VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og mekatronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr, sammen med ekspertisen hos våre ansatte, gjør Hapro i stand til å møte våre kunders forventinger i en krevende bransje. VÅRE BRANSJER Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innenfor segmentene Telecom, Subsea/Offshore, Industri og Forsvar. Vi tilbyr tjenester innenfor industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling av elektronikk og mekatronikk, test, service og global distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering leverer et bredt spekter av arbeidsmarkedstjenester til NAV, næringslivet, offentlige virksomheter og privatmarkedet. Andre forretningsområder Tint kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgivning, digital kommunikasjon, idé, design, trykk og print. Quickpack er leverandør av tredjepartslogistikk som nettbutikk, distribusjon og lager. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! VÅR FORRETNINGSIDÉ Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering VÅRE VERDIER Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør INNHOLD Side Årets høydepunkter 3 Adm. direktørs beretning 4 Selskapets styre 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 14 Noter til regnskapet 15 Nøkkeltall 21 Organisasjon 21 Revisjonsberetning 22 2 Hapro Årsrapport 2014

3 Årets høydepunkter 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Januar: Hapro vinner ny kontrakt og ordre fra en stor kunde innenfor Offshore/Subsea segmentet. Februar: Hapro blir valgt som foretrukket partner i et forskningsprosjekt sammen med SINTEF og en fremtredende kunde. April: Vellykket stand og messe for Hapro på Subsea Valley konferansen. Mai: Hapro inngår samarbeid med Dynamic Precision. Juni: Hapro Senter for yrkeskvalifisering innfører sømløs tiltaksstruktur «ijobb» med NAV Hadeland og Jevnaker. August: Hapro vinner viktig kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace AS i konkurranse med flere andre aktører. September: Hapro har stand på FSI (Forsvarsmesse) på Akershus festning. Oktober: Hapro stiller med stand på offshoremessen OTD i Bergen. November: Oppstart av serieproduksjon av EX-godkjent smarttelefon for Bartec Pixavi. Desember: Hapro leverer de første kretskortene til ny kunde, WaveTrain Systems. De har utviklet varslingssystem til jernbane. Mars: Bjørn Furu ansatt som ny Markedsdirektør for Hapro. Mai: Hapro Senter for yrkeskvalifisering vinner anbudskonkurranse om leveranse til Flyktning-tjenesten September: Hapro Senter for yrkeskvalifisering sluttfører EU-prosjektet Hot Train. Juni: Hapro vinner anbudsrunde hos Zenitel i sterk konkurranse med norske og utenlandske produsenter. Oktober: Produksjonsoppstart av ny generasjon av produkter for stor kunde innenfor Offshore/Subsea segmentet. November: Biskob Solveig Fiske besøker Hapro Senter for yrkeskvalifisering. 3 Hapro Årsrapport 2014 Hapro Årsrapport

4 Adm. direktørs beretning 2014, MARKEDSFOKUS OG ENDRING 2014 ble preget av endringer som følge av eksterne forhold. Oljerelatert virksomhet har møtt store utfordringer og spesielt letevirksomheten etter nye felt stagnerte som følge av oljeprisfallet. Vi har valgt å møte denne utfordringen med et ytterligere forsterket markedsfokus, noe som resulterte i at vi fikk gjennomslag i forsvarsmarkedet og den første viktige ordren ble signert i sommer. I tillegg til å legge prioritet på Subsea/Offshore- og Forsvarssegmentet vil satsningen på Telecom og Industri fortsette. Når vi vet at forsvarsmarkedet er preget av lange beslutningsprosesser er vi godt tilfredse med at resultatene viser seg der, etter den relativt korte tiden vi har hatt et særlig fokus på dette segmentet. I andre halvår ble det gjennomført bemannings- og andre kostnadsmessige tilpassinger som følge av endrede markeds forhold. Det gjennomføres også en endret organisering hvor et mer markedsfokusert arbeidssett synliggjøres, og ansvaret for kundens behov på Hapro ivaretas ytterligere. Vi har lagt stor vekt på å gjennomføre omstillingen i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Salget endte på MNOK 449, noe som er MNOK 75 lavere enn Selv med stort fokus på kostnader viser driftsresultatet underskudd og det er ikke tilfredsstillende. Resultatet er belastet med særskilte omstrukturerings kostnader og en andel kan henføres til den tydelige svekkelsen av den norske kronen på slutten av året. Vi fortsetter å ha fokus på balansen og er fornøyde med at den er slanket betraktelig, og kan vise til en nedgang på MNOK 54 siste år. Egenkapitalandel er på solide 67 % og vi har nedbetalt lån med omlag MNOK 4. Vi opplever god driv i våre tradisjonelle markeder og at det er optimisme å spore i flere av de nye markedene vi er i ferd med å etablere oss i. Her er flere prosjekter i startfasen som kan gi produksjon på Hapro. Vi begynner nå å se resultatet av en bevisst risikospredningen gjennom balansering av virksomheten i flere markeder og segmenter. Den offensive satsningen i Subsea og Offshoresektoren gir gode muligheter for positiv utvikling framover. Dette er det segmentet Hapro har investert mest i de siste årene blant annet gjennom å opprette et maritimt senter sør i Mohagen Industriområde i Erfaringene herfra er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder. Vi er optimistiske for utviklingen i dette segmentet selv om vi her fikk betydelige reduksjoner fra en enkelt kunde. Forsvarssegmentet er et annet område hvor Hapro har satset tungt for å etablere seg som profesjonell partner. Den første forsvarsordren med et betydelig merpotensial ble signert medio Her åpner det seg store muligheter som Hapro vil være en del av. Selv om vi mistet mye av omsetningen i Telecomsegmentet da Cisco trakk seg ut, er det fortsatt mange ubearbeidede muligheter. Markedet for Hapros tjenester innen dette området har fortsatt potensiale. Et av segmentene Hapro ser flere muligheter i er tradi sjonell Industri og her er det en god del muligheter til vekst for bedriften. Det er ofte innen dette segmentet nye inno vasjoner starter. Innen alle segmentene er det lagt et lang siktig løp hvor vi følger med på nye prosjekter hos eksi sterende kunder og ikke minst prosjekter hos nye bekjent skaper for Hapro. Forretningsområdet PLUSS ble etablert for være Hapros arnested for nye konsepter og forretningsmuligheter. Dette har nå materialisert seg i Quickpack og Tint Kommunikasjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering har hatt et aktivt år hvor metode- og resultatutvikling har stått sentralt. Sammen med NAV-kontorene på Hadeland og Jevnaker er ijobb startet en sømløs tiltaksgjennomføring hvor målet er å fjerne ventetid mellom tiltak, oppnå raskere tiltaksgjennomføring og ytterligere resultatforbedring. Formidlings resultatene våre ligger i Norgestoppen også i Gjennom året som har gått har Hapro Senter for yrkeskvalifisering tredoblet aktiviteten på BKA-kurs (Basis Kompetanse i Arbeidslivet) i forhold til året før. Det ser ut til at aktiviteten ytterligere forsterkes for 2015 og BKA-kurs har etablert seg som et viktig virksomhetsområde. 4 Hapro Årsrapport 2014

5 Regjeringen har i høst vedtatt å slå sammen ulike arbeidsmarkedstiltak og foreta innkjøp av disse gjennom anbudskonkurranser. Vi har en offensiv holdning til denne endringen og ser på dette som en mulighet til å øke vårt engasjement innenfor NAV-sektoren. Vår finansielle situasjon er god som resultat av solid forvaltning i alle år. Hapros styrke har vært, og er, framtidsrettede investeringer i mennesker og utstyr. en robust finansiell posisjon. Denne posisjonen gjør våre strategiske satsninger mulig. Jeg vil takke alle ansatte for konstruktive innspill og evne til endring og samarbeid. I troen på at vi nå har lagt et godt grunnlag for framtidig vekst ser jeg fram til de neste årene med optimisme var andre året i inneværende strategiperiode og styret, ledelsen og ansatte har derfor gjennomgått strategisk plan. Det legges her et offensivt grunnlag for videre satsning innfor våre prioriterte områder. Dette er et meget viktig arbeid for å møte både operative og strategiske utfordringer knyttet til de forskjellige markedene vi opererer i. Hapro er en bedrift med gode rutiner og strukturer som har medarbeiderne i fokus. Derfor er det gledelig at selv med store endringer og omstillinger er trenden i utviklingen av nærværet de seneste årene meget god og 2014 kan vise de beste tallene siden registreringer ble startet. Sys tematisk HMS-arbeid over tid er en god resept, spesielt i tider som for noen kan oppleves usikre. Det å hjelpe mennesker tilbake til jobb sitter i ryggmargen i bedriften. Dette videreføres gjennom forretningsområdet Hapro Senter for yrkeskvalifisering. 540 personer gjennomførte i løpet av året ulike program i regi av senteret. Ved å gi forretningsområdene nødvendig frihet til å fokusere på sin kjernevirksomhet har vi lykkes i å skape den nødvendige entusiasme samtidig som helheten ivaretas. Hapro er en viktig og tung samfunnsaktør i nærmiljøet og regionen. Dette er et ansvar vi tar med stort alvor og som vi legger ressurser i å oppfylle. Vi setter stor pris på det lokale engasjementet mange viser og derfor ønsker vi å gi disse oppmuntring i form av positive bidrag til lag og foreninger lokalt. Hapro avslutter et år hvor vi har fått kjenne på hva det vil si å være en del av et globalt marked. Vi har gjennomført nødvendige tilpassinger og tiltak. Utfordringen i slike prosesser er å holde på den langsiktige og utviklende tankerekken. Det synes jeg vi har lykkes med takket være et krevende og støttende styre som setter retningen for oss som ledelse, kombinert med ansatte som er både endringsdyktige og alltid ser etter gode løsninger. Våre solide resultater gjennom brorparten av bedriftens over 40 årige historie har gjort det mulig å bygge konkurransedyktig kompetanse og Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

6 Selskapets styre STYRETS LEDER ADM. DIREKTØR Øyvind Nikolay Hamre Erik Lundbekk STYREMEDLEMMER Wenche Ravlo Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Helge Stangebye-Nielsen Ansattes representant Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth Ansattes representant OBSERVATØRER VARAMEDLEMMER Else Johanne Hellum Knut Narvestad Mari Ulven Blekkerud, ansattes representant Inger Helene Håvelsrud, ansattes representant Robert Langseth Harry Aardal 6 Hapro Årsrapport 2014

7 Styrets årsberetning Virksomhetens art og innhold Hadelandprodukter AS (Hapro) er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet og tjenester innen verdi skapende yrkeskvalifisering. Selskapet er lokalisert i Gran kommune, og omfatter 3 forretningsområder. Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen segmentene Telecom, Subsea/Offshore, Forsvar og Industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, produksjon og sammenstilling, test, service, logistikk og distribusjon. Hapro Senter for yrkeskvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Senteret tilbyr skreddersydde, individuelle utviklingsløp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Dreiningen i fokus har resultert i at Hapro fikk gjennomslag i forsvarsmarkedet og den første viktige ordren ble signert Hapro Pluss tilbyr logistikktjenester, kommunikasjonstjenester og grafiske tjenester av høy kvalitet til næringslivet både privat og offentlig. Området er Hapros arnested for ny virksomhet. Virksomheten i 2014 Gjennom 2014 er virksomheten nedskalert i samsvar med markedssituasjonen. Deler av oljerelatert virksomhet har møtt store utfordringer i fallende oljepris og letevirksomheten etter nye felt har stagnert. Av kostnadsgrunner varslet kunden innen seismikk i mai at de planla å samle sin produksjonsvirksomhet i Malaysia. Hapro har valgt å møte dette med et ytterligere forsterket markedsfokus, noe som har ført til en dreining av tyngdepunktet for markeder der Forsvar og Subsea/Offshore har fått en særlig prioritet ved siden av Telecom og Industri. Denne dreiningen i fokus resulterte i at Hapro fikk gjennomslag i forsvarsmarkedet og den første viktige ordren ble signert tidlig på sommeren. Når vi vet at dette er et segment som er kjent for sine lange beslutningsprosesser er vi tilfredse med den relativt korte tiden dette har tatt. Ved siden av disse segmentene ser Hapro flere muligheter i tradisjonell Industri. Her er det gode muligheter til vekst for bedriften. Det er ofte innen dette segmentet nye innovasjoner starter. I alle segmentene er det lagt et langsiktig løp hvor vi følger med på nye prosjekter hos eksisterende kunder og ikke minst prosjekter hos nye bekjentskaper for Hapro. Det ble identifisert flere nye prosjekter spesielt i andre halvår som skal bearbeides framover, med målsetting om serieproduksjon som resultat. Hapro Senter for yrkeskvalifisering har hatt et aktivt år hvor metode- og resultatutvikling har stått sentralt. Sammen med NAV-kontorene på Hadeland og Jevnaker er ijobb startet en sømløs tiltaksgjennomføring hvor målet er å fjerne ventetid mellom tiltak, oppnå raskere tiltaksgjennomføring og ytterligere resultatforbedring. Dette har bidratt til at formidlingsresultatene ligger i Norgestoppen også i Gjennom året er aktiviteten på BKA-kurs (BasisKompetanse i Arbeidslivet) økt betydelig. Ved utgangen av 2014 ser det ut til at aktiviteten ytterligere forsterkes for NAV har gjennom året kjøpt leveranser utover avtalte rammer og vi bidrar til å levere på slike forespørsler til vår viktigste samarbeidspartner. Regjeringen har i høst vedtatt å slå sammen ulike arbeidsmarkedstiltak og foreta innkjøp av disse gjennom anbudskonkurranser. Hapro har en offensiv holdning til Hapro Årsrapport

8 denne endringen og ser på dette som en mulighet til å øke engasje mentet innenfor NAV-sektoren. Vi har nå en jevnere fordeling mellom de ulike markedssegmentene Omsetning, resultat og finansiering Driftsinntekter for året er på MNOK 449 mot MNOK 524 året før. Varesalg elektronikk utgjør MNOK 419 og har en jevnere fordeling mellom de ulike markeds segmentene enn tidligere. Salg av yrkeskvalifiseringstjenester utgjør MNOK 21, og salg innen øvrige forretningsområder er på MNOK 9. Sett bort fra nedgangen mot den største kunden, har de øvrige kundene hatt en netto økning på 10 %. Driftskostnadene er redusert med MNOK 76. Årsregnskapet viser et negativt driftsresultat på MNOK 38 og regnskapet er belastet med særskilte om struktureringskostnader. En svakere norsk krone har negativ effekt på resultatet som følge av betydelige innkjøp i valuta. Netto finanskostnader er på MNOK 3,1, hvorav netto disagio representerer MNOK 2,2. Årsresultatet er på minus MNOK 41,2. Varelager og fordringer er redusert. Likviditeten er tilfredsstillende, med netto innestående MNOK 9 på driftskonti. Totalbalansen er redusert med MNOK 54, til MNOK 336. Egenkapitalen er på MNOK 227 og utgjør en egenkapitalgrad på 67 %. Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. En stor andel av varekost er i USD. I tillegg til kjøp i USD, handles det også bl.a. i euro, japanske yen, britiske pund, sveitser franc, samt danske og svenske kroner. I tillegg til noe salg i utenlandsk valuta, søkes valutarisiko redusert gjennom terminforretninger og valutaforutsetninger i prisavtalene. Egenkapitalen er på MNOK 227 og utgjør en egenkapitalgrad på 67 % Hapro vektlegger å sikre en økonomisk solid kundeportefølje. Noen mindre kunder er i en gründerfase, med tilhørende risiko og muligheter. Forskning og utvikling. Det satses på utvikling av Hapros kjerneprosesser innenfor elektronikkområdet. Bedriften deltar i prosjekter både i regi av ledende kunder og som medlemmer i NCE Raufoss. Innenfor tiltaksfeltet har Senter for yrkeskvalifisering de siste årene vært aktive både nasjonalt og internasjonalt gjennom prosjekter knyttet til metodeutvikling. Personell, Helse, Miljø og Sikkerhet Året har vært preget av nødvendige tilpassinger i bemanningen til et lavere aktivitetsnivå. Selskapet hadde ved årsslutt 341 ansatte, av disse var 57 i oppsigelsestid. Gjennom året har i tillegg 540 personer gjennomført ulike program i regi av Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Viktige satsingsområder har vært ledertrening, forberedelser og gjennomføring av endringer i organisasjonen. Arbeidsmiljøundersøkelsen foretatt i september viser at det psykososiale arbeidsmiljøet er bra. Regelmessige kartlegginger viser at de ansatte trives. Et grundig HMS-arbeid, forankret i hele organisasjonen, sikrer utvikling hos ansatte. 8 Hapro Årsrapport 2014

9 Selskapet har som en del av sitt systematiske HMS-arbeid, løpende kartlegging og vurdering av risikoforhold. Forbedringer vurderes løpende og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Årlige handlingsplaner som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Hapro Senter for yrkeskvalifisering bistår i prosjekter og individuelle saker ved behov og har vært en viktig medspiller for bedriften og de ansatte i bemanningstilpassingen. Et grundig HMS-arbeid sikrer utvikling hos ansatte Hovedmål 1 i IA-avtalen forsterker arbeidet med å legge til rette for helsefremmende arbeidsplasser, slik at nærværet øker. Nærværet i 2014 var 93,1%, noe som er 0,7 prosentpoeng høyere enn fjoråret, og det høyeste nærværet som er målt ved Hapro. Delmål 2 i IA-avtalen, med tilrettelegging og inkludering for medarbeidere med redusert funksjonsevne og Delmål 3, arbeidet for at flere skal stå lengre i arbeid, har vært utfordrende i et år med nedskalering av virksomheten. Gjennom blant annet bedriftsidrettslaget, Hapro BIL, bidrar selskapet til at de ansatte opprettholder en god helse ved å stimulere til fysisk aktivitet og sosiale arrangementer. Hapro BIL representerer et mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. H-verdi (antall skader ført til fravær pr. mill. timer) er 2,0 mot 3,7 foregående år. Selskapets industrivern er dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og ulykkessituasjoner fremkommet i risikovurderinger. Etikk og samfunnsansvar Bedriftens etiske retningslinjer regulerer virksomhetens forretningspraksis og medarbeideres atferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar også i global og overordnet sammenheng, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping, diskriminering og skade på miljø og klima. Som stor lokal samfunnsaktør vil Hapro gjerne bidra til utvikling. Det å stimulere til vekst i regionen gjennom deltakelse i næringshagen på Hadeland og NCE Raufoss er viktig. Hapro søker å samarbeide med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå. Bedriften ser på lærlingeplasser som viktig for å sikre god rekruttering. For å bidra til vekst og utvikling i Hadelandsregionen deltar Hapro på en rekke arenaer hvor næringsutvikling i videste forstand står på dagsorden. Ytre miljø Totalmengden avfall er i 2014 redusert med ca. 20 tonn og sorteringsgraden har økt til 85 %. Bedriften har greid, ved en effektiv organisering av avfallshåndteringen, å redusere den eksterne transporten av avfall. Dette gir seg utslag i at antall avfallstransporter ut fra Hapro er redusert fra 50 til 35 turer. Det er oppnådd en reduksjon av energiforbruket (KWh) med 16 %. I 2014 har det vært arbeidet kontinuerlig med forbedringer for å redusere risiko og konsekvensene av nød- og ulykkessituasjoner for ytre miljø. Vår virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg og er miljøsertifisert iht. ISO For å bidra til vekst og utvikling i Hadelandsregionen deltar Hapro på en rekke arenaer hvor næringsutvikling i videste forstand står på dagsorden Likestilling og mangfold Hapro legger vekt på at likestilling mellom kjønnene resulterer i like muligheter for faglig og personlig utvikling. Bedriftens fleksible arbeidstidsordninger tilrette Hapro Årsrapport

10 legger for å kombinere jobb og familieliv på en god måte. Jaren, 16. februar 2015 Blant ansatte i Hapro var det ved utgangen av % kvinner og 58 % menn. Videre er 15 forskjellige nasjonaliteter representert. Styret består av fire aksjonærvalgte og to ansattevalgte styremedlemmer. Både for aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer er det lik fordeling mellom kjønnene. Aksjer og aksjonærforhold Aksjekapitalen pr er på NOK fordelt på aksjer på lydende NOK 500,- pr. aksje. Ingen styremedlemmer, revisor eller administrerende direktør er aksjonær i selskapet. Framtidsutsikter Hapro har gjennom mange år med gode resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Bedriften fokuserer langsiktig satsning inn mot prioriterte markeder og kunder. Tilgangen på nye prosjekter er god og ordrereserven ved inngangen til 2015 er tilfredsstillende. God forvaltning gjennom mange år sikrer nødvendig satsing på teknologi og kompetanse der markedsutsiktene er lov ende. Bedriften deltar som foretrukken partner i flere FoU-prosjekter b.l.a. sammen med NCE/SINTEF, samt viktige kunder og partnere. Prosjektene skal sikre at kundens verdikjede er konkurransedyktig og i front av utviklingen. Hapro vektlegger prosjekter som styrker relasjonene til kunder og samarbeidspartnere. Etterspørselen etter industriell elektronikk vil være stor i det globale markedet i overskuelig framtid. Volumproduksjon med norsk kostnadsnivå er en utfordring, mens spesia li serte produkter fordrer høyere kompetanse og nærhet til utviklingsmiljøer. Hapro posisjonerer seg godt i forhold til dette og sikrer gjennom det konkurransekraft. Satsningen inn mot Subsea/Offshore og Forsvar er viktig og fortsetter. Med en tilpasset struktur og evne til opp- og nedskalering i samsvar med svingninger i markedet framstår Hapro som en ledende aktør i elektronikkmarkedet. Hapro yrkeskvalifisering opplever endrede rammebetingelser med økt bruk av anbud. Selskapet har solid erfaring og kompetanse til å møte dette som en mulig het til videre vekst. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultatet for 2014 og langsiktige prognoser for årene fremover legges til grunn. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Disponering av årets resultat Årets underskudd er TNOK Styret anbefaler at underskuddet dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Øyvind Hamre Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Total egenkapital pr er på TNOK hvorav TNOK er aksjekapital. Dette gir en egenkapitalandel på 67 %. Styret retter en stor takk til alle ansatte for god innsats og endringsdyktighet i året vi har lagt bak oss! Erik Lundbekk Adm. direktør 10 Hapro Årsrapport 2014

11 Resultatregnskap (1 000 kr) Note DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Beholdningsnedgang varer i arbeid/ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (38 133) (38 970) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 7 (7 415) (6 866) NETTO FINANSPOSTER (3 114) (894) ÅRSRESULTAT (41 247) (39 864) Overføringer: Til (reduksjon i) annen egenkapital (41 247) (39 864) Hapro Årsrapport

12 Balanse pr (1 000 kr) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygg / eiendom 5 & Maskiner og inventar 5 & Transportmidler 5 & Sum varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Hapro Årsrapport 2014

13 (1 000 kr) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning pensjonsforpliktelser Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.giveravgift og mva Opptjent lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jaren, 16. februar 2015 Øyvind Hamre Styreleder Wenche Ravlo Nestleder Ellen Stokstad Åge Lien Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

14 Kontantstrømanalyse (1 000 kr) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT FRA VIRKSOMHETEN Årsresultat (41 247) (39 864) + Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet (16 407) (9 546) + Reduksjon i varebeholdning Reduksjon i kundefordringer Reduksjon (økning) i andre fordringer (2 708) - Reduksjon i leverandørgjeld Reduksjon i annen kortsiktig gjeld = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER - Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler Investeringer i bygg / eiendom Kjøp (realisering) av aksjer - (330) =Netto likviditetsendring fra investeringer (2 792) (7 901) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANISERING - Reduksjon i langsiktig pantegjeld Økning i pensjonsforpliktelser Estimeringstap pensjonsforpliktelse, ført direkte mot egenkapital = Netto likviditetsendring fra finansiering (3 417) (31 695) Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året (6 182) Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Hapro Årsrapport 2014

15 Noter til regnskapet 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld. Pantelån er i sin helhet ført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og fordeles lineært (se note 5). Skatt Hadelandprodukter AS er ikke skattepliktig Varebeholdning Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvide midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er avstemt etter balansedagens kurser. Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i regnskapet. Pensjoner Selskapet har to ulike kollektive pensjonsordninger. En ytelsesbasert ordning for en gruppe funksjonærer, som ble lukket pr , og en innskuddsbasert ordning, for øvrige ansatte. I tillegg er det Avtale Festet Pensjon (AFP) og en individuell avtale for tidligere administrerende direktør. Det vises til egen note (13) med aktuarberegnede forpliktelser. Kontantstrømanalyse er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling. 2 DRIFTSINNTEKTER (1 000 kr) Varesalg elektronikk Salg yrkeskvalifisering, tjenester Øvrige forretningsområder Sum driftsinntekter VAREBEHOLDNING (1 000 kr) Beholdning av råvarer Beholdning av varer i arbeid Beholdning av ferdigvarer Sum varebeholdning Hapro Årsrapport

16 4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE M.M. (1 000 kr) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønn og sosiale kostnader * Gjennomsnittlig antall årsverk * Herav belastet MNOK 8 i særskilte omstruktureringskostnader i Ytelse til administrerende direktør - Lønn, inkl. feriepenger NOK Premie pensjons-/forsikringsordninger NOK Annen godtgjørelse (herav fordel fri bil NOK ) NOK Sum NOK Adm.direktør har en pensjonsavtale hvor han er garantert 60 % av 12G på pensjonstidspunktet. Selskapet har tegnet en livrente som er ment å dekke forpliktelsen. Betalt premie til livrente/garantikonto for 2014 utgjør NOK Videre har administrerende direktør en bonusordning som kan gi en utbetaling på maksimum 20 % av årslønn. Størrelsen baseres på selskapets økonomiske resultatoppnåelse. Ingen utbetalinger for Han har en avtale som under gitte betingelser gir en etterlønn i inntil 12 måneder. Revisor/styret: Revisjonshonorar for 2014 utgjør: - Lovpålagt revisjon NOK Andre tjenester/bistand NOK Sum NOK Styrehonorar er NOK Hapro Årsrapport 2014

17 5 VARIGE DRIFTSMIDLER - AVSKRIVNINGER (1 000 kr) Tomt Bygg Maskiner/ Inventar Transportmidler Kostpris pr Tilgang i år Salg/utrangert Anskaffelseskost Akkumulerte ord. avskrivninger Bokført verdi Sum Årets ordinære avskrivninger Lineær avskrivningssats 0 % 3 % % 20 % 6 INVESTERING I DRIFTSMIDLER SISTE 5 ÅR (1 000 kr) Bygg/eiendom Maskiner og utstyr Sum FINANSPOSTER (1 000 kr) Renteinntekter bank og fordringer Agioinntekter Sum finansinntekter Avskrevet aksjer - (245) Rentekostnader lån og annen kortsiktig gjeld (1 133) (1 510) Disagio (6 281) (5 111) Sum finanskostnader (7 414) (6 866) Netto finans (kostnader) (3 114) (894) Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. Hovedsakelig er handelen i US dollar og Euro, i tillegg til norske kroner. Valutarisiko søkes redusert gjennom matching av kjøp/salg i samme valuta, valutahandel og valutaforutsetninger i prisavtalene. Hapro Årsrapport

18 8 AKSJER (1 000 kr) Antall Pålydende Selskapets tot. AS kap. Eierandel Bokført verdi Lean Lab Norge AS , ,9 % ,- Hadelandshagen AS , ,8 % ,- Totalt ,- Verdi er ut fra kostpris. KUNDEFORDRINGER 9 (1 000 kr) Kundefordringer Avsatt til tap på krav (1 000) (3 500) Kundefordringer oppført i balansen BANKINNSKUDD OG DRIFTSKREDITT 10 Sum bankinnskudd er på MNOK 15,6, hvorav MNOK 6,6 er på skattetrekkskonto. Bedriften har en flervaluta driftskreditt, med innvilget netto trekk på MNOK 20. Pr var det netto innestående MNOK 9 på disse kontiene. AKSJEEIERE I HADELANDPRODUKTER AS 11 Antall aksjer %-andel 1. Gran kommune ,7 % 2. Oppland fylkeskommune ,9 % 3. Lunner kommune ,1 % 4. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 350 9,6 % 5. DNB Bank ASA 226 6,2 % 6. Jevnaker kommune 200 5,5 % 7. Hadeland Gjensidige Brannkasse 200 5,5 % 8. Brandbu og Tingelstad Almenning 90 2,5 % 9. Gran Almenning 71 1,9 % 10. Diakonistiftelsen Røysum 20 0,6 % 11. Lunner Almenning 10 0,3 % 12. Lions Club, Gran 5 0,1 % 13. Lions Club, Lunner 5 0,1 % Til sammen ,0 % Hver aksje er pålydende NOK 500. Til sammen NOK Hapro Årsrapport 2014

19 12 EGENKAPITAL (1 000 kr) Aksjekapital Opptjent egenkapital Egenkapital Årsresultat (41 247) (41 247) Akturialt tap ved beregning pensjonsforpliktelser i henhold til IAS 19 (3 316) (3 316) Egenkapital Sum 13 PENSJONSFORPLIKTELSER Kollektive pensjonsordninger Bedriften har to kollektive pensjonsordninger. Den ene er en innskuddsordning organisert etter lov om innskuddspensjon og omfatter 284 personer. Den andre er en ytelsesbasert ordning, som ble lukket pr (da det ble innført OTP). Omfatter 66 yrkesaktive personer. Ordningen gir rett til fremtidige ytelser, som i hovedsak er avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd alderspensjon og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Forpliktelsen er fondert gjennom et forsikringsselskap. AFP Regnskapsføring knyttet til gammel AFP-ordning Gjenværende regnskapsført forpliktelse for gammel AFP-ordning knytter seg til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel samt premie for årene ). Forpliktelsen er aktuarberegnet til TNOK 61. I årets pensjonsforpliktelse inngår også en avsetning på TNOK 87 for å dekke opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Totalt TNOK 148. Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. Generelt foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne størrelser på forpliktelser. Derfor ingen balanseførte forpliktelser for ny AFP-ordning. Aktuarberegnet ytelsespensjon og gammel AFP-ordning Hapro benytter den internasjonale regnskapsstandarden IAS19. Forpliktelsen beregnes etter IAS19 og pensjonskostnaden føres i resultatregnskapet eksklusiv aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap føres direkte mot egenkapitalen. Forutsetninger i aktuarberegningen: Diskonteringsrente: 2,30 % (4,0) Forventet avkastning 2,30 % (4,0) Lønnsregulering 2,75 % (3,75) G-regulering 2,50 % (3,5) Pensjonsregulering 0,00 % (0,60) Arbeidsgiveravgift 14,10 % (14,1) Hapro Årsrapport

20 (1 000 kr) Pensjonskostnad Ytelsesordning (inkl. arb.giv.avg.) Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Total pensjonskostnad ytelsesordning Aktuarielt tap ført mot egenkapitalen PENSJONSFORPLIKTELSER I BALANSEN Ytelsesordning Beregnede pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidlene Sum forpliktelse Ytelsespensjon Pensjonsforpliktelse AFP Pensjonsforpliktelse, tidligere adm.dir. * Sum avsetning for pensjonsforpliktelse * Det er avsatt for pensjonsforpliktelse til tidligere administrerende direktør, som forutsetter 70 % av grunnlønn fratrukket ytelse fra folketrygd, fripoliser og livrente så lenge han lever. LANGSIKTIG GJELD OG PANTSTILLELSER 14 (1 000 kr) Pantelån Langsiktig gjeld (pantelån) er investeringskreditt som nedbetales/trekkes opp ved behov. Ramme er MNOK 40. I tillegg har vi en innvilget driftskreditt på MNOK 20 (ikke trekk v/årsskiftet). Pantelån og driftskreditt er sikret med følgende pant: (1 000 kr) Tinglyst beløp Bokført beløp Pant i eiendom Pant i driftstilbehør Pant i kundefordringer Pant i varelager Innvilget driftskreditt er MNOK Hapro Årsrapport 2014

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer