. Oppmøte på Ulvik Turistkontor. Presentasjon av vandringa for ungdomsskuleelevar. Rossvoll Foto: Terje Hjaltnes Ansvarleg arr. Ulvik Landskapspark

9 11.00 Føredrag Frå Yggdrasil til Bjørvika - Romlig bruk av trær gjennom 1000 år Tre er ein del av kvardagen sine kulissar. Kor merksame er vi på dette? Med utgangpunkt i årets tema vil Rainer Stange sjå nærare på dette i eit historisk perspektiv. Rainer Stange er landskapsarkitekt og driv sitt eige firma i Oslo. Han er professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for Urbanisme og landskap. Han held forelesingar, foredrag og skriv artiklar om dette temaet; som Trær i byen. Han er redaktør i Trevennen, bladet til interesseorganisasjonen Treets Venner. Skulpturutstillinga to Spadar Inspirert av Olav H. Hauge sine tingdikt har Hans Sande laga tolv frittståande skulpturar i tre med hovud av gamle spadar, grev og greip. Slik får dei rustne og velbrukte reiskapane ikkje berre nytt liv, men heilt andre liv. Han har også laga trematerialbilde eller relieff der øks, potegrev og tigersvans er i fokus. Til kvar nyskapt reiskap har han skrive ei livshistorie. Sande er forfattar og sjølvlært biletkunstnar, og har 45 skjønnlitterære bøker bak seg. Biletkunsten har han arbeidd med meir i det stille, men han har illustrert og laga omslag til fleire av sine eigne bøker. I 2007 var han med på Vestlandsutstillinga, og frå same år har han hatt to ulike skulpturutstillingar på vandring: Kjælne kjevler og Brest i bringa. Per Olav Kaldestad (f.1947) Per Olav Kaldestad sin forfattarskap er mangesidig, men han er best kjend for det han har skrive for born og ungdom. Han debuterte i 1973 med samlinga Kikkert og har seinare gjeve ut fleire diktsamlingar. Sonetten går som ein raud tråd gjennom hans forfattarskap, både i omsetjingar og frå eigen penn. Drøs Bakeri og Kafé / Kr Boklansering Sjefredaktør Sverre Tusvik i Samlaget presenterer debutantar og nye utgjevingar av poesi. Debutanten Sindre Ekrheim er til stades og les. Sindre Ekrheim (f.1967) Han debuterar i år med Sjøen hugsar ingen barndom stille observasjonar, som både fengslar og overraskar. Dikta tek lesaren med over sjøen, ned i djupet, opp på stranda, over åkeren, inn i skogen. Ekrheim opnar med denne samlinga opp eit landskap og ei verd som er konkret og gjenkjenneleg, men på same tid merkeleg og uføreseieleg. Redaktør Lene E. Westerås presenterar MargsMarginale, Margbok sin nye serie for gjendikting av poesi. Nære på Hans Sande (f.1946) Han debuterte i 1969 med diktsamlinga Strime, som han fekk Tarjei Vesaas sin debutantpris for. I 2009 kom han med romanen Slepe rundt på døde dyr der Olav H. Hauge og poesifestivalen i Ulvik utgjer ein del av handlinga. Forfattarskapen er særprega, omfattande og grensesprengande, i hovudsak skrive på stilsikkert nynorsk - med ein heil del tydelige høgdepunkt. Han har motteke fleire prisar for bøkene sine, og er omsett til fleire språk. Han er spesialist i psykiatri ved sida av å vera forfattar. Hjeltnes / Kr Nære på Tarald Stein (f. 1977) Tarald Stein debuterte i 2008 med diktsamlinga Framandkar, og med den vart han den første i Noreg til å nytta røynsla som transkjønna i eit skjønnlitterært verk. Frikar som kom ut i år er den andre diktsamlinga hans, og byggjer på debutboka. Dei 61 korte dikta i boka er blitt omtala som eit lite smykke av presist handverk og kontrollert utbygging av det poetiske resonnementet. Alt slik det er Shuntaro Tanikawa Liv Lundberg Liv Lundberg har gjendikta den japanske diktaren Shuntaro Tanikawa i samlinga Alt slik det er. Ho vil vera til stades for å lesa frå samlinga. Tanikawa er ein av etterkrigstidas viktigaste poetar i Japan. Han har gjeve ut nærare 400 titlar og er omsett til 15 språk. Tanikawa skriv frie vers, men meistrar også tradisjonelle former. Liv Lundberg er poet, forfattar, gjendiktar og professor i skrivekunst ved Forfattarstudiet, Universitetet i Tromsø. Haugesenteret Gratis inngang

10 14.30 Festivalutstilling Offisiell opning av utstillinga A response to Olav H. Hauge av Ian Ward Garlant. Ian Garlant bytta fashion mot fjord, og flytta frå livet som designar i London til Hardangerfjorden sitt stille landskap. Garlant studerte ved Kingston College of Art and Design, og vart etter kvart henta inn av den engelske Haute Coutureskreddaren Hardy Amies som har vore Dronning Elisabeths hoffleverandør i 50 år. Då finanskrisa slo inn, slutta Garlant som designar. Han selde huset og mesteparten av kleda sine på auksjonshuset Christies, og flytta til Netland der han bygde seg ei hytte ved vatnet. Då Garlant for to-tre år sidan fyrste gong las Olav H. Hauge, vart han med ein gong fascinert. I likskap med Hauge, tek Garlant utgangspunkt i omgjevnadane når han skapar kunsten sin. Dei skulpturelle arbeida i utstillinga A response to Olav H. Hauge er sett saman av gamle asfaltplater som vert smelta, sand frå fjorden, eik og måling. Ian Ward Garlant vil vera til stades på opninga. Haugesenteret / Gratis inngang Føredrag Eksilet i kvardagen: Tilbaketrekning frå kontrollmekanismar Lyrikk, essayistikk og filosofi peikar ofte på rom for å fri seg frå overveldande førestellingar, meiningstvang og mekaniske tenkje- og handlemåtar. Med feste i tekstar av m.a. Olav H. Hauge, Georg Johannesen og Jon Hellesnes kan ein kan hende peike på ein reflekterande poetikk, der ei djupare forståing av det kvardagslege står opp imot allmenngjorde krav på korleis ein skal te seg i samfunnet. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (f.1957) Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger. Han har mellom anna skrive Omvegar fører lengst. Stykkevise essay, og omsett Pierre Bourdieus Den kritiske ettertanke: grunnlag for samfunnsanalyse til norsk. Han er ein av forfattarane i festskriftet til filosof Jon Hellesnes sin 70-årsdag Filosof i vår tid som kom ut på Samlaget i Haugesenteret / Kr Kor var ho var Denne førestillinga tar tak i den hypersensitive sida til Olav H. Hauge. Førestillinga er så å seia eit musikalsk forskingsprosjekt i underteksten til det Olav H. Hauge skriv om sitt forhold til kvinner. I 2008 framførte Heidi Tronsmo, Erling Wollestad og Glenn Erik Haugland ein forløpar til denne nye førestillinga på Galleri Oz på Os. Eit heilt nytt Olav H. Hauge - program med nyskrive musikk til dikt og dagbøker gjort av tre musikarar som i mange år har levd og arbeida med Hauge si dikting. Konsertførestillinga er musikk av Haugland og Tronsmo. I tillegg til fantasieggande lydbilete trakterar dei tre blåseinstrument og lagar lydar av alt mogeleg som til dømes gartnarhanskar med innlimt sandpapir. Glenn Erik Haugland (f.1961) Haugland er komponist og ein av dei få i Noreg som har satsa på musikkteater og langt på veg lukkast med å etablera seg som musikkdramatikar. Kammeroperaen Hulda og Garborg vart i 2004 nominert til Nordisk Råds Musikkpris. Også operaen Rebekka som vart tinga og urframført av Den Norske Opera i 2007, vart godt motteke då den vart urframført på Ultimafestivalen. I 2008 hadde Haugland suksess med to orkesterverk; Law vs Order urframført av Düsseldorfer Symfoniker og Rascher Saxophone Quartet i Düsseldorf og..og holt læt seld sjels gal urframført av Bergen Filharmoniske Orkester. I 1995 hadde han urframføring i Ulvik av Seddu, eit dikt av Hauge. Heidi Tronsmo (f. 1959) Tronsmo har sidan tidleg på 80-tallet vore mykje brukt som songar, scenekunstnar og pedagog knytt til song og scene. Ho arbeidar samstundes innan fleire felt, både som tekstforfattar, komponist og utøvar. Ho er mellom anna kjent for barneoperaen PoY! som i 2001 vart nominert til Edvard-prisen, Guri og Vinden, Hypermusikal, 3x3 og Guris Kalas. For tida arbeider ho med ein ny opera, Havfest tinga av Os kommune i samband med opninga av Oseana - Os Kunst & Kultursenter. Erling Wollestad (f.1946) Har i mange år vore kulturskulerektor i Ulvik og har hatt ei sentral rolle i mange musikalske prosjekt som tek utgangspunkt i Olav H. Hauge sin forfattarskap. Den Grøne Kafé / Kr Festivalopning Programleiar Espen Eide. Offisiell opning av festivalen ved Agnes Ravatn. Arnhild Litlere les festivaldiktet. Framføring av prosjekt av elevar i klasse frå Brakanes skule i samarbeid med Bergen Byspill med utgangspunkt i temaet for festivalen. Stiftinga Bergen Byspill Vart etablert i 1995 med det føremål å flytta teateret ut til folket. Gruppa er samansett av profesjonelle scenekunstnarar, med lang erfaring i å produsera scenekunst på utradisjonelt vis. Gruppa tar i bruk element frå fysisk teater, mime, akrobatikk, gjøgling, og musikkomposisjonar. Dei har samarbeidd med Brakanes skule ved tidlegare festivalar og er også med på årets festival.

11 Rapping med Runar Gjer deg klar for urban bygderapp. Ungdomar har skrive rap rett frå levra, som dei vil framføra med oppbakking frå Runar Gudnason i Side Brok. Rappane tek opp ulike emne, frå at det kan vera hardcore i Hardanger, til det meir kjenslevare om kjærleiken på setra. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Vossa Jazz og Hauge-senteret og innslaga var ein del av tingingsverket til Badnajazzen 2010, der dei tok publikum med storm. Medverkande: Runar Gudnason, Christian Wallevik, Joachim Grønningsæter Wamstad, Mattis Flobakk, Espen Richards, Jon-Peter Lindqvist. Amboltprisvinnar Arne Skjerven Utdeling av Amboltprisen til prisvinnar Arne Skjerven ved sjefredaktør Sverre Tusvik i Samlaget og Studiestipend og Ung Poesi ved fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti. Amboltprisvinnar Arne Skjerven Arne Skjerven er ein av dei gamle slitarane i arbeidet med på fremja Olav H. Hauge og diktinga hans. Med særleg fokus på det lokale perspektivet, har han arbeidd for å auke kunnskap om og kjennskap til lyrikk og målsak i skuleverket og mellom folk flest i nærare 40 år. Han var saman med eit par andre eldsjeler grunnleggjaren av Venelaget Olav H. Hauge i 1999, og var leiar for laget fram til I samband med dette arbeidet var han òg sentral i etableringa av poesifestivalen i Ulvik, og han har vore styre- eller varamedlem for Olav H. Hauge-stiftinga. Etter mange års arbeid med Olav H. Hauge og diktinga hans, kom boka Olav H. Hauge og bygda ut på Det norske Samlaget i 2008, i samarbeid Steinar I. Bergo. Oddmund Wallevik les og fortel med utgangspunkt i festivaldiktet. Eplemøya Songlag (Sjå omtale seinare i programmet.) Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Føredrag Gjeng det an å leva i kvardagen óg? Kanskje ein kan stilla eit spørsmålsteikn, omformulera Hauge si utsegn og på den måten få ein annan innfallsvinkel til årets tema. Det gjer Staffan Söderblom (f.1947) som er professor ved Litterär Gestaltning på universitetet i Göteborg. Som forfattar har han gjeve ut diktsamlingar, romanar, biografiar og essayistikk. I 2009 kom han ut med samlinga Sa han. Tidlegare har han mellom anna skrive essays om norske forfattarar. På enkelte felt er denne svensken truleg betre opplest på norsk litteratur enn dei aller fleste norske kritikarar. I 1997 hadde han eit føredrag om Hauge på eit seminar i Ulvik og det kom til å danna grunnlag for hans nylesing av Hauge i boka Och jag var länge död som kom ut i Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Redaksjon poesi Kvardag utan kontroll Tema i redaksjonen er kvardag utan kontroll. Mykje er usikkert i kvardagen, og det vert i stor grad bestemt av slump. Det er naturleg, men mange ynskjer i dag totalkontroll. Filosof Jon Hellesnes er inne på dette i boka si Livstolking i kor overveldande grad våre menneskelege vilkår er bestemt av slump. Han meiner det moderne mennesket vegrar seg for å ta innover seg denne innsikta. I panelet sit Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Agnes Ravatn og Staffan Söderblom. Programleiar er Magnhild Bruheim. Magnhild Bruheim (f.1951) er forfattar og frilansjournalist. Ho har tidlegare arbeida som radio og TV-journalist i NRK. Ho debuterte i 1997 med kriminalromanen Varselet og har seinare skrive fleire bøker i same sjangeren: bygdekrim. I 2003 gav ho ut sin første historiske roman, Trolldomskraft, som byggjer på ei verkeleg hending i Gudbrandsdalen. Fleire av bøkene hennar er omsette til tysk. Som faglitterær forfattar har Magnhild Bruheim vore med og skrive bøkene Lykkeland. Minne frå slagerbøkene (2000) og Matminne frå Gudbrandsdalen (2004). Elvatun / Kr Konsert Eplemøya Songlag Eplemøya Songlag har trøkk og sjarm! Dei miksar humor, eksperimentell improvisering og forteljarkunst. A capella vokaltrioen er samansett av ein folkesongar og to jazzsongarar. Dei utforskar landskapet mellom folkemusikk og jazz. I år debuterte dei med album, som vart godt motte. Tidlegare har Eplemøya Songlag fått mykje merksemd i konkurransar. Dei song seg mellom anna til finaleplass i den prestisjetunge tevlinga IntroFolk i I dei spesielle omgjevnadane i den gamle Skeie-mylna vil jentene frå Eplemøya Songlag garantert skapa god stemning. Medverkande: Liv Ulvik folkesong, Wenche Losnegård jazzsong, Anja Eline Skybakmoen jazzsong Skeie-mylna / Kr Nære på Loveprosjekt med Inger Bråtveit og Cecilia Hansson Loveprosjekt er ei dialog-poetisk undersøking av kjærleiken og seksualiteten, ein lyrisk dokumentar om kjærleiken sin kraft og krevjande transportetappar. Om spennet mellom det som har vore demd opp og halde att, og det som kan, må og skal sleppast ut. Loveprosjekt er ein vekselsong mellom to språk, der to poetiske røyster kryssast og smeltar saman i eit unikt og umetteleg univers.

12 Inger Bråtveit (f. 1978) Ho debuterte i 2002 med romanen Munn mot ein frosen fjord. For den fekk ho Nynorsk litteraturpris, og ho vart kåra til Årets debutant på Forfatterne.net. Boka er også blitt omsett til svensk. Hausten 2008 kom Bråtveits andre roman Siss og Unn, ein roman om mødre og døtre, og om å klara seg og å gå til grunne. Ho fekk sølvmedaljen i Dag og Tid si kåring av Årets Beste Nynorskbok 2008 for Siss og Unn. Cecilia Hansson (f. 1973) Ho debuterte som poet 2002 med Revbensdagar, morgnar. I 2005 utkom Tänj min hud. En förvandling. Cecilia Hansson er med i fleire antologiar, m.a. De vackraste kärleksdikterna. I 2008 var ho aktuell med den prosalyriske skildringa Spegelsken, saman med illustratøren Dennis Eriksson. Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Konsert Kabaret Makaber Marita Bratteteig-song, Torstein Åvar Sollien- marimba, Alexander Lund- Kontrabass, Audun Klyve Gulbrandsen- altsax, Alexander Vestergren- barytonsax, Gudmund Bolstad Skjær- gitar. Du veit dei mareritta du har når du verken søv eller er vaken? Det er desse Kabaret Makaber lagar manus og lydspor til. Dei er inspirert av: Tom Waits og Kurt Weill. Bertolt Brecht og Hans Eisler. Nick Cave og Pj Harvey. Theresa Stratas og Radioteateret. Bergen Mandolinband Tankane går raskt til rutete skjorter, strå i munnvika og cowboyorkestar rundt leirbålet når ein høyrer Bergen Mandolinband. Med instrument som banjo, kontrabass, fele, gitar, munnspel og sjølvsagt mandolin, er bandet kapable til å få taket til å løfta seg i konsertlokalet for å sleppa stjernehimmelen og lukta av nytørka høy inn. På sine eigne nettsider skriv dei at plata som kom i vår, Til Skogen, handlar om tilværets sjelelege djup og rusromantiske høgder om eit vanleg liv på si sedvanlege ferd mot undergangen. Kva passar vel betre enn haugesundsdialekt når ein skal formidla denne ferda? Plata, som kom på marknaden i vår, fekk 5 av 6 poeng av BT sin platemeldar. Olav Christer Rossebø (mandolin), Ståle Holgersen (mandolin), Gaute M. Sortland (gitar og vokal), Ingemund Askeland (munnspel og banjo), Kjetil Olai Lundø (bass). Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr. 350 Laurdag 18.September Årets Hauge-forelesar Ernst Håkon Jahr (f.1948) Årets Hauge-forelesar er professor i nordisk språkvitskap. Som språkforskar kan han visa til rundt 200 vitskapelege publikasjonar og 40 bøker innan språkhistorie, språksosiologi, språkkontakt, språkplanlegging og lingvistikken si historie. Han har i alle år vore oppteken av populærvitskapleg formidling gjennom foredrag og initiativtakar til seminar og markeringar. Innanfor eige fagfelt har han blitt engasjert som fagdommar i TV-serien Har det på tunga. I dei siste åra har han mellom anna vore engasjert i markeringar knytt til Henrik Wergeland og Jørgen Løvland samt skrive bok om Clara Holst. Han er tildelt Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin imponerande innsats som forskar og institusjonsbyggar. Hans mangeårige virke i samband med vidareutviklinga av Universitetet i Tromsø og seinare omdanninga og etableringa av Universitetet i Agder har hatt mykje å seie for universitetsmiljøet i Noreg. Han er no rektor ved dette universitetet. Elvatun / Kr Konsert Tam Glen: Robert Burns på nynorsk Tam Glen er Annlaug Børsheim frå Ulvik og Olav Tveitane frå Bergen. Dei er begge vokalistar og dyktige instrumentalistar der dei mellom seg deler gitarar, fele og cister. Dei har funne ei felles interesse for den skotske nasjonalpoeten Robert Burns sine viser og då særskilt i dei fine omsetjingane til Johannes Gjerdåker frå Voss, som han har gjeve ut i to bøker. Den eine fekk han m.a. Bastianprisen for i Tam Glen nyttar for det meste tradisjonelt skotsk melodimateriale, men også litt nyskrive. Songen står naturleg nok i sentrum med frisk vind i gitarane og salt sjø i felespelet. Rossvoll / Kr Nære på Agnes Ravatn (f.1983) Ho debuterte i 2007 med Veke 53, ein roman som fekk svært gode meldingar. For debutboka si fekk ho Natt&Dags Bergensprisen for beste bok 2007, Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond 2008, og Rogaland Fylkeskommunes litteraturstipend Fanzinen Ikke til hjemlån, gjeve ut saman med Kjersti Rorgemoen, Anja Ulset og Mari Ulset, kom i bokform i Ho er journalist i Dag og Tid. Ei samling tekstar ho skreiv for denne avisa

13 vart i 2009 gjevne ut i bokform med tittelen Stillstand sivilisasjonskritikk på lågt nivå. Ho har ei litterær og journalistisk stemme som blir lagt merke til. Og så skriv ho poesi om eigen barndom. Arne Østring (f. 1961) Han debuterte i 1992 med kortprosasamlinga Hvis du så deg rundt en dag. Arne Østring sine korte prosastykke er av fleire blitt karakterisert som intellektuell slapstick; der han mellom anna rettar blikket mot velkjente livssituasjonar og landskap, avfolka norske bygder eller ein tur på do på Hardangervidda midt på vinteren. Tyra Teodora Tronstad (f.1972) Debuterte med diktsamlinga Mandag morgen står de døde i kø og boka fekk mykje fin omtale då den kom ut i Fleire av dikta i denne samlinga krinsar om døden og sorga sine ritual. Dette er dikt som lyfter fram det handgripelege ved døden og det ubegripelege ved livet, som skjørt og kvardagsleg står fram som vakkert og kanskje til og med magisk. Den Grøne Kafé / Kr Nære på Ole Robert Sunde (f.1952) og Tina Åmodt (f.1985) Så ulike tema som anleggsarbeid og sjølvomsorg er på plakaten når Tina Åmodt og Ole Robert Sunde les frå sine bøker på Drøs kafé. Tina Åmodt debuterte i vår med boka Anleggsprosa, til gode terningkast frå kritikarkorpset. Ole Robert Sunde debuterte med diktsamlinga Hakk i hjel i 1982, og er no aktuell med tekstsamlinga Selvomsorg. Litteraturmeldar Leif Ekle i NRK omtalar Selvomsorg som ei forunderleg skattkiste av ei bok. Drøs Bakeri og Kafé / Kr Konsert Norsk Poesi og Satireorkester Poesien og satiren går hand i hand i denne førestillinga. Mange får seg ein på trynet, men undervegs er det også rom for overraskingar, innslag som er spissfindige og underfundige, ømme tær og hjarte. Dagfinn Nordbø, ein av landet sine skarpaste og politisk mest ukorrekte tekstforfattarar, tek no skrittet opp på scena, saman med medrivande og kommenterande jazzklang frå einarar i faget. Dagfinn Nordbø Dagfinn Nordbø har dei siste 20 åra jobba som tekstforfattar for ei rekke av landet sine beste komikarar, både på scenen og i radio. Det gjer han framleis, og no har han grunnlagt Norsk Poesi og Satireorkester saman med pianist Vigleik Storaas og bassist Gaute Storaas. Vigleik Storaas Han er ein av Noreg sine leiande jazz-pianistar, utdanna ved Trondheim Musikkonservatorium. Han har spela mellom anna med Knut Riisnæs, Chet Baker, Niels Henning Ørsted Pedersen, Warne Marsh, Palle Danielson, Karin Krog, Bjørn Alterhaug mfl. Medverka på 17 CD-utgjevingar, 4 soloutgjevingar i eige namn. Gaute Storaas Han var tidlig aktiv i det Bergenske jazz og rock miljøet som bassist, og etter kvart arrangør. Studerte jazzkomposisjon og arrangering ved Berklee College of music i Boston. Har skrive musikk og arrangement til tv-show, teater, plateinnspelingar, reklamefilm etc. Mest kjend frå denne perioden er profilmusikken for Tv2 i Han komponerte musikken til filmen Elias og kongeskipet, og tv-serien med dei same karakterane, eit arbeid som fekk Edvard-prisen i Dagfinn Nordbø, opplesing/song, Vigleik Storaas, piano/komposisjon, Gaute Storaas, bass/komposisjon Elvatun / Kr Poesikonsert To i ein båt helsar på vinden--- helsar på regnet Eit møte mellom Olav H. Hauge og Jon Fosse sine tekstar i det vestlandske fjordlandskapet. Førestillinga To i ein båt gjev oss smakebitar frå både Olav H Hauge og Jon Fosse sin forfattarskap. Fosse vert støtt framstilt som uvanleg taus, som ein av desse nynorsk diktarane, desse tenkjande, skrivande gubbane som held seg for seg sjølve, på fjellet eller ved havet og held kjeft. Den same myten finnst om Olav H. Hauge. Men Hauge skal ha snakka og snakka dei gongene Fosse møtte han. Det same gjer Fosse. Han må berre koma i gang, så kan han snakka i timesvis...frå boka om J Fosse Poet på Guds jord av C Seiness. Vi er heldige som har to så vidt forskjellige og djuptloddande forfattarar som Hauge og Fosse frå Vestlandet. Dei hentar sitt språk nynorsken og sine bilete og metaforar frå nettopp ei lita vestlandsbygd. Det å få lov til å verta synlege i verda med eit språk og bilete gjev oss identitet og tilhøyrsle. Som gjer at vi kan bli tydlegare for oss sjølve og sjå liva våre. Desse to diktarane har lyfta den vestnorske naturen og kulturen inn i norsk litteratur for all tid. Medverkande: Arnhild Litleré, opplesing, Arild B. Nielsen, trompet, horn og seljefløyte, Sigmund Vik, bassgitar. Arnhild Litleré (f.1960) frå Strandebarm er profesjonell skodespelar og har hatt oppdrag på kjende scener. Ho er ein god Fosse-tolkar og Fosse-kjennar og mellom initiativtakarane til Jon Fosse-dagane i Strandebarm. Ho har sidan 1985 arbeid som frilans skodespelar og hennar repertoar spenner vidt. Ho har hatt

14 sentrale roller i svært forskjellige stykke som strekkjer seg frå Tsjekov over Kafka og Anne Franks dagbok til Barne-tv og revy. Arild B. Nielsen, musikar. Krumtapp i musikklivet i Hardanger i mange år. I lag med Arnhild Litleré og Sigmund Vik har han gitt liv og skapt uventa stemningar til poesi med instrumenta sine. Sigmund Vik, musikar frå Norheimsund, ein av dei mange talentfulle musikarane frå Hardanger. Har samarbeid med mange kunstnarar i Hardanger. Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Poesitreffet Hauge på italiensk: La Terra Azurra- Det blå landet Flavio Santi Eva Jensen og Guri Vesaas sine omsetjingar av Flavio Santi Nordisk poesi med Eva Jensen, Staffan Söderblom, Stella Parland og Gerður Kristný. Gerður Kristný Guðjónsdóttir (f.1970) Ein av dei mest aktive forfattarane på den litterære scena på Island. Ho er mest kjend for sin poesi og barnebøker, men ho skriv også romanar, skodespel og noveller. Ho debuterte i 1994 med samlinga Ísfrétt (Is rapport) og samlinga Höggstaður (Eit svakt punkt) var nominert som Island sin kandidat til Nordisk Råd sin litteraturpris. Ho er omsett til fleire språk og på festivalen vert ho lansert for første gong i norsk språkdrakt. Idar Stegane har omsett dikta i samarbeid med førsteamanuensis Thorsteinn Indridason ved Universitetet i Bergen. Stella Parland (f.1974) Ho debuterte med samlinga Dikter om öden och döden i 1999 saman med Annika Sandelin. Poesibiletboka Katastrofer och strofer om slummer och stoj som vart gitt ut saman med Linda Bondestam i 2003 vart nominert til årets juniorpris i Finland. Ho har studert teater i Italia og er frilans teaterkritikar i Hufvudstadsbladet. I år aktuell med samlinga Gnatto Pakpak. Flavio Santi (f.1973) Han har kome ut med fleire diktsamlingar, ein roman og noveller og har omsett fransk og engelsk poesi til italiensk. Han vekslar mellom å skriva på italiensk og friulansk. Dei to diktbøkene på friulansk dialekt har gjort at han er blitt samanlikna med Pier Paolo Pasolini. Ein poesi der daglege hendingar og opplevingar blir sett inn i andre samanhengar. Med mange skarpe observasjonar i eit Italia der det finst mykje å ta fatt i både når det gjeld fortid og notid. I ein omtale vart det sagt at: Er ikkje dette poesi, ja då veit eg ikkje kva poesi er lenger! For første gong presentert i Eva Jensen og Guri Vesaas sine norske omsetjingar på festivalen. Eva Jensen (f.1955) Sidan debuten i 1984 med Dikt og Tekstar, har ho gitt ut ei rekkje bøker for vaksne, ungdom og barn. Når det gjeld sjangrar, viser Jensen stor breidde. Ho skriv både dikt, noveller og romanar. Ho skriv essay og artiklar, arbeider som gjendiktar og omsetjar. Stikkord for forfattarskapen er høgt språkleg medvit og vid litterær orientering. Eva Jensen har arbeidd som lærar ved Skrivekunstakademiet i Bergen, og som gjestelærar og foredragshaldar ved ei rekkje institusjonar. Guri Vesaas (f.1939) Guri Vesaas har omsett meir enn 50 barnebøker til norsk og fått fleire prisar for arbeidet sitt. Ho var i mange år ansvarleg for Samlaget si barnebokavdeling. Ho er Ridder av 1.klasse av St.Olavs orden og har fått Brageprisen sin heiderspris. Idar Stegane (f.1940) Idar Stegane er professor emeritus i nordisk litteratur. Viktigaste publikasjonar er Olav H. Hauges dikting, Mons Litlerés forlag og Det nynorske skriftlivet. Han har vore nytta som konsulent i samband med omsetjing av Hauge til engelsk, italiensk og fleire andre språk. Staffan Söderblom (f.1947) Sjå eigen omtale i fredagsprogrammet. Elvatun / Kr Konsert Åresong Tekstar av Jon Fosse tonesett av Gabriel Fliflet. Gabriel Fliflet Fliflet er kjent for å vera ein eventyrlysten musikar, som fornektar sjangeravgrensingar i ei herleg blanding med norsk folkemusikk, og med sterk påverknad frå Finland, Baltikum, Ungarn og Balkan, så vel som Shetland og Amerika. Han har evna til å skape melodiar som er både originale og vakre, samtidig som dei understrekar innhaldet i teksten, skreiv Olav Gorseth frå Bergens Tidende etter at konserten Åresong hadde urpremiere på Festspillene i Bergen i vår. Åresong var tingingsverk til Festspillene i Bergen. Jon Fosse har skrive tekstar som er små glimt av livet, av verda vår, og Gabriel Fliflet har sett vakre og energiske melodiar til. Det er melodiøst og songbart, ein stor del poesi, og innimellom bryt ein meir fandenivoldsk energi gjennom. Musikken er imøtekomande, men litt uventa, utan å bera preg av klisjear, seier Gabriel Fliflet sjølv om verket. Etter en konsert som dette, har du bare én tanke i hodet: At alle må få høre denne musikken! For Gabriel Fliflet har laget så gode melodier til Jon Fosses fine tekster at bestillingsverket Åresong kommer til å leve lenge etter at de 58.

15 Festspillene i Bergen er gått over i historien. (...) Høydepunkter? For mange å nevne. De sto i kø. Per Randers Haukaas, Bergensavisen 29. mai 2010 Gabriel Fliflet, piano, trekkspel, song, Per Jørgensen, song, trompet Benedicte Maurseth, song, hardingfele, Kristoffer Vogt, song, kontrabass Stein Urheim, song, strengeinstrument Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr Konsert Heilt bort i natta Tom Roger Aadland og Low Frequency in Stereo Likar du Bob Dylan og nynorsk, vil du truleg falla pladask for Tom Roger Aadland. I fjor gjorde Aadland noko så ambisiøst som å omsetja Bob Dylan sitt skilsmissealbum frå 1974, Blood On the Tracks, til nynorsk. Han hausta svært gode tilbakemeldingar frå både presse og publikum for Blod på Spora. Både omsetjingane og musikken er svært godt handverk. Spesielt gode er duettane mellom Aadland og Linn Frøkedal, som kan skildrast som ein musikalsk gin & tonic. Våren 2011 kjem Aadland med ny plate, også denne med tekstar på nynorsk. På Poesifestivalen får du drypp frå den nye plata. Tematisk skildrar artisten sjølv sitt nye materiale på følgjande måte: - Det blir litt brunt miljø. Ikkje i politisk tyding, men i tydinga brunt pubmiljø. Eg held meg i den melankolske teksttradisjonen. Med seg til Ulvik har han nemnde Frøkedal, og medlemer frå bandet Low Frequency in Stereo. Tom Roger Ådland, song, gitar, Per Steinar Lie, bass, vokal Ørjan Haaland, trommer, orgel, vokal, Hanne Andersen, orgel, trompet,vokal, gitar, Njål Clementsen, gitar, Linn Frøkedal, vokal, orgel, gitar, tamburin Malaparola Er eit norsk-italiensk band som spelar musikk av Renato Carosone, ein fabelaktig musikar frå Napoli som opplevde enorm suksess over heile verda på 1950-tallet. Låtane hans er omsett til 12 språk og tolka av ei lang rekke kjente (og mindre kjente) artistar. Carosone og hans band blandar swing, rock n roll og afrikanske rytmar med napolitanske melodiar og dialekt, med humor, kjærleik og musikalsk virtuositet. Teatralsk, romantisk og surrealistisk er andre adjektiv som skildrar musikken hans, som heller aldri manglar fine melodiar og involverande rytmar. Så her kjem det også til å rykka i dansefoten! Arne Sandvoll, vokal, sag, kazoo, Ugo Santangelo, gitar, vokal Davide Bertolini, bass, mandolin, gitar, blekkfløyte, vokal Hans Christian Dalgaard, trommer, Jan Kåre Hystad, baryton saksofon, alt +bass klarinett, fløyte, perkusjon Brakanes kurs- og konferansesenter / Kr. 350 Sundag 19. September Friluftsgudsteneste Arnfinn Haram (f.1948) Han er dominikanarpater i St. Dominikus kloster i Oslo og elles ein aktiv samfunnsdebattant. Han var tidligare luthersk prest og prost men konverterte til katolisismen i 1998 og vart prestevigd som katolsk prest i Musikk ved organist Daniel Hydle og unge musikarar frå Ulvik. Etter preika vert det kyrkjekaffi. Hjeltnes / Kr Kulturvandring I Olav H. Hauge sine fotspor Vandringa går frå kaien på Brakanes, til diktarheimen på Rossvoll. Oppmøte Ulvik Turistkontor. Ansvarleg arr. Ulvik Landskapspark Pris kr.150 og 100 (ikkje festivalpass) Nære på Steinar Opstad (f.1971) Han debuterte i 1996 med samlinga Tavler og bud som han fekk Tarjei Vesaas debutantpris for. Han har ei heilt særeiga stemme innan den unge, norske poesien, og han bygger sitt eige poetiske univers for kvar utgiving. I samlinga Avhymninger som kom ut i 2009, er det i større grad enn tidlegare meir samfunnsaktuelle dikt. Konsert Draumkvedet Folkesongaren Berit Opheim Versto har med seg komponist og musikar Karl Seglem i si tolking av mellomalderballaden Draumkvedet. Olav Åsteson sovnar på julaftan. Trettande dag jul vaknar han og fortel draumane sine der han har vandra gjennom dødsriket. På veg har han vore vitne til den klassiske konflikten mellom det vonde og det gode. Berit Opheim Versto spelte inn Draumkvedet i Vangskyrkja på heimstaden Voss i Karl Seglem spelte på utgjevinga (blant anna bukkehorn). BT si musikkavdeling gav utgjevinga 5 av 6 poeng i si platemelding. Kirkerommet klinger med, og er et ekkokammer for vokalen, men også for historien. Det blir en slags akustisk dybdeeffekt, som er integrert i lydbildet. En klang som ikke er helt av denne verden, skriv BT. Draumkvedet vart nedskrive av Jørgen Moe og M.B. Landstad midt på 1800-talet, og har ei særeiga stilling i norsk og nordisk folkedikting. Dette visjonsdiktet fascinerar, utfordrar og provoserer, og er den mest sentrale og viktigaste mellomalderballaden vi kjenner til. Opplev denne klangen i Ulvik kyrkje siste dag på poesifestivalen! Ulvik kyrkje / Kr. 200

16 Hauge-senteret Hauge-senteret skal etablerast som eit senter for internasjonal poesi, bygd over Olav H. Hauge sitt liv og verk. Ut frå eit internasjonalt perspektiv skal det lyfta fram poesien som kunstnarleg uttrykk, og vera eit senter for formidling av poesi i vid forstand, med særleg vekt på omsetjing og dei kulturmøta omsetjing inneber. Det skal vidare vera ein arena for nyskaping innan poesi, kunst og kultur. Haugesenteret skal vera ein nasjonal og internasjonal møteplass, med forankring i lokal og regional kunst og kultur. Olav H. Hauge-stiftinga arbeider med å etablera Hauge-senteret i det gamle Heradshuset i Ulvik. Ulvik herad tek arbeidet med renovering av huset, og målet er at Hauge-senteret skal ha endeleg opning til Ulvik Poesifestival Takk til alle samarbeidspartar og frivillige for flott innsats og eit godt samarbeid!

17 Kvardag Dei store stormane har du attum deg. Då spurde du ikkje kvi du var til, kvar du kom ifrå eller kvar du gjekk, du berre var i stormen, var i elden. Men det gjeng an å leva i kvardagen òg, den grå stille dagen, setja potetor, raka lauv og bera ris, det er so mangt å tenkja på her i verdi, eit manneliv strekk ikkje til. Etter strævet kan du steikja flesk og lesa kinesiske vers. Gamle Laertes skar klunger og grov um fiketrei, og let heltane slåst ved Troja. Olav H. Hauge Dropar i austavind 1966

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Jahn Otto Johansen Magnhild Bruheim Sylfest Lomheim Geir Lysne Bård Vegar Solhjell Lisbeth Dreyer Baste Bolstad Enver Izmaylov Folkeleg

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Billigbøker 118 Fagbøker 125 Årbøker 130 Ordbøker 132 Tidsskrift 133. innhald. stiftinga det norske samlaget LEIAR: Kristin Bjella

Billigbøker 118 Fagbøker 125 Årbøker 130 Ordbøker 132 Tidsskrift 133. innhald. stiftinga det norske samlaget LEIAR: Kristin Bjella 1 stiftinga det norske samlaget LEIAR: Kristin Bjella forlags direktør: Tove Lie FORLAGSKONTOR: Jens Bjelkes gate 12 POSTADRESSE: Postboks 4672 Sofienberg, 0506 oslo TLF. : 22 70 78 00 FAKS: 22 68 75 02

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER INNHALD INTRODUKSJON 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Kven er med? Side 5

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

www. vossajazz.no 11.- 13. APRIL 2014 27.- 29. mars 2015 www.vossajazz.no

www. vossajazz.no 11.- 13. APRIL 2014 27.- 29. mars 2015 www.vossajazz.no www. vossajazz.no 11.- 13. APRIL 2014 27.- 29. mars 2015 www.vossajazz.no Vyrde Vossa Jazz- ven Atter ser me palmehelga blenkja i lysinga, og me gler oss som ungar til den 42. festivalen! Live Maria Roggen

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS 6.-9.AUGUST 2015 BØ I TELEMARK

TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS 6.-9.AUGUST 2015 BØ I TELEMARK FOTO: STEIN HOFVE. DESIGN: NOWHERE.NO BØ I TELEMARK 6.-9.AUGUST 2015 TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS MATTIS KLEPPENS «RESJEMHEIA» / KNUT BUEN & HALLVARD T. BJØRGUM TUPELO (IRL) /

Detaljer

Gluggen. Fleirkulturell kveld

Gluggen. Fleirkulturell kveld Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg.

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. I N F O R M A S J O N Fylkesmagasinet Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Skal lære av Nerdrum Frøydis Aarseth er klassisk figurativ malar og skal snart tilbringe sommaren i lære hos sitt

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166

Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 informasjon 2- og 4-mannsbustader 6 einingar selde på Hovset i 4 reserverte Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 2- & 4-mannsbustader Alle einingane har carport Høg standard Saunesmarka,

Detaljer

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11 etnemarknaden 31. juli-3. august 2014 Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. Side 16-17 Varierte artistar Side 3 Torg med mat Side 4-5 Viser fram dyr Side 16 Grannekampen

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Artiklar Intervju Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar inn i framsyninga

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer