Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret januar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008"

Transkript

1 Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet Olavsgaardseminaret januar 2008

2 Oppfølging av kostnader på tvers av avdelinger i et helseforetak / sykehus Oppfølging av den enkelte avdeling / post Oppfølging av pasientforløp / prosesser på tvers av avdelinger Mottak Sengepost Røntgen Laboratorium Operasjonsstue PO / Intensiv Kirurgisk avdeling Medisinsk avdeling Kjøkken / Vask /... Regnskapet følger organisasjonshierarkiet og er basert på oppfølging av ansvarssted Utfordringer ved oppfølging på tvers: Identifisere og isolere pasientrelaterte kostnader Koble kostnadene til aktivitetsdata Side 2

3 Kostnadsvektsarbeidet (KVA) Konto (Art) Operasjon Sted (Ansvar) Regnskap Røntgen Lab Pleie... Grunnkost Kostnader trekkes ut av regnskapet og fordeles på kostnadsgrupper Det overordnede rammeverket for dette er gitt av SINTEFs KVA-spesifikasjon Utføres ved enkelte HF og danner basis for utarbeiding av kostnadsvekter Side 3

4 SINTEFs KVA-spesifikasjon Resultatregnskap Ekskludering ikke-relevante kostnader Interne fordelinger Uttrekk av andre kostnader Uttrekk av felleskostnader Uttrekk av direkte kostnader Grunnkostnader Ekskluderte kostnader Andre kostnader Felleskostnader Direkte kostnader Side 4

5 Kostnader som ikke kan relateres til DRGopphold inngår IKKE i kostnadsgrunnlaget Ekskluderinger Psykisk helsevern og rus Ambulansedrift Personalboliger og barnehager Kapitalkostnader Poliklinikk Universitetsfunksjoner og forskning Pasientskadeerstatning Gjestepasienkostnader Pasienthotell Ekstern ambulant virksomhet Privatpraktiserende spesialister med driftsavtale Syketransport av både pasienter og helsepersonell Andre kostnader Tilskudd til eksterne institusjoner Videreutdanning for helsepersonell Katastrofeberedskap Personellkantine Personell som jobber utenfor sykehuset Innleid arbeidskraft (deler) Behandlingshjelpemidler Husleieinntekter og kostnader Utskrivningsklare pasienter MVA Justering for varelager Side 5

6 Resten fordeles på følgende kostnadsgrupper Felleskostnader Mottak Blodbank Medisinsk teknisk avdeling Administrasjon Skrivestue Kjøkken Teknisk avdeling Vaskeri Annet Direkte kostnader Direkte pleie Operasjon Intensiv Røntgen Laboratorier Medikamenter Dialyse Cytostatika Pacemaker Strålebehandling innlagte pasienter Grunnkostnader Side 6

7 Eksempel på KVA i Excel... Side 7

8 Prosess og verktøy for gjennomføring av KVA Importere grunnlagsdata Opprette KVA veiledning Utfylle KVA veiledning Konfigurere modellen Produksjon av rapporter Kvalitetskontroll Det enkelte helseforetak må definere egne regler for uttrekk av kostnader: Opprette KVA veiledning på basis av SINTEF's spesifikasjoner Utfylle KVA veiledning i samarbeid med helseforetakets økonomisjef(er) Importere grunnlagsdata etter krav og behov i KVA veiledningen Konfigurere modellen opprette regler på basis av KVA veiledningen Kvalitetskontroll av regler og resultat, med evt. justeringer av utgangspunkt Side 8

9 KVA veiledning (eksempel fra UUS, KVA 2006) No Beskrivelse 1 Operasjon - Gjelder: Alle med operasjonsenh. - Referanse: SINTEF Kostnader for alle operasjonsenheter trekkes ut som Operasjonskostnader. Legelønn legges til. Spesifiserte uttrekk LAB: N/A RAD: Den invasive virksomheten ved Hjerte-Karradiologisk avd står for 92% av alle kostnader på k.stedene KKD: , , 70% , 30% KIR: 1006xx, 109xxx, , , , , 65 % av (resten til grunnkost for alle avdelinger med sengeposter) KB: , ADM: N/A MED: Kost.sted Thorax behandling FORSYNING: N/A BD: , , , , , , , , , , , , Side 9

10 Eksempel: Uttrekk av medikamentkostnader Trekk ut alle kostnader på følgende konti Side 10

11 Eksempel: Fordeling av felleskostnader kirurgi Alle kostnader på kostnadssted Side 11

12 Eksempel: Fordeling av felleskostnader kirurgi Alle kostnader på kostnadssted fordeles på de kirurgiske avdelingene etter gitte nøkler Side 12

13 Oversikt over uttrekk Kostnadssted Kostnadsgrupper Uttrekk Side 13

14 Videreutvikling av KVA applikasjonen Dagens system er ekstremt fleksibelt men også veldig tungt å bruke Behov for mer eksplisitt prosess-støtte enn det som nå foreligger Hovedkategorier av forbedringer Bedre integrasjon mot grunnlagsdata (NIMES) Forbedret organisering av regler Forbedret støtte ved regeldefinisjon ("Wizard") Brukergrensesnitt Side 14

15 Forbedret organisering av regler Struktur SINTEF - Ekskluderinger SINTEF - Interne fordelinger SINTEF - Legelønn SINTEF - Direkte kostnader Kostnadsgruppe: Operasjon Regel: Radiologi Regel: Operasjonsal Regel: Thorax-behandling Regel: Legelønn SINTEF - Felleskostnader SINTEF - Grunnkostnad Aktiv Ansvar RAD KKD MED FEL Status QA Type Kilde D R D L Fra - Til Beløp ,- 355, Hierarkisk organisering av kostnadsgrupper og regler, i samsvar med SINTEF-spesifikasjonen Utførelse av regler følger SINTEF-spesifikasjonen Reglene skal vises i et skjermbilde som gjør det lett å navigere og se sammenhenger mellom reglene. Side 15

16 Alle uttrekk lagres i en felles tabell Kostnadsgruppe Uttrekk Beløp Sted Konto Regel Hvert beløp som trekkes ut tilknyttes en av kostnadsgruppene For å beholde sporbarheten lagres også informasjon om Sted i regnskapet som uttrekket ble gjort fra Konto i regnskapet som uttrekket ble gjort fra Referanse til den "regelen" som gjør uttrekket Side 16

17 Vise detaljer Resultat Vis Lønn Drift Begge v Vis alle steder - Kostnadsgruppe A + KG B Kostnadssted Balanse inn Regel A1 Regel A2 4 regler Balanse ut Avdeling A Sted X Sted Y Avdeling B Avdeling C Sum Side 17

18 Det finnes to typer regler Uttrekk Omfordeling Konto (Art) Konto (Art) Sted (Ansvar) Regnskap Kostnadsgruppe Sted (Ansvar) Regnskap Side 18

19 Forbedret støtte ved regeldefinisjon ("Wizard") Basisinformasjon Regel Uttrekk av laboratoriekostnader v Aktiv? KG Laboratoriekostnader V Aksjon Uttrekk V Kilde Filter Ansvar Status FEL OK Fordeling - V - V - V V V Steg Aksjon Kilde Filter Fordeling Sted Edit liste med kildedata (sted, konto, prosjekt, KG) Verdier liste med filterdata (orgsted, faktor) Edit Konto Lønn Drift Omfordeling Edit liste med omfordeling Sted + fordelingsnøkkel KG - V Side 19

20 Støtte og kvalitetssikring ved data input Valg av Filter / Fordeling Regel Uttrekk av laboratoriekostnader Sted Hierarki Direkte kilde: Sted Filter: Sted eller konto, evt. prosjekt om kilde er regnskap Fordeling: Sted Velg --> <-- Velg bort Valgte nivå + evt. ekstra felt: Direkte kilde: Beløp Filter: Faktor Fordeling: Relativ nøkkel Side 20

21 KVA og KPP Resultatregnskap "Top-Down" Fordeling av resultatregnskapet på kostnadsgrupper Top-Down Andre kostnader Operasjon Lab Direkte kostnader Røntgen Felleskostnader Grunnkostnader... Kostnadene fordeles på pasientforløp ved hjelp av fordelingsnøkler "Bottom-Up" Operasjon KPP KPP beregnes på basis av ressursforbruk og beregnede enhetspriser Operasjon KPP Bottom-Up Pris X Volum Lønnssystem EPJ Side 21

22 KVA og KPP Resultatregnskap "Top-Down" Fordeling av resultatregnskapet på kostnadsgrupper Top-Down Andre kostnader Operasjon Lab Direkte kostnader Røntgen Felleskostnader Grunnkostnader... Kostnadene fordeles på pasientforløp ved hjelp av fordelingsnøkler "Bottom-Up" Operasjon KPP og avstemming KPP beregnes på basis av ressursforbruk og beregnede enhetspriser Operasjon KPP En avstemming mot regnskapet vil uansett være nødvendig Bottom-Up Pris X Volum KPP vil typisk være en kombinasjon av disse metodene Lønnssystem EPJ Uansett behov for å fordele kostnader på kostnadsgrupper Side 22

23 Spørsmål?? Side 23

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

Innkjøpsprogrammet 2007-2010

Innkjøpsprogrammet 2007-2010 Innkjøpsprogrammet 2007-2010 Prosjekt organisering og produktområdeinndeling Side 1 av 57 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERTE ANBEFALINGER... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 2.2 GJENNOMFØRING

Detaljer

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18

SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 RELEASE NOTES SafeUse 6.2.0 Build 2014-12-18 Versjon 6.2.0 tilbyr ny og viktig funksjonalitet. De viktigste endringene er ny etikett og verneblad modul, samt utvidelse av multidokument støtten. Nyheter

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2015

Innsatsstyrt finansiering 2015 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr. 978-82-8081-334-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Deres ref.: 200205547-4/KKI Vår ref.: 2003/26 M5/553.0 Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten Bakgrunn Konkurransetilsynet viser til brev

Detaljer

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Bakgrunn Som utgangspunkt for prosjektet klinisk kommunikation ble det holdt en Workshop med klinikerne i Region Sjælland i Desember 2011 i forhold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer