VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og mekatronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr, sammen med ekspertisen hos våre ansatte, gjør Hapro i stand til å møte våre kunders forventinger i en krevende bransje. VÅRE BRANSJER Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innenfor segmentene Telecom, Subsea/Offshore, Industri og Forsvar. Vi tilbyr tjenester innenfor industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling av elektronikk og mekatronikk, test, service og global distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering leverer et bredt spekter av arbeidsmarkedstjenester til NAV, næringslivet, offentlige virksomheter og privatmarkedet. Andre forretningsområder Tint kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgivning, digital kommunikasjon, idé, design, trykk og print. Quickpack er leverandør av tredjepartslogistikk som nettbutikk, distribusjon og lager. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! VÅR FORRETNINGSIDÉ Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering VÅRE VERDIER Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør INNHOLD Side Årets høydepunkter 3 Adm. direktørs beretning 4 Selskapets styre 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 14 Noter til regnskapet 15 Nøkkeltall 21 Organisasjon 21 Revisjonsberetning 22 2 Hapro Årsrapport 2014

3 Årets høydepunkter 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Januar: Hapro vinner ny kontrakt og ordre fra en stor kunde innenfor Offshore/Subsea segmentet. Februar: Hapro blir valgt som foretrukket partner i et forskningsprosjekt sammen med SINTEF og en fremtredende kunde. April: Vellykket stand og messe for Hapro på Subsea Valley konferansen. Mai: Hapro inngår samarbeid med Dynamic Precision. Juni: Hapro Senter for yrkeskvalifisering innfører sømløs tiltaksstruktur «ijobb» med NAV Hadeland og Jevnaker. August: Hapro vinner viktig kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace AS i konkurranse med flere andre aktører. September: Hapro har stand på FSI (Forsvarsmesse) på Akershus festning. Oktober: Hapro stiller med stand på offshoremessen OTD i Bergen. November: Oppstart av serieproduksjon av EX-godkjent smarttelefon for Bartec Pixavi. Desember: Hapro leverer de første kretskortene til ny kunde, WaveTrain Systems. De har utviklet varslingssystem til jernbane. Mars: Bjørn Furu ansatt som ny Markedsdirektør for Hapro. Mai: Hapro Senter for yrkeskvalifisering vinner anbudskonkurranse om leveranse til Flyktning-tjenesten September: Hapro Senter for yrkeskvalifisering sluttfører EU-prosjektet Hot Train. Juni: Hapro vinner anbudsrunde hos Zenitel i sterk konkurranse med norske og utenlandske produsenter. Oktober: Produksjonsoppstart av ny generasjon av produkter for stor kunde innenfor Offshore/Subsea segmentet. November: Biskob Solveig Fiske besøker Hapro Senter for yrkeskvalifisering. 3 Hapro Årsrapport 2014 Hapro Årsrapport

4 Adm. direktørs beretning 2014, MARKEDSFOKUS OG ENDRING 2014 ble preget av endringer som følge av eksterne forhold. Oljerelatert virksomhet har møtt store utfordringer og spesielt letevirksomheten etter nye felt stagnerte som følge av oljeprisfallet. Vi har valgt å møte denne utfordringen med et ytterligere forsterket markedsfokus, noe som resulterte i at vi fikk gjennomslag i forsvarsmarkedet og den første viktige ordren ble signert i sommer. I tillegg til å legge prioritet på Subsea/Offshore- og Forsvarssegmentet vil satsningen på Telecom og Industri fortsette. Når vi vet at forsvarsmarkedet er preget av lange beslutningsprosesser er vi godt tilfredse med at resultatene viser seg der, etter den relativt korte tiden vi har hatt et særlig fokus på dette segmentet. I andre halvår ble det gjennomført bemannings- og andre kostnadsmessige tilpassinger som følge av endrede markeds forhold. Det gjennomføres også en endret organisering hvor et mer markedsfokusert arbeidssett synliggjøres, og ansvaret for kundens behov på Hapro ivaretas ytterligere. Vi har lagt stor vekt på å gjennomføre omstillingen i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Salget endte på MNOK 449, noe som er MNOK 75 lavere enn Selv med stort fokus på kostnader viser driftsresultatet underskudd og det er ikke tilfredsstillende. Resultatet er belastet med særskilte omstrukturerings kostnader og en andel kan henføres til den tydelige svekkelsen av den norske kronen på slutten av året. Vi fortsetter å ha fokus på balansen og er fornøyde med at den er slanket betraktelig, og kan vise til en nedgang på MNOK 54 siste år. Egenkapitalandel er på solide 67 % og vi har nedbetalt lån med omlag MNOK 4. Vi opplever god driv i våre tradisjonelle markeder og at det er optimisme å spore i flere av de nye markedene vi er i ferd med å etablere oss i. Her er flere prosjekter i startfasen som kan gi produksjon på Hapro. Vi begynner nå å se resultatet av en bevisst risikospredningen gjennom balansering av virksomheten i flere markeder og segmenter. Den offensive satsningen i Subsea og Offshoresektoren gir gode muligheter for positiv utvikling framover. Dette er det segmentet Hapro har investert mest i de siste årene blant annet gjennom å opprette et maritimt senter sør i Mohagen Industriområde i Erfaringene herfra er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder. Vi er optimistiske for utviklingen i dette segmentet selv om vi her fikk betydelige reduksjoner fra en enkelt kunde. Forsvarssegmentet er et annet område hvor Hapro har satset tungt for å etablere seg som profesjonell partner. Den første forsvarsordren med et betydelig merpotensial ble signert medio Her åpner det seg store muligheter som Hapro vil være en del av. Selv om vi mistet mye av omsetningen i Telecomsegmentet da Cisco trakk seg ut, er det fortsatt mange ubearbeidede muligheter. Markedet for Hapros tjenester innen dette området har fortsatt potensiale. Et av segmentene Hapro ser flere muligheter i er tradi sjonell Industri og her er det en god del muligheter til vekst for bedriften. Det er ofte innen dette segmentet nye inno vasjoner starter. Innen alle segmentene er det lagt et lang siktig løp hvor vi følger med på nye prosjekter hos eksi sterende kunder og ikke minst prosjekter hos nye bekjent skaper for Hapro. Forretningsområdet PLUSS ble etablert for være Hapros arnested for nye konsepter og forretningsmuligheter. Dette har nå materialisert seg i Quickpack og Tint Kommunikasjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering har hatt et aktivt år hvor metode- og resultatutvikling har stått sentralt. Sammen med NAV-kontorene på Hadeland og Jevnaker er ijobb startet en sømløs tiltaksgjennomføring hvor målet er å fjerne ventetid mellom tiltak, oppnå raskere tiltaksgjennomføring og ytterligere resultatforbedring. Formidlings resultatene våre ligger i Norgestoppen også i Gjennom året som har gått har Hapro Senter for yrkeskvalifisering tredoblet aktiviteten på BKA-kurs (Basis Kompetanse i Arbeidslivet) i forhold til året før. Det ser ut til at aktiviteten ytterligere forsterkes for 2015 og BKA-kurs har etablert seg som et viktig virksomhetsområde. 4 Hapro Årsrapport 2014

5 Regjeringen har i høst vedtatt å slå sammen ulike arbeidsmarkedstiltak og foreta innkjøp av disse gjennom anbudskonkurranser. Vi har en offensiv holdning til denne endringen og ser på dette som en mulighet til å øke vårt engasjement innenfor NAV-sektoren. Vår finansielle situasjon er god som resultat av solid forvaltning i alle år. Hapros styrke har vært, og er, framtidsrettede investeringer i mennesker og utstyr. en robust finansiell posisjon. Denne posisjonen gjør våre strategiske satsninger mulig. Jeg vil takke alle ansatte for konstruktive innspill og evne til endring og samarbeid. I troen på at vi nå har lagt et godt grunnlag for framtidig vekst ser jeg fram til de neste årene med optimisme var andre året i inneværende strategiperiode og styret, ledelsen og ansatte har derfor gjennomgått strategisk plan. Det legges her et offensivt grunnlag for videre satsning innfor våre prioriterte områder. Dette er et meget viktig arbeid for å møte både operative og strategiske utfordringer knyttet til de forskjellige markedene vi opererer i. Hapro er en bedrift med gode rutiner og strukturer som har medarbeiderne i fokus. Derfor er det gledelig at selv med store endringer og omstillinger er trenden i utviklingen av nærværet de seneste årene meget god og 2014 kan vise de beste tallene siden registreringer ble startet. Sys tematisk HMS-arbeid over tid er en god resept, spesielt i tider som for noen kan oppleves usikre. Det å hjelpe mennesker tilbake til jobb sitter i ryggmargen i bedriften. Dette videreføres gjennom forretningsområdet Hapro Senter for yrkeskvalifisering. 540 personer gjennomførte i løpet av året ulike program i regi av senteret. Ved å gi forretningsområdene nødvendig frihet til å fokusere på sin kjernevirksomhet har vi lykkes i å skape den nødvendige entusiasme samtidig som helheten ivaretas. Hapro er en viktig og tung samfunnsaktør i nærmiljøet og regionen. Dette er et ansvar vi tar med stort alvor og som vi legger ressurser i å oppfylle. Vi setter stor pris på det lokale engasjementet mange viser og derfor ønsker vi å gi disse oppmuntring i form av positive bidrag til lag og foreninger lokalt. Hapro avslutter et år hvor vi har fått kjenne på hva det vil si å være en del av et globalt marked. Vi har gjennomført nødvendige tilpassinger og tiltak. Utfordringen i slike prosesser er å holde på den langsiktige og utviklende tankerekken. Det synes jeg vi har lykkes med takket være et krevende og støttende styre som setter retningen for oss som ledelse, kombinert med ansatte som er både endringsdyktige og alltid ser etter gode løsninger. Våre solide resultater gjennom brorparten av bedriftens over 40 årige historie har gjort det mulig å bygge konkurransedyktig kompetanse og Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

6 Selskapets styre STYRETS LEDER ADM. DIREKTØR Øyvind Nikolay Hamre Erik Lundbekk STYREMEDLEMMER Wenche Ravlo Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Helge Stangebye-Nielsen Ansattes representant Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth Ansattes representant OBSERVATØRER VARAMEDLEMMER Else Johanne Hellum Knut Narvestad Mari Ulven Blekkerud, ansattes representant Inger Helene Håvelsrud, ansattes representant Robert Langseth Harry Aardal 6 Hapro Årsrapport 2014

7 Styrets årsberetning Virksomhetens art og innhold Hadelandprodukter AS (Hapro) er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet og tjenester innen verdi skapende yrkeskvalifisering. Selskapet er lokalisert i Gran kommune, og omfatter 3 forretningsområder. Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen segmentene Telecom, Subsea/Offshore, Forsvar og Industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, produksjon og sammenstilling, test, service, logistikk og distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Senteret tilbyr skreddersydde, individuelle utviklingsløp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Dreiningen i fokus har resultert i at Hapro fikk gjennomslag i forsvarsmarkedet og den første viktige ordren ble signert Hapro Pluss tilbyr logistikktjenester, kommunikasjonstjenester og grafiske tjenester av høy kvalitet til næringslivet både privat og offentlig. Området er Hapros arnested for ny virksomhet. Virksomheten i 2014 Gjennom 2014 er virksomheten nedskalert i samsvar med markedssituasjonen. Deler av oljerelatert virksomhet har møtt store utfordringer i fallende oljepris og letevirksomheten etter nye felt har stagnert. Av kostnadsgrunner varslet kunden innen seismikk i mai at de planla å samle sin produksjonsvirksomhet i Malaysia. Hapro har valgt å møte dette med et ytterligere forsterket markedsfokus, noe som har ført til en dreining av tyngdepunktet for markeder der Forsvar og Subsea/Offshore har fått en særlig prioritet ved siden av Telecom og Industri. Denne dreiningen i fokus resulterte i at Hapro fikk gjennomslag i forsvarsmarkedet og den første viktige ordren ble signert tidlig på sommeren. Når vi vet at dette er et segment som er kjent for sine lange beslutningsprosesser er vi tilfredse med den relativt korte tiden dette har tatt. Ved siden av disse segmentene ser Hapro flere muligheter i tradisjonell Industri. Her er det gode muligheter til vekst for bedriften. Det er ofte innen dette segmentet nye innovasjoner starter. I alle segmentene er det lagt et langsiktig løp hvor vi følger med på nye prosjekter hos eksisterende kunder og ikke minst prosjekter hos nye bekjentskaper for Hapro. Det ble identifisert flere nye prosjekter spesielt i andre halvår som skal bearbeides framover, med målsetting om serieproduksjon som resultat. Hapro Senter for yrkeskvalifisering har hatt et aktivt år hvor metode- og resultatutvikling har stått sentralt. Sammen med NAV-kontorene på Hadeland og Jevnaker er ijobb startet en sømløs tiltaksgjennomføring hvor målet er å fjerne ventetid mellom tiltak, oppnå raskere tiltaksgjennomføring og ytterligere resultatforbedring. Dette har bidratt til at formidlingsresultatene ligger i Norgestoppen også i Gjennom året er aktiviteten på BKA-kurs (BasisKompetanse i Arbeidslivet) økt betydelig. Ved utgangen av 2014 ser det ut til at aktiviteten ytterligere forsterkes for NAV har gjennom året kjøpt leveranser utover avtalte rammer og vi bidrar til å levere på slike forespørsler til vår viktigste samarbeidspartner. Regjeringen har i høst vedtatt å slå sammen ulike arbeidsmarkedstiltak og foreta innkjøp av disse gjennom anbudskonkurranser. Hapro har en offensiv holdning til Hapro Årsrapport

8 denne endringen og ser på dette som en mulighet til å øke engasje mentet innenfor NAV-sektoren. Vi har nå en jevnere fordeling mellom de ulike markedssegmentene Omsetning, resultat og finansiering Driftsinntekter for året er på MNOK 449 mot MNOK 524 året før. Varesalg elektronikk utgjør MNOK 419 og har en jevnere fordeling mellom de ulike markeds segmentene enn tidligere. Salg av yrkeskvalifiseringstjenester utgjør MNOK 21, og salg innen øvrige forretningsområder er på MNOK 9. Sett bort fra nedgangen mot den største kunden, har de øvrige kundene hatt en netto økning på 10 %. Driftskostnadene er redusert med MNOK 76. Årsregnskapet viser et negativt driftsresultat på MNOK 38 og regnskapet er belastet med særskilte om struktureringskostnader. En svakere norsk krone har negativ effekt på resultatet som følge av betydelige innkjøp i valuta. Netto finanskostnader er på MNOK 3,1, hvorav netto disagio representerer MNOK 2,2. Årsresultatet er på minus MNOK 41,2. Varelager og fordringer er redusert. Likviditeten er tilfredsstillende, med netto innestående MNOK 9 på driftskonti. Totalbalansen er redusert med MNOK 54, til MNOK 336. Egenkapitalen er på MNOK 227 og utgjør en egenkapitalgrad på 67 %. Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. En stor andel av varekost er i USD. I tillegg til kjøp i USD, handles det også bl.a. i euro, japanske yen, britiske pund, sveitser franc, samt danske og svenske kroner. I tillegg til noe salg i utenlandsk valuta, søkes valutarisiko redusert gjennom terminforretninger og valutaforutsetninger i prisavtalene. Egenkapitalen er på MNOK 227 og utgjør en egenkapitalgrad på 67 % Hapro vektlegger å sikre en økonomisk solid kundeportefølje. Noen mindre kunder er i en gründerfase, med tilhørende risiko og muligheter. Forskning og utvikling. Det satses på utvikling av Hapros kjerneprosesser innenfor elektronikkområdet. Bedriften deltar i prosjekter både i regi av ledende kunder og som medlemmer i NCE Raufoss. Innenfor tiltaksfeltet har Senter for yrkeskvalifisering de siste årene vært aktive både nasjonalt og internasjonalt gjennom prosjekter knyttet til metodeutvikling. Personell, Helse, Miljø og Sikkerhet Året har vært preget av nødvendige tilpassinger i bemanningen til et lavere aktivitetsnivå. Selskapet hadde ved årsslutt 341 ansatte, av disse var 57 i oppsigelsestid. Gjennom året har i tillegg 540 personer gjennomført ulike program i regi av Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Viktige satsingsområder har vært ledertrening, forberedelser og gjennomføring av endringer i organisasjonen. Arbeidsmiljøundersøkelsen foretatt i september viser at det psykososiale arbeidsmiljøet er bra. Regelmessige kartlegginger viser at de ansatte trives. Et grundig HMS-arbeid, forankret i hele organisasjonen, sikrer utvikling hos ansatte. 8 Hapro Årsrapport 2014

9 Selskapet har som en del av sitt systematiske HMS-arbeid, løpende kartlegging og vurdering av risikoforhold. Forbedringer vurderes løpende og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Årlige handlingsplaner som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Hapro Senter for yrkeskvalifisering bistår i prosjekter og individuelle saker ved behov og har vært en viktig medspiller for bedriften og de ansatte i bemanningstilpassingen. Et grundig HMS-arbeid sikrer utvikling hos ansatte Hovedmål 1 i IA-avtalen forsterker arbeidet med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser, slik at nærværet øker. Nærværet i 2014 var 93,1%, noe som er 0,7 prosentpoeng høyere enn fjoråret, og det høyeste nærværet som er målt ved Hapro. Delmål 2 i IA-avtalen, med tilrettelegging og inkludering for medarbeidere med redusert funksjonsevne og Delmål 3, arbeidet for at flere skal stå lengre i arbeid, har vært utfordrende i et år med nedskalering av virksomheten. Gjennom blant annet bedriftsidrettslaget, Hapro BIL, bidrar selskapet til at de ansatte opprettholder en god helse ved å stimulere til fysisk aktivitet og sosiale arrangementer. Hapro BIL representerer et mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. H-verdi (antall skader ført til fravær pr. mill. timer) er 2,0 mot 3,7 foregående år. Selskapets industrivern er dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og ulykkessituasjoner fremkommet i risikovurderinger. Etikk og samfunnsansvar Bedriftens etiske retningslinjer regulerer virksomhetens forretningspraksis og medarbeideres atferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar også i global og overordnet sammenheng, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima. Som stor lokal samfunnsaktør vil Hapro gjerne bidra til utvikling. Det å stimulere til vekst i regionen gjennom deltakelse i næringshagen på Hadeland og NCE Raufoss er viktig. Hapro søker å samarbeide med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå. Bedriften ser på lærlingeplasser som viktig for å sikre god rekruttering. For å bidra til vekst og utvikling i Hadelandsregionen deltar Hapro på en rekke arenaer hvor næringsutvikling i videste forstand står på dagsorden. Ytre miljø Totalmengden avfall er i 2014 redusert med ca. 20 tonn og sorteringsgraden har økt til 85 %. Bedriften har greid, ved en effektiv organisering av avfallshåndteringen, å redusere den eksterne transporten av avfall. Dette gir seg utslag i at antall avfallstransporter ut fra Hapro er redusert fra 50 til 35 turer. Det er oppnådd en reduksjon av energiforbruket (KWh) med 16 %. I 2014 har det vært arbeidet kontinuerlig med forbedringer for å redusere risiko og konsekvensene av nød- og ulykkessituasjoner for ytre miljø. Vår virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg og er miljøsertifisert iht. ISO For å bidra til vekst og utvikling i Hadelandsregionen deltar Hapro på en rekke arenaer hvor næringsutvikling i videste forstand står på dagsorden Likestilling og mangfold Hapro legger vekt på at likestilling mellom kjønnene resulterer i like muligheter for faglig og personlig utvikling. Bedriftens fleksible arbeidstidsordninger tilrette Hapro Årsrapport

10 legger for å kombinere jobb og familieliv på en god måte. Jaren, 16. februar 2015 Blant ansatte i Hapro var det ved utgangen av % kvinner og 58 % menn. Videre er 15 forskjellige nasjonaliteter representert. Styret består av fire aksjonærvalgte og to ansattevalgte styremedlemmer. Både for aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer er det lik fordeling mellom kjønnene. Aksjer og aksjonærforhold Aksjekapitalen pr er på NOK fordelt på aksjer på lydende NOK 500,- pr. aksje. Ingen styremedlemmer, revisor eller administrerende direktør er aksjonær i selskapet. Framtidsutsikter Hapro har gjennom mange år med gode resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Bedriften fokuserer langsiktig satsning inn mot prioriterte markeder og kunder. Tilgangen på nye prosjekter er god og ordrereserven ved inngangen til 2015 er tilfredsstillende. God forvaltning gjennom mange år sikrer nødvendig satsing på teknologi og kompetanse der markedsutsiktene er lov ende. Bedriften deltar som foretrukken partner i flere FoU-prosjekter b.l.a. sammen med NCE/SINTEF, samt viktige kunder og partnere. Prosjektene skal sikre at kundens verdikjede er konkurransedyktig og i front av utviklingen. Hapro vektlegger prosjekter som styrker relasjonene til kunder og samarbeidspartnere. Etterspørselen etter industriell elektronikk vil være stor i det globale markedet i overskuelig framtid. Volumproduksjon med norsk kostnadsnivå er en utfordring, mens spesia li serte produkter fordrer høyere kompetanse og nærhet til utviklingsmiljøer. Hapro posisjonerer seg godt i forhold til dette og sikrer gjennom det konkurransekraft. Satsningen inn mot Subsea/Offshore og Forsvar er viktig og fortsetter. Med en tilpasset struktur og evne til opp- og nedskalering i samsvar med svingninger i markedet framstår Hapro som en ledende aktør i elektronikkmarkedet. Hapro yrkeskvalifisering opplever endrede rammebetingelser med økt bruk av anbud. Selskapet har solid erfaring og kompetanse til å møte dette som en mulig het til videre vekst. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultatet for 2014 og langsiktige prognoser for årene fremover legges til grunn. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Disponering av årets resultat Årets underskudd er TNOK Styret anbefaler at underskuddet dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Øyvind Hamre Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Total egenkapital pr er på TNOK hvorav TNOK er aksjekapital. Dette gir en egenkapitalandel på 67 %. Styret retter en stor takk til alle ansatte for god innsats og endringsdyktighet i året vi har lagt bak oss! Erik Lundbekk Adm. direktør 10 Hapro Årsrapport 2014

11 Resultatregnskap (1 000 kr) Note DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Beholdningsnedgang varer i arbeid/ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (38 133) (38 970) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 7 (7 415) (6 866) NETTO FINANSPOSTER (3 114) (894) ÅRSRESULTAT (41 247) (39 864) Overføringer: Til (reduksjon i) annen egenkapital (41 247) (39 864) Hapro Årsrapport

12 Balanse pr (1 000 kr) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygg / eiendom 5 & Maskiner og inventar 5 & Transportmidler 5 & Sum varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Hapro Årsrapport 2014

13 (1 000 kr) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning pensjonsforpliktelser Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.giveravgift og mva Opptjent lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jaren, 16. februar 2015 Øyvind Hamre Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

14 Kontantstrømanalyse (1 000 kr) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT FRA VIRKSOMHETEN Årsresultat (41 247) (39 864) + Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet (16 407) (9 546) + Reduksjon i varebeholdning Reduksjon i kundefordringer Reduksjon (økning) i andre fordringer (2 708) - Reduksjon i leverandørgjeld Reduksjon i annen kortsiktig gjeld = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER - Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler Investeringer i bygg / eiendom Kjøp (realisering) av aksjer - (330) =Netto likviditetsendring fra investeringer (2 792) (7 901) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANISERING - Reduksjon i langsiktig pantegjeld Økning i pensjonsforpliktelser Estimeringstap pensjonsforpliktelse, ført direkte mot egenkapital = Netto likviditetsendring fra finansiering (3 417) (31 695) Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året (6 182) Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Hapro Årsrapport 2014

15 Noter til regnskapet 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld. Pantelån er i sin helhet ført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og fordeles lineært (se note 5). Skatt Hadelandprodukter AS er ikke skattepliktig Varebeholdning Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvide midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er avstemt etter balansedagens kurser. Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i regnskapet. Pensjoner Selskapet har to ulike kollektive pensjonsordninger. En ytelsesbasert ordning for en gruppe funksjonærer, som ble lukket pr , og en innskuddsbasert ordning, for øvrige ansatte. I tillegg er det Avtale Festet Pensjon (AFP) og en individuell avtale for tidligere administrerende direktør. Det vises til egen note (13) med aktuarberegnede forpliktelser. Kontantstrømanalyse er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling. 2 DRIFTSINNTEKTER (1 000 kr) Varesalg elektronikk Salg yrkeskvalifisering, tjenester Øvrige forretningsområder Sum driftsinntekter VAREBEHOLDNING (1 000 kr) Beholdning av råvarer Beholdning av varer i arbeid Beholdning av ferdigvarer Sum varebeholdning Hapro Årsrapport

16 4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE M.M. (1 000 kr) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønn og sosiale kostnader * Gjennomsnittlig antall årsverk * Herav belastet MNOK 8 i særskilte omstruktureringskostnader i Ytelse til administrerende direktør - Lønn, inkl. feriepenger NOK Premie pensjons-/forsikringsordninger NOK Annen godtgjørelse (herav fordel fri bil NOK ) NOK Sum NOK Adm.direktør har en pensjonsavtale hvor han er garantert 60 % av 12G på pensjonstidspunktet. Selskapet har tegnet en livrente som er ment å dekke forpliktelsen. Betalt premie til livrente/garantikonto for 2014 utgjør NOK Videre har administrerende direktør en bonusordning som kan gi en utbetaling på maksimum 20 % av årslønn. Størrelsen baseres på selskapets økonomiske resultatoppnåelse. Ingen utbetalinger for Han har en avtale som under gitte betingelser gir en etterlønn i inntil 12 måneder. Revisor/styret: Revisjonshonorar for 2014 utgjør: - Lovpålagt revisjon NOK Andre tjenester/bistand NOK Sum NOK Styrehonorar er NOK Hapro Årsrapport 2014

17 5 VARIGE DRIFTSMIDLER - AVSKRIVNINGER (1 000 kr) Tomt Bygg Maskiner/ Inventar Transportmidler Kostpris pr Tilgang i år Salg/utrangert Anskaffelseskost Akkumulerte ord. avskrivninger Bokført verdi Sum Årets ordinære avskrivninger Lineær avskrivningssats 0 % 3 % % 20 % 6 INVESTERING I DRIFTSMIDLER SISTE 5 ÅR (1 000 kr) Bygg/eiendom Maskiner og utstyr Sum FINANSPOSTER (1 000 kr) Renteinntekter bank og fordringer Agioinntekter Sum finansinntekter Avskrevet aksjer - (245) Rentekostnader lån og annen kortsiktig gjeld (1 133) (1 510) Disagio (6 281) (5 111) Sum finanskostnader (7 414) (6 866) Netto finans (kostnader) (3 114) (894) Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Hovedsakelig er handelen i US dollar og Euro, i tillegg til norske kroner. Valutarisiko søkes redusert gjennom matching av kjøp/salg i samme valuta, valutahandel og valutaforutsetninger i prisavtalene. Hapro Årsrapport

18 8 AKSJER (1 000 kr) Antall Pålydende Selskapets tot. AS kap. Eierandel Bokført verdi Lean Lab Norge AS , ,9 % ,- Hadelandshagen AS , ,8 % ,- Totalt ,- Verdi er ut fra kostpris. KUNDEFORDRINGER 9 (1 000 kr) Kundefordringer Avsatt til tap på krav (1 000) (3 500) Kundefordringer oppført i balansen BANKINNSKUDD OG DRIFTSKREDITT 10 Sum bankinnskudd er på MNOK 15,6, hvorav MNOK 6,6 er på skattetrekkskonto. Bedriften har en flervaluta driftskreditt, med innvilget netto trekk på MNOK 20. Pr var det netto innestående MNOK 9 på disse kontiene. AKSJEEIERE I HADELANDPRODUKTER AS 11 Antall aksjer %-andel 1. Gran kommune ,7 % 2. Oppland fylkeskommune ,9 % 3. Lunner kommune ,1 % 4. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 350 9,6 % 5. DNB Bank ASA 226 6,2 % 6. Jevnaker kommune 200 5,5 % 7. Hadeland Gjensidige Brannkasse 200 5,5 % 8. Brandbu og Tingelstad Almenning 90 2,5 % 9. Gran Almenning 71 1,9 % 10. Diakonistiftelsen Røysum 20 0,6 % 11. Lunner Almenning 10 0,3 % 12. Lions Club, Gran 5 0,1 % 13. Lions Club, Lunner 5 0,1 % Til sammen ,0 % Hver aksje er pålydende NOK 500. Til sammen NOK Hapro Årsrapport 2014

19 12 EGENKAPITAL (1 000 kr) Aksjekapital Opptjent egenkapital Egenkapital Årsresultat (41 247) (41 247) Akturialt tap ved beregning pensjonsforpliktelser i henhold til IAS 19 (3 316) (3 316) Egenkapital Sum 13 PENSJONSFORPLIKTELSER Kollektive pensjonsordninger Bedriften har to kollektive pensjonsordninger. Den ene er en innskuddsordning organisert etter lov om innskuddspensjon og omfatter 284 personer. Den andre er en ytelsesbasert ordning, som ble lukket pr (da det ble innført OTP). Omfatter 66 yrkesaktive personer. Ordningen gir rett til fremtidige ytelser, som i hovedsak er avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd alderspensjon og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Forpliktelsen er fondert gjennom et forsikringsselskap. AFP Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). Forpliktelsen er aktuarberegnet til TNOK 61. I årets pensjonsforpliktelse inngår også en avsetning på TNOK 87 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Totalt TNOK 148. Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. Generelt foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne størrelser på forpliktelser. Derfor ingen balanseførte forpliktelser for ny AFP-ordning. Aktuarberegnet ytelsespensjon og gammel AFP-ordning Hapro benytter den internasjonale regnskapsstandarden IAS19. Forpliktelsen beregnes etter IAS19 og pensjonskostnaden føres i resultatregnskapet eksklusiv aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap føres direkte mot egenkapitalen. Forutsetninger i aktuarberegningen: Diskonteringsrente: 2,30 % (4,0) Forventet avkastning 2,30 % (4,0) Lønnsregulering 2,75 % (3,75) G-regulering 2,50 % (3,5) Pensjonsregulering 0,00 % (0,60) Arbeidsgiveravgift 14,10 % (14,1) Hapro Årsrapport

20 (1 000 kr) Pensjonskostnad Ytelsesordning (inkl. arb.giv.avg.) Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Total pensjonskostnad ytelsesordning Aktuarielt tap ført mot egenkapitalen PENSJONSFORPLIKTELSER I BALANSEN Ytelsesordning Beregnede pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidlene Sum forpliktelse Ytelsespensjon Pensjonsforpliktelse AFP Pensjonsforpliktelse, tidligere adm.dir. * Sum avsetning for pensjonsforpliktelse * Det er avsatt for pensjonsforpliktelse til tidligere administrerende direktør, som forutsetter 70 % av grunnlønn fratrukket ytelse fra folketrygd, fripoliser og livrente så lenge han lever. LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER 14 (1 000 kr) Pantelån Langsiktig gjeld (pantelån) er investeringskreditt som nedbetales/trekkes opp ved behov. Ramme er MNOK 40. I tillegg har vi en innvilget driftskreditt på MNOK 20 (ikke trekk v/årsskiftet). Pantelån og driftskreditt er sikret med følgende pant: (1 000 kr) Tinglyst beløp Bokført beløp Pant i eiendom Pant i driftstilbehør Pant i kundefordringer Pant i varelager Innvilget driftskreditt er MNOK Hapro Årsrapport 2014

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2013. Nyskaping for et framtidig samfunn!

Årsrapport 2013. Nyskaping for et framtidig samfunn! Årsrapport 2013 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapro Årsrapport 2013 1 2013 markerte Hapro sitt 40 års-jubileum. Helt fra starten i 1973 har virksomheten vært knyttet til produksjon av industriell

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer